HofhoudingDeze pagina gaat over de Hofhouding van het Nederlands Koninklijk Huis.
Foto: RVD/Erwin Olaf

De primaire taak van de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) is de ondersteuning van de Koning, Koningin Máxima en Prinses Beatrix
en overige leden van het Koninklijk Huis bij hun dagelijkse werkzaamheden. Voor de organisatie werken bijna 300 medewerkers.
Zij werken in de Koninklijke verblijven in Den Haag, Wassenaar, Amsterdam, Apeldoorn en Baarn. De meeste kantoren van de dienst zijn
gevestigd op het terrein van het Paleis Noordeinde in Den Haag.

Kabinet van de Koning


Het Kabinet van de Koning geeft ambtelijke ondersteuning aan het staatshoofd bij diens staatsrechtelijke taken en is de schakel
tussen de Koning en ministers. De minister-president draagt de ministeriële verantwoordelijkheid voor het Kabinet van de Koning.

Christoffer Jonker wordt per 1 augustus 2019 benoemd tot directeur van het Kabinet van de Koning.

Dienst Koninklijk Huis


De Dienst van het Koninklijk Huis bestaat uit het Civiele Huis en het Militaire Huis.

Civiele Huis


Het Civiele Huis is de verzamelnaam voor het niet-militaire deel van de hofhouding.
Het Civiele Huis wordt geleid door de Grootmeester en bestaat uit meerdere diensten, bureaus en adviseurs.

Militaire Huis


Als deel van de Dienst Koninklijk Huis draagt het Militaire Huis bij aan ondersteuning van het Staatshoofd en de
overige leden van het Koninklijk Huis bij de uitvoering van hun taken, rollen, activiteiten en dagelijkse werkzaamheden.

Leden van het Militaire Huis organiseren deels en coördineren de uitvoering van evenementen voor Zijne Majesteit de Koning
en overige leden van het Koninklijk Huis en verrichten diensten ten behoeve van en namens Zijne Majesteit de Koning.
De Chef van het Militaire Huis coördineert de veiligheidsaspecten rondom het Koninklijk Huis, coördineert het militair
ceremonieel aan het hof en onderhoudt de (niet-politieke) contacten tussen het hof en Defensie.

De Hofhouding


De hofhouding heeft ongeveer 50 leden. Deze leden zijn verdeeld over het Civiele Huis en het Militaire Huis.
De term 'Huis' komt uit Artikel 41 van de Grondwet. Daarin staat: "De Koning richt, met inachtneming van het openbaar belang, zijn Huis in".

De leden van de hofhouding worden officieel bij Koninklijk Beschikking benoemd. Vaak krijgen de leden van de hofhouding die hun functie
neerleggen een benoeming in de honoraire hofhouding. Zij zijn af en toe inzetbaar bij grote evenementen en bijzondere gebeurtenissen.

Geschiedenis van de Hofhouding


Vroeger was lid zijn van de hofhouding vooral een erefunctie. Leden uit adellijke of gegoede families werden benoemd in functies,
die vaak generaties in de familie bleven. Behalve de Koning hadden ook andere leden van het Koninklijk Huis vaak de beschikking
over een eigen hofhouding. Onder Koning Willem II werd binnen de hofhouding het onderscheid tussen het Civiele Huis en Militaire Huis
ingevoerd. Koning Willem III heeft dat onderscheid kort na zijn troonsbestijging in 1849 formeel bekrachtigd. Hij was ook de eerste
Koning die in 1868 een Grootmeester benoemde.

Personeel en Organisatie


De afdeling Personeel en Organisatie is een stafafdeling die het bedrijfsproces van de Dienst van het Koninklijk Huis ondersteunt.
De Dienst heeft ongeveer 300 personeelsleden in dienst. Zij werken in de Koninklijke verblijven in Den Haag, Wassenaar, Amsterdam,
Apeldoorn en Baarn. Personeel en Organisatie verzorgt de rechtspositionele en de arbeidsvoorwaardelijke zaken van het personeel.
De afdeling wordt geleid door het Hoofd Personeel en Organisatie die een team van HR professionals aanstuurt.

Civiele Huis


Grootmeester


De Grootmeester heeft de leiding over de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH).
De taak van DKH is de ondersteuning van de Koning, Koningin Máxima en Prinses Beatrix en overige leden van het
Koninklijk Huis bij hun dagelijkse werkzaamheden. Voor de organisatie werken bijna 300 medewerkers.
De Grootmeester behandelt de buitenlandse bezoeken en onderhoudt in samenspraak met het ministerie van Buitenlandse Zaken de buitenlandse contacten.

