Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven
Foto: RVD/Anko Stoffels

Prinses MargrietFoto: RVD/Martijn Beekman

Margriet Francisca is op 19 januari 1943 in het Civic Hospital in Ottawa (Canada) geboren als
derde dochter van Prins Bernhard en Prinses Juliana.

Op 29 juni 1943 werd de Prinses in de St. Andrews Church in Ottawa gedoopt.
Naast onder meer president Franklin Roosevelt trad ook De Nederlandse koopvaardij als peet op,
uit waardering voor de belangrijke rol die de Koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld.

Na de bevrijding kwam de Prinses met haar ouders en zussen op 2 augustus 1945 voor het eerst in Nederland.
Het gezin ging wonen op Paleis Soestdijk in Baarn.


Foto: Prinses Margriet in 1945, RVD

De Prinses ging naar de lagere school De Werkplaats in Bilthoven.


Foto: Prinses Margriet in 1950, RVD


Foto: RVD


Foto: https://www.facebook.com/koninklijkeverzamelingen/

Vanaf de derde klas stapte ze over naar de Nieuwe Baarnse School.
Haar middelbare school volgde zij op het Baarns Lyceum, waar zij in 1961 het diploma Gymnasium-A behaalde.

Na haar middelbare school volgde de Prinses een jaar lang colleges in de Franse letteren, geschiedenis en kunstgeschiedenis
aan de Universiteit van Montpellier in Frankrijk. Daarna schreef de Prinses zich in als student Rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Zij volgde daar een inleiding in de rechtswetenschappen, staatsrecht, Romeins recht en enkele sociale vakken.
Daarna volgde zij de opleiding tot Helpster Eerste klasse van het Rode Kruis in ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort.


Foto: RVD


Foto: RVD/Ruud Taal


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Anko Stoffels


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Anko Stoffels


Foto: RVD/Anko Stoffels

Op 6 februari 2020 zijn twee nieuwe portretfoto's van Prinses Margriet vrijgegeven.
De foto’s zijn in januari 2020 gemaakt in het Koninklijk Paleis te Amsterdam.


Foto: RVD/Martijn Beekman


Foto: RVD/Martijn Beekman

Gezin


Tijdens haar studie in Leiden ontmoette de Prinses Pieter van Vollenhoven.
Op 10 maart 1965 werd hun verloving bekend gemaakt.


Foto: Verlovingsfoto Prinses Margrieten prof. mr. Pieter van Vollenhoven, RVD

Op 10 januari 1967 voltrok burgemeester H.A.M.T Kolfschoten het huwelijk op het stadhuis aan de Javastraat in Den Haag,
waarna het huwelijk kerkelijk werd ingezegend door prof. H. Berkhof in de Grote of St. Jacobskerk.


Foto: Huwelijk Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, Max Koot/RVD/Nationaal Archief

Pieter van Vollenhoven was de eerste burger van niet adellijke afkomst die door een huwelijk lid
werd van het Nederlands Koninklijk Huis. Met zijn huwelijk heeft hij geen adellijke titels verkregen.
Vandaar word hij bij officiële situaties aangesproken met zijn academische titels, namelijk Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven.

Het echtpaar ging wonen in de rechtervleugel van Paleis Het Loo in Apeldoorn.
In 1975 verhuisde het gezin naar Huis Het Loo dat Prinses Margriet en prof. mr.
Pieter van Vollenhoven dichtbij Paleis Het Loo hebben laten bouwen.

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hebben vier zonen:
- Maurits Willem Pieter Hendrik (17 april 1968)
- Bernhard Lucas Emmanuel (25 december 1969)
- Pieter-Christiaan Michiel (22 maart 1972)
- Floris Frederik Martijn (10 april 1975)


Foto: Prinses Margriet met Prins Maurits in 1969, RVD


Foto: Het gezin van Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, Max Koot/RVD/Nationaal Archief


Foto: RVD/Ruud Taal


Foto: RVD


Foto: RVD/Anko Stoffels


Foto's: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Anko Stoffels


Foto: RVD/Anko Stoffels, Prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven met hun zonen Prins Bernhard,
Prins Maurits, Prins Pieter-Christiaan en Prins Floris voor de Gala Glas Berline. Prinses Margriet en prof. mr.
Pieter van Vollenhoven gebruikten de Gala Glas Berline bij hun huwelijk in 1967.


Foto: Prins Bernhard van Oranje-Nassau / https://www.instagram.com/bernhardvanoranje/


Foto: RVD/Anko Stoffels

Op 13 januari 2021 deelde Prins Bernhard een foto van zijn ouders en zijn broers op een tandem: Good old times.


Foto: https://www.instagram.com/bernhardvanoranje/

Kleinkinderen


Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven hebben elf kleinkinderen:

- Prins Maurits en Prinses Marilène: Anna (2001), Lucas (2002) en Felicia (2005)
- Prins Bernhard en Prinses Annette: Isabella (2002), Samuel (2004) en Benjamin (2008)
- Prins Pieter-Christiaan en Prinses Anita: Emma (2006) en Pieter (2008)
- Prins Floris en Prinses Aimée: Magali (2007), Eliane (2009) en Willem Jan (2013)


Foto: RVD


Foto: RVD/Ruud Taal


Foto: RVD/Frank van Beek, 19 januari 2013: Familiefoto van Prinses Margriet ter gelegenheid van haar 70ste verjaardag.


Foto: RVD/Anko Stoffels, Familiefoto van Prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven ter gelegenheid van hun 50-jarig
huwelijksjubileum op 10 januari 2017. Op de foto staan van links naar rechts: Anna, Prins Maurits, Lucas, Prinses Marilène,
Felicia, Isabella, Prins Bernhard, Samuel, Prinses Annette, Benjamin, Prinses Margriet, prof.mr. Pieter van Vollenhoven, Emma,
Prinses Anita, Pieter, Prins Pieter-Christiaan, Magali, Willem Jan, Prinses Aimée, Eliane en Prins Floris.
Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven gebruikten de Gala Glas Berline bij hun huwelijk in 1967.

Reserve koningin


Prinses Margriet was officieel onze reserve-koningin na onze toenmalige Koningin Beatrix.


Aandachtsgebied gezondheidszorg


De Prinses bekleedt een aantal functies op het gebied van gezondheidszorg en maatschappelijk werk. In 1966 begon Prinses Margriet met haar
vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis als helpster Eerste klasse. Van 1987 tot 2011, het jaar waarin aan haar laatste termijn een einde kwam,
heeft Prinses Margriet in dit bestuursorgaan de functie van vicevoorzitter vervuld. Als dank voor haar inzet voor het Nederlandse Rode Kruis is
in 2011 het Prinses Margriet Fonds opgericht, een Fonds dat zich richt op een betere voorbereiding van mensen op natuurrampen.

De Prinses is sinds 1967 ook actief binnen het Internationale Rode Kruis. Van december 1995 tot december 2003 was Prinses Margriet
voorzitter van het hoogste internationale orgaan van het Rode Kruis; de Standing Commission.

Van 2005 tot eind 2013 was Prinses Margriet bestuurslid van de Internationale Federatie van de Rode Kruis en Rode Halve Maanverenigingen. Zij nam deel
aan vele internationale conferenties, vaak als hoofd van de Nederlandse delegatie, alsmede aan bestuursvergaderingen en gedelegeerdenvergaderingen.

Aandachtsgebied cultuur


Van 1984 tot 2007 was Prinses Margriet voorzitter van de European Cultural Foundation (voorheen de Europese Culturele Stichting).
Bij het afscheid van Prinses Margriet werd, als dank voor haar werk voor de ECS, de Routes ECF Princess Margriet Award for Cultural Diversity ingesteld.
Met de toekenning van deze prijs worden denkers, kunstenaars en activisten geëerd die het Europese publiek met hun werk raken en aan het denken zetten
over de rol die cultuur en culturele diversiteit in de samenleving spelen.

Prinses Laurentien is in 2007 Prinses Margriet opgevolgd als president van de ECF.

Maatschappelijke functie en erefuncties Prinses Margriet


Prinses Margriet heeft de volgende maatschappelijke functie:
- Ere-voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis

Prinses Margriet heeft de volgende erefuncties:
- Beschermvrouwe SOS Kinderdorpen;
- Beschermvrouwe Introdans Arnhem;
- Beschermvrouwe Stichting Landelijke Unie van Vrijwilligers;
- Beschermvrouwe Vision 2020 Netherlands;
- Beschermvrouwe KNCV Tuberculosefonds;
- Beschermvrouwe Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen;
- Beschermvrouwe Federatie Paardrijden voor Gehandicapten;
- Beschermvrouwe Vereniging Vriendenkring De Hoogstraat (revalidatiecentrum);
- Beschermvrouwe Nationaal Revalidatiefonds;
- Beschermvrouwe Koninklijk College Zeemanshoop;
- Beschermvrouwe Stichting Vrienden van de Marinierskapel;
- Beschermvrouwe Nautisch Technisch College Noorder Haaks;
- Beschermvrouwe Netherland-America Foundation (New York);
- Beschermvrouwe Netherlands-American Amity Trust (Washington);
- Beschermvrouwe Natura Artis Magistra;
- Beschermvrouwe Stichting Apenheul Apeldoorn;
- Erevoorzitter Nederlandse Rode Kruis;
- Erevoorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Invictus Games Den Haag 2020;
- Erevoorzitter adviesraad van de Global Health masteropleiding van Maastricht University en McMaster University (Canada);
- Erevoorzitter Vereniging De Lijn;
- Lid Honorary Board International Paralympic Committee;
- Lid Comité van Aanbeveling Ronald McDonald Huis Utrecht, Nijmegen en Zwolle;
- Lid Comité van Aanbeveling Stichting Focale Epilepsieën op Kinderleeftijd;
- Lid Comité van Aanbeveling Stichting Maaszicht Rotterdam;
- Lid Comité van Aanbeveling Prinses Christina Concours.

Prinses Margriet benoemd tot erevoorzitter Invictus Games Den Haag en aanwezig bij kick-off


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet is benoemd tot erevoorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Invictus Games Den Haag 2020.
De Invictus Games, een internationaal sportevenement voor lichamelijk en psychisch gewonde militairen, worden volgend jaar in het Zuiderpark
in Den Haag gehouden. De officiële kick-off bijeenkomst van dit evenement vond op 9 mei 2019 plaats in aanwezigheid van de Prinses en Hertog van Sussex.

Tijdens de kick-off, precies een jaar voor het evenement, krijgt Prinses Margriet uitleg over de voortgang van de plannen en een rondleiding door het
Zuiderpark met een demonstratie van verschillende ‘Invictus’-sporten. Prinses Margriet spreekt ook met een aantal sporters van het Nederlandse team.

De Invictus Games zijn in het leven geroepen door Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van Sussex om door middel van sport herstel te stimuleren,
revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor gewonde militairen en veteranen. De Invictus Games worden volgend jaar
in Den Haag gehouden van 9 tot 16 mei 2020.

Bron: RVD, https://www.koninklijkhuis.nl/

Tijdens de lancering van 9 mei 2019 zei de Hertog van Sussex:
"Onze mentale fitheid is de sleutel, want zonder dat slagen we niet efficiënt; maar daarmee worden je fysieke prestaties
en potentieel exponentieel verbeterd en we hebben dit keer op keer gezien.

Op dit moment trainen duizenden hoopvolle concurrenten over de hele wereld hard, zetten de uren in en streven ernaar om hun land opnieuw te
vertegenwoordigen tijdens de Spelen van volgend jaar. 19 landen zullen hier vertegenwoordigd zijn, schouder aan schouder staan en de wereld
laten zien wat teamwork, vriendschap en loyaliteit echt betekent.

In deze uitdagende tijden zijn deze waarden belangrijker dan ooit.

Het is je veerkracht, je vastberadenheid en je moed die menigten trekken in hun duizenden. Laat hen zich meer geïnspireerd,
ontroerd en trots voelen dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden. Je hebt al bewezen - alles is mogelijk.

