Koning Filip en Koningin Mathilde van België
Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Koning FilipFoto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Filip Leopold Lodewijk Maria wordt geboren op 15 april 1960 als eerste kind van Koning Albert II en Koningin Paola.

Koning Filip heeft een zus jongere Prinses Astrid (5 juni 1962) en een jongere broer Prins Laurent (19 oktober 1963).
Daarnaast heeft Koning Filip nog een halfzus Delphine van Saksen-Coburg, Prinses van België, geboren Boël (22 februari 1968)
uit een buitenechtelijke relatie van zijn vader Koning Albert II en Barones Sybille de Selys Longchamps.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Studie


De Koning volgt een klassiek en tweetalig schooltraject in het lager en middelbaar onderwijs in België en vervolgens bij de
Koninklijke Militaire School, een tweetalige instelling van universitair niveau.

Sinds jongs af geboeid door de luchtvaart en de ruimtevaart, kiest hij voor een militaire opleiding bij de luchtmacht waar
hij zijn brevet van jachtpiloot behaalt. Hij sluit zijn militaire opleiding af met het brevet van parachutist en commando.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Hij verlaat vervolgens België en zet zijn academische studies verder in het buitenland. Na een trimester aan de universiteit van Oxford
(Groot-Brittannië) en twee jaar aan de universiteit van Stanford (VSA) behaalt hij het diploma van master in de politieke wetenschappen.

Na zijn terugkeer in België in 1985 verdiept hij zich in de politieke, economische en sociale realiteit van zijn land. Een periode van 8 jaar waarin hij
België en de Belgen leert kennen, met tal van ontmoetingen, bezoeken, conferenties en zendingen die hem inwijden in alle aspecten van de werking van zijn land.

In deze periode breidt hij zijn kennis sterk uit in domeinen die hem persoonlijk interesseren zoals geschiedenis, literatuur en filosofie.
Hij onderneemt veel studiereizen en ontmoet overal ter wereld diverse personaliteiten die zich inzetten als leiders of gewone burgers.
Hij volgt van nabij het Europese integratieproces op.

De Koning (toen Prins Filip) doet verschillende terreinervaringen op in het humanitaire domein.

Het overlijden van Koning Boudewijn in 1993 brengt een kentering teweeg in het leven van de drieëndertigjarige prins.
Hij wordt de vermoedelijke troonopvolger na de troonsbestijging van zijn vader Koning Albert II.

Vanaf dan neemt zijn publieke rol de bovenhand. Hierbij bestrijkt hij een aantal domeinen die in het verlengde liggen van de grootste uitdagingen van zijn tijd:
de internationale zendingen ten dienste van de Belgische economie en van het imago van België in het buitenland, duurzame ontwikkeling, de dialoog tussen de
gemeenschappen in België, de steun aan zwakkeren in de maatschappij en de aanmoediging van talent. Filip bouwt een sterke dialoog op met politici, met wie hij
onder vier ogen spreekt of samenwerkt tijdens zendingen en activiteiten.

Filip neemt in 1993 het Erevoorzitterschap over van het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) over. Hij leidt de volgende twintig jaar niet minder dan 85
economische zendingen. Filip brengt Belgische en buitenlandse ondernemingen met elkaar in contact alsook Belgische ondernemingen onderling. Na zijn troonsbestijging
in 2013 blijft hij erevoorzitter van het Agentschap en vraagt hij aan zijn zus Prinses Astrid hem op de economische zendingen te vertegenwoordigen.

Een ander belangrijk aandachtspunt van de Koning is de duurzame ontwikkeling. Van 1993 tot 2013 is hij erevoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling,
die de economische, sociale, wetenschappelijke en milieucomponenten van het land verenigt en die adviezen uitbrengt aan de federale regering. In dezelfde logica
aanvaardt hij ook het erevoorzitterschap van de Internationale Poolstichting.

Hij steunt ook actief de dialoog tussen de drie gemeenschappen van het land. Met de oprichting van het Prins Filipsfonds in 1998 bevordert hij mee de dialoog
tussen burgers van de verschillende taalgemeenschappen en stimuleert aldus een grotere wederzijdse erkenning en een respect voor ieders eigenheid en cultuur.

De Koning is zich ten volle bewust van de vele vormen van marginalisatie en ontmoet daarom mensen die er het slachtoffer van zijn. Ook hier voelt hij op
het terrein de behoeften aan van mensen getroffen door ziekte, sociale uitsluiting, ongevallen en natuurrampen.

De Koning voelt zich ook aangesproken door de vele talenten die België rijk is, van sportlui, artiesten en wetenschappers tot ontdekkingsreizigers en jonge talenten.
Allen worden met belangstelling door de Koning aangemoedigd.

Als staatshoofd ontvangt de Koning dagelijks bezoekers op audiëntie: leden van de
federale regering en van de gewest- en gemeenschapsregeringen, parlementsleden en andere
politieke leiders evenals vertegenwoordigers van de economische, sociale, culturele en
wetenschappelijke wereld, van de universiteiten, uit militaire middens en uit de mediasector.
De Koning ontvangt ook tal van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, zoals Staatshoofden
of ambassadeurs die hun geloofsbrieven komen overhandigen of een staatsbezoek afleggen.
Sinds de start van zijn Koningschap ontving de Koning zes inkomende staatsbezoeken.

Meerdere keren per week bezoekt de Koning, al dan niet samen met de Koningin, organisaties,
bedrijven en initiatieven in België. Met deze bezoeken wil de Koning een duidelijk beeld krijgen
van de toestand van het land, de projecten die in uitvoering zijn en de zorgen en verwachtingen
van de mensen. Bij rampen met een nationaal karakter, zoals de aanslagen van 22 maart 2016 of
de overstromingen van juli 2021, gaat de Koning ter plaatse om zijn medeleven te tonen.

Bovendien reist de Koning regelmatig naar het buitenland om er het positieve imago van België uit te dragen
en de betrekkingen tussen de landen in kwestie in de verf te zetten en te versterken. Sinds zijn aantreden
in juli 2013 legde de Koning samen met de Koningin tien staatsbezoeken af binnen en buiten Europa.

De Koning zet dagelijks zijn handtekening onder wetten en koninklijke besluiten. Daarnaast
bemiddelt hij bij ministers in naam van burgers die op hem een beroep doen om gerechtigheid
te bekomen in hun contacten met het politieke en administratieve systeem.

In zijn ruim acht jaar op de troon begeleidt de Koning twee regeringsonderhandelingen
en speelt een rol bij de aanpak van het coronavirus in België.

Koning Filip heeft de volgende eredoctoraten:
- Eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven sedert 4 februari 2002
- Eredoctoraat van de universiteit van Wuhan sedert 22 juni 2015

Koning Filip heeft de volgende benoemingen in het leger:
- Generaal (admiraal) van het Belgische leger sedert 21 juli 2013
- Viersterrengeneraal bij de landmacht, opperbevelhebber van het Belgisch leger

Prinses Astid en Prins Laurent


Koning Filip heeft een zus jongere Prinses Astrid (5 juni 1962) en een jongere broer Prins Laurent (19 oktober 1963).

Prinses Astrid is getrouwd op 22 september 1984 met Lorenz, Aartshertog van Oostenrijk-Este (16 december 1955),
die Prins van België werd in 1995. Prinses Astrid en Prins Lorenz hebben samen vijf kinderen:

- Amedeo (21 februari 1986) is gehuwd op 5 juli 2014 met Elisabetta Rosboch von Wolkenstein.
Het paar heeft samen twee kinderen: Anna-Astrid (17 mei 2016) en Maximilian (6 september 2019).

- Maria Laura (26 augustus 1988)

- Joachim (9 december 1991)

- Luisa Maria (11 oktober 1995)

- Laetitia Maria (23 april 2003).


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Prins Laurent is getrouwd op 12 april 2003 met Claire Coombs (18 januari 1974). Samen hebben ze drie kinderen:
Prinses Louise (6 februari 2004) en Prins Nicolas (13 december 2005) en Prins Aymeric (13 december 2005).


Foto: © Fondation Prince Laurent / Stichting Prins Laurent

Delphine van Saksen-Coburg


Delphine Michčle Anne Marie Ghislaine van Saksen-Coburg, Prinses van België, geboren Delphine Boël (22 februari 1968).
Delphine is de biologische dochter van Koning Albert II en barones Sybille de Selys Longchamps.

Na enige tijd kwamen er barsten in het huwelijk van Koning Albert II en Koningin Paola.

Koning Albert leerde barones Sybille de Selys Longchamps (28 augustus 1941) kennen die sinds 1962 is gehuwd met
jonkheer en industrieel Jacques Boël (1929) en begon een buitenechtelijke relatie met haar van 1966 tot ongeveer
1982. De relatie resulteerde in een dochter, Delphine Boël. Delphine draagt de familienaam Boël van haar indertijd
vermeende vader, die het vaderschap niet ontkende. Sybille de Selys Longchamps en Jacques Boël scheidden in 1978.

Het huwelijk van Albert en Paola bestond in die tijd alleen nog op papier en er waren zelfs plannen voor een echtscheiding. De door
Alberts broer Koning Boudewijn daaraan verbonden voorwaarden waren echter zwaar en het was Sybille die de knoop doorhakte door naar
Londen te verhuizen. In 1982 hertrouwde haar moeder met de weduwnaar Michael-Anthony Rathmore Cayzer (van de barons Rotherwick of Tilney)
(1929-1990) en verhuisden moeder en dochter naar Londen en naar het kasteel en het uitgebreide landgoed van de nieuwe echtgenoot.

Delphine zou op 17-jarige leeftijd hebben vernomen van haar moeder dat Albert haar
biologische vader was. Koning Albert kwam vaak bij Delphine en haar moeder op bezoek.

Delphine ging naar het Institut le Rosey - een exclusief internaat in Zwitserland - voordat ze zich inschreef
aan de Chelsea School of Art and Design in Londen, waar ze afstudeerde met een graad in Fine Arts. Ze werkt al
vele jaren als kunstenares en heeft talloze tentoonstellingen van haar werk in Europa gehad.

Delphine is sinds 2003 getrouwd met James "Jim" O'Hare. Het echtpaar heeft twee kinderen:
- Joséphine O'Hare, Prinses van België (17 oktober 2003)
- Oscar O'Hare, Prins van België (28 april 2008)

Dat Koning Albert de vader van Delphine is, werd in de openbaarheid gebracht in 1997 door een artikel in 't Scheldt en kort daarna
in het Franstalige Pčre Ubu. Het werd door enkele grotere kranten overgenomen zonder bronvermelding. Het vermeende vaderschap van
Albert werd nog een keer in de openbaarheid gebracht in oktober 1999, in een biografie over Koningin Paola, van de hand van de
journalist Mario Danneels. Toen het bestaan van Delphine in 1999 in de openbaarheid kwam, verbrak Albert alle contact met haar.

Het Koninklijk Paleis deed het bericht aanvankelijk af als "roddels", maar tijdens zijn kerstboodschap
van 1999 gaf Koning Albert II het bestaan van - vroegere - huwelijksproblemen toe:

"Kerstmis biedt ieder van ons een goede gelegenheid om even te bezinnen over de eigen familie, zowel over haar gelukkige periodes
als over haar moeilijke dagen. De koningin en ikzelf hebben teruggedacht aan heel gelukkige tijden, maar ook aan de crisis die ons
koppel heeft doorstaan, nu dertig jaar geleden. Samen, zijn wij erin geslaagd die moeilijkheden te boven te komen en hebben wij sedert
lang een diepe liefde en eendracht kunnen herwinnen. Die crisisperiode werd ons onlangs in herinnering gebracht. Daar wensen wij niet
verder op in te gaan; zij behoort tot ons privéleven. Mocht onze eigen levenservaring echter hoopgevend zijn voor hen die vandaag
gelijkaardige moeilijkheden beleven, het zou ons heel blij stemmen."

Na verschillende tentoonstellingen van haar werk in België te hebben gehad, verhuisden Delphine en haar familie in 2003 naar Brussel.
Op dat moment begon haar publieke profiel opnieuw te stijgen - zowel vanwege haar kunst en als dochter van Koning Albert.

Half juni 2013 daagde Delphine Koning Albert, Prins Filip en Prinses Astrid, alsook haar wettige vader Jacques Boël,
voor de rechter. Ze wilde via hun DNA bewijzen dat ze de biologische dochter is van Albert. Het voor de rechter dagen van
Albert als koning was volgens juridische specialisten grondwettelijk onmogelijk. Vandaar dat ze ook twee van zijn wettige
kinderen daagde. Delphine wil dat haar identiteit, en die van haar kinderen, wettelijk wordt erkend.

Na de troonsafstand van Albert maakte Delphine op 3 september 2013 bij de rechtbank bekend dat zij de eerdere vordering tegen Filip
en Astrid introk. Een nieuwe procedure, die vervolgens werd aangevat, leidde in 2017 eerst tot een afwijzing van de vordering van
Delphine omwille van het bezit van staat tegenover Jacques Boël, die haar immers als zijn dochter had erkend en grootgebracht. In
een arrest van 25 oktober 2018 oordeelde het hof van beroep te Brussel echter anders, en werd beslist, op basis van het DNA-onderzoek,
dat Jacques Boël niet haar vader is. Aan Albert werd een DNA-test opgelegd. Zijn advocaat kondigde aan advies te zullen inwinnen over
een mogelijke voorziening bij het Hof van Cassatie. Indien het wettelijk vaderschap van Albert werd erkend, had dat onder meer tot
consequentie dat Delphine aanspraak kon maken op een kindsdeel uit de erfenis van Albert.

In januari 2019 tekende Albert cassatieberoep aan tegen de uitspraak van het Brusselse hof van beroep dat hem verplichtte om DNA af te staan.
Volgens zijn advocaten werkte het cassatieberoep opschortend: zolang er geen uitspraak was, kon hij de DNA-test weigeren. De advocaten van
Delphine eisten dat Albert dwangsommen zouden worden opgelegd zolang hij weigerde DNA af te staan. Op 16 mei 2019 besliste het hof van beroep
dat Albert een dwangsom van 5000 euro moest betalen voor iedere dag dat hij nalatig bleef DNA-materiaal af te staan.

Vervolgens stond Albert op 27 mei 2019 een DNA-staal af. Wel zou het resultaat geheim blijven tot
in elk geval het Hof van Cassatie een beslissing zou hebben genomen hangende de cassatieprocedure.

Op 13 december 2019 sprak het Hof van Cassatie een arrest uit waarbij de cassatieberoepen verworpen werden die Koning Albert II had
ingesteld tegen de twee arresten van het Brusselse hof van beroep. Daarin had het hof van beroep geoordeeld dat Jacques Boël niet de
wettelijke vader was van Delphine en dat de voormalige vorst een DNA-analyse moest ondergaan. De uitspraak van het hof van beroep bleef
overeind, waardoor Jacques Boël officieel geen wettelijke vader meer was en Albert verplicht werd zijn DNA af te staan, om het met dat
van Delphine te vergelijken. Uit dit DNA-monster bleek inderdaad dat Albert haar biologische vader is.

Op 27 januari 2020 erkende Koning Albert II, via zijn advocaat, dat hij de biologische vader is
van Delphine. Hij kondigde aan dat hij zijn vaderschap niet langer juridisch zou betwisten.

Delphine en haar advocaten hebben steeds uitgedragen dat het haar noch om het geld noch om een titel ging.

Als wettelijk erkend kind van Albert kan Delphine aanspraak maken op een deel van zijn erfenis. Delphine
en haar advocaten hebben steeds uitgedragen dat het haar noch om het geld noch om een titel ging.

Het Brusselse hof van beroep besliste op 1 oktober 2020 dat Delphine Boël, op basis van het koninklijk besluit van 2015
aangaande de dynastieke titels voor de kinderen en kleinkinderen van koning Albert II, de titel "prinses van België" mag
dragen, evenals haar kinderen. Als familienaam is haar de achternaam van Albert, van Saksen-Coburg, toegekend. Als afstammelinge
van de eerste Koning van België en dochter van Koning Albert II heet ze voortaan Delphine Michčle Anne Marie Ghislaine van
Saksen-Coburg, prinses van België met het predicaat Hare Koninklijke Hoogheid. Haar kinderen zullen net als hun moeder aangesproken
worden met "Zijne / Hare Koninklijke Hoogheid", maar behouden wel hun achternaam: O'Hare, naar hun vader Jim O'Hare.

Op 5 oktober 2020 zei Delphine van Saksen-Coburg tijdens een persconferentie open te staan voor contact met de leden van
de Belgische koninklijke familie, maar nog niets van de familie te hebben vernomen. Ze gaf aan ook niets te verwachten.

Het Universitair Ziekenhuis Gent richtte op 10 december 2020 het Fonds Prinses Delphine van Saksen-Coburg op om
fondsen te werven voor de integratie van kunst in de zorg. Het fonds verleent financiële steun aan initiatieven
die dankzij de helende kracht van kunst de warme zorg in het UZ Gent versterken. Hare Koninklijke Hoogheid,
Prinses Delphine van Saksen-Coburg, schenkt haar naam aan het fonds en is er ook erevoorzitter van.

"Het is voor mij een groot genoegen om mijn naam te geven aan dit fonds. Als kunstenaar voel ik elke dag opnieuw
de kracht van kunst. Het raakt mensen in het diepst van hun zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we patiënten moeten
benaderen als mensen die nog altijd geraakt kunnen worden door kunst. Eender welke vorm van kunst kan je versterken
als patiënt en je afleiden van de stresserende ervaring die je doormaakt in het ziekenhuis."

Gezamenlijke boodschap van Zijne Majesteit de Koning en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Delphine, 15 oktober 2020


Op vrijdag 9 oktober 2020 hebben wij elkaar voor de eerste maal ontmoet in het Kasteel van Laken. Het was een warme
ontmoeting. Dit uitgebreid en bijzonder gesprek gaf ons de gelegenheid om elkaar te leren kennen. We hebben gesproken
over onze eigen levens en onze gemeenschappelijke interesses. Deze band zal zich verder in familieverband ontwikkelen.

Filip en Delphine


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Boodschap van Zijne Majesteit Koning Albert II, 16 oktober 2020


Ik schaar me volledig achter het communiqué dat de Koning en Prinses Delphine
hebben vrijgegeven en sluit me aan bij de gedachte achter dit bericht.

Mijn echtgenote en ikzelf zijn verheugd over het initiatief van de Koning,
het begin van betere tijden voor ons allen en in het bijzonder voor Delphine.

Albert

Boodschap van Hunne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Delphine, 27 oktober 2020


Op zondag 25 oktober 2020 werd een nieuw hoofdstuk, rijk aan emoties, gemoedsrust, begrip en hoop aangevat.

Tijdens onze ontmoeting in het Kasteel Belvédčre heeft ieder van ons, in sereniteit
en met empathie, uiting kunnen geven aan zijn gevoelens en ervaringen.

Na het tumult, het lijden en de verwondingen, is het tijd voor vergeving, genezing en verzoening. Samen hebben
we besloten om deze nieuwe weg in te slaan. Dit zal geduld en inspanningen vergen, maar we zijn vastberaden.

Dit zijn de eerste stappen op een pad dat we in alle rust zullen bewandelen.

Delphine, Paola en Albert


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

MathildeFoto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger

Mathilde Marie Christine Ghislaine d´Udekem d´Acoz wordt geboren 20 januari 1973 als
dochter van gravin Anna Komorowska en graaf Patrick d´Udekem d´Acoz.
Mathilde is de oudste van 5 kinderen.

Studie


Zij liep lagere school te Bastenaken en voltooide haar humaniora in Brussel. Zij studeerde zowel logopedie als psychologie.
De Koningin oefende tussen 1995 en 1999 het beroep uit van logopediste.

Koningin


De Koningin staat de Koning bij in zijn taken als staatshoofd: tal van bezoeken aan
instellingen, contacten met de bevolking, plechtigheden in binnen- en buitenland,
staatsbezoeken, en het imago van België bevorderen, audiënties van vertegenwoordigers
van diverse groeperingen uit de samenleving en talrijke terreinbezoeken.

Naast haar activiteiten met de Koning, is de Koningin actief rond thema's die haar na aan het hart
liggen, zoals opvoeding en onderwijs, kinderarmoede, intergenerationele armoede, de positie van
de vrouw in onze samenleving, financiële geletterdheid en mentaal welbevinden.

Zo bezoekt zij regelmatig sociale organisaties en zorginstellingen. Door deze contacten
blijft de Koningin op de hoogte van de behoeften en noden van de bevolking, en ook van
de talrijke initiatieven die in België genomen worden om anderen te helpen. De Koningin
vindt dit directe contact met de bevolking heel belangrijk.

Via het Hulpfonds van de Koningin biedt de Koningin hulp aan burgers die wegens
financiële problemen niet in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien en die vaak
ten einde raad een beroep doen op het Hulpfonds. Verder ondersteunt het Hulpfonds
kwetsbare jongeren tussen 18 tot en 25 jaar, die hun jeugd hebben doorgebracht in
instellingen of bij pleeggezinnen, en helpt hen richting zelfstandigheid.

De Koningin is ook erevoorzitster van de Koning Boudewijnstichting en neemt regelmatig deel
aan het maatschappelijk debat over onderwerpen die binnen de bevolking leven. Ze heeft vooral
veel aandacht voor kwetsbare mensen. Als erevoorzitster van het Koningin Mathildefonds steunt
de Koningin initiatieven die door jongeren voor jongeren worden genomen.

De Koningin is erevoorzitster van Child Focus, een stichting die zich inzet tegen verdwijningen
en seksuele uitbuiting van kinderen. Zij hecht een fundamenteel belang aan het welzijn van
kinderen en engageert zich in de strijd tegen alle vormen van geweld tegen kinderen.

De Koningin is ook erevoorzitster van UNICEF België en verleende haar Hoge
Bescherming aan Breast International Group voor borstkankeronderzoek.

Sedert 2014 geniet de Koningin Elisabeth muziekwedstrijd de Hoge Bescherming van de Koningin.
De Koningin Elisabeth muziekwedstrijd werd in 1937 gecreëerd op initiatief van Hare Majesteit
Koningin Elisabeth en de bekende Belgische violist en componist Eugčne Ysa˙e.

In 2016 nodigde de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties de Koningin uit om deel uit te maken
van de Groep van pleitbezorgers van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
Deze groep van eminente persoonlijkheden staat de Organisatie van de Verenigde Naties bij in het mobiliseren
van de internationale gemeenschap voor het realiseren van deze ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030.

In hetzelfde kader aanvaardde de Koningin in 2018 het erevoorzitterschap van de Federale
Raad voor Duurzame Ontwikkeling. De Koningin ontving de Honorary National German Sustainability
Award 2017 voor haar jarenlange inzet en persoonlijke bijdrage aan het debat over duurzame
ontwikkeling en haar engagement voor sociale en humanitaire projecten.

Ontwikkelingssamenwerking is dan ook een belangrijk thema voor de Koningin.
Ze deed meerdere humanitaire zendingen (vooral in Afrika), met een nadruk op
kinderrechten, gezondheid, de bestrijding van armoede, kwaliteitsonderwijs, goed
bestuur, de economische empowerment van de vrouw, niet-overdraagbare ziekten, enz.

De Koningin was speciaal gezant van de Wereldgezondheidsorganisatie Europa in
de promotie van vaccinaties. In lijn met een Koninklijke traditie werd de Koningin
in 2019 beschermend erelid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België
(KAGB) en membre d’honneur van de Académie Royale de Médecine de Belgique (ARMB).

De Koningin is lid van de Schwab Foundation Board voor sociaal ondernemerschap.
Zij neemt ook deel aan het jaarlijkse World Economic Forum in Davos. Ze gelooft
in levenslang leren, en volgde als Young Global Leader van het World Economic
Forum 'Leadership cursussen aan de Harvard Kennedy School en Yale University.

Naast Nederlands en Frans, spreekt de Koningin Engels en
Italiaans en heeft ze een goede basiskennis van het Spaans.

In maart 2015 heeft Koningin Mathilde haar Hoge Bescherming aan de Brailleliga in België verleent.

Gezin


Op 13 september 1999 werd de verloving van Filip met Mathilde d´Udekem d´Acoz bekend gemaakt.
Op 4 december 1999 vond het huwelijk plaats tussen Filip en Mathilde.

Koningin Mathilde en Koning Filip hebben 4 kinderen:
- Prinses Elisabeth Thérčse Marie Hélčne (25 oktober 2001), Hertogin van Brabant
- Prins Gabriël Boudewijn Karel Maria (20 augustus 2003)
- Prins Emmanuel Leopold Guillaume François Marie (4 oktober 2005)
- Prinses Eléonore Fabiola Victoria Anne Marie (16 april 2008)

De Koning en Koningin Mathilde combineren een familieleven met de protocollaire en officiële verplichtingen. Zij voeden persoonlijk hun vier kinderen,
Elisabeth, Gabriel, Emmanuel en Eléonore, op. De kinderen groeien op in een meertalige omgeving en volgen het Nederlandstalig onderwijs.

De Vorsten brengen hun vakanties door met familie en vrienden. In hun vrije tijd
houden ze ervan om te lezen en te sporten. De Koning gaat geregeld joggen en legt
zich vooral toe op kitesurf. In mei 2013 en 2014 neemt hij deel aan de 20 kilometer
van Brussel. Daarnaast speelt hij piano en schildert hij graag.

Hare Majesteit de Koningin heeft een brede belangstelling voor cultuur, kunst en dans. Ze houdt
van moderne en klassieke muziek, speelt zelf piano en leest veel. In haar vrije tijd gaat de
Koningin wandelen, fietsen, tennissen en zwemmen, en geniet ze van de natuur en van het buitenleven.

Het Koninklijke Gezin woont in het Kasteel van Laken.

Koninklijke Generatie Ontmoeting


In 2007 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 70ste verjaardagen.
Hierbij waren vele gasten vertegenwoordigd zo ook de generatie troonopvolgers.


Foto: Bjřrn Sigurdsřn/Det Kongelige Hoff


Foto: Bjřrn Sigurdsřn/Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff

Op 2 maart 2015 werd op Jachtslot Het Oude Loo in Apeldoorn een Koninklijke Generatie ontmoeting gehouden.
Dit in het kader van de troonswisseling in Nederland die plaats vond op 30 april 2013.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

V.l.n.r. Erfgroothertog Guillaume en Erfgroothertogin Stéphanie van Luxemburg, Prins Daniel en Kroonprinses Victoria van Zweden,
Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Kroonprinses Mary van Denemarken, Koningin Máxima, Koning Willem-Alexander,
Koningin Mathilde en Koning Filip van België en Kroonprins Haakon van Noorwegen.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Op 13 juni 2015 werd het huwelijk van Prins Carl Philip met Sofia Hellqvist voltrokken, waar tal van koninklijke gasten bij aanwezig waren.


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden

In 2017 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 80ste verjaardagen.


Foto: Thomas Brun / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff

Koningsschap vanaf 21 juli 2013


Op 3 juli 2013 heeft Koning Albert II zijn troonsafstand aangekondigd ten gunste van zijn zoon Filip.
Op 21 juli 2013 heeft Koning Albert II zijn troonsafstand ondertekend.
Op 21 juli 2013 heeft Filip de eed als Koning der Belgen afgelegd en is hij vanaf
dat moment de Koning van België. Vanaf 21 juli 2013 is Prinses Mathilde, Koningin Mathilde geworden.
De oudste dochter van Koning Filip en Koningin Mathilde, Prinses Elisabeth is vanaf nu de eerste in lijn voor troonsopvolging.
Sedert de troonswisseling op 21 juli 2013 draagt Elisabeth de titel van Hertogin van Brabant. Deze titel is voorbehouden aan de vermoedelijke troonopvolger.

Eedaflegging van Z.M. de Koning Filip, 21 juli 2013


Tekst van de grondwettelijke eed


"Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven,
's Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren."

"Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge,
de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire".

"Ich schwöre, die Verfassung und die Gesetze des belgischen Volkes zu beachten,
die Unabhängigkeit des Landes zu erhalten und die Unversehrtheit des Staatsgebietes zu wahren."

Toespraak na de eedaflegging


Majesteiten, Mijnheer de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Mevrouw de Voorzitter van de Senaat, Dames en Heren Volksvertegenwoordigers en Senatoren,

Ik heb zonet voor u de grondwettelijke eed afgelegd. Ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid die voortaan op mij rust.
Deze eed is een plechtige belofte die de bijna tweehonderd jaar oude vertrouwensrelatie tussen de Koning en het Belgische volk hernieuwt.

Ik volg hierin zes andere Koningen op, onder wie mijn vader Koning Albert.
Sire, gedurende twintig jaar hebt u deze vertrouwensband onderhouden door een toegankelijke Koning te zijn, met een warm en diep menselijk gelaat.
U was een luisterend en geëngageerd Staatshoofd. Koningin Paola heeft u hierin gesteund en legde zich bovendien toe op fundamentele zaken als onderwijs en cultuur.

Sereen, waardig en met grote toewijding hebt u het Belgische volk op moeilijke maar ook op gelukkige momenten begeleid, in een tijdperk dat gekenmerkt
wordt door diepgaande veranderingen wereldwijd. Wij zijn u daar dankbaar voor.

Ik besef hoe gelukkig ik ben te mogen rekenen op de constante steun van mijn vrouw Koningin Mathilde.
Lieve Mathilde, sinds vele jaren heb jij je met heel je hart ingezet in talrijke activiteiten.
Je hebt een aangeboren zin voor menselijk contact. Met onze dierbare kinderen beginnen wij vol
vertrouwen aan dit nieuwe hoofdstuk van ons leven en van ons land.

Dames en Heren,

Ik vat mijn koningschap aan met de wil om mij ten dienste te stellen van alle Belgen.
Ik zal hiervoor in volle verstandhouding samenwerken met de regering en overeenkomstig de Grondwet.
De afgelopen jaren heb ik steeds nauwere banden mogen ontwikkelen met veel van mijn medeburgers.
Ik zal deze dialoog nog versterken.

De rijkdom van ons land en van ons institutioneel stelsel bestaat er mede in dat we van onze verscheidenheid een sterkte maken.
Telkens weer vinden we het evenwicht tussen eenheid en verscheidenheid. De sterkte van België is precies dat we zin geven aan onze verscheidenheid.

De jongste staatshervorming draagt belangrijke bevoegdheden over aan de deelstaten.
Hierdoor komt de beslissingsmacht dichter bij de burgers te liggen en zullen we de uitdagingen van de toekomst beter aankunnen.
De sterkte van België gaat ook uit van zijn deelstaten. Ik zal constructieve contacten onderhouden met hun vertegenwoordigers.
Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en Gewesten onze burgers en onze ondernemingen ten goede zal komen.

Samen kunnen we de bekwaamheden van elk van ons tot hun recht doen komen. Daarin bestaat ons gemeenschappelijk talent zoals het zich in de loop
van onze geschiedenis heeft ontwikkeld. Het is een ingesteldheid die ons karakter en onze waarden vorm heeft gegeven.
Samen de moeilijkste problemen oplossen. De meest uiteenlopende strekkingen met elkaar verzoenen zonder dat ze aan originaliteit of sterkte moeten inboeten.
Dŕt is ook de essentie van onze vindingrijkheid en onze zin voor maat.

Dames en Heren,

De waarden die ons drijven, hebben generaties mannen en vrouwen vóór ons bezield. Door hun inzet in de maatschappij en in de politiek hebben
onze voorgangers ons land een hoge graad van welvaart en solidariteit bezorgd. Zij legden de grondslag voor een gezond ondernemingsklimaat
en voor een efficiënte sociale zekerheid.

De crisis treft veel van onze landgenoten. Ik wil vandaag iedereen aanmoedigen, mannen en vrouwen, om vol te houden.
Elk van ons bezit een onvermoed potentieel dat tot ontplooiing kan komen. Daar ben ik rotsvast van overtuigd.
Daarnaast beschikken we samen over de nodige middelen om de moeilijkheden te trotseren en aan iedereen de mogelijkheid te geven om vooruit te komen.

Meer dan ooit moet het Europese project ons hoop en vertrouwen schenken. Het Europa dat wij willen moet groei en solidariteit tot stand brengen.
Wij zijn fier dat onze hoofdstad ook de hoofdstad van Europa is en dat Belgische bewindslieden steeds in het middelpunt van dit grootse project hebben gestaan.
Tijdens mijn zendingen naar het buitenland heb ik kunnen vaststellen hoezeer de troeven van België, de talenten en de sterktes die wij bezitten,
wereldwijd gewaardeerd worden.

Dames en Heren, het is in deze geest dat ik zal werken tijdens mijn koningschap.
Ik zal, in België en in het buitenland, al deze kwaliteiten ondersteunen.

Laten wij samen ons land nieuw enthousiasme geven.

Leve België ! Vive la Belgique ! Es lebe Belgien !

Bron: De Belgische Monarchie, http://www.monarchie.be/


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Officiële foto's na de eedaflegging van Koning Filip, 21 juli 2013Foto: © FOD Kanselarij van de Eerste Minister / Michel Gronemberger


Foto: © FOD Kanselarij van de Eerste Minister / Michel Gronemberger


Foto: © FOD Kanselarij van de Eerste Minister / Michel Gronemberger


Foto: © FOD Kanselarij van de Eerste Minister / Michel Gronemberger


Foto: © FOD Kanselarij van de Eerste Minister / Michel Gronemberger


Foto: © FOD Kanselarij van de Eerste Minister / Michel Gronemberger

Staatieportretten van Koning Filip en Koningin Mathilde, 8 november 2013


Op 8 november 2013 zijn de officiële staatieportretten van Koning Filip en Koningin Mathilde
vrijgegeven door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie.


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox

Koninklijk Besluit betreffende de verlening van de titel van Prins of Prinses van België, 12 november 2015


FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

12 NOVEMBER 2015 - Koninklijk besluit betreffende de verlening van de titel van Prins of Prinses van België

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 85 en 113;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1991 houdende vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 1891
dat de titel van Prins en Prinses van België verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de mannelijke nakomelingschap
in rechte lijn van wijlen Zijne Majesteit Leopold I;

Overwegende dat het aangewezen is de toename van het aantal dragers van de titel van Prins of Prinses van België
via de zijtakken van de Koninklijke Familie te beperken;

Overwegende dat het daarenboven wenselijk is dat de Prinsen en Prinsessen van België, die momenteel deze titel voeren, deze behouden;

Overwegende dat het met het oog op de toepassing van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek
met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind
en aan de geadopteerde, en de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen,
en met het oog op de deelname van leden van de Koninklijke Familie aan het economisch leven, het aangewezen is om zo
veel mogelijk verwarring tussen de familienaam en de titels te vermijden;

Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Minister van Buitenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In de openbare en private akten die hen aanbelangen, voeren de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen,
geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van de Koning, evenals de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen,
geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van de Kroonprins of de Kroonprinses, de titel van Prins of Prinses van België
volgend op hun voornaam en voor zover ze die voeren, hun familienaam en hun dynastieke titel, en voor de andere titels die
hun rechtens hun ascendentie toekomen. Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

Art. 2. In de openbare en private akten die hen aanbelangen, voeren de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen,
geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van Zijne Majesteit Koning Albert II, de titel van Prins of Prinses van België
volgend op hun voornaam en voor zover ze die voeren, hun familienaam en hun dynastieke titel, en voor de andere titels
die hun rechtens hun ascendentie toekomen. Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

Art. 3. De Prinsen en Prinsessen, die reeds de titel Prins of Prinses van België voeren krachtens het koninklijk besluit
van 14 maart 1891 dat de titel van Prins en Prinses van België verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de
mannelijke nakomelingschap in rechte lijn van wijlen Zijne Majesteit Leopold I, behouden deze titel volgend op hun voornaam
en voor zover ze die voeren, hun familienaam en voor de andere titels die hun rechtens hun ascendentie toekomen.
Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

Art. 4. De Prinsen en Prinsessen, geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van Zijne Majesteit Leopold, Joris, Christiaan,
Frederik van Saksen-Coburg en die niet worden beoogd door de artikelen 1 tot 3, voeren na hun voornaam en voor zover ze die voeren,
hun familienaam, de titels die hun krachtens hun ascendentie toekomen.

Art. 5. Het koninklijk besluit van 2 december 1991 houdende vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 1891 dat de titel
van Prins en Prinses van België verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de mannelijke nakomelingschap in rechte lijn
van wijlen Zijne Majesteit Leopold I, wordt opgeheven.

Art. 6. Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 7. De Eerste Minister en de Minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft,
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2015.

FILIP

Van Koningswege:

De Eerste Minister, Ch. MICHEL

De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS

Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Dit besluit betekend in gewoon Nederlands het volgende:


Op 12 november 2015 is er een nieuw Koninklijk Besluit in werking getreden omtrent de verlening van de titel Prins of Prinses van België.

Vanaf nu voeren alleen nog de kinderen en kleinkinderen die in rechte lijn van Koning Filip afstammen, de titel van
Prins of Prinses van België. In de volgende generatie krijgen alleen de kleinkinderen van Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant
de titel Prins of Prinses van België en niet meer die van haar zus Prinses Eléonore en haar broers Prins Gabriël en Prins Emmanuel.

De kinderen en kleinkinderen die in rechte lijn afstammen van Koning Albert II, en die ook allemaal de titel voeren van
Prins of Prinses van België, behouden die titel. Dit betekend dat de kleinkinderen van Prinses Astrid en Prins Lorenz de titel
Prins of Prinses van België niet meer toegekend krijgen. Ook de kleinkinderen van Prins Laurent en Prinses Claire krijgen de titel
Prins of Prinses van België niet meer toegekend.


Nieuwe foto's Mathilde, 20 januari 2013


Ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van Prinses Mathilde gaf het Belgische Hof zes portretfoto's vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger

Nieuwe gezinsfoto's Koning Filip en Koningin Mathilde, 24 december 2014


Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten delen Hunne Majesteiten de Koning
en de Koningin deze familiefoto's met u.

Recente foto's van de Koning en de Koningin en hun vier kinderen,
Prinses Elisabeth, Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nationale Feestdag België, 21 juli 2015


Nieuwe gezinsfoto van Filip en Mathilde van de Nationale Feestdag
uitgegeven door het Paleis via hun officiële Facebookaccount.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Belgisch Koninklijke Gezin bij Autoloze zondag, 20 september 2015


Het Belgisch Koningspaar en hun kinderen waren aanwezig op de 15de autoloze zondag.
Ze brachten een bezoek aan het Sportfeest in het Jubelpark, dit jaar in het teken
van de Paralympische Spelen Rio 2016.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Twee nieuwe foto's van Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, 4 november 2015


Op 4 november 2015 heeft het Belgische Hof via hun officiële Facebookaccount en officiële Twitteraccount
twee nieuwe foto's vrijgegeven van de kinderen van Koning Filip en Koningin Mathilde.
De foto's zijn gemaakt door fotograaf Christian Lambiotte.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde, 18 december 2015


Op 18 december 2015 heeft het Belgisch Hof via hun officiële Facebookpagina
een nieuwe gezinsfoto gedeeld van Koning Filip en Koningin Mathilde met hun vier kinderen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde, 18 januari 2016


Op 18 januari 2016 heeft het Belgisch Hof via hun officiële Facebookpagina
een nieuwe gezinsfoto gedeeld van Koning Filip en Koningin Mathilde met hun vier kinderen.
Het gezin was op museum bezoek geweest in het Museum voor Schone Kunsten te Gent.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Michel Burez, Museum voor Schone Kunsten


Nieuwe foto's van Koningin Mathilde, 18 januari 2016


Ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Mathilde deelde het hof twee nieuwe foto's.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte

Nieuwe foto van Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, 8 februari 2016


Ter gelegenheid van de familievakantie van Koning Filip en Koningin Mathilde
is door het Belgische Hof op 8 februari 2016 via hun officiële Facebookpagina een nieuwe
foto vrijgegeven van Prinses Elisabeth, Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe postzegels van Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, 14 maart 2016


Op 14 maart 2016 zijn door Bpost (de Belgische Post) vier postzegelportretten van de kinderen van
Z.M. Koning Filip en H.M. Koningin Mathilde en één postzegelgroepsportret van het hele gezin uitgegeven.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe portretfoto's van Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, 18 maart 2016


Op de vernieuwde website van het Belgische Hof staan nieuwe portretfoto's van de kinderen van
Koning Filip en Koningin Mathile en twee nieuwe foto's van de vier kinderen samen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Nieuwe foto van Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, 13 april 2016


Ter gelegenheid van de opening van de Koninklijke Serres van Laken in 2016
is door het Belgische Hof op 13 april 2016 via hun officiële Facebookpagina een nieuwe
foto vrijgegeven van Prinses Elisabeth, Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Nieuwe foto van Koning Filip en Prinses Eléonore, 15 april 2016


Ter gelegenheid van de opening van de verjaardagen van Koning Filip op 15 april en
Prinses Eléonore op 16 april is er een nieuwe foto vrijgegeven door het Belgische Hof.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Nieuwe groepsfoto's van Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, 1 juli 2016


Op 1 juli 2016 spelen de Rode Duivels tegen Wales in de kwartfinales van het Europees Voetbalkampioenschap 2016.
Ter gelegenheid hiervan zijn er twee nieuwe groepsfoto's van de kinderen van Koning Filip en Koningin Mathilde vrijgegeven.
De ene via hun officiële Twitteraccount en de andere via hun officiële Facebookaccount.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Vakantie foto's van Belgisch Koningspaar, 19 juli 2016


Vakantiebezoek aan het Muziekinstrumentenmuseum en het Belgisch Stripcentrum te Brussel: samen genieten
van een fijne namiddag in onze hoofdstad! Schreef de Belgische Monarchie op Twitter en Facebook.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nationale Feestdag België, 21 juli 2016


Op 21 juli 2016 vierde België zijn Nationale Feestdag.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


De kinderen gaan weer naar school, 1 september 2016Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Kerstconcert 2016, 21 december 2016


Op 21 december 2016 vond het jaarlijkse Kerstconcert plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe gezinsfoto Koning Filip en Koningin Mathilde, 23 december 2016


Op 23 december 2016 is er een nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde vrijgegeven.
Er staat bij: Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar!


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Nieuwe gezinsfoto's Koningin Mathilde en Koning Filip, 18 januari 2017


Er zijn in januari 2017 nieuwe portretfoto's van de kinderen van Koning Filip en Koningin Mathilde vrijgegeven.
Ook zijn er twee foto's van alleen de kinderen vrijgegeven en is er een nieuwe gezinsfoto vrijgegeven.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte

Verder zijn er nog twee foto's vrijgegeven het Koningspaar zelf.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte

Nieuwe foto Koningin Mathilde en Prinses Elisabeth, 20 januari 2017


Op 20 janauri 2017 vierde Koningin Mathilde haar verjaardag.
Ter gelegenheid hiervan gaf het Belgische Hof een nieuwe foto vrij van moeder en dochter.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Nieuwe foto Koning Filip, 3 februari 2017


Begin februari 2017 gaf het Belgische Hof een nieuwe foto van Koning Filip vrij.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Viering 80ste verjaardag Koningin Paola, 29 juni 2017


De Stichting Koningin Paola, Missing Children Europe en de Muziekkapel Koningin Elisabeth bieden een
concert aan ter ere van de 80ste verjaardag van H.M. Koningin Paola later dit jaar, op 11 september 2017.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Koninklijk gezin neemt deel aan reddingsoefening, 1 juli 2017


Demonstratie van reddingsoefening aan de kust te Middelkerke. Bedankt aan alle redders voor het harde werk deze zomer!


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Koninklijk gezin bezoekt Mercator Zeilschip, 1 juli 2017


Fijne uitstap aan de kust: Zeilschip Mercator bezocht in Oostende.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Belgische Nationale Feestdag, 21 juli 2017


Op 21 juli 2017 vierde de Belgische Koninklijke Familie de Nationale Feestdag met een Te Deum en een militaire parade.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe foto Prins Gabriël, 20 augustus 2017


Op 20 augustus 2017 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Gabriël.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Belgische Koningskinderen weer naar school, 1 september 2017


Het Belgische Hof deelde op hun Facebookpagina 4 nieuwe foto's waarop de Belgische Koningskinderen
Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore weer voor het eerst naar school werden gebracht.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Open monumentendag België, 10 september 2017


Het gezin van Koning Filip en Koningin Mathilde bezocht Open Monumentendag 2017 van België.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe foto Prins Emmanuel, 4 oktober 2017


Op 4 oktober 2017 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Emmanuel.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe foto's Prinses Elisabeth, 25 oktober 2017


Op 25 oktober 2017 gaf het Belgische Hof nieuwe foto's van Prinses Elisabeth vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe foto van Filip en Mathilde, 28 oktober 2017


Op 28 oktober 2017 gaf het Belgische Hof een nieuwe foto van Koning Filip en Koningin Mathilde vrij
en de volgende dagen drie foto's van hun bezoek aan de Taj Mahal.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: Koning Filip / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe gzinsfoto van Filip en Mathilde, 23 december 2017


Op 23 december 2017 heeft het Belgische Hof via Twitter, Facebook en Instagram een nieuwe gezinsfoto vrijgegeven
met de volgende tekst erbij: Zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar. Joyeux Noël et bonne Année.
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr. Merry Christmas and a happy New Year.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte

Nieuwe foto Koningin Mathilde, 20 januari 2018


Ter gelegenheid van de 45ste verjaardag van Koningin Mathilde op 20 januari 2018 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte

Nieuwe foto's Koningin Mathilde en Koning Filip met hun kinderen, 12 februari 2018


Op 12 februari 2018 deelde het Belgische Hof foto's van de skivakantie van Koningin Mathilde en Koning Filip en hun kinderen in Valais (Wallis) te Zwitserland.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe foto Koning Filip, 15 april 2018


Ter gelegenheid van de 58ste verjaardag van Koning Filip op 15 april 2018 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte

Nieuwe Prinses Eléonore, 16 april 2018


Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van Prinses Eléonore op 16 april 2018 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte

Prinses Eléonore en Koningin Mathilde bij Koningin Elisabethwedstrijd, 4 mei 2018


Prinses Eléonore en Koningin Mathilde waren op 4 mei 2018 aanwezig bij de Halve finale Koningin Elisabethwedstrijd Zang 2018.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip en Koningin Mathilde bij Koningin Elisabethwedstrijd, 10 mei 2018


Op 10 mei 2018 woonden Koning Filip en Koningin Mathilde de Eerste sessie van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd – Zang 2018 bij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Koningin Mathilde, Prinses Elisabeth en Prins Gabriël bij Koningin Elisabethwedstrijd, 12 mei 2018


Op 12 mei 2018 woonden Koningin Mathilde, Prinses Elisabeth en Prins Gabriël de Laatste sessie van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd – Zang 2018 bij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Viering 60 jaar Benelux


Koning Willem-Alexander was op 5 juni 2018 aanwezig in Brussel bij de viering van het zestigjarig bestaan van de Benelux.
Ook Koning Filip der Belgen en Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri van Luxemburg woonden de viering bij.


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Koning Filip, Prins Gabriël en Prins Emmanuel bij voetbalwedstrijd, 23 juni 2018


Op 23 juni 2018 waren Koning Filip, Prins Gabriël en Prins Emmanuel bij de voetbalwedstrijd van België - Tunesië.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe gezinsfoto Koning Filip en Koningin Mathilde vanwege WK Voetbal, 6 juli 2018


Op 6 juli 2018 werd door het Belgische Hof een nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde
geplaats in supportershouding voor het WK Voetbal duel van België tegen Brazilië.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Koning Filip, Koningin Mathilde en Prinses Eléonore ontvangen Rode Duivels, 15 juli 2018


Op 15 juli 2018 ontvingen Koning Filip, Koningin Mathilde en Prinses Eléonore de Rode Duivels op het Koninklijk Paleis.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe foto's Koning Filip en Koningin Mathilde vanwege 5 jaar koningsschap, 18 juli 2018


Zaterdag 21 juli 2018 is het precies 5 jaar geleden dat Koning Filip de eed heeft afgelegd voor de Verenigde Kamers
als zevende Koning der Belgen. Ter gelegenheid van zijn 5 jaar Koningschap delen we nieuwe foto's met jullie.
De foto's zijn op 18 juli 2018 vrijgegeven door het Koninklijk Paleis van België.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger


Koning Filip en Koningin Mathilde openen de zomeropenstelling van het Koninklijk Paleis te Brussel, 20 juli 2018


De zomeropening van het Koninklijk Paleis te Brussel loopt dit jaar van 22 juli tot 2 september 2018. Dit jaar is het 25 jaar
geleden dat Koning Boudewijn is overleden. Twee portretten van Koning Boudewijn van de hand van Koning Filip worden tentoongesteld.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nationale Feestdag België, 21 juli 2018


Op 21 juli 2018 vierden Koning Filip, Koningin Mathilde, Prinses Elisabeth, Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore de Nationale Feestdag.
Ook de viering van 5 jaar koningschap.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe foto Prins Gabriël, 20 augustus 2018


Op 20 augustus 2018 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Gabriël.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Prinses Elisabeth naar UWC Atlantic College, 28 augustus 2018


Op 28 augustus 2018 vertrok Prinses Elisabeth naar het UWC Atlantic College.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Weer terug naar school, 3 september 2018


Op 3 september 2018 gingen Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore weer terug naar school.
Hierbij gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe foto Prins Emmanuel, 7 september 2018


Op 7 september 2018 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Emmanuel.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Herdenkingsdienst 25 jarig overlijden Koning Boudewijn, 8 september 2018


Eucharistieviering tgv de 25ste verjaardag van het overlijden van Koning Boudewijn.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Autoloze zondag, 16 september 2018


Prachtige 18de editie van autolozezondag! Bezoek aan Les Ateliers des Tanneurs, een Art Nouveau complex in het
hartje van Brussel dat ondermeer een ondernemingscentrum en een bio-markt herbergt.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Bezoek aan Oostenrijk, 1 oktober 2018


Bezoek aan Oostenrijk vanwege tentoonstelling Pieter Bruegel de Oude.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe foto Prins Emmanuel, 4 oktober 2018


Op 4 oktober 2018 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Emmanuel ter gelegenheid van zijn verjaardag.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe foto Prinses Elisabeth, 25 oktober 2018


Op 25 oktober 2018 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prinses Elisabeth ter gelegenheid van haar 17de verjaardag.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger

Nieuwe officiële foto's Koning Filip en Koningin Mathilde, 15 november 2018


Ter gelegenheid van Koningsdag 15 november 2018 delen we nieuwe officiële foto's.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger

Schilderij Prinses Elisabeth, 20 november 2018


Op 20 november 2018 deelde het Belgische Hof een foto van Koning Filip die een schilderij van zijn dochter Elisabeth toont aan Emmanuel Macron.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Nieuwe foto van de vier kinderen, 14 december 2018


Op 14 december 2018 ontdekte de website beheerster deze prachtige foto van de vier kinderen
van Koning Filip en Koningin Mathilde op de website van het Belgische Hof.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger


Nieuwe gezinsfoto van Filip en Mathilde, 21 december 2018


Op 21 december 2018 heeft het Belgische Hof via Twitter, Facebook en Instagram een nieuwe gezinsfoto vrijgegeven met de volgende tekst erbij:
Zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar, Joyeux Noël et bonne Année, Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr en Merry Christmas and a happy New Year.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Toespraak ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar 2018, 24 december 2018Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Dames en heren,

Kerst en Nieuwjaar zijn een ideale gelegenheid om wat tijd en afstand te nemen. Om een stand van zaken op te maken.
En ook om te beseffen, dat het leven een weg is die je niet alleen aflegt. Maar samen met anderen, die ook behoefte
hebben aan gezelschap, een luisterend oor, en wat goede raad.