Zijne Majesteit de Koning heeft het voornemen met ingang van 1 augustus 2019 drs. C. (Chris) Breedveld te benoemen tot Grootmeester van zijn Huis.

De eerste Grootmeester werd in 1868 benoemd door Koning Willem III. Dit was toen nog een erefunctie en er waren vaak meerdere Grootmeesters tegelijk in dienst.
In de loop van de twintigste eeuw ontwikkelde de functie van de Grootmeester zich. Onder Koningin Beatrix werd de Grootmeester belast met de leiding van
de hele Dienst van het Koninklijk Huis, inclusief het Militaire Huis.

Grootmeesteres


De Grootmeesteres onderhoudt sociale contacten met vooraanstaande buitenlanders die in Nederland wonen.

Drs. Bibi gravin van Zuylen van Nijevelt- den Beer Poortugael bekleedt deze functie sinds 1 september 2014.

Vooraanstaande buitenlanders die in Nederland wonen zijn bijvoorbeeld hoofden van diplomatieke missies en leden van internationale organisaties,
zoals het Internationaal Gerechtshof. Daarin vult zij de Grootmeester aan, die verantwoordelijk is voor de formele, inhoudelijke buitenlandse
contacten van het staatshoofd.

Algemeen Secretaris


Het Algemeen Secretariaat ondersteunt de Koning en de andere leden van het Koninklijk Huis en de Koninklijke Familie beleidsinhoudelijk en praktisch.

Het hoofd van het Algemeen Secretariaat is de algemeen secretaris. Het Algemeen Secretariaat heeft een coördinerende rol en gaat over het
agendabeleid en de eerste voorbereiding van de binnenlandse bezoeken van leden van het Koninklijk Huis. De contacten van de Dienst van het
Koninklijk Huis met de Rijksvoorlichtingsdienst lopen vaak via het Algemeen Secretariaat, net als de contacten met het Kabinet van de Koning.
Ook de persoonlijke adviseurs van de Koning en Koningin werken bij het Algemeen Secretariaat.

Eric Verwaal bekleedt deze functie sinds 1 juni 2014.

Plaatsvervangend Algemeen Secretaris


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 18 februari 2019
ir. A.T. (Bram) Gille MPA benoemd tot plaatsvervangend Algemeen Secretaris.

Particulier Secretaris Máxima


De particulier van Koningin Máxima ondersteunt de Koningin bij haar werkzaamheden in VN- en G20-verband en in
Nederland voor onderwerpen die te maken hebben met financiële bewustwording, ondernemerschap en financiering.

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 september 2021 mevrouw
mr. drs. X. (Xiaoling) Wu benoemd tot Particulier Secretaris van Hare Majesteit Koningin Máxima.

Hofdames


De hofdames zijn door de Koning bij Koninklijke Beschikking benoemd. Zij zijn betrokken bij de voorbereiding en begeleiding
van de evenementen waar Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima samen aanwezig zijn. Daarnaast hebben ze een organisatorische
rol bij evenementen van Koningin Máxima en Prinses Beatrix.

Hofdames adviseren en begeleiden hen bij deze evenementen, zij dragen bij aan het soepel verlopen van het evenement.
Zij werken daarbij nauw samen met de adjudanten van de Koning, die zich tijdens een evenement voornamelijk bezighouden
met het protocol en de logistiek. De Koning kan de hofdames 'uitlenen' aan andere leden van het Koninklijk Huis.
Daarnaast gebeurt het regelmatig dat een hofdame ondersteuning en begeleiding biedt aan een partner van een staatshoofd
die een (staats)bezoek brengt aan ons land.

In de negentiende eeuw waren hofdames vaak jonge, ongetrouwde dames die intern in het paleis woonden. Koningin Juliana schafte dat gebruik af.
Sindsdien zijn hofdames vrouwen met een zelfstandige maatschappelijke positie en een sterk netwerk. Hofdames zijn, net als kamerheren,
sinds jaar en dag onbezoldigde honoraire functies. Zij ontvangen dus geen salaris.

