Prins William en Hertogin Catherine:
The Duke and Duchess of Cambridge
Foto: The Duke and Duchess of Cambridge / Kensington Palace

WilliamFoto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Prins William Arthur Philip Louis of Wales wordt geboren op 21 juni 1982 in het Sint Maryīs Hospital,
Paddington, London als eerste kind van Kroonprins Charles en Prinses Diana.

Prinses Diana is overleden op 31 augustus 1997 aan de gevolgen van een auto-ongeluk met haar vriend Dodi Al-Fayed in een Parijse Tunnel.


Foto: Royal Collection Trust/Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Geboorte Prins William / The Britsh Monarchy

Prins William is op 4 augustus 1982 gedoopt in de Music Room van Buckingham Palace.


Foto: Royal Collection Trust/Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust/Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: https://www.facebook.com/royallifemagazine/


Foto: Royal Collection Trust/Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust/Her Majesty Queen Elizabeth II

Op 15 september 1984 krijgt William er nog een broertje bij: Prins Harry.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: Jayne Fincher / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: The Britisch Monarchy

Troonopvolging en titel


Prins William is tweede in de lijn van troonsopvolging na Koningin Elizabeth II en zijn vader Kroonprins Charles.

Ter gelegenheid van zijn huwelijk met Catherine Middleton, verleende Koningin Elizabeth een Hertogdom aan Prins William van Wales.
Hij ontving de titels Hertog van Cambridge, Earl of Strathearn en Baron Carrickfergus.
Sinds hun huwelijk wordt het stel: Hertog en Hertogin van Cambridge genoemd.

Royal Marriages Act 1772


De wet werd ingesteld door George III die woedend was dat twee van zijn broers een niet gepast huwelijk waren aangegaan. Deze regels gelden voor de
afstammelingen van Koning George II, mannelijk en vrouwelijk, anders dan de kwestie van prinsessen die getrouwd waren of daarna zou trouwen "in buitenlandse families".

In de Royal Marriages Act waren de volgende zaken vastgelegd:

- Voor een huwelijk is toestemming van de koning of koningin nodig.
Deze toestemming wordt vastgelegd in de Privy Council.

- Leden van de Britse koninklijke familie ouder dan 25 jaar zijn niet verplicht om de koning of koningin om toestemming te vragen.
Zij kunnen een jaar nadat ze de Privy Council hebben verwittigd van het voornemen om te trouwen, huwen. Dan mag het Britse parlement echter niet tegen zijn.

The Act of Settlement


De 'Act of Settlement of 1701' was bedoeld om de protestantse opvolging van de troon veilig te stellen en de garanties
te versterken voor het waarborgen van een parlementair regeringssysteem.

De wet versterkte ook de Bill of Rights (1689), die eerder de erfopvolging voor de erfgenamen van Mary II had vastgesteld.

Mary's vader, James II was in 1688 uit Engeland gevlucht tijdens evenementen die beschreven werden als de 'Glorious Revolution'.
James rooms-katholieke sympathieŽn en geloof in het goddelijke recht van de Kroon, resulteerden in ontevreden parlementariŽrs die de
troon aanboden aan zijn oudste protestante dochter, Mary. Ze accepteerde het op voorwaarde dat ze samen kon regeren met haar Nederlandse
echtgenoot, Willem van Oranje, die William III werd.

Daarom werd niet alleen vastgesteld dat de soeverein door het Parlement regeert, maar dat de opvolging van de troon door het parlement
kan worden gereguleerd, en dat een soeverein zijn titel kan verliezen door middel van wanbestuur. De 'Act of Settlement' bevestigde dat
het aan het Parlement was om de titel van de troon te bepalen. Het Parlement bepaalde onder de Bill of Rights en the Act of Settlement
ook verschillende voorwaarden waaraan de soeverein moet voldoen.

Hoewel de Bill of Rights de erfopvolging had vastgesteld bij de erfgenamen van Mary II, Anne en William III, hadden geen van de dochters van
James II erfgenamen die nog in leven waren, waardoor onzekerheid ontstond over de toekomst van de opvolging. Mary was in 1694 op 32-jarige leeftijd
aan de pokken gestorven en in 1700 stierf William. Anne's enige overlevende kind (van de 17 kinderen), de hertog van Gloucester, stierf datzelfde jaar
op de leeftijd van 11. Zonder een bevestigde erfgenaam werd het besluit genomen door het Parlement om ervoor te zorgen dat de opvolging van toekomstige
soevereinen binnen het protestantse geloof bleef.

Volgens de wet van 1701 ging de opvolging van de troon naar Prinses Sophia, Keurvorstin van Hannover (de kleindochter van James I) en haar protestante erfgenamen.
Sophia stierf echter vůůr Koningin Anne, daarom ging de successie over op haar zoon George, keurvorst van Hannover, die in 1714 Koning George I werd. De handeling
werd later uitgebreid naar Schotland als gevolg van het Treaty of Union dat werd uitgewerkt in de Acts of Union of 1707.

De wet bepaalde ook de voorwaarden waaronder de Kroon kon worden gehouden. Geen rooms-katholiek, noch iemand die met een rooms-katholiek getrouwd was,
kon de kroon houden. De soeverein moest nu zweren om de Church of England te behouden (en na 1707 The Church of Scotland).
De Anglicaanse Kerk stond het niet toe dat een gescheiden persoon hertrouwde zolang zijn of haar voormalige partner nog leefde.

De 'Act of Settlement' ging niet alleen in op de dynastieke en religieuze aspecten van de opvolging, het beperkte ook de bevoegdheden en privileges van de Kroon.

Volgens de wet moest de soevereine parlementaire toestemming worden gegeven om oorlog te voeren of het land te verlaten, en rechters moesten
hun ambt bekleden bij goed gedrag en niet bij koninklijk genoegen - waarmee zij rechterlijke onafhankelijkheid bewerkstelligden.

The Succession to the Crown Act (2013)


Door The Succession to the Crown Act is The Royal Marriages Act ingetrokken en de The Act of Settlement aangepast.

In een schriftelijke verklaring van het Parlement heeft de vicepremier, Nick Clegg, aangekondigd dat de wet
Succession to the Crown Act van kracht is geworden op 26 maart 2015.

Op de Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) gehouden in Perth, AustraliŽ in oktober 2011, hebben de regeringsleiders van de 16 landen
die Koningin Elizabeth 11 als staatshoofd hebben, aangekondigd dat ze voorstander zijn om de bepaling van het mannelijk erfopvolgingsrecht af te schaffen.
Dit werd bekend als de Perth-overeenkomst. In het Verenigd Koninkrijk ging de wet door het parlement en kreeg Royal Assent op 25 april 2013. Daarna moesten
de andere 16 landen nog een goedkeuring geven. Er zijn drie bepalingen van deze wet: eerstgeboren opvolging, intrekking van de Royal Marriages Act 1772 en
het verbod op het huwelijk met een katholiek.

Opvolging van de Britse troon, evenals die van de 16 gebieden, zal nu vallen bij het oudste kind, ongeacht geslacht. Nu hebben vrouwen ook recht op de troonsopvolging.
Broers gingen voor zussen ook al waren de zussen ouder. Deze wijziging is alleen van toepassing op degenen die zijn geboren na 28 oktober 2011.

Koninklijke toestemming voor het huwelijk: The Royal Marriages Act 1772 vereiste dat alle nazaten van Koning George II (andere dan die van prinsessen die
met andere koninklijke families waren getrouwd) toestemming van de soeverein kregen voordat ze trouwen. In de toekomst zal deze vereiste alleen van
toepassing zijn op de eerste zes personen in de lijn van troonopvolging.

Verbod op huwelijk met katholieken. Eerder verloren degenen die een katholiek huwden hun plaats in de lijn van opvolging. Vooruit gaan,
dit is niet langer het geval. Ondanks deze verandering vereist Act of Settlement nog steeds dat de monarch niet katholiek is.
De Anglicaanse Kerk staat het nu toe dat een gescheiden persoon hertrouwt terwijl zijn of haar vorige partner nog in leven is.

De wet weerspiegelt de nadruk van dit kabinet over de gelijkheid door het verwijderen van eeuwen van discriminatie op zowel religieuze als grond van geslacht.
De wet voorziet in successierechten die geschikt zijn voor de 21ste eeuw en voor een moderne constitutionele monarchie.

Opvolging


De opvolging van de troon wordt niet alleen geregeld door afstamming, maar ook door
parlementaire statuten. De volgorde van opvolging is de volgorde van de leden van
de koninklijke familie in de volgorde waarin ze in de rij staan voor de troon.

De basis voor de opvolging werd bepaald in de constitutionele ontwikkelingen van de zeventiende
eeuw, die culmineerden in de Bill of Rights (1689) en de Act of Settlement (1701).

Toen James II in 1688 het land ontvluchtte, oordeelde het parlement dat hij 'afstand had gedaan van
de regering' en dat de troon vacant was. De troon werd toen aangeboden, niet aan de jonge zoon van
James, maar aan zijn dochter Mary en haar echtgenoot Willem van Oranje, als gezamenlijke heersers.

Daarom werd niet alleen vastgesteld dat de soeverein via het parlement regeert, maar dat de troonopvolging
door het parlement kan worden geregeld en dat een soeverein door wanbestuur van zijn/haar titel kan worden
beroofd. De Act of Settlement bevestigde dat het aan het Parlement was om de titel op de troon te bepalen.

De wet bepaalde dat alleen protestantse afstammelingen van Prinses Sophia - de keurvorstin
van Hannover en kleindochter van James I - in aanmerking komen om op te volgen. Latere
wetten hebben dit bevestigd. Het Parlement heeft op grond van de Bill of Rights en de Act
of Settlement ook verschillende voorwaarden vastgesteld waaraan de Sovereign moet voldoen.
Een rooms-katholiek is uitdrukkelijk uitgesloten van troonopvolging.

De Soeverein moet bovendien in gemeenschap zijn met de Kerk van Engeland en moet
zweren de gevestigde Kerk van Engeland en de gevestigde Kerk van Schotland te
behouden. De Soeverein moet ook beloven de protestantse opvolging te handhaven.

De Succession to the Crown Act (2013) wijzigde de bepalingen van de Bill of Rights en de Act of
Settlement om een einde te maken aan het systeem van mannelijke eerstgeboorterecht, op grond
waarvan een jongere zoon een oudste dochter in de lijn van opvolging kan verdringen. De wet is
van toepassing op degenen die zijn geboren na 28 oktober 2011. De wet heeft ook een einde gemaakt
aan de bepalingen waardoor degenen die met rooms-katholieken trouwen, worden uitgesloten van de
lijn van erfopvolging. De wijzigingen zijn in maart 2015 in alle zestien Realms van kracht geworden.

De troonopvolging per 20 september 2021 is als volgt:
1. The Prince of Wales, Prins Charles
2. The Duke of Cambridge, Prins William
3. Prins George van Cambridge
4. Prinses Charlotte van Cambridge
5. Prins Louis van Cambridge
6. The Duke of Sussex, Prins Harry
7. Master Archie Mountbatten-Windsor
8. Miss Lilibet Mountbatten-Windsor
9. The Duke of York
10. Prinses Beatrice of York, Mrs. Edoardo Mapelli Mozzi
11. Miss Sienna Mapelli Mozzi
12. Prinses Eugenie of York, Mrs. Jack Brooksbank
13. Master August Brooksbank
14. The Earl of Wessex, Prins Edward
15. Lord James Mountbatten-Windsor, Viscount Severn
16. The Lady Louise Mountbatten-Windsor
17. The Princess Royal, Prinses Anne
18. Mr. Peter Phillips
19. Miss Savannah Phillips
20. Miss Isla Phillips
21. Mrs. Zara Tindall
22. Miss Mia Tindall
23. Miss Lena Tindall
24. Master Lucas Tindall

Regency Act


De Regency Act regelt het aanstellen van een regent in het geval dat nodig is. Een regent wordt aangesteld als:

- bij het bestijgen van de troon de koning of koningin jonger is dan 18
- de koning of koningin niet in staat is om te regeren door ziekte

De regent moet aan de volgende bepalingen voldoen:

- ouder zijn dan 21 jaar
- een Brits onderdaan zijn en wonen in het Verenigd Koninkrijk
- in de lijn van troonopvolging staan en de troon mogen bestijgen volgens de Act of Settlement
- de eed aflegt als regent

Raadgevers van de Staat:


In het geval dat de Koningin haar officiŽle taken als soeverein tijdelijk niet kan uitoefenen
vanwege ziekte of afwezigheid in het buitenland, worden twee of meer Raadgevers van de Staat
door Letters Patent aangesteld om in de plaats van Hare Majesteit op te treden.

Volgens de wet omvatten Raadgevers van Staat de echtgenoot van de Soeverein en
de volgende vier personen in de lijn van erfopvolging die ouder zijn dan 21.

Raadgevers van de Staat zijn gemachtigd om de meeste officiŽle taken van de
Soeverein uit te voeren, bijvoorbeeld het bijwonen van vergaderingen van de
Privy Council, het ondertekenen van routinedocumenten en het ontvangen van de
geloofsbrieven van nieuwe ambassadeurs in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn echter
een aantal fundamentele constitutionele functies die niet mogen worden gedelegeerd:

- Gemenebest zaken
- De ontbinding van het Parlement, behalve op uitdrukkelijke instructie van Hare Majesteit
- Het creŽren van gelijken
- Benoeming van een minister-president

De functie van Raadgever van de Staat was in 1937 voorzien in de regentschapswet. Vůůr 1937 werden
regentschapswetten opgesteld en alleen in noodzaak aangenomen. Als zodanig waren er sinds 1728
negen afzonderlijke regentschapswetten om verschillende eventualiteiten te dekken. Kort nadat
George VI in 1936 de troon besteeg, werd een nieuwe regentschapswet aangenomen die een regel voor
alle toekomstige regeringen bood. Het was in die tijd dat het nieuwe kantoor van Raadgever van de
Staat werd opgericht om korte afwezigheden te dekken waar een regentschap niet nodig zou zijn.

Raadslieden van de Staat worden benoemd uit de vier volgende
volwassenen (mits zij de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt).

De huidige Raadgever van de Staat zijn de Prins van Wales, de
Hertog van Cambridge, de Hertog van Sussex en de Hertog van York.

Bronnen: Wikipedia, Britse Hof zelf en de overheid van Groot-BrittanniŽ.

Wapenschild


Prins William kreeg een persoonlijk wapenschild op zijn 18e verjaardag, 21 juni 2000. Het is gebaseerd op het koninklijke wapen van het Verenigd Koninkrijk,
met een wit (of zilver) label met drie punten, het middelpunt met een rode clamshell (een escallop), om het te onderscheiden van de armen van andere leden
van de koninklijke familie. De escallop wordt getrokken uit het Spencer-wapenschild, een verwijzing naar zijn moeder, die de dochter van de Graaf Spencer was.
Hij is de enige van de kleinkinderen van koningin Elizabeth II die een etiket van drie punten draagt (meestal alleen gereserveerd voor een
kind van de koning of koningin).


Foto: College of Arms / Wikipedia

Studie


Prins William begon zijn opleiding aan de Mrs Mynors Nursery School in West-Londen en werd vervolgens leerling aan de Wetherby School in 1987.
Vanaf 1990 ging Prins William vijf jaar naar de Ludgrove School in Berkshire, totdat hij in 1995 begon aan het Eton College, waar hij zijn GCSE's en A Levels volgde.
Tijdens zijn verblijf in Eton werd Prins William House Captain of Games, House Captain and Prefect benoemd.
Hij verliet Eton in 2000 met A Levels in de geografie, biologie en kunstgeschiedenis.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: Mario Testino / De Prins van Wales, Prins William en Prins Harry


Foto: Mario Testino / De Prins van Wales, Prins William en Prins Harry

Net als veel andere studenten heeft Prins William gekozen voor een tussenjaar voor hij aan zijn universitaire opleiding begon. Prins William ondernam
een aantal activiteiten gedurende dat jaar, waaronder oefeningen voor 'voorbereiding op overleving' met de Welsh Guards in Belize, en werkte hij als
vrijwilliger bij Raleigh International in Chili en op een melkveebedrijf in het VK en bezocht hij landen in Afrika.

In september 2001 begint William een studie Kunstgeschiedenis aan de St. Andrews University in Scotland. Na twee jaar kiest William voor een andere opleiding
op St. Andrews, namelijk Geografie. Op 23 juni 2005 studeert Prins William af met een Master of Arts (Honours) in Georgrafie. Voor zijn definitieve proefschrift
heeft Prins William gekozen voor het bestuderen van de koraalriffen van Rodrigues in de Indische Oceaan. Hij ging ook op een veld reis naar Noorwegen om de Jostedalen
ijskap te zien - de grootste op het vasteland van Europa. Tijdens de tijd op de universiteit heeft William een aantal hobbyís genoten, waaronder waterpolo. Zo werd
William geselecteerd om het waterpoloteam van de Schotse nationale universiteiten te vertegenwoordigen in het jaarlijkse Celtic Nations-toernooi tegen Wales en Ierland.


Foto: The British Monarchy

Na de universiteit trad William toe tot de Royal Military Academy Sandhurst als officier Cadet. Na het voltooien van zijn 44-weekse training, werd hij in december 2006
als legerofficier in dienst genomen en trad hij toe tot de Household Cavalry (Blues and Royals) als Tweede Luitenant. Een jaar later werd hij bevorderd tot rang van
Luitenant. Prins William besloot om een vliegende carriŤre in het leger na te streven en begon begin 2009 te trainen als een Search and Rescue piloot. Na verschillende
op vaardigheden gebaseerde trainingsoefeningen en examens, sloot Flight Lieutenant Wales, zoals hij bekend was in de RAF, zich aan bij C Flight, 22 Squadron bij RAF
Valley in Anglesey in september 2010 als Search and Rescue Piloot. Hij bracht drie jaar door als Search and Rescue Piloot, gedurende welke tijd hij 156
zoek- en reddingsoperaties ondernam, een routinematige operationele inzet naar de Falkland-eilanden ondernam en zich kwalificeerde als een operationele kapitein.


Foto: Crown Copyright / https://twitter.com/ClarenceHouse

Van begin januari 2014 t/m midden maart 2014 heeft Prins William een opleiding landbouwmanagement gevolgd aan de Universiteit van Cambridge.

Na het verlaten van de operationele taken bij de strijdkrachten, keerde Prins William terug om een luchtambulancepiloot te worden en werkte voor
East Anglian Air Ambulance van maart 2015 tot 27 juli 2017. Prins William bestuurde operationele missies vanuit Cambridge Airport, als onderdeel
van een team met gespecialiseerde artsen, intensive care paramedici en piloten die spoedeisende medische hulp bieden in Bedfordshire, Cambridgeshire,
Norfolk en Suffolk. EAAA helikopters kunnen binnen 25 minuten patiŽnten overal in de regio bereiken. Ze zorgen voor een snelle en effectieve behandeling
zo spoedig mogelijk na het letsel, en vervoeren patiŽnten direct naar het ziekenhuis indien nodig. Regelmatige landingsgebieden voor EAAA-helikopters zijn
woonhuizen, parkeerplaatsen, stranden, wegen en elke open ruimte die nodig is.

Van zijn tijd bij de samenwerking met de EAAA zei Prins William: "Het was een enorm voorrecht om met de East Anglian Air Ambulance te vliegen ...
Ik vond het geweldig om deel uit te maken van een team van professionele, getalenteerde mensen die elke dag levens redden.
Mijn bewondering voor de medische en hulpverleningsgemeenschap van ons land kan niet sterker zijn."


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal

Als een senior lid van de koninklijke familie, is Prins William aangesloten bij een aantal militaire
regimenten van alle drie takken van de Britse strijdkrachten, zoals benoemd door Koningin Elizabeth.
In augustus 2006 is Prins William benoemd tot Commander-in-Chief of Schotland en Commodore-in-Chief of Submarines.
In oktober 2008 is Prins William benoemd tot Honorary Air Commandant of Royal Air Force Coningsby.
In februari 2011 is Prins William benoemd tot Royal Colonel van de Irish Guards. Het is de eerste eervolle benoeming van Prins William
in het leger en hij is de eerste Royal Colonel van de Irish Guards geworden. Koningin Elizabeth is kolonel-in-chief van het regiment.


Foto: Prins William in het uniform van de Knight of the Order of the Garter, https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Prins William in het uniform van de Order of the Thistle, https://twitter.com/kensingtonroyal / Press Association


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse

Foto's van vader en broersFoto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Mario Testino / De Prins van Wales, Prins William en Prins Harry


Foto: Mario Testino / De Prins van Wales, Prins William en Prins Harry

Nieuwe postzegels zijn vrijgegeven op 10 november 2018 om de 70ste verjaardag van The Prince of Wales te markeren.
De selectie van zes zegels omvat een nieuw portret van The Prince of Wales met zijn zonen The Duke of Cambridge en The Duke of Sussex.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse

De Hertog van Cambridge met de Prins van Wales in Sandringham in december 2019.
De foto van de Hertog van Cambridge met de Prins van Wales is gemaakt door de Hertogin van Cambridge.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Prins William benoemd in de Orde van de Kousenband en Orde van de Distel


Op St. George's Day 2008 benoemde Koningin Elizabeth Prins William tot Royal Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter.

De Orde van de Kousenband is in 1338 door Koning Edward III opgericht en daarmee de oudste en hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk.
Koningin Elizabeth staat aan het hoofd van de orde. Naast leden van de Britse Koninklijke Familie telt de orde vierentwintig ridders en dames,
die door Koningin Elizabeth zijn benoemd vanwege hun bijzondere verdienste voor het algemeen belang. Daarnaast maken enkele buitenlandse
staatshoofden deel uit van de orde: de Supernumerary Knights and Ladies.

Op 29 mei 2012 heeft Koningin Elizabeth de Order of the Thistle verleend aan Prins William.

De Orde van de Distel is de grootste ridderorde in Schotland, en erkent zestien Ridders met de hoogste eer in het land en erkent Schotse mannen
en vrouwen die een openbaar ambt bekleedden of die op een bepaalde manier hebben bijgedragen aan het nationale leven. De Orde is de tweede die
alleen in Engeland voorrang heeft op de Orde van de Kousenband. De orde is, volgens overlevering, in de Middeleeuwen opgericht maar later weer
in vergetelheid geraakt.

Prins William brengt drie weken door met Security and Intelligence Agencies


Op 7 april 2019 maakte het Britse Hof het volgende bekend:

Prins William heeft de afgelopen drie weken meegelopen met de beveiligings- en inlichtingendiensten van het Verenigd Koninkrijk
(de geheime inlichtingendienst, de veiligheidsdienst en het hoofdkwartier voor de overheid).

De interesse van Prins William komt omdat de drie veiligheidsdiensten hun vitale werk zowel in binnen- als in het buitenland
voortzetten om onze mensen en onze bondgenoten veilig te houden.

De stage van Prins William begon met een week bij de geheime inlichtingendienst - MI6 - die in het buitenland in het geheim werken,
buitenlandse contacten ontwikkelen en informatie verzamelen om het VK veiliger en welvarender te maken.

De geheime inlichtingendienst helpt het VK bij het identificeren en benutten van kansen en het omzeilen van
risico's voor zijn nationale veiligheid, militaire effectiviteit en economie.

Zijn tweede week bracht Prins William door bij de Veiligheidsdienst MI5, waar hij hun werk zag om onze nationale
veiligheid te beschermen, met name tegen bedreigingen door terrorisme.

Hij beŽindigde zijn stage op het hoofdkantoor van de Government Communications in Cheltenham, waar hij tijd doorbracht met degenen die
geavanceerde technologie, technisch vernuft en uitgebreide partnerschappen gebruikten om bedreigingen te identificeren, analyseren en verstoren.

Met het dreigingsniveau voor internationaal terrorisme in het VK, dat de afgelopen vijf jaar op SEVERE of hoger was gesteld,
wilde Prins William het buitengewone werk van de beveiligings- en inlichtingendiensten in de eerste hand zien.

Na het voltooien van de stage zei The Duke of Cambridge:

"Tijd doorbrengen in onze veiligheids- en inlichtingendiensten, meer begrip voor de essentiŽle bijdrage
die ze leveren aan onze nationale veiligheid, was echt een nederige ervaring.

Deze bureaus zitten vol met mensen van alledaagse afkomst die het meest bijzondere werk doen om ons veilig te houden. Ze werken in het geheim,
vaak zelfs niet in staat om hun familie en vrienden te vertellen over het werk dat ze doen of de stress waarmee ze worden geconfronteerd.

Ze worden gedreven door een ongeŽvenaard patriottisme en toewijding om de waarden van dit land hoog te houden.

We zijn ze allemaal grote dank verschuldigd voor het moeilijke en gevaarlijke werk dat ze doen".

David, GCHQ Hoofd van de afdeling Terrorismebestrijding zei:

"Het hebben van Prins William die tijd door bracht met onze teams was een ongelooflijke kans. William heeft buitengewoon hard gewerkt om
zich in het team te nestelen en zich gemakkelijk staande te houden bij enkele hooggekwalificeerde analisten en operators.

Zijne Koninklijke Hoogheid stelde enkele indringende vragen en toonde een goed begrip van onze missie. Dit was een zeldzame gelegenheid om,
in detail, de technische vindingrijkheid en probleemoplossende vaardigheden bloot te leggen die dagelijks nodig zijn om het VK veilig te houden".


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/KensingtonRoyal

CatherineFoto: Paolo Roversi / The Duke and Duchess of Cambridge (Kensington Palace)

Catherine is geboren op 9 januari 1982 in het Royal Berkshire Hospital te Reading als dochter van Michael en Carole Middleton.

Catherine werd gedoopt in de parochiekerk van St. Andrew's Bradfield in Berkshire op 20 juni 1982.


Foto: The Duke & Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Studie


In mei 1984, op de leeftijd van twee verhuisde Catherine met haar familie naar Amman in JordaniŽ, waar haar vader werkte voor twee en een half jaar.
Catherine ging in Amman naar de kleuterschool vanaf de leeftijd van drie jaar. In september 1986 keerde de familie Middleton terug naar hun huis in West Berkshire
en begon Catherine op de St. Andrew's School in Pangbourne, waar ze op bleef tot juli 1995. Catherine ging hierna naar het Marlborough College in Wiltshire, waar ze
scheikunde, biologie en kunst studeerde op A-niveau tot juli 2000. Catherine nam ook deel aan sport in naam van de school, ze speelde tennis, hockey en korfbal en
nam deel aan atletiek, met name hoogspringen. Catherine ondernam een tussenjaar waarin ze studeerde aan het British Institute in Florence, een Raleigh
International-programma in Chili uitvoerde en werkte op Round the World Challenge-boten in de Solent. In 2001 schreef Catherine zich in aan de Universiteit van
St. Andrews, waar ze in 2005 afstudeerde met een 2: 1 in History of Art (Kunstgeschiedenis). Catherine ging verder met haar interesse in sport aan de universiteit,
hockeyend voor het universiteitsteam. Catherine ontmoette Prins William voor het eerst toen hij aan de universiteit studeerde.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Sinds haar studie, heeft Catherine gewerkt voor Party Pieces, een bedrijf gerund door haar ouders.
Naast haar werk voor het familiebedrijf, werkte Catherine in Londen als een parttime koper voor het kledingbedrijf Jigsaw Junior.

Hertogin Catherine heeft meegewerkt aan een fotoreportage voor de Juni editie voor het 100 jarig jubileum van de British Vogue in 2016.


Foto: Josh Olins / British Vogue


Foto: Josh Olins / British Vogue


Foto: Josh Olins / British Vogue


Foto: Josh Olins / British Vogue


Foto: Josh Olins / British Vogue


Foto: Josh Olins / British Vogue


Foto: Chris Jackson / Kensington Palace


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace

Nieuwe portretten ter gelegenheid van de 40stee verjaardag van de Hertogin van Cambridge op 9 januari 2022.


Drie nieuwe portretten van de Hertogin van Cambridge, gemaakt door fotograaf Paolo Roversi in november 2021,
zijn uitgebracht door Kensington Palace ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid
en zijn opgenomen in de permanente collectie van de National Portrait Gallery. De Hertogin is sinds 2012
beschermvrouwe van de galerij, een van de eerste patronaten die na haar huwelijk met Prins William werd
aangenomen, en erkende haar interesse in fotografie en portretkunst.

Voorafgaand aan de heropening van de Gallery in 2023, zullen de foto's, die zijn gemaakt in Kew Gardens,
onderdeel zijn van het Coming Home-project, een landelijk initiatief waarbij portretten van bekende
personen naar locaties worden gestuurd waarmee ze nauw verbonden zijn met. Dankzij het project kunnen
werken uit de nationale collectie van de National Portrait Gallery naar steden in het VK reizen,
waardoor gemeenschappen de kans krijgen om iconische werken ter plaatse te zien.

De nieuwe beelden van de Hertogin zullen in de loop van 2022 te zien zijn op drie plaatsen,
die een speciale betekenis hebben voor Hare Koninklijke Hoogheid: Berkshire, St. Andrews en
Anglesey. Details over waar en wanneer elk portret zal worden getoond als onderdeel van het
Coming Home-project, zal te zijner tijd door de Gallery worden aangekondigd.

Paolo Roversi (1947) is een van de meest gerespecteerde en invloedrijke beeldmakers van de late twintigste en
vroege eenentwintigste eeuw. GeÔnspireerd door een brede kennis van de geschiedenis van de fotografie, zijn
zijn kenmerkende beelden vaak vergeleken met negentiende-eeuwse beoefenaars zoals Julia Margaret Cameron of
Camille Silvy. Tegelijkertijd was Roversi een vernieuwer die digitale technologieŽn beheerst en spannende en
visionaire beelden is blijven maken door hedendaagse figuren als Rihanna, Emma Watson en Kristen Stewart te
fotograferen. Zijn werk is op grote schaal gepubliceerd en internationaal tentoongesteld en wordt bewaard in de
collectie van de National Portrait Gallery, het Victoria and Albert Museum en het Museum of Modern Art, New York.

"Bedankt voor al jullie lieve verjaardagswensen, en aan Paolo en de National
Portrait Gallery voor deze drie speciale portretten". - Hertogin Catherine

De fotograaf Paolo Roversi op zijn Instagram: https://www.instagram.com/roversi/
"Gefeliciteerd met je verjaardag Kate! Blij om gefotografeerd te hebben: de Hertogin van
Cambridge voor de National Portrait Gallery ter gelegenheid van haar 40ste verjaardag."


Foto: Paolo Roversi / The Duke and Duchess of Cambridge (Kensington Palace)


Foto: Paolo Roversi / The Duke and Duchess of Cambridge (Kensington Palace)


Foto: Paolo Roversi / The Duke and Duchess of Cambridge (Kensington Palace)

Hertogin Catherine deelt ervaring van The Duke of Edinburgh's Award


In 2016 bracht Kensington Palace het volgende naar buiten namens Hertogin Catherine
ivm de viering van de 60ste verjaardag van The Duke of Edinburgh's Award:

"Ik begon met mijn Duke of Edinburgh's Award terwijl ik op Marlborough College zat, waar
ik mijn Bronze afrondde voordat ik mijn Gold Award kreeg terwijl ik in de zesde klas zat.

The Duke of Edinburgh's Award is zo'n geweldige manier voor jonge mensen om in zelfvertrouwen te groeien,
nieuwe vaardigheden te leren, als onderdeel van een team te werken en onderweg veel plezier te hebben.

Hoewel het behalen van mijn Gold Award soms een uitdaging was, is het een van mijn meest
memorabele ervaringen toen ik opgroeide, en ik zou het niet sterker kunnen aanbevelen."


Foto: Kensington Palace

Hertogin Catherine opgenomen in de Royal Victorian Order


Op 29 april 2019 heeft Koningin Elizabeth II Hertogin Catherine opgenomen in de Royal Victorian Order. Catherine heeft de hoogste rang in de
ridderorde gekregen: Dame Grand Cross. De Royal Victorian Order werd op 21 april 1896 in het leven geroepen door Koningin Victoria om mensen
te eren die haar persoonlijke diensten hebben bewezen. Koningin Elizabeth bepaalt zelf wie hem krijgt. De onderscheiding wordt vaak toegekend
aan familie van de Britse Monarch of aan personeel dat lange tijd de Koninklijke familie diende.

Wapenschild


Hertogin Catherine draagt de armen van haar man die gespietst zijn met die van haar vader. Het wapenschild werd op 19 april 2011 door het College of Arms
aan haar vader toegekend. Thomas Woodcock, Garter King of Arms, de hogere officier van het College of Arms, hielp het gezin met het ontwerp.
Het wapen van de Hertogin van Cambridge geeft aan dat zij de dochter is van Michael Middleton en de vrouw van de Hertog van Cambridge.


Foto: College of Arms / Wikipedia

Gezin


William heeft sinds eind 2003 een relatie met Catherine Elizabeth Middleton.
Sinds 16 november 2010 zijn Catherine en William officieel verloofd.
Prins William en Catherine verloofden zich in oktober 2010 tijdens een privťvakantie in Kenia en kreeg de verlovingsring van Prinses Diana.


Foto: http://www.princeofwales.gov.uk/


Foto: https://www.royal.uk/


Foto: Mario Testino / De Prins van Wales en Prins William


Foto: Mario Testino / De Prins van Wales en Prins William


Foto: Mario Testino / De Prins van Wales en Prins William


Foto: Mario Testino / De Prins van Wales en Prins William

Op 29 april 2011 om 11.00 uur (Engelse tijd) vond het huwelijk plaats tussen Prins William en Catherine Middleton in Westminster Abbey.
De dienst werd geleid door de The Dean of Westminster, John Hall, aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, en de bisschop van Londen, Richard Chartres.
Prins William vroeg zijn broer, Prins Harry, om zijn getuige te zijn.
Miss Catherine Middleton heeft haar zuster, Miss Philippa Middleton, gevraagd om haar Maid of Honour te zijn.


Foto: The British Monarchy / Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: The British Monarchy / Press Association / https://www.royal.uk/


Foto: The British Monarchy / Press Association / https://www.royal.uk/


Foto: The British Monarchy / Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Na de dienst in de Westminster Abbey reisden de Hertog en Hertogin van Cambridge in het State Landau van 1902 tijdens de rijtour naar Buckingham Palace.
Er waren vijf paardenkoetsen tijdens de rijtour, getrokken uit de Royal Mews.

De Landau van 1902 werd speciaal gebouwd voor Koning Edward VII in 1902 en was bedoeld om te worden gebruikt bij zijn kroning.
Het is het rijtuig in de meeste algemene gebruiken bij de Royal Mews en wordt gewoonlijk door de koningin gebruikt om buitenlandse
staatshoofden te verwelkomen wanneer ze op staatsbezoek in Groot-BrittanniŽ aankomen.


Foto: The British Monarchy / Press Association / https://www.royal.uk/


Foto: Kensington Palace / Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: The British Monarchy / Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: The British Monarchy / Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: The British Monarchy / Press Association / https://www.royal.uk/

Prins William en Catherine Middleton hadden de volgende bruidsmeisjes en bruidsjonkers gekozen:
Lady Louise Windsor (7 jaar oud en de dochter van The Earl and Countess of Wessex),
The Hon. Margarita Armstrong-Jones (8 jaar oud en de dochter van Viscount en Viscountess Linley),
Miss Grace van Cutsem (3 jaar oud en dochter van Meneer en Mevrouw Hugh van Cutsem),
Miss Eliza Lopes (3 jaar oud en dochter van Meneer en Mevrouw Harry Lopes),
Master William (Billy) Lowther-Pinkerton (10 jaar oud en zoon van Meneer en Mevrouw Jamie Lowther-Pinkerton),
Master Tom Pettifer (8 jaar oud en zoon van Meneer en Mevrouw Charles Pettifer).

Miss Grace van Cutsem en Master Tom Pettifer zijn petekinderen van Prins William.

De trouwring van de Hertogin Catherine was gemaakt van een stukje Welshe goud dat kort na de aankondiging van de
verloving aan Prins William werd gegeven door Koningin Elizabeth. De trouwring is ontworpen door juwelier Wartski.

De trouwjurk van Hertogin Catherine is ontworpen door Sarah Burton van Alexander McQueen.

Hertogin Catherine koos het Britse merk Alexander McQueen vanwege de schoonheid van het vakmanschap en het
respect voor traditioneel vakmanschap en de technische constructie van kleding. Hertogin Catherien wilde dat
haar jurk traditie en moderniteit combineerde met de artistieke visie die het werk van Alexander McQueen kenmerkt.
Hertogin Catherine werkte nauw samen met Sarah Burton bij het formuleren van het ontwerp van haar jurk.

De jurk belichaamt tijdloos Brits vakmanschap door getalenteerd en bekwaam vakmanschap uit het hele Verenigd Koninkrijk samen te brengen.
Het jurkontwerp is een eerbetoon aan de Arts and Crafts-traditie, die de waarheid bepleitte voor materialen en traditioneel vakmanschap
met behulp van eenvoudige vormen en vaak romantische decoratiestijlen. Het ontwerp van mevrouw Burton is gebaseerd op dit erfgoed en
geeft de snit en de ingewikkelde versiering bovendien een onderscheidend, eigentijds en vrouwelijk karakter.

De kanten applicatie voor het lijfje en de rok is met de hand gemaakt door de Royal School of Needlework, gevestigd in
Hampton Court Palace. Het kantontwerp is met de hand gemaakt (geappliqueerd) met behulp van de Carrickmacross-kanttechniek,
die in de jaren 1820 in Ierland is ontstaan. Individuele bloemen zijn met de hand uit kant gesneden en met de hand bewerkt
op ivoorkleurige zijden tule om een uniek en organisch ontwerp te creŽren, waarin de roos, distel, narcis en klaver zijn verwerkt.

Met de hand gesneden Engels kant en Frans Chantilly-kant is overal in het lijfje en de rok gebruikt en is gebruikt voor de onderrok.
Omdat veters uit verschillende bronnen komen, is er veel zorg aan besteed om ervoor te zorgen dat elke bloem dezelfde kleur had.
Het hele proces werd gecontroleerd en met de hand samengesteld door mevrouw Burton en haar team.

De jurk is gemaakt met ivoor en witte satijnen gazaar. De rok weerspiegelt een opengaande bloem, met witte satijnen gazaarbogen en plooien.
De sleep meet twee meter 70 centimeter. Het ivoorkleurige satijnen lijfje, dat is versmald in de taille en gewatteerd op de heupen, put
uit de Victoriaanse traditie van corsetry en is een kenmerk van de ontwerpen van Alexander McQueen. De achterkant is afgewerkt met 58 met
gazaar en organza bedekte knopen, vastgemaakt met Rouleau-lussen. De onderrok is gemaakt van zijden tule afgezet met Cluny-kant.

Frans Chantilly-kant werd gecombineerd met Engels Cluny-kant om met de hand te worden bewerkt in de Ierse Carrickmacross-handwerktraditie.

Alle andere stoffen die bij het maken van de jurk zijn gebruikt, zijn afkomstig van en geleverd
door Britse bedrijven. De stofkeuze volgde op uitgebreid onderzoek door Sarah Burton en haar team.

De Royal School of Needlework (RSN), gevestigd in Hampton Court Palace, assisteerde het Alexander McQueen-team bij het nauwkeurig uitsnijden
van de delicate motieven van de kantstoffen en het nauwkeurig plaatsen van de kantmotieven in het nieuwe ontwerp. De kantmotieven werden gespeld,
'ingelijst' en om de twee tot drie millimeter rond elk kantmotief gestoken met steeksteken. De arbeiders wasten elke dertig minuten hun handen
om het kant en de draden gaaf te houden, en de naalden werden om de drie uur vernieuwd om ze scherp en schoon te houden.

Onder de RSN-medewerkers bevonden zich de bestaande medewerkers, voormalige
medewerkers, docenten, afgestudeerden en studenten, met de jongste van 19 jaar.

Het werk van de RSN werd voornamelijk gebruikt voor de sleep en rok van de jurk van de
bruid, het lijfje en de mouwen, de schoenen van de bruid en de sluier van de bruid.

De sluier is gemaakt van zachte, ivoorkleurige zijden tule met een rand van met de hand geborduurde bloemen, die is geborduurd door de
Royal School of Needlework. De sluier wordt op zijn plaats gehouden door een Cartier Ďhaloí tiara, uitgeleend aan Hertogin Catherine
door Koningin Elizabeth. De Ďhaloí tiara werd gemaakt door Cartier in 1936 en werd drie weken voordat hij zijn broer als Koning opvolgde
gekocht door de Hertog van York (later Koning George VI) voor zijn Kertogin (later Koningin Elizabeth de Koningin Moeder). De tiara werd
door haar moeder aan Prinses Elizabeth (nu Koningin Elizabeth) aangeboden ter gelegenheid van haar 18e verjaardag.

De oorbellen van Hertogin Catherine, door Robinson Pelham, zijn met diamant bezette gestileerde eikenbladeren met
een peervormige diamant gezette druppel en een pavť gezette diamant eikel opgehangen in het midden. Inspiratie voor
het ontwerp komt van het nieuwe wapen van de familie Middleton, met eikels en eikenbladeren. De oorbellen zijn gemaakt
om de tiara na te bootsen. De oorbellen waren een persoonlijk geschenk aan de bruid van haar ouders voor haar trouwdag.

De trouwschoenen zijn met de hand gemaakt door het team van Alexander McQueen en zijn gemaakt van
ivoorkleurig duchesse-satijn met kant dat met de hand is geborduurd door de Royal School of Needlework.

Prins William heeft ervoor gekozen om op zijn trouwdag het uniform van de kolonel van de Irish Guards te dragen. Prins William, die in dienst
is bij alle drie de gewapende diensten en actief heeft gediend bij het leger (The Household Cavalry Regiment) en bij de Royal Air Force
(Search and Rescue Force), koos ervoor om het uniform te dragen van zijn senior ere-aanstelling in het leger.

Prins William draagt in Guard of Honour Order een Irish Guards Mounted Officer's uniform met een Forage Cap.

De Prins draagt een gouden en karmozijnrode sjerp en gouden zwaardstroppen, die beide worden
gedragen in aanwezigheid van een lid van de koninklijke familie. De Prins draagt geen zwaard.

De Prins draagt de kousenband met de vleugels van de Royal Air Force, de kousenbandster en de gouden jubileummedaille.

De tuniek, in Guards 'Red, heeft de kenmerkende indeling van de Ierse Guards met knoppen in groepen van vier.
Op de knoppen staat de Harp of Ireland met daarboven de Crown Imperial. De rangschikking van knoppen op het
uniform geeft de positie van de Irish Guards aan in de Order of Battle als het Fourth Regiment of Foot Guards

De Insignia of the Irish Guards on the Forage Cap is de achtpuntige ster van de meest illustere orde
van St. Patrick en heeft het motto van het regiment ĎQuis Separabit?í (ĎWie zal ons scheiden?í).

Het uniform is aangebracht door Kashket and Partners.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

De bruidstaart van het stel is gemaakt door Fiona Cairns.
De taart was een traditionele meerdere lagen fruit cake versierd met room en witte ijsvorming in de Joseph Lambeth techniek.


Foto: The British Monarchy / Press Association / https://www.royal.uk/

Ter gelegenheid van zijn huwelijk, verleende Koningin Elizabeth een Hertogdom aan Prins William van Wales.
Hij ontving de titels Hertog van Cambridge, Earl of Strathearn en Baron Carrickfergus.
Sinds hun huwelijk wordt het stel: Hertog en Hertogin van Cambridge genoemd.


Foto: Hugo Burnand / The British Monarchy / https://www.royal.uk/


Foto: Hugo Burnand / The British Monarchy / https://www.royal.uk/


Foto: Hugo Burnand / The British Monarchy / https://www.royal.uk/

Het boeket is een schildvormig boeket van mirte, lelietje-van-dalen, sweet William en hyacint.Het boeket is ontworpen door Shane Connolly en
is gebaseerd op de tradities van bloemen die van belang zijn voor de koninklijke familie, de familie Middleton en de taal van bloemen.

Het boeket bevat stengels van een mirte geplant in Osborne House, Isle of Wight, door Koningin Victoria in 1845,
en een takje van een plant die is gegroeid uit de mirte die wordt gebruikt in Koningin Elizabeth's bruidsboeket uit 1947.

De traditie van het dragen van mirte begon nadat Koningin Victoria een ruikertje met mirte kreeg van de grootmoeder van Prins Albert
tijdens een bezoek aan Gotha in Duitsland. In hetzelfde jaar kochten Koningin Victoria en Prins Albert Osborne House als een
familie-uitje en een takje uit het bosje werd geplant tegen de terrasmuren, waar het vandaag de dag nog steeds gedijt.

De mirte werd voor het eerst gedragen door de oudste dochter van Koningin Victoria, Prinses Victoria,
toen ze in 1858 trouwde, en werd gebruikt om de traditionele onschuld van een bruid aan te duiden.

Een traditie uit de twintigste eeuw is gegroeid dat het boeket van de bruid wordt geplaatst op het graf van de
onbekende soldaat, in de abdij van Westminster. Dit werd voor het eerst gedaan door de toekomstige koningin Elizabeth,
vůůr haar huwelijk met koning George VI in 1923, ter ere van haar broer, die in de Eerste Wereldoorlog was overleden.

Prins William en Hertogin Catherine kozen Wartski om de trouwring voor Hertogin Catherine te maken.
De ring is gemaakt van een stuk Welsh goud dat kort nadat de verloving was aangekondigd door Koningin Elizabeth
aan Prince William was gegeven. Er is slechts ťťn ring zijn, in overeenstemming met de wensen van het paar.

Wartski is een familiejuwelenbedrijf opgericht in 1865. Het eerste bedrijf was in Bangor en later verhuisde het bedrijf naar de badplaats Llandudno.
Wartski leverde de verlovings- en trouwringen aan de kleinzoon van Koningin Elizabeth, burggraaf Linley, toen hij met Serena Stanhope trouwde in 1993.
Ze maakten ook de trouwringen (ook van Welsh goud) voor de Prins van Wales en mevrouw Camilla Parker-Bowles voor hun bruiloft in 2005.
Wartski zijn al lang gevestigde begunstigden van de warrants van Koningin Elizabeth en de Prins van Wales.

De Hertogin van Cambridge heeft het boeket dat ze tijdens haar huwelijksceremonie in Westminster Abbey
droeg teruggebracht naar de abdij om te rusten op het graf van de onbekende soldaat.

Dit is een traditie die Koningin Elizabeth, de Koningin Moeder, is begonnen bij haar huwelijk met Koning George VI
ter nagedachtenis aan haar broer Fergus, die in 1915 tijdens de Slag om Loos tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gedood.


Foto: Westminster Abbey / https://www.westminster-abbey.org/

Prins William en Hertogin Catherine hebben 3 kinderen:
- Prins George Alexander Louis (22 juli 2013)
- Prinses Charlotte Elizabeth Diana (2 mei 2015)
- Prins Louis Arthur Charles (23 april 2018)

Vanaf 29 augustus 2017 wonen Prins William en Hertogin Catherine permanent in appartement 1A in Kensington Palace in Londen.
Ze blijven hun woning Anmer Hall in Norfolk op het landgoed Sandringham houden. Maar hun hoofdverblijf is tegenwoordig Kensington Palace.


Foto: Jason Bell/Camera Press / Clarence House


Foto: Chris Jelf / Kensington Palace


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: Chris Jackson / Kensington Palace

De Hertog en Hertogin van Cambridge delen graag een nieuwe foto van hun familie.
De foto, genomen door Matt Porteous, toont de Hertog en Hertogin met hun drie kinderen in Anmer Hall en staat op de kerstkaart van 2018.


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace

De Hertog en Hertogin van Cambridge zijn zeer verheugd om enkele nieuwe foto's van hun familie te delen tijdens hun bezoek op 19 mei 2019
aan de RHS - Royal Horticultural Society Back to Nature Garden op de RHS Chelsea Flower Show. De foto's zijn gemaakt door Matt Porteous.
De Hertogin van Cambridge heeft de RHS - Royal Horticultural Society Back to Nature Garden op de RHS Chelsea Flower Show ontworpen.


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: Kensington Palace / Kensington Palace


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Op 25 december 2019 deelt Kensington Palace een nieuwe foto, met de volgende tekst:

Vrolijk kerstfeest aan al onze volgers!

Deze foto van de Hertog van Cambridge, Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis
is eerder dit jaar gemaakt door de Hertogin van Cambridge in Norfolk.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Eerder is op 18 december 2019 de privť kerstkaart van Hertogin Catherine gedeeld op internet door de RAF Air Cadets.


Foto: RAF Air Cadets

De foto kwam ook voor in de Kersttoespraak van Koningin Elizabeth op 25 december 2019.


Foto: https://twitter.com/RoyalFamily

22 maart 2020: Aan nieuwe en oude moeders en gezinnen die vandaag samen en apart
oorbrengen - we denken aan jullie allemaal in deze moeilijke tijd. Gelukkige Moederdag.

1. De Hertog en Hertogin met hun kinderen
2. Diana, Prinses van Wales met Prins William en Prins Harry
3. Carole Middleton met haar dochter Catherine
4. Een kaart van Prins George aan zijn moeder deze Moederdag


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace


Foto: Jayne Fincher / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: The Duke & Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duke & Duchess of Cambridge / Kensington Palace / Een kaart van Prins George aan zijn moeder deze Moederdag.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Op 6 juni 2020 schreef Kensington Palace:
Als we het einde van de Vrijwilligersweek 2020 naderen, delen de Hertog en Hertogin van Cambridge met genoegen een
nieuwe foto van de Hertogin, omdat ze hun eigen rol hebben gespeeld in de nationale vrijwilligerspogingen.
In april bezochten The Duke and Duchess of Cambridge en hun familie het Sandringham Estate,
waar ze hun pakjes inpakten en afleverden bij geÔsoleerde gepensioneerden in de omgeving.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Op 20 juni 2020 schreef Kensington Palace:
De Hertog en Hertogin van Cambridge delen graag een nieuwe foto van de Hertog met Prins George,
Prinses Charlotte en Prins Louis voor de verjaardag van de Hertog van Cambridge morgen.
De foto is eerder deze maand gemaakt door de Hertogin van Cambridge.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Op 21 juni 2020 schreef Kensington Palace:
Gelukkige vaderdag!
Op de eerste foto: de Hertog van Cambridge met de Prins van Wales in Sandringham
in december 2019 en op de tweede foto: Michael Middleton met zijn dochter Catherine.
De foto van de Hertog van Cambridge met de Prins van Wales is gemaakt door de Hertogin van Cambridge.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Op 21 juni 2020 schreef Kensington Palace:
Bedankt iedereen voor je vriendelijke wensen op de verjaardag van de Hertog van Cambridge vandaag!
De foto's zijn eerder deze maand gemaakt door de Hertogin van Cambridge.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

We delen op 22 juli 2020 twee foto's gemaakt door de Hertogin van Cambridge voor de zevende verjaardag van Prins George!
Bedankt iedereen voor je zeer vriendelijke wensen op de verjaardag van Prins George vandaag!


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Op 26 september 2020: De Hertog en Hertogin van Cambridge zijn verheugd nieuwe foto's van hun familie te kunnen delen met David Attenborough.

De foto's zijn eerder deze week gemaakt in de tuinen van Kensington Palace, nadat de Hertog en Sir David een
openluchtvertoning bijwoonden van Sir Davids aankomende speelfilm 'David Attenborough: A Life On Our Planet'.

Met een gedeelde passie voor het beschermen van de natuurlijke wereld, blijven ze elkaar steunen in hun missies
om enkele van de grootste milieu-uitdagingen aan te pakken waarmee onze planeet wordt geconfronteerd.

Dit houdt onder meer in dat we samenwerken aan The Earthshot Prize, de meest prestigieuze wereldwijde
milieuprijs in de geschiedenis - waarover de komende weken meer details zullen worden gedeeld.

Toen ze elkaar ontmoetten, gaf Sir David Prins George een tand van een gigantische
haai met de wetenschappelijke naam carcharocles megalodon ('grote tand').

Sir David vond de tand tijdens een gezinsvakantie naar Malta eind jaren zestig, ingebed in de zachtgele kalksteen van het
eiland, die ongeveer 23 miljoen jaar geleden tijdens het Mioceen werd gelegd. Carcharocles wordt verondersteld te zijn
uitgegroeid tot 15 meter lang, wat ongeveer twee keer zo lang is als de Grote Witte, de grootste haai die tegenwoordig leeft.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: The British Monarchy

Op 3 oktober 2020 plaatste Kensington Palace een heel leuk filmpje van Sir David Attenborough, Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis online.
Sir David Attenborough, we hebben enkele vragen voor u. Het filmpje is te bekijken op de pagina: "Koninklijke Filmpjes".


Foto: Kensington Palace

De Koningin en de Hertog van Edinburgh kijken naar een jubileumkaart gemaakt door Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis,
naast andere kaarten en brieven die door weldoeners zijn gestuurd om morgen, 20 november 2020 hun 73e huwelijksverjaardag te vieren.


Foto: Chris Jackson/Getty Images / The British Monarchy

Wij wensen Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van Edinburgh een heel gelukkige huwelijksverjaardag!


Foto: Kensington Palace

Op 22 november 2020 schreef Kensington Palace: Helaas is afgelopen weekend onze lieve hond, Lupo, overleden.
Hij is de afgelopen negen jaar het hart van ons gezin geweest en we zullen hem enorm missen. - William en Catherine


Foto: Kensington Palace

De Hertog en Hertogin en hun familie woonden op 11 december 2020 een speciale pantomime-uitvoering bij
van de Pantoland van de Nationale Loterij in The Palladium, die werd gehouden om sleutelarbeiders en
hun families te bedanken voor hun fenomenale inspanningen dit jaar.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

16 december 2020: De Hertog en Hertogin zijn verheugd om een nieuwe
foto van hun familie te delen, dat dit jaar op hun kerstkaart staat.


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace

14 maart 2021: Moederdag zal dit jaar weer anders zijn (Corona pandemie).

Velen van ons zullen gescheiden zijn van onze dierbaren, maar kijken uit naar een tijd
in de niet al te verre toekomst waarin we onze moeder weer een knuffel kunnen geven.

Maar voor degenen die rouw lijden, kan het vandaag een bijzondere uitdaging zijn.

Elk jaar op Moederdag maken George, Charlotte en Louis kaarten ter herinnering aan hun oma, Diana, voor William.

Wat uw omstandigheden ook zijn, we denken aan u op Moederdag.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

We vieren vandaag twee andere speciale moeders.

Moederdagtaart gemaakt door George, Charlotte en Louis.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

22 april 2021: Morgen drie!
Genomen eerder deze week door de Hertogin voordat hij vertrok naar zijn eerste dag op The Willcocks
Nursery School, zijn de Hertog en Hertogin verheugd om een nieuwe foto van Prins Louis te delen.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

29 april 2021: 10 jaar getrouwd! Deze foto's zijn deze week gemaakt voorafgaand
aan de 10de huwelijksverjaardag van de Hertog en Hertogin van Cambridge.


Foto: Chris Floyd / Kensington Palace


Foto: Chris Floyd / Kensington Palace

1 mei 2021: De Hertog en Hertogin van Cambridge hebben een nieuwe foto vrijgegeven van Prinses Charlotte ter gelegenheid
van haar zesde verjaardag morgen. De foto is dit weekend gemaakt door de Hertogin van Cambridge in Norfolk.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

21 juli 2021: Morgen acht jaar! Bedankt voor al je lieve berichten voor de achtste verjaardag van Prins George!


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

7 augustus 2021: We wilden deze prachtige pauw- en rode admiraalvlinders delen
als onderdeel van het Big Butterfly Count-initiatief dat in het VK plaatsvindt.

Save Butterflies moedigen ons allemaal aan om deze ongelooflijke wezens te tellen,
want het zijn niet alleen prachtige wezens om in de buurt te zijn, maar ze zijn
ook extreem belangrijk. Vlinders zijn vitale onderdelen van het ecosysteem als
zowel bestuivers als componenten van de voedselketen.

Hopelijk kun je het totaal van vorig jaar verslaan, Save Butterflies!


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

10 december 2021: We zijn verheugd om een nieuwe foto van de familie
te delen, die op de kerstkaart van dit jaar staat. De foto is gemaakt
tijdens een familie vakantie eerder dit jaar in JordaniŽ.


Foto: Kensington Palace

Op 19 december 2021 in de Royal Variety Performance 2021-brochure van de Royal
Variety Charity werd een oude/nieuwe foto gedeeld van William en Catherine.


Foto: Royal Variety Performance 2021-brochure / Chris Jackson

31 december 2021: Iedereen een gelukkig nieuwjaar gewenst!


Foto: Alex Bramall / Kensington Palace

Op 23 april 2022 vierde Prins Louis alweer zijn vierde verjaardag.
Ter gelegenheid hiervan werden er vier nieuwe foto's vrijgegeven.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Op 2 mei 2022 vierde Prinses Charlotte alweer haar zevende verjaardag.
Ter gelegenheid hiervan werden er drie nieuwe foto's vrijgegeven.


Foto: The Dukess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Dukess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Dukess of Cambridge / Kensington Palace

Op 19 juni 2022 werd Vaderdag gevierd. Kensington Palace gaf hiervoor een nieuwe foto vrij.


Foto: The Dukess of Cambridge / Kensington Palace

Gezamenlijk Wapenschild


Op 27 september 2013 hebben Prins William en Hertogin Catherine een gezamenlijk wapenschild als echtpaar gekregen.
Het schild aan de linkerzijde is van Prins William die hij toegekend kreeg van Koningin Elizabeth II op zijn 18e verjaardag.
Het schild aan de rechterzijde is van Hertogin Catherine die het wapenschild toont van de familie Middleton, die Koningin Elizabeth II
op 19 April 2011 toekende aan de familie Middleton.


Foto: Foto: College of Arms / Wikipedia

Eerste officiŽle gezamenlijke portret van de hertog en hertogin van Cambridge, 23 juni 2022


Het eerste officiŽle portret van de Hertog en Hertogin van Cambridge, door de bekroonde
Britse kunstenaar Jamie Coreth, is voor het publiek tentoongesteld in het Fitzwilliam Museum.

De Hertog en Hertogin hadden donderdag 23 juni 2022 de gelegenheid om het schilderij,
dat in 2021 in opdracht van het Cambridgeshire Royal Portrait Fund is gemaakt, te
bezichtigen. Tijdens hun bezoek ontmoetten Hunne Koninklijke Hoogheden Jamie Coreth,
aanhangers van het project, en Lady Sibyl Marshall - de vrouw van wijlen Sir Michael
Marshall, die oorspronkelijk het idee opperde om het portret te maken.

Tijdens het bezoek namen kinderen van groep 3 van The Shade Primary School en groep 9
van Soham Village College, onderdeel van de Staploe Multi Academy Trust, deel aan een
sessie Kijken naar kunst: mensen en plaatsen die zich richt op hoe mensen worden afgebeeld
in kunst. Tijdens de tentoonstelling in Fitzwilliam zal het Cambridgeshire Royal Portrait
Fund blijven samenwerken met het museum om ervoor te zorgen dat het portret wordt gebruikt
als een middel om kinderen en jongeren van alle achtergronden uit de hele provincie aan te
moedigen zich te interesseren voor kunst in al haar vormen.

Jamie Coreth, kunstenaar, zei:

'Het was het meest buitengewone voorrecht van mijn leven om gekozen te zijn om dit schilderij
te schilderen. Ik wilde Hunne Koninklijke Hoogheden laten zien op een manier waarop ze zowel
ontspannen en benaderbaar, als elegant en waardig overkwamen. Omdat dit het eerste portret is
dat hen samen weergeeft, en vooral tijdens hun tijd als de hertog en hertogin van Cambridge,
wilde ik dat het beeld een gevoel van evenwicht oproept tussen hun openbare en privťleven.
Het stuk is in opdracht gemaakt als een geschenk voor de mensen van Cambridgeshire, en ik
hoop dat ze er net zoveel plezier aan zullen beleven als ik heb gehad bij het maken ervan.'

Bezoekers kunnen het portret gedurende een eerste periode van drie jaar in
het Fitzwilliam Museum bekijken, waarna het kunstwerk zal worden tentoongesteld
in andere gemeenschappelijke ruimtes en galerieŽn in Cambridgeshire.


Foto: De Hertog en Hertogin van Cambridge, 2022 door
Jamie Coreth, Jamie Coreth/Fine Art Commissions.

Andere foto's van familie aangelegenhedenFoto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Alexi Lubomirski / The British Monarchy / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Prinses Eugenie en de heer Jack Brooksbank zijn gefotografeerd in de Witte White Drawing Room, Windsor Castle met (van links naar rechts):
De heer Thomas Brooksbank, Mevrouw Nicola Brooksbank, De heer George Brooksbank, Prinses Beatrice van York, Sarah, hertogin van York, De Hertog van York.
Middelste rij: Prins George van Cambridge, Prinses Charlotte van Cambridge, Hare Majesteit de Koningin, Zijne Koninklijke Hoogheid De hertog van Edinburgh,
Miss Maud Windsor, De heer Louis De Givenchy. Voorste rij: Miss Theodora Williams, Miss Mia Tindall, Miss Isla Phillips en Miss Savannah Phillips.
Foto: Alex Bramall / The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Prinses Eugenie en de heer Jack Brooksbank zijn gefotografeerd in de White Drawing Room, Windsor Castle met (van links naar rechts):
Achterste rij: Prins George van Cambridge, Prinses Charlotte van Cambridge, Miss Theodora Williams, Miss Isla Phillips en De heer Louis De Givenchy.
Voorste rij: Miss Mia Tindall, Miss Savannah Phillips en Miss Maud Windsor.
Foto: Alex Bramall / The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Op 13 november 2018 in de avond werden er twee nieuwe familiefoto's vrijgegeven van Kroonprins Charles voor zijn 70ste verjaardag.
De foto's zijn gemaakt door Chris Jackson in de tuin van Clarence House.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse

Op 23 april 2019, ter ere van de 1ste verjaardag van Prins Louis gaf Clarence House nog een
foto vrij van zijn familie die ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag is gemaakt.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse

Op 18 november 2018 verscheen The Sunday Times Magazine met exclusieve foto's van Kroonprins Charles voor zijn 70ste verjaardag.
De foto's zijn gemaakt door Chris Jackson. Hierin verscheen ook een nieuwe foto van Kroonprins Charles met zijn zonen.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://www.instagram.com/thestmagazine/

Op 25 december 2018 woonden Koningin Elizabeth en de rest van de Koninklijke Familie de
kerstochtenddienst in de St.Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk bij.
Bij de foto's die erna werden verspreid stond de volgende tekst: Wishing everyone a very Merry Christmas!


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Press Associaton / https://www.royal.uk/


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Associaton / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Een receptie ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het officieel bekrachtigen
van de titel The Prince of Wales voor Prins Charles, 5 maart 2019


Op 5 maart 2019 woonden The Prince of Wales en The Duchess of Cornwall een receptie bij in Buckingham Palace, gastvrouw was
Hare Majesteit Koningin Elizabeth II, ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de investuur of The Prince of Wales.

De Hertog en Hertogin van Cambridge, de Hertog en Hertogin van Sussex en The Princess Royal, samen met premier Theresa May,
waren onder de gasten om de vijftigjarige dienst van de Prins van Wales te eren aan Wales, het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest.
Welsh band Stereophonics, die in hun vroege dagen werden gesteund door The Prince's Trust, waren ook aanwezig, evenals Games of Thrones-acteur Owen Teale.

De speciale receptie bood ook de gelegenheid om een scala van Welsh goede doelen, organisaties en bedrijven ondersteund door de Prins te vieren,
met vertegenwoordigers aanwezig van Prince's Trust Cymru, Llangollen International Musical Eisteddfod en het BBC National Orchestra & Chorus of Wales.

Koningin Elizabeth gaf Prins Charles de titel de Prins van Wales op 26 juli 1958, op de leeftijd van 9 jaar en de titel werd officieel
bekrachtigd in een ceremonie door Koningin Elizabeth op 1 juli 1969 in Caernarfon Castle.
De inhuldiging Regalia gedragen door Zijne Koninklijke Hoogheid in 1969 was te zien, met inbegrip van de Inhuldiging Coronet,
Sword, Ring en Rod, evenals de Letter Patent voor de creatie van Charles, Hertog van Cornwall als The Prince of Wales in 1958.

De receptie begon met een muzikale uitvoering in de Ballroom door studenten van het Royal Welsh College of Music and Drama, waarvan Kroonprins Charles
beschermheer van is. De uitvoering omvatte een nieuw stuk geschreven voor de verjaardag door Welsh componist Paul Mealor, geÔnspireerd door de legende
van Lady of Llyn y Fan, een bergmeer in de buurt van het huis van de prins in Wales, Llwynywermod in Carmerthenshire.


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy en Kensington Palace / https://twitter.com/RoyalFamily / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: The British Monarchy en Kensington Palace / https://twitter.com/RoyalFamily / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Sprekend over Zijne Koninklijke Hoogheid de aartsbisschop van Canterbury, The Most Rev Justin Welby:
We hebben gezien hoe de eer om die titel te krijgen rijkelijk is terugbetaald - in de liefde van de Prins van Wales voor het land wiens naam hij draagt,
en in het diepe respect dat hij altijd heeft getoond voor het land, voor de taal en het meeste allemaal natuurlijk voor de mensen.


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Koningin Elizabeth en leden van de Koninklijke Familie op Eerste Kerstdag 2019, 25 december 2019


De Koningin en leden van de koninklijke familie hebben op 25 december 2019 de ochtenddienst bijgewoond in de kerk van Sandringham.
De koninklijke familie brengt traditioneel Kerstmis en Nieuwjaar door in Sandringham House, het landgoed van de Koningin in Norfolk.
Op 25 december 2019 begroetten Koningin Elizabeth en andere leden van de Koninklijke Familie het publiek voordat ze de dienst in Norfolk bijwoonden.


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/

Vier generatie foto


Voor de 90ste verjaardag heeft Royal Mail op 20 april 2016 een nieuwe postzegel uitgebracht
met vier generaties Britse Royals: Elizabeth, Charles, William en George.
De postzegels zijn onderdeel van een foto waar de vier familieleden met elkaar poseren.
De foto is gemaakt in de zomer van 2015 in de White Drawing Room op Buckingham Palace.


Foto: Ranald Mackechnie / Royal Mail


Foto: Ranald Mackechnie / Royal Mail

De koninklijke familie steunt gemeenschapsinitiatief 'Together at Christmas', 20 december 2019


Vier generaties van de koninklijke familie zijn op 20 december 2019 samengekomen om het
'Together at Christmas'-initiatief van The Royal British Legion te ondersteunen.


Foto: The Royal Family, Kensington Palace en Clarence House / Chris Jackson / Getty Images


Foto: The Royal Family, Kensington Palace en Clarence House / Chris Jackson / Getty Images

Nieuwe vier generatie foto, 3 januari 2020


Om het begin van een nieuw decennium te markeren, het jaar 2020, is een portret uitgebracht op 3 januari 2020 van
Hare Majesteit Koningin Elizabeth en Hunne Koninklijke Hoogheden De Prins van Wales, De Hertog van Cambridge en Prins George.
Het portret is gemaakt op 20 december 2019 door Ranald Mackechnie in de Troonzaal in Buckingham Palace.


Foto: Ranald Mackechnie / The British Monarchy

Aankondiging van het overlijden van The Duke of Edinburgh, 9 april 2021


Met diepe droefheid heeft Hare Majesteit de Koningin het overlijden aangekondigd van haar
geliefde echtgenoot, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh.

Zijne Koninklijke Hoogheid is vanmorgen vredig overleden in Windsor Castle.

De koninklijke familie rouwt samen met mensen over de hele wereld om zijn verlies.

Verdere aankondigingen zullen te zijner tijd worden gedaan op www.royal.uk


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Tijdens de coronaviruspandemie, en in het licht van het huidige overheidsadvies en richtlijnen voor sociale afstand,
worden aangepaste begrafenis- en ceremoniŽle regelingen voor Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van Edinburgh
overwogen door Hare Majesteit de Koningin. Details zullen te zijner tijd worden bevestigd.

In overeenstemming met het volksgezondheidsadvies wordt leden van het publiek gevraagd om de huidige regeringsrichtlijnen
te blijven volgen, zich niet in menigten te verzamelen en geen koninklijke residenties te bezoeken om hun respect te betuigen.

Gedurende deze tijd vraagt de koninklijke familie dat leden van het publiek overwegen een donatie te doen
aan een goed doel in plaats van bloemenhulde achter te laten ter nagedachtenis aan de Hertog van Edinburgh.

Op de website https://www.royal.uk/ is een online condoleanceregister
beschikbaar voor degenen die berichten willen achterlaten.

Vlaggen van de Unie hangen halfstok in alle koninklijke woningen die de vlag van de Unie voeren.
De Royal Standard blijft wapperen op Windsor Castle, waar de Koningin verblijft.

Begrafenis van de Hertog van Edinburgh


De begrafenis van de Hertog van Edinburgh vindt plaats op zaterdag 17 april 2021 om 15.00 uur in
St. Georgeís Chapel, Windsor. De uitvaartdienst begint om drie uur met een nationale minuutstilte.
De dienst wordt voorafgegaan door een ceremoniŽle processie op het terrein van Windsor Castle.

De plannen voor de begrafenis zijn in overeenstemming met de persoonlijke wensen van
de Hertog van Edinburgh, en de gelegenheid zal het leven van de Hertog en zijn meer
dan 70 jaar dienst aan de Koningin, het VK en het Gemenebest erkennen en vieren.

Het zal een ceremoniŽle koninklijke begrafenis zijn, hetzelfde als voor Koningin Elizabeth de koningin-moeder,
in plaats van een staatsbegrafenis - iets dat over het algemeen is voorbehouden aan vorsten. De plannen zijn
goedgekeurd door de Koningin en weerspiegelen passend overheidsadvies.

Overzicht


De kist van de Hertog van Edinburgh, bedekt met de persoonlijke standaard van Zijne Koninklijke Hoogheid en gekleed met een
bloemenkrans, zal aanvankelijk rusten in de privťkapel in Windsor Castle, waar hij zal blijven tot de dag van de begrafenis.

Op zaterdag 17 april 2021 zal de kist van The Duke of Edinburgh worden verplaatst door een Bearer Party, gevonden
door The Queenís Company, 1st Battalion Grenadier Guards. In de Quadrangle bij Windsor Castle zullen representatieve
detachementen worden geplaatst die zijn ontleend aan de militaire speciale relaties van Zijne Koninklijke Hoogheid.

De kist van Zijne Koninklijke Hoogheid zal worden vervoerd in een speciaal gebouwde Land Rover - waar de Hertog bij
het ontwerp van betrokken was - geflankeerd door militaire Pall Dragers, in een kleine ceremoniŽle processie van de
Staatsingang naar St George's Chapel, voor de begrafenisdienst. Leden van de koninklijke familie en The Duke of
Edinburgh's Household lopen achter de kist van de Quadrangle, Chapel Hill af en het Horseshoe Cloister binnen.
De uitvaartdienst begint om 15.00 uur met een nationale minuutstilte.

De uitvaartdienst wordt bijgewoond door Hare Majesteit de Koningin en leden van de koninklijke familie. De kist,
gedragen door een Bearer Party, gevonden door de Royal Marines, zal bovenaan de West Steps of St Georgeís Chapel
worden ontvangen door de Dean of Windsor en de aartsbisschop van Canterbury. De marinekap en het zwaard van de
Hertog van Edinburgh zullen voorafgaand aan de dienst op de kist worden geplaatst en de insignes van Zijne
Koninklijke Hoogheid zullen op het altaar van de kapel worden gelegd. Aan het einde van de dienst zal
Zijne Koninklijke Hoogheid worden begraven in de Royal Vault in St George's Chapel.

Openbare rouw


De Koningin heeft de aanbeveling van de premier goedgekeurd dat er een periode van nationale
rouw zal zijn die begint op vrijdag 9 april 2021 tot en met zaterdag 17 april 2021, de dag
van de begrafenis. Dit betekent dat vlaggen van de Unie halfstok worden gehangen op koninklijke
woningen, overheidsgebouwen, vestigingen van de strijdkrachten en Britse posten in het buitenland.

De Royal Standard blijft op volle mast vliegen.

Daarnaast is het de wens van de Koningin dat de koninklijke familie vanaf vrijdag 9 april 2021
twee weken Royal Mourning in acht neemt, t/m 23 april 2021. Koninklijke rouw zal worden waargenomen
door leden van de koninklijke familie en hun huishoudens, samen met troepen die zich inzetten voor
ceremoniŽle plichten. Gedurende deze periode zullen de leden van de koninklijke familie opdrachten
blijven aangaan die zijn afgestemd op de omstandigheden. Waar nodig worden rouwbanden gedragen.

Details van de ceremonie


Voorafgaand aan de begrafenis zal de kist, vergezeld door de Dean of Windsor en de Lord
Chamberlain, worden verplaatst naar de State Entrance van Windsor Castle door een Bearer
Party die is gevonden door The Queenís Company, 1st Battalion Grenadier Guards.

De Dean en de Lord Chamberlain zullen dan hun weg banen naar St. George's Chapel.

De Constable en de gouverneur van Windsor Castle zullen aanwezig
zijn bij de ingang van de staat voor het vertrek van de Coffin.

Op het gras in de Quadrangle zullen representatieve afdelingen worden geplaatst die zijn ontleend aan de militaire speciale
relaties van Zijne Koninklijke Hoogheid. De Quadrangle zal ook worden bekleed door de Household Cavalry en The Foot Guards.

De optocht stapt af van State Entree op 14.45 uur.

De Band of the Grenadier Guards, waarvan de hertog van Edinburgh 42 jaar kolonel was, zal de processie leiden.

Ze zullen worden gevolgd door de partij van de generaal-majoor en vervolgens de dienstchefs, die
de nauwe relatie van Zijne Koninklijke Hoogheid met alle gebieden van Defensie weerspiegelen.