Maak deze spelen helemaal van jou. We hebben om een reden voor je gekozen. En het was niet alleen omdat ik de kleur oranje leuk vind!
Bedankt allemaal voor het bewaken van de Invictus Spirit en tot in 2020". - De Hertog van Sussex

In het licht van de pandemie van Coronavirus COVID-19 moet het bestuur van de Invictus Games Den Haag 2020,
samen met de Invictus Games Foundation, concluderen dat de organisatie van de Invictus Games Den Haag 2020,
gepresenteerd door Jaguar Land Rover, niet meer kan plaatsvinden zoals gepland van 9 tot 16 mei 2020.

De organisatoren onderzoeken nu alle opties om de Invictus Games opnieuw in te plannen in de periode van
mei of juni 2021, dit is afhankelijk van de belangrijkste beschikbare faciliteiten en middelen.

Dit besluit is genomen in nauw overleg met de teams van de deelnemende landen en in samenwerking met lokale en nationale
autoriteiten. Doelstelling is de impact van de pandemie op alle betrokken partijen aan de Invictus Games te beperken.

Het besluit werd ook genomen met betrekking tot de verwachte belasting van medisch personeel en de infrastructuur die nodig
is om deze Covid-19 pandemie het hoofd te bieden. Als organisatie willen we de enorme uitdaging die er nu in Nederland ligt,
niet vergroten door een internationaal en potentieel kwetsbaar publiek samen te brengen in Den Haag.


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Prof.mr. Pieter van VollenhovenFoto: RVD/Martijn Beekman

Pieter van Vollenhoven is op 30 april 1939 geboren in Schiedam als zoon van P. van Vollenhoven en J.G. van Vollenhoven-Stuyling de Lange.
Zijn broer, Willem Jan van Vollenhoven, is in 2006 is overleden.


Foto: Babyportret prof.mr. Pieter van Vollenhoven uit 1939, RVD


Foto: Foto van prof.mr. Pieter van Vollenhoven met zijn moeder en broer uit 1939, RVD

De heer Van Vollenhoven ging naar de lagere school op De Rotterdamsche Schoolvereniging.
Daarna ging hij naar het Montessorilyceum in Rotterdam. Op die school behaalde hij in 1959 zijn Gymnasium-B-diploma.
Na de middelbare school studeerde hij rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden waarin hij in 1965 zijn doctoraalexamen Nederlands recht behaalde.


Foto: Pieter van Vollenhoven in zijn jeugd, RVD

Tijdens zijn dienstplicht werkte de heer Van Vollenhoven in 1966 bij de Juridische Afdeling Staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten in Den Haag.
Op vliegbasis Gilze-Rijen volgde hij in 1967 de Vliegeropleiding Klein Militair Brevet en een jaar later werd hij benoemd tot Reserveofficier vlieger
bij het 300 squadron op vliegbasis Deelen. In 2005 werd de heer Van Vollenhoven bevorderd tot reserve Kolonel van de Koninklijke Luchtmacht.
De heer Van Vollenhoven is daarnaast Adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is 26 april 2019 door de Commandant Luchtstrijdkrachten Luitenant-generaal J.D. Luyt en Chef Militaire Huis
van Zijne Majesteit de Koning Schout-bij-nacht L.H.I. Brummelaar bevorderd tot Commodore titulair van de Koninklijke Luchtmacht. De heer Van
Vollenhoven heeft de afgelopen 45 jaar een bijzondere bijdrage geleverd aan de Nederlandse krijgsmacht en aan de Koninklijke Luchtmacht in het bijzonder.
De bevordering vond plaats op vliegbasis Gilze-Rijen in het bijzijn Prinses Margriet en Prins Pieter-Christiaan.


Foto: RVD/Ruud Taal


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Anko Stoffels


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Anko Stoffels


Foto: RVD/Anko Stoffels

Op 30 april 2019 bedankte Pieter van Vollenhoven op zijn eigen offiële Twitter account voor de vele hartelijke gelukwensen voor zijn verjaardag.
Daarbij plaatste hij een nieuwe foto van zichzelf en hij zijn hondje, zijn wandelvriendin genoemd.


Foto: RVD/Anko Stoffels / https://twitter.com/PietervVol

Op 30 april 2019 deelde Prins Bernhard een prachtige foto van zijn vader op zijn officiële Instagram account.


Foto: https://www.instagram.com/bernhardvanoranje/

Op 6 februari 2020 zijn twee nieuwe portretfoto's van Pieter van Vollenhoven vrijgegeven.
De foto’s zijn in januari 2020 gemaakt in het Koninklijk Paleis te Amsterdam.


Foto: RVD/Martijn Beekman


Foto: RVD/Martijn Beekman

Veiligheid


Prof.mr. Pieter van Vollenhoven is zowel nationaal als internationaal nauw betrokken bij de veiligheidszorg.
In 1975 werd hij adviseur van de minister van Verkeer en Waterstaat op het gebied van de verkeersveiligheid.
Vervolgens wordt hij voorzitter van verschillende organisaties:

- Raad voor de Verkeersveiligheid
- Spoorwegongevallenraad
- Stichting Maatschappij en Veiligheid
- Nationaal Verkeersveiligheidsfonds
- College Bevordering Veiligheidseffectstudies
- Raad voor de Transportveiligheid
- Onderzoeksraad voor Veiligheid

Vanaf februari 2005 tot februari 2011 was prof.mr. Pieter van Vollenhoven voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Dit college doet onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van transport, maar ook naar de veiligheid binnen bijvoorbeeld
defensie, industrie, gezondheidszorg, natuur en milieu.

Op 1 oktober 2005 is prof.mr. Pieter van Vollenhoven door de Universiteit Twente benoemd tot praktijkhoogleraar Risicomanagement.

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven is voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, een onafhankelijke organisatie die
meedenkt over veiligheidsvraagstukken.

Internationaal bekleedt de heer Van Vollenhoven ook een aantal functies op het gebied van transportveiligheid:
- Medeoprichter en lid van de European Transport Safety Council
- Medeoprichter en emeritus voorzitter van de International Transportation Safety Association,
een college waarin alle internationale transportveiligheidsraden zich hebben verenigd.
- Vanaf 1990 trad hij gedurende enkele jaren op als adviseur van de Europees Commissaris voor Transport dr. K. van Miert
- In 2004 trad hij toe tot de Group of Experts on Accident Investigation, een adviesgroep voor de Europese Commissie

Monumenten- en natuurbeleid


Tot eind 2012 heeft de heer Van Vollenhoven zich als voorzitter van het bestuur van de Stichting Nationaal Restauratiefonds ingezet
voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren in Nederland. De heer Van Vollenhoven blijft betrokken bij
het onderwerp, met name bij het thema 'Herbestemming van monumenten'.

Daarnaast was de heer Van Vollenhoven tot eind 2014 voorzitter van de Stichting Nationaal Groenfonds; het fonds voor financiering van
projecten voor natuur, bos en landschap in Nederland. Sindsdien is de heer Van Vollenhoven tot voorzitter benoemd van verschillende
commissies met betrekking tot de ontwikkeling van Nationale Parken Nieuwe Stijl. Sinds 2017 is hij voorzitter van de commissie
Verkenning Nationale Parken, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ter bevordering van een
nieuwe samenhang in het netwerk van Nationale Parken en het inventariseren van unieke natuurkernen, landschappen en cultureel erfgoed.

Slachtofferhulp


Prof.mr. Pieter van Vollenhoven is erevoorzitter van het Fonds Slachtofferhulp. Het Fonds ondersteunt en initieert projecten voor de
verbetering van de positie van slachtoffers, nabestaanden en getuigen van misdrijven, verkeersongevallen en rampen in Nederland.

Functies van Pieter van Vollenhoven


Pieter van Vollenhoven heeft de volgende maatschappelijke functies:
- Praktijkhoogleraar Risicomanagement, Universiteit Twente
- Voorzitter Nationaal Groenfonds
- Voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid
- Erevoorzitter Fonds Slachtofferhulp
- Voorzitter raad van advies Europese Beweging Nederland (EBN)
- Medeoprichter en lid European Transport Safety Council
- Medeoprichter en emeritus voorzitter International Transportation Safety Association
- Lid Group of Experts on Accident Investigation, een adviesgroep van de Europese Commissie

Pieter van Vollenhoven heeft de volgende erefuncties:
- Beschermheer van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten
- Beschermheer van Vogelbescherming Nederland
- Beschermheer Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde
- Beschermheer Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten
- Beschermheer Federatie van SOS Telefonische Hulpdiensten in Nederland
- Beschermheer Stichting Studentensport Nederland
- Beschermheer Stichting Nederlands Studenten Kamerorkest (NESKO)
- Beschermheer Stichting Vrienden van de Koninklijke Luchtmacht Kapel
- Beschermheer Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging
- Beschermheer Vereniging van Europese Journalisten Nederland
- Beschermheer Netherlands-American Amity Trust (Washington)
- Beschermheer Netherland-America Foundation (New York)
- Beschermheer Grote of Sint-Laurenskerk Rotterdam
- Beschermheer Stichting Menno van Coehoorn (behoud militaire vestingwerken)
- Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Nationaal Fonds Sport Gehandicapten
- Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Nederlands Pianolamuseum
- Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Open Monumentendag
- Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Hollandse Haringpartij
- Erevoorzitter Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers
- Ere-Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Nationaal Monument Sint-Jan
- Erepresident Internationaal Concours Hippique Indoor Brabant
- Lid Comité van Aanbeveling Studentenorkest J. Pzn. Sweelinck van de Universiteit van Amsterdam
- Lid Comité van Aanbeveling Studenten Muziekgezelschap Sempre Crescendo
- Lid Comité van Aanbeveling Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum
- Lid Comité van Aanbeveling Reizend Muziekgezelschap
- Lid Comité van Aanbeveling International Association for Handicapped Divers
- Lid Comité van Aanbeveling Leidse Studenten Vereniging Minerva
- Lid Comité van Aanbeveling Introductie Kommissie 2006 Universiteit Twente
- Lid Comité van Aanbeveling Stichting Bedrijvendagen Universiteit Twente
- Adviseur van het Comité ter Herdenking Capitulaties 1945

Prinses Margriet en Pieter-Christiaan op pad voor Rode Kruis


Prinses Margriet en Prins Pieter-Christiaan waren op 12 november 2018 in Grand Fond in Haïti.
Als erevoorzitter van het Rode Kruis bezoekt Prinses Margriet samen met Prins Pieter-Christiaan,
vicevoorzitter van het Rode Kruis, projecten op het gebied van rampenpreventie.
De dammen beschermen de mensen in Grand Fond tegen natuurgeweld, maar zorgen tegelijkertijd voor voedselzekerheid
doordat de dammen voor een constante aanvoer van water zorgen door een vernuftig irrigatiesysteem. Het project in
Grand Fond is onderdeel van ‘The Resilience programme’, een lange termijn aanpak opgesteld om de weerbaarheid van
kwetsbare mensen te vergroten in het zuidoosten en zuiden van het land.


Foto: Rode Kruis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Rode Kruis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Rode Kruis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Rode Kruis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Rode Kruis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Rode Kruis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/

Pieter van Vollenhoven opent Open Monumentendag


Dit weekend 13,14,15 september 2019 is het Open Monumentendag: ongeveer vijfduizend monumenten openen gratis hun deuren voor publiek.
Prof.mr. Pieter van Vollenhoven verricht op 12 september 2019 in Zierikzee de opening van de BankGiro Loterij Open Monumentendagg 2019.
Het thema is dit jaar ‘Plekken van plezier’ en draait om monumenten waarin de amusementswaarde centraal staat.
Naar welke monumentale plekken gaan mensen voor hun plezier? Nederland kent veel monumenten van ontspanning, vermaak en vrije tijd zoals het
theater, de dierentuin of een museum. Weten welke monumenten meedoen? Kijk op: https://www.openmonumentendag.nl/


Foto: Open Monumentendag


Foto: Open Monumentendag

Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven bij 75e herdenking Slag om Arnhem


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en prof. mr. Pieter van Vollenhoven zijn aanwezig bij de 75e herdenking van de
Slag om Arnhem op vrijdagavond 20 september 2019 in Arnhem. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid spreekt tijdens de herdenking.
Minister Bijleveld van Defensie en minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zijn eveneens aanwezig.