Voor de meesten van ons zijn deze eindejaarsdagen een tijd van samenkomen en samen delen, van aandacht en tijd voor elkaar.
Voor wie zware beproevingen doorstaat, eenzaam is of een dierbare heeft verloren is iemands warme aanwezigheid van onschatbare waarde.

Laten we tijdens deze feestdagen bijzondere aandacht hebben voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.
En ook voor al wie hen met zorg en toewijding omringt, en er zo voor zorgt dat ze waardig kunnen leven.

Wie kinderen heeft, zoals de Koningin en ik, verlangt naar het gezellig samenzijn, waarin je er echt bent voor elkaar.
We weten hoe belangrijk die ogenblikken zijn, maar ook hoe makkelijk ze je kunnen ontglippen.
Terwijl we onze kinderen net dan kunnen zien zoals ze zijn en de vreugde groot is als we ze herontdekken.

Het zijn ook de momenten waarop zij kunnen begrijpen hoe, wij, hun ouders, of al wie zorgt voor hun opvoeding, evenzeer kwetsbaar zijn.
Hoe we ons niet opsluiten in onze problemen of ze ontvluchten, maar ze trachten op te lossen – en uit die overwinning innerlijke kracht halen.
Vanuit deze innerlijke kracht kunnen wij ons helemaal openstellen voor de anderen en zo onze verantwoordelijkheid opnemen.

Ons land gaat door een bewogen periode. Onze medeburgers uiten, terecht, hun bezorgdheid over belangrijke thema’s. Vandaag beleven we ernstige
politieke spanningen. Ik vertrouw op de verantwoordelijkheidszin van onze beleidsmakers om te handelen in het belang van het land en de bevolking.

Ongelijkheid, armoede, onverdraagzaamheid, klimaatverandering zijn maatschappelijke problemen die om allesomvattende oplossingen vragen.
We kunnen ze maar doeltreffend aanpakken door naar elkaar te luisteren en onze geesten open te stellen, met moed en zin voor initiatief.

Democratie heeft nood aan luisterbereidheid en dialoog. Laten we ons op de komende federale, regionale en Europese verkiezingen voorbereiden
met open en oprechte debatten waarin men elkaar respecteert. Want iedere stem moet het resultaat zijn van rijp beraad.

“Geef mij een steunpunt en een hefboom, en ik verplaats de Aarde”, zei Archimedes. De tijd bewust beleven en ons aan anderen openstellen
vanuit onze innerlijke kracht, dat zijn de steunpunten en de hefbomen waarmee wij bergen kunnen verzetten.

Met onze hele familie wensen de Koningin en ik u een vrolijk Kerstfeest en een mooi en gelukkig nieuw jaar.

Nieuwe foto Koningin Mathilde, 20 januari 2019


Ter gelegenheid van de 46ste verjaardag van Koningin Mathilde op 20 januari 2019 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip en Koningin Mathilde bezoeken provincie Antwerpen, 26 februari 2019


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten een bezoek aan de gemeente Duffel en de steden Lier en Herentals in de provincie Antwerpen.

In Duffel bezochten ze het kunstencentrum De Loods, een sociaal-artistiek atelier voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Vervolgens gingen ze naar Lier voor een rondleiding door het Begijnhof.
Het bezoek aan Antwerpen eindigde met een ontmoeting van de inwoners aan de Lakenhal van Herentals.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip bezoekt Tournevie in Molenbeek, 18 maart 2019


Bezoek aan Tournevie in Molenbeek, een betaalbare en ecologische bibliotheek voor duurzame werktuigen. Naast het uitlenen van gereedschap,
kan er ook gebruik gemaakt worden van een werkatelier met vast gereedschap en kunnen er opleidingen gevolgd worden.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde bezoekt muziektherapie-project, 19 maart 2019


Bezoek aan het muziektherapie-project ‘Van een sprankeltje vitaliteit naar authentiek musiceren’ van vzw Ave Regina (Lovenjoel),
een laureaat van het Koningin Mathilde Fonds - Music Connects. Het Fonds werkt rond het thema ‘Music Connects’, waarbij muziek
als universele taal, de sociale grenzen overstijgt en bijdraagt tot het aanknopen van relaties tussen kinderen en jongeren uit
zeer diverse milieus. Na de muzikale voorstelling volgt een kringgesprek met de jongeren over de sociale impact van muziek op hun leven.


Foto: Frank Toussaint / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: Frank Toussaint / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: Frank Toussaint / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe foto Koning Filip, 15 april 2019


Ter gelegenheid van de 59ste verjaardag van Koning Filip op 15 april 2019 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte

Nieuwe Prinses Eléonore, 16 april 2019


Ter gelegenheid van de 11de verjaardag van Prinses Eléonore op 16 april 2019 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Koningin Mathilde en Prinses Eléonore bezoeken Koningin Elisabethwedstrijd, 30 april 2019


Tweede sessie van de eerste ronde van de Koningin Elisabethwedstrijd – Viool 2019 vond plaats op 30 april 2019.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Staatsbegrafenis Groothertog Jean, 4 mei 2019


Op 4 mei 2019 vond de Staatsbegrafenis van Groothertog Jean plaats. Daar waren ook Koning Filip, Koningin Mathilde en Prinses Elisabeth bij.
Groothertog Jean was de vader van Groothertog Henri en was op 25 januari 1921 en is overleden in het bijzijn van zijn familie op 23 april 2019.

Groothertog Jean behoorde tot de laatste veteranen van de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Hij nam als luitenant en
verbindingsofficier van de Irish Guards deel aan de geallieerde landingen in juni 1944 in Normandië; daarna trok hij met de Britten op naar Brussel.
Na een kort uitstapje om deel te nemen aan de bevrijding van Luxemburg-stad voegde hij zich bij zijn in Nederland gelegerde regiment, dat strijd
leverde bij Elst en Nijmegen. De Irish Guards rukten uiteindelijk op naar Duitsland, waarna Jean afzwaaide. Van Nederland ontving hij onder meer
het Oorlogsherinneringskruis.

In verband met het overlijden van Groothertog Jean gaf het Luxemburgse Hof een reeks familiefoto's van Groothertog Jean vrij.


Foto: Cour grand-ducale


Foto: Cour grand-ducale / Jochen Herling


Foto: Cour grand-ducale / Collection privées


Foto: Cour grand-ducale / Raymond Reuter


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale

Hieronder de foto's die vrij zijn gegeven door het Luxemburgse Hof van de staatsbegrafenis van Groothertog Jean.


Foto: © Guy Wolff / Luxemburger Wort / Cour Grand-Ducale


Foto: © Guy Wolff / Luxemburger Wort / Cour Grand-Ducale


Foto: © Guy Wolff / Luxemburger Wort / Cour Grand-Ducale


Foto: © Guy Wolff / Luxemburger Wort / Cour Grand-Ducale


Foto: © Claude Piscitelli / Cour Grand-Ducale


Foto: © Samuel Kirszenbaum / Cour Grand-Ducale


Foto: © Sophie Margue / Cour Grand-Ducale


Foto: © Samuel Kirszenbaum / Cour Grand-Ducale


Koningin Mathilde en Koning Filip bezoeken Koningin Elisabethwedstrijd, 20 mei 2019


Eerste sessie van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd – Viool 2019 vond plaats op 20 mei 2019.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Koning Filip en Prins Emmanuel bezoeken Koningin Elisabethwedstrijd, 21 mei 2019


Tweede sessie van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd – Viool 2019 vond plaats op 21 mei 2019.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Koningin Mathilde en Prinses Eléonore bezoeken Koningin Elisabethwedstrijd, 22 mei 2019


Derde sessie van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd – Viool 2019 vond plaats op 22 mei 2019.


Foto: Derek Prager / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Koningin Mathilde en Koning Filip bezoeken Koningin Elisabethwedstrijd, 6 juni 2019


Slotconcert van de Koningin Elisabethwedstrijd – Viool 2019 in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde en Prins Emmanuel doen mee met BXL TOUR, 16 juni 2019


Fietstocht van 40 km door de straten van Brussel tijdens de BXL TOUR.
De fiets en alle ‘zachte’ transportmiddelen dragen bij tot het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Koningin Mathilde en Prinses Elisabeth, 25-27 juni 2019


Aankomst in Kenia voor een driedaagse UNICEF-zending als Erevoorzitter van UNICEF België. Deze missie maakt het mogelijk het werk
van Unicef ter plaatse te bezoeken en aan te moedigen en zo bij te dragen aan de bescherming van de kinderrechten. Vandaag staat een
bezoek aan het vluchtelingenkamp van Kakuma op de agenda, dit kamp ligt in het noorden van Kenia, vlak bij de grens met Zuid-Soedan en telt
meer dan 180.000 vluchtelingen. Aan boord van de vlucht naar het kamp reizen er noodhulpartikelen en schoolmaterialen mee ter ondersteuning.


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Bezoek aan het Furaha & Early Childhood Development Centrum, waar het programma van spel en kunsttherapie helpt om trauma's te identificeren
en psychosociale ondersteuning te bieden aan jonge kinderen, waarvan sommigen helemaal op hun eentje, zonder familie, het kamp hebben vervoegd.
UNICEF heeft bijgedragen aan de bouw van de enige dorpsschool in Kalobeye 3 en de werving, financiering en opleiding van leerkrachten.


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Dag twee van deze UNICEF-missie start met een bezoek aan het AMREF Dagoretti Child Protection and Development Centre. Dit centrum is gericht op
het opvangen, beschermen en ondersteunen van niet-begeleide kinderen en jongeren die zich in kwetsbare of risicovolle situaties bevinden. Het doel
is om deze kinderen opnieuw te integreren in een school, familie en gemeenschap. Het centrum biedt een veilige plaats aan waar deze kinderen en
adolescenten niet alleen voedsel en medische zorgen krijgen, maar ook psychologische ondersteuning. Het centrum begeleidt de jongeren ook in het
ontdekken en ontwikkelen van hun vaardigheden.


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Acakoro Football Academy, ondersteund door UNICEF, richt zich op de integrale ontwikkeling van het kind door het beoefenen van sport.
De meest kwetsbare kinderen ontvangen ook ondersteuning in hun educatieve ontwikkeling. Acakoro ondersteunt in totaal meer dan 150 kinderen,
waaronder vier jongensteams en twee meisjesteams. Tijdens dit bezoek worden ook enkele truitjes van de Rode Duivels aan de kinderen overhandigd.

Bezoek aan de Il Bisil lagere school in een Maasai-gemeenschap in de Kajiado County. De school is een beschermende
omgeving waar men de leerlingen psychologische ondersteuning, preventie en seksuele opvoeding aanbiedt.


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Gesprek met een Maasai familie over de moeilijkheden die jonge meisjes kunnen ervaren door bepaalde gebruiken in
de Maasai cultuur, zoals vroegtijdige zwangerschappen, huwelijken en genitale verminking.


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Aan het einde van de ontmoeting met de Maasai ontving de Koningin de naam 'Namayiana' (blessed one) en de Prinses die van 'Nasieku' (de eerstgeborene).


Diamenten bruiloft Koning Albert en Koningin Paola, 12 juli 2019


Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft hebben Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola
hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen samengebracht.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Opening tentoonstelling Koninklijk Paleis, 18 juli 2019


Inhuldiging van de zomertentoonstellingen ‘Wetenschap en cultuur in het Paleis’ in het Koninklijk Paleis te Brussel.
Open voor het publiek vanaf 23 juli tot en met 25 augustus 2019.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Achter de schermen Nationale Feestdag, 20 juli 2019


Een blik achter de schermen tijdens de voorbereidingen van de toespraak ter gelegenheid van de Nationale Feestdag.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


De Nationale Feestdag, 21 juli 2019


Te Deum in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal. Een fijne Nationale Feestdag gewenst!
Militair en burgerlijk defilé voor het Koninklijk Paleis te Brussel.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe foto Prins Gabriël, 20 augustus 2019


Op 20 augustus 2019 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Gabriël.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Start viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen


Het jubileumjaar 75 jaar vrijheid is officieel ingeluid door Z.M. Koning Willem-Alexander op 31 augustus 2019. Met het luiden van een historische belboei
werd een jaar van herdenkingen en vieringen ingeluid. Verschillende hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland waren aanwezig in het zonnige Terneuzen.
Speciale gasten waren de veteranen uit de landen die ons land in 1944 en 1945 hebben bevrijd. In historische voertuigen werden ze naar het podium aan de
Westerschelde gereden waar ze persoonlijk werden ontvangen door Koning Willem-Alexander en H.M. Koningin Máxima én Z.M. Koning Filip en H.M. Koningin Mathilde
van België. Daarvoor werd in een theaterprogramma uitgebreid stil gestaan bij 75 jaar vrijheid en de Slag om de Schelde. Minister-president Rutte en
gouverneur-generaal Payette van Canada hielden een toespraak.

Op het Vrijheidsplein aan de Schelde waren optredens van onder meer Maan, Roel van Velzen en de band van de Noorse marine. Er was een vlootparade en historische
vliegtuigen vlogen over tijdens het programma. Er was ook grote belangstelling voor de Vrijheidsboulevard. In containers werd het verhaal van de Slag van de Schelde
en de bevrijding van Zuid-Nederland in woord en beeld uitgebeeld.

In 2019 en 2020 vieren en herdenken we dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd en dat we sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in vrijheid leven.
Met een reeks festiviteiten worden de niet vanzelfsprekende waarden als vrijheid, recht, democratie en internationale samenwerking onderstreept.
Leden van het Koninklijk Huis en leden van het kabinet zullen diverse van deze evenementen bijwonen.


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Nieuw schooljaar 2019/2020, 2 september 2019


Fijne eerste schooldag aan alle kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten!


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Merci voor de muziek, 4 september 2019


Neem een kijkje achter de schermen van de opnames van het nieuwe één programma Merci voor de muziek tijdens hun ontvangst in het Paleis.
Het programma zet mensen muzikaal in de bloemetjes. Muziek als verbindend element in de samenleving is ook waar het om draait binnen het project Music Connects
van het Koningin Mathildefonds. Sedert 2016 werkt het Fonds rond het thema muziek als universele taal dat de sociale grenzen overstijgt en bijdraagt tot het
aanknopen van relaties tussen kinderen en jongeren. Merci voor de muziek wordt uitgezonden elke donderdagavond op Eén.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuw schooljaar 2019/2020, 5 september 2019


Ook in Wales is het nieuwe schooljaar begonnen. Succes aan alle leerlingen die net het nieuw schooljaar hebben aangevat!


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Herdenking 75 jaar bevrijding Antwerpen, 8 september 2019


Herdenkingsplechtigheid in het Antwerpse Stadspark naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Antwerpen.


Foto: Provincie Antwerpen / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Global Summit for Vaccination, 12 september 2019


Global Summit for Vaccination onderlijnt het belang van vaccinaties en heeft als doel brede steun te mobiliseren voor vaccinaties.
De top werd georganiseerd door de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het brengt 400 deelnemers uit de hele
wereld samen, onder wie besluitvormers, ministers van gezondheid, vertegenwoordigers van VN-organisaties, niet-gouvernementele organisaties,
ondernemingen, de civiele maatschappij en academici.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Session Lead zomeruniversiteit, 12 september 2019


Bezoek aan de vijfde editie van de Session Lead zomeruniversiteit. Dit forum biedt jongeren een vorming aan rond maatschappelijke thema’s om hun
rol in de samenleving te versterken. De jongeren luisteren naar getuigenissen van geëngageerde Belgen die geďnspireerd zijn door christelijke waarden.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Adrien Petit


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Adrien Petit


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Adrien Petit


Autoloze zondag, 22 september 2019


Met de fiets door Brussel tijdens autoloze zondag op 22 september 2019.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Frédéric Andrieu


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Frédéric Andrieu


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Frédéric Andrieu


Nieuwe foto Prins Emmanuel, 4 oktober 2019


Op 4 oktober 2019 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Emmanuel ter gelegenheid van zijn verjaardag.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe postzegel van Prinses Elisabeth, 14 oktober 2019


bpost geeft ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Prinses Elisabeth (25 oktober) een officiële postzegel uit.
De foto werd genomen door de Koning in de tuin van het Kasteel van Laken.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Filip en Mathilde brengen staatsbezoek aan Luxemburg, 15 oktober 2019 tot 17 oktober 2019


Op uitnodiging van Hunne Koninklijke Hoogheden Groothertog Henri en Groothertogin Maria Teresa brengen Hunne Majesteiten Koning Filip
en Koningin Mathilde een Staatsbezoek aan het Groothertogdom Luxemburg van dinsdag 15 oktober t/m donderdag 17 oktober 2019.
Dit in aanwezigheid van de Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en de Minister-presidenten van de Gemeenschappen en Gewesten.

Als onderdeel van het officiële staatsbezoek dat op 15 oktober 2019 begint, kwamen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen
aan op het station van Luxemburg. Het Koninklijk Belgisch Koppel werd verwelkomd door de Groothertog.


Foto: SIP / Charles Caratini


Foto: SIP / Charles Caratini


Foto: SIP / Charles Caratini

Hunne Majesteiten de Koning en Koningin van de Belgen en de Groothertog arriveerden in het Groothertogelijk Paleis.


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard

Het Koninklijk Belgisch Koppel bracht een bezoek aan de Groothertogin die op 10 oktober 2019 is geopereerd aan een knieblessure.
De operatie is heel goed verlopen. Tijdens haar herstel van enkele weken zal de Groothertogin blijven samenwerken met haar teams.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Hare Majesteiten de Koning en de Koningin van de Belgen en Zijne Hoogheid de Groothertog maakten een wandeling langs de Corniche Road
met Marc Angel, voorzitter van het VVV-kantoor van Luxemburg als gids.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Hare Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen en Zijne Hoogheid de Groothertog gingen
naar het stadhuis van Luxemburg om de academische zitting bij te wonen.


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen hebben deelgenomen aan een galadiner gegeven ter ere van hen door het Groothertogelijk Paar.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Het Koninklijk Belgisch Koppel bracht op 15 oktober 2019 na haar knieoperatie een bezoek aan Groothertogin Maria Teresa.
Vind hieronder de complete serie foto's die voor de gelegenheid zijn gemaakt.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Deze tweede dag van het staatsbezoek stond in het teken van kennis en interculturele uitwisseling tussen België en Luxemburg.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Op de laatste dag van het Staatsbezoek aan Luxemburg worden de circulaire economie en eco-construction in de kijker gezet.
Duo's van Belgische en Luxemburgse ondernemers, pioniers van duurzaam bouwen, presenteren hun bouwprojecten.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Bezoek aan de openluchttentoonstelling op de plaats waar het Akkoord van Schengen in 1985 ondertekend werd. Dit akkoord was de eerste
stap in de totstandbrenging van de Schengenzone. Het Akkoord staat het vrije verkeer van personen tussen verschillende Europese landen toe.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Na een boottocht op de Moezel wordt het Viti-vinicole wijninstituut in Remich bezocht. Lokale wijnboeren praten er over hun belangrijkste uitdagingen.


Foto: BelgiumMFA en Stefanie Simonelli


Foto: BelgiumMFA en Stefanie Simonelli


Foto: BelgiumMFA en Stefanie Simonelli


Foto: BelgiumMFA en Stefanie Simonelli

Het staatsbezoek eindigde met de vertrekceremonie die plaatsvond voor het Groothertogelijk Paleis.
De Groothertog nam afscheid van Koning Filip en Koningin Mathilde van de België en markeert daarmee het einde van het staatsbezoek.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Op het station van Luxemburg, werden Koning Filip en Koningin Mathilde vergezeld door Erfgroothertog Guillaume en Erfgroothertogin Stéphanie.
Erfgroothertog Guillaume en Erfgroothertogin Stéphanie namen afscheid van Koning Filip en Koningin Mathilde voordat zij vertrokken in
de koninklijke trein weer terug naar België.


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Inhuldigingsceremonie Keizer Naruhito


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima woonden op dinsdag 22 oktober 2019 en
woensdag 23 oktober 2019 in Tokio, Japan, de inhuldigingsceremonie bij van de Japanse Keizer Naruhito.

Het Koninklijk Paar was aanwezig bij de inhuldigingsceremonie en het staatsbanket ter ere van de inhuldiging.
Deze vinden beiden plaats in het Keizerlijk Paleis op dinsdag 22 oktober. De Koning en Koningin waren ook op woensdag
23 oktober aanwezig bij het banket dat door minister-president Abe en zijn echtgenote werd gegeven ter ere van de inhuldiging.

Ook de volgende andere koninklijke gasten waren aanwezig: Koning Carl Gustaf en Kroonprinses Victoria van Zweden,
Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary van Denemarken, Koning Filip en Koningin Mathilde van België, Groothertog Henri van Luxemburg,
Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Kroonprins Charles van Engeland, Kroonprins Haakon van Noorwegen, Prins Albert II van Monaco
en Koning Jigme Khesar Namgyel en Koningin Jetsun van Bhutan.

Keizer Naruhito sprak de volgende belofte uit tijdens zijn Inhuldigingsceremonie:

"Eerder opgevolgd op de Keizerlijke Troon in overeenstemming met de Grondwet van Japan en de Wet bijzondere maatregelen op de Imperial House Law,
voer ik nu de Ceremonie van Inhuldiging in de Seiden State Hall uit en verkondig mijn troonsbestijging aan degenen in binnen- en buitenland.

Ik denk diep opnieuw na dat Zijne Majesteit de Keizer Emeritus gedurende meer dan 30 jaar voortdurend bad voor het geluk van de mensen en wereldvrede,
altijd denkend aan de vreugde en het verdriet van de mensen, en mededogen toonde door zijn eigen houding. Ik beloof hierbij dat ik zal handelen volgens
de Grondwet en mijn verantwoordelijkheid zal vervullen als het symbool van de staat en de eenheid van het Japanse volk, terwijl ik altijd het geluk
van het volk en de vrede van de wereld wens, mijn gedachten veranderend aan de mensen en bij hen staan.

Ik hoop oprecht dat ons land, door de wijsheid en de niet-aflatende inspanningen van onze mensen, verdere ontwikkeling bereikt en bijdraagt
aan de vriendschap en vrede van de internationale gemeenschap en het welzijn en de welvaart van de mensheid."


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: De Deense ambassade in Tokio


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Imperial Household Agency of Japan / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Hiromi Johansson/Ambassade van Zweden in Tokio / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: © Koninklijk Paleis, Palais Royal, Königlicher Palast, Royal Palace / B. Languillier


Foto: International Media Center (IMC)


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Imperial Household Agency of Japan / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Japans regeringskantoor / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Japans regeringskantoor / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Hiromi Johansson/Ambassade van Zweden in Tokio / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: British Embassy Tokyo / https://twitter.com/UKinJapan


Nieuwe foto's van Prinses Elisabeth voor haar 18de verjaardag, 23 oktober 2019


Prinses Elisabeth viert haar 18e verjaardag op 25 oktober 2019. Voor deze gelegenheid delen we enkele nieuwe foto's.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger Photographe


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger Photographe


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger Photographe


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger Photographe


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger Photographe


Slotconcert van het één programma Merci voor de muziek, 24 oktober 2019


Slotconcert van het één programma Merci voor de muziek. Muziek als verbindend element in de samenleving is ook waar het om draait
binnen het project Music Connects van het Koningin Mathildefonds. Het concert kan u vanavond bekijken in de laatste aflevering op één.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant, viert haar 18e verjaardag, 25 oktober 2019


Viering ter gelegenheid van de 18e verjaardag van Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant. De Koninklijke Familie, de autoriteiten van het land
en jongeren die in 2001 net als de Prinses werden geboren, zijn uitgenodigd in het Koninklijk Paleis om dit unieke evenement te vieren. Naast
toespraken van de Koning en de Prinses zullen een aantal jongeren spreken. Verder op het programma: een prestigieus duo van violisten, Lorenzo Gatto
en Sylvia Huang, een dansvoorstelling door de Koninklijke Balletschool Antwerpen en een muzikaal optreden van Blanche om de ceremonie af te sluiten.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth


Lieve Elisabeth,

Vandaag word je achttien – en we zijn zeer gelukkig om die belangrijke stap in je leven hier samen met jou te vieren.

Toen ik achttien werd, hielden twee vragen mij bezig: Wie ben ik eigenlijk? En: Wat kan ik van mijn leven maken?
Ik weet dat diezelfde vragen ook bij jou spelen, zoals ook bij jouw leeftijdgenoten. Want dat is nu eenmaal eigen aan de jeugd,
dat je je weg zoekt en het verschil wilt maken.

De jeugd is, telkens weer, een nieuwe bron van energie voor de samenleving. Jouw generatie in het bijzonder heeft een scherp inzicht in de
maatschappelijke vraagstukken, de klimaat- en milieukwesties waar we vóór staan. Jullie streven naar een rechtvaardiger, billijker en meer
solidaire maatschappij. Jullie zijn doordrongen van het feit dat onze natuurlijke hulpbronnen niet onuitputtelijk zijn. Jullie beseffen maar
al te goed, dat we anders zullen moeten gaan leven. Dat maakt jullie kritisch maar ook vindingrijk en creatief.

Zoals alle jongeren verlang je naar vrijheid. Vrij zijn – op je eigen benen staan en ook je verantwoordelijkheid opnemen. Je openstellen voor de
ander, voor het onverwachte, voor het onbekende. Het is geloven in jezelf. Maar ook: je beperkingen aanvaarden en je fouten erkennen. Vrij zijn,
dat is je eigen leven omarmen en richting geven.

Lieve Elisabeth,

Je moeder en ik zijn heel blij dat je onze dochter bent. We zijn trots op jou, op hoe je in het leven staat. Wees niet bang voluit voor het leven
te gaan, de uitdagingen met beide handen aan te pakken. Het zijn even zoveel kansen om jezelf en de anderen beter te leren kennen. Je hebt zoveel
uitstraling, zoveel kwaliteiten – ik weet zeker dat je de mensen rondom jou veel geluk zult brengen.

België put zijn rijkdom en kracht uit zijn diversiteit en zijn menselijk kapitaal.

De monarchie is in de eerste plaats een menselijke instelling. Ze staat ten dienste van de mensen, in het bijzonder de meest kwetsbaren. Dat is de
ware betekenis van de uitdrukking: "Koning der Belgen". De monarchie heeft als taak het beste in eenieder naar boven te laten komen. Elke Koning of
Koningin vult die taak in volgens zijn of haar eigen persoonlijkheid.

De Leopoldsorde die ik je zo meteen zal overhandigen is een nationale orde die door onze voorvader Leopold I in het leven is geroepen.
Die onderscheiding maakt daarom ook deel uit van onze familiegeschiedenis. Ze staat symbool voor de waardigheid van ons land en van onze familie.
Ik hoop dat je dit zult zien als een aanmoediging en een teken van vertrouwen.

Gelukkige verjaardag, mijn lieve Elisabeth. Sla je vleugels uit. Wees gelukkig. Ik wens het je, wij allen samen, wensen het je van ganser harte toe.

Toespraak van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag


Sire, Majesteit,
Geachte genodigden,
Mesdames et Messieurs,

Ik ben blij om hier samen met u mijn achttiende verjaardag te vieren. Dit bijzonder moment zal ik me altijd blijven herinneren.

De afgelopen achttien jaar heb ik veel verrijkende momenten gekend. Die hebben mij gemaakt tot wie ik vandaag ben. Achttien worden is een
overgang naar meer volwassenheid. Een moment waarop ik stilsta bij alles wat ik heb meegekregen en alle kansen die me zijn geboden. En hierbij
voel ik alleen maar dankbaarheid.

Allereerst is er mijn familie. Zij is er altijd geweest om me te steunen en aan te moedigen. Samen vormen we een sterk team – en dan denk ik
natuurlijk ook aan mijn broers en zus, Gabriël, Emmanuel en Eléonore. Dank je, mama, voor je beschikbaarheid en je luisterend oor. Dank aan jou,
papa, voor je vertrouwen. Ik weet dat ik altijd op jou zal kunnen rekenen.

Ik wil ook mijn leerkrachten bedanken. Het is fijn om u hier vandaag weer te zien. Jullie kennis en aanstekelijk
enthousiasme hebben mijn kijk op de wereld verbreed en de weg geopend naar kunst, muziek en sport.

Ik ben ook gelukkig dat het Prinses Elisabethziekenhuis, waarmee ik een speciale band heb, hier vandaag aanwezig is, met enkele patiënten.

Dank ook aan jullie, die dit jaar, zoals ik, hun achttiende verjaardag vieren – voor de mooie boodschappen die jullie hier hebben gebracht en voor
alle andere getuigenissen die ik heb gekregen. Ze geven blijk van een erg heldere kijk op de zaken en stralen ook heel wat wijsheid uit. Ik deel
jullie bezorgdheid voor de toekomst, in het bijzonder het klimaat, en het feit dat we daar eensgezind antwoorden op moeten vinden. Ik geloof in
de toekomst – omdat ik zie hoe sterk mijn generatie zich daarvoor inzet. Ik deel met jullie dezelfde hoop en dezelfde wil om het verschil te maken.

Achttien jaar… Een stap die ik met veel optimisme zet. Ik besef dat ik nog veel te leren heb. Daar zal ik me de volgende jaren ook op toeleggen:
proberen de wereld beter te begrijpen – en ertoe bijdragen hem te verbeteren, door van mezelf het beste te geven.

Het land kan op mij rekenen.

Familiefoto’s ter gelegenheid van de 18de verjaardag van Prinses Elisabeth


Familiefoto’s ter gelegenheid van de 18de verjaardag van Prinses Elisabeth werden op 26 oktober 2019 door het Belgische Hof vrijgegeven.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Koning Filip en Koningin Mathilde vieren 20ste huwelijksverjaardag, 4 december 2019


Terugblik op de bekendmaking en verloving van de Koning en Koningin naar aanleiding hun twintigste huwelijksverjaardag op 4 december 2019.
Op 29 november 2019 werd een interview op RTBF uitgezonden. In het gesprek laat Filip merken na twee decennia nog altijd dol te zijn
op zijn geliefde en vice versa.

De twee kunnen hun trouwdag op 4 december in 1999 nog goed herinneren. "Mijn verloofde, mijn echtgenote was buitengewoon - dat is ze nog steeds.
Zij, met die magistrale bruidsjurk en dat boeket. Mensen moeten dat weten. Hoeveel woog het alweer?", vroeg de koning aan zijn vrouw, zo meldt
Het Nieuwsblad. Mathilde weet het niet meer precies, maar wel dat het erg zwaar was. "8 kilo, niet? 8 kilo!"

Het Koningspaar, dat samen vier kinderen heeft, vindt evenwicht in hun gezin het belangrijkst. "We hebben geleerd grenzen te trekken tussen ons
publiek leven en wat privé is. Met onze kinderen zijn we vooral ouders. Dat is belangrijk, zo’n evenwicht. Vanaf de geboorte van onze oudste
tot bij ons vierde hebben we ons voorgenomen: onze functie mag hen niet raken. Wij, tweeën, proberen zoveel mogelijk tijd met hen te besteden,
of het nu binnen het gezin is, dan wel door samen te sporten of op avontuur te gaan. We doen veel samen", aldus de Koningin.

Filip is na al die jaren nog steeds dolgelukkig met Mathilde. "Je moet nooit proberen te begrijpen hoe een koppel werkt. Het is een mysterie.
Er is een geheim dat mij aantrok in mijn echtgenote. Het is die kleine vlam die er altijd is. Je moet die af en toe aansteken en laten branden.
Het klopt dat mensen en dingen veranderen. Maar voor die vlam heb ik haar gekozen. Het raakt me. Nog altijd." Ook de koningin is verre van
uitgekeken op haar echtgenoot. "Hij blijft me verbazen. Ik leer altijd nieuwe dingen kennen. Bijvoorbeeld zijn artistieke kant.
En zijn plezier in de muziek."

Het koppel vindt dan ook dat de jaren voorbij zijn gevlogen. "We zijn er ons zelf niet altijd van bewust dat het al twintig jaar is. Er is zoveel
gebeurd intussen: we hebben ons gezin gesticht, ons officieel leven is gevuld", aldus Mathilde. Filip vulde aan dat ze hun jubileum samen vieren
en de balans opmaken. "En dan denken we aan de volgende twintig jaar. We gaan de mensen om ons heen gelukkig blijven maken."


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Bedankt voor de warme wensen ter gelegenheid van de 20e huwelijksverjaardag van de Koning en de Koningin!


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Kerstboom Koninklijk Paleis, 13 december 2019


De kerstboom is aangekomen! De boom werd geschonken door het dorp Elsenborn (Provincie Luik).


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Herdenking van de 75ste verjaardag van de Slag om de Ardennen, 16 december 2019


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin en Groothertog Henri wonen de herdenking van de 75ste verjaardag van de Slag om de Ardennen bij.
De ceremonie wordt bijgewoond door veteranen van de Slag om de Ardennen en delegaties van hoog niveau van de landen die hebben deelgenomen
aan de slag. De ceremonie vindt plaats in het Mémorial du Mardasson te Bastenaken.

Hierna woonde Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin en Groothertog Henri de herdenkingsplechtigheid bij op de Amerikaanse militaire begraafplaats
in Hamm, waar de oorlogsheld generaal George S. Patton begraven ligt met 5.072 Amerikaanse soldaten.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Kerstwens Gezin Koning Filip en Koningin Mathilde, 20 december 2019


Joyeux Noël et bonne Année.
Zalig kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar.
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr.
Merry Christmas and a happy New Year.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Kersttoespraak Koning Filip 2019, 24 december 2019


Dames en heren,

Kerstmis en de eindejaarsfeesten zijn voor de meesten van ons een tijd van vreugde. Een tijd van warm weerzien. De Koningin en ik zijn blij
voor al wie die momenten van waar geluk met hun naasten kunnen delen. Maar we denken ook aan de mensen voor wie het leed of de eenzaamheid
tijdens de feestdagen nog zwaarder wegen. En we zijn dankbaar voor wie zich met hart en ziel inzet om ze te steunen en moed te geven.

We beleven een scharnierperiode. Ons sociaaleconomisch model en onze benadering van het milieu worden in vraag gesteld. Velen van
ons raken zo hun houvast kwijt. Daarom mogen we niet aan de kant blijven staan, minder dan ooit. Dit is niet de tijd om op te geven.

We kennen ze zeer goed, de uitdagingen waarvoor we staan: voor onze samenleving, voor de planeet. We blijven zeggen dat ze dringend
moeten worden aangepakt. En grotendeels weten we ook wat de oplossingen zijn. De vraag is, hoe we die in concrete actie kunnen omzetten.

Alles is een kwestie van attitude.

Om zaken te kunnen veranderen, moet je er eerst in geloven en ernaar handelen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze daden.
Ons gedrag heeft ook gevolgen voor de anderen. We moeten dat beter beseffen. Laten we niet toegeven aan het kortetermijnhandelen.
En voor de lange termijn gaan. Voor oplossingen, waarvan we misschien niet zelf de vruchten zullen kunnen plukken – maar die de
volgende generaties ten goede zullen komen.

Je moet ook willen zien en horen. We kunnen niet onverschillig blijven tegenover onrecht, armoede, uitsluiting. Of tegenover het geweld
dat ons in vele gedaanten omringt: verborgen binnen het gezin, sluipend in het misbruik van alcohol en drugs, vooral bij jongeren, vals
in roddels en kwaadsprekerij, maar ook duidelijk zichtbaar in woorden die veroordelen of in een vernietigend gebaar.

Laten we ons ook bewust zijn van onze collectieve sterkte. De kracht van allen die niet berusten in de zaken zoals ze zijn. En ook die stille
kracht die schuilt in het discrete maar doeltreffend handelen van al onze medeburgers die zich inzetten voor een meer menselijke samenleving.

Tot slot – om te kunnen bouwen op al die energie en creativiteit die in het land leeft, hebben we nood
aan een constructieve ingesteldheid, die ons verenigt rond gemeenschappelijke projecten.

Het is wel van wezenlijk belang dat zo snel mogelijk een volwaardige federale regering wordt gevormd, die evenwichtige
beslissingen kan nemen, die eensgezind en standvastig worden gedragen. Dat is wat wij nu allemaal verwachten.

Dames en heren,

Uiteindelijk krijgen we de toekomst waarin we zelf geloven.

Voor haar achttiende verjaardag heeft onze dochter Elisabeth samen met haar leeftijdsgenoten hun geloof in de toekomst uitgesproken.
We hebben toen scherpzinnige jongeren gehoord, die zich ten volle willen inzetten.

Met hen geloof ik in het enorme potentieel van ons land, in ons gezamenlijk vermogen om de voor ons liggende uitdagingen aan te gaan.
Op voorwaarde dat we onze krachten bundelen en eenheid in verscheidenheid brengen, met respect voor de overtuiging van eenieder.

De Koningin en ik wensen u een mooie Kerst en een gelukkig nieuw jaar.

Nieuwjaarsreceptie, 14 januari 2020


Nieuwjaarsreceptie voor de Ambassadeurs geaccrediteerd in België.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Ontmoeting nieuwe Sultan Oman, 15 januari 2020


Ontmoeting met de nieuwe Sultan van Oman, Z.M. Haitham ben Tarek. Medeleven werd betuigd
naar aanleiding van het overlijden van Sultan Zijne Majesteit Qabous bin Saďd Al Saďd.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe foto Koningin Mathilde, 20 januari 2020


Ter gelegenheid van de 47ste verjaardag van Koningin Mathilde op 20 januari 2020 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

75ste verjaardag van de bevrijding van het concentratie- en nazivernietigingskamp van Auschwitz-Birkenau, 27 januari 2020


Wereldforum ter gelegenheid van de Internationale herdenkingsdag voor de Holocaust te Jeruzalem op 23 januari 2020.


Foto: GPO Israel


Foto: GPO Israel


Foto: GPO Israel


Foto: GPO Israel


Foto: GPO Israel


Foto: GPO Israel

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin woonden de herdenking bij van de 75ste verjaardag van de bevrijding van het concentratie- en nazivernietigingskamp
van Auschwitz-Birkenau. Een delegatie van vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in België en een Belgische overlevende van Auschwitz II-Birkenau
reisden mee met de Vorsten. De Vorsten worden vergezeld door de Eerste minister.

Exact 75 jaar geleden werd het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in Polen bevrijd. Het kamp was het grootste concentratiekamp opgezet
door nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1.3 miljoen mensen, grotendeels joden, werden naar dit kamp gedeporteerd. Deze 75ste herdenking legt
de nadruk op het belang van de herinnering aan de holocaust. Tevens wordt het belang van het doorgeven van deze boodschap aan jongere generaties benadrukt,
om nieuwe misdaden geleid door intolerantie en haat te voorkomen. We kunnen ons echter ook optrekken aan de uitzonderlijke mannen en vrouwen die tijdens
de holocaust hun leven riskeerden om anderen te redden, zoals diegene die erkend werden als Rechtvaardige onder de Volkeren. De “Righteous Among the Nations”
worden erkend voor hun heldhaftige acties om joden te redden van de gruwel van de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1.751 Belgen werden erkend met
deze eretitel, waaronder Koningin Elisabeth.

Koning ontmoet studenten, 20 februari 2020


Ontmoeting met de leerlingen uit het vijfde jaar wetenschappen-wiskunde van het Sint-Jozef Instituut te Kontich.
De leerlingen vertellen over hun dromen, ambities en bezorgdheden.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning en Koningin ontmoeten landbouwer, 20 februari 2020


Diner met jonge landbouwers actief in de traditionele en biologische landbouw binnen de veeteelt, akker- of tuinbouw.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde bezoekt het Brussels Conservatorium, 21 februari 2020


Deelname aan de masterclasses piano, cello, en jazz-saxofoon tijdens het bezoek aan het Conservatoire royal de Bruxelles.
Verschillende docenten zijn voormalige laureaten van de Koningin Elisabeth Wedstrijd die dit jaar in het teken zal staan van de piano.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip viert 60ste verjaardag met landgenoten, 24 februari 2020


De Koning viert dit jaar zijn 60ste verjaardag. 60 worden is bijzonder. Hij nodigt daarom 100 landgenoten uit die op dezelfde dag geboren zijn om dit
samen te vieren. Deze 100 zestigjarigen worden met hun partner uitgenodigd op een namiddag in het Kasteel van Laken op zaterdag 16 mei 2020. Bent u geboren
op 15 april 1960 en wenst u deel te nemen aan de viering, dan mag u vóór 6 maart 2020 mailen naar 60@monarchie.be
De eerste 100 inschrijvingen krijgen een officiële uitnodiging van de Koning en de Koningin.

Hartelijk bedankt voor de talrijke antwoorden en de fijne wensen. We hebben meer dan 800 inzendingen ontvangen.
Helaas dienen we ons te beperken tot jarigen die geboren zijn op dezelfde dag als de Koning, 15 april 1960.
De officiële uitnodigingen voor de viering in het Kasteel van Laken op 16 mei 2020 worden weldra verstuurd.

Lente concert ter ere 60ste verjaardag Koning Filip, 5 maart 2020


Lenteconcert in het Koninklijk Paleis in het teken van de 60ste verjaardag van de Koning. De gasten vanavond hebben de Koning vergezeld
tijdens zijn school-, academische en militaire opleiding en hem bijgestaan bij het uitoefenen van zijn functies als Kroonprins en Koning.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip ontvangt Ghesellen van de Aardbei Hoogstraten, 10 maart 2020


Audiëntie in het Koninklijk Paleis voor een delegatie van de Ghesellen van de Aardbei Hoogstraten.
Elk jaar brengen zij een mandje met de eerste aardbeien van het nieuwe seizoen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde viert Internationale Vrouwendag, 11 maart 2020


Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrouw (8 maart), een gesprek met geëngageerde vrouwen over de uitdagingen en
verwachtingen voor vrouwen in de 21ste eeuw. Thema “I am Generation Equality: Realizing Women’s Rights” staat dit jaar centraal.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde en Koning Filip ontmoeten vrouwen, 12 maart 2020


Onderhoud en lunch met geëngageerde vrouwen actief in diverse sectoren, naar aanleiding van de internationale vrouwendag.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde, Prinses Eléonore en Prins Emmanuel bezoeken verpleeghuis, 15 maart 2020


Huisgemaakte cake en bloemen voor de bewoners van het OCMW Rusthuis Huis Heizel. Hart onder de riem
voor de ouderen die momenteel geen bezoek mogen ontvangen en steun aan het verzorgend personeel.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning naar aanleiding van de Corona-crisis, 16 maart 2020


Beste landgenoten,

Ons land wordt geconfronteerd met een ongekende gezondheidscrisis op wereldschaal. België bevindt
zich vandaag in een cruciale fase om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.

De overheden hebben hun verantwoordelijkheid genomen en drastische maatregelen getroffen die een grote impact hebben op ons dagelijks leven.
Dit vraagt een groot aanpassingsvermogen van ons allen. We moeten dit voor onszelf doen, maar ook voor de anderen en vooral voor de kwetsbaren onder ons.

Mathilde en ik denken aan eenieder van jullie, en vooral aan diegenen die getroffen werden door de ziekte. Wij leven ook mee met de ouderen die
afgezonderd zijn in eigen huis of in een zorginstelling. Ook voor ouders is het niet eenvoudig om hun gezin te herorganiseren. En ook van de
jongeren wordt verantwoordelijkheidsbesef gevraagd. Onze houding hierin is essentieel, en kan levens redden.

In naam van het hele land, wil ik iedereen bedanken die zich dag en nacht inzet, in ziekenhuizen en in de eerstelijnszorg.
We beseffen dat dokters, verpleegkundigen en alle zorgverleners uitzonderlijke inspanningen leveren.

Deze crisis treft rechtstreeks onze bedrijven en handelszaken, werknemers en zelfstandigen. Het merendeel van
de economische sectoren lijdt hier zwaar onder. Moedige beslissingen dringen zich op om de schok op te vangen.

Dames en heren,

De huidige situatie herinnert ons aan onze kwetsbaarheid, maar tegelijk brengt het onze sterkte naar boven. Elkeen van ons kan ertoe bijdragen om deze crisis
het hoofd te bieden. De spontane oproepen van verbondenheid en solidariteit zijn hartverwarmend. Ik moedig ze aan. Deze beproeving zal ons sterker maken.

Prinses Elisabeth, Prins Gabriel, Prinses Eléonore en Prins Emmanuel denken om de ouderen, 21 maart 2020


Solidair met de meest kwetsbaren: huisgemaakte wafels voor de bewoners en zorgpersoneel van twee rusthuizen.
Gebeld met geďsoleerde bewoners. Samen sterk tegen Corona!


Foto: Koninklijk Paleis

Koning Filip spreekt met ouderen via Spype, 23 maart 2020


Bemoedigende woorden - via skype - voor de bewoners van de residentie Notre-Dame de Lourdes te Luik.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde leest voor, 24 maart 2020


Voorleesmoment om jongeren aan te moedigen om meer te lezen in deze moeilijke tijden. Ontdek een
fragment uit het boek dat de 1ste Prix Premičre Victor voor jeugdboeken heeft gewonnen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip spreekt Rega Instituut via Spype, 24 maart 2020


Skypegesprek met Prof. Marc Van Ranst en het team van het Rega Instituut voor Medisch Onderzoek.
Het Rega Instituut is een voortrekker in de strijd tegen infectieziekten.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe foto Koning Filip, 15 april 2020


Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Koning Filip op 15 april 2020 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.

Ik wil jullie van harte bedanken voor de fijne berichten en de mooie wensen voor mijn 60ste verjaardag.
Vandaag denk ik aan iedereen die het zwaar te verduren heeft en in het bijzonder zij die een dierbare
hebben verloren. Ik ben onder de indruk van de talloze uitingen van solidariteit over het hele land.
Deze beproeving zullen we samen overwinnen! - Filip


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Nieuwe foto Prinses Eléonore, 16 april 2020


Ter gelegenheid van de 12de verjaardag van Prinses Eléonore op 16 april 2020 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip bezoekt winkels, 11 mei 2020


Handelszaken maken zich klaar voor de heropening op 11 mei. Door de Covid-19 crisis moesten zij hun deuren tijdelijk sluiten. Gesprek
over de gevolgen van deze maatregelen en de voorbereidingen die getroffen worden aan de vooravond van de heropening met vier zaakvoerders
van familiebedrijven in het centrum van Brussel. Tijdens dit bezoek werden alle maatregelen voor social distancing gerespecteerd.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip in gesprek met topatleten, 15 mei 2020


Gesprek met topatleten Kevin Borlée, Nina Derwael, Vincent Vanasch en Pieter Timmers. Nu de Olympische Spelen van
Tokyo 2020 uitgesteld werden, zoeken ze nieuwe sportieve doelen. We kijken uit naar hun volgende sportprestaties!


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Prinses Elisabeth, Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore bellen met ouderen, 18 mei 2020


Telefoongesprekken met bewoners van woonzorgcentra en serviceflats uit het hele land. Sinds het coronavirus
uitbrak, vonden meer dan 300 gesprekken plaats om geďsoleerde ouderen een hart onder de riem te steken.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde belt met Federatie voor Thuishulp- en Zorg, 18 mei 2020


De afgelopen weken vonden er verschillende telefoongesprekken plaats met zorgverstrekkers en zorgbehoevenden die verbonden zijn aan
de Federatie voor Thuishulp- en Zorg (Fédération d’Aide & Soins ŕ Domicile). De cruciale rol van de zorgverstrekkers en van regionale
centra kwam hierbij aan bod. Dank aan al diegene die zich blijven inzetten voor thuiszorg en -hulp in deze moeilijke periode.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde en Koning Filip bezoeken het Old Masters Museum, 19 mei 2020


Dankzij de heropening van de musea: bezoek aan de permanente collectie van het Old Masters Museum. De collectie maakt deel uit van
de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Sterkte aan de culturele sector die zwaar getroffen werd door de coronacrisis.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Prinses Elisabeth naar Koninklijke Militaire School, 20 mei 2020


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant, heeft haar opleiding aan de UWC Atlantic College afgerond op 23 mei 2020.
Op 31 augustus 2020 begint de Prinses vervolgens aan een 1-jarige opleiding aan de Koninklijke Militaire School (KMS). Ze zal er het 1ste jaar
sociale en militaire wetenschappen volgen. Met haar toetreding tot de KMS, sluit ze aan bij een lange traditie binnen de Koninklijke Familie.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip belt met startende ondernemers, 26 mei 2020


Gesprekken met 4 startende ondernemers: Katelijne Truyens van Het Poetscollectief te Genk, ergotherapeute An Cleuren uit Kampenhout,
Dominique Mangiatordi van Hunterz te Luik en met Nicolas Ancion en Adrien Rassenfosse van Sauvons Maya te Saive. Deze ondernemers
startten hun zaak te midden van de inperkingsperiode. Gesprek ging over de impact van de coronacrisis op hun projecten. De starters
zijn actief in de dienstensector, de zorgsector, technologie en biodiversiteit.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip belt met medeoprichter van vzw ArmenTeKort, 27 mei 2020


Gesprek met de heer Theo Vaes, medeoprichter van vzw ArmenTeKort en deelnemers van het buddyproject. De vzw organiseert een buddywerking
waarbij duo’s een traject van 2 jaar afleggen met als voornaamste focus empowerment, zelfvertrouwen en het versterken van hun sociaal
netwerk. Tijdens de COVID-19 pandemie is ArmenTeKort overgeschakeld op online buddywerking om verdere ondersteuning te bieden.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde bezoekt sierteelt, 28 mei 2020


Gesprek met vrouwelijke ondernemers actief in de Belgische sierteelt. De coronacrisis had een grote impact op hun sector en op de
binnen- en buitenlandse markt. Het Familiebedrijf chrysantenkwekerij Gediflora is een wereldspeler op het vlak van veredeling en
vermeerdering van bolchrysanten. Het bedrijf onderneemt op een duurzame manier en is een mooi voorbeeld van vrouwelijk ondernemerschap.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde belt met VN-vertegenwoordigers, 5 juni 2020


Telefonische contacten met verschillende VN-vertegenwoordigers om de Covid-19-pandemie en de gevolgen ervan te bespreken, met het oog
op het bereiken van de SDG Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Tijdens deze gesprekken kwam de nood voor aandacht voor de geestelijke
gezondheid, ook na opheffing van de inperkingsmaatregelen, onder meer aan bod. Het was ook de gelegenheid om erkenning te geven aan het
personeel van de Verenigde Naties voor de hulp die op het terrein wordt verleend aan diegenen die hard getroffen worden door de pandemie.
Er vonden de afgelopen weken contacten plaats met de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie Dr. Ghebreyesus Tedros, de
vice-secretaris-generaal van de VN Amina Mohammed, de directeur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie Dr. Hans Kluge, de directeur-generaal
van UNICEF Henrietta Fore, de gezondheidsadviseur van de secretaris-generaal van de VN Taona Kuo, de Vice President Humane Ontwikkeling van de
World Bank Annette Dixon, SDG Advocate Graça Machel, de administratief directeur van UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka, de gezant voor
jeugdzaken van de secretaris-generaal van de VN Jayathma Wickramanayake, vertegenwoordigers van Enabel in Oeganda, Niger, Guinee en de
Democratische Republiek Congo en UNICEF-vertegenwoordiger (als erevoorzitter van Unicef België) Manita Zaman.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip belt met Kinderraad, 11 juni 2020


Gesprek met de Kinderraad van de gemeente Nijlen. De raad vertegenwoordigt de kinderen van de gemeente Nijlen.
Zij vormen de schakel tussen het beleid van de gemeente en de kinderbevolking. De kinderen vertellen over hoe
zij de laatste weken, sinds de heropening van de scholen, beleefden.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde bezoekt Groeningemuseum, 16 juni 2020


Rondleiding door de ‘Van Eyck in Bruges’ tentoonstelling in het Groeningemuseum in het kader van het Van Eyck jaar 2020.
Vervolgens volgt er een wandeling van het Groeningemuseum naar het Gruuthusemuseum langsheen het Arentshof.
Het Gruuthusemuseum werd recent gerenoveerd. Nadien volgt een gesprek over de coronacrisis met verschillende
vertegenwoordigers uit de horecasector op het terras van een Brugse horecazaak.