De Coffin, gedragen op de Land Rover, zal worden geflankeerd door Pall Dragers die afkomstig zijn uit de
Special Relationships van Zijne Koninklijke Hoogheid - de Royal Marines, Regiments, Corps en Air Stations.

De Prins van Wales en leden van de koninklijke familie zullen te voet deelnemen aan de processie, direct
achter The Duke of Edinburgh's Coffin, samen met personeel van His Royal Highness's Household.

Om 14.40 uur zal de kist tevoorschijn komen bij de ingang van de State Entrance en iedereen in de processie en in
de quadrangle zal complimenten geven. De Bearer Party plaatst de Coffin op de Land Rover en trekt zich terug.

Om 14.45 uur verlaat de processie de ingang van de State Entrance voor de westelijke trappen van de St. George's Chapel.
De route van de processie, die wordt omzoomd door vertegenwoordigers van de Royal Navy, Royal Marines, The Highlanders,
4th Battalion Royal Regiment of Scotland en de Royal Air Force, is als volgt:

- State Entrance, Windsor Castle
- Engine Court
- Chapel Hill
- Parade Ground
- Horseshoe Cloister

Minute Guns worden afgevuurd door The King's Troop Royal Horse Artillery vanaf
de East Lawn bij Windsor Castle gedurende de processie. De avondklok zal luiden.

Om 14.53 uur arriveert de Land Rover aan de voet van de West Steps of St. Georgeís Chapel.

Een erewacht en een band van The Rifles zullen de Coffin met het volkslied ontvangen wanneer de Coffin
het Horseshoe Cloister binnengaat en eindigt wanneer de Land Rover tot stilstand komt bij de West Steps.

In het Horseshoe Cloister zullen de Commonwealth Defence Advisers
uit Canada, AustraliŽ, Nieuw-Zeeland en Trinidad en Tobago zijn.

De westelijke trappen van de St. George's Chapel worden omzoomd
door een Dismounted Detachment of the Household Cavalry.

Een Royal Navy Piping Party van 1 Chief Petty Officer en 5 Ratings zal
aanwezig zijn aan de zuidkant van de West Steps of St. George's Chapel.

De Piping Party zal de 'Still' blazen zodra de Land Rover stationair staat aan de voet van de West Steps.

The Bearer Party zal de Coffin optillen en de West Steps opgaan en stoppen bij de tweede landing.
De Piping Party zal de 'Zijde' blazen. De Coffin zal pauzeren voor de Nationale Minuut Stilte om 15.00 uur.

Op de top van de West Steps zal de Dean of Windsor, samen met de aartsbisschop van Canterbury, de Coffin ontvangen.

Allen die hebben deelgenomen aan de processie zullen de St. George's Chapel niet betreden, behalve
de leden van de koninklijke familie en de kabinetschef van Zijne Koninklijke Hoogheid.

Als de deuren van de St. George's Chapel sluiten, zal de Royal Navy Piping Party de 'Carry On' blazen.

De Land Rover, Service Chiefs, Realm Defense Advisers, Body Guards, Military Knights of Windsor, samen
met vertegenwoordigers van Special Relationships zullen tijdens de uitvaartdienst in stilte uiteenvallen.

De uitvaartdienst begint zodra de kist de St. George's Chapel binnengaat
en in processie naar de Catafalque in het Quire wordt gedragen.

De 'insignes' van de hertog van Edinburgh - de medailles en onderscheidingen die Zijne Koninklijke
Hoogheid zijn toegekend door het Verenigd Koninkrijk en de landen van het Gemenebest - samen met het
stokje van zijn veldmaarschalk en Royal Air Force Wings, samen met insignes van Denemarken en
Griekenland, wordt voorgepositioneerd op kussens op het altaar in de St. George's Chapel.

Nadere details over de uitvaartdienst en de volgorde van dienstverlening zullen te zijner tijd worden vrijgegeven.

De Begrafenis ceremonie

Op 17 april 2021 vond de begrafenis van Prins Philip plaats:

De begrafenis van de Hertog van Edinburgh was een "ceremoniŽle koninklijke begrafenis" zijn, dezelfde als die van Koningin
Elizabeth de koningin-moeder. Het was geen "staatsbegrafenis" - iets dat over het algemeen is voorbehouden aan vorsten.

De decaan van Windsor leidde de uitvaartdienst en de aartsbisschop van Canterbury sprak de zegen uit.

Vanwege de volksgezondheidsrichtlijnen waren sommige elementen van het begrafenisplan gewijzigd,
hoewel de dag nog steeds erg in overeenstemming was met de wensen van Zijne Koninklijke Hoogheid.

De begrafenis werd live uitgezonden op tv en radio zodat mensen over de hele wereld konden deelnemen aan de rouw om de Hertog.

Lopende volgorde:

Op zaterdag 17 april 2021 om 14.40 uur kwam de kist uit de State Entrance van Windsor Castle in de Quadrangle,
gevolgd door de leden van de koninklijke familie die in de processie liepen. Allen in de Quadrangle gaven
de kist een Royal Salute voordat de kist op de Land Rover werd geplaatst.

De Koningin vertrok van de Sovereign's Entrance in de State Bentley.

De processie bewoog zich richting St. George's Chapel, door Engine Court, Chapel Hill Parade Ground en het
Horseshoe Cloister binnen, en kwam aan bij de West Steps. De processieroute werd omzoomd door vertegenwoordigers
van de Royal Navy, de Royal Marines, de Highlanders en 4th Battalion Royal Regiment of Scotland en de Royal Air Force.

Minute Guns werden afgevuurd door The King's Troop Royal Horse Artillery vanuit de East Lawn
van Windsor Castle voor de duur van de processie. De Curfew Tower Bell luidde ook.

De leden van de koninklijke familie die te voet achter de kist volgden waren:
- The Princess Royal en The Prince of Wales
- De Graaf van Wessex en Forfar en de Hertog van York
- De Hertog van Sussex, Mr. Peter Phillips en De Hertog van Cambridge
- Vice-admiraal Sir Tim Laurence en de Graaf van Snowdon

Het volkslied speelde toen de kist arriveerde bij Horseshoe Cloister, waar het werd opgewacht door
vertegenwoordigers van het Gemenebest en een gedemonteerd detachement van de Household Cavalry.

The Bearer Party droeg de kist de westelijke trappen van de kapel op voordat ze om 15.00 uur pauzeerde voor een
nationale minuutstilte. De decaan van Windsor en de aartsbisschop van Canterbury ontvingen vervolgens de kist.

Toen de deuren van de St.George's Chapel sloten, gaf de Royal Navy Piping Party de 'Carry On'

Leden van de koninklijke familie:

De volgende leden van de koninklijke familie wonen de uitvaartdienst in de kapel bij:

- De Hertogin van Cornwall
- De Gravin van Wessex en Forfar
- Burggraaf Severn
- De Lady Louise Mountbatten-Windsor
- De Hertogin van Cambridge
- Meneer en mevrouw Mike Tindall
- Prinses Beatrice, mevrouw Edoardo Mapelli Mozzi
- De heer Edoardo Mapelli Mozzi
- Prinses Eugenie, mevrouw Jack Brooksbank
- Meneer Jack Brooksbank
- The Lady Sarah en de heer Daniel Chatto
- De Hertog van Gloucester
- De Hertog van Kent
- Prinses Alexandra, the Hon. Lady Ogilvy
- The Hereditary Prince of Baden
- The Landgrave of Hesss
- The Prince of Hohenlohe-Langenburg
- De Gravin Mountbatten van Birma

De aanwezigen droegen mondkapjes voor de dienst en leden van de
koninklijke familie dragen een dagjurk of ochtendjas met medailles.

Tijdens de dienst zong een klein koor van vier muziekstukken gekozen door The Duke of Edinburgh. Het koor bevond zich in
de Nave, weg van de zittende gemeente, en in overeenstemming met de volksgezondheidsrichtlijnen was er geen samenzang.

De uitvaartdienst werd geleid door de decaan van Windsor en duurde ongeveer 50 minuten.

Aan het einde van de dienst werd de kist van de Hertog van Edinburgh in de Royal Vault neergelaten.
De aartsbisschop van Canterbury sprak de zegen uit en het volkslied werd gezongen door het koor.

Hare Majesteit de Koningin, leden van de koninklijke familie en de familie van de
Hertog van Edinburgh verlieten vervolgens de kapel via de Galilea Porch.

De Orde van de dienst is te bekijken op de pagina: "Buitenlandse Vorstenhuizen".

De Prins van Wales geeft een eerbetoon aan de Hertog van Edinburgh, namens Koninklijke Familie


Op 10 april 2021 sprak de Prins van Wales de pers toe met de volgende woorden over Prins Philip:

Ik wilde in het bijzonder zeggen dat mijn vader, naar ik veronderstel de afgelopen 70 jaar, de meest opmerkelijke,
toegewijde dienst heeft bewezen aan The Queen, aan mijn familie en aan het land, maar ook aan het hele Gemenebest.

Zoals u zich kunt voorstellen, missen mijn familie en ik mijn vader enorm. Hij was een zeer geliefde en gewaardeerde
figuur en afgezien van al het andere, kan ik me voorstellen, zou hij zo diep geraakt zijn door het aantal andere
mensen hier en elders in de wereld en het Gemenebest, die volgens mij ook ons verlies en onze leed.

Mijn lieve papa was een heel bijzonder persoon waarvan ik denk dat het vooral verbaasd zou zijn geweest over
de reactie en de ontroerende dingen die over hem zijn gezegd en vanuit dat oogpunt zijn wij, mijn familie, daar
enorm dankbaar voor. Het zal ons steunen in dit specifieke verlies en in deze bijzonder droevige tijd. Dank u.

Een verklaring van The Princess Royal na de dood van The Duke of Edinburgh


Op 11 april 2021 gaf The Princess Royal een verklaring vrij over het overlijden van haar vader.

Je weet dat het gaat gebeuren, maar je bent er nooit echt klaar voor. Mijn vader is mijn leraar geweest, mijn
supporter en mijn criticus, maar het is vooral zijn voorbeeld van een goed geleefd leven en vrije dienstverlening,
gezien dat wat ik het liefst wilde navolgen. Zijn vermogen om elke persoon als een individu op zichzelf te behandelen
met zijn eigen vaardigheden, komt door alle organisaties waarbij hij betrokken was.

Ik beschouw het als een eer en een voorrecht om gevraagd te zijn in zijn voetsporen te treden
en het was een genoegen hem in contact te hebben gehouden met hun activiteiten. Ik weet hoeveel
hij voor hen betekende, in het VK, in het Gemenebest en in de rest van de wereld.

Ik zou willen benadrukken hoeveel waardering de familie heeft voor de berichten en herinneringen van zoveel mensen
wier leven hij ook raakte. We zullen hem missen, maar hij laat een erfenis na die ons allemaal kan inspireren.

In liefdevolle herinnering: Zijne Koninklijke Hoogheid De Hertog van
Edinburgh, 1921-2021, Verklaring van Prins Harry, de Hertog van Sussex


Op 12 april 2021 gaf Prins Harry een verklaring vrij over het overlijden van zijn opa.

"Mijn grootvader was een man van dienstbaarheid, eer en veel humor. Hij was authentiek
zichzelf, met een serieus scherpe humor, en kon de aandacht van elke kamer vasthouden
vanwege zijn charme - en ook omdat je nooit wist wat hij daarna zou zeggen.

Hij zal worden herinnerd als de langst regerende gemaal van de Monarch, een gedecoreerde militair, een Prins
en een Hertog. Maar voor mij, zoals velen van jullie die een geliefde of grootouder hebben verloren door de pijn
van het afgelopen jaar, was hij mijn opa: meester van de barbecue, legende van geklets en brutaal tot het einde.

Hij is een rots voor Hare Majesteit de Koningin geweest met een ongeŽvenaarde toewijding, aan
haar zijde gedurende 73 jaar huwelijk, en terwijl ik verder zou kunnen gaan, weet ik dat hij
op dit moment tegen ons allemaal zou zeggen, bier in de hand:'ga ermee door!'

Dus wat dat betreft, opa, bedankt voor je service, je toewijding aan oma en dat je altijd jezelf bent. U zult
zeer gemist worden, maar altijd herinnerd worden - door de natie en de wereld. Meghan, Archie en ik (evenals
je toekomstige achterkleindochter) zullen altijd een speciaal plekje voor je in ons hart hebben."

'Per Mare, Per Terram'


Foto: Archewell website / https://archewell.com/


Foto: Archewell website / https://archewell.com/

Een bericht van de Hertog van Cambridge na de dood van de Hertog van Edinburgh


Op 12 april 2021 gaf Prins William een verklaring vrij over het overlijden van zijn opa.

De eeuw van mijn grootvaders leven werd bepaald door dienstbaarheid - aan
zijn land en het Gemenebest, aan zijn vrouw en koningin, en aan ons gezin.

Ik heb het geluk dat ik niet alleen zijn voorbeeld heb gehad om mij te leiden, maar ook zijn blijvende aanwezigheid
tot ver in mijn eigen volwassen leven - zowel in goede tijden als in de moeilijkste dagen. Ik zal altijd dankbaar
zijn dat mijn vrouw zoveel jaren de tijd heeft gehad om mijn grootvader te leren kennen en voor de vriendelijkheid
die hij haar heeft betoond. Ik zal de speciale herinneringen die mijn kinderen altijd zullen hebben aan hun
overgrootvader die ze in zijn koets komt ophalen nooit als vanzelfsprekend beschouwen en zelf zijn
aanstekelijke gevoel voor avontuur en zijn ondeugende gevoel voor humor zien!

Mijn grootvader was een buitengewone man en maakte deel uit van een buitengewone generatie.
Catherine en ik zullen blijven doen wat hij had gewild en zullen de Koningin de komende jaren
steunen. Ik zal mijn opa missen, maar ik weet dat hij zou willen dat we aan de slag gingen.


Foto: Photograph taken by The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Een verklaring van Prinses Eugenie na het overlijden van Prins Philip


Liefste opa,

We missen je allemaal.

Je zou zo ontroerd zijn door alle eerbetonen die de afgelopen dagen met mij zijn gedeeld.

Mensen herinneren zich dat ze naast je zaten tijdens een diner, of ťťn keer je hand schudden, die zich
herinneren dat je terloops hallo zei, of herinneren hoeveel hun DofE-onderscheiding voor hen betekende.

Ik herinner me dat ik leerde koken, schilderen en lezen. Ik herinner me dat ik om je grappen lachte en
vroeg naar je spectaculaire leven en dienst bij de marine. Ik herinner me dat ik de worsten verbrandde
en dat je naar binnen dook om de dag te redden. Ik herinner me je handen en je lach en je favoriete bier.

Ik zal u herinneren in uw kinderen, uw kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Bedankt voor je toewijding en liefde voor ons allemaal en vooral voor oma, voor wie we voor je zullen zorgen.

Met al mijn liefde
Eugenie


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/

Britse Koninklijke familie deelt herinneringen aan Philip


Op 14 april 2021, hebben leden van de Britse Koninklijke Familie nog niet eerder vrijgegeven foto's
gedeeld van de Hertog van Edinburgh, waarin ze hem herinneren als vader, grootvader en overgrootvader.


Foto: Clarence House

De Koningin en de Hertog van Edinburgh, omringd door zeven van hun achterkleinkinderen in Balmoral Castle in 2018.


Foto: Photograph taken by The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Deze familiefoto is gemaakt in Balmoral in 2015.


Foto: Kensington Palace


Foto: The Duke of Sussex via The British Monarchy

Een bericht van The Earl of Wessex over de erfenis van zijn vader, The Duke of Edinburgh


Op 15 april 2021 deelde de The Earl of Wessex een mooi eerbetoon aan zijn vader Prins Philip.

Het is echt opbeurend geweest om slechts enkele van de prachtige herinneringen te lezen die u hebt gedeeld
over uw ervaringen met de Duke of Edinburgh's Award en, in sommige gevallen, de ontmoeting met mijn vader.
Ik denk dat ik misschien ooit heb gezegd dat hij een man was die elkaar ooit heeft ontmoet, nooit is vergeten.

Hij had het unieke vermogen om in opmerkelijk korte tijd een blijvende indruk te maken. Ik heb, net als mijn hele familie,
een leven lang blijvende indrukken, inspiratie, gedeelde passies en liefde. Hij mag deze wereld hebben verlaten, maar zijn
geest en ethos leven voort door zijn onderscheiding, door elk aangeraakt, getransformeerd, geÔnspireerd leven; toen, nu
en in de toekomst. Ik dank u allen voor uw hulp bij het creŽren van zo'n buitengewoon eerbetoon.


Foto: The British Monarchy

Leden van de koninklijke familie bekijken openbare condoleances voor The Duke of Edinburgh


Op 15 april 2021 bekijken de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall en de Graaf en Gravin van Wessex
en hun dochter Lady Louise de enorme bloemenzee aan condoleanceberichten voor de Hertog van Edinburgh.

In Marlborough House Gardens bekeken de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall een selectie bloemen
en condoleances die door leden van het publiek waren achtergelaten ter nagedachtenis aan The Duke of Edinburgh.

De Graaf en Gravin van Wessex en Lady Louise bekeken een selectie van berichten en bloemen
die door leden van het publiek waren achtergelaten ter nagedachtenis aan de Hertog van Edinburgh
in Windsor Castle, evenals eerbetonen van organisaties waarbij Zijne Koninklijke Hoogheid was aangesloten.

Tijdens deze periode van National Mourning zijn bloemen en condoleanceberichten van buiten
Buckingham Palace en binnen The Royal Parks verplaatst naar de privťtuinen van Marlborough House.
Bloemen en condoleances uit het hele Windsor Estate zijn binnen het Castle-district verplaatst.

Leden van het publiek kunnen overwegen om een donatie te doen aan een goed doel
van hun keuze, of een bericht achterlaten in het online condoleanceregister.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Mike Tindall deelt een eerbetoon


Het is een heel trieste week geweest, maar het heeft ons de tijd gegeven om na te denken
over geweldige herinneringen en verhalen, zowel persoonlijk als gedeeld. Een toegewijde
familieman die we voor altijd zullen missen, maar waar we altijd van zullen houden.


Foto: The Duchess of Cambridge / Mike Tindall

Koningin Elizabeth deelt onbekende foto van Prins Philip en haar


De Koningin wil deze privťfoto delen, gemaakt met The Duke of Edinburgh op de top van de Coyles of Muick, Schotland in 2003.


Foto: De Gravin van Wessex / The British Monarchy

Een gedicht van de Poet Laureate, Simon Armitage, ter gelegenheid van het overlijden van The Duke of Edinburgh


Het weer in het raam vanmorgen
is sneeuw, ongebruikelijke enkelvoudige vlokken,
een langzame laatste rilling van de winter. Bij zo'n gelegenheid
veronderstellen om ťťn man te prijzen, is door te pijpen
voor een hele generatie - die bemanning wiens overleving
was altijd het spul van een klein wonder,
die aan land kwamen in oranjekrat coracles,
vochten ingenieuze oorlogen, overwonnen triomfen op zee
met vlammende lokboten en zijwaarts getrapte torpedo's.

Echtgenoten aan het werk, ze ontrolden hun plannen
over biljarttafels en motorkappen,
gehergroepeerd bij het ontbijt. Wat hun geheimen waren
was iedereen gissen en niemands zaken.
Overgrootvaders vanaf hun geboorte, na verloop van tijd werden ze
zowel binnenkern als buitenbehuizing
in een familiestuk van nestelende poppen.
Als bewijs van de vroege mens staan hun schoenafdrukken
in de verharde aarde van rozenperken en borders.

Het waren zonen van een dierenriem die niet synchroon liep
met het zonnejaar, maar draaiden hun gedachten
tot de grote wetenschap en zware vragen van de dag.
Om hun handen in rust te bestuderen, moesten ze kaarten uitbeelden
met hachured valleien en indigostromen, schema's
van oude campagnes en verkenningsmissies.
Laatste van de grote vaderlijke magiŽrs
ze behielden hun beste trucs voor de grote finale:
Onsterfelijkheid weerleggen en volledig verdwijnen.

De grote eiken in het bos beginnen te stemmen
en komende luchten zullen hun eerbetoon brengen.
Maar voor nu, de koude sluitingsmomenten van april
parachute langzaam naar huis, dus halverwege de middag
sneeuw wordt herschikt als zaadkoppen en distels.

Door Simon Armitage, de Poet Laureate

De Begrafenis dienst, 17 april 2021


De insignes van Prins Philip zullen voor de uitvaartdienst bij het altaar in de St. George's Chapel worden gelegd.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Op deze dag van de begrafenis van ZKH Prins Philip, Hertog van Edinburgh, worden de vlaggen
van het Groothertogelijk Paleis en Berg Castle neergelaten als laatste eerbetoon.


Foto: © Maison du Grand-Duc

Vandaag wordt de Hertog van Edinburgh naar zijn laatste rustplaats gebracht.
De hertog bezocht Zweden verschillende keren. Samen met Koningin Elizabeth bracht hij een staatsbezoek aan zowel
Koning Gustaf VI Adolf en Koningin Louise - die de tante van de hertog was - en aan de huidige koning en koningin.
Als laatste groet heeft de koninklijke familie bloemenkransen gestuurd naar de uitvaartdienst van vandaag in Windsor,
die vanwege de pandemie in een kleine kring wordt gehouden. In Stockholm gaat de grote bel van Riddarholmskyrkan
tussen 12.00 en 13.00 uur ter ere van de hertog van Edinburgh, die een ridder was van de Royal Seraphim Order.


Foto: Het beeldarchief van Bernadotte Library


Foto: Het beeldarchief van Bernadotte Library


Foto: Het beeldarchief van Bernadotte Library

Vandaag om 16.00 uur Deense tijd wordt Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog
van Edinburgh begraven in St. George's Chapel bij Windsor Castle. Bij die gelegenheid wordt
bij Amalienborg een halve vlag gehesen. De prins, die meer dan 73 jaar getrouwd was met Hare
Majesteit Koningin Elizabeth II, werd geboren als prins van Griekenland en Denemarken. Bij de
begrafenis worden de Deense en Griekse decoraties van prins Philips in de kerk geplaatst, samen
met de decoraties van de prins uit Groot-BrittanniŽ en de landen van het Gemenebest.

Prins Philip, Hertog van Edinburgh, werd op 16 november 1947 onderscheiden met de Orde van de Olifant. Als Ridder in
de Orde van de Olifant liet Prins Philip zijn wapen ophangen in de Ridderkapel in de kasteelkerk van Frederiksborg.
Prins Philip werd geboren als Prins van Griekenland en Denemarken en droeg tot 1947 het Griekse koninklijke wapen.
In de periode 1947-1949 droeg Prins Philip het hier afgebeelde wapen. Het is het Griekse koninklijke wapen met
linksboven een schild met het wapen van zijn overgrootmoeder aan moederszijde, Prinses Alice, dochter van
Koningin Victoria. Het schild van Prins Philips wordt vastgehouden door twee schildhouders. Links Hercules
van het Griekse koninklijke wapen en rechts een leeuw afgeleid van het wapen van prins Philips 'grootvader,
prins Louis van Battenberg, later Mountbatten. Deze leeuw heeft een zogenaamde scheepskroon om zijn nek
gekregen als verwijzing naar de carriŤre van prins Philips bij de Britse marine.

Het schild wordt bekroond met een speciale kroon en daarboven is een koninklijke helm geplaatst. Aan de helm hangt
een helmdoek in goud en hermelijn. Bovendien worden dit helmdoek en de koninklijke helm alleen gebruikt door de
Britse monarch en door de troonopvolger. Op de helm zit een zogenaamd helmmerk, dat bestaat uit zwart-witte
struisvogelveren. Het helmbord is ook geÔnspireerd op het wapen van Mountbatten. Over het schild is de Orde
van de Slang te zien met het motto van de orde HONI SOIT QUI MAL Y PENSE (Schande voor degenen die er slecht
over denken). Prins Philip leidde de verkiezingsslogan "God is mijn hulp". In 1949 ontving Prins Philip een
nieuw wapen, waarbij het schild wapenschilden bevatte voor Denemarken, Griekenland, Mountbatten en Edinburgh.
De andere elementen van het wapen bleven ongewijzigd. Zoals de traditie is voor Ridders van de Orde van de
Olifant, werd het originele ridderschild in de kapel bij die gelegenheid niet veranderd.


Foto: Nationalhistorisk Museum Frederiksborg ©


Foto: Nationalhistorisk Museum Frederiksborg ©

Zijne Majesteit Koning Harald heeft besloten dat een vlag halfstok zal worden gehesen vanaf
het balkon van het paleis voor de begrafenis van Prins Philip, Hertog van Edinburgh.


Foto: Det kongelige hoff

Hieronder volgen zelfgemaakte foto's van de televisie uitzending van de begrafenis plechtigheid van Prins Philip:

In liefdevolle herinnering aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh (1921-2021).


Foto: The British Monarchy

Ontvangen Rouwpost nav het overlijden van Prins Philip


Op 1 mei 2021 ontving ik de Condoleance kaart van de Graaf en Gravin van Wessex en Forfar voor het
overlijden van zijn vader Prins Philip op 9 april 2021. De Graaf van Wessex (Prins Edward) is het
vierde kind van Koningin Elizabeth en Prins Philip. Dit is de allereerste kaart van hun.

Op 13 mei 2021 ontving ik de Condoleance kaart van Prinses Anne voor het overlijden van haar vader Prins Philip.
Prinses Anne is het tweede kind van Koningin Elizabeth en Prins Philip en de enige dochter.
De postbode bracht deze kaart van prinses Anne op Hemelvaartsdag. De postbode was de dag ervoor niet gekomen.Op 18 mei 2021 ontving ik de Condoleance kaart van de Prins van Wales voor het overlijden van zijn
vader Prins Philip. De Prins van Wales is het eerste kind van Koningin Elizabeth en Prins Philip.

Op 22 mei 2021 ontving ik de Condoleance kaart van Prins William en Hertogin
Catherine voor het overlijden van zijn opa Prins Philip en overgrootvader Prins
Philip. Prins William is Koningin Elizabeth's en Prins Philip's derde kleinkind.

Op 8 juni 2021 ontving ik de Condoleance brief van The Duke of York voor het overlijden van zijn vader Prins Philip.
The Duke of York (Prins Andrew) is het derde kind van Koningin Elizabeth en Prins Philip.25 juli 2021: Terug thuis na mijn vakantie uit Zwitserland vond ik dit mooie maar droevige
bedankkaartje van Koningin Elizabeth voor het overlijden van haar man Prins Philip.Koningin Elizabeth viert 95ste verjaardag, 21 april 2021


Op 21 april 2021 is het 95ste verjaardag van de Koningin.
Hare Majesteit werd geboren op 21 april 1926 in Bruton Street 17 in Londen, het eerste kind van
de Hertog en Hertogin van York, later Koning George VI en Koningin Elizabeth-de Koningin Moeder.

Dit jaar verblijft de Koningin in Windsor Castle tijdens een periode
van Koninklijke Rouw na de dood van de Hertog van Edinburgh.


Foto: The British Monarchy

In de loop van de dag gaf Buckingham Palace een korte verklaring vrij van de Koningin:

"Ik heb vandaag, ter gelegenheid van mijn 95ste verjaardag, veel goede wensen ontvangen. Die stel ik zeer op prijs.

Hoewel we als familie in een periode van grote droefheid verkeren, was het voor ons allemaal een troost om het
eerbetoon aan mijn man te zien en te horen, vanuit het Verenigd Koninkrijk, het Gemenebest en de rest van de wereld.

Mijn familie en ik willen iedereen bedanken voor de steun en vriendelijkheid die ons de
afgelopen dagen is getoond. We zijndiep geraakt en worden er nog steeds aan herinnerd dat
Philip gedurende zijn leven zo'n buitengewone impact heeft gehad op talloze mensen."


Foto: The British Monarchy

Koninklijke familie brengt hulde aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Philip, Hertog van Edinburgh in nieuwe BBC One-film, 22 september 2021


Voor het eerst op televisie bieden meer dan een dozijn leden van de koninklijke familie
hun persoonlijke gedachten en reflecties terwijl ze een historisch eerbetoon brengen aan
het buitengewone leven van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh.

Alle kinderen van de Koningin en de Hertog, samen met hun volwassen kleinkinderen
en andere leden van de koninklijke familie, hebben ermee ingestemd om deel te nemen
aan dit unieke portret van de langst dienende gemaal in de koninklijke geschiedenis.

Oorspronkelijk ontworpen ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Prins Philip, bevat deze
historische documentaire interviews die zowel voor als na de dood van de Hertog in april 2021
zijn gefilmd. De documentairemakers zijn in Buckingham Palace geweest om het vaste personeel
van de Hertog te ontmoeten en om zijn studeerkamer, privťkantoor en bibliotheek vast te leggen,
precies zoals ze waren tijdens zijn zeven decennia in het hart van het koninklijke leven.

Er zijn aangrijpende herinneringen, veel humor en tal van frisse inzichten
in het karakter en de erfenis van deze koninklijke pionier.

Met speciale toegang tot de privť-cine-filmcollectie van de Koningin, is deze film een ongeŽvenaard portret
van een man met een unieke plaats in de koninklijke geschiedenis - door degenen die hem het beste kenden.

Prins Philip: The Royal Family Remembers wordt uitgezonden op woensdag 22 september 2021 om 21.00 uur op BBC One.

Prince Philip: The Royal Family Remembers (1x60) is gemaakt in opdracht van Patrick Holland,
Director of Factual, Arts and Classical Music, en Claire Sillery, Head of Commissioning,
Documentaries. De BBC Commissioning Editor is Simon Young.

Het is gemaakt door Oxford Films. De schrijver en coproducent is Robert Hardman en de uitvoerend
producent is Nicolas Kent. Het is geregisseerd en geproduceerd door Matt Hill en Faye Hamilton.

In de documentaire Prince Philip: The Royal Family Remembers heeft de Britse koninklijke familie
herinneringen opgehaald aan de in april overleden prins Philip. De echtgenoot van Koningin Elizabeth
werd door zijn familie vooral herinnerd als een man die een geweldige steun voor de Koningin was.

Naast zijn kinderen Charles, Anne en Edward was Prins Andrew voor de camera getrokken om over Philip te vertellen.
Daarnaast sprak ook de echtgenoot van Prinses Anne en de echtgenote van de Prins van Wales, Camilla.

Philip werd onder meer door Prins William omschreven als "glaseerlijk en recht voor z'n raap".
Ook Prins Harry zag zijn opa op die manier: "Hij was wie hij was, ongeacht met wie hij sprak."
Ook Philips liefde voor barbecueŽn, vliegen en de natuur kwam ter sprake.

Wat misschien het meest in het oog springt, was Philips liefde voor Elizabeth en zijn dienstbaarheid
aan haar en het koninkrijk. "Zijn grootste prestatie was de koningin ondersteunen", meent Prinses Anne.
William was daar diep van onder de indruk" "Hij gaf een zeer succesvolle militaire carriŤre op om de
Koningin te dienen." "Ze waren altijd zo schattig met z'n tweeŽn", zegt Harry over zijn grootouders.
"Ze zetten allebei hun leven in het teken van dienstbaarheid. Dat zorgde voor een geweldige band tussen
hen. Ik mis zijn humor, maar ik mis hem vooral voor mijn oma omdat zij zo sterk dankzij hem was."

Dankdienst voor Prins Philip in Westminster Abbey, 23 december 2021


Buckingham Palace heeft aangekondigd dat in het voorjaar van 2022 in Westminster Abbey een dankdienst
zal plaatsvinden voor het leven van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh.

De Hertog van Edinburgh, die in april van dit jaar stierf, had een lange relatie met Westminster Abbey.
Op 20 november 1947 trouwde hij hier met prinses Elizabeth (ze werd koningin in 1952), en ze vierden
jubilea, waaronder hun zilveren, gouden en diamanten bruiloft met diensten in de abdij.

In 1956 stelde hij de Duke of Edinburgh's Award in, waarvan de 60ste verjaardag werd gevierd tijdens
een speciale dienst in november 2016. Hij was ook voorzitter en voorzitter van de Westminster Abbey
Trust, opgericht in 1973, om fondsen te werven voor de restauratie van de buitenkant van de abdij.

Jarenlang woonde Zijne Koninklijke Hoogheid de jaarlijkse Opening of the Field of Remembrance bij.
Elk jaar georganiseerd door The Poppy Factory, ziet het Field of Remembrance duizenden klaprozen
op houten kruisen en gedenktekens, die elk een militair of dienstvrouw vertegenwoordigen die is
omgekomen in een conflict, geplant op het terrein van de abdij.

Hij woonde in de loop der jaren ook tal van andere diensten en evenementen bij in de abdij.

Nadere details zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt.

Bron: https://www.westminster-abbey.org/abbey-news/duke-of-edinburgh-memorial-service-at-the-abbey

De Kersttoespraak van Koningin Elizabeth, 25 december 2021
Hoewel het voor velen een tijd van groot geluk en vrolijkheid is, kan Kerstmis moeilijk
zijn voor degenen die dierbaren hebben verloren. Vooral dit jaar begrijp ik waarom.

Maar voor mij, in de maanden sinds de dood van mijn geliefde Philip, heb ik veel troost geput
uit de warmte en genegenheid van de vele eerbetonen aan zijn leven en werk - uit het hele land,
het Gemenebest en de wereld. Zijn gevoel voor dienstbaarheid, intellectuele nieuwsgierigheid en
vermogen om plezier uit elke situatie te persen - waren allemaal onstuitbaar. Die ondeugende,
onderzoekende twinkeling was aan het eind net zo helder als toen ik hem voor het eerst zag.

Maar het leven bestaat natuurlijk zowel uit afscheid nemen als uit eerste ontmoetingen; en hoezeer
ik en mijn familie hem ook missen, ik weet dat hij zou willen dat we van Kerstmis zouden genieten.

We voelden zijn aanwezigheid toen we ons, net als miljoenen over de hele wereld, klaarmaakten voor Kerstmis.
Hoewel Covid opnieuw betekent dat we het niet helemaal kunnen vieren zoals we hadden gewild, kunnen we nog
steeds genieten van de vele gelukkige tradities. Of het nu het zingen van kerstliederen is (zolang het deuntje
maar bekend is); de boom versieren; cadeautjes geven en ontvangen; of het kijken naar een favoriete film
waarvan we het einde al kennen, het is geen verrassing dat gezinnen hun kerstroutines zo vaak koesteren.
We zien dat onze eigen kinderen en hun families de rollen, tradities en waarden omarmen die zo veel voor
ons betekenen, omdat deze van generatie op generatie worden doorgegeven, en soms worden bijgewerkt voor
veranderende tijden. Ik zie het in mijn eigen familie en het is een bron van groot geluk.

Prins Philip was zich altijd bewust van dit gevoel van het doorgeven van het stokje. Daarom creŽerde hij
The Duke of Edinburgh's Award, die jonge mensen in het Gemenebest en daarbuiten de kans biedt op verkenning
en avontuur. Het blijft een verbazingwekkend succes, geworteld in zijn geloof in de toekomst.

Hij was ook een vroege voorvechter van het serieus nemen van ons rentmeesterschap van het
milieu; en ik ben onbeschrijflijk trots dat zijn pionierswerk is overgenomen en uitvergroot
door onze oudste zoon Charles en zijn oudste zoon William - bewonderenswaardig gesteund door
Camilla en Catherine - meest recentelijk op de COP-top over klimaatverandering in Glasgow.

Komende zomer kijken we uit naar de Commonwealth Games. Het stokje reist momenteel over de hele lengte
en breedte van het Gemenebest, op weg naar Birmingham, een baken van hoop op zijn reis. Het zal een
kans zijn om de prestaties van atleten en het samenkomen van gelijkgestemde landen te vieren.

En februari, over slechts zes weken, zal het begin zijn van mijn platina jubileumjaar, waarvan ik hoop
dat het een gelegenheid zal zijn voor mensen overal om te genieten van een gevoel van saamhorigheid;
een kans om te bedanken voor de enorme veranderingen van de afgelopen zeventig jaar - sociaal,
wetenschappelijk en cultureel - en ook om met vertrouwen vooruit te kijken.

Ik weet zeker dat iemand vandaag ergens zal opmerken dat Kerstmis een tijd is voor kinderen. Het is
een boeiende waarheid, maar slechts de helft van het verhaal. Misschien is het juister om te zeggen
dat Kerstmis kan spreken tot het kind in ons allemaal. Volwassenen, wanneer ze gebukt gaan onder
zorgen, zien soms de vreugde niet in eenvoudige dingen, waar kinderen dat niet zien.

En voor mij en mijn familie, zelfs met een bekende lach die dit jaar ontbreekt, zal er vreugde zijn in Kerstmis,
omdat we de kans hebben om herinneringen op te halen en het wonder van de feestdagen opnieuw te zien door de ogen
van onze jonge kinderen, van wie we waren verheugd om er dit jaar nog vier te verwelkomen.

Ze leren ons allemaal een les - net als het kerstverhaal - dat er bij de geboorte
van een kind een nieuwe dageraad aanbreekt met eindeloze mogelijkheden.

Het is deze eenvoud van het kerstverhaal dat het zo universeel aantrekkelijk maakt: eenvoudige gebeurtenissen
die het startpunt vormden van het leven van Jezus - een man wiens leringen van generatie op generatie zijn
doorgegeven en de basis van mijn geloof zijn geweest. Zijn geboorte markeerde een nieuw begin. Zoals het
kerstlied zegt: "De hoop en angsten van alle jaren worden vanavond in u vervuld".

Ik wens jullie allemaal een hele fijne kerst.

Dankdienst voor het leven van de Hertog van Edinburgh, 29 maart 2022


Leden van de koninklijke familie en vertegenwoordigers van de vele liefdadigheidsinstellingen
en belangengroepen van Zijne Koninklijke Hoogheid kwamen bijeen in Westminster Abbey om het
leven en werk van deze buitengewone publieke figuur te vieren.

De dienst bedankte voor de toewijding van Zijne Koninklijke Hoogheid aan zijn familie,
aan de natie en aan het Gemenebest als zowel gemaal van Koningin als een werkend lid
van de koninklijke familie in zijn eigen recht. Het evenement erkende ook het belang
van de erfenis van de Hertog bij het creŽren van kansen voor jonge mensen, het
bevorderen van milieubeheer en -behoud en het ondersteunen van de strijdkrachten.

De dienst bracht in het bijzonder hulde aan de bijdrage van de Hertog van Edinburgh aan het
openbare leven en aan de standvastige steun aan de meer dan 700 liefdadigheidsorganisaties
waarmee Zijne Koninklijke Hoogheid zijn hele leven was verbonden.

De Duke of Edinburgh's Award, opgericht door Zijne Koninklijke Hoogheid in 1956, speelt een
prominente rol in de Service, met een eerbetoon gegeven door Doyin Sonibare, een Gold Award-houder.

"In 1956, toen de Hertog van Edinburgh de prijs in het leven riep, had hij een
visie om een programma te creŽren dat de ontwikkeling van jonge mensen over de
hele wereld zou ondersteunen. Vandaag heb je geleerd hoe zijn nalatenschap mij
heeft beÔnvloed en hoe het toekomstige generaties zal blijven beÔnvloeden."

Naast de koninklijke familie, leden van buitenlandse koninklijke families en de familie en
vrienden van de hertog van Edinburgh, bestond de congregatie uit meer dan 500 vertegenwoordigers
van de patronaten en liefdadigheidsinstellingen van de hertog van Edinburgh, als afspiegeling
van de brede waaier aan doelen en liefdadigheidsbelangen die door Zijne Koninklijke Hoogheid
werden verdedigd, en als eerbetoon aan degenen die zijn werk voortzetten.

Andere gasten bij de dienst waren vertegenwoordigers van de Britse regering, de
strijdkrachten en de gedelegeerde administraties, rijkshoge commissarissen,
vertegenwoordigers van overzeese gebiedsdelen, vertegenwoordigers van de
Koningin en de Hertog van Edinburgh, vertegenwoordigers van de regimentsaffiliaties
van de Hertog in het VK en de Gemenebest, evenals de geestelijkheid en andere religies.

Als erkenning voor de langdurige relatie van de Hertog van Edinburgh met de strijdkrachten,
zorgde de Band of the Royal Marines voor muziek voor en na de dienst. De Westminster Abbey
en de Chapel Royal Choirs zorgden voor muziek tijdens de dienst.Herdenkingen Prinses Diana


Op 1 juli 2007 hebben haar zonen William en Harry een concert geven ter nagedachtenis aan hun moeder
omdat zij op 31 augustus 2007 alweer 10 jaar geleden was overleden bij een auto-ongeluk.

In juni 2017 is Diana. Haar eigen verhaal van Andrew Morton opnieuw verschenen. Dit is een volledig herziene uitgave met een voorwoord van Susan Smit.
Toen Diana. Haar eigen verhaal in 1992 verscheen, had het een enorme impact op de publieke opinie over het Britse koningshuis. De New York Times Best Seller
groeide in korte tijd uit tot een klassieker; niet alleen vanwege de vele onthullingen, maar vooral ook omdat Diana zich persoonlijk had verbonden aan het boek.
Ze was daarmee het eerste lid van het Britse koningshuis dat zich zo open en eerlijk uitliet: over haar ongelukkige huwelijk, haar relatie met koningin Elizabeth,
haar uitzonderlijke leven in het huis Windsor, haar hoop, haar angsten en haar dromen. Voor zijn onthullende en wereldschokkende geautoriseerde biografie over Diana
werkte biograaf Andrew Morton, in het geheim, samen met de prinses. Hij heeft, met de kennis van nu Ė 25 jaar na verschijnen van het boek en twintig jaar na
Dianaís tragische dood Ė de geheime interviews met de prinses nogmaals onderzocht. Hij kwam tot schokkende nieuwe inzichten. In deze volledig herziene editie
van Mortons opmerkelijke biografie, kijkt hij opnieuw naar Dianaís nalatenschap en haar relevantie voor de huidige koninklijke familie.

Op 24 juni 2017 is in Groot-BrittanniŽ de documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy uitgezonden op ITV. In de documentaire blikken William en Harry
aan de hand van fotoboeken van hun moeder terug op haar leven. Op 31 augustus 2017 is het twintig jaar geleden dat Prinses Diana overleed na het fatale auto-ongeluk
in Parijs. In Nederland wordt de documentaire uitgezonden op RTL 4 op 27 augustus 2017 om 20.00 uur.

Op 23 juni 2017 hebben Prins William en Prins Harry drie privť foto's vrijgegeven van hun als kinderen samen met hun moeder.
De kiekjes zijn te zien in de ITV-documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy.


Foto: The Duke of Cambridge and Prince Harry


Foto: The Duke of Cambridge and Prince Harry


Foto: The Duke of Cambridge and Prince Harry

Op 24 juni 2017 hebben Prins William en Prins Harry twee privť foto's vrijgegeven van hun als kinderen samen met hun moeder.
De kiekjes zijn te zien in de ITV-documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy.


Foto: The Duke of Cambridge and Prince Harry


Foto: The Duke of Cambridge and Prince Harry

25 juli 2017 heeft RTL een persbericht uitgegeven over wanneer deze documentaire in Nederland op tv is: 27 augustus 2017 om 20.00 uur op RTL 4.
Daarbij heeft RTL aantal foto's vrijgegeven die in de ITV-documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy te zien zijn.


Foto: Tim Graham/Getty Images


Foto: Tim Graham/Getty Images


Foto: Tim Graham/Getty Images


Foto: Tim Graham/Getty Images


Foto: Jayne Fincher


Foto: Jayne Fincher


Foto: Julian Parker/UK Press via Getty Images


Foto: ITV


Foto: ITV

Dionne Stax, presentatrice van het NOS Journaal maakte een serie over Prinses Diana: Lady Di & Dionne.
Lady Di & Dionne is 5 weken lang te zien vanaf 1 augustus 2017 om 21.10 uur op NPO 2.
Dinsdag 1 augustus 2017 om 21.10 uur: aflevering 1: Miss Diana Spencer.
Dinsdag 8 augustus 2017 om 21.10 uur: aflevering 2: Princess of Wales.
Dinsdag 15 augustus 2017 om 21.10 uur: aflevering 3: Mum.
Dinsdag 22 augustus 2017 om 21.10 uur: aflevering 4: Lady Di.
Dinsdag 29 augustus 2017 om 21.10 uur: aflevering 5: Saint Diana.


Foto: Anwar Hussein


Foto: Anwar Hussein

National Geographic zendt 27 en 31 augustus 2017 de documentaire Diana: In Her Own Words uit. In de intieme documentaire vertelt Prinses Diana haar eigen,
persoonlijke verhaal. De tv-documentaire is een combinatie van archiefbeelden, fotoís en unieke geluidsopnamen die nog niet eerder zijn uitgezonden,
meldt National Geographic. Diana: In Her Own Words is 27 augustus 2017 om 22.30 uur en 31 augustus 2017 om 21.00 uur te zien op National Geographic.
Diana: In Her Own Words is op 23 augustus 2017 ook te zien op SBS6 om 20.30 uur.

Op SBS6 op 31 augustus 2017 wordt de documentaire Diana: de peopleís princess om 20.30 uur uitgezonden. Diana: de peopleís princess geeft een beeld van de
bijzondere week in 1997, waarin ĎThe Princess of Walesí overleed en haar begrafenis plaatsvond. In deze documentaire komen haar zoons voor het eerst aan het
woord over de tragische gebeurtenis. Prins William en Prins Harry delen daarnaast hun persoonlijke herinneringen aan hun moeders overlijden. Ze vertellen hoe
het hele land in rouw was, hoe zij de begrafenis hebben ervaren en over de rol die zij hierin hebben gespeeld. Daarnaast praten zij ook over de herinneringen
aan hun moeder in de betere tijden en over de opdringerige pers die altijd aanwezig was in hun leven. De interviews zijn zeer intiem en worden als historisch
beschouwd, vooral ook omdat de prinsen eerder lieten weten dat ze het nooit meer over deze week zouden hebben. De andere interviews in deze documentaire zijn
met oud-premier Tony Blair, journalist en voorlichter Alastair Campbell, broer Earl Spencer en goede vrienden en familieleden van de overleden prinses.

Op 30 augustus 2017 wordt om 20.30 uur op NPO 1 de documentaire (AVROTROS): Diana: zeven dagen die de wereld schokten uitgezonden. Prinses Diana werd op 31 augustus 1997
om drie uur ís ochtends doodverklaard na een tragisch en controversieel auto-ongeluk. Het collectief verdriet was ongekend. Sportevenementen werden afgelast, duizenden
mensen reisden af naar Londen om hun steun te betuigen en er ontstond een tapijt van bloemen buiten bij Kensington Palace. Diana: zeven dagen die de wereld schokten laat
zien wat de praktische en emotionele gevolgen zijn van de week tussen haar overlijden en haar begrafenis. Daarnaast laat de documentaire zien hoe de dood van Diana de
toekomst van de Britse monarchie heeft beÔnvloed. Deze documentaire laat de ingewikkelde voorbereidingen en onderhandelingen zien voorafgaand aan de begrafenis van prinses
Diana in Westminster Abbey. En dat terwijl het Koninklijk huis en haar adviseurs ondertussen met alle macht probeerden de prinsen William en Harry te beschermen.
In Diana: zeven dagen die de wereld schokten wordt er voor het eerst gesproken met de belangrijkste betrokkenen, waaronder Dianaís staf, topadviseurs van Downing Street,
journalisten en experts.

Van 22 juli tot 1 oktober 2017 is op de jaarlijkse zomeropenstelling van Buckingham Palace een speciale kamer ingericht ter nagedachtenis aan de eerste
vrouw van Prins Charles en de moeder van William en Harry; Prinses Diana. Zoons William en Harry selecteerden de meeste objecten om een beeld te geven
van de toewijding van hun moeder en hun persoonlijke herinneringen aan haar. Centraal in de expositie staat haar bureau, met daarop onder meer privťfotoís
van haar familie en vrienden, schrijfgerei en briefpapier. Ook zijn haar balletschoenen, typemachine en cassettebandjes met muziek van Diana Ross,
Elton John en George Michael te zien.


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal

Op 30 augustus 2017 hebben Prins William en Prins Harry een privť foto vrijgegeven van hun als kinderen samen met hun moeder.


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal

Op 30 augustus 2017 hebben Prins William, Prins Harry en Hertogin Catherine een bezoek gebracht aan The Sunken Garden in het Kensington Palace,
die van de lente tot de zomer van 2017 tijdelijk getransformeerd is tot een speciale White Garden. The White Garden is geÔnspireerd op het leven,
het imago en de stijl van Prinses Diana. In The White Garden bevinden zich witte rozen, billowy grassen, Nemesia, Groot akkerscherm,
Gaura Belleza White en de Cosmos Cupcakes White.


Foto: Hoofd Tuinman Sean Harkin en Prins Harry / https://www.facebook.com/kensingtonpalace/


Foto: Prins William, Prins Harry, Hertogin Catherine, hoofd tuinman Sean Harkin en
Tuinen en Landschapsbeheerder Graham Dillamore / https://www.facebook.com/kensingtonpalace/


Foto: Prins William, Hertogin Catherine en Tuinen en Landschapsbeheerder Graham Dillamore / https://www.facebook.com/kensingtonpalace/


Foto: Prins William, Prins Harry, Hertogin Catherine ontmoetten de oprichters, huidige en voormalige patiŽnten van de
Osteopathic Center for Children / https://www.facebook.com/kensingtonpalace/


Foto: Prins William, Prins Harry, Hertogin Catherine, Historische Koninklijke Paleizen voorzitter Rupert Gavin
en Historische Koninklijke Paleizen directeur John Barnes buiten The White Garden / https://www.facebook.com/kensingtonpalace/


Foto: Prins Harry ontmoet het publiek buiten de Golden Gates van Kensington Palace / https://www.facebook.com/kensingtonpalace/


Foto: Prins William en Prins Harry leggen bloemen buiten de Golden Gates van Kensington Palace / https://www.facebook.com/kensingtonpalace/

Standbeeld Prinses Diana


Op 28 januari 2017 heeft het Britse Hof het volgende persbericht naar buiten gebracht:

Op verzoek van haar zonen, de Hertog van Cambridge en Prins Harry, zal een standbeeld van
Diana, Prinses van Wales, worden opgericht op het terrein van Kensington Palace.

De prinsen hebben een commissie bijeengeroepen om opdracht te geven en privť geld in te zamelen voor de oprichting van het
standbeeld. Deze commissie adviseert over de selectie van de beeldhouwer en werkt samen met Historic Royal Palaces aan de
installatie van het beeld in de openbare tuinen van Kensington Palace.

De Hertog van Cambridge en Prins Harry zeiden:

"Het is twintig jaar geleden dat onze moeder is overleden en de tijd is rijp om haar positieve
impact in het VK en de rest van de wereld te erkennen met een permanent standbeeld."

"Onze moeder heeft zoveel levens aangeraakt. We hopen dat het standbeeld iedereen die
Kensington Palace bezoekt zal helpen om na te denken over haar leven en haar nalatenschap."

Hoewel het beeldhouwen binnenkort zal beginnen, is het momenteel niet mogelijk om te adviseren
wanneer het zal worden onthuld. Gehoopt wordt dat dit voor eind 2017 zal gebeuren.

Verdere aankondigingen over de beeldhouwer en het ontwerp van het beeld zullen te zijner tijd worden gedaan.

Op 10 december 2017 hebben Prins William en Prins Harry in een verklaring laten weten dat ze de kunstenaar Ian Rank-Broadley
hebben gekozen om een beeld te maken van hun moeder, wijlen Prinses Diana. De oplevering werd aanvankelijk verwacht in 2019.

In de verklaring laten de twee broers verder weten geroerd te zijn door de herinneringen
aan hun moeder die zovele mensen in de afgelopen maanden met hen hebben gedeeld.

Op 28 augustus 2020 hebben Prins William en Prins Harry in een verklaring laten weten:

"Het standbeeld dat Prins William en Prins Harry hebben laten maken om hun moeder, Diana, Prinses van Wales,
te herdenken, zal volgend jaar worden geÔnstalleerd op wat haar 60ste verjaardag zou zijn geweest.

Het beeld kreeg de opdracht om de 20ste verjaardag van haar overlijden te markeren
en haar positieve impact in het VK en de rest van de wereld te erkennen.

Het beeld zal op 1 juli 2021 worden geÔnstalleerd in de Sunken Garden van Kensington Palace, ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de Prinses.
De prinsen hopen dat het standbeeld iedereen die Kensington Palace bezoekt zal helpen om na te denken over het leven van hun moeder en haar nalatenschap."

Op 25 juni 2021 hebben Prins William en Prins Harry in een verklaring laten weten:
Standbeeld van Diana, Prinses van Wales, Kensington Palace, Donderdag 1 juli 2021

Prins William en Prins Harry zullen een klein evenement bijwonen ter gelegenheid van
de onthulling van een standbeeld dat ze op donderdag 1 juli hebben besteld voor hun
moeder, Diana, Prinses van Wales, in de Sunken Garden in Kensington Palace.

Naast naaste familie van Diana, Princess of Wales, zullen ook leden van de standbeeldcommissie,
de beeldhouwer Ian Rank-Broadley en tuinontwerper Pip Morrison aanwezig zijn.

Verdere details over het standbeeld en de tuin zullen op 1 juli 2021 worden verstrekt.

Paul Burrell geeft nieuwe foto van Diana, Prinses van Wales vrij, 30 juni 2021


1 juli zou de 60ste verjaardag van Prinses Diana zijn geweest. Ik vraag me af hoe ze het zou
hebben besteed. Het antwoord ligt ongetwijfeld bij haar zonen en kleinkinderen. Plezier, gelach,
ondeugendheid, een enorme verjaardagstaart en gelei met ijs zouden aan de orde van de dag zijn
geweest. Gelukkige verjaardag mijn vriendin en bedankt voor alle jaren die we hebben gedeeld
en voor het geven van zo'n opleiding in het leven. Je zal nooit vergeten worden.


Foto: Paul Burrell / https://www.instagram.com/officialpaulburrell/

Graaf Charles Spencer herdenkt zijn zus Diana, Prinses van Wales, 1 juli 2021


Vandaag is de 60e verjaardag van Diana, Prinses van Wales. 1 juli 1961 was een uitzonderlijk
warme Engelse zomerdag, herinnerden Diana's ouders zich altijd. Ze werd geboren in Park House,
op het Queen's Sandringham Estate in Norfolk. Park House is te zien op de achtergrond van deze
familiefoto gemaakt door Diana's vader, de 8e graaf Spencer.


Foto: Althorp House / Charles, 9de Graaf Spencer

Nieuw ontwerp voor de Sunken Garden in Kensington Palace, 1 juli 2021


Voorafgaand aan de onthulling van het standbeeld van Diana, prinses van Wales vandaag in Kensington Palace,
zijn details vrijgegeven van de onlangs opnieuw ontworpen Sunken Garden waarin het standbeeld zal staan.

The Sunken Garden wordt de permanente thuisbasis van het standbeeld en was een van de
favoriete locaties van de Prinses. De lay-out en het beplantingsplan zijn ontworpen door
Pip Morrison en gemaakt door het Gardens and Estates-team van Historic Royal Palaces (HRP),
onder leiding van plaatsvervangend hoofd van tuinen en landgoederen, Graham Dillamore.

Het nieuwe ontwerp voor de tuin door Pip Morrison behoudt de historische structuren binnen een vereenvoudigde
lay-out van diepere bloemborders en een genereuzer gazon rond het zwembad om een rustiger en meer reflecterende
omgeving voor het standbeeld te creŽren. Het plantontwerp bevat een aantal van de favoriete bloemen van de
Prinses, waaronder vergeet-mij-nietjes, evenals vele andere lente- en zomerbloeiers in verschillende pasteltinten.

Het werk aan de tuin begon in oktober 2019 en sindsdien hebben vijf tuinmannen - onder leiding van plaatsvervangend
hoofd van tuinen en landgoederen bij historische koninklijke paleizen, Graham Dillamore - in totaal 1.000 uur
besteed aan het planten. Er zijn meer dan 4.000 individuele bloemen geplant, waaronder:

- meer dan 200 rozen, van vijf variŽteiten, waaronder Ballerina en Blush Noisette
- 100 vergeet-mij-nietjes
- 300 tulpen, van drie variŽteiten, waaronder White Triumphator en China Pink
- meer dan 500 lavendelplanten
- meer dan 100 dahlia's
- 50 zoete erwten

Er is ook meer dan 400 meter fijne, korte graszoden gelegd.

Pip Morrison, die de nieuwe lay-out van de tuin ontwierp, zei: "Dit was een heel bijzonder project om aan te
werken, aangezien de Sunken Garden een favoriete plek was van Diana, prinses van Wales. We hebben zorgvuldig
gewerkt om ervoor te zorgen dat de nieuwe lay-out en het nieuwe beplantingsplan het standbeeld complimenteren
en een rustgevende plek bieden voor mensen die Kensington Palace bezoeken om de Prinses te gedenken."

Graham Dillamore, plaatsvervangend hoofd van tuinen en landgoederen bij historische
koninklijke paleizen, zei: "Terwijl ze in residentie was in Kensington Palace, bewonderde
Diana, Princess of Wales regelmatig de veranderende bloemendisplays in de Sunken Garden
en stopte ze altijd om met mij te praten en de andere tuinmannen die ervoor zorgden.

Meer dan drie decennia later ben ik vereerd deel uit te maken van het team dat de tuin voorbereidde voor
de installatie van dit standbeeld. We hebben een aantal van de favoriete bloemen van de prinses in het
ontwerp verwerkt en ik hoop dat bezoekers van het paleis en de tuinen zullen genieten van de rustige
omgeving en een moment zullen nemen om na te denken over het leven en de erfenis van de Prinses."

The Sunken Garden werd in 1908 aangelegd op instigatie van Koning Edward VII, in een gebied
van de paleistuinen dat voorheen werd ingenomen door potschuren en kassen. De lay-out van de
tuin is geÔnspireerd op de 17e-eeuwse vijvertuin in Hollandse stijl van Hampton Court Palace.

Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van het overlijden van Diana, Prinses van Wales in 2017, werd de
tuin tijdelijk omgedoopt tot 'The White Garden' en beplant met bloemen in witte en zachte pastelkleuren,
geÔnspireerd op items uit de garderobe van de prinses die toen te zien waren in het paleis.

Ontworpen om te worden bekeken vanaf de Cradle Walk, de tuin en het standbeeld van Diana,
Prinses van Wales is gratis te bekijken tijdens de openingstijden van de Historic Royal Palaces.


Foto: © Historic Royal Palaces


Foto: © Kensington Palace


Foto: © Kensington Palace


Foto: © Kensington Palace


Foto: © Kensington Palace


Foto: © Kensington Palace


Foto: © Historic Royal Palaces


Foto: © Historic Royal Palaces

Onthulling van het standbeeld van Diana, Prinses van Wales, 1 juli 2021


Vandaag hebben Prins William en Prins Harry een standbeeld van hun moeder, Diana, Prinses van Wales,
onthuld in de Sunken Garden in Kensington Palace op wat haar 60e verjaardag zou zijn geweest.

Het beeld werd in 2017 in opdracht van de broers gemaakt om hun moeder te herdenken en de twintigste
verjaardag van haar dood te markeren. Prins William en Prins Harry wilden dat het standbeeld haar
positieve impact in het VK en de rest van de wereld zou erkennen en toekomstige generaties zou
helpen de betekenis van haar plaats in de geschiedenis te begrijpen.

De onthulling vond plaats tijdens een klein familie-evenement dat werd bijgewoond door de broer en zussen van de
Prinses: Graaf Spencer, Lady Sarah McCorquodale en Lady Jane Fellowes, naast het standbeeldcomitť, de beeldhouwer
Ian Rank-Broadley, tuinontwerper Pip Morrison en voorzitter van Historic Royal Palaces, Rupert Gavin.

Het beeld wil de warmte, elegantie en energie van Diana, Prinses van Wales, weerspiegelen, naast haar
werk en de impact die ze op zoveel mensen had. De figuur van Diana, Prinses van Wales, wordt omringd
door drie kinderen die de universaliteit en generatie-impact van het werk van de prinses vertegenwoordigen.
Het portret en de kledingstijl waren gebaseerd op de laatste periode van haar leven toen ze vertrouwen
kreeg in haar rol als ambassadeur voor humanitaire doelen en haar karakter en medeleven wil overbrengen.

Onder het beeld is een sokkel gegraveerd met de naam van de prinses en de datum van de onthulling.
Voor het beeld is een straatsteen gegraveerd met een uittreksel naar het gedicht 'The Measure of A
Man' dat op het programma van de herdenkingsdienst voor de Prinses in 2007 stond:

"Dit zijn de eenheden om de waarde te meten.
Van deze vrouw als vrouw ongeacht haar geboorte.
Niet wat was haar standplaats?
Maar had ze een hart?
Hoe speelde ze haar door God gegeven rol?Ē

Het bronzen beeld is gebeeldhouwd door Ian Rank-Broadley en is 1,25x levensgroot. Het werd gegoten
door Castle Fine Arts Foundry in het traditionele "verloren-was"-proces met een patina van blauwgroen
over zwart. Het gietwerk is hol en wordt ondersteund door een roestvrijstalen armatuur.

Prins William en Prins Harry brachten samen een statement naar buiten:

"Vandaag, op wat de 60ste verjaardag van onze moeder zou zijn geweest, herinneren we
ons haar liefde, kracht en karakter - kwaliteiten die haar tot een kracht voor het
goede maakten over de hele wereld, die talloze levens ten goede veranderden.

Elke dag wensen we dat ze nog bij ons was, en we hopen dat dit beeld voor
altijd zal worden gezien als een symbool van haar leven en haar nalatenschap.

Dank aan Ian Rank-Broadley, Pip Morrison en hun teams voor hun uitstekende werk, aan de vrienden en donateurs die
dit mogelijk hebben gemaakt, en aan iedereen over de hele wereld die de herinnering aan onze moeder levend houden.

Prins William en Prins Harry."

De beeldhouwer, Ian Rank-Broadley zei:

"Diana, Prinses van Wales was een icoon die de levens van mensen over de hele wereld raakte, dus het was
een voorrecht om samen met prins William en prins Harry te werken aan dit standbeeld dat haar leven herdenkt.

We wilden haar warmte en menselijkheid vastleggen en tegelijkertijd de impact laten zien
die ze over generaties heen had. Ik hoop dat mensen het standbeeld en de Sunken Garden
met plezier zullen bezoeken, en een moment zullen nemen om de prinses te gedenken."

Het beeld staat in de Sunken Garden van Kensington Palace, een van de favoriete locaties van de Prinses. De Prinsen
hopen dat het standbeeld iedereen die Kensington Palace bezoekt zal helpen om na te denken over het leven van hun
moeder en haar nalatenschap. Het werk aan de tuin begon in oktober 2019 en sindsdien hebben vijf tuinders in totaal
1000 uur aan de beplanting besteed. Er zijn meer dan 4.000 individuele bloemen geplant, waaronder:

- meer dan 200 rozen, van vijf variŽteiten, waaronder Ballerina en Blush Noisette
- 100 vergeet-mij-nietjes
- 300 tulpen, van drie variŽteiten, waaronder White Triumphator en China Pink
- meer dan 500 lavendelplanten
- meer dan 100 dahlia's
- 50 zoete erwten

Er is ook meer dan 400 m fijne, korte graszoden gelegd.

The Sunken Garden werd in 1908 aangelegd op instigatie van Koning Edward VII, in een gebied
van de paleistuinen dat voorheen werd ingenomen door potschuren en kassen. De lay-out van de
tuin is geÔnspireerd op de 17e-eeuwse vijvertuin in Hollandse stijl van Hampton Court Palace.

Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van het overlijden van Diana, Prinses van Wales in 2017, werd de
tuin tijdelijk omgedoopt tot 'The White Garden' en beplant met bloemen in witte en zachte pastelkleuren,
geÔnspireerd op items uit de garderobe van de Prinses die toen te zien waren in het paleis.

Het nieuwe ontwerp voor de tuin door Pip Morrison behoudt de historische structuren binnen een
vereenvoudigde lay-out van diepere bloemborders en een genereuzer gazon rond de centrale vijver
om een rustiger en meer reflecterende omgeving voor het standbeeld te creŽren. Het plantontwerp
bevat een aantal van de favoriete bloemen van de prinses, waaronder vergeet-mij-nietjes,
evenals vele andere lente- en zomerbloeiers in verschillende pasteltinten.

De tuin en het standbeeld van Diana, Prinses van Wales is ingericht om te worden gezien van de Cradle Walk,
een gewelfde prieel van lindebomen en zal gratis te bekijken tijdens de openingstijden van het paleis.

Ga voor meer informatie over het bezoeken van de tuin en het standbeeld
naar: www.hrp.org.uk/kensington-palace/whats-on/the-sunken-garden.


Foto: Dominic Lipinski, © The British Monarchy, © Kensington Palace


Foto: © Kensington Palace

BBC publiceert het rapport van Lord Dyson en erkent fouten rond interview Prinses Diana


De BBC heeft op 20 mei 2021 het onafhankelijke onderzoek van Rt Hon Lord Dyson gepubliceerd
naar de omstandigheden rond het Panorama-interview uit 1995 met Diana, Princess of Wales.

De raad van bestuur van de BBC benoemde Lord Dyson om het onderzoek te leiden op
18 november 2020. Lord Dyson onderzocht documenten en gegevens uit die tijd en
interviewde een breed scala aan mensen die betrokken waren bij het maken van het programma.

Lord Dyson zegt: "Het rapport toont naar mijn mening aan dat dit het grondige en eerlijke onderzoek
is dat ik wilde doen. Alle sleutelfiguren gaven een uitgebreid getuigenis en ik ben dankbaar voor hun
medewerking. Het stelde mijn onderzoek in staat feiten vast te stellen op basis van bewijsmateriaal
en voor mij om de gedetailleerde conclusies te trekken die vandaag zijn uiteengezet."

BBC-directeur-generaal Tim Davie zegt: "Ik wil Lord Dyson bedanken. Zijn rapport over de omstandigheden rond het
interview van 1995 is zowel grondig als uitgebreid. De BBC accepteert de bevindingen van Lord Dyson volledig.

Hoewel in het rapport staat dat Diana, Prinses van Wales, enthousiast was over het idee van een interview
met de BBC, is het duidelijk dat het proces voor het verkrijgen van het interview ver achterbleef bij wat
het publiek mag verwachten. Het spijt ons zeer. Lord Dyson heeft duidelijke tekortkomingen vastgesteld.

Hoewel de BBC van vandaag aanzienlijk betere processen en procedures heeft, hadden de bestaande procedures
moeten voorkomen dat het interview op deze manier werd beveiligd. De BBC had meer moeite moeten doen om uit
te zoeken wat er destijds gebeurde en transparanter te zijn over wat ze wist.

Hoewel de BBC de klok na een kwart eeuw niet terug kan draaien, kunnen we ons wel
volledig en onvoorwaardelijk verontschuldigen. De BBC biedt dat vandaag aan."

BBC-voorzitter Richard Sharp zegt: "De BBC Board verwelkomt de publicatie van het rapport van
Lord Dyson, dat het zonder voorbehoud aanvaardt. Er waren onaanvaardbare mislukkingen. We putten
geen troost uit het feit dat deze historisch zijn. De BBC moet de hoogst mogelijke normen handhaven.
Ik wil Lord Dyson bedanken voor de grondigheid en toewijding van zijn werk."

De BBC schrijft vandaag naar een aantal personen die betrokken zijn bij of gelinkt zijn aan deze gebeurtenissen
om zich rechtstreeks te verontschuldigen. We erkennen dat het veel te lang heeft geduurd om tot de waarheid te komen.

Het Panorama-interview uit 1995 ontving destijds een aantal prijzen. We geloven niet dat het acceptabel
is om deze onderscheidingen te behouden vanwege de manier waarop het interview is verkregen.

Diana's BBC-interview:
- Het interview werd uitgezonden op BBC One op 20 november 1995, en werd door meer dan 20 miljoen mensen bekeken

- In die tijd leefde Prinses Diana gescheiden van Prins Charles
en het jaar daarop werd de scheiding officieel uitgesproken.

- Ze vertelde Martin Bashir op beroemde wijze dat er "drie van ons"
in het huwelijk zaten, verwijzend naar Camilla Parker Bowles.

Martin Bashir handelde op een "bedrieglijke" manier en vervalste
documenten om het interview te verkrijgen, aldus het onderzoek.

En het eigen interne onderzoek van de BBC in 1996 naar wat er
gebeurde, was "jammerlijk ineffectief", voegde het eraan toe.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen in het rapport van Lord Dyson?

- Martin Bashir gaf opdracht tot valse bankafschriften en liet ze aan Earl Charles Spencer zien.

- Martin Bashir produceerde en liet de bankafschriften aan Earl Charles Spencer
zien die informatie bevatten die waarschijnlijk was verzonnen door de heer Bashir.
Uit de informatie zou blijken dat personeel van de Britse koninklijke familie tegen
betaling informatie over Prinses Diana lekte naar veiligheidsdiensten en de tabloids.

- Martin Bashir handelde om Earl Charles Spencer te misleiden en hem ertoe te
brengen een afspraak te maken voor Martin Bashir om Prinses Diana te ontmoeten.

- Door op deze manier toegang te krijgen tot Prinses Diana, kon hij
haar overhalen om in te stemmen met het geven van het interview.

- Martin Bashir gedroeg zich zoals hierboven beschreven en handelde bedrieglijk
in een ernstige schending van de richtlijnen voor producenten van de BBC.

- En naarmate de belangstelling van de media voor het interview toenam, verdoezelde de BBC
wat ze had geleerd over hoe Bashir het interview binnenhaalde. Lord Dyson zei dat dit "niet
voldeed aan de hoge normen van integriteit en transparantie die het kenmerk zijn".

- Een brief uit 1995 van Prinses Diana - gepubliceerd als bewijs - zei dat ze "geen spijt" had van de kwestie.

Het was de eerste keer dat een Prinses zo openlijk over het leven in de koninklijke familie sprak - kijkers
zagen haar praten over haar ongelukkige huwelijk met Prins Charles, hun affaires en haar boulimia.

Maar sindsdien heeft Diana's broer, Earl Spencer, vraagtekens gezet bij de tactiek van
Martin Bashir om het interview te krijgen. Het onderzoek naar de totstandkoming van het
interview werd ingesteld na jarenlang aandringen van de broer van Diana, Charles Spencer.

Graaf Charles Spencer vertelde BBC Panorama: "Nou, de ironie is dat ik Martin Bashir op 31 augustus 1995
ontmoette - want precies twee jaar later stierf ze, en ik trek wel een grens tussen de twee gebeurtenissen."

"Het is vrij duidelijk uit de introductie waar ik op 19 september 1995 bij zat - iedereen zou onbetrouwbaar worden
gemaakt. En ik denk dat Diana het vertrouwen in echte sleutelfiguren heeft verloren. Dit is een jong meisje van
midden dertig dat deze buitengewoon turbulente en moeilijke tijd in de openbaarheid heeft meegemaakt - ze wist
niet wie ze moest vertrouwen. En toen ze twee jaar later stierf, had ze geen enkele vorm van echte bescherming."

Patrick Jephson - Diana's voormalige privťsecretaris - zei dat het interview "de resterende banden met
Buckingham Palace heeft vernietigd". Hij zei dat Diana verloor na het interview "de koninklijke
ondersteuningsstructuur die haar zo vele jaren had geleid en beschermd" die "maakte haar onvermijdelijk
kwetsbaar voor mensen die niet het beste met haar voor hadden, of die niet goed voor haar konden zorgen".

Volgens het onderzoek had Martin Bashir later gelogen en de BBC-managers verteld dat
hij de nepdocumenten aan niemand had laten zien. Zijn gedrag wordt door de onderzoekers
daarom "ongelooflijk, onbetrouwbaar en in sommige gevallen oneerlijk" genoemd.

Martin Bashir heeft in een verklaring excuses aangeboden voor het vervalsen van informatie,
maar in de verklaring schrijft hij nog altijd "immens trots" te zijn op het interview.

In een verklaring naar aanleiding van het rapport zei Martin Bashir: "Dit is de tweede keer dat ik
vrijwillig volledig heb meegewerkt aan een onderzoek naar gebeurtenissen meer dan 25 jaar geleden.
Ik heb toen mijn excuses aangeboden, en dat doe ik nu weer, voor het feit dat ik heb gevraagd om
bankafschriften te bespotten. Het was stom om te doen en ik betreur het ten zeerste. Maar ik sta
absoluut achter het bewijs dat ik een kwart eeuw geleden heb gegeven, en opnieuw meer recentelijk."

Martin Bashir schreef in de verklaring ook: "De bankafschriften hadden geen enkele invloed
op de persoonlijke keuze van Prinses Diana om aan het interview deel te nemen. Bewijs dat
in haar eigen handschrift aan het onderzoek is overhandigd, bevestigt dit ondubbelzinnig,
en ander overtuigend bewijs dat aan Lord Dyson is overgelegd, bevestigt het."

Voor het eerst is de notitie van Prinses Diana die ze schreef nadat het
interview was uitgezonden, gepubliceerd als onderdeel van het onderzoek.

"Martin Bashir heeft me geen documenten laten zien en ook geen informatie gegeven waarvan ik voorheen niet op de hoogte
was. Ik heb zonder onnodige druk ingestemd met het interview op Panorama en heb geen spijt van de kwestie" - Diana

Naast Martin Bashir bekritiseert het rapport ook de BBC over hoe
zij omging met de beweringen over de tactiek van Martin Bashir.

In 1996 voerde de BBC haar eigen onderzoek uit dat Bashir, Panorama en BBC News vrijsprak van wangedrag.

Lord Dyson zei dat het onderzoek - geleid door de toenmalige directeur van nieuws
en de toekomstige directeur-generaal, Lord Hall - "jammerlijk ondoeltreffend" was.