Prinses Margriet en de heer Van Vollenhoven wonen de herdenkingsbijeenkomst bij in de Eusebiuskerk en lopen daarna mee in de stille tocht naar
het Airborneplein waar kransen worden gelegd. Aansluitend brengen militairen en veteranen een eregroet aan de aanwezige Britse en Poolse veteranen
die in 1944 tijdens de Slag om Arnhem hebben gevochten. De avond wordt afgesloten bij de John Frostbrug met ‘Bridge to Liberation’, een show waarin
persoonlijke verhalen worden verteld met muziek, dans en film.

Operatie Market Garden, waar de Slag om Arnhem deel van uitmaakte, was een van de grootste land- en luchtoperaties tijdens de Tweede Wereldoorlog.
In september 1944 probeerden Britse, Amerikaanse en Poolse troepen de Rijn over te steken en de Duitse bezetter terug te dringen. De operatie mislukte.
90.000 mensen moesten evacueren. Arnhem lag in puin. Uiteindelijk werd de stad pas in april 1945 bevrijd.

Elk jaar wordt de Slag om Arnhem herdacht in aanwezigheid van veteranen en vele gasten uit binnen- en buitenland, om de
gebeurtenissen van toen te herdenken en om stil te staan bij de waarde van leven in vrede, veiligheid en vrijheid.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis wonen in dit kader diverse vieringen en herdenkingen bij.


Foto: Gemeente Arnhem / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Gemeente Arnhem / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Gemeente Arnhem / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Gemeente Arnhem / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Ministerie van Defensie / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Gemeente Arnhem / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Gemeente Arnhem / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Gemeente Arnhem / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Prinses Margriet opent vernieuwd Bevrijdingsmuseum Zeeland


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden opende op vrijdagmiddag 25 oktober 2019
in Nieuwdorp het Bevrijdingsmuseum Zeeland, dat is uitgebreid en heringericht.

Bevrijdingsmuseum Zeeland toont de geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het museum staat de Slag om de Schelde centraal,
die een sleutelrol heeft gespeeld bij de bevrijding van Nederland en het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Het nieuwe Bevrijdingspark Zeeland,
dat onderdeel uitmaakt van het Bevrijdingsmuseum, omvat onder andere de herbouwde noodkerk uit Ellewoutsdijk, een baileybrug en Shermantanks.

Na de officiële opening kreeg Prinses Margriet een rondleiding door het nieuwe tentoonstellingspaviljoen van het museum. Ook sprak
zij met een aantal oorlogsveteranen en met vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de bouw en de inrichting van het museum.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis wonen in dit kader diverse vieringen en herdenkingen bij.


Foto: Ministerie van Defensie / René Verlag / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Ministerie van Defensie / René Verlag / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Ministerie van Defensie / René Verlag / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Prinses Margriet bij Memorial Day of Canada in Bergen op Zoom


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden was aanwezig bij de Memorial Day of Canada op zondag 27 oktober 2019 in Bergen op Zoom.

Prinses Margriet woonde een herdenkingsbijeenkomst bij op de Canadese oorlogsbegraafplaats. Tijdens deze plechtigheid worden alle Canadese
militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog en in Nederland zijn begraven. Ruim 900 van deze Canadese militairen liggen
begraven op de oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom.

In de periode september-november 1944 werd in het noorden van België en het zuidwesten van Nederland de Slag om de Schelde gevoerd.
Operation Suitcase was een onderdeel van de Slag om de Schelde en leidde op 27 oktober 1944 tot de bevrijding van Bergen op Zoom en
de Brabantse Wal door de Canadese strijdkrachten. Controle over Bergen op Zoom deze stad bepaalde de bevoorrading en vluchtweg van de
Duitse troepen in Zeeland. Ondanks dat de Slag om de Schelde succesvol was, vielen er bijna 13.000 geallieerde slachtoffers.
Ruim 6.000 Canadezen raakten gewond, vermist of vonden de dood.

De plechtigheid op de Canadese Oorlogsbegraafplaats kent sinds 2014 de statuur van Memorial Day of Canada in The Netherlands.
Elk jaar wordt de bevrijding in Bergen op Zoom gevierd. Dit jaar markeert de herdenking het einde van de Slag om de Schelde en
daarmee het begin van de overwinning op het nazi regime in Noordwest Europa. Heel Nederland viert dit jaar en volgend jaar 75 jaar
vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis wonen in dit kader diverse vieringen en herdenkingen bij.


Foto: Gemeente Bergen op Zoom / https://twitter.com/gemeente_BoZ


Foto: Gemeente Bergen op Zoom / https://twitter.com/gemeente_BoZ


Foto: Gemeente Bergen op Zoom / https://twitter.com/gemeente_BoZ


Foto: Gemeente Bergen op Zoom / https://twitter.com/gemeente_BoZ

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven opent vernieuwd DAF Museum, 8 november 2019


Prof. mr. Pieter van Vollenhoven opende vrijdagmiddag 8 november 2019 in Eindhoven het DAF Museum, dat is uitgebreid en vernieuwd.

De collectie van het DAF Museum toont de geschiedenis van Van Doorne’s Automobiel Fabriek, DAF. In het museum zijn de bedrijfswagens,
bussen, militaire voertuigen en rallyvoertuigen te zien die door DAF zijn ontwikkeld. Ook is er een grote collectie personenvoertuigen,
waaronder prototypen die nooit in productie zijn gegaan.

Na de officiële opening kreeg prof. mr. Van Vollenhoven een rondleiding door het museum en sprak hij
met een aantal van de ruim 150 vrijwilligers die voor het museum actief zijn.

Prinses Margriet bezoekt Militair Revalidatiecentrum Aardenburg en Invictus Games-team


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden bracht vrijdagmiddag 17 januari 2020 een werkbezoek aan het
Militair Revalidatiecentrum Aardenburg in Doorn. Tevens ontmoet de Prinses hier de sporters van het Nederlandse team
voor de Invictus Games die dit jaar in Den Haag worden gehouden. Prinses Margriet is erevoorzitter van Invictus Games 2020.

MRC Aardenburg levert revalidatiezorg aan lichamelijk en psychisch gewonde militairen. Ook burgers kunnen in het revalidatiecentrum terecht.
Prinses Margriet wordt tijdens haar bezoek geïnformeerd over manieren waarop MRC Aardenburg het herstel van militairen bespoedigt. Revalidanten
en begeleiders spreken over verschillende aspecten van revalidatie, zoals lichamelijke training, psychische zorg, voedingsbegeleiding en rust.
Een rondleiding voert langs het zorghotel, de therapieruimte waar ‘virtual reality’ wordt toegepast en langs het sportcomplex van het revalidatiecentrum.

In de sportaccommodatie ontmoet Prinses Margriet de Nederlandse sporters die trainen voor de Invictus Games 2020. Het Invictus-team traint elke maand met
elkaar bij MRC Aardenburg. De 32 sporters worden gestimuleerd om zich in meerdere sporten te bekwamen. Tijdens de training die de Prinses bijwoont, tonen
zij hun vorderingen op het gebied van basketbal, atletiek en handboogschieten. Daarnaast vertellen de sporters over de betekenis van de Invictus Games voor
hen in hun revalidatietraject.

De Invictus Games zijn in het leven geroepen door de Hertog van Sussex om door middel van sport herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen
en breder begrip en respect te genereren voor gewonde militairen en veteranen. De Invictus Games vinden plaats van 9 tot en met 16 mei 2020.


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie

Prinses Margriet opent voedselbos in Apenheul


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden opent woensdag 17 juni 2020 een voedselbos voor
dwergapen in Apenheul in Apeldoorn. Prinses Margriet is beschermvrouwe van Stichting Apenheul.

De opening zou aanvankelijk op 2 april 2020 plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Het voedselbos is een nieuw gebied in het park met meerdere loslopende soorten dwergapen en een ruim 100 meter lange insectenmuur. Deze muur vormt
samen met wilde bloemen en fruitbomen de primaire voedselvoorziening voor de apen. Apenheul stimuleert hiermee ook de lokale biodiversiteit.

Prinses Margriet verricht de openingshandeling en krijgt daarna van deskundigen van het park uitleg over diverse aspecten van
het voedselbos en zijn inwoners. Apenheul werkt wereldwijd actief mee aan natuurbehoud via het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF)
dat zich inzet voor de bescherming van de leefgebieden van verschillende apensoorten.

Tijdens het bezoek worden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.


Foto: Apenheul


Foto: Apenheul


Foto: Apenheul


Foto: Apenheul


Foto: Apenheul

Prinses Margriet bezoekt Rode Kruis


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft donderdagmiddag 25 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan
het Rode Kruis in Utrecht. Het bezoek stond in het teken van de werkzaamheden van het Rode Kruis in de bestrijding van
de coronapandemie. Prinses Margriet is erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis.

Het werkbezoek begon met een gesprek over alle activiteiten van het Rode Kruis in Nederland en hoe de hulporganisatie
reageert op vragen en behoeften uit de samenleving. Daarna kreeg Prinses Margriet informatie over de coronatestlocatie
die het Rode Kruis Utrecht in samenwerking met de GGD heeft opgezet voor mensen die met de fiets of lopend komen. Ook
kreeg zij een toelichting op de voedselpakkettenactie van het Rode Kruis in de regio. Sinds mei levert het Rode Kruis
via verschillende lokale organisaties voedselpakketten aan mensen die door de coronacrisis hulpbehoevend zijn geworden.

Afsluitend sprak Prinses Margriet met zes vrijwilligers van het Rode Kruis over hun inzet tijdens de coronapandemie in de regio Utrecht.
Zo belt het belteam ‘Let op Elkaar’ van Rode Kruis Utrecht hulpvragers uit de regio terug die contact hebben gezocht met de landelijke
Hulplijn. Ook worden vrijwilligers via het netwerk Ready2Help ingezet bij de dagelijkse verzorging in verpleeghuizen, zoals het ontbijt,
het aantrekken van steunkousen en het voeren van gesprekjes met de bewoners. Daarnaast bestaat de hulpverlening van Rode Kruis Utrecht
uit zogenoemd ontslagvervoer, het vervoer van (ex)coronapatiënten van en naar het ziekenhuis.

Het Rode Kruis helpt mensen tijdens noodsituaties. Vanaf het begin van de uitbraak geeft het Rode Kruis voorlichting over het coronavirus
en biedt het ondersteuning aan GGD’s en ziekenhuizen. De organisatie heeft een hulplijn geopend voor kwetsbare ouderen en tienduizenden
vrijwilligers zetten zich in om anderen te helpen. Koningin Máxima bezocht op 31 maart vrijwilligers van het Rode Kruis in Loenen
Het werkbezoek van Prinses Margriet vond plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.


Foto: Rode Kruis - Arie Kievit


Foto: Rode Kruis - Arie Kievit


Foto: Rode Kruis - Arie Kievit


Foto: Rode Kruis - Arie Kievit

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven geeft startsein Open Monumentendag 2020


Prof. mr. Pieter van Vollenhoven opende op donderdag 10 september 2020 de BankGiro Loterij Open Monumentendag.
Professor Van Vollenhoven gaf door middel van een video-opname het startsein aan Nederlandse monumenten om op
zaterdag 12 september 2020 en zondag 13 september 2020 gratis hun deuren (digitaal) te openen voor publiek.
De opnames van de video vonden plaats in de gemeente Stichtse Vecht.

Open Monumentendag trekt jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers en maakt onderdeel uit van de European Heritage Days, de Europese
Monumentendagen. Vanwege de maatregelen omtrent de uitbraak van het coronavirus zijn er dit jaar naast diverse fysieke openstellingen
van monumenten ook digitale programmaonderdelen. Zo’n 2500 monumenten doen mee aan deze 34e editie van Open Monumentendag.