Foto: © Musea Brugge / Matthias Desmedt


Foto: © Musea Brugge / Sarah Bauwens


Foto: © Musea Brugge / Sarah Bauwens


Foto: © Musea Brugge / Matthias Desmedt


Foto: © Musea Brugge / Matthias Desmedt


Foto: © Musea Brugge / Matthias Desmedt


Foto: © Musea Brugge / Matthias Desmedt


Foto: © Musea Brugge / Matthias Desmedt


Foto: © Musea Brugge / Sarah Bauwens

Koning Filip ontvangt ambassadeurs, 25 juli 2020


De nieuwe ambassadeurs van Montenegro (dhr. Ivan Lekovic), Portugal (dhr. Rui Alberto Manuppella Tereno), Niger (dhr. Alhassane Ide)
en El Salvador (dhr. Hugo Nelson Ortiz Dubón) hebben deze op 25 juli 2020 hun geloofsbrieven overhandigd.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Gesprek met Prof. Muhammad Yunus, 29 juni 2020


Gesprek met Prof. Muhammad Yunus, sociaal ondernemer uit Bangladesh, bankier en econoom. De professor ontving in 2006 de Nobelprijs
voor de Vrede voor de oprichting van de Grameen Bank. De bank heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van microkrediet en
microfinanciering. Prof. Yunus roept op tot uitwerken van een post-corona heropbouwprogramma met een sociaal- en milieubewuste inslag.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip schrijft brief aan Conga, 30 juni 2020


Koning Filip veroordeelt publiekelijk het schrikbewind van zijn voorganger Leopold II in Congo en de daaropvolgende koloniale periode.
In een brief aan de Congolese president en ­bevolking betuigt hij zijn "diepste spijt" voor "de wonden uit het verleden".


Foto: © Wim Dehandschutter

Webinar met social entrepreneurs, 30 juni 2020


Opening van een webinar met social entrepreneurs naar aanleiding van de eerste verjaardag van Belgium Impact. Reflectie over de uitdagingen
van de Covid-19-crisis, innovatie, nieuwe businessmodellen en financieringsmogelijkheden- en moeilijkheden. Belgium Impact werd opgericht in
samenwerking met 25 ondersteunende organisaties. Het platform informeert, inspireert en connecteert sociaal ondernemers en het publiek.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Hoop doet leven challenge, 3 juli 2020


De hoop doet leven challenge zoekt jouw verhalen over ‘coronahelden’. Mensen die zich ingezet hebben voor onze samenleving tijdens de voorbije
maanden in de strijd tegen #Covid19. Deze oproep van het burgerplatform Coronadenktank sluit aan bij de initiatieven van het Koninklijk Paleis
voor de Nationale Feestdag op 21 juli. 4 inzendingen en hun coronahelden zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen om hun verhaal te komen
vertellen aan de Koning tijdens een audiëntie in het Koninklijk Paleis, zie ook https://www.hoopdoetleven.be/


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Eedaflegging Grondwettelijk Hof, 13 juli 2020


Eedaflegging van dhr. Thierry Detienne als rechter van het Grondwettelijk Hof.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

virtualtour.monarchie.be, 20 juli 2020


De traditionele zomeropening van het Koninklijk Paleis te Brussel voor het publiek zal dit jaar op een virtuele manier plaatsvinden.
De virtuele tour https://virtualtour.monarchie.be/nl/luchtfoto-van-het-paleis wordt gelanceerd door een livestream van een dj-set van
Lost Frequencies van op het dak van het Paleis. Deze dj-set is op de Facebookpagina van de Monarchie te zien. De virtuele tour geeft
de mogelijkheid om de emblematische zalen van het Koninklijk Paleis te bezoeken en werd gerealiseerd door Poppr. Poppr is een Belgische
referentie inzake virtual tours. Ook de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen treedt op in de dj-set van Lost Frequencies. De Belgische DJ
trad heeft in 2015 reeds de muzikale omlijsting verzorgd tijdens de prijsuitreiking van de Belgodyssee wedstrijd in het Koninklijk Paleis.

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid van de Nationale Feestdag, 20 juli 2020


Dames en heren,

Een crisis als de huidige corona-pandemie hebben we niet eerder beleefd. Voor velen van ons heeft ze veel leed veroorzaakt. Ze heeft zeer zware
gevolgen gehad – en het is zeker nog niet afgelopen. Ik denk daarbij aan u, die dierbaren hebt verloren, zonder dat u ze in de laatste momenten
van het leven kon begeleiden, zonder dat u op een gepaste manier afscheid kon nemen. De Koningin en ik, en het hele land, sluiten u in ons hart.

Onze gedachten gaan ook naar u, die uw baan hebt verloren, die zwaar financieel verlies hebt geleden of van wie
het bedrijf failliet is gegaan. Naar u, die uw plannen hebt moeten opgeven, van wie de dromen zijn stukgeslagen.

Deze crisis heeft de broosheid en de gebreken van ons maatschappijmodel blootgelegd. In de eerste plaats treft ze de meest
kwetsbaren onder ons. Ik hou eraan, hulde te brengen aan al die ouderen, die het risico op besmetting en de eenzaamheid met
waardigheid hebben gedragen. Aan de kinderen, van wie opeens een deel van hun zorgeloosheid is weggenomen. Aan de jongeren,
van wie het leerparcours danig dooreen is geschud.

De crisis heeft ook de bestaande sociale ongelijkheid verergerd. Want ze treft des te harder wie het al moeilijk had, in slechte
omstandigheden woont, minder goed opgeleid is. En het beperken van onze bewegingsvrijheid heeft geleid tot spanningen in het gezin,
op de werkvloer en op straat. Meer dan ooit moeten we aandacht hebben voor de stemlozen, voor wie in stilte lijdt.

Maar de beproeving die we samen doorstaan, brengt ook onze kwaliteiten aan het licht. In deze moeilijke tijden hebben we
de kracht gezien van wederzijdse hulp en de zorg voor elkaar. Ik denk in de eerste plaats aan het zorgpersoneel, maar ook
aan de leerkrachten. En in feite heeft heel België blijk gegeven van moed en creativiteit. Ik heb dat zelf kunnen ervaren
bij onze vele contacten en bezoeken. Dat heeft een diepe indruk op mij gemaakt.

We hebben ook de waarde van het algemeen belang, van de rol van de staat en de openbare dienstverlening herontdekt. We hebben gezien
hoe vruchtbaar de samenwerking kan zijn tussen de privé- en de openbare sector, tussen experten en regeringen, universiteiten
en onderzoekscentra – en tussen de verschillende overheden van het land. Laten we op die dynamiek voortgaan.

De afgelopen maanden hebben we bewezen dat we, wanneer het erop aankomt, we snel kunnen beslissen en samen handelen. Natuurlijk is niet
alles perfect gelopen, maar we hebben standgehouden. Er zijn enorm veel middelen vrijgemaakt om ons economisch en sociaal weefsel te
vrijwaren – en om de hindernissen te kunnen nemen, die ons nog te wachten staan. Nu komt het erop aan, herop te bouwen en onze
activiteiten te hervatten, met een visie op de lange termijn. En met al onze energie en vindingrijkheid.

Deze crisis heeft ons de ogen geopend. Ze heeft ons wakker geschud uit het comfort van onze zekerheden. Ze dwingt ons na te denken
over hoe we leven, het werk organiseren, het onderwijs inrichten, hoe we produceren en consumeren, hoe we ons verplaatsen en reizen.

Dit is hét moment om onze samenleving en onze economie te herbekijken. Door te bouwen op de menselijke waarden die we de afgelopen tijd
zo intens hebben beleefd. Door te kiezen voor meer rechtvaardige en duurzame oplossingen. Met ambitie en vertrouwen in de toekomst.

Dames en heren,

Soms wacht de geschiedenis niet. Om de economische opleving te doen slagen, die reusachtige uitdaging waar we nu voor
staan, moet iedereen meewerken. En om iedereen aan boord te krijgen, hebben we nood aan een helder uitgestippelde route.

Het hele land vraagt dat er dringend een besluitvaardige en stabiele regering wordt gevormd. Laten we het land
niet teleurstellen. We kunnen alleen maar slagen, als we verder kijken dan ons eigenbelang, met moed en durf.

De Koningin en ik wensen u een fijne nationale feestdag.

Nationale Feestdag 2020, 21 juli 2020


Te Deum in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal naar aanleiding van de Nationale Feestdag.
De installatie Origami For Life brengt hulde aan alle slachtoffers van het coronavirus, als teken van solidariteit.


Foto: © Wim Dehandschutter


Foto: © Wim Dehandschutter


Foto: © Wim Dehandschutter


Foto: © Wim Dehandschutter

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant,
Hunne Koninklijke Hoogheden, Prins Gabriel, Prins Emmanuel, Prinses Eléonore, en Hunne Koninklijke Hoogheden
Prinses Astrid, Prins Lorenz, en Prins Laurent wonen een plechtige viering bij ter gelegenheid van de nationale feestdag.

De plechtigheid, op het Paleizenplein te Brussel, brengt hulde aan de helden van de COVID-19-crisis en staat stil bij
75ste verjaardag van het einde van de 2de wereldoorlog. Het traditionele militaire défilé vindt dit jaar niet plaats.

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning, Paleizenplein, 21 juli 2020

Dames en heren,

Een natie steunt op de wil om samen te leven.

En vandaag meer dan ooit, willen wij leven, samen! De voorbije maanden hebben we aan den lijve ondervonden hoezeer we behoefte hebben
aan elkaars nabijheid. De pandemie heeft een hoog aantal slachtoffers gemaakt. Helaas hebben hun naasten vaak geen passend afscheid
van hen kunnen nemen. Het is goed dat we ze deze ochtend, met het hele land, hebben kunnen gedenken.

De pandemie is nog lang niet voorbij. Laten we – en ik richt mij in het bijzonder
tot de jongeren – voorzichtig blijven, en ons verantwoordelijk blijven gedragen.

Noodgedwongen vieren we deze 21 juli anders dan vorige jaren.

Allereerst bedanken we op deze Nationale Feestdag de hoeders van onze levens: het zorgpersoneel, de veiligheidsdiensten
en de civiele bescherming – en al wie in deze moeilijke tijden heeft bijgedragen tot ons samen-leven.

Jammer genoeg moeten we dit jaar het traditionele militair défilé missen. Ik hou eraan,
het leger te bedanken voor zijn efficiënte bijdrage aan het beheren van de crisis.

Met deze Nationale Feestdag 2020 schrijven we een bladzijde in onze geschiedenis. Tegelijkertijd staan we stil bij de
75ste verjaardag van de Bevrijding. En brengen we hulde aan wie voor ons heeft gestreden en zich heeft opgeofferd.

Wat de genodigden op het Paleizenplein vandaag gemeen hebben, is dat ze alles hebben gegeven, hun leven op het spel hebben gezet, zichzelf
hebben overstegen. Zo meteen zullen oud-strijders aan jongeren uit de drie regio’s van ons land een handvest overhandigen, dat symbool staat
voor de overdracht van onze waarden van de ene generatie op de andere. Zo bouwen we voort op wat onze ouders ons nalaten.

Hartelijk dank aan allen, die zich voor deze Nationale Feestdag hebben ingezet. In de eerste plaats, de artiesten – die we tijdens deze crisis
zo hebben gemist. Want zij stellen de wereld voor ons in vraag, openen onze geest, tillen ons boven onszelf uit. Dank aan al wie hier aanwezig
is of deelneemt aan de evenementen in de provincies. Dankzij de technologie is het hele land als het ware hier bij ons, op het Paleizenplein.

Ik wens u nog een fijne Nationale Feestdag!Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant, en Hunne Koninklijke Hoogheden,
Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore brengen een bezoek aan het Woonzorgcentrum Cecilia in Alken. Zij ontmoeten er de bewoners en de
vrijwilligers en ze wonen een optreden bij van het koor Re-Member-Mi, dat door middel van muziek de bewoners met dementie beter tracht te bereiken.

Nadien brengen zij een bezoek aan La Maison de Mariemont in Morlanwelz, een woonzorgcentrum en een hersteloord voor mensen van alle leeftijden
die een revalidatie nodig hebben na een ziekenhuisopname of een ernstige ziekte, of mensen die wachten op een kamer in een rusthuis of een
ander opvangcentrum. De Vorsten en hun gezin bezoeken het centrum en ontmoeten de bewoners. We wensen jullie een fijne vakantie!


Foto: © Wim Dehandschutter


Foto: © Wim Dehandschutter

Nieuwe foto Prins Gabriël, 20 augustus 2020


Op 20 augustus 2020 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Gabriël.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Hoop Doet Leven-challenge zes laureaten en hun coronahelden op het Paleis, 2 september 2020


Op 2 september 2020 mochten de zes laureaten en hun coronahelden van de Hoop Doet Leven-challenge hun bijzondere verhalen komen
vertellen in het Koninklijk Paleis te Brussel. De zes coronahelden hebben zich allen op een uitzonderlijke manier ingezet voor
onze samenleving tijdens de #coronacrisis. Onder de laureaten zorgjuf Tracy Verburgh die ervoor zorgde dat één van haar leerlingen
met een moeilijke thuissituatie terug hoop kreeg, George Sutherland die op 98-jarige leeftijd 130 000 euro inzamelde om het in
financiële nood verkerende Talbot House in Poperinge te redden en directeur van het VTI In Deinze Sam Heyerick, die na de
uitbraak van het coronavirus een face shield ontwierp dat meteen gebruikt werd in het ziekenhuis van Deinze.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Armoedebestrijding, 3 september 2020


Gesprek over duurzaamheid en armoede met vertegenwoordigers van het Steunpunt tot bestrijding van armoede,
het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en van andere verenigingen rond armoedebestrijding.
De toegenomen bestaansonzekerheid als gevolg van de COVID-19 epidemie vraagt om een bijzondere aandacht.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Uit de oude doos: Boudewijn, 7 september 2020


Koning Boudewijn zou vandaag 90 jaar geworden zijn. Boudewijn Albert Karel Leopold Axel Marie Gustaaf werd
geboren op 7 september 1930 in het Kasteel van Stuyvenberg (Laken). De foto's van de Prins als baby in de armen
van zijn moeder Prinses Astrid werd genomen door zijn grootmoeder Koningin Elisabeth. Het zijn de allereerste foto's
van de toekomstige Vorst. Koning Boudewijn regeerde als Koning der Belgen van 1951 tot 1993. Enkele weetjes:
- Koning Boudewijn werd genoemd naar Prins Boudewijn, de oudere broer van zijn grootvader Koning Albert I.
- Koning Boudewijn was zeer sportief, net als zijn vader Koning Leopold III. Hij was erg bedreven in golf en skiën.
- Koning Boudewijn had een ware passie voor astronomie en genoot ervan om naar de sterren te kijken.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Ontvangst nieuwe ambassadeurs, 10 september 2020


De nieuwe ambassadeurs van Argentinië (dhr. Héctor Marcelo Cima), IJsland (dhr. Kristján Andri Stefansson), India
(dhr. Santosh Jha) en Angola (dhr. Mário de Azevedo Constantino) hebben deze voormiddag hun geloofsbrieven overhandigd.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Uit de oude doos: Koningin Paola, 11 september 2020


Koningin Paola wordt vandaag 83 jaar! Enkele weetjes:
- Paola Ruffo di Calabria is van Italiaanse afkomst, maar heeft eveneens Belgisch bloed.
Haar grootmoeder langs vaderszijde Laura Mosselman du Chenoy (1851-1925) stamde uit een Brusselse familie.

- In de stamboom van de Koningin valt ook de markies de La Fayette op. De markies wordt beschouwd als een grote held van de
Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd. La Fayette is één van de bet-bet-bet-overgrootvaders van Koningin Paola. Als we vanaf
haar moeder opklimmen in de stamboom via de vrouwen, komen we uit bij Anastasie de La Fayette, dochter van de bekende markies.

- Op initiatief van Koningin Paola deed de moderne en hedendaagse kunst haar intrede in het Koninklijk Paleis, waaronder
de installatie met kevers van Jan Fabre in de Spiegelzaal, de schilderijen van Michael Borremans, de bloemen van Patrick
Corillon, de groene schilderijen van Marthe Wéry nabij het bureau van de Koning en de foto's van Dirk Braeckman.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Boodschap van Hare Majesteit de Koningin ter gelegenheid van de 70e zitting van het
Europees Regionaal Comité van de Wereldgezondheidsorganisatie, 14 september 2020


Nieuw momentum voor geestelijke gezondheid

Regionaal directeur, Excellenties, dames en heren,

Een goede geestelijke gezondheid helpt ons allemaal ons volledige potentieel te bereiken. Het versterkt onze veerkracht en ons vermogen
om met veranderingen en onzekerheden om te gaan. Investeren in geestelijke gezondheid is essentieel om samenlevingen te laten gedijen.
Als verdediger van de duurzame ontwikkelingsdoelen heb ik besloten om van geestelijke gezondheid een van mijn prioriteiten te maken.

De pandemie van COVID-19 heeft ons eraan herinnerd hoe essentieel geestelijke gezondheid is voor het welzijn van elke persoon. Deze crisis
heeft al een aanzienlijke psychologische impact gehad. Het bracht de beperkingen van onze gezondheidszorgstelsels in het algemeen en de
geestelijke gezondheid in het bijzonder aan het licht. Het is ook buitengewoon zorgwekkend dat factoren die de geestelijke gezondheid
ondermijnen, zoals isolement, werkloosheid, schulden, armoede en sociale ongelijkheden, wereldwijd snel toenemen. Als gevolg hiervan
is er een toename van angst, depressie en dood door wanhoop, vooral onder de meest kwetsbaren.

Maar deze crisis kan ook dienen als katalysator om de dienstverlening te verbeteren en om de kijk van de samenleving
op geestelijke gezondheid te veranderen. Er ontstaan ??nieuwe initiatieven, vooral op het gebied van bewustwording.

Om deze veranderingen door te voeren, zijn sterk leiderschap en sterke partnerschappen vereist. Het is bemoedigend om te zien dat geestelijke
gezondheid een centrale plaats inneemt in het nieuwe werkprogramma van de WHO Europa. Ik ben blij om als verdediger van de duurzame
ontwikkelingsdoelen te zien dat er binnen de WHO Europa een nieuwe coalitie van partners voor geestelijke gezondheid ontstaat.

We kunnen en moeten het beter doen, niet alleen door mensen met psychische problemen te beschermen en
te ondersteunen, maar ook door het mentale welzijn te bevorderen. Dit zijn essentiële elementen van
universele gezondheidszorg, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling.

Laten we ons er samen voor inzetten om in de toekomst actie te ondernemen voor een betere geestelijke gezondheid.

Militaire initiatiefase in Kamp Elsenborn, 15 september 2020


Prinses Elisabeth en haar medestudenten startten op 2 september 2020 met de militaire initiatiefase in het Kamp Elsenborn te Bütgenbach.
Het is een belangrijk onderdeel van haar opleiding (1ste jaar) Sociale en Militaire Wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School (KMS).
Deze initiatiefase wordt op 25 september afgesloten met een militaire plechtigheid in de KMS. De leerlingen die geslaagd zijn, ontvangen
dan hun blauwe muts in het bijzijn van hun familieleden. De beelden tonen hoe een dag in het kamp eruitziet voor de Prinses en haar peloton.

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin woonden de Blauwe Mutsen Parade op 25 september 2020 bij in de Koninklijke Militaire School
(KMS) te Brussel. De Blauwe Mutsen Parade van de Koninklijke Militaire School is de ceremoniële overhandiging van de blauwe muts aan
de leerling-officieren die op 2 september 2020 gestart zijn met hun militaire initiatiefase in het Kamp Elsenborn. De blauwe muts
staat voor de succesvolle afronding van dit belangrijke onderdeel van de opleiding. De Koning overhandigde de blauwe muts aan
Prinses Elisabeth en haar peloton. De officiële opening van het nieuwe academiejaar van de KMS vond plaats op 8 oktober 2020.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Autoloze zondag, 20 september 2020


Autoloze zondag met het gezin in Brussel. Fietstocht en bezoek aan het Huis van de Europese geschiedenis naar aanleiding van de Open Monumentendagen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Videoconferentie met de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, 20 september 2020


Videoconferentie naar aanleiding van de jaarlijkse bijeenkomst van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties,
Antonio Guterres, samen met de pleitbezorgers van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze vergadering heeft
plaats in de marge van de ministeriële week van de Algemene Vergadering van de VN. De vergadering richt zich op
de rol van de Verenigde Naties en de implementatie van de SDG’s in de context van de Covid-19 crisis.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Bezoek aan de Medische Component te Marche-en-Famenne, 22 september 2020


In het kader van zijn traditionele werkbezoeken aan Defensie, bracht Zijne Majesteit de Koning een bezoek aan de Medische Component
te Marche-en-Famenne. De Koning kreeg een briefing over de rol die de Medische Component vervult in operaties in het buitenland,
als ook over hun bijdrage in de strijd tegen het coronavirus. Hij ontmoet er tevens diverse specialisten van de medische ondersteuning
en operaties. Tegelijk woonde hij verschillende demonstraties bij: stabilisering van patiënt, triage van slachtoffers, evacuatie en
transport naar een ziekenhuis. De inzet in de strijd tegen corona wordt geďllustreerd door de aanwezigheid van de interventieleden
tijdens de verschillende demonstraties, bijvoorbeeld bij ondersteuning in transport van besmette slachtoffers. Het militair domein
van Marche-en-Famenne herbergt de 3de Element Medische Interventie (3EMI) die ondersteuning aan bepaalde eenheden van de Landcomponent.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip ontvangt nieuwe ambassadeurs, 29 september 2020


De nieuwe ambassadeurs van Ethiopië (mevr. Hirut Zemene Kassa), Soedan (dhr. Abdelrahim Ahmed Khalil), Rwanda (dhr. Dieudonné
Rugambwa Sebashongore) en Nederland (dhr. Jan Kleiweg de Zwaan) hebben deze voormiddag hun geloofsbrieven overhandigd.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip ontvangt nieuwe regering, 1 oktober 2020


Eedaflegging van de federale regering.


Foto: © FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Nieuwe foto Prins Emmanuel, 4 oktober 2020


Op 4 oktober 2020 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Emmanuel ter gelegenheid van zijn verjaardag.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip ontvangt nieuwe ambassadeurs, 6 oktober 2020


De nieuwe ambassadeurs van Denemarken (dhr. Odd Sinding), Armenië (mevr. Anna Aghadjanian), Bulgarije (dhr. Plamen Lubomirov Bonchev)
en Nieuw-Zeeland (mevr. Diana Rachel Reaich) hebben deze voormiddag hun geloofsbrieven overhandigd.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Music Connects, 7 oktober 2020


Het project Music Connects financierde 53 muziekprojecten door en voor jongeren in heel België tussen 2017 en 2020.
Hiermee werden meer dan 4000 jongeren bereikt. In de webinar wordt teruggeblikt op dit initiatief en de sociale
impact van muziekprojecten. Music Connects is een initiatief van het Koningin Mathilde Fonds.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Focus Aarde-prijs, 7 oktober 2020


Uitreiking van de Focus Aarde-prijs aan de best geďntegreerde proeven (GIP) (vanuit het KSO, TSO, BSO) en vakoverschrijdende groepsprojecten
(vanuit het BuSO en CDO) met als onderwerp de aarde of de ruimte(vaart). Deze groepsopdrachten moeten duidelijk gelinkt zijn met één vak op
school en moeten de link leggen met andere wetenschaps- of technische vakken, met een speciale aandacht voor maatschappelijke relevantie. De
prijsuitreiking is een initiatief van de Stichting Koningin Paola en wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Stichting Dirk Frimout.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Gesprek met Belgische universiteiten, 8 oktober 2020


Rondetafelgesprek met de rectoren van de grote Belgische universiteiten. De besproken thema’s van vandaag: de start van het academiejaar in
tijden en covid, de evolutie van het hoger onderwijs, research & development en de wisselwerking tussen universiteiten en de bedrijfswereld.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Openingsceremonie van het academiejaar 2020-2021 van de Koninklijke Militaire School, 8 oktober 2020


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Hunne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola evenals Hunne Koninklijke Hoogheden
Prinsen Gabriël, Emmanuel en Prinses Eléonore woonden op 8 oktober 2020 de openingsceremonie bij van het academiejaar 2020-2021 van
de Koninklijke Militaire School (KMS). Deze ceremonie kenmerkt de plechtige intrede van de nieuwe promoties waarvan
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth deel uitmaakt. Bij deze gelegenheid hield de Koning een toespraak en hij overhandigde
de Degen des Konings aan Onderluitenant Thibault Expeels, laureaat voor 2020. De Degen des Konings is een prestigieuze onderscheiding
dat wordt toegekend aan de meest verdienstelijke officier-leerling van de KMS in de academische opleiding. De ceremonie vond plaats
op de Esplanade van het Jubelpark te Brussel en werd afgesloten door een défilé van alle leerlinge van de KMS.

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning bij de opening van het academiejaar van de Koninklijke Militaire School:

"Sire, Majesteit,
Mevrouw de Minister,
Generaals en Admiraals,
Dames en heren,

Vanavond vieren we, met de nodige luister, de opening van het academiejaar van de Koninklijke Militaire School. Deze prestigieuze instelling
vormt jaar na jaar jongeren, om officier te worden, het toekomstige kader van ons leger. Plichtsgetrouwe mannen en vrouwen die zichzelf kunnen
overstijgen, niet terugdeinzen voor een inspanning – en die te allen tijde bereid zijn hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Hun beroep vergt dat ze zich helemaal geven. Want ze zijn geroepen om hun land te dienen,
zijn waarden en zijn aanzien. Soms ver van huis en vaak in moeilijke omstandigheden.

Dŕt vieren we vandaag.

En jullie, beste leerlingen,

Wees fier op de keuze die jullie hebben gemaakt, het engagement dat jullie aangaan.
Moedig en vastberaden hebben jullie al een deel van jullie parcours afgelegd.

Je hebt jezelf leren kennen, je sterkten en je beperkingen. Door samen te werken, door te delen, door samen een echt team te vormen.

Zo leren jullie snel de juiste beslissingen te nemen, jullie leren wat leiderschap is. Jullie voorbeeld zorgt ervoor
dat de mannen en vrouwen aan wie jullie leiding geven graag doen wat hen wordt opgedragen. En dat ze hun taak foutloos
uitvoeren. Jullie zullen hen erkennen voor het gedane werk, en zo hun respect en vertrouwen winnen.

Jullie zullen in je opdracht slagen, omdat jullie, in lijf en hart, de waarden van de Koninklijke Militaire School zullen hebben beleefd:

- eergevoel
- zelfdiscipline
- inzet
- moed
- en respect.

Beleef ze ten volle, leef ernaar, die tijdloze waarden. Maar besef ook dat, in het leven zoals op het slagveld,
het belangrijkste niet is om niet te vallen, maar steeds weer op te staan – en de helpende hand te aanvaarden.

Beste leerlingen-officier en officieren-leerling,

Doorheen jullie academische en militaire opleiding en persoonlijke vorming, geeft de Koninklijke Militaire School jullie
een unieke bagage mee om de vele uitdagingen aan te gaan, die jullie nog zullen tegenkomen. Jullie zullen geconfronteerd
worden met vragen waar we vandaag het antwoord nog niet op kennen. De bedreigingen waar we voor staan zijn hoe langer hoe
complexer en talrijker. Voor het handhaven van de vrede en de bescherming van onze samenleving hebben we niet alleen
militaire en spitstechnologische kennis nodig, maar ook een allesomvattend begrip van de wereld en zijn broze evenwichten.

Generaal, professoren en u allen die instaan voor de goede werking van deze academie,

Dankzij uw toewijding en dagdagelijks werk – en dat van uw voorgangers– is deze school, in 1834 opgericht door Leopold I, erin geslaagd
zich perfect aan te passen aan een voortdurend veranderende wereld – en tegelijkertijd trouw te blijven aan haar mooie tradities.

Dank om de leerlingen van deze school zo uitstekend voor te bereiden op het veeleisende en boeiende beroep van officier.

Mevrouw en heren Admiraals en Generaals,

De Koninklijke Militaire School staat garant voor de onbetwiste kwaliteit van ons officierenkader, en bijgevolg ook van Defensie als geheel.

Ik weet hoezeer het land kan rekenen op ons leger. Het staat altijd paraat voor een veelheid aan moeilijke
opdrachten: van militaire operaties in het buitenland tot het recente verlenen van steun bij het beheren
van de COVID-crisis in eigen land. Ik wens u, en door u al onze militairen, hiervoor te bedanken.

Beste leerlingen-officier en officieren-leerling,

Ik wens jullie veel succes met jullie studies. Er wacht jullie een leerrijke en verrijkende loopbaan en toekomst.

Exact 117 jaar geleden vierden we de geboorte van Prins Karel, 10 oktober 2020


Exact 117 jaar geleden vierden we de geboorte van Prins Karel. Enkele weetjes:
- Zijn voornaam was officieel Charles-Théodore, zoals zijn grootvader, hertog Carl-Theodor in Beieren, maar de –Théodore werd nooit gebruikt.
- Bij de bevrijding van België in 1944 werd Prins Karel door de Verenigde Kamers benoemd tot Regent van het Koninkrijk.
Op 20 september 1944 legde Prins Karel de grondwettelijke eed af en oefende de koninklijke prerogatieven uit tot 20 juli 1950.
- Na de periode van het Regentschap resideerde de Prins in het Koninklijk Domein Raversijde.
- De Prins was bijzonder artistiek aangelegd. Als kunstenaar gebruikte hij de naam 'Karel van Vlaanderen',
verwijzend naar zijn titel als Graaf van Vlaanderen die hem in 1910 werd verleend door Koning Albert I.


Foto: © Archief Koninklijk Paleis / Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Archief Koninklijk Paleis / Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Archief Koninklijk Paleis / Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Boodschap van Hare Majesteit de Koningin ter gelegenheid van het Big Event for Mental
Health naar aanleiding van de Werelddag geestelijke gezondheid, 10 oktober 2020


"Geestelijke gezondheid is een zaak van iedereen

Ik spreek u op Werelddag voor geestelijke gezondheid als pleitbezorger van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

U heeft ervoor gekozen om deel te nemen aan deze Great Mental Health Meeting, georganiseerd door de
Wereldgezondheidsorganisatie. Ik zie dit als een bewijs van het belang dat je hecht aan een goede
geestelijke gezondheid, voor jezelf, maar ook voor iedereen en voor elke samenleving.

Een goede geestelijke gezondheid helpt ons ons volledige potentieel te bereiken. Het versterkt
onze veerkracht en ons vermogen om met schrijnende of traumatische situaties om te gaan.

De pandemie COVID-19 heeft de hiaten in de gezondheidszorg in het algemeen en de geestelijke gezondheid in het
bijzonder blootgelegd. Het heeft factoren aan het licht gebracht en verergerd die de geestelijke gezondheid
verzwakken, zoals rouwverwerking, isolement, spanningen in het gezin of inkomensverlies.

Maar de hernieuwde aandacht voor geestelijke gezondheid na deze epidemie biedt ons een kans om de zorg en ondersteuning overal te versterken
en te verbeteren. Innovatieve middelen, die zich tijdens de pandemie hebben bewezen, zoals telegeneeskunde, kunnen hierbij helpen.

Ik hoop oprecht dat ieder van ons in de nabije toekomst toegang kan krijgen tot geestelijke gezondheidszorg, als hij of zij die nodig heeft.

Laten we niet vergeten: "Geestelijke gezondheid is een zaak van iedereen."

Gesprek met Pedro Facon, 13 oktober 2020


Gesprek met dhr. Pedro Facon, Covid-19 commissaris en zijn adjunct Dr. Carole Schirvel. Zij staan
samen in voor de coördinatie van het #gezondheidsbeleid van de federale overheid en de deelstaten.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Videogesprekken met Unicef, 16 oktober 2020


Videogesprekken met vertegenwoordigers van UNICEF in India en Brazilië, twee landen hard getroffen door
Covid-19. De gesprekken gingen onder meer over de impact van de #pandemie op kinderen en het onderwijs.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Deelname aan de Global Education Meeting, 22 oktober 2020


Hare Majesteit de Koningin nam deel aan de buitengewone sessie van de Global Education Meeting (GEM 2020). Deze virtuele vergadering,
georganiseerddoor UNESCO, boog zich over de gevolgen van de COVID-19 crisis voor de toekomst van het onderwijs. De Koningin onderstreepte
de nieuwe inspanningen die wereldwijd moeten worden geleverd om te voorkomen dat de verworvenheden van de afgelopen decennia verloren gaan.
De Koningin is Pleitbezorgster van de Duurzaame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Kwaliteitsonderwijs is een van haar
prioriteiten. De vorige vergadering van de GEM vond plaats in Brussel in december 2018, in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin.
Garandeer het recht op kwaliteitsonderwijs in het licht van de COVID-pandemie.

Koningin Mathilde hield een toespraak:

"Excellenties,
Dames en heren,

Als verdediger van de duurzame ontwikkelingsdoelen heb ik kwaliteitsonderwijs altijd tot een van mijn prioriteiten gemaakt.

COVID-19 heeft ons leven veranderd.

Ik groet de leraren over de hele wereld die energie en creativiteit hebben ingezet om de continuďteit van lessen
te verzekeren in het licht van de pandemie. Ik prijs ook de inzet van de leerlingen en studenten en hun ouders.

Maar de toekomst blijft onzeker. Om de uitdagingen van de komende maanden en jaren het hoofd te bieden,
blijft de mobilisatie op nationaal en internationaal niveau die we hebben gezien doorslaggevend.

In een veranderende context, gekenmerkt door sluitingen van scholen en strikte voorzorgsmaatregelen, hebben leerkrachten vaak een
ongekende flexibiliteit en creatief vermogen getoond. Afstandsonderwijs en nieuwe technologieën hebben innovatieve remediërende
oplossingen opgeleverd die het ergste hebben voorkomen. Dit zijn ervaringen waarop we kunnen voortbouwen voor de toekomst.

Maar laten we onszelf niet verblinden. Ondanks al deze inspanningen zijn er veel te veel kinderen achtergelaten,
vooral onder de meest kwetsbaren: meisjes, kinderen die in armoede of met een handicap leven.

De pandemie heeft een fel licht geworpen op de zwakke punten van onze samenlevingen. Bijvoorbeeld de aanhoudende
ongelijkheden, maar ook onwetendheid, die in tijden van crisis arme gezinnen ertoe aanzet hun kinderen aan het
werk te zetten of zo snel mogelijk met hun tienerdochters te trouwen. Of de onzekerheid, gezinsgeweld en het
gebrek aan connectiviteit die het onmogelijk maken om buiten school te studeren.

We weten dat het onwaarschijnlijk is dat miljoenen kinderen en jongeren, waaronder veel meisjes, naar school
zullen terugkeren. En dat miljoenen anderen het moeilijk zullen vinden om hun opleiding normaal voort te zetten.
De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft onderstreept dat we al vóór de pandemie te maken hadden met
een onderwijscrisis. We worden nu geconfronteerd met een "generatieratastrofe" die de vooruitgang van de afgelopen
decennia dreigt te ondermijnen. Het loopt ook het risico onze samenlevingen kostbaar menselijk kapitaal te beroven,
dat essentieel is voor hun ontwikkeling en welzijn. Het recht van kinderen en jongeren op onderwijs kan niet worden
genegeerd. Kwaliteitsonderwijs moet zo snel mogelijk worden herbouwd, beter en op een duurzame basis worden herbouwd.

Excellenties,
Dames en heren,

Duurzaam weer opbouwen wordt moeilijk als we niet de nodige aandacht besteden aan de geestelijke gezondheid en het geestelijk
welzijn van kinderen en jongeren, maar ook van leerkrachten en ouders. De pandemie heeft de oorzaken van angst, stress en
depressie versterkt. De publieke opinie en besluitvormers lijken dit te hebben gerealiseerd. Het is tijd om de juiste
antwoorden te geven. We moeten geestelijke gezondheid serieus nemen, de angst voor stigmatisering aanpakken en de toegang
tot advies en zorg voor iedereen toegankelijk maken, in overeenstemming met hun behoeften."

Gesprek met Prof. Dr. Christian Gollier, 22 oktober 2020


Gesprek met Prof. Dr. Christian Gollier, Directeur van de Toulouse School of Economics en een van de belangrijkste auteurs van
het 4e en 5e rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het onderzoek van Dr. Gollier richt zich op de
'decision theory under uncertainty' en milieu-economie, waaronder financiën, consumptie, verzekeringen en kosten-batenanalyse.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Prinses Elisabeth viert 19de verjaardag, 25 oktober 2020


Op 25 oktober 2020 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prinses Elisabeth ter gelegenheid van haar 19de verjaardag.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Opening van het SDG Forum 2020, 28-29 oktober 2020


Hare Majesteit de Koningin opende het SDG Forum, een jaarlijkse vergadering van verenigingen en organisaties
die zich inzetten voor de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
Dit jaar gaat het SDG Forum digitaal. De Koningin is Pleitbezorgster van de SDG’s sinds 2016.
Verder kijken dan COVID, een nieuwe impuls voor de Sustainable Development Goals.

Koningin Mathilde hield een openingstoespraak:

"Dames en heren,
Beste deelnemers,

"De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties" werden vijf jaar geleden unaniem aanvaard. Tegen 2030
zouden ze gerealiseerd moeten zijn. Maar zelfs vóór de uitbraak van de wereldwijde COVID-crisis, verliep de geboekte
vooruitgang van een aantal doelstellingen ongelijk en zaten sommige doelstellingen zelfs niet op schema.

Tegenwoordig lijkt, vooral vanwege de pandemie, het gevoel van urgentie verloren te zijn gegaan. We moeten hem doen herleven.

We hebben een nieuw verhaal nodig. We moeten jonge mensen betrekken met hun energie en creativiteit.
We moeten kinderen opvoeden om hun rol als bezorgde burgers van morgen te spelen.

Het is duidelijk dat de crisis ons in de strijd tegen armoede en honger enkele jaren heeft teruggedraaid. En ook
op het gebied van gezondheid en onderwijs. De meest kwetsbaren zijn onevenredig zwaar getroffen - de meest behoeftigen,
vrouwen en meisjes, mensen met een handicap of met psychische problemen.

De pandemie heeft inderdaad de zwakheden van onze samenlevingen blootgelegd. De manier waarop we ons
concentreerden op de onmiddellijke bevrediging van individuele behoeften en ambities, met weinig aandacht
voor groeiende ongelijkheden en planetaire grenzen. Onze traagheid in het reageren op alarmsignalen. Onze
fragmentarische inspanningen om te transformeren en op weg te gaan naar een gedeelde en duurzame toekomst.

Maar kijk eens hoe veel mensen tijdens deze crisis weer contact hebben gemaakt met echte waarden, zoals
solidariteit en sociale verbindingen. Of hoe consumptiegewoonten zijn veranderd, in termen van voedsel,
energie, mobiliteit en kleding. Dit zijn stapstenen waarop we kunnen bouwen voor de toekomst. Want bij
het opbouwen na deze crisis moeten we niet "terug naar normaal" gaan. We moeten voor iedereen beter bouwen.

Ik ben blij dat ik uw virtuele vergadering kan toespreken. Tegenwoordig hebben we mensen nodig die op verschillende
manieren over de horizon kunnen kijken. Mensen die bereid zijn om na te denken, kennis uit te wisselen en samen te
werken om de voortgang naar de SDG's, voor het welzijn van de mensen en onze planeet, te versnellen.

Deze nieuwe editie van het SDG-forum komt op een geschikt moment om de energie opnieuw te mobiliseren van al diegenen
die om de SDG's geven en die heel praktisch willen bijdragen tot de snelle uitvoering ervan. We moeten voorbij
bewustzijn gaan, naar actie. En we moeten samen bewegen.

Een van de grote innovaties van de SDG's is inderdaad hun focus op het belang van partnerschappen.
SDG 17 herinnert ons eraan dat vooruitgang moeilijk te boeken is zonder samenwerking. Burgers, ngo's,
de private sector en de publieke sector spelen allemaal een rol. Niemand kan het alleen. Jaar na jaar
brengt dit forum mensen samen met verschillende achtergronden, met verschillende benaderingen, maar met
dezelfde visie en toewijding. Hun creatieve ideeën en hun samenhangende actie zullen inderdaad de sleutel
zijn bij het implementeren van de SDG's en bij het tot stand brengen van transformatie.

Ik wens u zeer vruchtbare uitwisselingen, die nieuwe ideeën, nieuwe initiatieven, nieuwe partnerschappen
en een hernieuwd engagement ten gunste van duurzame ontwikkeling zullen opleveren.

Fonds Baillet Latour Gezondheidsprijs 2020, 29 oktober 2020


Boeiende gesprekken met de twee laureaten voor de Fonds Baillet Latour Gezondheidsprijs 2020. Met Professor Andrew T. Hattersley,
laureaat van de Baillet Latour Gezondheidsprijs 2020, voor zijn fundamentele ontdekkingen over de genetische vormen van diabetes
en met Professor Sarah-Maria Fendt, laureaat van de Grant For Medical Research 2020, voor haar onderzoek naar de vorming van
kankeruitzaaiingen. De prijzen worden later dit jaar uitgereikt tijdens een virtuele plechtigheid.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

COVID-19, aangepaste publieke agenda, 30 oktober 2020


Gezien de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, hebben de Koning en
de Koningin hun publieke agenda aangepast. De vorsten hebben momenteel hoofdzakelijk telefonische contacten
of videoconferenties met de voornaamste actoren uit ons land om deze crisis te bestrijden, alsook met de
meest getroffen doelgroepen. Voor meer informatie kan u terecht op onze socialemediakanalen.

De geboorte van Koning Leopold III, 3 november 2020


Op 3 november 1901 vierden we de geboorte van Koning Leopold III. Enkele weetjes:
- In 1923 was hij samen met zijn moeder Koningin Elisabeth een van de eerste
personen die in het pas ontdekte graf van Toetanchamon kon afdalen.

- Koning Leopold III had een bijzondere band met Groot-Brittannië. Hij studeerde op het
bekende Eton College en was erekolonel van het 'Inniskilling Dragoon Guards' regiment.

- Zijn grootste hobby’s waren golf en fotografie.

- Na zijn troonsafstand in 1951 ondernam hij verschillende verre reizen. Hierbij werd hij vaak vergezeld door wetenschappers. De Koning
was bijzonder geďnteresseerd in de bestudering en bescherming van fauna en flora. Hij nam wel duizenden foto’s tijdens deze expedities.


Foto: © Archief Koninklijk Paleis / Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Archief Koninklijk Paleis / Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Archief Koninklijk Paleis / Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Archief Koninklijk Paleis / Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Archief Koninklijk Paleis / Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Bezoek aan het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis en aan het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst, 4 november 2020


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten op 4 november 2020 een bezoek aan het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis
en aan het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis te Aalst. Tijdens beide bezoeken worden ze geďnformeerd over de maatregelen
die genomen werden door de ziekenhuisdirecties om capaciteit vrij te maken voor Covid-19 patiënten. Deze maatregelen
hebben een aanzienlijke impact, zowel fysiek als psychosociaal, op de werkvloer. De Vorsten gingen hierover in gesprek
met het zorgpersoneel en met personeelsleden die de diverse diensten van de ziekenhuizen vertegenwoordigen.

Woonzorgcentrum Foyer Sainte-Anne, 6 november 2020


Zijne Majesteit de Koning bracht op 6 november 2020 een bezoek aan het woonzorgcentrum Foyer Sainte-Anne te Namen om het verzorgend
personeel, de bewoners en hun families te ontmoeten en hen te ondersteunen tijdens deze nieuwe periode met verstrengde coronamaatregelen.
Hij sprak er met het personeel en met de bewoners en bestede extra aandacht aan mensen met een zware pathologie.

Labo Covid19 van de Universiteit van Luik (ULiége), 10 november 2020


Zijne Majesteit de Koning bracht op 10 november 2020 een werkbezoek aan het Labo Covid19 van de Universiteit van Luik (ULiége).
ULičge heeft recent een geautomatiseerde test ontwikkeld voor de detectie van SARS-CoV-2, het virus dat verantwoordelijk is
voor Covid-19. Labo Covid19 van Uličge is een erkend laboratorium dat samen met 7 andere universitaire laboratoria het federale
testplatform vormt. De andere universiteiten zijn: ULB en het Instituut voor Klinische Biologie, UCLouvain en het Hôpital Saint-Luc
Brussel, KU Leuven en het UZ Leuven, Universiteit van Namen en CHU-UCL Namen, Universiteit van Bergen en Jolimont Ziekenhuis,
Universiteit Antwerpen en UZ Antwerpen, Universiteit Gent en UZ Gent.

Militaire plechtigheid voor de herdenking van Wapenstilstandsdag, 11 november 2020


Zijne Majesteit de Koning nam op 11 november 2020 deel aan de militaire plechtigheid voor de herdenking van Wapenstilstandsdag op
11 november. De minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Annelies Verlinden, minister van Defensie, mevrouw Ludivine Dedonder, en
Admiraal Michel Hofman Chef Defensie woonden de plechtigheid aan de Congreskolom te Brussel eveneens bij.

Op 11 november 1918 kwam een einde aan de Eerste Wereldoorlog. Elk jaar worden de vele geďdentificeerde en ongeďdentificeerde
soldaten die omkwamen bij de twee wereldoorlogen, en tijdens humanitaire en vredesmissies sinds 1945, met een militaire
plechtigheid aan het graf van de onbekende soldaat herdacht. Renold Raymond Haesebrouck, een oorlogsblinde, koos de
Onbekende Soldaat uit tussen 5 lijkkisten van anonieme Belgische soldaten, afkomstig uit Luik, Namen, Antwerpen, het
slagveld aan de IJzer en de zone van het bevrijdingsoffensief in Vlaanderen. De keuze viel op de vierde kist die symbool
staat voor de vier groepen – eerste lansiers, eerste divisie, eerste eskadron en eerste sectie – waartoe hij behoorde.
De gekozen soldaat werd op 11 november 1922 begraven aan de voet van de Congreskolom.

Hieronder twee archief foto's van Koning Albert I van 11 november 1922.


Foto: © Archief Koninklijk Paleis / Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Archief Koninklijk Paleis / Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Virtuele rondetafelgesprek over de grote digitale trends, 12 november 2020


De coronacrisis heeft de digitalisering in onze samenleving doen versnellen. Acht experten uit de bedrijfs- en academische wereld
vertellen tijdens een virtueel gesprek over de grote digitale trends die door de pandemie in de lift zitten, en over de digitale
antwoorden op de noden en uitdagingen binnen onderwijs, de arbeidsmarkten de gezondheidzorg. De toenemende digitalisering creëert
ook een nieuwe vorm van sociale ongelijkheid. 40 procent van de bevolking riskeert een vorm van digitale uitsluiting.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Campagne ‘Donkere gedachten’ van WAT WAT, 13 november 2020


Gesprek met jongeren uit de campagne Donkere gedachten van WAT WAT, dat het taboe rond mentaal welzijn wilt doorbreken.
Het jeugdinfoplatform WAT WAT ontwikkelde een kaartspel met 38 conversatiestarters en een YouTubereeks waarbij enkele
jongeren openhartig praten over hun moeilijke momenten en mentale gezondheid. Sinds de coronacrisis steeg het aantal
bezoeken op watwat.be van gemiddeld 45 000 bezoekers per maand tot 137 000 in april. Rond dezelfde periode verdubbelde
ook het aantal kliks naar hulplijnen zoals Awel.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningsdag, 15 november 2020


Koningsdag wordt sinds 1866 op 15 november gevierd ter ere van de Koning. De Koninklijke Familie, met uitzondering van de Vorsten,
woont jaarlijks het Te Deum bij in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal, net als een aantal vertegenwoordigers van de federale
regering van de erkende erediensten. Nadien vindt er een viering plaats in het Parlement, eveneens in aanwezigheid van de Koninklijke
Familie en honderden burgers uit het hele land. Ter gelegenheid van Koningsdag dit jaar delen we een selectie archieffoto’s.
Het Te Deum en de plechtigheid in het Paleis der Natie kunnen namelijk niet plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen.

Prins Karel, Prinses Joséphine-Charlotte en Prins Boudewijn in 1938:


Foto: © Archief Koninklijk Paleis / Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Prins Boudewijn en Prinses Joséphine-Charlotte in 1950:


Foto: © Archief Koninklijk Paleis / Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Prins Albert en Prins Alexander in 1957:


Foto: © Archief Koninklijk Paleis / Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Fabiola en Prins Filip in 2001:


Foto: © Archief Koninklijk Paleis / Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Met het Parlement in 2002:


Foto: © Archief Koninklijk Paleis / Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Met het Parlement in 2015:


Foto: © Archief Koninklijk Paleis / Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Geboorte van Koningin Astrid, 17 november 2020


Op 17 november 1905 werd de geboorte van Koningin Astrid gevierd. Enkele weetjes:

- De latere Koningin Astrid volgde in Zweden les op een huishoudschool. Hoogst ongebruikelijk in de jaren '20.

- Ze had niet één maar twee bruidsjurken, één voor het burgerlijk huwelijk in het Koninklijk Paleis van Stockholm op 4 november 1926,
en één voor het kerkelijk huwelijk in de kathedraal van Brussel op 10 november. De jurken worden bewaard in de Koninklijke Verzameling.

- Ter gelegenheid van haar huwelijk konden alle Belgen een bijdrage leveren voor een 'nationaal geschenk'.
Dit geschenk werd de diadeem der Negen Provinciën. De diadeem werd telkens overgedragen aan de volgende
Koningin en wordt telkens gedragen op officiële portretten en tijdens staatsbanketten.