De huidige directeur-generaal van de BBC, Tim Davie, zei:
"De BBC had meer moeite moeten doen om tot op de bodem uit te zoeken
wat er destijds gebeurde en transparanter moeten zijn over wat ze wist.

Ook vertelde Lord Birt - die ten tijde van het interview BBC-directeur-generaal was - dankzij
het onderzoek "we weten nu dat de BBC een malafide verslaggever op Panorama heeft gehuisvest".

Hij zei dat het een "schokkende smet was op de voortdurende inzet van de BBC voor eerlijke journalistiek" en dat
het een kwestie was van "de grootste spijt" dat het 25 jaar had geduurd voordat de waarheid aan het licht kwam.

Martin Bashir is een van de bekendste journalisten in het VK. Martin Bashir's carriŤre begon als
BBC-nieuwscorrespondent van 1987 tot 1992. Daarna trad hij toe tot het onderzoeksprogramma Panorama
van het bedrijf en werkte hij ook aan shows, waaronder Songs of Praise en Public Eye. In 1998 stapte
hij over naar ITV. In 2004 verhuisde Martin Bashir naar New York, waar hij werkte voor ABC News,
en later MSNBC als politiek commentator, waar hij tot 2013 werkte. Martin Bashir keerde terug naar
het Verenigd Koninkrijk en werd in 2016 benoemd tot correspondent Religieuze Zaken van de BBC.
Op 14 mei 2021 verliet hij de BBC, daarbij verwijzend naar aanhoudende gezondheidsproblemen.

In de avond van 20 mei 2021 gaven Prins William en Prins Harry beiden een verklaring uit over het Lord Dyson rapport.

Een verklaring van de Hertog van Cambridge over het Dyson rapport


"Ik wil Lord Dyson en zijn team bedanken voor het rapport.

Het is welkom dat de BBC de bevindingen van Lord Dyson, die buitengewoon
zorgwekkend zijn, volledig accepteert - dat BBC-medewerkers:

- loog en gebruikte nepdocumenten om het interview met mijn moeder te krijgen;
- maakte lugubere en valse beweringen over de koninklijke familie die op haar angsten speelde en paranoia aanwakkerde;
- blijk gegeven van jammerlijke onbekwaamheid bij het onderzoeken van klachten en zorgen over het programma;
- en waren ontwijkend in hun berichtgeving aan de media en verdoezelden wat ze wisten van hun interne onderzoek.

Ik ben van mening dat de bedrieglijke manier waarop het interview werd verkregen, een substantiŽle
invloed had op wat mijn moeder zei. Het interview heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat
de relatie van mijn ouders verslechterd is en heeft sindsdien talloze anderen gekwetst.

Het is onbeschrijfelijk verdrietig te weten dat de mislukkingen van de BBC aanzienlijk hebben
bijgedragen aan haar angst, paranoia en isolement die ik me herinner van die laatste jaren bij haar.

Maar wat me het meest bedroeft, is dat als de BBC de klachten en zorgen die voor het eerst in 1995 waren geuit, goed
had onderzocht, mijn moeder zou hebben geweten dat ze was misleid. Ze werd niet alleen gefaald door een malafide
verslaggever, maar ook door leiders bij de BBC die de andere kant op keken in plaats van de lastige vragen te stellen.

Ik ben er vast van overtuigd dat dit Panorama-programma geen legitimiteit heeft en nooit meer mag worden uitgezonden.
Het vestigde in feite een vals verhaal dat al meer dan een kwart eeuw gecommercialiseerd is door de BBC en anderen.

Dit vaststaande verhaal moet nu worden aangepakt door de BBC en iedereen
die heeft geschreven of van plan is te schrijven over deze gebeurtenissen.

In een tijdperk van nepnieuws zijn publieke omroepen en vrije pers nog nooit zo belangrijk
geweest. Deze tekortkomingen, vastgesteld door onderzoeksjournalisten, hebben niet alleen
mijn moeder en mijn gezin teleurgesteld; ze lieten het publiek ook in de steek."

Een verklaring van de Hertog van Sussex


In een reactie op de uitkomst van het onderzoek van Lord Dyson zegt Prins Harry:

"Onze moeder was een ongelooflijke vrouw die haar leven aan dienstbaarheid wijdde.
Ze was veerkrachtig, dapper en ongetwijfeld eerlijk. Het rimpeleffect van een
cultuur van uitbuiting en onethische praktijken kostte haar uiteindelijk het leven.

Aan degenen die een of andere vorm van verantwoording hebben afgelegd, bedankt voor het bezitten
ervan. Dat is de eerste stap naar gerechtigheid en waarheid. Maar wat me diep zorgen baart,
is dat praktijken als deze - en erger nog - tegenwoordig nog steeds wijdverspreid zijn.
Toen, en nu, is het groter dan een stopcontact, een netwerk of een publicatie.

Onze moeder heeft hierdoor haar leven verloren en er is niets veranderd. Door haar
nalatenschap te beschermen, beschermen we iedereen en handhaven we de waardigheid
waarmee ze haar leven leidde. Laten we onthouden wie ze was en waar ze voor stond."

Prins William en Prins Harry's campagne tegen taboe Psychische problemen


"Hallo Prins William." "Hallo Lady Gaga." Zo begroetten de Britse Prins William en de zangeres elkaar in een videogesprek over depressiviteit.
Vorig jaar deed Lady Gaga een boekje open over haar depressiviteit en op 17 april 2017 deed de broer van William, Harry, hetzelfde.
Die problemen moeten bespreekbaar worden, vinden Prins William en Lady Gaga.

Het filmpje is door het Britse koningshuis gedeeld op Twitter en Facebook en is onderdeel van #OKtosay, dat op zijn beurt weer onderdeel
is van de campagne Heads Together. Die is bedoeld om het taboe rond psychische problemen te doorbreken.

"Ik vond het ontzettend ontroerend en dapper van je om zulke persoonlijke gevoelens bekend te maken", zegt Prins William tegen Lady Gaga vanaf zijn werkkamer in
Kensington Palace in Londen. Lady Gaga reageert vanachter haar laptop in de keuken: "Om elke dag verdrietig wakker te worden en op te treden is heel moeilijk te beschrijven."

Het filmpje is te bekijken via NOS, Facebook van de Britse Monarchie en via https://www.headstogether.org.uk/oktosay/


Foto: https://www.facebook.com/HeadsTogetherCampaign/


Foto: https://www.facebook.com/HeadsTogetherCampaign/

Het Britse hof Heeft 21 april 2017 een online video gedeeld waarin Prins William, Prins Harry en Hertogin Catherine spreken over geestelijke gezondheid.
De film is opgenomen in het kader van de campagne Heads Together, die het stigma rond geestelijke gezondheid weg moet nemen. De drie royals praten
over het overlijden van Prinses Diana en de eerste dagen na de geboorte van Prins George.

Prins William en Prins Harry vertellen in de video over de hechte band die zij hebben. 'We zijn op een unieke manier verbonden door wat we hebben meegemaakt.
Maar zelfs Harry en ik hebben door de jaren heen niet genoeg gesproken over onze moeder.' vertelt Prins William.

Prins Harry heeft het verdriet om het overlijden van zijn moeder jarenlang weggestopt. 'Ik dacht altijd: Wat is het nut van praten over het verleden?
Wat is het nut van het bespreken van iets wat je alleen maar verdrietig maakt? Het verandert niets. Het brengt haar niet terug.'

Hertogin Catherine vertelt dat voor haar het krijgen van haar eerste kind een moment was dat haar leven veranderde. 'Ik herinner mij de eerste dagen met kleine George.
Je hebt geen idee wat je echt aan het doen bent. Het maakt niet uit hoeveel boeken je leest, niets kan je erop voorbereiden.'

Als onderdeel van de Heads Together-campagne is The Duke of Cambridge geÔnterviewd over geestelijke gezondheid voor de juli-editie van British GQ.
Het interview werd uitgevoerd door de geestelijke gezondheidscampagner Alastair Campbell, die een gemeenschappelijke oorzaak deelt om de taboe aan
te pakken over geestelijke gezondheid. Zijn Koninklijke Hoogheid werd gefotografeerd voor het tijdschrift met The Duchess of Cambridge, Prins George
en Prinses Charlotte door Norman Jean Roy in Kensington Palace in april. Hierin verteld Prins William dat hij zijn moeder Prinses Diana mist.
Verder verteld William dat hij zijn kinderen de ťchte wereld wilt laten zien en dat zij niet achter de paleismuren opgroeien.
Prins William snapt niet dat er in sommige families en onder vrienden niet kan gesproken worrden over gevoelens en emoties.
ďPsychische problemen zijn onzichtbaar, mensen weten niet wat ze moeten zeggen. Maar als je met een gebroken been in het gips zit, weet iedereen het wel.Ē


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Bron: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy, https://www.facebook.com/HeadsTogetherCampaign/ en https://www.headstogether.org.uk/

Prins Harry, Prins William en Hertogin Catherine hebben begin 2017 samen een liefdadigheidsorganisatie voor mensen met psychische problemen
opgericht: Heads Together campagne. Heads Together is een initiatief voor geestelijke gezondheid onder leiding van de Hertog en Hertogin van
Cambridge en de Hertog en Hertogin Sussex, dat een campagne combineert om stigma aan te pakken en het gesprek over geestelijke gezondheid
te veranderen met fondsenwerving voor een reeks innovatieve nieuwe mentale gezondheidszorg.

The Duchess of Cambridge's RHS Back to Nature Garden


Om de voordelen van de natuurlijke wereld te benadrukken en kinderen, gezinnen en gemeenschappen te inspireren om van de natuur te genieten,
ontwerpt Hare Koninklijke Hoogheid Hertogin Catherine de 2019 Royal Horticultural Society Garden tijdens de Chelsea Flower Show.

De tuin zal voortbouwen op de passie van Hare Koninklijke Hoogheid Hertogin Catherine voor het buitenleven en de bewezen voordelen die de
natuur heeft op de fysieke en mentale gezondheid. De Hertogin is een groot voorstander van de positieve invloed die de natuur en het milieu
kunnen hebben op de ontwikkeling van de kinderjaren.

Bij het ontwerpen van deze tuin, naast de landschapsarchitecten Davies White, blijft Hertogin Catherine benadrukken
hoe actief zijn in de natuur een positieve invloed kan hebben op onze fysieke en mentale gezondheid.

De tuin is geÔnspireerd door elementen uit de kinderjaren van de Hertogin en door recentere herinneringen met de eigen kinderen van Hertogin Catherine.

Wilde aanplant en natuurlijke materialen zullen worden gebruikt om een bosachtige wildernis te creŽren waar kinderen en volwassenen zich
dichter bij de natuur kunnen voelen. Het is te hopen dat de tuin het gevoel van verwondering en magie herwint dat volwassenen als kinderen
genoten tijdens hun verkenningstochten buiten.

De Hertogin van Cambridge, Andrťe Davies en Adam White (van Davies White Landscape Architects), en de The Royal Horticultural Society
onthulden plannen voor hun 'Back to Nature Garden' in februari 2019. De bosrijke wildernistuin wil mensen terug naar de natuur brengen en
de voordelen van de natuurlijke wereld voor ons geestelijk en lichamelijk welzijn benadrukken.

Om families te inspireren om samen naar buiten te gaan en samen de natuur te verkennen, zal de tuin een natuurlijk bosgevoel hebben en veel
unieke ontwerpkenmerken bevatten. Het middelpunt van de tuin zal een hoog platform boomhut zijn, bekleed met hert hoorneik, dat is geÔnspireerd
door een vogel- of dierennest. Het biedt een prachtige plek om je terug te trekken en door de bomen te kijken. De tuin beschikt ook over een
schommelbank, een rustiek hol en een kampvuur om creatief spel en ontdekking voor alle generaties aan te moedigen.

Het ontwerp bevat veel natuurlijke elementen die gericht zijn op het stimuleren van actief spelen, waarbij de voordelen worden bevorderd van
het leggen van de basis van fysieke gezondheid van jongs af aan. Boomstronken, stapstenen en een holle boomstronk zullen het evenwicht, de kracht
en de coŲrdinatie van kinderen testen en verbeteren.

Het is bewezen dat de natuur goed is voor het welzijn, dus de tuin is gericht op interactie met de natuurlijke omgeving te inspireren door zijn
multisensorische, groene en blauwe plantenschema. De tuin zal worden gevuld met ongelooflijke eetwaren, planten voor ambachtelijke activiteiten,
bosgeuren en een gevarieerd aanbod van planten, struiken en bomen van verschillende hoogten en structuren. Een waterval en beek bieden kinderen
een andere zintuiglijke gelegenheid om te peddelen en fantasievol te spelen.

De tuin hoopt herinneringen op te roepen aan de tijd in de natuur en moedigt anderen aan uit te gaan en nieuwe ervaringen op te doen in de vrije natuur.

Bron: https://www.royal.uk/duchess-cambridge-will-design-garden-royal-horticultural-society-chelsea-flower-show

De Royal Horticultural Society, waarvan Koningin Elizabeth beschermvrouwe van is, organiseert jaarlijks de Chelsea Flower Show.

Het evenement werd voor het eerst opgericht in 1913, op het terrein van het Royal Hospital Chelsea in Londen en werd bezocht door vele leden van
de Britse Koninklijke Familie, waaronder de grootouders van Koningin Elizabeth, Koning George V en Koningin Mary.

Op 10 februari 2019 plaatste Kensington Palace het volgende op Twitter met een aantal foto's:

De hertogin van Cambridge, Andrťe Davies en Adam White en Chelsea Flower Show zijn trots om hun plannen voor hun Chelsea Flower Show
"Back to Nature Garden" te onthullen.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal

Na de aankondiging dat Hertogin Catherine een tuin ontwerpt voor de Chelsea Flower Show, bezocht Hertogin Catherine
de King Henry's Walk Garden in Islington, Londen op 15 januari 2019.

De hertogin sprak met vrijwilligers, grondleggers en lokale kinderen over hoe de gemeenschappelijke groene ruimte een positieve invloed heeft
op de gemeenschap. Al meer dan tien jaar zorgt de tuin voor voedsel en troost voor de lokale bevolking, met zijn groeiende percelen, beplanting,
vijver en rustig bosgebied. Tijdens de aanwezigheid in de tuin, kwamen kinderen uit St. Jude en St. Paul's CE Primary School om pizza's te maken
in de buitenpizzaoven van de tuin met kruiden die uit de tuin werden geteeld. Hare Koninklijke Hoogheid hielp de schoolkinderen ook met het maken
van dikke ballen om vogels energie te geven gedurende de winter. Voordat ze vertrok, kreeg de Hertogin honing, geproduceerd van bijen in de tuin.


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Op 13 mei 2019 plaatste Kensington Palace het volgende en met een aantal foto's: Het is nog een week te gaan tot
RHSChelsea - wanneer Hertogin van Cambridge's 'Back to Nature' Garden officieel onthuld zal worden!


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal

Op 18 mei 2019 plaatste Kensington Palace het volgende en met een aantal foto's:
Vooruitlopend op de onthulling van de tuin, zei de hertogin van Cambridge:

"De afgelopen jaren heb ik veel van mijn werk gericht op de vroege jaren en hoe instrumenteel ze zijn voor resultaten later in het leven.
Ik geloof dat tijd doorbrengen in de buitenlucht als we jong zijn, een rol kan spelen bij het leggen van de basis voor kinderen om gelukkige,
gezonde volwassenen te worden".

Sommige kenmerken van de tuin zijn onder andere:

Een schommelzitje dat onder het middelpunt van de tuin hangt, een hoog platform boomhut, dat creatief spel en ontdekking voor alle generaties aanmoedigt.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal

Het hoge boomhuthuis is geÔnspireerd door een vogel- of dierennest en biedt een prachtige plek om je terug te trekken en door de bomen te kijken.
De boomhut is gemaakt van kastanje, met hazelaar, hert hoorn eik en lariks nestbekleding.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal

De tuin is erop gericht om de interactie met de natuurlijke omgeving te inspireren door zijn multi-sensorische, groene en blauwe plantenschema,
gevuld met ongelooflijke eetwaren, planten voor ambachtelijke activiteiten, bosgeuren en een gevarieerd aanbod van planten, struiken en bomen
van verschillende hoogten en texturen.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal

De Hertog en Hertogin van Cambridge zijn zeer verheugd om enkele nieuwe foto's van hun familie te delen tijdens hun bezoek op 19 mei 2019
aan de RHS - Royal Horticultural Society Back to Nature Garden op de RHS Chelsea Flower Show. De foto's zijn gemaakt door Matt Porteous.

De RHS Back to Nature Garden, ontworpen door de Hertogin en bekroonde landschapsarchitecten Andrťe Davies en Adam White van Davies White
Landscape Architects, is een bosrijke omgeving voor gezinnen en gemeenschappen om samen te komen en contact te maken met de natuur.

Hare Koninklijke Hoogheid is een groot voorstander van de bewezen voordelen die het buitenleven heeft voor de fysieke en mentale
gezondheid en de positieve impact die de natuur en het milieu kunnen hebben op de ontwikkeling van de jeugd in het bijzonder.

"Ik heb echt het gevoel dat de natuur en buiten interactief zijn enorme voordelen heeft voor ons fysieke en mentale welzijn, met name voor jonge kinderen.
Ik hoop echt dat dit bos dat we hebben gecreŽerd, gezinnen, kinderen en gemeenschappen echt inspireert om naar buiten te gaan, van de natuur en het
buitenleven te genieten en samen quality time door te brengen. "- The Duchess of Cambridge.

In de afgelopen maanden hebben Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis de hertogin geholpen met het verzamelen van mos, bladeren en
twijgen om de tuin te versieren. Hazelsticks die door de familie werden verzameld, werden ook gebruikt om de den van de tuin te maken.


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal

Op 20 mei 2019 werd Hertogin Catherine vergezeld door lokale schoolkinderen voor een aantal buitenactiviteiten, waaronder rieten bakken en
marshmallow-toasting op de Chelsea Flower Show. De hertogin maakte ook van de gelegenheid gebruik om het ongelooflijke team van medewerkers
te bedanken die betrokken waren bij The RHS Back to Nature Garden-project.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal

Op 20 mei 2019 verwelkomde de Hertogin van Cambridge Hare Majesteit de Koningin haar RHS Chelsea Back to Nature Garden.
De Hertogin van Cambridge introduceerde Koningin Elizabeth in enkele functies van de RHSChelsea-tuin van de Hertogin, die
ze heeft ontworpen om kinderen, gezinnen en gemeenschappen te inspireren om naar buiten te gaan en te genieten van de enorme
voordelen die de natuur heeft voor ons fysieke en mentale welzijn. De Hertog en Hertogin van Cambridge toonden de Koningin enkele
van de activiteiten die degenen die de RHSChelsea Back to Nature Garden ervaren kunnen genieten, inclusief het maken van rieten boten.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily

De hertogin van Cambridge organiseerde op 1 juli 2019 een picknick voor haar patronages in de Back to Nature Garden, die nu is
overgebracht naar RHSHampton - waar ze werd vergezeld door kinderen van de Hampton Hill Junior School om de tuin te verkennen.

De Hertogin van Cambridge's RHS Back to Nature Garden is overgestapt naar RHS Hampton Court Palace Garden Festival - het ontwerp
heeft hetzelfde wilde en natuurlijke gevoel maar is ontwikkeld om kinderen en gezinnen meer mogelijkheden te bieden om met de natuur
te communiceren. Het ontwerp voor deze tuin is opnieuw tot stand gekomen door een samenwerking tussen Hare Koninklijke Hoogheid,
landschapsarchitecten Davies White en de RHS.

Als onderdeel van haar jarenlange werk aan vroege jaren gelooft de hertogin dat tijd buitenshuis doorbrengen een cruciale rol speelt
in de toekomstige gezondheid en het geluk van kinderen. Haar tuin belicht hoe de tijd die wordt doorgebracht in natuurlijke omgevingen
kan helpen de basis te leggen voor positief lichamelijk en geestelijk welzijn dat tot in de kindertijd en een heel leven meegaat.

Functies zoals de holle boomstam en rustieke holen zijn teruggekeerd uit Chelsea, naast een nieuwe verborgen grot, boomhut, camo-netwerk,
glooiende heuvel en stroom. In deze omgevingen kunnen kinderen vaardigheden voor het leven ontwikkelen door middel van vrij spel,
waarbij ze hun zelfvertrouwen, kracht, veerkracht en sociale vaardigheden opbouwen.

Naast de fysieke en mentale gezondheidsvoordelen van in de natuur zijn, heeft het doorbrengen van quality time met ouders en verzorgers
buiten een waardevolle impact op de vroege ontwikkeling van kinderen. In de tuin kunnen gezinnen samen ontdekken en genieten van de natuur
als een speeltuin. Er is een vijver om in te peddelen, een insectenhotel dat habitats biedt voor alle soorten dieren in het wild, evenals
een bij-vriendelijke wildflower weide die de heuvel bedekt met weide boterbloem, madeliefje, rode klaver en gemeenschappelijke gevlekte orchidee.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Op 10 september 2019 opende de Hertogin van Cambridge de The Back to Nature-speeltuin op Royal Horticultural Society Wisley en woonde het
Back to Nature-festival bij met Royal Horticultural Society Ambassadeur Mary Berry, dat de waarde van gemeenschappen voor ons welzijn
viert en het hoogtepunt is van het RHS-tuinproject.

De Back to Nature-speeltuin is geÔnspireerd op de ontwerpen van de Hertogin en bevat elementen zoals de holle boomstam uit de
Royal Horticultural Society Chelsea Flower Show-tuin en de wilde bloemenweide en de glooiende heuvel tentoongesteld in Royal
Horticultural Society Hampton. Nieuwe functies zijn onder meer twee verbonden boomhutten en glijbanen die gezinnen en vrienden
aanmoedigen om samen plezier te hebben in een natuurlijke omgeving. De tuin is ontworpen door landschapsarchitecten Davies White
met input van de Royal Horticultural Society en zal een permanente installatie zijn bij Royal Horticultural Society Garden Wisley.

Hare Koninklijke Hoogheid heeft veel van de afgelopen acht jaar doorgebracht met het ontmoeten van goede doelen en organisaties die elke dag werken
om onze families en gemeenschappen sterker te maken. De Hertogin maakte van de gelegenheid gebruik om velen van hen uit te nodigen op het 'Back to
Nature'-festival om hun bijdrage aan de samenleving te vieren en verder te benadrukken hoe belangrijk het is dat de betrokkenen in de sector van de
vroege jaren samenkomen om een fundamentele verandering te ondersteunen in de manier waarop de samenleving de jeugd benadert ontwikkeling.

Back to Nature Garden Festival van 10Ė15 September 2019 in Wisley.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal

"De ervaringen die we tijdens onze vroegste jaren opdoen, beÔnvloeden wie we als mensen worden.
Ze beÔnvloeden hoe we omgaan op school, op het werk en in de samenleving en uiteindelijk hoe we onze eigen kinderen opvoeden.

Of het nu gaat om planten te verkennen, te graven, te creŽren of te spelen; kwaliteitstijd die buiten wordt doorgebracht, biedt
kinderen de perfecte omgeving om die positieve relaties te vormen met de mensen in hun leven en de wereld om hen heen.

Er is een bekend spreekwoord - dat er een dorp nodig is om een kind op te voeden - iedereen hier vormt een integraal onderdeel van datzelfde dorp.

Door samen te komen, plezier te maken, nieuwe dingen te leren en te ervaren, kunnen we onze kinderen levenslange voordelen bieden."

De Hertogin van Cambridge, op het Back to Nature-festival op Royal Horticultural Society Wisley, dat de waarde
van gemeenschappen voor ons welzijn viert en het hoogtepunt markeert van het RHS-tuinproject.

De Hertogin van Cambridge heeft de krachten gebundeld met CBBC-show Blue Peter, het langstlopende tv-programma voor kinderen ter wereld,
om vast te zitten in het onderdompelen van vijvers, planten en het bouwen van teams met lokale kinderen en Blue Peter-presentator Lindsey Russell.

De Hertogin wil de voordelen van het buitenleven benadrukken en kinderen, gezinnen en gemeenschappen inspireren om terug te keren naar de natuur.
Ze is een groot voorstander van het belang van vroege jaren en de positieve impact die natuur en het milieu kunnen hebben op de ontwikkeling van kinderen.

Hertogin Catherine verscheen in juni 2019 op Blue Peter en vroeg kinderen om een sculptuur te ontwerpen voor haar ĎBack to Natureí -tuin.


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/cbbc

De Hertogin van Cambridge sloot zich op 19 september 2019 aan bij BluePeter van CBBC om de winnaar van hun Royal Garden Competition
op RHS Wisley te onthullen - gefeliciteerd Jessica met je winnende ontwerp! Jessica's prachtige winnende sculptuur is gemaakt
van hout en gerecycled metaal en verbaasde de juryleden met zijn prachtige vlindervleugels, bedekt met clematis-bloemen.

Felicitaties ook aan de tweedeprijswinnaar, Lucy en Megan, die prachtige tinnen kankruiden en den-bouwactiviteitenkaarten hebben ontworpen.

De Hertog, Ben van The Royal Horticultural Society en George Hassall voegden zich bij de jury om de winnende inzending
voor de competitie te kiezen, die de Hertog in juni 2019 van dit jaar lanceerde.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Royal Horticultural Society Chelsea Flower Show gaat voor het eerst online, 18-23 mei 2020


De Royal Horticultural Society Chelsea Flower Show gaat voor het eerst online.

Bezoek RHS - Royal Horticultural Society https://www.rhs.org.uk/ voor een uniek tijdschema van
evenementen van maandag 18 tot en met zaterdag 23 mei, inclusief tuinadvies en virtuele sessies.

De RHS ondersteunen tuinders oud en nieuw, met meer mensen dan ooit die de adviespagina's op hun website de afgelopen weken hebben bezocht.

Hare Majesteit is beschermvrouwe van de Royal Horticultural Society sinds 1952 - ze woonde de show
voor het eerst bij als monarch in 1955 en heeft sindsdien bijna elk jaar een bezoek gebracht.

De Koningin heeft vandaag haar beste wensen gestuurd aan al degenen die bij de RHS zijn aangesloten:

"Ter gelegenheid van de opening van de virtuele Chelsea Flower Show 2020 stuur ik
mijn beste wensen aan iedereen die verbonden is aan de Royal Horticultural Society.

Mijn familie en ik hebben altijd genoten van het bezoeken van de show en ik weet dat uw leden
en supporters teleurgesteld zullen zijn dat ze dit jaar niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn.

Als beschermvouwe van de Royal Horticultural Society was ik verheugd te horen dat u van maandag
18 tot en met zaterdag 23 mei 2020 tuinadvies en virtuele sessies op uw website zult geven.

Ik weet zeker dat mijn grootmoeder, Koningin Mary, die voor het eerst de Chelsea Flower Show in 1916 bijwoonde, blij zou zijn dat veel
mensen vandaag de dag enthousiast zijn voor de tuinbouw en dat tuinieren een populair tijdverdrijf blijft in het Verenigd Koninkrijk.

Als je je aanpast aan de huidige omstandigheden, hoop ik dat je dit unieke evenement leuk en interessant vindt.

ELIZABETH R.

De Royal Horticultural Society Chelsea Flower Show werd in 1804 opgericht door Sir Joseph Banks en John Wedgewood.
De liefdadigheidsinstelling heeft als doel levens te verrijken door middel van planten en het VK een groenere plek te maken.

Bekend als de Great Spring Show, vond de eerste Chelsea Flower Show plaats in 1913 en werd bijgewoond door Koningin Alexandra.
De show is sindsdien bezocht door veel leden van The Royal Family, waaronder Koningin's grootouders Koning George V en Koningin Mary.
Hare Majesteit werd beschermvrouwe van de Royal Horticultural Society in 1952, nadat ze op de troon was gestegen. De Koningin
bracht haar eerste bezoek aan Chelsea als monarch in 1955, en heeft de meeste jaren daarna bijgewoond.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de show geannuleerd en in plaats daarvan richtte de RHS zich op hun ĎDig for Victoryí -campagne,
die mensen liet zien hoe ze thuis voedsel konden verbouwen. Opnieuw past de Chelsea Flower Show zich aan onzekere tijden aan. Dit jaar
is het de eerste Ďvirtueleí show waarbij alle activiteiten online gaan. Dit betekent in veel opzichten dat meer mensen dan ooit toegang
zullen hebben tot de tuininspiratie en tips.


Foto: The RHS Lindley Library


Foto: The RHS Lindley Library


Foto: The RHS Lindley Library


Foto: The RHS Lindley Library


Foto: The RHS Lindley Library

De Koningin heeft gekozen voor lelietje-van-dalen, hier afgebeeld in de tuinen van Buckingham Palace.
Lelietje-van-dalen is te zien in het kroningsboeket van Hare Majesteit en heeft sindsdien speciale associaties.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

De Prins van Wales heeft voor delphiniums gekozen.

"Voor mij staat het prachtige, glorieus gedecoreerde delphinium, met zijn onberispelijke houding
en massa's pelotons, op de eerste plaats in mijn botanische genegenheid."


Foto: The British Monarchy

De Hertogin van Cornwall heeft gekozen voor Alchemilla Mollis en zegt:
"Deze zuurgroene pluizige bloemige plant is een van de beste bladplanten ooit voor tuin en vaas. Een must voor elke tuinman ..."


Foto: The British Monarchy

The Princess Royal heeft helleborussen geselecteerd:
"Ze bloeien niet alleen vroeg, maar ze blijven twee maanden bloeien en ze zijn vaak prachtig gemarkeerd met eindeloze variaties."


Foto: The British Monarchy

The Earl and Countess of Wessex delen graag dit beeld van azalea's die "zo adembenemend zijn in deze tijd van het jaar en de meest bedwelmende geur hebben".


Foto: The British Monarchy

De Hertog van Gloucester heeft zijn beeld van madeliefjes gedeeld, dat Zijne Koninklijke Hoogheid
graag opgraaft tussen de straatstenen en elders overzet om naar behoren en gezond te groeien.


Foto: The British Monarchy

De Hertogin van Gloucester heeft in deze tijd van het jaar een afbeelding gedeeld van een van haar favoriete bloemen, siererwten.
Hare Koninklijke Hoogheid genoot ook van het weven van de rieten latwerksteunen die u op de afbeelding kunt zien.


Foto: The British Monarchy

Prinses Alexandra heeft de Golden Celebration-roos geselecteerd en zegt:
"Deze Golden Celebration-roos geeft veel plezier om naar te kijken en heeft de meest buitengewone en unieke geur."


Foto: The British Monarchy

Een jaar na de Back To Nature Garden van de Hertogin van Cambridge gaat de Chelsea Flower Show digitaal!

Bezoek https://www.rhs.org.uk/ om deel te nemen aan de virtuele ChelseaFlowerShow voor praktisch
tuinadvies van wereldleidende ontwerpers en experts, allemaal vanuit het comfort van uw eigen huis.


Foto: Kensington Palace

Het werk van de Hertogin van Cambridge over de vroege kinderjaren


De afgelopen negen jaar heeft de Hertogin van Cambridge tijd besteed aan het onderzoeken van hoe ervaringen
in de vroege kinderjaren vaak de oorzaak zijn van de moeilijkste sociale uitdagingen van vandaag, zoals
verslaving, uiteenvallen van gezinnen, slechte geestelijke gezondheid, zelfmoord en dakloosheid.

De Hertogin van Cambridge heeft veel mensen ontmoet die met een reeks problemen te maken hebben en heeft keer op keer gezien
hoe vaak deze problemen terug te voeren zijn op de eerste jaren van iemands leven. Wat we ervaren in de vroege jaren, vanaf
de conceptie tot de leeftijd van vijf, vormt de zich ontwikkelende hersenen, en daarom is een positieve fysieke, emotionele
en cognitieve ontwikkeling in deze periode zo cruciaal. Het is een tijd waarin de bouwstenen zijn gelegd en fundamenten
worden gelegd die helpen om meer veerkracht te bieden om toekomstige tegenslagen het hoofd te bieden.

De Hertogin wilde dieper graven in het huidige landschap van de vroege jaren om de problemen waarmee we
worden geconfronteerd te begrijpen en te leren hoe we ze het beste kunnen aanpakken. Het was belangrijk
om te luisteren naar de experts, academici, praktijkmensen, dienstverleners en liefdadigheidsinstellingen
binnen de sector die elke dag werken om onze families en gemeenschappen sterker te maken.

Even belangrijk was het horen van de ouders zelf en in januari 2020 lanceerde The Duchess een baanbrekende enquÍte en reisde
door de vier landen om ouders te ontmoeten en te luisteren naar hun mening over het opvoeden van de volgende generatie.

Hare Koninklijke Hoogheid zet zich in voor dit cruciale doel, maar alleen door samen te werken
kunnen we een positieve, blijvende verandering teweegbrengen voor de komende generaties.

Stuurgroep Early Years


In mei 2018 is een stuurgroep opgericht om te kijken hoe we samen kunnen werken aan een positieve blijvende verandering.

De hertogin heeft uit de eerste hand van deze groep gehoord over de blijvende effecten van ongunstige
ervaringen uit de kindertijd, maar ook over hoe positieve, beschermende factoren in de vroege jaren
een cruciale rol kunnen spelen in langetermijnresultaten voor onze kinderen.

De kennis die we nu hebben over het belang van de beginjaren - en de langetermijnimpact
van onze vroegste ervaringen - biedt ons zowel een verplichting als een kans.

The 5 Big Questions


Ouders, verzorgers en gezinnen vormen de kern van ons werk in de beginjaren. Elke dag geven ze door het hele land
vorm aan de geest van de volgende generatie. In januari 2020 lanceerde de Hertogin een baanbrekende openbare enquÍte
over kinderen onder de vijf jaar, wat de aanleiding was voor het grootste gesprek ooit over de vroege kinderjaren.

Het stond open voor iedereen en zocht de mening van de samenleving over het opvoeden van de volgende generatie, zodat we allemaal
kunnen samenwerken aan de belangrijkste kwesties die onze gemeenschappen aangaan en hulp kunnen bieden waar dat het meest nodig is.

Verder onderzoek


De 5 Big Questions-enquÍte maakte deel uit van een breder stuk nationaal representatief
onderzoek dat werd uitgevoerd door The Royal Foundation en IPSOS Mori.

De bevindingen zouden een essentiŽle bron van informatie moeten zijn voor de vroege jarensector, die deze zou helpen om de publieke
perceptie van het belang van de vroege jaren en de ervaringen uit de eerste hand van ouders, gezinnen en verzorgers beter te begrijpen.

De bevindingen van dit onderzoek en die van de 5 grote vragen worden later in 2020 gedeeld.

Tiny Happy People


Hare Koninklijke Hoogheid ondersteunt de ontwikkeling van Tiny Happy People van BBC Education - een initiatief
dat een reeks gratis digitale bronnen biedt die zijn ontworpen om ouders en verzorgers te ondersteunen bij het
ontwikkelen van de taal van kinderen vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van vier jaar.

Hare Koninklijke Hoogheid erkent het belang van het project voor de ondersteuning van ouders bij het begeleiden
van hun kinderen door de eerste jaren van hun leven en steunde de lancering van het project in juli 2020, en
The Royal Foundation zal blijven samenwerken metde BBC terwijl ze het ontwikkelen en uitrollen.


De Hertogin van Cambridge onthult de resultaten van haar 5 Big Questions-enquÍte, 23 november 2020Foto: Kensington Palace

De Hertogin van Cambridge heeft de resultaten bekendgemaakt van haar historische
openbare enquÍte over de beginjaren, '5 Big Questions on the Under Fives'.

De 5 Big Question-enquÍte maakt deel uit van een uitgebreid onderzoek in opdracht van
The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge en uitgevoerd door Ipsos MORI.

Het omvat ook verder kwalitatief en etnografisch onderzoek, een landelijk representatieve enquÍte die
voorafgaand aan de pandemie is uitgevoerd en een enquÍte naar de impact van COVID-19 op gezinnen.

'5 Big Questions on the Under Fives' was de eerste keer dat het Britse publiek werd gevraagd naar zijn mening over het onderwerp
vroege kinderjaren in een open enquÍte, en het enorme responspercentage heeft aangetoond dat het land graag over de kwestie praat.

De openbare enquÍte was een maand open, tussen 22 januari 2020 en 21 februari 2020, en gedurende
die tijd voerde de Hertogin van Cambridge een landelijke tour uit, waarbij ze Cardiff, Birmingham,
Woking, Londen, Belfast en Aberdeen bezocht om met mensen te praten over hun ervaringen en meningen.

Op vrijdag 27 november 2020 hield de Hertogin de keynote speech op een online forum georganiseerd door
The Royal Foundation en Ipsos MORI, waar de volledige bevindingen van het onderzoek werden besproken.

Wat zijn de bevindingen?


Het baanbrekende onderzoek, uitgevoerd in opdracht van The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge
en uitgevoerd door Ipsos MORI, onthult wat het VK denkt over de beginjaren. Het onderzoekt ook hoe COVID-19 de
percepties en ervaringen van ouders en verzorgers van kinderen onder de vijf heeft beÔnvloed.

De publicatie van dit onderzoek volgt op negen jaar werk van de Hertogin van Cambridge, waarin ze heeft gekeken naar hoe
moeilijke ervaringen in de vroege kinderjaren vaak de oorzaak zijn van belangrijke sociale uitdagingen zoals een slechte
geestelijke gezondheid, uiteenvallen van gezinnen, verslaving en dakloosheid - met de kosten van laattijdige interventie
worden geschat op ongeveer 17 miljard pond per jaar in Engeland en Wales.


Foto: Kensington Palace

Deze week voegde de Hertogin zich bij Kelly Beaver, Managing Director Public Affairs voor Ipsos Mori, voor een briefing over het
baanbrekende onderzoek, in opdracht van The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge en uitgevoerd door Ipsos MORI.

Gedurende deze tijd heeft de Hertogin uitgebreid geluisterd naar de vroege jarensector en in 2018 een
stuurgroep van experts bijeengeroepen om te kijken hoe samenwerking tot positieve verandering zou kunnen leiden.
In januari 2020 vroeg Hare Koninklijke Hoogheid het grote publiek naar hun mening - waardoor een nationaal gesprek
over de beginjaren op gang kwam via de '5 Big Questions on the Under Fivesí -enquÍte die meer dan een half miljoen
reacties opleverde, waardoor het het grootste onderzoek ooit in zijn soort is.

Het vandaag gepubliceerde onderzoek omvat de bevindingen van de 5 grote vragen, evenals verder kwalitatief en etnografisch onderzoek,
een landelijk representatieve enquÍte die vůůr de pandemie is uitgevoerd en een enquÍte naar de impact van COVID-19 op gezinnen.


Foto: Kensington Palace

De 5 grote inzichten


Alles bij elkaar hebben deze onderzoeken 5 grote inzichten opgeleverd:

1. Mensen zijn er overweldigend van overtuigd dat de toekomst van een kind niet vooraf bepaald is
bij de geboorte. De meeste mensen begrijpen het specifieke belang van de beginjaren echter niet.

Bij het beantwoorden van de 5 grote vragen gelooft 98 procent van de mensen dat opvoeding essentieel is voor levenslange
resultaten, maar slechts een op de vier erkent het specifieke belang van de eerste vijf jaar van het leven van een kind.

2. De realiteit van het leven maakt het voor ouders moeilijk om prioriteit te geven aan hun welzijn.

90 procent van de mensen beschouwt de geestelijke gezondheid en het welzijn van ouders als cruciaal voor de ontwikkeling
van een kind, maar in werkelijkheid doen mensen heel weinig om zichzelf prioriteit te geven. Slechts 10 procent van de
ouders gaf aan de tijd te nemen om voor hun eigen welzijn te zorgen toen hen werd gevraagd hoe ze zich hadden voorbereid
op de komst van hun baby. Het is zorgwekkend dat meer dan een derde van alle ouders (37 procent) verwacht dat de
COVID-19-pandemie een negatieve invloed zal hebben op hun mentale welzijn op de lange termijn.

3. Het gevoel beoordeeld te worden door anderen kan een slechte situatie verergeren.

70 procent van de ouders voelt zich beoordeeld door anderen en van deze ouders vindt
bijna de helft dat dit een negatieve invloed heeft op hun geestelijke gezondheid.

4. Mensen zijn tijdens de pandemie gescheiden van familie en vrienden en tegelijkertijd is de eenzaamheid van de ouders
dramatisch toegenomen. Het is verontrustend dat mensen ook minder bereid zijn om hulp te zoeken voor hoe ze zich voelen.

De eenzaamheid van ouders is tijdens de pandemie dramatisch toegenomen, van 38 procent voorheen tot 63 procent, omdat de
ouders zijn afgesneden van vrienden en familie. De toename van eenzaamheid van ouders is duidelijker zichtbaar in de meest
achtergestelde gebieden. Deze ouders zijn meer dan twee keer zo vaak als degenen die in de minst achtergestelde gebieden
wonen om te zeggen dat ze zich vaak of altijd eenzaam voelen (13 procent vergeleken met 5 procent). Bovendien lijkt het
erop dat het aantal ouders dat zich ongemakkelijk voelt bij het zoeken naar hulp voor hoe ze zich voelen, is gestegen
van 18 procent voor de pandemie tot 34 procent tijdens de pandemie.

5. Tijdens de COVID-19-pandemie is de steun van lokale gemeenschappen voor velen aanzienlijk toegenomen, maar niet voor iedereen.

In het Verenigd Koninkrijk hebben gemeenschappen zich krachtig verenigd om de uitdaging van ongekende tijden aan te gaan.
40 procent van de ouders vindt dat de steun van de gemeenschap is toegenomen. Ouders in de meest achtergestelde gebieden
hebben deze toegenomen steun echter minder vaak ervaren (33 procent) dan elders.

Deze inzichten onderstrepen de noodzaak om mensen te helpen het belang van de vroege jaren
te begrijpen en suggereren dat ouders en verzorgers meer steun en advies nodig hebben om een
goede geestelijke gezondheid en welzijn te garanderen bij het opvoeden van jonge kinderen.

De bevindingen bieden een ongeŽvenaard inzicht in de houding van het publiek over het onderwerp en zullen
niet alleen het werk van de Hertogin op dit gebied informeren, maar het zal ook een essentiŽle informatiebron
zijn voor de vroege jarensector, bijdragen tot een beter begrip van de publieke perceptie van het belang van
de vroege jaren, en de ervaringen uit de eerste hand van ouders, gezinnen en verzorgers.

Het Early Years Forum


Op 27 november 2020, tijdens een Keynote Speech op het online evenement van The Royal Foundation, 'What the UK thinks about the
Early Years', hield de Hertogin van Cambridge een Keynote-toespraak waarin ze haar ambitie benadrukte om de Early Years
op gelijke voet met de andere grote sociale uitdagingen en kansen van onze tijd.

Het online forum van 27 november 2020 werd gehost door dr. Xand Van Tulleken (universitair hoofddocent volksgezondheid aan
University College London) en bood een presentatie van Ipsos MORI's Managing Director of Public Affairs, Kelly Beaver.
Dr. Trudi Seneviratne (griffier, Royal College of Psychiatrists, Adult & Perinatale Psychiatrist & Clinical Director),
Jon Rouse (City Director, Stoke-on-Trent City Council) en Dr. Guddi Singh (Pediatric Doctor, Evelina Children's Hospital,
Guy's & St. Thomas') die deelnamen aan een paneldiscussie over de bevindingen van het onderzoek.


Foto: Kensington Palace

Vragen en antwoorden met de Hertogin


Heel erg bedankt aan iedereen die de hele week een vraag heeft gesteld over de beginjaren. We zagen
een ongelooflijke respons, waarbij we zoveel verschillende aspecten van de beginjaren aanraakten.

Dit is nog maar het begin van het gesprek en we kijken ernaar uit om het de komende maanden en jaren voort te zetten.


Foto: Kensington Palace


Werk


Sinds september 2013 vertegenwoordigt William de Britse Monarchie.

Het behoud en de ondersteuning van gemeenschappen om hun natuurlijke omgeving te beschermen voor toekomstige generaties is al een aantal jaren
een van de belangrijkste prioriteiten van Prins William. Prins William heeft initiatieven in het openbaar gesteund om natuurbehoud,
gemeenschapsontwikkeling en milieueducatieprogramma's in heel Afrika te financieren als Royal Patron van de Tusk Trust, met als doel het
inspirerende conserveringswerk onder de aandacht te brengen van een wereldwijd publiek.

Via de Royal Foundation heeft The Duke 'United for Wildlife' opgericht, een ongekende samenwerking tussen zeven van 's werelds meest
invloedrijke natuurbeschermingsorganisaties die zich inzetten voor het aanpakken van de mondiale uitdagingen die de natuurlijke hulpbronnen
van de wereld bedreigen. Een bijzonder interessant gebied voor Prins William is de illegale handel in wilde dieren.

Prins William zet zich in om kinderen en jongeren te helpen hun vaardigheden, zelfvertrouwen en ambities op te bouwen. Door zijn liefdadigheidswerk
heeft Prins William gestreefd om het bewustzijn te vergroten van hoe ernstige problemen jonge mensen kunnen treffen, bijvoorbeeld dakloosheid en pesten.

Sinds enkele jaren werkt Hertogin Catherine met experts en organisaties die het belang verdedigen van het bieden van solide psychologische,
sociale en emotionele platforms voor kinderen in hun vroegste levensjaren om hun mentale gezondheid en emotionele veerkracht te ondersteunen,
en om hen te voorzien van de basis om tot gezonde en vervullende volwassenheid te leiden.

Hertogin Catherine heeft gewerkt om de publieke aandacht te vestigen op het feit dat problemen waar kinderen van vandaag mee te maken krijgen,
zoals verslaving, armoede, misbruik, verwaarlozing, verlies en ziekte van familieleden, een langdurige en traumatische impact kunnen hebben als
ze niet worden ondersteund. Bovendien heeft academisch onderzoek overtuigend aangetoond dat trauma uit de vroege kindertijd tot in de volwassenheid
van invloed is op de geestelijke gezondheid, met aanzienlijke kosten voor individuen, hun families, de samenleving en de economie.

Hertogin Catherine heeft met name gewezen op de behoefte aan open en eerlijke gesprekken over het onderwerp geestelijke gezondheid om stigmatisering
te bestrijden, en ook op het belang van vroegtijdige interventie voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, om deze kwesties in een zo vroeg
mogelijk stadium aan te pakken, zodat kinderen de helderst mogelijke toekomsten hebben, zoals ze verdienen.

Hertogin Catherine is een enthousiaste sportvrouw en gelooft niet alleen dat lichamelijke gezondheid een aanvulling vormt op de geestelijke gezondheid,
maar ook dat buitenshuis zijn, en vooral het spelen van sport, de kracht heeft om levens ten goede te trekken, te onderwijzen en te inspireren en te veranderen.

Van 7 april t/m 25 april 2014 brachten William en Catherine een officieel bezoek aan Nieuw-Zeeland en AustraliŽ.

Van 10 t/m 16 april 2016 brachten Prins William en Hertogin Catherine een officieel bezoek aan India en Bhutan.

Van 24 september t/m 1 oktober 2016 brachten Prins William, Hertogin Catherine, Prins George
en Prinses Charlotte een officieel bezoek aan Canada.

Op 11 oktober 2016 bezocht Hertogin Catherine Nederland voor de opening van de tentoonstelling in het Mauritshuis in Den Haag:
'At Home in Holland: Vermeer and his Contemporaries from the British Royal Collection'. Ook sprak zij met het Trimbos-instituut en bezocht
zij BouwKeet, een maatschappelijk project in Rotterdam. Tevens werd zij ontvangen voor een lunch op de Eikenhorst door Koning Willem-Alexander.

Prins William en Hertogin Catherine hebben een officiŽle tour van 17 en 21 juli 2017 naar Polen en Duistland gemaakt.
Prins George en Prinses Charlotte zijn mee geweest op deze tour.


Foto: Press Association


Foto: Press Association


Foto: https://www.kcl.ac.uk/ioppn/index.aspx


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

The Royal Foundation


The Royal Foundation is in september 2009 opgericht om Prins William en Prins Harry in staat te stellen hun liefdadigheidsambities waar te maken.
The Foundation of Prince William and Prince Harry: 29 september 2009 Ė 12 juli 2012.
The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge and Prince Harry: 12 juli 2012 - 11 juni 2018.
The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex: 11 juni 2018 Ė 6 september 2019.
The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge: 6 september 2019-heden

In juni 2019 maakte The Royal Foundation bekend dat: De Hertog en Hertogin van Sussex hun eigen nieuwe liefdadigheidsstichting zullen oprichten.
Beide paren zullen in de toekomst blijven samenwerken aan projecten, waaronder het programma Heads Together voor geestelijke gezondheid.

Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex werd op 1 juli 2019 opgericht. Sussex Royal The Foundation of the
Duke and Duchess of Sussex heeft officieel een nieuwe naam! Volgens het papierwerk dat op 5 augustus 2020 is ingediend bij
Companies House, is Sussex Royal officieel gewijzigd in de nieuwe naam "MWX Foundation". Sussex Royal The Foundation of the
Duke and Duchess of Sussex: 1 juli 2019 Ė 5 augustus 2020. Markle Windsor Foundation: 5 augustus 2020 - 5 augustus 2020.
Naam gewijzigd in MWX Foundation tijdens ontbinding, 5 augustus 2020.

In april 2020 bevestigde Harry en Meghan dat hun nieuwe niet-koninklijke stichting 'Archewell' zou heten.
Archewell werd geregistreerd in de Verenigde Staten en de website werd gelanceerd in oktober 2020.
Archewell wordt op geen enkele manier geassocieerd met of onderschreven door de Britse koninklijke familie.

RoyalVisit Groot-BrittanniŽ aan Zweden, 30/31 januari 2018


Van 30 januari 2018 t/m 31 januari 2018 hebben Prins William en Hertogin Catherine een officieel bezoek gebracht aan Zweden.


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Raphael Stecksťn / Royal Court of Sweden


Foto: Raphael Stecksťn / Royal Court of Sweden


Foto: Raphael Stecksťn / Royal Court of Sweden

RoyalVisit Groot-BrittanniŽ aan Noorwegen, 1/2 februari 2018


Van 1 februari 2018 t/m 2 februari 2018 hebben Prins William en Hertogin Catherine een officieel bezoek gebracht aan Noorwegen.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Lise Ňserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Ňserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff

Commonwealth Day, 12 maart 2018


Op 12 maart 2018 was de gehele Koninklijke Familie aanwezig op Commonwealth Day.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Trooping the Colour, 9 juni 2018


Op 9 juni 2018 vierde Trooping the Colour. De militaire parade is de officiŽle viering van de verjaardag van Koningin Elizabeth, die eind april 92 jaar werd.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Officieel bezoek aan JordaniŽ, 24-25 juni 2018


Van 24 juni t/m 25 juni 2018 bracht Prins William een bezoek aan JordaniŽ.


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily


Foto: https://www.instagram.com/alhusseinjo


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal

Officieel bezoek aan Israel-Palestina, 26-27 juni 2018


Van 26 juni t/m 28 juni 2018 bracht Prins William een bezoek aan Israel-Palestina, het eerste officiŽle bezoek van een senior lid van de Britse Koninklijke Familie.

Prins William bezocht het Yad Vashem, het officiŽle gedenkteken van IsraŽl voor de Joodse slachtoffers van de Holocaust. Prins William ontving een korte
rondleiding door het museum, voordat hij een ontmoeting had met de overlevenden van de Holocaust en de Kindertransport, die hun persoonlijke ervaringen
met hem deelden.


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal

Onderstaande foto: Prins William betuigt zijn respect bij het graf van zijn overgrootmoeder, Prinses Alice, in de kerk van St. Mary Magdalene.


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal

Viering van 100 jaar Royal Air Force, 10 juli 2018Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal

Bezoek aan NambiŽ, Tanzania en Kenia, 24 t/m 30 September 2018


Prins William bezoekt NamibiŽ als voorzitter van United of Wildlife en beschermheer of Tusk Trust.


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal

Prins William bezoekt Tanzania als voorzitter van United of Wildlife en beschermheer of Tusk Trust.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Prins William, kolonel van de Irish Guards, sloot zich aan bij hun Number Two Company in Kenia om te zien hoe Britse en Keniaanse troepen samenwerken.
Daarna bezocht Prins William lokale projecten om de levensomstandigheden te verbeteren.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Activiteiten Hertogin Catherine, oktober 2018


De Hertogin van Cambridge bezocht op 2 oktober 2018 de SCTrust Forest School en St Stephenís School en Wildlife Garden, wat kinderen in
de binnenstad een unieke kans biedt om meer te weten te komen over en zich bezig te houden met de natuurlijke wereld.


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal

Op 10 oktober 2018 opende Hertogin Catherine het nieuwe fotografie gebouw van het Victoria & Albert Museum.
De Hertogin werd de eerste koninklijke beschermvrouwe van het Victoria & Albert Museum, 's werelds grootste museum voor decoratieve kunst en design.


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal

Herdenking Einde Eerste Wereldoorlog


In de week van Herdenking, sluiten de Koningin en leden van de Koninklijke Familie zich aan bij de natie in het herdenken en eren
van de mannen en vrouwen die zich hebben opgeofferd in dienst van ons land. Op de tweede zondag van november herdenken de Koningin
en leden van de koninklijke familie diegenen die zijn gestorven in wereldoorlogen en andere conflicten.

Het was op 10 november 2018 precies 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Op diverse plekken in Europa
is stilgestaan bij deze gebeurtenis. Op 11 november 1918 werd de vierjarige strijd beŽindigd met een wapenstilstand.


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/

Kerstfeest voor familieleden van RAF personeel, 4 december 2018


Op 4 december 2018 hebben de Hertog en Hertogin van Cambridge een kerstfeest georganiseerd in Kensington Palace voor gezinnen
en kinderen van ingezet personeel van de RAF Coningsby en RAF Marham op Cyprus.

ďIk kan me niet voorstellen hoe het voelt als je dierbaren zijn weg in actieve dienst tijdens Kerstmis of op die speciale familie momenten." zei Catherine.
"Het is heel leuk om je hier allemaal te zien, we zijn niet alleen dankbaar dat je hier bent om je bij ons feest te voegen, maar ook voor de offers
die je dagelijks brengt namens het land. "We kijken er echt naar uit om morgen naar Cyprus te vliegen en een aantal moeders en vaders te ontmoeten
van de kleintjes die we vandaag hebben ontmoet. Ik weet zeker dat ze blij zullen zijn met al je kaarten en cadeaus, dus bedankt dat je ze vandaag
hebt gepost. " zei Catherine.


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal

Hertogin Catherine bezoekt Royal Opera House, 16 januari 2019


Hertogin Catherine heeft 16 januari 2019 de kostuumafdeling van het Royal Opera House bezocht.
Catherine heeft haar interesse in de textiel- en maakindustrie ontwikkeld door haar beschermheerschap van het
Victoria and Albert Museum, dat een nationale textielcollectie heeft.

De Prins van Wales is patroonheilige van de Royal Opera House en de komende maanden onderzoekt Hertogin Catherine haar interesse
in het gebruik en de productie van textiel door middel van leermogelijkheden, bezoeken en ontmoetingen met experts uit de industrie.

Op 16 januari 2019 leerde Catherine meer over het gebruik van textiel door de Royal Opera House en over de ingebruikname van stoffen, design en vakmanschap.

Het Costume-team in de Royal Opera House ontwerpt en conserveert duizenden opera- en balletkostuums per seizoen en werkt samen met ontwerpers
om nieuwe stukken te maken voor elke productie. Catherine heeft uit de eerste hand de gebruikte technieken gezien en hoe de afdeling stoffen
en textiel inkoopt voor de ongeveer 600 kostuums die nodig zijn voor elke productie.

Aan het einde van de rondleiding door de kostuumafdeling ontmoette Catherine de kunstenaars van The Royal Ballet, Lauren Cuthbertson,
Laura Morera en Vadim Muntagirov - die uitlegden hoe podiumverlichting en choreografie het ontwerp van hun kostuums beÔnvloeden.
De Costume Department in de Royal Opera House onderhoudt en creŽert tot 10.000 kostuums die Royal Ballet Artists elk jaar dragen.


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Hertogin Catherine en Prins William bezoeken Dundee, 29 januari 2019


Op 29 januari 2019 bezochten Prins William en Hertogin Catherine Dundee om V & A Dundee officieel te openen en leden
van het publiek te begroeten aan de waterkant. Het museum levert nu al aanzienlijke economische en sociale voordelen op
voor de lokale omgeving, waardoor de toekomst van de stad opnieuw wordt vormgegeven als een hub voor de creatieve industrie.

Prins William en Hertogin Catherine ontmoetten vervolgens werknemers van de fabriek in Dundee Michelin en namen deel aan een
vergadering van de Michelin Dundee Action Group, die zich bezighoudt met het herbestemmen van de site en zorgen voor nieuwe
werkgelegenheidskansen voor de lokale omgeving.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Hertogin Catherine bezoekt scholen, 5 februari 2019


Aan het begin van Children's Mental Health Week 2019 bezocht Hertogin Catherine de Lavender Primary School en de Alperton Community School
om meer te weten te komen over de ondersteuning die studenten, leraren en ouders krijgen om te helpen met mentaal welzijn.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Prins William bezoekt The Passage, 13 februari 2019


Prins William is sinds 13 februari 2019 beschermheer van The Passage geworden, voorafgaand aan zijn bezoek deze dag.
The Passage is het grootste Britse kenniscentrum voor daklozen en onveilig gehuisveste mensen.

Prins William bezocht The Passage voor het eerst als kind in 1993 met zijn moeder Diana, Prinses van Wales, en heeft
in de afgelopen vijfentwintig jaar extra bezoeken op verschillende punten afgelegd.


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal

Dit bericht in het bezoekersboek markeert Prins Williams eerste bezoek met zijn moeder Diana, Princess of Wales in 1993.


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal

Prins William helpt met de lunch samen met Malcolm (aan de rechterkant), die al 21 jaar vrijwilligerswerk doet bij The Passage.


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal

Prins William ontmoet klanten en vrijwilligers van het 'Home for Good'-programma van The Passage.
Het programma koppelt voormalige dakloze klanten met lokale vrijwilligers om hen te helpen bij hun nieuwe thuis en gemeenschapsleven.


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal

Prins William bezoekt projecten die mannen ondersteunen rond geestelijke gezondheid en welzijn, 14 februari 2019


Op 14 februari 2019 bezocht Prins William die mannen ondersteunen rond geestelijke gezondheid en welzijn.

Allereerst bezocht Prins William een kapperszaak die kappers aanmoedigt om de tekenen van depressie en geestelijke gezondheidsproblemen
bij hun cliŽnten te herkennen. Toen bezocht Prins William een liefdadigheidsinstelling die nieuwe vaders ondersteunt.

Prins William, samen met Hertogin Catherine en Prins Harry en Hertogin Meghan pakken het stigma rondom
de geestelijke gezondheid aan via de Head's Together-campagne van The Royal Foundation.

's Morgens bezocht Prins William The Pall Mall Barbers in Paddington, een collectief gerund door kappers die het bewustzijn
vergroten voor het voorkomen van zelfmoord. Het "Lions Barber Collective" komt samen om ook te trainen in "BarbersTalk" waar
ze met klanten kunnen kletsen en de symptomen van depressie en geestelijke gezondheid kunnen herkennen.
Tom's goede vriend stierf door zelfmoord in 2014 en werd geÔnspireerd om het opzetten van het programma als gevolg.


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Na het bezoek aan de kapper woonde Prins William een bijeenkomst bij om meer te weten te komen over een programma genaamd "Future Dads",
dat werd opgezet door de liefdadigheidsinstelling Future Men. Het goede doel is gevestigd in Londen en biedt advies en ondersteuning
voor vaders, en helpt hun zelfvertrouwen als vaders te ontwikkelen. Het gaat om jongens en mannen door de stereotypen rond mannelijkheid
aan te pakken door middel van positieve activiteiten om hen te machtigen.

CEO Christopher Muwanguzi introduceerde Prins William aan vaders die aan praktische zittingen bij de liefdadigheid deelnemen.
Prins William, die de vader is van Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis, zei tijdens het bekijken van een "luierwissel" -demonstratie;
"Het is heel ontmoedigend hoe klein ze zijn. Ze zijn zo kwetsbaar met piepkleine vingers en tenen. Je hebt wel het gevoel dat als je ze te veel
beweegt ze zullen breken. Maar dat zullen ze niet."


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Het Vaders Ontwikkelingsprogramma biedt cursussen aan voor mannen tussen 13 en 25 jaar, met verdere ondersteuning tot 35 jaar.
Het Future Dads-programma biedt ondersteuning aan mannen op elke leeftijd.

Prins William nam vervolgens deel aan een discussie over het beoefenen van zelfzorg wanneer je een nieuwe vader wordt.
Prins William ontmoette vaders die de Future Dads-cursus voltooiden, naast hun kinderen en ze praatten over de realiteit van het worden van nieuwe vaders.


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Prins William en Hertogin Catherine bezoeken Noord-Ierland, 27-28 februari 2019


De Hertog en Hertogin van Cambridge bezochten Belfast, Fermanagh en Ballymena op een tweedaagse reis van 27-28 februari 2019
die de jonge mensen van Noord-Ierland zal vieren.

De eerste dag zal een sterke focus hebben op de positieve impact die sport, natuur en buitenleven kunnen hebben op
de ontwikkeling van de jeugd, en een verbeterde fysieke en mentale gezondheid voor iedereen.

Hun Koninklijke Hoogheden starten de eerste dag met een bezoek aan voetbalstadion Windsor Park, de thuisbasis van de Ierse voetbalbond (IFA).
De IFA voeren outreach-programma's uit die ten goede komen aan de mentale en fysieke gezondheid van lokale gemeenschappen. 'Shooting Stars'
moedigt jonge meisjes aan om te voetballen en 'Ahead of the game' werkt om clubs en vrijwilligers te ondersteunen bij het omgaan met psychische
problemen, met een focus op het uitdagen van het stigma en preventieve maatregelen.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

In Fermanagh zagen de Hertog en Hertogin het ongelooflijke werk dat de liefdadigheid Extern doet in hun Roscor Youth Village,
een centrum voor residentiŽle activiteiten voor kinderen die door maatschappelijk werkers of het ministerie van Justitie worden
verwezen naar het goede doel.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertog en Hertogin eindigden de dag terug in Belfast in de iconische Empire Music Hall. Ze woonden een feest bij en vierden jonge mensen
die een groot verschil maken in Noord-Ierland. De band LARKS kwam op het podium, en de gasten omvatten vertegenwoordigers van de bedrijfs-,
kunst- en sportsectoren in Noord-Ierland, waaronder de voormalige gouden medaille-winnende Olympische pentatleet Dame Mary Peters die door
Koningin Elizabeth eerder was benoemd tot Lady Companion of the Noble of the Garter in de dag.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Northern Ireland Office / https://twitter.com/NIOgov


Foto: Northern Ireland Office / https://twitter.com/NIOgov

Op dag twee van hun bezoek aan Noord-Ierland brachten The Duke en Duchess of Cambridge de dag door in Ballymena, een ontmoeting met
organisaties die werken aan een mooie toekomst voor de volgende generatie.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Hunne Koninklijke Hoogheden begonnen de dag met officieren en personeel van de politie in Noord-Ierland
om te horen over de unieke uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd.


Foto: Northern Ireland Office / https://twitter.com/NIOgov


Foto: Northern Ireland Office / https://twitter.com/NIOgov


Foto: Northern Ireland Office / https://twitter.com/NIOgov

In het Braid Arts Centre bezochten de Hertog en Hde liefdadigheidsinstelling Cinemagic, die film, televisie en digitale technologieŽn
heeft gebruikt om met meer dan 500.000 jonge mensen in contact te komen. Het goede doel maakt gebruik van beeldende kunst om kansen te
vergroten en vaardigheden te ontwikkelen voor jongeren met verschillende achtergronden. De Hertog en Hertogin namen deel aan een aantal
van de workshops van Cinemagic om het volledige scala aan trainingen te zien die ze bieden.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De dag werd afgesloten met een bezoek aan Sure Start, een programma dat ouders met kinderen onder de vier jaar ondersteunt die in achtergestelde
gebieden in Noord-Ierland wonen. Hun Koninklijke Hoogheden zag een aantal van de verschillende programma's die Sure Start aanbiedt om ouders
te ondersteunen en beste praktijken voor werk in de beginjaren te bieden.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Prins William en Hertogin Catherine bezoeken Blackpool, 6 maart 2019


De Hertog en Hertogin van Cambridge waren op 6 maart 2019 in Blackpool, waar Hunne Koninklijke Hoogheden mensen uit de hele stad
ontmoetten en leerden over de recente geschiedenis van het gebied, de uitdagingen en de inspanningen op het gebied van investeringen
en regeneratie die momenteel aan de gang zijn.


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

In Blackpool Tower hebben Hunne Koninklijke Hoogheden een rondetafelbijeenkomst bijgewoond, waar ze informatie hebben
ontvangen over de problemen van het gebied met huisvesting en gehoord wat er wordt gedaan om dit te helpen.


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Na het bekijken van een slecht onderhouden ex-pension, dat tot voor kort door meerdere mensen werd bewoond, bezochten de Hertog en Hertogin huizen
die waren gekocht door de gemeenteraad, gerenoveerd en opgewaardeerd, waar nu nieuwe huurders wonen. Deze voorbeelden van verschillende
huisvestingsmogelijkheden bevonden zich in dezelfde straat.


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

In gesprek met gemeenteraadsvertegenwoordigers en huurders, hoorden de Hertog en Hertogin hoe Blackpool de huisvestingsvraagstukken
het hoofd biedt en over de positieve impact die dit engagement heeft op de gemeenschap.


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

De Hertogin hoorde van mensen die betrokken waren bij het 'A Better Start'-programma van Blackpool, waar ze de gevolgen van
langetermijninvesteringen in moeders, vaders en kinderen in hun vroege jaren bespraken.


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Ten slotte bezochten de Koninklijke Hoogheden Revoe Park, een onlangs vernieuwde gemeenschappelijke tuin en park dat is getransformeerd
dankzij betrokkenheid van 'A Better Start'. Het park helpt jonge kinderen tuinieren en in openlucht te ervaren, evenals ruimte en activiteiten
te bieden die ouders, vooral mannen, in staat stellen te praten over geestelijke gezondheid.


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Commonwealth Day Service in Westminster Abbey, 11 maart 2019


Op CommonWealth Day voegden de Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex zich bij Koningin Elizabeth,
Kroonprins Charles en Hertogin Camilla en The Duke of Tork voor de Commonwealth Day Service bij de Westminster Abbey.

Georganiseerd door The Royal Commonwealth Society is de Commonwealth Service de grootste jaarlijkse interreligieuze bijeenkomst in het VK.
Er waren uitvoeringen van artiesten zoals Clean Bandit en Alfie Boe. Een reflectie over het beschermen van het milieu voor toekomstige generaties
werd gegeven door Lewis Pugh, een uithoudingszwemmer, oceaanadvocaat en de VN-patroonheilige van de oceanen.

Commonwealth Day heeft dit jaar een speciale betekenis, aangezien 2019 het 70-jarig bestaan van het moderne Gemenebest symboliseert.
Het Gemenebest vertegenwoordigt een wereldwijd netwerk van 53 landen en bijna 2,4 miljard mensen, een derde van de wereldbevolking,
van wie 60 procent jonger is dan 30 jaar.

Elk jaar neemt het Gemenebest een thema aan waarop de Dienst is gebaseerd. Het thema 'A Connected Commonwealth' van 2019 verwijst
naar de samenwerking tussen de familie van naties, die samenwerken in vriendschap en goede wil.


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey

Hertogin Catherine bezoekt Henry Fawcett Children's Centre, 12 maart 2019


De Hertogin van Cambridge bracht een bezoek aan het Henry Fawcett Children's Centre om te zien hoe het Lambeth Early Action Partnership (LEAP)
de Parent and Infant Relationship Service (PAIRS) gebruikt om ouders, verzorgers en hun kinderen te ondersteunen.
In het centrum heeft de hertogin zich bij de ouders en hun kinderen aangesloten voor 'Together Time', die ruimte biedt aan ouders om te
genieten van hun baby's of peuters en omvat zingen, een kind leren laten spelen en interactie.
De sessie is bedoeld om het vermogen van ouders te ondersteunen om de signalen van hun kind te begrijpen,
meer vertrouwen te hebben in hun opvoeding en hun relatie met hun kind te versterken.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: The British Monarchy / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: The British Monarchy / https://www.instagram.com/theroyalfamily/

Hertogin Catherine bezoekt Portrait Gala, 12 maart 2019


De hertogin van Cambridge bezocht de National Portrait Gallery voor de Portrait Gala waar ze de leden van het Jeugdforum van de Galerij
zal ontmoeten en kunstwerken zal bekijken die zijn geproduceerd door enkele van de outreach-programma's van de National Portrait Gallery.

Dit jaar ondersteunt het Portrait Gala: "Inspiring People: de transformatie van onze National Portrait Gallery",
een project voor de volledige vernieuwing van de Galerij met een ingrijpende renovatie van het gebouw.

De Hertogin van Cambridge ontmoette leden van het NPG Youth Forum en het leerteam om meer te weten te komen over het Inspirerende Volksproject NPG London.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Hertogin Catherine en Prins William vieren St.Patricks Day, 17 maart 2019


Op St.Patricks Day Prins William, kolonel van de Irish Guards, vergezeld door Hertogin Catherine, bezocht de 1st Battalion Irish Guards
tijdens de St Patrick's Day Parade. Geleid door hun mascotte, de Ierse Wolfshond Domhnall, marcheerden 350 soldaten het Parade-plein op,
waar Hertogin Catherine de klaver aanbood aan officieren en officieren van de wapendrager.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Hertogin Catherine en Koningin Elizabeth openen Bush House van het Kings College London, 19 maart 2019


Koningin Elizabeth, vergezeld door The Duchess of Cambridge, opende op 19 maart 2019 het Bush House, een nieuwe leerfaciliteit in King's College London
aan The Strand. Koningin Elizabeth is beschermvrouwe van KCL - de op 4 na oudste universiteit van Engeland, en op 19 maart 2019 vergezelde Catherine
Koningin Elizabeth bij haar bezoek aan de nieuwste faciliteit.

Koningin Elizabeth en de Hertog van Edinburgh bezochten de ronde leeszaal van de Maughan Library, King's College in 2002 en
in 2012 opende Koningin Elizabeth de opnieuw ingerichte Somerset House East Wing van het College.

Onderzoek uitgevoerd aan Kings College London heeft geleid tot de ontwikkeling van radio, tv,
mobiele telefoons en radar, evenals de ontdekking van de structuur van DNA.

De koningin en de hertogin van Cambridge bezochten een van de dakterrassen op de achtste verdieping van Bush House om het panoramische uitzicht op Londen te zien.

Op de nieuwe virtuele handelsvloer hebben Koningin Elizabeth en Hertogin Catherine studenten ontmoet van het Entrepreneurship Institute - dat
ondernemingsdenken, vaardigheden en ervaringen ondersteunt bij King's studenten, medewerkers en alumni.

Koningin Elizabeth onthulde een gedenkplaat in het nieuwe auditorium - de officiŽle opening van Bush House, voordat
Koningin Elizabeth en Hertogin Catherine het Bezoekersboek ondertekenden.


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Hertogin Catherine bezoekt Foundling Museum, 19 maart 2019


The Duchess of Cambridge, op 19 maart 2019 aangekondigd als beschermvrouwe, bezocht het Foundling Museum.

The Foundling Museum vertelt de geschiedenis van het Foundling Hospital, de eerste liefdadigheidsorganisatie voor kinderen en openbare kunstgallerij
in het Verenigd Koninkrijk. Het museum werkt samen met hedendaagse kunstenaars, schrijvers en muzikanten om leerprogramma's te ontwikkelen die betekenisvol
zijn voor jonge mensen, vooral voor hen die worden verzorgd en de zorg ervaren, om hen te helpen de wereld anders te zien en zich nieuwe mogelijkheden
voor zichzelf te verbeelden.

Tijdens het bezoek heeft Hertogin Catherine stagiairs en afgestudeerden ontmoet van het 'Tracing our Tales'-programma van het Foundling Museum,
dat is ontwikkeld om jonge ervaren volwassenen de vaardigheden bij te reiken om in het Museum workshops te bedenken en te geven.
In 2017 bezocht Hertogin Catherine The Foundling Museum en ontmoette de eerste intake van 'Tracing our Tales' trainees; twee jaar later ontmoet
ze deze jongvolwassenen opnieuw ontmoeten om te horen hoe het programma hen heeft geholpen om vertrouwen en werk te krijgen.

In het museum bezocht Hertogin Catherine de tentoonstelling 'Bedrooms of London' in het museum, waarin de levensomstandigheden
van de meest achtergestelde kinderen van Londen worden beschreven.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal

Hertogin Catherine bezoekt Scouting VK, 28 maart 2019


Onderzoek heeft aangetoond dat de eerste vijf jaar van het leven van een kind het belangrijkste zijn voor ontwikkeling en voor toekomstige gezondheid en geluk.

Hertogin Catherine bracht een bezoek aan de Scouts in Gilwell Park om kinderen te ontmoeten die deelnamen aan hun proefproject
om het potentieel van Scouting voor kinderen van vier en vijf jaar te verkennen - ze te voorzien van de belangrijkste levensvaardigheden
en waarden van teamwork, leiderschap en veerkracht. Het pilotproject UKScouting Early Years voor meisjes en jongens van vier en vijf jaar
helpt de kinderen om de volgende vaardigheden te verbeteren: Emotionele veerkracht, Communicatie en taalvaardigheden en Gereedheid voor school.