Elk jaar in het tweede weekend van september wordt de Open Monumentendag georganiseerd om de publieke belangstelling en het
draagvlak voor het behoud van monumenten te vergroten. Open Monumentendag werkt hiervoor samen met sponsor de BankGiro Loterij.

Prinses Margriet bij voorstelling Introdans in Arnhem


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden woonde donderdagavond 17 september 2020 in de Eusebiuskerk in Arnhem
de wereldpremière bij van de voorstelling ‘sustained resonance’ van Introdans. Het is voor het dansgezelschap de eerste live
voorstelling voor publiek sinds de corona-uitbraak. Prinses Margriet is beschermvrouwe van Introdans.

De voorstelling 'sustained resonance' is een dansinstallatie van choreograaf Regina van Berkel voor 33 dansers van Introdans,
waarbij het Van Dingstee Kwartet de muziek verzorgt. De eerste repetitieperiode voor de voorstelling vond plaats via videobellen
en later is in kleine groepen, in de studio’s van Introdans en in het Arnhemse Park Sonsbeek gerepeteerd. De voorstelling is
compacter dan gebruikelijk, waardoor meerdere keren per dag kan worden opgetreden.

Introdans heeft als missie de danskunst op hoog niveau te presenteren voor een breed publiek. Nadat in maart alle geplande
voorstellingen werden geannuleerd, heeft Introdans digitale dansprojecten voor scholen ontwikkeld en films en documentaires
gedeeld via de online Introdans Thuisbioscoop. Ook kon publiek meedansen tijdens dansworkshops die in de openlucht plaatsvonden.

Prinses Margriet opent nieuw gebouw Stichting Maaszicht


Hare Koninklijk Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft vrijdagochtend 18 september 2020 het nieuwe gebouw
van Stichting Maaszicht geopend in Rotterdam. De nieuwe locatie biedt 39 beschermde woonplekken voor jongeren.

Stichting Maaszicht is een beschermd wonen voorziening voor jongeren in de leeftijd van 17 tot 23 jaar. Deze jongeren combineren
praktische en maatschappelijke hulpvragen met psychosociale en psychische problematiek. Vaak is er sprake van emotionele en
affectieve verwaarlozing en trauma’s. Hierbij ontbrak een stabiele woonomgeving en een bestendige opvoedings- en leersituatie.

Bij Maaszicht krijgen jongeren met complexe problemen de gelegenheid zich persoonlijk en maatschappelijk te ontwikkelen. Stichting Maaszicht
creëert een thuisbasis en biedt dagelijkse structuur en veiligheid. De zorg is erop gericht om met de jongere een realistisch zelfbeeld te
ontwikkelen. De nadruk ligt op dat wat de jongere kan en op het opbouwen van zelfrespect, zelfbeheersing en zelfredzaamheid.

In het nieuwe pand hebben jongeren een eigen kamer en badkamer. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke voorzieningen zoals een
woonkamer, een centrale keuken en een tuin. Het nieuwe pand biedt plek aan zeven extra jongeren vergeleken met de oude locatie.

Prinses Margriet kreeg een rondleiding door het gebouw en sprak bewoners en hun mentor
over de nieuwe locatie en de zorg en begeleiding die Stichting Maaszicht biedt.

Prinses Margriet is lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting Vrienden Maaszicht.

Prinses Margriet lid Comité van Aanbeveling Prinses Christina Concours, 23 september 2020


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden is lid geworden van het Comité van Aanbeveling van het
Prinses Christina Concours. De Prinses neemt deze functie over van haar vorig jaar overleden zuster Prinses Christina.
Prinses Christina verbond dertig jaar geleden haar naam aan het concours.

Het Prinses Christina Concours laat kinderen en jongeren kennismaken met muziek en stimuleert hen in hun muzikale ontwikkeling. Met onder
meer concoursen en een rijdende concertzaal biedt het Prinses Christina Concours een podium voor muziekeducatie en talentontwikkeling.

Van 23 tot en met 25 september 2020 wordt de nationale finale van het Prinses Christina Klassiek Concours uitgezonden
via de website en socialmediakanalen van het Prinses Christina Concours. Een dag later maakt Prinses Margriet in een
video-opname de prijswinnaars bekend in de categorieën 12-14 jaar, 15-19 jaar en conservatoriumstudenten. De finale
wordt dit jaar digitaal georganiseerd vanwege de maatregelen omtrent de uitbraak van het coronavirus.

Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven nemen deel aan virtueel Peter Stuyvesant Ball, 20 november 2020


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en prof. mr. Pieter van Vollenhoven nemen vrijdagavond
20 november 2020 met een videoboodschap deel aan de virtuele 39e editie van het Peter Stuyvesant Ball in New York.

In de boodschap benadrukken de Prinses en de heer Van Vollenhoven het belang van de goede Nederlands-Amerikaanse relatie en
kijken zij uit naar de 40ste editie van het bal en het 100-jarig bestaan van de Netherland-America Foundation volgend jaar.

Het Peter Stuyvesant Ball wordt jaarlijks georganiseerd door de Netherland-America Foundation (NAF) waarvan Prinses Margriet en de heer
Van Vollenhoven beschermvrouwe en beschermheer zijn. De NAF ontwikkelt tal van activiteiten op cultureel, wetenschappelijk en educatief
gebied met als doel de Nederlands-Amerikaanse vriendschap te bevorderen. De opbrengsten van het jaarlijkse bal worden gebruikt voor
studiebeurzen en andere uitwisselingsprogramma's op het terrein van onderwijs, wetenschap en cultuur.

Prinses Margriet reikt herinneringsmedailles uit aan vrijwilligers Rode Kruis, 7 december 2020


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden reikte maandagmiddag 7 december 2020, op Nationale
Vrijwilligersdag, in Den Haag herinneringsmedailles uit aan vier vrijwilligers van het Rode Kruis. Zij staan
symbool voor zesduizend vrijwilligers die vandaag een medaille ontvangen voor hun inzet tijdens de coronapandemie.
Prinses Margriet is erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zet het Rode Kruis zich in voor de bestrijding van het coronavirus.
Vrijwilligers worden onder meer ingezet in zorginstellingen, bij vervoer van patiënten, de inzameling van
beschermingsmiddelen en de ondersteuning van de GGD in teststraten en bij het bron- en contactonderzoek.
Daarnaast biedt de organisatie, ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk, voedselhulp, opvang van dak- en
thuislozen en advies via de hulplijn. De inzet is de grootste sinds de Watersnoodramp in 1953. Het verenigingsbestuur
van het Rode Kruis heeft daarom besloten om voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog herinneringsmedailles uit te reiken.

In een toespraak bedankt Prinses Margriet vrijwilligers verspreid over het Koninkrijk voor hun inzet. Vervolgens
reikt zij samen met de kanselier van de Rode Kruis-onderscheidingen, mevrouw Lenie Dwarshuis-van de Beek, de
herinneringsmedailles uit. Afsluitend spreekt de Prinses met de aanwezige vrijwilligers.

Tijdens de uitreikingsceremonie worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Prinses Margriet spreekt online met Introdans, 15 februari 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden was maandagochtend 15 februari 2021
digitaal aanwezig bij een overleg van medewerkers van Introdans. In deze virtuele company meeting
bespraken dansers, technici en andere betrokkenen de situatie van het dansgezelschap tijdens de
coronapandemie. Prinses Margriet is beschermvrouwe van Introdans.

Introdans heeft als missie moderne danskunst op hoog niveau te presenteren aan een breed publiek. Afgelopen jaar
heeft Introdans vanwege de coronapandemie digitale dansprojecten voor scholen ontwikkeld. Daarnaast biedt het
gezelschap dansfilms en -documentaires via de online Introdans Thuisbioscoop. Tijdens de lockdown werken de
meeste medewerkers vanuit huis, terwijl de dansers in studio’s repeteren voor voorstellingen die online
gestreamd kunnen worden. Via de maandelijkse company meetings blijven de medewerkers van elkaar op de hoogte.

Prinses Margriet sloot aan bij het digitale videogesprek om de dansers een hart onder de riem te steken en te horen hoe het
de medewerkers van Introdans vergaat. Verschillende dansers, de inspiciënt, verantwoordelijk voor de techniek bij repetities
en uitvoeringen, de algemeen en zakelijk directeur, de artistiek manager en een communicatiemedewerker vertelden de Prinses
hoe het gezelschap ervoor zorgt dat Introdans tijdens corona zichtbaar en beleefbaar blijft. Daarnaast werd vooruitgekeken
naar mogelijkheden om dans weer live te presenteren, zodra versoepelingen van de maatregelen mogelijk zijn.


Foto: RVD


Foto: RVD

Prinses Margriet maakt winnaars Prinses Christina Klassiek Concours bekend, 24 april 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden maakte zaterdag 24 april 2021 via een
video-opname de winnaars van de finale van het Prinses Christina Klassiek Concours bekend. De finale
werd dit jaar, net als afgelopen jaar, digitaal georganiseerd vanwege de maatregelen omtrent het
coronavirus. Prinses Margriet is lid van het Comité van Aanbeveling van het Prinses Christina Concours.

Circa vierhonderd jonge musici hebben deelgenomen aan de digitale voorrondes van het Prinses Christina Klassiek
Concours. Zeventien deelnemers werden geselecteerd voor de finale waarin zij tien minuten hebben opgetreden voor
een jury. Deze optredens werden op 21, 22 en 23 april 2021 uitgezonden. Een dag later maakte Prinses Margriet de
prijswinnaars bekend in de categorieën 12-14 jaar, 15-19 jaar en conservatoriumstudenten. De uitzendingen waren
telkens om 20:00 uur te bekijken via de website en social media van het Prinses Christina Concours.

Het Prinses Christina Concours laat kinderen en jongeren kennismaken met muziek en
stimuleert hen met muziekeducatie en talentontwikkeling in hun muzikale ontwikkeling.


Foto: Prinses Christina Concours

Prinses Margriet bezoekt fototentoonstelling The Faces of Groesbeek op Canadese begraafplaats, 3 mei 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft maandagmiddag 3 mei een bezoek gebracht
aan de fototentoonstelling 'The Faces of Groesbeek' op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek.
De fototentoonstelling is een initiatief van de Stichting Faces to Graves. De stichting doet onderzoek
naar omgekomen soldaten met als doel hun levensverhalen voor iedereen toegankelijk te maken. Met
foto's en verhalen geven zij een ‘gezicht’ aan de daar begraven Canadese soldaten.

Tijdens een wandeling over de begraafplaats werd door Prinses Margriet stilgestaan bij een herdenkingsplaats voor
vermiste soldaten en een aantal graven die voorzien zijn van een foto. Bij de graven vertelden vrijwilligers van
de stichting aan de Prinses de levensverhalen van de soldaten die daar begraven liggen. Stichting Faces to Graves
betrekt ook jongeren bij het werk. Zo hebben scholieren in Nederland en Canada onderzoek gedaan naar omgekomen
soldaten en levensverhalen geschreven. De Nederlandse scholieren vertelden aan Prinses Margriet hoe zij dit
ervaren. Het bezoek werd afgesloten met Canadese doedelzakmuziek, wat gebruikelijk is bij Canadese herdenkingen.

Bijna 1500 van de ruim 2600 graven op de Canadese begraafplaats zijn inmiddels van een foto
voorzien. Daarnaast staan op de website vele verhalen over de omgekomen soldaten met bijbehorende
foto's. De foto's blijven nog tot en met zondag 16 mei 2021 staan op de begraafplaats in Groesbeek.
Deze begraafplaats wordt beheerd door Commonwealth War Graves Commission.

Tijdens het bezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven bij herdenking Militair Ereveld Grebbeberg, 4 mei 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden, prof. mr. Pieter van Vollenhoven en
Zijne Hoogheid Prins Pieter-Christiaan woonden dinsdagavond 4 mei 2021 op het Militair Ereveld
Grebbeberg in Rhenen de Nationale Militaire Dodenherdenking bij. Beroepsmilitairen en dienstplichtigen
die sinds 1940 waar ook ter wereld voor het Koninkrijk zijn gevallen werden tijdens deze herdenking herdacht.
Het programma vond in aangepaste vorm en zonder publiek plaats in verband met de coronamaatregelen.