Prinses Astrid als bruid met kroon van mirte, typisch voor Zweedse bruiden:


Foto: © Archief Koninklijk Paleis / Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Met Prinses Joséphine-Charlotte en Prins Baudouin in het Kasteel van Stuyvenberg:


Foto: © Archief Koninklijk Paleis / Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Portret door Jos Damien en Anna Rutten in avondkledij met een diadeem:


Foto: © KIK-IRPA, Brussel

Koning Filip ontvangt ambassadeurs, 17 november 2020


De nieuwe ambassadeurs van Gabon (Z.E. dhr. Serge Thierry Mickoto Chavagne), Mauritius (Z.E. dhr. Sutiawan
Gunessee), en Tunesië (Z.E. dhr. Nabil Ammar) hebben hun geloofsbrieven overhandigd op 17 november 2020.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Bezoek aan Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye in Seraing, 17 november 2020


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten een bezoek aan het Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye in Seraing.
De Vorsten ontmoette medewerkers uit verschillende afdelingen van het ziekenhuis en ontdekten op deze manier de rol
die zij spelen in de aanpak van het capaciteitsprobleem van de Luikse ziekenhuizen tijdens deze recente coronagolf.
Vervolgens brachten ze ook een bezoek aan de eenheid Intermediate Hospital Capacity van Defensie. Dit is een aparte
vleugel waar COVID-patiënten die geen intensieve zorg nodig hebben, worden verzorgd door militair personeel.

Gesprekken over mentale gezondheid, 17 november 2020


De COVID-19 pandemie heeft het mentale welzijn van veel mensen aangetast, in het bijzonder van de meest kwetsbaren.
Hare Majesteit de Koningin had deze week meerdere virtuele gesprekken met experten over de impact van de tweede golf
van de pandemie op de psychologie van kinderen en jongeren. Yvonne Anderson en Hannah Sharp zijn Britse specialisten
in het versterken van de participatie van jongeren in het nemen van beslissingen die op hen van invloed zijn.
Professor Ariane Bazan doceert aan de ULB en aan de Universiteit van Nancy; zij is ook psychoanalytica en lid
van CELEVAL. Olivier Luminet is Professor Psychologie op de UCLouvain en op de ULB.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Internationale Dag van de Rechten van het Kind, 20 november 2020


Hare Majesteit de Koningin, Erevoorzitster van UNICEF België, nam deel aan een virtueel gesprek over kinderarmoede
en COVID-19. Jongeren en gezinnen vertelden over hun leefsituatie die hen nog zwaarder valt door de coronacrisis.
Het gesprek ging over hun levenskwaliteit en mogelijke schoolachterstand van de kinderen in de gezinnen. De ontmoeting
werd georganiseerd door Unicef België in samenwerking met het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) ter gelegenheid
van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

Ontmoeting met Ursula von der Leyen, 26 november 2020


Ontmoeting met voorzitter van de Europese Commissie, mevr. Ursula von der Leyen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

European Health Summit, 1 december 2020


Hare Majesteit de Koningin nam deel aan de European Health Summit. Zij hield een toespraak gewijd aan mentale gezondheid
tijdens de zitting. De summit bracht via een virtuele manier beleidsmakers, vertegenwoordigers van de privésector en
experten uit de medische wereld samen. De debatten hebben betrekking op het gezondheidsbeleid in Europa, de rol van
innovatieve geneesmiddelen en vaccins, gezondheidsdata en digitale steun ten dienste van de gezondheid, mentale gezondheid
evenals de duurzaamheid van gezondheidssystemen in Europa.

Als Pleitbezorgster voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, hecht de Koningin een groot
belang aan gezondheid en het welzijn van iedereen, in het bijzonder aan mentale gezondheid.

Toespraak van Koningin Mathilde:

"Beter opbouwen voor de geestelijke gezondheid

Ik ben erg blij deel uit te maken van dit gesprek. Ik zie deze sessie als een geweldige kans
voor ons om de zichtbaarheid van geestelijke gezondheid en welzijn te vergroten.

Zoals u weet, is dit een onderwerp waar ik een passie voor heb. Ik heb het vele malen aangepakt,
ook in mijn rol als advocaat voor de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Een goede geestelijke gezondheid maakt deel uit van een goede gezondheid. De WHO benadrukt dat gezondheid "een
toestand is van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn, en niet louter de afwezigheid van ziekte of
gebrek". Gezondheid en welzijn zijn met elkaar verweven. Het gevolg is dat "het subjectieve perspectief van een
individu op zijn of haar fysieke, psychologische en sociale staat van zijn een belangrijke rol speelt".

Geestelijke gezondheid en welzijn bestrijken een zeer breed spectrum. Deze complexiteit kan soms verwarrend zijn. Het vervaagt
de perceptie en bemoeilijkt adequaat handelen. Als we willen dat mensen om geestelijke gezondheid geven, moeten we duidelijk
maken waar we het over hebben. Kortom, geestelijke gezondheid omvat een continuüm van aandoeningen en dus van mogelijke
interventies. Deze beginnen met preventie en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Maar verderop in het continuüm kan
counseling of gespecialiseerde zorg nodig zijn. Interventies moeten worden afgestemd op de behoeften van het individu.

De COVID-pandemie en de lockdown hebben rampzalige gevolgen gehad voor de geestelijke gezondheid en het geestelijk welzijn.
De ziekte en soms de dood van familieleden en vrienden, het verlies van banen en inkomen en een algemene onzekerheid over de
toekomst zorgen voor enorme stress. Jongeren zijn afgesneden van gezelschap en van hun leeromgeving. Ouderen hebben langdurige
perioden van eenzaamheid en blijvende gevoelens van verlatenheid ervaren. Huiselijk geweld is dramatisch toegenomen.

De pandemie heeft echter ook als een wake-up call gewerkt. Het heeft zowel op nationaal als op mondiaal niveau een levendig gesprek
op gang gebracht over het belang van geestelijke gezondheid en welzijn in onze samenlevingen. Vrij plotseling begonnen media en
commentatoren, besluitvormers en gewone burgers grote belangstelling te tonen voor de zware psychosociale gevolgen van de pandemie,
en van de lockdown, voor het geestelijk welzijn. Soms is dit letterlijk voorpaginanieuws geworden.

We kunnen dit nieuwe bewustzijn niet laten vervagen. We moeten de kans grijpen. Het gesprek moet
doorgaan. We kunnen putten uit deze "ontdekking": hoe eerlijk te spreken over mentale problemen.

Het is duidelijk dat we gepaste reacties moeten blijven bedenken en gepaste middelen moeten promoten om deze uit
te voeren. Maar we moeten ook de juiste omgeving creëren in onze samenlevingen. Een omgeving waarin geestelijke
gezondheid centraal staat. Een omgeving die voortbouwt op voorzorgs- en "geen schade berokkenen" -principes in
termen van geestelijke gezondheid. Een omgeving van vertrouwen die mensen aanmoedigt om open en vrij te spreken.
Een omgeving waarin de stemmen worden gehoord van mensen die psychische problemen hebben ervaren.

We moeten niet teruggaan naar wat vroeger 'normaal' was, de zware stilte en de angst voor stigmatisering die mensen
ervan weerhielden om toegang te krijgen tot adequate counseling en zorg. We kunnen allemaal mentale problemen ervaren.
Het bespreken van geestelijke gezondheid moet net zo natuurlijk worden als praten over een lichamelijke ziekte.

Toegang voor iedereen tot adequate begeleiding en zorg is van essentieel belang. We moeten consequent zijn en ervoor zorgen
dat iedereen die het nodig heeft er toegang toe heeft. Geestelijke gezondheidszorg kan vele vormen aannemen. Het kan op veel
verschillende plaatsen worden aangeboden. En het kan worden aangepast aan zeer specifieke behoeften. Gezinnen, hulplijnen,
maatschappelijk werkers, scholen, werkplekken, particuliere bedrijven en natuurlijk medische instellingen hebben allemaal
een rol te spelen. Ze kunnen allemaal aandachtig luisteren, ze kunnen allemaal ondersteuning bieden en ze kunnen allemaal
bijdragen om ons te helpen geestelijke gezondheid serieus te nemen.

Laten we eerlijk zijn. Lang voor de pandemie, in "normale tijden", wisten we het. We wisten dat
te veel mensen in onze samenleving met depressies en angsten werden geconfronteerd. We wisten dat
het aantal burn-outs toenam. We wisten dat de zelfmoordcijfers in veel Europese landen verschrikkelijk
zijn. We leven in een wereld die soms moeilijk te beheren is. We moeten niet bang zijn om onze kwetsbaarheden
te erkennen. Door de juiste ondersteuning te zoeken om ze aan te pakken, worden we sterker.

De COVID-pandemie heeft veel verhalen over veerkracht en wederzijdse steun aan het licht gebracht.
Beter begrijpen hoe deze veerkracht tot stand is gekomen en hoe deze ervaringen ons kunnen helpen
om beter te herbouwen, ook in de geestelijke gezondheid, is een dringende uitdaging.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Instelling De Zande, 3 december 2020


Hare Majesteit de Koningin bracht een werkbezoek aan de instelling De Zande te Beernem. Ze ging in gesprek met
begeleiders en verantwoordelijken van de instelling, en met meisjes die er verblijven. De pandemie en de
coronamaatregelen hebben een grote impact gehad op de werking van de instelling en zo ook op het leven van
deze jongeren. Omwille van de coronamaatregelen werden hun contacten met mensen van buitenaf erg beperkt.

De Zande biedt plaats aan 53 meisjes, verdeeld over 6 leefgroepen, die op beslissing van de jeugdrechter werden geplaatst.
Tijdens hun verblijf volgen deze jongeren onderwijs op de campus en krijgen ze individuele en psychologische ondersteuning.
De instelling zet actief in op het constructief en herstelgericht werken met de jongeren en hun ouders of opvoeders
en werkt zo stap voor stap aan een terugkeer naar huis of naar een jeugdhulpvoorziening.

Gesprekken over de mentale gezondheid van ouderen, 10 december 2020


De COVID-19-pandemie en de lockdown hebben een zware impact gehad op het mentale welzijn van veel ouderen en
vooral op de woonzorgcentra. Hare Majesteit de Koningin heeft virtuele gesprekken met experten in de mentale
gezondheid van ouderen. Professor Jan De Lepeleire is coördinator medisch-somatische zorg in het Universitair
Psychiatrisch Centrum van de KULeuven. Pierre Missotten is doctor in de psychologie, verbonden aan de Unité
de Psychologie de la Sénescence, van de Universiteit van Luik.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Vrijwilligerswerk, 11 december 2020


Hare Majesteit de Koningin heeft zich de voorbije dagen actief als vrijwilliger ingezet in verschillende woon-en zorgcentra in
ons land om ondersteuning te bieden aan de dagelijkse activiteiten en aan bejaarden die zich eenzaam voelen. Een voorleesmoment,
een quiz begeleiden, gezelschapsspelen, gymnastiekoefeningen of een eenvoudige babbel breken de routine van de dag. Door de
coronapandemie staat de zorgsector onder zware druk. Bijkomende helpende handen zijn nodig om de toegenomen werklast in woon-en
zorgcentra en ziekenhuizen te kunnen opvangen. De oproep om vrijwilligers in te zetten klinkt luid, want de noden zijn groot.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Kerstboom, 11 december 2020


De Kerstboom van het Koninklijk Paleis is aangekomen! De boom werd geschonken door de gemeente Libramont (provincie Luxemburg).


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Gesprekken met studenten


Hare Majesteit de Koningin hield recent virtuele gesprekken met studenten uit verschillende Belgische universiteiten (Ugent, KUL,
ULičge, UMons, Solvay-ULB en UCLouvain). De Koningin stak hen een hart onder de riem voor het begin van de blokperiode en hun examens.
De COVID-19 pandemie heeft een grondige impact gehad op het studentenleven en de organisatie van de lessen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

60 jaar geleden huwelijk van Koning Boudewijn en Koningin Fabiola, 15 december 2020


Dag op dag 60 jaar geleden vond het huwelijk van Koning Boudewijn en Koningin Fabiola
plaats in de Troonzaal van het Koninklijk Paleis. Enkele weetjes:

Voor het burgerlijk huwelijk kwam de burgemeester van Brussel naar het Koninklijk Paleis.
Dat was sinds de 19de eeuw de traditie voor de burgerlijke huwelijken van leden van de
Koninklijke Familie. Met het huwelijk van Prinses Astrid in 1984 veranderde deze traditie.
Sindsdien gaat de Koninklijke Familie naar het Stadhuis van Brussel voor het burgerlijk huwelijk.

Koningin Fabiola droeg de diadeem van de negen provinciën. De diadeem werd in 1926 gemaakt
door de Belgische juwelier Van Bever. Prinses Astrid van Zweden ontving de diadeem van de
Belgische bevolking voor haar huwelijk met Kroonprins Leopold van België, Hertog van Brabant.


Foto: © Archief Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Bezoek aan het psychiatrisch ziekenhuis Sans Souci, 15 december 2020


Hare Majesteit de Koningin bracht een bezoek aan het psychiatrisch ziekenhuis Sans Souci in Jette. Zij woonde er een
kerstconcert bij dat werd aangeboden door de muzikanten van de Muziekkapel Koningin Elisabeth aan de patiënten en het
personeel van de ziekenhuis. Het concert maakte deel uit van het project Sharing Christmas On Tour, een reeks van
concerten die de Muziekkapel brengt op de binnenkoer of in de tuin van verschillende medische en sociale instellingen.
Dit project is geďnspireerd op de suggestie van de Koningin om een keten van muzikale solidariteit te creëren.

Prijs Francqui-Collen 2020, 16 december 2020


Zijne Majesteit de Koning reikte de Prijs Francqui-Collen 2020 in Biologische en Medische Wetenschappen uit aan
Professor Cédric Blanpain van de Université Libre de Bruxelles (ULB) en aan Professor Bart Loeys van de Universiteit
Antwerpen, in het Paleis der Academiën in Brussel. Professor Cédric Blanpain ontvangt de prijs voor zijn fundamenteel
onderzoek op het gebied van kanker en stamcelbiologie en professor Bart Loeys voor zijn klinisch en translationeel onderzoek
dat heeft geleid tot het begrijpen, diagnosticeren en behandelen van genetische ziekten die de bloedvaten aantasten.

Ter ere van het mecenaat van professor Désiré Baron Collen reikt de Stichting Francqui
voor het eerst twee prijzen uit die ook zijn naam zullen dragen.

Kerstwens Gezin Koning Filip en Koningin Mathilde, 18 december 2020


Aan de vooravond van deze bijzondere kerstperiode, wensen wij u een zalig kerstfeest en een gezond en gelukkig nieuwjaar.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger

Toespraak ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar, 24 december 2020Foto: © Screenshot YouTube Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Dames en heren,

Ieder jaar opnieuw kijken we ernaar uit Kerstmis en Oudejaar te vieren, samen met het gezin, onze kinderen, ouders en
grootouders – met vrienden. Die kostbare momenten brengen ons geborgenheid, warmte en licht, in deze koude, donkere en
soms eenzame winterdagen. Dat is waar de Keten van Licht ook voor staat: een symbool van verbondenheid en hoop.

Dit jaar is alles anders. Vanavond vieren we Kerstmis in onze bubbel, of alleen. Want we
moeten het veilig houden. Gelukkig kunnen liefde en vriendschap elke afstand overbruggen.

De pandemie treft ons allemaal, zij het op verschillende wijze. Jammer genoeg betalen
velen onder ons daar een zware prijs voor. Velen laten er zelfs het leven bij.

De uitdagingen blijven enorm, maar het einde van de crisis ligt de komende maanden echt binnen ons bereik. We kunnen
stilaan opnieuw plannen maken en vertrouwen in de toekomst. Maar zonder enige twijfel komen we hier anders uit.

Welke lessen kunnen we uit deze crisis trekken?

Allereerst: we kunnen dit aan.

Onze gezondheidszorg heeft standgehouden, dankzij de buitengewone inzet en toewijding van zovele zorgverleners.

Dan zijn er ook alle mensen die het land dag en nacht gaande houden – door te blijven doorwerken, hun bedrijf te
laten draaien of de openbare dienstverlening te blijven verzekeren. Of gewoon door hulp te bieden waar het nodig is.

En de afgelopen maanden heeft het land zich ongelofelijk vrijgevig getoond. Zoveel landgenoten hebben zich vrijwillig ingezet. We
hebben daar mooie voorbeelden van gezien. Iemand houdt de kinderen bij van een overwerkte verpleegster. Een ander doet boodschappen
voor de buren. Studenten geven online les aan leerlingen van de lagere en middelbare school – of gaan een handje helpen in het
ziekenhuis. Een chef die zijn restaurant heeft moeten sluiten, bereidt nu gerechten voor daklozen. En Professionals uit de
eventsector stellen hun knowhow ter beschikking van woon- en zorgcentra. En zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen.

Door de pandemie die ons al bijna een jaar teistert, delen we dezelfde onzekerheid, dezelfde zorgen.

Ze heeft ons de zaken verschillend doen zien en anders waarderen.

We zijn ons ervan bewust geworden dat we allemaal kwetsbaar zijn. Er is de afgelopen maanden veel gezegd
over hoe we deze crisis beleven – we hebben naar elkaar geluisterd en we hebben elkaar begrepen.

Laten we eerlijk en vrijuit met elkaar blijven spreken.

Door de lockdown begrijpen we beter wat mensen die uitgesloten worden of eenzaam zijn moeten verduren.

Meer dan ooit moeten we ervoor zorgen dat niemand nog wordt uitgesloten. Dat iedereen een plaats in de maatschappij krijgt.

Deze crisis heeft zichtbaar gemaakt hoezeer we van elkaar afhankelijk zijn. En we hebben geleerd dat te durven erkennen.
Als we elkaar respecteren en vertrouwen geven, is die afhankelijkheid een kracht waarop we kunnen steunen.

Noodgedwongen wordt onze individuele vrijheid beperkt door de maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het coronavirus
en die soms zware gevolgen hebben. Maar die beperkingen kunnen we aanvaarden, in plaats van ze te ondergaan. Onze vrijheid is
maar zinvol wanneer we ze samen met anderen kunnen beleven en inzetten voor het welzijn van anderen, van de hele samenleving.

Dames en heren,

De dag komt dat we opnieuw ongedwongen met elkaar omgaan; dat grootouders hun kleinkinderen op
de schoot nemen; dat we zonder beperkingen naar de kerk, synagoge, moskee en tempel terugkeren;
samen van een concert genieten; dat we opnieuw, in alle vrijheid feestvieren,...

Ik wil graag besluiten met een boodschap voor de jongeren.

Ik weet dat jullie het moeilijk hebben.

We vragen veel van jullie en het klopt dat jullie leven 'on hold' is gezet.

Maar weldra is dit alles voorbij en kunnen jullie opnieuw je vleugels uitslaan, je dromen
waarmaken. En geven jullie ons inspiratie om samen te werken aan een betere wereld.

Dames en heren,

De Koningin en ik, en onze hele familie, kijken samen met u uit naar volgend jaar.
Een jaar, waarin we de toekomst weer ten volle kunnen omarmen.


Foto: © Screenshot YouTube Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Screenshot YouTube Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Screenshot YouTube Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Kerstbezoeken 'Kerst met 11 miljoen', 25 december 2020


De afgelopen dagen brachten de leden van de Koninklijke Familie enkele bezoeken die de boodschap van licht,
verbondenheid, hoop en warmte uitdragen in deze moeilijke tijden. De bezoeken werden getoond in de kerstspecial
'Kerst met 11 miljoen' die live werd uitgezonden op de zenders één, VTM, RTBF, RTL TVI en Vier.

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hebben de bewoners en hun families, de opvoeders en vrijwilligers van de
bewonersgemeenschap L'Arche Namur ontmoet. De instelling maakt deel uit van L'Arche International, een wereldwijde
beweging met meer dan 150 gemeenschappen in 38 landen waar mensen met en zonder een verstandelijke beperking met
elkaar samenleven. De autonomie van de bewoners staat centraal in de begeleiding die ze aanbieden.

Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Elisabeth en Prins Emmanuel bezochten het Home Saint Joseph en
speelden enkele gezelschapsspelen met de bewoners. Het woonzorgcentrum is één van de 150 tehuizen
van de Petites Soeurs des Pauvres, aanwezig in 31 landen verspreid over de 5 continenten.

Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Gabriël en Prinses Eléonore hielpen mee in de buurtwinkel
en loods van KRAS vzw. 550 vrijwilligers in 18 werkingen maken deel uit van het KRAS-netwerk
verspreid over het Gentse grondgebied. Zij bereiken ruim 13.000 mensen in armoede.

Audiëntie 6 januari 2021


Afscheidsaudiëntie met Zijne Excellentie dhr. Ronald J. Gidwitz, Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in België.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Secrets d'Histoire, 11 januari 2021


Vanavond kan u het bijzondere leven van Koningin Elisabeth, echtgenote van Koning Albert I, nicht en
peetdochter van Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije (keizerin Sissi), ontdekken in Secretsdhistoire.
Vanavond om 21u05 op de Franse zender France 3.


Foto: © Archives Palais Royal / Archief Koninklijk Paleis


Foto: © Archives Palais Royal / Archief Koninklijk Paleis

Federale Prijs Armoedebestrijding 2020, 12 januari 2021


Hare Majesteit de Koningin ontving de laureaten van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2020 in het Koninklijk Paleis.
De drie laureaten zijn Le petit vélo jaune, La Maison Source en het project Digit Aalst van vierdewereldgroep vzw
Mensen voor Mensen. De laureaten zetten innoverende en versterkende acties op tot bestrijding van kinderarmoede.
Het thema staat dit jaar in het teken van innovatieve oplossingen voor kinderarmoede.

Tijdens de ronde tafel wisselde de Koningin van gedachten met de terreinwerkers over de evolutie
van kinderarmoede in ons land. De COVID-pandemie heeft een zware sociale en economische impact op
kinderen. Inspanningen om kinderarmoede te bannen zijn nu meer dan ooit van belang.

De Koningin zet zich in om het welzijn van kinderen te verbeteren en gezinnen te beschermen vooral in crisissituaties.
Het gesprek sluit aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties die als kerngedachte hebben:
'leaving no one behind/niemand uitsluiten', waarvan de Koningin VN-Pleitbezorger is.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Geloofsbrieven, 13 januari 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft deze voormiddag voor de overhandiging van hun geloofsbrieven in audiëntie ontvangen:
Zijne Excellentie Dr. Andri Hadi, ambassadeur van de Republiek Indonesië
Zijne Excellentie de heer Alain Gendron, ambassadeur van Canada
Zijne Excellentie de heer Mahbub Hassan Saleh, ambassadeur van de Volksrepubliek Bangladesh
Zijne Excellentie de heer Gahendra Rajbhandari, ambassadeur van de Federale Democratische Republiek Nepal


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Eedaflegging, 18 januari 2021


Zijne Majesteit de Koning ontving de heer Danny Pieters, benoemd tot rechter
van het Grondwettelijk Hof, in audiëntie in het Koninklijk Paleis te Brussel.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Handicap International, 19 januari 2021


Hare Majesteit de Koningin bracht een bezoek aan Handicap International in Brussel.
Handicap International is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich
inzet voor mensen met een handicap en andere kwetsbare personen in meer dan 60 landen.

De Koningin nam er deel aan een rondetafelgesprek over de werking, de visie en toekomstplannen van de organisatie. De nadruk
ligt op het voorkomen van de oorzaken van een handicap, het verbeteren van de levenskwaliteit en op inclusief onderwijs.

Hare Majesteit de Koningin verleent sinds 2000 haar Hoge Bescherming aan Handicap International.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Audiënties, 19 januari 2021


Zijne Majesteit de Koning ontvangt Hare Excellentie mevrouw Maia Sandu, President
van de Republiek Moldavië, in audiëntie in het Koninklijk Paleis te Brussel.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe foto Koningin Mathilde, 20 januari 2021


Ter gelegenheid van de 48ste verjaardag van Koningin Mathilde op 20 januari 2021 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger

Koningin Mathilde praat met Teach for Belgium, 21 januari 2021


Videogesprek met dhr. Etienne Denoël en mevr. Caroline de Cartier van Teach for Belgium. De vzw
wil onderwijsongelijkheden verminderen door jonge afgestudeerden en professionals op te leiden
tot inspirerende leraren in vakken waar een lerarentekort heerst, voor de leerlingen van de
meest kansarme scholen. Sinds de lancering in 2013 hebben 230 docenten zich aangemeld voor het
programma, wat een impact heeft op 56.000 studenten. Het gesprek gaat o.a. over de gevolgen van
de COVID-pandemie op de werking van het Teach for Belgium-project. De vzw paste zich aan en vond
nieuwe manieren om leerkrachten te werven, te selecteren, op te leiden en te ondersteunen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Virtueel gesprek met leerkrachten uit secundaire scholen, 21 januari 2021


Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek gehad met leerkrachten uit Brusselse, Vlaamse en Waalse secundaire
scholen. De impact van COVID-19 op het lesprogramma, hun ervaringen met afstandsonderwijs en het introduceren van
innoverende lesmethodes werden besproken. Eveneens werd er dieper ingegaan op de respons van de leerlingen en op
de inspanningen om geen leerachterstand op te lopen. Ook mentale gezondheid bij jongeren komt aan bod.

Het thema van de derde Internationale Onderwijsdag op 24 januari is 'het opnieuw opstarten en revitaliseren van het
onderwijs voor de COVID-19-generatie'. De Koningin hecht groot belang aan kwaliteitsonderwijs dat niemand uitsluit.
Onderwijs is immers essentieel voor het behalen van alle 17 ontwikkelingsdoelstellingen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Internationale Dag van het Onderwijs, 24 januari 2021


Internationale Dag van het Onderwijs schenkt dit jaar speciale aandacht aan het opnieuw opstarten van het onderwijs voor de
COVID-19 generatie. "De pandemie houdt het gevaar in dat van onze maatschappijen een kostbaar menselijk kapitaal wordt
afgenomen dat noodzakelijk is voor hun ontwikkeling en welzijn. Het recht op onderwijs van kinderen en jongeren mag geen
ijdel woord blijven. We moeten zo vlug mogelijk het kwaliteitsonderwijs heropbouwen én dit nog beter en op een duurzame basis."

Le Toboggan, 26 januari 2021


Hare Majesteit de Koningin bract een bezoek aan Le Toboggan, een instelling voor de opvang van tienermeisjes uit de
jeugdhulp. De Koningin ging in gesprek met begeleiders en verantwoordelijken van de instelling, evenals met de
adolescenten. Zij maaktteverder kennis met het project Marsipulama dat tienermoeders in moeilijkheden opvangt, en
ontmoet verder jongeren die zich voorbereiden op een autonoom leven eens ze meerderjarig worden. De pandemie en de
coronamaatregelen hebben een grote impact op de werking van de instelling en zo ook op het leven van deze jongeren.

Overheden van het land, 28 januari 2021


Zijne Majesteit de Koning richtte zich tot de overheden van het land ter gelegenheid van het nieuwe jaar.
Dit gebeurde op 28 januari 2021 tijdens een digitale plechtigheid met toespraken van de Eerste Minister
en de Koning in de Troonzaal van het Koninklijk Paleis. De voornaamste overheden van het land werden
uitgenodigd om deze plechtigheid op afstand bij te wonen.

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning aan de Overheden van het Land:

Mijnheer de Eerste Minister,

Ook namens de Koningin dank ik u van harte voor uw warme wensen.

Dames en heren,

Sinds een viertal maanden wordt het land federaal bestuurd door een volwaardige regering.
Deze regering is het resultaat van ons democratisch proces. Met veel geduld is een lange
weg afgelegd om uiteenlopende maatschappelijke visies te verenigen rond een gemeenschappelijk
project. Nu staat er een stevige ploeg en daar kunnen we ons alleen maar over verheugen.

Dames en heren,

Buitenlandse gesprekspartners bedanken en feliciteren mij voor de cruciale rol van België in de strijd tegen het coronavirus. Die
gelukwensen, die dank, zijn bedoeld voor alle overheden en het ganse land. Ik breng ze dan ook graag, en met trots, aan u over.

Ons land ligt inderdaad in het middelpunt van de vaccinatiecampagnes zowat overal ter wereld – dankzij onze
bijdrage tot het ontwikkelen, het produceren en het verdelen van de coronavaccins. Dit is geen toeval, maar
het gevolg van een visie en strategie op de lange termijn. Dit is ook het resultaat van een buitengewone
samenwerking tussen overheden en universiteiten, tussen de openbare sector en de industrie. We mogen daar
fier op zijn. Hierdoor rust ook een grote verantwoordelijkheid op onze schouders. De wereld rekent op ons.

De uitzonderlijke verwezenlijkingen van de medische wetenschap kunnen model staan om ook op andere fronten succes te boeken.

Ik denk daarbij met name aan de enorme socio-economische uitdagingen voor ons land, die door de coronapandemie
nog scherper zijn gesteld. Als we ze goed aanpakken, kunnen ze nieuwe kansen bieden. Daar hebben wij allemaal
dringend nood aan – en dan vooral de jeugd, die smacht naar een toekomstperspectief.

En het vergt moedige keuzes om het scheppen van banen en het oprichten
van bedrijven te versnellen en de sociale inclusie te verbeteren.

Dames en heren,

Investeren in onderwijs van topkwaliteit en in levenslang en duaal leren; ondernemerschap
aanmoedigen; overheidsgeld vrijmaken voor het klimaat, mobiliteit en energiezekerheid – ik
weet dat al deze onderwerpen centraal staan in uw werkzaamheden voor een succesvol België.

Om daarin te slagen is het zaak om het beste te halen uit het potentieel van alle inwoners van ons
land, het talent van elkeen te benutten. Daarvoor is het nodig om de senioren meer bij het actieve
leven tebetrekken en een beroep te doen op hun ervaring. Het is ook nodig om werkelijk gelijke kansen
te vrijwaren, in het bijzonder op de arbeidsmarkt, waar nog te veel discriminatie heerst. De Staat
heeft de plicht te zorgen voor rechtszekerheid voor allen. Daartoe dient hij het regelgevend kader op
te stellen en over de naleving ervan te waken, in wederzijds respect van wat ons van elkaar onderscheidt.

Dames en heren,

Ook op het internationale vlak staan we, aan het begin van 2021, voor grote veranderingen. Uiteraard
is er de noodzaak aan een verstrekte internationale samenwerking om het hoofd te bieden aan de pandemie.
Maar ik denk ook aan de Brexit en zijn gevolgen, en de machtswissel in de Verenigde Staten.

In 2021 zal er op internationale fora ook intensief van gedachten worden gewisseld over de klimaatverandering en
de achteruitgang van de biodiversiteit. Op onze planeet hangt alles samen in een wankel en broos evenwicht. Met
gezamenlijke, volgehouden inspanningen, in een langetermijnstrategie, kunnen we het tij nog keren. De successen
in de strijd tegen de huidige pandemie bewijzen dat het kan. En ik ben ervan overtuigd dat ons land ook op dit
gebied een belangrijke bijdrage kan leveren, in het raam van een eensgezinde Europese inspanning.

Mijnheer de Eerste Minister, Dames en heren,

Ik ben er me terdege van bewust hoe complex de uitdagingen zijn waarvoor u staat en van de verantwoordelijkheid die daarmee
gepaard gaat. Laten we van die uitdagingen nieuwe kansen maken. Alleen zo kunnen we het vertrouwen behouden van onze medeburgers
in hun instellingen die u vertegenwoordigt – een vertrouwen dat het fundament is van onze democratische samenleving.

Dames en heren,

De Koningin en ik wensen u - en al wie u dierbaar is, een gezond en gelukkig nieuw jaar – en,
op het professionele vlak, veel inspiratie, moed en doorzettingsvermogen.

Davos Agenda 2021, 29 januari 2021


Zijne Majesteit de Koning nam deel aan de Davos Agenda 2021, een reeks digitale conferenties die
plaatsvond van 25 tot 29 januari 2021. De Koning volgde er discussiepanels over de groene transitie
van Europa en de rol van de privésector bij de uitvoering van de Europese Green Deal en over het
bouwen van een netto-emmissievrije en natuurpositieve economie na de coronapandemie.

Het thema van deze digitale bijeenkomst is A Crucial Year to Rebuild Trust en brengt
duizend wereldleiders samen om te reflecteren over de economische, ecologische,
sociale en technologische uitdagingen in de nasleep van de coronacrisis.

De Davos Agenda 2021 vormt een aanvulling op het Wereld Economisch Forum dat jaarlijks in Davos plaatsvindt.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Hare Majesteit de Koningin nam virtueel deel aan de digitale bijeenkomst Davos Agenda 2021
van het Wereld Economisch Forum (WEF) die van 25 tot 29 januari 2021 liep.

De Koningin nam er deel aan verschillende paneldiscussies over de relance van het sociaal ondernemerschap na de coronacrisis,
de logistieke organisatie van massaproducties van vaccins, het transformeren van voedselsystemen en het gebruik van landbouwgrond,
de impact van de coronacrisis op de geopolitiek en het bouwen van een inclusieve, duurzame en job-creërende groei in Afrika.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe ambassadeurs, 2 februari 2021


De nieuwe ambassadeurs van Jordanië (H.E. mevr. Saja S. Majali), Haďti (Z.E. dhr. Jesse Jean),
Tsjaad (Z.E. dhr. Mahamat Mamadou Addy), en Zuid-Afrika (H.E. mevr. Tokozile Xasa) hebben
deze voormiddag hun geloofsbrieven overhandigd.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Virtueel gesprek met vertegenwoordigers van het CLB, 4 februari 2021


Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek gehad met vertegenwoordigers van het CLB (Centrum voor
Leerlingenbegeleiding). Het CLB brengt leerlingen, ouders en de school samen en werkt multidisciplinair op
vier domeinen, waaronder leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, preventieve gezondheidszorg en
psychosociaal functioneren. Tijdens de coronapandemie zijn hun uitdagingen des te groter geworden.
4 februari werd door de onderwijsnetwerken uitgeroepen tot Dag van de CLB-medewerker.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Week Tegen Pesten, 5 februari 2021


Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek gehad met experten naar aanleiding van de Week Tegen Pesten.
Het gesprek stond in het teken van de impact van de coronacrisis op kinderen, met een bijzondere aandacht voor de
problematiek van het cyberpesten. Aansluitend heeft de Koningin een virtuele ontmoeting gehad met leerlingen uit
verschillende scholen waarbij twee vragen centraal stonden: hoe ervaren jij en je vrienden de COVID-periode en
heb je de indruk dat cyberpesten nu meer voorkomt dan vóór de COVID-periode? Deze virtuele ontmoetingen kaderen
in de aandacht die de Koningin sinds enkele jaren vraagt voor de ernstige gevolgen van pestgedrag bij kinderen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Ronde tafel over de mode- en kledingsector, 9 februari 2021


Hare Majesteit de Koningin nam deel aan een ronde tafel over de mode- en kledingsector. De huidige toestand en
de economische impact van de COVID-19 pandemie zullen aan bod komen, evenals de toekomstperspectieven van de
sector, inclusief duurzaamheid en digitalisering. Dit evenement bracht vertegenwoordigers van grote merken
en van familiebedrijven samen. Het werd georganiseerd door Comeos, de Belgische federatie van handel en diensten.

Videogesprek met vertegenwoordigers van Enabel, 11 februari 2021


Hare Majesteit de Koningin heeft een videogesprek met de vertegenwoordigers van Enabel in Marokko, Uganda, Senegal en Congo.
De recente ontwikkelingen van de epidemie, de vaccinatieplannen en de komst van nieuwe varianten worden hierbij besproken.
Enabel is het federaal ontwikkelingsagentschap dat het Belgisch internationaal ontwikkelingsbeleid uitvoert.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Videogesprek met Dr. Carissa Etienne, 11 februari 2021


Hare Majesteit de Koningin heeft een videogesprek met de directrice van het Pan-Amerikaanse bureau van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Dr. Carissa Etienne. Het informatieve gesprek spitst zich toe op het
beheer van de coronacrisis op het continent, de ontwikkeling van een vaccinatieprogramma en de gevolgen
van de pandemie op de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en het mentaal welzijn.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Videogesprek met Dr. Matshidiso Moeti, 11 februari 2021


Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek met de regionale directrice van de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) voor Afrika, Dr. Matshidiso Moeti, om de huidige situatie van de pandemie op het Afrikaans continent en de
verschillende varianten van het virus te bespreken. De Koningin informeert zich tijdens dit gesprek eveneens over
de belangrijkste uitdagingen in de strijd tegen de het coronavirus, de vooruitgang van de vaccinatieplannen
en de gevolgen van de pandemie voor de gezondheidsstelsels in Afrika.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

SDG Barometer 2020, 11 februari 2021


Hare Majesteit de Koningin heeft de afgelopen weken een aantal virtuele gesprekken gehad om de vooruitgang en de moeilijkheden
in de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te bespreken.De Koningin voerde
gesprekken met de president en de directrice van The Shift, Jacques Vandermeiren et Marie Delvaux, met Professor Marek Hudon
van de Solvay Brussels School of Management, een van de coördinatoren van de 'Studie om een duurzamer, inclusiever en
veerkrachtige België op te bouwen na de COVID-19 crisis', met Inge Willems, coördinatrice van het Sustainable Development
Solutions Network Belgium, evenals met Professoren Lars Moratis en Valérie Swaen, coördinatoren van de 'SDG Barometer 2020'.
De COVID-19 pandemie brengt de perspectieven en de kalender voor de implementatie van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties gedeeltelijk in gevaar, ook in ons land.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Allez, Chantez!, 11 februari 2021


Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek met Annelore Camps en Laila De Bruyne, de twee oprichtsters
van 'Allez, Chantez!'. Dit innovatief zangconcept viert dit jaar zijn zesde verjaardag met een zangmarathon waarbij
iedereen die graag zingt, wordt opgeroepen om een persoonlijke ode te brengen aan mensen in hun omgeving. De afgelopen
6 jaar namen meer dan 15.000 mensen deel aan de verschillende zangmomenten van 'Allez, Chantez'. De Koningin ondersteunt
de verschillende socioculturele acties die in deze moeilijke periode mensen dichter bij elkaar brengen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Jan Yperman Ziekenhuis, 12 februari 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezochten het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper. Na een inleidende
werkvergadering spraken ze er met de medewerkers van het ziekenhuis over hun ervaringen inzake de Covid pandemie
en de vaccinatievoorbereidingen. Ter afsluiting bezochten de Koning en de Koningin de spoeddienst van het ziekenhuis.

Eerbetoon aan de overleden leden van de Koninklijke Familie, 17 februari 2021


Hunne Majesteiten de Koning en Koningin, alsook andere leden van de Koninklijke Familie, herdachten en eerden
de overleden leden van de Koninklijke Familie in de Koninklijke Crypte van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Laken.

Op 17 februari 1935 werd een misviering gehouden ter nagedachtenis van het overlijden van Koning Albert I,
die omkwam tijdens een ongeval in Marche-les-Dames in 1934. Na het overlijden van Koningin Astrid op
29 augustus 1935 werd beslist om op 17 februari alle gestorven leden van de Koninklijke familie te
herdenken. Sindsdien wordt elk jaar op dezelfde datum in de Kerk van Laken een herdenkingsmis
gehouden. Dit jaar kon de mis echter niet plaatsvinden wegens de Corona-maatregelen.

Opvallende verschijning bij deze viering was Prinses Delphine en haar man die
op uitnodiging van Koning Filip aanwezig was in de Koninklijke Crypte

Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, 23 februari 2021


Hare Majesteit de Koningin heeft een gesprek gehad met de laureaten 2020 van de 'Schwab Foundation for Social
Entrepreneurship'. Deze sociale ondernemers zijn wereldwijd actief op het vlak van gezondheid, onderwijs,
kwetsbare kinderen, ecologie, klimaat en landbouw. Zij werken op een duurzame manier en spelen in op de
snelle digitale evolutie. De coronacrisis heeft ook hun werk sterk beďnvloed.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Pharma Haelvoet, 24 februari 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten een bezoek aan de apotheek Pharma Haelvoet in
Evere (Brussel-Hoofdstedelijk Gewest). Zij maakten er kennis met het personeel van de apotheek en
namen deel aan een werkvergadering met apothekers uit de verschillende gewesten. Tijdens dit gesprek
werd o.a. de cruciale rol van apothekers tijdens de coronacrisis besproken. Zij hebben uitzonderlijke
inzet getoond en blijven dag en nacht klaar staan voor hun patiënten. Apothekers zullen ook opgeleid
worden om te kunnen vaccineren in de vaccinatiecentra.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Ziekenhuis Hôpital Civil Marie Curie, 25 februari 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten een bezoek aan het ziekenhuis Hôpital Civil Marie Curie te Lodelinsart,
een publiek hospitaal dat wordt beheerd door de "Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi". Ze woonden er
een werkvergadering bij over de werking van het ziekenhuis in de strijd tegen het coronavirus en de vooruitgang
inzake vaccinaties. Ter afsluiting ontmoette ze het personeel van de verschillende afdelingen van het ziekenhuis.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Audiëntie, 1 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning ontving Professor Dr. Maarten Vansteenkiste in audiëntie. Prof. Dr. Vansteenkiste is
motivatiepsycholoog en Hoogleraar Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie Faculteit
Psychologie en Pedagogische wetenschappen aan Universiteit Gent. De Prof. is ook lid van de GEMS, de expertgroep
beheerstrategie die de regering adviseert over de aanpak van het coronavirus.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Audiëntie, 2 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning ontving Dr. Hilde Eggermont in audiëntie. Dr. Eggermont is coördinator van
het Belgisch Biodiversiteitsplatform, dat biodiversiteitsonderzoek ondersteunt. Het platform levert
o.a. diensten aan Belgische wetenschappers die zich bezighouden met biodiversiteitsonderzoek en
ecosysteemdiensten en verbindt hen met belangrijke nationale, Europese, internationale en
intergouvernementele initiatieven. Het Platform stimuleert ook het onderzoek door de communicatie
en het debat tussen wetenschappers, beleidsmakers en andere belanghebbenden te bevorderen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

La Tricoterie, 3 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning had een virtueel gesprek met mevr. Joëlle Yana, oprichtster van La Tricoterie. La Tricoterie
profileert zich als een 'contactenfabriek', een ontmoetingsplaats waar disciplines en publiek elkaar ontmoeten in een
sfeer van uitwisseling en aanmoediging. Naast een cultureel aanbod (concerten, voorstellingen, tentoonstellingen) is er
ook plaats voor debatten, conferenties, intergenerationele ateliers en filosofie-cafés. La Tricoterie krijgt een nieuw
gezicht in Sint-Gillis en ontwikkelt er zijn 'Nieuwe Start'. Het gebouw zal een theaterzaal met 160 zitplaatsen, twee
culturele ruimtes, buitenfaciliteiten en gecultiveerde groendaken herbergen. Ter financiering werd een inzamelingsactie
op basis van aandelen gelanceerd. De coöperanten worden op die manier betrokken bij het beheer van het project.

Videogesprekken met studenten, 4 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft verschillende videogesprekken met studenten van de Universiteit van Hasselt en de Universiteit
van Namen gehad. De studenten vertelden hoe de coronacrisis zowel hun studentenleven als het leven op de campus beďnvloedt.
Hun ervaringen met het afstandsonderwijs en de impact van de crisis op hun mentale gezondheid komen eveneens aan bod.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw, 4 maart 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hebben een virtuele ontmoeting gehad met vrouwen uit diverse sectoren naar
aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw: mevr. Marie du Chastel, curator van het KIKK-festival
en lid van de ‘Commission Arts Numériques’ van de Fédération Wallonie-Bruxelles, Prof. dr. Cleo Goyvaerts, Professor
van het Laboratorium voor Moleculaire en Cellulaire Therapie aan de VUB (Longkankeronderzoek) mevr. Jamila Louahed,
vicepresident en head of global research and development bij GSK Prof. Hylke Vandenbussche, Professor in de
Internationale Economie aan het departement Economie aan de KU Leuven.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Gesprekken over VN-top voedselsystemen, 4 maart 2021


Videogesprekken met David Beasley (Executive Director van het World Food Programme), prof. Olivier De Schutter (co-voorzitter
van IPES-Food), en Achim Steiner (administrator van United Nations Development Programme - UNDP) over de gevolgen van
de pandemie op de voedselveiligheid en de transformatie van landbouw-en voedselsystemen. De gesprekken vonden plaats
in aanloop naar de VN-top over voedselsystemen die plaatsvindt in de herfst van 2021 in New York.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Virtueel gesprek met experten over de impact van de coronacrisis op kinderen, 5 maart 2021


Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek gehad met experten over de impact van de coronacrisis op kinderen,
met bijzondere aandacht voor de problematiek van het cyberpesten. Deze virtuele ontmoetingen kaderen in de aandacht
die de Koningin sinds enkele jaren vraagt voor de ernstige gevolgen van pestgedrag bij kinderen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Virtueel gesprek met dhr. Jean-Michel Van Den Eeyden, 8 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft een virtueel gesprek gehad met dhr. Jean-Michel Van Den Eeyden, artistiek directeur van het
Théâtre de l’Ancre in Charleroi. Het gesprek staat in het teken van de impact van de coronacrisis op de culturele sector.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Virtuele ontmoeting met opmerkelijke vrouwen, 9 maart 2021


Hare Majesteit de Koningin heeft een virtuele ontmoeting met opmerkelijke vrouwen afkomstig
uit de provincie Luxemburg naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. Het gesprek gaat over
de positie van de vrouw in onze samenleving en de uitdagingen waarmee vrouwen geconfronteerd worden.

Onderstaande vrouwen namen deel aan het gesprek:
- mevr. Julie Bailly: mezzosopraan
- mevr. Sandrine Brasseu: chef-kok van het restaurant Le Chef est une femme
- mevr. Carol Huberty: huisarts
- mevr. Stéphanie Thiery: Directrice van La Petite Plante, een residentie voor volwassenen met een meervoudige beperking
- mevr. Bernadette Theny: Directrice van de Kamer van Koophandel en Industrie van Belgisch Luxemburg (CCILB)


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Virtuele ontmoeting met jongeren, 9 maart 2021


Virtuele gesprekken over het belang van jongerenparticipatie met jongeren die België vertegenwoordigden tijdens
vergaderingen van United Nations. Het engagement van de jongeren alsook de thema’s die ze op de VN-vergaderingen
als lid van de Belgische delegatie bespraken kwamen hierbij aan bod, waaronder vrouwen-en jongerenrechten,
duurzame ontwikkeling, de strijd tegen klimaatsverandering, COVID-19 en de rol van jongeren in conflictbeheersing.

De VN raden lidstaten aan om jongeren uit te nodigen om deel uit te maken van
hun delegatie, in het bijzonder voor debatten die betrekking hebben op jongeren.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Bezoek aan het team roeien Brys-Van Zandweghe, 10 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft een bezoek gebracht aan het team roeien Brys-Van Zandweghe (lichte dubbeltwee)
dat zich voorbereid op de Olympische spelen van Tokyo. Het bezoek vond plaats tijdens een biomechanische analyse
op open water (Sport Vlaanderen Willebroek). De Koning wenstte hiermee een hart onder de riem te steken van alle
atleten die zich momenteel, in een heel onzekere context, voorbereiden op de volgende olympische spelen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Virtueel gesprek met vertegenwoordigers van verschillende 'Centres Psycho-Médico-Sociaux', 10 maart 2021


Hare Majesteit de Koningin had een virtueel gesprek met vertegenwoordigers van verschillende 'Centres Psycho-Médico-Sociaux'
(Franstalige tegenhanger van CLB -Centrum voor Leerlingenbegeleiding), over de impact van de coronacrisis. De CPMS bieden
ondersteuning aan leerlingen, hun ouders en docenten. Ze houden rekening met de psychologische, sociale en medische
aspecten die de persoonlijke ontwikkeling, sociale relaties, leren en schoolkeuzes van studenten beďnvloeden.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

YAR Vlaanderen, 11 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft een virtuele ontmoeting gehad met enkele jongeren begeleid door 'Youth At Risk'
(YAR Vlaanderen) en hun coaches. YAR Vlaanderen richt zich op jongeren tussen 15 en 21 jaar die het moeilijk hebben.
De vrijwillige coaches bieden de jongeren een kans om hun leven terug op de rails te krijgen via twee programma's,
YAR Wonen en YAR Coaching. YAR Wonen is een coaching programma om jongeren te ondersteunen die uit noodzaak zelfstandig
gaan wonen. YAR Coaching is een ambulant, gestructureerd programma bestaande uit een voortraject, een residentiële
trainingsweek en een natraject waarbij jongeren een door YAR Vlaanderen opgeleide coach toegewezen krijgen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Bezoek aan Villa Samson en de afdeling kinderpsychiatrie (PAika) en pediatrie van het UZ Brussel, 12 maart 2021


Hare Majesteit de Koningin bracht een bezoek aan Villa Samson en de afdeling kinderpsychiatrie (PAika) en
pediatrie van het Universitair Ziekenhuis Brussel. PAika is een psychiatrische afdeling dat ambulante en
residentiële hulp biedt aan zuigelingen, kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek.

De Koningin had er een gesprek over mentale gezondheid en eetstoornissen met kinderen en jongeren
die in de afdeling verblijven. Ze kreeg er uitleg over de werking van de eetkliniek, de samenwerking
met de pediatrische afdeling en de werking van Villa Samson, een unieke zorgfaciliteit die patiënten
toelaat om tijdens een langere ziekenhuisopname contact te hebben met hun huisdier.

Het bezoek van de Koningin stond in het teken van het mentale welzijn van jongeren, en in het bijzonder
het toenemend aantal ernstige eetstoornissen bij kinderen en tieners ten gevolge van de coronacrisis.

Beursschouwburg, 16 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning brengt een bezoek aan de Beursschouwburg in het hartje van Brussel. Hij ontmoet er
verschillende medewerkers en informeert zich over de impact van de coronacrisis op het kunstencentrum en op
de cultuursector in het algemeen. Hij gaat er in gesprek met vertegenwoordigers van Hobo en Globe Aroma,
twee vzw's waarmee de Beursschouwburg samenwerkte om tijdens de pandemie een bijkomend dagcentrum voor
dak- en thuisloze personen te huisvesten. Tot slot zal de Koning ook een demonstratie bijwonen van 'Beurs
on The Go', een coronaveilig project om Brussel te herontdekken aan de hand van digitale wandelroutes.

Herdenking Corona slachtoffers, 16 maart 2021


De campagne #accrochetonorigami van de Waalse platformen voor palliatieve zorg
herdenkt de meer dan 20.000 mensen die tijdens deze pandemie zijn overleden.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Beursschouwburg, 16 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht een bezoek aan de Beursschouwburg in het hartje van Brussel. Hij ontmoette er
verschillende medewerkers en informeerde zich over de impact van de coronacrisis op het kunstencentrum en op
de cultuursector in het algemeen. Hij ging er in gesprek met vertegenwoordigers van Hobo en Globe Aroma,
twee vzw's waarmee de Beursschouwburg samenwerkte om tijdens de pandemie een bijkomend dagcentrum voor
dak- en thuisloze personen te huisvesten. Tot slot woonde de Koning ook een demonstratie bij van 'Beurs
on The Go', een coronaveilig project om Brussel te herontdekken aan de hand van digitale wandelroutes.

Virtueel gesprek met Professor Bruno Humbeeck, 16 maart 2021


Hare Majesteit de Koningin sprak vandaag met Professor Bruno Humbeeck over de invloed van de coronacrisis
op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Professor Humbeeck is onderwijspsycholoog en auteur
van verschillende publicaties rond de preventie van geweld op school en in het gezin.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Roger Raveel retrospectieve, 17 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning woonde de opening bij van de retrospectieve rond de schilder Roger Raveel in
BOZAR/Paleis voor Schone Kunsten. Raveel zou dit jaar 100 jaar oud geworden zijn. Met het bezoek wenste
de Koning een eerbetoon te betuigen aan een van de belangrijkste Belgische schilders van de tweede helft
van de 20ste eeuw. Tegelijk vormt het bezoek van de Koning een symbolische ondersteuning van de relance
van BOZAR in deze COVID-periode en twee maanden na de brand in de gebouwen.