Foto: Kensington Palace / The Scouts UK / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / The Scouts UK / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / The Scouts UK / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / The Scouts UK / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / The Scouts UK / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / The Scouts UK / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / The Scouts UK / https://twitter.com/kensingtonroyal

Kroonprins Charles, Prins William en Prins Harry aanwezig bij wereldpremiŤre "Our Planet", 5 april 2019


De Prins of Wales, The Duke of Cambridge en The Duke of Sussex bezochten op 5 april 2019 de Global Premiere van "Our Planet" - een
nieuwe natuurreeks op Netflix verteld door Sir David Attenborough. Hunne Koninklijke Hoogheden hebben de premiŤre bijgewoond om de dreiging van
de klimaatverandering en de noodzaak voor alle generaties om samen te werken om onze natuurlijke omgeving te behouden, te benadrukken.
Aangekomen bij het Natural History Museum in Londen, ontmoetten De Prins of Wales, The Duke of Cambridge en The Duke of Sussex de gasten bij
een receptie voordat ze zich in de grote zaal van het museum verzamelden om de eerste aflevering van de serie te bekijken. 'Our Planet' zal de meest
waardevolle soorten en kwetsbare habitats van de planeet laten zien en geweldige uitzichten op aarde onthullen op manieren die nog nooit eerder zijn gezien.

De Prince of Wales is al bijna 51 jaar een leider in het milieu en woonde de premiŤre bij in zijn hoedanigheid van president van WWF UK.
De prins van Wales hield een toespraak tijdens de premiŤre en vertelde gasten:
"Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit zullen niet alleen toekomstige generaties schade toebrengen, ze beginnen ons al (en tragisch genoeg,
op de armste en meest kwetsbare groepen) te verwoesten en we hebben geen andere keus dan de verandering te zijn die we nodig hebben , want er is niemand
anders. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen, in alle culturen en talen, de natuurlijke wereld en onze plaats daarin begrijpen. Wij zijn de natuur
zelf. "Onze planeet" zal een cruciaal onderdeel van dat proces zijn en ik hoop en bid dat het een blijvende vastberadenheid zal koesteren om de aarde
te koesteren en te beschermen, "ons" enige thuis ".


Foto: Royal Communications / PA https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Prins Harry en Hertogin Meghan reisden in 2017 af naar Botswana om Dr. Mike Chase van Elephants Without Borders bij te staan bij het uitrusten
van een olifant met een satellietkraag. Ongeveer 100 olifanten worden elke dag gepocheerd / gedood voor hun ivoren slagtanden.
Met behulp van satelliettechnologie kunnen natuurbeschermers hun kritieke migratiepatronen volgen en hen en de lokale gemeenschappen
beschermen tegen menselijke natuurconflicten. De afgebeelde olifant was slechts 10 minuten verdoofd voordat hij op en terug was met zijn kudde.
Door zijn bewegingen te volgen, konden natuurbeschermers hem en andere olifanten beter beschermen en een betere bescherming garanderen
voor deze prachtige wezens die voorwaarts gaan.


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Prins William, Hertogin Catherine en Prins Harry aanwezig bij ANZAC Day, 25 april 2019


Op ANZAC Day eren leden van de Britse Koninklijke Familie de leden van het Australische en Nieuw-Zeelandse Legerkorps (ANZAC)
die dienden en stierven in alle oorlogen, conflicten en vredeshandhavingsoperaties.

ANZAC Day is een moment om het Australische en Nieuw-Zeelandse legercorps die tijdens de landing zijn gestorven
te erkennen en om de offers van mannen en vrouwen in alle oorlogen te eren.

De dag herdenkt de verjaardag van de ANZAC-aanlandingen in Gallipoli in 1915, deze foto toont het ANZAC-strand in Gallipoli in dat jaar:


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

De dag is gemarkeerd in Londen sinds King George V een dienst bij de Westminster Abbey bijwoonde en meer
dan tweeduizend Australische en Nieuw-Zeelandse troepen door de straten marcheerden.
Sindsdien is Anzac Day een belangrijk moment geworden om het Australische en Nieuw-Zeelandse legercorps die tijdens
de landing zijn gestorven te erkennen en om de offers van mannen en vrouwen in alle oorlogen te eren.

De hertog van Cambridge woonde de Anzac Day Civil Service bij het Auckland Museum met de Nieuw Zeelandse Premier Jacinda Ardern.
De hertog van Cambridge bezoekt op 25 april 2019 en 26 april 2019 op verzoek van de premier van Nieuw-Zeeland namens Koningin Elizabeth Nieuw-Zeeland.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertogin van Cambridge, woonde met de Hertog van Sussex en de Hertog van Gloucester, in Westminster Abbey de Anzac-Day herdenking bij.


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Hertogin Catherine opent Anna Freud Centre of Excellence, 1 mei 2019


Op 1 mei 2019 opende The Duchess of Cambridge, beschermvrouwe van het Anna Freud Centre, het nieuwe Anna Freud Centre of Excellence
om veranderingen in de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren aan te sturen.

Een op de acht kinderen en jongeren in Engeland heeft vandaag een diagnosticeerbare psychische stoornis: dat zijn 1,25 miljoen kinderen en jongeren.

Professor Peter Fonagy, algemeen directeur van het Anna Freud Centre, zegt: "Jeugdstoornissen in de geestelijke gezondheid hebben onaanvaardbaar
hoge niveaus bereikt. Als samenleving hebben we een morele verplichting om de mentale gezondheid van kinderen te veranderen. Het openen van ons
nieuwe gebouw is onze bijdrage aan dit: ouders, gemeenschappen en beoefenaars de vaardigheden, kennis en ondersteuning bieden om kinderen te helpen
hun gezondheid en welzijn te ontwikkelen en het vertrouwen om professionele hulp te zoeken wanneer dat nodig is".

Het Anna Freud Centre speelt in op de uitdaging van geestelijke gezondheid van kinderen door het beste samen te brengen op het gebied van onderzoek,
klinische expertise en opleiding onder ťťn dak. Voortbouwend op 60 jaar ervaring, zal het nieuwe Centre of Excellence van de organisatie helpen
om baanbrekend onderzoek om te zetten in beleid en praktijk die meer kinderen en jongeren de hulp kunnen bieden die ze nodig hebben, wanneer ze het
nodig hebben.

Het nieuwe gebouw, de Kantor Center of Excellence voor de geestelijke gezondheid van kinderen is een speciaal gebouwde ruimte waar toonaangevende
neurowetenschappers en artsen in de geestelijke gezondheidszorg, de sociale zorg en onderwijs samen met kinderen en jongeren zullen werken aan de
transformatie van de geestelijke gezondheid van hen en hun gezinnen. De kern van het nieuwe centrum is de baanbrekende Pears Family School,
een school voor kinderen die zijn uitgesloten van het reguliere onderwijs. Door alle elementen te combineren die nodig zijn om zowel het begrip
als de praktijk in de geestelijke gezondheid van kinderen te verbeteren, kan het Centrum in ťťn samenhangende ruimte zijn ambitie voortzetten om de
geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en hun gezinnen in het VK te transformeren.

Het bezoek om het nieuwe Centre of Excellence te openen markeert de voortdurende wens van de Hertogin van Cambridge om de aandacht te vestigen
op geestelijke kindergezondheidskwesties en het belang van vroege interventie en het werken met het hele gezin, kan bijdragen aan mensen in kwetsbare
situaties. Hare Koninklijke Hoogheid wil graag de aandacht vestigen op de manieren waarop deze liefdadigheidsinstelling werkt aan een stapsgewijze
verandering in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.

De Pears Family School is slechts een van de vele manieren waarop het Anna Freud Centre werkt aan het verminderen van de last van psychische problemen
van kinderen en jongeren. Kinderen van 5 t / m 14 jaar, niet geschikt of niet in staat om aan de eisen van het reguliere schoolaanbod te voldoen, kunnen
worden verwezen naar de school die geestelijke gezondheidszorg en onderwijs combineert in een omgeving waarin een ouder of een belangrijk volwassen
familielid met het kind deelneemt aan onderwijs.

Het werk van het Anna Freud Centre omvat vroege interventies bij ouders en baby's, tot het bevorderen van positieve mentale gezondheid op scholen,
tot klinische ondersteuning voor enkele van de meest kwetsbare kinderen en jongeren, inclusief die in de zorg.

- We bereiken meer dan een miljoen kinderen en jongeren via scholen en hogescholen door betrouwbare bronnen te bieden,
schoolpersoneel op te leiden en te onderzoeken hoe leerlingen het beste kunnen worden ondersteund.

- We werken om kinderen en jongeren te beschermen en te beschermen tegen de gevolgen van trauma's na misbruik, verwaarlozing of
een traumatische gebeurtenis, en helpen zo hun veerkracht te vergroten door middel van vertrouwde relaties met volwassenen.

- We bouwen een personeelsbestand van wereldklasse met getrainde 8.000 professionals in de geestelijke gezondheidszorg vorig jaar,
en hebben momenteel 330 postdoctorale studenten.


Foto: Anna Freud National Centre / https://www.instagram.com/afnccf/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Hertogin Catherine en Prins William hebben activiteiten in Noord-Wales en Anglesey, 8 mei 2019


De Hertog en Hertogin van Cambridge bezochten Noord-Wales om individuen en organisaties te ontmoeten die mensen aanmoedigen om voor hun
gemeenschappen te zorgen en de natuurlijke omgeving te beschermen - te beginnen met een bezoek aan Caernarfon Coastguard Search and Rescue.

Op de helikopterbasis haalde de Hertog, Mike en Rich in, waarmee de Hertog samenwerkte tijdens zijn tijd als Search and Rescue Pilot,
voordat hij bij Damien van het Maritime and Coastguard Agency kwam voor een discussie met bemanningsleden over de geestelijke
gezondheidsuitdagingen die daaruit voortvloeien van werken als eerstehulpverleners - voor het ontmoeten van personeel en gezinnen.
De Hertog en Hertogin maakten ook van de gelegenheid gebruik om een van de nieuwe Sikorsky S92-helikopters van de Base eens nader te bekijken!


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

In Anglesey ontmoetten de Hertog en Hertogin van Cambridge de Menai Bridge Scouts om het wildlife-leefgebied van Newborough Beach te
verkennen en meer te horen over het belang van de broedkippenkolonies op het naburige eiland Llanddwyn.

De Hertogin bood zich eerder aan als vrijwilliger bij de Scouts tijdens haar verblijf in Anglesey en tijdens het bezoek hoorde
ze hoe de scouts nauw samenwerken met lokale organisaties en scholen om de natuurlijke habitat van de regio te beschermen.

De Hertog en Hertogin voegden zich vervolgens bij de leerlingen van plaatselijke basisscholen voor een schoon strand, georganiseerd
door de County Council van het eiland Anglesey en de marine-instandhoudingsgroep Surfers Against Sewage.

Anglesey werd het eerste graafschap in het Verenigd Koninkrijk dat de Plastic Free Communities-status kreeg van de groep, als erkenning voor het
fantastische werk om de impact van plastic voor eenmalig gebruik op het milieu te verminderen door middel van de 'Plastic Free Anglesey'-campagne.


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

In Anglesey bezochten de Hertog en Hertogin van Cambridge Halen MŰn Anglesey Sea Salt, een bloeiend lokaal bedrijf
dat al meer dan twintig jaar actief is en in 2017 de Award voor duurzaamheid van de Koningin won.

De Hertog en Hertogin zagen het zoutmaakproces van handoogst tot verpakking, en leerden meer over de samenwerking
van Halen MŰn met andere lokale voedselproducenten en hun betrokkenheid bij gemeenschapsinitiatieven.


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex lanceren Shout, 9 mei 2019


De Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex hebben de lancering aangekondigd
van Shout, een nieuwe sms-hulplijn die mensen in crisis ondersteunt.

Shout werkt 24/7 en verbindt mensen in nood met opgeleide vrijwilligers die hulp bieden op een moment dat dit het hardst nodig is;
hen in staat stellen om van een crisismoment naar een kalme staat over te gaan en een plan te vormen voor de volgende stappen om steun
op langere termijn te vinden. Aangezien sms'en privť en stil is, opent het een geheel nieuwe manier om hulp te vinden. Het biedt onmiddellijke
ondersteuning - u kunt op elk moment een gesprek voeren - op school, thuis, in de bus, overal. Deze dienst is voor iedereen, maar voor jongere mensen,
vooral, het berichten sturen is een vertrouwde en bekende vorm van communicatie, en het gebruik van tekst in plaats van apps maakt het eenvoudig en
toegankelijk voor iedereen met een telefoon.

Shout wordt mogelijk gemaakt door een team van vrijwilligers die de kern van de service vormen. Ze zijn getraind om een veilige ruimte
te creŽren voor mensen die geestelijke gezondheidsproblemen ervaren. Het programma is uniek met de training en vrijwilligerswerk allemaal
online gedaan, onder toezicht van gekwalificeerde clinici. Werken op afstand, vrijwilligers maken deel uit van een ondersteunende en verbonden
online gemeenschap van 1.000, met de ambitie om die gemeenschap te stimuleren tot 4.000 tegen het einde van het jaar.

In een video lanceerde The Duke of Cambridge een oproep voor mensen om zich aan te melden als vrijwilligers. Aanvragers moeten ouder zijn dan 18 jaar,
toegang hebben tot een computer en een beveiligde internetverbinding en zich kunnen verbinden tot een initiŽle opleiding van 25 uur en zich voortdurend
moeten inzetten om twee tot vier uur per week vrijwilligerswerk te doen.

De Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex hebben gezegd: "We zijn ongelooflijk enthousiast om deze service te lanceren,
wetende dat deze het potentieel heeft om elke dag duizenden kwetsbare mensen te bereiken. De afgelopen maanden is Shout stilletjes aan het werk gegaan
achter de schermen. We hebben allemaal kunnen zien dat de service van dichtbij werkt en zijn zo enthousiast over de toekomst.

"De kern van deze service zal een ongelooflijke nationale vrijwilligersgemeenschap zijn, een gemeenschap die moet groeien om ons in staat te stellen
meer mensen in een crisis te ondersteunen. We hopen dat nog veel meer van jullie ons zullen vergezellen en deel zullen uitmaken van iets heel speciaals".

Victoria Hornby, Chief Executive Officer, Mental Health Innovations, zei: "De campagne Heads Together benadrukte het verlangen naar meer openheid
rond geestelijke gezondheid. We weten dat hulpmiddelen nodig zijn om gesprekken te hebben over geestelijke gezondheid en om mensen in tijden van
crisis te ondersteunen. Bij Shout gebruiken we technologie om een veilige plek te bieden aan iedereen die het nodig heeft om gesprekken te voeren,
waar ze ook zijn en wanneer ze iemand nodig hebben om mee te praten. We willen het ook gemakkelijker maken voor mensen om vrijwilligerswerk te doen,
om ervoor te zorgen dat deze service kan blijven groeien en diegenen kan bereiken die het nodig hebben. Door gesprekken met onze liefdadigheidspartners
is de sector het erover eens dat de vraag naar hulp en advies toeneemt naarmate de urgente crisis in geestelijke gezondheid in het VK voortduurt. Het
succes van Crisis Text Line in de VS spreekt voor zich en we hopen dat dit net zo gunstig zal zijn voor de sector geestelijke gezondheidszorg in het VK".

De lancering van Shout in het VK is het resultaat van de toezegging van Hunne Koninklijke Hoogheden tijdens hun Heads Together-campagne om gesprekken
over geestelijke gezondheid te ondersteunen. Shout werd onderzocht en ontwikkeld binnen de The Royal Foundation, de liefdadigheidsinstelling van
De Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex, die gesprekken met Crisis Text Line in de VS op gang bracht om dit beproefde
model naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. Dit is het grootste initiatief van The Royal Foundation tot nu toe en heeft geleid tot de oprichting
van Mental Health Innovations (MHI) in oktober 2017 met een subsidie van £ 3 miljoen. MHI is de eerste liefdadigheidsinstelling die zich toelegt op
digitale innovatie om de geestelijke gezondheid te ondersteunen en zal opkomende technologie voor de sector ontwikkelen.

Lorraine Heggessey, CEO van The Royal Foundation zei: "Ons unieke model en de invloed van Hunne Koninklijke Hoogheden hebben ons in staat gesteld
om deze innovatieve oplossing te ontwikkelen om een van de grootste uitdagingen van vandaag aan te gaan - het toenemende aantal mensen dat geestelijke
ondersteuning nodig heeft. De pilootstadia hebben de enorme behoefte aan deze service en de potentiŽle impact die deze kan hebben aangetoond. We wensen
alle vrijwilligers en iedereen in het Shout-team veel succes bij het bouwen van dit baanbrekende project".

Crisis Text Line is sinds augustus 2013 actief in de VS en heeft sinds de start meer dan 100 miljoen berichten verwerkt.
Het is oprichter en CEO Nancy Lublin die nu ook in het bestuur van Shout Crisis Text Line in het Verenigd Koninkrijk zit.

Nancy Lublin, oprichter en CEO Crisis Text Line, zei: "We zijn trots op het werk dat Crisis Text Line hebben gedaan en onze Crisis Counselors
hebben gedaan in de Verenigde Staten gedaan om de pijn van Amerikanen te verzachten. Als andere wereldleiders de leiding van de Hertog en Hertogin
van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex zullen volgen, kunnen we samen deze epidemie van emotionele crisis beŽindigen".

MHI heeft zich ertoe verbonden de ondersteuning van Shout te verlenen aan een breed scala van liefdadigheidsinstellingen op het gebied van
geestelijke gezondheid om de capaciteit en efficiŽntie van de sector te vergroten. Shout heeft het afgelopen jaar samengewerkt met
liefdadigheidspartners en heeft al in het eerste jaar al meer dan 60.000 gesprekken ondersteund. De eerste liefdadigheidsinstelling om samen
te werken met Shout om de service aan haar gebruikers te leveren, was The Mix, de toonaangevende Britse ondersteuningsdienst voor jongeren.

Professor The Lord Darzi van Denham, directeur van het Institute of Global Health Innovation aan het Imperial College in Londen, zei:
"Er is een groeiende Britse geestelijke gezondheidscrisis, met een stijgende vraag die de capaciteit van traditionele hulpbronnen overstijgt.
Tegelijkertijd opent de snelle groei van digitale innovaties op het gebied van gezondheid een groot aantal nieuwe mogelijkheden om te reageren.
De spannende samenwerking tussen het Institute of Global Health Innovation en Mental Health Innovations biedt een unieke kans om trends te
identificeren en de kracht van deze digitale hulpmiddelen te benutten om de levering van deze kritieke services vorm te geven".

BBC Children in Need is een van de belangrijkste founding-donors geweest als onderdeel van A Million & Me, een nieuw £ 10m driejarig
programma dat zich richt op de mentale gezondheid van kinderen. We zijn ook dankbaar voor de steun van The Mohn Westlake Foundation.

Ga naar www.giveusashout.org voor informatie over Shout en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertogin van Cambridge bezoekt Bletchley Park, 14 mei 2019


De Hertogin van Cambridge bracht op 10 mei 2019 een bezoek aan Bletchley Park, de bakermat van de Britse codebreaking - die
tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelde bij geheime inlichtingenvergaring, en geheime informatie produceerde
die een directe en diepgaande invloed had op de uitkomst van de oorlog en een geboorteplaats van moderne computer- en informatietechnologie.

Met behulp van geavanceerde codebreaking-technieken gaven medewerkers van Bletchley Park informatie aan
geallieerde troepen in de kritieke maanden, weken en dagen voorafgaand aan D-Day op 6 juni 1944.

Deze ontmoette de Hertogin de veteranen Elizabeth Diacon, Georgina Rose, Audrey Mather en Rena Stewart, die allemaal werkten om
cruciale informatie te voeden aan geallieerde troepen in de kritieke maanden, weken en dagen voorafgaand aan D-Day.

De Hertogin zag ook de nieuwste toevoegingen aan Bletchley's Codebreakers 'Wall, haar grootmoeder en grote tante,
Valerie en Mary Glassborow, die beiden in Bletchley werkten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Nu werkt Bletchley Park samen om het verleden, het heden en de toekomst samen te brengen. De Hertogin van Cambridge sloot
zich aan bij schoolkinderen voor een workshop die hen in staat stelt om de rol van codebrekers op zich te nemen in juni 1944,
inclusief het gebruik van een echte Enigma-machine!


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal

De Hertog van Cambridge en de FA lanceren 'Heads Up' geestelijke gezondheidscampagne, 15 mei 2019


Heads Together en The Football Association hebben vandaag een opwindende nieuwe campagne aangekondigd
- Heads Up - om het grootste gesprek ooit rond geestelijke gezondheid te genereren.

De campagne werd aangekondigd in Wembley Stadium door de Hertog van Cambridge, FA Chief Executive Martin Glenn en Mind Chief Executive Paul Farmer.
Heads Up zal de invloed en populariteit van voetbal benutten om de wereld te laten zien dat mentale fitheid net zo belangrijk is als fysieke fitheid,
en zal voortbouwen op de tientallen jaren van werk om het stigma aan te pakken en het gesprek over geestelijke gezondheid aan te sturen.

Hoewel het gericht is op iedereen, inclusief spelers, supporters, vrienden en families, wordt algemeen erkend dat voetbal een unieke krachtige
manier is om met name mannen te bereiken. Mannen hebben drie keer meer kans om zelfmoord te plegen dan vrouwen, waarbij zelfmoord de meest
waarschijnlijke doodsoorzaak is voor mannen jonger dan 45 jaar. De campagne hoopt meer mannen aan te moedigen om zich op hun gemak te voelen
over hun geestelijke gezondheid en in staat te zijn hun vrienden en families in moeilijke tijden.

Heads Up zal worden gelanceerd in The FA Community Shield in augustus 2019 en zal uitmonden in de FA Cup-finale van mei 2020, waar Emirates
genereus heeft ingestemd om de Heads Up-campagne te ondersteunen. De campagne zal zichtbaar zijn op alle voetbalniveaus in Engeland in de loop van
het seizoen 2019/20, met inbegrip van de mannen en vrouwen Engeland teams, FA competities en grassroots - van Engeland wedstrijden tot de Emirates FA Cup.
De FA zal meer informatie geven over deze brede ambitieuze campagne aan het begin van volgend seizoen bij The FA Community Shield. Tijdens het volgende
seizoen zal speciale promotionele activiteit erop gericht zijn om gesprekken op gang te brengen, terwijl middelen en training beschikbaar zullen zijn
voor alle voetbaldeelnemers en FA-medewerkers.

De Hertog van Cambridge zei: "Als president van de FA zag ik een kans om de sport waar ik van hou te brengen - waar veel mannen over meer dan iets
anders in hun leven praten - om de volgende fase van het gesprek te leiden. De afgelopen twee jaar hebben we achter de schermen gewerkt aan het
bepalen van de beste manier om de kracht van voetbal te benutten om de manier waarop mannen denken over geestelijke gezondheid te veranderen.
Heads Up laat mannen zien dat we allemaal geestelijke gezondheid hebben, net zoals lichamelijke gezondheid. Voortbouwend op de geweldige houding
die Engeland naar de halve finale van de Wereldbeker heeft geleid, zal het ons laten zien dat mentale fitheid net zo belangrijk is als fysieke fitheid."

Koningin Elizabeth organiseert een Garden Party, 21 mei 2019


Op 21 mei 2019 organiseerde Koningin Elizabeth een Garden Party op het terrein van Buckingham Palace.

Elk jaar organiseert Koningin Elizabeth feesten om ongeveer 30.000 gasten te verwelkomen als erkenning voor hun service aan de gemeenschap.
Garden Parties zijn een manier voor The Queen om mensen uit het VK te ontmoeten en dit is het eerste feest dat Hare Majesteit dit jaar organiseert.

De Hertog en Hertogin van Cambridge, de Hertog van York en de Graaf en Gravin van Wessex, de Hertog en Hertogin van Gloucester, de Hertog van Kent
en Prinses Alexandra waren ook aanwezig op het feest en spraken met gasten die van de tuinen genoten.

Door het hele land wordt een netwerk van sponsors gebruikt om gasten uit te nodigen, waaronder Lord-Lieutenants,
Societies and Associations, Government Departments, Local Government, the Services, the Church and other Faiths.


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

75 jaar herdenking van D-Day landingen, 5-6 juni 2019


Wat waren de landingen van D-Day?


De landingen van D-Day waren een enorme militaire operatie met 7.000 schepen en landingsvaartuigen, 156.000 man en 10.000 voertuigen die
de Duitse strijdkrachten in NormandiŽ op 6 juni 1944 aanvielen. De landingen, die uiteindelijk de levens van ongeveer 10.000 geallieerde en
Duitse mannen kostte, markeerde het begin van de bevrijding van de nazi's bezette Noordwest-Europa - Parijs is minder dan drie maanden later bevrijd.

De invasiestranden en de getijdenklok gebruikt ter voorbereiding op D-Day in Southwick House, Portsmouth.


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily

Brieven tussen Koning George VI en Churchill


Zowel Koning George VI als Winston Churchill wilden de landingen van de D-Day uit eerste hand observeren aan boord van een van de Royal Navy-schepen.
Er was echter bezorgdheid dat een toevallige bom, torpedo of de mijnen de schepen waarop ze zich bevonden, kon raken, waardoor ťťn of beide werden gedood.


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily

Hier boven worden Koning George VI en Churchill gezien met leden van het kabinet van de premier.

Zich bewust van deze mogelijkheid besloot Koning George VI met tegenzin dat hij in Groot-BrittanniŽ moest blijven en schreef hij de
premier om hetzelfde te doen. Na een volgende brief gaf Winston Churchill schoorvoetend afstand van de wensen van de koning en stemde
ermee in niet naar de stranden van NormandiŽ te gaan.

Binnen twee weken waren beiden het Kanaal overgestoken om de landingsplaatsen te inspecteren. Churchill arriveerde op 12 juni en werd
opgewacht door generaal Bernard Montgomery, bevelhebber van grondmachten. De koning arriveerde op 16 juni, opnieuw ontmoet door Montgomery
die uitlegde hoe de strijd vorderde.

31 mei 1944: George VI schrijft aan Churchill en legt uit dat "ik tot de conclusie ben gekomen dat het niet goed zou zijn voor jou of
ik om te zijn waar we op D-dag zouden zijn ... We moeten allebei de liefde kennen om daar te zijn. Maar in alle ernst, zou ik u willen
vragen uw plan te heroverwegen".


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

2 juni 1944: George VI schrijft aan Churchill, die nog steeds vastberaden leek om te gaan, hem vragend "om de hele vraag opnieuw te overwegen
en je persoonlijke wensen, die ik heel goed begrijp, niet te laten afwijken van je eigen hoge standaard van plicht tegenover de staat".


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

3 juni 1944: Churchill gaf plaats aan de wensen van de koning en stemde ermee in om in Groot-BrittanniŽ te blijven, en schreef:
"Omdat Uwe Majesteit mij de eer geeft om zo bezorgd te zijn over mijn persoonlijke veiligheid bij deze gelegenheid,
ik moet naar de wensen van de majesteit luisteren en inderdaad bevelen uitstellen".


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Koning George VI bezocht troepen op de Normandische strandhoofdjes op 16 juni 1944 en stak het Kanaal over op HMS Arethusa (hieronder afgebeeld).

De koning werd opgewacht door generaal Bernard Montgomery, commandant-generaal van de grondtroepen, die uitlegde hoe de strijd vorderde.


Foto: Press Association / Clarence House / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

De koning schreef later aan generaal Eisenhower over zijn "intense bewondering voor allen die zo'n groot project hebben gepland en georganiseerd,
en voor de dappere en succesvolle uitvoering ervan in al zijn gevarieerde fasen door iedereen die zich nu bezighoudt met deze grote strijd".


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

De speech van Koning George VI op D-Day


Vier jaar geleden stonden onze natie en ons rijk alleen tegenover een overweldigende vijand, met onze rug tegen de muur. Getest als nooit
tevoren in onze geschiedenis, in Gods voorzienigheid hebben we die test overleefd; de geest van het volk, resoluut, toegewijd, verbrand als
een heldere vlam, zeker verlicht door die onzichtbare vuren die niets kan blussen.

Nu moet opnieuw een ultieme test worden geconfronteerd. Deze keer is de uitdaging niet om te vechten om te overleven, maar om te vechten
om de uiteindelijke overwinning te behalen voor het goede doel. Nogmaals, wat van ons gevraagd wordt, is meer dan moed en uithoudingsvermogen;
we hebben een herleving van de geest nodig, een nieuw, onoverwinnelijk besluit. Na bijna vijf jaar van zwoegen en lijden, moeten we die kruiperige
impuls vernieuwen waarop we de oorlog zijn ingegaan en het donkerste uur hebben bereikt. Wij en onze bondgenoten zijn er zeker van dat onze strijd
tegen het kwaad is en tegen een wereld waarin goedheid en eer de basis kunnen zijn van het leven van mannen in elk land.

Opdat we waardig gematched kunnen worden met deze nieuwe dagvaarding van het noodlot, verlang ik plechtig om mijn volk tot gebed en toewijding te roepen.
We zijn niet onachtzaam over onze eigen tekortkomingen, heden en verleden. We zullen niet vragen dat God onze wil doet, maar dat we in staat worden gesteld
om de wil van God te doen: en we durven te geloven dat God onze natie en rijk heeft gebruikt als een instrument om zijn hoge doel te vervullen.

Ik hoop dat er tijdens de huidige crisis van de bevrijding van Europa serieus, ononderbroken en wijdverspreid gebed wordt aangeboden. Wij die in dit land
blijven, kunnen het meest effectief ingaan in het lijden van het onderworpen Europa door gebed, waardoor we de vastberadenheid van onze zeelui, soldaten
en vliegeniers kunnen versterken, die eropuit gaan om de gevangenen vrij te maken.

De koningin voegt zich bij mij om je deze boodschap te sturen. Ze begrijpt de angsten en zorgen van onze vrouwen op dit moment goed en ze weet dat velen
van hen, net als zijzelf, nieuwe kracht en troost zullen vinden in zo'n wachten op God. Ze is van mening dat veel vrouwen op deze manier blij zullen
zijn om waakzaam te blijven bij hun mannen terwijl ze de schepen manoeuvreren, de stranden bestormen en de lucht vullen.

Op dit historische moment is zeker niet ťťn van ons te druk, te jong of te oud om een rol te spelen in een landelijke, mogelijk een wereldwijde wake van gebed,
zoals de grote kruistocht uiteenzet. Als uit elke plaats van aanbidding, van huis en fabriek, van mannen en vrouwen van alle leeftijden en vele rassen en
beroepen, onze voorbeden opstaan, dan, alstublieft God, zowel nu als in een toekomst die niet afgelegen is, mogen de voorspellingen van een oude psalm vervuld
worden: "De Heer zal zijn volk kracht geven: de Heer zal zijn volk de zegen van vrede geven."

5 juni 2019


Op 5 juni 2019 hebben Koningin Elizabeth en de Prins van Wales een National Commemorative Event bijgewoond ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum
van de D-Day Landings. Het evenement vond plaats op Southsea Common in Portsmouth, waar een groot deel van de landmacht naar NormandiŽ vertrok.

De herdenkingen betrokken toespraken van staatshoofden van wie de landen bij de campagne betrokken waren, evenals verhalen van veteranen en muzikale
uitvoeringen. De koningin hield een toespraak en bedankte iedereen die had deelgenomen aan de landingen toen de herdenking ten einde liepen.


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily

De toespraak van de koningin de tijdens herdenking van het 75-jaar van D-Day


Excellenties, dames en heren,

Toen ik de herdenking van de 60ste verjaardag van de D-Day-landing bijwoonde, dachten sommigen dat het misschien de laatste keer was dat dit gebeurde.
Maar de generatie in oorlogstijd - mijn generatie - is veerkrachtig en het doet me deugd om vandaag in Portsmouth bij u te zijn.

75 jaar geleden verlieten honderdduizenden jonge soldaten, zeelieden en vliegeniers deze kusten voor vrijheid. In een uitzending naar de natie in die
tijd zei mijn vader, koning George VI: "... wat van ons wordt gevraagd, is meer dan moed en uithoudingsvermogen; we hebben een herleving van de geest nodig,
een nieuwe, onoverwinnelijke oplossing ... "Dat is precies wat die dappere mannen naar de strijd brachten, omdat het lot van de wereld afhing van hun succes.

Velen van hen zouden nooit terugkeren, en de heldenmoed, moed en opoffering van hen die hun leven verloren hebben, zullen nooit vergeten worden.
Het is met nederigheid en plezier, namens het hele land - inderdaad de hele vrije wereld - dat ik u allemaal zeg, dank u.

6 juni 2019, Prins van Wales en Hertogin van Cornwall


De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall hebben vandaag, 75 jaar na de landing op D-Day, herdenkingsevenementen in NormandiŽ bijgewoond.

Hunne Koninklijke Hoogheden voegden zich bij de premier en de D-Day-veteranen bij een dienst in de kathedraal van Bayeux ter herdenking
om geallieerde troepen te herdenken die op de stranden landden op 6 juni 1944.

De gemeente hoorde een lezing van D-Day veteraan Kenneth Hay. Hay, die voorleest uit Cyril Crain's gedicht NormandiŽ, zei: "Kom en herdenk
een herinnering aan mannen die vochten en stierven. "Ze hebben hun leven gegeven in NormandiŽ, onthouden ze met trots".
Crain was ook een Normandische soldaat en landde op Juno Beach in juni 1944, vier dagen voor zijn 21ste verjaardag. Hij stierf in 2014, leeftijd 91.

Ook in de Kathedraal van Bayeux waren Labour-leider Jeremy Corbyn, minister van Defensie Penny Mordaunt, Schotse eerste minister Nicola Sturgeon
en schaduwsecretaris voor Buitenlandse Zaken Emily Thornberry, evenals senior staf van het leger, de marine en de Royal Air Force.


Foto: Press Association / Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse

Hunne Koninklijke Hoogheden volgden toen een Herdenking Service op de Commonwealth War Graves Cemetery in Bayeux en de Prins van Wales
legde de eerste krans bij het Cross of Sacrifice ter herdenking van al diegenen die vochten en stierven in de D-Day-landingen.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Hierna ontmoetten de Prins en de Hertogin D-Day veteranen en namen deel aan een receptie.

De Hertogin van Cornwall ontmoette leden van de Queen's Own Rifles of Canada, waarvan Hare Koninklijke Hoogheid sinds 2011
kolonel-opperhoofd is en de Prins van Wales mensen ontmoette die betrokken waren bij de Normandy Memorial Trust.

Zijne Koninklijke Hoogheid is koninklijk beschermheer van de Normandy Memorial Trust, die ernaar streeft meer dan 20.000 mannen
en vrouwen te herdenken die hun leven hebben verloren op D-Day of in de weken die volgden.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Voorafgaand aan het vertrek ontmoet de Prins van Wales de jonge Britse kunstenaar Gideon Summerfield, die een aantal portretten
van D-Day-veteranen heeft gemaakt. Gideon is afgestudeerd aan RoyalDrawing, waarvan de Prins beschermheer van is.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Op 7 juni 1944 werd Bayeux de eerste Europese bevrijdde stad in de Slag om NormandiŽ. De stad werd bevrijd door de 50e Northumbrian Division
die was geland op Gold Beach. De mannen van de 50e Northumbrian worden herinnerd op een plaat tegenover de stadskathedraal.

De begraafplaats van Bayeux is de grootste begraafplaats van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk en bevat de begrafenissen
die zijn binnengebracht vanuit de omliggende wijken en ziekenhuizen. De begraafplaats, die werd voltooid in 1952, bevat 4.144 Commonwealth-graven
waarvan er 338 niet geÔdentificeerd zijn en 504 afkomstig zijn van andere nationaliteiten (voornamelijk Duitsers). Het Bayeux Memorial staat
tegenover de begraafplaats en draagt de namen van meer dan 1800 Commonwealth-soldaten die tijdens de landing in NormandiŽ zijn omgekomen en naar
de Seine zijn gegaan en geen bekend graf hebben.

6 juni 2019, Prins William


De hertog van Cambridge woonde een herdenkingsdienst bij in het National Memorial Arboretum en sloot zich aan bij D-Day veteranen
en leden van het publiek bij een dienst op het Heldenplein voor het leggen van een krans bij het Normandy Campaign Memorial.


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

6 juni 2019, Prins Harry


Op 6 juni 2019 bezocht de Hertog van Sussex het Royal Hospital Chelsea voor de Founder's Day Parade, een jaarlijks
evenement ter ere van de oprichting van het veteranenziekenhuis in 1681 door Koning Charles II.

De Founder's Day Parade is een dag om 'The Chelsea Gepensioneerden' te vieren, de naam voor die veteranen die daar wonen,
en een belangrijke herinnering aan de grote schuld die we allemaal verschuldigd zijn die hun land hebben gediend. Meer dan
300 jaar na de oprichting blijft Royal Hospital Chelsea uitzonderlijke zorg bieden aan soldaten die met pensioen zijn.

Het bezoek van vandaag valt ook samen met het 75-jarig jubileum van D-Day. Het was vooral aangrijpend voor de Hertog, die tien jaar
in het Britse leger diende om zes veteranen van de landing in NormandiŽ die in het ziekenhuis woonden, te bezoeken en te eren.

In zijn toespraak vandaag deelde Zijne Koninklijke Hoogheid deze woorden met de Chelsea Gepensioneerden:

"Ik voel me vereerd vandaag weer in het Royal Hospital te zijn als uw controlerende officier, nogmaals op deze 75ste verjaardag van D-Day.

Niet alleen is het vandaag een prominente historische gebeurtenis, het is ook een speciale dag in de
Royal Hospital-kalender - het samenbrengen van families, oude vrienden en de kans om nieuwe te maken.

Zowel uw oprichter King Charles II als Sir Christopher Wren zelf zouden blij zijn te weten dat de instelling die meer dan 325 jaar geleden haar
deuren opende aan de eerste gepensioneerden, haar oorspronkelijke doel om buitengewone zorg aan soldaten met pensioen te geven, nog steeds vervult.

Ze zouden ook geamuseerd zijn om te horen over de late nacht cricket in de gangen! Veel minder de serenade van Colin, waarvan mij is verteld dat
het Royal Variety-standaard is, maar laten we aannemen dat ze je gesynchroniseerde buggyboor nog niet hebben gezien!

Nu sta ik hier voor je om niet alleen de ongelooflijke bijdrage te erkennen die je hebt gedaan aan deze natie,
maar ook om te erkennen dat jij, mijn vrienden, zijn ook serieus leuk om in de buurt te zijn!

Je zult altijd opvallen in je scharlaken jassen en witte handschoenen, maar voor mij, of ik je nu zie bij Westminster Abbey,
de Chelsea Flower Show, Twickenham Stadium of de kroeg, merk ik dat je altijd glimlacht.

Onderschat nooit de vreugde die je brengt aan iedereen die je tegenkomt. Je vertegenwoordigt iets heel bijzonders,
je bent speciaal en de maatschappij zal dat altijd herkennen. Dat is een belangrijk onderdeel van je nalatenschap.

Hier zie ik een gemeenschap die het belang van teamwork blijft waarderen, dat met name de militaire dienstbaarheid je kan leren.

Het is een community die zich richt op het ondersteunen van elkaar met vriendelijkheid, respect en mededogen, maar
ook reiken aan het dienen van de bredere gemeenschap.

Ik heb net de ziekenboeg bezocht en gezien de uitstekende faciliteiten en zorg die wordt verleend aan die gepensioneerden die
hier vandaag niet op de parade kunnen zijn. Ongetwijfeld kijken ze vanuit de ramen toe en juichen ze jullie allemaal toe.

Ik denk dat we allemaal ongelooflijk trots en dankbaar moeten zijn, wetende dat 46 van jullie hier in de Tweede Wereldoorlog
hebben gevochten; velen van jullie in andere conflicten, waaronder Korea, Malaya, Borneo en dat de 'jongeren' onder jullie met
trots de Noord-Ierse, Zuid-Atlantische en Eerste Golfoorlog-medailles dragen.

Op deze 75e verjaardag van D-Day kan ik comfortabel voor iedereen spreken als ik zeg dat we
vereerd zijn om aanwezig te zijn in de aanwezigheid van zes veteranen uit NormandiŽ.

Voor allen die vandaag op parade zijn, kan ik alleen maar zeggen dat je een voortdurende herinnering
bent aan de grote schuld die we degenen verschuldigd zijn die deze natie hebben gediend.

Je belichaamt het passende huis dat hen te wachten staat in de vrede en rust van het Royal Hospital, als ze het willen.

Maar meer algemeen, waar je ook bent, je aanwezigheid is een symbool van de offers die door alle veteranen zijn
gebracht om de vrijheden en democratie te ondersteunen die we vandaag zo diep waarderen.

Dames en heren, mag ik diegenen vragen die in staat zijn om alsjeblieft te staan als erkenning van onze veteranen.
We staan samen en herinneren ons degenen die hun leven hebben opgeofferd voor onze vrijheid.

En voor u hier vandaag, die ons zo enorm en met zoveel eer heeft gediend, feliciteer ik u met de slimheid van uw opkomst en de standvastigheid
van uw houding. Ik dank je dat je me hier vandaag hebt uitgenodigd en ik wens je alle gezondheid en geluk die je zo rijkelijk verdient".

De Hertog en Hertogin van Sussex zijn er trots op de dienende en voormalige leden van de strijdkrachten te ondersteunen.

Positieve gemeenschappen en het Royal Hospital Chelsea-zorgmodel zijn van cruciaal belang om veteranen,
zowel jong als oud, te helpen een positieve geestelijke gezondheid en welzijn te behouden.


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

6 juni 2019, Nederland


Op 6 juni 2019, is het 75 jaar geleden dat de invasie in NormandiŽ begon. D-Day wordt ook door Nederland herdacht. Niet alleen omdat we onze bevrijding
aan de geallieerden te danken hebben maar ook omdat Nederland zelf een kleine rol speelde bij de invasie. Duizenden militairen, voertuigen, schepen en
vliegtuigen zetten op 6 juni 1944 de bevrijding van Europa in gang. De kleine maar niet onverdienstelijke Nederlandse bijdrage aan D-day zelf bestaat uit
een aantal schepen en vliegtuigen. Later komt de Prinses Irene Brigade in actie. Dertien Nederlandse motortorpedoboten beschermen tijdens de invasie
geallieerde landingsschepen. Daarnaast ondersteunen een twintigtal koopvaardijschepen, waaronder tien sleepboten, de invasie. De sleepboten slepen niet
alleen oorlogsmaterieel maar doen ook mee aan reddingsoperaties. Twee kanonneerboten varen in konvooi naar Frankrijk en vechten mee. De Nederlandse
kanonneerboot Hr. Ms. Flores is zo actief dat ze tegen de avond al haar munitie verschoten heeft. De Flores schakelt de bemanning van drie bunkers bij
Arromanches uit. Ook de kanonneerboot Soemba weet van wanten. Door hun uitstekende inzet tijdens D-Day geven de Engelsen de schepen de bijnaam
'The Terrible Twins'. De verouderde kruiser Sumatra wordt tot zinken gebracht om als golfbreker een kunstmatige haven bij Arromanches te beschermen.
Ook de Nederlandse luchtmacht wordt ingezet op D-day. Op de avond van de 5e juni worden twaalf bemanningen van het Nederlandse 320e squadron gebriefd.
Onder commando van de RAF voeren ze op 6 juni met B-25 Mitchell bommenwerpers vanuit Engeland luchtoperaties uit in Frankrijk. Het squadron lijdt
verhoudingsgewijs forse verliezen: 25 man sneuvelen en acht bommenwerpers keren niet terug. Twee maanden na de invasie, in augustus 1944, landt de
Prinses Irene Brigade in het Franse Arromanches. De Brigade is opgericht op 11 januari 1941 in Engeland en bestaat uit Nederlandse militairen en
Engelandvaarders. In totaal zijn ruim 1300 Nederlandse grondmilitairen onder het commando van Dwight D. Eisenhower, de ĎSupreme Allied Commander,í
ingezet om Europa te bevrijden.

Trooping the Colour, 8 juni 2019


Op 1 juni 2019 deelt het Britse Hof twee nieuwe foto's van The Duke of York als kolonel van de The Grenadier Guards zijn uitgebracht voor de
Queen's Birthday Parade, Trooping the Colour, waar militaire gardes een eerbetoon aan de koning(in) geven door middel van vlagvertoon en een
defilť aan Koningin Elziabeth. De foto's, genomen door Alex Bramall in Windsor Castle, tonen The Duke of York in de Full Dress Tunic of the
Grenadier Guards op het paard Darby, die hij zal rijden op zowel de Review van The Colonel als Trooping the Colour.


Foto: Alex Bramall / https://twitter.com/thedukeofyork


Foto: Alex Bramall / https://twitter.com/thedukeofyork


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

De Hertogin van Cambridge neemt de Salute op de Beating Retreat van de Household Division - een spectaculair avondprogramma
met muziek en militaire precisieoefeningen, waaronder paarden, kanonnen en vuurwerk. Beating Retreat is een militair concert
met een marcherend optreden, elk jaar uitgevoerd op de woensdag- en donderdagavond voorafgaand aan de Queen's Birthday Parade,
oftewel "Trooping The Colour" zoals het vaak wordt genoemd.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog van Cambridge, kolonel van de Irish Guards - arriveert op 8 juni 2019 bij Trooping the Colour, The Queen's Birthday Parade.
Aangekomen naast The Duke of Cambridge is zijn vader The Prince of Wales, kolonel van de Welsh Guards, The Duke of York,
kolonel van de Grenadier Guards, en The Princess Royal, kolonel van de Blues en Royals Household Cavalry.

Trooping the Color is al meer dan 260 jaar de officiŽle verjaardag van de Britse soeverein.

Meer dan 1400 paraderende soldaten, 200 paarden en 400 muzikanten komen elk jaar samen in juni in een grote weergave
van militaire precisie, horsemanship en fanfare om de officiŽle verjaardag van de Koningin te markeren.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertogin van Cornwall, de Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex reizen langs de Mall
naar Trooping the Colour, The Queen's Birthday Parade.

Regimentsvlaggen van de British Army werden in het verleden beschreven als 'Kleuren' omdat ze de uniforme kleuren en insignes
vertoonden die door de soldaten van verschillende eenheden werden gedragen. De naam 'Kleur' wordt nog steeds gebruikt.

De belangrijkste rol van de kleuren van een regiment was om een verzamelpunt op het slagveld te bieden. Dit was belangrijk omdat, zonder moderne
communicatie, het te gemakkelijk was voor troepen om gedesoriŽnteerd te raken en te worden gescheiden van hun eenheid tijdens een conflict.

Als Troepen zouden weten hoe de kleuren van hun regiment eruit zagen, was het nodig ze regelmatig weer te geven. De manier waarop dit gebeurde
was dat jonge officieren tussen de rijen troepen marcheerden die waren opgericht in lijnen met de kleuren hoog gehouden. Dit is de oorsprong van
het woord 'trooping'. Dus, wat vandaag een geweldige traditie is, begon het leven als een vitale en praktische parade ontworpen om eenheid te helpen
herkennen voordat een gevecht begon.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://twitter.com/TheDukeOfYork


Foto: Press Association / https://twitter.com/TheDukeOfYork


Foto: Press Association / https://twitter.com/TheDukeOfYork


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily

Prins William en Hertogin Catherine bezoeken Cumbria, 11 juni 2019


Op 11 juni 2019 vierden de Hertog en Hertogin van Cambridge het werk van plaatselijke helden, vrijwilligers
en mensen die de plattelandsgemeenschap in Cumbria steunden.

Onder de mensen die de Hertog en Hertogin van Cambridge ontmoetten, waren leden van de We Will campaign, een groep jonge mensen van
14 tot 18 jaar die een nieuwe generatie van eerstehulpmiddelen voor jeugdgezondheidszorg willen creŽren, opgeleid tot verandermanager.
Ze hebben zich verenigd om campagne te voeren voor verandering in de manier waarop de geestelijke gezondheid van jongeren wordt
behandeld in hun scholen, gemeenschappen, families en bredere sociale kringen. Ze hebben een film BOY te gemaakt, waarin mensen worden gevraagd
de moed te hebben om te praten en de moed hebben om te luisteren.

De Hertog en Hertogin ontmoetten vrijwilligers van de plaatselijke bergreddingsdienst, eerstehulpverleners in
de gemeenschap en organisaties die baat hebben gehad bij beurzen van de Cumbria Community Foundation.

Bedankt aan iedereen in Keswick voor het fantastische welkom aan de Hertog en Hertogin!


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Op Deepdale Hall Farm in Cumbria ontmoetten de Hertog en Hertogin van Cambridge de Brown famillie, die sinds de jaren vijftig in de vallei
aan het Ullswater werkte. Landbouw en akkerbouw heeft een speciale plaats in het Lake District National Park, waar boeren eeuwenlang hebben
gewerkt aan enkele van de meest uitdagende gebieden in het land. Er leven drie generaties op Deepdale Hall Farm: Chris, zijn zoon Jimmy,
Jimmy's vrouw Robyn en hun vier kinderen. Chris en Jimmy zijn trots op hun erfgoed in de heuvels en willen op een traditionele manier doorgaan met landbouw.

De Hertog en Hertogin sloten zich aan bij de familie Brown, lokale boeren en leden van het netwerk van boeren om enkele van de belangrijkste
uitdagingen waarmee boeren worden geconfronteerd te bespreken - inclusief isolatie op het platteland, Brexit en steunbetalingen.

Na de discussie brachten de hertog en hertogin tijd door op de boerderij, waarbij het gezin de kudde schapen
van Herdwick en Swaledale verzorgde door te helpen scheren.


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog en Hertogin van Cambridge sloten zich aan bij Cumbria Wildlife Trust en kinderen van
Patterdale School voor een milieueducatieve sessie over de Ullswater Way.

De kust van Ullswater inspireerde de dichter William Wordsworth voor zijn gedicht.

I wandered lonely as a cloud

For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.

Cumbria is de thuisbasis van de Engelse Lake District, ingeschreven als een UNESCO Werelderfgoedlocatie in 2017, en het grootste meer van
Engeland - Windermere - en de hoogste berg - Scafell Pike. Toerisme is de sleutel tot de economie in Cumbria, met miljoenen bezoekers per jaar.


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Garter Day 2019


In 1348 stichtte de Engelse koning Edward III de Orde van de Kousenband, een ridderorde gewijd aan Sint Joris, de schutspatroon van Engeland en geÔnspireerd
op de verhalen over Koning Arthur en de ridderlijkheid van de Ridders van de Ronde Tafel. Aan het hoofd van de orde staat de regerende Engelse koning of
koningin. De orde telt 24 knight companions, waaronder de prins van Wales. Buitenlandse vorsten kunnen als extra knight of extra lady in de orde worden
opgenomen. Tussen de orde en ons vorstenhuis bestaat een heel bijzondere band: sinds 1613 zijn op ťťn na alle stadhouders, koningen en koninginnen in de
prestigieuze Engelse ridderorde opgenomen.

De Orde van de Kousenband kent een eigen ordegewaad, bestaande uit een mantel van donkerblauw fluweel en een hoge hoed met struisvogelveren. Daarnaast dragen
de ridders een kousenband van blauwe zijde met het motto van de orde, Honi soit qui mal y pense, en een borstster. Bij bijzondere gelegenheden dragen zij een
grote gouden keten waaraan de George hangt, een voorstelling van Sint Joris die de draak doodt. In andere gevallen wordt aan een blauw heuplint een ovaal
gouden medaillon met een voorstelling van Sint Joris en de draak gedragen. Dit medaillon wordt lesser George genoemd. Tijdens de diensten in de kapel van
St. George dragen de ridders de fluwelen mantel over een jacquet of uniform. Vrouwen dragen de kousenband om de linkerarm, onder een lange rok is de kousenband
namelijk niet zichtbaar. Mannen dragen de kousenband aan het Britse hof onder een kniebroek onder de linkerknie.

De ridders bezitten in de kapel van de orde een stall of zetel. Op de achterwand van deze stall is een geŽmailleerde plaat met een tekst en
een heraldisch devies aangebracht. Daarboven is hun achievement aangebracht. Dat zijn een zwaard en een helm met kroon (in het geval van een koning)
of een kunstig in hout uitgesneden heraldisch symbool. Deze helmtekens zijn op de site van de houtsnijder van het Britse hof te zien. Boven de stall
zijn de vaandels van de ridders te zien.

De mannen dragen de letters 'K.G.' (Knight of the Garter) achter hun naam. Vrouwen zijn 'L.G.' (Lady of the Garter).
Beiden hebben protocollaire voorrechten in het Verenigd Koninkrijk.

Het symbool bij uitstek voor de Orde van de Kousenband is de blauwfluwelen kousenband, met het devies Honi soit qui mal y pense
(Schande over hem die er kwaad van denkt).

Elk jaar in juni lopen de leden, ridders en de officieren (waaronder geestelijken) van de Orde in een plechtige processie, gekleed in hun
donkerblauwe en donkerrode mantels, met keten en bepluimde hoed, van Windsor Castle naar Saint George's Chapel. Op deze dag vinden in Windsor
Castle ook de installatie van nieuwe ridders in de Orde plaats.

Op 17 juni 2019 is Koning Willem-Alexander geÔnstalleerd als 'Supernumerary Knight of the Garter'.
Ook Koning Felipe VI van Spanje is op 17 juni 2019 geÔnstalleerd als 'Supernumerary Knight of the Garter'.


Foto: Hollandse Hoogte / Steve Parsons / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey

Royal Ascot


Op 18 juni 2019 vond de eerste dag van Royal Ascot plaats. De eerste dag van Royal Ascot waren Koning Willem-Alexander en Koningin MŠxima ook aanwezig.
Ascot Racecourse is in 1711 opgericht door Koningin Anne en kent sindsdien nauwe betrokkenheid van de opeenvolgende Britse staatshoofden.
De aandacht van de pers gaat echter meer uit naar de kleding (met name de hoeden) dan naar de races. Het is dan ook een echt society-evenement.
Bepaalde gedeeltes van het terrein zijn alleen toegankelijk voor mensen die zich aan een strikte dresscode houden. Hoeden zijn verplicht, net
zoals een pak voor de mannen. Vrouwen mogen geen blote schouders tonen en zijn verplicht een hoed te dragen. Net als op prinsjesdag zijn op Ascot
de meest vreemde en aparte creaties te zien. Veel van de bezoekers weten niets van paardenraces maar zijn er puur voor het sociale aspect en het
drinken van alcoholische versnaperingen. Dit zorgt ervoor dat er een tweedeling ontstaat tussen de paardenracefans en de bezoekers die voor het
sociale aspect komen.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Fotografie workshop


Fotografie leren is een leuke en boeiende manier om jonge mensen te helpen zelfvertrouwen en zelfexpressie te ontwikkelen en om nieuwe
vaardigheden te helpen ontwikkelen - 25 juni 2019 is The Duchess of Cambridge aangeschoven tot twee van haar patronages, Action for Children
en de Royal Photographic Society, voor een speciale fotografie workshop.

De hertogin van Cambridge voegde zich bij Josh en jongeren van Action for Children voor de sessies van de Royal Photographic Society,
waarin elementen van fotografie aan bod kwamen, waaronder portretten, licht en kleur. De workshop, geleid door RPS-ere-fellows Jillian Edelstein
en Harry Borden, benadrukte hoe fotografie een universele taal biedt voor jongeren om zichzelf te uiten en hun gedachten en gevoelens te verkennen.

Als onderdeel van haar jarenlange werk in de vroege jaren is de hertogin op een missie om organisaties zoals Action for Children te ondersteunen,
die erop gericht zijn om elk kind de best mogelijke start in het leven te geven.

Action for Children, dat dit jaar hun 150-jarig jubileum viert, zet zich in voor het helpen van kwetsbare kinderen, jongeren en hun families
in het Verenigd Koninkrijk. De 7.000 medewerkers en vrijwilligers van de liefdadigheidsinstelling hadden meer dan 522 diensten in het Verenigd
Koninkrijk, waardoor het leven van 301.000 kinderen, tieners, ouders en verzorgers vorig jaar werd verbeterd.

De Royal Photographic Society, van wie De Hertogin deze dag beschermvrouw is geworden, is een van 's werelds oudste fotografische verenigingen.
Het werd opgericht in 1853 met als doel de kunst en wetenschap van fotografie te promoten. Hare Majesteit De Koningin gaf het beschermvrouwschap
door aan De Hertogin, na 67 jaar de rol te hebben gehad.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

William bezoekt Akt


Vooruitlopend op de jaarlijkse PrideinLondon parade, bezocht The Duke of Cambridge op 26 juni 2019 akt charity om meer te weten te komen over de
kwestie van LGBTQ + dakloosheid bij jongeren, en de positieve verandering die akt doorvoert door hun unieke aanpak van preventie en vroege actie.

De Hertog van Cambridge ontmoette mensen die werden ondersteund door akt charity en sprak met personeel over de diensten die ze bieden,
waaronder de 'Purple Door' safe house, LGBTQ + 'host' (of verzorger) diensten, persoonlijke en online mentorprogramma's en een scala
aan jongeren betrokkenheid activiteiten.

The Duke opende officieel het nieuwe dienstencentrum van akt charity in Hoxton, dat drop-in sessies voor jongeren zal organiseren
en het aanbod voor jongeren zal vergroten.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Hertogin Catherine bezoek Wimbledon


De Hertogin van Cambridge, beschermvrouwe van Wimbledon, heeft op 2 juli 2019 de kampioenschappen bezocht.
Hare Koninklijke Hoogheid keek naar Harriet Dart vs. Christina McHale op Court 14, naast Katie Boulter en Anne Keothavong.
De Hertogin heeft ook het Aorangi-park bezocht om de oefenbanen en het opwarmgebied te bekijken. Catherine ontmoette een aantal
finalisten en winnaars die genomineerd waren voor de jaarlijkse LTA Tennis Awards, die mensen die zich als grassroots niveau aanmelden,
erkennen om te groeien en de sport te openen. Catherine ontmoette ook de Britse spelers Andy Murray en Johanna Konta.
De Hertogin keek vervolgens hoe titelverdediger Angelique Kerber Tatjana Maria speelde op Center Court.


Foto: Wimbledon / Press Assocation / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Wimbledon / Press Assocation / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Wimbledon / Press Assocation / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Wimbledon / Press Assocation / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Wimbledon / Press Assocation / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Wimbledon / Press Assocation / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Wimbledon / Press Assocation / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Wimbledon / Press Assocation / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

William bezoekt The Royal Marsden


De Hertog van Cambridge, voorzitter van The Royal Marsden NHS Foundation Trust, bezocht op 4 juli 2019 The Royal Marsden in Chelsea
om te leren over de psychologische ondersteuning die wordt geboden aan personeel, patiŽnten en hun families.

De Royal Marsden opende zijn deuren in 1851 als 's werelds eerste ziekenhuis gewijd aan de diagnose, behandeling,
onderzoek en opleiding van kanker. Nu is het het grootste en meest uitgebreide kankercentrum in Europa, dat elk jaar
meer dan 50.000 NHS- en privť-patiŽnten behandelt en bezoekt. Lees hieronder de verhalen van enkele van degenen die hij heeft ontmoet:

Aly, Matron bij de Bud Flanagan Unit. Eind 2017 nam Aly vrij van het werk met stress, mededogen en vermoeidheid. Aly zei: Het was een
zeer verontrustende en moeilijke tijd, maar met de steun van mijn familie, huisarts en het Royal Marsden-team kwam ik er niet alleen
doorheen, ik kwam sterker terug dan ooit.

Julie, die in 2014 werd gediagnosticeerd met keelkanker. Na behandeling en remissie kwam de kanker terug in 2018 en kreeg ze robotchirurgie
bij The Royal Marsden. Julie ontving psychologische ondersteuning om, om te gaan met haar terugval en behandelingseffect, samen met
spraak- en taaltherapie om haar spraak terug te krijgen en het eten terug te krijgen naar normaal eetpatroon.

Bezoek aan de Ellis Ward, die gespecialiseerd is in de zorg voor vrouwelijke patiŽnten die onderzoeken en behandelingen
ondergaan voor borst-, gynaecologische, urologische en gastro-intestinale kankers.

In januari van 2019 kondigde The Royal Marsden de plotselinge dood aan van professor Martin Gore, die 10 jaar lang hun medisch
directeur was en Trustee van The Royal Marsden Cancer Charity. De hertog ontmoette de weduwe van professor Gore, Pauline Gore, en
enkele van zijn naaste collega's.

De medewerkers van Royal Marsden werken onvermoeibaar door om een nationale en wereldwijde bijdrage te blijven leveren aan onderzoek
en behandeling van kanker, zodat meer mensen worden genezen en de kwaliteit van leven wordt verbeterd voor mensen die met kanker leven.
De Hertog ontmoette medewerkers om hen te bedanken voor hun ongelooflijke werk.
Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

William en Harry King Power Royal Charity Polo Day


De Hertog van Cambridge en De Hertog van Sussex namen op 10 juli 2019 deel aan de King Power Royal Charity Polo Day
voor de Khun Vichai Srivaddhanaprabha Memorial Polo Trophy.

De liefdadigheidswedstrijd leverde vitale fondsen en bewustzijn op voor liefdadigheidsinstellingen ondersteund door Hunne Koninklijke Hoogheden.
Deze organisaties waren onder meer African Parks, The Invictus Games Foundation en The Queenís Commonwealth Trust. Andere goede doelen die tijdens
het evenement zijn gemarkeerd: The English Schools Swimming Association, Fields in Trust, Henry van Straubenzee Memorial Fund,
The Household Cavalry Operational Casualties Fund, Irish Guards Appeal, Map Action, Mountain Rescue England and Wales, Rhino Conservation Botswana,
The Royal Marsden, RFU Injured Players Foundation, The Passage and the Welsh Rugby Charitable Trust.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Hertogin Catherine en Hertogin Meghan bezoeken Wimbledon


Op 13 juli 2019 vergezelde The Duchess of Sussex, The Duchess of Cambridge, beschermvrouwe van de
All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) naar de Ladies' Singles finale op Wimledon.

Hunne Koninklijke Hoogheden keken toe naar de set van Serena Williams vs Simona Halep in Centeron Centre Court - zittend in de Royal Box
naast The Duke of Kent - president van de AELTC, voormalig nummer ťťn van de wereld Martina Navratilova en drievoudig grand slam-winnaar Virginia Wade.

Felicitaties aan iedereen die heeft deelgenomen en heeft meegeholpen om dit iconische sportevenement te maken.


Foto: Press Association / Mike Hewitt - Getty Images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Mike Hewitt - Getty Images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Mike Hewitt - Getty Images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Mike Hewitt - Getty Images / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Goed gedaan Serena Williams en Simona Halep met een fantastische wedstrijd, en gefeliciteerd Simona met je eerste Wimbledon-titel!

Voor de wedstrijd ontmoette The Duchess of Cambridge junior spelers Kamilla Bartone, Oksana Selekhmeteva, Polina Kudermetova
en Giulia Morlet in de All England Lawn Tennis and Croquet Club.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Hertogin Catherine bezoekt Wimbledon


Wat een ongelooflijke, adembenemende Wimbledon-finale Novak Djokovic en Roger Federer!
Gefeliciteerd Novak met uw vijfde Wimbledon-titel!

The Duke of Kent, voorzitter van The All England Lawn Tennis Club, en The Duchess of Cambridge, beschermvrouwe of The All England Lawn Tennis Club,
presenteerden dit jaar de Wimbledon Gentlemen's Singles Final trofeeŽn na de wedstrijd.

Voorafgaand aan de finale bedankten The Duke and Duchess of Cambridge de ballboys, ballgirls, staff en scheidsrechters
voor hun onvermoeibare inspanningen om het toernooi van dit jaar tot een groot succes te maken.


Foto: Wimbledon / Press Assocation / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Wimbledon / Press Assocation / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Wimbledon / Press Assocation / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Wimbledon / Press Assocation / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Wimbledon / Press Assocation / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Wimbledon / Press Assocation / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Wimbledon / Press Assocation / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Hertogin Catherine en Prins William lanceren De King's Cup, 8 augustus 2019


De Hertog en Hertogin van Cambridge organiseren in de zomer van 2019 de inauguratieregatta The King's Cup organiseren om meer
bekendheid te geven aan en fondsen te werven voor acht beschermheerschappen/beschermvrouwschappen van Hunne Koninklijke Hoogheden.

Het evenement, dat op vrijdag 9 augustus op het Isle of Wight zal plaatsvinden, zal de Hertog en Hertogin zien als kopstukken
van individuele zeilboten, in een acht-boot regatta race. Het winnende team krijgt de King's Cup, een historische trofee die
voor het eerst werd gepresenteerd door King George V in Cowes 'Royal Yacht Squadron in 1920.

De acht boten die deelnemen aan The King's Cup zullen elk een van de goede doelen vertegenwoordigen die dit jaar worden gesteund
door Hunne Koninklijke Hoogheden. Deze omvatten Child Bereavement UK, Centrepoint, de London Air Ambulance Charity 30th Anniversary Campaign,
en Tusk - vier organisatie waarvan Prins William beschermheer van is. De Hertogin ondersteunt vier van haar beschermvrouwschappen: Action on Addiction,
Place2Be, het Anna Freud National Centre for Children and Families en The Royal Foundation in verband met het werk van Hare Koninklijke Hoogheid
over vroege jaren.

De Hertog en Hertogin zijn sterke voorstanders van sport en hebben werk verricht in het VK en in het buitenland om de positieve impact te benadrukken
die sport kan hebben op het individu en binnen lokale gemeenschappen. Met name de Hertogin pleit voor de voordelen van sport, natuur en buitenleven
voor de ontwikkeling van de jeugd en kan leiden tot een beter fysiek en mentaal welzijn voor iedereen. Hunne Koninklijke Hoogheden hopen dat
The King's Cup een jaarlijks evenement zal worden, dat meer bewustzijn zal brengen voor de bredere voordelen van sport, maar ook voor het werven
van steun en fondsen voor de organisaties die de Hertog en Hertogin steunen.

De King's Cup, die wordt gesponsord door Land Rover, vindt plaats voorafgaand aan de Lendy Cowes Week.

De King's Cup is op 7 mei 2019 officieel gelanceerd tijdens een evenement op de Cutty Sark, bijgewoond door Hunne Koninklijke Hoogheden.
Bij aankomst hebben de Hertog en Hertogin met kinderen en jongeren uit een aantal van de door hen gekozen goede doelen deelnemen aan een
gesimuleerde zeilrace, voordat ze zich bij de gasten voegen om The King's Cup te onthullen.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Op 8 augustus 2019 vond de Kings Cup plaats ter bewustwording en fondsen werven voor acht patronages van Hunne Koninklijke Hoogheden.

Tusk werd bekroond met de eerste plaats in de inaugurele regatta, met ambassadeur Bear Grylls die de historische trofee op het podium
verzamelde namens het goede doel tijdens een prijsuitreiking langs de kust van Cowes.

In de race van dit jaar concurreerde de Hertog namens Child Bereavement UK en de Hertogin namens het Early Years-programma geleverd door The Royal Foundation.
Hunne Koninklijke Hoogheden werden vergezeld door Fara Williams voor Centrepoint, Dan Snow voor de Londense Air Ambulance Charity, Bear Grylls voor Tusk,
John Bishop voor Action on Addiction, Katie Thistleton voor Place2Be en Helen Glover voor het Anna Freud National Centre voor kinderen en gezinnen.

De Hertog en Hertogin zijn sterke voorstanders van sport en hebben zowel in het Verenigd Koninkrijk als in het buitenland werk verricht
om de positieve impact van sport op het individu en in lokale gemeenschappen te benadrukken.

Hunne Koninklijke Hoogheden hopen dat de King's Cup een jaarlijks evenement zal worden, waardoor ze meer bewust worden van de bredere
voordelen van sport, terwijl ze ook steun en geld inzamelen voor de doelen die de Hertog en Hertogin ondersteunen.


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De King's Cup-trofee werd voor het eerst gepresenteerd in 1920 door King George V.
Op onderstaande foto is de koning hier afgebeeld in Cowes 'Royal Yacht Squadron in 1924.


Foto: Royal Collection Trust / https://twitter.com/RoyalFamily

Voor meer informatie ga naar: https://www.thekingscup.com/

World Photography Day


Op 19 augustus 2019 is het World Photography Day wanneer we de kunst, het ambacht, de wetenschap en de geschiedenis van fotografie vieren.
Fotografie kan een universele taal bieden voor iedereen om zichzelf te uiten en zijn gedachten en gevoelens los te laten.
In juni van dit jaar vergezelde de Hertogin van Cambridge kinderen van Action for Children UK voor een speciale fotografie-workshop georgeniseerd
door de Royal Photographic Society. Onder de kinderen die de hertogin ontmoette in de workshop was Josh, 9 jaar oud - en deze Wereldfotografie Dag
zijn we verheugd om enkele van Josh's beelden te delen die hij die dag maakte. Fantastisch werk Josh!

Voorafgaand aan het bezoek van de hertogin aan de fotografieworkshop hebben we aangekondigd dat Hare Majesteit de Koningin
het beschermvrouwschap van The Royal Photographic Society heeft doorgegeven aan de Hertogin, na 67 jaar als beschermvrouwe.
De Hertogin heeft een langdurige interesse in fotografie, en haar patronage zal verder wijzen op de gunstige invloed die kunst
en creativiteit kunnen hebben op het emotionele welzijn, met name voor kinderen en jongeren.


Foto: Kensington Palace / Josh Evans


Foto: Kensington Palace / Josh Evans


Foto: Kensington Palace / Josh Evans


Foto: Kensington Palace / Josh Evans


Foto: Kensington Palace / Josh Evans


Foto: Kensington Palace / Josh Evans

De hertog van Cambridge bezoekt Hendon FC met HeadsUp


De Hertog van Cambridge, president van de voetbalbond, bezocht op 6 september 2019 Hendon Football Club om meer te weten te komen over
de outreach-initiatieven voor geestelijke gezondheid van de club, en om meer te weten over de FA's nieuwe, uitgebreide begeleiding van
coaches en managers, die alle FA-aangesloten volwassen clubs zal helpen ter ondersteuning van het mentale welzijn van hun spelers.

Het bezoek van de hertog kwam als onderdeel van Heads Up, een nieuwe campagne voor het hele seizoen die de kracht van het voetbal zal
benutten om meer mensen, met name mannen, aan te moedigen zich op hun gemak te voelen over hun geestelijke gezondheid en in staat te zijn
hun vrienden en families te ondersteunen door moeilijke tijden.

In 2017 lanceerde Hendon FC een outreach-programma in samenwerking met de Early Years Intervention Service van Brent Council om jonge mensen
uit de lokale gemeenschap die met geestelijke gezondheidsproblemen leven in staat te stellen trainingssessies bij te wonen in de voetbalclub.

Met behulp van voetbal als middel om hun mentale gezondheid en welzijn te verbeteren, vormde de groep jonge mensen het
Hendon FC Mental Health-team, en volgen nu wekelijks speciaal op maat gemaakte trainingssessies in de club.

De voetbalbond heeft nieuwe uitgebreide richtlijnen voor coaches en managers gelanceerd, die alle FA-aangesloten
volwassen clubs zullen helpen bij het ondersteunen van het mentale welzijn van hun spelers.

De begeleiding, geproduceerd in samenwerking met Mind en een adviesgroep voor geestelijke gezondheid, samengesteld door The FA, helpt coaches en managers om:
- Zoek de tekenen van mensen met psychische problemen
- Voel je zelfverzekerd om ondersteuning te bieden
- Voorzie mensen van wegwijzers naar gespecialiseerde hulp

De Hertog van Cambridge besprak de nieuwe richtlijnen met Hendon FC-coaches - hoe het hen kan ondersteunen bij het identificeren van de
tekenen van psychische problemen, en waar nodig ondersteuning en bewegwijzering kan bieden om het mentale welzijn van spelers te verbeteren.

De publicatie vormt een belangrijk onderdeel van de campagne 'Heads Up' van The FA en Heads Together, die de invloed en
populariteit van voetbal wil benutten om het grootste gesprek over geestelijke gezondheid ooit te stimuleren.


Foto: Heads Together, Hendon FC, Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Heads Together, Hendon FC, Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Heads Together, Hendon FC, Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Heads Together, Hendon FC, Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Heads Together, Hendon FC, Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Heads Together, Hendon FC, Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Heads Together, Hendon FC, Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

999 Day UK


Op 9 september 2019 markeert 999 Day UK, een dag om te vieren en onze dank te betuigen aan onze ongelooflijke politie-,
brandweer- en spoeddiensten en al onze gespecialiseerde hulpdiensten voor alles wat ze doen om ons veilig te houden.

De eerste foto in dit bericht is van de Hertog van Cambridge en Sussex en hun moeder Diana, Princess of Wales, met hun
neven Peter Phillips en Zara Tindall in de tuin van de Old Fire Station op het terrein van Sandringham House in 1988.

Op 999 Day later deze dag bezoekt de Hertog The Firefighters Charity in Harcombe House in Devon om te horen over de ondersteuning die het
centrum biedt aan leden van de brandweer- en reddingsdienst en hun families, en ontmoet vertegenwoordigers uit de hele hulpdienstensector.

Over het buitengewone werk van onze hulpdiensten zei de Hertog van Cambridge: "Als samenleving hebben we ons welzijn, en inderdaad ons leven, te
danken aan de mannen en vrouwen in onze hulpdiensten die onvermoeibaar werken om ons te beschermen in enkele van de meest moeilijke omstandigheden.

Het is alleen maar passend dat we de vitale rol die ze spelen moeten erkennen, en hulde brengen aan de moed en toewijding van degenen die het ultieme
offer voor hun gemeenschappen hebben gebracht. "999 Day begint jaarlijks om 9 uur op 9 september (het 9e uur) van de 9e dag van de 9e maand) en wordt
gehouden om hulde te brengen aan het onschatbare werk dat wordt uitgevoerd door de hulpdiensten en de hulpdiensten.


