Prins George van Cambridge
Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Geboorte


Prins George Alexander Louis van Cambridge wordt geboren op 22 juli 2013 om 16. 24 uur (Engelse tijd) in de Lindo Wing
in het St. Maryís Hospital, Paddington, Londen als eerste kind van Prins William en Hertogin Catherine.

Prins George woog bij zijn geboorte 8 Britse pond en 6 Britse ons
en dat is gelijk aan 3,8 kilogram en 3800 gram in het Nederlands.

Het nieuws van de geboorte werd bekend gemaakt via een document dat is getekend door de artsen.
Volgens de Britse traditie is dat document naar Buckingham Palace gebracht, waar het rond 21.50 uur
Nederlandse tijd achter het hek op een standaard is geplaatst, zodat voorbijgangers het konden lezen.


Foto: The British Monarchy

Op 23 juli 2013 in de avond verlieten Prins William en Hertogin Catherine het ziekenhuis met hun zoontje.


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House

Bekendmaking naam


Op 24 juli 2013 wordt bekend gemaakt dat Prins William en Hertogin Catherine
hun zoontje de volgende namen hebben gegeven: George Alexander Louis.

Troonopvolging en titels


Prins George is de derde in de lijn van troonsopvolging na zijn opa Kroonprins Charles en zijn vader Prins William.
Prins George wordt aangesproken met de titel: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins George van Cambridge.

Royal Marriages Act 1772


De wet werd ingesteld door George III die woedend was dat twee van zijn broers een niet gepast huwelijk waren aangegaan. Deze regels gelden voor de
afstammelingen van Koning George II, mannelijk en vrouwelijk, anders dan de kwestie van prinsessen die getrouwd waren of daarna zou trouwen "in buitenlandse families".

In de Royal Marriages Act waren de volgende zaken vastgelegd:

- Voor een huwelijk is toestemming van de koning of koningin nodig.
Deze toestemming wordt vastgelegd in de Privy Council.

- Leden van de Britse koninklijke familie ouder dan 25 jaar zijn niet verplicht om de koning of koningin om toestemming te vragen.
Zij kunnen een jaar nadat ze de Privy Council hebben verwittigd van het voornemen om te trouwen, huwen. Dan mag het Britse parlement echter niet tegen zijn.

The Act of Settlement


De 'Act of Settlement of 1701' was bedoeld om de protestantse opvolging van de troon veilig te stellen en de garanties
te versterken voor het waarborgen van een parlementair regeringssysteem.

De wet versterkte ook de Bill of Rights (1689), die eerder de erfopvolging voor de erfgenamen van Mary 11 had vastgesteld.

Mary's vader, James II was in 1688 uit Engeland gevlucht tijdens evenementen die beschreven werden als de 'Glorious Revolution'.
James rooms-katholieke sympathieŽn en geloof in het goddelijke recht van de Kroon, resulteerden in ontevreden parlementariŽrs die de
troon aanboden aan zijn oudste protestante dochter, Mary. Ze accepteerde het op voorwaarde dat ze samen kon regeren met haar Nederlandse
echtgenoot, Willem van Oranje, die William III werd.

Daarom werd niet alleen vastgesteld dat de soeverein door het Parlement regeert, maar dat de opvolging van de troon door het parlement
kan worden gereguleerd, en dat een soeverein zijn titel kan verliezen door middel van wanbestuur. De 'Act of Settlement' bevestigde dat
het aan het Parlement was om de titel van de troon te bepalen. Het Parlement bepaalde onder de Bill of Rights en the Act of Settlement
ook verschillende voorwaarden waaraan de soeverein moet voldoen.

Hoewel de Bill of Rights de erfopvolging had vastgesteld bij de erfgenamen van Mary II, Anne en William III, hadden geen van de dochters van
James II erfgenamen die nog in leven waren, waardoor onzekerheid ontstond over de toekomst van de opvolging. Mary was in 1694 op 32-jarige leeftijd
aan de pokken gestorven en in 1700 stierf William. Anne's enige overlevende kind (van de 17 kinderen), de hertog van Gloucester, stierf datzelfde jaar
op de leeftijd van 11. Zonder een bevestigde erfgenaam werd het besluit genomen door het Parlement om ervoor te zorgen dat de opvolging van toekomstige
soevereinen binnen het protestantse geloof bleef.

Volgens de wet van 1701 ging de opvolging van de troon naar Prinses Sophia, Keurvorstin van Hannover (de kleindochter van James I) en haar protestante erfgenamen.
Sophia stierf echter vůůr Koningin Anne, daarom ging de successie over op haar zoon George, keurvorst van Hannover, die in 1714 Koning George I werd. De handeling
werd later uitgebreid naar Schotland als gevolg van het Treaty of Union dat werd uitgewerkt in de Acts of Union of 1707.

De wet bepaalde ook de voorwaarden waaronder de Kroon kon worden gehouden. Geen rooms-katholiek, noch iemand die met een rooms-katholiek getrouwd was,
kon de kroon houden. De soeverein moest nu zweren om de Church of England te behouden (en na 1707 The Church of Scotland).
De Anglicaanse Kerk stond het niet toe dat een gescheiden persoon hertrouwde zolang zijn of haar voormalige partner nog leefde.

De 'Act of Settlement' ging niet alleen in op de dynastieke en religieuze aspecten van de opvolging, het beperkte ook de bevoegdheden en privileges van de Kroon.

Volgens de wet moest de soevereine parlementaire toestemming worden gegeven om oorlog te voeren of het land te verlaten, en rechters moesten
hun ambt bekleden bij goed gedrag en niet bij koninklijk genoegen - waarmee zij rechterlijke onafhankelijkheid bewerkstelligden.

The Succession to the Crown Act (2013)


Door The Succession to the Crown Act is The Royal Marriages Act ingetrokken en de The Act of Settlement aangepast.

In een schriftelijke verklaring van het Parlement heeft de vicepremier, Nick Clegg, aangekondigd dat de wet
Succession to the Crown Act van kracht is geworden op 26 maart 2015.

Op de Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) gehouden in Perth, AustraliŽ in oktober 2011, hebben de regeringsleiders van de 16 landen
die Koningin Elizabeth 11 als staatshoofd hebben, aangekondigd dat ze voorstander zijn om de bepaling van het mannelijk erfopvolgingsrecht af te schaffen.
Dit werd bekend als de Perth-overeenkomst. In het Verenigd Koninkrijk ging de wet door het parlement en kreeg Royal Assent op 25 april 2013. Daarna moesten
de andere 16 landen nog een goedkeuring geven. Er zijn drie bepalingen van deze wet: eerstgeboren opvolging, intrekking van de Royal Marriages Act 1772 en
het verbod op het huwelijk met een katholiek.

Opvolging van de Britse troon, evenals die van de 16 gebieden, zal nu vallen bij het oudste kind, ongeacht geslacht. Nu hebben vrouwen ook recht op de troonsopvolging.
Broers gingen voor zussen ook al waren de zussen ouder. Deze wijziging is alleen van toepassing op degenen die zijn geboren na 28 oktober 2011.

Koninklijke toestemming voor het huwelijk: The Royal Marriages Act 1772 vereiste dat alle nazaten van Koning George II (andere dan die van prinsessen die
met andere koninklijke families waren getrouwd) toestemming van de soeverein kregen voordat ze trouwen. In de toekomst zal deze vereiste alleen van
toepassing zijn op de eerste zes personen in de lijn van troonopvolging.

Verbod op huwelijk met katholieken. Eerder verloren degenen die een katholiek huwden hun plaats in de lijn van opvolging. Vooruit gaan,
dit is niet langer het geval. Ondanks deze verandering vereist Act of Settlement nog steeds dat de monarch niet katholiek is.
De Anglicaanse Kerk staat het nu toe dat een gescheiden persoon hertrouwt terwijl zijn of haar vorige partner nog in leven is.

De wet weerspiegelt de nadruk van dit kabinet over de gelijkheid door het verwijderen van eeuwen van discriminatie op zowel religieuze als grond van geslacht.
De wet voorziet in successierechten die geschikt zijn voor de 21ste eeuw en voor een moderne constitutionele monarchie.

Opvolging


De opvolging van de troon wordt niet alleen geregeld door afstamming, maar ook door
parlementaire statuten. De volgorde van opvolging is de volgorde van de leden van
de koninklijke familie in de volgorde waarin ze in de rij staan voor de troon.

De basis voor de opvolging werd bepaald in de constitutionele ontwikkelingen van de zeventiende
eeuw, die culmineerden in de Bill of Rights (1689) en de Act of Settlement (1701).

Toen James II in 1688 het land ontvluchtte, oordeelde het parlement dat hij 'afstand had gedaan van
de regering' en dat de troon vacant was. De troon werd toen aangeboden, niet aan de jonge zoon van
James, maar aan zijn dochter Mary en haar echtgenoot Willem van Oranje, als gezamenlijke heersers.

Daarom werd niet alleen vastgesteld dat de soeverein via het parlement regeert, maar dat de troonopvolging
door het parlement kan worden geregeld en dat een soeverein door wanbestuur van zijn/haar titel kan worden
beroofd. De Act of Settlement bevestigde dat het aan het Parlement was om de titel op de troon te bepalen.

De wet bepaalde dat alleen protestantse afstammelingen van Prinses Sophia - de keurvorstin
van Hannover en kleindochter van James I - in aanmerking komen om op te volgen. Latere
wetten hebben dit bevestigd. Het Parlement heeft op grond van de Bill of Rights en de Act
of Settlement ook verschillende voorwaarden vastgesteld waaraan de Sovereign moet voldoen.
Een rooms-katholiek is uitdrukkelijk uitgesloten van troonopvolging.

De Soeverein moet bovendien in gemeenschap zijn met de Kerk van Engeland en moet
zweren de gevestigde Kerk van Engeland en de gevestigde Kerk van Schotland te
behouden. De Soeverein moet ook beloven de protestantse opvolging te handhaven.

De Succession to the Crown Act (2013) wijzigde de bepalingen van de Bill of Rights en de Act of
Settlement om een einde te maken aan het systeem van mannelijke eerstgeboorterecht, op grond
waarvan een jongere zoon een oudste dochter in de lijn van opvolging kan verdringen. De wet is
van toepassing op degenen die zijn geboren na 28 oktober 2011. De wet heeft ook een einde gemaakt
aan de bepalingen waardoor degenen die met rooms-katholieken trouwen, worden uitgesloten van de
lijn van erfopvolging. De wijzigingen zijn in maart 2015 in alle zestien Realms van kracht geworden.

De troonopvolging per 20 september 2021 is als volgt:
1. The Prince of Wales, Prins Charles
2. The Duke of Cambridge, Prins William
3. Prins George van Cambridge
4. Prinses Charlotte van Cambridge
5. Prins Louis van Cambridge
6. The Duke of Sussex, Prins Harry
7. Master Archie Mountbatten-Windsor
8. Miss Lilibet Mountbatten-Windsor
9. The Duke of York
10. Prinses Beatrice of York, Mrs. Edoardo Mapelli Mozzi
11. Miss Sienna Mapelli Mozzi
12. Prinses Eugenie of York, Mrs. Jack Brooksbank
13. Master August Brooksbank
14. The Earl of Wessex, Prins Edward
15. Lord James Mountbatten-Windsor, Viscount Severn
16. The Lady Louise Mountbatten-Windsor
17. The Princess Royal, Prinses Anne
18. Mr. Peter Phillips
19. Miss Savannah Phillips
20. Miss Isla Phillips
21. Mrs. Zara Tindall
22. Miss Mia Tindall
23. Miss Lena Tindall
24. Master Lucas Tindall

Regency Act


De Regency Act regelt het aanstellen van een regent in het geval dat nodig is. Een regent wordt aangesteld als:

- bij het bestijgen van de troon de koning of koningin jonger is dan 18
- de koning of koningin niet in staat is om te regeren door ziekte

De regent moet aan de volgende bepalingen voldoen:

- ouder zijn dan 21 jaar
- een Brits onderdaan zijn en wonen in het Verenigd Koninkrijk
- in de lijn van troonopvolging staan en de troon mogen bestijgen volgens de Act of Settlement
- de eed aflegt als regent

Bronnen: Wikipedia, Britse Hof zelf en de overheid van Groot-BrittanniŽ.

Inschrijving bevolkingsregister


Op 2 augustus 2013 is Prins George ingeschreven in het bevolkingsregister.


Foto: Clarence House

OfficiŽle babyfotoīsFoto: Clarence House


Foto: Clarence House

Doop


Prins George is op 23 oktober 2013 gedoopt in de Koninklijke Kapel van het
St. Jamesīs Palace in Londen door de Aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby.
De peters en meters van Prins George zijn: Oliver Baker,
Emilia Jardine-Paterson, Hugh Grosvenor, Jamie Lowther-Pinkerton,
Julia Samuel, Zara Tindall en William van Cutsem.

OfficiŽle doopfotoīsFoto: Clarence House / Jason Bell


Foto: Clarence House / Jason Bell


Foto: Clarence House / Jason Bell


Foto: Clarence House / Jason Bell


Foto: Clarence House / Jason Bell


Foto: Clarence House / Jason Bell

Zusje en Broertje


Op 2 mei 2015 heeft Prins George een zusje gekregen: Prinses Charlotte.
Op 23 april 2018 heeft Prins George een broertje gekregen: Prins Louis.

Studie


Vanaf 6 januari 2016 ging Prins George naar The Westacre Montessori School Nursery in Norfolk.

Vanaf 7 september 2017 gaat Prins George naar de Thomas's Battersea School in Londen.

OfficiŽle taak


Op 20 mei 2017 is het huwelijk van Miss Pippa Middleton en de heer James Matthews voltrokken.
Prins George was bruidsjonker op het huwelijk van Pippa Middleton en Prinses Charlotte was bruidsmeisje.

Op 19 mei 2018 is het huwelijk van Prins Harry en Meghan Markle voltrokken.
Prins George was bruidsjonker op het huwelijk van Prins Harry en Prinses Charlotte was bruidsmeisje.

Op 12 oktober 2018 is het huwelijk van Prinses Eugenie en Jack Brooksbank voltrokken.
Prins George was bruidsjonker op het huwelijk van Prinses Eugenie en Prinses Charlotte was bruidsmeisje.

Leuke foto's van Prins GeorgeFoto: Clarence House

Van 7 april 2014 t/m 25 april 2015 is Prins George mee geweest op tournee door Nieuw-Zeeland en AustraliŽ.


Foto: Clarence House


Foto: The British Monarchy/Woolf/Crown


Foto: The British Monarchy/Woolf/Crown


Foto: The British Monarchy/Press Association


Foto: The British Monarchy/Woolf/Crown


Foto: The British Monarchy/David Foote


Foto: The British Monarchy/David Foote

Prins George viert zijn eerste verjaardag, 22 juli 2014


Op 22 juli 2014 vierde Prins George zijn eerste verjaardag.
Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van Prins George werden er
drie nieuwe fotoīs vrijgegeven door Clarence House.
De fotoīs zijn gemaakt door John Stillwell in de vlindertuin van het Natural History Museum.


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Nieuwe fotoīs Prins George vrijgegeven, 13 december 2014


Op 13 december 2014 zijn er drie nieuwe fotoīs vrijgegeven van Prins George
door Prins William en Hertogin Catherine. Prins George is afgebeeld
zittend op de trappen van Kensington Palace aan het eind van november 2014.


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House

Prins George is grote broer geworden, 2 mei 2015


De eerste foto van Prins George als grote broer.


Foto: Clarence House/Press Association

Nieuwe fotoīs Prins George en Prinses Charlotte vrijgegeven, 6 juni 2015


Op 6 juni 2015 gaf Clarence House/Kensington Palace via het officiŽle twitteraccount van
The Duke and Duchess of Cambridge en Prins Harry de eerste officiŽle foto's vrij van
Prins George en zijn kleine zusje Prinses Charlotte.
De foto's zijn gemaakt door: The Duchess of Cambridge halverwege de maand mei 2015.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Prins George aanwezig bij Trooping the Colour, 13 juni 2015


De verjaardag van Koningin Elizabeth II werd op 13 juni 2015 gevierd met Trooping the Colour.
Ook Prins George was aanwezig bij de balkonscŤne op Buckingham Palace.