Virtueel gesprek met de verantwoordelijken van drie platformen voor mentale gezondheid, 17 maart 2021


Hare Majesteit de Koningin had een virtueel gesprek met de verantwoordelijken van drie platformen voor mentale gezondheid:
het steunpunt Geestelijke Gezondheid - Te Gek!, CréSaM (Centre de référence en santé mentale de la Région Wallonne) en het
Brussels Platform voor Mentale Gezondheid. De noden inzake mentale gezondheid bij vluchtelingen worden ook besproken.
De Koningin informeerde zich over de specifieke acties en initiatieven die deze problematiek aanpakken.

Hare Majesteit de Koningin had ook een virtueel gesprek met dhr. Filippo Grandi, Hoge Commissaris voor
Vluchtelingen van de Verenigde Naties. Het gesprek richtte zich op de impact van de COVID-19 pandemie op
de miljoenen vluchtelingen en de problemen met vaccinaties, onderwijs, huiselijk geweld en mentale gezondheid.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Zorgbabbel - Week van de Zorg, 17 maart 2021


Hare Majesteit de Koningin nam in het kader van de Week van de Zorg deel aan een Zorgbabbel met als thema
'de mentale sterkte van de zorg'. De Zorgbabbel is een online talkshow gericht naar het zorgpersoneel en
allen die geďnteresseerd zijn in zorg en welzijn. De Koningin bracht tijdens deze Zorgbabbel een boodschap
voor de zorgsector en nam deel aan een ronde tafel met 3 experten. Ze vroeg er aandacht voor de gevolgen
van de constante druk waarmee het zorgpersoneel sinds de uitbraak van de coronapandemie geconfronteerd wordt.

Videogesprek met een Nederlands- en Franstalige klas uit het lager onderwijs, 18 maart 2021


Hare Majesteit de Koningin had een virtuele ontmoeting met een Nederlandstalige klas (Mariaschool in Tervuren) en Franstalige
klas (Ecole libre de Soignies Carričres ) uit het lager onderwijs. Ze nam er deel aan het klasspel "Just'in Budget", een
initiatief van het Wikifin Lab van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Het spel leert kinderen op een leuke
en leerrijke manier om te gaan met een budget en financiële vragen uit het dagelijkse leven op te lossen. Hare Majesteit
de Koningin steunt al enkele jaren initiatieven rond financiële geletterdheid bij ouders, kinderen en jongeren.

Deze deelname geeft het officiële startschot van de Week van het Geld van Wikifin, die plaatsvindt van 22 tot 28 maart.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Huldebetuiging aan alle slachtoffers van terreurdaden, 22 maart 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin en de Eerste minister namen deel aan een huldebetuiging aan alle slachtoffers van
terreurdaden, exact 5 jaar na de aanslagen in Zaventem en in Brussel. Dit eerbetoon werd georganiseerd door de federale
regering, Brussels Airport en de MIVB, in samenwerking met de verenigingen voor slachtoffers Life4Brussels en V-Europe.

In de voormiddag was er op de locaties van de aanslagen op Brussels Airport en in het metrostation
Maalbeek een moment van stilte en bezinning op het precieze uur van de aanslagen.

Om 12.15 uur vond een sobere, warme plechtigheid ter herdenking van de slachtoffers plaats
aan het monument voor de slachtoffers van terreurdaden, dat gelegen is in de Wetstraat in Brussel.

De plechtigheid bestond uit toespraken, een artistiek optreden, getuigenissen en huldebetuiging aan
slachtoffers die het leven lieten of een geliefde hebben verloren, die gewond zijn geraakt of geleden hebben
door terreurdaden in België of in het buitenland. Een delegatie van slachtoffers en vertegenwoordigers van de
hulp- en interventiediensten waren aanwezig. Slachtoffers die niet fysiek aanwezig konden zijn
tijdens de plechtigheid wegens de gezondheidsmaatregelen werden op symbolische wijze afgebeeld worden.

Videogesprekken met kinderartsen, 23 maart 2021


Hare Majesteit de Koningin had verschillende videogesprekken met kinderartsen over de impact van de
coronacrisis op kinderen en hun gezinnen. De gesprekken gingen o.a. over de mentale gezondheid van
kinderen, intra-familiale moeilijkheden en over de gevolgen van het afstandsonderwijs en de sluiting
van scholen. Met deze virtuele ontmoetingen wenst de Koningin de pediaters en alle kinderartsen die
in de eerste lijn staan een hart onder de riem te steken.

Bezoek aan het station van Ottignies, 24 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning begaf zich naar het station van Ottignies voor een bezoek aan de NMBS en Infrabel.
Hij ontmoette er het personeel dat, ondanks de moeilijke omstandigheden van de sanitaire crisis, er steeds
voor zorgt dat de bevolking dezelfde dienstverlening aangeboden krijgt. De Koning informeerde er zich ook
over de grote infrastructuurwerven die op het spoornetwerk worden uitgevoerd.

Tentoonstelling Kinderen van de Renaissance, 25 maart 2021


Hare Majesteit de Koningin bezocht de nieuwe tentoonstelling Kinderen van de Renaissance in Museum Hof
Van Busleyden in Mechelen. Aan de hand van kunstwerken, geschriften en gebruiksvoorwerpen vertelt deze
tentoonstelling het verhaal van drie generaties Bourgondisch-Habsburgse prinsen en prinsessen die
opgroeien in Mechelen in de 16de eeuw. Met dit bezoek wenstte de Koningin de cultuursector te
ondersteunen, die de afgelopen maanden zwaar getroffen werd door de coronacrisis.

Deze tentoonstelling staat onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning.

Virtueel gesprek met professor Mathias Dewatripont, 30 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning had een virtueel gesprek met professor Mathias Dewatripont, doctor in de economie,
over de gevolgen van het coronavirus op de Belgische economie en de inspanningen tot herstel. De professor
is ook voorzitter van de strategische raad 'Get Up Wallonia'. Dit initiatief biedt een antwoord op
noodsituaties die verband houden met Covid-19 en bereidt de toekomst van Wallonië en zijn burgers voor.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Bezoek aan de productiesite van Pfizer, 30 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht, in het kader van de strijd tegen het coronavirus, een bezoek aan de productiesite van
het Pfizer-BioNTech-coronavaccin te Puurs. De farmaceutische groep Pfizer werkt op deze site haar mRNA-vaccin af, alvorens
de flacons te verschepen naar 176 landen in de wereld. In primeur kreeg de Koning een toelichting over de SKID-machine, die
het actieve bestanddeel van het mRNA-vaccin omkapselt met de noodzakelijke lipiden voor een doeltreffende werking. De Koning
ging op de werkvloer in gesprek met de directie en met werknemers over de enorme inspanningen die vanuit Puurs worden geleverd
om heel wat wereldregio's, maar ook ons land, te voorzien van een preventief middel tegen het coronavirus.

Bezoek aan ASEB (Association pour la Solidarité étudiante en Belgique), 31 maart 2021


Hare Majesteit de Koningin bracht een bezoek aan ASEB (Association pour la Solidarité étudiante en Belgique), actief
op de universitaire campussen van Namen. Deze organisatie deelt voedselpakketten uit aan studenten die in precaire
situaties leven. De coronapandemie heeft vele studenten bijzonder kwetsbaar gemaakt financieel én mentaal.

Reactie Koning Filip en Koningin Mathilde op het overlijden van Prins Philip, 9 april 2021


Het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh, stemt ons diepbedroefd. We willen
onze oprechte deelneming betuigen aan Hare Majesteit de Koningin en de Britse Koninklijke Familie, evenals aan het
volk van het Verenigd Koninkrijk. We koesteren warme herinneringen aan onze ontmoetingen met hem. - Filip en Mathilde


Foto: Archief Koninklijk Paleis / Archives Palais Royal


Foto: Archief Koninklijk Paleis / Archives Palais Royal

Nieuwe foto Koning Filip, 15 april 2021


Ter gelegenheid van de 61ste verjaardag van Koning Filip op 15 april 2021 gaf het Hof twee nieuwe foto's vrij.

Bedankt voor uw verjaardagswensen! - Filip

Onderstaande foto gaf het Belgische Hof vrij op Twitter en Instagram:


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Onderstaande foto gaf het Belgische Hof vrij op Facebook:


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Nieuwe foto Prinses Eléonore, 16 april 2021


Ter gelegenheid van de 13de verjaardag van Prinses Eléonore op 16 april 2021 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.

Bedankt voor uw verjaardagswensen! - Prinses Eléonore


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger

Verdrag der XXIV artikelen, 20 april 2021


182 jaar geleden, op 19 april 1839, ondertekende België het Verdrag der XXIV artikelen, het vredesverdrag
tussen Nederland en België. Het grondgebied werd definitief vastgelegd, waarbij Luxemburg en de regio rond
Maastricht werden toegewezen aan Nederland. Hoewel de inhoud van het zogenaamde Verdrag van Londen al sinds
1831 vastlag, duurde het nog tot 1838 vooraleer Nederland alle bepalingen aanvaardde. Dit verdrag betekent
voor België op internationaal vlak wat de grondwet betekent op nationaal vlak.


Foto: © Senaat - Sénat

Virtuele gesprekken met vier Belgische auteurs, 20 april 2021


Hare Majesteit de Koningin heeft virtuele gesprekken gehad met vier Belgische auteurs, twee Nederlandstalige
en twee Franstalige. Ze gaan dieper in op de gevolgen van de pandemie op de literaire wereld. De Koningin
sprak met Alia Cardyn, Bart Moeyaert, Eric-Emmanuel Schmidt en Annelies Verbeke over de manier waarop
schrijvers de crisis beleven en hoe de pandemie de literatuur beďnvloedt.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Geloofsbrieven, 20 april 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft deze voormiddag voor de overhandiging van hun geloofsbrieven in audiëntie ontvangen:
Hare Excellentie Dr. Mekondjo Kaapanda-Girnus, ambassadeur van de Republiek Namibië
Hare Excellentie mevrouw Irana Venerio Fernández, ambassadeur van de Republiek Nicaragua
Hare Excellentie mevrouw Pontšo Susan Matumelo Sekatle, ambassadeur van het Koninkrijk Lesotho
Zijne Excellentie de heer Yván Emilio De Jesús Ogando Lora, ambassadeur van de Dominicaanse Republiek


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Virtueel gesprek met Professor Paul De Grauwe, 22 april 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft een virtueel gesprek geahd met Professor Paul De Grauwe, Doctor in de Economie.
Daarin hadden ze het onder andere over het laatste boek van Professor De Grauwe 'De Limieten van de Markt',
de impact van de pandemie op de Belgische economie en de relance-inspanningen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

AREA+, 22 april 2021


Hare Majesteit de Koningin bracht bezoek aan AREA+, een psychiatrisch centrum dat zorg aanbiedt aan jongeren
tussen 12 en 20 jaar. AREA+ maakt deel uit van EPSYLON, een psychiatrisch zorgnetwerk in Brussel en dat beschikt
over 52 plaatsen voor jongeren in België. Tijdens het bezoek stonden de geestelijke gezondheidszorg van jongeren,
preventie en de niet-stigmatisering centraal. De Koningin had een gesprek met het multidisciplinaire
medische - en zorgpersoneel en de adolescenten uit de dag- en residentiële opvang.

Tentoonstelling 'De Wereld van Clovis. Merovingische reiswegen', 27 april 2021


Hare Majesteit de Koningin bezoekt de tentoonstelling 'De Wereld van Clovis. Merovingische reiswegen' in het
Koninklijk Museum van Mariemont in Morlanwelz. Deze tentoonstelling biedt een nieuwe kijk op de Merovingische
periode, waarin de Europese samenleving van de Hoge Middeleeuwen vorm kreeg. Elke bezoeker – jong en oud – zal
de uitwisselingen en handel, culturele invloeden en religieuze praktijken uit deze periode kunnen herontdekken.
Met dit bezoek wenst de Koningin de culturele sector een hart onder de riem te steken.

Eurogentec, 28 april 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht een bezoek aan Eurogentec te Seraing in het hart van de ontwikkeling van
coronavirus-therapieën in ons land. Op het gebied van de diagnostiek voor Covid-19-testing is Eurogentec
een van de weinige bedrijven in Europa die reagentia en DNA-materiaal voor qPCR-analyses ontwikkelen en
produceren. Op het gebied van de therapie, is Eurogentec als pionier inzake gentherapie een belangrijke
speler voor de productie van moleculen, die nodig zijn voor de productie van coronavaccins.

De Koning heeft met de directie van gedachten gewisseld over het belang van deze activiteiten vanuit België, over
de perspectieven voor de Belgische biotechnologiebedrijven, en over de uitdaging van het aantrekken van voldoende
geschoolde arbeidskrachten. Vervolgens bracht hij een bezoek aan het laboratorium, waar DNA- en RNA-moleculen
worden ontwikkeld. Tenslotte heeft hij de beschermde ruimte bezocht, waar de moleculen worden geproduceerd.

Virtuele theatervoorstelling 'Pizza économie', 29 april 2021


Hare Majesteit de Koningin woonde de virtuele theatervoorstelling 'Pizza économie' bij, een one-man-show van acteur
Martin Ophoven. De voorstelling is een samenwerking met de ULB en bestemd voor leerlingen van de middelbare school.
De show benadert op een ludieke en didactische manier duurzame economische modellen. Leerlingen van het vijfde en
zesde middelbaar van het Collčge la Fraternité uit Laken genieten virtueel mee van de voorstelling.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

vzw "Les mots de Tom", 29 april 2021


Hare Majesteit de Koningin ontmoette enkele vertegenwoordigers van vzw "Les mots de Tom" in het
Koninklijk Paleis te Brussel. De vzw, opgericht door de ouders van Tom die het slachtoffer werd
van pesterijen op school, biedt steun aan ouders van gepeste kinderen en ondersteunt leerkrachten
in het tegengaan van pestgedrag. De vrijwilligers zetten zich actief in tegen pesten, sensibiliseren
over de zware gevolgen van pesten en bieden mensen een platform aan om ervaringen te delen.

Deze ontmoeting kadert in de aandacht die de Koningin sinds enkele jaren
vraagt voor de ernstige gevolgen van pestgedrag bij kinderen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Elisabethwedstrijd - Piano 2021, 3 mei 2021


Hare Majesteit de Koningin volgt de eerste sessie van de eerste ronde van de Koningin Elisabethwedstrijd
Piano 2021 online. 58 pianisten uit 16 verschillende landen nemen deel in deze eerste ronde. De wedstrijd
valt onder de Hoge Koninklijke Bescherming. Alle wedstrijden worden live gestreamd op de website van
de Koningin Elisabethwedstrijd. De eerste rondes starten vandaag en lopen tot 8 mei, de halve finales
vinden plaats van 10 tem 15 mei en de finaleweek loopt tenslotte van 24 tem 29 mei 2021.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Virtueel gesprek Brusselse boekenbeurs "Foire du Livre de Bruxelles", 5 mei 2021


Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek gehad met mevr. Marie Nobels en dhr. Tanguy Roosen,
respectievelijk de commissaris-generaal en voorzitter van de Brusselse boekenbeurs "La Foire du Livre de
Bruxelles". Zij vertelden over de gevolgen van de pandemie voor de literaire wereld en de boekenbeurs,
die ondanks de coronacrisis, ook in 2021 haar missie wil waarmaken om boeken en lezen te promoten.
De beurs vindt online plaats van 6 mei 2021 tot en met 16 mei 2021.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Lichtgraffiti, 7 mei 2021


Hare Majesteit de Koningin ontving leerlingen uit het 2de middelbaar van het Sint-Barbara College in Gent,
samen met hun leerkracht, in het Koninklijk Paleis. Voor het vak STEAM (Science/Technology/Engineering/Art/
Mathematics) werkten zij een opdracht uit door middel van een techniek uit de fotografie waarbij je met een
licht direct op de camera schijnt. De leerlingen hebben hun creaties opgedragen aan verschillende coronahelden
en overhandigen in dit kader ook een van hun zelfgemaakte lichtgraffiti kunstwerken aan de Koningin. Op deze
manier wensen zij de Koning en Koningin te bedanken voor hun ondersteunende rol tijdens de coronacrisis.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Elisabethwedstrijd - Piano 2021, 10 mei 2021


Volg de halve finales van de Koningin Elisabethwedstrijd – Piano 2021 online mee vanaf vandaag tot en met zaterdag.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Virtueel evenement Solvay Brussels School, 11 mei 2021


Hare Majesteit de Koningin hield een toespraak tijdens een virtueel evenement van de Solvay
Brussels School rond duurzame ontwikkeling. De Koningin sprak er met studenten Economie en
Bedrijfskunde, die hun projecten rond duurzaamheid toelichten. Ook de rol van deze nieuwe
generatie managers in de transitie naar een duurzame economie wordt besproken.

"Beste rectoren, decanen, hoogleraren,
Dames en heren,
Beste studenten,

COVID heeft ons leven veranderd. Werken en studeren in een omgeving vol onzekerheden is een blijvende
uitdaging. Het is een hele prestatie om studenten en docenten van vier academische instellingen samen
te brengen om te bespreken hoe de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling het beste kunnen worden
geďmplementeerd. Ik wil jullie allemaal feliciteren met jullie doorzettingsvermogen en toewijding.

Als SDG-advocaat kijk ik ernaar uit om met u in gesprek te gaan over hoe we de SDG's kunnen realiseren.

Laten we, ondanks alle onbekenden, verder kijken dan COVID. We moeten snel actie ondernemen om de uitvoering
van de doelen die de internationale gemeenschap zichzelf heeft gesteld, krachtig te versnellen.

Waarom? Omdat we niet veel tijd hebben en COVID-19 voor nieuwe verstoringen heeft gezorgd.
De SDG's zijn al 5 jaar geleden aangenomen. Ze moeten in 2030 geďmplementeerd zijn.

Onthoud dat de wereld erg traag reageert op alarmsignalen. Denk aan het beroemde rapport "The limits of growth",
een vroege waarschuwing voor de risico's van het overschrijden van wat we tegenwoordig "de planetaire grenzen"
noemen. Het werd gepubliceerd in 1972, bijna 50 jaar geleden. Maar lange tijd veranderde er niets.

De SDG's bieden ons zowel een routekaart als een kader om een duurzame wereld en duurzame samenlevingen op
te bouwen. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Inderdaad, we zullen de klimaatopwarming niet bestrijden
zonder een diepgaande verandering in de patronen van ons energieverbruik. De druk op de biodiversiteit zal
blijven bestaan als we onze voedselproductiemodellen niet veranderen. Evenzo zullen we geen duurzame wereld
bouwen als we sociale onrechtvaardigheid niet aanpakken - waardoor we te veel mensen achterlaten.

Er is echter ook goed nieuws. Een groeiend aantal mensen is zich tegenwoordig bewust
van de SDG's. Ze begrijpen de noodzaak om onze economieën en onze manier van leven te
transformeren. Ze zijn ook bereid om out of the old box te denken. Ze zijn klaar om de
zoektocht naar winst in te ruilen voor nieuwe waarden, zoals solidariteit en duurzaamheid.

We moeten sneller gaan. Oplossingen bedenken, adopteren en implementeren die bijdragen aan een duurzame
wereld. Niemand kan het alleen. Partnerschappen, zoals degene die jullie vandaag bij elkaar hebben
gebracht, zijn van essentieel belang. De academische wereld, het maatschappelijk middenveld, de private
sector en de publieke sector hebben allemaal een rol te spelen, vooral als hun acties elkaar versterken.

Door vandaag deel te nemen, tonen u, de economen en de managers van morgen, uw interesse om belanghebbenden
te worden bij de constructie van dit nieuwe verhaal. Jij kunt bijdragen aan een nieuwe start.

Een groeiend aantal bedrijven, CEO's en managers is begonnen met het leggen van de basis voor transformatie.
Ze hebben de eerste stappen gezet om dit te bereiken. Maar ik weet dat velen van hen ook naar jou, de nieuwe
generatie, kijken om echte verandering teweeg te brengen. Ze geloven in je vermogen om de oude reflexen en
sjablonen af te schaffen. Om hiervoor je fantasie te mobiliseren. Ze hebben vertrouwen in wat je kunt bereiken,
omdat jouw generatie leert over een nieuw wereldbeeld, over nieuwe prioriteiten en over nieuwe tools. Omdat je
de echte waarde van gemeenschappelijke publieke goederen en de gevaren van onduurzaamheid in zijn vele vormen
zult herkennen. Omdat u meer weet over de werkelijke kosten van sociale uitsluiting.

Beste studenten,

Staat u mij toe iets te zeggen over een onderwerp dat mij na aan het hart ligt: geestelijke gezondheid en
geestelijk welzijn, die deel uitmaken van SDG 3. We weten dat COVID een wereld heeft gecreëerd vol nieuwe
onzekerheden, een vruchtbare voedingsbodem voor angst, stress en depressie . Dit kan iedereen overkomen,
jongeren thuis, op scholen en universiteiten, of volwassenen in hun gezin of op de werkvloer. Iedereen die
ondersteuning nodig heeft, moet er toegang toe hebben. Iedereen die kan helpen, moet dat doen. De pandemie
heeft in dit opzicht onze ogen geopend. Ik hoop dat we op dit nieuwe bewustzijn kunnen voortbouwen.

Beste studenten,

In binnen- en buitenland wissel ik regelmatig ideeën en meningen uit, zowel met het bedrijfsleven als met studenten
en jongeren - zoals jij - die de ambitie hebben om de managers van de toekomst te worden. Door deze gesprekken heb
ik een beter begrip gekregen van de obstakels die we nog tegenkomen op de weg naar duurzame samenlevingen. Ze
hebben me ook duidelijk gemaakt waar de echte hoop en kansen voor verandering en actie liggen. Ze liggen bij je."


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Geloofsbrieven, 11 mei 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft deze voormiddag voor de overhandiging van hun geloofsbrieven in audiëntie ontvangen:
Zijne Excellentie de heer Mohammed Haneche, ambassadeur van de Algerijnse Democratische Volksrepubliek
Zijne Excellentie de heer Lim Hong Huai, ambassadeur van de Republiek Singapore
Hare Excellentie mevrouw Frances-Galatia Lanitou Williams, ambassadeur van de Republiek Cyprus
Zijne Excellentie de heer Ammon Mutembwa, ambassadeur van de Republiek Zimbabwe


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koninklijke Serres van Laken open voor het publiek van 13 mei t/m 6 juni 2021, 13 mei 2021


Van donderdag 13 mei 2021 tot en met zondag 6 juni 2021 kan je naar jaarlijkse traditie de Koninklijke Serres
van Laken bezoeken. Door de coronamaatregelen is een bezoek aan de Serres dit jaar zowel een binnen- als
buitenbeleving. Ontdek alle info en reserveer je tickets via www.koninklijke-serres-royales.be

Biodiversiteit van het Koninklijke Domein van Laken, 19 mei 2021


Vanaf deze week ontdekken leerlingen uit lagere scholen van de Stad Brussel de biodiversiteit van
het Koninklijke Domein van Laken via geleide wandelingen. In samenwerking met de Stad Brussel en de
Gembloux Agro-Biotech Faculteit van de Universiteit van Luik werd een programma uitgewerkt om de
leerlingen op een educatieve manier te laten kennismaken met de fauna en flora van het Domein.

Tijdens de wandelingen zullen de leerlingen duiding krijgen over de habitat van planten en dieren, over
specifieke planten in het domein en het proces van bestuiving, over de vijvers en hun bewoners, over de
unieke reigerkolonie die leeft in het domein, en de verschillende lagen van het bos.

Naar aanleiding van de eerste wandelingen verwelkomt Zijne Majesteit de Koning de eerste klassen op het domein.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

MUN Society Belgium, 19 mei 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvingen de leden van MUN Society Belgium op audiëntie
in het Koninklijk Paleis te Brussel. Zij wonnen in maart, en dit al voor de zevende keer, de eerste
prijs op de WorldMUN-competitie, het 'wereldkampioenschap' diplomatie.

MUN Society Belgium is een debatgenootschap van studenten van alle Belgische universiteiten
die deelnemen aan simulaties van de vergaderingen van de Verenigde Naties.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Bezoek aan de Campus Salvator van het Jessa Ziekenhuis, 19 mei 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten een bezoek aan de Campus Salvator van het Jessa Ziekenhuis
in Hasselt. Ze woonden er een vergadering bij met de directie over de organisatie en de rol van het ziekenhuis
in de strijd tegen het coronavirus. Nadien gingen ze in gesprek met het zorgpersoneel en met personeelsleden
van diverse diensten van het ziekenhuis. Ter afsluiting stoppen de Koning en de Koningin even bij de
'Babbelbank', een initiatief om de sociale isolatie en eenzaamheid aan te pakken.

Studio JIJWEET, 19 mei 2021


Hare Majesteit de Koningin nam het woord tijdens de laatste aflevering van Studio JIJWEET. Studio JIJWEET
maakte live radio van en met jongeren in voorzieningen en is een initiatief van het Agentschap Opgroeien
dat instaat voor de organisatie en subsidiëring van jeugdhulp in Vlaanderen.

Virtueel gesprek met Etienne Krug, Alana Officer en Chris Mikton van World Health Organization (WHO), 19 mei 2021


Virtueel gesprek met Etienne Krug, Alana Officer en Chris Mikton van World Health Organization
(WHO). Deze vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het World Report
on Ageism. Ze bespreken het fysiek en mentaal welzijn van ouderen en leeftijdsdiscriminatie.
Ook de gevolgen van de COVID-19 crisis op ouderen kwam aan bod.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Bezoek aan het vaccinatiecentrum in Schaarbeek, 20 mei 2021


Zijne Majesteit de Koning bezocht het vaccinatiecentrum in Schaarbeek. Hij werd er geďnformeerd
over de dagelijkse werking en organisatie van het centrum en ging in gesprek met verschillende
medewerkers en vrijwilligers. De Koning kreeg vervolgens uitleg over de toediening van een vaccin
tegen Covid-19 door een vaccinator. Aan het einde van het bezoek sprak de Koning met recent
gevaccineerde burgers in de wachtzaal van het centrum over het belang van vaccinatie.

Virtueel gesprek met de finalisten van de Koningin Elisabeth wedstrijd piano 2021, 22 mei 2021


Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek gehad met de zes finalisten van de Koningin
Elisabeth wedstrijd piano 2021 over hun hun voorbereiding en deelname aan de wedstrijd.

De finalisten verblijven nu in de Koningin Elisabeth Muziekkapel om zich voor te bereiden op de finaleweek.

De zes finalisten zijn:

Jonathan Fournel, 27, Frankrijk
Keigo Mukawa, 28, Japan
Sergei Redkin, 29, Rusland
Tomoki Sakata, 27, Japan
Dmitry Sin, 26, Rusland
Vitaly Starikov, 26, Rusland

De komende week zal elke dag één van hen een concerto van eigen keuze en ook het onuitgegeven
en verplichte werk van Bruno Mantovani "D'un jardin féérique" vertolken in Bozar.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Elisabethwedstrijd - Piano 2021, 24 mei 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin woonden de eerste sessie van de finaleweek
van de Koningin Elisabethwedstrijd bij. De finaleweek vindt plaats van 24 tot 29 mei 2021
in BOZAR. Elke dag vertolkt één van de 6 finalisten een concerto van eigen keuze en ook het
onuitgegeven en verplichte werk van Bruno Mantovani 'D'un jardin féérique'.

De wedstrijd valt onder de Hoge Koninklijke Bescherming. Alle wedstrijden
worden live gestreamd op de website van de Koningin Elisabethwedstrijd.


Foto: © Queen Elisabeth Competition - Derek Prager


Foto: © Queen Elisabeth Competition - Derek Prager


Foto: © Queen Elisabeth Competition - Derek Prager

Vaccinatiecentrum van Bierset, 26 mei 2021


Zijne Majesteit de Koning bezocht het vaccinatiecentrum van Bierset, een van de 52 vaccinatiecentra
in het Waalse gewest en een van de grotere centra uit de regio (met 10 vaccinatielijnen). Hij kreeg
uitleg over de werking en de organisatie van het centrum en sprak met de verschillende personeelsleden
en vrijwilligers. De Koning werd ook op de hoogte gebracht van de vooruitgang van de vaccinatiecampagne
in de regio Luik en van het effect van de vaccinaties op het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.
Op het einde van het bezoek bezocht de Koning de apotheek en bespreekt hij het belang van vaccinatie
met pas gevaccineerde burgers in de wachtkamer van het centrum. Dit bezoek sluit aan bij de wens van
de Koning om het publiek bewust te maken van het belang van vaccinatie en komt enkele dagen na een
soortgelijk bezoek aan het vaccinatiecentrum in Schaarbeek.

Geloofsbrieven, 26 mei 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft deze voormiddag voor de overhandiging van hun geloofsbrieven in audiëntie ontvangen:
Hare Excellentie mevrouw Symone Betton-Nayo, ambassadeur van Jamaica
Zijne Excellentie de heer Sek Wannamethee, ambassadeur van het Koninkrijk Thailand
Zijne Excellentie de heer Francesco Genuardi, ambassadeur van de Italiaanse Republiek
Zijne Excellentie de heer Haji Adnan bin Haji Mohd Ja’afar, ambassadeur van Brunei Darussalam


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

The Barn, 27 mei 2021


Hare Majesteit de Koningin bracht een bezoek aan de biologische markt "The Barn" in Jette.
De Koningin spraker o.a. met de oprichters en producenten over biologische landbouw en over
duurzame, gezonde en betaalbare voeding. Nadien heeft zij een bezoek gebracht aan de winkel
en personeelsleden en klanten ontmoet. Het bezoek sluit aan bij de rol van de Koningin als
pleitbezorgster van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Red Lions, 28 mei 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht een bezoek aan de Red Lions, het nationale hockeyteam dat
deelneemt aan de Olympische Spelen te in Tokio en momenteel Europees en Wereldkampioen is.
De Koning woonde er een trainingssessie bij en ging in gesprek met de hockeyspelers en de
trainers in het sportcentrum Wilrijkse Plein in Antwerpen.

De Koning wil met zijn bezoek een hart onder de riem steken van alle atleten die zich momenteel,
in soms moeilijke omstandigheden, voorbereiden op de volgende Olympische Spelen.

Koningin Elisabethwedstrijd - Piano 2021, 29 mei 2021


Hare Majesteit de Koningin woonde de laatste sessie van de finale van de Koningin
Elisabethwedstrijd bij, gevolgd door de proclamatie. Proficiat Jonathan Fournel,
laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd - Piano 2021. De Koningin wenst alle
kandidaten, de organisatie en de juryleden te bedanken voor deze uitzonderlijke
editie. De sessie en bekendmaking vonden plaats in het Paleis voor Schone Kunsten
in Brussel. De wedstrijd valt onder de Hoge Bescherming van de Koningin.


Foto: © Queen Elisabeth Competition - Derek Prager


Foto: © Queen Elisabeth Competition - Derek Prager

Vaccinatiecentrum van Beringen en Tessenderlo, 1 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning bezocht het vaccinatiecentrum van Beringen en Tessenderlo, dat is ondergebracht
in de elektriciteitscentrale van de voormalige steenkoolmijn van Beringen (be-MINE). Het centrum heeft een
maximumcapaciteit van 1800 vaccinaties per dag en telt acht vaccinatielijnen. De Koning kreeg uitleg over
de werking en de organisatie van het centrum en sprak met de verschillende personeelsleden en vrijwilligers.
Hij werd ook op de hoogte gebracht van de vooruitgang van de vaccinatiecampagne in de regio en van het effect
van de vaccinaties op het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Op het einde van het bezoek ontmoette hij
een dokter, bezocht hij de apotheek en besprak hij het belang van vaccinatie met pas gevaccineerde burgers
in de wachtkamer van het centrum. Dit bezoek sluit aan bij zijn recente bezoeken van de vaccinatiecentra
in Schaarbeek en Bierset om het publiek bewust te maken van het belang van vaccinatie.

Prijsuitreiking aan de laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd, 1 juni 2021


Hare Majesteit de Koningin overhandigde de Grote Internationale Prijs Koningin Elisabeth (Prijs Koningin Mathilde)
aan dhr. Jonathan Fournel, eerste laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd – Piano 2021. De Koningin verleent
haar Hoge Bescherming aan de wedstrijd en woonde in deze hoedanigheid de concerten bij.

De prijsuitreiking vond plaats in de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Argenteuil.
Proficiat aan alle laureaten voor hun prachtige prestaties tijdens deze uitzonderlijke editie!


Foto: © Queen Elisabeth Competition - Derek Prager


Foto: © Queen Elisabeth Competition - Derek Prager

Centre Hospitalier de l'Ardenne (CHA) van VIVALIA, 2 juni 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten een bezoek aan het Centre Hospitalier de l'Ardenne (CHA)
van VIVALIA in Libramont. Ze ontmoetten er kinderen met cerebrale parese en verschillende motorische of
psychomotorische beperkingen die verzorgd worden in het centre Eclore dat in het CHA is gevestigd. De
kinderen kunnen lessen volgen in de school binnen het CHA. De Koning en de Koningin hebben ook de ouders
van deze kinderen ontmoet. Vervolgens namen zij deel aan een werkvergadering over de organisatie en de
uitdagingen van Vivalia en het CHA in het kader van de coronacrisis.

Tenslotte hebben zij, na de werkvergadering, een ontmoeting gehad met voormalige coronapatiënten die verzorgd werden
in het CHA, met personeelsleden, en met leden van de spoed- en interventiediensten van de Provincie Luxemburg.

Campus Kortrijk van Hogeschool VIVES, 4 juni 2021


Hare Majesteit de Koningin bracht een bezoek aan de campus Kortrijk van Hogeschool VIVES. De Koningin heeft er
studenten van de opleiding verpleegkunde ontmoet die op de intensieve zorg van verschillende ziekenhuizen werden
ingeschakeld tijdens de coronacrisis. Hun ervaringen en de impact van COVID-19 op hun opleiding zijn aan bod
gekomen tijdens het gesprek. De Koningin bezocht ook twee simulatieruimtes waar studenten en zorgverleners hun
vaardigheden in de praktijk leren omzetten: het 'SIMlab' , een kamer met robotpoppen, en de 'Immersive Room',
een hoogtechnologische simulatieruimte waar levensechte situaties worden nagebootst.

Belgian Cats, 8 juni 2021


Hare Majesteit de Koningin bracht een bezoek aan de Belgian Cats, de nationale vrouwenploeg basketbal die
deelneemt aan de Olympische Spelen in Tokio. Na een rondetafelgesprek heeft de Koningin een trainingssessie
bijgewoond en een gesprek gehad met de basketbalspeelsters in de sportcampus Lange Munte in Kortrijk.

Videogesprek Green Office, 9 juni 2021


De Koningin heeft een videogesprek met studenten van het platform Green Office van de
Universiteit van Luik gehad over o.a. de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties. Het platform sensibiliseert, informeert en verbindt studenten die de
duurzaamheid van de universiteit willen verbeteren met concrete acties.

Dit gesprek sluit aan bij de rol van de Koningin als pleitbezorgster
van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Luchthaven Brussel Nationaal, 10 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht een bezoek aan de Luchthaven Brussel Nationaal in het
kader van de Covid-19-crisis.De Koning ging in gesprek met de directie over de impact
van de crisis op het ecosysteem van de luchthaven. Vervolgens bezocht de Koning de
passagiersterminal, waar medewerkers van het Covid-19-testcentrum en van de vertrekhal
vertelden over hun bijdrage aan de veiligheid van het vliegverkeer. In de goederenterminal
was de Koning getuige van de lading van luchtvracht, en ging hij met de afhandelaars en de
luchtverkeersleiding in gesprek over de maatregelen die genomen werden om de crisis te beheersen.

De Rode Duivels, 10 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning bezocht de Rode Duivels in hun trainingscentrum in Tubeke. Hij moedigde
er de spelers en technische staf aan in de laatste rechte lijn naar het Europees Kampioenschap
voetbal. De Koning zal op donderdag 17 juni 2021 naar Kopenhagen reizen om er onze nationale
ploeg te steunen tijdens hun tweede wedstrijd tegen Denemarken.

École de Cirque de Bruxelles, 11 juni 2021


Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan de École de Cirque de Bruxelles. Ze neemt deel aan de
workshop HandiCirque, een circusatelier voor kinderen en volwassenen met een handicap. De École de Cirque
de Bruxelles ontvangt wekelijks een vijftiental groepen uit verschillende instellingen. De Koningin woont
ook de repetitie bij van studenten in opleiding. Deze opleiding streeft naar een methodologische, didactische
en creatieve benadering van de circuskunsten en leidt toekomstige trainers op in motorische vaardigheden
en creativiteit. De circusschool bevindt zich op de site van Tour&Taxis in Brussel.

Virtuele internationale Conferentie Voix de la santé mentale en
Afrique – 'Voices of Mental Health in Africa', 14 juni 2021


Hare Majesteit de Koningin opende de virtuele internationale Conferentie Voix de la santé mentale
en Afrique – 'Voices of Mental Health in Africa'. Deze conferentie werd georganiseerd door Be-Cause
Health, een platform dat de Belgische actoren op het gebied van globale mentale gezondheid samenbrengt.
Internationale experten, gezondheidswerkers en patiëntenverenigingen kregen de gelegenheid om hun
terreinervaringen uit te wisselen op vlak van zorg en psychosociale steun. Mentale gezondheid is
een van de prioriteiten van de Koningin in het kader van haar activiteiten als Pleitbezorgster
van de Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde hield een toespraak:

"Dames en heren,

De COVID-19-pandemie en de lockdown hebben laten zien hoe hulpeloos ieder van ons kan zijn in het licht van
stress en angst als gevolg van onzekerheid, isolement en plotseling verlies van banen en inkomen. Zonder
adequaat beheer kunnen deze op hun beurt leiden tot ernstige depressie, geweld of zelfdestructief gedrag.

Maar de pandemie heeft ons ook bewust gemaakt van onze kwetsbaarheden en de noodzaak om daar aandacht
aan te besteden. We moeten het verstandig gebruiken om krachtiger te pleiten voor de zaak van een
goede geestelijke gezondheid voor iedereen, en om de meest onwillige mensen te overtuigen. Een
inspanning waar de conferentie van vandaag ongetwijfeld aan bijdraagt.

Tijdens mijn veldbezoeken, met name aan Afrika, als de verdediger van
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, wil ik altijd geestelijke
gezondheidskwesties op mijn agenda zetten. Dit is inderdaad een van mijn prioriteiten.

Ik had de kans om daar toegewijde verzorgers te ontmoeten, die in vaak precaire omstandigheden werkten, en
gezinnen die zich van ganser harte mobiliseerden rond een kind. Ik realiseerde me dat je ook rekening moet
houden met bepaalde gevoeligheden. Maar de zorg om de menselijke waardigheid te beschermen moet centraal staan.

Inspanningen om stigma te beëindigen en taboes te verwijderen moeten daarom onverminderd worden voortgezet en
worden versterkt. Zonder dit zal het lang duren voordat de discriminatie, die een barričre vormt voor de toegang
tot gezondheidszorg, is verdwenen. Zonder dit zal het moeilijk zijn om effectieve acties te ondernemen om
psychische stoornissen te voorkomen en te behandelen, om de veerkracht te vergroten en om iedereen die het
nodig heeft het nodige advies of de juiste zorg te bieden. Gerichte, gemoduleerde, toegankelijke campagnes
en informatie via de media, het onderwijs, de gezondheidssector, gemeenschappen en bedrijven hebben hun
waarde al bewezen. Ze danken hun succes ook aan hun ontwikkeling in samenspraak met de direct betrokkenen,
maar ook met hun omgeving, rekening houdend met hun zorgen en hun visie op hun plaats in de samenleving.

Hoe organiseer je de toegang voor iedereen die het nodig heeft tot luisteren, tot
consultaties en eventueel tot specifieke zorg, onder voorwaarden die de eerbiediging
van de mensenrechten garanderen? De antwoorden op deze vraag vereisen ook reflectie
en transversale acties. Deze kunnen betrekking hebben op de middelen, de uitbreiding
van de gezondheidsdekking, de toegankelijkheid van informatie, de bestaande ondersteunende
netwerken, de diversiteit aan antwoorden die moeten worden gegeven afhankelijk van de
lokale situatie, de rol en opleiding van de verschillende belanghebbenden. Nogmaals,
de perceptie en meningen van de getroffenen moeten hun plaats hebben.

Investeren in geestelijke gezondheid betekent ook werken aan preventie. Ondanks veel onbekenden beginnen
we de schadelijke effecten op het mentale welzijn van factoren als armoede en ongelijkheid, sterfgevallen,
oorlogen, gezinsstoornissen en het geweld dat ze veroorzaken, of het uitoefenen van hard of zinloos werk,
een beetje beter te begrijpen. Voor populaties die in armoede leven of in conflictsituaties leven, zijn
de risico's op het gebied van geestelijke gezondheid aanzienlijk, maar blijven ze relatief onderschat.
Toch zijn de kosten hoog, niet alleen voor individuen en gezinnen, maar ook voor gemeenschappen, voor
het menselijk kapitaal van een land en voor de economie als geheel. Dit preventiewerk kan niet niet de
enige verantwoordelijkheid zijn van artsen en psychologen: het is een gedeelde verantwoordelijkheid
tussen de de publieke sector, met name het onderwijs en de sectoren voor jonge kinderen,
verenigingen en de wereld van de onderneming; kortom door hele samenleving.

Dames en heren,

Een goede geestelijke gezondheid betekent niet alleen vrij zijn van problemen, het is ook
het vermogen om een volledig en creatief leven te leiden en de flexibiliteit en veerkracht
te hebben om de uitdagingen van het leven aan te gaan. In onze samenlevingen en over de hele
wereld worden deze sterke punten vandaag de dag nog steeds te oneerlijk gedeeld. Ik hoop dat uw
discussies tijdens deze conferentie nieuwe wegen zullen openen en ik wens u zeer vruchtbare debatten."

Audiëntie van Joseph R. Biden, 15 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning, vergezeld door de Eerste Minister, ontving Zijne Excellentie de Heer
Joseph R. Biden, President van de Verenigde Staten van Amerika, in audiëntie in het Paleis te Brussel.

Audiëntie van Justin Trudeau, 15 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning ontving Zijne Excellentie de Heer Justin Trudeau,
eerste minister van Canada, in audiëntie op het Paleis te Brussel.

Voetbal wedstrijd, 17 juni 2021


Veel succes aan onze Belgian Red Devils tijdens hun match tegen Denemarken op UEFA EURO 2020.
We hopen op een mooie wedstrijd en een spetterend EK! Go Belgium!

Filip bezoekt ingestort schoolgebouw, 19 juni 2021


Koning Filip bezoekt de plaats van het ingestorte schoolgebouw in aanbouw Stad Antwerpen.
Moed en sterkte aan de families en de naasten van de slachtoffers, veel beterschap aan
alle gewonden. Dank aan alle hulpdiensten ter plaatse die non stop aan het werk zijn.

Geloofsbrieven, 22 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft deze voormiddag voor de
overhandiging van hun geloofsbrieven in audiëntie ontvangen:

Zijne Excellentie de heer Margulan Baimukhan, ambassadeur van de Republiek Kazachstan
Zijne Excellentie de heer Obinna Chiedu Onowu, ambassadeur van de Bondsrepubliek Nigeria
Zijne Excellentie de heer Vakhtang Makharoblishvili, ambassadeur van de Republiek Georgië


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Union Wallonne des Entreprises, 22 juni 2021


Hare Majesteit de Koningin nam deel aan een – gedeeltelijk virtuele – ronde tafel van de
Union Wallonne des Entreprises over de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
van de Verenigde Naties bij ondernemingen. Deze ronde tafel bracht spelers uit de privé en de
publieke sector samen om praktische management tools, die ontwikkeld en ter beschikking gesteld
worden van ondernemingen in deze context, voor te stellen en te bespreken. De Koningin ontmoette
vervolgens leden van het personeel en bracht een bezoek aan de installaties van het farmaceutisch
laboratorium Tilman, dat als gast optrad van de ronde tafel. Tilman is een familiebedrijf,
gespecialiseerd in fytotherapie, in Baillonville in de provincie Namen.

Virtueel gesprek met mevr. Najat M'jid, 22 juni 2021


Hare Majesteit de Koningin heeft een gesprek gehad met mevr. Najat M'jid, speciale vertegenwoordiger
van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties voor Geweld tegen Kinderen. Tijdens dit gesprek
kwam het rapport 'Hidden scars : how violence harms the mental health of children' aan bod. Het
rapport analyseert de effecten van geweld op het mentale welzijn van kinderen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Virtueel onderhoud met dhr. Benoit Van Keirsbilck, 22 juni 2021


Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel onderhoud gehad met dhr. Benoit Van Keirsbilck,
lid van het kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. Het gesprek gaat over het Internationaal
Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de impact van de covid-19 pandemie op de implementatie ervan.

Airbus A400M, 23 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning bezocht de 15Wing Luchttransport te Melsbroek om er de nieuwe Airbus
A400M te bezichtigen. Het toestel is een van de acht toestellen die op de militaire luchthaven
van Melsbroek gestationeerd zullen zijn als Belgisch-Luxemburgse binationale vloot.

Het is een multifunctioneel vliegtuig dat in staat is om zowel tactische missies als strategische
vluchten uit te voeren met een afstand van 5400 km. Met een bemanning van drie ŕ vier personen,
kan het toestel zwaar materiaal (tot 37 ton) en personeel vervoeren, evenals parachutisten en
voertuigen droppen in een vijandelijke omgeving. Ook kan het vliegtuig gebruikt worden voor
medische evacuaties en is het in staat om al vliegend bij te tanken. Het vliegtuig is het
resultaat van een samenwerkingsprogramma tussen zeven landen (België, Frankrijk, Duitsland,
Luxemburg, Spanje, Turkije en het Verenigd Koninkrijk).

Business Uniting Talents 2030, 23 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning ontving 8 CEO's van bedrijven die deelnemen aan het project 'Business Uniting Talents
2030' in audiëntie in het Koninklijk Paleis te Brussel. Ook de partners van het Prins Filipfonds, Koning
Boudewijnstichting en CSR Europe nemen deel. 'Business Uniting Talents 2030' wil de ongelijkheden in
toegang tot tewerkstellingskansen verminderen en inclusieve bedrijfsmodellen uitbouwen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Be Heroes, 23 juni 2021-9 juli 2021


Het burgerinitiatief Be Heroes wil, met de steun van Zijne Majesteit de Koning en minister van Binnenlandse
Zaken Verlinden, alledaagse helden in de kijker zetten en bedanken ter gelegenheid van de Nationale Feestdag.

Tijdens het défilé van 21 juli 2021 wordt traditioneel hulde gebracht aan de veiligheids- en hulpdiensten
van ons land, zoals het leger, de politie, de brandweer of de civiele bescherming. Elke dag zijn er ook
duizenden Belgen die met kleine daden een groot verschil maken: buren die zwakkeren of zieken uit de wijk
te hulp schieten, grootouders die bijspringen waar ze kunnen, vrijwilligers die helpen bij allerhande taken.
Er zijn tal van mensen die, ver van alle aandacht, het beste van zichzelf geven om andere te steunen,
te helpen of bij te staan en voor onze samenleving heel belangrijk zijn.

Op www.beheroes.be kan iedereen zijn/haar held nomineren tot 9 juli 2021. Uit alle ingezonden verhalen
worden er 50 helden en de persoon die hen nomineerde, gekozen om aanwezig te zijn op de plechtigheid
van de Nationale Feestdag. Bovendien zullen 7 inzenders en hun helden op audiëntie ontvangen worden
door de Koning in het Koninklijk Paleis in september 2021.

Virtueel gesprek met dr. Tedros Ghebreyesus, 24 juni 2021


Hare Majesteit de Koningin had een virtueel gesprek met dr. Tedros Ghebreyesus, de directeur-generaal
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Het onderhoud ging over de rol van de WGO in de strijd
tegen geweld tegen kinderen en de gevolgen ervan op hun mentale gezondheid. Volgens een recent
rapport van de Organisatie is het geweld tegen kinderen tijdens de COVID-19-pandemie toegenomen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Audiëntie Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, 25 juni 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvingen Zijne Excellentie de heer António
Guterres, Secretaris-generaal van de Verenigde Naties in audiëntie in het Kasteel te Laken.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathildeprijs 2021, 25 juni 2021


Hare Majesteit de Koningin reikte de Koningin Mathildeprijs 2021 uit aan Debateville, een vereniging
die spreekvaardigheidsateliers organiseert voor jongeren, om hen te helpen hun stem te laten horen
en hun mening te uiten. Debateville zet zo in op zelfvertrouwen, taalbeheersing en de ontwikkeling
van een kritische blik bij jongeren. Na afloop van de prijsuitreiking, die doorgaat in de Orangerie
van het Kasteel van Laken, heeft de Koningin nog een gesprek met de jongerenjury.

De jongerenjury koos Debateville uit 30 projecten ‘door jongeren, voor jongeren’, die worden gesteund
in het kader van de oproep ‘Prachtig | Veerkrachtig’, een initiatief van het Koningin Mathildefonds
naar aanleiding van de coronacrisis. De 30 projecten krijgen financiële steun van het Fonds om de
veerkracht van jongeren te versterken na een moeilijke coronaperiode die hun mentale weerbaarheid
op de proef heeft gesteld. Debateville krijgt een bijkomende steun van 10.000 euro.

Het Koningin Mathildefonds steunt jaarlijks projecten die ontwikkeld worden door en voor jongeren
en die een bijzondere aandacht hebben voor de meest kwetsbare kinderen in de maatschappij.

Toespraak Koningin Mathilde:

"Dames en heren,
Beste jongeren,

Het voorbije jaar werd er veel gevraagd van ons allemaal om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ik heb al vaker mijn waardering uitgesproken voor alle jongeren die als
verantwoordelijke burgers bijdragen om het veilig te houden voor iedereen
en collectief solidair te zijn in onze gezamenlijke strijd tegen het virus.

Deze crisis heeft veel helden doen opstaan. Terzelfdertijd heeft ze ook een tol geëist in de
maatschappij. Bij momenten was het loodzwaar voor ons allemaal. Ons sociaal weefsel werd door
mekaar geschud: het onderwijs werd anders georganiseerd; de werkvloer zag er anders uit; sociale
contacten werden tot een minimum herleid. En bovenal waren jong en oud heel bezorgd over hun toekomst.

Hoe vaak hebben we niet gehoord
dat niet alle kinderen afstandsonderwijs kunnen volgen, gewoon omdat ze geen computer hebben;
dat ze een zinvolle tijdsbesteding zoeken om zich te uiten op artistiek vlak of op sportgebied;
dat ze bij hun leeftijdgenoten willen zijn op zoek naar hun zelfbeeld;
dat het geweld tegen kinderen is toegenomen en er meer aandacht moet zijn voor hun bescherming.

We hebben geleerd dat een gebrek aan perspectief nefast is voor ons dagelijks
functioneren, en in het bijzonder voor ons mentaal welbevinden. Onze mentale en
fysieke weerbaarheid werd op de proef gesteld. Maar een negatieve ervaring kan ons
ook sterker maken. Het Fonds dat mijn naam draagt, wenste daar onmiddellijk op in te
spelen door initiatieven te steunen die de zelfredzaamheid van kinderen versterken.