Prinses Margriet bezoekt participatiebedrijf Vidar, 12 mei 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft woensdagmiddag 12 mei 2021
een bezoek gebracht aan het participatiebedrijf Vidar in Sittard-Geleen. Het bezoek stond in
het teken van de recentelijke samenwerking tussen Vidar met BAB-Medical, waarbij medewerkers
met een afstand tot de arbeidsmarkt meedraaien in de mondkapjesproductie. Tevens bezocht de
Prinses werknemers van Vidar in de nabijgelegen tapijtenfabriek Millenerpoort.

Sinds 1 januari 2021 is Vidar de nieuwe naam voor de sociale diensten van de gemeente Sittard-Geleen,
gemeente Beek, gemeente Stein, het leerwerkbedrijf Vixia B.V., het Participatiehuis en van het
Werkgeversservicepunt Westelijke Mijnstreek. Mensen kunnen bij Vidar terecht niet alleen voor
werk, maar ook voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en ondersteuning bij inkomen.

Het bezoek van Prinses Margriet startte in de tapijtenfabriek Millenerpoort, een onderdeel van Vidar. Tijdens
de rondgang door de fabriek werden verschillende fases in het productieproces uitgelicht, waaronder het tuften
en het verpakken van tapijten. Aansluitend bezocht Prinses Margriet de productiehal waar FFP2-mondkapjes worden
geproduceerd en verpakt. Vijftig medewerkers van Vidar zijn voor deze opdracht gedetacheerd bij BAB-Medical.
Op beide locaties sprak de Prinses met medewerkers en werd er uitleg gegeven hoe Vidar met het werk in de
productielijnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een beschutte werkplek of leer-werktraject kan bieden.

Het werkbezoek van Prinses Margriet vond plaats met inachtneming van de geldende coronarichtlijnen.

Prinses Margriet heropent Artis na versoepelingen, 19 mei 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft woensdagochtend 19 mei 2021
dierentuin Artis in Amsterdam heropend. Vanwege de coronapandemie waren dierentuinen de
afgelopen vijf maanden gesloten. Prinses Margriet is beschermvrouwe van Artis.

Vanaf vandaag kunnen doorstroomlocaties, zoals dierentuinen en pretparken, hun buitengedeelte weer
onder voorwaarden openstellen. Bezoekers van Artis dienen vooraf online via de website een ticket
en een starttijd te reserveren. Ook in het park zijn de nodige aanpassingen gedaan om de veiligheid
van de bezoekers, de medewerkers en de dieren te garanderen. Als gevolg van sluitingen en beperkte
bezoekmogelijkheden hebben dierentuinen het afgelopen jaar hun inkomsten terug zien lopen. Artis werd
gesteund door leden, vrienden, donaties en subsidies om de verzorging van de dieren en het onderhoud
van het park te bekostigen. Veel kinderen hebben met zelfbedachte acties de dierentuin ondersteund.

Prinses Margriet heropende samen met Artis-ambassadeur Sieb (7 jaar) en directeur Rembrandt
Sutorius de dierentuin. Sieb heeft met de verkoop van zelfgebakken koekjes de dierentuin
gesteund. Aansluitend bracht de Prinses een kort bezoek aan het vernieuwde gibbonverblijf.

Tijdens het bezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Prinses Margriet doopt officiële Invictus Games Den Haag 2020 Tulp, 3 juni 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft op donderdagmiddag 3 juni 2021 de
officiële Invictus Games Den Haag 2020 Tulp gedoopt in de tuin van Paleis Het Loo in Apeldoorn.
De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor militairen die door of tijdens de dienst
gewond raakten. Prinses Margriet is erevoorzitter van het comité van aanbeveling Invictus Games Den Haag.

De Prinses doopte de tulp door er champagne overheen te schenken. Hierna ondertekende ze samen
met Mart de Kruif, voorzitter van de Invictus Games Den Haag, en Jan Ligthart, de teler van de tulp,
het bijbehorende certificaat. De ceremonie werd onder andere bijgewoond door Lucy Ferguson,
plaatsvervangend ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk en tevens vertegenwoordiger van de
Invictus Games Foundation en Alexander Lamp, een van de leden van het Nederlandse Invictus team.

De Invictus Games Den Haag 2020 zijn door de coronacrisis twee keer uitgesteld en
vinden nu plaats van 16 tot en met 22 april 2022. Aan de games doen meer dan
vijfhonderd deelnemers uit twintig landen mee aan in totaal tien adaptieve sporten.

Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven bij afscheidscollege
prof. dr. J.E.E. Keunen van het Radboudumc, 4 juni 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en prof. mr. Pieter van Vollenhoven waren
vrijdagmiddag 4 juni 2021 aanwezig bij het afscheidscollege van prof. dr. J.E.E. Keunen in de Stevenskerk
in Nijmegen. Met het afscheidscollege 'Oog voor context; de verhalen van een (h)oogleraar' neemt prof. dr.
Keunen afscheid als oogarts bij het Radboudumc en hoogleraar aan de Radboud Universiteit, Faculteit der
Medische Wetenschappen met de leeropdracht Oogheelkunde.

Voorafgaande aan de afscheidsrede van prof. dr. Keunen is een webinar over oogheelkunde met voordrachten van zes
gastsprekers. Prinses Margriet is gastspreker in haar rol als beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands. Prof.
dr. Keunen is sinds 2003 voorzitter van de World Health Organization-projectgroep VISION 2020 Netherlands die
vermijdbare slechtziendheid in Nederland aanpakt. Prinses Margriet vraagt als beschermvrouwe van VISION 2020
Netherlands aandacht voor het terugdringen van slechtziendheid door oogscreening van risicogroepen.

Prinses Margriet bij 5-jarig bestaan Onky Donky huis, 24 juni 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden was op donderdagochtend 24 juni 2021 bij de viering van
het 5-jarige bestaan van het Onky Donky huis van Stichting Onky Donky in Rhenen, gevestigd in Ouwehands Dierenpark.

Stichting Onky Donky zet zich in voor kinderen van drie tot en met twaalf jaar, die beperkt worden in het
kind zijn en richt zich hierbij niet op één beperking of ziekte. Tijdens een 'Onky Donky dag' in het
speciaal hiervoor ingerichte Onky Donky huis gedurende de dag zijn kinderen, het gezin en eventueel
begeleiders de belangrijkste gasten, ze worden behandeld als echte 'VIPS'. Zij beleven een compleet
verzorgde dag uit, inclusief activiteiten, eten en drinken en een bezoek aan Ouwehands Dierenpark.

Prinses Margriet woonde een ochtend bij van een Onky Donky dag. Na een introductie mocht de Prinses de
aanwezige kinderen helpen om een speciale jubileumtaart te maken voor de dieren van de kinderboerderij
in Ouwehands Dierenpark. Tijdens het maken van de taart sprak zij met de gezinnen en kinderen over wat
deze dag voor hen betekent. Vervolgens kreeg Prinses Margriet een toelichting van de vrijwilligers op
het werk dat zij doen. Nadat de taart werd gevoerd aan de dieren, onthulde Prinses Margriet de
plaquette aan de gevel van het Onky Donky huis ter ere van het 5-jarig bestaan.

Tijdens het bezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Prinses Margriet op werkbezoek bij SOS Kinderdorpen in Oostenrijk, 8 juli 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft op 7 en 8 juli 2021 een tweedaags werkbezoek
aan SOS Kinderdorpen in Oostenrijk gebracht. De Prinses bezocht verschillende projecten, waaronder een kinderdorp
en een project waar jonge vluchtelingen onder begeleiding wonen en werken aan het opbouwen van een nieuw bestaan.

In Wenen bezocht de Prinses een zogenaamd Urban Children’s Village, een woonwijk met
geïntegreerde SOS faciliteiten en programma’s die er op gericht zijn om kinderen en
jongeren te voorzien van een stabiele en liefdevolle familiesetting. De Prinses ging
hier op bezoek bij een woongroep waar negen kinderen wonen tussen vier en zestien jaar oud.
In de woongroep vinden kinderen, die om verschillende redenen (tijdelijk) niet meer bij hun
biologische ouders kunnen wonen, een thuis. Hier groeien ze op onder begeleiding van pedagogisch
medewerkers van SOS Kinderdorpen. Het contact met de biologische ouders blijft in stand en er
wordt met hen gewerkt om te kijken of familiehereniging mogelijk is. Ook bezocht de Prinses
een kliniek waar kwetsbare kinderen en hun families psychosociale hulp krijgen om hen te
ondersteunen, zodat voorkomen wordt dat gezinnen uiteenvallen.

Tijdens het werkbezoek maakte Prinses Margriet ook kennis met een gevluchte jongere die door SOS
Kinderdorpen wordt ondersteund. In Oostenrijk heeft de organisatie, naar aanleiding van de
vluchtelingencrisis, een programma opgezet dat zich richt op gevluchte alleenreizende kinderen,
jongeren en families. Jonge alleenreizende vluchtelingenkinderen krijgen bijvoorbeeld een plekje
in een pleeggezin, families krijgen psychosociale ondersteuning en juridische begeleiding en
jongeren worden geholpen om onder begeleiding zelfstandig te wonen en een baan of studie te vinden.

Als laatste onderdeel van het werkbezoek bezocht Prinses Margriet een kinderdorp net buiten Wenen
dat al sinds 1956 bestaat. Hier sprak zij met moeder Elisabeth, die al meer dan twintig jaar voor
kinderen zorgt die niet meer bij hun eigen familie kunnen wonen. Met haar sprak ze onder meer over
de ontwikkelingen die SOS Kinderdorpen de afgelopen decennia heeft doorgemaakt.

Prinses Margriet is sinds 1984 beschermvrouwe van SOS Kinderdorpen, een internationale
kinderontwikkelingsorganisatie, die werkzaam is in 137 landen en gebieden. De organisatie
zet zich wereldwijd in voor een solide basis voor kinderen om zich optimaal te kunnen
ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Het liefst binnen de eigen
familie, en als dat niet meer kan in een SOS familie. Eerder reisde Prinses Margriet
voor de organisatie onder meer af naar Ghana, China en Libanon. In 1984 bezocht zij
in Oostenrijk voor het eerst een aantal projecten van SOS Kinderdorpen.

Prinses Margriet onthult kunstwerk ter ere van 50-jarig Apenheul, 12 juli 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft maandagmiddag 12 juli 2021 in de binnenstad
van Apeldoorn een kunstwerk onthuld ter ere van het 50-jarig jubileum van Apenheul. Prinses Margriet sprak na
de onthulling van het bronzen beeld ‘Jarig aapje’ van Florentijn Hofman met de initiatiefnemers en de kunstenaar.

Het kunstwerk krijgt een blijvende plek in de stad en staat symbool voor de verbondenheid van een iconisch
park met de stad Apeldoorn. Prinses Margriet is beschermvrouwe van Stichting Apenheul Apeldoorn.

Oprichter Wim Mager vestigde vijftig jaar geleden Apenheul in stadspark Berg en Bos. Zijn visie op het
houden van dieren was dat mensen meer plezier aan dieren beleven als de dieren het naar hun zin hebben.
Dat betekent dat de apen in Apenheul leven in grotere gebieden en los rondlopen tussen de bezoekers.

Het kunstwerk is een initiatief van het Apeldoorns Centrum voor Eigentijdse
Cultuur (ACEC), Apeldoorn Marketing en de gemeente Apeldoorn.

Prinses Margriet opent fototentoonstelling Paralympisch Sporten op Papendal, 19 augustus 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden opende donderdagmiddag 19 augustus 2021 een
fototentoonstelling in Arnhem over de Paralympische sport. De tentoonstelling is een cadeau van de
provincie Gelderland en de gemeente Arnhem ter ere van het 50-jarig bestaan van sportcentrum Papendal.