Foto: Getty images / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Op 999 Day UK bezocht The Duke of Cambridge The Firefighters Charity die gespecialiseerde, levenslange ondersteuning bieden voor leden
van de Britse brandweergemeenschap, waardoor individuen in staat worden gesteld hun hele leven mentaal, fysiek en sociaal welzijn te bereiken.

In Harcombe House bezocht een van de drie wooncentra van The Fire Fighters Charity de Hertog van Cambridge de sportschool om een loopband tegen
zwaartekracht te zien, waarmee mensen met letsel aan de onderste ledematen vrij kunnen oefenen zonder hun volledige gewicht te dragen en
ontmoetten gezinnen die een kunsttherapiesessie deden.

De Hertog ontmoette ook gezinnen die werden ondersteund door Harcombe House om te horen over hun ervaringen, de uitdagingen waarmee ze werden
geconfronteerd en de impact van de steun die ze in het centrum kregen - voordat ze vertegenwoordigers uit de hele hulpdienstensector ontmoetten.

The Fire Fighters Charity begrijpt de mentale, fysieke en sociale lasten die kunnen voortvloeien uit het verleden of het huidige lid van de
speciale brandweergemeenschap van het VK - en weten dat iedereen anders is, dat geen twee verwondingen hetzelfde zijn en dat geen twee mensen
op dezelfde manier worden beÔnvloed door incidenten die ze ervaren.

Vandaag heeft Give Us A Shout een samenwerking aangekondigd met de blauwlichtgemeenschap van de hulpdiensten om
24/7 crisistekstondersteuning te bieden aan de eerste hulpverleners in het Verenigd Koninkrijk.

Leden van eerstelijns hulpverleningsgemeenschappen, gepensioneerd of dienend, en hun families kunnen BLUELIGHT naar 85258 sms'en
op elk moment van de dag of nacht om verbonden te worden met een getrainde en bewaakte crisisvrijwilliger.

Het gesprek verloopt door heen en weer te sms'en en alleen te delen wat comfortabel is. De Crisis Volunteer zal luisteren zonder oordeel,
hen door het moment helpen, het probleem onder woorden brengen en hen in staat stellen de volgende stappen te nemen.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

90 jaar Royal College of Obstetricians and Gynaecologists!


Gelukkige 90e verjaardag aan het Royal College of Obstetricians and Gynaecologists! RCOG, waarvan de Hertogin van Cambridge in 2018 beschermvrouwe werd,
werkt aan de verbetering van de gezondheidszorg voor vrouwen over de hele wereld. Ter gelegenheid van hun 90e jaar kijken we terug op de lange associatie
tussen het College en The Royal Family:


Foto: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Prinses Elizabeth (later koningin Elizabeth II) ontvangt een eredoctoraat van RCOG van Dame Hilda Lloyd in 1951.
Twee jaar eerder werd Dame Hilda de eerste vrouwelijke president van RCOG en van enig medisch koninklijk college.


Foto: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Koningin Elizabeth The Queen Mother legt de eerste steen van het nieuwe huis van RCOG op Sussex Place in 1957.
Ze werd de eerste koninklijke beschermvrouwe van het College in 1932.


Foto: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

RCOG heeft een Honorary Fellowship toegekend aan 10 leden van de koninklijke familie, waaronder Prinses Margaret in 1966,
The Princess Royal in 1979 en Diana, Princess of Wales in 1987.


Foto: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Vandaag heeft RCOG meer dan 16.000 leden wereldwijd. Het college werkt samen met partners in zowel het VK als wereldwijd om de zorgstandaard
voor vrouwen te verbeteren, de studie van verloskunde en gynaecologie (O&G) aan te moedigen en de wetenschap en praktijk van O&G te bevorderen.


Foto: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Bafta tentoonstelling


Bafta is een uitstekende Britse instelling en een uniek goed doel met een echt wereldwijd bereik.

"Ik ben de afgelopen 9 jaar bevoorrecht geweest door mijn rol als voorzitter om uit de eerste hand de impact van haar werk in het VK,
de VS en AziŽ te ervaren, het vieren van excellentie en het voeden van de volgende generatie talent" - De Hertog van Cambridge.

Op 16 september 2019 opende de Hertog, BAFTA voorzitter, hun BehindTheScreens-tentoonstelling ter ere van het ambacht en het werk achter
BAFTA-winnende en genomineerde producties en lanceerde BAFTA Piccadilly, een nieuwe openbare expositieruimte en cafť.

De Hertog woonde ook een receptie bij waar hij wetenschappers ontmoette die hebben deelgenomen aan het programma
"Prins William Scholarships in Film, Games and Television" van BAFTA.

De koninklijke familie is al lang verbonden aan de BAFTA Academy en de Hertog van Edinburgh diende als eerste voorzitter van BAFTA in 1959.


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/theroyalfamily/

"Ik heb het genoegen gehad om bij BAFTA Piccadilly een aantal van BAFTA's Prince William Scholars te ontmoeten en was
verheugd om uit de eerste hand te horen hoe de beurs hun carriŤre ten goede is gekomen." - De Hertog van Cambridge.

Prince William Scholarships, toegekend in naam van de Hertog van Cambridge, maken deel uit van Bafta's UK Scholarship Program, dat
getalenteerde mensen ondersteunt in alle fasen van hun carriŤre in film, games en televisie. Onder de Prins William Scholars ontmoette
de Hertog van Cambridge op Bafta Matilda Ibini (foto 2), van Hackney in Londen:

Matilda meldde zich aan bij het BAFTA-beurzenprogramma in 2014 om een MA Creative Writing (Playwriting en Screenwriting) te studeren aan
City University London, en heeft nu een tv-ontwikkelingsovereenkomst gesloten om een originele tv-serie met comedy-drama te ontwikkelen.

Over de impact van haar studiebeurs zei Matilda: "Het voelt ongelooflijk om een studiebeurs te hebben ontvangen van zo'n prestigieuze organisatie
als BAFTA ... Ik heb het geluk dat ik de tijd heb gehad om de tijd te krijgen om de verhalen te schrijven die ik wil vertellen.

Deze tijd is van onschatbare waarde en ik zal er zeker van profiteren.
Ik ben in mijn leven met veel obstakels geconfronteerd en de toekenning van deze beurs heeft ertoe geleid dat financiering er niet een van wordt.
Het heeft me doen denken dat dromen nooit te groot zijn en ondersteund worden door BAFTA betekent dat ik nog groter kan dromen."


Foto: Bafta / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Bafta / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertogin van Cambridge bezoekt Sunshine House aan de Family Nurse Partnership team te ontmoeten


Om haar onderzoek en betrokkenheid bij de sector vroege kinderjaren te bevorderen, bezocht de Hertogin van Cambridge op 19 september 2019
het gezondheids- en ontwikkelingscentrum van Sunshine House Children and Young Peopleís Health and Development Centre om het
Southwark Family Nurse Partnership-team te ontmoeten en te wijzen op het waardevolle werk dat zij doen.

Het Family Nurse Partnership (FNP) is een vrijwillig huisbezoekprogramma voor ouders van 24 jaar en jonger, die voor het eerst ouders worden.

Ouders werken samen met een speciaal opgeleide gezinsverpleegkundige die hen regelmatig bezoekt, van de vroege zwangerschap tot hun kind twee is.
De Hertogin ontmoette het team van Sunshine House om het FNP-programma en de impact ervan op klanten en gemeenschappen te bespreken en meer te horen
over de strategische richting en ontwikkeling van het programma in Engeland.

De Hertogin ontmoette moeders die het FNP-programma hebben doorlopen om te begrijpen hoe het programma hen en hun kinderen heeft geholpen. Het programma
ondersteunt jonge moeders om een gezonde zwangerschap te hebben, de gezondheid en ontwikkeling van hun kind te verbeteren en hun doelen en ambities te bereiken.

Meerdere rigoureuze evaluaties tonen aan dat het op lange termijn een positief effect heeft op de resultaten van kinderen. FNP wordt geleverd in
ongeveer 70 gebieden in heel Engeland en elk lokaal team bestaat uit speciaal opgeleide verpleegkundige supervisors, gezinsverpleegkundigen en
kwaliteitsondersteunende functionarissen.

FNP in Southwark wordt geleverd door Evelina London, waarvan de Hertogin beschermvrouwe van is. Als onderdeel van de Guyís and St Thomasí NHS Foundation Trust,
Evelina London is een groot kinderziekenhuis en een aanbieder van gemeenschapsvoorzieningen.

Van gezondheidsbezoekers en schoolverpleegkundigen tot gespecialiseerde behandeling voor kinderen met langdurige gezondheidsproblemen, de
gemeenschapsdiensten van Evelina London zorgen voor kinderen en gezinnen in de stadsdelen Lambeth en Southwark.


Foto: Kensington Palace / Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog en Hertogin van Cambridge wonen de naamgevingsceremonie voor de RRS Sir David Attenborough bij


Op 25 september 2019 hebben de Hertog en Hertogin van Cambridge de naamgevingsceremonie bijgewoond voor een nieuw polair schip
dat ons zal helpen meer te begrijpen over de aarde als duurzame planeet.

Het nieuwe polaire schip werd gebouwd in opdracht van The Natural Environment Research Council, gebouwd door Cammell Laird
en geŽxploiteerd door British Antarctic Survey. Met de bouw van de RSS Sir David Attenborough kan wereldwijd toonaangevend
onderzoek worden uitgevoerd in Antarctica en de Artic in de komende 25 tot 30 jaar.

De Hertog en Hertogin van Cambridge werden vergezeld door Sir David Attenborough toen ze enkele wetenschappers van het schip ontmoetten
die een deel van de apparatuur demonstreerden die zal worden gebruikt om onderzoek uit te voeren terwijl ze op zee varen.

Hunne Koninklijke Hoogheden ontmoetten ook enkele van de schoolkinderen die betrokken zijn bij het programma BASE ĎPolar Explorerí.
Dit programma moedigt scholen aan om hun onderwijs van STEM-onderwerpen over poolwetenschap en de toekomstige expedities van
RSS Sir David Attenborough te verrijken. De Hertogin van Cambridge, de sponsor van het schip, noemt het schip formeel op de
traditionele manier waarbij een fles champagne tegen de romp van het schip wordt geslagen.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

William en Catherine bezoeken Aga Khan Centre


Nog minder dan twee weken te gaan tot Royal Visit Pakistan!

Op 2 oktober 2019 zijn de Hertog en Hertogin van Cambridge toegetreden tot Zijne Hoogheid The Aga Khan voor een speciaal
evenement in het Aga Khan Centre, voorafgaand aan hun officiŽle bezoek aan Pakistan later deze maand.

Georganiseerd in samenwerking met de Hoge Commissie van Pakistan, presenteerde het evenement de moderne Pakistaanse cultuur,
en ontmoetten de Hertog en Hertogin een reeks mensen uit Pakistan, waaronder gemeenschapsleiders, mensen die betrokken
zijn bij Britse en Pakistaanse zaken, en sleutelfiguren binnen de Diaspora-gemeenschap, inclusief muzikanten, koks en artiesten.

Het Aga Khan-ontwikkelingsnetwerk werkt al meer dan een eeuw in Pakistan om de kwaliteit van het leven te verbeteren, het
pluralisme te bevorderen en het maatschappelijk middenveld te versterken.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

William opent H B Allen Centre van Keble College, Oxford


Ontmoeting met Betty, een mobiele servicerobot bij Keble College, Oxford - waar de Hertog van Cambridge officieel
het nieuwe afgestudeerde gebouw van het College opende, het H B Allen Center.

Het H B Allen Center biedt werkplekken voor Oxford Sciences Innovation (OSI) en het Oxford Robotics Institute (ORI). Tijdens zijn rondleiding
door het centrum bezocht de Hertog OSI's Innovation Incubation-ruimte en ontmoette een aantal van de startende bedrijven die in de ruimte werken,
waaronder een bedrijf dat virtual reality gebruikt om psychische stoornissen te behandelen.

De Hertog ontmoette ook afgestudeerden, academici en startende bedrijven die vanuit het gebouw werken voordat ze het nieuwe centrum openden.

De Hertog ontmoette Bam Bam, een Human Support Robot - Bam Bam nam dit jaar deel aan RoboCup, een jaarlijkse internationale robotica-wedstrijd
met als doel robotica en AI-onderzoek te bevorderen en de grenzen van wetenschappelijk onderzoek te verleggen.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Catherine bezoekt Angela Marmont Centre for UK Biodiversity


De Hertogin van Cambridge, beschermvrouwe van het Natural History Museum, bezocht op 9 oktober 2019 het Angela Marmont Centre for UK Biodiversity
om te horen hoe het kampioen is en bijdraagt aan de bescherming van wilde dieren in het VK.

Het Angela Marmont Centre (AMC) is een uniek wetenschappelijk centrum in het Natural History Museum
en is gewijd aan de studie van de natuurlijke wereld van het VK.

Het AMC helpt openbare bezoekers bij het identificeren van hun vondsten, biedt vitale training in identificatie
van dieren in het wild en leidt onderzoeks- en burgerwetenschappelijke projecten die ons begrip van meer dan 80.000
soorten wilde dieren in het Verenigd Koninkrijk vandaag de dag helpen transformeren.

Met populaties van veel Britse soorten die afnemen, en een aanzienlijk deel wordt bedreigd met lokaal uitsterven,
brengt het AMC een groot aantal individuen en organisaties samen die allemaal zijn toegewijd aan het opbouwen van inzicht
in de natuur van het VK, zodat het beter kan worden beschermd voor toekomstige generaties.

AMC-medewerkers werken samen met collega's uit het Natural History Museum om een reeks wetenschappelijk
onderzoek uit te voeren om te bestuderen hoe en waarom de natuur in het VK verandert.

Dit varieert van het toepassen van baanbrekende wetenschappelijke technieken, waaronder analyse van omgevings-DNA tot het detecteren en
identificeren van minuscule insecten en micro-organismen die een belangrijke rol spelen in gezonde omgevingen.

In het AMC heeft de Hertogin enkele exemplaren van het museum bekeken en de DNA-sequencing live in actie gezien.


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

William, Harry, Catherine en Meghan in campagnefilm voor psychische gezondheid


Elke geest is belangrijk!

Public Health England heeft in samenwerking met de NHS Every Mind Matters gelanceerd om mensen te helpen eenvoudige stappen te nemen
om voor hun mentale gezondheid te zorgen, hun mentale welzijn te verbeteren en anderen te ondersteunen.

De Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex hebben Every Mind Matters ondersteund
met deze speciale film die laat zien hoe we allemaal voor onze geestelijke gezondheid kunnen zorgen.

Meer dan een kwart (27%) van de mensen die tekenen van slechte geestelijke gezondheid ervaren, wachtten ten minste zes
maanden voordat ze actie ondernamen om hun geestelijke gezondheid te beheren, en driekwart (74%) van degenen die zo lang
wachtten, wenste dat ze dit eerder hadden gedaan.

Hoewel dit een natuurlijke reactie op de uitdagingen van het leven kan zijn, kunnen ze ernstiger worden
als mensen geen actie ondernemen - en velen wachten te lang.

Every Mind Matters toont mensen de eenvoudige stappen die ze kunnen nemen om beter voorbereid te zijn op de ups en downs van het leven.
Het nieuwe platform stelt mensen in staat om een gepersonaliseerd actieplan op te stellen dat een reeks zelfzorgacties aanbeveelt om met
stress om te gaan, de stemming te stimuleren, de slaap te verbeteren en het gevoel te hebben in controle te zijn.

Elke persoon is belangrijk. Elke geest is belangrijk.

Ga naar www.everymindmatters.co.uk/ voor meer informatie.

In 2018 lanceerde The Duchess of Cambridge ĎMentally Healthy Schoolsí, een gratis website voor basisscholen, met informatie, advies en
praktische hulpmiddelen voor schoolpersoneel om de geestelijke gezondheid en het welzijn van leerlingen beter te begrijpen en te bevorderen:
www.mentallyhealthyschools.org.uk

Op WorldMentalHealthDay zijn we er trots op dat England de #HeadsUp-campagne ondersteunt om het gesprek over geestelijke gezondheid te veranderen.
Heads Up - gelanceerd door The Football Association en Heads Together en speerpunt van de Hertog van Cambridge - maakt gebruik van de invloed en
populariteit van voetbal om de natie te laten zien dat we allemaal geestelijke gezondheid hebben en het is net zo belangrijk als fysieke gezondheid.
Voetbal is ons nationale spel - geliefd, bekeken, gespeeld en gevierd door vele miljoenen in het VK. Het wordt tijd dat we net zo gemakkelijk
en comfortabel over geestelijke gezondheid gaan praten als over voetbal. Als onderdeel van de campagne werken we samen met Give Us A Shout Insta
om een 24/7, gratis en vertrouwelijke sms-service te bieden aan iedereen in crisis


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Stel je voor dat we net zoveel over geestelijke gezondheid praten als over voetbal.

Princs William en ChelseaFC Head Coach Frank Lampard sloten zich aan op 11 oktober 2019 bij voetbalfans om de wedstrijd van
Engeland met TsjechiŽ te bekijken en het belang te bespreken van het aanmoedigen van meer mensen - met name mannen - om zich
op hun gemak te voelen om over hun geestelijke gezondheid te praten en hun vrienden te kunnen ondersteunen en gezinnen.

Mannen spreken minder vaak dan vrouwen over hun geestelijke gezondheid (41% voor mannen in vergelijking met 56% voor vrouwen)
en zelfmoord blijft de grootste moordenaar van mannen jonger dan 45 jaar. De eenvoudige handeling om een gesprek te beginnen,
kan vaak het begin zijn van een positievere toekomst.

Elk van de fans in de kroeg met de Hertog en Frank om CZEENG te bekijken, wordt ondersteund door mindcharity en calmzone - en werd
vergezeld door iemand die hen in moeilijke tijden in het verleden heeft ondersteund.

Voetbal is een krachtige manier voor mannen om een gesprek te voeren over hoe ze zich voelen, of het nu gaat om het kijken naar een wedstrijd
met hun vrienden of een rondje trappen met vrienden of teamgenoten - via Heads Up willen we iedereen helpen zich op zijn gemak te voelen
over mentaal praten gezondheid terwijl ze over voetbal praten.

Voor onmiddellijke ondersteuning in Groot-BrittanniŽ sms 'Heads Up' naar 85258 op elk moment van de dag of nacht om verbonden te worden met
een getrainde GiveUsAShoutInsta vrijwilliger om te praten over wat je doormaakt en een plan te maken om jezelf veilig te houden.


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

William en Catherine brengen een officieel bezoek aan Pakistan


Hunne Koninklijke Hoogheden De Hertog en Hertogin van Cambridge brachten een officieel bezoek aan Pakistan van maandag 14 en vrijdag 18 oktober 2019,
op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest. Dit wordt het eerste officiŽle bezoek van Hunne Koninklijke Hoogheden aan Pakistan.

Hoewel het programma van de hertog en hertogin respect zal hebben voor de historische relatie tussen Groot-BrittanniŽ en Pakistan, zal het zich grotendeels
concentreren op de presentatie van Pakistan zoals het nu is - een dynamische, ambitieuze en toekomstgerichte natie. Van de moderne groene hoofdstad Islamabad
tot de levendige stad Lahore, het bergachtige landschap in het noorden en de ruige grensregio's in het westen, het bezoek zal meer dan 1000 km omvatten en
zal de rijke cultuur van Pakistan, zijn diverse gemeenschappen, en zijn prachtige landschappen.

Gedurende de tour bezoeken Hunne Koninklijke Hoogheden programma's die jongeren in staat stellen en organisaties die ervoor zorgen dat ze de best
mogelijke start in het leven hebben. Toegang tot kwaliteitsonderwijs, met name voor meisjes en jonge vrouwen, is een van de topprioriteiten van
het VK in Pakistan. De hertog en hertogin kijken ernaar uit om tijd door te brengen met het ontmoeten van jonge Pakistanen en meer te horen over
hun ambities voor de toekomst.

Hunne Koninklijke Hoogheden's-programma zal ook behandelen hoe gemeenschappen in Pakistan snel reageren en zich aanpassen aan de effecten van
klimaatverandering. Dit is een belangrijk aandachtsgebied voor Hunne Koninklijke Hoogheden; ze willen graag meer leren over de problemen van
klimaatverandering die Pakistan en onze wereld raken, en het positieve werk dat wordt ondernomen om deze uitdagingen aan te gaan.

Hunne Koninklijke Hoogheden zullen ook tijd besteden aan het begrijpen van het complexe beveiligingsbeeld in Pakistan. Ze zullen meer leren over
de uitdagingen en kansen, zowel uit het verleden als vandaag. Het VK is een belangrijke partner voor Pakistan geweest, en de Hertog en Hertogin
zullen militairen uit het VK en Pakistan ontmoeten die expertise delen om de veiligheid te verbeteren.

Net als bij eerdere overzeese bezoeken, hebben de Hertog en Hertogin gevraagd dat deze tour hen kansen biedt om zoveel mogelijk Pakistani te ontmoeten.
In de loop van het bezoek zullen Hunne Koninklijke Hoogheden een breed scala aan mensen ontmoeten, waaronder kinderen en jongeren, leiders van de overheid,
het bedrijfsleven en de liefdadigheidssector, inspirerende natuurbeschermers en bekende culturele figuren en sportsterren.

Dit is de meest complexe tour die de Hertog en Hertogin tot nu toe hebben ondernomen, gezien de logistieke en veiligheidsoverwegingen.
Pakistan herbergt een van de grootste overzeese netwerken van Groot-BrittanniŽ, waarbij de Britse Hoge Commissie in Islamabad een van de
grootste diplomatieke missies van het VK ter wereld is.

De banden van het VK met Pakistan zijn uitgebreid en Hunne Koninklijke Hoogheden kijken ernaar uit om een duurzame
vriendschap met de bevolking van Pakistan op te bouwen.

De Hertog en Hertogin van Cambridge zijn aangekomen op 14 oktober 2019 in Pakistan!

Het eerste officiŽle bezoek van de Hertog en de Hertogin aan het land zal de historische relatie tussen Groot-BrittanniŽ en Pakistan respecteren,
maar zal zich grotendeels concentreren op de presentatie van Pakistan zoals het nu is - een dynamische, ambitieuze en toekomstgerichte natie.
Van de moderne groene hoofdstad Islamabad tot de levendige stad Lahore, het bergachtige landschap in het noorden en de ruige grensregio's in het westen,
het bezoek zal meer dan 1000 km omvatten en zal de rijke cultuur van Pakistan, zijn diverse gemeenschappen, en zijn prachtige landschappen.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Op de eerste volledige dag van hun bezoek aan Pakistan verdedigden de Hertog en Hertogin eerste bezoeken in Islamabad het belang van
kwaliteitsonderwijs, en benadrukten ze hoe meisjes profiteren van het volgen van hoger onderwijs en professionele carriŤres.

Op Islamabad Model College voor meisjes hoorden de Hertog en Hertogin hoe studenten profiteren van het programma 'Teach for Pakistan'.
Teach for Pakistan is een fast-track trainingsprogramma gemodelleerd naar het succesvolle TeachFirstUK-schema, dat gericht is op het
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in scholen die gezinnen met een achterstandsachtergrond dienen.

De Hertog en Hertogin, die het thema educatie voortzetten, bezochten de Margalla Hills, die in de uitlopers van de Himalaya liggen.
Daar sloten ze zich aan bij kinderen van vier lokale scholen voor activiteiten die deelnamen aan activiteiten om jongeren te informeren
over milieubescherming en natuurbehoud. Dit omvatte het helpen van de kinderen bij het identificeren en verwijderen van plantensoorten
die de natuurlijke omgeving bedreigen, vogels kijken en verhalen vertellen over lokale milieuproblemen.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Ontmoeting met de premier en president van Pakistan - De Hertog en Hertogin van Cambridge deden een beroep op premier Imran Khan
en president Dr. Arif Alvi, waar ze hun dank uitten voor het warme welkom dat ze in Pakistan hebben ontvangen.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Bij het iconische Pakistaanse nationale monument vierden de Hertog en Hertogin van Cambridge het allerbeste
van de Pakistaanse muziek en cultuur, en benadrukten ze de welvarende relatie tussen Groot-BrittanniŽ en Pakistan.
De Hertog en Hertogin ontmoetten bekende personen uit het bedrijfsleven, de creatieve kunsten, de Pakistaanse muziek- en
filmindustrie en leden van de regering. Bedankt aan de bevolking van Pakistan voor het zo warm verwelkomen van de Hertog
en Hertogin op de eerste volledige dag van hun bezoek aan het land!


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Op de tweede volledige dag van het bezoek van De Hertog en Hertogin van Cambridge aan Pakistan, reisden Hunne Koninklijke Hoogheden
naar de bergen van Noord-Pakistan, waar de grimmige effecten van klimaatverandering en opwarming van de aarde een grote invloed
hebben op de gemeenschappen die de regio thuis noemen.

Hier bezochten de hertog en hertogin verschillende inspirerende, door de gemeenschap geleide initiatieven die erop gericht zijn de lokale
samenleving uit te rusten met de instrumenten die ze nodig hebben om zich aan te passen aan het veranderende landschap en de weerpatronen
van het gebied, en de milieu-uitdagingen die hun traditionele manier van leven beÔnvloeden.

De Hertog en Hertogin brachten voor het eerst een bezoek aan een gletsjer in het Hindu Kush-gebergte, gelegen in het Chitral-district van de provincie
Khyber-Pakhtunkhwa in Pakistan, waar ze meer te weten kwamen van een expert over de invloed van klimaatverandering op de gletsjerlandschappen.

Van de gletsjer reisden de Hertog en Hertogin naar een nabijgelegen vallei in het centrum van Chitral, waar geÔsoleerde gemeenschappen de afgelopen
jaren te kampen hadden met ernstige overstromingen als gevolg van het smelten van nabijgelegen gletsjers. De hertog en hertogin zagen gebouwen en
landbouwgrond vernietigd in de zware overstromingen van 2015.

Hunne Koninklijke Hoogheden hoorden van lokale mensen die getroffen zijn door deze overstromingen, die legden uit hoe ze hun manier van leven aanpassen
in reactie op overstromingen en andere uitdagingen van klimaatverandering. De hertog en hertogin keken naar een oefening uitgevoerd door vrijwilligers
van het lokale Emergency Response Team - nu ondersteund door Britse hulp - die, via gemeenschapseducatie en vroegtijdige waarschuwing, in 2015 een
belangrijke rol speelde bij het voorkomen van het verlies van mensenlevens.

Ze zagen ook een oefening door een lokaal zoek- en reddingsteam, dat aantoonde dat ze in staat waren om slachtoffers over een rivier te evacueren.


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Voorafgaand aan hun vertrek bezochten Hunne Koninklijke Hoogheden een nederzetting van de Kalash-bevolking,
om meer te leren over de Kalash-gemeenschap en hun unieke erfgoed en tradities.

De Hertog en Hertogin sloten zich aan bij kinderen en jongeren van de stam op het dorpsplein en hoorden hoe de
Kalash samenleven naast de andere gemeenschappen die de regio thuis noemen.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

In 1996 en 1997 bezocht Diana, Prinses van Wales, het Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital, een ultramoderne kankerfaciliteit in het centrum van Lahore.
Meer dan twintig jaar later zullen de Hertog en Hertogin van Cambridge op 17 oktober 2019 de kinderafdeling in het ziekenhuis bezoeken om tijd door te
brengen met patiŽnten die worden behandeld en met hun families te praten.


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Op de derde volledige dag van het bezoek van De Hertog en Hertogin van Cambridge bezochten ze SOS Children PK in Lahore, dat een
thuis- en gezinsstructuur biedt aan meer dan 150 jonge meisjes en jongens, en de ontwikkeling van kinderen tot gelukkige,
zelfverzekerde en veerkrachtige volwassenen bevordert.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Op de National Cricket Academy in Lahore (Pakistan Cricket) namen de Hertog en Hertogin van Cambridge deel aan een wedstrijd
met kinderen die deelnemen aan het DOSTI-programma van de British Council. Het DOSTI-programma (Dosti betekent vriendschap in Urdu)
promoot sport als een integraal onderdeel van de ontwikkeling van kinderen, en moedigt sociale integratie, een verhoogd zelfrespect
en de ontwikkeling van belangrijke levensvaardigheden bij kinderen aan. De Hertog en Hertogin sloten zich aan bij de kinderen, en
enkele Pakistaanse cricketlegendes, en enkele sterren van de toekomst, waaronder Shaheen Shah Afridi voor een speciaal cricketspel vandaag.


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog en Hertogin van Cambridge bezochten de Badshahi-moskee, de meest iconische islamitische plek in Lahore, in het hart van de ommuurde stad.
De Hertog en Hertogin maakten een tour door de moskee en de binnenplaats, voordat ze een discussie begonnen met geloofsleiders om te leren hoe
ze interreligieuze harmonie binnen hun gemeenschappen bevorderen. Het bezoek van het echtpaar aan Badshahi ziet hen in de voetsporen treden van
de Hertog zijn vader, De Prins van Wales die de moskee bezocht met de Hertogin van Cornwall tijdens een tour door Pakistan in 2006, en
zijn grootmoeder Koningin Elizabeth die het bezocht in 1961.


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog en Hertogin van Cambridge voegden zich bij Wafia, zeven jaar oud, voor tiara's en thee in het Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital.
Het Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital werd gebouwd door de Pakistaanse premier Imran Khan - die de Hertog en Hertogin eerder ontmoetten
tijdens hun bezoek aan Pakistan - en is het grootste ziekenhuis voor kanker in de tertiaire zorg. In 1996 en 1997 bezocht Diana, Prinses van Wales
het ziekenhuis - op 17 oktober 2019 bezochten de Hertog en Hertogin de kinderafdeling in het ziekenhuis, waar ze tijd doorbrachten met patiŽnten
die een behandeling ondergingen en met hun families spraken.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Op de laatste dag van hun bezoek aan Pakistan op 18 oktober 2019 keerden de Hertog en Hertogin van Cambridge terug naar SOSChildrenPK, dat
een thuis- en gezinsstructuur biedt aan meer dan 150 jonge meisjes en jongens in Lahore.

"De gemeenschap in het SOS Village is opgebouwd rond familie - en de best mogelijke familie die je je maar kunt voorstellen - waar
iedereen samenkomt om de kinderen in hun zorg te voeden, lief te hebben en te beschermen.

Deze kwetsbare kinderen, velen die door traumatische omstandigheden zijn gekomen, worden gekoesterd in deze zorgzame omgeving en zijn
in staat om deze kwaliteitsrelaties te vormen die ze zo hard nodig hebben om te gedijen." Catherine.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertog en Hertogin brachten vervolgens een bezoek aan het Army Canine Centre in Islamabad.
Het centrum in Islamabad is gemodelleerd naar het UK Defense Animal Training Centre in Melton Mowbray - het VK geeft al meer dan 10 jaar training
en advies aan de Pakistaanse strijdkrachten en ondersteunt momenteel het Pakistan Counter Improvised Explosive Device (CIED) programma, dat fokt
en traint honden gedeeltelijk om explosieven te identificeren.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Catherine en William wonen de lancering bij van National Emergencies Trust


Op 7 november 2019 hebben de Hertog en Hertogin van Cambridge de lancering van de National Emergencies Trust
bijgewoond - een onafhankelijke liefdadigheidsinstelling die in noodgevallen op rampen in het VK zal reageren.

De Trust zal samenwerken met liefdadigheidsinstellingen en andere instanties om openbare donaties naar hun beroep
te sturen, en om fondsen eerlijk en efficiŽnt te verdelen tijdens een nationale noodsituatie.

De Hertog zei bij de lancering: "Zojuist en bij eerdere gelegenheden was het bescheiden om te spreken met overlevenden van de
aanvallen van London Bridge en Manchester, de overstromingen van Cumbria, de brand van de Grenfell Tower en andere rampen hier in het VK.
Hun verhalen zijn even hartverscheurend als inspirerend. Hun veerkracht en kracht zijn diep vernederend.
Ik ben erg blij dat de National Emergencies Trust nu klaar staat om een gestructureerd, georganiseerd antwoord te bieden om mensen
in heel het VK te helpen bij een binnenlandse ramp."


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Catherine en William wonen Festival of Remembrance in de Royal Albert Hall bij


Op 9 november 2019 vergezelden de Hertog en Hertogin van Cambridge, Koningin Elizabeth en andere leden van
de familie om het Festival of Remembrance bij te wonen in de Royal Albert Hall.

Het Festival of Remembrance dit jaar herdenkt en eert degenen uit Groot-BrittanniŽ, het Gemenebest en de
geallieerden die de overwinning mogelijk maakten in de Tweede Wereldoorlog. Omdat ze 75 jaar geleden samen vochten,
hebben we ze vanavond geŽerd door samen te herinneren - het thema van het Herdenkingsfestival van dit jaar.


Foto: PA / The Royal British Legion / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / The Royal British Legion / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / The Royal British Legion / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / The Royal British Legion / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / The Royal British Legion / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / The Royal British Legion / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Catherine en William wonen Remembrance Sunday bij


Op 10 november 2019, Remembrance Sunday sloten de Hertog en Hertogin van Cambridge zich aan bij Hare Majesteit de Koningin
en leden van familie, terwijl de natie eerde aan degenen die hun leven verloren in conflict.

De Hertogin van Cambridge sloot zich aan bij de Koningin en de Hertogin van Cornwall op het balkon van het ministerie van Buitenlandse Zaken
voor de nationale herdenkingsdienst, terwijl de Prins van Wales een krans op de Cenotaph legde namens de Koningin, die hoofd van de strijdkrachten
is, gevolgd door Hertog van Cambridge, de Hertog van Sussex, The Duke of York en familieleden van de Koninklijke Familie.

Elk jaar verenigt de natie zich op de Remembrance Sunday, traditioneel om 11.00 uur op de tweede zondag in november, ter ere van de dienst
en het offer van onze strijdkrachten, de Britse en Commonwealth-veteranen, de geallieerden die samen met ons vochten en de civiele militairen
en vrouwen betrokken bij de twee wereldoorlogen en latere conflicten.


Foto: PA / Crown Copyright / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Crown Copyright / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Crown Copyright / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Crown Copyright / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Crown Copyright / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Crown Copyright / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Crown Copyright / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Crown Copyright / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Catherine en William aanwezig bij CrisisVrijwilligersfeest


ďCatherine en ik, en Harry en Meghan konden niet trotser zijn op wat Shout heeft bereikt. We zijn enorm trots en enorm dankbaar dat
jullie hier deel van uitmaken. Ē- De Hertog en Hertogin van Cambridge hebben zich op 12 november 2019 aangesloten bij het speciale
CrisisVolunteer-feest van Give Us A Shout Insta, waar mensen uit heel het Verenigd Koninkrijk samenkomen die 24 uur per dag vrijwilligerswerk
doen met Shout to steun mensen in crisis.

Omdat vrijwilligers vanuit hun eigen huis toegang hebben tot computers, was het evenement een uitstekende gelegenheid voor deze
virtuele gemeenschap om elkaar te ontmoeten en de omvang van het nationale netwerk te zien waar ze zich bij hebben aangesloten.

Shout is een 24/7 tekstondersteunende service die door The Royal Foundation is onderzocht en ontwikkeld als een erfenis van de
Heads Together Campaign en in mei 2019 is gelanceerd door de Hertog en Hertogin Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex.

Sindsdien hebben vrijwilligers 6 miljoen berichten uitgewisseld met mensen in crisis - dank aan alle ongelooflijke Shout-vrijwilligers!


Foto: PA / Shout / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Shout / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Shout / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Shout / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Shout / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Shout / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Shout / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

William aanwezig bij 50 jarig bestaan Centrepoint


Markering van 50 jaar werk van CentrepointUK voor voor dakloze jongeren - De Hertog van Cambridge opende op 13 november 2019
Centrepoint's nieuwe leerwerkhuis, dat jonge mensen wil ondersteunen in hun reis naar zelfstandig wonen.

Als onderdeel van een breder ambitieus programma dat modulaire huisvestingsoplossingen ontwikkelt in Londen en Manchester om
jongeren te ondersteunen die van ondersteunde huisvesting naar werk gaan, heeft het goede doel een bestaand gebouw in Zuid-Londen
omgevormd tot een gedeeld huis met zeven bedden voor jongeren met leerwerkprogramma's.

Sinds Centrepoint in 1969 begon in de kelder van de Sint-Annakerk, is het uitgegroeid tot de grootste
liefdadigheidsinstelling voor dakloosheid in het VK, met meer dan 9.000 dakloze jongeren per jaar.

Centrepoint was een van de eerste goede doelen waar de Hertog van Cambridge beschermheer van werd (in 2005),
nadat hij als kind hun diensten met zijn moeder had bezocht.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Catherine opent nieuw East Anglia's Children's Hospices: The Nook


Vijf jaar geleden lanceerde de Hertog van Cambridge East Anglia's Children's Hospices' Nook Appeal, dat bedoeld was om
geld in te zamelen voor een speciaal gebouwd kinderhospice in de buurt van Norwich - op 15 november 2019 opende de Hertogin
The Nook officieel in Framingham Earl!

Het nieuwe hospice bevat meer gebieden voor klinische zorg en speciale therapieruimtes, waardoor EACH kan voldoen
aan de toegenomen vraag naar zijn service en de steeds veranderende en complexere behoeften van degenen waar het voor zorgt.

De Hertogin woonde de lancering van The Nook-oproep bij in november 2014 en bezocht het vorige Norfolk-hospice van het goede doel
in Quidenham in januari 2017, dat meer dan 25 jaar als thuisbasis diende. Bij de opening van vandaag zei de Hertogin: "Je hebt hier
in The Nook een verzorgende, zorgzame omgeving gemaakt waarin gezinnen die het onvoorstelbare doormaken, het vermogen hebben om kostbare
quality time met elkaar door te brengen, getroost in de wetenschap dat hun kinderen op de best mogelijke manier worden verzorgd.

EACH was een van de allereerste goede doelen waar ik na mijn huwelijk voor besloot beschermvrouwe te worden.
Hoewel er sindsdien veel is veranderd, is mijn toewijding en steun voor deze prachtige organisatie en het werk dat jij doet niet"
East Angliaís Children's Hospices zorgt voor kinderen en jongeren met levensbedreigende omstandigheden in Cambridgeshire, Essex,
Norfolk en Suffolk en ondersteunt hun families.

Hun zorgdienst omvat specialistische verpleegkundige zorg, symptoommanagement verpleegkunde, korte pauzes, welzijnsactiviteiten,
therapieŽn, counseling en vrijwilligersdiensten in het ouderlijk huis; allen voorzien in de individuele behoeften van het kind,
de jongere en het hele gezin.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog en Hertogin van Cambridge woonden de Royal Variety Performance


De Hertog en Hertogin van Cambridge woonden op 19 november 2019 de Royal Variety Performance bij in het Palladium Theatre in Londen.
De jaarlijkse Royal Variety Performance wordt gehouden ten behoeve van de Royal Variety Charity, waarvan Hare Majesteit de Koningin
beschermvrouwe is. Het ingezamelde geld helpt honderden entertainers in het Verenigd Koninkrijk, die hulp en assistentie nodig hebben
als gevolg van ouderdom, slechte gezondheid of moeilijke tijden. De hertog en hertogin van Cambridge kwamen op het podium om de
fantastische artiesten te bedanken tijdens de Royal Variety Performance.


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog van Cambridge aanwezig bij de Tusk Conservation Awards


Op 21 november 2019 was aanwezig bij de Tusk Conservation Awards. Benson Kanyembo, is de winnaar van de Tusk Wildlife Ranger Award van dit jaar.
In zijn twee-decennium conservatiecarriŤre als boswachter heeft Benson nooit de frontlinie verlaten. Hij heeft veel uitstekende kwaliteiten,
maar geen enkele zo opmerkelijk als zijn standvastig plichtsbesef, mentale standvastigheid en onomkoopbaar karakter. Hij is een boswachter;
fysiek zwaar, ongelooflijk hardwerkend en veerkrachtig zonder erkenning of beloning te zoeken. Benson heeft de cultuur en effectiviteit van
anti-stroperij in Zuid Luangwa, Zambia, veranderd. Onder zijn leiding hebben scouts van Conservation South Luangwa gewerkt om de groeiende
populatie van dieren in het wild in het ecosysteem van South Luangwa stabiel te houden, ondanks een aanzienlijke toename van stroperij op
nationaal niveau en in de regio.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Op dit moment luiden jonge mensen over de hele wereld die planetaire alarmbel luider en vastberadener dan ooit tevoren.
Mijn generatie en de volgende zijn zich er terdege van bewust dat we niet gewoon kunnen doorgaan zoals we zijn.
We moeten sneller en effectiever bewegen om manieren te vinden om onze eisen op deze planeet in evenwicht te brengen
met de aard waarmee we deze delen.

Eerder vandaag brachten Catherine en ik wat tijd door met de Tusk Awards genomineerden en finalisten.
Hun moed, vastberadenheid en toewijding aan het behoud van Afrika is zeer diep vernederend.

Carlos, Tomas, Gladys, Jeneria, Benson en hun collega's zijn echt inspirerend en geven ons alle hoop dat verandering echt mogelijk is.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog van Cambridge organiseerde een thee party voor LegacyAwards-ontvangers van de Diana Awards


Op 26 november 2019 organiseerde Prins William de inspirerende 2019 Legacy Awards-ontvangers van de Diana Awards, voor thee in Kensington Palace.

De Diana Award is een voortzetting van de erfenis van prinses Diana en haar overtuiging dat jonge mensen de macht hebben
om de wereld ten goede te veranderen. De Legacy Awards vinden om de twee jaar plaats en vieren de prestaties van 20 uitstekende
jonge leiders, visionairs en rolmodellen van over de hele wereld, in de leeftijd van 12-25 jaar, die hebben aangetoond dat ze nieuwe
generaties kunnen inspireren en mobiliseren om hun gemeenschappen te dienen.

De Award-ontvangers hebben toegang tot een tweejarig ontwikkelingsprogramma dat gericht is op het
verbeteren van leiderschap, gemeenschapsontwikkeling, sociaal ondernemerschap en technologie.

Eerder in 2019 woonde de Hertog van Sussex de eerste National Youth Mentoring Summit bij, georganiseerd door de Diana Award - de top
bracht de Britse mentorgemeenschap, bedrijfsleiders, politici en jongeren samen op de eerste National Youth Mentoring Summit in Londen.

De Hertog van Cambridge en De Hertog van Sussex woonden de vorige Legacy Awards-ceremonie bij in 2017.


Foto: Diana Award / Carmel King / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Diana Award / Carmel King / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Diana Award / Carmel King / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Diana Award / Carmel King / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Diana Award / Carmel King / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog van Cambridge bezoekt West Bromwich Albion


Op 28 november 2019 ontmoette de Hertog van Cambridge het WBA-team om te praten over enkele van de druk waarmee
ze te maken hebben als spelers en de impact die deze uitdagingen vaak kunnen hebben op hun mentale welzijn.

Naast hoofdcoach Slaven Bilic bespraken ze de HeadsUp-campagne en het belang van het aanmoedigen van meer mensen - met
name mannen - om zich op hun gemak te voelen over hun geestelijke gezondheid en in staat te zijn vrienden of familie te
ondersteunen in moeilijke tijden.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog en Hertogin van Cambridge met kooklegende Mary Berry


De Hertog en Hertogin van Cambridge hebben hun krachten gebundeld met kooklegende Mary Berry om feestelijk
eten te bereiden om iedereen te bedanken die tijdens de kerstperiode werkte en vrijwilligerswerk deed.

Kijk naar de foto's voor een voorproefje van wat je kunt verwachten van A Berry Royal Christmas.

De Hertog, Hertogin en Mary, samen met enkele zeer speciale gasten, waaronder Nadiya Hussain, organiseren een kerstfeest
om personeel en vrijwilligers van liefdadigheidsinstellingen en organisaties te bedanken en te erkennen die gedurende de
kerstperiode onvermoeibaar zullen werken.


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Op RHS Garden Wisley sluit Mary zich achter de schermen aan bij de Hertogin om meer te weten te komen over de toewijding
van de Hertogin aan de eerste jaren bij het opvoeden van de volgende generatie gelukkige, gezonde kinderen.


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog en Mary bezoeken The Passage het grootste bronnencentrum van het VK voor daklozen en mensen die niet veilig zijn
gehuisvest, dat meer dan 130.000 mensen in crisis heeft geholpen door middel van middelenbronnen, projecten voor daklozenpreventie
en twee innovatieve accommodatiediensten.


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Bij The Brink, de eerste droge bar van het Verenigd Koninkrijk, opgericht door Action on Addiction om een veilige ruimte te bieden
aan mensen die aan verslaving lijden, ontmoeten de Hertogin en Mary de inspirerende mensen wier leven is veranderd door de hulp
en steun van het goede doel.


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Wij nodigen u uit om deel te nemen met de Hertog en Hertogin van Cambridge en Mary Berry terwijl ze een
feestelijk feest serveren om diegenen te bedanken die hun kerst doorbrengen met het helpen van anderen.

Op de BBC's A Berry Royal Christmas worden de Hertog en Hertogin vergezeld door kooklegende Mary Berry tijdens
vier opdrachten terwijl ze feestelijk eten bereiden voor een zeer koninklijk evenement om al diegenen te bedanken
die werken en vrijwilligerswerk doen tijdens de kerstperiode.

Bekijk A Berry Royal Christmas op BBC One op maandag 16 december 2019 om 20.30 uur.


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog van Cambridge bezoekt Koeweit en Oman


De hertog van Cambridge zal Koeweit en Oman bezoeken tussen zondag 1 december 2019 en woensdag 4 december 2019.
Dit bezoek is op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest en zal het eerste officiŽle
bezoek zijn van Zijne Koninklijke Hoogheid aan beide landen.

Tijdens de tour brengt Prins Williams programma hulde aan de historische banden die Groot-BrittanniŽ deelt met Koeweit en Oman,
en zal het sterke banden en samenwerking op veel gebieden benadrukken, waaronder onderwijs, het milieu en defensie. Van de moderne
hoofdsteden van Koeweit-stad en Muscat tot de uitgestrekte Koeweitse woestijnen en prachtige wadi's in het Omani-gebergte, het bezoek
vindt plaats in de unieke culturen van beide landen, hun prachtige landschappen en diverse gemeenschappen.

Tijdens het bezoek leert Zijne Koninklijke Hoogheid meer over organisaties die werken aan de educatie en empowerment van jongeren,
en projecten die kansen bieden om hen te helpen belangrijke levensvaardigheden te ontwikkelen, zoals leiderschap en veerkracht.
De Hertog zal ook meer horen over de ambitieuze plannen van Koeweit en Oman om hun natuurlijke omgeving te behouden en hun
belangrijke ecosystemen te beschermen tegen nieuwe milieu-uitdagingen.

Zijne Koninklijke Hoogheid zal ook tijd doorbrengen met het begrijpen van de belangrijke beveiligingsgeschiedenis van de regio en
de huidige banden van het VK met beide landen vanuit defensieperspectief. In Koeweit zal Zijne Koninklijke Hoogheid zich bij Koeweitse
en Britse troepen aansluiten bij een Desert Warrior-oefening, voordat hij naar Musandam in Oman reist om meer te leren over de
verantwoordelijkheden van de Koninklijke Marine van Oman voor het toezicht op het maritieme verkeer dat door de Straat van Hormuz passeert.
Oman en Koeweit zijn belangrijke partners voor het VK en The Duke zal militairen ontmoeten die expertise delen om de veiligheid te verbeteren.

Tijdens het bezoek krijgt de Hertog de gelegenheid om een breed scala van Koeweitse en Omani's te ontmoeten, waaronder kinderen en jongeren,
leiders van de overheid, inspirerende natuurbeschermers en mensen die in de liefdadigheidssector werken. De tour valt ook tijdens het
120-jarig jubileumjaar van de ondertekening van het vriendschapsverdrag van 1899 tussen Koeweit en het VK, en het bezoek markeert dit
belangrijke moment in de geschiedenis van het VK en Koeweit.

De banden van het VK met Koeweit en Oman zijn uitgebreid, en de Hertog kijkt ernaar uit om beide landen voor het
eerst te bezoeken en voort te bouwen op een reeds duurzame vriendschap met de Koeweitse en Omanische bevolking.

Op de eerste dag van zijn officiŽle bezoek aan Koeweit, in het Jahra natuurreservaat, hoorde de Hertog van Cambridge
meer over de ambitieuze plannen van Koeweit om zijn natuurlijke omgeving te beschermen tegen uitdagingen van mens en milieu.

Wetenschappers van Koeweit's Environmental Public Authority en het Britse Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science
werken samen om Koeweit's biodiversiteit te bevorderen en zijn benadering van het behoud van het mariene milieu te informeren.

De Hertog voegde zich bij hen op de kwelders, rietvelden en zandige sabkha-vlakten van het reservaat voor verschillende activiteiten die de
wilde dieren in het watergebied bestudeerden, waaronder het identificeren van enkele van de 300 soorten vogels die in het reservaat werden gezien.


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Hoepels schieten in het Sheikh Abdullah Al Salem Cultureel Centrum, waar de Hertog van Cambridge zag hoe het museum
jonge Koeweitse op innovatieve manieren opvoedt en aanspreekt op verschillende gebieden, van verkenning van de ruimte
en robotica tot natuurlijke geschiedenis en menselijke biologie.

De Hertog voegde zich bij kinderen van lokale basisscholen terwijl ze een aantal interactieve zones van het museum
verkenden en hoorde meer over hoe het culturele centrum de relaties tussen Groot-BrittanniŽ en Koeweit verbetert,
met name op het gebied van onderwijs en cultuur.

Als onderdeel van zijn bezoek benadrukte de Hertog ook de rol van de British Council bij het versterken van de volgende generatie,
met name via het programma 'Taqaddam' (Arabisch voor 'Verder gaan') dat innovatief denken bij de Koeweitse school stimuleert kinderen
om hun levensvaardigheden op te bouwen.


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

In een traditionele Koeweitse tent in de woestijn buiten Koeweit-stad vergezelde de hertog van Cambridge, Sheikh Mohamed Abdullah en
jonge Koeweitse voor een speciaal evenement om te ervaren wat de landelijke Koeweitse cultuur zo uniek maakt - inclusief traditionele
Koeweitse muziek en ambachten, pitcooking en valkerij.


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog van Cambridge heeft tijd doorgebracht in Koeweit en Oman om de belangrijke veiligheidsgeschiedenis
van de regio en de huidige banden van het VK met beide landen vanuit een defensieperspectief te begrijpen.

In Koeweit voegde de Hertog zich bij Koeweitse en Britse troepen in Exercise Desert Warrior voor de tweejaarlijkse trainingsoefening.

De Hertog reisde vervolgens naar Musandam in Oman om meer te weten te komen over de verantwoordelijkheden van de Koninklijke Marine
van Oman voor het toezicht op het maritieme verkeer dat door de Straat van Hormuz passeert.

Oman en Koeweit zijn belangrijke partners voor het VK - de hertog ontmoette militair personeel in beide landen
die expertise delen om de veiligheid te verbeteren.


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog van Cambridge voegde zich bij lokale vissers op de traditionele visskiffen op het strand in Oman en hoorde over hoe ze vissen,
de uitdagingen voor duurzaamheid en acties die worden ondernomen om het mariene milieu van Oman te behouden.

In het Marine Science Centre ontmoette de hertog ook Omani-wetenschappers die samenwerken met Cefas om meer te weten te komen over hoe
het VK de aquacultuur en de visserij van Oman ondersteunt om duurzamer te worden, met name in het licht van de klimaatverandering.


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: UK in Koeweit / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

In de buurt van de Wadi al Arbaeen bezocht de Hertog van Cambridge het bergdorp Suwaih, waar hij een
spectaculair muzikaal welkom ontving van de lokale bevolking.

Na enkele plaatselijke bewoners te hebben ontmoet, ging de Hertog met de dorpsoudsten mee naar een zitgedeelte
in de buitenlucht om meer te leren over het leven en de uitdagingen in het dorp van vandaag.


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Bruggen bouwen met Outward Bound Oman - De hertog van Cambridge nam deel aan jonge Omanis die deelnamen aan een trainingsoefening in de Wadi al Arbaeen.

Outward Bound, dat in 1941 in Wales werd gelanceerd om jonge mensen te voorzien van belangrijke
levensvaardigheden door leren en avonturen in het wild, werd in 2009 in Oman opgericht.

In de wadi sloot de Hertog zich aan bij jonge mensen, instructeurs en leden van de gemeenschap terwijl ze deelnamen aan
activiteiten die waren ontworpen om vaardigheden te ontwikkelen, waaronder leiderschap, veerkracht en teamwerk.


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Koningin Elizabeth en familie ontvangen NAVO leiders, 3 december 2019


Op 3 december 2019 ontving Koningin Elizabeth de NAVO leiders ter gelegenheid 70 jaar Alliantie.

Het Noord-Atlantische Verdrag - of het Verdrag van Washington - vormt de basis van de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie).
Het werd op 4 april 1949 ondertekend door 12 oprichtende leden. De alliantie NAVO bestaat nu uit 29 landen. Het bestaat om de mensen
en het territorium van zijn leden te beschermen en is gebaseerd op het principe van collectieve verdediging.

De NAVO-leiders zijn in Londen om de NAVO Leaders 'Meeting 2019 bij te wonen. De Koningin werd vergezeld door de Prins van Wales en
de Hertogin van Cornwall toen ze staatshoofden en regeringsleiders en hun echtgenoten of partners begroetten in de Music Room van
Buckingham Palace voordat ze een kleine receptie in de Green Drawing Room organiseerden. The Princess Royal, de Hertogin van Cambridge en
De Hertog en Hertogin van Gloucester verwelkomden ook NAVO-leiders, leden van de delegaties en NAVO-personeel in de Picture Gallery.


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/theroyalfamily/

Op 3 december 2019 ontving de Prins van Wales in Clarence House navo-leiders, waaronder de premier van Canada, Justin Trudeau; De premier van Noorwegen,
Erna Solberg; en de premier van ItaliŽ, Giuseppe Conte. Tijdens hun bijeenkomst gaf de premier van Noorwegen Zijne Koninklijke Hoogheid een voetbal met de
United Nations Sustainable Development Goals erop gedrukt. Later ontvingen de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall president Trump
en de First Lady van de USA.


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/theroyalfamily/

Hertogin Catherine beschermvrouwe van Family Action, 4 december 2019


Op 4 december 2019 werd de Hertogin van Cambridge beschermvrouwe van Family Action.

Hare Majesteit Koningin Elizabeth heeft het beschermvouwschap doorgegeven aan de Hertogin, die de rol al meer dan 65 jaar vervulde.

De Hertogin sloot zich aan bij kinderen en gezinnen die door Family Action werden ondersteund op een kerstboomboerderij en hielp
hen om kerstdecoraties, milieuvriendelijk rendiervoedsel te maken en hun brieven aan de Kerstman te posten!

Hare Koninklijke Hoogheid hielp de kinderen ook om kerstbomen te vinden voor pre-schools Family Action,
voordat ze naar binnen gingen voor wat warme chocolademelk.

Family Action is opgericht in 1869 om gezinnen in moeilijkheden te helpen door hen praktische hulp en ondersteuning te bieden.
Het goede doel werkt rechtstreeks met kwetsbare of achtergestelde kinderen en gezinnen en biedt diensten, waaronder perinatale
geestelijke gezondheidszorg, counseling en therapeutische ondersteuning, en de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen.

Het nieuwe beschermvrouwschap sluit aan bij het jarenlange werk van de Hertogin in de beginjaren,
en het belang van het ondersteunen van kinderen en gezinnen in deze belangrijke periode van hun leven.


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: PA / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Diplomatieke receptie, 11 december 2019


Op 11 december 2019 in de avond verwelkomden de Koningin en leden van de koninklijke familie de ambassadeurs
van de wereld in Buckingham Palace tijdens de jaarlijkse diplomatieke receptie.

De receptie, bijgewoond door leden van het Diplomatiek Corps gevestigd in Londen, ondersteunt het werk van de Koninklijke Familie bij
het vertegenwoordigen van het VK in binnen- en buitenland. Dit werk omvat het organiseren van Staatsbezoeken en de vaste audiŽnties van de
Koningin met ambassadeurs en hoge commissarissen.


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog en Hertogin van Cambridge met kooklegende Mary Berry


Een paar van onze favoriete momenten van het A Berry Royal Christmas-feest, voorafgaand aan de uitzending op 16 december 2019 om 20.30 uur op BBCOne!

Het feest werd gehouden door de Hertog en Hertogin van Cambridge en Mary Berry om personeel en vrijwilligers van goede
doelen en organisaties te bedanken en te erkennen die onvermoeibaar zullen werken tijdens de kerstperiode, waaronder:

Passage Charity
Nursing Now
Evelina London Children's Hospital
London's Air Ambulance Charity
Action on Addiction
Mountain Rescue services
Mother and Baby Units
Midwives
Fire services
Military services
Ambulance Services
Police Services
Centrepoint
Royal Marsden Cancer Charity
Shout UK
Child Bereavement UK


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Kerstboodschap Shout UK, 20 december 2019


Kerstmis kan een spannende tijd zijn, wanneer familie en vrienden samenkomen om het te vieren.
Maar niet iedereen heeft een ondersteuningsnetwerk om mee te vieren, en degenen die dat doen, kunnen zich nog steeds geÔsoleerd en alleen voelen.
Kijk om je heen. Wees je bewust van degenen die het moeilijk hebben in deze periode. En vertel ze over Shout UK.
Shout is hier 24/7 om ondersteuning te bieden, sms alleen SHOUT naar 85258.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De koninklijke familie steunt gemeenschapsinitiatief 'Together at Christmas', 20 december 2019


Vier generaties van de koninklijke familie zijn op 20 december 2019 samengekomen om het
'Together at Christmas'-initiatief van The Royal British Legion te ondersteunen.

Koningin Elizabeth, the Legion's beschermvrouwe, vergezeld door de Prins van Wales, De Hertog van Cambridge en Prins George, bundelden hun
krachten om speciale Royal British Legion Christmas puddingen in Buckingham Palace te bereiden. De puddingen zullen het middelpunt worden
van de 'Together at Christmas'-bijeenkomsten van volgend jaar, georganiseerd door het goede doel.

Het goede doel lanceerde hun nieuwe gemeenschap, in de hoop dat ze de Armed Forces-gemeenschap extra kunnen
ondersteunen tijdens jaarlijkse feestelijke bijeenkomsten in het Verenigd Koninkrijk en in het buitenland.

De evenementen starten in 2020 en worden georganiseerd op high street locaties, verzorgingstehuizen en andere locaties in het hele land.
Het is te hopen dat ze een gevoel van gemeenschap en gezelschap zullen bieden om de eenzaamheid en het isolement te helpen ervaren dat
sommige leden van de strijdkrachtengemeenschap tijdens feestelijke periodes ervaren.

De puddingmixsessie in Buckingham Palace werd geleid door een van de zorgkoks van The Royal British Legion, Alex Cavaliere, en werd bijgewoond door vier
veteranen - Colin Hughes, Liam Young, Lisa Evans en Barbara Hurman. Een nieuw Royal British Legion-recept werd gemaakt voor de lancering, waarbij de
Koninklijke Familie op unieke wijze maanzaad aan het mengsel toevoegt, in een knipoog naar het iconische symbool van Remembrance de liefdadigheid.

De familie roerde vier puddingen samen - wat traditioneel geluk brengt - en elk plaatste herdenkingsmunten in het mengsel,
klaar om te worden gevonden door de deelnemers aan de bijeenkomsten van volgend jaar. Deze speciale puddingen maken deel uit
van 99 puddingen die op tijd worden verspreid over de netwerken van The Royal British Legion voor Kerstmis 2020-bijeenkomsten,
ter gelegenheid van het 99ste jaar van het goede doel.


Foto: The Royal Family, Kensington Palace en Clarence House / Chris Jackson / Getty Images


Foto: The Royal Family, Kensington Palace en Clarence House / Chris Jackson / Getty Images


Foto: The Royal Family, Kensington Palace en Clarence House / Chris Jackson / Getty Images


Foto: The Royal Family, Kensington Palace en Clarence House / Chris Jackson / Getty Images


Foto: The Royal Family, Kensington Palace en Clarence House / Chris Jackson / Getty Images

Een open brief van de Hertogin van Cambridge aan verloskundigen, 28 december 2019


Vooruitlopend op het internationale jaar van de verpleegkundige en verloskundige in 2020 heeft
de Hertogin van Cambridge een open brief geschreven aan verloskundigen in het Verenigd Koninkrijk.

Beste verloskundigen,

Volgend jaar richt de wereld zijn aandacht op het Internationale Jaar van de Verpleegkundige en de Vroedvrouw, en erkent en viert
het, het nederige werk dat u en uw collega's dag in dag uit doen om het leven van anderen te verbeteren. Je bent er voor vrouwen op
hun meest kwetsbare; je bent dagelijks getuige van kracht, pijn en onvoorstelbare vreugde.

Je werk gaat vaak achter de schermen door, en weg van de schijnwerpers. Onlangs was ik echter bevoorrecht genoeg om een klein deel
ervan uit de eerste hand te aanschouwen en verscheidene dagen door te brengen in de kraamafdeling van het Kingston Hospital. Hoewel
dit niet mijn eerste kennismaking was met de zorg en vriendelijkheid die verloskundigen in het hele land bieden, gaf het me een breder
inzicht in de ware impact die je hebt op iedereen die je helpt.

In de afgelopen jaren heb ik een aanzienlijk deel van mijn werk gewijd aan de vroege jaren - de cruciale periode van ontwikkeling tussen
zwangerschap en de leeftijd van 5 jaar waar kinderen cruciale fundamenten voor het leven bouwen. Je rol in het ondersteunen van deze kritieke
ontwikkelingsfase gaat veel verder dan de ingewikkelde taak om een baby met succes te bevallen.

De hulp en geruststelling die u biedt voor toekomstige ouders en ouders van pasgeborenen is net zo cruciaal. Het gaat een lange
weg in het opbouwen van het vertrouwen van ouders vanaf het begin, met levenslange impact op het toekomstige geluk van hun kinderen.

De vroege jaren zijn kritischer voor toekomstige gezondheid en geluk dan enig ander moment in ons leven. Zelfs voordat we worden geboren,
heeft de emotionele en fysieke gezondheid van onze moeder direct invloed op onze ontwikkeling en op de leeftijd van 5 jaar hebben de hersenen
van een kind zich ontwikkeld tot 90 procent van de volwassen grootte. Uw rol aan het begin van deze periode is daarom van fundamenteel belang.

Tijdens mijn tijd bij Kingston begeleidde ik gemeenschapsverloskundigen bij hun dagelijkse rondes en werd verwelkomd in de huizen van mensen.
Ik werd echt geraakt door het vertrouwen dat mensen in mij stelden, hun ervaringen delen en openlijk hun angsten uiten. Ik bracht ook tijd door
in ziekenhuisklinieken en op postnatale afdelingen. Ongeacht de setting, ik werd voortdurend getroffen door het medeleven waarmee diegenen onder
jullie tijd doorbrachten en de ongelooflijke werkethiek die je demonstreerde namens je hele beroep - niet alleen je rondes uitvoeren, maar
onvermoeibaar de hele nacht door werken om mensen te ondersteunen die het meest kwetsbaar waren.

De oprichter van de moderne verpleegkunde, Florence Nightingale - wiens 200ste verjaardag we volgend jaar vieren, zei ooit: "Ik schrijf mijn
succes hieraan toe: ik heb nooit een excuus gehad of genomen" en het is die mantra die ik keer op keer heb gezien in al mijn ontmoetingen met jou.
Je vraagt niet om lof of erkenning, maar ga in plaats daarvan onwrikbaar door met je geweldige werk om onze wereld nieuw leven in te blazen.
Je blijft aantonen dat ondanks je technische beheersing en de vooruitgang van de moderne geneeskunde, het de mens-tot-mens-relaties en eenvoudige
daden van vriendelijkheid zijn die soms het meest betekenen.

Dus als we vooruitkijken naar volgend jaar, wil ik je bedanken voor alles wat je doet. Het was tot nu toe een echt voorrecht
om van je te leren, en ik kijk ernaar uit om de komende jaren en decennia nog meer van jullie te ontmoeten en te leren.

Catherine

Verschillende leden van de koninklijke familie, waaronder Koningin Elizabeth en The Princess Royal, houden beschermschappen op het gebied van verpleging en
verloskunde - Koningin Elizabeth is beschermvrouwe van het Royal College of Nursing en The Princess Royal is beschermvrouwe van het Royal College of Midwives.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Introductie van de Earthshot Prize de meest prestigieuze milieuprijs in de geschiedenis, 31 december 2019


Wie is er klaar om leiding te geven als we van de 2020's een decennium van actie maken om onze planeet te repareren?

In de afgelopen tien jaar is het bewijs dat we voor urgente uitdagingen staan om het milieu te beschermen onbetwistbaar geworden, en het
is duidelijk dat het nu tijd is om te handelen. GeÔnspireerd door het concept van maanopnamen, die sinds de maanlanding in 1969 stenografie
is geworden om te praten over de meest ambitieuze en baanbrekende doelen, kondigt Prins William de Earthshot-prijs aan: een ambitieuze reeks
uitdagingen om een decennium van actie te inspireren om de planeet te repareren.

Een reeks unieke uitdagingen, geworteld in de wetenschap, is gericht op het genereren van nieuwe manieren van denken, evenals nieuwe technologieŽn,
systemen, beleid en oplossingen. Net zoals de maanopname die John F. Kennedy in de jaren zestig voorstelde, nieuwe technologie zoals de MRI-scanner
en satellietschotels heeft gekatalyseerd, willen we dat onze Earthshot-uitdagingen een nieuwe golf van ambitie en innovatie creŽren rond manieren
om de planeet te helpen redden.

De uitdagingen zullen de stem van iedereen laten horen, we willen een nieuwe generatie denkers, leiders en dromers motiveren en inspireren. Onze prijzen
belonen vooruitgang in alle sectoren van de industrie en de maatschappij, niet alleen technologie. De prijzen kunnen worden toegekend aan een breed scala
van individuen, teams of samenwerkingsverbanden - wetenschappers, activisten, economen, leiders, overheden, banken, bedrijven, steden en landen - iedereen
die een substantiŽle ontwikkeling of uitstekende bijdrage levert aan het oplossen van onze milieu-uitdagingen.

"Mensen kunnen geweldige dingen bereiken. En de komende tien jaar presenteert ons een van onze grootste tests - een
decennium van verandering om de aarde te repareren" - Prins William

In wat een Ďsuperjaarí wordt voor het milieu met cruciale topontmoetingen, waaronder het Verdrag inzake biodiversiteit in China en de
COP26 Klimaatveranderingconferentie in het VK, zullen we een klein aantal Earthshot-uitdagingen onthullen tijdens speciale evenementen
over de hele wereld. Deze uitdagingen zullen antwoorden zoeken op de grootste problemen waarmee de planeet momenteel wordt geconfronteerd,
zoals: klimaat en energie, natuur en biodiversiteit, oceanen, luchtvervuiling en zoet water.

We zullen een prestigieuze prijs uitreiken aan 5 winnaars per jaar gedurende 10 jaar. Hierdoor en de winnaars werken na elke eerste uitdaging,
hopen we tegen 2030 minstens 50 oplossingen voor 's werelds grootste problemen te kunnen bieden. Een jaarlijkse prijsuitreiking zal plaatsvinden
in verschillende steden over de hele wereld tussen 2021 en 2030.

Ga voor meer informatie in 2020 naar: https://earthshotprize.org/


Foto: Hertogin van Cambridge, genomen op een gletsjer in het Hindu Kush-gebergte, gelegen in het
Chitral District van de provincie Khyber-Pakhtunkhwa in Pakistan / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Bosbranden AustraliŽ, 4 januari 2020


We blijven geschokt en diep bedroefd om te horen over de branden die huizen, middelen van bestaan en dieren in het wild in heel AustraliŽ vernietigen.
Onze gedachten en gebeden zijn bij alle mensen en gemeenschappen die getroffen zijn door deze verwoestende gebeurtenis.
We betuigen onze diepste deelneming aan de families en vrienden van degenen die op tragische wijze hun leven hebben verloren,
en de dappere brandweerlieden die hun eigen leven blijven riskeren om het leven van anderen te redden.
- De Hertog en Hertogin van Cambridge


Afbeelding afkomstig van The New York Times

De Hertog en Hertogin van Cambridge bezoeken Bradford, 15 januari 2020


De Hertog en Hertogin van Cambridge bezochten op 15 januari 2020 Bradford - een van de meest diverse steden van het
Verenigd Koninkrijk - om projecten te bezoeken die de cohesie in de gemeenschap ondersteunen en bevorderen.

De Hertog en Hertogin van Cambridge werden verwelkomd buiten het stadhuis op Centenary Square, waar ze een groep jonge mensen uit de hele gemeenschap
ontmoetten om te horen over het leven in Bradford. Hunne Koninklijke Hoogheden ontmoetten vertegenwoordigers van lokale werkgevers en bedrijven die
jongeren aan het werk helpen voordat ze leden van het publiek ontmoeten die zich buiten het stadhuis hadden verzameld om hen te begroeten.

In het vlaggenschiprestaurant van MyLahore hoorde het echtpaar over een deel van het liefdadigheidswerk dat het restaurant doet om de gemeenschap te ondersteunen.
MyLahore, opgericht in 2002, is een Britse Aziatische restaurantketen die zich heeft laten inspireren door Lahore, bekend als de Food Capital van Pakistan.
De Hertog en Hertogin van Cambridge bezochten Lahore tijdens hun tournee naar Pakistan in oktober 2019.

Hunne Koninklijke Hoogheden bezochten de keuken van het restaurant, waar ze studenten van het Bradford College ontmoetten die een stage in de keuken volgen.
De Hertog en Hertogin sloten zich aan bij studenten die mango- en kulfi-milkshakes maakten voordat ze gingen zitten om vertegenwoordigers van de UK Women's
Muslim Council en degenen die hebben geprofiteerd van de Council's Curry Circle te ontmoeten. De Curry Circle, gesponsord door MyLahore, is een initiatief
dat een warme tweegangenmaaltijd biedt voor mensen die dakloos zijn of moeite hebben om zichzelf te voeden.

De Hertog en Hertogin brachten vervolgens een bezoek aan een van de Khidmat-centra in Bradford, wiens belangrijkste focus is het helpen van de meest kwetsbare
leden van de gemeenschap met etnische minderheden. Hunne Koninklijke Hoogheden hoorden over de activiteiten en workshops die in het centrum worden aangeboden,
en de organisaties die ze ondersteunen voordat ze deelnemen aan een sessie met groepen die worden ondersteund door Better Start Bradford, die meer dan
20 projecten levert aan zwangere vrouwen en gezinnen met kinderen jonger dan 4 jaar.

Ten slotte namen de Hertog en Hertogin deel aan een workshop gerund door Near Neighbours, een organisatie die mensen samenbrengt in gemeenschappen
in het Verenigd Koninkrijk die religieus en etnisch divers zijn zodat ze elkaar beter kunnen leren kennen, vertrouwensrelaties opbouwen en samenwerken
aan initiatieven die de lokale gemeenschap waarin ze leven verbeteren.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog en Hertogin van Cambridge organiseren een receptie ter gelegenheid van de UK-Africa Summit, 21 januari 2020


De Hertog en Hertogin van Cambridge verwelkomden Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders en afgevaardigden van de UK-Africa
Investment Summit naar Buckingham Palace tijdens een receptie om de kracht van de relatie tussen het VK en Afrika te vieren.
De receptie, die ook werd bijgewoond door The Earl and Countess of Wessex en The Princess Royal, werd gehouden namens de Koningin.

Tijdens zijn toespraak bij de receptie sprak de Hertog van Cambridge over zijn persoonlijke connecties met het continent en zei:
"Het Afrikaanse continent heeft een heel speciale plaats in mijn hart. Het is de plek waar mijn vader mijn broer en mij innam kort nadat onze moeder stierf.
En bij het beslissen waar ik Catherine het beste kon ten huwelijk kon vragen, kon ik niet meer een passende plek bedenken dan Kenia om op ťťn knie te gaan zitten."

De UK-Africa Investment Summit, georganiseerd door de Britse regering, heeft als doel nieuwe duurzame partnerschappen te creŽren die meer investeringen,
banen en groei opleveren. Het brengt staatshoofden en regeringsleiders en hoge vertegenwoordigers uit Afrikaanse landen, belangrijke multilaterale
agentschappen en vooraanstaande Britse en Afrikaanse bedrijven samen.

Zijne Koninklijke Hoogheid sprak over de positieve berichten die hij had gehoord van gasten bij de receptie van zakelijke relaties die tijdens
de top werden gevormd: "Het was bemoedigend om te horen over de productieve, langetermijnpartnerschappen die zijn ontwikkeld op de top van vandaag,
evenals de toenemende investeringen van Britse bedrijven in Afrika."


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertogin van Cambridge lanceert een mijlpaal enquÍte van de vroege kinderjaren, 21 januari 2020


Hare Koninklijke Hoogheid heeft een online enquÍte gelanceerd die essentiŽle nieuwe inzichten zal verschaffen
in de gedachten en zorgen van de naties over het opvoeden van jonge kinderen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door The Royal Foundation en heeft tot doel het grootste gesprek ooit in de vroege kinderjaren
op gang te brengen dat uiteindelijk zal bijdragen tot positieve, duurzame verandering voor de komende generaties.