Velen hebben een uitzonderlijke kracht getoond. Nieuwe ideeën werden geboren.
We toonden veel creativiteit en een groot doorzettingsvermogen.

Meermaals werd gesproken over de kracht van veerkracht. Jongeren blijven alert, tonen flexibiliteit, maar
hebben nood aan hoop en perspectief. Ze willen garanties over hun ontwikkeling en hun toekomst. En terecht.

Om al die redenen is het belangrijk om jongeren te ondersteunen om deze crisis te boven te komen. Het is
belangrijk om jongeren te begeleiden, hen in staat te stellen om hun capaciteiten en talenten te ontdekken,
om hun eigen innerlijke kracht te leren kennen. Op die manier kunnen ze enerzijds positief naar de toekomst
kijken en anderzijds meer zelfvertrouwen opbouwen om oplossingen te vinden en anderen te helpen.

Ik heb het Fonds voorgesteld om projecten te steunen die de veerkracht van vooral de meest kwetsbare
kinderen en jongeren een duwtje in de rug geven. Het doel is hen opnieuw vertrouwen te geven in hun
eigen veerkracht en in hun vermogen om open te bloeien ondanks de moeilijke omstandigheden. Het gaat
om initiatieven die uitgaan van de vaardigheden die kinderen en jongeren hebben moeten benutten
gedurende de crisis en die hen kunnen helpen om hun zelfvertrouwen terug te winnen en de toekomst
positief tegemoet te gaan. Die projecten brengen duurzame banden tot stand, zorgen voor solidariteit
en toenadering, en komen de eigen veerkracht en die van de ander ten goede.

Op langere termijn moet de hele maatschappij –ouders, scholen, instellingen – zich vragen stellen
over de manier waarop jongeren worden opgevoed tot verantwoordelijke burgers: actief, kritisch en
toch solidair met de medemens. Kracht leren putten uit zichzelf vraagt soms ondersteuning en
begeleiding gedurende jaren. Dit vormingsproces maakt ons tot wie we zijn vandaag.

De ingediende projecten spelen in op dit groeiproces.

Ik ben verheugd dat de jongerenjury dit in haar analyse heeft opgemerkt. Ze heeft een laureaat gekozen die
jongeren voorbereidt op een volwassen leven; een project dat toekomstgericht werkt: het nodige zelfvertrouwen
geven, jongeren mondig maken zodat ze hun stem kunnen laten horen weliswaar met wederzijds respect.

Voor de jongerenjury was het een unieke ervaring om samen te kunnen debatteren
en zich echt betrokken te voelen bij een reële situatie uit de samenleving.

Het was een menselijke ervaring die u heeft toegelaten dieper in te gaan op een concreet actueel
maatschappelijk thema: veerkracht. Het zijn evenwel de goede onderlinge contacten die door u het
meest werden gewaardeerd. Die verbondenheid tussen jongeren vind ik juist heel mooi.

Bovendien wens ik alle leerkrachten te danken voor hun inzet tijdens deze COVID-periode die heel
moeilijk was voor de studenten. Uw begeleiding en aanmoedigingen waren onmisbaar tijdens het
volledige besluitvormingsproces van de jongerenjury. U kunt trots zijn op het bereikte resultaat.

Ik hoop dat de vele initiatieven die het Fonds zal steunen, een eerste stap mogen zijn voor
toenemend vertrouwen bij de jongeren, zodat ze met sereniteit kunnen groeien naar volwassenheid."

Eedaflegging, 28 juni 2021


Deze voormiddag ontving Zijne Majesteit de Koning mevrouw Sabine
de Bethune, benoemd tot rechter van het Grondwettelijk Hof.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

17de jaarlijkse informele ontmoeting van de staatshoofden van de Duitstalige landen, 28 juni 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin namen deel aan de 17de jaarlijkse informele ontmoeting van
de staatshoofden van de Duitstalige landen. De Koning en de Koningin werden verwelkomd door de Duitse
Bondspresident dhr. Frank-Walter Steinmeier. Op het programma van de eerste dag stond er onder andere
een overleg over verschillende actuele vraagstukken met de deelnemende staatshoofden, met als centraal
thema de sociale cohesie in tijden van COVID-crisis.

De dag erna bezochten de Koning en de Koning het Potsdam Institute for Climate Impact Research.
Dit instituut is een van de meest vooraanstaande milieudenktanks ter wereld en behandelt cruciale
wetenschappelijke vragen op het gebied van duurzame ontwikkeling en klimaat.

Deze informele bijeenkomsten van de Duitstalige landen vinden sinds 2004 plaats, met uitzondering
van 2020, en worden ieder jaar, op basis van een beurtrol, in een van de 6 deelnemende landen
georganiseerd (Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland en België).


Foto: © Bundesregierung / Henning Schacht


Foto: © Bundesregierung / Henning Schacht


Foto: © Bundesregierung / Henning Schacht


Foto: © Bundesregierung / Henning Schacht

Eedaflegging, 5 juli 2021


Audiëntie van dhr. Pierre Vanderheyden voor zijn eedaflegging als procureur-generaal bij het hof van beroep
van Luik. De eedaflegging vindt plaats in aanwezigheid van dhr. Vincent Van Quickenborne, Minister van Justitie.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Natuurreservaat Vogelzangbeek, 6 juli 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht een bezoek aan het natuurreservaat Vogelzangbeek en een landbouwtestsite
in Anderlecht. Het natuurreservaat Vogelzangbeek beslaat 13 hectare en wordt beheerd door de Commissie
voor Behoud, Beheer en Ontwikkeling van de Natuur in de Vogelzangbeekvallei (vzw CCN Vogelzang CBN) en
het Koninklijk Belgisch Verbond voor de bescherming van vogels (LRBPO). De groenzone is om haar
landschappelijke en wetenschappelijke waarde uniek. Vervolgens bezocht de Koning de landbouwtestsite
naast het natuurgebied, waar startende landbouw(st)ers een landbouwactiviteit kunnen uittesten onder
individuele begeleiding. Ze beschikken er over grond, infrastructuur en werktuigen. De landbouwtestsite
wordt beheerd door de Début des Haricots en maakt deel uit van een breder gewestelijk plan,
BoerenBruxselPaysans. Dit is een toonaangevend project voor de overgang naar duurzame voeding in
Brussel en heeft als doelstelling projecten te doen bloeien rond de productie, verwerking en verdeling
via korte ketens van lokaal, gezond en kwalitatief voedsel, dat toegankelijk is voor alle Brusselaars.

Openingstoespraak van Hare Majesteit de Koningin naar aanleiding van het virtuele high
level event over de impact van geweld op de mentale gezondheid van kinderen, 8 juli 2021


Openingstoespraak tijdens het virtuele high level event over de impact van geweld op de mentale
gezondheid van kinderen. De Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, dhr. Antonio Guterres,
de Speciale Vertegenwoordigster van geweld tegen kinderen, mevr. Najat M’jid, de Directeur-generaal
van de WHO, dhr. Tedros Ghebreyesus, de Executieve Directeur van UNICEF, mevr. Henrietta Fore, en de
CEO van het International Rescue Committee, dhr. David Miliband namen ook deel aan het evenement.

"Excellenties,
Dames en heren,

De COVID-19-pandemie heeft levens, gemeenschappen en hele economieën verwoest. Aangezien de progressie
van het virus tekenen van afname vertoont, weten we dat we nog een lange weg te gaan hebben. De pandemie
heeft ook de ongelijkheden en kwetsbaarheden van onze samenlevingen blootgelegd. Het heeft de zwaksten
onevenredig veel pijn gedaan. Om beter terug te kunnen bouwen, moeten we prioriteit geven aan de behoeften
van de meest kwetsbaren en hen ondersteunen bij het opbouwen van hun eigen veerkracht.

Gezinnen, gemeenschappen en samenlevingen zijn bedoeld om voor hun kinderen en jongeren
te zorgen, ze te begeleiden en te beschermen. Tijdens de pandemie stonden echter veel
kinderen en jongeren in de frontlinie. Door de lockdown zijn ze getroffen door armoede,
verstoken van bescherming, scholing en contacten met leeftijdsgenoten. Vaak zijn ze
gedwongen tot werk, tot seksuele uitbuiting, tot criminele activiteiten of tot vroege
huwelijken. Huiselijk geweld, online misbruik en psychische problemen waren al
wijdverbreid. Ze zijn enorm toegenomen tijdens de pandemie.

Het systeem van de Verenigde Naties sloeg al heel vroeg alarm. Niemand zou vandaag moeten doen alsof
ze niet op de hoogte zijn: we hebben een wijdverbreid maatschappelijk probleem en een uitdaging van
enorme omvang om aan te pakken. We moeten dit verhoogde bewustzijn goed gebruiken en actie ondernemen.

Of het nu gaat om conflicten, in gezinssituaties, in instellingen of door toedoen van
leeftijdsgenoten, geweld tegen kinderen heeft onvermijdelijk gevolgen voor hun lichamelijke
gezondheid. Maar, meer verraderlijk, het kan een langetermijneffect hebben op hun mentale
gezondheid en welzijn, en, op zijn beurt, op hun psychologische ontwikkeling. Emotionele
wonden kunnen de oorzaak zijn van blijvende angsten, depressies of zelfbeschadigend gedrag.
Ze kunnen het vermogen van kinderen en jongeren om hun potentieel te ontplooien en een lonend
leven te leiden, permanent veranderen, als gezinsleden, als leerlingen en studenten, en later
als verantwoordelijke burgers of ouders. De gevolgen van hun trauma's kunnen van invloed zijn
op het leven van hun eigen kinderen en de kinderen van hun kinderen, generatie na generatie.

We moeten een omgeving creëren waar kinderen in nood veilig zijn, waar ze weten tot wie ze zich kunnen
wenden voor bescherming en waar ze gemakkelijk toegang hebben tot goede begeleiding en zorg. Maar we
moeten ook fors investeren in hun geestelijk welzijn en in het voorkomen van alle vormen van geweld
en de dramatische gevolgen daarvan voor kinderen. We moeten samenwerken met gezinnen, scholen,
gemeenschappen, instellingen, media en het rechtssysteem. In geen geval kunnen we enige vorm van
geweld door volwassenen rechtvaardigen of goedkeuren. Volwassenen zouden per definitie de
belangrijkste beschermers en verzorgers moeten zijn. We moeten de mentaliteit veranderen.

UNICEF, de WHO, de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal, maatschappelijke organisaties
en de academische wereld hebben al veel op feiten gebaseerde richtlijnen en veel nuttige verwijzingen
naar belangenbehartiging uitgebracht. Er is al veel onderzoek beschikbaar en moet worden voortgezet.
Partnerschappen staan centraal. Wat we nu nodig hebben, is de wil om efficiënte strategieën te
implementeren, gebaseerd op interactie tussen alle belanghebbenden. Dit houdt in dat er actie
wordt ondernomen op het gebied van ontwikkeling, armoede, voeding, gezondheid – en in het
bijzonder geestelijke gezondheid – onderwijs, maar ook op het gebied van sociale bescherming,
bestuur en justitie. Deze strategieën moeten worden verankerd in de SDG's, die een kant-en-klaar,
coherent en toegankelijk kader bieden voor de uitvoering ervan.

Laten we, terwijl we verder gaan, ook luisteren naar de stemmen van de kinderen. Laten we aandacht
besteden aan de kracht van hun veerkracht. Laten we eens een keer naar de wereld kijken vanuit
hun perspectief. De wereld die wij volwassenen voor hen hebben gebouwd. Een wereld die voor
iedereen beschermend en veilig had moeten zijn. Laten we ons afvragen waar we deze beloften
niet zijn nagekomen en hoe we de situatie kunnen rechtzetten.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Verbroedering van de Agenten Parachutisten, 8 juli 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht een bezoek aan de Verbroedering van de Agenten Parachutisten in Elsene,
naar aanleiding van de viering van hun 75e verjaardag. De vereniging werd oorspronkelijk opgericht door
agenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Groot-Brittannië naar het bezette België werden
geparachuteerd. Vandaag zijn het nakomelingen van deze agenten en sympathisanten die lid zijn van
de vereniging. De Koning legde tijdens het bezoek een krans neer en ontmoette leden van de Verbroedering.

Tactische opleiding in het militaire kamp Lagland in Aarlen, 9 juli 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth neemt deel aan een tactische opleiding in het militaire kamp
Lagland in Aarlen. Voor de leerling-officieren van de Koninklijke Militaire School (KMS) maakt dit kamp
deel uit van de laatste fase van hun eerstejaarsopleiding en volgt het op de Militaire Initiatiefase (MIF)
in september 2020 en het winterkamp eind januari en begin februari 2021 in Elsenborn. Tijdens deze
theoretische en praktische training scherpen de leerling-officieren hun militaire vaardigheden en
technieken aan. Het militaire kamp in Aarlen ging op 5 juli 2021 van start en duurt tot 30 juli 2021.

Prinses Elisabeth hoopt de journalisten terug te zien op 21 juli 2021 de nationale
feestdag van België. In plaats van naast haar ouders plaats te nemen op het podium
bij het Koninklijk Paleis in Brussel, marcheert Elisabeth dit jaar mee in het defilé.


Foto met toestemming: © Albert Nieboer, Royal Press Europe

JOMBA vakantiekamp van Kazou, 14 juli 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht een bezoek aan een JOMBA vakantiekamp van Kazou in Maasmechelen. De Koning
kreeg informatie over de werking van het kamp, ontmoet de kinderen en jongeren en nam deel aan een terreinspel.

Kazou is de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit die vakantiekampen organiseert voor
jongeren en kinderen van 7 tot en met 18 jaar in binnen- en buitenland. Jaarlijks zetten
8000 vrijwilligers zich in om de vakanties tot een goed einde brengen. JOMBA biedt
Kazouvakanties aan voor kinderen en jongeren met een fysieke of verstandelijke beperking,
autisme, gedragsproblemen, maar ook jongeren die net dat beetje extra aandacht nodig hebben.

Met dit bezoek wenste de Koning de talrijke vrijwilligers te bedanken die zich
deze vakantie inzetten om kinderen en jongeren een fijne zomer te bezorgen.

Reactie Koning Filip en Koningin Mathilde op overstromingen in België, 15 juli 2021


Al onze gedachten zijn bij de slachtoffers van de verschrikkelijke overstromingen die ons land momenteel teisteren.
Dank aan de hulpdiensten ter plaatse die dag en nacht klaar staan om burgers te helpen. Solidariteit, Luik, België

Zomerkamp van de Belgische Katholieke Gidsen, 16 juli 2021


Hare Majesteit de Koningin bezoekt een zomerkamp van de Belgische Katholieke Gidsen in
Lisogne. De groep Horizon Pihanga, die behoort tot de 50ste Unité Reine Astrid (gevestigd
in Louvain-la-Neuve), brengt een twintigtal 17-jarigen samen. De groep staat open voor jongeren
met een handicap en betrekt hen het hele jaar door en tijdens het kamp bij de activiteiten.

Wagenvoorstelling van de nieuwe Belgische zonnewagen van het Agoria Solar Team, 16 juli 2021


Zijne Majesteit de Koning woont op de Grote Markt in Leuven de wagenvoorstelling bij van de nieuwe
Belgische zonnewagen van het Agoria Solar Team. Het Agoria Solar Team is een team van Belgische
ingenieursstudenten, dat elke twee jaar de meest innovatieve en efficiënte zonnewagen probeert
te bouwen met de allernieuwste technologieën en op basis van hernieuwbare energie. Dit jaar
werken 20 ingenieursstudenten van de KULeuven aan de negende Belgische zonnewagen. Het team
zal met de wagen van ongeveer 5 meter, bij 1,5 meter, bij 1 meter in oktober dit jaar een
race van duizenden kilometers langs het Atlasgebergte in Marokko afleggen. Hiermee wordt
de kracht van groene energie in de verf gezet en bewijst het Agoria Solar Team dat
Belgische technologieën en bedrijven aan de top van de innovatie staan.

Dag van Nationale Rouw, 20 juli 2021


Dag van nationale rouw. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, hun families en naasten en
iedereen die door de overstromingen werd getroffen. Om 12.01 uur wordt in het hele land één minuut
stilte in acht genomen voor alle slachtoffers van deze ramp.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid van de Nationale Feestdag, 20 juli 2021


Dames en heren,

Een groot deel van ons land werd getroffen door een ongeziene natuurramp. Onze gedachten gaan naar de
families en naasten van de slachtoffers en naar allen die zich in nood bevinden. De menselijke tol is hoog.

De overstromingen hebben een ravage in onze steden en dorpen aangericht. Velen hebben alles verloren.
Het werk van een mensenleven, weggevaagd in enkele uren. De Koningin en ik zullen nooit onze ontmoetingen
vergeten met de bewoners van Pepinster, Chaudfontaine, Rochefort en van andere zwaar getroffen gemeenten.

Maar in tegenspoed geeft onze bevolking blijk van een immense solidariteit. Uit alle
hoeken van het land wordt spontaan hulp geboden en talloze vrijwilligers zijn vol
toewijding aan de slag gegaan. We zijn hen en onze Europese partners heel dankbaar.

Ik dank ook de autoriteiten op het terrein die non-stop gewerkt hebben met de steun van de hulpdiensten,
de brandweer en het leger. Voor de heropbouw zullen alle middelen worden aangewend.

Deze tragedie komt bovenop de lange gezondheidscrisis.

De afgelopen achttien maanden heeft ons land een zware beproeving doorstaan. We hebben een
hoge tol betaald. Velen van ons hebben een persoonlijk of professioneel drama beleefd. Ons
leven is overhoopgehaald – met gevolgen voor de geestelijke gezondheid van de bevolking,
vooral bij de jeugd. Velen hebben te lijden gehad onder eenzaamheid en afzondering.

We hebben veel van onze zekerheden moeten opgeven, en soms moesten we genoegen nemen met
onvolmaakte oplossingen. Maar we hebben blijk gegeven van een onvermoed aanpassingsvermogen.

De Koningin en ik zijn getuige geweest van prachtige voorbeelden van veerkracht. Ze verdienen al onze dankbaarheid.

Onze bijzondere dank ook aan het zorgpersoneel. Tijdens de voorbije drie golven van de pandemie
hebben zij zichzelf overstegen. Nu staan ze voor tal van opdrachten die moesten worden uitgesteld.

Dames en heren,

Ons maatschappijmodel, met de democratie als fundament, heeft zijn stevigheid
bewezen. En het is een vruchtbare bodem gebleken voor creatieve projecten.

Maar we zijn ons ook bewust geworden van de noodzaak meer met elkaar samen te werken, op alle niveaus. Want alleen
kan geen enkel individu, beleidsniveau of instelling de grote veranderingen aan, die ons te wachten staan.

We hebben ook de onmisbare rol van de Staat en de openbare diensten herontdekt. Hun zeer nauwe samenwerking met de
bedrijfswereld en het middenveld is één van de sleutels voor de succesvolle aanpak van de huidige sanitaire crisis.

Ik denk meer bepaald aan de productie en de distributie van de vaccins.

En dankzij de goede afstemming met de inzet van al die schitterende
vrijwilligers kunnen we ons vaccinatieprogramma echt geslaagd noemen.

Dames en heren,

Om aan onze toekomst te bouwen kunnen we beroep doen op onze kennis en onze
creativiteit. En op onze solidariteit, vrijgevigheid, empathie en moed. Mooie
menselijke eigenschappen die we de voorbije maanden, dagen en uren getoond hebben.

Ik vertrouw op onze kracht om op te veren. In deze moeilijke tijden hebben we stand kunnen houden
door terug te gaan naar de essentie: onze menselijkheid. Die is onschatbaar, die moeten we koesteren.
Dat zal ons toelaten om de uitdagingen van onze maatschappij en van onze planeet aan te gaan.
Deze overtuiging deel ik graag met u ter gelegenheid van de nationale feestdag.

Nationale Feestdag 2021, 21 juli 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins
Lorenz en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent wonen Te Deums bij naar aanleiding van de
Nationale Feestdag in respectievelijk de Sint-Michiels-en-Sint Goedelekathedraal in Brussel,
de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt en de Collegiale Sainte-Waudru in Bergen. In de namiddag
wonen de Koning en de Koningin, Prinses Astrid en Prins Lorenz, Prins Laurent, en Prinses Delphine
en dhr. Jim O'Hare de Plechtigheid van de Nationale Feestdag op het Paleizenplein bij.

De Koning en de Koningin ronden samen met Eléonore, Emmanuel en Gabriël de Nationale Feestdag
af met een bezoek aan Farra Clerlande in Ottignies, een residentie voor volwassenen met een
ernstige of zware mentale beperking, en aan het Nationaal MS Centrum in Melsbroek.


Foto met toestemming: © Albert Nieboer, Royal Press Europe


Foto met toestemming: © Albert Nieboer, Royal Press Europe


Foto met toestemming: © Albert Nieboer, Royal Press Europe


Foto met toestemming: © Albert Nieboer, Royal Press Europe


Foto met toestemming: © Albert Nieboer, Royal Press Europe


Foto met toestemming: © Albert Nieboer, Royal Press Europe


Foto met toestemming: © Albert Nieboer, Royal Press Europe


Foto met toestemming: © Albert Nieboer, Royal Press Europe


Foto met toestemming: © Albert Nieboer, Royal Press Europe


Foto met toestemming: © Albert Nieboer, Royal Press Europe


Foto met toestemming: © Albert Nieboer, Royal Press Europe


Foto met toestemming: © Albert Nieboer, Royal Press Europe


Foto met toestemming: © Albert Nieboer, Royal Press Europe


Foto met toestemming: © Albert Nieboer, Royal Press Europe

Olympische Spelen, 22 juli 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hebben videogesprekken gehad met atleten dhr. Ben
Broeders (polsstokhoogspringen), dhr. Jaouad Achab (taekwondo) en mevr. Nina Sterckx (gewichtheffen)
in aanloop naar de Olympische Spelen. De Vorsten willen alle atleten aanmoedigen en veel succes
wensen in de laatste rechte lijn naar de Spelen in Tokio.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Opening van het Koninklijk Paleis, 23 juli 2021-29 augustus 2021


Naar jaarlijkse traditie opent het Koninklijk Paleis in Brussel zijn deuren van 23 juli 2021 t/m 29 augustus 2021.
Tickets zijn gratis en vanaf vandaag te reserveren via www.koninklijk-paleis-palais-royal.be

Via de indrukwekkende Erevestibule en de Eretrap, ontworpen door Alphonse Balat,
ontdekt elke bezoeker de wonderlijke architectuur van het Koninklijk Paleis. Op
het parcours liggen verschillende historische salons – zoals bijvoorbeeld de Spiegelzaal,
de Grote Galerij, de Troonzaal, de twee Witte Salons -, waar jaarlijks verschillende
activiteiten van de Koning en de Koningin plaatsvinden. Bezoekers komen ook langs de
Venetiëtrap, de oorspronkelijke Eretrap van het Koninklijk Paleis, waar grote
schilderijen met zichten over Venetië hangen. Het bezoek sluit dit jaar voor het
eerst af met een korte wandeling langs de tuin achter het Koninklijk Paleis.

Ook nieuw dit jaar is dat er wordt gevraagd om op voorhand het bezoek aan het Paleis te
reserveren op www.koninklijk-paleis-palais-royal.be. Er kan immers maar een beperkt
aantal bezoekers worden toegelaten. Ter plaatse reserveren is niet mogelijk.

Door de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen tentoonstellingen in
de salons, om voldoende afstand tussen de bezoekers te garanderen.

Het bezoek aan het Koninklijk Paleis te Brussel start bij de Erevestibule en de Eretrap.
Wist je dat deze indrukwekkende ruimte werd ontworpen door architect Alphonse Balat?
De portretbusten in de Erevestibule stellen Belgische koningen en koninginnen voor.
De bekende Eretrap, uit wit en groen marmer, leidt naar de salons en de ceremoniële
ruimtes op de eerste verdieping van het Koninklijk Paleis.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher
Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Karin Borghouts

Ontdek de grootste zaal van het Koninklijk Paleis: de Troonzaal!
Deze indrukwekkende zaal is 41m lang en 27m breed, en is dus meteen ook de grootste
zaal van het Koninklijk Paleis. In deze zaal vinden elk jaar verschillende prestigieuze
of institutionele evenementen plaats, zoals de nieuwjaarstoespraak van de Koning voor
de autoriteiten van het land en de Lente- en Kerstconcerten.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher
Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Karin Borghouts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Deze week zetten we de Spiegelzaal in de kijker.
In het kader van de opdracht die Koning Leopold II aan architect Henri Maquet gaf om het Koninklijk Paleis
een nieuwe gevel te geven, werden drie kleine salons samengebracht tot een grote zaal: de Spiegelzaal.
Deze zaal is een imposante hal van 26,5m lang en 11m breed, die onmiddellijk opvalt door de centrale
luchter en het plafond, die bedekt zijn met anderhalf miljoen schildjes van Thaise mestkevers.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher
Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Karin Borghouts

Deze week stellen we jullie de Grote Galerij voor, die tussen de Troonzaal en de Binnenplaats van Brabant ligt.
Deze 41m lange hal werd gebouwd tijdens het koningschap van Koning Leopold II. Het meubilair is origineel,
en werd in de tweede helft van de 19e eeuw voor deze zaal gemaakt. Ook vandaag is deze zaal, nog net zoals
vroeger, ideaal voor recepties met talrijke genodigden. De Grote Galerij was ook het decor voor de officiële
foto met Amerikaanse President Joe Biden tijdens zijn bezoek aan België in juni (2021), dit jaar.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher
Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Karin Borghouts

We sluiten af met de Grote Voorkamer! Deze zaal dateert uit de Nederlandse tijd, toen de Zuidelijke
en Noordelijke Nederlanden na de Slag bij Waterloo één Koninkrijk werden met Koning Willem I op de
troon (1815-1830). Je kan deze politieke achtergrond ontdekken in de fries die rond de hele zaal loopt.
De portretten van Prins Leopold (de latere Koning Leopold I), en zijn eerste echtgenote, Prinses Charlotte van
Wales, beiden geportretteerd door George Dawe, dateren heel waarschijnlijk uit 1816, het jaar van hun huwelijk.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher
Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Karin Borghouts

De jaarlijkse opening van het Koninklijk Paleis was een groot succes! Dank voor jullie talrijke opkomst
en tot volgende zomer. Bezoek het Koninklijk Paleis ook virtueel via https://virtualtour.monarchie.be


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Stage in het Commando Trainingscentrum, 30 juli 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth heeft haar jaar aan de Koninklijke Militaire School (KMS)
afgerond met een driedaagse stage in het Commando Trainingscentrum in Marche-les-Dames. Tijdens deze
stage moeten de leerling-officieren werken in een omgeving waarmee ze niet vertrouwd zijn, ze leren
hun grenzen te verleggen en durf, moed en inzet te tonen om bepaalde oefeningen te doen slagen in
groep. Op het programma staan onder andere rotsklimmen, rappel, death ride en dinghy.

Hiermee komt een einde aan haar voltijdse academische opleiding bij de KMS, die startte in september 2020.
In de toekomst zal de Prinses nauw in contact blijven met haar promotiegenoten, de KMS en defensie.


Foto met toestemming: © Vincent Bordignon, Koninklijke Militaire School, Ministerie van Defensie België


Foto met toestemming: © Vincent Bordignon, Koninklijke Militaire School, Ministerie van Defensie België


Foto met toestemming: © Vincent Bordignon, Koninklijke Militaire School, Ministerie van Defensie België


Foto met toestemming: © Vincent Bordignon, Koninklijke Militaire School, Ministerie van Defensie België


Foto met toestemming: © Vincent Bordignon, Koninklijke Militaire School, Ministerie van Defensie België


Foto met toestemming: © Jan Rans, Koninklijke Militaire School, Ministerie van Defensie België


Foto met toestemming: © Jan Rans, Koninklijke Militaire School, Ministerie van Defensie België


Foto met toestemming: © Jan Rans, Vincent Bordignon of Erwin Ceuppens,
Koninklijke Militaire School, Ministerie van Defensie België


Foto met toestemming: © Jan Rans, Vincent Bordignon of Erwin Ceuppens,
Koninklijke Militaire School, Ministerie van Defensie België


Foto met toestemming: © Jan Rans, Vincent Bordignon of Erwin Ceuppens,
Koninklijke Militaire School, Ministerie van Defensie België


Foto met toestemming: © Jan Rans, Vincent Bordignon of Erwin Ceuppens,
Koninklijke Militaire School, Ministerie van Defensie België


Foto met toestemming: © Jan Rans, Vincent Bordignon of Erwin Ceuppens,
Koninklijke Militaire School, Ministerie van Defensie België


Foto met toestemming: © Jan Rans, Vincent Bordignon of Erwin Ceuppens,
Koninklijke Militaire School, Ministerie van Defensie België


Foto met toestemming: © Jan Rans, Vincent Bordignon of Erwin Ceuppens,
Koninklijke Militaire School, Ministerie van Defensie België


Foto met toestemming: © Jan Rans, Vincent Bordignon of Erwin Ceuppens,
Koninklijke Militaire School, Ministerie van Defensie België


Foto met toestemming: © Jan Rans, Vincent Bordignon of Erwin Ceuppens,
Koninklijke Militaire School, Ministerie van Defensie België

Prins Gabriël viert 18de verjaardag, 20 augustus 2021


Vanwege Prins Gabriëls 18de verjaardag zijn er drie nieuwe foto's vrijgeven door het Belgisch Hof.

Dank voor uw verjaardagswensen!

Prins Gabriël behaalde dit jaar zijn internationaal baccalaureaat na een tweejarige Engelstalige
opleiding aan de International School of Brussels. Vanaf september zal hij een vooropleiding aan
het National Mathematics & Science College in Warwickshire volgen. Deze opleiding focust op
STEM-vakken (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en is bestemd voor leerlingen
die zich voorbereiden op een academische opleiding in een van deze richtingen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Studies Prinses Elisabeth, 31 augustus 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant, zal vanaf oktober 2021
studeren aan het Lincoln College, een college dat deel uitmaakt van Oxford University. Ze
is geslaagd voor de toelatingsproeven tot de driejarige opleiding 'History & Politics'.
Het Verenigd Koninkrijk is geen onbekend terrein voor Prinses Elisabeth. In 2020 behaalde
ze haar Internationaal Baccalaureaat aan het UWC Atlantic College in Wales.

Prinses Elisabeth zal regelmatig terugkeren naar België en betrokken blijven bij het Belgische
publieke leven tijdens activiteiten alleen, met Zijne Majesteit de Koning of haar familie.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Nieuw schooljaar!, 1 september 2021


Fijne start aan alle leerlingen, ouders en leerkrachten!


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Covid-19, 2 september 2021 tot 6 september 2021


Naar aanleiding van een bevestigd Covid-19-geval binnen de Koninklijke Familie hebben Hunne Majesteiten
de Koning en de Koningin besloten om uit voorzorg hun contacten in de komende dagen te beperken, in
overeenstemming met de geldende gezondheidsvoorschriften. De activiteiten op de agenda van de Koning
en de Koningin deze week en volgende week maandag worden daarom uitgesteld of afgelast.

Audiëntie, 7 september 2021


Zijne Majesteit de Koning ontvangt Zijne Excellentie de heer Umaro Sissoco Embaló, President
van de Republiek Guinea-Bissau, in audiëntie in het Koninklijk Paleis te Brussel.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Basisschool KAZ, 7 september 2021


In het kader van de start van het nieuwe schooljaar, bezoekt Hare Majesteit de Koningin de
basisschool KAZ in Zottegem. De school is een zogenaamde 'School van de Toekomst' die de
nieuwe pedagogische aanpak van de scholengroep in de praktijk brengt. In plaats van klassieke
klaslokalen is er een systeem van teamteaching dat toelaat om leerlingen te coachen en individueel
te begeleiden. Tijdens een rondetafel wordt het concept 'School van de Toekomst' toegelicht aan de
Koningin en wordt er ingegaan op het mentale welzijn van de leerkrachten en leerlingen tijdens en na
de coronaperiode. De Koningin bezoekt vervolgens de onderwijsruimtes van de basisschool en de bibliotheek,
en woont een les bij van de eerste graad in een taallabo. Het bezoek eindigt in de kleuter-unit.

Toespraak van Hare Majesteit de Koningin naar aanleiding van het virtuele
event over mentale gezondheid en 'peacebuilding', 8 september 2021


Toespraak naar aanleiding van het virtuele event over mentale gezondheid en 'peacebuilding'
met Adjunct-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Amina J Mohammed. De Koningin vestigt
de aandacht op het belang om de psychosociale steun voor slachtoffers te verlengen na een
crisis- of conflictperiode en te integreren in peacebuilding programma's.

Mevrouw de plaatsvervangend secretaris-generaal,
Dames en heren,

De rampzalige effecten van de COVID-19-pandemie op de geestelijke gezondheid en het
welzijn hebben de noodzaak vergroot om de risico's van psychische problemen beter te
begrijpen als er geen adequate reacties beschikbaar zijn of onvoldoende blijven.

Bij verschillende gelegenheden, ook bij de Verenigde Naties, ben ik in de gelegenheid geweest om de
langetermijneffecten van conflicten, gevechtservaringen en geweld in al zijn vormen op de geestelijke
gezondheid aan de orde te stellen, met name waar het kinderen betreft. De internationale gemeenschap
erkent geleidelijk het belang van adequate psychosociale ondersteuning en rehabilitatie voor de slachtoffers
van conflicten en crises. Dit soort ondersteuning kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van
individuele en collectieve terugval in antisociaal gedrag of in vijandelijkheden. Er is ook een groeiende
consensus over hoe dit soort steun het beste kan worden geďntegreerd in humanitaire en rehabilitatieomgevingen.

De rimpeleffecten van conflicten en trauma's zijn echter voor een groot deel onvoorspelbaar. Wanhoop, angst
en andere psychische aandoeningen kunnen jaren aanhouden en zelfs worden doorgegeven aan volgende generaties.
Ondersteuning bieden gedurende een langere periode kan een uitdagende onderneming zijn, vooral wanneer nieuwe
prioriteiten centraal komen te staan. Toch is steun onontbeerlijk als we een einde willen maken aan
stigmatisering, de volledige en duurzame re-integratie van slachtoffers in hun gemeenschap willen
verzekeren en hen en hun families in staat willen stellen ten volle van het leven te genieten.

Het evenement van vandaag nodigt ons uit om de reikwijdte van het gesprek te verbreden. Het bieden van
psychosociale ondersteuning tijdens of vlak na tragische gebeurtenissen die veel mensen hulpeloos en
getraumatiseerd achterlaten, is natuurlijk van het grootste belang. Het moet een prioriteit blijven.
Maar zelfs in ogenschijnlijk vredige omgevingen kunnen zich stressvolle situaties voordoen, zoals
waargenomen onrecht en discriminatie of zelfs extreme armoede. Deze kunnen zich vervolgens vertalen
in permanente angst, gevoelens van machteloosheid, onzekerheid en slachtofferschap, verlies van
zelfvertrouwen en verlies van vertrouwen in anderen. Als ze onbeheerd worden achtergelaten, kunnen dergelijke
gevoelens op hun beurt het sociale weefsel beschadigen en bijdragen aan het verhogen van de spanningen.

Preventie staat centraal. Vrede opbouwen en vrede in stand houden zijn twee kanten van dezelfde medaille.
De ervaring die we hebben opgedaan met het bieden van geestelijke gezondheid en psychosociale hulpverlening
aan de slachtoffers, tijdens of in de onmiddellijke nasleep van een conflict, kan een inspiratie zijn om
verder te gaan. Een succesvolle implementatie vereist de medewerking van alle betrokkenen: humanitaire
organisaties en psychosociale experts, evenals lokale leiders, gemeenschappen en burgers, inclusief vrouwen
en jongeren. Laten we, terwijl we verder gaan, bruggen bouwen tussen hun respectieve expertisegebieden.
De alomvattende aanpak die wordt geboden door de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zou ons
allemaal moeten aanmoedigen om verder te kijken dan silo's en partnerschappen te versterken.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Foyer des Jeunes des Marolles, 8 september 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht een bezoek aan de Foyer des Jeunes des Marolles van de Federatie
Froidure naar aanleiding van hun 60ste verjaardag en de 50ste verjaardag van het overlijden van
Abt Froidure. De Koning ontmoette er verschillende groepen jongeren die begeleid worden door de
Foyer en ook de organisaties die gesteund worden door de Federatie. Tenslotte woonde hij een
werkvergadering bij over de werking van de Federatie Froidure en de Foyer des Jeunes des Marolles.

Geloofsbrieven, 8 september 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft voor de overhandiging van hun geloofsbrieven in audiëntie ontvangen:
Zijne Excellentie de heer Tshering Gyaltshen Penjor, ambassadeur van het Koninkrijk Bhutan
Zijne Excellentie de heer Van Thao Nguyen, ambassadeur van de Socialistische Republiek Vietnam
Zijne Excellentie de heer Rogelio Granguillhome Morfín, ambassadeur van de Verenigde Mexicaanse Staten
Zijne Excellentie de heer José Gabriel Lambour Peńalonzo, ambassadeur van de Republiek Guatemala


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Postrevalidatiecentrum REVAlution, 9 september 2021


Zijne Majesteit de Koning bezocht REVAlution, het postrevalidatiecentrum van To Walk Again in het AZ Herentals.
To Walk Again, een stichting van Marc Herremans, wil mensen met een fysieke beperking via sport en beweging
maximaal laten genieten van hun eigen kunnen. Via de nieuwste en meest vooruitstrevende technologische
apparatuur biedt REVAlution revalidatie aan op maat van mensen met een fysieke beperking.

MoMu, 10 september 2021


Hare Majesteit de Koningin bezocht het vernieuwde ModeMuseum in Antwerpen. Het bezoek startte met een
rondetafel over mode en de uitdagingen van de sector tijdens en na de coronacrisis. Vervolgens kreeg
de Koningin een rondleiding door een van de vaste tentoonstellingen van het museum die avant-garde
Belgische en internationale mode belicht aan de hand van een wisselende presentatie van silhouetten
en archiefmateriaal uit de collectie. Tot slot maakte de Koningin in de vernieuwde bibliotheek kennis
met de studiecollectie en woonde ze een praktijkles bij over mode, kleding en textiel.

20 km door Brussel, 12 september 2021


Hare Majesteit de Koningin wandelde de 20 km door Brussel. Wandelaars
konden dit jaar voor het eerst deelnemen aan dit sportevenement.

Samen met de 35 000 deelnemers startte de Koningin op de Esplanade van het Jubelpark en legde ze het
parcours af langs enkele van de mooiste plekken van de stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opening van het academiejaar van de UCLouvain, 13 september 2021


Zijne Majesteit de Koning was aanwezig bij de opening van het academiejaar van de Université
Catholique de Louvain (UCLouvain). De universiteit viert de vijftigste verjaardag van haar
eerstesteenlegging op het grondgebied van Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Bezoek aan het gebied dat zwaar getroffen werd door de overstromingen, 15 september 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezochten het gebied dat zwaar getroffen werd door de overstromingen van
juli. Ze kregen in het Stadhuis van Verviers een stand van zaken van de betrokken diensten over de huidige situatie
en de lopende en toekomstige acties ter ondersteuning van de lokale bevolking, in aanwezigheid van federaal minister
van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, en Minister-President van het Waals Gewest Elio Di Rupo. Ze ontmoetten
vervolgens in Ensival lokale handelaars, vertegenwoordigers van het Rode Kruis, van Defensie en van enkele
hulpverenigingen. De Vorsten verplaatsten zich ten slotte naar Esneux waar ze een bezoek brengen aan het
Koninklijk Atheneum dat zich in moeilijke omstandigheden heeft klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar.

Audiëntie, 16 september 2021


Audiëntie met dhr. Josep Borrell, Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor
Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Collectieve audiëntie BE Heroes, 16 september 2021


Zijne Majesteit de Koning ontving acht helden van het initiatief Be Heroes op audiëntie in het Kasteel
te Laken. Het burgerinitiatief Be Heroes zocht, met de steun van de Koning en minister van Binnenlandse
Zaken Annelies Verlinden, alledaagse helden die met kleine daden een groot verschil maken en die, ver
van alle aandacht, het beste van zichzelf geven om anderen te helpen. Iedereen kon op beheroes.be zijn
of haar held nomineren. Uit alle ingezonden verhalen werden er 50 helden gekozen om aanwezig te zijn op
de plechtigheid van de Nationale Feestdag op 21 juli. Acht onder hen vertelden nu hun verhaal aan de
Koning tijdens een collectieve audiëntie, in bijzijn van de persoon die hen nomineerde.

Herdenkingsdag van alle mijnwerkers die zijn omgekomen in de Limburgse mijnen, 18 september 2021


Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent vertegenwoordigde Zijne Majesteit de
Koning tijdens de herdenkingsdag van alle mijnwerkers die zijn omgekomen in de
Limburgse mijnen of die door beroepsziekte het leven hebben verloren.
De plechtigheid vond plaats in Waterschei (Genk).

Autoloze Zondag, 19 september 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, vergezeld van Hunne Koninklijke Hoogheden
Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore fietsten door
Gent naar aanleiding van de Autoloze Zondag. Tijdens deze fietstocht stoppen ze onder andere bij
de Boekentoren (UGent) die recent terug openging voor het publiek na negen jaar restauratiewerken.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Microfinancieringsinstelling microStart, 21 september 2021


Hare Majesteit de Koningin bezocht het filiaal van de microfinancieringsinstelling microStart in Charleroi.
Ze nam eerst deel aan een ronde tafel in de bakkerij Les Tartes Vertes met microstarters over vrouwelijk
ondernemen en financiële inclusie. Daarna ontmoette de Koningin de personeelseden van microStart Charleroi.

Tentoonstelling Universus van Johan Tahon, 21 september 2021


Zijne Majesteit de Koning bezocht de tentoonstelling Universus van Belgisch beeldhouwer Johan Tahon in het
MOU Museum in Oudenaarde. De overzichtstentoonstelling geeft naast een selectie eigen creaties (gemaakt
tussen 1999 en 2021) ook een inkijk in de privéverzameling van de kunstenaar. De sculpturen van Tahon
worden regelmatig tentoongesteld in gerenommeerde galeries en vooraanstaande musea in binnen- en buitenland.

WK Wielrennen, 22 september 2021


Zijne Majesteit de Koning woonde de gemengde ploegentijdrit bij van het WK Wielrennen.
Het wereldkampioenschap wielrennen vindt dit jaar plaats tussen 19 en 26 september in
België, bakermat van het wielrennen. De strijd om de elf wereldtitels wordt gereden
tussen Knokke-Heist, Brugge, Antwerpen en Leuven.

UN House, 23 september 2021


Hare Majesteit de Koningin bezocht het UN House, de zetel van het merendeel van de agentschappen, fondsen
en programma's van de Verenigde Naties in Brussel. De Koningin had een gesprek met de vertegenwoordigers
van deze organisaties over de grote prioriteiten van de VN, in het bijzonder inzake de realisatie van de
Duurzame Ontwikkelingsdoestellingen. Via een virtueel bezoek aan het Bureau van de Verenigde Naties in
Monrovia (Liberia) kreeg de Koningin ook zicht op het werk van de VN op het terrein.

Luchtkwaliteit, 24 september 2021


De meetapparatuur voor CurieuzenAir, het grootste burgeronderzoek ooit naar de luchtkwaliteit in het Brussels Gewest,
werd geďnstalleerd in het Koninklijk Domein van Laken. Het Domein is één van de 3000 Brusselse plekken waar de
concentratie aan stikstofdioxide in de buitenlucht wordt opgemeten. Stikstofdioxide is een belangrijke indicator
van luchtvervuiling door het verkeer. Brussel is de eerste hoofdstad waar de luchtkwaliteit op zo'n grote schaal
in kaart wordt gebracht. Het meetpunt in Laken helpt mee om een zo gedetailleerd mogelijk beeld te geven van het
hele Brusselse Gewest. De metingen starten op zaterdag 25 september en lopen tot en met zaterdag 23 oktober 2021.
Dit onderzoek is een initiatief van UAntwerpen, ULB - Université libre de Bruxelles en BRAL.Brussels.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Geloofsbrieven, 28 september 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft voor de overhandiging van hun geloofsbrieven in audiëntie ontvangen:
Zijne Excellentie de heer Alexis Rosado, ambassadeur van Belize
Zijne Excellentie de heer Artur Kink, ambassadeur van de Republiek Estland
Zijne Excellentie de heer Stephan Frédéric Müller, ambassadeur van het Groothertogdom Luxemburg
Hare Excellentie mevrouw Annika Molin Hellgren, ambassadeur van het Koninkrijk Zweden


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Agrotopia, 29 september 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht een bezoek aan Agrotopia, Festival van de Toekomst, in Roeselare.
De Koning zal een rondleiding krijgen doorheen de gloednieuwe dakserre van R&D-centrum Inagro, die
met een oppervlakte van 9000 m2 de grootste is van Europa en een toonbeeld voor het onderzoek naar
duurzame glastuinbouw en innovatieve stadstuinbouw. In aanwezigheid van studenten en leerlingen,
heeft de Koning workshops bijgewoond over futureproof gerechten. Tot slot heeft de Koning
deelgenomen aan de kids special, waarbij comedy-maker Lieven Scheire en wetenschapswatcher
Hetty Helsmoortel met kinderen in interactie gaan over duurzame tuinbouw en voedsel.

The Pan European Mental Health Coalition, 30 september 2021


Hare Majesteit de Koningin was aanwezig op de voorstelling van The Pan European Mental Health Coalition
die gelanceerd werd door World Health Organization (WHO) Europe in Brussel in samenwerking met de
Europese Unie. Deze coalitie richt zich zowel tot beleidsmakers als zorgverleners, maar ook tot
alle lagen van de maatschappij. Door concrete acties die gedefinieerd werden binnen WHO Europe,
wordt de mentale gezondheid hoger op de agenda geplaatst binnen Europa.

Toespraak van de Koningin:

"Ministers,
Excellenties,
Dames en heren,

Als pleitbezorger voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen heb ik er een punt van gemaakt om
te luisteren naar de stemmen van mensen met psychische problemen, uit een aantal landen,
zowel in de ontwikkelde als in de ontwikkelingslanden. Ze willen dat er een einde komt
aan verwaarlozing en stigmatisering, ze willen toegang tot counseling en behandeling, ze
verlangen ernaar erkend te worden als actieve leden van hun gemeenschap en ze willen waardigheid.

De COVID-pandemie heeft ons eraan herinnerd dat geestelijke gezondheid niet alleen verband houdt met
psychische aandoeningen. Het is ook onlosmakelijk verbonden met geestelijk welzijn, een fundamentele
vereiste voor individuele ontwikkeling en voor de welvaart van elke samenleving.

Om niemand achter te laten, moeten we onze inspanningen opvoeren om kwetsbare groepen
te beschermen: mensen met een psychische aandoening, gezondheidswerkers, jongeren,
slachtoffers van huiselijk en andere vormen van geweld, vluchtelingen en migranten.

Vooral voor kinderen en jongeren was deze periode een hele uitdaging. De pandemie heeft hun
academische leven, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun vroege professionele
inspanningen grondig verstoord. We moeten daarom bijzondere aandacht besteden aan het
mentale welzijn van jongeren en daarin investeren. Interventies op maat kunnen de toegang
voor iedereen vergemakkelijken en beter inspelen op hun unieke behoeften en problemen.
Om hun uitdagingen te begrijpen, moeten we naar hun stemmen luisteren. We moeten met hen
samenwerken om passende antwoorden te bedenken en hun veerkracht op te bouwen. Onze jeugd
is onze toekomst en onze hoop. We hebben de plicht om ze nu te beschermen en te ondersteunen.

We moeten ook de nadruk leggen op preventie, gemeenschapsdiensten en belangrijke instrumenten
zoals peer support. Het mainstreamen van componenten van mentaal welzijn in ander beleid, zoals
algemene gezondheid, onderwijs of armoedebestrijding, zou ook nieuwe wegen kunnen openen.

Geestelijke gezondheid is een universele zorg. Iedereen kan te maken krijgen met uitdagingen
op het gebied van geestelijke gezondheid. Voor sommigen kan het komen in de vorm van een
chronische ziekte, voor anderen kan het uitdagingen op korte termijn opleveren die enige mate
van ondersteuning vereisen, en voor sommigen kan het zelfs de vorm aannemen van een handicap.
We zouden ons allemaal druk moeten maken over de status van de geestelijke gezondheidszorg,
omdat ieder van ons die diensten op een bepaald moment in ons leven mogelijk nodig kan hebben.

Excellenties, dames en heren,

De noodzaak tot samenwerking en het delen van onze ervaring op het gebied van geestelijke gezondheid op
internationaal niveau is dringend. Transversale benaderingen, reflectie en discussie zullen de sleutel
zijn tussen de WHO/Europa, beleidsmakers, professionals in de geestelijke gezondheidszorg, opvoeders,
personen met ervaring, NGO's en andere potentiële actoren. Het verhogen van de status van geestelijke
gezondheid en welzijn op de agenda is dringend. Ik ben blij te zien dat deze coöperatieve geest en
deze urgentie de kern vormen van de Pan-European Mental Health Coalition, die vandaag wordt gelanceerd."

Nationale Arbeidsraad, 30 september 2021


De voorzitter van de Nationale Arbeidsraad, dhr. Rudy Delarue, werd in audiëntie ontvangen. De Koning sprak
met hem over sociale cohesie, een intergenerationele aanpak van de arbeidsmarkt en inclusie op de werkvloer.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koninklijke Militaire School, 30 september 2021


Ontmoeting met de officier-leerlingen van de Koninklijke Militaire School.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Lincoln College, 4 oktober 2021


Prinses Elisabeth start vandaag met haar driejarige opleiding
"History & Politics" aan Lincoln College Oxford in Oxford.

Ter gelegenheid hiervan werden er beelden genomen van de Prinses in het Lincoln College en
op een aantal bezienswaardige plaatsen in Oxford op maandag 27 en dinsdag 28 september 2021.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Nieuwe foto Prins Emmanuel ter gelegenheid van zijn 16de verjaardag, 4 oktober 2021


Op 4 oktober 2021 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Emmanuel ter gelegenheid van zijn 16de verjaardag.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Christian Lambiotte

Wetenschappelijke Excellentieprijzen, 4 oktober 2021


Zijne Majesteit de Koning woonde in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel de uitreiking bij van de
vijfjaarlijkse Wetenschappelijke Excellentieprijzen die door het Fonds de la Recherche Scientifique
(FRS-FNRS) en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) toegekend worden.

De prijzen worden toegekend in de vijf grote wetenschapsdomeinen:
- Conny Aerts (KU Leuven) won de Excellentieprijs in de exacte wetenschappen.
- Wout Boerjan (VIB/ Universiteit Gent) won de Excellentieprijs in de toegepaste wetenschappen.
- Bart Lambrecht (VIB / Universiteit Gent) won de Execellentieprijs
Joseph Maisin 2020 in de fundamentele biomedische wetenschappen.
- Guy Boeckxstaens (KU Leuven) won de Excellentieprijs in de klinische biomedische wetenschappen.
- Johan Wagemans (KU Leuven) won de Excellentieprijs in de taal-, cultuur-, en maatschappijwetenschappen.

