Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven
Foto: RVD/Anko Stoffels

Prinses MargrietFoto: RVD/Anko Stoffels

Margriet Francisca is op 19 januari 1943 in het Civic Hospital in Ottawa (Canada) geboren als
derde dochter van Prins Bernhard en Prinses Juliana.

Op 29 juni 1943 werd de Prinses in de St. Andrews Church in Ottawa gedoopt.
Naast onder meer president Franklin Roosevelt trad ook De Nederlandse koopvaardij als peet op,
uit waardering voor de belangrijke rol die de Koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld.

Na de bevrijding kwam de Prinses met haar ouders en zussen op 2 augustus 1945 voor het eerst in Nederland.
Het gezin ging wonen op Paleis Soestdijk in Baarn.


Foto: Prinses Margriet in 1945, RVD

De Prinses ging naar de lagere school De Werkplaats in Bilthoven.


Foto: Prinses Margriet in 1950, RVD


Foto: RVD


Foto: https://www.facebook.com/koninklijkeverzamelingen/

Vanaf de derde klas stapte ze over naar de Nieuwe Baarnse School.
Haar middelbare school volgde zij op het Baarns Lyceum, waar zij in 1961 het diploma Gymnasium-A behaalde.

Na haar middelbare school volgde de Prinses een jaar lang colleges in de Franse letteren, geschiedenis en kunstgeschiedenis
aan de Universiteit van Montpellier in Frankrijk. Daarna schreef de Prinses zich in als student Rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Zij volgde daar een inleiding in de rechtswetenschappen, staatsrecht, Romeins recht en enkele sociale vakken.
Daarna volgde zij de opleiding tot Helpster Eerste klasse van het Rode Kruis in ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort.


Foto: RVD


Foto: RVD/Ruud Taal


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Anko Stoffels


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Anko Stoffels


Foto: RVD/Anko Stoffels

Gezin


Tijdens haar studie in Leiden ontmoette de Prinses Pieter van Vollenhoven.
Op 10 maart 1965 werd hun verloving bekend gemaakt.


Foto: Verlovingsfoto Prinses Margrieten prof. mr. Pieter van Vollenhoven, RVD

Op 10 januari 1967 voltrok burgemeester H.A.M.T Kolfschoten het huwelijk op het stadhuis aan de Javastraat in Den Haag,
waarna het huwelijk kerkelijk werd ingezegend door prof. H. Berkhof in de Grote of St. Jacobskerk.


Foto: Huwelijk Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, Max Koot/RVD/Nationaal Archief

Pieter van Vollenhoven was de eerste burger van niet adellijke afkomst die door een huwelijk lid
werd van het Nederlands Koninklijk Huis. Met zijn huwelijk heeft hij geen adellijke titels verkregen.
Vandaar word hij bij officiële situaties aangesproken met zijn academische titels, namelijk Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven.

Het echtpaar ging wonen in de rechtervleugel van Paleis Het Loo in Apeldoorn.
In 1975 verhuisde het gezin naar Huis Het Loo dat Prinses Margriet en prof. mr.
Pieter van Vollenhoven dichtbij Paleis Het Loo hebben laten bouwen.

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hebben vier zonen:
- Maurits Willem Pieter Hendrik (17 april 1968)
- Bernhard Lucas Emmanuel (25 december 1969)
- Pieter-Christiaan Michiel (22 maart 1972)
- Floris Frederik Martijn (10 april 1975)


Foto: Prinses Margriet met Prins Maurits in 1969, RVD


Foto: Het gezin van Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, Max Koot/RVD/Nationaal Archief


Foto: RVD/Ruud Taal


Foto: RVD


Foto: RVD/Anko Stoffels


Foto's: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Anko Stoffels, Prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven met hun zonen Prins Bernhard,
Prins Maurits, Prins Pieter-Christiaan en Prins Floris voor de Gala Glas Berline. Prinses Margriet en prof. mr.
Pieter van Vollenhoven gebruikten de Gala Glas Berline bij hun huwelijk in 1967.