De fototentoonstelling 'Paralympische Spelen 1980-2021' brengt met 24 foto's in beeld hoe paralympische sport
zich in Arnhem vanaf 1980 tot nu toe heeft ontwikkeld. Voorafgaand aan de officiële opening van deze
tentoonstelling was Prinses Margriet aanwezig bij de kennisbijeenkomst Talentontwikkeling die georganiseerd
wordt door de Provincie Gelderland, Gelderse Sport Federatie, Topsport Gelderland en HAN Universiteit. Tijdens
de bijeenkomst spraken onder meer bondscoach Nederlands heren zitvolleybalteam Hans Mater, bondscoach
paralympisch wielrennen Eelke van der Wal en BMX'er en zilveren medaillewinnaar Jelle van Gorkom.

Sportcomplex Papendal werd in 1971 geopend door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden. Prinses
Margriet werd als bestuurder van het Rode Kruis in 1980 betrokken bij de organisatie van de Paralympische Spelen en
opende op Papendal in hetzelfde jaar de zesde editie van deze Spelen. Het was voor het eerst dat de Paralympische
Spelen in Nederland werd gehouden. Sinds dat jaar is Prinses Margriet nauw betrokken bij de paralympische sport.

Prinses Margriet is lid van het erebestuur van het Internationaal Paralympisch Comité.

Tijdens het bezoek werden de geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Koning en Prinses Margriet ontvangen medaillewinnaars Paralympische Zomerspelen 2020,
minister-president Rutte en staatssecretaris Blokhuis aanwezig bij huldiging, 7 september 2021


Zijne Majesteit de Koning en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden
ontvingen dinsdagmiddag 7 september 2021 de Nederlandse medaillewinnaars van de
Paralympische Zomerspelen 2020 in Tokio op Paleis Noordeinde in Den Haag.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseerde op deze dag het officiële huldigingsprogramma
voor de TeamNL-sporters in Den Haag. De medaillewinnaars en hun coaches werden gehuldigd in Sportcampus Zuiderpark
waar minister-president Rutte, staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en chef de mission
Vergeer hen toespraken. Vervolgens was er de ontvangst op Paleis Noordeinde.

Prinses Margriet onthult eerbetoon aan zorgmedewerkers en coronaslachtoffers, 8 september 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden onthulde woensdagmiddag 8 september 2021 een standbeeld
in Oisterwijk ter ere van alle zorgmedewerkers en als herdenking aan de slachtoffers van de COVID-19 pandemie.
Het standbeeld staat in de Oisterwijkse Bossen en Vennen, Groot Speijck van Natuurmonumenten.

Het bronzen standbeeld is gerealiseerd door Stichting Dank Helden van de Zorg om zorgmedewerkers te bedanken voor hun
niet aflatende inzet bij de verzorging van coronapatiënten en stil te staan bij alle slachtoffers van deze pandemie.
Aan een aantal ziekenhuizen en zorginstellingen uit alle provincies is gevraagd een afvaardiging te sturen om samen
stil te staan bij het moment. Omroep MAX is medeorganisator en deed in een televisie-uitzending live verslag.

Voorafgaande aan de onthulling van het beeld sprak Prinses Margriet met het bestuur van Stichting Dank
Helden van de Zorg. Na een plenair programma met verschillende sprekers volgde één minuut stilte uit
respect voor de zorgmedewerkers en de slachtoffers. Vervolgens onthulde Prinses Margriet het standbeeld
met een zorgmedewerker en een nabestaande. Na de onthulling spreekt zij met een aantal aanwezige
zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor de verzorging van coronapatiënten en dat nog steeds doen.

Het beeld 'Salutifera Unitas', eenheid die offers brengt en gezondheid geeft, is ontworpen door de vorig
jaar overleden Nederlandse kunstenaar Kees Verkade. Het verbeeldt een afscheid van een moeilijke periode
en een opening naar een nieuwe toekomst in vrijheid. In de weken na de onthulling ontvangen ruim 3.000
zorginstellingen in Nederland een afbeelding van het beeld. Op deze wijze kunnen medewerkers, patiënten,
bewoners en bezoekers kennisnemen van deze dankbetuiging en herdenking van de COVID-19 pandemie.

Tijdens het bezoek werden de algemeen geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.


Foto: Stichting Dank Helden van de Zorg/Masja Vlaminckx


Foto: Stichting Dank Helden van de Zorg/Masja Vlaminckx


Foto: Stichting Dank Helden van de Zorg/Masja Vlaminckx


Foto: Stichting Dank Helden van de Zorg/Masja Vlaminckx

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven geeft startsein Open Monumentendag, 9 september 2021


Prof. mr. Pieter van Vollenhoven opende donderdagmiddag 9 september 2021 in Weert de
VriendenLoterij Open Monumentendag 2021. Professor Van Vollenhoven geeft daarmee het
startsein aan Nederlandse monumenten om op zaterdag 11 en zondag 12 september 2021
gratis hun deuren te openen voor publiek. Ruim drieduizend monumenten doen hieraan mee.

Dit jaar werd voor het eerst samengewerkt met de Vlaamse Open Monumentendag. Professor Van
Vollenhoven verricht samen met het Vlaamse parlementslid Manuela van Werde de opening door
het lied bekend te maken waarmee op 11 september 2021 beiaardiers door heel het land de 35ste
editie van Open Monumentendag inluiden. Het thema dit jaar is inclusie, waarmee ruimte wordt
geboden aan verschillende perspectieven die verbonden zijn aan een monument of plek.

Ieder jaar in het tweede weekend van september organiseert Nederland Monumentenland in samenwerking
met lokale comités Open Monumentendag om Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en de
publieke belangstelling en het draagvlak voor het behoud van monumenten te vergroten. Open
Monumentendag werkt hiervoor samen met partner de VriendenLoterij.

Prinses Margriet opent verpleeghuis Het Woolde, 14 september 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden opende dinsdagmiddag 14 september 2021 het nieuwe
verpleeghuis van Carintreggeland 'Het Woolde' in Hengelo. Hier wonen ouderen die door dementie of zware
lichamelijke beperkingen niet meer zelfstandig kunnen wonen en langdurig intensieve zorg nodig hebben.
De opening van het verpleeghuis komt op het moment dat ouderenzorg in Hengelo honderd jaar bestaat.
De bakermat van de ouderenzorg in Hengelo ligt op de grond waar het nieuwe verpleeghuis het oude vervangt.

Na het openen van het nieuwe verpleeghuis Het Woolde, bezocht Prinses Margriet aansluitend de expositie '100 jaar
ouderenzorg in Hengelo'. De expositie laat de ontwikkeling in de ouderenzorg in Hengelo zien. Na de expositie
volgde een rondleiding door Het Woolde en ontmoette Prinses Margriet enkele bewoners van het verpleeghuis in
hun gezamenlijke woonkamer. Vervolgens bezocht Prinses Margriet de afdeling voor mensen met een niet-westerse
achtergrond en dementie in Het Woolde. Mensen met dementie vallen vaak terug op gebruiken en gewoontes uit de jeugd.
Cliënten worden op deze afdeling ondersteund vanuit hun eigen levensverhaal, leefwereld, wensen en behoeften.

Carintreggeland ondersteunt mensen die zolang mogelijk onafhankelijk en zelfstandig willen wonen met
thuisbegeleiding, dagvoorzieningen en wijkverpleging. Wanneer dat niet lukt, biedt Carintreggeland
op tweeëntwintig locaties in Twente verpleeghuiszorg en revalidatiezorg aan. Dit gebeurt met
ondersteuning van medewerkers of door gebruik van hulpmiddelen of zorgtechnologie.

Tijdens het bezoek werden de geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Prinses Margriet gasthoofdredacteur weekblad Margriet, 22 september 2021


Prinses Margriet is deze week gasthoofdredacteur van weekblad Margriet. Het tijdschrift is vanaf 23 september 2021
verkrijgbaar. De Prinses bracht bij de totstandkoming van het blad een bezoek aan de redactie.

Naast een interview met de Prinses is er onder meer aandacht voor het recente werkbezoek van
aan SOS Kinderdorpen in Oostenrijk, de Prinses Margriet-leerstoel en foto’s uit het privéalbum.
In 1999 was Prinses Margriet voor het laatst gasthoofdredacteur van het weekblad.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven opent Zilvermuseum Doesburg, 24 september 2021


Prof. mr. Pieter van Vollenhoven opende vrijdagmiddag 24 september 2021 het Zilvermuseum
Doesburg. Het museum is gevestigd in de Martinikerk in Doesburg en toont een collectie
zilveren mosterdpotjes, mosterdlepeltjes en aanverwante zilveren objecten.

Het Zilvermuseum Doesburg is gebaseerd op een door een verzamelaar opgebouwde collectie van
honderden zilveren mosterdpotjes afkomstig uit meer dan 25 landen. In een transparante ruimte
in het kerkgebouw zijn de objecten uit de periode van 1700 tot 1920 tentoongesteld. Het thema van de
openingsexpositie is 'Zilver en Mosterd'. In Doesburg wordt sinds de 15e eeuw mosterd geproduceerd.

Na de officiële opening kreeg professor Van Vollenhoven een rondleiding door het museum en
sprak hij met de verzamelaar die alle objecten aan het museum ter beschikking heeft gesteld.

Prinses Margriet en Prinses Beatrix bezoeken jubileumvoorstelling Introdans, 24 september 2021


Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Margriet en Prinses Beatrix der Nederlanden woonden vrijdagavond
24 september 2021 in Stadstheater Arnhem de jubileumvoorstelling ‘Tutti’ bij van Introdans. Het
dansgezelschap bestaat dit jaar vijftig jaar. Prinses Margriet is beschermvrouwe van Introdans.

'Tutti' bestaat uit twee balletten, van Sidi Larbi Cherkaoui en Mauro Bigonzetti. Alle dansers
van het gezelschap zijn hierbij betrokken. Prinses Margriet krijgt voorafgaand aan de voorstelling
het jubileumboek '50 jaar Introdans, een bewogen geschiedenis' overhandigd. Naderhand gingen Prinses
Margriet en Prinses Beatrix in gesprek met de dansers en feliciteren hen met het jubileum.

Prinses Margriet bij herdenkingsceremonie Short Stirling BK716, 12 oktober 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden was dinsdagmiddag 12 oktober 2021 aanwezig bij
de herdenkingsceremonie ter nagedachtenis van de omgekomen bemanningsleden van de Short Stirling BK716.
De ceremonie vond plaats op het herdenkingsveld in het Bos der Onverzettelijken in Almere.

De Short Stirling BK716 is een Britse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog, die na bombardementen op Berlijn op
de terugvlucht in maart 1943 is neergeschoten. Aan boord zaten zeven bemanningsleden, vijf Britten en twee Canadezen.
Samen met de nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden werd stilgestaan bij het offer dat zij brachten.

Tijdens de herdenkingsceremonie onthulde Prinses Margriet het kunstwerk 'Rise' van kunstenares
Laura O'Neill. Het bestaat uit een motorblok van de Short Stirling BK716 waarop een manshoge
jonge piloot zit. De piloot is aan zijn kleding herkenbaar als vlieger uit de Tweede Wereldoorlog.

Het verhaal van de Short Stirling BK716 en haar bemanningsleden is een belangrijk onderdeel
van de Almeerse en Flevolandse geschiedenis. De gemeente Almere en de provincie Flevoland
vinden het belangrijk om dit door te geven aan de huidige en toekomstige generaties.

Prinses Margriet bezoekt Koninklijke Visio, 14 oktober 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet heeft donderdag 14 oktober 2021 een werkbezoek gebracht aan Visio Het
Loo Erf in Apeldoorn, waar slechtziende en blinde mensen intern revalideren. Het Loo Erf is onderdeel van
Koninklijke Visio dat landelijk onderzoek, advies en begeleiding biedt aan mensen met een visuele beperking.

Prinses Margriet is beschermvrouwe van Vision2020, een initiatief van de World Health Organization, dat het
terugdringen van vermijdbare slechtziendheid tot doel heeft. Het bezoek vond plaats op World Sight Day.