Degen Des Konings, 5 oktober 2021


De Koning reikte dit jaar de Degen des Konings uit aan Onderluitenant van het Vliegwezen
Matthieu de Maere d'Aertrycke. De Degen wordt toegekend aan de meest verdienstelijke
officier-leerling van de eerste drie studiejaren aan de Koninklijke Militaire School.

De Degen is de officierssabel van het Belgisch leger met geheel uitgesneden en verguld gevest en
met dof en blinkend gedemaskeerde kling. Op de schede draagt de degen aan de ene kant een Belgisch
wapenschild als oplegsel en aan de andere kant het Koninklijk monogram en de Koninklijke kroon
met het opschrift Degen van de Koning 2021. In de KMS kunnen de leerlingen beloond worden met
een aantal prijzen. De meest prestigieuze prijs is zonder twijfel de Degen des Konings.


Foto: ERM/KMS - Erwin Ceuppens

Wereldtop over Mentale Gezondheid "Mind our rights, now!", 5 oktober 2021


Hare Majesteit de Koningin nam in haar hoedanigheid van Pleitbezorgster van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties deel aan de Wereldtop over
Mentale Gezondheid "Mind our rights, now!", in Parijs. De top gaat voor de derde keer
op rij door, na Londen in 2018 en Amsterdam in 2019, en wil uitwisselingen tussen
professionals, het maatschappelijk middenveld en politici stimuleren. Op die manier
kunnen de praktijken op het vlak van geestelijke gezondheid sneller evolueren.

De Koningin ontmoette er ook de directeur-generaal van de UNESCO, Audrey Azoulay, voor een gesprek
over de vooruitzichten voor het onderwijs wereldwijd na de sluitingen van scholen en het groeiend
aantal schoolverlaters als gevolg van de covid-19 pandemie. Ten slotte werd de kwaliteit van het
onderwijs en burgerschapseducatie, alsook het mentaal welzijn op school en de werkvloer, besproken
in een werkvergadering met hoge ambtenaren van de OESO.

De Koningin kreeg recent opnieuw de rol van Pleitbezorgster van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
toegewezen van VN Secretaris-Generaal António Guterres. Zij bekleedt deze functie sinds 2016, en besteedt
in deze hoedanigheid bijzondere aandacht aan geestelijke gezondheid.

Toespraak Koningin Mathilde:

"Excellenties,
Dames en heren,

Spreken over geestelijke gezondheid en psychosociaal welzijn is niet alleen spreken over
ernstige mentale pathologieën, maar bijvoorbeeld ook over de effecten van stress en angst,
die in verband kunnen worden gebracht met gezinsproblemen, armoede of zelfs conflicten.

Om op deze zeer uiteenlopende situaties te reageren, moeten we luister-, advies- en ondersteuningspraktijken
ontwikkelen die zijn aangepast aan de specifieke situatie van elk individu.

Ook de context en de sociaal-culturele omgeving spelen een belangrijke rol. Zoals de
COVID-19-pandemie heeft aangetoond, kunnen dramatische verschuivingen in de sociale en
economische omgeving het mentale welzijn op grote schaal beďnvloeden. De meest kwetsbaren,
waaronder bevolkingsgroepen in precaire situaties, ouderen en jongeren, worden het eerst getroffen.

Daarnaast bieden de medewerkers die betrokken zijn bij verschillende vormen van zorg een zeer divers aanbod
aan vaardigheden. We weten dat er discrepanties zijn tussen traditionele methoden van medische of psychologische
aard en methoden die aanbevelen om in te grijpen in levensomstandigheden. Deze vaardigheden kunnen echter
complementair blijken te zijn. De top die ons vandaag, een paar dagen voor Wereld Geestelijke Gezondheidsdag,
samenbrengt, biedt het enorme voordeel dat deze verschillende benaderingen samen kunnen komen. We zullen
beter kunnen meten hoe ze elkaar kunnen verrijken, met respect voor diversiteit.

Om dit te doen, zullen we bruggen moeten bouwen, coalities moeten creëren tussen
politieke besluitvormers, internationale organisaties, maatschappelijke organisaties,
mensen met psychische stoornissen en hun familieleden, evenals de gemeenschappen
waarin ze leven. Het zal nodig zijn de uitwisseling van informatie, kennis en
gevoeligheden te bevorderen, evenals de vergelijking van ervaringen die het
mogelijk maken om adequate antwoorden te bieden op de geuite behoeften.

Deze versterkte samenwerking tussen professionals met soms zeer verschillende achtergronden moet
het ook mogelijk maken om de transversale benadering van geestelijk welzijn te verbreden, meer te
verankeren in het gezin, gezondheid, onderwijs, sociaal herstelbeleid en zelfs meer armoedebestrijding.

Om vooruitgang te boeken, is het in de eerste plaats belangrijk om te luisteren naar patiënten, naar mensen
die psychosociale steun zoeken, naar degenen die psychische problemen hebben meegemaakt. We moeten snel en
zo correct mogelijk inspelen op hun behoeften en verwachtingen. Stigma is vandaag de dag nog steeds een grote
barričre voor mensen die advies of zorg zoeken. Het voedt gedrag van angst, wantrouwen, minachting, discriminatie
en zelfs geweld om hen heen. Deze schenden allemaal de menselijke waardigheid en rechten. De resulterende gevoelens
van onbegrip en isolement zijn extra bronnen van angst en stress. Aan dit alles moeten we een einde maken. De
boodschap die we moeten geven is in een paar woorden: "Je bent niet alleen". Integendeel, als mens lopen we
allemaal het risico op een dag psychologische problemen te krijgen. We zijn allemaal bezorgd.

Beter luisteren moet leiden tot meer gerichte ondersteuning. Het respecteren van de keuzes en wensen van patiënten
en mensen die ondersteuning zoeken, moet centraal staan in het werk van de verschillende belanghebbenden, of het nu
artsen, opvoeders, maatschappelijk werkers, counselors, leden van een gemeenschap zijn. Daarbij is het essentieel
dat zij in toegankelijke taal correcte informatie verstrekken over keuzes en mogelijkheden, en dat in een open
dialoog met respect voor mensenrechten. Alleen zo kunnen we niemand achterlaten.

Laten we dit zien als een eerste stap voor al diegenen die ernaar streven om zichzelf weer op te bouwen, hun
autonomie te herwinnen en het vermogen te herwinnen om de auteur van hun eigen leven in de samenleving te zijn."

H.Essers, 6 oktober 2021


Zijne Majesteit de Koning bezocht het bedrijf H.Essers in Genk. De Koning ging er in gesprek
met de directie over hun aanwervingsbeleid en de arbeidskrapte. De focus ligt daarbij op de
promotie van een brede opleidings- en leercultuur, over de ganse loopbaan. De Koning sprak
vervolgens met werknemers met uiteenlopende profielen over hun ervaring hiermee.

L'Essentiel, 6 oktober 2021


Hare Majesteit de Koningin bezocht L'Essentiel, een afdeling van het CHU UCL in Namen waar borstkankerpatiënten
en hun naasten ondersteuning krijgen van een pluridisciplinair en professioneel team tijdens hun behandeling.
Gekwalificeerde vrijwilligers bieden zowel individuele zorgen als collectieve ateliers en gespreksessies aan.
De Koningin bracht dit bezoek deze maand in het kader van de sensibilisering rond borstkanker. Naast de
preventieve en curatieve zorg, moet ook aandacht gaan naar het mentale welzijn van borstkankerpatiënten.

Fairtrade International, 7 oktober 2021


De Koningin ontmoette mevr. Nyagoy Nyong'o, CEO van Fairtrade International en dhr. Nicolas Lambert,
Directeur van Fairtrade Belgium in het kader van de jaarlijkse week van de Fairtrade. Ze nam, in
haar hoedanigheid van Pleitbezorgster van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde
Naties, een Fair Card Award in ontvangst, als erkenning voor haar engagement voor de meest kwetsbaren.

De Koningin schenkt speciale aandacht aan de rol van kleine landbouwers
in ontwikkelingslanden, onder wie een groot aantal vrouwen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

David Hockney, 7 oktober 2021


Twee jaar geleden was de Koning op bezoek bij #DavidHockney in zijn atelier in Frankrijk.
Vanavond opent hij samen met de Koningin de expo van de Britse kunstenaar in Bozar.
De Koning heeft een grote bewondering voor Hockney's werk.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin woonden in het Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR) de
opening bij van de tentoonstelling rond het werk van de Britse kunstenaar David Hockney. Tot op
vandaag is David Hockney (1937) een van de belangrijkste en meest invloedrijke figuren in de
kunstwereld. Het eerste luik van de expo, Werken uit de Tate Collectie, 1954-2017, biedt een
overzicht van Hockneys volledige artistieke carričre, met iconische beelden uit de Londense
swinging sixties en Zuid-Californië, zijn beroemde dubbelportretten en monumentale landschappen.
Het tweede luik, De komst van de lente, Normandië, 2020, gebracht in samenwerking met de Royal Academy
of Arts, toont je de kleurrijke schilderijen die hij tijdens de eerste lockdown op zijn tablet maakte.

Bezoek aan de provincie Luxemburg, 8 oktober 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten een bezoek aan de provincie Luxemburg. Het bezoek startte
in Vielsalm bij het La "S" Grand Atelier, een kunstencentrum voor mensen met een handicap. Vandaar gaingen de
Koning en de Koningin naar de Comptoir Forestier in Marche-en-Famenne. Hier werden zaden van de beste
bosbestanden in Wallonië verzameld, gesorteerd en verkocht aan particuliere kwekers om zo de productiviteit,
de genetische diversiteit en de duurzaamheid van de Waalse bossen te verzekeren. Het bezoek eindigt in het
Château Jadot in Marche-en-Famenne waar de Vorsten worden de plaatselijke autoriteiten en de bevolking ontmoeten.

Evenement over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als instrument
voor een transitie naar verantwoordelijke organisaties, 11 oktober 2021


Hare Majesteit de Koningin nam deel aan een evenement over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
als instrument voor een transitie naar verantwoordelijke organisaties op de campus van de UCLouvain.
Het evenement bracht studenten van vijf Franstalige universiteiten en hogescholen samen (UCLouvain),
UNamur, ULiege, UMons en EPHEC) en is het derde luik van een reflectie- en discussieprogramma tussen
studenten en professoren van de Belgische managementschools en faculteiten economie. De eerste twee
vonden respectievelijk plaats in de Antwerp Management School in februari 2020 en in de Solvay
Brussels School in mei 2021, eveneens in aanwezigheid van de Koningin.

De Koningin pleit voor een grotere betrokkenheid van jongeren bij
de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsagenda van de VN.

Koningin Mathilde schrijft editorial, 13 oktober 2021


De Koningin schreef een editorial over de impact van de Covid-19-pandemie op ouders
van kinderen met een handicap in het magazine Developmental Medicine & Child Neurology.

Ouders van kinderen met een handicap en de COVID-19-pandemie door Hare Majesteit Koningin Mathilde:

De COVID-19-pandemie noopte de autoriteiten en instellingen tot het nemen van dringende maatregelen van algemene
strekking, waaronder het beperken van sociale contacten en het afsluiten van openbare ruimten om de verspreiding
van het virus te voorkomen of beperken. We zien nu duidelijk dat niet alles kon voorzien en gepland worden:
quarantaine en andere preventieve maatregelen hadden vaak pijnlijke gevolgen voor degenen die toch al een
moeilijker leven leidden - de kansarmen en kwetsbaren, en de mensen om hen heen.

In de context van de pandemie werden ouders en verzorgers van kinderen met beperkingen of complexe chronische
aandoeningen geconfronteerd met ongekende, soms onoverkomelijke dilemma's. Scholen en woonzorgcentra sloten
hun deuren; de niet-acute zorg werd ernstig verstoord. Ouders en verzorgers moesten zelf beslissen of zij hun
kinderen uit de zorg haalden en naar het ouderlijk huis terugbrachten, of dat zij hen in de gewone leefomgeving
lieten, waar bezoek en andere sociale contacten drastisch werden beperkt of verboden. In sommige gevallen werd
de steun voor thuiszorg stopgezet en werden veel aspecten van het dagelijks leven voor langere periodes opgeschort,
zonder vooruitzicht op normalisering. Beperkingen bij het winkelen maakten de uitdagingen nog groter. Deze maatregelen
waren terecht gebaseerd op expertevidentie, en het zijn inderdaad maatregelen die getuigen van gezond verstand,
maar de toepassing ervan is voor de gezinnen van kinderen met beperkingen wellicht onhandelbaar gebleken.

De dagelijkse realiteit voor deze ouders kan leiden tot lichamelijke en geestelijke uitputting. De
lasten en verantwoordelijkheden die zij reeds in gewone tijden hebben, zijn zwaarder en complexer
geworden. Naast de uren die zij doorbrengen met telewerken en de zorg voor broers en zussen in lockdown,
moeten zij de taken van professionele verzorgers en opvoeders op zich nemen, in een thuisomgeving en met
apparatuur die vaak minder of ongeschikt is. In deze situaties vraagt een kind of tiener dat sociaal of
emotioneel de kluts kwijt is, om voortdurende aandacht. De spanningen in het gezin kunnen verergeren,
vooral wanneer de gebruikelijke steun van grootouders en andere familieleden ontbreekt.

Ouders melden een latent schuldgevoel over de moeilijkheid om keuzes te maken en hun onvermogen
om al deze nieuwe rollen op zich te nemen. Het sociale isolement dat zij in gewone tijden vaak
ervaren, is verergerd. De vermoeidheid is algemeen. Maar zij vertellen ook over de vele vormen
van machteloosheid die zij voelen bij het opladen van hun batterijen, het vlot beheren van het
dagelijkse leven, de toegang tot begrijpelijke, doelgerichte en samenhangende informatie over de
maatregelen die hen bezighouden, en het vinden van bestaande middelen voor advies, steun en respijt.
Bovenal zijn de meesten van hen niet in staat om hun stem te laten horen wanneer zij vragen om een
gemoduleerde toepassing van het preventiesysteem, waarbij rekening wordt gehouden met hun specifieke
situatie en behoeften, alsook met die van hun kinderen en bij uitbreiding hun hele gezin.

De pandemie heeft de verschillende realiteiten en ongelijkheden die in de samenleving bestaan,
verergerd en onder de aandacht gebracht. Coherente beoordelingen en lessen voor de toekomst
beginnen nu vorm te krijgen, zij het langzaam. De nasleep van de pandemie moet leiden tot een
grondiger bezinning: enerzijds over het geestelijke en lichamelijke welzijn van ouders van
kinderen met een beperking, niet alleen in tijden van crisis, maar ook gedurende hun hele levensloop,
en anderzijds over de mechanismen voor dialoog, ondersteuning en respijt waartoe zij toegang moeten hebben.

Gezondheid in al haar aspecten is een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde
Naties. Geestelijke gezondheid maakt daar uiteraard deel van uit, maar krijgt bij lange na niet
de aandacht die zij verdient. Als pleitbezorger van deze doelstellingen wil ik in het bijzonder
bijdragen aan de bewustwording van het belang van geestelijke gezondheid op nationaal en internationaal
niveau. De COVID-19-pandemie en de internationale reactie daarop hebben ons de ogen geopend voor de noodzaak
een einde te maken aan onverschilligheid en stigmatisering, empathie te bevorderen, en bovenal de toegang
tot geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning te waarborgen voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Rondetafel door vzw Markant, 13 oktober 2021


Hare Majesteit de Koningin nam deel aan een rondetafel die georganiseerd werd door de vzw Markant in het kader van haar
professionele netwerk Artemis. Centraal stond het thema Creativiteit en vindingrijkheid in moeilijke omstandigheden.
Er werd dieper ingegaan op drie uitdagingen voor de private sector: de impact van COVID 19 en de Brexit op het
ondernemen; en het belang van duurzaamheid. Deze bijeenkomst ging door in August Antwerpen. De Koningin ging
regelmatig in gesprek met zakenvrouwen over uiteenlopende onderwerpen die de bedrijfswereld bezighouden.

Europalia, 14 oktober 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin openden de 28ste editie van cultuurfestival "Europalia" in de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Het artistiek programma van Europalia Trains&Tracks stond
helemaal in het teken van de trein. De openingstentoonstelling "Sporen van moderniteit" schetst de impact
van de trein op de maatschappij en in het bijzonder op de schilderkunst. Europalia Trains & Tracks loopt
tot 15 mei 2022 en telt ongeveer 70 evenementen, in musea, maar ook in stations en rijdende treinen.

Angela Merkel, 15 oktober 2021


Zijne Majesteit de Koning ontving Hare Excellentie Angela Merkel, Kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland,
in gezelschap van Eerste Minister Alexander De Croo, voor een lunch op het Kasteel te Laken. De Koning reikte
bij deze gelegenheid het Grootlint in de Leopoldsorde uit aan de Duitse Bondskanselier.

Panelgesprek rond mentaal welzijn, 15 oktober 2021


Hare Majesteit de Koningin nam deel aan een panelgesprek rond mentaal welzijn samen met EU Commissaris Kyriakides
en jongeren uit 4 Europese landen naar aanleiding van de publicatie van het regionaal rapport van Unicef's State
of the World's Children Report 2021. Het rapport onderzoekt voor het eerst de geestelijke gezondheid en het welzijn
van kinderen en jongeren wereldwijd en past in de context van een groeiende aandacht voor mentale gezondheid.

De covid-19-pandemie heeft mentaal welzijn het afgelopen jaar extra onder de aandacht gebracht. Afstandsmaatregelen,
schoolsluitingen en lockdowns hadden een negatieve impact op het onderwijs, diensten voor kinderbescherming- en
gezinsondersteuning, jeugdwerkloosheid en de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren.

Audiëntie, 18 oktober 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft deze voormiddag, mevr. Sylvie Marique en mevr. Catherine
Delcourt, in audiëntie ontvangen. Beide commissarissen werden aangesteld door de Waalse
regering om de heropbouw na de zware overstromingen van juli in goede banen te leiden.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Keizerlijke Commanderie der Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie, 18 oktober 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft deze voormiddag vertegenwoordigers van de Keizerlijke
Commanderie der Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie ontvangen. De
Commanderie overhandigde een korf met de nieuwe Belgische appel- en perenoogst.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Ecole Hoteličre Provinciale de Namur (EHPN), 19 oktober 2021


Hare Majesteit de Koningin bracht een bezoek aan de Ecole Hoteličre Provinciale de Namur (EHPN).
Tijdens een rondetafelgesprek kreeg de Koningin informatie over de verschillende opleidingen in de
hotelsector. Daarna bezocht ze enkele ateliers met praktijklessen en drie keukens: de warme keuken,
de koude keuken en de bakkerij/banketbakkerij. De Koningin ontmoette ook jongeren en leraars.

Scholieren wandelingen Koninklijk Domein van Laken, 19 oktober 2021


De geleide wandelingen voor scholen in het Koninklijke Domein van Laken gaan het herfstseizoen in. Honderden
leerlingen uit lagere scholen van de Stad Brussel ontdekken jaarlijks de fauna en flora van het Domein.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Geloofsbrieven, 19 oktober 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft voor de overhandiging van hun geloofsbrieven in audiëntie ontvangen:
Zijne Excellentie Vagif Ismayil Sadigov, ambassadeur van de Republiek Azerbeidzjan
Zijne Excellentie Dato’ Ahmad Rozian Abd Ghani, ambassadeur van Maleisië
Zijne Excellentie Khalid Fahad A.A. Al-Hajri, ambassadeur van de Staat Qatar
Zijne Excellentie Pascal Schafhauser, ambassadeur van het Vorstendom Liechtenstein


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Vivaqua, 20 oktober 2021


Zijne Majesteit de Koning bezocht de waterproductiesite van Vivaqua in Tailfer. Het oppervlaktewater
dat in de installatie in Tailfer wordt opgevangen, wordt voornamelijk gebruikt om het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van drinkwater te voorzien. Tijdens het bezoek sprak de Koning met de
directie en de werknemers over de kwaliteit van het drinkwater, de bescherming van natuurlijke
hulpbronnen en van de biodiversiteit op de site, en het belang van duurzame watervoorziening.

Herdenking van de vijfentwintigste verjaardag van de Witte Mars, 20 oktober 2021


Hare Majesteit de Koningin woonde de herdenking bij van de vijfentwintigste verjaardag van de
Witte Mars in ons land. Tijdens dit eerbetoon werd hulde gebracht aan alle kinderen die het
slachtoffer zijn van verdwijningen en seksuele uitbuiting. Deze herdenking vond plaats aan
het herdenkingsstandbeeld De Bode - Aan de vermiste kinderen in het Warandepark te Brussel.

De Witte Mars was een betoging die plaats had op 20 oktober 1996 in Brussel nadat de zaak Dutroux losbarstte
met diens arrestatie. De betogers kwamen op straat voor een beter werkend gerecht dat in alle onafhankelijkheid
de zaak Dutroux tot op het bot zou kunnen uitspitten en voor een betere bescherming van kinderen.

Marc Dutroux (1956) is een Belgische misdadiger, seriemoordenaar en serieverkrachter. Hij werd in 2004 veroordeeld
tot levenslang voor ontvoering, gijzeling, verkrachting, moord en illegale handel. Hij werd in 1996 opgepakt
voor de ontvoering en verkrachting van zes meisjes, van wie slechts twee overleefden, bekend als de zaak-Dutroux.
Eerder werd hij al veroordeeld voor de ontvoering en verkrachting van vijf meisjes (in 1989). Dutroux werd in 2004
ook veroordeeld voor moord op zijn kompaan en voor de verkrachting van drie meisjes in Slowakije. Daarnaast
pleegde Dutroux een onbekend aantal verkrachtingen, voornamelijk in België, Frankrijk en Slowakije.

Audiëntie, 20 oktober 2021


Dhr. Jean-Michel Saive, de nieuwe voorzitter van het Belgisch Olympisch & Interfederaal Comité, en
zijn voorganger, baron Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, werden deze middag in audiëntie ontvangen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Wetenschappelijke prijzen van de G.S.K.E. voor 2020 en 2021, 21 oktober 2021


Hare Majesteit de Koningin woontde de academische zitting bij van de Geneeskundige Stichting Koningin
Elisabeth (G.S.K.E.) en reikte de wetenschappelijke prijzen van de G.S.K.E. voor de jaren 2020 en 2021
uit in het Koninklijk Paleis te Brussel. De Raad van Bestuur van de G.S.K.E. selecteerde verschillende
projecten op voorstel van haar Wetenschappelijk comité. Met deze wetenschapsprijzen wil G.S.K.E. Belgische
onderzoekers in het domein van de neurowetenschappen ondersteunen. Tijdens de zitting werden ook de
onderzoekers voorgesteld die onderzoekskredieten ontvingen van de G.S.K.E. voor de periode 2020-2022.

De laureaten van de wetenschapsprijzen van het G.S.K.E. voor de jaren 2020 en 2021 zijn:

2020:
- Burggravin Valine de Spoelberch prijs: Prof. dr. Peter Vangheluwe, PhD (KU Leuven)
- UCB Award: Prof. dr. Bart De Strooper, MD, PhD (KU Leuven)
- Ernest Solvay Prize: Prof. dr. Benoit Vanhollebeke, PhD (KU Leuven)
- Janine en Jacques Delruelle prijs: Prof. dr. Vincent Timmerman, PhD, (UAntwerpen)

2021:
- Ernest Solvay prize: Dr. Ryohei Iwata, DVM, PhD (KU Leuven)
- CBC bank prijs: Prof. Dr. Bernard Hanseeuw, PhD (UCLouvain)
- Janine en Jacques Delruelle prijs: Dr. Anke Van der Perren , PhD (KU Leuven)

Werkbezoek aan de Defensiestaf in het Kwartier Koningin Elisabeth, 21 oktober 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht een werkbezoek aan de Defensiestaf in het Kwartier Koningin Elisabeth. De Koning
kreeg een briefing over de strategische visie en actieplannen van Defensie, over de operatie Red Kite in Afghanistan
en de verschillende operaties op zee en in Mali. De Koning brengt, als opperbevelhebber van het leger, regelmatig
werkbezoeken aan Defensie om op de hoogte te blijven van de verschillende operaties die worden uitgevoerd.

Collčge Da Vinci, 21 oktober 2021


Hare Majesteit de Koningin ontmoette de leerlingen van het laatste jaar van het middelbare onderwijs op het
Collčge Da Vinci in Perwez (Waals Brabant). De Koningin sprak met hen over de Agenda 2030 en de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dit bezoek kadert in de herdenkingen van de 75ste
verjaardag van het Handvest van de Verenigde Naties, die met één jaar zijn uitgesteld vanwege de COVID-19
pandemie. Naar aanleiding hiervan vinden informatiedagen over de VN en multilateralisme plaats op
verschillende middelbare scholen. De Dag van de Verenigde Naties wordt ieder jaar op 24 oktober gevierd.

Koninklijke Orde van de Paardevisser, 22 oktober 2021


De 'Koninklijke Orde van de Paardevisser' uit Oostduinkerke wordt ontvangen door de Adjunct-Protocolchef
van de Koning. Ze overhandigen naar jaarlijkse traditie vijf kilogram verse garnalen. Sinds 2013 staan
ze op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van Unesco.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Prinses Elisabeth viert 20ste verjaardag, 25 oktober 2021


Op 25 oktober 2021 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prinses Elisabeth ter gelegenheid van haar 20ste verjaardag.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Werkbezoek aan Denemarken, 25-27 oktober 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht een werkbezoek aan Denemarken om er kennis te maken met het Deense arbeidsmarkt- en
opleidingsbeleid. Hij werd vergezeld door de federale en regionale ministers van Werk en Werkgelegenheid, de heer
Pierre-Yves Dermagne, mevrouw Hilde Crevits, mevrouw Christie Morreale en de heer Bernard Clerfayt. In de delegatie
waren er ook vertegenwoordigers van de sociale partners en administratiehoofden.

De afgelopen tien jaar heeft Denemarken verschillende hervormingen doorgevoerd met het doel zoveel mogelijk
mensen aan het werk te krijgen. Bijzonder aan het Deense model is dat het een flexibele arbeidsmarkt combineert
met een proactief beleid inzake toegang tot werk en een sterke sociale bescherming. De nadruk ligt er doorheen
de loopbaan op levenslang leren. Deze hervormingen hebben bemoedigende resultaten gehad op de tewerkstellingsgraad,
met name van ouderen en vrouwen. De Deense ervaring is interessant voor België, aangezien ons land tegen 2030
een tewerkstellingsgraad van 80 procent wil bereiken. Ook bijzonder interessant is dat in Denemarken 80 procent
van de beroepsbevolking een opleiding volgt. In beide landen spelen de sociale partners en sociale dialoog
een belangrijke rol. Het bezoek is dus een ideale gelegenheid om een aantal gemeenschappelijke maatschappelijke
uitdagingen aan te kaarten, zoals de steun aan kwetsbare groepen, de loonkloof tussen mannen en vrouwen en
de aanpassingen aan nieuwe vormen van werk als gevolg van de digitale revolutie.

Op 26 oktober 2021 werden de Koning en Ministers Dermagne, Crevits, Morreale en Clerfayt op het Deense Ministerie
van Werkgelegenheid ontvangen. STAR – het Deense arbeidsmarkt- en wervingsbureau – presenteerde de bijzonderheden
van het Deense model. De delegatie bracht vervolgens een bezoek aan Novo Nordisk, een farmaceutisch bedrijf dat
diverse belangrijke elementen van het Deense model toepast in zijn aanwervingsbeleid en t.o.v. zijn werknemers.
Dit werd gevolgd door een werklunch met de Deense vakbonds- en werkgeversfederaties. De delegatie bezocht na de
lunch het stadshuis van Gladsaxe, een randgemeente van Kopenhagen. Hier werd uitgelegd hoe Deense gemeenten
werkgelegenheid en opleiding op lokaal niveau ondersteunen. De dag werd afgesloten met een diner met
vertegenwoordigers van de academische wereld, denktanks en Deense economische actoren.

Het werkbezoek aan Denemarken werd op 27 oktober 2021 afgesloten met een ontmoeting in het
Deense parlement met vertegenwoordigers van de parlementaire commissie voor werkgelegenheid.
Vervolgens vond er een lunch plaats met dhr. Nicolai Wammen, Deens minister van Financiën.

De Koning hecht een groot belang aan arbeidsmarktvraagstukken en opleidingen. Dit werkbezoek aan Denemarken volgt
op eerdere bezoeken aan Duitsland (2015) en Zwitserland (2017), die specifiek gericht waren op duaal leren.

RevArte, 26 oktober 2021


Hare Majesteit de Koningin bracht een bezoek aan RevArte, een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis in
Edegem dat dit jaar zijn tiende verjaardag viert. De Koningin praatte er met de directie over de
voortrekkersrol die RevArte speelt op vlak van revalidatiezorg. Daarna ontmoette ze de patiënten
en het personeel van het centrum Herbosch-Ceurremans, dat zich specifiek richt op het herstel van
jonge verkeersslachtoffers. Tot slot maakte de Koningin in de therapiezaal kennis met de modernste
technologieën, zoals de staprobot, de virtuele spiegeltherapie en een interactief therapeutisch scherm.

Gezinsbond / La Ligue des familles, 27 oktober 2021


Hare Majesteit de Koningin ontmoette dhr. Jeroen Sleurs, algemeen directeur van de Gezinsbond, en
dhr. Christophe Cocu, algemeen directeur van de Ligue des Familles naar aanleiding van de honderdste
verjaardag van beide organisaties. Zij spraken over hun gevarieerde aanbod van diensten en voordelen
voor gezinnen en de belangen van gezinnen die ze verdedigen in ons land. De Gezinsbond en la Ligue des
Familles werken aan een gezins- en kindvriendelijke samenleving. De gezinsbond rekent op de steun van
meer dan 165.000 leden-gezinnen, ruim 11.000 vrijwilligers en bijna 150 medewerkers. La Ligue des
familles telt 30.000 leden, 65 locaties in Brussel en Wallonie, 1500 vrijwilligers en 65 werknemers.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Belgische atleten, 29 oktober 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvingen in het Kasteel van Laken een groot aantal Belgische
atleten die een topprestatie neergezet hebben in 2020 en 2021. Concreet gaat het om de atleten die hebben
deelgenomen aan de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio en de medaillewinnaars van een Europees of
wereldkampioenschap. De Koning en de Koningin wilden op deze manier de atleten eren en bedanken voor hun inzet.

Tentoonstellingen 'De Verbeelding van het Universum' en 'De oerknal voorbij', 9 november 2021


Hare Majesteit de Koningin bezoekt de tentoonstellingen De Verbeelding van het Universum in
Museum M en De oerknal voorbij in de universiteitsbibliotheek van Leuven. Deze exposities maken
deel uit van het KNAL! Stadsfestival van de Big Bang, een reeks culturele evenementen
in het teken van de oerknaltheorie. Het festival is een hommage aan professor Georges Lemaitre die
beschouwd wordt als de vader van de bigbangtheorie en de grondlegger van de moderne kosmologie.

Eedaflegging, 8 november 2021


Zijne Majesteit de Koning ontving deze voormiddag Professor Emmanuelle
Bribosia, benoemd tot rechter bij het Grondwettelijk Hof.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Tentoonstellingen 'De Verbeelding van het Universum' en 'De oerknal voorbij', 9 november 2021


Hare Majesteit de Koningin bezocht de tentoonstellingen De Verbeelding van het Universum in Museum M
en De oerknal voorbij in de universiteitsbibliotheek van Leuven. Deze exposities maken deel uit van
het KNAL! Stadsfestival van de Big Bang, een reeks culturele evenementen in het teken van de
oerknaltheorie. Het festival is een hommage aan professor Georges Lemaitre die beschouwd wordt
als de vader van de bigbangtheorie en de grondlegger van de moderne kosmologie.

De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, 10 november 2021


Hare Majesteit de Koningin ontving, in haar hoedanigheid van pleitbezorgster
van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, de Hoge Commissaris van de
Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, dhr. Filippo Grandi.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

FratriHa, 10 november 2021


Hare Majesteit de Koningin bezocht de vzw FratriHa, een platform voor steun, sensibilisering en
informatie voor broers, zussen en ouders van mensen met een beperking. De Koningin las er voor
uit het boek 'La petite casserole d'Anatole' dat speciaal werd geschreven voor jonge mantelzorgers.
Hierna gaat ze in gesprek met de jongeren, de begeleiders en de ouders over hun uitdagingen.

Militaire plechtigheid ter ere van de Onbekende Soldaat, 11 november 2021


Zijne Majesteit de Koning woonde de militaire plechtigheid bij ter ere van de Onbekende Soldaat,
de overledenen van de twee wereldoorlogen en de gesneuvelde militairen tijdens humanitaire en
vredesmissies sinds 1945. Deze plechtigheid vond plaats aan de Congreskolom in Brussel in aanwezigheid van
de Voorzitters van Kamer en Senaat, de vertegenwoordigers van de Federale Regering en de Gestelde Lichamen.

Koningsdag Te Deum, 15 november 2021


Hunne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent woonden het
Te Deum bij ter gelegenheid van Koningsdag, in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal te Brussel.

Paleis der Natie, 15 november 2021


Hunne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola woonden de plechtigheid bij ter gelegenheid van Koningsdag
in het Paleis der Natie. Dit jaar is het thema 100 jaar vrouwen in de Belgische politiek. De plechtigheid werd
georganiseerd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en de Federale regering.

Audiëntie, 16 november 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft deze voormiddag dhr. Peter Wouters, algemeen
voorzitter van beweging.net, dhr. Luc Van Gorp, voorzitter van het CM Gezondheidsfonds,
en dhr. Marc Leemans, voorzitter van de christelijke vakbond ACV, in audiëntie ontvangen.
Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van beweging.net, spraken zij over de
geschiedenis van het netwerk en over de sociaal-economische uitdagingen van deze tijd.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Provincie Vlaams-Brabant, 17 november 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezochten de provincie Vlaams-Brabant. Het bezoek startte
bij de afdeling voor de behandeling van eetstoornissen van de psychiatrische Kliniek Alexianen in Tienen.
De Vorsten maakten er kennis met het multidisciplinaire team van verzorgers en de patiënten, en volgden
een les van de Ziekenhuisschool De Radar. Vandaar gingen ze naar SESVanderHave Innovation Center (SVIC),
het onderzoekscentrum van deze wereldwijde speler in de suikerbietenzadensector, waar de suikerbietvariëteiten
van de toekomst worden ontwikkeld. Vervolgens stond een bezoek aan de Abdij van Averbode op het programma
ter gelegenheid van de 900ste verjaardag van de Norbertijnerorde. De Vorsten maakten ook kennis maken
met de abdijgemeenschap. Het bezoek eindigde met een ontmoeting met de bevolking in Diest.

100 jaar Spa Monopole, 18 november 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezochten Spadel in Spa in het kader van het eeuwfeest
van Spa Monopole & Spa Reine. Na een bezoek aan de productielijnen voor mineraalwater, gingen de
Vorsten naar het Domaine de Berinzenne. De Vorsten zaten er een werkvergadering voor over duurzaam
waterbeheer, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit. Waals Minister van Natuur
Céline Tellier en experten inzake leefmilieu en biodiversiteit namen deel aan deze vergadering.

Voorleesweek, 19 november 2021


Hare Majesteit de Koningin bezocht het WZC Sint Franciscus in Vinkt. Ze las er voor uit het boek
aan ouderen en jongeren in het kader van de Voorleesweek (20 tot 28 november 2021). Dit jaar stond
namelijk de vermaatschappelijking van de zorg en intergenerationele initiatieven tussen scholen en
woonzorgcentra centraal. Het voorlezen zet aan tot sociaal contact tussen generaties en is een middel
tegen eenzaamheid en isolatie. Het bezoek van de Koningin was dan ook een warm pleidooi voor
vrijwilligers om zich te engageren als voorleesvrijwilliger in een Woonzorgcentrum.

Geloofsbrieven, 24 november 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft voor de overhandiging van hun geloofsbrieven in audiëntie ontvangen:
Hare Excellentie Valeria Denisse Vilaseca Chumacero, ambassadeur van de Plurinationale Staat Bolivia
Zijne Excellentie Yonis Yassin Hashi, ambassadeur van de Federale Republiek Somalië
Hare Excellentie Yaira Jiménez Roig, ambassadeur van de Republiek Cuba


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Audiëntie, 25 november 2021


Zijne Majesteit de Koning ontving Zijne Excellentie Kassym-Jomart Tokayev,
President van de Republiek Kazachstan, in audiëntie op het Paleis te Brussel.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Audiëntie, 29 november 2021


Zijne Majesteit de Koning ontving de nieuwe voorzitter van het Militair Comité
van de NATO, Admiraal Rob Bauer, in audiëntie in het Kasteel te Laken.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Staatsbezoek aan Italië (uitgesteld), 1-3 december 2021


In het licht van de plots heel snel verslechterde gezondheidssituatie in België en Europa,
is in overleg met de Italiaanse autoriteiten besloten om het geplande staatsbezoek aan
Italië van 1 tot en met 3 december 2021 uit te stellen naar een latere datum.

Zijne Majesteit de Koning zal op 1 december 2021 toch een korte verplaatsing naar Rome maken
voor een ontmoeting met de President van de Italiaanse Republiek, de heer Sergio Mattarella,
die eind januari zijn mandaat beëindigt. Tijdens deze ontmoeting zal hij benadrukken hoe
belangrijk de goede banden tussen België en Italië zijn. Hij zal hierbij vergezeld worden
van Minister van Buitenlandse Zaken Wilmčs en een beperkte delegatie.

Officieel bezoek aan Rome, 1 december 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht een eendaags officieel bezoek aan Rome om de goeie
banden tussen België en Italië te benadrukken. Het bezoek startte met een bilaterale
meeting en lunch in het Quirinaalpaleis met President Mattarella. Vervolgens bezocht
de Koning het Palazzo de Chigi, waar hij een ontmoeting had met de Eerste minister
van Italië, dhr. Mario Draghi. Nadien ontmoette hij de burgemeester van Rome,
dhr. Roberto Gualtieri, in het stadhuis van Rome. Op de Residentie van de
ambassade sluitte een ontmoeting met het personeel het programma af.

22ste huwelijksverjaardag, 4 december 2021


De Koning en de Koningin vieren vandaag hun 22ste huwelijksverjaardag. Dank voor de warme wensen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Ontmoeting rond kinderarmoede, 6 december 2021


Hare Majesteit de Koningin nam, in haar hoedanigheid van Erevoorzitster van UNICEF België, deel aan
een ontmoeting rond kinderarmoede. In België groeit 1 kind op 5 op in armoede. Voor gezinnen die in
armoede leven, is Sinterklaasdag vaak een stresserende dag omdat ze niet altijd de middelen hebben
om hun kinderen extra te verwennen. De Koningin ging in gesprek met jongeren en hun families,
vertegenwoordigers van UNICEF België, de netwerken voor armoedebestrijding en verenigingen
die kinderen steunen die in precaire omstandigheden leven. Ze pleitte hierbij voor een nieuwe
impuls en duurzame oplossingen in de strijd tegen armoede van kinderen en van hun families.

Het bezoek zoomde in op de Brusselse vereniging 'Vrienden van het Huizeke' die tandems van armoede-experts
en maatschappelijk werkers inzet aan de schoolpoorten. Deze brugfiguren scheppen een band tussen de school
en ouders en ondersteunen kwetsbare gezinnen zodat zij de kans krijgen om via de school uit de armoede
te geraken en een betere toegang te krijgen tot hun rechten.

Landbouwbedrijf Koeweidehof, 9 december 2021


Hare Majesteit de Koningin bezocht het landbouwbedrijf Koeweidehof in Merchtem. De Koningin ging er met acht
vrouwelijke landbouwers in gesprek over de rol van de vrouw in de landbouwsector. Deze ontmoeting was
oorspronkelijk voorzien in het kader van de Ladies' Day van de Agribex-beurs die door de huidige
gezondheidssituatie niet kon doorgaan. Tot slot kreeg de Koningin een rondleiding in het melkveebedrijf,
met innovatieve technieken zoals een automatische voederrobot, een melkrobot en een biogasinstallatie.

Belgodyssee, 9 december 2021


Zijne Majesteit de Koning woonde de prijsuitreiking van de Belgodyssee-wedstrijd bij. De ceremonie ging online
door en was te volgen via een livestream op de Facebookpagina's van het Koninklijk Paleis en Belgodyssee.

De Belgodyssee reportagewedstrijd werd in 2005 gelanceerd op initiatief van de VRT, de RTBF en het Prins
Filipfonds in samenwerking met Editions de l'Avenir, Metro en met de steun van de Kanselarij van de Eerste
Minister. De wedstrijd bevordert de samenwerking tussen jonge journalisten in spe uit de verschillende
Gemeenschappen van België. Zeven duo’s laatstejaarsstudenten - de ene Nederlandstalig, de andere
Franstalig – trekken er als team op uit en werken twee weken lang samen aan radioreportages en
artikels voor de geschreven en online pers. Kers op de taart is een betaalde stage van 6 maand
op de nieuwsredactie van de VRT voor de Nederlandstalige winnaar en een betaalde stage van 6
maand op de nieuwsredactie van de RTBF voor de Franstalige winnaar. Sinds 2017 wordt ook een
prijs toegekend voor de geschreven pers: een betaalde stage van één maand bij Metro (Nederlandstalige
winnaar) en L'Avenir (Franstalige winnaar). Het thema van de Belgodyssee wedstrijd dit jaar is veerkracht.

De livestream startte om 15.00 op de Facebookpagina van het
Koninklijk Paleis en de Facebookpagina van Belgodyssee.

Kerstboom, 10 december 2021


Hij staat er weer! De kerstboom van het Koninklijk Paleis is vandaag aangekomen en versierd met lichtjes.
Kom hem bewonderen tot en met 6 januari. De boom werd dit jaar geschonken door de gemeente Rochefort.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe Gezinsfoto Koning Filip en Koningin Mathilde, 18 december 2021


Naar aanleiding van de eindejaarsperiode delen we graag een nieuwe foto van de Koninklijke
Familie met jullie. De foto staat ook op de kerstkaart van de Vorsten van dit jaar.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Caritas Secours, 22 december 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin nameb deel aan een kerstactiviteit van Caritas Secours en
verschillende lokale organisaties in Verviers voor de slachtoffers van de overstromingen van juli. Caritas
Secours biedt onder meer een Kerstlunchpakket aan, aan alle aanwezigen. De Koning en de Koningin kregen bij
aankomst een kort overzicht van Caritas Secours van de lokale situatie. Daarna gingen ze in gesprek met
slachtoffers en vrijwilligers. Ten slotte luisterden de Vorsten naar een aantal kerstliederen met de
aanwezigen. Dit bezoek vindt plaats in een voormalige verpleegsterschool in Verviers, een gebouw dat
aangekocht en duurzaam gerestaureerd werd door de "Société Publique de Gestion de l'Eau".

UZ Brussel, 22 december 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezochten de afdeling intensieve zorgen van het Universitair
Ziekenhuis Brussel in Jette. De Vorsten wilden op die manier al het verzorgend personeel van ons land
bedanken voor hun bewonderenswaardige inzet sinds het begin van de pandemie.

Audiëntie van de heer Roger Lybaert, 23 december 2021


Dhr. Roger Lybaert, ongetwijfeld de bekendste woonzorgbewoner van Vlaanderen, wordt vandaag in
audiëntie ontvangen door de Koning en Koningin op het Kasteel te Laken. Ze bespreken de rol van
ouderen in de maatschappij en de eenzaamheid die vele bewoners van woonzorgcentra ervaren tijdens
de pandemie. Ook zijn nominatie voor de Prijs voor de Mensenrechten 2021 kwam aan bod.

In de zomer van 2020 schreef Roger een open brief waarin hij aandacht vroeg voor de bewoners van woonzorgcentra
tijdens de pandemie. Zijn getuigenis, zijn inzet voor zijn echtgenote en voor anderen, en zijn strijd voor de
vrijheid lieten een grote indruk na en maakten van Roger Lybaert de onofficiële woordvoerder van de ouderen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Toespraak van Z.M. de Koning - Kerstmis en Nieuwjaar, 24 december 2021Foto: Screenshot van de opname op de officiële Facebookpagina van de Belgische Monarchie

Dames en heren,

We hadden allemaal gehoopt dat we tegen dit jaareinde de pandemie, die ons zo
hard treft, zouden hebben bedwongen. Helaas is dit nog niet het geval.

Het virus raakt ons allemaal. Ik denk in het bijzonder aan de coronaslachtoffers
en hun dierbaren, maar ook aan al die patiënten van wie de behandeling noodgedwongen
is uitgesteld. En aan alle mensen die op professioneel vlak hebben geleden.

Er lijkt maar geen einde te komen aan deze crisis. Daardoor worden we soms ongeduldig,
ontmoedigd, geërgerd. Dat is begrijpelijk. Maar deze gevoelens mogen ons niet beletten
om ook te zien wat we de afgelopen bijna twee jaar allemaal hebben bereikt.

Dankzij de dagelijkse inspanningen van eenieder van u blijft ons land draaien en vooruitgaan. Ook de maatregelen
van de overheid dragen daar in grote mate toe bij. En ja, aangezien de situatie voortdurend verandert, gaat dat
niet zonder vallen en opstaan. Maar toch behalen we uiteindelijk concrete resultaten.

Onze economie heeft standgehouden: België heeft nu zelfs de historische mijlpaal bereikt van 5 miljoen banen.

De wetenschap krijgt steeds meer vat op het virus.

Het werk van onderzoekers werpt vruchten af. Vandaag zijn we beter toegerust in de
strijd tegen het virus dan bij de vorige Kerst, onder meer dankzij de vaccins.

Er is nog een lange weg te gaan. We zullen met corona moeten leren leven. Maar we hebben nu wel een perspectief
om uit de huidige crisis te geraken en zo eindelijk verlichting te kunnen brengen voor de zorgsector - Voor hen,
die al twee jaar in de frontlinie onder enorme druk staan en daarbij blijk geven van een buitengewone inzet.

Ik denk ook aan al die leerkrachten en schooldirecties die met veel energie deze
storm trotseren, om hun kennis te blijven doorgeven aan onze kinderen en jongeren.

Dames en heren,

De huidige uitdagingen gaan ons allemaal aan, over de grenzen heen, en ze zijn
onderling verbonden. Dat geldt voor pandemieën, zoals ook voor het economisch
herstel, de strijd tegen armoede, migratievraagstukken en de klimaatverandering.

De Klimaatconferentie van Glasgow heeft weliswaar niet geleid tot alle engagementen waarop we hadden gehoopt.
Maar ze heeft aangetoond dat de doelstellingen van de internationale gemeenschap nog steeds bereikt kunnen worden.

Deze zomer heeft ons land de gevolgen van de klimaatverandering aan den lijve ondervonden. De schaal van de
overstromingen was ongezien, en zet ons ertoe aan te handelen, ieder volgens zijn mogelijkheden en bevoegdheden.

Zeer onlangs nog spraken de Koningin en ik met de slachtoffers van de getroffen steden en gemeenten.
Ze vechten nog elke dag tegen de concrete problemen waar ze voor staan. We zagen ook burgemeesters
die, vastberaden en met veel geduld, begonnen zijn met de wederopbouw, met de steun ook van de bevoegde
overheden. Samen met hen spreken we de wens uit dat het werk op het terrein sneller vooruitgang maakt.
Zodat elk slachtoffer zo snel mogelijk een veilige en warme thuis kan terugvinden.

We leven in een tijd die onze levenswijze fundamenteel in vraag stelt. Onze zekerheden blijken broos te zijn.

We zijn er ons hoe langer hoe meer van bewust dat veel aan onze controle ontsnapt. Daardoor hebben
we geleerd opnieuw meer op onze intuďtie te vertrouwen. En soepeler te zijn in ons denken en handelen.

We zullen hier niet uit geraken door alles te willen beheersen.

We zullen hier ook niet uit geraken als we elkaar wantrouwen, als we verdeeld zijn.

We geraken hier wél uit door te tonen dat we het vertrouwen van de anderen waard
zijn, doordat we verantwoordelijke daden stellen, standvastig op de lange termijn.
Zo bouwen we aan een samenleving die bewijst dat ze het beste uit eenieder weet te halen,
in alle omstandigheden. En we zullen de huidige moeilijkheden samen overwinnen, dankzij
onze onderlinge banden, waarvan we de waarde hebben herontdekt.

Laten we niet bang zijn voor de toekomst. Laten we ze met vertrouwen tegemoet gaan.

Dames en heren,

Samen met de Koningin en onze hele familie wens ik u allen een mooi kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.


Foto: Screenshot van de opname op de officiële Facebookpagina van de Belgische Monarchie


Foto: Screenshot van de opname op de officiële Facebookpagina van de Belgische Monarchie


Foto: Screenshot van de opname op de officiële Facebookpagina van de Belgische Monarchie

Kerstconcert, 25 december 2021


Het jaarlijkse kerstconcert vanuit het Koninklijk Paleis te Brussel werd
tijdens de kerstperiode uitgezonden op verschillende Belgische televisiezenders.
In het licht van de huidige gezondheidssituatie vond het kerstconcert (ook dit jaar)
plaats zonder publiek. Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wilden met dit concert
extra warmte tot in de huiskamers brengen in deze bijzondere tijden. Het MuCH Ensemble en
de solisten van de Muziekkapel Koningin Elisabeth brachten een muzikaal programma rond het
thema van Kerstmis, met composities van Vivaldi, Mozart en Saint-Saëns, onder de
vakkundige leiding van de Britse dirigent Christopher Warren Green.

Verloving Prinses Maria Laura, 27 december 2021


Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz hebben het grote genoegen
om de verloving aan te kondigen van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maria Laura
met de Heer William Isvy. De bruiloft zal in de tweede helft van 2022 plaatsvinden.

Felicitaties aan de toekomstige bruid en bruidegom!


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Andrew Ferraro


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Andrew Ferraro

Nieuwe gezinsfoto Prins Laurent en Prinses Claire, 1 januari 2022


Prins Laurent en zijn gezin wenst iedereen een mooi en gelukkig 2022.
Dat het dierenrijk ons mag blijven verbazen.


Foto: © Fondation Prince Laurent / Stichting Prins Laurent / Koninklijk Paleis, België

Videogesprek met schooldirecteurs, 10 januari 2022


Zijne Majesteit de Koning sprak, naar aanleiding van de heropstart van de scholen, met de heer
Peirelinck en mevrouw Colla, twee schooldirecteurs uit respectievelijk de Vlaamse en Franse
Gemeenschap. Ze bespreken de moeilijkheden die de pandemie met zich meebrengt en de uitzonderlijke
inspanningen die de scholen leveren om hiermee om te gaan. In het videogesprek komen ook de
impact van het afstandsonderwijs op leerlingen en de onderwijskloof aan bod.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

vzw MeeGaan, 11 januari 2022


Hare Majesteit de Koningin bezocht de vzw MeeGaan in Herne, die jongeren met een beperking opvangt
en extra vaardigheden aanleert om hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten. De vzw
geeft deze jongeren een vorming die uitgaat van de gelijkwaardigheid en talenten van de jongeren
en ondersteunt hen om zelfstandig te kunnen functioneren en groeien. De Koningin bezoekt het atelier
en de bakkerij ”t’Bruut” en spreekt met de jongeren in opleiding en met hun begeleiders en vrijwilligers.