Foto: Prins Bernhard van Oranje-Nassau / https://www.instagram.com/bernhardvanoranje/

Kleinkinderen


Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven hebben elf kleinkinderen:

- Prins Maurits en Prinses Marilène: Anna (2001), Lucas (2002) en Felicia (2005)
- Prins Bernhard en Prinses Annette: Isabella (2002), Samuel (2004) en Benjamin (2008)
- Prins Pieter-Christiaan en Prinses Anita: Emma (2006) en Pieter (2008)
- Prins Floris en Prinses Aimée: Magali (2007), Eliane (2009) en Willem Jan (2013)


Foto: RVD


Foto: RVD/Ruud Taal


Foto: RVD/Frank van Beek, 19 januari 2013: Familiefoto van Prinses Margriet ter gelegenheid van haar 70ste verjaardag.


Foto: RVD/Anko Stoffels, Familiefoto van Prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven ter gelegenheid van hun 50-jarig
huwelijksjubileum op 10 januari 2017. Op de foto staan van links naar rechts: Anna, Prins Maurits, Lucas, Prinses Marilène,
Felicia, Isabella, Prins Bernhard, Samuel, Prinses Annette, Benjamin, Prinses Margriet, prof.mr. Pieter van Vollenhoven, Emma,
Prinses Anita, Pieter, Prins Pieter-Christiaan, Magali, Willem Jan, Prinses Aimée, Eliane en Prins Floris.
Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven gebruikten de Gala Glas Berline bij hun huwelijk in 1967.

Reserve koningin


Prinses Margriet was officieel onze reserve-koningin na onze toenmalige Koningin Beatrix.


Aandachtsgebied gezondheidszorg


De Prinses bekleedt een aantal functies op het gebied van gezondheidszorg en maatschappelijk werk. In 1966 begon Prinses Margriet met haar
vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis als helpster Eerste klasse. Van 1987 tot 2011, het jaar waarin aan haar laatste termijn een einde kwam,
heeft Prinses Margriet in dit bestuursorgaan de functie van vicevoorzitter vervuld. Als dank voor haar inzet voor het Nederlandse Rode Kruis is
in 2011 het Prinses Margriet Fonds opgericht, een Fonds dat zich richt op een betere voorbereiding van mensen op natuurrampen.

De Prinses is sinds 1967 ook actief binnen het Internationale Rode Kruis. Van december 1995 tot december 2003 was Prinses Margriet
voorzitter van het hoogste internationale orgaan van het Rode Kruis; de Standing Commission.

Van 2005 tot eind 2013 was Prinses Margriet bestuurslid van de Internationale Federatie van de Rode Kruis en Rode Halve Maanverenigingen.
Zij nam deel aan vele internationale conferenties, vaak als hoofd van de Nederlandse delegatie, alsmede aan bestuursvergaderingen en gedelegeerdenvergaderingen.

Aandachtsgebied cultuur


Van 1984 tot 2007 was Prinses Margriet voorzitter van de European Cultural Foundation (voorheen de Europese Culturele Stichting).
Bij het afscheid van Prinses Margriet werd, als dank voor haar werk voor de ECS, de Routes ECF Princess Margriet Award for Cultural Diversity ingesteld.
Met de toekenning van deze prijs worden denkers, kunstenaars en activisten geëerd die het Europese publiek met hun werk raken en aan het denken zetten
over de rol die cultuur en culturele diversiteit in de samenleving spelen.

Prinses Laurentien is in 2007 Prinses Margriet opgevolgd als president van de ECF.

Maatschappelijke functie en erefuncties Prinses Margriet


Prinses Margriet heeft de volgende maatschappelijke functie:
- Ere-voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis

Prinses Margriet heeft de volgende erefuncties:
- Beschermvrouwe Stichting Landelijke Unie van Vrijwilligers
- Beschermvrouwe Federatie Paardrijden voor Gehandicapten
- Beschermvrouwe Vereniging Vriendenkring De Hoogstraat (revalidatiecentrum)
- Beschermvrouwe Nationaal Revalidatiefonds
- Beschermvrouwe SOS Kinderdorpen
- Beschermvrouwe Koninklijk College Zeemanshoop
- Beschermvrouwe Stichting Vrienden van de Marinierskapel
- Beschermvrouwe Netherland-America Foundation (New York)
- Beschermvrouwe Netherlands-American Amity Trust (Washington)
- Beschermvrouwe Nautisch Technisch College Noorder Haaks
- Beschermvrouwe Natura Artis Magistra
- Beschermvrouwe Stichting Apenheul Apeldoorn
- Beschermvrouwe Introdans Arnhem
- Beschermvrouwe Vision 2020 Netherlands
- Beschermvrouwe KNCV Tuberculosefonds
- Erevoorzitter Nederlandse Rode Kruis
- Erevoorzitter adviesraad van de Global Health masteropleiding van Maastricht University en McMaster University (Canada).
- Erevoorzitter Vereniging De Lijn
- Lid Honorary Board International Paralympic Committee
- Lid Comité van Aanbeveling Kinderoncologische Zomerkampen
- Lid Comité van Aanbeveling Ronald McDonald Huis Utrecht, Nijmegen en Zwolle
- Lid Comité van Aanbeveling Stichting Focale Epilepsieën op Kinderleeftijd