U kunt hier deelnemen aan de enquÍte: https://5bigquestions.org.uk/

De lancering van de enquÍte volgt op acht jaar werk van de Hertogin van Cambridge waarin ze heeft onderzocht hoe ervaringen in de
vroege kinderjaren vaak aan de basis liggen van de moeilijkste sociale uitdagingen waarmee het land vandaag wordt geconfronteerd.
Wat we in de vroegste jaren ervaren - van in de baarmoeder tot de leeftijd van vijf - speelt een belangrijke rol bij het vormgeven
van ons toekomstige leven. Hare Koninklijke Hoogheid heeft tijd doorgebracht met het ontmoeten van gezinnen in het hele land en het
horen van de problemen waarmee ze dagelijks te maken hebben, naast het spreken met academici, experts, organisaties en beoefenaars.
In mei 2018 heeft de hertogin een stuurgroep van deskundigen bijeengeroepen om zich te concentreren op het bewerkstelligen van
positieve, duurzame verandering op dit gebied.

De Hertogin startte de lancering van de enquÍte tijdens een bezoek aan MiniBrum in de Thinktank, waar ze door de interactieve, op kindformaat
gerichte ministad werd rondgeleid door kinderen die hielpen bij het ontwerpen van de ruimte en met ouders en verzorgers over de enquÍte sprak.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De lancering werd gevolgd door landelijke bezoeken aan organisaties in de beginjaren, waaronder een baby-zintuiglijke
les in het Ely en Careau Children's Centre waar ze hoorde over de steun die ouders ontvangen.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Ten slotte leerde Hare Koninklijke Hoogheid meer over het aanzienlijke effect dat ervaringen in de beginjaren kunnen hebben op de rest van het leven van een kind.
Bij HMP Send sprak ze met enkele van de vrouwen die ze ontmoette tijdens een bezoek aan de gevangenis in 2015, die sindsdien met succes zijn gerehabiliteerd,
vrijgelaten en hun families weer opbouwen, naast de vrouwen die momenteel in de gevangenis zitten. De Hertogin hoorde over het werk dat de Forward Trust doet
bij HMP Send om klanten te ondersteunen bij het verbeteren van hun relaties met vrienden en familie, inclusief het opnieuw verbinden met kinderen.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

AustraliŽ dag, 25 januari 2020


We wensen al onze Australische volgers een fijne Australische dag!

Dit jaar brengen we hulde aan de ongelooflijke kracht en veerkracht van alle Australische
mensen en gemeenschappen die zijn getroffen door de verwoestende bosbranden.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Prins William benoemd tot Lord High Commissioner voor de Algemene Vergadering van 2020 van de Church of Scotland, 25 januari 2020


Prins William is benoemd door Koningin Elizabeth als Lord High Commissioner voor de Algemene Vergadering van 2020 van de Church of Scotland.
De Lord High Commissioner is de persoonlijke vertegenwoordiger van de Soeverein bij de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Church of Scotland.
Tijdens de Algemene Vergadering week van 16-22 mei 2020, zal Prins William aanwezig zijn namens de Soeverein.
Hij zal de openings- en sluitingsadressen voor de Vergadering maken en officiŽle bezoeken aan Schotland afleggen.

Sinds de zestiende eeuw hebben monarchen gezworen de Kerk van Schotland te onderhouden. De plicht om "de vestiging van de ware protestantse religie te
handhaven, zoals vastgesteld door de wetten die in Schotland zijn gemaakt", werd bevestigd in de Act of Union van 1707 tussen Engeland en Schotland.

Koningin Elizabeth deed deze belofte tijdens de eerste vergadering van de Privy Council van haar regering in februari 1952.

De relatie van de koningin met de kerk van Schotland werd gesymboliseerd door een dienst van toewijding in de kathedraal van St. Giles in Edinburgh
op 24 juni 1953, drie weken na de kroning. Tijdens deze ceremonie werd Hare Majesteit gezegend door de decaan van de Chapel Royal in Schotland en
de moderator van de Algemene Vergadering van de Kerk van Schotland.

De Church of Scotland is een Presbyteriaanse kerk en erkent alleen Jezus Christus als 'Koning en hoofd van de kerk'. Koningin Elizabeth heeft daarom
niet de titel 'Supreme Governor' van de Church of Scotland; bij het bezoeken van kerkdiensten in Schotland doet Hare Majesteit dit als gewoon lid.

De Church of Scotland is volledig zelfbesturend. Het wordt op lokaal niveau beheerd door kirksessies, op districtsniveau door pastorieŽn
en op nationaal niveau door de Algemene Vergadering, die 850 commissarissen omvat en komt elk jaar in mei bijeen, meestal in Edinburgh.

De Soeverein wordt op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door de Lord High Commissioner, die als waarnemer aanwezig is en wordt benoemd
door Hare Majesteit Koningin Elizabeth op advies van de premier. De rol van de Lord High Commissioner is het onderhouden van de relatie tussen
de staat en de kerk, en een langdurige traditie van het benoemen van een Lord High Commissioner ontstond in het laatste deel van de 16e eeuw.

De persoon die in de rol wordt benoemd, is een Schotse figuur, wiens benoeming is gebaseerd op verdienste en hun bijdrage aan de samenleving.
Leden van de koninklijke familie zijn ook in het verleden benoemd The Princess Royal, The Duke of Rothesay, The Duke of York en The Earl of Wessex
zijn allemaal benoemd in de rol en The Princess Royal zelfs twee keer. De Hertog van Buccleuch en Queensbury was de Lord High Commissioner
van de Algemene Vergadering van de Church of Scotland in 2018.

De Lord High Commissioner legt openings- en slotadressen voor aan de Algemene Vergadering en brengt verslag uit aan Hare Majesteit
over haar werkzaamheden. Voor de duur van de Algemene Vergadering verleent de Soeverein de Lord High Commissioner toestemming om in
het Palace of Holyroodhouse te verblijven en gedurende deze tijd ontvangt zijn of haar genade een erewacht, een 21-Gun Salute en de
sleutels van de stad van Edinburgh. Het is ook gebruikelijk dat de Lord High Commissioner voorname gasten uitnodigt om in het paleis
te verblijven en commissarissen en de leden die hebben bijgedragen aan het openbare leven in Schotland gastvrijheid bieden.

Tijdens de week van de vergadering woont de Lord High Commissioner de vergadering bij om de debatten te observeren. Hij of zij voert
ook een werkbezoeken uit om het werk van liefdadigheidsinstellingen en de kerk te weerspiegelen. Sir George Reid, Schotse politicus en
voormalig president, die in 2010 en 2011 werd benoemd, gebruikte zijn programma bijvoorbeeld om het werk van het Internationale Rode Kruis
en de Rode Halve Maan te vieren. In 2012 en 2013 ondernam Lord Hope van Craighead, de voormalige hoogste rechter van Schotland, een programma
van bezoeken waarin thema's als rechtvaardigheid en inclusie werden benadrukt.

Hare Majesteit De Koningin kwam persoonlijk naar de Algemene Vergadering in 1969 en 2002.

De Hertogin van Cambridge's Portretten van Holocaust overlevenden, 26 januari 2020


Als onderdeel van de herdenkingen voor de 75e verjaardag van het einde van de Holocaust, heeft de
Hertogin van Cambridge foto's gemaakt van twee overlevenden van de Holocaust met hun kleinkinderen.

De eerste foto toont Steven Frank met zijn kleindochters, Maggie en Trixie. Samen met zijn moeder en broers werd Steven naar het kamp Westerbork gestuurd en
vervolgens naar Theresienstadt. Steven en zijn broers waren 3 van de slechts 93 kinderen die het kamp overleefden - 15.000 kinderen werden daarheen gestuurd.

Steven zei: "Ik hoop dat de mensen die naar deze foto's kijken niet alleen kijken naar de schoonheid van de
fotografie, maar ook denken aan de mensen en hun families die ze tijdens de Holocaust hebben verloren."


Foto: The Duchess of Cambridge / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Steven Frank/Holocaust Memorial Day / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertogin fotografeerde ook Yvonne Bernstein met haar kleindochter Chloe. Yvonne was een verborgen
kind in Frankrijk en reisde onder de hoede van haar tante en oom en veranderde vaak van huis en naam.

Yvonne heeft haar identiteitskaart uit Duitsland, gedateerd 3 maart 1939.
Het heeft de letter ĎJí erop gestempeld - een van de vele manieren waarop Joodse mensen werden uitgekozen en gescheiden van de rest van de bevolking.


Foto: The Duchess of Cambridge / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Yvonne Bernstein/Holocaust Memorial Day / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertogin zei: "Ik wilde de portretten diep persoonlijk maken voor Yvonne en Steven - een viering van het gezin en het leven dat ze hebben opgebouwd sinds
ze allebei in de jaren veertig in Groot-BrittanniŽ aankwamen. De families brachten items van persoonlijke betekenis mee die op de foto's zijn opgenomen.
Het was een echte eer om gevraagd te zijn om deel te nemen aan dit project en ik hoop dat de herinneringen van Yvonne en Steven op een of andere manier
in leven blijven als ze het stokje doorgeven aan de volgende generatie."

De portretten zullen later deel uitmaken van een nieuwe tentoonstelling dit jaar door Holocaust Memorial Day Trust, Jewish News en Royal Photographic Society,
met 75 afbeeldingen van overlevenden en hun familieleden. De tentoonstelling zal de slachtoffers van de Holocaust eren en het volledige leven vieren dat de
overlevenden in het VK hebben opgebouwd, terwijl mensen worden geÔnspireerd om hun eigen verantwoordelijkheid te overwegen om de verhalen te herinneren
van degenen die de nazi-vervolging hebben doorstaan.

27 januari 2020 is Holocaust Memorial Day, die elk jaar plaatsvindt op de verjaardag van de bevrijding van Auschwitz-Birkenau,
en eert overlevenden van de Holocaust, nazi-vervolging en daaropvolgende genociden in Cambodja, Rwanda, BosniŽ en Darfur.

Eerder deze maand ontmoette de Hertogin van Cambridge twee overlevenden van de Holocaust, Steven Frank en Yvonne Bernstein, terwijl ze foto's nam voor een
project van Holocaust Memorial Day Trust, Jewish News en Royal Photographic Society om 75 jaar te markeren sinds het einde van de Holocaust. De foto's van de
Hertogin worden opgenomen in een tentoonstelling van 75 afbeeldingen van overlevenden en hun familieleden, die later dit jaar wordt geopend. "De schrijnende
wreedheden van de Holocaust, die werden veroorzaakt door het meest ondenkbare kwaad, zullen voor altijd zwaar in ons hart blijven liggen. Toch is het zo vaak
door de meest onvoorstelbare tegenslag dat de meest opmerkelijke mensen floreren. Ondanks ongelooflijk trauma aan het begin van hun leven, zijn Yvonne Bernstein
en Steven Frank twee van de meest levensbevestigende mensen die ik heb mogen ontmoeten. Ze kijken terug op hun ervaringen met droefheid maar ook met dankbaarheid
dat ze enkele van de gelukkigen waren die het hebben gehaald. Hun verhalen zullen me altijd bijblijven." - De Hertogin van Cambridge


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog en Hertogin van Cambridge wonen de ceremonie van de Britse Holocaust Memorial Day bij, 27 januari 2020


De Hertog en Hertogin van Cambridge woonden 27 januari 2020 de UK Holocaust Memorial Day (HMD) Herdenkingsceremonie bij in Central Hall in Westminster, Londen.

De Prins van Wales, beschermheer van The Holocaust Memorial Day Trust, schreef het voorwoord voor de ceremonie van vandaag. Hij zei:
"Dit vijfenzeventigjarig jubileum is een tijd voor ons allemaal om op te treden om te handelen met groter medeleven, meer menselijkheid en meer moed, zodat we,
geleid door lessen uit deze donkerste tijd in onze gedeelde geschiedenis, we kunnen een gedeelde toekomst creŽren waar zulke schaduwen niet kunnen vallen."

Holocaust Memorial Day vindt plaats op de verjaardag van de bevrijding van Auschwitz-Birkenau en eert slachtoffers en
overlevenden van de Holocaust, nazi-vervolging en daaropvolgende genociden in Cambodja, Rwanda, BosniŽ en Darfur.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog riskeerden veel mensen hun eigen leven om anderen te redden.
Zo iemand was Prinses Alice, de overgrootmoeder van The Duke of Cambridge.

Vanaf september 1943 werd de stad Athene waar ze woonde bezet door de nazi's die de joodse bevolking verzamelden
en naar de concentratiekampen transporteerden. Prinses Alice besloot haar Joodse vrienden, de Cohens, te helpen.

Tijdens de dienst werden 75 herdenkingskaarsen aangestoken om de 75ste verjaardag van het einde van de Holocaust te vertegenwoordigen.

De hertog van Cambridge bracht hulde aan zijn overgrootmoeder in een toespraak waarin hij vertelde hoe ze de Cohens in haar huis verwelkomde en hun leven redde.
De achterkleindochter van Rachel Cohen, Evy Cohen, zei dit 2 jaar geleden: "Mijn familie zou niet bestaan zonder de moedige daad van Prinses Alice.
Haar verhaal van ongelooflijke moed moet in haar geheugen blijven worden verteld."

Na de ceremonie spraken de Hertog en Hertogin met overlevenden van de Holocaust en overlevenden van genociden die sindsdien hebben plaatsgevonden.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertogin van Cambridge bezoekt Evelina London Childrenís Hospital, 28 januari 2020


De Hertogin van Cambridge bezocht op 28 januari 2020 het Evelina London Children's Hospital om meer te leren
over de creatieve kunstworkshops die worden verzorgd door het National Portrait Gallery Hospital Program.

De NPG werkt nauw samen met Evelina London om workshops en kunstenaars naar het ziekenhuis te brengen en
helpt de gezondheid, het welzijn en het geluk van de kinderen die daar zorg ontvangen te ondersteunen.

De Hertogin sloot zich aan bij kinderen en hun families die deelnamen aan een workshop 'Speelse portretten'
en hielp hen om sets en personages te maken voor hun eigen pop-uptheaters! De Hertogin bezocht ook de
strandafdeling van Evelina om kinderen te ontmoeten die aan hun bed aan de workshop deelnamen.

De Hertogin is beschermvrouwe van zowel Evelina London als de National Portrait Gallery.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertogin van Cambridge bezoekt Stockwell Gardens Nursery and Pre-school, 29 januari 2020


De Hertogin van Cambridge nam haar historische enquÍte mee naar Londen tijdens een ontbijt in LEYF
(London Early Years Foundation) Stockwell Gardens Nursery and Pre-school.

Hare Koninklijke Hoogheid besprak het historische onderzoek van de Royal Foundation Ď5 Big Questions on the Under Fivesí, dat op
21 januari 2020 werd gelanceerd en tot doel heeft een UK-breed gesprek op gang te brengen over het opvoeden van de volgende generatie.

Tijdens het bezoek hoorde de Hertogin over het belang van voedzaam voedsel voor de ontwikkeling van een kind door leerlingen
van de LEYF Early Years Chef Academy, alvorens kleuterleidsters te helpen het ontbijt aan de kinderen te serveren.

LEYF Early Years Chef Academy biedt een specialistische kwalificatie voor chef-koks die werken of graag werken met kinderen tot de leeftijd
van acht en is ontworpen om de belangrijke rol te versterken die chefs spelen bij het opleiden van personeel en ouders, en bij het beÔnvloeden
van gezonde voedingskeuzes van kinderen. LEYF is een sociale onderneming die waarde wil toevoegen aan het leven van de gemeenschap en toekomstige
generaties door lokale netwerken te versterken, waarmee de rol wordt getoond die iedereen heeft bij het waarborgen van een sterke, gezonde basis
voor de jongsten in onze samenleving die hun levenslange resultaten positief zullen beÔnvloeden.

Vorige week lanceerde de Hertogin het onderzoek tijdens bezoeken aan MiniBrum in ThinkTank,
Birmingham Science Museum; Ely en Careau Children's Centre in Cardiff en HMP Send nabij Woking.

Het onderzoek Ď5 Big Questions on the Under-Fivesí uitgevoerd door Ipsos MORI namens de Royal Foundation, heeft tot doel het grootste gesprek ooit
in de vroege jeugd op gang te brengen dat uiteindelijk zal helpen positieve, blijvende verandering teweeg te brengen voor de komende generaties.

De enquÍte bevat vijf korte vragen en heeft als doel een nationaal gesprek op gang te brengen over de eerste jaren dat uiteindelijk
zal bijdragen tot positieve, blijvende verandering voor de komende generaties. Het is ontworpen om de gedachten van zoveel mogelijk
mensen samen te brengen en te erkennen dat iedereen een rol speelt bij het waarborgen van een sterke, gezonde basis voor de jongsten
in onze samenleving die hun levenslange resultaten positief zullen beÔnvloeden.

De bevindingen moeten een essentiŽle informatiebron zijn voor de sector van de eerste jaren, zodat deze de publieke perceptie van
het belang van de eerste jaren en de ervaringen uit de eerste hand van ouders, gezinnen en verzorgers beter kan begrijpen. Deze
publieke feedback zal ook helpen om het werk van Hare Koninklijke Hoogheid te concentreren via The Royal Foundation, terwijl ze
ernaar streeft om kinderen in het Verenigd Koninkrijk de beste basis te bieden om een gezond en bevredigend leven te leiden.

De lancering van de enquÍte volgt op acht jaar werk van de Hertogin van Cambridge waarin ze heeft onderzocht hoe ervaringen in de vroege kinderjaren
vaak aan de basis liggen van de moeilijkste sociale uitdagingen waarmee het land vandaag wordt geconfronteerd. Wat we in de vroegste jaren ervaren - van
in de baarmoeder tot de leeftijd van vijf - speelt een belangrijke rol bij het vormgeven van ons toekomstige leven. Hare Koninklijke Hoogheid heeft tijd
doorgebracht met het ontmoeten van gezinnen in het hele land en het horen van de problemen waarmee ze dagelijks te maken hebben, naast het spreken met
academici, experts, organisaties en beoefenaars. In mei 2018 heeft de hertogin een stuurgroep van deskundigen bijeengeroepen om zich te concentreren
op het bewerkstelligen van positieve, duurzame verandering op dit gebied.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog van Cambridge bezoekt Everton, 30 januari 2020


Op 30 januari 2020 heeft The Duke of Cambridge Everton bezocht als onderdeel van de HeadsUp-campagne om meer te horen over
het fantastische werk dat Everton in the Community doet - voetbal gebruiken om de geestelijke gezondheid en het welzijn van
mensen uit alle lagen van het leven in Merseyside te ondersteunen. Hij ontmoette de eerste teamsterren van Everton Jordan Pickford,
Theo Walcott, Dom Calvert Lewin, Tom Davies en Seamus Coleman praten over HeadsUp - een campagne van het seizoen van Heads Together
en England die voetbal gebruikt om het gesprek over geestelijke gezondheid te veranderen.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Bafta Awards, 2 februari 2020


Op 2 februari 2020 woonden de Hertog en Hertogin van Cambridge de BAFTA Awards bij.

De Hertog is voorzitter van BAFTA, met 2020 als het 10e jaar van zijn voorzitterschap. Tijdens de ceremonie
presenteerde de Hertog filmproducent Kathleen Kennedy met de Fellowship, BAFTA's hoogste onderscheiding.

Na de ceremonie ontmoetten de Hertog en Hertogin de winnaars van de 27 prijscategorieŽn, waaronder Renťe Zellweger die de prijs won voor
hoofdrolspeelster. De Hertog en Hertogin ontmoetten ook Micheal Ward, de winnaar van de EERisingStar Award, samen met zijn genomineerden.

Felicitaties aan alle winnaars van de British Academy Film Awards 2020.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De boodschap van de hertogin van Cambridge ter gelegenheid van de Place2Be Children's Mental Health Week 2020, 2 februari 2020


De Hertogin van Cambridge heeft een steunbetuiging geschreven voor Place2Be's Children's Mental Health Week,
waardoor het bewustzijn van het belang van de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren wordt vergroot.

Voor veel kinderen van tegenwoordig kan de wereld een enge en ontmoedigende plaats voelen. Hoewel we ons misschien niet altijd dapper
van binnen voelen, kan zelfs de kleinste handeling - zoals het delen van zorgen of om hulp vragen - ongelooflijk moedig zijn. Het helpen
van kinderen om zelfvertrouwen te voelen bij het zoeken naar ondersteuning kan een transformerende impact hebben op hun leven.

In staat zijn om nieuwe dingen te proberen en onszelf buiten onze comfortzone te duwen, zijn belangrijke vaardigheden die de
veerkracht en het zelfrespect van kinderen kunnen vergroten. Door deze vaardigheden vroeg in het leven te leren, kunnen kinderen
hulpmiddelen krijgen om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

Ik ben daarom zo blij om opnieuw Place2Beís Childrenís Mental Health Week te ondersteunen, die dit jaar is gericht op moed.
Door al mijn interacties met het goede doel, ben ik er trots op gezien te hebben hoe zijn werk kinderen, jongeren en volwassenen
helpt meer zelfvertrouwen te hebben in het zorgen voor hun geestelijke gezondheid, maar er is nog veel meer te doen. De eerste stap
is erover praten en onlangs heb ik een een UK-breed onderzoek naar de kinderen onder de vijf gelanceerd in een poging mensen zover te
krijgen dat te doen. Onze ambitie op de lange termijn is om positieve, duurzame verandering teweeg te brengen voor de komende generaties.

Ik zou graag willen vragen of scholen en gezinnen in het hele land deel willen nemen aan de week om kinderen en jongeren te helpen Ďhun moed te vindení.

De Hertog en Hertogin van Cambridge bezoeken Zuid-Wales


Hunne Koninklijke Hoogheden bezochten op 4 februari 2020 bedrijven en organisaties in het
hart van de lokale gemeenschappen tijdens een dag vol bezoeken in The Mumbles en Port Talbot.

De eerste stop was het Royal National Lifeboat Institution Mumbles Lifeboat station - een van de drukste RNLI-reddingsstations in Wales.
Hunne Koninklijke Hoogheden spraken met bemanningsleden over het dagelijkse leven als onderdeel van een team dat 24 uur per dag reddingsdiensten
biedt aan diegenen die moeilijkheden op zee ondervinden. Reddingsbootactiviteiten in The Mumbles worden sinds 1863 verzorgd door de RNLI en de
dienst helpt vaak het grootste aantal mensen voor een enkel station in Wales.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Hunne Koninklijke Hoogheden werden begroet door menigten aan de kust van The Mumbles voordat ze genoten
van een lokale traktatie - een reis naar Joe's ijssalon, waar de gelato elke dag vers wordt gekarneerd.

Terwijl ze het ijs probeerden, praatten ze met de lokale ouders en verzorgers over de historische enquÍte van de
Hertogin over de eerste jaren Ď5 Big Questions on the Under Fivesí. De enquÍte werd op 21 januari gelanceerd en heeft
als doel een UK-breed gesprek op gang te brengen over het opvoeden van de volgende generatie.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog en Hertogin brachten een bezoek aan Tata Steel in Port Talbot om werknemers en hun gezinnen te ontmoeten in de grootste staalfabriek
van het Verenigd Koninkrijk, die al meer dan honderd jaar actief is op deze plek. De fabriek is een vitale werkgever in het gebied en biedt meer
dan 4.000 banen aan leden van de lokale gemeenschap. Hunne Koninklijke Hoogheden namen deel aan een discussie met bedrijfsleiders en vakbonden
voordat ze tijd doorbrachten met werknemers in de Hot Strip Mill van de fabriek en in de Training Academy.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Het laatste bezoek van de dag was in het Bulldogs Development Centre - een partnerschap tussen Bulldogs Boxing & Community Activities en
Port Talbot Amateur Boxing, dat helpt bij het ondersteunen van jongeren in de gemeenschap die mogelijk zijn getroffen door ongunstige
ervaringen uit de kindertijd en geestelijke gezondheidsproblemen, en geeft hen een gevoel van verbondenheid door middel van fitness en boksen.
Het bezoek van Hunne Koninklijke Hoogheden aan The Bulldogs valt samen met Children's Mental Health Week, die plaatsvindt tussen 3-9 februari 2020.
Opgericht door de geestelijke gezondheidsliefdadigheidsinstelling voor kinderen Place2Be, waarvan de Hertogin van Cambridge beschermvrouwe van is,
de week belicht het belang van de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren.

Het werk van de Bulldogs is gericht op een programma dat het gebruikt om jonge mensen te helpen hun doelen te bereiken en zowel hun lichamelijke als geestelijke
gezondheid te verbeteren door middel van vijf pijlers: persoonlijke ontwikkeling; vrije toegang; onderwijs, werkgelegenheid en opleiding; fitness en boksen; en
ondersteunende diensten. Bulldogs Boxing heeft tot nu toe meer dan 1500 jonge mensen geholpen. De Hertog en Hertogin sloten zich aan bij kinderen en jongeren
die deelnamen aan verschillende fitness- en teamwerkactiviteiten, voordat ze een groep vrijwilligers ontmoetten die de programma's helpen afleveren.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog van Cambridge lanceert de Heads Up Weekends


Op 5 februari 2020 lanceerde de Hertog van Cambridge de Heads Up Weekends. Op 8-9 februari 2020 en 15-16 februari 2020 zal elk voetbalteam uit de Premier League,
English Football League, The National League, The Barclays Women's Super League, The FA Women's Championship en The FA Women's National League hun wedstrijden
wijden aan Heads Up om de kracht van een gesprek te benadrukken bij het zorgen voor je geestelijke gezondheid.

In de weekenden komt de voetbalfamilie samen om het grootste gesprek over geestelijke gezondheid ooit via voetbal te starten, ter ondersteuning van de
Heads Up-campagne. Ze willen de kracht van praten benadrukken als een manier om elkaar te ondersteunen en te normaliseren wat vaak als een moeilijk
onderwerp kan worden beschouwd, met activiteit gepland op wedstrijden in de voetbalkalender voor mannen en vrouwen.

Om de lancering te vieren, voegde de Hertog van Cambridge zich bij spelers en managers van het spel voor mannen en vrouwen aan een
tafelvoetbaltoernooi in de Heist Bank van Paddington. De hertog nam deel aan een speciale acht-personenspel en speelde samen met
Watford Troy Deeney, Chelsea Women's voorman Fran Kirby en Wycombe Wanderers voor Adebayo Akinfenwa.

De Hertog had de gelegenheid om met spelers en managers te praten over de Heads Up-campagne en het belang van het verspreiden van de
boodschap dat een eenvoudig gesprek de eerste stap kan zijn naar een positieve geestelijke gezondheid. Zijne Koninklijke Hoogheid
leerde ook meer over het lopende werk rond voetbal rond geestelijke gezondheid en de plannen van clubs voor de Heads Up Weekends.

Na het toekennen van de toernooikampioen en het houden van een korte toespraak bracht de Hertog vervolgens tijd door met
voetbalfans uit het hele land die projecten voor geestelijke gezondheid in hun clubs en gemeenschappen hebben ondersteund
en hun inspirerende verhalen hebben gehoord die hen hierheen hebben gebracht.

Het is tijd om het grootste gesprek over geestelijke gezondheid ooit te beginnen. U kunt met ons meedoen door #KickOffAConversation en #HeadsUp te gebruiken.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall bezoeken samen met de Hertog en Hertogin van Cambridge Leicestershire, 12 februari 2020


De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall, samen met de Hertog en Hertogin van Cambridge, bezochtene Leicestershire op 12 januari 2020.

Hunne Koninklijke Hoogheden bezochten het Defence Medical Rehabilitation Centre Stanford Hall. Het centrum wordt beheerd door het ministerie van Defensie
en levert interne en residentiŽle revalidatie aan leden van de strijdkrachten voor complexe musculoskeletale aandoeningen en verwondingen. Hunne Koninklijke
Hoogheden werden meegenomen op een rondleiding over de site en ontmoetten patiŽnten die revalidatiesessies in de sportschool ondernamen.


Foto: PA / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: PA / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Hertogin Catherine bezoekt The Ark Open Farm, 12 februari 2020


Op 12 februari 2020 heeft de Hertogin van Cambridge haar 5 Big Questions-enquÍte in het VK meegenomen naar
Noord-Ierland en Schotland, te beginnen met een bezoek aan The Ark Open Farm in County Down, Noord-Ierland.

De 5 Big Questions-enquÍte heeft als doel een nationaal gesprek op gang te brengen over de eerste jaren dat
uiteindelijk zal bijdragen tot positieve, duurzame verandering voor de komende generaties.

Op de boerderij sprak de hertogin met lokale ouders en grootouders over hun ervaringen met het opvoeden van jonge kinderen en hun gedachten over de vroege jaren.

Wat we in onze vroegste jaren ervaren - van in de baarmoeder tot de leeftijd van vijf - is bepalend voor het vormgeven van ons toekomstige leven.
De Hertogin heeft tijd doorgebracht met het ontmoeten van gezinnen in het hele land en het horen van de problemen waarmee ze worden geconfronteerd,
naast het spreken met academici, experts, organisaties en beoefenaars.

De '5 Big Questions on the Under 5s'-enquÍte is ontworpen om de gedachten van zoveel mogelijk mensen samen te brengen - te erkennen dat iedereen een rol
speelt bij het waarborgen van een sterke, gezonde basis voor de jongsten in onze samenleving die hun levenslange resultaten positief zullen beÔnvloeden.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Hertogin Catherine bezoekt Social Bite, 12 februari 2020


De Hertogin van Cambridge bezocht het Social Bite cafť om te spreken met werknemers, vrijwilligers en klanten
die dakloosheid hebben ervaren over hoe vroege jeugdervaringen een blijvende impact kunnen hebben.

Social Bite runt sociale enterprise-cafťs in Schotland en distribueert eten en warme dranken aan mensen
die dakloos zijn. De organisatie heeft ook medewerkers in dienst die zelf dakloosheid hebben ervaren.

De Hertogin heeft haar UK-brede mijlpaalonderzoek '5 Big Questions on the Under 5s' meegenomen
naar Noord-Ierland en Schotland, na bezoeken aan Birmingham, Cardiff, Woking en Londen vorige maand.

Over de 5 Big Questions-enquÍte zei de Hertogin:

"Ik wilde rechtstreeks van mensen in het Verenigd Koninkrijk horen en het is geweldig om met mensen in
Schotland, Noord-Ierland, Wales en in heel Engeland over hun ervaringen te kunnen praten.

Ik wil de 200.000 mensen bedanken die het hebben ingevuld omdat elke reactie ons zal helpen
laten zien wat de maatschappij echt denkt over het verhogen van de volgende generatie.

Ik ben opgewonden om nog meer mensen te horen voordat het op 21 februari sluit".

De 5 Big Questions-enquÍte duurt slechts 5 minuten - en is bedoeld om een nationaal gesprek over de eerste jaren op gang te brengen.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Hertogin Catherine te gast in podcast, 15 februari 2020


De Hertogin van Cambridge heeft zich bij Giovanna Fletcher gevoegd voor een aflevering van de podcast
ĎHappy Mum, Happy Babyí om te praten over haar historische 5 Big Questions-enquÍte.

In de speciale aflevering van 'Happy Mum, Happy Baby', uitgebracht op zaterdag 15 februari 2020 op Spotify, Apple Podcasts en
Google Podcasts bespreken de Hertogin en Giovanna het belang van de beginjaren, hun gedeelde ervaringen als moeders voor drie kinderen.
In deze aflevering van Early Years bespreekt de Hertogin ook haar '5 Big Questions on the Under Fives' - een snelle, online enquÍte die tot doel heeft een
nationaal gesprek op gang te brengen over de vroege jaren dat uiteindelijk zal bijdragen tot positieve, blijvende verandering voor de komende generaties.

Giovanna's ĎHappy Mum, Happy Babyí podcast - een serie openhartige en warme gesprekken met mama's en papa's die
alle aspecten van het ouderschap behandelen, van het aanpakken van eenzaamheid tot het alleenstaand zijn.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/MrsGiFletcher

Vanwege de podcast gaf Kensington Royal een prachtige foto vrij van Prinses Charlotte waarover Catherine in de podcast vertelt.
"Ik heb deze ene foto van Charlotte die aan een Engelse Blue Bell ruikt, en echt voor mij zijn dit soort momenten zo belangrijk voor mij als ouder.
Ik probeer elke dag zulke momenten in te brengen, zelfs als ze klein zijn of zelfs als ik geen tijd heb."

Bluebell (Hyacinthoides non-scripta): Deze inheemse soort, ook bekend als de wilde hyacint, geeft de voorkeur aan bossen,
maar is ook te vinden op hagen en zeekliffen. De diep violetblauwe bloemen van de inheemse Bluebell hebben een sterke,
zoete geur en de bloemstelen hangen of knikken duidelijk naar ťťn kant.


Foto: The Duchess of Cambridge / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Hertogin Catherine bedankt iedereen voor het invullen van de enquÍte, 22 februari 2020


Bedankt voor de geweldige reactie op de 5 Big Questions on the Under Fives-enquÍte van de Hertogin van Cambridge!
Je hebt geholpen bij het starten van essentiŽle gesprekken over het belang van de vroege kinderjaren.

De bevindingen zullen een vitale informatiebron zijn voor de sector van de vroege jaren, waardoor het de publieke perceptie
van het belang van de vroege jaren en de ervaringen uit de eerste hand van ouders, gezinnen en verzorgers beter kan begrijpen.

De enquÍte is nu gesloten en we kijken ernaar uit om onze bevindingen de komende maanden met u te delen.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Prins William bezoekt Welsh Rugby Union match, 22 februari 2020


Op 22 februari 2020 woonde de Hertog van Cambridge, beschermheer van Welsh Rugby Union, de WelshRugbyUnion en FranceRugby 6 Nations-wedstrijd
bij in het Principality Stadium in Cardiff. Voor de wedstrijd ontmoette de Hertog geblesseerde spelers die worden ondersteund door de
Welsh Rugby Charitable Trust. Het goede doel helpt degenen die zwaargewond zijn geraakt tijdens het spelen van rugby in Wales.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Prins William en Hertogin Catherine bezoeken een speciale uitvoering van Dear Evan Hansen, 25 februari 2020


De Hertog en Hertogin van Cambridge woonden een speciale uitvoering bij van Dear Evan Hansen West End, gehouden ter ondersteuning van de Royal Foundation.
De musical Dear Evan Hansen West End is gecrediteerd voor het helpen van belangrijke gesprekken over mentale gezondheid tussen ouders en tieners.

De kwestie van geestelijke gezondheid is een hoofdprioriteit voor de Royal Foundation die werkt
aan het stigma en meer mensen aanmoedigt om openlijk over hun geestelijke gezondheid te praten.

Give Us A Shout Insta, een gratis en vertrouwelijke 24/7 Britse sms-hulplijn die mensen in crisis ondersteunt en is ontwikkeld door The Royal Foundation,
is een van de vier non-profitpartners van de show die middelen voor de geestelijke gezondheidszorg biedt aan publiek en daarbuiten.


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Je bent niet de enige - het verhaal van Dear Evan Hansen draait om het tijdige en tijdloze verhaal van Evan,
een jongen die moeite heeft om contact te maken in onze hyperverbonden wereld.

De bekroonde musical is gecrediteerd met het helpen om belangrijke gesprekken over mentale gezondheid tussen ouders
en tieners te starten - deze kwestie van mentale gezondheid is een topprioriteit voor de Royal Foundation.

Hertogin Catherine bezoekt een speciaal Team Sports Aid event, 26 februari 2020


Sprinttraining met jonge para-sportersprinter Emmanuel Oyinbo-Coker - op 26 februari 2020 nam de Hertogin van Cambridge deel aan een
speciaal Team SportsAid-evenement gewijd aan het vieren van de rol die ouders en verzorgers spelen in het sportieve succes van hun kind.

SportsAid, waar de Hertogin sinds 2013 beschermvrouwe van is, helpt jonge Britse sporters die ernaar
streven de volgende Olympische, Paralympische, Commonwealth en Wereldkampioenen van het land te worden.

Het goede doel ondersteunt elk jaar meer dan 1.000 atleten, de overgrote meerderheid van 12 tot 18 jaar,
door financieel bij te dragen aan training- en wedstrijdkosten.

Deze dag voegde de Hertogin zich bij jonge atleten die deelnamen aan een reeks atletiekactiviteiten, voordat ze ouders en
verzorgers van SportsAid-atleten ontmoetten, vroeger en nu, om te horen over hun ervaringen, de uitdagingen waarmee ze
worden geconfronteerd en over de impact van de ondersteuning die ze hebben ontvangen van het goede doel.


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Prins William bezoekt The Beacon, 26 februari 2020


De Hertog van Cambridge bezocht The Beacon, een dagcentrum dat daklozen en kwetsbaren in Mansfield ondersteunt.
Het Beacon Project begon in 2001 in de St. Johns Church, Mansfield, toen vijf daklozen de kerk binnenkwamen voor thee en toast.
Ze hebben nu een speciaal gebouw en dienen en verzorgen tot vijftig mensen op een regelmatige basis, wat een gastvrije en veilige
plek biedt waar mensen in nood een warme maaltijd, schone kleren en toegang tot badkamerfaciliteiten kunnen krijgen.

Eerder bezocht de Hertog Tarmac, de toonaangevende onderneming in duurzame bouwmaterialen en bouwoplossingen.
Daar ontmoette hij de jonge leerlingen van het bedrijf om meer te weten te komen over hun rollen en ambities,
voordat ze hun nieuwe National Skills and Safety Park officieel openden.


Foto: PA/Rota / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA/Rota / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA/Rota / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA/Rota / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog en Hertogin van Cambridge bezoeken Ierland


De Hertog en Hertogin van Cambridge zullen een officieel bezoek brengen aan Ierland tussen dinsdag 3 maart 2020
en donderdag 5 maart 2020, op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest.

De Hertog en Hertogin van Cambridge hebben Ierland bezocht tijdens een driedaagse tour; met haltes in County Meath, County Kildare en Galway.
Hun reis benadrukte de vele sterke banden tussen het VK en Ierland; specifiek voortbouwend op het thema van herinnering en verzoening.
Hare Majesteit, de koningin, bezocht het land voor het laatst in 2011 met haar man, de Hertog van Edinburgh.
Tijdens hun tour ontmoetten de Hertog en Hertogin een breed scala aan mensen, waaronder kinderen en jongeren,
mensen die werkzaam zijn in de creatieve kunsten, het bedrijfsleven en de liefdadigheidssector.

Dinsdag 3 maart 2020: De Hertog en Hertogin van Cambridge werden formeel verwelkomd door president Michael Higgins bij het begin van hun bezoek.


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Na het warme welkom van president en mevrouw Higgins en natuurlijk hun Berner Sennenhonden Brod en Sioda, de Hertog en Hertogin
legden een krans in de Garden of Remembrance - een plaats van reflectie gewijd aan degenen die hun leven gaven voor de Ierse
onafhankelijkheid, voordat ze Taoiseach Leo Varadkar opriepen.


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

In de regeringsgebouwen in Dublin hielden de Hertog en Hertogin van Cambridge een officiŽle ontmoeting met Taoiseach Leo Varadkar.


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

In Guinness Storehouse Gravity Bar ontmoetten de Hertog en Hertogin van Cambridge Ierse mensen uit de creatieve sector,
sport, bedrijfsleven en liefdadigheidssector. Tijdens de speciale receptie van de avond zei de Hertog:

"Door naar het Guinness Storehouse te komen, volgen we de voetsporen van mijn grootmoeder, die hier in 2011 werd getoond hoe de perfecte pint te schenken.
Dames en heren, laat me je vertellen dat ik niet vaak zie dat ik de Koningin volg naar een pub! Maar ik kijk er naar uit om de theorie dat Guinness in
Ierland nog beter smaakt dan in het buitenland zelf te testen!


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Als onderdeel van hun bezoek aan Ierland leerden de Hertog en Hertogin over lokale organisaties die werken aan de ondersteuning
en versterking van jongeren, en projecten die kansen bieden om hen te helpen belangrijke levensvaardigheden te ontwikkelen.

De Hertog en Hertogin hoorden ook over de instandhoudingsinitiatieven en inspanningen van Ierland
om het milieu te beschermen, met een speciale focus op duurzame landbouw en behoud van de zee.


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Woendag 4 maart 2020:

De Hertog en Hertogin brachten een bezoek aan Jigsaw, een liefdadigheidsinstelling voor geestelijke gezondheid
die jonge mensen van vitaal belang biedt in een reeks van ťťn-op-ťťn-, gemeenschaps-, school- en online-diensten.

Geestelijke gezondheidsproblemen zijn de grootste oorzaak van slechte gezondheid bij de jongeren in Ierland.
Jigsaw geeft jongeren in de gemeenschap een plek om naar toe te gaan, wanneer ze ondersteuning zoeken.

Hunne Koninklijke Hoogheden ontmoetten jonge mensen die door het goede doel werden ondersteund om meer te horen over hun ervaringen, voordat
ze een gesprek voerden met campagnevoerders, leraren, ouders en coaches over de impact van Jigsaw's werk in hun respectieve gemeenschappen.


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Savannah House, gerund door sociale rechtvaardigheid liefdadigheidsinstelling Extern, biedt een
veilige ruimte om kwetsbare jongeren en gezinnen te ondersteunen die moeilijke tijden doormaken.

De Hertog en Hertogin van Cambridge voegden zich bij jonge mensen die door het goede doel werden ondersteund voor een reeks activiteiten die hen in
Savannah House helpen uit te rusten met belangrijke levensvaardigheden, zoals budgetteren, maaltijdplanning en vooral ... koken en gezond eten!


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog en Hertogin hoorden meer over het baanbrekende onderzoek van Teagasc Research Farm om duurzame landbouw in heel
Ierland te bevorderen, waar ze met een groep boeren spraken die het onderzoek naar hun eigen praktijken hebben geÔmplementeerd.

Hunne Koninklijke Hoogheden ontmoetten vervolgens een groep basisschoolkinderen die de Teagasc-boerderij bezochten
en namen deel aan een sessie terwijl ze meer te weten kwamen over het milieu, voeding en voedselproductie.


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Tijdens de spectaculaire Howth Cliff kwamen de Hertog en Hertogin samen met vertegenwoordigers van het Marine Institute praten over
hun innovatieve werk in Ierland - en ontmoetten ze kinderen die deelnamen aan de Ocean Superhero Poster-wedstrijd van het Instituut!


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog en Hertogin van Cambridge woonden een receptie bij in het centrum van Dublin, georganiseerd door Tanaiste Simon Coveney.

De Hertog zei deze avond: "Ik ben ervan overtuigd dat vriendschap, begrip en een gedeelde visie voor een vreedzame en
welvarende toekomst ervoor zullen zorgen dat de unieke en waardevolle band tussen onze mensen niet wordt verbroken.
Mijn familie is vastbesloten om onze rol te blijven spelen in het beschermen, behouden en versterken van die band."


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Donderdag 5 maart 2020:

De Hertog en Hertogin van Cambridge namen deel aan een speciaal evenement in Tribeton ter gelegenheid
van Galway 2020, omdat het de Europese Culturele Hoofdstad organiseert namens Ierland.

Dit jaar organiseert Galway 2020 de Europese Culturele Hoofdstad namens Ierland - een showcase van evenementen die de rijkdom
en diversiteit van de Ierse cultuur benadrukken, en de trotse geschiedenis van het land van artistieke inspanningen.


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

In de traditionele Ierse Tig Coili-pub praatten de Hertog en Hertogin met lokale Galwegians die zich vrijwillig inzetten
om de stad en haar bevolking te promoten, voordat ze leden van het publiek ontmoetten die zich op King Street hadden verzameld.


Foto: Kensington Palace/ https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertog en Hertogin van Cambridge woonden een speciaal evenement bij in Tribeton met verschillende Galway 2020-acts,
waaronder Livefeed, Hoops en het Galway Community Circus, en ontmoetten artiesten, jongeren en vrijwilligers.

Ga op Gaelic Football skgaa in Galway! De officiŽle GAA heeft meer dan 2.200 clubs in alle 32 graafschappen van Ierland.
Elke zomer trekken de inter-county All-Ireland Championships in hurling en football de aandacht van het Ierse publiek en
wonen ongeveer 1,5 miljoen mensen de GAA Championships van mei tot september bij.


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Bedankt aan alle geweldige mensen die we in Ierland hebben ontmoet! Bekijk hieronder enkele van de mooie brieven die we hebben
ontvangen tijdens RoyalVisitIreland, bedankt aan iedereen die de tijd heeft genomen om te schrijven naar de Hertog en Hertogin.


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace/ https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Commonwealth Day 2020, 9 maart 2020


De Koningin werd op 9 maart 2020 vergezeld door leden van de koninklijke familie voor de jaarlijkse Commonwealth Day Service in Westminster Abbey.
De jaarlijkse dienst is een viering van de 54 lidstaten: hun verschillen, hun gemeenschappelijke grond, wat ze samen hebben bereikt
en wat ze in de toekomst hopen te bereiken.

De Koningin is hoofd van het Gemenebest sinds ze toetrad tot de troon in 1952, maar beloofde
haar leven ten dienste van de burgers van het Gemenebest, jaren voordat ze koningin werd.

De organisatie is veel verder gegroeid dan het oorspronkelijke lidmaatschap van acht landen in 1949.

De dienst - altijd gehouden in de prachtige omgeving van Westminster Abbey - bestaat uit traditionele hymnes en lezingen
naast nationale zang- en dansvoorstellingen en modernere acts. Vaak komen artiesten en sprekers uit landen van het Gemenebest
of zijn ze in het Verenigd Koninkrijk opgegroeid met het erfgoed van het Gemenebest.

Zwaargewicht kampioen Anthony Joshua sprak over de gelukkige mix van culturen die het Gemenebest kan vertegenwoordigen.

Hare Majesteit - die aanwezig was in haar rol als Hoofd van het Gemenebest - werd vergezeld door andere leden van de Koninklijke Familie.

De Koningin wordt in haar werk ondersteund door werkende leden van de koninklijke familie die vaak naar de verste uithoeken
van het Gemenebest reizen om projecten in actie te zien. Naties werken voortdurend samen aan een grote verscheidenheid aan
projecten, van gendergelijkheid tot het milieu, de scheepvaart tot vermijdbare blindheid.

De Koningin's 2020 Commonwealth Day Message benadrukte het idee om de vele verschillen van de Commonwealth-landen als voordeel te gebruiken:

Bij gelegenheden van het Gemenebest is het altijd inspirerend om te worden herinnerd aan de diversiteit van de mensen en landen die deel uitmaken
van onze wereldwijde familie. We zijn bewust gemaakt van de vele associaties en invloeden die samenkomen via de Commonwealth-verbinding, waardoor
we ons een gemeenschappelijke toekomst kunnen voorstellen en kunnen realiseren.

Dit is met name opvallend wanneer we mensen uit grote en kleine landen zien verzamelen voor de Commonwealth Games, voor vergaderingen van
Commonwealth-regeringen en op Commonwealth Day. Een dergelijke mix van tradities dient ons sterker te maken, individueel en collectief,
door de ingrediŽnten te leveren die nodig zijn voor sociale, politieke en economische veerkracht.

Gedurende mijn hele leven heb ik de gelegenheid gehad om te zien en te horen hoe lidmaatschap van de Commonwealth-familie zoveel
betekent voor mensen die in alle delen van de wereld wonen, vaak op plaatsen die vrij afgelegen zijn. Dankzij de vooruitgang op het
gebied van technologie en moderne media zijn nu veel meer mensen getuige en geniet - met opmerkelijke directheid - van deze ervaring
van de Commonwealth-connectie, op gebieden zoals onderwijs, medicijnen en natuurbehoud.

Met het oog op de toekomst betekent deze connectiviteit dat we ons er ook, misschien als nooit tevoren, van bewust zijn dat onze keuzes en acties
overal waar we wonen van invloed zijn op het welzijn van mensen en gemeenschappen die ver weg wonen en in zeer verschillende omstandigheden. Voor
velen wekt dit bewustzijn de wens om de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet met meer zorg te gebruiken, en het is bemoedigend om te zien hoe de
landen van het Gemenebest nieuwe manieren blijven ontwikkelen om samen te werken om welvaart te bereiken en tegelijkertijd onze planeet te beschermen.

Als leden van deze zeer speciale gemeenschap hoop ik op deze Gemenebestdag dat de mensen en landen van het Gemenebest geÔnspireerd zullen worden
door alles wat we delen, en met nieuwe vastberadenheid verder gaan om de invloed van het Gemenebest in onze wereld ten goede te vergroten.

ELIZABETH R


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Deze dag woonden de Hertog en Hertogin van Sussex op Commonwealth Day de jaarlijkse Commonwealth Service
bij Westminster Abbey bij, naast Hare Majesteit de Koningin en leden van de Koninklijke Familie.

Het Gemenebest is een wereldwijd netwerk van 54 landen, die samenwerken in de richting van gedeelde economische, ecologische, sociale en
democratische doelen, en de Service probeert vandaag de aandacht te vestigen op de enorme gemeenschap die elke geografische regio, religie
en cultuur omspant en diversiteit onder de bevolking van 2,4 miljard mensen, waarvan 60 procent jonger dan 30 jaar oud is.

Als voorzitter en vice-voorzitter van de Queens Commonwealth Trust zijn de Hertog en Hertogin van Sussex gepassioneerde
pleitbezorgers van het Gemenebest, dat al vele jaren nauw samenwerkt met de volgende generatie leiders van het Gemenebest.

Het thema van het Gemenebest voor 2020 is ĎLeveren van een gemeenschappelijke toekomst: verbinden, innoveren, transformerení,
met de nadruk op jeugd, milieu, handel, bestuur en ICT (informatie- en communicatietechnologie) en innovatie.

Van werken aan het beschermen van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde en het behouden van de planeet voor de komende generaties,
tot het verdedigen van eerlijke handel en het in staat stellen van de jeugd van vandaag om de gemeenschappen van morgen te transformeren,
de Service viert de voortdurende toewijding van het Gemenebest aan het leveren van een vreedzaam, welvarende en duurzamere toekomst voor iedereen.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Na meer dan 70 jaar van zijn bestaan is het Gemenebest een opmerkelijke organisatie
die vandaag de dag nog steeds een belangrijke motor voor verandering in de wereld is.

Tijdens haar bewind heeft de koningin elk land in het Gemenebest bezocht (met uitzondering van Kameroen, dat in 1995 toetrad en Rwanda,
dat in 2009 toetrad) en veel herhaalbezoeken afgelegd. Een derde van de totale overzeese bezoeken van de Koningin zijn naar Gemenebestlanden.


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/

25 jarig bestaan Place2Be, 9 maart 2020


Op 9 maart 2020 in de avond was de Hertogin van Cambridge, beschermvrouwe van Place2Be sinds 2013, gastvrouw van een
receptie in Buckingham Palace om het ongelooflijke werk van de liefdadigheid van de afgelopen 25 jaar te vieren.

Geen enkel kind of jongere zou alleen met psychische problemen te maken moeten krijgen - en dat was de oprichtingsmissie
van Place2Be, wiens teams in het VK in de geestelijke gezondheidszorg op scholen hebben voorzien.

Tijdens de receptie van vanavond zei The Duchess: "Na veel van je scholen bezocht te hebben, honderden geweldige medewerkers,
kinderen en jongeren ontmoet te hebben, is het hartverwarmend om te zien dat de steun die je geeft zoveel meer is dan alleen
maar aanwezig zijn in een tijd van wanhopige nood."


Foto: Place2Be / https://twitter.com/Place2Be


Foto: Place2Be / https://twitter.com/Place2Be


Foto: Salusbury School / https://twitter.com/SalusburySchool

National Emergencies Trust Hulfond Coronavirus, 18 maart 2020


Waar en wanneer de tegenslag ook toeslaat, de mensen van het VK hebben een uniek vermogen om samen te trekken.

De manier waarop lokale gemeenschappen de getroffenen steunen, toont het beste van onze waarden en menselijke aard.

De wens van het publiek om te helpen in de nasleep van een tragedie moet op de best mogelijke manier
worden beheerd en gekanaliseerd - daarom was de oprichting van de National Emergencies Trust zo belangrijk.

Het NET heeft een oproep gedaan om fondsen te werven om lokale goede doelen te helpen bij het ondersteunen
van mensen die het moeilijk hebben als gevolg van de uitbraak van coronavirus.

https://nationalemergenciestrust.org.uk/coronavirus/

Een bericht van Hare Majesteit de Koningin, 19 maart 2020


Nu Philip en ik vandaag in Windsor aankomen, weten we dat veel individuen en gezinnen in het
Verenigd Koninkrijk en over de hele wereld een periode van grote bezorgdheid en onzekerheid ingaan.

We krijgen allemaal het advies om onze normale routines en regelmatige levenspatronen te veranderen voor het
welzijn van de gemeenschappen waarin we leven en, in het bijzonder, om de meest kwetsbaren daarin te beschermen.

In tijden als deze wordt ik eraan herinnerd dat de geschiedenis van ons land is gevormd door mensen en gemeenschappen die samenkomen
om als ťťn samen te werken, waarbij we onze gezamenlijke inspanningen concentreren met een focus op het gemeenschappelijke doel.

We zijn enorm dankbaar voor de expertise en inzet van onze wetenschappers, artsen en hulpdiensten en openbare diensten; maar nu, meer dan ooit
in ons recente verleden, hebben we allemaal een uiterst belangrijke rol als individu te spelen - vandaag en de komende dagen, weken en maanden.

Velen van ons zullen nieuwe manieren moeten vinden om met elkaar in contact te blijven en ervoor te zorgen dat dierbaren veilig zijn.
Ik weet zeker dat we die uitdaging aankunnen. U kunt er zeker van zijn dat mijn familie en ik klaar staan om onze rol te spelen.

ELIZABETH R


Foto: The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily

De Hertog en Hertogin van Cambridge bezoeken het London Ambulance Centre in Croydon, 19 maart 2020


De Hertog en Hertogin van Cambridge bezochten het London Ambulance Centre in Croydon om medewerkers te ontmoeten
die de NHS 111-oproepen van het publiek hebben ontvangen en bedankten hen voor het essentiŽle werk dat ze doen.

Tijdens het bezoek spraken Hunne Koninklijke Hoogheden met personeelsleden en de algemeen directeur van de
London Ambulance Service, Garrett Emmerson, over hoe zij omgaan met de toenemende vraag naar de NHS 111-dienst.

Ze hoorden ook van wanneer leden van het publiek kunnen helpen de druk op het systeem te verlichten door
online advies te gebruiken dat beschikbaar is op nhs.uk/coronavirus voordat ze contact opnemen met 111.

De London Ambulance Service neemt NHS 111-oproepen aan via haar centra in Croydon en Barking, die momenteel ten minste vijf keer het
normale tarief ontvangen. De London Ambulance Service heeft ook twee 999 controlekamers die bijna 8000 oproepen per dag hebben ontvangen.

"Catherine en ik waren trots om het personeel van NHS 111 te bezoeken, om onze persoonlijke dank, samen met die van mijn grootmoeder
en vader, door te geven aan het personeel dat de klok rond werkte om zorg en advies te geven aan degenen die het het hardst nodig hebben."
- De Hertog van Cambridge


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertog en Hertogin van Cambridge video bellen met goede doelen, 29 maart 2020


Zelfisolatie en sociale afstand nemen kunnen een enorme uitdaging vormen voor onze mentale gezondheid - de Hertog
en Hertogin van Cambridge hebben de afgelopen weken regelmatig contact gehad met organisaties en patronaten om de
problemen waarmee ze in deze moeilijke tijd worden geconfronteerd, te begrijpen.

Vorige week heeft de Hertog gesproken met Paul Farmer, CEO van Mind, en de Hertogin met Catherine Roche, CEO van Place2be.

Public Health England heeft vandaag nieuwe richtlijnen gepubliceerd om mensen te helpen tijdens de COVID-19-uitbraak en heeft haar wereldwijd
toonaangevende Every Mind Matters-platform bijgewerkt, met specifiek advies over het behoud van een goed mentaal welzijn tijdens de uitbraak.

Over de nieuwe begeleiding gesproken, zeiden de Hertog en Hertogin:

"Het is geweldig om te zien dat de geestelijke gezondheidssector samenwerkt met de NHS om mensen te helpen hun mentale welzijn op peil te houden."

"Door samen te trekken en elke dag simpele stappen te zetten, kunnen we allemaal beter voorbereid zijn op de komende tijd."

"De regering heeft ook een subsidie aangekondigd voor Mind Charity om hun diensten te helpen
financieren voor mensen die in deze periode worstelen met hun mentale welzijn."


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Gelukkig Pasen, 12 april 2020


Ik wens jullie allemaal een veilig en gelukkig Pasen!


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Every Mind Matters, 17 april 2020


Nu, meer dan ooit, is Every Mind Matters.

Er zijn dingen die we allemaal kunnen doen om te zorgen voor ons mentale welzijn in deze uitdagende tijd.
Bezoek http://everymindmatters.co.uk voor meer informatie en creŽer vandaag nog uw 'Mind Plan'.

We wilden ook eenvoudige tips en adviezen met u delen om u te helpen:
1. Dagelijkse routines en doelen stellen - zelfs kleine kunnen helpen met structuur
2. Zorg voor je lichaam; probeer gezond te eten, water te drinken en regelmatig te sporten
3. Probeer een regelmatig slaappatroon aan te houden
4. Doe dingen die je leuk vindt of probeer iets nieuws te leren
5. Blijf in contact met vrienden en familie via telefoon- en videogesprekken of sociale media;
6. Praat over uw zorgen met iemand die u vertrouwt of probeer een hulplijn
7. Erken moeilijke gevoelens en probeer nutteloze gedachten te beheersen
8. Probeer tijd te vinden om te ontspannen en probeer eenvoudige ontspanningstechnieken
9. Houd je geest actief. Lees, schrijf, speel spelletjes, doe kruiswoordpuzzels, tekenen, koken en schilderen

Toespraak van Koningin Elizabeth over het Coronavirus aan het VK en het Gemenebest, 5 april 2020Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily

Ik spreek tot u in een tijd die naar ik weet een steeds uitdagender wordt. Een tijd van ontwrichting in het leven van ons land: een ontwrichting
die bij sommigen verdriet heeft veroorzaakt, bij velen financiŽle moeilijkheden en enorme veranderingen in het dagelijkse leven van ons allemaal.

Ik wil iedereen in de frontlinie van de NHS bedanken, evenals zorgverleners en degenen die essentiŽle rollen vervullen, die hun dagelijkse taken
buiten het huis onbaatzuchtig voortzetten om ons allemaal te steunen. Ik weet zeker dat de natie zich bij mij zal voegen om u te verzekeren dat
wat u doet gewaardeerd wordt en dat elk uur van uw harde werk ons dichter bij een terugkeer naar meer normale tijden brengt.

Ik wil ook degenen onder u bedanken die thuis blijven en zo de kwetsbaren helpen beschermen en veel gezinnen de pijn besparen die al is gevoeld door degenen
die dierbaren hebben verloren. Samen pakken we deze ziekte aan en ik wil u verzekeren dat als we eensgezind en vastberaden blijven, we die zullen overwinnen.

Ik hoop dat iedereen de komende jaren trots kan zijn op de manier waarop ze op deze uitdaging hebben gereageerd. En degenen die na ons komen, zullen zeggen
dat de Britten van deze generatie net zo sterk waren als alle anderen. Dat de kenmerken van zelfdiscipline, van rustige, goedgehumeurde vastberadenheid en
van medegevoel nog steeds dit land kenmerken. De trots op wie we zijn, maakt geen deel uit van ons verleden, het bepaalt ons heden en onze toekomst.

De momenten waarop het Verenigd Koninkrijk is samengekomen om zijn zorg te prijzen en essentiŽle werknemers zullen worden
herinnerd als een uitdrukking van onze nationale geest; en het symbool zal de door kinderen getekende regenbogen zijn.

In het hele Gemenebest en over de hele wereld hebben we hartverwarmende verhalen gezien van mensen die samenkomen om anderen te helpen, of het nu
gaat om het bezorgen van voedselpakketten en medicijnen, het controleren van buren of het omzetten van bedrijven om de hulpverlening te helpen.

En hoewel zelfisolatie soms moeilijk kan zijn, ontdekken veel mensen van alle geloofsovertuigingen, en van geen
enkele, dat het een gelegenheid biedt om te vertragen, te pauzeren en te reflecteren, in gebed of meditatie.

Het doet me denken aan de allereerste uitzending die ik in 1940 maakte, geholpen door mijn zus. Wij, als kinderen, spraken vanaf hier in Windsor met
kinderen die uit hun huis waren geŽvacueerd en voor hun eigen veiligheid waren weggestuurd. Tegenwoordig zullen velen opnieuw een pijnlijk gevoel van
scheiding van hun dierbaren voelen. Maar nu, net als toen, weten we diep van binnen dat dit het juiste is om te doen.

Hoewel we eerder met uitdagingen te maken hebben gehad, is deze anders. Deze keer sluiten we ons aan bij alle naties over de
hele wereld in een gezamenlijke inspanning, gebruikmakend van de grote vooruitgang van de wetenschap en ons instinctieve
mededogen om te genezen. We zullen slagen - en dat succes zal aan ieder van ons toebehoren.

We moeten troosten dat, hoewel we misschien nog meer te verduren hebben, betere dagen zullen terugkeren:
we zullen weer bij onze vrienden zijn; we zullen weer bij onze familie zijn; we zullen elkaar weer ontmoeten.

Maar voor nu stuur ik jullie allemaal mijn dank en hartelijke groeten.Our Frontline, 22 april 2020


Vandaag zijn MindCharity, SamaritansCharity, GiveUsAShoutInsta, Hospice UK en The Royal Foundation
samengekomen om 24 uur per dag mentale ondersteuning te bieden aan eerstelijnswerkers.

Elk van deze organisaties zal expertise leveren op hun relatieve gebied, om de buitengewone mensen in de frontlinie
te ondersteunen die reageren op COVID-19 in het VK, en de geestelijke gezondheidssector te ondersteunen bij het
reageren op de onmiddellijke en langdurige gevolgen van de geestelijke gezondheid van de pandemie.

Dus wat betekent dit?

Dit betekent dat getrainde vrijwilligers aanwezig zullen zijn, per telefoon of sms, evenals speciaal ontwikkelde online
bronnen, toolkits en advies om de geestelijke gezondheid van de frontlinie in deze uitdagende tijd te ondersteunen.

Bezoek Instagram/Twitter: OurFrontlineUk voor meer informatie over Our Frontline.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Hold, 7 mei 2020


Op 7 mei 2020 lanceert The Duchess of Cambridge een community-fotografieproject onder leiding van jou!

In samenwerking met de National Portrait Gallery vragen we je om de geest, de stemming, de hoop, de angsten en de
gevoelens van het VK vast te leggen terwijl we doorgaan met het bestrijden van de uitbraak van het Coronavirus.

Volledig gratis en open voor alle leeftijden en capaciteiten, zal Hold Still een momentopname van het VK op dit moment vastleggen en een portret
van lockdown creŽren dat veerkracht en moed, humor en verdriet, creativiteit en vriendelijkheid en menselijke tragedie en hoop weerspiegelt.

Honderd portretten op de shortlist zullen te zien zijn in een galerie zonder muren - een
unieke digitale tentoonstelling die in augustus voor iedereen toegankelijk is.

De afbeeldingen kunnen worden vastgelegd op telefoons of camera's en elk beeld wordt beoordeeld op de emotie
en ervaring die het overbrengt in plaats van op de fotografische kwaliteit of technische expertise.

Stuur uw foto's via de link https://www.npg.org.uk/hold-still/ en deel uw portretten op Instagram door tagging
KensingtonRoyal en HoldStill2020 met een kans om te worden vermeld op ons kanaal gedurende het hele project.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Een toespraak van Hare Majesteit de Koningin op de 75ste verjaardag van VE Day, 8 mei 2020
Ik spreek u vandaag op hetzelfde uur als mijn vader, precies 75 jaar geleden. Zijn boodschap was toen een eerbetoon aan de mannen
en vrouwen in binnen- en buitenland die zoveel hadden opgeofferd in navolging van wat hij terecht een 'grote bevrijding' noemde.

De oorlog was een totale oorlog geweest; het had iedereen getroffen en niemand was immuun voor de impact ervan. Of het nu
de mannen en vrouwen zijn die zijn geroepen om te dienen; families van elkaar gescheiden; of mensen vroegen om nieuwe rollen
en vaardigheden op zich te nemen om de oorlogsinspanning te ondersteunen, ze hadden allemaal een rol te spelen. In het begin
leken de vooruitzichten somber, het einde ver weg, de uitkomst onzeker. Maar we bleven geloven dat de oorzaak juist was - en
dit geloof, zoals mijn vader in zijn uitzending opmerkte, heeft ons doorgezet.

Nooit opgeven, nooit wanhopen - dat was de boodschap van VE Day. Ik herinner me levendig de jubelende scŤnes die mijn zus en ik met
onze ouders en Winston Churchill vanaf het balkon van Buckingham Palace nog zagen. Het gevoel van vreugde bij de menigte die zich
buiten en in het hele land verzamelde, was diep, hoewel we wisten dat er nog meer opoffering zou zijn terwijl we de overwinning in
Europa vierden. Het duurde tot augustus voordat de gevechten in het Verre Oosten ophielden en de oorlog eindelijk eindigde.

Veel mensen hebben hun leven gegeven in dat vreselijke conflict. Ze vochten zodat we in vrede konden leven, in
binnen- en buitenland. Ze stierven zodat we als vrije mensen konden leven in een wereld van vrije naties.
Ze riskeerden iedereen zodat onze families en buurten veilig konden zijn. We moeten en zullen ze onthouden.

Terwijl ik nu nadenk over de woorden van mijn vader en de vreugdevolle vieringen, die sommigen van ons uit de eerste hand hebben
meegemaakt, ben ik dankbaar voor de kracht en moed die het Verenigd Koninkrijk, het Gemenebest en al onze bondgenoten hebben getoond.

De oorlogstijdgeneratie wist dat de beste manier om degenen die niet terugkwamen uit de oorlog te eren, ervoor te zorgen
dat het niet opnieuw zou gebeuren. Het grootste eerbetoon aan hun offer is dat landen die ooit gezworen vijanden waren,
nu vrienden zijn en zij aan zij werken voor de vrede, gezondheid en welvaart van ons allemaal.

Vandaag lijkt het misschien moeilijk dat we dit speciale jubileum niet kunnen markeren zoals we zouden willen. In plaats daarvan
herinneren we ons van onze huizen en onze drempels. Maar onze straten zijn niet leeg; ze zijn gevuld met de liefde en de zorg die
we voor elkaar hebben. En als ik vandaag naar ons land kijk en zie wat we bereid zijn te doen om elkaar te beschermen en te steunen,
zeg ik met trots dat we nog steeds een natie zijn die dappere soldaten, matrozen en piloten zouden erkennen en bewonderen.

Ik stuur jullie allemaal mijn allerbeste groeten.

Trooping the Colour 2020


De Koningin viert elk jaar twee verjaardagen: Hare Majesteit is geboren op 21 april, maar we markeren haar officiŽle
verjaardag op de tweede zaterdag in juni, een traditie die meer dan 270 jaar geleden is begonnen door Koning George II.

Doorgaans wordt de officiŽle verjaardag van de soeverein gemarkeerd met een parade genaamd Trooping of the Color.
Dit jaar, op 13 juni 2020, voor het eerst sinds 1955, vond Trooping of the Colour niet plaats in zijn traditionele vorm vanwege de coronapandemie.

In plaats daarvan voerden de Welsh Guards een pared back-ceremonie uit voor Koningin Elizabeth, met muziek van de Band of The Household Division.

Hare Majesteit, de kolonel-in-Chief van het bataljon, nam tijdens de ceremonie de Royal Salute en keek naar een reeks militaire oefeningen.


Foto: The British Monarchy / Koning George VI en Prinses Elizabeth bij Trooping the Colour in 1947.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: Press Association / Ministry of Defence / The British Monarchy


Foto: Press Association / Ministry of Defence / The British Monarchy


Foto: Press Association / Ministry of Defence / The British Monarchy


Foto: Press Association / Ministry of Defence / The British Monarchy


Foto: Press Association / Ministry of Defence / Kensington Palace


Foto: Press Association / Ministry of Defence / Kensington Palace


Foto: Press Association / Ministry of Defence / Kensington Palace


Foto: Press Association / Ministry of Defence / Kensington Palace


Foto: Press Association / Ministry of Defence / Kensington Palace

Leden van de koninklijke familie bedanken sleutelwerkers in de frontlinie van de coronaviruspandemie


Op 16 juni 2020 ontmoetten leden van de koninklijke familie sleutelwerkers die hun werk hebben verricht in de frontlinie van de Coronavirus-pandemie.

De Prins van Wales en de hertogin van Cornwall bezochten vanmorgen het Gloucestershire Royal Hospital
en bedankten de medewerkers die de hele pandemie in het ziekenhuis hebben gewerkt.

Hune Koninklijke Hoogheden spraken met een scala aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg,
waaronder clinici, vrijwilligers, junior artsen en leden van het binnenlandse team.

Tijdens het sociaal afstandelijke bezoek zei de Hertogin: "Er gaat niets boven het in staat zijn om de NHS-staf
face-to-face te bedanken, zelfs als de choreografie een beetje anders is! Ze zijn Groot-BrittanniŽ op zijn best."
De Prins prees ook de "geweldige samenwerking" van alle betrokkenen.


Foto: Press Association / Clarence House


Foto: Press Association / Clarence House


Foto: Press Association / Clarence House


Foto: Press Association / Clarence House

Ondertussen werd de Hertog van Cambridge verwelkomd op Kings Lynn Ambulance Station in het Queen Elizabeth Hospital,
waar hij van het personeel hoorde over hun ervaringen in de afgelopen maanden in reactie op de COVID-19-uitbraak.

De Hertog hoorde van de bemanning over hun impact op de geestelijke gezondheid en het welzijn, de steun die ze
hebben gekregen van leden van het publiek en lokale bedrijven, evenals hulp van vrijwilligersnetwerken.

De England Ambulance Service Trust biedt 24 uur per dag ongeval- en noodhulpdiensten aan 6,2 miljoen mensen in het oosten van Engeland, die meer dan
130 locaties exploiteren en nauw samenwerken met andere Blue Lights-partners om ervoor te zorgen dat elke patiŽnt de best mogelijke zorg krijgt.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

De Princess Royal, kolonel-in-Chief, Royal Logistics Corps, bezocht de Hertog van Gloucester Barracks, waar ze personeel
ontmoette dat hun rol heeft gespeeld in de reactie van het Britse leger op de pandemie. Het personeel van het Royal Logistics
Corps heeft de afgelopen maanden ondersteuning geboden aan regionale testlocaties, heeft samengewerkt met de NHS en aannemers
om de nieuwe Nightingale-ziekenhuizen te leveren en trad op als ambulancechauffeurs.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Prins William en Hertogin Catherine bezoeken twee bedrijven


Terwijl niet-essentiŽle winkels in delen van het VK weer opengaan, hebben de Hertog en Hertogin van Cambridge twee onafhankelijke
bedrijven bezocht op 19 juni 2020 om te horen hoe ze getroffen zijn door het coronavirus en hoe ze terugkeren naar een nieuw normaal.

De Hertog van Cambridge bezocht Smiths the Bakers, die al 50 jaar Kings Lynn dienen, terwijl de Hertogin van Cambridge
Fakenham Garden Centre bezocht, waar ze de eigenaren van het centrum ontmoette, voordat ze met de medewerkers sprak.

De bezoeken van de Hertog en Hertogin van Cambridge komen als Hare Majesteit de Koningin, beschermvrouwe van de Britse
Kamers van Koophandel, een ondersteuningsboodschap verzonden heeft naar de zakengemeenschappen terwijl ze blijven heropenen.

Een bericht van Hare Majesteit de Koningin aan de Britse Kamers van Koophandel:

Aangezien veel organisaties in het hele land heropenen, stuur ik mijn allerbeste wensen en steun
aan zakelijke gemeenschappen in het hele Verenigd Koninkrijk, het Gemenebest en over de hele wereld.

In een tijd van grote moeilijkheden voor velen, is het hartverwarmend om de maatschappelijke respons en vrijgevigheid van zoveel
bedrijven, klein en groot, te zien op de uitdagingen, of ze nu de gezondheidssector of kwetsbare gemeenschappen ondersteunen.

Als beschermvrouwe van de Britse Kamers van Koophandel, ben ik erg trots om de bijdrage te zien die
u en uw leden leveren om bedrijven te helpen, handel te steunen en gemeenschappen weer op te bouwen.

Ik wens alle bedrijven veel succes bij hun inspanningen in de komende weken en maanden.

Elizabeth R.


Foto: Press Association / Kensington Palace


Foto: Press Association / Kensington Palace


Foto: Press Association / Kensington Palace


Foto: Press Association / Kensington Palace


Foto: Press Association / Kensington Palace


Foto: Press Association / Kensington Palace

Prins William informeert zich over COVID-19-vaccins


Praten over COVID-19-vaccins, de Hertog van Cambridge heeft op 24 juni 2020 de Oxford Vaccine Group bezocht om
meer te weten te komen over de vooruitgang die is geboekt bij de bescherming van mensen tegen coronavirus.

Onderzoekers uit Oxford hebben een vaccin ontwikkeld met klinische proeven die momenteel
lopen om vast te stellen of het vaccin immuniteit bij de mens genereert.

Op 23 juni 2020 voegde de Hertog zich bij de leden van het AstraZeneca-Oxford partnerschap om de
wetenschap en innovatie te horen die de kern vormen van de wereldwijde reactie op de pandemie.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Childrens Hospice Week


Deze Childrens Hospice Week, de Hertogin van Cambridge, beschermvrouwe van East Angliaís Childrenís Hospices sinds 2012,
sloot zich aan bij families om een tuin te planten voor The Nook, een van de speciaal gebouwde hospices van EACH.

Met behulp van planten die ze vorige week tijdens haar bezoek aan Fakenham Garden Centre had gekocht, werkte de Hertogin
samen met EACH vrijwillige tuinman en een gezin om een tuin te planten waar kinderen en gezinnen plezier aan zullen beleven.