Foto: The British Monarchy / Press Association


Foto: The British Monarchy / Press Association


Prins George aanwezig bij doop zusje Charlotte, 5 juli 2015


Prinses Charlotte, het zusje van Prins George werd op 5 juli 2015 gedoopt in de
St. Mary Magdalene Church te Sandringham door de Aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby.


Foto: The British Monarchy / Press Association


Foto: The British Monarchy / Press Association


Foto: The British Monarchy / Press Association


Foto: The British Monarchy / Mario Testino


Foto: The British Monarchy / Mario Testino


Foto: The British Monarchy / Mario Testino


Prins George viert zijn tweede verjaardag, 22 juli 2015


Ter gelegenheid van de tweede verjaardag van Prins George heeft
Kensington Palace op 21 juli 2015 een schattige foto vrijgegeven
via hun officiŽle twitteraccount van Prins George met zijn papa Prins William.
De foto is gemaakt door: Mario Testino / The British Monarchy


Foto: The British Monarchy / Mario Testino


Nieuwe gezinsfoto Prins William en Hertogin Catherine, 18 december 2015


Op 18 december 2015 hebben Prins William en Hertogin Catherine via hun persbureau
een nieuwe gezinsfoto vrijgegeven. Erbij stond de volgende tekst:
Vrolijk Kerstmis van de Hertog en hertogin van Cambridge, Prins George en Prinses Charlotte.
De Hertog en Hertogin zijn enorm dankbaar voor alle warme berichten die zij hebben ontvangen
over hun familie dit jaar en kijken er erg naar uit om hun eerste Kerstmis te vieren als een gezin van vier.


Foto: Chris Jelf / Kensington Palace


Prins George gaat voor het eerst naar de peuterspeelzaal, 6 januari 2016


Vanaf 6 januari 2016 gaat Prins George naar de peuterspeelzaal Westacre Montessori School Nursery in Norfolk.
De Hertog en Hertogin van Cambridge hebben deze twee foto's vrijgegeven ter gelegenheid hiervan.
Prins George staat voor de muurtekening van de Westacre Montessori School Nursery.
De foto's zijn gemaakt door mama Hertogin Catherine.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Prins George en Prinses Charlotte op skivakantie, 7 maart 2016


Op 7 maart 2016 zijn er nieuwe familiefoto's vrijgegeven van Prins William en Hertogin Catherine.
Ze waren op skivakantie in de Franse Alpen. De foto's zijn gemaakt door Press Association Royal Fotograaf John Stillwell.
Dit was hun eerste vakantie als een gezin van vier personen en de eerste keer dat de kinderen in de sneeuw speelden.
Prins William en Hertogin Catherine zijn dankbaar dat John Stillwell in staat was om het moment zo goed vast te leggen.


Foto: John Stillwell / Kensington Palace


Foto: John Stillwell / Kensington Palace


Foto: John Stillwell / Kensington Palace


Vier generatie foto, 20 april 2016


Voor de 90ste verjaardag heeft Royal Mail op 20 april 2016 een nieuwe postzegel uitgebracht
met vier generaties Britse Royals: Elizabeth, Charles, William en George.
De postzegels zijn onderdeel van een foto waar de vier familieleden met elkaar poseren.
De foto is gemaakt in de zomer van 2015 in de White Drawing Room op Buckingham Palace.


Foto: Ranald Mackechnie / Royal Mail


Foto: Ranald Mackechnie / Royal Mail


Prins George op foto met overgrootmoeder, 21 april 2016


Voor de 90ste verjaardag van Koningin Elizabeth is er een foto vrijgegeven
van haar vijf achterkleinkinderen en de twee jongste kleinkinderen via
het officiŽle Facebookaccount van de Britse Monarchie.


Foto: Annie Leibovitz / The British Monarchy

Van links naar rechts: Viscount Severn: James, Lady Louise, Mia Tindall, Koningin Elizabeth,
Prinses Charlotte, Savannah Phillips, Prins George en Isla Phillips.

Prins George ontmoet de Obama's, 22 april 2016


Op 22 april 2016 heeft Prins George op Kensington Palace Barack Obama en Michelle Obama ontmoet.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Prins George bij Trooping the Colour, 11 juni 2016


Prins George was aanwezig bij de balkonscŤne van Trooping the Colour, de officiŽle
geboortedag van Koningin Elizabeth, hoewel haar echte verjaardag op 21 april is.


Foto: The British Monarchy


Prins George mee met ouders naar militaire vliegshow, 8 juli 2016


Prins William, Hertogin Catherine en Prins George bezochten de eerste dag van de Royal International Air Tattoo at RAF Fairford.
Zijn moeder Catherine is beschermvrouwe van de Air Cadet Organisation voor aspirant-luchtmachtofficieren, die dit jaar 75 jaar bestaat.
De Air Tattoo is de grootste militaire vliegshow ter wereld. Prins George genoot van het dagje uit samen met zijn ouders.


Foto: Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Prins George viert zijn derde verjaardag, 22 juli 2016


De Hertog en Hertogin van Cambridge zijn verheugd om vier nieuwe foto's van Prins George te delen om zijn
derde verjaardag te markeren.vZe werden gemaakt door fotograaf Matt Porteous bij hun huis in Norfolk in medio juli.

Bij het bericht stond het volgende namens een woordvoerder van Kensington Palace:
"De Hertog en Hertogin hopen dat de mensen zullen genieten van het zien van deze nieuwe foto's. Zij zouden graag iedereen
bedanken willen voor alle lieve berichten die ze hebben ontvangen ter gelegenheid van derde verjaardag van Prins George."


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace


Prins George mee met officieel bezoek aan Canada, 24 september t/m 1 oktober 2016


Prins William, Hertogin Catherine, Prins George en Prinses Charlotte brachten van 24 september t/m 1 oktober 2016 een officieel bezoek aan Canada.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: Justin Trudeau / https://www.facebook.com/JustinPJTrudeau/


Foto: Justin Trudeau / https://www.facebook.com/JustinPJTrudeau/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://www.royal.uk/


Nieuwe foto's met Prins George en Prinses Charlotte, 29 mei 2017


Op 29 mei 2017 zijn er twee gezinsfoto's vrijgegeven van Prins William ter gelegenheid van een interview
met de Britisch GQ over geestelijke gezondheidszorg als onderdeel van de Heads Together-campagne.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Prins George en Prinses Charlotte bij Trooping the Colour, 17 juni 2017


Op 17 juni 2017 vond Trooping the Colour plaats, de officiŽle verjaardag van Koningin Elizabeth.
Dit is een miliatire parade met paarden met daarna een balkonscene voor het overvliegen van vliegtuigen
van de Royal Air Force en het begroeten van de tienduizenden toeschouwers.


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Prins George en Prinses Charlotte mee op tour door Polen en Duitsland, 17-21 juli 2017


Prins William en Hertogin Catherine hebben een officiŽle tour van 17 en 21 juli 2017 naar Polen en Duistland gemaakt.
Prins George en Prinses Charlotte zijn meegereisd naar Polen en Duitsland.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Prins George viert zijn vierde verjaardag, 22 juli 2017


De Hertog en Hertogin zijn verheugd om een nieuw officieel portret van Prins George te delen om de vierde verjaardag
van Zijne Koninklijke Hoogheid te markeren. De Hertog en Hertogin willen iedereen bedanken voor al hun vriendelijke boodschappen.
De foto is eind juni in Kensington Palace genomen door Chris Jackson, Royal Photographer van Getty Images.


Foto: Chris Jackson/ Getty Images/ The Duke and Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Eerste schooldag Prins George op Thomas's Battersea School, 7 september 2017


Op 7 september 2017 werd Prins George door zijn vader Prins William voor het eerst naar school gebracht.
Prins George gaat naar de Thomas's Battersea School in Londen. Prins George werd opgewacht door de directrice
van de school voordat Prins George naar binnen ging voor de ontmoeting met zijn andere klasgenootjes.


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Wens van Prins George aan de kerstman, 30 november 2017


Op 30 november 2017 heeft Prins William in Finland een kerstwens van Prins George aan de kerstman overhandigd.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Nieuwe gezinsfoto van William en Catherine, 18 december 2017


Op 18 december 2017 gaf Kensington Palace een nieuwe familie foto vrij van Prins William, Hertogin Catherine, Prins George en Prinses Charlotte.
De foto is gemaakt door Chris Jackson van Getty Images in Kensington Palace.


Foto: Chris Jackson / Kensington Palace


Prins George is weer grote broer geworden, 23 april 2018


Op 23 april 2018 is Prins George voor de tweede keer grote broer geworden.


Foto: The British Monarchy / Kensington Palace


Foto: The British Monarchy / Kensington Palace


Prins George is bruidsjonker op huwelijk oom Prins Harry, 19 mei 2018


Op 19 mei 2018 vond het huwelijk van Prins Harry en Meghan Markle plaats.
Prins George was bruidsjonker op het huwelijk van zijn oom Prins Harry.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal


Foto: Alexi Lubomirski / The British Monarchy / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Alexi Lubomirski / The British Monarchy / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Trooping the Colour, 9 juni 2018


Op 9 juni 2018 vierde Trooping the Colour. De militaire parade is de officiŽle viering van de verjaardag van Koningin Elizabeth, die eind april 92 jaar werd.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Prins George aanwezig bij doop broertje Louis, 9 juli 2018


Prins Louis, het broertje van Prins George werd op 9 juli 2018 gedoopt in de Koninklijke Kapel van
het St. Jamesīs Palace in Londen door de Aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby.


Foto: Press Association / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Clarence House / Matt Holyoak van Camera Press


Foto: Clarence House / Matt Holyoak van Camera Press


Foto: Clarence House / Matt Holyoak van Camera Press


Prins George viert zijn vijfde verjaardag, 22 juli 2018


De hertog en hertogin van Cambridge zijn zeer verheugd om een nieuwe foto van Prins George te delen om zijn vijfde verjaardag
te vieren die in de tuin in Clarence House door Matt Porteous is genomen, naar aanleiding van de doop van Prins Louis op 9 juli 2018.


Foto: Matt Porteous / The Duke and Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Prins George is bruidsjonker op huwelijk Prinses Eugenie, 12 oktober 2018


Op 12 oktober 2018 vond het huwelijk van Prinses Eugenie en Jack Brooksbank plaats.
Prins George was bruidsjonker op het huwelijk van Prinses Eugenie.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Prinses Eugenie en de heer Jack Brooksbank zijn gefotografeerd in de Witte White Drawing Room, Windsor Castle met (van links naar rechts):
De heer Thomas Brooksbank, Mevrouw Nicola Brooksbank, De heer George Brooksbank, Prinses Beatrice van York, Sarah, hertogin van York, De Hertog van York.
Middelste rij: Prins George van Cambridge, Prinses Charlotte van Cambridge, Hare Majesteit de Koningin, Zijne Koninklijke Hoogheid De hertog van Edinburgh,
Miss Maud Windsor, De heer Louis De Givenchy. Voorste rij: Miss Theodora Williams, Miss Mia Tindall, Miss Isla Phillips en Miss Savannah Phillips.
Foto: Alex Bramall / The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Prinses Eugenie en de heer Jack Brooksbank zijn gefotografeerd in de White Drawing Room, Windsor Castle met (van links naar rechts):
Achterste rij: Prins George van Cambridge, Prinses Charlotte van Cambridge, Miss Theodora Williams, Miss Isla Phillips en De heer Louis De Givenchy.
Voorste rij: Miss Mia Tindall, Miss Savannah Phillips en Miss Maud Windsor.
Foto: Alex Bramall / The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Nieuwe familiefoto's vanwege Opa's 70ste verjaardag, 13 en 18 november 2018


Op 13 november 2018 in de avond werden er twee nieuwe familiefoto's vrijgegeven van Kroonprins Charles voor zijn 70ste verjaardag.
De foto's zijn gemaakt door Chris Jackson in de tuin van Clarence House.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse

Op 23 april 2019, ter ere van de 1ste verjaardag van Prins Louis gaf Clarence House nog een
foto vrij van zijn familie die ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag is gemaakt.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Nieuwe gezinsfoto Prins William en Hertogin Catherine, 14 december 2018


De Hertog en Hertogin van Cambridge delen graag een nieuwe foto van hun familie.
De foto, genomen door Matt Porteous, toont de Hertog en Hertogin met hun drie kinderen in Anmer Hall en staat op de kerstkaart van 2018.


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace


Nieuwe gezinsfoto's Prins William en Hertogin Catherine, 19 mei 2019


De Hertog en Hertogin van Cambridge zijn zeer verheugd om enkele nieuwe foto's van hun familie te delen tijdens hun bezoek op 19 mei 2019
aan de RHS - Royal Horticultural Society Back to Nature Garden op de RHS Chelsea Flower Show. De foto's zijn gemaakt door Matt Porteous.

De RHS Back to Nature Garden, ontworpen door de Hertogin en bekroonde landschapsarchitecten Andrťe Davies en Adam White van Davies White
Landscape Architects, is een bosrijke omgeving voor gezinnen en gemeenschappen om samen te komen en contact te maken met de natuur.

Hare Koninklijke Hoogheid is een groot voorstander van de bewezen voordelen die het buitenleven heeft voor de fysieke en mentale
gezondheid en de positieve impact die de natuur en het milieu kunnen hebben op de ontwikkeling van de jeugd in het bijzonder.

"Ik heb echt het gevoel dat de natuur en buiten interactief zijn enorme voordelen heeft voor ons fysieke en mentale welzijn, met name voor jonge kinderen.
Ik hoop echt dat dit bos dat we hebben gecreŽerd, gezinnen, kinderen en gemeenschappen echt inspireert om naar buiten te gaan, van de natuur en het
buitenleven te genieten en samen quality time door te brengen. "- The Duchess of Cambridge.

In de afgelopen maanden hebben Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis de hertogin geholpen met het verzamelen van mos, bladeren en
twijgen om de tuin te versieren. Hazelsticks die door de familie werden verzameld, werden ook gebruikt om de den van de tuin te maken.


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Prins George viert zijn zesde verjaardag, 22 juli 2019


Gelukkige verjaardag Prins George!

De Hertog en Hertogin van Cambridge delen graag nieuwe foto's van Prins George ter gelegenheid van de zesde verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid.

Deze twee foto's zijn onlangs in de tuinen van Kensington Palace genomen door The Duchess of Cambridge.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Deze foto werd genomen op vakantie met het gezin door de Hertogin van Cambridge.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Bedankt iedereen voor je mooie berichten op de verjaardag van Prins George!

The Army In London wenst Prins George een fijne verjaardag met deze tekst en een leuke foto waarop ook Prinses Charlotte en Prins Louis te zien zijn.
The Army In London, inclusief Irish Guards Wolfhound-mascotte Domhnall, wenst Prins George een zeer gelukkige 6e verjaardag.
Onze soldaten hebben altijd dienst, klaar om te dienen!


Foto: https://twitter.com/ArmyInLondon


Eerste schooldag Prinses Charlotte op Thomas's Battersea School, 5 september 2019


Op 5 september 2019 werd Prinses Charlotte, vergezeld door de Hertog en Hertogin van Cambridge en Prins George voor het eerst naar school gebracht.
Prinses Charlotte gaat naar de Thomas's Battersea School in Londen. Prinses Charlotte werd opgewacht door de directrice
van de school voordat Prinses Charlotte naar binnen ging voor de ontmoeting met haar andere klasgenootjes.

De Hertog en Hertogin van Cambridge delen deze ochtend zeer graag een foto van Prins George en Prinses Charlotte op Kensington Palace.
De foto werd genomen kort voordat Hunne Koninklijke Hoogheden vertrokken naar Thomas's Battersea.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Prinses Charlotte arriveert voor haar eerste schooldag op Thomas's Battersea, waar ze zich bij haar oudere broer Prins George voegt.