Dansschool PARTS, 12 januari 2022


Hare Majesteit de Koningin bezocht de dansschool PARTS - Performing Arts Research and Training
Studios - in Brussel. De school voor hedendaagse dans heeft op korte tijd een internationaal
gereputeerde dansopleiding ontwikkeld. De Koningin spreekt er met oprichtster Anne Teresa De
Keersmaeker en met studenten en leden van het personeel. Ze woont er ook een balletles en
-repetitie bij. Met het bezoek wil de Koningin de cultuursector, en de kunststudenten in
het bijzonder, een hart onder de riem steken in deze moeilijke periode.

vzw Les Trois Portes, 18 januari 2022


Hare Majesteit de Koningin bezocht de vzw "Les Trois Portes" in Namen naar aanleiding van de
50ste verjaardag van hun opvangcentrum. Deze organisatie verleent tijdelijke residentiële
opvang aan mensen die zich in een kwetsbare sociale situatie bevinden door bijvoorbeeld
huiselijk geweld of dakloosheid. Ze krijgen bij de vzw een multidisciplinaire begeleiding
op hun weg naar (opnieuw) zelfstandig wonen en een duurzame re-integratie in de maatschappij.
De Koningin ontmoet vrouwen die getuigen over hun levenservaringen.

Koningin Mathilde viert haar 49ste verjaardag, 20 januari 2022


Merci pour vos vśux d'anniversaire!
Bedankt voor uw verjaardagswensen!
Danke für Ihre Geburtstagswünsche!
Thank you for your birthday wishes!


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Audiëntie Jens Stoltenberg, 25 januari 2022


Secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, werd deze voormiddag
in audiëntie ontvangen ter gelegenheid van het nieuwe jaar.

Dubbelbezoek aan de gemeente Libramont, 25 januari 2022


Zijne Majesteit de Koning bracht een dubbelbezoek aan de gemeente Libramont. Het bezoek begon in het
IFAPME-centrum (het 'Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et
Moyennes Entreprises') waar de Koning de tweede editie van de marathon de cuisine bijwoonde. Dit
project wil de horeca-leerlingen motiveren tijdens de pandemie. Zij maken op één dag meer dan
1.000 maaltijden voor kansarmen. Nadien nam de Koning deel aan een rondetafelgesprek over de verschillende
opleidingen van het centrum. De volgende stap in het programma was een bezoek aan de fabriek van L'Oréal.
De Koning kreeg er tijdens een rondleiding meer informatie over de investeringen op vlak van duurzame
ontwikkeling die de fabriek de titel van Factory of the Future opleverden.

Rondetafel – de egyptologie in België, 26 januari 2022


Hare Majesteit de Koningin za een rondetafelgesprek voor met experten en egyptologen rond de egyptologie
in België. In 2022 worden verschillende gebeurtenissen herdacht: de 200ste verjaardag van het ontcijferen
van de hiërogliefen door Jean-François Champollion, de 125ste verjaardag van het ontstaan van de Belgische
egyptologie, het eeuwfeest van de ontdekking van het graf van Toetanchamon in het gezelschap van Koningin
Elisabeth en de 75ste verjaardag van het overlijden van de Belgische egyptoloog Jean Capart. Volgende
deelnemers waren aanwezig: dhr. Jean-Michel Bruffaerts, dhr. Luc Delvaux, dhr. Dimitri Laboury,
dhr. Luc Limme, dhr. Jan Vandersmissen en Prof. Dr. Harco Willems.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Audiëntie Ursula von der Leyen, 27 januari 2022


De voorzitster van de Europese Commissie, mevr. Ursula von der Leyen, werd
deze voormiddag in audiëntie ontvangen ter gelegenheid van het nieuwe jaar.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Officieel bezoek aan het Sultanaat Oman en de Verenigde Arabische Emiraten, 2-5 februari 2022


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten een officieel bezoek aan het Sultanaat Oman
en de Verenigde Arabische Emiraten. Ze worden vergezeld door de Vice-eersteminister en minister
van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmčs, Vice-eerste minister en minister van Economie en Werk,
Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie, Tinne Van der Straeten.

De eerste dag in Oman startte met een warme ontvangst door Sultan Oman Haitham bin Tarik in het
Al Alam Palace. De Koning had een audiëntie met de Sultan om de bilaterale relaties tussen onze
beide landen te bespreken. De Koningin ontmoette ondertussen The Honourable Lady. De Koning kreeg
uitleg over de haven en de toekomstige productiesite voor groene waterstof in Duqm. De Belgische
delegatie zal deze installaties morgen bezoeken. De Koning ontving ook de titel van Oman civil
order of the first class. Deze titel wordt gegeven aan Koningen, staatshoofden, kroonprinsen
en regeringsleiders van landen die vooraanstaande relaties hebben met het Sultanaat Oman.

De dag eindigt met een bezoek aan de Sultan Qaboos-moskee, de belangrijkste en grootste moskee van Oman.

Laatste dag in Oman! De Koning en Koningin vlogen over de haven van Duqm per helikopter. Ze kregen
uitleg bij het aangrenzende waterstofproject Hyport, dat onder andere werd ontwikkeld door het
Belgische bedrijf DEME Group. Groene waterstof, geproduceerd met behulp van wind- en zonne-energie,
kan de koolstofvoetafdruk van bepaalde zware industrieën in Oman, België en Europa helpen verkleinen.
Het is dus een van de oplossingen om op termijn de klimaatdoelstellingen te bereiken. Na de inhuldiging
van de haven van Duqm ontdekten de Vorsten de haven per boot. Port of Antwerp en Deme Concessions zijn
voor 50 procent betrokken bij de ontwikkeling en exploitatie ervan. Het bezoek aan Duqm eindigde
met een traditionele Omaanse lunch in de prachtige Rock Garden!

Richting Abu Dhabi, voor de tweede stop van het bezoek: de Verenigde Arabische Emiraten! De Vorsten
werden verwelkomd op de luchthaven van Abu Dhabi. De Koning woonde de ondertekening bij van de
belangrijke samenwerkingsovereenkomst tussen VIB en Khalifa University. Beiden sloegen de handen
in elkaar om nieuwe behandelingen tegen diabetes te ontwikkelen dankzij artificiële intelligentie
en biotechnologie. De Koningin ontmoette ondertussen Sheika Fatima bint Moubarak Al Ketbi.

Laatste dag van het officiële bezoek aan Oman en VAE! Vandaag reisden de Koning en de Koningin naar
Dubai voor Expo 2020 Dubai. Ons land werd er extra in de schijnwerpers gezet ter gelegenheid van de
Belgische nationale dag op de site. In zijn toespraak tijdens de openingsceremonie benadruktte de Koning
de goede jarenlange band tussen onze landen. De Vorsten bezochten het Belgische paviljoen, ook wel "De
Groene Boog" genoemd, het paviljoen van de Verenigde Arabische Emiraten en het Japanse paviljoen.

Rondetafelgesprek over de geestelijke gezondheidzorg, 8 februari 2022


Hare Majesteit de Koningin ontmoette ouders en experten tijdens een rondetafelgesprek over de
geestelijke gezondheidzorg. Het gesprek ging in op het belang van de steun van ouders en familie
voor de patiënten, bovenop de zorg die verleend wordt door het medisch personeel. Er werd
benadrukt hoe belangrijk het is om deze ouders te erkennen, te ondersteunen en op te leiden.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

De Vlaamse Hulplijn 1712, 10 februari 2022


Hare Majesteit de Koningin bezocht de Vlaamse Hulplijn 1712 naar aanleiding van hun 10de verjaardag
en de voorstelling van het jaarrapport 2021 over geweld, misbruik en kindermishandeling. De Koningin
maaktte kennis met de dagelijkse werking van de hulplijn en spreekt met enkele eerstelijnmedewerkers.
Vervolgens nam de Koningin deel aan een rondetafel met experten die toelichting geven bij de
evolutie van het gebruik van geweld in onze samenleving aan de hand van concrete cijfergegevens.

Haute Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet, 11 februari 2022


Hare Majesteit de Koningin ontmoette de studenten van de opleiding verpleegkunde aan de Haute
Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet, op de campus in Bergen. De Koningin vernam meer over
de impact van de coronapandemie op de organisatie van de opleidingen en over de technologische
innovaties die hierop een antwoord moeten bieden. Praktische workshops illustreren de cursus
anatomie, de simulatie-instrumenten die worden gebruikt bij de behandeling van veroudering en
in de pediatrie, en bij spoedhulp, dankzij het gebruik van high-fidelity poppen. De Koningin had
daarna een rondetafelgesprek met studenten en leerkrachten over hun ervaringen en perspectieven.

Eerbetoon aan de overleden leden van de Koninklijke Familie, 17 februari 2022


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Hunne Majesteiten Koning Albert II
en Koningin Paola en Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz,
Prins Laurent en Prinses Claire, Prinses Delphine en dhr. James O'Hare, en Prinses
Lea woonden de jaarlijkse eucharistieviering bij ter nagedachtenis van de overleden
leden van de Koninklijke Familie. De mis vond plaats in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Laken.

Audiëntie, 21 februari 2022


Zijne Majesteit de Koning ontving muzikant en icoon van de Belgische rockmuziek,
Arno Hintjens, beter gekend als 'Arno', in audiëntie in het Koninklijk Paleis te Brussel.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Bezoek aan het KASK & Conservatorium, de School of Arts van HOGENT en Howestm, 23 februari 2022


Hare Majesteit de Koningin bezocht het KASK & Conservatorium, de "School of Arts" van
HOGENT en Howest.De Koningin woonde een masterclass cello en enkele muzikale intermezzo's
bij en ging dieper in op instrumentenbouw. Ze ging ook in gesprek met internationale studenten
die een professionele muziekloopbaan uitbouwen aan de school. De Koningin heeft de voorbije jaren
de conservatoria van ons land bezocht om muziekeducatie te stimuleren bij jongeren en hun interesse
in klassieke muziek verder aan te moedigen. Ze ondersteunt ook al jarenlang de Koningin
Elisabeth Muziekwedstrijd die in 2022 in het teken staat van de cello.

Week tegen Pesten, 24 februari 2022


In het kader van de strijd tegen pesten op school bezocht de Koningin deze week twee scholen:
'Zonnebos' in ’s-Gravenwezel en de 'Ecole fondamentale communale de Bouge'. 'Zonnebos' is een school
voor buitengewoon secundair onderwijs die hippotherapie (paardentherapie) inzet. De school behaalde
zilver in de ‘Pesten, dat kan niet’-wedstrijd. De school in Bouge gebruikt de KiVa methode die
leerkrachten en leerlingen opleidt in conflictbeheersing en het voorkomen van pestgedrag.

Defensiestaf in Evere, 1 maart 2022


Zijne Majesteit de Koning bezocht de Defensiestaf in Evere om geďnformeerd te worden
over de situatie in Oekraďne. Hij wordt vergezeld door Eerste minister Alexander De Croo,
Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmčs en Minister van Defensie Ludivine Dedonder.

Bezoek aan het noodopvangcentrum opgericht door FEDASIL, 9 maart 2022


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezochten een noodopvangcentrum dat vorige
vrijdag werd opgericht door FEDASIL voor vluchtelingen uit Oekraďne die geen opvangadres
in België hebben. Na een briefing door Staatssecretaris Sammy Mahdi, de verantwoordelijken
van FEDASIL en de Dienst Vreemdelingenzaken, en de vrijwilligers van het Rode Kruis gingen
de Vorsten in gesprek met de vluchtelingengezinnen die er verblijven.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten, 11 maart 2022


Een delegatie van de "Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten" wordt ontvangen door de Adjunct-Protocolchef
van De Koning. Ze overhandigen naar jaarlijkse traditie een mand met de eerste aardbeien van het seizoen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Gesprek over het werkbezoek aan Denemarken, 14 maart 2022


De Koning zit samen met de federale en regionale ministers van werk en de experten
die hem vergezelden tijdens het werkbezoek aan Denemarken in oktober 2021. Ze bespreken
de lessen die getrokken kunnen worden uit dit bezoek voor de organisatie van de
arbeidsmarkt in België en de organisatie van gelijkaardige werkbezoeken in de toekomst.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Mentale welzijn van ouderen, 15 maart 2022


Hare Majesteit de Koningin ontmoette een aantal experten tijdens een rondetafelgesprek over
het mentale welzijn van ouderen. Het gesprek ging onder andere over de preventie, de sociale aspecten
en de toegang tot psychologische begeleiding die is afgestemd op de specifieke noden van ouderen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Registratiecentrum voor vluchtelingen uit Oekraďne, 16 maart 2022


Zijne Majesteit de Koning bezocht het registratiecentrum voor vluchtelingen uit Oekraďne
dat begin deze week door FEDASIL werd opgericht in Paleis 8 van Brussels Expo. Hij kreeg eerst
een briefing door Eerste Minister Alexander De Croo, Staatssecretaris Sammy Mahdi en de
Directeurs-Generaal van FEDASIL en de Dienst Vreemdelingenzaken. Daarna sprak de Koning met net
geregistreerde Oekraďense vluchtelingen voor ze naar een opvangcentrum of gastgezin vertrekken.

De COVID-pandemie en de toenemende kwetsbaarheid van jongeren, 17 maart 2022


Hare Majesteit de Koningin zat een rondetafelgesprek met jeugdmagistraten voor rond het
thema "De COVID-pandemie en de toenemende kwetsbaarheid van jongeren". De impact van de
COVID-lockdown op het mentaal welzijn van kwetsbare jongeren in België werd besproken.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Collectieve audiëntie, 18 maart 2022


In het verlengde van Internationale Vrouwendag, ontmoette Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin
een aantal bijzondere vrouwen uit diverse sectoren in België en met verschillende achtergronden.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Staatsbezoek aan België - Oostenrijk, 21-23 maart 2022


Op uitnodiging van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bracht Zijne Excellentie
Alexander Van der Bellen, Bondspresident van de Republiek Oostenrijk en mevrouw Doris
Schmidauer van 21 tot en met 23 maart een Staatsbezoek aan België.

Tijdens de officiële welkomstceremonie op het Paleizenplein, schouwden de Koning en de Oostenrijkse
President, Alexander Van der Bellen de troepen. Hierna volgde de officiële foto en wordt het Gulden
Boek ondertekend. In de namiddag bezochten de Koningin en de First Lady, Doris Schmidauer, de Muziekkapel.
Ze kregen er uitleg in de muziekstudio en wonen een masterclass bij van violist en dirigent Augustin Dumay.
De dag werd afgesloten af met een officieel diner in het Kasteel te Laken. De Koning en President Alexander
Van der Bellen hielden allebei een toespraak waarin ze de goede relaties tussen onze landen aanhalen.

In het kader van het Staatsbezoek van Oostenrijk en op uitnodiging van President Alexander Van der Bellen
en mevr. Doris Schmidauer woonden de Koning en de Koningin, Prinses Astrid, Prins Lorenz en Prins Laurent
een dansspektakel bij in Tour & Taxis. De voorstelling van het ImPulsTanz Dance Festival uit Wenen werd
uitgevoerd door Liquid Loft en Rosas. Aansluitend ontmoeten zij de artiesten en enkele genodigden.

Gesprek met experten over de situatie in Oekraďne, 23 maart 2022


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin en Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Elisabeth spraken met een aantal experten uit de academische wereld
over de situatie in Oekraďne. Ze hadden het over de verschillende aspecten
die tot dit conflict hebben geleid en de impact van deze crisis.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Serres van Laken gaan open, 25 maart 2022


De Koninklijke Serres van Laken openen hun deuren voor het publiek van vrijdag 15 april
tot en met zondag 8 mei 2022. Reserveer uw tickets vanaf nu: www.koninklijke-serres-royales.be/nl


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Karin Borghouts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Karin Borghouts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Karin Borghouts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Karin Borghouts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Karin Borghouts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Karin Borghouts

Van 15 april tot en met 8 mei 2022 worden naar jaarlijkse traditie de Koninklijke Serres van Laken
opengesteld voor het publiek. Dit jaar zijn ook de kleinere, langwerpige Serres opnieuw toegankelijk.

Net zoals in 2021 is het bezoek aan de serres zowel een binnen- als buitenbeleving. Bezoekers zullen
overdag ter plaatse kunnen kiezen tussen een lang (2,5u) of kort (1,5u) parcours. Het lange parcours
start met een wandeling door de tuinen van het Koninklijk Domein. Zo ontdekt de bezoeker de wonderlijke
architectuur van de serres eerst vanop een afstand. Onderweg komt het publiek langs tempelruďnes aan
de rand van één van de vijvers en aan de cirkelvormige rozentuin.

Na de wandeling in de tuinen sluit het lange parcours aan op het korte parcours richting de serres.
Het bezoek aan het serrecomplex start aan het Palmenplateau met de Débarcadčre, de Palmenserre, de
Azaleaserre, de Geraniumgalerij, de Dianaserre en de Spiegelserre. Nadien wandelen de bezoekers
richting de grote serres: de Perronserre of Embarcadčre, de Congoserre met subtropische planten,
de koepelvormige Wintertuin met onder andere palmbomen en boomvarens en de Oranjerie waarin de
oranje- en laurierbomen en camelia’s overwinteren.

Wegens groot succes zijn er ook opnieuw nocturnes op vrijdag-, zaterdag- en zondagavonden en op
paasmaandag 18 april. Tijdens de nocturnes is het lange parcours door de tuinen niet toegankelijk.

Reserveren kan vanaf nu op www.koninklijke-serres-royales.be.
Ter plaatse zijn geen tickets te koop en ook geen reservaties mogelijk.

Ticketaankoop enkel via www.koninklijke-serres-royales.be
Een ticket kost 4 euro. Kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang, maar ook de
reservatie van hun bezoek op voorhand is verplicht op www.koninklijke-serres-royales.be

Provincie Namen, 30 maart 2022


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezochten de provincie Namen. Het bezoek startte bij de
Ecole Provinciale d'Agronomie et des Sciences (EPASC(externe link)) in Ciney, met een rondetafel
over het landbouwberoep van morgen, met oud-leerlingen, leerlingen en ouders en een bezoek aan
verschillende klassen: wetenschapslabo, agromechanica-labo, leefmilieu en tuinbouw. Vandaar gingen
de Vorsten naar de Place Monseu in Ciney, voor een ontmoeting met de inwoners. Vervolgens startte in
Anseremme een boottocht met de Compagnie des Croisičres Mosanes naar het Kasteel van Fre˙r
aan de Maas in Hastičre, waar een bezoek was voorzien en een ontmoeting met de bevolking.

Kringloopwinkel van Avelgem, 31 maart 2022


Zijne Majesteit de Koning bezocht de kringloopwinkel van Avelgem (deel van de vzw Deltagroep).
Als maatwerkbedrijf geeft de vzw een nieuwe kans aan mensen die van de arbeidsmarkt zijn
uitgesloten, via opleiding, werkervaring en duurzame tewerkstelling. De vzw bestrijdt ook
kansarmoede, niet alleen door het creëren van jobs maar ook door goederen aan een lagere
prijs en materiële hulpverlening aan te bieden. De Koning sprak met de medewerkers van
de kringwinkel over hun loopbaantrajecten en de werking van de winkel.

Koning Filip viert zijn 62ste verjaardag, 15 april 2022


Koning Filip viert zijn 62ste verjaardag. Dank voor uw verjaardagswensen!


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Prinses Eléonore viert 14de verjaardag, 16 april 2022


Prinses Eléonore wordt vandaag 14 jaar, een dag na de verjaardag van de Koning.
Ter gelegenheid van haar verjaardag delen we een nieuwe foto van de Prinses,
genomen in het Koninklijk Domein van Laken met de twee hondjes van het gezin.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

City Pirates, 20 april 2022


Zijne Majesteit de Koning bracht een bezoek aan City Pirates, een maatschappelijk voetbalproject
dat meer dan 1400 jongeren in Antwerpen begeleidt. Voetbal vormt hier de motor om maatschappelijk
werk te kunnen verrichten, onder meer via huis- en schoolbezoeken, huiswerkbegeleiding, toeleiding
naar (studenten)werk, workshops, muziek- en dans, enz. De Koning bezoekt de faciliteiten in
Merksem en Luchtbal en sprak er met de jongeren, social coaches en Raad van Bestuur.

Koningin Mathilde heeft corona, 20 april 2022


Koningin Mathilde positief getest op Covid-19 en heeft verschillende afspraken
moeten afzeggen. Het gaat goed met haar. Ze bracht de paasweek door met haar
familie in Spanje om een deel van de pelgrimsroute te lopen.

Iftar-maaltijd, 21 april 2022


Zijne Majesteit de Koning nam deel aan een iftar-maaltijd bij een familie in Ham. De Koning werd
uitgenodigd om samen met hen te genieten van huisgemaakte Syrische gerechten en meer te leren
over de Syrische cultuur. Het gezin vertelt hoe zij de ramadan beleven en heeft het over het
belang van de iftar als een moment van samenhorigheid en vrijgevigheid.

Tijdens de ramadan vasten moslims van zonsopgang tot zonsondergang. Dan is het tijd voor
de iftar, de maaltijd waarmee het vasten onderbroken wordt. Vaak komen families, vrienden
en buren samen om van deze maaltijd te genieten. De ramadan loopt dit jaar tot 1 mei 2022.

Kamp van Leopoldsburg, 23 april 2022


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth neemt in het kader van haar militaire opleiding
deze zomer, samen met de studenten van haar promotie, deel aan het jaarlijkse kamp van de
Koninklijke Militaire School. Om zich hierop voor te bereiden heeft de Prinses dit weekend
praktische en theoretische lessen gevolgd in het kamp van Leopoldsburg.


Foto: © KMS/ERM - Erwin Ceuppens


Foto: © KMS/ERM - Erwin Ceuppens


Foto: © KMS/ERM - Erwin Ceuppens


Foto: © KMS/ERM - Erwin Ceuppens


Foto: © KMS/ERM - Erwin Ceuppens


Foto: © KMS/ERM - Erwin Ceuppens

Sciensano, 26 april 2022


Zijne Majesteit de Koning bezocht samen met Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke Sciensano,
in 2018 ontstaan uit de fusie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum
voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA). Sciensano verricht onderzoeks- en
monitoringactiviteiten op het vlak van gezondheid en milieu (o.m. Covid-19, het influenzavirus,
het vogelgriepvirus, stuifmeel..). Deze instelling huldigt het One Health-principe dat inhoudt
dat de gezondheid van mens en dier en het ecosysteem onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Staatsbezoek aan Griekenland, 2-4 mei 2022


Op uitnodiging van de Presidente van de Helleense Republiek, Katerina Sakellaropoullou,
brachtenHunne Majesteiten de Koning en de Koningin een Staatsbezoek aan Griekenland van
maandag 2 tot en met woensdag 4 mei 2022. Ze werden vergezeld door de Vice-eersteminister
en minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmčs, en de Minister-presidenten van de Gemeenschappen
en Gewesten Elio Di Rupo, Rudi Vervoort, Jan Jambon, Pierre-Yves Jeholet en Oliver Paasch.

De Koning en de Koningin waren aangekomen in Athene voor de eerste dag van het staatsbezoek aan
Griekenland.Na de kransneerlegging aan het Graf van de onbekende soldaat schouwde de Koning de
troepen. De Vorsten werden daarna officieel verwelkomd in het Presidentieel Paleis van Athene
door de Presidente van Griekenland, H.E. Katerina Sakellaropoulou en haar partner, dhr. Pavlos
Kotsonis. In de Maximos residentie ontmoette ze de Eerste minister van Griekenland, Kyriakos
Mitsotakis en mevr. Mareva Grabowski-Mitsotakis. Na een werkvergadering met de Griekse Eerste
Minister in aanwezigheid van ministers Petra De Sutter, Elio Di Rupo, Rudi Vervoort, Jan Jambon,
Pierre-Yves Jeholet en MP Oliver Paasch ging de Koning naar het Stadhuis van Athene voor waar
hij een ereteken ontvangt van de burgemeester, dhr. Kostas Bakoyannis.

Dag twee van het staatsbezoek startte met een rondleiding in het Adama Center dat instaat voor
de socio-economische integratie van vluchtelingen in Griekenland. Het centrum brengt bijvoorbeeld
erkende vluchtelingen in contact met bedrijven die specifiek vluchtelingen in dienst nemen. Het
wordt gerund door Caritas Hellas en Catholic Relief Services (CRS) met de financiële steun van UNHCR.

Het thema 'energie' staat centraal tijdens de laatste dag van het staatsbezoek aan
Griekenland, met een bezoek aan de LNG Terminal (vloeibaar aardgas) van Revithoussa.
De LNG-terminal bevindt zich op een onbewoond eiland langs de kustlijn van Athene en
is van strategisch belang voor Griekenland en Europa. De terminal werd ontwikkeld en
is in handen van Desfa, waarvan de Belgische onderneming Fluxys mee aandeelhouder is.

Aardbeicomité van Melsele, 9 mei 2022


Het Aardbeicomité van Melsele overhandigde deze voormiddag een mand met
aardbeien aan Zijne Majesteit de Koning op het Koninklijk Paleis.

Naar jaarlijkse traditie trekt een delegatie vanuit Melsele naar het Paleis
om de eerste aardbeien – gekweekt onder koud glas – van het seizoen af te geven.
Om de vijf jaar worden ze hierbij door de Koning persoonlijk ontvangen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Week van de Zorg, 13 mei 2022


Hare Majesteit de Koningin nam deel aan de Week van de Zorg, een initiatief van Dag van de Zorg vzw, die
dit jaar in het teken staat van preventie. Deze jaarlijkse campagne zet de noden van en de ontwikkelingen
in de zorg- en welzijnssector in de kijker. De Koningin bezocht De Kindervriend in Rollegem, een
multifunctioneel centrum voor kinderen met een verstandelijke beperking. De Koningin maaktte er kennis
met de specifieke omkadering voor de kinderen en neemt deel aan een aantal inleefmomenten.

Verrassing, 13 mei 2022


Verrassing vanochtend voor de leerlingen van de Basisschool Steyls
in Brussel! De Koning vergezelde hen voor hun begeleide wandeling
rond de biodiversiteit in het Koninklijke Domein van Laken.

Wist je dat er geleide wandelingen worden georganiseerd voor leerlingen uit Brusselse lagere scholen?

Tijdens deze wandelingen leren de leerlingen meer over de
verschillende soorten dieren en planten van het Domein.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Videogesprek met Mevr. Olena Zelenska, 31 mei 2022


Hare Majesteit de Koningin heeft een videogesprek met mevr. Olena Zelenska, First Lady van Oekraďne,
over de oorlog in Oekraďne. De Koningin drukt haar solidariteit uit met het Oekraďense volk en
spreekt haar bezorgdheid uit over de gezondheid en het mentale welzijn van de bevolking. Ze
benadrukt ook het belang van het onderwijs voor de kinderen in deze moeilijke periode.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Officieel bezoek aan de Democratische Republiek Congo, 7-13 juni 2022


Op uitnodiging van de President van de Democratische Republiek Congo (DRC), Zijne Excellentie
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, brachten Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een
officieel bezoek aan de DRC van dinsdag 7 juni tot en met maandag 13 juni. Ze werden
vergezeld door de Eerste Minister, Alexander De Croo, de Minister van Ontwikkelingssamenwerking,
Meryame Kitir en Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met
Wetenschapsbeleid Thomas Dermine. De Belgische delegatie zal stoppen in Kinshasa, Lubumbashi en Bukavu.

De eerste dag in de hoofdstad startte bij de 'Mémorial aux anciens combattants'. De Koning bracht er
hulde aan alle Congo oudstrijders en gaf er korporaal Kunyuku, de laatste veteraan Congo van de
Tweede Wereldoorlog die net 100 jaar is geworden, de onderscheiding van Commandeur in de Kroonorde.

Tijdens het bezoek aan het Nationaal museum in Kinshasa onthulde de Koning een masker van het Suku-volk
(zuidwesten van Congo). Dit "Kakuungu"-masker werd gebruikt tijdens inwijdingsrituelen om de jongeren te
beschermen tegen bedreigingen. Het wordt door het AfricaMuseum België ter beschikking gesteld aan het
Musée National de la Rd Congo en zal vanaf nu bewonderd kunnen worden in zijn land van herkomst.

Deze bruikleen van onbeperkte duur is het symbolische begin van een nauwere wetenschappelijke
en museale samenwerking tussen België en Congo. De ochtend eindigde met de welkomstceremonie
in het Palais de la Nation en bilaterale ontmoetingen met president Tshisekedi en de First Lady.

De Koning sprak het Congolese volk toe op de Esplanade van het Palais du Peuple.
Hij ging in op het koloniale verleden en haalt de dichte banden aan tussen onze
beide landen. Hij benadruktte dat Congo op België kan rekenen om de huidige en
toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

Dag 2 van het officieel bezoek aan Congo. Ontmoeting met handelaars op een markt met pagnes.
De "mamans", zoals ze hier worden genoemd, dragen een belangrijk deel van de Congolese economie
en genieten veel respect. Bezoek aan het Institut Nationale de Recherche Biomédicale (Nationaal
Instituut voor Biomedisch Onderzoek), hét centrum voor preventie, diagnose en behandeling van
overdraagbare ziekten in en al meer dan 20 jaar de belangrijkste onderzoekspartner van het
Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen. Dr. Muyembe, een van de medeontdekkers van het
Ebola-virus, legt uit hoe het instituut overdraagbare ziekten bestrijdt. Ontmoeting met activisten
voor vrouwenrechten en gendergelijkheid tijdens vier rondetafelgesprekken over vrouwenemancipatie,
politieke participatie van vrouwen, seksueel geweld en reproductieve gezondheidzorg.

Het tweede deel van het bezoek vond plaats in Lubumbashi, in het Zuiden van Congo, waar onderwijs,
jongeren en biodiversiteit op het programma stonden. In de Belgische school van Lubumbashi maakten
de Koning en Koningin kennis met de werking van de school en ontmoeten ze de leerlingen en leerkrachten.

De Koning sprak meer dan 7500 studenten toe van de Universiteit van Lubumbashi,
de tweede grootste universiteit van het land: "Daarom aarzel ik niet om te zeggen
dat jullie, de jeugd, de echte rijkdom van Congo zijn, met jullie doorzettingsvermogen
en enthousiasme. Want een mijn kun je uitputten. Het talent en de wilskracht van de
jeugd daarentegen, haar dorst naar kennis, zijn onuitputtelijk".

In het dorp Katanga, dichtbij de Miombo-bossen, maakten de Koning en Koningin kennis met het
project "foret communautaire" van de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
De 'foręts communautaires' (ofwel Gemeenschapsbossen) zetten de lokale gemeenschap aan tot duurzaam
beheer en herstel van bosecosystemen en beperken zo de schade van ontbossing. De Miombo-bossen zijn,
met hun rijke biodiversiteit, namelijk de voornaamste overlevingsbron van de lokale bevolking.

Op de laatste dag van het bezoek aan Congo trekten de Vorsten naar Bukavu, in het oosten van het land. Ze
bezochten er het Panzi ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in gynaecologische zorg voor slachtoffers van
verkrachting en seksueel geweld. Dr. Denis Mukwege, Nobelprijswinnaar voor de vrede van 2018 en arts die
gespecialiseerd is in het verzorgen van wonden van overlevers van seksueel geweld, leide hen rond. De
Koning en Koningin spraken ook met patiënten die worden opgevangen in het ziekenhuis en het zorgpersoneel.
Het is een aangrijpend bezoek. Morgen vliegt de Belgische delegatie terug naar België. Hartelijk dank aan
het Congolese volk en de autoriteiten voor de ontvangst en het leerrijke en prachtige bezoek!

Dit schilderij werd gerealiseerd door studenten van de Academie voor Schone Kunsten van Kinshasa
(Académie des Beaux-Arts), en werd geschonken aan de Koning en Koningin tijdens hun bezoek ter plaatse.
Ze symboliseert de Belgisch-Congolese vriendschap en illustreert perfect het nieuwe hoofdstuk dat
tussen onze beide landen wordt geschreven. Het is met groot genoegen dat we dit werk met jullie
delen om ons prachtig bezoek aan Congo af te sluiten! Matondi mingi!


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Galadiner 18de verjaardag Prinses Ingrid Alexandra, 17 juni 2022


Familie en Royals uit heel Europa zijn verzameld in het Koninklijk Paleis om de 18de verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Ingrid Alexandra te vieren. Voor het eten werden nieuwe foto's gemaakt.
Er zijn drie groepsfoto's gemaakt.


Foto: Lise Ĺserud, NTB / Det kongelige hoff


Foto: Lise Ĺserud, NTB / Det kongelige hoff


Foto: Lise Ĺserud, NTB / Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff

Gasten van verschillende koninklijke huizen in Europa, vertegenwoordigers van de Noorse regering
en organisaties, en familie en vrienden verzamelden zich vrijdag in het Koninklijk Paleis
om de 18de verjaardag van prinses Ingrid Alexandra te vieren, die op 21 januari 2022 was.

Oorspronkelijk gepland voor eerder dit jaar, werd de viering uitgesteld tot deze week
vanwege de pandemie. Donderdag werd de prinses door de regering gevierd in de
Deichman-bibliotheek in de wijk Bjřrvika in Oslo, terwijl het galadiner op vrijdag
in het Koninklijk Paleis werd georganiseerd door Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin.

Het thema van het decor van de avond was "A Midsummer Night's Dream", en de gasten werden
begroet met kaarslicht en bloemen toen ze aankwamen bij de hoofdingang van het Koninklijk Paleis.

De tafels in de feestzaal van het Koninklijk Paleis waren gedekt voor 199 gasten en het menu voor
de avond bestond uit worteltartaar, asperges en sint-jakobsschelpen, heilbot en Noorse aardbeien.

Koningin Sonja heette de gasten welkom in het Koninklijk
Paleis en gaf prinses Ingrid Alexandra advies.

"Je hebt alles wat je nodig hebt om verstandige keuzes te maken en een leven te
creëren dat lonend zal zijn voor jou, voor je dierbaren en voor degenen voor wie
je ooit koningin zult zijn", zei de koningin tegen haar kleindochter."

"Ik hoop dat je altijd een eigen ruimte zult hebben waar je je helemaal
vrij voelt, waar je aanvulling, rust en inspiratie zult vinden - zoals ik
mijn hele leven heb gevonden, zowel in de natuur, vooral in de bergen, als
in de kunst. Iedereen heeft zo'n ruimte nodig."

Op de dag van haar verjaardag in januari was prinses Ingrid Alexandra waarnemer
bij een vergadering van de Raad van State onder leiding van koning Harald,
een gebeurtenis die de koning in zijn toespraak noemde.

"Je kwam voor het eerst bij me in de Raad van State – gelukkig zonder veto, want je weet
nooit wat een jonge vrouw met sterke opvattingen als jij zou kunnen opwekken!" zei koning
Harald, lachend vanuit de zaal. "Het was zowel gezellig als een beetje druk aan het hoofd
van de tafel in de Raadszaal toen jij en je vader links en rechts van mij plaats namen."

Hij voegde eraan toe: "Die vrijdag in januari kon ik echt de kracht en zekerheid voelen
die voortkomt uit de wetenschap dat nieuwe generaties in de coulissen wachten.
Desalniettemin zul je me waarschijnlijk nog een tijdje moeten verdragen! En ik hoop
dat ik je kan blijven helpen, mijn lieve Ingrid, als je je ergens zorgen over maakt."

Hunne Koninklijke Hoogheden Kroonprins Haakon en Kroonprinses Mette-Marit hielden
een zeer persoonlijke en ontroerende toespraak voor hun dochter. Ze hadden ook een
boodschap voor alle jonge mensen van Noorwegen – met speciale aandacht voor degenen
die, zoals Prinses Ingrid Alexandra, in 2004 werden geboren.

"Vergeet niet dat je voor elkaar moet zorgen en in jezelf moet geloven wanneer
je het Noorwegen van morgen creëert", zei de kroonprinses. "Je hebt de kans
en de verantwoordelijkheid om de samenleving te creëren waarin je wilt leven.
En wees gerust, zowel Haakon als ik zullen je aanmoedigen."

Hierna hield Prinses Ingrid Alexandra een toespraak:

"Uwe Majesteiten
Uwe Koninklijke Hoogheden
President van de Storting
Opperrechter van het Hooggerechtshof
Beste familie en vrienden
Dames en heren,

Om te beginnen wil ik de premier en de rest van de regering nogmaals bedanken voor het fantastische
evenement gisteravond in de Deichman-bibliotheek. Een mooier cadeau had ik niet kunnen krijgen.

Ook wil ik mijn oma en opa bedanken voor het geven van dit mooie feest.

En ik wil jullie allemaal bedanken die vanuit heel Europa en de Verenigde Staten zijn gereisd om
hier vandaag te zijn. Ik waardeer het echt dat je de tijd hebt genomen om naar Noorwegen te komen
voor deze viering. De afgelopen jaren hebben we elkaar niet veel kunnen zien, dus ik heb er echt
naar uitgekeken om jullie allemaal hier vandaag te hebben.

Mamma en Pappa, bedankt voor alles wat je me hebt gegeven.

Mamma,
We kunnen over van alles en nog wat praten. Het maakt me blij
dat we samen op de bank kunnen liggen en series kunnen kijken.
Ik waardeer alles wat je voor me doet.

Pappa,
Bedankt dat je ons hebt meegenomen op skiën en surfen en andere geweldige activiteiten.
Je helpt altijd om dingen op te lossen en blijft kalm als de rest van ons dat niet is.
Ik ben enorm dankbaar voor je hulp en steun, en ik weet dat je er altijd voor me zult zijn.
Ik hou heel veel van jullie allebei.

Beste Marius en Magnus.
Jij bent mijn vangnet. Ik weet dat ik altijd naar je toe kan komen als me iets dwarszit.

Marius,
Bedankt voor alles wat ik van je heb geleerd en dat je met me over
alles kunt praten. Bedankt dat je er altijd bent om me te beschermen.

Magnus, je bent altijd aardig voor me als ik het nodig heb. Bedankt voor
de knuffels die je me meestal geeft als ik een extra zware dag heb gehad.

Ik ben zo trots dat jullie allebei mijn broers zijn.

Liefste opa, ik heb het altijd zo leuk als ik bij je ben. Bedankt voor de avonden op het Royal
Yacht, waar we samen zitten en naar sport en cowboyfilms kijken. En vooral bedankt dat je altijd
een goede grap klaar hebt staan als de stemming een beetje somber wordt.

Liefste oma Sonja, bedankt dat je ons hebt meegenomen op zoveel interessante reizen
en avonturen. Vooral voor alle buitenwandelingen en voor de verhalen en slaapliedjes
die Maud en ik sowieso voor altijd zullen onthouden.

En liefste Oma Marit, bedankt voor alle leuke dingen die je ons hebt verteld. Bedankt om altijd
voor ons kinderen te zorgen, en voor al onze gezellige avonden met zitten en kletsen.

Mijn lieve tantes en ooms en neven,
Al sinds ik een klein meisje was, heb je me een veilig
gevoel gegeven. Ik ben u daar zeer dankbaar voor.

En tot slot wil ik al mijn vrienden bedanken.
Bedankt dat je het altijd zo leuk maakt om samen te zijn en dat je me altijd opvrolijkt.

Het maakt me erg trots om jullie allemaal mijn familie en mijn vrienden te noemen.
Jullie betekenen allemaal de wereld voor mij.

Een van de beste dingen van Noorwegen is onze democratie.
Dat we vrij zijn om te geloven in wat we willen.
Dat we vrij zijn om te zeggen wat we willen.
Dat we vrij zijn om te houden van wie we willen.

Ik heb zoveel geluk dat ik in Noorwegen ben opgegroeid. Ik heb onze prachtige natuur mogen
ervaren, surfen bij Unstad, warme zomerdagen langs de zuidkust en besneeuwde bergen in Rřldal.

En niet in de laatste plaats, ik heb zoveel geweldige mensen mogen
ontmoeten die in verschillende delen van ons land wonen.

We hebben het geluk in een land te leven dat voortdurend in ontwikkeling is.
Waar we vertrouwen hebben in elkaar en in onze autoriteiten.
In Noorwegen zetten we ons in om klimaatverandering tegen te gaan.
We zetten in op diversiteit.
We zijn toegewijd aan de vrijheid van meningsuiting.

En het belangrijkste is dat we vastbesloten zijn om door te gaan met
het vinden van betere oplossingen dan de oplossingen die we al hebben.

We hebben allemaal onze plek in deze samenleving.
We zijn anders, we hebben verschillende taken gekregen
en we weten hoe we verschillende dingen moeten doen.

Samen vormen we het Noorwegen waar we zo van houden. Dank je."

Andere sprekers tijdens de avond waren onder meer de grootmoeder van de prinses, Marit
Tjessem, en de voorzitter van de Storting, Masud Gharahkhani. De heer Gharahkhani besloot
zijn toespraak door de prinses te feliciteren met haar speciale dag en namens de Storting
en het Noorse volk warme wensen voor haar toekomst uit te spreken.

Het diner eindigde met het Noorse verjaardagslied, Hurra for deg, geleid door
de musicalartiest Metteson, die iedereen in de zaal aan het zingen kreeg.

Later op de avond dansten de gasten een polonaise en genoten van diverse andere muzikale optredens.

Belgisch militair detachement in Roemenië, 17 juni 2022


Zijne Majesteit de Koning bezocht het Belgisch militair detachement in Constanta aan de Zwarte
Zee in Roemenië. De Belgische militairen maken er deel uit van een troepenmacht van de NAVO die
is uitgestuurd na de start van de oorlog in Oekraďne. De Koning werd officieel verwelkomd door
de Roemeense President, Klaus Iohannis, en neemt nadien deel aan een lunch met de Belgische
militairen. In de namiddag bezocht hij de accommodaties en de onderhoudszone van de militaire
basis. Hij woont ook een demo bij van militaire voertuigen en ontmoet de militairen.

Bezoek aan de provincie Limburg, 22 juni 2022


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezochten de provincie Limburg. Het bezoek startte bij de
groenten- en fruitveiling BelOrta op hun site in Borgloon. BelOrta is een coöperatie van 950 lokale
telers van verse groenten en fruit. Vervolgens bezochten de Vorsten De Wroeter in Kortessem. De
Wroeter is een sociale organisatie die mensen uit kansengroepen of met een beperking activiteiten,
opleidingen of tewerkstelling aanbiedt in de productie en verkoop van ambachtelijke producten, in
bio- tuinbouw & fruitteelt, groenonderhoud en horeca. In dit alles staan duurzaamheid en sociale
waarden centraal. In Kortessem bezoeken de Vorsten onder andere de bakkerij, de keuken, de serres en de
boerderijwinkel. Het bezoek eindigt in het Stadhuis en op de Markt in Bilzen, voor contacten met de bevolking.

Samen in beweging voor het mentale welzijn, 13 juli 2022


Hare Majesteit de Koningin wordt 50 jaar op 20 januari 2023 en wil van deze gelegenheid gebruikmaken
om een positieve boodschap rond mentaal welzijn in ons land uit te dragen. Onder het motto "Samen
in beweging voor het mentale welzijn" zal de Koningin tussen juli en december van dit jaar in alle
tien provincies van het land en in het Brussels Gewest een wandeltocht (van max. 20km) of fietstocht
(van max. 30km) afleggen samen met mensen en organisaties die begaan zijn met projecten rond mentaal welzijn.

Zo zal de Koningin in Oost-Vlaanderen fietsen met medewerkers en jongeren van jeugdwelzijnswerking
De Plek, G-wielrenners en brandwondenpatiënten. In Luik zal de Koningin wandelen met jongeren die
bijzondere zorg nodig hebben en in een instelling geplaatst zijn, in Namen met psychiatrische patiënten
en zorgpersoneel van de Waalse Liga voor Mentale Gezondheid, en in Antwerpen met de medewerkers van
Young Fenix(externe link). De focus ligt op het sportieve karakter van de tocht en de informele
ontmoetingen met de mensen die meerijden of -wandelen.

De Koningin trapt het initiatief af op woensdag 13 juli 2022 in West-Vlaanderen waar
ze zal fietsen met de slechtziende en blinde bewoners van Licht & Liefde, en met
personen met een beperking of kwetsbaarheid van UNIE-K, Oranje en 't Veldzicht.

De overstromingen, 14 juli 2022


Exact een jaar na de overstromingen bezoeken Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin de
stad Limbourg in het oosten van de provincie Luik voor een ontmoeting met de plaatselijke
autoriteiten, winkeliers, hulpdiensten en de getroffen bevolking. Daarna wonen ze een officiële
herdenking bij van het Waalse Gewest in Chęnée (deelgemeente van de Stad Luik) voor de
slachtoffers van de overstromingen. Na afloop van deze plechtigheid, waarop Eerste Minister
De Croo, Minister-President Di Rupo en de Burgemeester van Luik Demeyer het woord zullen
nemen, spreken de Koning en de Koningin met de familieleden van de overledenen.

De Nationale Feestdag, 21 juli 2022


In het kader van de Plechtigheid van de Nationale Feestdag wonen de Koning en de Koningin,
Prinses Astrid en Prins Lorenz, Prins Laurent en Prinses Claire, Prinses Delphine en dhr.
Jim O'Hare het militair en burgerlijk défilé op het Paleizenplein bij.

Koningin Elizabeth overleden, 8 september 2022


Reactie van Koning Filip en Koningin Mathilde op het overlijden van Koningin Elizabeth II:

"Wij zijn diep verslagen door het nieuws over het overlijden van Hare Majesteit Koningin
Elizabeth II. Ze was een buitengewone persoonlijkheid. We bewaren voor altijd dierbare
herinneringen aan deze grote Dame die tijdens haar hele koningschap blijk gaf van waardigheid,
moed en toewijding. Elke van onze ontmoetingen staat voor altijd in ons geheugen gegrift. Het
Verenigd Koninkrijk verliest een bijzondere Vorstin die een diepe stempel heeft gedrukt op de
geschiedenis. We willen onze oprechte deelneming betuigen aan de Koninklijke Familie en aan het
Britse volk. Rust in vrede, Majesteit, aan de zijde van uw geliefde echtgenoot."


Foto: © Koninklijk Paleis, Belgie/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, Belgie/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

1966: Koningin Elizabeth II, Prins Philip, Hertog van Edinburgh, en Koningin Fabiola in
de Koninklijke trein tussen Brussel en Brugge. De foto werd genomen door Koning Boudewijn.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

1966: Koningin Fabiola en Koningin Elizabeth II in Laken.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

1994: Koning Albert II, Koningin Paola samen met Koningin Elizabeth II
en Prins Philip, Hertog van Edinburgh, in Buckingham Palace.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


WapensFoto: Sodacan / Wikipedia / Wapen van koning Filip van 2013 tot 2019, waarna dit vervangen werd door een nieuwe versie.


Foto: Sodacan / Wikipedia / Wapen van Koning Filip vanaf 2019.


Foto: Sodacan / Wikipedia / Wapen van Koning Filip en Koningin Mathilde samen.


Foto: Mimich / Wikipedia / Wapen van Koningin Mathilde.

Koning Filip heeft enkele wijzigingen aangebracht in het wapen van de Belgische koninklijke familie. Zijne Majesteit introduceerde
ook een wapenschild voor zijn vader Koning Albert II, en Prinses Elisabeth heeft nu haar eigen wapenschild.

Voor het eerst in meer dan 100 jaar heeft een Belgische vorst het wapenschild van het Koninklijk Huis veranderd. Koning Philip heeft
een nieuw koninklijk besluit ondertekend waarin de wijzigingen in het wapenschild van de koning en koningin van de Belgen worden bevestigd.
De nieuwe wet introduceert ook een wapenschild dat zal worden gebruikt door de voormalige heersende koning en koningin en een wapenschild
voor de eerste in lijn met de troon, de hertog of hertogin van Brabant.

Sinds zijn aantreden accepteert Koning Filip alle Belgische burgers, ongeacht of ze Frans, Nederlands of Duits spreken - de drie officiële talen van België.

Koning Filip is de eerste regerende Belgische vorst die zijn kersttoespraak en andere officiële toespraken opneemt, niet alleen in het Frans en het
Nederlands, maar ook in het Duits. In de wijzigingen die Zijne Majesteit aan het wapenschild aanbracht, heeft de koning ook het Duitstalige deel van
België opgenomen. Het motto van het wapenschild van het koninklijk huis is nu "L’union fait la forçe. Eendracht maakt macht. Einigkeit macht stark."
Wat zich vertaalt als 'kracht ligt in eenheid'.

Een andere wijziging aan het wapenschild is de herinvoering van het schild van de Duitse staat Saksen, waar de wortels van het Belgische koninklijk huis liggen.
Na de Eerste Wereldoorlog verwijderde Koning Albert I van de Belgen het schild van het officiële wapenschild en veranderde de naam van de familie van
"Von Saksen-Coburg und Gotha" in "de Belgique" (van België). Nu meer dan 100 jaar later heeft Koning Filip besloten om het schild te gebruiken dat de
oorsprong van de Belgische dynastie weerspiegelt. Een laatste belangrijke verandering is dat elk wapenschild van het Koninklijk Huis nu zijn eigen
vrouwelijke versie heeft. Dit zal belangrijk zijn als zijn dochter, Prinses Elisabeth de eerste regerende Koningin van de Belgen wordt.

De laatste keer dat het wapenschild van het Koninklijk Huis belangrijke veranderingen onderging, was in 1910. Zijne Majesteit de Koning verklaarde
in het koninklijk besluit dat het nu tijd was om de wijzigingen aan te brengen. Hij verklaarde: "Na onze opvolging naar de troon, is het gepast
om de regels aan te passen aan de historische en juridische evoluties die zich hebben voorgedaan sinds het koninklijk besluit van 17 juni 1910."

Het koninklijk besluit van 19 juli 2019 introduceert ook een wapenschild voor de voormalige heersende Koning en Koningin. In dit geval zullen de
vader en moeder van Koning Filip, Koning Albert en Koningin Paola, het nieuwe wapenschild kunnen gebruiken. Vóór dit koninklijk besluit gebruikten
ze hetzelfde als hun zoon.

Prinses Elisabeth, de Hertogin van Brabant, heeft ook haar eigen wapenschild ontvangen. De versie van het wapenschild voor de Hertog of Hertogin van Brabant,
de eerste in de rij voor de troon, heeft een paar belangrijke verschillen dan het wapenschild van de heersende vorst. Het wapenschild van Prinses Elisabeth
heeft geen Orde van Leopold eromheen, heeft geen gouden helm en heeft een andere leeuw.


Foto: Sodacan / Wikipedia / Wapen Prinses Elisabeth.


Foto: Sodacan / Wikipedia / Wapen Koning Albert II en Koningin Paola.


Foto: Sodacan / Wikipedia / Wapen Prins Gabriël en Prins Emmanuel.


Foto: Sodacan / Wikipedia / Wapen Prinses Eléonore.

Zelfgemaakte foto's van Koning Filip en Koningin Mathilde


De website beheerster heeft Koning Filip en Koningin Mathilde een paar keer goed kunnen fotograferen.


Bronvermelding


Tekst op deze pagina: © Koninklijk Paleis, Brussel, België en eigen tekst in waardigheid van het Koninklijk Paleis


Copyright © 2006-2023 https://koningsfan.nl/


Homepage