Tijdens haar bezoek sprak Prinses Margriet met cliënten en medewerkers over behandelmethodes en actuele ontwikkelingen.
Bij een rondleiding langs verschillende revalidatieonderdelen ontmoette Prinses Margriet cliënten, met wie zij sprak
over brailletraining, werken met computers en telefoons, mobiliteit en het leren omgaan een visuele beperking.

Prinses Margriet opent de tentoonstelling 'Marjolein Bastin. Een ode aan de Veluwe', 15 oktober 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden opende vrijdagmiddag 15 oktober 2021 de
tentoonstelling 'Marjolein Bastin. Een ode aan de Veluwe' in het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo.

Veertig originele aquarellen, waarvan circa vijftien nog niet eerder tentoongesteld, tonen Marjolein Bastins
grootste inspiratiebron: het Veluwse landschap. De seizoenen op de Veluwe vormen de basis van de tentoonstelling.
Het museum toont in aanvulling op de aquarellen een selectie oudhollandse tegels met bloemen, planten en dieren.

De tentoonstelling is een samenwerking tussen Cultura Erfgoed, Historisch Museum Ede en Nederlands
Tegelmuseum en sluit aan op het NBTC Holland Marketing landelijke themajaar 'Ode aan het Landschap',
met als doel meer kennis, aandacht en waardering te genereren voor het Nederlandse landschap.

Na de opening kreeg Prinses Margriet een rondleiding over de tentoonstelling en sprak zij met Marjolein Bastin.
De tentoonstelling is van 16 oktober 2021 tot en met 30 januari 2022 te bezichtigen.

Prinses Margriet opent Kalorama Centrum voor doofblinden, 25 oktober 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden opende op maandagmiddag 25 oktober 2021 de nieuwbouw
van het Kalorama Centrum voor doofblinden in Beek, gemeente Berg en Dal. Kalorama richt zich op mensen met een
specifieke zorgvraag. Het Centrum voor doofblinden is één van de vijf locaties van de organisatie.

Doofblindheid is een combinatie van doof-/slechthorendheid én blind-/slechtziendheid die vele
gradaties kent. Het Kalorama Centrum voor doofblinden biedt zorg en dienstverlening in het
wooncentrum in Beek of bij volwassenen met doofblindheid thuis door heel Nederland. Naast de
zorg voor doofblinden biedt Kalorama ook zorg aan mensen die revalideren, mensen die beademd
worden, mensen met dementie, mensen waaraan somatische zorg wordt verleend en hospicezorg.

Prinses Margriet opende het Centrum voor doofblinden door symbolisch de laatste steen te leggen.
Aansluitend bezocht zij diverse woongroepen waar zij sprak met bewoners en hun begeleiders. In
totaal telt het Centrum voor doofblinden zeven woongroepen met ieder acht bewoners. De woongroepen
functioneren als zelfstandige huishoudens. Bij de bouw en inrichting is rekening gehouden met de
gehoor- en zichtbeperkingen van de bewoners. Dat uit zich onder meer in materiaalkeuze, kleuren,
handig bedienbare huishoudelijke apparaten, looproutes en ramen die zonlicht filteren.

In 1971 opende Prinses Margriet ook gebouwen van Kalorama.

Prinses Margriet opent Centre for Disaster Resilience, 28 oktober 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden opende op donderdagochtend 28 oktober 2021 het
Centre for Disaster Resilience (CDR) bij de faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie (ITC)
van de Universiteit Twente in Enschede. Voorafgaand aan de opening hielden Prinses Margriet en professor
mr. Pieter van Vollenhoven beiden een korte toespraak. De Prinses sprak vanuit haar jarenlange
verbondenheid met het Rode Kruis over de preventie van humanitaire gevolgen van natuurrampen.
De heer Van Vollenhoven sprak over zijn ervaring als voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad
voor de Veiligheid. De opening vond plaats tijdens de viering van het 70-jarig bestaan van ITC.

Met het nieuwe multidisciplinaire centrum wil ITC een brug slaan tussen onderzoekers, kennispartners en landen
die te maken hebben met natuurrampen. Het centrum deelt uit onderzoek voortkomende kennis en resultaten over hoe
landen en gemeenschappen weerstand kunnen bieden of herstellen van door de natuur of de mens veroorzaakte rampen,
met onder meer universiteiten en partners zoals het KNMI, het Rode Kruis en andere lokale organisaties.

De oprichting van het CDR is een gevolg van het instellen van de Prinses Margriet-leerstoel voor het 'vergroten
van weerbaarheid tegen natuurrampen en klimaatverandering' in 2018. Het Rode Kruis en de Universiteit Twente hebben
toen ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Prinses Margriet een leerstoel gerealiseerd die haar naam draagt.
Professor Maarten van Aalst is in 2019 benoemd tot hoogleraar op deze leerstoel.

Minister-president Rutte ontvangt Canadese minister-president Trudeau, 29 oktober 2021


Minister-president Rutte ontving vrijdag 29 oktober 2021 minister-president Trudeau van Canada op het
ministerie van Algemene Zaken voor een gesprek en een delegatieoverleg. Er werd onder meer worden
gesproken over de goede relatie tussen Canada en Nederland, ontwikkelingen op het gebied van
handelsrelaties en investeringen, klimaat en samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid.

Aansluitend gingen minister-president Rutte en minister-president Trudeau op Campus Den Haag van de
Universiteit Leiden gezamenlijk in gesprek met studenten over onderwerpen als het klimaat en
multilaterale samenwerking. De ontvangst werd afgesloten met een besloten werkdiner in Den Haag.

Voorafgaand aan de ontmoeting stond er tijdens het bezoek van minister-president Trudeau
aan Nederland diverse onderdelen op het programma, zoals een ontvangst door de Staten-Generaal
en een bezoek aan de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom in aanwezigheid van Hare
Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Prinses Margriet opent vernieuwd MECC Maastricht, 6 december 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden opent maandag
6 december 2021 het vernieuwde congrescentrum van MECC Maastricht.

MECC Maastricht werd in 1988 al geopend door Prinses Margriet. Sindsdien is het een locatie voor nationale
en internationale beurzen en congressen met economische waarde voor de stad Maastricht en de regio.

In 2019 werd gestart met de aanpassing en uitbreiding van MECC Maastricht om als congreslocatie te kunnen
blijven voldoen aan de eisen van internationale evenementorganisaties en -deelnemers. Het nieuwe gebouw
werd in mei opgeleverd. De totale investering van ruim vijftig miljoen is gefinancierd door de provincie
Limburg, de gemeente Maastricht en MECC Maastricht. Het congrescentrum heeft onder andere een nieuwe
aanblik gekregen en de capaciteit is uitgebreid van drieduizend naar vijfduizend bezoekers.

Tijdens een feestelijk openingsprogramma worden door middel van onder meer tafelgesprekken en video's de vernieuwing
en uitbreiding van MECC Maastricht toegelicht. Ook worden de gevolgen van de kenniseconomie voor de organisatie van
congressen, het hedendaagse aanbod van cultuur en evenementen en noodzakelijke partnerships besproken.
Na de officiële openingshandeling wordt Prinses Margriet rondgeleid door het vernieuwde gebouw.

Prinses Beatrix en Prinses Margriet bij jubileumvoorstelling Introdans, 10 februari 2021


Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix en Prinses Margriet der Nederlanden
woonden donderdagavond 10 februari 2022 de jubileumvoorstelling bij van het
50-jarige Introdans. De voorstelling wordt opgedragen aan het Prinses Beatrix
Spierfonds, dat vijfenzestig jaar bestaat. Het optreden van Introdans vond
plaats in theater Amare in Den Haag tijdens Holland Dance Festival.

Het Spierfonds, Holland Dance Festival en Introdans werken bij deze voorstelling
samen om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.
Dans symboliseert de ultieme bewegingsvrijheid, die begint bij gezonde spieren.
Voor mensen met een spierziekte is deze vrijheid niet vanzelfsprekend.

Introdans laat in de balletten een duidelijke relatie met het festival
en met de stad Den Haag zien, met drie balletten van Jiri Kylián.

Prinses Margriet is beschermvrouwe van Introdans en Prinses Beatrix is
beschermvrouwe van het naar haar vernoemde Prinses Beatrix Spierfonds.

Prinses Margriet brengt werkbezoek aan Esther Vergeer Foundation, 19 april 2022


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft dinsdagmiddag 19 april 2022
een werkbezoek gebracht aan de Sportpoli van de Esther Vergeer Foundation in het Amsterdam UMC.
De stichting zet zich in voor de sportieve integratie van kinderen met een lichamelijke beperking.

De Esther Vergeer Foundation heeft Sportpoli’s geopend in vijf academische kinderziekenhuizen.
De Sportpoli wordt als extra consult toegevoegd aan de gesprekken met de behandelend artsen
en zorgprofessionals. Kinderen met een lichamelijke beperking krijgen van de Esther Vergeer
Foundation een persoonlijk begeleidingstraject waarin gekeken wordt naar de sportwensen,
-behoeften en mogelijkheden van het kind. Zo wordt uiteindelijk een reguliere
sportvereniging gevonden die bij het kind en diens beperking past.

Esther Vergeer gaf tijdens het bezoek een korte toelichting op het werk en de
doelstellingen van de Sportpoli. Vervolgens vertelden hoogleraar kinderrevalidatie
Annemieke Buizer en kinderfysiotherapeut Mirjam van Eck de Prinses over het belang
van sport en de Sportpoli voor de kinderen. De Prinses kreeg te zien hoe een
intakegesprek met een kind en de ouders in zijn werk gaat en welke belemmeringen
er soms zijn voor de aansluiting bij een 'gewone' sportvereniging. Een tweede ouder
en kind lichtten de Prinses in over de vervolgstappen in het begeleidingstraject en
over de sportbeleving van het kind sinds de bemiddeling van de Esther Vergeer Foundation.

Koning, Prinses Margriet, Prins Pieter-Christiaan en minister-president bij Invictus Games


Zijne Majesteit de Koning, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden,
Zijne Hoogheid Prins Pieter-Christiaan en minister-president Rutte zijn aanwezig bij
de Invictus Games. Het internationale sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde
militairen vond van 16 tot en met 22 april 2022 plaats in het Zuiderpark in Den Haag.

De Invictus Games zijn in het leven geroepen door Prins Harry, de Hertog van Sussex, om door
middel van sport herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect
te genereren voor gewonde militairen en veteranen. Prinses Margriet, erevoorzitter van het Comité
van Aanbeveling van de Invictus Games Den Haag 2020, Prins Pieter-Christiaan en minister-president
Rutte zijn bij de openingsceremonie aanwezig, evenals minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport
en Commandant der Strijdkrachten generaal Eichelsheim. De minister-president en de Hertog van
Sussex houden toespraken over het belang van de Invictus Games.

Tijdens de opening staan de vijfhonderd deelnemende sporters uit twintig landen en hun
familieleden en vrienden centraal. Na de taptoe en een minuut stilte voor gevallen
militairen wereldwijd volgt een vlaggenparade waarbij sporters de vlaggen van de
deelnemende landen presenteren. Daarnaast zijn er diverse optredens. Voorafgaand
aan de openingsceremonie ontmoeten Prinses Margriet, Prins Pieter-Christiaan en
minister-president Rutte kort het Nederlandse team om het succes te wensen.

De minister-president woonde woensdagochtend 20 april 2022 de finale bij van het
indoor roeien en reikt de medailles uit. Koning Willem-Alexander was vrijdagmiddag
22 april 2022 aanwezig bij de finale van het rolstoelbasketbal. In de avond ontmoette
de Koning de Nederlandse sporters van het Invictusteam en spreekt met hen over hun
ervaringen van de afgelopen week. Daarna woonde hij de sluitingsceremonie bij, waar ook
minister Ollongren van Defensie bij aanwezig is. Zowel de Hertog van Sussex als de
Commandant der Strijdkrachten houden tijdens de sluitingsceremonie toespraken.