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


De koninklijke familie steunt gemeenschapsinitiatief 'Together at Christmas', 20 december 2019


Vier generaties van de koninklijke familie zijn op 20 december 2019 samengekomen om het
'Together at Christmas'-initiatief van The Royal British Legion te ondersteunen.

Koningin Elizabeth, the Legion's beschermvrouwe, vergezeld door de Prins van Wales, De Hertog van Cambridge en Prins George, bundelden hun
krachten om speciale Royal British Legion Christmas puddingen in Buckingham Palace te bereiden. De puddingen zullen het middelpunt worden
van de 'Together at Christmas'-bijeenkomsten van volgend jaar, georganiseerd door het goede doel.

Het goede doel lanceerde hun nieuwe gemeenschap, in de hoop dat ze de Armed Forces-gemeenschap extra kunnen
ondersteunen tijdens jaarlijkse feestelijke bijeenkomsten in het Verenigd Koninkrijk en in het buitenland.

De evenementen starten in 2020 en worden georganiseerd op high street locaties, verzorgingstehuizen en andere locaties in het hele land.
Het is te hopen dat ze een gevoel van gemeenschap en gezelschap zullen bieden om de eenzaamheid en het isolement te helpen ervaren dat
sommige leden van de strijdkrachtengemeenschap tijdens feestelijke periodes ervaren.

De puddingmixsessie in Buckingham Palace werd geleid door een van de zorgkoks van The Royal British Legion, Alex Cavaliere, en werd bijgewoond door vier
veteranen - Colin Hughes, Liam Young, Lisa Evans en Barbara Hurman. Een nieuw Royal British Legion-recept werd gemaakt voor de lancering, waarbij de
Koninklijke Familie op unieke wijze maanzaad aan het mengsel toevoegt, in een knipoog naar het iconische symbool van Remembrance de liefdadigheid.

De familie roerde vier puddingen samen - wat traditioneel geluk brengt - en elk plaatste herdenkingsmunten in het mengsel,
klaar om te worden gevonden door de deelnemers aan de bijeenkomsten van volgend jaar. Deze speciale puddingen maken deel uit
van 99 puddingen die op tijd worden verspreid over de netwerken van The Royal British Legion voor Kerstmis 2020-bijeenkomsten,
ter gelegenheid van het 99ste jaar van het goede doel.


Foto: The Royal Family, Kensington Palace en Clarence House / Chris Jackson / Getty Images


Foto: The Royal Family, Kensington Palace en Clarence House / Chris Jackson / Getty Images


Foto: The Royal Family, Kensington Palace en Clarence House / Chris Jackson / Getty Images


Foto: The Royal Family, Kensington Palace en Clarence House / Chris Jackson / Getty Images


Foto: The Royal Family, Kensington Palace en Clarence House / Chris Jackson / Getty Images


Kerstwens Kensington Palace, 25 december 2019


Op 25 december 2019 deelt Kensington Palace een nieuwe foto, met de volgende tekst:

Vrolijk kerstfeest aan al onze volgers!

Deze foto van de Hertog van Cambridge, Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis is eerder dit jaar gemaakt door de Hertogin van Cambridge in Norfolk.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Eerder is op 18 december 2019 de privť kerstkaart van Hertogin Catherine gedeeld op internet door de RAF Air Cadets.


Foto: RAF Air Cadets

De foto kwam ook voor in de Kersttoespraak van Koningin Elizabeth op 25 december 2019.


Foto: https://twitter.com/RoyalFamily


Koningin Elizabeth en leden van de Koninklijke Familie op Eerste Kerstdag 2019, 25 december 2019


De Koningin en leden van de koninklijke familie hebben op 25 december 2019 de ochtenddienst bijgewoond in de kerk van Sandringham.
De koninklijke familie brengt traditioneel Kerstmis en Nieuwjaar door in Sandringham House, het landgoed van de Koningin in Norfolk.
Op 25 december 2019 begroetten Koningin Elizabeth en andere leden van de Koninklijke Familie het publiek voordat ze de dienst in Norfolk bijwoonden.


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Nieuwe vier generatie foto, 3 januari 2020


Om het begin van een nieuw decennium te markeren, het jaar 2020, is een portret uitgebracht op 3 januari 2020 van
Hare Majesteit Koningin Elizabeth en Hunne Koninklijke Hoogheden De Prins van Wales, De Hertog van Cambridge en Prins George.
Het portret is gemaakt op 20 december 2019 door Ranald Mackechnie in de Troonzaal in Buckingham Palace.


Foto: Ranald Mackechnie / The British Monarchy


Moederdag, 22 maart 2020


22 maart 2020: Aan nieuwe en oude moeders en gezinnen die vandaag samen en apart
oorbrengen - we denken aan jullie allemaal in deze moeilijke tijd. Gelukkige Moederdag.


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace


Foto: The Duke & Duchess of Cambridge / Kensington Palace / Een kaart van Prins George aan zijn moeder deze Moederdag.


Vier generatiesFoto: Clarence House / Jason Bell / Viergeneraties bij de doop van Prins George op 23 oktober 2013.
Koningin Elizabeth (21 april 1926), Prins van Wales (14 November 1948), Prins William (21 juni 1982) en Prins George (22 juli 2013).


Foto: Ranald Mackechnie / Royal Mail
Voor de 90ste verjaardag heeft Royal Mail op 20 april 2016 een nieuwe postzegel uitgebracht met vier generaties Britse Royals:
Elizabeth, Charles, William en George. De foto is gemaakt in de zomer van 2015 in de White Drawing Room op Buckingham Palace.

Om het begin van een nieuw decennium te markeren, het jaar 2020, is een portret uitgebracht op 3 januari 2020 van
Hare Majesteit Koningin Elizabeth en Hunne Koninklijke Hoogheden De Prins van Wales, De Hertog van Cambridge en Prins George.
Het portret is gemaakt op 20 december 2019 door Ranald Mackechnie in de Troonzaal in Buckingham Palace.


Foto: Ranald Mackechnie / The Royal Family


Applaus voor de Zorg, 26 maart 2020


Applaus van Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis aan alle artsen, verpleegsters, verzorgers, huisartsen, apothekers,
vrijwilligers en andere NHS-medewerkers die onvermoeibaar werken om de mensen te helpen die getroffen zijn door COVID19: bedankt.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Vrijwilligerswerk, 6 juni 2020


Op 6 juni 2020 schreef Kensington Palace:
Als we het einde van de Vrijwilligersweek 2020 naderen, delen de Hertog en Hertogin van Cambridge met genoegen een
nieuwe foto van de Hertogin, omdat ze hun eigen rol hebben gespeeld in de nationale vrijwilligerspogingen.
In april bezochten The Duke and Duchess of Cambridge en hun familie het Sandringham Estate,
waar ze hun pakjes inpakten en afleverden bij geÔsoleerde gepensioneerden in de omgeving.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Nieuwe foto van Prins William met Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis, 20 juni 2020


Op 20 juni 2020 schreef Kensington Palace:
De Hertog en Hertogin van Cambridge delen graag een nieuwe foto van de Hertog met Prins George,
Prinses Charlotte en Prins Louis voor de verjaardag van de Hertog van Cambridge morgen.
De foto is eerder deze maand gemaakt door de Hertogin van Cambridge.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Nieuwe foto's van Prins William met Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis, 21 juni 2020


Op 21 juni 2020 schreef Kensington Palace:
Bedankt iedereen voor je vriendelijke wensen op de verjaardag van de Hertog van Cambridge vandaag!
De foto's zijn eerder deze maand gemaakt door de Hertogin van Cambridge.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Prins George viert zijn zevende verjaardag, 22 juli 2020


We delen op 22 juli 2020 twee foto's gemaakt door de Hertogin van Cambridge voor de zevende verjaardag van Prins George!
Bedankt iedereen voor je zeer vriendelijke wensen op de verjaardag van Prins George vandaag!


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Visite van bioloog en televisiemaker David Attenborough, 26 september 2020


Op 26 september 2020: De Hertog en Hertogin van Cambridge zijn verheugd nieuwe foto's van hun familie te kunnen delen met David Attenborough.

De foto's zijn eerder deze week gemaakt in de tuinen van Kensington Palace, nadat de Hertog en Sir David een
openluchtvertoning bijwoonden van Sir Davids aankomende speelfilm 'David Attenborough: A Life On Our Planet'.

Met een gedeelde passie voor het beschermen van de natuurlijke wereld, blijven ze elkaar steunen in hun missies
om enkele van de grootste milieu-uitdagingen aan te pakken waarmee onze planeet wordt geconfronteerd.

Dit houdt onder meer in dat we samenwerken aan The Earthshot Prize, de meest prestigieuze wereldwijde
milieuprijs in de geschiedenis - waarover de komende weken meer details zullen worden gedeeld.

Toen ze elkaar ontmoetten, gaf Sir David Prins George een tand van een gigantische
haai met de wetenschappelijke naam carcharocles megalodon ('grote tand').

Sir David vond de tand tijdens een gezinsvakantie naar Malta eind jaren zestig, ingebed in de zachtgele kalksteen van het
eiland, die ongeveer 23 miljoen jaar geleden tijdens het Mioceen werd gelegd. Carcharocles wordt verondersteld te zijn
uitgegroeid tot 15 meter lang, wat ongeveer twee keer zo lang is als de Grote Witte, de grootste haai die tegenwoordig leeft.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: The British Monarchy


Sir David Attenborough, we hebben enkele vragen voor u, 3 oktober 2020


Op 3 oktober 2020 plaatste Kensington Palace een heel leuk filmpje van Sir David Attenborough, Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis online.
Sir David Attenborough, we hebben enkele vragen voor u. Het filmpje is te bekijken op de pagina: "Koninklijke Filmpjes".


Foto: Kensington Palace


Koningin Elizabeth en Prins Philip vieren hun 73ste huwelijksdag, 19 november 2020


De Koningin en de Hertog van Edinburgh kijken naar een jubileumkaart gemaakt door Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis,
naast andere kaarten en brieven die door weldoeners zijn gestuurd om morgen, 20 november 2020 hun 73e huwelijksverjaardag te vieren.


Foto: Chris Jackson/Getty Images / The British Monarchy

Wij wensen Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van Edinburgh een heel gelukkige huwelijksverjaardag!


Foto: Kensington Palace


Prins William, Hertogin Catherine en hun kinderen naar het theater, 11 december 2020


De Hertog en Hertogin en hun familie woonden op 11 december 2020 een speciale pantomime-uitvoering bij
van de Pantoland van de Nationale Loterij in The Palladium, die werd gehouden om sleutelarbeiders en
hun families te bedanken voor hun fenomenale inspanningen dit jaar.

Voorafgaand aan de voorstelling hield de Hertog een korte toespraak om degenen in het hele land te bedanken voor de offers
die ze hebben gebracht om het land draaiende te houden en om hun gemeenschappen te ondersteunen tijdens de COVID-19-pandemie.

Tijdens de pauze ontmoetten de Hertog en Hertogin ook een klein aantal sleutelwerkersfamilies om meer te horen
over hun ervaringen van het afgelopen jaar, voordat ze backstage gingen om de cast en crew te bedanken.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Nieuwe gezinsfoto Prins William en Hertogin Catherine, 16 december 2020


De Hertog en Hertogin zijn verheugd om een nieuwe foto van hun familie te delen, dat dit jaar op hun kerstkaart staat.


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace


Moederdag 2021, 14 maart 2021


14 maart 2021: Moederdag zal dit jaar weer anders zijn (Corona pandemie).

Velen van ons zullen gescheiden zijn van onze dierbaren, maar kijken uit naar een tijd
in de niet al te verre toekomst waarin we onze moeder weer een knuffel kunnen geven.

Maar voor degenen die rouw lijden, kan het vandaag een bijzondere uitdaging zijn.

Elk jaar op Moederdag maken George, Charlotte en Louis kaarten ter herinnering aan hun oma, Diana, voor William.

Wat uw omstandigheden ook zijn, we denken aan u op Moederdag.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

We vieren vandaag twee andere speciale moeders.

Moederdagtaart gemaakt door George, Charlotte en Louis.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Aankondiging van het overlijden van The Duke of Edinburgh, 9 april 2021


Met diepe droefheid heeft Hare Majesteit de Koningin het overlijden aangekondigd van haar
geliefde echtgenoot, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh.

Zijne Koninklijke Hoogheid is vanmorgen vredig overleden in Windsor Castle.

De koninklijke familie rouwt samen met mensen over de hele wereld om zijn verlies.

Verdere aankondigingen zullen te zijner tijd worden gedaan op www.royal.uk


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Tijdens de coronaviruspandemie, en in het licht van het huidige overheidsadvies en richtlijnen voor sociale afstand,
worden aangepaste begrafenis- en ceremoniŽle regelingen voor Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van Edinburgh
overwogen door Hare Majesteit de Koningin. Details zullen te zijner tijd worden bevestigd.

In overeenstemming met het volksgezondheidsadvies wordt leden van het publiek gevraagd om de huidige regeringsrichtlijnen
te blijven volgen, zich niet in menigten te verzamelen en geen koninklijke residenties te bezoeken om hun respect te betuigen.

Gedurende deze tijd vraagt de koninklijke familie dat leden van het publiek overwegen een donatie te doen
aan een goed doel in plaats van bloemenhulde achter te laten ter nagedachtenis aan de Hertog van Edinburgh.

Op de website https://www.royal.uk/ is een online condoleanceregister
beschikbaar voor degenen die berichten willen achterlaten.

Vlaggen van de Unie hangen halfstok in alle koninklijke woningen die de vlag van de Unie voeren.
De Royal Standard blijft wapperen op Windsor Castle, waar de Koningin verblijft.

Begrafenis van de Hertog van Edinburgh


De begrafenis van de Hertog van Edinburgh vindt plaats op zaterdag 17 april 2021 om 15.00 uur in
St. Georgeís Chapel, Windsor. De uitvaartdienst begint om drie uur met een nationale minuutstilte.
De dienst wordt voorafgegaan door een ceremoniŽle processie op het terrein van Windsor Castle.

De plannen voor de begrafenis zijn in overeenstemming met de persoonlijke wensen van
de Hertog van Edinburgh, en de gelegenheid zal het leven van de Hertog en zijn meer
dan 70 jaar dienst aan de Koningin, het VK en het Gemenebest erkennen en vieren.

Het zal een ceremoniŽle koninklijke begrafenis zijn, hetzelfde als voor Koningin Elizabeth de koningin-moeder,
in plaats van een staatsbegrafenis - iets dat over het algemeen is voorbehouden aan vorsten. De plannen zijn
goedgekeurd door de Koningin en weerspiegelen passend overheidsadvies.

Overzicht


De kist van de Hertog van Edinburgh, bedekt met de persoonlijke standaard van Zijne Koninklijke Hoogheid en gekleed met een
bloemenkrans, zal aanvankelijk rusten in de privťkapel in Windsor Castle, waar hij zal blijven tot de dag van de begrafenis.

Op zaterdag 17 april 2021 zal de kist van The Duke of Edinburgh worden verplaatst door een Bearer Party, gevonden
door The Queenís Company, 1st Battalion Grenadier Guards. In de Quadrangle bij Windsor Castle zullen representatieve
detachementen worden geplaatst die zijn ontleend aan de militaire speciale relaties van Zijne Koninklijke Hoogheid.

De kist van Zijne Koninklijke Hoogheid zal worden vervoerd in een speciaal gebouwde Land Rover - waar de Hertog bij
het ontwerp van betrokken was - geflankeerd door militaire Pall Dragers, in een kleine ceremoniŽle processie van de
Staatsingang naar St George's Chapel, voor de begrafenisdienst. Leden van de koninklijke familie en The Duke of
Edinburgh's Household lopen achter de kist van de Quadrangle, Chapel Hill af en het Horseshoe Cloister binnen.
De uitvaartdienst begint om 15.00 uur met een nationale minuutstilte.