Prof.mr. Pieter van VollenhovenFoto: RVD/Jeroen van der Meyde

Pieter van Vollenhoven is op 30 april 1939 geboren in Schiedam als zoon van P. van Vollenhoven en J.G. van Vollenhoven-Stuyling de Lange.
Zijn broer, Willem Jan van Vollenhoven, is in 2006 is overleden.


Foto: Babyportret prof.mr. Pieter van Vollenhoven uit 1939, RVD


Foto: Foto van prof.mr. Pieter van Vollenhoven met zijn moeder en broer uit 1939, RVD

De heer Van Vollenhoven ging naar de lagere school op De Rotterdamsche Schoolvereniging.
Daarna ging hij naar het Montessorilyceum in Rotterdam. Op die school behaalde hij in 1959 zijn Gymnasium-B-diploma.
Na de middelbare school studeerde hij rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden waarin hij in 1965 zijn doctoraalexamen Nederlands recht behaalde.


Foto: Pieter van Vollenhoven in zijn jeugd, RVD

Tijdens zijn dienstplicht werkte de heer Van Vollenhoven in 1966 bij de Juridische Afdeling Staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten in Den Haag.
Op vliegbasis Gilze-Rijen volgde hij in 1967 de Vliegeropleiding Klein Militair Brevet en een jaar later werd hij benoemd tot Reserveofficier vlieger
bij het 300 squadron op vliegbasis Deelen. Naast reservekolonel van de Koninklijke Luchtmacht is de heer Van Vollenhoven adjudant in buitengewone dienst.


Foto: RVD/Ruud Taal


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Anko Stoffels


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Veiligheid


Prof.mr. Pieter van Vollenhoven is zowel nationaal als internationaal nauw betrokken bij de veiligheidszorg.
In 1975 werd hij adviseur van de minister van Verkeer en Waterstaat op het gebied van de verkeersveiligheid.
Vervolgens wordt hij voorzitter van verschillende organisaties:

- Raad voor de Verkeersveiligheid
- Spoorwegongevallenraad
- Stichting Maatschappij en Veiligheid
- Nationaal Verkeersveiligheidsfonds
- College Bevordering Veiligheidseffectstudies
- Raad voor de Transportveiligheid
- Onderzoeksraad voor Veiligheid

Vanaf februari 2005 tot februari 2011 was prof.mr. Pieter van Vollenhoven voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Dit college doet onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van transport, maar ook naar de veiligheid binnen bijvoorbeeld
defensie, industrie, gezondheidszorg, natuur en milieu.

Op 1 oktober 2005 is prof.mr. Pieter van Vollenhoven door de Universiteit Twente benoemd tot praktijkhoogleraar Risicomanagement.

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven is voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, een onafhankelijke organisatie die meedenkt over veiligheidsvraagstukken.

Internationaal bekleedt de heer Van Vollenhoven ook een aantal functies op het gebied van transportveiligheid:
- Medeoprichter en lid van de European Transport Safety Council
- Medeoprichter en emeritus voorzitter van de International Transportation Safety Association,
een college waarin alle internationale transportveiligheidsraden zich hebben verenigd.
- Vanaf 1990 trad hij gedurende enkele jaren op als adviseur van de Europees Commissaris voor Transport dr. K. van Miert
- In 2004 trad hij toe tot de Group of Experts on Accident Investigation, een adviesgroep voor de Europese Commissie

Monumenten- en natuurbeleid


Tot eind 2012 heeft de heer Van Vollenhoven zich als voorzitter van het bestuur van de Stichting Nationaal Restauratiefonds
ingezet voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren in Nederland. De heer Van Vollenhoven blijft
betrokken bij het onderwerp, met name bij het thema 'Herbestemming van monumenten'.