De Hofames van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn:
Drs. Bibi gravin van Zuylen van Nijevelt- den Beer Poortugael (Grootmeesteres), Annemijn Crince le Roy- van Munster van Heuven,
drs. Lieke Gaarlandt van Voorst van Beest en drs. Pien van Karnebeek-Thijssen.

Koning Willem-Alexander heeft hofdame Lieke Gaarlandt - van Voorst tot Beest per Koninklijke
Beschikking met ingang van 1 mei 2021 ontheven van haar functie als hofdame van Koningin Máxima.
Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten op 1 april 2021.

Persoonlijk Adviseur van de Koning en Koningin


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 15 augustus 2019 drs. H. (Hassan) Outaklla
benoemd tot Persoonlijk Adviseur van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima.

De adviseur bekijkt wie het paar zou moeten ontmoeten en beoordeelt de uitnodigingen.

Directeur ICT


Erik van de Poel bekleedt deze functie sinds 5 september 2017.

Het Departement Informatie- en Communicatietechnologie verzorgt de digitale informatievoorziening en de
informatie- en communicatietechnologie voor de Koning zelf, de Dienst van het Koninklijk Huis,
Kroondomein Het Loo en het Kabinet van de Koning.

Het hoofd van het Departement ICT is de directeur ICT. De directeur ICT is eindverantwoordelijk voor de te leveren
ICT diensten en is tevens adviseur op het gebied van efficiënte bedrijfsvoering binnen de Dienst Koninklijk Huis.

Persoonlijk assistente


Eveline van den Bent bekleedt deze functie sinds 30 april 2013.

Eveline assisteert het Koningspaar op diverse terreinen.

Eveline van den Bent was sinds 2006 kindermeisje van de dochters van het koningspaar.
In 2009 werd zij persoonlijk assistent voor privé-aangelegenheden van toen nog Prinses Máxima en later ook van Prins Willem-Alexander.

Persoonlijk assistente Prinses Beatrix


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 maart 2022
kapitein-luitenant ter zee J.C.M. (Hanneke) van der Meulen benoemd tot Particulier
Secretaris van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden.

Financieel Raadsman Prinses Beatrix


Joop Baars is sinds 15 maart 2014 financieel raadsman van Prinses Beatrix.

Particulier secretaris van Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 maart 2019 mevrouw E.B. (Elise) de Jong benoemd
tot particulier secretaris van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

Thesaurier


De Thesaurie behandelt de financiën van de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis en van de Koninklijke Familie.

De Thesaurie verzorgt ook de administratie van de gehele Dienst van het Koninklijk Huis.
Het hoofd van de Thesaurie is de Thesaurier. Hij is ook financieel adviseur van de Koning.

Michiel Prent bekleedt deze functie sinds 15 juli 2017.

Ceremoniemeester


Het bureau van de Ceremoniemeester coördineert de uitvoering van de buitenlandse bezoeken
van de Koning en van inkomende staatsbezoeken. Daarnaast coördineert de Ceremoniemeester
de uitvoering van alle evenementen waar de Koning gastheer is. Deze evenementen vinden voornamelijk
plaats op het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam en Paleis Noordeinde in Den Haag. Ten slotte
kan het bureau advies geven over ceremoniële en protocollaire zaken.

Simon van der Burg bekleedt deze functie sinds 1 augustus 2017 tot begin juli 2021.

Alle taken van bureau Ceremoniemeester worden per juli 2021 belegd bij andere organisatieonderdelen van
de Dienst van het Koninklijk Huis. Adjudanten en andere stafleden van het Militair Huis, het departement
Hofmaarschalk en de Algemeen Secretaris en diens plaatsvervanger nemen gezamenlijk deze taken over.
Om de binnenlandse en buitenlandse werkagenda van het Koninklijk Huis, zowel inhoudelijk als qua
planning en werkdruk, meer te integreren en te verbreden is gekozen voor een andere inrichting
van het werkproces van de Dienst van het Koninklijk Huis. Er komen geen taken te vervallen.