De uitvaartdienst wordt bijgewoond door Hare Majesteit de Koningin en leden van de koninklijke familie. De kist,
gedragen door een Bearer Party, gevonden door de Royal Marines, zal bovenaan de West Steps of St Georgeís Chapel
worden ontvangen door de Dean of Windsor en de aartsbisschop van Canterbury. De marinekap en het zwaard van de
Hertog van Edinburgh zullen voorafgaand aan de dienst op de kist worden geplaatst en de insignes van Zijne
Koninklijke Hoogheid zullen op het altaar van de kapel worden gelegd. Aan het einde van de dienst zal
Zijne Koninklijke Hoogheid worden begraven in de Royal Vault in St George's Chapel.

Openbare rouw


De Koningin heeft de aanbeveling van de premier goedgekeurd dat er een periode van nationale
rouw zal zijn die begint op vrijdag 9 april 2021 tot en met zaterdag 17 april 2021, de dag
van de begrafenis. Dit betekent dat vlaggen van de Unie halfstok worden gehangen op koninklijke
woningen, overheidsgebouwen, vestigingen van de strijdkrachten en Britse posten in het buitenland.

De Royal Standard blijft op volle mast vliegen.

Daarnaast is het de wens van de Koningin dat de koninklijke familie vanaf vrijdag 9 april 2021
twee weken Royal Mourning in acht neemt, t/m 23 april 2021. Koninklijke rouw zal worden waargenomen
door leden van de koninklijke familie en hun huishoudens, samen met troepen die zich inzetten voor
ceremoniŽle plichten. Gedurende deze periode zullen de leden van de koninklijke familie opdrachten
blijven aangaan die zijn afgestemd op de omstandigheden. Waar nodig worden rouwbanden gedragen.

Details van de ceremonie


Voorafgaand aan de begrafenis zal de kist, vergezeld door de Dean of Windsor en de Lord
Chamberlain, worden verplaatst naar de State Entrance van Windsor Castle door een Bearer
Party die is gevonden door The Queenís Company, 1st Battalion Grenadier Guards.

De Dean en de Lord Chamberlain zullen dan hun weg banen naar St. George's Chapel.

De Constable en de gouverneur van Windsor Castle zullen aanwezig
zijn bij de ingang van de staat voor het vertrek van de Coffin.

Op het gras in de Quadrangle zullen representatieve afdelingen worden geplaatst die zijn ontleend aan de militaire speciale
relaties van Zijne Koninklijke Hoogheid. De Quadrangle zal ook worden bekleed door de Household Cavalry en The Foot Guards.

De optocht stapt af van State Entree op 14.45 uur.

De Band of the Grenadier Guards, waarvan de hertog van Edinburgh 42 jaar kolonel was, zal de processie leiden.

Ze zullen worden gevolgd door de partij van de generaal-majoor en vervolgens de dienstchefs, die
de nauwe relatie van Zijne Koninklijke Hoogheid met alle gebieden van Defensie weerspiegelen.

De Coffin, gedragen op de Land Rover, zal worden geflankeerd door Pall Dragers die afkomstig zijn uit de
Special Relationships van Zijne Koninklijke Hoogheid - de Royal Marines, Regiments, Corps en Air Stations.

De Prins van Wales en leden van de koninklijke familie zullen te voet deelnemen aan de processie, direct
achter The Duke of Edinburgh's Coffin, samen met personeel van His Royal Highness's Household.

Om 14.40 uur zal de kist tevoorschijn komen bij de ingang van de State Entrance en iedereen in de processie en in
de quadrangle zal complimenten geven. De Bearer Party plaatst de Coffin op de Land Rover en trekt zich terug.

Om 14.45 uur verlaat de processie de ingang van de State Entrance voor de westelijke trappen van de St. George's Chapel.
De route van de processie, die wordt omzoomd door vertegenwoordigers van de Royal Navy, Royal Marines, The Highlanders,
4th Battalion Royal Regiment of Scotland en de Royal Air Force, is als volgt:

- State Entrance, Windsor Castle
- Engine Court
- Chapel Hill
- Parade Ground
- Horseshoe Cloister

Minute Guns worden afgevuurd door The King's Troop Royal Horse Artillery vanaf
de East Lawn bij Windsor Castle gedurende de processie. De avondklok zal luiden.

Om 14.53 uur arriveert de Land Rover aan de voet van de West Steps of St. Georgeís Chapel.

Een erewacht en een band van The Rifles zullen de Coffin met het volkslied ontvangen wanneer de Coffin
het Horseshoe Cloister binnengaat en eindigt wanneer de Land Rover tot stilstand komt bij de West Steps.

In het Horseshoe Cloister zullen de Commonwealth Defence Advisers
uit Canada, AustraliŽ, Nieuw-Zeeland en Trinidad en Tobago zijn.

De westelijke trappen van de St. George's Chapel worden omzoomd
door een Dismounted Detachment of the Household Cavalry.

Een Royal Navy Piping Party van 1 Chief Petty Officer en 5 Ratings zal
aanwezig zijn aan de zuidkant van de West Steps of St. George's Chapel.

De Piping Party zal de 'Still' blazen zodra de Land Rover stationair staat aan de voet van de West Steps.

The Bearer Party zal de Coffin optillen en de West Steps opgaan en stoppen bij de tweede landing.
De Piping Party zal de 'Zijde' blazen. De Coffin zal pauzeren voor de Nationale Minuut Stilte om 15.00 uur.

Op de top van de West Steps zal de Dean of Windsor, samen met de aartsbisschop van Canterbury, de Coffin ontvangen.

Allen die hebben deelgenomen aan de processie zullen de St. George's Chapel niet betreden, behalve
de leden van de koninklijke familie en de kabinetschef van Zijne Koninklijke Hoogheid.

Als de deuren van de St. George's Chapel sluiten, zal de Royal Navy Piping Party de 'Carry On' blazen.

De Land Rover, Service Chiefs, Realm Defense Advisers, Body Guards, Military Knights of Windsor, samen
met vertegenwoordigers van Special Relationships zullen tijdens de uitvaartdienst in stilte uiteenvallen.

De uitvaartdienst begint zodra de kist de St. George's Chapel binnengaat
en in processie naar de Catafalque in het Quire wordt gedragen.

De 'insignes' van de hertog van Edinburgh - de medailles en onderscheidingen die Zijne Koninklijke
Hoogheid zijn toegekend door het Verenigd Koninkrijk en de landen van het Gemenebest - samen met het
stokje van zijn veldmaarschalk en Royal Air Force Wings, samen met insignes van Denemarken en
Griekenland, wordt voorgepositioneerd op kussens op het altaar in de St. George's Chapel.

Nadere details over de uitvaartdienst en de volgorde van dienstverlening zullen te zijner tijd worden vrijgegeven.

De Begrafenis ceremonie

Op 17 april 2021 vond de begrafenis van Prins Philip plaats:

De begrafenis van de Hertog van Edinburgh was een "ceremoniŽle koninklijke begrafenis" zijn, dezelfde als die van Koningin
Elizabeth de koningin-moeder. Het was geen "staatsbegrafenis" - iets dat over het algemeen is voorbehouden aan vorsten.

De decaan van Windsor leidde de uitvaartdienst en de aartsbisschop van Canterbury sprak de zegen uit.

Vanwege de volksgezondheidsrichtlijnen waren sommige elementen van het begrafenisplan gewijzigd,
hoewel de dag nog steeds erg in overeenstemming was met de wensen van Zijne Koninklijke Hoogheid.

De begrafenis werd live uitgezonden op tv en radio zodat mensen over de hele wereld konden deelnemen aan de rouw om de Hertog.

Lopende volgorde:

Op zaterdag 17 april 2021 om 14.40 uur kwam de kist uit de State Entrance van Windsor Castle in de Quadrangle,
gevolgd door de leden van de koninklijke familie die in de processie liepen. Allen in de Quadrangle gaven
de kist een Royal Salute voordat de kist op de Land Rover werd geplaatst.

De Koningin vertrok van de Sovereign's Entrance in de State Bentley.

De processie bewoog zich richting St. George's Chapel, door Engine Court, Chapel Hill Parade Ground en het
Horseshoe Cloister binnen, en kwam aan bij de West Steps. De processieroute werd omzoomd door vertegenwoordigers
van de Royal Navy, de Royal Marines, de Highlanders en 4th Battalion Royal Regiment of Scotland en de Royal Air Force.

Minute Guns werden afgevuurd door The King's Troop Royal Horse Artillery vanuit de East Lawn
van Windsor Castle voor de duur van de processie. De Curfew Tower Bell luidde ook.

De leden van de koninklijke familie die te voet achter de kist volgden waren:
- The Princess Royal en The Prince of Wales
- De Graaf van Wessex en Forfar en de Hertog van York
- De Hertog van Sussex, Mr. Peter Phillips en De Hertog van Cambridge
- Vice-admiraal Sir Tim Laurence en de Graaf van Snowdon

Het volkslied speelde toen de kist arriveerde bij Horseshoe Cloister, waar het werd opgewacht door
vertegenwoordigers van het Gemenebest en een gedemonteerd detachement van de Household Cavalry.

The Bearer Party droeg de kist de westelijke trappen van de kapel op voordat ze om 15.00 uur pauzeerde voor een
nationale minuutstilte. De decaan van Windsor en de aartsbisschop van Canterbury ontvingen vervolgens de kist.

Toen de deuren van de St.George's Chapel sloten, gaf de Royal Navy Piping Party de 'Carry On'

Leden van de koninklijke familie:

De volgende leden van de koninklijke familie wonen de uitvaartdienst in de kapel bij:

- De Hertogin van Cornwall
- De Gravin van Wessex en Forfar
- Burggraaf Severn
- De Lady Louise Mountbatten-Windsor
- De Hertogin van Cambridge
- Meneer en mevrouw Mike Tindall
- Prinses Beatrice, mevrouw Edoardo Mapelli Mozzi
- De heer Edoardo Mapelli Mozzi
- Prinses Eugenie, mevrouw Jack Brooksbank
- Meneer Jack Brooksbank
- The Lady Sarah en de heer Daniel Chatto
- De Hertog van Gloucester
- De Hertog van Kent
- Prinses Alexandra, the Hon. Lady Ogilvy
- The Hereditary Prince of Baden
- The Landgrave of Hesss
- The Prince of Hohenlohe-Langenburg
- De Gravin Mountbatten van Birma

De aanwezigen droegen mondkapjes voor de dienst en leden van de
koninklijke familie dragen een dagjurk of ochtendjas met medailles.

Tijdens de dienst zong een klein koor van vier muziekstukken gekozen door The Duke of Edinburgh. Het koor bevond zich in
de Nave, weg van de zittende gemeente, en in overeenstemming met de volksgezondheidsrichtlijnen was er geen samenzang.

De uitvaartdienst werd geleid door de decaan van Windsor en duurde ongeveer 50 minuten.

Aan het einde van de dienst werd de kist van de Hertog van Edinburgh in de Royal Vault neergelaten.
De aartsbisschop van Canterbury sprak de zegen uit en het volkslied werd gezongen door het koor.

Hare Majesteit de Koningin, leden van de koninklijke familie en de familie van de
Hertog van Edinburgh verlieten vervolgens de kapel via de Galilea Porch.

De Orde van de dienst is te bekijken op de pagina: "Buitenlandse Vorstenhuizen".

De Prins van Wales geeft een eerbetoon aan de Hertog van Edinburgh, namens Koninklijke Familie


Op 10 april 2021 sprak de Prins van Wales de pers toe met de volgende woorden over Prins Philip:

Ik wilde in het bijzonder zeggen dat mijn vader, naar ik veronderstel de afgelopen 70 jaar, de meest opmerkelijke,
toegewijde dienst heeft bewezen aan The Queen, aan mijn familie en aan het land, maar ook aan het hele Gemenebest.

Zoals u zich kunt voorstellen, missen mijn familie en ik mijn vader enorm. Hij was een zeer geliefde en gewaardeerde
figuur en afgezien van al het andere, kan ik me voorstellen, zou hij zo diep geraakt zijn door het aantal andere
mensen hier en elders in de wereld en het Gemenebest, die volgens mij ook ons verlies en onze leed.

Mijn lieve papa was een heel bijzonder persoon waarvan ik denk dat het vooral verbaasd zou zijn geweest over
de reactie en de ontroerende dingen die over hem zijn gezegd en vanuit dat oogpunt zijn wij, mijn familie, daar
enorm dankbaar voor. Het zal ons steunen in dit specifieke verlies en in deze bijzonder droevige tijd. Dank u.

Een verklaring van The Princess Royal na de dood van The Duke of Edinburgh


Op 11 april 2021 gaf The Princess Royal een verklaring vrij over het overlijden van haar vader.

Je weet dat het gaat gebeuren, maar je bent er nooit echt klaar voor. Mijn vader is mijn leraar geweest, mijn
supporter en mijn criticus, maar het is vooral zijn voorbeeld van een goed geleefd leven en vrije dienstverlening,
gezien dat wat ik het liefst wilde navolgen. Zijn vermogen om elke persoon als een individu op zichzelf te behandelen
met zijn eigen vaardigheden, komt door alle organisaties waarbij hij betrokken was.

Ik beschouw het als een eer en een voorrecht om gevraagd te zijn in zijn voetsporen te treden
en het was een genoegen hem in contact te hebben gehouden met hun activiteiten. Ik weet hoeveel
hij voor hen betekende, in het VK, in het Gemenebest en in de rest van de wereld.

Ik zou willen benadrukken hoeveel waardering de familie heeft voor de berichten en herinneringen van zoveel mensen
wier leven hij ook raakte. We zullen hem missen, maar hij laat een erfenis na die ons allemaal kan inspireren.

In liefdevolle herinnering: Zijne Koninklijke Hoogheid De Hertog van
Edinburgh, 1921-2021, Verklaring van Prins Harry, de Hertog van Sussex


Op 12 april 2021 gaf Prins Harry een verklaring vrij over het overlijden van zijn opa.

"Mijn grootvader was een man van dienstbaarheid, eer en veel humor. Hij was authentiek
zichzelf, met een serieus scherpe humor, en kon de aandacht van elke kamer vasthouden
vanwege zijn charme - en ook omdat je nooit wist wat hij daarna zou zeggen.

Hij zal worden herinnerd als de langst regerende gemaal van de Monarch, een gedecoreerde militair, een Prins
en een Hertog. Maar voor mij, zoals velen van jullie die een geliefde of grootouder hebben verloren door de pijn
van het afgelopen jaar, was hij mijn opa: meester van de barbecue, legende van geklets en brutaal tot het einde.

Hij is een rots voor Hare Majesteit de Koningin geweest met een ongeŽvenaarde toewijding, aan
haar zijde gedurende 73 jaar huwelijk, en terwijl ik verder zou kunnen gaan, weet ik dat hij
op dit moment tegen ons allemaal zou zeggen, bier in de hand:'ga ermee door!'

Dus wat dat betreft, opa, bedankt voor je service, je toewijding aan oma en dat je altijd jezelf bent. U zult
zeer gemist worden, maar altijd herinnerd worden - door de natie en de wereld. Meghan, Archie en ik (evenals
je toekomstige achterkleindochter) zullen altijd een speciaal plekje voor je in ons hart hebben."

'Per Mare, Per Terram'


Foto: Archewell website / https://archewell.com/


Foto: Archewell website / https://archewell.com/

Een bericht van de Hertog van Cambridge na de dood van de Hertog van Edinburgh


Op 12 april 2021 gaf Prins William een verklaring vrij over het overlijden van zijn opa.

De eeuw van mijn grootvaders leven werd bepaald door dienstbaarheid - aan
zijn land en het Gemenebest, aan zijn vrouw en koningin, en aan ons gezin.

