Prins Pieter-Christiaan en Prinses Anita
Foto´s: RVD/Jeroen van der Meyde

Pieter-ChristiaanFoto: RVD/Jeroen van der Meyde

Op 22 maart 1972 wordt Pieter-Christiaan Michiel geboren als derde zoon van Pieter van Vollenhoven en Prinses Margriet.


Foto: Prinses Margriet en Prins Pieter-Christiaan, Max Koot/RVD/Nationaal Archief

Prins Pieter-Christiaan behaalde in 1990 het Gymnasium-diploma aan het Stedelijk Gymnasium in Apeldoorn.
Prins Pieter-Christiaan haalde in 1999 zijn doctoraal examen aan de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
In het najaar van 2003 rondde de Prins een eenjarige MBA-opleiding (Master of Business Administration)
af aan de International School for Management and Development (IMD) te Lausanne (Zwitserland).


Foto: Alle kleinkinderen van Koningin Juliana en Prins Bernhard, Dam/RVD/Nationaal Archief


Foto: Prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven en de Prinsen Maurits, Berhard en Pieter-Christiaan, 1973, Max Koot/RVD/Nationaal Archief


Foto: De Prinsen Maurits, Berhard, Pieter-Christiaan en Floris bij Huis Het Loo, 1979, Max Koot/RVD/Nationaal Archief


Foto: De Prinsen Maurits, Berhard, Pieter-Christiaan en Floris bij Huis Het Loo, 1985, Max Koot/RVD/Nationaal Archief


Foto: RVD/Anko Stoffels, Prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven met hun zonen Prins Bernhard,
Prins Maurits, Prins Pieter-Christiaan en Prins Floris voor de Gala Glas Berline. Prinses Margriet en prof. mr.
Pieter van Vollenhoven gebruikten de Gala Glas Berline bij hun huwelijk in 1967.

Militaire loopbaan


Prins Pieter-Christiaan vervulde zijn militaire dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee en trad er in 2001 in vaste dienst.
In 2004 leverde hij een wezenlijke bijdrage aan de oprichting van Frontex, het agentschap voor de bewaking van de EU buitengrens.

Na diverse rangen te hebben doorlopen verliet Prins Pieter-Christiaan de Koninklijke Marechaussee in 2009 als Luitenant-kolonel.
Wel bleef hij aan het Wapen verbonden als reserveluitenant-kolonel, met expertise in beleidsontwikkeling op het gebied van veiligheid.

Prins Pieter-Christiaan is sinds 15 oktober 2018 reserve-kolonel bij de Koninklijke Marechaussee.

Internationale samenwerking is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. De komende jaren vertegenwoordigt Prins Pieter-Christiaan
de marechaussee bij grote internationale gendarmeriebijeenkomsten. Hij ondersteunt daarbij de Commandant Koninklijke Marechaussee en
participeert in diverse werkgroepen.

Het internationale netwerk en de internationale ervaring van Prins Pieter-Christiaan worden benut voor de ondersteuning bij voorzitterschappen.
Het gaat om die van de European Gendarmerie Force (EGF), de International Association of Gendarmeries and Police Forces with Militairy Statues (FIEP)
en de European Union Police and Civilian Services Training (EUPCST).

AnitaFoto: RVD/Jeroen van der Meyde

Prinses Anita Theodora is op 27 oktober 1969 in Neuchâtel (Zwitserland) geboren als
tweede dochter van ir. L.A. van Eijk en mevrouw J.C.M. van Eijk-Steens.

Anita verbleef afwisselend in Zwitserland, Frankrijk, Singapore en Nederland.
Prinses Anita bezocht het United World College of South East Asia in Singapore en
behaalde het Internationaal Baccalaureaat aan het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest.
Zij is in 1996 afgestudeerd in de richting communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Gezin


Op 25 februari 2005 wordt hun verloving bekend gemaakt.
Op 25 augustus 2005 wordt het burgerlijk huwelijk in Apeldoorn voltrokken.
Op 27 augustus 2005 wordt het kerkelijk huwelijk in de Grote of St. Jeroenskerk in Noordwijk voltrokken.


Foto: Bedankkaartjes van de RVD / eigen bezit

Prins Pieter-Christiaan en Prinses Anita hebben twee kinderen:
- Emma Francisca Catharina (28 november 2006)
- Pieter Anton Maurits Erik (19 november 2008)


Foto: RVD/Anko Stoffels, Familiefoto van Prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven ter gelegenheid van hun 50-jarig
huwelijksjubileum op 10 januari 2017. Op de foto staan van links naar rechts: Anna, Prins Maurits, Lucas, Prinses Marilène,
Felicia, Isabella, Prins Bernhard, Samuel, Prinses Annette, Benjamin, Prinses Margriet, prof.mr. Pieter van Vollenhoven, Emma,
Prinses Anita, Pieter, Prins Pieter-Christiaan, Magali, Willem Jan, Prinses Aimée, Eliane en Prins Floris.
Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven gebruikten de Gala Glas Berline bij hun huwelijk in 1967.

Leven en werk


Prins Pieter-Christiaan is voorzitter van Milan Ops, een start-up in Internet of Things.
Daarnaast is hij werkzaam voor Millan Innovincy, VBN en Tardis Reserach BV.

Hij werkte van 1999 tot 2002 bij ABN AMRO Rothschild te Londen en in 2004 bij het ICT-bedrijf Shopservices in Amsterdam.
Tot 2016 was Prins Pieter-Christiaan actief als CEO van AGT Group Netherlands BV.

Pieter-Christiaan was van 2014 t/m 8 december 2018 vicevoorzitter van het Rode Kruis.
Als dank voor zijn inzet voor het verenigingsbestuur heeft de hulporganisatie hem tot ambassadeur van het Prinses Margriet Fonds benoemd.
Verder is Prins Pieter-Christiaan voorzitter van Laureus Nederland.

Prinses Anita werkt als zelfstandig ondernemer. In 1997 trad Prinses Anita in dienst bij Bloomberg in Amsterdam en Londen waar
zij op de afdeling Sales/Marketing en TV productie werkte. Ook werkte ze in verschillende marketing- en managementfuncties.
Prinses Anita zet zich in voor het Van Gogh Museum in Amsterdam.

Pieter-Christiaan en Anita wonen in Noordwijk.

Prinses Margriet en Pieter-Christiaan op pad voor Rode Kruis


Prinses Margriet en Prins Pieter-Christiaan waren op 12 november 2018 in Grand Fond in Haïti.
Als erevoorzitter van het Rode Kruis bezoekt Prinses Margriet samen met Prins Pieter-Christiaan,
vicevoorzitter van het Rode Kruis, projecten op het gebied van rampenpreventie.
De dammen beschermen de mensen in Grand Fond tegen natuurgeweld, maar zorgen tegelijkertijd voor voedselzekerheid
doordat de dammen voor een constante aanvoer van water zorgen door een vernuftig irrigatiesysteem. Het project in
Grand Fond is onderdeel van ‘The Resilience programme’, een lange termijn aanpak opgesteld om de weerbaarheid van
kwetsbare mensen te vergroten in het zuidoosten en zuiden van het land.


Foto: Rode Kruis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Rode Kruis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Rode Kruis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Rode Kruis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Rode Kruis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Rode Kruis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/

Zelfgemaakte foto's van Prins Pieter-Christiaan en Prinses Anita


De website beheerster heeft Prins Pieter-Christiaan en Prinses Anita een paar keer goed kunnen fotograferen.


Copyright © 2006-2019 https://koningsfan.nl/


Homepage