De Invictus Games zouden oorspronkelijk in 2020 in Den Haag plaatsvinden,
maar zijn door de coronapandemie meermaals uitgesteld.

Foto's van de Invictus Games Den Haag zijn te zien op de pagina: "Prins Harry en Hertogin Meghan".

Prinses Margriet reikt prijzen uit van Prinses Christina Klassiek Concours 2022


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden reikte zaterdagmiddag 23 april 2022
de prijzen uit tijdens de Nationale Finale van het Prinses Christina Klassiek Concours. De
finale vindt plaats in theater Amare in Den Haag. Prinses Margriet is lid van het Comité
van Aanbeveling van het Prinses Christina Concours.

Ruim 275 jonge musici hebben deelgenomen aan de digitale voorrondes van het Prinses Christina
Klassiek Concours. Zes van hen zijn geselecteerd voor de finale waarin zij tien minuten
optreden voor jury en publiek. De jury, onder leiding van dramatische sopraan Francis van
Broekhuizen, beoordeelt de finalisten. Na het juryberaad reikt Prinses Margriet de prijzen uit.

Het Prinses Christina Concours laat kinderen en jongeren kennismaken met muziek en stimuleert
hen in hun muzikale ontwikkeling. Met onder meer concoursen en een rijdende concertzaal biedt
het Prinses Christina Concours een podium voor muziekeducatie en talentontwikkeling.

Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven bij herdenkingen Tweede Wereldoorlog


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden was woensdagochtend 4 mei 2022
in Rotterdam aanwezig bij de herdenking bij het Nationaal Koopvaardijmonument 'De Boeg'.
Hier worden jaarlijks de circa 3500 omgekomen opvarenden van Nederlandse koopvaardijschepen
tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. De Prinses legde een krans.
Prinses Margriet is petekind van de Nederlandse koopvaardij.

In de avond woonden de Prinses, prof. mr. Pieter van Vollenhoven en Zijne Hoogheid
Prins Pieter-Christiaan op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen de Nationale
Militaire Dodenherdenking bij. Beroepsmilitairen en dienstplichtigen die sinds 1940 waar
ook ter wereld voor het Koninkrijk zijn gevallen worden tijdens deze herdenking herdacht.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven bij Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen


Prof. mr. Pieter van Vollenhoven was donderdag 5 mei 2022 in Wageningen
aanwezig bij de bijeenkomst ter gelegenheid van de Nationale Herdenking
Capitulaties 1945, met onder meer een vlaggenceremonie en fly by. Op het
5 Mei Plein vindt aansluitend het Bevrijdingsdéfilé plaats.

Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven brengen officieel bezoek aan Canada


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en prof. mr. Pieter van Vollenhoven
brachten donderdag 12 mei tot en met maandag 16 mei 2022 een officieel bezoek aan Ottawa, Canada.
Het bezoek zou reeds in 2020 plaatsvinden in het kader van 75 jaar vrijheid. De Prinses en
professor Van Vollenhoven ontmoetten onder meer gouverneur-generaal van Canada Mary Simon,
minister-president Justin Trudeau en minister van Veteranenzaken Lawrence MacAulay. Ze spraken
met veteranen die tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken waren bij de bevrijding van Nederland
en bezoeken het War Museum. De reis stond tevens in het teken van de Nederlands-Canadese relatie.
Prinses Margriet is tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren in Canada.

Donderdag 12 mei 2022 startte de Prinses en professor Van Vollenhoven het bezoek met de
aanplant van een bed met Prinses Margriet-tulpen bij Stornoway, het huis dat de Koninklijke
familie onderdak bood tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarna ontmoette Prinses Margriet en
Pieter van Vollenhoven de Dutch Canadian Parliamentary Friendship Group, een groep
parlementariërs die zich richt op de Nederlands-Canadese vriendschap. Later op de dag
vond een bijeenkomst plaats met afgevaardigden van het Canadese Rode Kruis. Prinses
Margriet is erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis.

Op vrijdag 13 mei 2022 bekeken Prinses Margriet en professor Van Vollenhoven
met burgemeester Jim Watson van Ottawa in het stadhuis de foto-expositie over
het leven van de Koninklijke familie in Canada ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
Vervolgens onthulde Prinses Margriet in aanwezigheid van minister-president Trudeau
een plaquette voor generaal Foulkes op militaire begraafplaats Beechwood. Deze Canadese
generaal was betrokken bij de onderhandelingen over de Duitse capitulatie in 1945 in
Wageningen. Na de onthullingsceremonie was er een ontmoeting op het terrein van Beechwood
met minister-president Trudeau. In de avond vond een receptie plaats met genodigden uit de
Nederlandse gemeenschap in Ottawa en met Canadezen die een speciale band hebben met Nederland.

Prinses Margriet opende zaterdag 14 mei 2022 het Tulip Festival, een jaarlijks evenement
waarin verspreid door de stad tulpen worden gepresenteerd als aandenken aan de rol van
Canada bij de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de inspectie
van de troepen hield de Prinses een korte toespraak. De Prinses en de professor kregen
een rondleiding langs diverse onderdelen van het festival.

Prinses Margriet en professor Van Vollenhoven eindigden maandagochtend 16 mei 2022 hun reis
met een bezoek aan het War Museum en een ontmoeting met minister van Veteranenzaken MacAulay.
In het museum werd een tentoonstelling bezocht en een krans gelegd. Aansluitend ontmoeten
de Prinses en de professor hier veteranen, afgevaardigden van het ministerie van
Veteranenzaken en betrokkenen bij het Royal Canadian Legion. Het bezoek aan Ottawa
werd afgesloten met een ontmoeting met gouverneur-generaal Simon.


Foto: Nederlandse ambassade


Foto: Nederlandse ambassade


Foto: Government of Canada


Foto: Government of Canada

Prinses Margriet woont jubileumviering 200 jaar Koninklijk College Zeemanshoop bij


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden woonde op donderdagmiddag 19 mei 2022
de viering van het 200-jarig jubileum van Koninklijk College Zeemanshoop bij in Het
Scheepvaartmuseum te Amsterdam. De Prinses is sinds 1972 beschermvrouwe van het College.

Tijdens de viering werden verschillende toespraken gehouden en wordt een
jubileumcadeau overhandigd aan dhr. Blom, voorzitter van stichting Zeemanswelvaren,
ten behoeve van het Seamen's Centre te Amsterdam. Ook werd een cadeau aangeboden
aan de Prinses ter attentie van haar 50-jarig jubileum als beschermvrouwe.

Koninklijk College Zeemanshoop is in 1822 opgericht door achttien koopvaardijkapiteins.
Het belangrijkste doel was het bieden van sociale zekerheid voor zeevarenden. Daarnaast
werd door het organiseren van lezingen en wedstrijden de wetenschappelijke kennis onder
kapiteins vergroot. De bibliotheek en sociëteit van het College zijn sinds 2008 gevestigd
aan het Muntplein. Sinds 1972 is aan het college de Koninklijke status verleend en mag
de vereniging zich Koninklijk College Zeemanshoop noemen.

Ter ere van het 200-jarig bestaan heeft Het Scheepvaartmuseum een expositie ingericht over Zeemanshoop.
De tentoonstelling 200 jaar College Zeemanshoop is te zien tot en met 7 november 2022.

Prinses Margriet doopt cruiseschip MS Rotterdam VII


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden doopte maandagochtend 30 mei 2022
in Rotterdam cruiseschip MS Rotterdam VII. Het schip maakt deel uit van de Holland America Line.

MS Rotterdam VII is een vaartuig van 300 meter lang, biedt plaats aan 2668 gasten
en is het elfde schip van de vloot. De thuishaven van het schip wordt Amsterdam, maar
voor de doop ligt het afgemeerd bij de cruiseterminal in Rotterdam. De doop en de
naamgevingsceremonie vonden aan boord plaats. Prinses Margriet nam daarnaast een
vlootschouw af, ontmoette de Nederlandse bemanning en kreeg een korte rondleiding.

Holland America Line begon in 1873 als de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (NASM),
een lijn voor vracht en passagiers. Het werd bekend als Holland America Line vanwege het hoofdkantoor
in Rotterdam en de uitvoerende dienst aan Amerika. Prinses Margriet was eerder doopvrouwe van
Prinsendam (1972), Nieuw Amsterdam III (1983), Rotterdam VI (1997) en Oosterdam (2003).

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven opent Special Olympics Nationale Spelen


Prof. mr. Pieter van Vollenhoven woonde op vrijdagavond 10 juni 2022 de opening bij
van de Special Olympics Nationale Spelen in het Fanny Blankers Koen Atletiekstadion
in Hengelo. De Nationale Spelen vinden dit jaar van 10 tot en met 12 juni plaats in
de regio Twente, met ruim 2.300 sporters actief in vijfentwintig takken van sport.

De openingsceremonie werd gepresenteerd door journalist en presentator Erik Dijkstra
en atleet Gregory Sedoc. Ook schaatsers Mark Tuitert en Kjeld Nuis kwamen samen met
ambassadeurs Laxmi Schoonhoven en Maartje Ellenkamp in actie.
Tijdens de ceremonie werd een atletenparade gehouden, waarna prof. mr. Pieter van Vollenhoven
de sporters toesprak. Daarna werd de Special Olympics vlam binnengebracht en ontstoken na het
uitspreken van de eed. Prof. Van Vollenhoven opende vervolgens de spelen officieel.
Special Olympics Nederland zet zich in om het leven van mensen met een verstandelijke
beperking te verbeteren door middel van het organiseren van sportevenementen. Sporten
maakt mensen met een verstandelijke beperking niet alleen fysiek en mentaal 'fitter',
het vergroot ook het zelfvertrouwen en daarmee het zelfbeeld.

Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven bezoeken End of Season van Introdans


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en prof. mr. Pieter van Vollenhoven woonden
zaterdagavond 25 juni 2022 de voorstelling End of Season van Introdans bij in Stadstheater Arnhem.
Prinses Margriet is beschermvrouwe van Introdans. Het dansgezelschap bestaat dit jaar vijftig jaar.

Introdans sluit het dansseizoen af met End of Season live met Phion, gedanst door
het voltallige ensemble. De voorstelling bestaat uit 'Petricor', 'Concerto' en
'Chairman Dances' door Lucinda Childs, ‘Nest’ van Adriaan Luteijn en de balletten
'Sechs Tänze' en 'Petite Mort' van Jiri Kylian. Tijdens de avond wordt tevens
stilgestaan bij het afscheid van algemeen directeur en oprichter van Introdans,
Ton Wiggers. Na de voorstelling gaan Prinses Margriet en de heer Van Vollenhoven
in gesprek met de scheidend directeur en de dansers.

Introdans, opgericht in 1971, heeft als missie de danskunst op hoog niveau te presenteren voor
een breed publiek. Als stadsgezelschap van Arnhem danst het gezelschap in de Nederlandse theaters
en reist het wereldwijd. De ensembles zijn veelvuldig te gast op internationale podia.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft zaterdag 25 juni 2022 de
eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje uitgereikt aan de oprichter
en algemeen directeur van dansgezelschap Introdans, Ton Wiggers. De uitreiking volgde op
de End of Season-voorstelling in Stadstheater Arnhem in aanwezigheid van het dansersensemble.

De onderscheiding is bij Koninklijke Beschikking van 10 juni 2022 aan de heer Wiggers toegekend
wegens zijn bijzondere persoonlijke verdiensten, onder meer vanwege zijn inzet voor het innovatieve
en inclusieve karakter van de dansproducties, zijn bijdrage aan het voor een breed publiek
toegankelijk maken van moderne dans en het betrekken van de regio bij het dansgezelschap.

De eremedaille voor Kunst en Wetenschap wordt toegekend aan personen met uitzonderlijke
verdiensten op de terreinen kunst en wetenschap. Aan de verlening ligt tevens een
bijzondere band ten grondslag met het Koninklijk Huis.

Zelfgemaakte foto's van Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven


De website beheerster heeft Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zelf twee keer goed kunnen fotograferen.


Copyright © 2006-2023 https://koningsfan.nl/


Homepage