Ik heb het geluk dat ik niet alleen zijn voorbeeld heb gehad om mij te leiden, maar ook zijn blijvende aanwezigheid
tot ver in mijn eigen volwassen leven - zowel in goede tijden als in de moeilijkste dagen. Ik zal altijd dankbaar
zijn dat mijn vrouw zoveel jaren de tijd heeft gehad om mijn grootvader te leren kennen en voor de vriendelijkheid
die hij haar heeft betoond. Ik zal de speciale herinneringen die mijn kinderen altijd zullen hebben aan hun
overgrootvader die ze in zijn koets komt ophalen nooit als vanzelfsprekend beschouwen en zelf zijn
aanstekelijke gevoel voor avontuur en zijn ondeugende gevoel voor humor zien!

Mijn grootvader was een buitengewone man en maakte deel uit van een buitengewone generatie.
Catherine en ik zullen blijven doen wat hij had gewild en zullen de Koningin de komende jaren
steunen. Ik zal mijn opa missen, maar ik weet dat hij zou willen dat we aan de slag gingen.


Foto: Photograph taken by The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Een verklaring van Prinses Eugenie na het overlijden van Prins Philip


Liefste opa,

We missen je allemaal.

Je zou zo ontroerd zijn door alle eerbetonen die de afgelopen dagen met mij zijn gedeeld.

Mensen herinneren zich dat ze naast je zaten tijdens een diner, of ťťn keer je hand schudden, die zich
herinneren dat je terloops hallo zei, of herinneren hoeveel hun DofE-onderscheiding voor hen betekende.

Ik herinner me dat ik leerde koken, schilderen en lezen. Ik herinner me dat ik om je grappen lachte en
vroeg naar je spectaculaire leven en dienst bij de marine. Ik herinner me dat ik de worsten verbrandde
en dat je naar binnen dook om de dag te redden. Ik herinner me je handen en je lach en je favoriete bier.

Ik zal u herinneren in uw kinderen, uw kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Bedankt voor je toewijding en liefde voor ons allemaal en vooral voor oma, voor wie we voor je zullen zorgen.

Met al mijn liefde
Eugenie


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/

Britse Koninklijke familie deelt herinneringen aan Philip


Op 14 april 2021, hebben leden van de Britse Koninklijke Familie nog niet eerder vrijgegeven foto's
gedeeld van de Hertog van Edinburgh, waarin ze hem herinneren als vader, grootvader en overgrootvader.


Foto: Clarence House

De Koningin en de Hertog van Edinburgh, omringd door zeven van hun achterkleinkinderen in Balmoral Castle in 2018.


Foto: Photograph taken by The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Deze familiefoto is gemaakt in Balmoral in 2015.


Foto: Kensington Palace


Foto: The Duke of Sussex via The British Monarchy

Een bericht van The Earl of Wessex over de erfenis van zijn vader, The Duke of Edinburgh


Op 15 april 2021 deelde de The Earl of Wessex een mooi eerbetoon aan zijn vader Prins Philip.

Het is echt opbeurend geweest om slechts enkele van de prachtige herinneringen te lezen die u hebt gedeeld
over uw ervaringen met de Duke of Edinburgh's Award en, in sommige gevallen, de ontmoeting met mijn vader.
Ik denk dat ik misschien ooit heb gezegd dat hij een man was die elkaar ooit heeft ontmoet, nooit is vergeten.

Hij had het unieke vermogen om in opmerkelijk korte tijd een blijvende indruk te maken. Ik heb, net als mijn hele familie,
een leven lang blijvende indrukken, inspiratie, gedeelde passies en liefde. Hij mag deze wereld hebben verlaten, maar zijn
geest en ethos leven voort door zijn onderscheiding, door elk aangeraakt, getransformeerd, geÔnspireerd leven; toen, nu
en in de toekomst. Ik dank u allen voor uw hulp bij het creŽren van zo'n buitengewoon eerbetoon.


Foto: The British Monarchy

Leden van de koninklijke familie bekijken openbare condoleances voor The Duke of Edinburgh


Op 15 april 2021 bekijken de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall en de Graaf en Gravin van Wessex
en hun dochter Lady Louise de enorme bloemenzee aan condoleanceberichten voor de Hertog van Edinburgh.

In Marlborough House Gardens bekeken de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall een selectie bloemen
en condoleances die door leden van het publiek waren achtergelaten ter nagedachtenis aan The Duke of Edinburgh.

De Graaf en Gravin van Wessex en Lady Louise bekeken een selectie van berichten en bloemen
die door leden van het publiek waren achtergelaten ter nagedachtenis aan de Hertog van Edinburgh
in Windsor Castle, evenals eerbetonen van organisaties waarbij Zijne Koninklijke Hoogheid was aangesloten.

Tijdens deze periode van National Mourning zijn bloemen en condoleanceberichten van buiten
Buckingham Palace en binnen The Royal Parks verplaatst naar de privťtuinen van Marlborough House.
Bloemen en condoleances uit het hele Windsor Estate zijn binnen het Castle-district verplaatst.

Leden van het publiek kunnen overwegen om een donatie te doen aan een goed doel
van hun keuze, of een bericht achterlaten in het online condoleanceregister.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Mike Tindall deelt een eerbetoon


Het is een heel trieste week geweest, maar het heeft ons de tijd gegeven om na te denken
over geweldige herinneringen en verhalen, zowel persoonlijk als gedeeld. Een toegewijde
familieman die we voor altijd zullen missen, maar waar we altijd van zullen houden.


Foto: The Duchess of Cambridge / Mike Tindall

Koningin Elizabeth deelt onbekende foto van Prins Philip en haar


De Koningin wil deze privťfoto delen, gemaakt met The Duke of Edinburgh op de top van de Coyles of Muick, Schotland in 2003.


Foto: De Gravin van Wessex / The British Monarchy

Een gedicht van de Poet Laureate, Simon Armitage, ter gelegenheid van het overlijden van The Duke of Edinburgh


Het weer in het raam vanmorgen
is sneeuw, ongebruikelijke enkelvoudige vlokken,
een langzame laatste rilling van de winter. Bij zo'n gelegenheid
veronderstellen om ťťn man te prijzen, is door te pijpen
voor een hele generatie - die bemanning wiens overleving
was altijd het spul van een klein wonder,
die aan land kwamen in oranjekrat coracles,
vochten ingenieuze oorlogen, overwonnen triomfen op zee
met vlammende lokboten en zijwaarts getrapte torpedo's.

Echtgenoten aan het werk, ze ontrolden hun plannen
over biljarttafels en motorkappen,
gehergroepeerd bij het ontbijt. Wat hun geheimen waren
was iedereen gissen en niemands zaken.
Overgrootvaders vanaf hun geboorte, na verloop van tijd werden ze
zowel binnenkern als buitenbehuizing
in een familiestuk van nestelende poppen.
Als bewijs van de vroege mens staan hun schoenafdrukken
in de verharde aarde van rozenperken en borders.

Het waren zonen van een dierenriem die niet synchroon liep
met het zonnejaar, maar draaiden hun gedachten
tot de grote wetenschap en zware vragen van de dag.
Om hun handen in rust te bestuderen, moesten ze kaarten uitbeelden
met hachured valleien en indigostromen, schema's
van oude campagnes en verkenningsmissies.
Laatste van de grote vaderlijke magiŽrs
ze behielden hun beste trucs voor de grote finale:
Onsterfelijkheid weerleggen en volledig verdwijnen.

De grote eiken in het bos beginnen te stemmen
en komende luchten zullen hun eerbetoon brengen.
Maar voor nu, de koude sluitingsmomenten van april
parachute langzaam naar huis, dus halverwege de middag
sneeuw wordt herschikt als zaadkoppen en distels.

Door Simon Armitage, de Poet Laureate

De Begrafenis dienst, 17 april 2021


De insignes van Prins Philip zullen voor de uitvaartdienst bij het altaar in de St. George's Chapel worden gelegd.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Op deze dag van de begrafenis van ZKH Prins Philip, Hertog van Edinburgh, worden de vlaggen
van het Groothertogelijk Paleis en Berg Castle neergelaten als laatste eerbetoon.


Foto: © Maison du Grand-Duc

Vandaag wordt de Hertog van Edinburgh naar zijn laatste rustplaats gebracht.
De hertog bezocht Zweden verschillende keren. Samen met Koningin Elizabeth bracht hij een staatsbezoek aan zowel
Koning Gustaf VI Adolf en Koningin Louise - die de tante van de hertog was - en aan de huidige koning en koningin.
Als laatste groet heeft de koninklijke familie bloemenkransen gestuurd naar de uitvaartdienst van vandaag in Windsor,
die vanwege de pandemie in een kleine kring wordt gehouden. In Stockholm gaat de grote bel van Riddarholmskyrkan
tussen 12.00 en 13.00 uur ter ere van de hertog van Edinburgh, die een ridder was van de Royal Seraphim Order.


Foto: Het beeldarchief van Bernadotte Library


Foto: Het beeldarchief van Bernadotte Library


Foto: Het beeldarchief van Bernadotte Library

Vandaag om 16.00 uur Deense tijd wordt Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog
van Edinburgh begraven in St. George's Chapel bij Windsor Castle. Bij die gelegenheid wordt
bij Amalienborg een halve vlag gehesen. De prins, die meer dan 73 jaar getrouwd was met Hare
Majesteit Koningin Elizabeth II, werd geboren als prins van Griekenland en Denemarken. Bij de
begrafenis worden de Deense en Griekse decoraties van prins Philips in de kerk geplaatst, samen
met de decoraties van de prins uit Groot-BrittanniŽ en de landen van het Gemenebest.

Prins Philip, Hertog van Edinburgh, werd op 16 november 1947 onderscheiden met de Orde van de Olifant. Als Ridder in
de Orde van de Olifant liet Prins Philip zijn wapen ophangen in de Ridderkapel in de kasteelkerk van Frederiksborg.
Prins Philip werd geboren als Prins van Griekenland en Denemarken en droeg tot 1947 het Griekse koninklijke wapen.
In de periode 1947-1949 droeg Prins Philip het hier afgebeelde wapen. Het is het Griekse koninklijke wapen met
linksboven een schild met het wapen van zijn overgrootmoeder aan moederszijde, Prinses Alice, dochter van
Koningin Victoria. Het schild van Prins Philips wordt vastgehouden door twee schildhouders. Links Hercules
van het Griekse koninklijke wapen en rechts een leeuw afgeleid van het wapen van prins Philips 'grootvader,
prins Louis van Battenberg, later Mountbatten. Deze leeuw heeft een zogenaamde scheepskroon om zijn nek
gekregen als verwijzing naar de carriŤre van prins Philips bij de Britse marine.

Het schild wordt bekroond met een speciale kroon en daarboven is een koninklijke helm geplaatst. Aan de helm hangt
een helmdoek in goud en hermelijn. Bovendien worden dit helmdoek en de koninklijke helm alleen gebruikt door de
Britse monarch en door de troonopvolger. Op de helm zit een zogenaamd helmmerk, dat bestaat uit zwart-witte
struisvogelveren. Het helmbord is ook geÔnspireerd op het wapen van Mountbatten. Over het schild is de Orde
van de Slang te zien met het motto van de orde HONI SOIT QUI MAL Y PENSE (Schande voor degenen die er slecht
over denken). Prins Philip leidde de verkiezingsslogan "God is mijn hulp". In 1949 ontving Prins Philip een
nieuw wapen, waarbij het schild wapenschilden bevatte voor Denemarken, Griekenland, Mountbatten en Edinburgh.
De andere elementen van het wapen bleven ongewijzigd. Zoals de traditie is voor Ridders van de Orde van de
Olifant, werd het originele ridderschild in de kapel bij die gelegenheid niet veranderd.


Foto: Nationalhistorisk Museum Frederiksborg ©


Foto: Nationalhistorisk Museum Frederiksborg ©

Zijne Majesteit Koning Harald heeft besloten dat een vlag halfstok zal worden gehesen vanaf
het balkon van het paleis voor de begrafenis van Prins Philip, Hertog van Edinburgh.


Foto: Det kongelige hoff

Hieronder volgen zelfgemaakte foto's van de televisie uitzending van de begrafenis plechtigheid van Prins Philip:

In liefdevolle herinnering aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh (1921-2021).


Foto: The British Monarchy


Koningin Elizabeth viert 95ste verjaardag, 21 april 2021


Op 21 april 2021 is het 95ste verjaardag van de Koningin.
Hare Majesteit werd geboren op 21 april 1926 in Bruton Street 17 in Londen, het eerste kind van
de Hertog en Hertogin van York, later Koning George VI en Koningin Elizabeth-de Koningin Moeder.

Dit jaar verblijft de Koningin in Windsor Castle tijdens een periode
van Koninklijke Rouw na de dood van de Hertog van Edinburgh.


Foto: The British Monarchy

In de loop van de dag gaf Buckingham Palace een korte verklaring vrij van de Koningin:

"Ik heb vandaag, ter gelegenheid van mijn 95ste verjaardag, veel goede wensen ontvangen. Die stel ik zeer op prijs.

Hoewel we als familie in een periode van grote droefheid verkeren, was het voor ons allemaal een troost om het
eerbetoon aan mijn man te zien en te horen, vanuit het Verenigd Koninkrijk, het Gemenebest en de rest van de wereld.

Mijn familie en ik willen iedereen bedanken voor de steun en vriendelijkheid die ons de
afgelopen dagen is getoond. We zijndiep geraakt en worden er nog steeds aan herinnerd dat
Philip gedurende zijn leven zo'n buitengewone impact heeft gehad op talloze mensen."


Foto: The British Monarchy


Papa William en Mama Catherine 10 jaar getrouwd, 29 april 2021


29 april 2021: 10 jaar getrouwd! Deze foto's zijn deze week gemaakt voorafgaand
aan de 10de huwelijksverjaardag van de Hertog en Hertogin van Cambridge.


Foto: Chris Floyd / Kensington Palace


Foto: Chris Floyd / Kensington Palace


Prins William, Hertogin Catherine en Prins George bij voetbalwedstrijd, 29 juni 2021


Prins William, Hertogin Catherine en Prins George waren op 29 juni 2021 bij
de voetbalwedstrijd Engeland tegen Duitsland. De Engelsen wonnen met 2-0.

Op Instagram en Twitter liet Kensington Palace een foto delen
met de volgende tekst: Ongelooflijke prestaties Engeland!


Foto: Kensington Palace


Prins George viert zijn achtste verjaardag, 22 juli 2021


21 juli 2021: Morgen acht jaar! Bedankt voor al je lieve berichten voor de achtste verjaardag van Prins George!


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Nieuwe gezinsfoto William en Catherine, 10 december 2021


We zijn verheugd om een nieuwe foto van de familie te delen, die op de kerstkaart van dit
jaar staat. De foto is gemaakt tijdens een familie vakantie eerder dit jaar in JordaniŽ.


Foto: Kensington Palace


Dankdienst voor Prins Philip in Westminster Abbey, 23 december 2021


Buckingham Palace heeft aangekondigd dat in het voorjaar van 2022 in Westminster Abbey een dankdienst
zal plaatsvinden voor het leven van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh.

De Hertog van Edinburgh, die in april van dit jaar stierf, had een lange relatie met Westminster Abbey.
Op 20 november 1947 trouwde hij hier met prinses Elizabeth (ze werd koningin in 1952), en ze vierden
jubilea, waaronder hun zilveren, gouden en diamanten bruiloft met diensten in de abdij.

In 1956 stelde hij de Duke of Edinburgh's Award in, waarvan de 60ste verjaardag werd gevierd tijdens
een speciale dienst in november 2016. Hij was ook voorzitter en voorzitter van de Westminster Abbey
Trust, opgericht in 1973, om fondsen te werven voor de restauratie van de buitenkant van de abdij.

Jarenlang woonde Zijne Koninklijke Hoogheid de jaarlijkse Opening of the Field of Remembrance bij.
Elk jaar georganiseerd door The Poppy Factory, ziet het Field of Remembrance duizenden klaprozen
op houten kruisen en gedenktekens, die elk een militair of dienstvrouw vertegenwoordigen die is
omgekomen in een conflict, geplant op het terrein van de abdij.