De taken betreffen de coördinatie van de totstandkoming van uitgaande buitenlandse bezoeken van de
Koning (staatsbezoeken, officiële bezoeken en werkbezoeken) alsmede inkomende bezoeken van buitenlandse
staatshoofden. Voor deze taken geldt dat de Dienst van het Koninklijk Huis nauw samenwerkt met het Kabinet
van de Koning en de Rijksvoorlichtingsdienst. Zij trekken in dit kader gezamenlijk op met het Ministerie
van Buitenlandse Zaken (zowel het ministerie in Den Haag als het netwerk van ambassades en consulaten-generaal).
Daarnaast coördineerde de Ceremoniemeester de uitvoering van een aantal evenementen waar de Koning gastheer is,
zoals de Nieuwjaarsontvangst en het jaarlijkse diner voor het Corps Diplomatique. Ook hield het bureau zich
bezig met advisering over en coördinatie van ceremoniële en protocollaire zaken. De ceremonie waarbij
nieuwe ambassadeurs hun geloofsbrieven aanbieden aan Zijne Majesteit de Koning is daarvan een voorbeeld.

Hofmaarschalk


Sjoert Klein Schiphorst bekleedt deze functie sinds 2008.

Het departement van de Hofmaarschalk verzorgt alle huishoudelijke diensten in de verblijven van leden van
het Koninklijk Huis en van de gasten die in de Koninklijke verblijven aanwezig zijn.

Lakei


De lakeien behoren tot dit departement en staan onder verantwoordelijkheid van de Hofmaarschalk, die het hoofd van het departement is.
De lakeien werken als bodes van de Hofmaarschalk en verrichten werkzaamheden zoals het serveren van dranken en
maaltijden bij ontvangsten, recepties, lunches en diners.

In mei 2017 zijn nieuwe tenues voor lakeien en portiers in gebruik genomen. Het gaat om het Klein Tenue (Lange jas) en het Dagelijks (kort) Tenue.
De reden van het aanschaffen van de nieuwe uniformen is hoofdzakelijk de slijtage van de in de jaren zeventig in gebruik genomen uniformen.

De ontwerpers van de nieuwe uniformen lieten zich inspireren door de Victoriaanse stijl. Dit komt duidelijk terug in de lange jas en de klassieke afwerkingen.
Het verschil tussen de laatste tenues uit de jaren ’70 en ’80 - gebaseerd op de oorspronkelijke tenues van begin 1900 - is met name te zien in de keuze van
snit en stof. Daarnaast is het aantal kledingstukken sterk teruggedrongen waardoor er meer en efficiënter gecombineerd kan worden. Het tenue wordt gedragen
door zowel mannelijke als vrouwelijke lakeien. De kleuren zijn geïnspireerd op de traditionele dracht, met diep donkerblauw als hoofdkleur en Nassaublauw
als accentkleur. In de dassen zit een smalle, diagonale oranje streep. Het monogram van de Koning is te zien aan de onderzijde van de das.

De verschillende rangen worden aangegeven door het aantal gouden banden op de manchetten van de mouwen, de breedte daarvan en het aantal hand geborduurde
sterren van gouddraad. Bij lakeien in de hoogste rangen is de brede gouden band voorzien met een jacquard geweven Nederlandse Leeuw. De vergulde knopen
zijn voorzien van het monogram van de Koning met de Koninklijke kroon.

Het Klein Tenue (Lange Jas):
Dit tenue wordt bij verschillende gelegenheden gedragen en kan daarom gecombineerd worden met een variatie in strikken en een das.
Bij officiële diners wordt de witte strik in piqué gedragen, bij iets minder formele gelegenheden de zwarte strik en overdag de das.
De lange pandjesjas, geïnspireerd op de rokjas, wordt altijd gecombineerd met een laag uitgesneden vest met vier knopen.


Foto: RVD/Maarten Schut / Lakei in klein tenue met das


Foto: RVD/Maarten Schut / Lakei klein tenue metzwarte strik


Foto: RVD/Maarten Schut / Lakei klein tenue met witte pique

Dagelijks (kort) Tenue:
Het dagelijks tenue wordt gedragen door lakeien in de woonhuizen tijdens de dagelijkse gang van zaken. De jas van het dagelijks tenue is een
model met slechts één sluitknoop, dat geeft de jas een sterke taillelijn. Vanaf 1990 hebben de portiers van de paleizen hetzelfde uniform gedragen
als de lakeien. Nu hebben de portiers een onderscheidend tenue gekregen, een eigentijdse interpretatie van een officiersjas. De jas die met vijf
knopen gesloten wordt gedragen kent een bijzondere kraagverwerking waarbij revers vervangen zijn door een korte opstaande kraag.