Gedurende de hele pandemie bleef EACH zorg verlenen aan het levenseinde, in noodsituaties en bij rouwverwerking.

De Hertogin markeerde het einde van de Children's Hospice Week en ontmoette ook personeel van de
zorg- en facilitaire teams van EACH om hen te bedanken voor het ongelooflijke werk dat ze doen.

Georganiseerd door de Britse liefdadigheidsinstelling Together for Short Lives, viert Children's Hospice Week 2020 belangrijke
fondsen voor de 54 kinderhospices van het VK - bezoek https://www.togetherforshortlives.org.uk/ voor meer informatie.


Foto: Kensington Palace / Press Association


Foto: Kensington Palace / Press Association


Foto: Kensington Palace / Press Association


Foto: Kensington Palace / Press Association


Foto: Kensington Palace / Press Association


Foto: Kensington Palace / Press Association


Foto: Kensington Palace / Press Association


Foto: Kensington Palace

Prins William bezoekt een pub


Terwijl pubs en winkels dit weekend in het VK weer opengaan, kwam Prins William op 3 juli 2020 de lokale pub in Norfolk om het personeel
het beste te wensen en te horen hoe ze hun activiteiten hebben aangepast om hen in staat te stellen terug te keren naar een nieuw normaal.
Ik wens iedereen een veilig weekend.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

72ste verjaardag of de National Health Service


Op 5 juli 2020 markeren we de 72ste verjaardag van de NHS, in een jaar waarin het meer dan ooit nodig was toen de natie reageerde op COVID-19.

Vandaag bezochten de Hertog en Hertogin het Queen Elizabeth Hospital in King's Lynn om het personeel te bedanken voor hun inspanningen
om hun gemeenschap te helpen. Of u nu bestaand personeel bent, voormalige personeelsleden die met pensioen zijn gegaan, vrijwilligers
of sleutelfiguren - wij danken u voor de veerkracht, het doorzettingsvermogen en de hoop dat u ons land heeft getoond.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Tiny Happy People


Zeg hallo tegen Tiny Happy People!

Tiny Happy People is een BBC Education-initiatief dat een reeks gratis digitale bronnen biedt, speciaal ontworpen om ouders
en verzorgers te ondersteunen bij het ontwikkelen van de taal van kinderen vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van vier jaar.

De Hertogin van Cambridge is al een aantal maanden betrokken bij Tiny Happy People, nadat ze afgelopen november het Tiny Happy
People-team had bezocht om deel te nemen aan ontwikkelingssessies en om meer te weten te komen over het productieproces.

Vorige week ontmoette de Hertogin van Cambridge families die betrokken waren bij de oprichting en het testen van Tiny Happy People - en spraken met
hen over de manieren waarop ze de middelen hebben gebruikt en hoe ze de taal en communicatie van hun kinderen als resultaat hebben zien ontwikkelen.

Erkennende het belang van het project voor het ondersteunen van ouders bij het begeleiden van hun kinderen door de eerste levensjaren,
De Royal Foundation van de Hertog en Hertogin van Cambridge zal samenwerken met de BBC terwijl ze zich blijven ontwikkelen en uitrollen.

Stem af op BBC Breakfast Televisie op de ochtend van dinsdag 14 juli om meer te zien van The Duchess of Cambridge en Tiny Happy People!
Zie meer via de volgende website: https://www.bbc.co.uk/tiny-happy-people/duchess-of-cambridge-thp/zbvcydm


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Prins William bezoekt ondersteuningscentrum voor daklozen


De Hertog van Cambridge bezocht op 18 juli 2020 een drop-in ondersteuningscentrum voor daklozen in Peterborough om uit
de eerste hand te zien hoe een partnerschap van vrijwillige, geloofs-, gemeenschaps- en openbare dienstverleningsorganisaties
tijdens de pandemie heeft samengewerkt om mensen die dakloos zijn te ondersteunen. De Hertog hoorde van leden van Peterboroughs
'Safer off the Streets'-partnerschap - inclusief vertegenwoordigers van woningcorporaties - over dit unieke moment om zoveel
mensen te helpen bij de overgang van tijdelijke huisvesting naar huisvesting op langere termijn.

Tijdens het bezoek sprak hij ook met vroegere en huidige klanten van Light Project Peterborough - een lokale liefdadigheidsinstelling
die onderdak en ondersteuning biedt aan daklozen - over hun ervaring met COVID-19 en wat hun hoop voor de toekomst is.

Tijdens de lockdown heeft de Hertog contact gehouden met organisaties in de sector, waaronder The Passage en Centrepoint, om van klanten
te horen over hun ervaringen met isolatie en om het eerstelijnspersoneel van de goede doelen te bedanken voor hun toegewijde service.


Foto: Kirsty Wigglesworth/AP


Foto: Kirsty Wigglesworth/AP


Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

De Royal Foundation van de Hertog en Hertogin van Cambridge kondigt steun aan voor eerstelijnswerkers en de geestelijke gezondheid van het land


De Royal Foundation van de Hertog en Hertogin van Cambridge heeft op 23 juli 2020 bijna 1,8 miljoen pond
toegekend ter ondersteuning van de eerstelijnsgemeenschap en de geestelijke gezondheid van het land, via
een op maat gemaakt fonds dat is opgezet als onderdeel van de reactie van de organisatie op COVID-19.

De subsidies - verleend aan tien vooraanstaande goede doelen in het hart van de geestelijke gezondheid en eerstelijnsondersteuning,
bouwen voort op het werk dat de Royal Foundation van de Hertog en Hertogin van Cambridge de afgelopen maanden al heeft gedaan om
degenen die zich in de frontlinie van de pandemie bevinden in de VK en de sector geestelijke gezondheidszorg.

Eerder deze week spraken de Hertog en Hertogin met vier vertegenwoordigers van organisaties die van het fonds zullen profiteren,
waaronder twee hulpverleners en twee counselors voor geestelijke gezondheidszorg. Ze hoorden van de uitdagingen waarmee organisaties
worden geconfronteerd en hoe ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg nodig zal zijn, zowel voor degenen die aan de frontlinie
werken als voor degenen die essentiŽle ondersteuning bieden aan de natie.

Als resultaat van het COVID-19 Response Fund van The Royal Foundation en in samenwerking met NHS England,
zal individuele rouwtraumabegeleiding van Hospice UK beschikbaar zijn voor alle eerstelijnswerkers.

Bovendien zullen meer dan 250.000 hulpverleners toegang hebben tot peer-to-peer-ondersteuning, training en middelen
voor geestelijke gezondheid uit het Mind's Blue Light-programma voor ondersteuning van de geestelijke gezondheid,
voortbouwend op de ondersteuning die al beschikbaar is van andere bronnen, waaronder werkgevers en Our Frontline.

Om de geestelijke gezondheid van het land te ondersteunen in deze periode, maar ook in de komende maanden en jaren,
zijn subsidies verleend aan liefdadigheidsinstellingen voor geestelijke gezondheidszorg om hun capaciteit voor hulplijnen
en chatdiensten te vergroten om aan de stijgende vraag te voldoen.

Samen zorgen de subsidies uit het COVID-19 Response Fund ervoor dat:
- Alle hulpverleners hebben toegang tot individuele rouwtrauma-counseling van Hospice UK;
- Meer dan 250.000 hulpverleners hebben toegang tot peer-to-peer-ondersteuning via het Blue Light-programma van Mind;
- De Ambulance Staff Charity zal 2.780 uur extra ondersteuning kunnen bieden aan de Britse ambulancegemeenschap;
- Campaign Against Living Miserably (CALM) zal elke maand kunnen reageren op 2.300 extra contacten;
- Shout 85258 zal in staat zijn om 250 extra sms-gesprekken te voeren met mensen die elke dag moeite hebben om het hoofd te bieden;
- The Mix breidt de groepschatservice voor jongeren uit naar zeven dagen per week;
- Leraren, kinderen en hun ouders zullen worden ondersteund om te voorzien in de behoeften van de geestelijke gezondheid, inclusief zelfzorg
en het beheersen van angst wanneer scholen weer opengaan, dankzij training en middelen van Place2Be en The Anna Freud Center; en
- Nog eens 20.000 nieuwe moeders zullen worden ondersteund door Best Beginnings, dankzij een gemeenschapsproject
over geestelijke gezondheid om zwangere vrouwen en nieuwe ouders te bereiken.

Financiering zal ook de capaciteit van de Heads Together-partners opbouwen terwijl ze samenwerken aan campagneactiviteiten om de
geestelijke gezondheid van het land rechtstreeks aan te pakken, aangezien de bevolking zich aanpast aan het leven na COVID-19.

"De afgelopen maanden waren we allemaal onder de indruk van het ongelooflijke werk dat eerstelijnspersoneel en hulpverleners hebben
gedaan als reactie op COVID-19, maar we weten dat voor velen van hen, hun families en voor duizenden anderen in het VK,
de pandemie zal een blijvende impact hebben op hun geestelijke gezondheid." - De Hertogin van Cambridge

"Het is geweldig om te horen hoe The Royal Foundation u en vele anderen ondersteunt om veerkracht op te bouwen en u
de netwerken te geven die u nodig hebt via het COVID-19 Response Fund, dat tien toonaangevende goede doelen zal helpen
hun cruciale werk voort te zetten." - De Hertog van Cambridge


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Prins William werkt mee aan podcast, 28 juli 2020


Pratende curries, toekomstige Aston Villa-legendes, HeadsUp en Engeland

De Hertog van Cambridge heeft Peter Crouch vergezeld voor een speciale aflevering
van That Peter Crouch Podcast, ter ondersteuning van de Heads Up-campagne.

Opgenomen in twee delen - in Kensington Palace in maart en via een videogesprek eerder deze maand - voorafgaand aan de
HeadsUpFACupFinal van dit weekend, behandelt de podcast de terugkeer van voetbal tijdens de coronavirus pandemie,
en Prins Williams ervaringen met zelf voetballen en wedstrijden kijken als fan.

Luister naar ĎThat Prince William Episodeí via de bbcsounds app of via https://www.bbc.co.uk/programmes/p08m3ckl


Foto: Kensington Palace

Plezier achter de schermen in maart met het opnemen van That Peter Crouch Podcast, als onderdeel van
de HeadsUp-campagne - bedankt aan iedereen die betrokken is geweest om het allemaal mogelijk te maken!


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Prins William bekijkt voetbalwedstrijd, 1 augustus 2020


Gefeliciteerd Arsenal met het winnen van de Heads Up FA Cup Final van dit jaar!

De Hertog, als president van de FA, werd op 1 augustus 2020 vergezeld door eerstelijnswerkers,
lokale fans en Heads Up-supporters om de Heads Up FA Cup Final te bekijken.

Een finale die het hoogtepunt markeert van de HeadsUp-campagne, die laat zien
hoe de kracht van voetbal gesprekken over mentale gezondheid op gang kan brengen.

Bedankt aan iedereen die betrokken is bij HeadsUp.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

De koninklijke familie viert het 150-jarig bestaan van het Britse Rode Kruis, 4 augustus 2020


Leden van de koninklijke familie zijn samengekomen om het 150-jarig bestaan van het Britse Rode Kruis te vieren.

De Koningin, de Prins van Wales, de Hertogin van Cambridge en Prinses Alexandra brachten allemaal hulde aan de
staf en vrijwilligers van het Britse Rode Kruis, terwijl het goede doel de mijlpaal markeert.

Hare Majesteit de Koningin, al meer dan zes decennia de beschermvrouwe van de liefdadigheidsinstelling, stuurde een
felicitatie en dank aan alle medewerkers van vrijwilligers voor het 150-jarig jubileum van de liefdadigheidsinstelling.

"Als beschermvrouwe van het Britse Rode Kruis feliciteer ik de medewerkers en vrijwilligers
van de Society ter gelegenheid van haar honderdvijftigste verjaardag van harte.

Of degenen die bij de Society zijn betrokken mensen helpen om veilig uit het ziekenhuis terug te keren, het bieden van zorg
en ondersteuning in de nasleep van de ramp, vrijwilligerswerk doen in een winkel, het verlenen van eerste hulp of enkele van
de vele andere activiteiten die het Britse Rode Kruis omvat, hun bijdrage wordt erkend, gewaardeerd en op prijs gesteld.

Ik stuur jullie allemaal mijn oprechte dank en hartelijke groeten." - Elizabeth R


Foto: The British Monarchy

Sinds 1870 helpt het Britse Rode Kruis mensen in crisis, als reactie op conflicten, natuurrampen en individuele noodsituaties.
Van de Eerste Wereldoorlog tot de huidige inspanningen van het Coronavirus, het enorme vrijwilligersnetwerk van de
liefdadigheidsinstelling blijft een verschil maken in het leven van kwetsbare mensen in het VK en in het buitenland.


Foto: The British Monarchy

De Koninklijke Familie heeft een langdurige relatie met het Rode Kruis, die teruggaat tot 1870 toen Koningin Victoria de eerste beschermvrouwe van het
goede doel werd. In 1885 vormde de toekomstige Koningin Alexandra ook haar eigen Rode Kruis-afdeling om geld in te zamelen om de zieken en gewonden in
de oorlog te helpen, en Prinses Mary, de dochter van Koning George V en Koningin Mary, diende als verpleegster van het Rode Kruis tussen 1918-1920.


Foto: The British Monarchy

De Prins van Wales, sinds 2003 voorzitter van het Britse Rode Kruis, nam een introductie op voor de nieuwe online
tentoonstelling van het goede doel, met 150 objecten uit de museum- en archiefcollectie van het goede doel.
De tentoonstelling viert degenen die een sleutelrol in haar geschiedenis hebben gespeeld, en omvat een voedselpakket
van het Rode Kruis dat is bezorgd tijdens de SyriŽ-crisis en een handgeschreven brief van Florence Nightingale.

De Hertogin van Cambridge heeft een brief geschreven met dank aan 150 uitstekende medewerkers en vrijwilligers van het Rode Kruis,
voorgedragen door het goede doel voor hun bijdragen, die zal worden verzonden naast een herdenkingsmunt van de Royal Mint.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

In de brief brengt Hare Koninklijke Hoogheid hulde aan haar eigen familiebanden met het Rode Kruis, waarbij zowel haar
grootmoeder Valerie Middleton als overgrootmoeder Olive Middleton als verpleegsters van het Rode Kruis hebben gediend.


Valerie Middleton (midden), de grootmoeder van de Hertogin van Cambridge, diende tijdens de Tweede
Wereldoorlog als vrijwillig detachement bij het Britse Rode Kruis. Foto: Kensington Palace

Voorafgaand aan het 150-jarig jubileum sprak Prinses Alexandra, vice-voorzitter, met een ontvanger van de brief van de
Hertogin, Anne Taylor, 87, om te horen over haar ervaringen als een van de langstzittende vrijwilligers van het goede doel.

Anne werkt al 80 jaar als vrijwilliger bij het goede doel en kwam in 1940 voor het eerst op zevenjarige leeftijd. Anne begon vrijwilligerswerk
te doen bij het goede doel nadat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Kent was geŽvacueerd, en beheerde onlangs de mobiliteitshulpdienst
van het goede doel in Penzance, Cornwall. Anne heeft ook 30 jaar lang EHBO'ers opgeleid bij het goede doel.

De afgelopen maanden heeft het Rode Kruis een cruciale rol gespeeld in de strijd van het land tegen Coronavirus. Vrijwilligers hebben de
liefdadigheidsorganisatie sinds de uitbraak geholpen meer dan 200.000 vriendelijke daden te verrichten, zoals het vervoer van mensen van
en naar het ziekenhuis, het leveren van voedsel en medicatie of het bieden van welzijnssteun aan degenen die bescherming bieden.

Hertogin Catherine helpt babybanken, 4 augustus 2020


Om de meest kwetsbare gezinnen in het VK te helpen, heeft de Hertogin van Cambridge 19 Britse merken en retailers
bij elkaar gebracht om meer dan 10.000 nieuwe items te schenken aan meer dan 40 babybanken in het VK.

De Hertogin hielp met het uitpakken van donaties bij Baby Basics UK in Sheffield voordat ze met ouders
sprak over hoe babybanken hen onschatbare steun hebben geboden wanneer ze die het meest nodig hadden.

Na privťbezoeken aan Baby Basics West Norfolk, waar de Hertogin meer hoorde over de behoefte van de babybank aan
donaties, leidde ze een speerpunt voor het doneren van artikelen voor baby's van merken en high street retailers.

In totaal hebben negentien merken artikelen gedoneerd aan Baby Basics UK, Little Village HQ en AberNecessities, die babybanken in het VK exploiteren.


Foto: The British Monarchy / Kensington Palace


Foto: The British Monarchy / Kensington Palace


Foto: The British Monarchy / Kensington Palace


Foto: The British Monarchy / Kensington Palace


Foto: The British Monarchy / Kensington Palace


Foto: The British Monarchy / Kensington Palace

Hertogin Catherine en Prins William op pad in Wales


Op 5 augustus 2020 bezochten Prins William en Hertogin Catherine lokale ondernemers in Wales en gingen ze langs bij een verzorgingshuis.
William en Catherine bezochten een spelletjes hal en ook gingen ze langs bij een cafť voor een gesprek om te praten over de gevolgen van de coronacrisis.


Foto: Kensington Palace


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

De favoriete bingopartners van de Cambridges!

Nadat ze in mei het Welshe verzorgingstehuis hadden vermaakt als bingohost, bezochten de Hertog en Hertogin Shire Hall opnieuw persoonlijk!

Het was geweldig om uit de eerste hand het geweldige werk te zien dat is gedaan
door personeel en gezinnen om Shire Hall tijdens de lockdown veilig te houden.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: The British Monarchy

Het was geweldig om te zien dat gemeenschappen en bedrijven weer aan de slag gingen,
na een paar moeilijke maanden voor de toeristenindustrie en de economie in het algemeen.

De 75ste verjaardag van VJ-Day, 15 augustus 2020


Het is vandaag de 75e verjaardag van VJ-dag, waarmee zowel de overgave van Japan als het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt gemarkeerd.

Terwijl VE Day in mei 1945 het einde van de oorlog in Europa markeerde, waren vele duizenden militairen uit het Gemenebest en de geallieerden
nog steeds betrokken bij bittere gevechten in het Verre Oosten. De afsluiting van de campagne in het Verre Oosten bracht een gevoel van
opluchting dat de oorlog eindelijk voorbij was, maar verdriet over de verschrikkelijke verwoesting die zes jaar oorlog had gebracht.

VJ-dag viel samen met de staatsopening van het parlement, en duizenden keken toe hoe Koning George VI en Koningin Elizabeth
in een open koets door The Mall reden terwijl ze de overwinning op Japan vierden. Later die avond sprak de Koning de natie
en de Commonwealth toe in een uitzending vanuit zijn studeerkamer in Buckingham Palace.


Foto: Imperial War Museums


Foto: Imperial War Museums


Foto: Imperial War Museums

Een toespraak van Koning George VI op VJ-dag


"Er zijn drie maanden verstreken sinds ik u vroeg om met mij mee te doen als dankbetuiging voor de nederlaag van Duitsland. We verheugden ons
toen dat de vrede in Europa was teruggekeerd, maar we wisten dat er nog steeds een sterke en meedogenloze vijand moest worden veroverd in AziŽ.
Niemand kon toen zeggen hoe lang of hoe zwaar de strijd zou bewijzen die ons nog te wachten stond. Japan heeft zich overgegeven, dus laten we
samen de Almachtige God danken dat de oorlog over de hele wereld is geŽindigd en dat in elk land de mensen nu hun industrie, vaardigheid en
wetenschap kunnen gebruiken om de verschrikkelijke verwoesting ervan te herstellen en om welvaart en geluk op te bouwen.

Ons gevoel van bevrijding is overweldigend, en met dit alles hebben we het recht te voelen dat we onze plicht hebben gedaan. Ik vraag
u nogmaals op dit plechtige uur om te denken aan allen die hun leven hebben neergelegd en allen die het verlies hebben geleden van
degenen van wie ze houden. Bedenk ook dat het lijden van degenen die in handen van de vijand vielen, hetzij als krijgsgevangenen hetzij
vanwege hun huizen, was overspoeld. Ze zijn al deze donkere jaren in onze gedachten geweest, en laten we bidden dat ťťn resultaat van de
nederlaag van Japan vele gelukkige herenigingen kan zijn van degenen die al lang van elkaar gescheiden zijn geweest.

De campagnes in het Verre Oosten zullen om vele redenen beroemd zijn in de geschiedenis. Er is een kenmerk van hen dat een bijzondere bron van
trots is voor mij, en ook voor u, de burgers van ons Britse Gemenebest en Rijk met wie ik spreek. In die campagnes hebben er zij aan zij met
onze bondgenoten gevochten, vertegenwoordigers van bijna elke eenheid in onze grote gemeenschap - mannen uit het Oude Land, mannen uit de
Dominions, uit India en de KoloniŽn. Ze vochten in broederschap; door hun moed en volharding hebben ze overwonnen. Aan hen allen en aan de
vrouwen die met hen de ontberingen en gevaren van oorlog hebben gedeeld, wil ik mijn trotse en dankbare dank bedanken.

De oorlog is voorbij. U weet, denk ik, dat die vier woorden voor de koningin en mijzelf dezelfde betekenis hebben, eenvoudig maar enorm,
die ze voor u hebben. Onze harten zijn overvol, net als die van u. Toch is er niet ťťn van ons die deze vreselijke oorlog heeft meegemaakt
die niet beseft dat we de onvermijdelijke gevolgen ervan zullen voelen lang nadat we allemaal onze vreugde van vandaag zijn vergeten.

Maar die bevrijding van gevaren uit het verleden mag ons niet blind maken voor de eisen van de toekomst. Het Britse volk hier thuis heeft de
ware roem van onze eilanden glans gegeven, en wij staan vandaag met ons hele rijk in de voorhoede van de zegevierende Verenigde Naties. Daarom
is het een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen door de acties van elke man en elke vrouw hier en in het hele rijk en de Commonwealth
dat de vrede die is verkregen tijdens onmetelijke beproevingen en lijden niet zal worden weggeworpen.

In vele angstige tijden in onze lange geschiedenis heeft de onoverwinnelijke geest van onze volkeren ons goed gediend en ons uit groot gevaar
in veiligheid gebracht. Toch betwijfel ik of iets in alles wat is voorgegaan, heeft geŽvenaard met de blijvende moed en de stille vastberadenheid
die u de afgelopen zes jaar hebt getoond. Het is van deze onoverwinnelijke geest die ik vanavond tot u zou willen spreken. Want hoe groot de daden
ook zijn die u hebt verricht, er mag niet afvallen van dit hoge streven. We hebben vrijelijk uitgegeven van alles wat we hadden: nu zullen we hard
moeten werken om te herstellen wat verloren is gegaan en om vrede te vestigen op de onwankelbare fundamenten, niet alleen van materiŽle kracht,
maar ook van moreel gezag. Dan kan inderdaad de oorlogsvloek van de wereld worden opgeheven, en kunnen grote en kleine staten en volken samen
wonen gedurende lange perioden van rust in lichtere en betere dagen dan wij zelf hebben gekend.

De wereld is op zoek gegaan naar bepaalde dingen, naar bepaalde kwaliteiten van de volkeren van het Gemenebest en Rijk. We hebben
onze rol te spelen bij het herstellen van het verbrijzelde weefsel van de beschaving. Het is een trots en moeilijk deel, en als je
in de komende jaren doorgaat zoals je zo voortreffelijk hebt gedaan in de oorlog, kunnen jij en je kinderen uitkijken naar de toekomst,
niet met angst, maar met hoge hoop op een zekerder geluk voor iedereen. Het is voor deze grote taak die ik u nu roep, en ik weet dat ik
niet tevergeefs zal bellen. In de tussentijd bedank ik mijn volkeren uit de grond van mijn hart voor alles wat ze hebben gedaan,
niet alleen voor zichzelf maar ook voor de mensheid."

Een bericht van Hare Majesteit de Koningin


"Vandaag vieren we de 75ste verjaardag van VJ-dag, die de overwinning voor de
geallieerden bracht en uiteindelijk het einde betekende van de Tweede Wereldoorlog.

Degenen onder ons die zich de afsluiting van de campagne in het Verre Oosten herinneren, of ze nu in actieve dienst in het buitenland zijn of thuis op
nieuws wachten, zullen de jubelende taferelen en het overweldigende gevoel van opluchting nooit vergeten. Naast de vreugde aan het einde van het
conflict, herinnerden we ons ook, net als vandaag, de vreselijke verwoesting die het veroorzaakte, en de kosten die door zo velen werden gedragen.

Prins Philip en ik sluiten ons bij velen over de hele wereld aan bij het sturen van onze dankbare dank aan de
mannen en vrouwen uit het hele Gemenebest en de geallieerde naties, die zo dapper hebben gevochten om de vrijheden
die we vandaag koesteren veilig te stellen. Moge de herinnering aan hun opoffering en moed altijd bij ons blijven."


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

De dienst van de Hertog van Edinburgh in de Stille Oceaan


Op 17-jarige leeftijd voegde Prins Philip zich bij het slagschip HMS VALIANT, dat vocht in de Slag om Kaap Matapan. De Prins had de leiding over de
zoeklichtregeling van het schip, waardoor VALIANT in het donker vijandige schepen kon lokaliseren. Voor dit werk hij werd genoemd in verzendingen.

Prins Philip werd toen benoemd tot eerste luitenant van de W-class destroyer, HMS WHELP, die aanwezig
was in de Baai van Tokio toen de Japanners de capitulatie ondertekenden op 15 augustus 1945.

Prins Philip speelt een rol in het The Then and Now-project van DCMS, dat een kleine steekproef van individuen erkent die de oorlog hebben gediend en
gesteund tot de overwinning op Japan. Hun afbeeldingen verschijnen op grote schermen in het hele land ter gelegenheid van de 75e verjaardag van VJ-Day.


Foto: The British Monarchy

De Koninklijke Familie op VJ-dag 1945


Op 15 augustus 1945 schreef Koning George VI in zijn dagboek dat "de premier en enkele van zijn collega's mij kwamen feliciteren
met het zegevierende einde van de oorlog". De Koning en de Koningin "gingen 's middags en' s avonds zes keer naar het balkon",
grote menigten hadden zich om 10.00 uur buiten Buckingham Palace verzameld.

De dag voor VJ-Day noteert Koningin Mary in haar dagboek dat: "Er was een tijdlang vals alarm over vrede, dat definitief rond
middernacht werd afgekondigd, dus de nacht werd afschuwelijk gemaakt met geluiden, vuurwerk enz., Onmogelijk om te slapen."

Op 15 augustus 1945 schrijft ze dat gedurende de dag: "De meest verontrustende mensenmassa & riep ĎWe willen de koninginí
met tussenpozen en ik moest gaan & zwaaien! Na het eten sloot ik me aan naar de top van Marlborough House om de
schijnwerperverlichting van Buckingham Palace te zien."

De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall waren aanwezig bij de Service of Remembrance in het National Memorial Arboretum


De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall woonden een nationale herdenkingsdienst bij in het National Memorial Arboretum
in Staffordshire. Hunne Koninklijke Hoogheden legden een krans en bloemen en leidden de natie in een stilte van twee minuten.


Foto: Press Association / Clarence House


Foto: Press Association / Clarence House


Foto: Press Association / Clarence House


Foto: Press Association / Clarence House

Een toespraak van de Prins van Wales voor de 75ste verjaardag van VJ-dag in het National Memorial Arboretum, Staffordshire

"Vandaag herdenken we en bedanken we de buitengewone moed, vindingrijkheid en vasthoudendheid die werd getoond door degenen die vochten in het
AziŽ-Pacific Theater van de Tweede Wereldoorlog. Samen vormden ze een strijdmacht waarvan de moed even opmerkelijk was als de diversiteit,
honderdduizenden troepen uit India, Birma, China en heel AziŽ, werden vergezeld door honderdduizenden meer uit Europa, Afrika, AustralaziŽ en
Noord-Amerika. Samen dienden ze met de grootste onderscheiding. Zonder hen had de oorlog niet kunnen worden gewonnen.

Op deze dag in 1945 maakten de overgave van het keizerlijke Japan en de stopzetting van de gevechten in de regio AziŽ-Pacific een einde aan
zes bittere jaren van mondiaal conflict. De overwinning in Europa was natuurlijk in mei behaald, maar terwijl miljoenen in Europa zich
verheugden, in Zuidoost-AziŽ en de Stille Oceaan, zette ons lankmoedige dienstpersoneel, met hun Gemenebest en geallieerde partners, de
strijd nog drie maanden voort. Het was hun buitengewone uithoudingsvermogen en standvastigheid die het einde van de oorlog veiligstelden,
en wat later werd bevestigd door de bekrachtiging van de Japanse overgave op 2 september 1945 in de baai van Tokio, aan boord van de U.S.S.
Missouri, een gebeurtenis waar mijn vader getuige van was toen hij bij de British Pacific Fleet diende.

Vanuit het gezichtspunt van de eenentwintigste eeuw is het moeilijk voor ons om het lijden ten volle te begrijpen dat wordt doorstaan door
degenen die vochten of werden meegesleept in dit oorlogstheater. Voortbouwend op zijn tijd als geallieerd opperbevelhebber Zuidoost-AziŽ,
hielp mijn oudoom, Lord Mountbatten, me de nogal gruwelijke omstandigheden te begrijpen die onze troepen in heel Zuidoost-AziŽ ervaren.
Maar degenen onder ons die er op dat moment niet waren, kunnen het pas echt beginnen te begrijpen ... Lord Mountbatten vertelde me over
zijn ervaringen van die slopende campagne waarin onze troepen niet alleen tegenover een vastberaden tegenstander stonden, maar
tegelijkertijd te kampen hadden met een ongelooflijk vijandige oerwoudomgeving en de altijd aanwezige plaag van ziekten die bijna
een kwart miljoen geallieerde slachtoffers eiste. Op dit punt moeten we ook nadenken over die ongelukkige krijgsgevangenen, die zo
vreselijk hebben geleden. Meer dan een kwart van alle geallieerde krijgsgevangenen kwam om in gevangenschap.

De moed en standvastigheid van al degenen die in de regio vochten, waren voorbeeldig. Veldmaarschalk Slim merkte op dat de overwinning afhing "...
van hun moed, hun hardheid, hun weigering om verslagen te worden door de wrede gevaren van de natuur of door de felle kracht van hun menselijke
tegenstander". Niet minder dan negenentwintig Victoria Crosses werden uitgereikt tijdens de Birma-campagne - het hoogste aantal van alle
oorlogstheater; een andere maatstaf van zijn uitzonderlijke aard. Het is ook van het grootste belang om de moed te herinneren van de vele
etnische groepen in Birma die zo dapper hebben gevochten onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Hun vastberadenheid was, net als dat
van alle Britse, Gemenebest- en geallieerde strijdkrachten, onbreekbaar en is tot op de dag van vandaag een voorbeeld voor ons allemaal.

Dit was natuurlijk een oorlog die niet alleen degenen trof die vochten, maar ook een verwoestende impact had op de talloze burgers die in
het conflict verstrikt waren geraakt. Inderdaad, voor velen in Birma - degenen die de oorlog hebben meegemaakt, evenals voor hun kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen - blijft het conflict tragisch genoeg hun leven verwoesten tot op de dag van vandaag.

En dus, terwijl we samenkomen in deze meest passende setting voor het Burma Star Memorial Grove, lijkt het mij van vitaal
belang dat we ons allen herinneren die zo diep getroffen waren door dit conflict: degenen die zo dapper dienden, een aantal
van wie we het geluk hebben hier onder ons te hebben; en degenen die zoveel gaven en volhardden, op zoveel andere manieren.
Aan jullie allemaal zijn we de grootste dank verschuldigd, die nooit volledig kan worden terugbetaald.

Met zulke levendige en speciale herinneringen aan het bijwonen van een van de vele Burma Star Association-reŁnies met mijn oudoom,
Lord Mountbatten, en het ontmoeten van enkele van de duizenden veteranen die veertig jaar geleden nog in leven waren, voelde ik me
zeer bevoorrecht dat werd gevraagd om het beschermheerschap vorig jaar van het Burma Star Memorial Fund dat, vanaf vandaag, volledig
de mantel overneemt van de Association, waarvan mijn vader meer dan veertig jaar beschermheer was. Het Fonds zal een blijvend gedenkteken
voor de Veteranen van de Birma-campagne in stand houden door middel van een studiebeursprogramma dat de multinationale aard van de geallieerde
strijdmacht die in het Verre Oosten vocht, volledig weerspiegelt. Er zijn beurzen beschikbaar voor jongeren uit een van de dertig landen die
aan de geallieerde zijde in Birma hebben gediend. Door dit te doen, hopen we dat we de onvermoeibare geest van degenen die hebben deelgenomen
aan de Birma-campagne levend zullen houden en, door middel van onderwijs, de meest waardevolle opbrengsten van vrede en vrijheid zullen delen.

Dames en heren, vandaag, vijfenzeventig jaar na die zwaarbevochten overwinning op tirannie, ben ik trots en nederig dat ik samen met
u allen mijn diepe respect en bewondering kan uiten aan de veteranen en overlevenden van die eindeloze en verschrikkelijke campagne.
Maar laten we vooral al diegenen gedenken die nooit zijn teruggekeerd en nooit oud zouden worden. We bidden dat hun verhalen worden
doorgegeven aan de generaties van vandaag en morgen, zodat we van hun voorbeeld kunnen leren.

Maar al te vaak worden degenen die in het Verre Oosten hebben gevochten in de Vergeten Oorlog bestempeld als "The Forgotten Army". Veel soldaten,
verpleegsters en ander personeel voelden woede en teleurstelling over hoe ze werden behandeld toen ze eindelijk naar huis terugkeerden van een
oorlog die, vanuit het oogpunt van het publiek, op 8 mei 1945 was geŽindigd. Vandaag, op deze heilige plaats, en laten we in het bijzijn van
allen die hier, of in hun huizen, of waar ze ook mogen zijn, bevestigen dat zij en de overlevende veteranen niet worden vergeten. U wordt
eerder gerespecteerd, bedankt en gekoesterd met heel ons hart en voor altijd. We groeten al degenen die onder ons zijn, en bieden onze meest
oprechte en onsterfelijke dankbaarheid aan degenen die voorgingen. Uw dienstbetoon en uw offer zullen door de eeuwen heen weerklinken."

Na de VJ-Day75 herdenkingsdienst van vandaag spraken de Prins van Wales en cde Hertogin van Cornwall
met veteranen en hun families voordat ze het bezoekersboek ondertekenden.


Foto: Press Association / Clarence House


Foto: Press Association / Clarence House


Foto: Press Association / Clarence House


Foto: Press Association / Clarence House


Foto: Press Association / Clarence House


Foto: Press Association / Clarence House

Een toespraak door de Hertog van Cambridge ter gelegenheid van VJ Day


Naast getuigenissen van degenen die dienden tijdens de Tweede Wereldoorlog, was de Hertog van Cambridge te zien in ĎVJ Day 75: The Nationís Tributeí,
een speciaal programma dat vanaf 20.30 uur op BBC One werd uitgezonden. In een toespraak die eerder deze maand tijdens de Horse Guards Parade werd
opgenomen, bracht Zijne Koninklijke Hoogheid een eerbetoon aan al degenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zoveel offers hebben gebracht.

De telefoontjes van The Princess Royal met veteranen


The Princess Royal sprak via een videogesprek met twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog
over hun ervaringen met het conflict in het Verre Oosten, toen VJ Day naderde.

Syd Pigeon, 99, die bij het Royal Army Service Corps diende, vertelde Hare Koninklijke Hoogheid over zijn taken, het laden van militaire
vliegtuigen met voorraden die naar de troepen moesten worden gedropt terwijl hij in Birma was gestationeerd. Syd herinnerde zich ook dat
hij Lord Mountbatten, de oom van de Hertog van Edinburgh, had gezien, die de geallieerde opperbevelhebber Zuidoost-AziŽ was.

Leslie Cook, een Australische veteraan die samen met Britse soldaten diende, sprak met The Princess Royal vanaf het Australian War Memorial.
Leslie was gestationeerd in Borneo op VJ Day en bleef tot 1947 in Japan als onderdeel van de Britse Gemenebestbezettingsmacht.

Hold Still 2020, 29 augustus 2020


31.598 inzendingen! Er waren 31.598 portretten ingezonden voor Hold Still 2020 terwijl je je verhalen en ervaringen met lockdown deelde.
Voorafgaand aan de presentatie van de laatste 100 afbeeldingen in een digitale tentoonstelling van maandag 14 september 2020, heeft
de Hertogin enkele afbeeldingen geselecteerd als een voorproefje van degenen die de definitieve selectie hebben gemaakt.
Het fotografieproject was gericht op drie kernthema's: Helpers en Heroes, Your New Normal en Acts of Kindness.
Een selectie van de laatste 100 afbeeldingen zal later dit jaar in dorpen en steden in het VK worden getoond.

1e foto door Hassan Akkad, 2e foto door Robert Coyle en 3e foto door Tim Hayward.


Foto: Hassan Akkad / Kensington Palace


Foto: Robert Coyle / Kensington Palace


Foto: Tim Hayward / Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Introductie van de HoldStill2020 jury:

- De Hertogin van Cambridge
- Directeur van NPGLondon, Nicholas Cullinan
- Schrijver en dichter, Lemn Sissay MBE
- Chief Nursing Officer voor Engeland, Ruth May
- Winnaar portret van Groot-BrittanniŽ 2018, Maryam Wahid

Uit de 31.598 inzendingen hebben deze geweldige juryleden honderd afbeeldingen gekozen die te zien zullen zijn in
een galerij zonder muren - een unieke digitale tentoonstelling - die op maandag 14 september 2020 van start gaat.

Een open brief geschreven door The Duke of Cambridge ter gelegenheid van Air Ambulance Week 2020, 7 september 2020


Terwijl we de Air Ambulance Week 2020 markeren, wil ik elk lid van de luchtambulancegemeenschap persoonlijk
bedanken voor de vitale rol die je speelt bij het redden van levens in het hele land, elke dag.

Na uit eerste hand het ongelooflijke werk van luchtambulanceteams te hebben gezien, zowel aan de frontlinie als achter de schermen,
heb ik een diep respect voor alles wat u doet. Of u nu deel uitmaakt van het intensive care-team dat essentiŽle medische ondersteuning
biedt aan patiŽnten wanneer elke seconde telt; een engineer die ervoor zorgt dat bemanningen in een oogwenk veilig kunnen worden ingezet;
of een vrijwilliger die werkt om de dienst draaiende te houden, het land is je enorm dankbaar.

De uitbraak van COVID-19 heeft voor alle hulpverleners een onmetelijk moeilijke uitdaging betekend. Je hebt je tijdens de pandemie
moeten aanpassen aan nieuwe manieren van werken - en tegelijkertijd een cruciale levensader blijven bieden aan degenen die dat het
meest nodig hebben. Ik weet echter uit ervaring dat er een geweldige geest door de luchtambulancegemeenschap loopt en ik moedig
iedereen aan om de tijd te blijven nemen om elkaar in deze moeilijke tijden te ondersteunen.

Ik weet ook dat dit voor een noodhulpdienst die bijna volledig door openbare donaties wordt gefinancierd, een verontrustende periode
voor jullie allemaal zal zijn geweest, aangezien de fondsenwervingsactiviteiten zijn beperkt. Ik ben iedereen die het werk van
ambulancediensten in het hele land ondersteunt enorm dankbaar - zelfs in deze meest uitdagende tijden.

Deze Air Ambulance Week, meer dan ooit, ben ik verheugd om het werk van deze gemeenschap en iedereen die u steunt in de schijnwerpers te zien staan.
Uw onvermoeibare toewijding om levens te redden en mensen in tijden van grootste nood te helpen, is een bron van grote trots voor ons land.


Op 9 september 2020 heeft Prins William een bezoek gebracht aan Belfast om de dag van de nooddiensten te vieren


Ter gelegenheid van de dag van de nooddiensten (999-Day) bedankte Prins William de Noord-Ierse hulpverleners voor hun werk tijdens de COVID-19-uitbraak.
De Hertog zet zich in voor het ondersteunen van de geestelijke gezondheid en het welzijn van de hulpverleningsgemeenschap en praat
deze dag met het personeel over het belang van geestelijke gezondheid, niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun collega's.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Een toespraak van Prins William:

Dank je Simon. Het is geweldig om hier vandaag met iedereen te zijn - sociaal afstandelijk zoals jij bent!

Vandaag is het 999 dagen, een dag waarop we samenkomen om de twee miljoen mensen te vieren en te bedanken, net als
jij in deze kamer, die keer op keer hun eigen leven op het spel zetten om de rest van ons veilig en gezond te houden.

Dit is al een bijzonder jaar geweest.

De komende maanden zullen ongetwijfeld onzeker en op sommige punten beangstigend zijn.

Maar dankzij de toewijding en opoffering van degenen onder u die bij de hulpdiensten
en in de NHS werken, reken ik mezelf en anderen in dit land zeer gelukkig.

Uw toewijding is niet alleen duidelijk wanneer we worden geconfronteerd met een wereldwijde pandemie.

Elke dag worden mensen van teams uit de blue light-gemeenschap naar de scŤnes van vreselijke incidenten geroepen.

Vorige week nog kwamen ambulance- en politiemedewerkers in Birmingham terecht voor een
vreselijk incident en boden kritieke zorg en ondersteuning aan de meest kwetsbaren.

Maar zoals u voor ons zorgt in onze tijd van nood, zo moeten wij ervoor zorgen dat wij er voor u zijn wanneer u dit het meest nodig heeft.

We moeten ervoor zorgen dat u elke dag de juiste ondersteuning krijgt.

En ik weet uit de eerste hand dat zelfs in routinematige omstandigheden degenen onder u in de frontlinie voor immense uitdagingen
kunnen komen te staan die van nature een aanzienlijke impact kunnen hebben op zowel uw fysieke als mentale gezondheid.

Ten eerste is het belangrijk dat we dat erkennen.

En ten tweede is het belangrijk dat we er alles aan doen om u daarbij te ondersteunen.

Gisteren belegde ik een bijeenkomst van senior leiders, waaronder de hoofden van de hulpdiensten
en hun respectieve liefdadigheidsinstellingen uit het hele VK om deze kwestie te bespreken.

Er is nog nooit zo'n sectoroverschrijdend forum voor geestelijke gezondheid geweest om lessen
en beste praktijken uit te wisselen over de beste manier om personeel te ondersteunen.

Ik werd aangemoedigd en bemoedigd over hun verlangen naar tastbare en blijvende verandering - met nieuwe en betere
samenwerking en training, die zeker inspiratie zouden kunnen putten uit het peer support-programma hier in Noord-Ierland.

In februari vorig jaar ontmoetten Catherine en ik een groep van je PSNI-collega's in Hillsborough Castle om te
horen over hun ervaringen en de unieke reeks politie- en veiligheidsuitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

We werden toen, net als ik, getroffen door uw vaste toewijding om anderen te helpen. U bent een
bewijs van de blauwe lichtgemeenschap in ons land, en ik kan u niet genoeg bedanken voor wat u doet.

Ieder van ons zal op een bepaald moment u of een van uw collega's ontmoeten, met u
praten, door u worden getroost en profiteren van de zorg en bescherming die u biedt.

Gezien wat we van u vragen, moeten we er alles aan doen om voor u te zorgen; en om u te helpen op elkaar te letten.

Dank u.

Een bericht van Prins William aan elke voetbalclub en fan die de slachtoffers van de pandemie heeft geholpen, 12 september 2020


Een bericht van Prins William aan elke voetbalclub en fan die de slachtoffers van de pandemie heeft geholpen:

Tijdens de Covid-19-pandemie hebben we voetbal zien samenkomen om zijn gemeenschappen te ondersteunen.
Rivaliteit is opzij gezet om de meest behoeftigen te helpen. Van het bereiken van geÔsoleerde fans en
het promoten van fysieke en mentale gezondheid tot het helpen van degenen die de financiŽle impact hebben
gevoeld en het ondersteunen van onze geweldige NHS. De steun die u dit jaar aan uw gemeenschappen hebt gegeven,
is een waar bewijs van de geest van voetbal in dit land. Bedankt en veel succes voor het komende seizoen.

Hold Still 2020, 14 september 2020


Even voorstellen, de laatste 100 portretten.

De beelden geven een uniek verslag van onze gedeelde en individuele ervaringen tijdens deze buitengewone
periode in de geschiedenis, met humor en verdriet, creativiteit en vriendelijkheid, tragedie en hoop.

Lees de verhalen: http://npg.org.uk/holdstill


Foto: Kensington Palace

Vandaag zijn de laatste 100 afbeeldingen voor HoldStill2020 onthuld.
Koningin Elizabeth heeft een felicitatiebericht gestuurd aan de 31.598 mensen die een afbeelding voor het project hebben ingediend.


Foto: The British Monarchy

HoldStill2020 is een digitale fototentoonstelling samengesteld door de Hertogin van Cambridge en NPG London. De Hertogin
deelde vorige maand een selectie van de portretten met Hare Majesteit, waarvan er enkele hieronder worden weergegeven.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Het HoldStill2020-project een week later! - 21 september 2020

Het delen van een fragment van de ongelooflijke verhalen die worden verteld achter de levenservaring van de natie tijdens de lockdown.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Hoewel Hold Still een fotografieproject is, werd de deelnemers gevraagd hun verhalen in te zenden om
naast hun foto's te zitten en te delen wat er op dat moment gebeurde toen de foto werd genomen.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Ontdek de laatste 100 portretten en lees hun verhalen.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Battle of Britain Day, 15 september 2020


Op 15 september 2020 is het Battle of Britain Day. De beslissende slag uit de Tweede Wereldoorlog
vond 80 jaar geleden plaats in de lucht van Zuid-Engeland, tussen juli en oktober 1940.

'Nooit hebben zo velen zo weinig gedaan.'

Terwijl de meeste piloten die Winston Churchill 'The Few' noemde, Brits waren, was Fighter Command
een internationale strijdmacht die bestond uit mannen uit het hele Gemenebest en bezet Europa.

'Breng alstublieft mijn hartelijke felicitaties over aan de Fighter Squadrons die de afgelopen
dagen zo intensief betrokken zijn geweest bij de verdediging van ons land.'
In augustus 1940 stuurde Koning George VI dit bericht naar Fighter Command.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: Press Association / Kensington Palace

De Hertog en Hertogin van Cambridge ontmoeten gemeenschappen en bedrijven in Londen, 15 september 2020


De Hertog en Hertogin van Cambridge hebben op 15 september 2020 brachten bezoeken in London Bridge en Whitechapel om lokale
gemeenschappen te ontmoeten, te horen over de uitdagingen waarmee ze de afgelopen zes maanden zijn geconfronteerd, en een licht
te laten schijnen op individuen en bedrijven die alles in het werk hebben gesteld om anderen te helpen gedurende deze tijd.

De Hertog en Hertogin van Cambridge bezochten het London Bridge Job Centre, waar ze spraken met een
groep klanten die getroffen waren door het Coronavirus en nu ondersteuning krijgen in het centrum.

De Hertog en Hertogin spraken ook met werkgevers over hun ervaringen met het helpen van mensen bij het vinden van een baan tijdens een
wereldwijde pandemie. Het London Bridge Job Centre heeft sinds de start van Covid-19 een aanzienlijke toename van het aantal claimanten
gezien en is doorgegaan met het bieden van persoonlijke zorg aan kwetsbare klanten op een veilige Covid-manier.


Foto: Press Association / Kensington Palace

De Hertog en Hertogin bezochten vervolgens The London Muslim Centre, waar vrijwilligers een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ondersteunen
van leden van hun gemeenschap door te helpen koken en warme maaltijden en medicijnen te bezorgen aan de meest kwetsbaren tijdens de pandemie.

In het Centrum ontmoetten Hunne Koninklijke Hoogheden vrijwilligers en begunstigden van het project die werden gesteund
door fondsen van de National Emergencies Trust, waarvan de Hertog beschermheer is. Naast het verstrekken van essentiŽle
benodigdheden, heeft het team ook bevriendoproepen gedaan aan geÔsoleerde, kwetsbare en bejaarden en kritische counseling
gegeven, waaronder ondersteuning van vrouwen die zijn getroffen door huiselijk geweld.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Ten slotte bezochten Hunne Koninklijke Hoogheden Brick Lane om te proberen bagels te maken in de beroemde Beigel Bake Brick Lane Bakery in Oost-Londen.

De 24-uursbakkerij moest tijdens de pandemie hun openingstijden verkorten en Hunne Koninklijke Hoogheden hoorden welke gevolgen dit
had voor de werknemers en de manieren waarop de winkel hun gemeenschap heeft geholpen door middel van voedselschenkingen en bezorging.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Ouders helpen Ouders, Catherine, 22 september 2020


In het Verenigd Koninkrijk zijn er vele duizenden ouders die hun tijd, ervaring en kennis gebruiken om andere ouders en gezinnen te ondersteunen.

Vanmorgen sprak de Hertogin met vertegenwoordigers en vrijwilligers van zeven
verschillende organisaties die peer-to-peer ondersteuningsprogramma's uitvoeren.

De Hertogin van Cambridge heeft op 22 september 2020 gehoord over het belang van door ouders aangedreven ondersteuningsprogramma's.

Na een videocall met experts in het veld vanmorgen hoorde de Hertogin van ouders en
peer-supporters rechtstreeks over hun ervaringen met ouder-op-ouder-ondersteuning.


Foto: Press Association / Kensington Palace


Foto: Press Association / Kensington Palace


Foto: Press Association / Kensington Palace


Foto: Press Association / Kensington Palace

Visite van bioloog en televisiemaker David Attenborough, 26 september 2020


Op 26 september 2020: De Hertog en Hertogin van Cambridge zijn verheugd nieuwe foto's van hun familie te kunnen delen met David Attenborough.

De foto's zijn eerder deze week gemaakt in de tuinen van Kensington Palace, nadat de Hertog en Sir David een
openluchtvertoning bijwoonden van Sir Davids aankomende speelfilm 'David Attenborough: A Life On Our Planet'.

Met een gedeelde passie voor het beschermen van de natuurlijke wereld, blijven ze elkaar steunen in hun missies
om enkele van de grootste milieu-uitdagingen aan te pakken waarmee onze planeet wordt geconfronteerd.

Dit houdt onder meer in dat we samenwerken aan The Earthshot Prize, de meest prestigieuze wereldwijde
milieuprijs in de geschiedenis - waarover de komende weken meer details zullen worden gedeeld.

Toen ze elkaar ontmoetten, gaf Sir David Prins George een tand van een gigantische
haai met de wetenschappelijke naam carcharocles megalodon ('grote tand').

Sir David vond de tand tijdens een gezinsvakantie naar Malta eind jaren zestig, ingebed in de zachtgele kalksteen van het
eiland, die ongeveer 23 miljoen jaar geleden tijdens het Mioceen werd gelegd. Carcharocles wordt verondersteld te zijn
uitgegroeid tot 15 meter lang, wat ongeveer twee keer zo lang is als de Grote Witte, de grootste haai die tegenwoordig leeft.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Hertogin Catherine gezamenlijk voorzitter samen met de Hertog van Kent van Scouting Groot-BrittanniŽ, 29 september 2020


We zijn zo verheugd om aan te kondigen dat de Hertogin van of Cambridge 29 september 2020 gezamenlijk voorzitter van de Scouts wordt,
samen met de Hertog van Kent om de kracht van scouting te verdedigen en toezicht te houden op de raad - ons bestuursorgaan.

Haar eerste stap is om elke vrijwilliger in het VK te bedanken voor hun geweldige werk in het ondersteunen van
gezinnen en gemeenschappen tijdens dit uitdagende jaar. De Hertogin van Cambridge, die de afgelopen acht jaar
Scouts op zoveel manieren heeft geholpen, is nu zo vriendelijk geweest om deze historische rol op zich te nemen
en is de eerste vrouw die de functie bekleedt in de 113-jarige geschiedenis van de beweging.

De eerste opdracht van de Hertogin als gezamenlijk voorzitter is een bezoek aan 12th Northolt Scouts - gevestigd in Londen - om hen en alle
Scouts-vrijwilligers te bedanken voor het ondersteunen van jonge mensen tijdens lockdown. Ze maakt whirly bird-helikopters met welpen en moedigt
Beaver Scouts ook aan bij het maken van kaarten om naar een plaatselijk verzorgingstehuis te sturen. Beide zijn activiteiten die Scouts hebben
gemaakt als onderdeel van The Great Indoors en Care For Care Homes om diegenen te ondersteunen die kwetsbaar zijn geworden door de pandemie.

Begonnen met haar steun voor Scouts als vrijwilliger terwijl ze op Anglesey woonde, is de Hertogin een goede vriend
van de beweging en een constante kampioen voor jonge mensen. Ze is een groot voorstander van de kracht van vrijwilligerswerk,
ze heeft een bijzondere interesse en expertise in onderwijs voor jonge kinderen en praat vaak over de positieve impact die het
opdoen van levensvaardigheden op jonge leeftijd kan hebben op het welzijn en de ontwikkeling van een jongere. In 2019 bezocht
ze een pilot van vroege Scouts voor vier- en vijfjarigen in Gilwell Park, ons hoofdkantoor in het VK.

De Hertogin van Cambridge zei: 'Voor veel kinderen en jongeren speelt The Scout Association een sleutelrol bij het opbouwen van
relaties en het ontwikkelen van de vaardigheden die ze nodig hebben om op latere leeftijd te slagen. Toen ik acht jaar geleden
vrijwilligerswerk deed bij de Scouts op Anglesey, werd ik getroffen door de enorme impact die de organisatie heeft op het
inspireren van jonge mensen om hun gemeenschap te steunen en hun doelen te bereiken. Ik ben verheugd om me aan te sluiten bij
de Hertog van Kent als gezamenlijk voorzitter van de Association en kijk ernaar uit om samen te werken met Scouts in het hele
land, terwijl ze ernaar streven een positief verschil te maken voor onze samenleving.'

Matt Hyde, CEO van de Scouts zei: 'We zijn erg blij dat de Hertogin van Cambridge Scout-vrijwilligers ontmoet die zoveel hebben
gedaan om jonge mensen te ondersteunen tijdens de pandemie. Scouting is belangrijker dan ooit tevoren, waardoor jongeren
levensvaardigheden, een gevoel van verbondenheid en erbij horen leren, terwijl ze gemeenschappen ondersteunt in
achterstandsgebieden die onevenredig zwaar worden getroffen door COVID-19.'

De Hertog van Kent werd in 1975 benoemd tot voorzitter van de Scouts. Sindsdien is hij een standvastige aanhanger van onze
beweging geweest en heeft hij toezicht gehouden op vele grote veranderingen, waaronder het verwelkomen van meisjes in de
beweging, updates van ons programma en trainingsprogramma, evenals onze sterke groei van het lidmaatschap. Alleen al in
de afgelopen tien jaar is het lidmaatschap van scouts met 100.000 gestegen.

De Hertogin treedt in de voetsporen van drie koninklijke voorzitters, waaronder Prins Arthur, de Hertog van Connaught
(derde zoon van Koningin Victoria en voorzitter van 1913 tot 1942). De Hertog woonde Scout-evenementen bij,
waaronder de Scout Exhibition and Rally (1913) en opende de World Scout Jamboree in 1929.

Prins Hendrik, de Hertog van Gloucester nam in 1942 het roer over als voorzitter en hield zijn toespraak tot de beweging
in december van dat jaar, waarbij hij de cruciale rol van scouts aan het thuisfront tijdens de Tweede Wereldoorlog erkende.

Prins Edward, de Hertog van Kent (voorzitter van 1975 tot heden), heeft talrijke scoutsevenementen bijgewoond, waaronder bezoeken aan
Baden-Powell House en Gilwell Park. In 2007 opende hij de honderdjarige World Scout Jamboree in Hylands Park, Chelmsford, vergezeld door
Prins William, nu Hertog van Cambridge. Zijn meest recente bezoek aan Gilwell Park maakte deel uit van de Gilwell100-viering, ter
gelegenheid van de 100ste verjaardag van de eerste Scout-vrijwillige Wood Badge-training op Scout Headquarters.

Zijne Koninklijke Hoogheid, de Hertog van Kent, zei: 'Als de voorzitter van de Scout Association sinds 1975, heb ik het voorrecht gehad
om te zien hoe ze evolueren met de tijd, terwijl ze hun trotse geschiedenis eren. Het ethos van toewijding, inclusiviteit en het bieden
van een helpende hand waar de scouts nodig zijn, resoneert generaties lang, en als zodanig ben ik verheugd de Hertogin van Cambridge te
verwelkomen als gezamenlijke voorzitter, en om samen te werken om die erfenis voort te zetten.'


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

40 jaar Passage Charity


Ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van Passage Charity heeft Prins William
het voorwoord geschreven van hun aanstaande kookboek 'A Taste of Home'.

Het boek herdenkt vier decennia aan liefdadigheidswerk, waarbij alle winst rechtstreeks naar de ondersteuning van mensen die dakloos zijn, gaat.

Passage Charity, opgericht in 1980, is het grootste informatiecentrum van het VK voor daklozen en onveilig gehuisveste mensen. Het heeft
meer dan 130.000 mensen geholpen via zijn informatiecentrum, projecten ter preventie van dakloosheid en innovatieve huisvestingsdiensten.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Catherine bezoekt studenten voor Werelddag van de geestelijke gezondheid, 6 oktober 2020


In de aanloop naar de Werelddag van de geestelijke gezondheid aanstaande zaterdag, bezocht de Hertogin van Cambridge
studenten van University of Derby om te horen hoe de pandemie het leven op de universiteit heeft beÔnvloed en welke
nationale maatregelen zijn genomen om de geestelijke gezondheid van studenten te ondersteunen.

De hertogin van Cambridge sprak met University of Derby eerstejaars studenten, sportverenigingen en verpleegkundestudenten over de manieren
waarop de universiteit hun welzijn ondersteunt, inclusief Student Minds Student Space, een nieuwe bron gemaakt om studenten te ondersteunen.


Foto: Richard Richards / Kensington Palace / University of Derby


Foto: Richard Richards / Kensington Palace / University of Derby


Foto: Richard Richards / Kensington Palace / University of Derby


Foto: Richard Richards / Kensington Palace / University of Derby

Catherine en William houden AudiŽntie, 7 oktober 2020


Op 7 oktober 2020 hielden de Hertog en Hertogin van Cambridge een audiŽntie met president
Volodymyr Zelenskyy van OekraÔne en first lady Olena Zelenska, in Buckingham Palace.


Foto: Kensington Palace

The Earthshot Prize, 8 oktober 2020


Earthshot Prize.


Foto: Kensington Palace

De Earthshotprize-raad is een diverse, brede groep mensen van over de hele wereld met wie
ik de afgelopen weken en maanden heb gesproken. We hebben samen een fantastische raad.


Foto: Kensington Palace

Verwelkoming van onze Earthshot Prize Raadsleden - die elk jaar de Earthshot-prijs uitreiken aan de vijf winnaars
Prins William, Hare Majesteit Koningin Rania Al Abdullah en Dani Alves - profvoetballer

Verwelkoming van onze Earthshot Prize Raadsleden:
Cate Blanchett - acteur, producer en humanitair
Jack Ma - filantroop, ondernemer en UNSDG Advocate en
Indra Nooyi - zakenman en voormalig voorzitter en CEO van PepsiCo.

Verwelkomen van onze Earthshot Prize Raadsleden:
Christiana Figueres - Voormalig VN-klimaatchef, verantwoordelijk voor de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering
Naoko Yamazaki - voormalig astronaut aan boord van het International Space Station
Hindou Oumarou Ibrahim - milieuactivist

Verwelkoming van onze Earthshot Prize Raadsleden:
Sir David Attenborough - omroep en natuurhistoricus
Shakira - zangeres en filantroop
Yao Ming - Naismith Basketball Hall of Famer & milieuactivist
Dr. Ngozi Okonjo-Iweala - econoom & internationale ontwikkelingsexpert


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Catherine bezoekt Tommy's en Sands, 14 oktober 2020


Het bezoek van vandaag, 14 oktober 2020, laat zien hoe belangrijke diensten zoals Tommy's en Sands hun steun
aan gezinnen in het VK voortzetten en het aantal miskramen verminderen door wetenschappelijk onderzoek.

Deze liefdadigheidsinstellingen spelen een cruciale rol bij het helpen van degenen die zijn getroffen door de dood
van een baby, door deskundige informatie en ondersteuning te bieden aan gezinnen in elke fase van hun zwangerschap.

Het bezoek komt tijdens de Baby Loss Awareness-week, toen de Hertogin zich bij medische experts voegde om te horen over het werk dat ze doen
op het gebied van preventieve maatregelen en om vrouwen te ondersteunen die een miskraam, doodgeboorte of vroeggeboorte hebben meegemaakt.

Ondersteuning voor gezinnen die vůůr de geboorte met problemen worden geconfronteerd, was een belangrijk aandachtspunt voor de
Hertogin, aangezien het Early Years-initiatief het belang van de vroege kinderjaren in de schijnwerpers blijft zetten.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

De Koningin en de Hertog van Cambridge bezoeken Porton Down, 15 oktober 2020


De Koningin, vergezeld van de Hertog van Cambridge, bezocht op 15 oktober 2020 het Defense Science
and Technology Laboratory (Dstl), Porton Down, en opende formeel het nieuwe Energetics Analysis Center.

Het Energetics Analysis Centre is een ultramodern gebouw van waaruit honderden wetenschappers onderzoek en analyses
uitvoeren om het VK te beschermen tegen terroristische en criminele dreigingen met betrekking tot explosieven.

De Koningin en de Hertog bekeken een demonstratie van een forensisch onderzoek naar explosieven en ontmoetten personeel dat
werkzaam was bij Counter Terrorism and Security, evenals Dstl-personeel en leden van het leger die betrokken waren bij het
identificeren van de zenuwgas en de daaropvolgende opruiming van het Novichok-incident van 2018. Als erkenning voor hun werk
overhandigde de Hertog het Firmin Sword of Peace aan vertegenwoordigers van Headquarters South West.

Hare Majesteit en Zijne Koninklijke Hoogheid spraken ook met wetenschappers die essentiŽle steun verleenden aan
de Britse reactie op de COVID-19-pandemie, door te werken in analytische onderzoeksgebieden en om microbiologen
in NHS-ziekenhuizen in te zetten om de testcapaciteiten te vergroten.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Nieuwe beschermschappen voor natuurbescherming aangekondigd voor de Hertog van Cambridge, 19 oktober 2020


Tegenwoordig is de Hertog van Cambridge beschermheer geworden van twee liefdadigheidsinstellingen voor
natuurbehoud, overhandigd aan Zijne Koninklijke Hoogheid door de Koningin en de Hertog van Edinburgh.

De nieuwe beschermheerschappen, Fauna & Flora International (FFI) en de British Trust for Ornithology (BTO),
sluiten aan bij het langdurige werk van de Hertog van Cambridge rond behoud en ondersteuning van gemeenschappen
die hun natuurlijke omgeving beschermen voor toekomstige generaties.

Fauna & Flora International (FFI), opgericht in 1903, is 's werelds oudste internationale organisatie
voor natuurbehoud. De Koningin vervult al bijna zeven decennia de rol van beschermvrouwe.

FFI richt zich op het beschermen van de biodiversiteit, die ten grondslag ligt aan gezonde ecosystemen en cruciaal is voor de
levensondersteunende systemen waarop mensen en alle andere soorten vertrouwen. Het beschermt bedreigde soorten en ecosystemen
over de hele wereld en kiest voor oplossingen die duurzaam zijn, gebaseerd op gedegen wetenschap en die het menselijk welzijn
verbeteren. FFI is actief in meer dan 40 landen over de hele wereld, is ook een van de oprichters van United for Wildlife en
is onlangs aangekondigd als Global Alliance Partner van The Earthshot Prize.

De British Trust for Ornithology heeft tot doel gemeenschappen in staat te stellen lokale vogelsoorten en hun
natuurlijke habitats te beschermen om ervoor te zorgen dat ze voor de komende generaties behouden blijven, terwijl
ze ook werkt aan het promoten van de voordelen van de natuurlijke wereld voor onze gezondheid en ons welzijn. Via haar
netwerk van vrijwilligers verzamelt de BTO gegevens om voort te bouwen op ons begrip van de natuurlijke wereld en biedt
het een solide bewijsbasis die geÔnformeerde besluitvorming en instandhoudingsmaatregelen ondersteunt.

De Hertog van Edinburgh is al meer dan dertig jaar beschermheer van de BTO en is een levenslange liefhebber van ornithologie. De belangstelling
van Zijne Koninklijke Hoogheid werd voor het eerst gewekt in 1956 tijdens een reis met het Royal Yacht Britannia tussen Nieuw-Zeeland en
Antarctica, waar de Hertog de zeevogels die in de regio afkomstig waren, begon te identificeren en fotograferen.

Hold Still in de straten, 20 oktober 2020


Na de ongelooflijke reactie van mensen uit het VK op de digitale tentoonstelling
te hebben gezien, hebben we Hold Still 2020 in de straten van het VK gebracht.

Vandaag hebben de Hertog en Hertogin de posters van Hold Still bezocht die in Waterloo,
Londen te zien zijn, om enkele portretten van dichtbij te bekijken.

Met de steun van National Portrait Gallery en Coop Uk zullen Hold Still-portretten
de komende weken te zien zijn op 112 locaties in 80 steden en stadsdelen.

Na het zien van de portretten die te zien waren, ontmoetten de hertog en hertogin NHS-werknemers in St. NHS-gemeenschap.

Hold Still, gelanceerd door de Hertogin van Cambridge in mei 2020, creŽerde een uniek collectief portret van het VK tijdens
lockdown. Tussen mei en juni werden meer dan 31.500 inzendingen ingediend - door alle leeftijdsgroepen in het hele land.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Johannah Churchill / Kensington Palace

Chelsea Wing aan The Royal Marsden Chelsea, 21 oktober 2020


30 jaar nadat Diana, Prinses van Wales, een ceremoniŽle eerste steen had gelegd ter herdenking van de bouw van de
Chelsea Wing aan de Royal Marsden in Chelsea, bezocht Prins William The Royal Marsden in Sutton om de start van de
bouw van het Oak Cancer Center van de Trust te markeren.

Als onderdeel van het bezoek van vandaag ontmoette Prins William een klein aantal patiŽnten en hoorde hij hoe klinische proeven
bij The Royal Marsden hun leven hebben veranderd, en over hun ervaringen met het ontvangen van behandeling tijdens de pandemie.

The Royal Marsden opende zijn deuren in 1851 als 's werelds eerste ziekenhuis
dat zich toelegt op de diagnose, behandeling, onderzoek en onderwijs van kanker.

Tegenwoordig is The Royal Marsden NHS Foundation Trust een wereldwijd toonaangevend kankercentrum dat gespecialiseerd
is in de diagnose, behandeling, onderzoek en onderwijs van kanker met zijn twee ziekenhuizen in Chelsea en Sutton.


Foto: The Royal Marsden


Foto: The Royal Marsden


Foto: The Royal Marsden


Foto: The Royal Marsden


Foto: The Royal Marsden

Prins William over de invloed van zijn vader en grootvader, 24 oktober 2020


Toen hij twee weken geleden The Earthshot Prize lanceerde, sprak Prins William over de
invloed van zijn vader de Prins van Wales en zijn grootvader, de Hertog van Edinburgh:

"Ik denk dat je met het gezin die generatiehand krijgt, en ik denk dat ik echt heb begrepen dat mijn grootvader lang
geleden om de natuurlijke wereld begon te geven, en dat mijn vader veel heeft gesproken en om het milieu geeft."

Dit jaar lanceerde The Prince of Wales RE: TV - een nieuwe reeks korte online films over mogelijke oplossingen voor de klimaatcrisis.
De films richten zich op praktische, duurzame oplossingen en zijn bedoeld om te informeren en te inspireren.
Voor meer informatie kijk op: https://www.re-tv.org/


Foto: Kensington Palace

Poppy cakes, 26 oktober 2020


Van de Hertog en Hertogin van Cambridge voor de Royal British Legion:

De Hertog en Hertogin van Cambridge en hun familie hebben dit jaar hun steun betuigd aan onze Poppy Appeal door
poppy cakes te bakken! Deze heerlijke taarten werden bij de bewoners afgeleverd in ons verzorgingshuis in Norfolk.


Foto: Kensington Palace / Royal British Legion

Hold Still in de straten, 27 oktober 2020


Vorige week arriveerde de Hold Still gemeenschapstentoonstelling in dorpen en steden in het VK. Sindsdien hebben we
zoveel foto's van de portretten in het hele land gezien en wilden we enkele van die ontroerende afbeeldingen delen.

Met uw hulp gaan we door met het benadrukken van de levenservaring van mensen tijdens lockdown.

Als je een Hold Still-billboard, poster of digitaal scherm ziet - maak een foto, tag ons en deel met
#HoldStill2020 - en we zullen aan het eind van de week een aantal van onze favorieten laten zien!


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Pride of Britain Awards, 31 oktober 2020


Achter de schermen met de Pride of Britain Awards - kijk naar de Awards op zondag 1 november om 21.00 uur op ITV

De Hertog en Hertogin van Cambridge hebben namens de natie een Pride of Britain-prijs uitgereikt om het
ongelooflijke werk van onze NHS-frontliniepersoneel in de strijd tegen het coronavirus te eren.

In St. Bartholomew's, het oudste ziekenhuis van het Verenigd Koninkrijk, zei de Hertog: "We kunnen u
niet genoeg bedanken. Namens een dankbare natie is het een enorme eer voor Catherine en ik om een
speciale erkenningsprijs uit te reiken aan het leger van toegewijde NHS-medewerkers."

De Hertogin voegde eraan toe: "Door onze gesprekken met eerstelijnswerkers tijdens
de pandemie zijn we geÔnspireerd door hun verhalen over moed en onbaatzuchtigheid."

Tijdens de lockdown voegden we ons bij mensen in het hele land om elke week de NHS en onze sleutelwerkers toe te
juichen. Hun harde werk gaat nog steeds door en we blijven hen veel dank verschuldigd voor alles wat ze doen.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

De Koningin eert de onbekende soldaat in Westminster Abbey, 7 november 2020


Begraven in Westminster Abbey is het graf van de onbekende soldaat, dit graf bevat het lichaam van een onbekende
Britse soldaat uit de Eerste Wereldoorlog. Het lichaam werd uit Frankrijk overgebracht om op 11 november 1920 in
de abdij te worden begraven, en dit jaar is het honderdjarig bestaan van de begrafenis.

De Koningin markeert deze week de honderdste verjaardag van de begrafenis van de onbekende soldaat
in Westminster Abbey, in een persoonlijk eerbetoon voorafgaand aan Remembrance Sunday.

In een kleine privťceremonie eerde de Koningin de onbekende soldaat en de eigen associaties van de koninklijke familie met de Eerste
Wereldoorlog en het graf. Als onderdeel van de ceremonie werd een boeket bloemen met orchideeŽn en mirte, gebaseerd op het bruidsboeket
van Hare Majesteit in 1947, op het graf van de Onbekende Strijder geplaatst ter herinnering. Het gebaar weerspiegelde de gewoonte om
koninklijke bruidsboeketten op het graf te leggen. Hare Majesteit sloot zich ook aan bij de Dean of Westminster in gebeden en een moment
van bezinning, voordat The Queen's Piper een klaagzang speelde, The Flowers of the Forest.


Foto: PA / The British Monarchy

Het idee om een onbekende soldaat te begraven op een plek die gewoonlijk gereserveerd was voor royalty's en notabelen
kwam van een aalmoezenier aan het front, de dominee David Railton. In 1916, Revd. Railton zag een graf in een tuin bij
ArmentiŤres, waarop de woorden "An Unknown British Soldier" stonden. In augustus 1920 schreef hij aan de decaan van
Westminster, Herbert Ryle, met de vraag of het mogelijk zou zijn om een onbekende soldaat in de abdij te begraven om
diegenen te vertegenwoordigen die niet door hun families konden worden gerustgesteld.

"Ze hebben allemaal iets van de ware betekenis begrepen. Degenen wier dierbaren tot de 'onbekende' behoorden, weten dat in dit
graf het lichaam van hun geliefde kan rusten." Uittreksel uit: The Origin of the Unknown Warrior's grave door Revd. David Railton.

Op 7 november 1920 werden vier lichamen bedekt met een Union Jack de kapel van St. Pol binnengebracht vanuit vier verschillende
slagvelden: de Aisne, de Somme, Arras en Ieper. De commandant van de Britse troepen in Frankrijk en Vlaanderen, brigadegeneraal
L. Wyatt, koos de soldaat en de overige drie werden herbegraven in St. Pol. The Unknown Warrior begaf zich vervolgens naar
Londen, waar de menigte in stilte door de straten liep terwijl de kist met paard en wagen werd getrokken.

Er werd besloten dat de onthulling van de Cenotaph deel zou uitmaken van de begrafenis van de onbekende soldaat.
Toen de begrafenisstoet Whitehall bereikte, legde Koning George V een krans bovenop de kist van de onbekende
soldaat voordat hij verder ging met de onthulling van de Cenotaph.

Tijdens het huwelijk van Lady Elizabeth (de koningin-moeder) en Koning George VI in 1923, pauzeerde
Lady Elizabeth op weg door het gangpad om haar boeket op het graf van de onbekende soldaat te leggen,
ter nagedachtenis aan haar broer Fergus die was gedood in 1915 bij de Slag bij Loos tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Lady Elizabeth werd de enige koninklijke bruid die zonder haar boeket door het gangpad liep.