Hij woonde in de loop der jaren ook tal van andere diensten en evenementen bij in de abdij.

Nadere details zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt.

Bron: https://www.westminster-abbey.org/abbey-news/duke-of-edinburgh-memorial-service-at-the-abbey


De Kersttoespraak van Koningin Elizabeth, 25 december 2021
Hoewel het voor velen een tijd van groot geluk en vrolijkheid is, kan Kerstmis moeilijk
zijn voor degenen die dierbaren hebben verloren. Vooral dit jaar begrijp ik waarom.

Maar voor mij, in de maanden sinds de dood van mijn geliefde Philip, heb ik veel troost geput
uit de warmte en genegenheid van de vele eerbetonen aan zijn leven en werk - uit het hele land,
het Gemenebest en de wereld. Zijn gevoel voor dienstbaarheid, intellectuele nieuwsgierigheid en
vermogen om plezier uit elke situatie te persen - waren allemaal onstuitbaar. Die ondeugende,
onderzoekende twinkeling was aan het eind net zo helder als toen ik hem voor het eerst zag.

Maar het leven bestaat natuurlijk zowel uit afscheid nemen als uit eerste ontmoetingen; en hoezeer
ik en mijn familie hem ook missen, ik weet dat hij zou willen dat we van Kerstmis zouden genieten.

We voelden zijn aanwezigheid toen we ons, net als miljoenen over de hele wereld, klaarmaakten voor Kerstmis.
Hoewel Covid opnieuw betekent dat we het niet helemaal kunnen vieren zoals we hadden gewild, kunnen we nog
steeds genieten van de vele gelukkige tradities. Of het nu het zingen van kerstliederen is (zolang het deuntje
maar bekend is); de boom versieren; cadeautjes geven en ontvangen; of het kijken naar een favoriete film
waarvan we het einde al kennen, het is geen verrassing dat gezinnen hun kerstroutines zo vaak koesteren.
We zien dat onze eigen kinderen en hun families de rollen, tradities en waarden omarmen die zo veel voor
ons betekenen, omdat deze van generatie op generatie worden doorgegeven, en soms worden bijgewerkt voor
veranderende tijden. Ik zie het in mijn eigen familie en het is een bron van groot geluk.

Prins Philip was zich altijd bewust van dit gevoel van het doorgeven van het stokje. Daarom creŽerde hij
The Duke of Edinburgh's Award, die jonge mensen in het Gemenebest en daarbuiten de kans biedt op verkenning
en avontuur. Het blijft een verbazingwekkend succes, geworteld in zijn geloof in de toekomst.

Hij was ook een vroege voorvechter van het serieus nemen van ons rentmeesterschap van het
milieu; en ik ben onbeschrijflijk trots dat zijn pionierswerk is overgenomen en uitvergroot
door onze oudste zoon Charles en zijn oudste zoon William - bewonderenswaardig gesteund door
Camilla en Catherine - meest recentelijk op de COP-top over klimaatverandering in Glasgow.

Komende zomer kijken we uit naar de Commonwealth Games. Het stokje reist momenteel over de hele lengte
en breedte van het Gemenebest, op weg naar Birmingham, een baken van hoop op zijn reis. Het zal een
kans zijn om de prestaties van atleten en het samenkomen van gelijkgestemde landen te vieren.

En februari, over slechts zes weken, zal het begin zijn van mijn platina jubileumjaar, waarvan ik hoop
dat het een gelegenheid zal zijn voor mensen overal om te genieten van een gevoel van saamhorigheid;
een kans om te bedanken voor de enorme veranderingen van de afgelopen zeventig jaar - sociaal,
wetenschappelijk en cultureel - en ook om met vertrouwen vooruit te kijken.

Ik weet zeker dat iemand vandaag ergens zal opmerken dat Kerstmis een tijd is voor kinderen. Het is
een boeiende waarheid, maar slechts de helft van het verhaal. Misschien is het juister om te zeggen
dat Kerstmis kan spreken tot het kind in ons allemaal. Volwassenen, wanneer ze gebukt gaan onder
zorgen, zien soms de vreugde niet in eenvoudige dingen, waar kinderen dat niet zien.

En voor mij en mijn familie, zelfs met een bekende lach die dit jaar ontbreekt, zal er vreugde zijn in Kerstmis,
omdat we de kans hebben om herinneringen op te halen en het wonder van de feestdagen opnieuw te zien door de ogen
van onze jonge kinderen, van wie we waren verheugd om er dit jaar nog vier te verwelkomen.

Ze leren ons allemaal een les - net als het kerstverhaal - dat er bij de geboorte
van een kind een nieuwe dageraad aanbreekt met eindeloze mogelijkheden.

Het is deze eenvoud van het kerstverhaal dat het zo universeel aantrekkelijk maakt: eenvoudige gebeurtenissen
die het startpunt vormden van het leven van Jezus - een man wiens leringen van generatie op generatie zijn
doorgegeven en de basis van mijn geloof zijn geweest. Zijn geboorte markeerde een nieuw begin. Zoals het
kerstlied zegt: "De hoop en angsten van alle jaren worden vanavond in u vervuld".

Ik wens jullie allemaal een hele fijne kerst.


Koningin Elizabeth: 70 jaar op de troon


De Dag van de Toetreding - op 6 februari 2022 - markeert dit jaar 70 jaar geleden
dat de Koningin de troon besteeg na de dood van haar vader koning George VI.
Hare Majesteit regeert langer dan enige andere Britse monarch in de geschiedenis en is een geliefde
figuur over de hele wereld geworden. Lees meer over evenementen en aankondigingen ter gelegenheid
van de mijlpaal van Hare Majesteit en lees meer over de historische gebeurtenissen van 1952.

Een nieuwe foto van de Koningin:
In een nieuwe foto ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van het bewind van
Hare Majesteit, is de Koningin te zien met een van haar beroemde rode dozen.

In de afgelopen 70 jaar heeft de Koningin dagbladen ontvangen van haar privť-secretarissen,
persoonlijk of via een rode verzenddoos. De dozen bevatten documenten die Hare Majesteit op
de hoogte houden van gebeurtenissen in het parlement en over zaken in het buitenland en het
Gemenebest, en staatspapieren die haar handtekening en koninklijke instemming vereisen.

De Koningin draagt twee diamanten klimopbladclips, die een geschenk waren van
de koningin-moeder voor de 21ste verjaardag van de toenmalige Prinses Elizabeth.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Chris Jackson


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II
Hare Majesteit aan haar bureau in Buckingham Palace, 1959.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II
In haar studeerkamer aan Balmoral, 1972.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II
Windsor Castle, 1977.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Mary McCartney
In haar privť audiŽntieruimte in Buckingham Palace in 2015. Deze foto werd vrijgegeven ter gelegenheid
van het moment dat Hare Majesteit op 9 september van dat jaar de langst regerende Britse monarch werd.

De boodschap van Hare Majesteit:
Aan de vooravond van de 70ste verjaardag van haar toetreding tot de troon heeft de
Koningin een bericht geschreven waarin ze het publiek en haar familie bedankt voor
hun steun en uitkijkt naar de viering van het platina jubileum in het komende jaar.

In haar boodschap hernieuwt ze haar inzet voor de mensen van het Gemenebest:

"Morgen, 6 februari, markeert de 70stee verjaardag van mijn toetreding in 1952.
Het is een dag die ik me, zelfs na 70 jaar, nog steeds net zoveel herinner van
de dood van mijn vader, koning George VI, als van het begin van mijn regering.

Nu we deze verjaardag vieren, is het mij een genoegen u de belofte te hernieuwen
die ik in 1947 heb gedaan dat mijn leven altijd aan uw dienst zal worden gewijd.

Terwijl ik met een gevoel van hoop en optimisme vooruit kijk naar het jaar van mijn platina jubileum,
wordt ik eraan herinnerd voor hoeveel we dankbaar kunnen zijn. In de afgelopen zeven decennia hebben
we op sociaal, technologisch en cultureel gebied buitengewone vooruitgang geboekt waar we allemaal
van geprofiteerd hebben; en ik heb er vertrouwen in dat de toekomst ons soortgelijke kansen zal
bieden en vooral de jongere generaties in het Verenigd Koninkrijk en in het hele Gemenebest.

Ik heb het geluk dat ik de standvastige en liefdevolle steun van mijn familie heb gehad.

Ik was gezegend dat ik in Prins Philip een partner had die bereid was de rol van gemaal
op zich te nemen en onzelfzuchtig de daarbij behorende offers te brengen. Het is een
rol die ik mijn eigen moeder heb zien spelen tijdens het bewind van mijn vader.

Deze verjaardag biedt me ook de tijd om na te denken over de goede wil die mensen
van alle nationaliteiten, geloofsovertuigingen en leeftijden in dit land en over
de hele wereld mij hebben getoond in deze jaren. Ik wil jullie allemaal bedanken
voor jullie steun. Ik blijf eeuwig dankbaar voor, en nederig door, de loyaliteit en
genegenheid die je me blijft geven. En als mijn zoon Charles na verloop van tijd
koning wordt, weet ik dat u hem en zijn vrouw Camilla dezelfde steun zult geven als
u mij hebt gegeven; en het is mijn oprechte wens dat, wanneer die tijd komt, Camilla
bekend zal staan als Koningin gemalin terwijl ze haar eigen trouwe dienst voortzet.

En aangezien ik ernaar uitkijk om u met heel mijn hart te blijven dienen, hoop ik dat dit
jubileum families en vrienden, buren en gemeenschappen zal samenbrengen - na moeilijke tijden
voor zo velen van ons - om van de vieringen te genieten en na te denken over de positieve
ontwikkelingen in ons dagelijks leven die zo gelukkig samenvielen met mijn regeerperiode."

Op Toetredingsdag zelf reageerde de Prins van Wales met een eigen bericht.

"Op deze historische dag wensen mijn vrouw en ik samen met u allen Hare Majesteit
de Koningin te feliciteren met de opmerkelijke prestatie van het dienen van deze
natie, de rijken en het Gemenebest gedurende zeventig jaar. De toewijding van de
koningin aan het welzijn van al haar volk wekt elk jaar nog meer bewondering op.

We zijn ons diep bewust van de eer die de wens van mijn moeder vertegenwoordigt. Terwijl we
samen hebben geprobeerd om Hare Majesteit en de mensen van onze gemeenschappen te dienen en
te ondersteunen, is mijn lieve vrouw altijd mijn eigen standvastige steun geweest.

Het jaar van dit ongekende platina jubileum biedt ons allemaal de kans om samen te komen om de dienst
van de koningin te vieren, door wiens voorbeeld we ons de komende jaren zullen blijven laten leiden."

Terugkijkend op voorbije Jubilea:
Om het begin van het platina jubileumjaar van de koningin te markeren, bekeek
Hare Majesteit een selectie van kaarten, brieven en kunstwerken die haar door
leden van het publiek waren gestuurd ter gelegenheid van haar jubileum.

Om de vieringen te beginnen, bekeek Hare Majesteit een selectie van kaarten,
brieven en kunstwerken die haar waren gestuurd door kinderen en andere leden
van het publiek ter gelegenheid van dit en eerdere jubileum.

In 2002 stuurde de 9-jarige Chris voor het gouden jubileum
'A Recipe for a Perfect Queen' naar Hare Majesteit.
IngrediŽnten:
'een vleugje loyaliteit'
'een handvol koninklijke zwaaien'
'een kopje moed'

De koningin kreeg ook de Koningin Victoria's handtekeningen waaier van de Royal Collection
Trust te zien. De waaier werd in 1887 aan de Koningin geschonken ter gelegenheid van haar
gouden jubileum door de Prins en Prinses van Wales, later Koning Edward VII en Koningin
Alexandra, en is ondertekend door vrienden en relaties van koningin Victoria.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Royal Collection Trust

Een receptie in Sandringham House:
Aan de vooravond van Toetredingsdag organiseerde ze een receptie voor leden van de lokale gemeenschap
en vrijwilligersgroepen in Sandringham House. Hare Majesteit werd vergezeld door de Sandringham-afdeling
van het Women's Institute, gepensioneerden van Sandringham Estate en hun families, en vertegenwoordigers
van lokale liefdadigheidsinstellingen Little Discoverers en West Norfolk Befriending.

Onder de gasten die door de Koningin werden gehost, was de voormalige kookstudente, mevrouw
Angela Wood, die in 1953 hielp bij het maken van het originele recept voor Coronation-kip!

De toetreding:
In 1952 was de gezondheid van Koning George VI slecht, en ziekte dwong hem om een voorgestelde
Commonwealth-tour te verlaten. Prinses Elizabeth, vergezeld door Prins Philip, nam zijn plaats
in. Op woensdag 6 februari 1952 ontving ze het nieuws van de dood van haar vader en haar eigen
troonsbestijging tijdens een verblijf in een afgelegen deel van Kenia. In een oogwenk was
ze niet langer prinses Elizabeth en werd ze koningin Elizabeth II.

Een nieuwe Monarch komt op de troon op het moment van overlijden van de vorige
Monarch, vandaar de zin: 'De koning is dood, lang leve de koning! (of koningin)'.

Na het nieuws werd de tour stopgezet en vloog de jonge prinses terug naar Groot-BrittanniŽ
als koningin. Ze werd begroet door premier Winston Churchill en andere functionarissen op
de luchthaven voordat ze terugkeerde naar Clarence House. Ze werd het jaar daarop officieel
gekroond tijdens een kroningsceremonie in Westminster Abbey, op 2 juni 1953.

De toetreding van Hare Majesteit kwam toen ze een jong gezin opvoedde: Prins
Charles was drie jaar oud en prinses Anne slechts ťťn toen de koningin hoorde
van de dood van haar vader. Haar nieuwe taken moesten voorrang krijgen op het
gezinsleven, met lange overzeese reizen die haar maanden achtereen wegvoerden.

Wat gebeurde er op de Dag van de Toetreding?:
Na de dood van koning George VI werden bulletins - gedrukte aankondigingen
van het overlijden op briefpapier - opgehangen aan de relingen van Buckingham
Palace en Sandingham House in Norfolk, waar hij stierf.

Menigten verzamelden zich bij Buckingham Palace voor bevestiging van het nieuws.

Tot na de begrafenis werden door het hele land vlaggen halfstok gehangen. Alleen de Royal Standard
werd op volle mast gevlogen waar de koningin in residentie was - de Standard wordt altijd op volle
mast gevlogen, wat de continuÔteit van de monarchie vertegenwoordigt. Op 7 februari 1952, vliegt
de Royal Standard in Clarence House na de terugkeer van de Koningin uit Kenia.

De nieuwe Koningin werd formeel uitgeroepen tijdens een toetredingsraad in het St.
James's Palace, gehouden op de dag van de dood van de koning. Het werd bijgewoond
door premier Winston Churchill,door leden van de Privy Council samen met Great Officers
of State, de Lord Mayor en City of London Civic party, Realm High Commissioners en ambtenaren.

Op 8 februari 1952, toen Hare Majesteit was teruggekeerd uit Kenia,
legde de koningin een eed af, de zogenaamde Toetredingsverklaring,
waarin ze beloofde de gevestigde protestantse opvolging te handhaven.

Na de eed van Hare Majesteit werd de openbare proclamatie van de nieuwe Soeverein voorgelezen
door Garter King of Arms in St James's Palace, in aanwezigheid van de graafmaarschalk en twee
van de soevereine sergeanten. Het werd ook met een soortgelijke ceremonie in Edinburgh
voorgelezen door Lord Lyon King of Arms, in Belfast en Cardiff.

De Prinses die Koningin zou worden:
Toen ze in 1926 in Mayfair werd geboren, hadden Prinses Elizabeth (nu de Koningin) en haar familie niet
verwacht dat ze op een dag Monarch zou worden. Van Hare Koninklijke Hoogheid werd verwacht dat ze een
relatief normaal, zij het bevoorrecht, leven zou leiden met haar hechte en liefdevolle familie. Maar
alles veranderde in december 1936 toen haar oom - Koning Edward VIII - afstand deed van de troon, haar
vader als koning achterlatend en haar - tien jaar oud - als de volgende in lijn met de troonopvolging.