Daarnaast is de Heer Van Vollenhoven voorzitter van de Stichting Nationaal Groenfonds. Het Nationaal Groenfonds is betrokken bij de
financiering van projecten voor natuur, bos en landschap in Nederland. Zo draagt het Groenfonds bij aan natuurontwikkeling en natuurbehoud,
waaronder de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.

Slachtofferhulp


Prof.mr. Pieter van Vollenhoven is voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp. Het Fonds ondersteunt en initieert projecten voor de verbetering
van de positie van slachtoffers, nabestaanden en getuigen van misdrijven, verkeersongevallen en rampen in Nederland.

Functies van Pieter van Vollenhoven


Pieter van Vollenhoven heeft de volgende maatschappelijke functies:
- Praktijkhoogleraar Risicomanagement, Universiteit Twente
- Voorzitter Nationaal Groenfonds
- Voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid
- Voorzitter Fonds Slachtofferhulp
- Voorzitter raad van advies Europese Beweging Nederland (EBN)
- Medeoprichter en lid European Transport Safety Council
- Medeoprichter en emeritus voorzitter International Transportation Safety Association
- Lid Group of Experts on Accident Investigation, een adviesgroep van de Europese Commissie

Pieter van Vollenhoven heeft de volgende erefuncties:
- Beschermheer van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten
- Beschermheer van Vogelbescherming Nederland
- Beschermheer Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde
- Beschermheer Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten
- Beschermheer Federatie van SOS Telefonische Hulpdiensten in Nederland
- Beschermheer Stichting Studentensport Nederland
- Beschermheer Stichting Nederlands Studenten Kamerorkest (NESKO)
- Beschermheer Stichting Vrienden van de Koninklijke Luchtmacht Kapel
- Beschermheer Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging
- Beschermheer Vereniging van Europese Journalisten Nederland
- Beschermheer Netherlands-American Amity Trust (Washington)
- Beschermheer Netherland-America Foundation (New York)
- Beschermheer Grote of Sint-Laurenskerk Rotterdam
- Beschermheer Stichting Menno van Coehoorn (behoud militaire vestingwerken)
- Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Nationaal Fonds Sport Gehandicapten
- Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Nederlands Pianolamuseum
- Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Open Monumentendag
- Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Hollandse Haringpartij
- Erevoorzitter Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers
- Ere-Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Nationaal Monument Sint-Jan
- Erepresident Internationaal Concours Hippique Indoor Brabant
- Lid Comité van Aanbeveling Studentenorkest J. Pzn. Sweelinck van de Universiteit van Amsterdam
- Lid Comité van Aanbeveling Studenten Muziekgezelschap Sempre Crescendo
- Lid Comité van Aanbeveling Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum
- Lid Comité van Aanbeveling Reizend Muziekgezelschap
- Lid Comité van Aanbeveling International Association for Handicapped Divers
- Lid Comité van Aanbeveling Leidse Studenten Vereniging Minerva
- Lid Comité van Aanbeveling Introductie Kommissie 2006 Universiteit Twente
- Lid Comité van Aanbeveling Stichting Bedrijvendagen Universiteit Twente
- Adviseur van het Comité ter Herdenking Capitulaties 1945

Prinses Margriet en Pieter-Christiaan op pad voor Rode Kruis


Prinses Margriet en Prins Pieter-Christiaan waren op 12 november 2018 in Grand Fond in Haïti.
Als erevoorzitter van het Rode Kruis bezoekt Prinses Margriet samen met Prins Pieter-Christiaan,
vicevoorzitter van het Rode Kruis, projecten op het gebied van rampenpreventie.
De dammen beschermen de mensen in Grand Fond tegen natuurgeweld, maar zorgen tegelijkertijd voor voedselzekerheid
doordat de dammen voor een constante aanvoer van water zorgen door een vernuftig irrigatiesysteem. Het project in
Grand Fond is onderdeel van ‘The Resilience programme’, een lange termijn aanpak opgesteld om de weerbaarheid van
kwetsbare mensen te vergroten in het zuidoosten en zuiden van het land.


Foto: Rode Kruis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Rode Kruis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Rode Kruis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Rode Kruis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Rode Kruis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Rode Kruis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/

Zelfgemaakte foto's van Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven


De website beheerster heeft Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zelf twee keer goed kunnen fotograferen.


Copyright © 2006-2019 https://koningsfan.nl/


Homepage