Foto: RVD/Maarten Schut / Lakei dagelijks tenue


Foto: RVD/Maarten Schut / Lakei detail dagelijks tenue


Foto: RVD/Maarten Schut / Lakei detail dagelijks tenue


Foto: RVD/Maarten Schut / Portier dagelijks tenue

Intendant der Koninklijke Paleizen


De Intendance verzorgt het dagelijks beheer en het onderhoud van de aan het Staatshoofd
ter beschikking gestelde Koninklijke Paleizen - ook het Jachtslot Het Oude Loo. Ook het in de
paleizen aanwezig meubilair en het onderhoud aan de tuinen en parken, vallen onder verantwoordelijkheid
van de Intendance. De Intendance werkt nauw samen met het Rijksvastgoedbedrijf.

Marieke Penninga bekleedt deze functie sinds 1 mei 2016.

Stalmeester


Het Staldepartement maakt deel uit van het Civiele Huis van de Dienst van het Koninklijk Huis.
De Stalmeester heeft de dagelijkse leiding over het staldepartement. Hij is tijdens Prinsjesdag
en bij andere gelegenheden verantwoordelijk voor de Koninklijke stoet.

Zijne Majesteit de Koning heeft het voornemen met ingang van 1 december 2021 Luitenant-kolonel H.C (Hans)
Veenhuijzen te benoemen tot Stalmeester van het Koninklijk Staldepartement. Hij volgt in deze functie Kolonel
G.E. (Bert) Wassenaar op, die na ruim vijfentwintig jaar deze functie neerlegt vanwege pensionering.

Directeur Koninklijk Huis Archief/Koninklijke Verzamelingen


Koning Willem I stelde in 1825 het Koninklijk Huisarchief in om de archieven, de bibliotheek en
historische collecties van het Huis Oranje-Nassau centraal te beheren.

In 1895 besloot Koningin-regentes Emma in de tuin van Paleis Noordeinde een archiefgebouw neer te zetten in neoclassicistische stijl.
Het voor die tijd moderne gebouw werd in 1899 in gebruik genomen. Na 1945 werd de directeur van het Koninklijk Huisarchief ook beheerder
van de historische kunstcollecties in de paleizen. Prinses Juliana droeg het gebouw in 1993 over aan de Stichting Historische Verzamelingen
van het Huis Oranje-Nassau. Het gebouw is in 1997 gerenoveerd. In 1998 kwamen er nieuwe ondergrondse depots.

Op de website Koninklijke Verzamelingen: http://www.koninklijkeverzamelingen.nl/ is een deel van de collectie te zien en informatie over
tentoonstellingen in binnen- en buitenland, waar objecten uit de verzamelingen voor het publiek te zien zijn.
Het Koninklijk Huisarchief is onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis.

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 juli 2019 mevrouw drs. C. (Claudia) Hörster benoemd tot
directeur Koninklijke Verzamelingen. Mevrouw Hörster volgt in deze functie drs. Ph.C.B. (Flip) Maarschalkerweerd op, die per dezelfde
datum op de meest eervolle wijze wordt ontheven van zijn functie in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Kamerheren


De Koning heeft een Kamerheer in iedere provincie en 1 in de hoofdstad. De functie is onbezoldigd.

Kamerheren hebben veel kennis van hun regio en beschikken over een uitgebreid netwerk. Kamerheren ondersteunen en
adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van Koninklijke bezoeken aan hun regio. Zij vertegenwoordigen de Koning
bij regionale gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een huwelijksjubileum of een begrafenis. Kamerheren worden ook betrokken
bij grote evenementen en ontvangsten, zoals Koningsdag, Prinsjesdag, Nieuwjaarsontvangsten, staatsbezoeken en streekbezoeken.
Zij begeleiden de nieuwe ambassadeurs die hun geloofsbrieven komen aanbieden aan de Koning op Paleis Noordeinde.

De Kamerheren per provincie:
- Drenthe: Mas Boom (1 januari 2014)
- Friesland: Geert Jan Douma (1 januari 2014)
- Noord-Brabant: Paul Rüpp (1 januari 2013)
- Utrecht: Joost van Lanschot (1 januari 2011)
- Noord-Holland: jonkheer Theo Röell (1 januari 2011)
- Zeeland: Mevrouw drs. ing. J.W. (Danny) Hollestelle-Van Rooijen (1 januari 2019)
- Limburg: Jan Schrijen (1 januari 2008)
- Gelderland: prof. dr. Daniël Wigboldus (1 februari 2019)
- Amsterdam: Ernst Veen (1 januari 2006)
- Flevoland: Harry Dijksma (1 juli 2018)
- Groningen: Jaap Wolters (1 januari 2006)
- Overijssel: Mevrouw drs. J.J. (Coby) Zandbergen (1 juli 2018)
- Zuid-Holland: mevrouw mr. A.W. (Adri) Bom-Lemstra (1 april 2022)