Prinses Elizabeth nam haar rol vanaf jonge leeftijd serieus en Hare Majesteits
plichtsbesef en dienstbaarheid begon lang voordat ze de troon besteeg.

Ze speelde haar eigen rol in de oorlogsinspanning: ze sprak de kinderen van
het Gemenebest toe samen met haar zus prinses Margaret op BBC's Children's
Hour in 1940, en bedankte hen voor hun moed en verdraagzaamheid:

"We proberen er alles aan te doen om onze dappere matrozen, soldaten en piloten te helpen,
en we proberen ook ons eigen deel van het gevaar en het verdriet van oorlog te dragen."

In 1945 trad ze toe tot de Auxiliary Territorial Service, volgde ze een
opleiding tot monteur en werd ze het eerste vrouwelijke lid van de
koninklijke familie dat fulltime actief lid werd van de strijdkrachten.

Twee jaar later, op haar 21ste verjaardag, hield ze een toespraak uitgezonden vanuit
Zuid-Afrika, waarin ze haar bedoelingen voor haar toekomstige regering uiteenzette, waarbij
ze de mensen van het Gemenebest vroeg om zich bij haar aan te sluiten bij haar resolutie om
te herbouwen na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. Wereldoorlog. Haar toewijding
aan de taak was absoluut: 'We moeten niets minder dan onszelf geven', zei ze, 'ik verklaar
voor u dat mijn hele leven, of het nu lang of kort is, aan uw dienst zal worden gewijd.'


Prins William, Prins George en Hertogin Catherine gaan naar rugby wedstrijd, 26 februari 2022


De Hertog van Cambridge, beschermheer van de Welsh Rugby Union, en de Hertogin
van Cambridge, beschermvrouwe van het rugby van Engeland, werden vergezeld
door Prins George voor de wedstrijd Engeland v. Wales Six Nations in Twickenham.


Dankdienst voor het leven van de Hertog van Edinburgh, 29 maart 2022


Leden van de koninklijke familie en vertegenwoordigers van de vele liefdadigheidsinstellingen
en belangengroepen van Zijne Koninklijke Hoogheid kwamen bijeen in Westminster Abbey om het
leven en werk van deze buitengewone publieke figuur te vieren.

De dienst bedankte voor de toewijding van Zijne Koninklijke Hoogheid aan zijn familie,
aan de natie en aan het Gemenebest als zowel gemaal van Koningin als een werkend lid
van de koninklijke familie in zijn eigen recht. Het evenement erkende ook het belang
van de erfenis van de Hertog bij het creŽren van kansen voor jonge mensen, het
bevorderen van milieubeheer en -behoud en het ondersteunen van de strijdkrachten.

De dienst bracht in het bijzonder hulde aan de bijdrage van de Hertog van Edinburgh aan het
openbare leven en aan de standvastige steun aan de meer dan 700 liefdadigheidsorganisaties
waarmee Zijne Koninklijke Hoogheid zijn hele leven was verbonden.

De Duke of Edinburgh's Award, opgericht door Zijne Koninklijke Hoogheid in 1956, speelt een
prominente rol in de Service, met een eerbetoon gegeven door Doyin Sonibare, een Gold Award-houder.

"In 1956, toen de Hertog van Edinburgh de prijs in het leven riep, had hij een
visie om een programma te creŽren dat de ontwikkeling van jonge mensen over de
hele wereld zou ondersteunen. Vandaag heb je geleerd hoe zijn nalatenschap mij
heeft beÔnvloed en hoe het toekomstige generaties zal blijven beÔnvloeden."

Naast de koninklijke familie, leden van buitenlandse koninklijke families en de familie en
vrienden van de hertog van Edinburgh, bestond de congregatie uit meer dan 500 vertegenwoordigers
van de patronaten en liefdadigheidsinstellingen van de hertog van Edinburgh, als afspiegeling
van de brede waaier aan doelen en liefdadigheidsbelangen die door Zijne Koninklijke Hoogheid
werden verdedigd, en als eerbetoon aan degenen die zijn werk voortzetten.

Andere gasten bij de dienst waren vertegenwoordigers van de Britse regering, de
strijdkrachten en de gedelegeerde administraties, rijkshoge commissarissen,
vertegenwoordigers van overzeese gebiedsdelen, vertegenwoordigers van de
Koningin en de Hertog van Edinburgh, vertegenwoordigers van de regimentsaffiliaties
van de Hertog in het VK en de Gemenebest, evenals de geestelijkheid en andere religies.

Als erkenning voor de langdurige relatie van de Hertog van Edinburgh met de strijdkrachten,
zorgde de Band of the Royal Marines voor muziek voor en na de dienst. De Westminster Abbey
en de Chapel Royal Choirs zorgden voor muziek tijdens de dienst.
Platina jubileumportret, 1 juni 2022


Om het begin van het Platinum Jubilee Celebration Weekend te
markeren, is een nieuw portret van de koningin vrijgegeven.

De foto is gemaakt door Ranald Mackechnie op 25 mei 2022 in Windsor Castle.
Op de achtergrond zijn de ronde toren van het kasteel te zien en het
standbeeld van Koning Karel II dat in de vierhoek van het kasteel staat.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II / Ranald Mackechnie, Camera Press

Een platina jubileumbericht van de Koningin:

"Bedankt aan iedereen die betrokken is geweest bij het bijeenroepen van
gemeenschappen, families, buren en vrienden ter gelegenheid van mijn platina
jubileum, in het Verenigd Koninkrijk en in het hele Gemenebest. Ik weet dat er
bij deze feestelijke gelegenheden veel gelukkige herinneringen zullen ontstaan.

Ik blijf me laten inspireren door de goede wil die mij is betoond, en ik hoop dat de
komende dagen de gelegenheid zullen bieden om na te denken over alles wat de afgelopen
zeventig jaar is bereikt, terwijl we met vertrouwen en enthousiasme naar de toekomst kijken.

Elizabeth II R."


Prinses Eugenie bezoekt winnaar The Queen's Platinum Jubilee Emblem Competition, 1 juni 2022


Het was zo leuk om de winnaar van The Queen's Platinum Jubilee Emblem Competition,
Edward Roberts, vanmorgen in het Victoria en Albert Museum te ontmoeten.

Een geweldige manier om het weekend van de jubileumvieringen te beginnen, zowel de
winnaar als alle tweedeprijswinnaars zijn tentoongesteld in het museum, dat deze
wedstrijd voor 13-25-jarigen organiseerde om het embleem te ontwerpen dat de
markering zal zijn voor dit meest speciale en spannend weekend.


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Het Platinum Jubileumweekend, 2-5 juni 2022


Op 6 februari 2022 is het 70 jaar geleden dat de Koningin de troon besteeg. Hare Majesteit
werd de eerste Britse monarch die een platina jubileum vierde, na zeven decennia dienst te
hebben gedaan aan de mensen van het Verenigd Koninkrijk, de rijken en het Gemenebest.

Het vierdaagse Britse bank holiday weekend van donderdag 2 tot en met zondag 5 juni 2022
markeerde het hoogtepunt van de evenementen ter gelegenheid van dit ongekende jubileum,
met een reeks spectaculaire evenementen die plaatsvinden in het centrum van Londen.

Donderdag 2 juni 2022


Trooping the Colour


Vandaag hebben 1.500 soldaten en officieren, 400 muzikanten, 250 paarden en 70 vliegtuigen
hun militaire pracht tentoongesteld tijdens de viering van Trooping the Colour.

Het militaire spektakel gaf dit weekend de aftrap voor de viering van het
platina jubileum van de koningin, na maanden van training en voorbereiding.

Terwijl de straten omzoomd waren met menigten die met vlaggen zwaaiden, verplaatste
de parade zich van Buckingham Palace en langs The Mall naar Horse Guard's Parade,
inclusief leden van de koninklijke familie te paard en in koetsen.

Trooping the Colour vond plaats in het centrum van Londen en werd bekeken
door tienduizenden mensen die langs The Mall stonden en op grote schermen
in de buurt keken, evenals de vele anderen die vanuit hun huis toekeken.

De 'Colour' of regimentsvlag werd opgesteld door het 1st Battalion, Irish
Guards, en meer dan 1200 officieren en soldaten van de Household Division
die een militaire praal tentoonstelden op Horse Guards Parade, samen met
honderden legermuzikanten en ongeveer 240 paarden. Dit jaarlijkse evenement
markeert nu al meer dan 260 jaar de officiŽle verjaardag van de Britse soeverein.

Tijdens de parade werd een Royal Gun Salute afgevuurd.

Tijdens Horse Guard's Parade nam de Prins van Wales de groeten namens zijn moeder en inspecteerde
hij leden van de Household Division naast de Hertog van Cambridge en de Prinses Royal.

Toen de parade was afgelopen, keerde de koninklijke stoet terug naar
Buckingham Palace, waar de Koningin het balkon opkwam om te salueren,
vergezeld door de hertog van Kent, kolonel van de Scots Guards.

Later werd Hare Majesteit vergezeld door andere leden van de koninklijke
familie om de flypast van 70 RAF-vliegtuigen te bekijken.

Geweldige start van de dag, dankzij Stafford London voor het hebben van de familie. Ook geweldig
werk van West Contemporary Editions die geld inzamelt voor Great Ormand Street Hospital.
Ik kijk echt uit naar de komende vier dagen en vier een van de grootste vrouwen op deze planeet.


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall
Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie

Felicitaties aan Hare Majesteit de Koningin met haar opmerkelijke platina
jubileum. Dank u voor uw 70 jaar standvastige en toegewijde service.


Foto: Edo Mapelli Mozzi

Wat inspirerend om het land verenigd te zien ter ere van uw buitengewone toewijding
aan plicht en dienstbaarheid en standvastigheid. Je omarmt alles wat je doet met
vriendelijkheid en onbaatzuchtigheid en dit is het beste voorbeeld. Dank u Majesteit..


Foto: Sarah Ferguson

Platinum Jubilee Beacons


Wat is er gaande? Meer dan 1.500 bakens werden ontstoken in het Verenigd
Koninkrijk, de Kanaaleilanden, het eiland Man en de Britse overzeese
gebiedsdelen, waarmee de lange traditie van het vieren van koninklijke
jubilea, bruiloften en kroningen door het hele land werd voortgezet.

Een bakenketting, ooit gebruikt als communicatiemiddel, is nu een symbool geworden van eenheid
tussen steden, grenzen, landen en continenten en is vaak het centrale punt van aandacht voor
elke buitenbijeenkomst of viering. In 1897 werden bakens aangestoken om het diamanten jubileum
van koningin Victoria te vieren. In 1977, 2002 en 2012 herdachten bakens het zilveren, gouden
en diamanten jubileum van de Koningin, en in 2016 de 90ste verjaardag van Hare Majesteit.

Het belangrijkste baken, met de Tree of Trees (een 21 meter hoge 'boom'
opgebouwd uit 350 kleinere bomen), werd aangestoken tijdens een speciale
ceremonie, waarbij de Koningin een lichtketting in Windsor en de Hertog van
Cambridge kijkt naar de Tree of Trees die oplicht buiten Buckingham Palace.

Er waren drie soorten bakengebeurtenissen:

- Community Beacons Ė duizenden bakens zullen worden verlicht door gemeenschappen,
liefdadigheidsinstellingen en verschillende groepen in de regio's van het VK,
de Kanaaleilanden, het eiland Man en de Britse overzeese gebiedsdelen.

- Commonwealth Beacons - bakens zullen worden ontstoken
in alle hoofdsteden van het Gemenebest - 54 in totaal.

- Principal Beacon - wordt op 2 juni 2022 ontstoken
tijdens een speciale ceremonie in Buckingham Palace.


Foto: Buckingham Palace


Foto: The Duke and Duchess of Cambrigde

Vrijdag 3 juni 2022


Service of Thanksgiving


Een dankdienst voor het bewind van de Koningin werd gehouden in de St. Paul's Cathedral. Grote
Paulus, de grootste kerkklok van het land, werd geluid voor de dienst. Het werd gemaakt in 1882,
maar viel in de jaren 70 stil door een kapot mechanisme. Het werd gerestaureerd in 2021 en is
sindsdien 8 keer gebeld, maar dit is de 1e koninklijke gelegenheid dat het zal worden gebeld.

De National Service markeert de 70-jarige dienst van de koningin aan de mensen van het Verenigd
Koninkrijk, de rijken en het Gemenebest. Als de eerste Britse monarch die een platina jubileum
vierde, omvatte de dienst bijbellezingen, gebeden en gemeentelijke hymnen, om de heerschappij,
het geloof en de levenslange dienst van de Koningin te erkennen en te bedanken.

Het thema van de openbare dienst stond centraal tijdens het evenement van
vandaag, met meer dan 400 mensen uitgenodigd om aanwezig te zijn als erkenning
voor hun bijdrage aan het openbare leven op zowel gemeenschaps- als nationaal niveau.
Het was afkomstig uit alle vier de landen van het Verenigd Koninkrijk en omvatte NHS
en sleutelfiguren, onderwijzend personeel en vertegenwoordigers van de strijdkrachten,
liefdadigheidsinstellingen, sociale ondernemingen en vrijwilligersgroepen.


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Prinses Eugenie

The Princess Royal in Schotland


Hare Koninklijke Hoogheid nam deel aan de jubileumvieringen in Edinburgh, waar ze leden
van het publiek ontmoette die het jubileum vierden in Edinburgh Zoo - en ook enkele
gevederde vrienden te eten gaf. Hare Koninklijke Hoogheid bezocht vervolgens HMS Albion,
waar ze een erewacht inspecteerde. In de cockpit ontmoette de Prinses leden van het bedrijf
van het schip en vertegenwoordigers van liefdadigheidsinstellingen uit heel Schotland.

Zaterdag 4 juni 2022


The Derby at Epsom Downs


Leden van de koninklijke familie woonden de Derby in Epsom Downs bij. De Derby, een van
de hoogtepunten van het vlakke seizoen, is een van de vijf klassiekers van de Engelse
racerij, naast de Oaks, de 1.000 Guineas, de St Leger en de 2.000 Guineas. De Derby
wordt gereden over een mijl, vier stadiŽn en 10 yards op Epsom Downs.


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Buckingham Palace

Koninklijke bezoeken


Leden van de koninklijke familie zetten hun jubileumbezoeken
in het Verenigd Koninkrijk voort op dag drie van de vieringen.

De Graaf en Gravin van Wessex waren in Noord-Ierland: De eerste stop was
Belfast, waar de Graaf en Gravin een themafeest uit de jaren 50 bijwoonde.
Hierna naar Bangor, dat dit jubileumjaar de status van stad heeft gekregen.

Terwijl de Hertog en Hertogin van Cambridge de hele familie meenamen naar Wales.

Cardiff, het was geweldig om met je mee te doen aan dit Platinum Jubilee-weekend!

Zo leuk om de sterren en het team achter het concert van vanavond in Cardiff Castle
te ontmoeten. We hadden een extra speciale drumdemonstratie voor George en Charlotte,
zagen een prachtig optreden van het Wales Youth Choir for Good en kregen een
voorproefje van hoe de show van vandaag zal samenkomen!

Veel plezier vanavond bij het concert!

Platinum Party at the Palace


Queen - Adam Lambert, Alicia Keys, Craig David, Duran Duran, Andrea Bocelli,
Diana Ross en niet te vergeten een speciale verrassingsoptreden van Paddington
Bear, waren slechts enkele van de acts die hun grootste hits uitvoerden in
een met sterren bezaaid eerbetoon aan Hare Majesteits ongekende verjaardag.

De avond draaide rond wereldwijde thema's die zijn geboren of geŽvolueerd tijdens de
regeerperiode van Hare Majesteit dankzij buitengewone Britse en Commonwealth-bijdragen,
waaronder mode, sport, het milieu, 70 jaar popmuziek en musicals.

TweeŽntwintigduizend mensen woonden het evenement bij, waaronder 10.000 tickets
toegewezen via een openbare stemming en meer dan 7.500 tickets voor sleutelfiguren,
leden van de strijdkrachten, vrijwilligers en liefdadigheidsinstellingen.

Hoewel de Koningin niet persoonlijk aanwezig was, begon Hare Majesteit het
feest in stijl, vergezeld door een andere nationale schat Beertje Paddington.

Broodje marmelade Uwe Majesteit? De Koningin en Beertje
Paddington laten de Platinum Party in het Palace knallen.


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie

Een toespraak van de Hertog van Cambridge op de Platinum
Party at the Palace concert, Buckingham Palace:

"Goedenavond iedereen. Het is zo geweldig om hier bij jullie te zijn op deze ongelooflijke nacht,
en geweldig om te zien dat Buckingham Palace is veranderd in een IMAX-scherm!

Als ik naar die buitengewone beelden kijk, moet ik denken aan al het monumentale en
baanbrekende werk van zoveel visionaire milieuactivisten die ons zijn voorgegaan.

Ik ben zo trots dat mijn grootvader en mijn vader deel hebben uitgemaakt van die inspanningen.
En ik heb ontzag voor mensen zoals de grote Sir David Attenborough, die naar de schoonheid en
kracht van onze aarde kijken en er vervolgens aan werken om het te vieren en te behouden.

Ik denk aan Rachel Carson uit Amerika, Wangari Maathai
uit Kenia, Sunita Narain uit India en zoveel anderen.

Hoewel niemands grootmoeder hen bedankt voor het praten over hun leeftijd, leeft mijn
eigen grootmoeder al bijna een eeuw. In die tijd heeft de mensheid geprofiteerd van
onvoorstelbare technologische ontwikkelingen en wetenschappelijke doorbraken.

En hoewel die doorbraken ons bewust hebben gemaakt van de impact die
mensen op onze wereld hebben, is onze planeet kwetsbaarder geworden.

Vandaag, in 2022, terwijl de koningin haar platina jubileum viert, is de dringende
noodzaak om onze planeet te beschermen en te herstellen nog nooit zo urgent geweest.

Maar net als zij ben ik een optimist. Decennia lang pleiten voor een betere zorg voor
onze wereld heeft ertoe geleid dat milieukwesties nu bovenaan de mondiale agenda staan.

Steeds meer bedrijven en politici geven gehoor aan de oproep. En,
misschien wel het meest inspirerende - wordt deze zaak nu geleid door
een geweldige en verenigde generatie jonge mensen over de hele wereld.

Felicitaties aan hen allemaal, ze zullen de status-quo niet accepteren, ze
zullen niet accepteren dat verandering te moeilijk is om te realiseren.
Nooit eerder hadden we zoveel macht om de grote dingen te veranderen.

In de afgelopen 70 jaar heeft de mensheid de mens op de maan gezet; we hebben het World
Wide Web gebouwd. En we hebben vaccins en oplossingen ontwikkeld voor enkele van de meest
levensbedreigende ziekten op aarde. Als de mensheid zijn geest focust, is alles mogelijk.

Het is mijn vaste hoop dat de woorden van mijn grootmoeder over 70 jaar
net zo waar zijn als vanavond dat we als naties samenkomen voor een
gemeenschappelijk doel, want dan is er altijd ruimte voor hoop.

Vanavond was vol optimisme en vreugde - en er is hoop. Als we samen het allerbeste
van de mensheid benutten en onze planeet herstellen, zullen we haar beschermen
voor onze kinderen, onze kleinkinderen en toekomstige generaties.

Ze zullen kunnen zeggen - met trots op wat er is bereikt - "Wat een wonderlijke wereld"."

Een toespraak van de Prins van Wales op de Platinum
Party at the Palace concert, Buckingham Palace:

"Majesteit, mama,

De omvang van de viering van deze avond - en de uitstorting van warmte en genegenheid
gedurende dit hele jubileumweekend - is onze manier om u te bedanken - dank u van uw
familie, het land, het Gemenebest, in feite de hele wereld.

Namens ons allemaal wilde ik mijn eigen hulde brengen aan uw leven
van onbaatzuchtige dienstbaarheid in beelden, in woorden en in licht.

Uw familie omvat nu vier generaties. U bent ons staatshoofd. En jij bent ook onze moeder.

Uw "kracht en steun" wordt deze avond erg gemist, maar ik weet zeker dat hij hier in de
geest is... Mijn vader zou genoten hebben van de show en ons van harte hebben vergezeld
om alles te vieren wat u nog steeds doet voor uw land en uw volk.

Terugkijkend denken we aan de talloze staatsgebeurtenissen die mijlpalen zijn op de weg van dit
land. En dan denk je aan het eind van de dag aan rode dozen, gevuld met overheidspapieren.

Je zult je degenen herinneren die dit land hebben geleid. Inderdaad,
alle landen die u bedient. En leiders over de hele wereld.

Hoe de dingen zijn veranderd... We denken aan alles wat jullie hebben gedaan om van het
Gemenebest voorgoed zo'n belangrijke kracht te maken. Je blijft geschiedenis schrijven.

En tussen het werk door was er nog tijd voor gezelligheid. Misschien hadden we
vanavond die Derby-winnaar gevierd... volgend jaar misschien? Maar ik weet dat
mijn moeder 's ochtends echt wakker wordt, jullie allemaal, dames en heren,
jullie kijken allemaal thuis. Hier vanavond vertegenwoordigd in dit grote gehoor.

Majesteit, u was bij ons in onze moeilijke tijden. En je brengt
ons samen om momenten van trots, vreugde en geluk te vieren.

Misschien komt het dit jaar echt thuis?

Je hebt ons ontmoet en met ons gesproken. Je lacht en huilt met ons mee en,
belangrijker nog, je bent er al zeventig jaar voor ons. Je beloofde je hele
leven te dienen - je blijft leveren. Daarom zijn we hier. Dat vieren we
vanavond. Deze foto's op uw huis zijn het verhaal van uw leven, en dat
van ons. Dus, Majesteit, daarom zeggen we allemaal "dank u".

Dames en heren, ik weet dat de Koningin met veel emotie naar deze vieringen kijkt, omdat
ze, naar ik hoop, haar boterham met marmelade heeft opgegeten, met inbegrip van het enorm
betreuren dat ze hier vanavond niet persoonlijk bij ons kan zijn. Maar Windsor Castle ligt
amper twintig mijl verderop. Als we luid genoeg juichen, zou ze ons misschien kunnen horen,
dus laten we allemaal samenkomen met drie enorme hoera's voor Hare Majesteit!"

Zondag 5 juni 2022


The Big Jubilee Lunch


Meer dan 60.000 mensen organiseerden Big Jubilee Lunches tijdens het
Platinum-feestweekend, met evenementen variŽrend van wereldrecordpogingen
voor het langste straatfeest tot barbecues in de achtertuin en alles daartussenin.

Meer dan tien miljoen mensen in het VK namen deel aan de vieringen om vriendschap,
eten en plezier te delen tijdens Big Jubilee Lunches als onderdeel van deze landelijke
daad van gemeenschapsvriendschap. Mensen over de hele wereld deden ook mee met meer dan
600 internationale Big Jubilee-lunches die gepland waren in het Gemenebest en daarbuiten,
van Canada tot BraziliŽ, Nieuw-Zeeland tot Japan en Zuid-Afrika tot Zwitserland.

Op zondag 5 juni 2022 woonden de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall
de vlaggenschip Big Jubilee Lunch bij op het cricketveld The Oval.

De Hertogin is sinds 2013 beschermvrouwe van The Big Lunch, een jaarlijks
evenement dat sinds 2009 miljoenen mensen in het Verenigd Koninkrijk samenbrengt
om het eerste weekend van juni met hun lokale gemeenschappen te vieren.

In The Oval zaten Hunne Koninklijke Hoogheden aan tafel met 450 gasten, waaronder
Platinum Champions uit het hele VK, om te genieten van een maaltijd en het jubileum
te vieren. Ze werden ook vermaakt door lokale muzikanten en toonden een vilten
kunstinstallatie van Lucy Sparrow die er goed genoeg uitzag om op te eten!

De Platinum Champions Awards werden gelanceerd door de Royal Voluntary Service
om hun beschermvrouwe, de Koningin, en het voorbeeld dat ze heeft gesteld tijdens
haar 70 jaar dienst, te eren en om uitstekende vrijwilligers in het hele land
te erkennen en te vieren die elke dag een verschil maken.

De Hertogin zei:

"Felicitaties aan al onze Platinum-kampioenen - en mijn oprechte dank aan u en aan
de miljoenen vrijwilligers in het VK die hun tijd en talenten zo genereus geven."

Over de hele wereld vonden tienduizenden Big Jubilee Lunches plaats met verzoeken om
informatiepakketten uit 81 landen. Andere leden van de koninklijke familie steunden
het initiatief ook met het bijwonen van een grote lunch op de lange wandeling in Windsor door Hunne Koninklijke Hoogheden de Graaf en Gravin van Wessex; en prinsessen
Beatrice en Eugenie die een grote jubileumlunch bijwoonden in Paddington.


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie

Taarten bakken voor de lokale gemeenschap in Cardiff om van te genieten tijdens een
Platinum Jubilee-straatfeest dat vandaag plaatsvindt! We hopen dat je ze leuk vindt!


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge

The Platinum Jubilee Pageant


De Platinum Jubilee-vieringen werden afgesloten met The Platinum Jubilee Pageant, die van
Whitehall, via The Mall naar Buckingham Palace reisde. De Prins van Wales en de Hertogin van
Cornwall werden, samen met andere leden van de koninklijke familie, duizenden toeschouwers
langs de straten en miljoenen die over de hele wereld op tv keken, getrakteerd
op een spektakel ter ere van het 70-jarig bewind van Hare Majesteit de Koningin.

Mensen uit het hele VK en het Gemenebest hebben hun tijd en creativiteit gegeven
om dit evenement op te bouwen en deze gedenkwaardige gelegenheid te vieren.

De processie omvatte meer dan 10.000 artiesten en vertelde het verhaal, in vier
delen, van het 70-jarige bewind van de koningin en onze veranderende samenleving:

Deel 1 - For Queen and Country: For Queen and Country was een militair spektakel,
waarbij alle drie de diensten van de Britse strijdkrachten werden gevierd, samen
met militair personeel uit het hele Gemenebest. Het kenmerkte ook de 260-jarige
Gold State Coach, die de koningin droeg tijdens haar kroning in 1953. De Gold
State Carriage, geleid door The Sovereign's Escort, leidde de Platinum Jubilee
Pageant en omarmde de nieuwste digitale technologie om de opwinding en
majesteit van haar reis op te roepen om 70 jaar geleden te worden gekroond.


Foto: Platinum Jubilee Pageant

Deel 2 - The Time of Our Lives: Dit was een kleurrijke en energieke weergave van het
Britse leven sinds 1952, met dansers, wagenparken en open bussen vol met beroemdheden
die de populaire cultuur van elk decennium in de afgelopen 70 jaar vertegenwoordigden.


Foto: Platinum Jubilee Pageant

Deel 3 - Laten we vieren: de derde act van de Pageant, benut de creativiteit,
vindingrijkheid, humor en geest van gemeenschapsgroepen uit het hele VK.


Foto: Platinum Jubilee Pageant

Deel 4 Ė Gelukkig en glorieus: de finale vond plaats rond het Queen Victoria
Memorial voor Buckingham Palace, waarbij het publiek en de deelnemers aan de
Pageant samenkwamen om een ongelooflijke vierdaagse viering af te sluiten.

De optocht verrukte leden van de koninklijke familie, jong en oud,
terwijl ze langs de koninklijke box kwamen; met de Prins en zijn
kleinzoon, Prins Louis, die samen het spektakel in zich opnemen.

Het grootste gejuich van de dag was gereserveerd voor een verrassingsoptreden op het balkon
van Buckingham Palace door de Koningin en drie andere generaties van de koninklijke familie.


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie

Kort na haar optreden op het balkon bracht de koningin een bericht uit waarin
ze iedereen bedankte die had deelgenomen aan de vieringen van het weekend.

"Als het gaat om het vieren van zeventig jaar als uw koningin, is er geen handleiding
om te volgen. Het is echt een primeur. Maar ik ben nederig en diep geraakt dat
zoveel mensen de straat op zijn gegaan om mijn platina jubileum te vieren.

Hoewel ik misschien niet elk evenement persoonlijk heb bijgewoond,
was mijn hart bij jullie allemaal; en ik blijf me inzetten om u zo
goed mogelijk van dienst te zijn, ondersteund door mijn familie.

Ik ben geÔnspireerd door de vriendelijkheid, vreugde en verwantschap
die de afgelopen dagen zo duidelijk zijn geweest, en ik hoop dat dit
hernieuwde gevoel van saamhorigheid nog vele jaren zal worden gevoeld.

Ik dank u zeer oprecht voor uw goede wensen en voor de rol
die u allemaal hebt gespeeld in deze gelukkige vieringen.

Elizabeth II R."

Een dank en achter de schermen foto's van Prins William en Hertogin Catherine:

"Wat een fantastisch feestweekend. Het was heel bijzonder om mensen over
het hele land samen te zien komen met familie, vrienden en geliefden.

Bedankt aan iedereen die hun dankbaarheid heeft getoond aan de Koningin en haar inspirerende
70 jaar leiderschap. Van de drukte in de Mall tot gemeenschappen die straatfeesten organiseren
in het hele land, we hopen dat je een onvergetelijk weekend hebt gehad.

We hadden allemaal een ongelooflijke tijd, vooral Louis ...

Prins William en Hertogin Catherine."


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Vaderdag 2022


Op 19 juni 2022 werd Vaderdag gevierd. Kensington Palace gaf hiervoor een nieuwe foto vrij.


Foto: The Dukess of Cambridge / Kensington Palace


Een prachtig geschilderd portret van Prins George door Michael Koropisz


Michael Koropisz is een jonge portretschilder uit Manchester, Verenigd Koninkrijk, die voornamelijk met olieverf
werkt en schilderijen maakt die zijn geÔnspireerd op poses, technieken en de compositie van klassieke portretten.

Michael Koropisz heeft twee universitaire graden. De eerste is een BA (Hons) in Fine Art and Art History van de Manchester School of Art.
De tweede is een PGCE in Secondary Art and Design. Sinds het verlaten van de universiteit heeft Michael een succesvolle carriŤre als
kunstenaar geleid, met regelmatige opdrachten, waaronder beroemdheden en de lokale burgemeester.

Michael Koropisz is ook een fervent pianist en componist met een grote interesse in de composities van G.F. Hšndel en Sir Arthur Sullivan.
GeÔnspireerd en geÔntrigeerd door de Victoriaanse sociale geschiedenis met een uitgebreide collectie antiek, waaronder originele Victoriaanse kleding.

Dit onderstaande portret van Prins George is geschilderd als geschenk en portfolio voor de koninklijke familie.
Koropisz nam dit schilderij mee naar zowel Buckingham Palace als Kensington Palace, waar hij het presenteerde aan de
toen aanwezige medewerkers. De staf in beide paleizen was erg onder de indruk en Koropisz ontving op zijn beurt een brief
namens Hare Majesteit de Koningin van een koninklijke correspondent, Mevrouw J. Vine. Het schilderij is gemonteerd in een
ovale lijst geÔnspireerd door de kunstenaar Winterhalter. Dit is de enige van Koropisz 'schilderijen in de vorm van een ovaal.

Voor meer informatie bezoek zijn website: https://www.michaelkoropisz.com/


Foto: Michael Koropisz


Foto: Michael Koropisz


Foto: Michael Koropisz


Foto: Michael Koropisz


Foto: Michael Koropisz


Copyright © 2006-2022 https://koningsfan.nl/


Homepage