Commissaris van de Koning


De commissaris van de Koning (cvdK) heeft verschillende taken en bevoegdheden. De commissaris is zowel de voorzitter
van Provinciale Staten als van Gedeputeerde Staten. Als lid maakt hij ook deel uit van Gedeputeerde Staten.
In deze rollen ziet hij onder meer toe op de kwaliteit van het provinciale beleidsproces en besluitvormingsproces.
Ook bevordert de commissaris een goede behartiging van de provinciale aangelegenheden.

- Drenthe: Jetta Klijnsma (1 december 2017)
- Flevoland: Leen Verbeek (1 november 2008)
- Friesland: Arno Brok (1 maart 2017)
- Gelderland: John Berends (6 februari 2019)
- Groningen: René Paas (18 april 2016)
- Limburg: Emile Roemer (1 decmber 2021)
- Noord-Brabant: Ina Adema (16 september 2020)
- Noord-Holland: Arthur van Dijk (5 december 2018)
- Overijssel: Andries Heidema (27 juni 2018)
- Utrecht: Hans Oosters (1 februari 2019)
- Zeeland: Han Polman (1 maart 2013)
- Zuid-Holland: Jaap Smit (1 januari 2014)

Militaire Huis


Kanselier der Huisorden


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking mr. J.W. (Jaap) Leeuwenburg
per 1 maart 2022 op de meest eervolle wijze ontheven van zijn functie van Kanselier
der Huisorden. De heer Leeuwenburg vervulde deze functie sinds 1 juli 2014.

Kolonel b.d. G.E. (Bert) Wassenaar wordt per gelijke datum benoemd tot zijn opvolger.
De heer Wassenaar was tot 1 december 2021 Stalmeester van Zijne Majesteit de Koning.

Chef Militair Huis


Ludger Brummelaar bekleedt per 1 januari 2018 deze functie.

De Chef Militair Huis heeft de leiding over het Militaire Huis van de Dienst Koninklijk Huis. Hij is tevens de plaatsvervanger van de Grootmeester.
De Chef van het Militaire Huis coördineert de veiligheidsaspecten rondom het Koninklijk Huis, coördineert het militair ceremonieel aan het hof en
onderhoudt de (niet-politieke) contacten tussen het hof en Defensie.

Adjudanten


Adjudanten bereiden, vaak samen met de persoonlijk adviseurs en hofdames, de openbare optredens voor van
de leden van het Koninklijk Huis en bieden ondersteuning bij grote evenementen.

De adjudanten zijn afkomstig van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht of de Koninklijke Marechaussee.
Zij hebben de rang van kapitein-luitenant-ter-zee of luitenant-kolonel. De krijgsmachtonderdelen lenen deze medewerkers voor drie jaar uit
aan het Militaire Huis. Adjudanten worden benoemd bij Koninklijk Besluit. De Koning kan een adjudant na zijn vertrek benoemen tot adjudant
in buitengewone dienst. Dat betekent dat hij of zij in bijzondere omstandigheden tijdelijk kan worden teruggeroepen.

De adjudant-generaal en de adjudanten dragen op de rechterschouder van hun uniform een goudkleurige nestel (gevlochten koorden).
Op de revers zijn de letters WA van Willem-Alexander te zien, met een kroontje erboven. Adjudanten van de Koninklijke Marine dragen
de letters WA op de schouder in plaats van op de revers. Adjudanten in buitengewone dienst dragen kleinere letters WA met een kleinere kroon.
Adjudanten vervullen ook diensten te paard als de Koning en eventueel overige leden van het Koninklijk Huis zich verplaatsen in een koets,
zoals tijdens Prinsjesdag. Twee bereden adjudanten rijden dan achter de Gala Glasberline en twee bereden adjudanten rijden achter de Gouden Koets.
De adjudant-generaal rijdt daarachter.

Per 14 januari 2017 is Luitenant-kolonel der Grenadiers M.G.M. Simons benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning.

Per 18 juni 2018 is Kapitein-luitenant ter zee van de Koninklijke Marine P.M. Kok EMSD benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning.

Per 1 januari 2019 is Luitenant-kolonel ing. A. Remmelzwaal MMOAS benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning.

Per 20 juli 2019 is Luitenant-kolonel drs. L. (Leontien) van den Berg EMSD benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning.

Per 25 november 2019 is Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht M.P.A.G. (Margot) Bommer EMSD benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning.

Luitenant-kolonel R. (Ronald) Verkuijl MSc is bij Koninklijk Besluit met ingang van 1 april 2020 benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning.

Per 10 mei 2021 is Kapitein-luitenant ter zee C.F.L. (Caroline) Ghijsen bij Koninklijk Besluit benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning.

Luitenant-kolonel van de Koninklijke Marechaussee Mirjam den Heijer is bij Koninklijk Besluit met
ingang van 14 juni 2021 benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning.

Adjudanten in buitengewone dienst


Koning Willem-Alexander benoemt een adjudant na zijn vertrek vaak tot adjudant in buitengewone dienst.

In bijzondere omstandigheden kan hij of zij tijdelijk worden teruggeroepen om de koning
bij te staan of te vertegenwoordigen tijdens ceremoniële aangelegenheden.

Koning Willem-Alexander benoemde in mei 2013 zijn neef Prins Maurits tot adjudant in buitengewone dienst.
Zelf stond Willem-Alexander sinds zijn 23ste in deze functie zijn moeder bij.
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven deed hetzelfde onder Koningin Juliana.

Generaal-majoor der Cavalerie Henk Morsink is per 1 januari 2014 benoemd tot
adjudant-generaal in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Kapitein-luitenant ter zee van administratie S.M. Oost is per 1 november 2013 benoemd
tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Luitenant-kolonel drs. S.A.R. Riedstra is per 1 januari 2014 benoemd tot
adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht P.M.G. Lukken-Castelein is per 31 maart 2014
tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning benoemd.

Luitenant-kolonel der Koninklijke Marechaussee A.J.M. Wertenbroek is per 26 augustus 2014
tot Adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning benoemd.

Kapitein-luitenant ter zee Logistieke Dienst J.E. Irausquin EMSD is per 31 juli 2015
tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning benoemd.

Luitenant-kolonel van het Regiment Bevoorrading en Transport T.P. Beaufort EMSD is per
31 juli 2015 tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning benoemd.

Luitenant-kolonel vlieger van de Koninklijke Luchtmacht J. Koetsier is per 1 december 2015
tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning benoemd.

Kapitein-luitenant ter zee H.W. Zwier is per 18 juli 2016 tot adjudant in buitengewone
dienst van Zijne Majesteit de Koning benoemd.

Luitenant-kolonel der Cavalerie T.R. van de Krol EMSD is per 18 juli 2016 tot adjudant in
buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning benoemd.

Luitenant-kolonel der Rijdende Artillerie J.J.M. Oomens EMSD is per 14 januari 2017 tot adjudant in
buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning benoemd.


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijk Besluit met ingang van 18 juni 2018 Kapitein-luitenant
ter zee Logistieke Dienst A. Krishnadath EMSD benoemd tot adjudant in buitengewone dienst.

Per 1 januari 2019 is Luitenant-kolonel vlieger van de Koninklijke Luchtmacht
S.S. Schoemaker EMSD benoemd tot adjudant in buitengewone dienst.

Per 20 juli 2019 is Luitenant-kolonel van het Regiment Geneeskundige Troepen
H.C. Veenhuijzen benoemd tot adjudant in buitengewone dienst.

Per 25 november 2019 is Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht
M.F. van Iddekinge EMSD benoemd tot adjudant in buitengewone dienst.

Per 1 april 2020 is Luitenant-kolonel J.P.G. (Marco) Verhagen EMSD
benoemd tot adjudant in buitengewone dienst.

Per 31 augustus 2020 is Kapitein-luitenant ter zee M. (Martin)
Mos EMSD benoemd tot adjudant in buitengewone dienst.

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijk Besluit met ingang van 28 april 2021
Luitenant-admiraal R.P. (Rob) Bauer benoemd tot adjudant in buitengewone dienst.

Informatie bronnen: NOS.nl en RVD/Koninklijk Huis


Copyright © 2006-2023 https://koningsfan.nl/


Homepage