Haar spontane herdenkingsactie creŽerde een mooie traditie voor andere Royal Brides om te volgen, in 1947 legde
Koningin Elizabeth II ook haar boeket neer, net als onder andere The Princess Royal, The Countess of Wessex,
De Hertogin van Cambridge, de Hertogin van Sussex en zowel Prinses Beatrice als Prinses Eugenie van York.

De Cenotaph is een stenen bouwwerk in Whitehall, Londen en dient als een nationaal heiligdom ter nagedachtenis aan alle
levens die verloren zijn gegaan in recente oorlogen. De structuur is ontworpen door Edwin Lutyens en werd tussen 1919
en 1920 gebouwd van Portland-steen, ter vervanging van Lutyens 'eerdere cenotaaf van hout en plaste op dezelfde locatie.
De permanente structuur was op tijd klaar voor de parade van de wapenstilstand van 1920, die werd bijgewoond door
Koning George V, samen met Lutyens, de premier en de aartsbisschop van Canterbury.

Het woord Cenotaph is afgeleid van het Griekse woord voor een leeg graf. In het oude Griekenland
was het gebruikelijk om een cenotaaf te bouwen toen het onmogelijk was om een lichaam na een gevecht
terug te vinden, omdat ze groot cultureel belang hechtten aan de juiste begrafenis van hun doden.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag de overgrote meerderheid van de doden in het buitenland vanwege een officieel beleid dat de repatriŽring
van lichamen verbood. De natie merkte dat ze een manier nodig had om de afwezige doden te eren, dus toen ze voor het eerst werden opgericht;
de cenotaaf sprak onmiddellijk tot de publieke verbeelding. Deze plaatsvervanger voor een graf werd de centrale rouwplaats voor de massa;
meer dan 1,25 miljoen mensen kwamen de eerste week hun respect betuigen.

Vergelijkbaar in symboliek met de onbekende soldaat, creŽerde de cenotaaf een tastbare herdenkingsplaats voor degenen zonder een bekend
graf, aangezien er geen namen op de cenotaaf zijn gegraveerd. Door dit detail konden mensen hun eigen betekenis aan het monument toekennen.

Remembrance Sunday, 8 november 2020


Elk jaar ondernemen de Koningin en andere leden van de koninklijke familie bezoeken gericht op de strijdkrachten, met als hoogtepunt
de Cenotaph Service op Remembrance Sunday. Hoewel de gebeurtenissen er dit jaar misschien iets anders uitzien, blijft de Koningin de
natie leiden bij het herdenken van degenen die zijn omgekomen in wereldoorlogen en andere conflicten.

De Koningin en leden van de koninklijke familie woonden de jaarlijkse herdenkingsdagdienst bij in The Cenotaph op Remembrance Sunday.

Koningin Elizabeth bekeek de dienst vanaf het balkon van het Foreign, Commonwealth and Development Office-gebouw. Namens de
Koningin werd een krans gelegd door de Prins van Wales. Een Equerry legde een krans namens The Duke of Edinburgh.

Toen de klokken van de Big Ben elf uur luidden en een enkel pistool op de Horse Guards Parade werd afgevuurd, werd er twee minuten volledige
stilte gehouden ter nagedachtenis aan alle verlorenen in de oorlog. Toen een volgende ronde van geweervuur het einde van de stilte betekende,
werd de hoornroep 'The Last Post' gespeeld, ter ere van allen die het leven hebben gelaten in een conflict.

De dienst bij de Cenotaph werd ook bijgewoond door de Prins van Wales ende Hertogin van Cornwall, De Hertog en Hertogin
van Cambridge, The Earl and Countess of Wessex, The Princess Royal en vice-admiraal Sir Tim Laurence, De Hertog en
Hertogin van Gloucester, De Hertog van Kent en Prins en prinses Michael van Kent.


Foto: PA / Clarence House / The British Monarchy / Kensington Palace


Foto: PA / Clarence House / The British Monarchy / Kensington Palace


Foto: PA / Clarence House / The British Monarchy / Kensington Palace


Foto: PA / Clarence House / The British Monarchy / Kensington Palace


Foto: PA / Clarence House / The British Monarchy / Kensington Palace


Foto: PA / Clarence House / The British Monarchy / Kensington Palace


Foto: PA / Clarence House / The British Monarchy / Kensington Palace


Foto: PA / Clarence House / The British Monarchy / Kensington Palace


Foto: PA / Clarence House / The British Monarchy / Kensington Palace


Foto: PA / Clarence House / The British Monarchy / Kensington Palace


Foto: PA / Clarence House / The British Monarchy / Kensington Palace

100 jaar geleden inhuldiging Cenotaph, 11 november 2020


Het 'elfde uur van de elfde dag van de elfde maand' vanmorgen markeert precies 100 jaar geleden dat Koning George V
de Cenotaph onthulde: een nieuw nationaal monument voor de 'Glorious Dead' van de oorlog van 1914-1918.

Op die dag ontving de Koning het lichaam van de onbekende soldaat bij de Cenotaph, voordat hij de kanonwagen te voet naar Westminster Abbey
volgde als Chief Rouwende. Het lichaam was meegebracht uit Frankrijk en het graf in de abdij was gevuld met Franse aarde.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

100 jaar later markeerden de achterkleinzonen van de Koning de gelegenheid door
de oorlogsdoden te herdenken tijdens twee afzonderlijke ceremonies in het VK.

De Prins van Wales, vergezeld van de Hertogin van Cornwall, hield een lezing tijdens een dienst in Westminster Abbey
voordat hij een krans van rode rozen en laurierblad legde, een replica van die gelegd is door Koning George V in 1920.

De Graaf en Gravin van Wessex woonden een herdenkingsdienst bij in het National Memorial Arboretum in Staffordshire, waar
ze kransen legden bij het Armed Forces Memorial als eerbetoon aan allen die hun leven hebben gegeven in dienst van hun land.

The Royal Train Tour, 6-8 december 2020


De Hertog en Hertogin van Cambridge maken voorafgaand aan de kerstvakantie een korte tour door het VK
om hulde te brengen aan het inspirerende werk van individuen, organisaties en initiatieven in het hele
land die dit jaar hun best hebben gedaan om hun lokale gemeenschappen te ondersteunen.

De Hertog en Hertogin van Cambridge reizen tussen zondag 6 december en dinsdag 8 december 2020 met de Royal
Train en stoppen in Engeland, Schotland en Wales in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid.

Gedurende de drie dagen zullen de Hertog en Hertogin 2050 mijl reizen en werkbezoeken afleggen, eerstelijnswerkers,
vrijwilligers, verzorgingshuispersoneel, leraren, schoolkinderen en jongeren ontmoeten om te horen over hun
ervaringen, opofferingen en het inspirerende werk dat ze hebben verricht gedurende dit uitdagende jaar.

Hunne Koninklijke Hoogheden zullen ook de oprechte dank en dankbaarheid van het land overbrengen
voor al hun inspanningen om de mensen veilig te houden en het land draaiende te houden.

Veel van de bezoeken die door Hunne Koninklijke Hoogheden zijn aangegaan, zullen de gemeenschapszin vieren en
de impact van de vrijgevigheid van het publiek dit jaar demonstreren door organisaties en initiatieven te
presenteren die zijn ondersteund door gemeenschapsfondsen, waaronder NHS Charities Together.

Voorafgaand aan de reis van de Hertog en Hertogin heeft de 10-jarige Britse
kunstenaar Joe Whale een doodle gemaakt om de reis tot leven te brengen.

De bezoeken van Hunne Koninklijke Hoogheden zullen ook de kunst-, erfgoed- en liveoptredingssector in het VK onder de
aandacht brengen, die tijdens de pandemie werd ondersteund door het Culture Recovery Fund van 1,57 miljard pond van de
regering. Gedurende de drie dagen zullen er een aantal feestelijke uitvoeringen zijn door lokale kunstenaars, ter ere
van het inspirerende werk van de organisaties en projecten die de Hertog en Hertogin bezoeken.

Koningin Victoria was de eerste regerende Britse soeverein die in juni 1842 de Royal Train gebruikte.
De reis ging van Slough (op dat moment het dichtstbijzijnde treinstation naar Windsor Castle) naar
London Paddington. In het jaar van het zilveren jubileum van de Koningin werd voor het eerst een enkele
reeks 'Royal Train'-rijtuigen gevormd en sindsdien in dienst gebleven. De locomotieven die de trein aandrijven,
kunnen snelheden tot 200 mph halen, maar wanneer ze in koninklijke dienst zijn, zijn ze beperkt tot 160 mph.


Foto: Joe Whale / Kensington Palace


Foto: Joe Whale / Kensington Palace

Londen


Voorafgaand aan de start van de Royal Train Tour, weergalmde Shakin 'Stevens 'Merry Christmas Everyone' rond Euston Station in Londen.

Voordat ze vertrokken, ontmoetten de Hertog en Hertogin van Cambridge inspirerende transportmedewerkers
die hun best deden om ervoor te zorgen dat mensen zich veilig en zeker voelen tijdens dit moeilijke jaar.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Edinburgh


Bij de eerste stop op de Royal Train Tour - Edinburgh - ontmoetten de hertog en hertogin paramedici en personeel van de Schotse
ambulancedienst - als vertegenwoordigers van de NHS - om hen te bedanken voor hun ongelooflijke inspanningen tijdens de pandemie,
en om de tol te erkennen die de pandemie heeft geŽist van het fysieke en mentale welzijn van hulpverleners.

Vandaag werd bekend gemaakt dat de Hertog en Hertogin gezamelijk het beschermheerschap van NHS Charities Together op zich hebben genomen.

De 240 Britse NHS-liefdadigheidsinstellingen bieden extra financiering en aanvullende diensten die verder gaan dan de
kernfondsen van de NHS, en ondersteunen ziekenhuizen, gemeenschaps- en geestelijke gezondheidszorg en ambulancediensten.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Berwick-Upon-Tweed


Op hun tweede stop van de dag voegden de Hertog en Hertogin zich bij leerlingen van de Holy
Trinity Church of England First School in Berwick-Upon-Tweed voor een heel speciale schoolles.

De Hertog en Hertogin bezochten de school om het onschatbare werk van leraren te erkennen, inclusief
hun inspanningen om scholen open te houden voor kwetsbare kinderen en de kinderen van sleutelwerkers
tijdens de pandemie, en hoe ze online leren aan leerlingen thuis aanboden.

De Hertog en Hertogin hoorden ook van de leraren van de school hoe ze hun activiteiten
hebben aangepast om leerlingen veilig naar school te laten terugkeren.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Batley


Tijdens het bezoek van de Hertog en Hertogin van Cambridge aan Batley was er een eerste persoonlijke ontmoeting voor de Hertogin en
Len Gardner, met wie de Hertogin eerder heeft gesproken in het kader van het NHS Volunteer Responder 'Check-in and Chat' -programma.

De Royal Voluntary Service is een van de grootste liefdadigheidsinstellingen voor vrijwilligerswerk in Groot-BrittanniŽ en
heeft duizenden NHS Volunteer Responders gerekruteerd om kwetsbare mensen en de NHS te ondersteunen tijdens de pandemie door
het leveren van boodschappen en recept, liften naar medische afspraken en 'inchecken en chatten'.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Manchester


Bij Fareshare in Manchester brachten de Hertog en Hertogin hulde aan vrijwilligers
en organisaties in het VK die kwetsbare gezinnen in 2020 hebben ondersteund.

Na een ontmoeting met vertegenwoordigers van de voedingsindustrie om meer te weten te komen over hun genereuze steun voor
FareShare, hoorden de Hertog en Hertogin van personeel en vrijwilligers hoe FareShare Greater Manchester zijn activiteiten
heeft aangepast om ervoor te zorgen dat het mensen in nood kan blijven ondersteunen tijdens de coronavirus-pandemie.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Cardiff


De Hertog en Hertogin van Cambridge begonnen de laatste dag van hun tour in Cardiff Castle,
waar ze universiteitsstudenten ontmoetten en hoorden over enkele van de uitdagingen die ze
tijdens de pandemie hebben meegemaakt, met een bijzondere focus op geestelijke gezondheid.

Hunne Koninklijke Hoogheden voegden zich bij studenten van Cardiff University, Cardiff Metropolitan University
en de University of South Wales tijdens 'Christmas at the Castle' - een festival van kerstactiviteiten en
attracties dat in december door het kasteel wordt georganiseerd.

Ze hoorden hoe de studenten tijdens dit uitdagende jaar door hun universiteiten en studentenverenigingen werden ondersteund met hun
geestelijke gezondheid, voordat ze zich bij een groep aansloten terwijl ze hun 'Geheime Kerstman'-cadeaus voor elkaar uitpakten.

Tijdens het bezoek was er een optreden van 'Samba Galez', de langstlopende Samba Band van Wales,
die tijdens de pandemie werd gesteund via het Culture Recovery Fund van de Britse regering.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Bath


In Cleeve Court Care Home in Bath brachten de hertog en hertogin hulde aan de inspanningen van het zorgpersoneel in het hele land.

In het Cleeve Court Care Home hoorden ze van het personeel over hun ervaringen met het verlenen van zorg en het helpen
van bewoners om tijdens de pandemie in contact te blijven met hun dierbaren, voordat ze een aantal bewoners ontmoetten.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Reading


Bedankt NHS!

In het Royal Berkshire Hospital bedankten de Hertog en Hertogin de verpleegsters voor hun onvermoeibare werk tijdens de pandemie.
Onder degenen die de Hertog en Hertogin ontmoetten, was hoofdverpleegster Rafael Fernandes, ontwerper van een speciale badge
die werd gefinancierd door NHS Charities Together ter gelegenheid van het 2020 Jaar van de verpleegster en vroedvrouw.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Windsor Castle


De laatste stop op de Royal Train Tour was Windsor Castle, waar de Koningin en leden
van de koninklijke familie lokale vrijwilligers en sleutelmedewerkers bedankten.

Leden van de koninklijke familie verwelkomden een aantal lokale vrijwilligers en
sleutelfiguren van organisaties en liefdadigheidsinstellingen in Berkshire, die
tijdens de kerstperiode vrijwilligerswerk gaan doen of werken om anderen te helpen.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

"Of het nu gaat om transportwerkers, paramedici, schoolleraren of personeel en vrijwilligers..
jullie zijn de mensen die niet alleen ons land draaiende hebben gehouden, maar ook ons hart
hebben helpen verwarmen door ons het allerbeste van de menselijke natuur te laten zien.

In sombere tijden geef je ons hoop over wat we kunnen bereiken als we allemaal samenwerken.
Bedankt aan iedereen die we hebben ontmoet op de Royal Train Tour". - De Hertog van Cambridge.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Prins William, Hertogin Catherine en hun kinderen naar het theater, 11 december 2020


De Hertog en Hertogin en hun familie woonden op 11 december 2020 een speciale pantomime-uitvoering bij
van de Pantoland van de Nationale Loterij in The Palladium, die werd gehouden om sleutelarbeiders en
hun families te bedanken voor hun fenomenale inspanningen dit jaar.

Voorafgaand aan de voorstelling hield de Hertog een korte toespraak om degenen in het hele land te bedanken voor de offers
die ze hebben gebracht om het land draaiende te houden en om hun gemeenschappen te ondersteunen tijdens de COVID-19-pandemie.

Tijdens de pauze ontmoetten de Hertog en Hertogin ook een klein aantal sleutelwerkersfamilies om meer te horen
over hun ervaringen van het afgelopen jaar, voordat ze backstage gingen om de cast en crew te bedanken.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Kerstboodschap van Prins William en Hertogin Catherine, 25 december 2020


Deze kerst zijn onze gedachten bij degenen onder jullie die vandaag alleen doorbrengen, degenen onder
jullie die rouwen om het verlies van een geliefde, en degenen onder jullie in de frontlinie die nog
steeds de energie verzamelen om je eigen leven in de wacht te zetten om te kijken na de rest van ons.

Een vrolijk kerstfeest wensen voelt niet goed dit jaar, dus in plaats daarvan wensen we een beter 2021.
Voor degenen die het vandaag moeilijk hebben, is er ondersteuning beschikbaar: GiveUsAShout, MindCharity,
samaritans, theCALMzone, TheSilverLineUK, OurFrontlineUK, NHSCharities en RoyalVolService.


Foto: Kensington Palace

Prins William steunt belangrijke vrijwilligersinspanningen in The Passage tijdens de tweede lockdown, 30 december 2020


We waren verheugd om de Hertog van Cambridge in privť-hoedanigheid, als vrijwilliger, bij drie
verschillende gelegenheden tijdens de tweede lockdown in november te verwelkomen in The Passage.

De Hertog bezocht ons informatiecentrum, waar hij samen met een team vrijwilligers werkte om warme maaltijden
te bereiden voor personen die onlangs van de straat waren verhuisd naar een noodhotel. Hij bracht ook tijd door
bij twee van onze woonprojecten; Passage House Assessment Centre en Montfort House, ons Housing First-project
voor klanten met complexe behoeften, waar hij eten serveerde en met bewoners sprak over hun levenservaringen.

Het was een ongelooflijk uitdagend jaar en onze vrijwilligers hebben buitengewoon hard gewerkt om ervoor te zorgen
dat de essentiŽle diensten van The Passage gedurende de pandemie voor kwetsbare mensen kunnen blijven werken; onze
vitale voedselhub voorzag tijdens beide lockdowns 70.000 maaltijden voor klanten en mensen in noodopvang.

De CEO van The Passage, Mick Clarke, zei:

"Dit jaar, meer dan ooit, heeft ons leger van vrijwilligers The Passage in staat gesteld onze vitale
diensten draaiende te houden tijdens zowel lockdowns als de tijd daartussenin. Van onze noodvoedingshub
tot fondsenwerving, outreach tot essentiŽle kantoorondersteuning, ons Home for Good-programma tot onze
residentiŽle projecten, we hebben het geluk dat we zo'n veelzijdige en toegewijde groep supporters hebben.

We waren verheugd om onze koninklijke beschermheer, de Hertog van Cambridge, te verwelkomen als vrijwilliger tijdens de
tweede lockdown, waar hij hielp bij het voorbereiden en bezorgen van voedselpakketten aan onze klanten in onze nood- en
reguliere huisvestingsprojecten. Vrijwilligers zijn en zullen altijd de levensader van onze organisatie zijn."


Foto: The Passage Charity

Bron: The Passage: https://passage.org.uk/

Hertogin Catherine 39 jaar


Bedankt voor je vriendelijke wensen op de verjaardag van de Hertogin.

Verjaardagen zijn de afgelopen maanden heel anders geweest en onze gedachten blijven
bij iedereen die in deze enorm uitdagende tijd aan de frontlinie werkt.


Foto: Danny Lawson / PA / Kensington Palace

Prins William belt met eerstelijnswerkers om vaccinatie strategie, 21 januari 2021


Op 21 januari 2021 hield de Hertog van Cambridge telefoontjes met eerstelijnswerkers van vaccinatiecentra
in het VK om hen te bedanken voor hun enorme inspanningen en toewijding om het Covid-19-vaccin te leveren.

Het vaccinatieprogramma Covid-19 is het grootste vaccinatieprogramma in de geschiedenis van de NHS - tot dusver
hebben 4,6 miljoen van de meest kwetsbaren en degenen die voor hen zorgen hun eerste dosis al ontvangen.
Vorige week vaccineerde de NHS in Engeland elke minuut 140 mensen.

Een effectief vaccin is de beste manier om mensen te beschermen tegen coronavirus en zal duizenden
levens redden. Aan alle betrokkenen bij het vaccinatieprogramma, hartelijk dank voor alles wat u doet.


Foto: Kensington Palace

Holocaust Memorial Day 2021, 27 januari 2021


Op Holocaust Memorial Day herdenken en eren we de slachtoffers en overlevenden van de Holocaust en van recente genocides.

De Hertogin voegde zich bij Holocaust-overlevenden Zigi Shipper en Manfred Goldberg, die de Hertog en Hertogin in 2017
ontmoette op Stutthof, en jeugdambassadeurs van de Holocaust Educational Trust voor een speciaal gesprek in deze HMD.

Als jonge jongens brachten Zigi en Manfred allebei tijd door in getto's en een aantal
werk- en concentratiekampen, waaronder het nazi-Duitse kamp Stutthof in bezet Polen, waar
ze elkaar voor het eerst ontmoetten in 1944, en tot op de dag van vandaag vrienden blijven.

Van de 110.000 mannen, vrouwen en kinderen die tijdens de Holocaust in het
kamp zaten, kwamen maar liefst 65.000 om het leven, waaronder 28.000 Joden.

Samen op 27 januari, de herdenkingsdag van de bevrijding van Auschwitz-Birkenau, het grootste
nazi-vernietigingskamp, getuigen we voor degenen die genocide hebben doorstaan, en eren we de
overlevenden en al degenen wier leven onherkenbaar veranderd is. We mogen het nooit vergeten.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Racistisch misbruik, 31 januari 2021


"Racistisch misbruik - op het veld, op de tribune of op sociale media - is verachtelijk en moet nu stoppen.

We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om een omgeving te creŽren waarin dergelijk misbruik niet wordt getolereerd,
en degenen die ervoor kiezen haat en verdeeldheid te verspreiden, worden verantwoordelijk gehouden voor hun daden. Die
verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de platforms waar nu zoveel van deze activiteit plaatsvindt.

Ik prijs al die spelers, supporters, clubs en organisaties die dit misbruik
in de sterkste bewoordingen blijven uitroepen en veroordelen" - Prins William

Children's Mental Health Week 2021, 31 januari 2021- 4 februari 2021


Morgen begint de Children's Mental Health Week - een kans om onszelf eraan te herinneren niet alleen
hoe belangrijk de geestelijke gezondheid van onze eigen kinderen is, maar ook het welzijn van ouders.
We kijken ernaar uit om meer te delen over het thema van dit jaar: jezelf uitdrukken gedurende de week.

Het is gemakkelijk te denken dat we niet de kracht hebben om iets te veranderen. Maar een klein gesprek
kan een groot verschil maken als het gaat om het aanpakken van het stigma rond geestelijke gezondheid.

In samenwerking met Place2be vroegen we kinderen van Ribbon Academy
in Durham om hun gevoelens te uiten door creatief te tekenen.

Deze week moedigen we ouders en kinderen over de hele wereld aan om een tekening te maken
en aan het einde van deze week zullen we meer van je inspirerende schetsen delen - deel
deze met #ChildrensMentalHealthWeek en tagging @KensingtonRoyal
Bezoek Place2be voor meer informatie over deze activiteit.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

De video gesprekken van Prins William en Hertogin Catherine, 10- 19 februari 2021


10 februari 2021:

Voor verpleegkundestudenten was studeren en stage lopen tijdens de pandemie een uitdaging als geen ander.
De Hertog en Hertogin spraken met UlsterUni verpleegkundige student Abigail over
haar ervaringen met werken aan de frontlinie van de COVID19-respons in Noord-Ierland.

Dank aan student-verpleegsters voor hun ongelooflijke werk ter ondersteuning van de eerstelijnswerkers.

De hertog en hertogin sloten zich aan bij UlsterUni-studenten die deelnamen
aan praktische klinische sessies op de universiteit met hun docenten.

Beide cohorten ondernamen plaatsingen tijdens de eerste golf van de pandemie, waarbij
velen hun plaatsingen uitbreidden om de eerstelijnswerkers te ondersteunen.

Tijdens de oproep bespraken de studenten hun waardering voor de onschatbare ervaringen die ze hebben opgedaan
tijdens het werken aan de frontlinie, en de steun die ze kregen van UlsterUni tijdens deze uitdagende periode.

12 februari 2021

Net als je denkt dat je over Zoom heen bent, komt er een telefoontje van de Hertogin van Cambridge!

De hertogin belde om in te checken bij twee van de moeders die we
hebben gesteund, Vicky en Yelda en onze oprichter Sophie Parker.

Geweldig einde van onze 5-jarige jubileumweek! Little Village verzamelt kleding, speelgoed en uitrusting
van hoge kwaliteit voor kinderen van 0-5 jaar en brengt deze items naar gezinnen in nood.

19 februari 2021

Onze strijdkrachten spelen een cruciale rol bij de uitrol van het COVID-19-vaccin in het VK.

Prins William sprak met enkele van de betrokkenen in het Britse leger, de Royal Navy en de
Royal Air Force bij het ondersteunen van de NHS bij het vaccineren van prioriteitsgroepen.


De Hertogin van Cambridge markeert de 5de verjaardag van London Baby Bank Little Village, 12 februari 2021


Deze week sprak de Hertogin van Cambridge met de Londense babybank Little Village, die deze week hun
vijfjarig jubileum viert, om te horen hoe ze kwetsbare gezinnen zijn blijven steunen tijdens de pandemie.

De Hertogin sprak tijdens de oproep met verschillende leden van de Little Village-gemeenschap, waaronder Sophia Parker,
de oprichter van de organisatie, en moeders Yelda Rashid en Vicky Jones. Sophia legde uit hoe Little Village zich heeft
aangepast aan de pandemie door hun vrijwilligers bij te scholen, waardoor ze vorig jaar meer dan 7.000 telefoontjes
naar gezinnen konden plegen en een essentiŽle bron van verbinding en emotionele steun waren.

Vicky vertelde de Hertogin over haar relatie met Little Village en de manieren waarop ze haar en haar dochter de afgelopen
drie en een half jaar hebben gesteund, terwijl Yelda, wiens dochter het Rett-syndroom heeft, sprak over de uitdagingen
waarmee ze werd geconfronteerd tijdens de laatste lockdown en benadrukte het belang van ondersteunende netwerken.

Sinds de lancering in 2016 heeft Little Village meer dan 11.000 kinderen ondersteund en is het uitgegroeid tot een
van de grootste babybanken in het VK. Babybanken willen gezinnen ondersteunen en versterken door ervoor te zorgen
dat elk kind de essentiŽle items heeft die ze nodig hebben om te gedijen. Gezinnen worden doorverwezen naar Little
Village via een netwerk van meer dan 1.800 professionals, zoals verloskundigen en maatschappelijk werkers. De babybank
biedt niet alleen praktische ondersteuning aan gezinnen, maar ondersteunt gezinnen ook emotioneel, wat vooral cruciaal
is tijdens lockdown wanneer gezinnen zich meer sociaal geÔsoleerd kunnen voelen dan ooit.

Afgelopen zomer bracht Hare Koninklijke Hoogheid negentien Britse merken en retailers samen om meer dan
25.000 nieuwe artikelen te doneren aan meer dan 40 landelijke babybanken, waaronder Little Village, om de
meest kwetsbare gezinnen in het VK te helpen ondersteunen. Tijdens de pandemie is de vraag aanzienlijk
gestegen, waarbij Little Village in 2020 het dubbele aantal kinderen ondersteunde dan het jaar ervoor.

Prins William bezoekt vaccinatiecentrum, 22 februari 2021


Op 22 februari 2021 bezocht de Hertog een vaccinatiecentrum bij de King's Lynn Corn Exchange,
aangezien het grootste vaccinatieprogramma in de Britse geschiedenis voortduurt.

Door elke week duizenden vaccins af te leveren, hebben het NHS-personeel en de vrijwilligers
die betrokken zijn bij de uitrol hier en in het VK, overal ongelooflijke toewijding getoond.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

De Hertog en Hertogin van Cambridge spreken met beschermingsfamilies over het COVID-19-vaccin, 27 februari 2021


Het was geweldig om te horen van Shivali en Fiona - die allebei langdurige gezondheidsproblemen hebben en in de loop van het
afgelopen jaar samen met hun familie bescherming hebben geboden, en nu allebei in aanmerking komen voor het Covid19-vaccin.

Shivali, die diabetes type 2 heeft, en Fiona, die met astma leeft, deelden hun ervaringen
met de pandemie en bespraken de positieve impact die het vaccin zal hebben op hun eigen leven.

De toonaangevende gezondheidsorganisaties in het VK hebben hun krachten gebundeld om een
coalitie te vormen om de opname van vaccins te helpen bevorderen onder mensen met langdurige
gezondheidsproblemen, aan wie het vaccin nu wordt aangeboden. Inbegrepen in deze coalitie zijn
Diabetes UK en Asthma UK, die Shivali en Fiona tijdens de pandemie hebben ondersteund.


Foto: Kensington Palace

De Hertog en Hertogin van Cambridge spreekt met familie wiens zoon het leven werd gered door Shout 85258, 5 maart 2021


Eerder deze week spraken de Hertog en Hertogin van Cambridge met een gezin wiens leven werd
veranderd door een sms naar de Shout 85258-dienst voor geestelijke gezondheidszorg.

Het sms-bericht werd verzonden door Jack (gefingeerde naam), een 12-jarige die tijdens de pandemie ernstige angst
begon te ervaren. Zonder dat Jacks liefhebbende en ondersteunende ouders het wisten, was het zo moeilijk voor
hem geworden dat hij op een avond besloot zijn leven te beŽindigen. Terwijl Jack op een brug stond, stuurde
hij Shout een sms die hem zou helpen de hulp te vinden die hij nodig had.

"De vrijwilliger die die avond op Jack reageerde, leidde hem naar een rustigere plek en werkte samen met hem
om te stoppen, de balans op te maken en de moed te vinden om de hulpdiensten te bellen, die hem kwamen helpen."

Jacks ouders wisten pas hoe ernstig de situatie was toen de politie contact
met hen opnam om hen te laten weten dat hun zoon in veiligheid was.

Tijdens hun privťgesprek spraken de hertog en hertogin met zowel Jack als zijn ouders, die beschreven hoe de ervaring
voor het gezin was geweest. Ze spraken over de hechte en liefdevolle relaties die ze hebben met al hun kinderen, hun
vermogen om als gezin over moeilijke dingen te praten en te luisteren, en hun drukke en leuke huishouden. Maar
desondanks hadden ze zich niet gerealiseerd in welke mate hun zoon Jack zich tijdens de lockdown had bevonden.

De Hertog en Hertogin hoorden hoe ze hadden gemerkt dat hun eens open, gezellige, grappige en
nieuwsgierige zoon meer introvert was geworden tijdens de opsluiting van Covid-19 in de lente en
zomer van 2020. Jack bracht steeds meer tijd alleen door, zonder meer te verbinden met zijn vrienden
online of aan de telefoon, en worstelt met online school. Jack begon zich steeds meer zorgen te maken
over de toekomst en of het leven ooit weer normaal zou worden. Zijn vader beschreef hoe er geen aanleiding
was voor Jacks angst, waardoor het moeilijker werd om te begrijpen hoe erg de dingen waren geworden.

De Hertog en Hertogin hoorden hoe, toen Jack in de herfst van 2020 terugkeerde naar school, zijn angst escaleerde. Wat Jacks
familie niet wist, was dat het een gevaarlijk niveau had bereikt waarop de enige oplossing die hij kon zien, was een einde
aan zijn leven te maken. Jacks ouders legden uit hoe hij op een cruciaal moment contact had opgenomen met Shout, en tijdens
een sms-gesprek had een vrijwilliger kunnen voorkomen dat Jack een einde aan zijn leven maakte.

Jack was het met de Hertog eens dat een gesprek met Shout via sms, in plaats van hardop te praten, het
gemakkelijker maakte om open te zijn over moeilijke emoties. Hij vertelde de Hertog en Hertogin dat meer
kinderen en jongeren moeten leren over geestelijke gezondheid, en hoe ze met anderen over hun gevoelens
moeten praten. De Hertog en Hertogin vertelden Jack hoe ongelooflijk dapper hij was geweest om zijn verhaal
te delen om het bewustzijn van geestelijke gezondheidsproblemen en de steun die Shout 85258 biedt, te vergroten.

"Jack heeft de hulp en ondersteuning kunnen krijgen die hij nodig had en hij is nu weer aan het spelen met zijn vrienden
en kijkt ernaar uit om zo snel mogelijk weer naar school te gaan. De hele familie is hoopvol en positief over de toekomst."

Jacks verhaal van hoop is ongelooflijk, maar helaas is hij lang niet de enige jongere die het moeilijk heeft. Elke
week bij Shout is ons team van 2.400 vrijwilligers en deskundige klinische supervisors in het VK en Nieuw-Zeeland
bevoorrecht en nederig om een positief verschil te kunnen maken in het leven van duizenden kinderen en jongeren.

Als digital natives worden jongeren van nature aangetrokken door technologie als middel om de geestelijke gezondheid
te ondersteunen. Hun telefoons zijn vaak binnen handbereik en daarom voelen ze zich op hun gemak bij het gebruik van
sms-berichten als een manier om contact op te nemen en een gesprek te voeren over problemen die ze misschien niet
zo gelukkig voelen of in staat zijn om hardop of face-to-face te praten.

35 procent van onze sms'ers is jonger dan 18 jaar, wat misschien niet verrassend lijkt. Maar wat mensen vaak verbaast,
is dat 7 procent van de mensen met wie we gesprekken voeren, kinderen zijn onder de 13 jaar, zoals Jack. In feite
hebben we ongeveer 45.000 gesprekken gevoerd met kinderen in deze leeftijdscategorie sinds we de Shout-service
lanceerden, en ondersteunden we de geestelijke gezondheid van ongeveer 18.000 kinderen. De problemen die kinderen
in hun gesprekken aan de orde stellen, variŽren van pesten (9 procent van de gesprekken) tot zelfbeschadiging
(24 procent van de gesprekken), angst (28 procent van de gesprekken) en zelfmoord (31 procent van de gesprekken).

Geschat wordt dat ongeveer 50 procent van de geestelijke gezondheidsproblemen worden vastgesteld op de leeftijd van
14 jaar en 75 procent op de leeftijd van 24 jaar. De Shout-dienst heeft tot doel het praten over geestelijke gezondheid
in het vroegste stadium te normaliseren en het zoeken naar hulp door kinderen en jongeren actief aan te moedigen. Door
via digitale middelen geestelijke gezondheidsondersteuning te bieden, werken we aan het wegnemen van de barriŤres
die mensen hebben om hulp te zoeken, door kinderen en jongeren aan te moedigen eerder in hun leven contact op te
nemen, voordat geestelijke gezondheidsproblemen zich ontwikkelen tot het punt van crisis.


Foto: Kensington Palace

Viering van het Gemenebest in 2021, 7 maart 2021


De Koningin en andere leden van de koninklijke familie hebben in een speciale uitzending voorafgaand aan Commonwealth Day
hulde gebracht aan de manier waarop gemeenschappen uit de hele familie van naties samenkomen als reactie op de pandemie.

De uitzending begon met de woorden van Hare Majesteit, die reflecteerde op hoe burgers van het Gemenebest
technologie hebben gebruikt om verbonden te blijven, en beschouwt degenen die toewijding en
onbaatzuchtigheid hebben getoond bij het helpen van anderen tijdens de pandemie.

Het Gemenebest vertegenwoordigt een wereldwijd netwerk van 54 landen en een enorme gemeenschap die elke geografische
regio, religie en cultuur omvat en de diversiteit omarmt onder de bevolking van 2,4 miljard mensen.

Het Commonwealth-thema voor 2021 is 'Delivering A Common Future: Connecting, Innovating, Transforming',
ter ere van de gezamenlijke inspanningen van de Commonwealth-landen om hun gemeenschappelijke doelen
te bereiken, waaronder het beschermen van natuurlijke hulpbronnen, het stimuleren van handel en het
leveren van een vreedzaam, welvarende en duurzamere toekomst voor iedereen.

Ook andere leden van de koninklijke familie droegen bij aan de uitzending.

The Queen's Commonwealth Day Message 2021


Tijdens de komende week, terwijl we de vriendschap, de geest van eenheid en de prestaties van het
Gemenebest vieren, hebben we de gelegenheid om na te denken over een tijd als geen ander.

Hoewel de ervaringen van het afgelopen jaar in het Gemenebest anders waren, zijn er in elke natie en elk gebied
van het Gemenebest aangrijpende voorbeelden van moed, toewijding en onbaatzuchtige plichtsbetrachting gedemonstreerd,
met name door degenen die aan de frontlinie werken en gezondheidszorg en andere openbare diensten in hun gemeenschappen.
We worden ook aangemoedigd door opmerkelijke vorderingen bij het ontwikkelen van nieuwe vaccins en behandelingen.

De beproevingen die zo velen hebben meegemaakt, hebben geleid tot een diepere waardering voor de
wederzijdse steun en het spirituele voedsel dat we genieten door verbonden te zijn met anderen.

De noodzaak om een grotere fysieke afstand te bewaren, of om grotendeels geÔsoleerd te leven en te werken, is voor
veel mensen in het Gemenebest een ongebruikelijke ervaring geweest. In ons dagelijks leven moesten we meer gewend
raken aan verbinding en communicatie via innovatieve technologie - die nieuw is voor sommigen van ons - met online
gesprekken en gemeenschappelijke bijeenkomsten, waaronder Commonwealth-bijeenkomsten, waardoor mensen in contact
kunnen blijven met vrienden, familie, collega's en tegenhangers die ze niet persoonlijk hebben kunnen ontmoeten.
In toenemende mate zijn we in staat gebleken om van dergelijke communicatie te genieten, omdat het een directheid
biedt die grenzen of verdeeldheid overstijgt, waardoor elk gevoel van afstand verdwijnt.

We zijn allemaal doorgegaan met het waarderen van de steun, de brede ervaring en de kennis die samenwerking
met zich meebrengt, en ik hoop dat we dit hernieuwde gevoel van verbondenheid en gemeenschap zullen behouden.
Vooruitkijkend, zullen relaties met anderen in het Gemenebest belangrijk blijven terwijl we ernaar streven
een gemeenschappelijke toekomst te bieden die duurzaam en veiliger is, zodat de naties en buurten waarin
we leven, waar ze zich ook bevinden, worden gezondere en gelukkiger plekken voor ons allemaal.


Foto: Press Association / The British Monarchy / Kensington Palace

De Prins van Wales


Zijne Koninklijke Hoogheid nam een bericht op over de universele verwoesting veroorzaakt door de coronavirus-pandemie.
Zijne Koninklijke Hoogheid zal het kritieke werk vieren dat wordt verricht door landen in het hele Gemenebest om de
klimaatverandering te bestrijden en de unieke landschappen, het mariene milieu en de biodiversiteit te beschermen.


Foto: Press Association / The British Monarchy

De Hertogin van Cornwall


De Hertogin van Cornwall sprak met omroepster Clare Balding over het belang van boeken en lezen voor kinderen
in het hele Gemenebest, vooral in een jaar van isolatie en verstoord onderwijs. Bekroonde leraar Ranjitsinh
Disale nam deel aan het gesprek in de Poets íCorner in Westminster Abbey via een videoverbinding uit India
om de ervaringen van zijn eigen leerlingen te delen met het gebruik van geletterdheid om hun
zelfvertrouwen te vergroten en hun horizon te verbreden terwijl ze thuis studeerden.


Foto: Press Association / The British Monarchy

De Hertogin en Hertog van Cambridge


Hunne Koninklijke Hoogheden spraken met medisch personeel, liefdadigheids- en vrijwilligerspersoneel uit het hele
Gemenebest om meer te horen over het werk dat ze hebben verricht om voor degenen in hun gemeenschap te zorgen.

Tijdens hun gesprekken hoorden de Hertog en Hertogin van de aanwezigen wat hen inspireerde
om hun gemeenschappen te steunen, de impact van het essentiŽle werk dat ze verrichten en
hoe ze hun inspanningen hebben aangepast in reactie op de COVID-19-pandemie


Foto: Screenshot BBC

De Gravin van Wessex


Ter gelegenheid van zowel de Dag van de Gemenebest als de Internationale Vrouwendag, die ook op maandag
8 maart 2021 wordt gevierd, sprak de Gravin van Wessex met drie vrouwen uit het hele Gemenebest om te
horen over hun ervaringen met het ondersteunen van andere vrouwen en hun bredere gemeenschappen.

Tijdens de videocall bespraken de vrouwen hoe belangrijk het is elkaar te ondersteunen om vaardigheden
te delen en hoe betere resultaten worden behaald als vrouwen gelijkelijk vertegenwoordigd zijn.


Foto: Press Association / The British Monarchy

Prins William en Hertogin Catherine bezoeken school, 11 maart 2021


Op 11 maart 2021 in de ochtend bezochten de Hertog en Hertogin van Cambridge School 21 in Stratford, Londen
om leraren te feliciteren die betrokken waren bij de heropening van de school na de sluiting en om meer te
horen over de uitdagingen waarmee ze het afgelopen jaar te maken hebben gehad.

Vanaf vandaag hebben middelbare scholen en hogescholen in het VK toegang tot Mentally Healthy
Schools-bronnen. Dit volgt op het succes van de basisschoolhub van de Mentally Healthy School,
die meer dan een miljoen keer is bezocht sinds de lancering door de Hertogin drie jaar geleden.

Mentally Healthy Schools, aangeboden door het Anna Freud Centre, is het eerste informatie- en bronnencentrum
voor geestelijke gezondheid in het VK en helpt geestelijke gezondheid centraal te stellen in het schoolcurriculum.


Foto: Kensington Palace / The British Monarchy


Foto: Kensington Palace / The British Monarchy


Foto: Kensington Palace / The British Monarchy

Prins William en Hertogin Catherine bezoeken Newham Ambulance Station, 18 maart 2021


Op Newham Ambulance Station in Oost-Londen met paramedicus Jay en haar familie in het VK en Bangladesh.
Op 18 maart 2021 spraken de Hertog en Hertogin met ambulancepersoneel en paramedici over hun ervaringen
met werken tijdens een van de meest uitdagende periodes in de geschiedenis van de London Ambulance Service.

Ze hoorden hoe Jay het hoofd heeft geboden aan de druk van de reactie op
de COVID-19-pandemie en de gevolgen van het isolement van haar familie.

De London Ambulance Service heeft financiering ontvangen van NHS Charities Together, waarvan de Hertog en Hertogin
gezamenlijke beschermheer en beschermvrouwe van zijn, om hen in staat te stellen hun vloot van Wellbeing Tea Trucks
te blijven runnen die warme dranken, snacks en de kans hebben om een pauze te houden voor het personeel en vrijwilligers.

Het afgelopen jaar hebben de Hertog en Hertogin en The Royal Foundation gewerkt om degenen
die aan de frontlinie van de pandemie werken te ondersteunen, onder meer door het verstrekken
van beurzen aan tien vooraanstaande liefdadigheidsinstellingen in het hart van de geestelijke
gezondheid en eerstelijnsondersteuning als onderdeel van een op maat gemaakte COVID-noodfonds.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Prins William en Hertogin Catherine brengen eerbetoon aan coronaslachtoffers, 23 maart 2021


Sinds maart 2021 geeft Westminster Abbey wekelijks tot tweeduizend
levensreddende prikken aan lokale inwoners van Westminster.

Vandaag hoorden de Hertog en Hertogin van het personeel over hun ervaringen met hun betrokkenheid
bij het grootste vaccinatieprogramma ooit in het VK en met het werken vanuit zo'n iconische locatie,
en ontmoetten en spraken ze ook met een aantal mensen die hun vaccin die dag kregen.

Het vaccinatiecentrum wordt gerund door Chelsea and Westminster Hospital NHS Foundation
Trust en opereert vanuit het zuidelijke transept, de thuisbasis van de wereldberoemde
Poets' Corner. De abdij blijft open voor een dagelijkse communiedienst.

Vandaag is het ook een jaar geleden sinds de eerste lockdown in het VK - de nationale reflectiedag.
Na het bezoek van vandaag namen de hertog en hertogin deel aan een moment van bezinning in de abdij.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Op de nationale reflectiedag, een jaar sinds de eerste lockdown in het VK, namen de Hertog en Hertogin deel
aan een moment van reflectie in Westminster Abbey, na hun bezoek aan het vaccinatiecentrum van de Abbey.

Vandaag gedenken we al diegenen die het leven hebben gelaten als gevolg van de pandemie van de afgelopen twaalf maanden.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Boek: Hold Still: A Portrait of our Nation in 2020, 28 maart 2021


De Hertogin van Cambridge en de NationalPortraitGallery hebben de publicatie
van 'Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020' aangekondigd.

Een uniek collectief portret van het Verenigd Koninkrijk tijdens de nationale lockdown van 2020.

Het boek is een jaar geleden sinds 'Hold Still' voor het eerst werd gelanceerd en zal op 7 mei 2021
worden uitgebracht. Het voorwoord van het boek is geschreven door de Hertogin van Cambridge.

Gericht op drie hoofdthema's: helpers en helden, je nieuwe normaal en vriendelijke daden, dit boek presenteert
een uniek portret van het VK tijdens de lockdown van 2020, aan de hand van 100 gemeenschapsfoto's.

De netto-opbrengst van de verkoop van het boek zal gelijkelijk worden verdeeld ter ondersteuning van het
werk van de National Portrait Gallery en Mind, de liefdadigheidsinstelling voor geestelijke gezondheid.

Onder leiding van de Hertogin van Cambridge, beschermvrouwe van de National Portrait Gallery, was
Hold Still een ambitieus gemeenschapsproject om een uniek collectief portret van het VK te creŽren
tijdens lockdown. Mensen van alle leeftijden werden uitgenodigd om een ??fotografisch portret in te
sturen, genomen in een periode van zes weken in mei en juni 2020, gericht op drie kernthema's:
Helpers en helden, je nieuwe normaal en daden van vriendelijkheid. Hieruit selecteerde een jury
100 portretten en beoordeelde de afbeeldingen op de emoties en ervaringen die ze overbrachten.

Hier in deze publicatie te zien, geven de laatste 100 afbeeldingen een uniek en zeer persoonlijk verslag van
deze buitengewone periode in onze geschiedenis van mensen van alle leeftijden uit het hele land. Van virtuele
verjaardagsfeestjes, handgemaakte regenbogen en klappen uit de gemeenschap tot dappere NHS-medewerkers,
veerkrachtige sleutelwerkers en mensen die te maken hebben met ziekte, isolatie en verlies. De beelden
brengen humor en verdriet, creativiteit en vriendelijkheid, tragedie en hoop over - ze drukken zowel
onze gedeelde als individuele ervaringen uit en onderzoeken deze. Deze publicatie presenteert een
waar portret van onze natie in 2020 en bevat een voorwoord van The Duchess of Cambridge, elke
afbeelding gaat vergezeld van het verhaal achter de foto, verteld door de woorden van de
deelnemers, en verdere werken tonen de landelijke openluchttentoonstelling van Hold Still.


Foto: Kensington Palace

"Als we terugkijken op de COVID-19-pandemie in de komende decennia, zullen we denken aan de uitdagingen waarmee
we allemaal te maken hebben gehad: de dierbaren die we hebben verloren, het uitgebreide isolement van onze
families en vrienden en de druk die op onze belangrijkste werknemers wordt uitgeoefend. Maar we zullen ook
de positieve punten onthouden: de ongelooflijke daden van vriendelijkheid, de helpers en helden die
voortkwamen uit alle lagen van de bevolking, en hoe we ons samen aanpasten aan een nieuw normaal.

Met Hold Still wilde ik de kracht van fotografie gebruiken om een blijvend verslag te maken
van wat we allemaal meemaakten - om de verhalen van individuen vast te leggen en belangrijke
momenten vast te leggen voor gezinnen en gemeenschappen tijdens de pandemie." - Hertogin Catherine


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace

Prins William heeft persoonlijk NHS-werknemers in het VK bedankt, 6 april 2021


Aan de medische staf, dragers, schoonmakers, vrijwilligers, apothekers, beheerders
en iedereen die in de NHS werkt - bedankt voor alles wat je doet.

Sinds het begin van dit jaar heeft de Hertog met meer dan 300 medewerkers en vrijwilligers
gesproken over het gehele personeelsbestand van de NHS, uit alle hoeken van het VK via een
reeks ťťn-op-ťťn telefoontjes en deelname aan regionale bijeenkomsten via videogesprekken.

De Hertog was benieuwd naar de impact die de pandemie heeft gehad op het welzijn van personeel en vrijwilligers in
alle delen van de NHS en om hulde te brengen aan de ongelooflijke inspanningen van de NHS in het afgelopen jaar.

Door middel van deze gesprekken heeft de Hertog ook van het personeel gehoord over hoe de financiering van NHS Charities
Together ziekenhuizen in het hele land in staat heeft gesteld om aan de onmiddellijke behoeften van het personeel te
voldoen, gemeenschapspartnerschappen te ondersteunen en het herstel op lange termijn van de pandemie te ondersteunen.

Prins William en Hertogin Catherine bezoeken Air Cadets, 21 april 2021


Een eerbetoon aan de hertog van Edinburgh, die 63 jaar lang
diende als Air Commodore-in-Chief van het Air Training Corps.

De Hertog en Hertogin bezochten East Ham Air Cadets, dat zijn cadetten ondersteunt bij het verwerven van
vaardigheden en kwalificaties in verschillende disciplines, van luchtvaart, cyber- en radiocommunicatie tot
avontuurlijke training, muziek, eerste hulp en vliegervaring met vliegen, zweefvliegen en een ruimtesyllabus.

In 2015 droeg de Hertog van Edinburgh zijn militaire bescherming over
aan de Hertogin van Cambridge, die Honorary Air Commandant werd.

Nu in hun 80ste jaar, hebben de Air Cadets meer dan 32.000 leden in de leeftijd tussen 12 en 19 jaar oud. Gesponsord
door Royal Air Force, biedt de Air Cadets praktische ervaring die jonge mensen uitdaagt en ontwikkelt om hen te helpen
slagen, de geest van avontuur aan te moedigen en kwaliteiten van leiderschap en goed burgerschap te ontwikkelen.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Prins William spreekt zich uit over eventuele Super League, 22 april 2021


Prins William is opgelucht dat de plannen voor een op te richten Super League in het voetbal van de baan lijken.
Prins William is erevoorzitter van voetbalbond FA.

"Ik ben blij dat de verenigde stem van voetbalfans is gehoord en beluisterd. Het is nu echt
belangrijk dat we dit moment gebruiken om de toekomstige gezondheid van het spel op alle
niveaus veilig te stellen. Als voorzitter van de FA wil ik mijn rol in dat werk spelen. W"

Eerder deze week deelde Prins William al zijn zorgen over het voornemen van twaalf grote clubs in Europa
om een Super League op te richten. Intussen heeft een groot deel van deze clubs zich alweer teruggetrokken.

"Nu, meer dan ooit, moeten we de hele voetbalgemeenschap beschermen - van het hoogste
niveau tot de basis - en de waarden van competitie en eerlijkheid als kern.

Ik deel de zorgen van fans over de voorgestelde Super League en de schade
die deze dreigt te veroorzaken aan de game waar we van houden. William"

Prins William markeert dag van de aarde, 22 april 2021


De Hertog heeft, samen met leden van onze Earthshot Prize Council, een open brief ondertekend waarin
de wereld wordt opgeroepen om dezelfde geest van innovatie en mogelijkheden te kanaliseren
van de strijd tegen COVID naar onze grootste uitdaging: het repareren van onze planeet.

Op deze Dag van de Aarde roepen we de wereld op om samen te komen om de aarde een kans te geven.

Leden van onze Earthshot Prize Council hebben een open brief ondertekend waarin ze de
wereld oproepen om dezelfde geest van innovatie en mogelijkheden te kanaliseren van de
strijd tegen COVID naar onze grootste uitdaging: het repareren van onze planeet.

Op deze Dag van de Aarde bevindt de wereld zich midden in de ergste noodsituatie op
het gebied van gezondheid in meer dan een eeuw. Bijna drie miljoen mensen zijn
omgekomen. Levens zijn opgeschort, banen verloren gegaan, onderwijs is stopgezet.

Maar de mensheid gaat de uitdaging aan. Overal hebben mensen maskers gedragen, zijn thuis gebleven
en hebben ze offers gebracht voor het grotere goed. De beschikbaarheid van vaccins na slechts een
jaar is zowel een overwinning van de wetenschap als een overwinning voor samenwerking.

Er is nog een lange weg te gaan. Niemand van ons is veilig totdat iedereen veilig is. Maar we hebben
geleerd wat het betekent om samen te werken in het licht van een werkelijk wereldwijde crisis.

Deze lessen zijn niet alleen van toepassing op pandemieŽn, maar ook op de meest urgente
uitdaging in de menselijke geschiedenis: het stoppen van de klimaatnoodsituatie. Als we in
dit decennium niets doen, zal de schade aan onze planeet onomkeerbaar zijn, niet alleen voor
degenen onder ons die vandaag leven, maar ook voor de toekomst van de komende generaties.

Daarom steunen we de Earthshot-prijs, een wereldwijd initiatief om op schaal oplossingen
voor 's werelds grootste milieuproblemen te ontdekken en uit te rollen.

GeÔnspireerd door de ĎMoonshotí van president Kennedy, richten we ons op vijf 'Earthshot'-doelen:
oceanen, luchtvervuiling, natuur, klimaat en afval. Vanaf dit najaar zullen we de Earthshot-prijs
toekennen aan vijf winnaars, ťťn per Earthshot, wiens ideeŽn de meeste vooruitgang boeken in de
richting van deze doelen. We zullen inclusieve oplossingen vinden en belonen die de planeet
kunnen herstellen, degenen die het meest kwetsbaar zijn voor het veranderende klimaat kunnen
helpen beschermen en een gezonder, schoner en beter leven voor ons allemaal kunnen creŽren.
Vijf winnaars, elk jaar van dit wereldveranderende decennium.

Dit is het moment. Op deze Dag van de Aarde, terwijl de Leaders 'Summit on Climate het
aftellen naar de COP26-klimaatconferentie in het VK in november begint, moeten we ons laten
inspireren door de vindingrijkheid en vastberadenheid van het afgelopen jaar. We moeten onze
relatie met onze planeet transformeren, leren van degenen die al in harmonie met de natuur
leven en erkennen dat we allemaal een rol te spelen hebben. Een betere toekomst is mogelijk.

Nu mensen over de hele wereld in de rij staan voor hun vaccinaties, is dit het moment
om diezelfde geest van uitvinding te gebruiken en ook de aarde een kans te geven.

Getekend door:
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins William
Hare Majesteit Koningin Rania Al Abdullah
Cate Blanchett
Christiana Figueres
Dani Alves
Sir David Attenborough
Hindou Oumarou Ibrahim
Indra Nooyi
Naoko Yamazaki
Dr. Ngozi Okonjo-Iweala
Shakira Mebarak
Yao Ming

Prins William herdenkt Anzac Day, 25 april 2021


Vooruitlopend op de herdenkingsevenementen van het weekend stuurde de Hertog een bericht om Anzac Day
te markeren naar de Hoge Commissies van Nieuw-Zeeland en AustraliŽ in Londen.

"Deze Anzac Day sluiten Catherine en ik me aan bij AustraliŽrs en Nieuw-Zeelanders over de hele wereld
om de mannen en vrouwen van het Australische en Nieuw-Zeelandse legerkorps te herdenken en te eren.

Hoewel velen dit jaar nog steeds niet in staat zullen zijn om persoonlijk samen te komen,
zijn we bemoedigd in de wetenschap dat AustraliŽrs en Nieuw-Zeelanders degenen zullen
blijven herdenken die zoveel hebben gegeven voor onze vrijheden."

Prins William en Catherine bezoeken Manor Farm en het Cheesy Waffles Project, 27 april 2021


De Hertog en Hertogin van Cambridge hebben op 27 april 2021 Manor Farm bij Stockton-on-Tees bezocht
en werden ontvangen door Her Majesty's Lord-Lieutenant van County Durham (mevrouw Susan Snowdon).

Ze spraken over hun bijzondere aandacht voor het beschermen van de gezondheid en het welzijn van hun vee.
Het gebruik van technieken zoals grasmonitoring, landrotatie en voerbemonstering om de productiviteit
te verbeteren en ervoor te zorgen dat ze iets terug kunnen doen voor het milieu.

Hunne Koninklijke Hoogheden bezochten later het Cheesy Waffles Project,
Belmont Community Centre, Sunderland Road, Gilesgate Moor, Durham.

Het Cheesy Waffles Project levert ongelooflijk veel werk om kinderen, jongeren en volwassenen
met extra behoeften van 7 tot 35 jaar uit heel County Durham de vaardigheden en onafhankelijkheid
te bieden die ze nodig hebben om over te stappen naar een gelukkige en gezonde volwassenheid.

Ze krijgen steun van The Key, een liefdadigheidsinstelling voor jongeren die samenwerkt met organisaties in het noordoosten
van Engeland om het geloof in jongeren te inspireren en hen in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken.

The Key was een van de zesentwintig liefdadigheidsinstellingen die in 2011 door de Hertog en Hertogin
waren uitgekozen om te profiteren van donaties aan hun Royal Wedding Charitable Gift Fund.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Van gemeenschapsbereik tot ondersteuning van het werk van de politie in de West Midlands, 4 mei 2021


Bij Aston Villa, wiens Villa Kitchen 1000 warme maaltijden per week produceert voor lokale groepen en
organisaties, hoorde de Hertog meer over het werk van de club ter ondersteuning van de gemeenschap,
waaronder het organiseren van prenatale klinieken en een vaccinatiecentrum van Villa Park.

Na een ontmoeting met verschillende avfcofficial-spelers, opende de
Hertog formeel het nieuwe High Performance Center van de club.

Later hoorde hij bij Babcocks Vehicle Engineering-bedrijf over hun werk bij de fabricage van
voertuigen voor de Metropolitan Police en ontmoette hij personeelsleden die aan de voertuigen
werken die door de politie worden gebruikt bij zowel geheime als openlijke operaties.

Het bedrijf is ook erkend voor hun werk om Britse luchtambulances het afgelopen jaar operationeel te houden
door snel op maat gemaakte barriŤre-technologieŽn voor hulpdiensthelikopters te ontwerpen en te bouwen.

Internationale Dag van de Verloskundigen, 5 mei 2021


Vandaag is de internationale dag van de verloskundige

De Hertogin markeerde de voltooiing van Nursing Now, een driejarige wereldwijde campagne om de status en het profiel
van de verpleging te verhogen, door vroedvrouw Harriet Nayiga te interviewen voor de mei-editie van Nursing Times.

Harriet sprak met de Hertogin over haar werk in Oeganda als verpleegster en als oprichter
van MILCOT (Midwife-led Community Transformation), een gemeenschapsorganisatie die advies
en ondersteuning biedt aan kwetsbare vrouwen en meisjes.

In de afgelopen drie jaar hebben meer dan 31.000 jonge professionals zich aangemeld voor de Nursing Now's
Nightingale Challenge, 64 Nursing Now-groepen hebben meer geÔnvesteerd in verpleging en er is ook een
toename geweest van verpleegkundigen in leidinggevende functies, als Chief Nursing Officers en in
besturen, die meer invloed kunnen uitoefenen bij het vormgeven van beleid en dienstverlening.

De mei-editie van Nursing Times is een speciale uitgave, met een omslag
gekozen door de Hertogin, ter ere van het werk van Nursing Now.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Laat de zoektocht beginnen! Hold Still!, 7 mei 2021


Laat de zoektocht beginnen!

We zijn vandaag lid geworden van The Book Fairies om kopieŽn van Hold Still in het VK met jullie te delen.

Elk exemplaar is versierd met een gouden fee-sticker, een gouden lint en een brief van de Hertogin erin gestopt.
Om deze activiteit nog specialer te maken, laten boekenfeeŽn, de Hold Still-juryleden en deelnemers van de
laatste 100 afbeeldingen kopieŽn achter op plaatsen die hen hoop gaven tijdens de lockdown.

Dit speciale boek dat de unieke fotocollectie documenteert, wordt vandaag in boekhandels in het VK en online verkocht.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

HoldStill 2020 bewaren voor toekomstige generaties in het National Portrait Gallery's Archive:
vandaag zijn de laatste 100 Hold Still-afbeeldingen onderdeel geworden van de nationale collectie
van de Gallery, met meer dan 250.000 foto's uit de jaren 1840 tot heden.

We werden door andere foto's genomen uit de collectie van de galerij, die dateert uit de 19e eeuw - die
allemaal de ervaringen van mensen en sleutelmomenten in de sociale geschiedenis van ons land documenteren.

De netto-opbrengst van het Hold Still-boek, dat vandaag in de verkoop gaat, wordt
verdeeld over Mind Charity en National Portrait Gallery, waarmee projecten op het
gebied van kunst en geestelijke gezondheid in het VK worden ondersteund.


Foto: Kensington Palace

Prins William brengt eerbetoon aan politieagent, 12 mei 2021


Eerbetoon aan sergeant Matt Ratana, die vorig jaar tijdens zijn dienst tragisch werd neergeschoten en gedood.

Op 12 mei 2021 ontmoette de Hertog in het Croydon Custody Center een aantal collega's van sergeant Ratana om
zijn condoleances over te brengen en enkele van hun herinneringen aan hun samenwerking met hem te horen.

Met het bezoek van vandaag tijdens de Mental Health Awareness Week, hoorde de Hertog over het werk dat
aan de overkant van de Metropolitan Police om de geestelijke gezondheid van zijn personeel te ondersteunen,
en ontmoette ook Dexter, de eerste welzijns- en welzijnshond van de MPS.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Jason Knauf zal eind december 2021 aftreden als Chief Executive van The Royal Foundation
na zeven jaar samenwerking met de Hertog en Hertogin van Cambridge, 12 mei 2021


Jason Knauf zal eind december 2021 aftreden als Chief Executive van The Royal
Foundation na zeven jaar samenwerking met de Hertog en Hertogin van Cambridge.

Nadat hij in februari 2015 voor het eerst in dienst trad als communicatiesecretaris bij Kensington Palace, leidde Jason
een evaluatie van de rol en structuur van de Foundation vanaf maart 2019 voordat hij CEO werd in september van dat jaar.

In zijn tijd als Chief Executive heeft Jason toezicht gehouden op de ontwikkeling en lancering van het meest ambitieuze
programma van de Foundation tot nu toe - The Earthshot Prize - en op de voortdurende ontwikkeling van het baanbrekende
werk van de Hertogin op het gebied van de vroege kinderjaren. Hij heeft bijgedragen aan het sturen van de reactie van
de Stichting op COVID-19 door een responsfonds op te richten waarin in augustus 2020 1,8 miljoen pond werd toegekend
aan goede doelen ter ondersteuning van eerstelijnswerkers en de geestelijke gezondheidsbehoeften van het land.

Begin 2021 begon The Royal Foundation aan een nieuwe strategie, gebouwd rond haar sterke punten op het
gebied van onderzoek, partnerschappen en het leveren van impact. Deze aanpak zal de Stichting helpen
om te reageren op nieuwe uitdagingen waar ze het best geplaatst is om een verschil te maken, terwijl
ze de wereldwijde ambitie voor het filantropische werk van de Hertog en Hertogin blijft versterken.

Het proces voor het werven van een nieuwe Chief Executive zal in de komende weken beginnen en de opvolger
van Jason zal te zijner tijd worden aangekondigd. Jason blijft tot eind 2021 in functie voordat een
geplande internationale verhuizing zijn beslissing om af te treden noodzakelijk maakte.

Voorzitter van The Royal Foundation, Lord Hague, zei: "De Royal Foundation heeft aanzienlijk geprofiteerd van het leiderschap
van Jason in de afgelopen twee jaar. In samenwerking met de Hertog en Hertogin en de rest van het Foundation-team heeft hij
invloed uitgeoefend op de kwesties waar Hunne Koninklijke Hoogheden het meest om geven, terwijl hij de organisatie door de
COVID-19-pandemie heen stuurde en ervoor zorgde dat de steun de meest getroffen personen bereikt. Ik heb enorm genoten van
de samenwerking met Jason en wens hem het beste in de toekomst. Nu de zoektocht naar een nieuwe Chief Executive
kijk ik ernaar uit om voort te bouwen op het inspirerende werk dat de afgelopen jaren is verricht."

Jason Knauf zei: "Werken met de Hertog en Hertogin van Cambridge is een voorrecht van mijn carriŤre geweest. Ik zal altijd
dankbaar zijn voor de kans die ik heb gehad om hun leiderschap in het VK en internationaal te ondersteunen. De komende
maanden zullen de drukste tijd in de geschiedenis van de Foundation zijn met de eerste prijzen voor de Earthshot-prijs
en meer vooruitgang in ons werk voor jonge kinderen. We hebben veel te maken met ons geweldige team en al onze partners."

"Jason maakt sinds 2015 een integraal onderdeel uit van ons team. We zijn enorm dankbaar voor zijn harde
werk en toewijding, zowel bij The Royal Foundation als voorheen als onze communicatiesecretaris. Sinds hij
de functie van Chief Executive heeft overgenomen, heeft Jason gezorgd voor positieve veranderingen, waardoor
onze visie voor ons liefdadigheidswerk en de doelen die voor ons het belangrijkst zijn, werkelijkheid wordt.
We zijn verdrietig om hem te zien vertrekken, maar wensen hem het allerbeste in zijn toekomstige carriŤre.
We kijken ernaar uit om binnenkort met het zoeken naar personeel te beginnen en later dit jaar een nieuwe
Chief Executive te verwelkomen." - De Hertog en Hertogin van Cambridge

6 januari 2022: Jason Knauf is teruggetreden als CEO van The Royal Foundation. Het voormalige
lid van het team van de Hertog en Hertogin van Cambridge reflecteerde op zijn tijd bij
Prins William en Hertogin Catherine in een bericht dat op zijn LinkedIn werd gedeeld.

"Als een nieuw jaar begint, sluit er voor mij een hoofdstuk af. Na zeven jaar voor de Hertog
en Hertogin van Cambridge in Kensington Palace en The Royal Foundation te hebben gewerkt,
verhuis ik naar India om samen met mijn man een diplomatieke functie te vervullen.

Het was het voorrecht van mijn carriŤre om te dienen als communicatiesecretaris en vervolgens
als CEO van de Foundation. We hebben krachtige platforms gebouwd zoals Heads Together, The
Earthshot Prize en het Center for Early Childhood. Ik heb naar 36 landen gereisd en naar
alle uithoeken van het VK en ik heb onderweg geweldige nieuwe vrienden gemaakt.

Ik ben zo trots om het unieke, optimistische leiderschap van de Hertog en Hertogin te steunen in een periode
waarin we te maken hebben gehad met een pandemie, de klimaatcrisis, een seismische verschuiving in onze houding
ten opzichte van geestelijke gezondheid en nog veel meer. Ik ben al onze partners en supporters dankbaar die
hebben geloofd in ons vermogen om buitengewone dingen te bereiken door samen te werken.

Iedereen een gelukkig en succesvol 2022 toegewenst."

Prins William en Hertogin Catherine bezoeken geestelijke gezondheidszorg, 13 mei 2021


Op 13 mei 2021 stond alles in het teken van het begrijpen van lokale
organisaties voor geestelijke gezondheidszorg hier in Wolverhampton.

Organisaties die jonge mensen motiveren en inspireren om hun leven te veranderen.

Als onderdeel van de Mental Health Awareness Week hoorden we van initiatieven die gericht
waren op het gebied van jeugdontwikkeling. Het eerste bezoek was aan The Way Youth Zone,
die met jongeren werkt door de kracht van het buitenleven, en welzijnsactiviteiten die
jongeren helpen bij het overwinnen van obstakels die op hun weg worden gezet.

Het programma maakt deel uit van het werk van Anna Freud National Centre, een liefdadigheidspartner van Heads Together.

Ga zo door met het geweldige werk!


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Ontmoeting met Barbara de baardagaam en Gus de cavia bij Huggle Pets. Die Animal Assisted
Therapy gebruiken om kinderen met een handicap of met geestelijke gezondheidsproblemen
te helpen, om deel te nemen aan therapie en welzijnsactiviteiten.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Eerder bezochten de Hertog en Hertogin Base25, die al meer dan twintig jaar actief is
om jongeren te ondersteunen die moeilijk toegang hebben tot reguliere diensten.


Foto: Kensington Palace

Prins William ontvangt Corona vaccinatie, 20 mei 2021


Dinsdag heb ik mijn eerste dosis van het COVID-19 vaccin gekregen.

Aan iedereen die aan de uitrol van het vaccin werkt: bedankt voor alles wat je hebt gedaan en nog steeds doet.


Foto: Kensington Palace

In april 2020 werd Prins William postitief getest op het Coronavirus. In november 2021 maakte Prins
William bekend dat hij corona had opgelopen.William koos ervoor om het niet bekend te maken op het
moment dat hij het echt had dit om de Britten niet ongerust te maken in een tijd waarin er al zoveel
aan de hand wasen waarin hij liever doorwerkte zonder de bezorgdheid van buitenstaanders.

De Hertog en Hertogin van Cambridge bezoeken Schotland, 21-27 mei 2021


In zijn rol als Lord High Commissioner van de Algemene Vergadering van de Church of Scotland zal
Prins William van vrijdag 21 mei 2021 t/m donderdag 27 mei 2021 een week in Schotland doorbrengen.

De Hertogin van Cambridge zal vanaf maandag 24 mei 2021 naar de Hertog in Schotland gaan en samen zullen
ze Edinburgh en Fife bezoeken, naast het begin van hun eerste officiŽle gezamenlijke reis naar Orkney.
Hunne Koninklijke Hoogheden kijken ernaar uit om een grote verscheidenheid aan mensen in het hele land
te ontmoeten, evenals liefdadigheidsinstellingen en organisaties die ongelooflijk werk doen op het
gebied van zaken als het milieu, geestelijke gezondheid, dakloosheid en verslaving.

Benoemd tot Lord High Commissioner door Hare Majesteit de Koningin, zal de Hertog ceremoniŽle taken op zich nemen,
waaronder toespraken tijdens de openings- en sluitingsceremonie van de Algemene Vergadering van de Church of
Scotland. Zoals met elk element van het leven in het afgelopen jaar, heeft de kerk de manier waarop ze hun
gemeenten ondersteunen moeten veranderen en aanpassen. De Hertog zal een dag lang horen hoe
liefdadigheidsinstellingen die verbonden zijn aan The Church of Scotland het afgelopen jaar
zijn samengekomen om te voorzien in hun lokale gemeenschappen, ondanks de fysieke afstand.

De Hertog en Hertogin zullen gedurende de week verschillende evenementen organiseren om individuen te
bedanken die het afgelopen jaar hun best hebben gedaan om hun gemeenschappen te ondersteunen, waaronder
NHS-personeel, eerstelijnswerkers, hulpverleners, vrijwilligers en het leger. De Hertog nodigt hulpverleners
uit om de Scottish Cup Final met hem te bekijken in een bar op het dak en als Gezamelijke beschermschap NHS
Charities Together zullen de Hertogen Hertogin NHS-personeel uit Schotland ontvangen in een unieke
drive-in-bioscoop om een speciale vertoning van Disney's Cruella in het Palace of Holyroodhouse.

Voorafgaand aan COP26, die later dit jaar in Glasgow plaatsvindt, zullen de Hertog en Hertogin
innovatieve projecten bezoeken die erop gericht zijn de klimaatverandering positief te veranderen.
Dit omvat het racen met een Extreme E elektrisch voertuig op het iconische Knockhill Racing Circuit,
een bezoek aan Orkney's European Marine Energy Centre en horen hoe Fields in Trust groene ruimten
beschermt voor gemeenschappen in het VK. Fields in Trust werd 64 jaar lang ondersteund door de
Hertog van Edinburgh, die in 2013 de rol van voorzitter overdroeg aan de Hertog van Cambridge.

Twintig jaar sinds ze elkaar ontmoetten op de universiteit, zullen de Hertog en Hertogin een trip down
memory lane maken en terugkeren naar St Andrews University om de huidige studenten te ontmoeten en te
horen hoe ze het hoofd hebben geboden en elkaar hebben gesteund tijdens een moeilijk jaar. Ze zullen
ook samen met jonge verzorgers uit het lokale Fife-gebied een sessie landzeilen op het strand maken.

Een woordvoerder van Kensington Palace zei: "De Hertog is vereerd om dit jaar de rol van Lord High Commissioner
van de Algemene Vergadering van de Church of Scotland te vervullen. Zowel hij als de Hertogin kijken er erg naar
uit om tijd door te brengen in Schotland, om van een breed scala aan mensen te horen over de kwesties waar ze om
geven, en om mensen te vieren die hun best hebben gedaan om hun gemeenschappen het afgelopen jaar te ondersteunen".

21 mei 2021: Prins William inspecteert een erewacht, aangezien hij formeel wordt verwelkomd
als Lord High Commissioner in de Algemene Vergadering van de Church of Scotland.


Foto: Kensington Palace

22 mei 2021: Openingsceremonie van de Algemene Vergadering van de Kerk van Schotland.


Foto: Kensington Palace

Een toespraak van Prins William in zijn rol als Lord High Commissioner tijdens
de openingsceremonie van de Algemene Vergadering van de Church of Scotland:

"Right Reverend en Right Honourable,

Hare Majesteit de Koningin heeft me gevraagd hier persoonlijk te komen om u te verzekeren van
Haar belofte om de rechten en privileges van de Kerk van Schotland te behouden en te handhaven.

Moderator, allereerst wil ik u hartelijk feliciteren met uw benoeming
en u het allerbeste wensen voor een dankbaar ambtsjaar.

U bent geen onbekende in het openbare leven, aangezien u de regeringen en parlementen
van Holyrood en Westminster bijna 40 jaar met grote onderscheiding hebt gediend.

In die tijd vertegenwoordigde u getrouw de belangen van uw kiezers op Orkney en Shetland, en bracht
u de stem van enkele van de meest afgelegen delen van Schotland naar het tijdelijke hart van de natie.

Uw aanstelling als moderator breidt die dienst uit, dit keer tot de spirituele missie van de Church of Scotland.

Catherine en ik kijken er naar uit om later deze week naar Orkney te gaan.

Ik begrijp dat dit het allereerste bezoek zal zijn van een Lord High Commissioner.

Ik hoop dat het weer de bal speelt!

Moderator, The Church of Scotland heeft u de hoogste eer verleend door u te vragen deze rol te vervullen.

U bent een ervaren minister in politieke zin, maar u bent pas de
tweede ouderling die de functie van moderator bekleedt.

Ik weet dat je een ander en waardevol perspectief zult brengen.

De Algemene Vergadering, en de Kerk van Schotland in het algemeen, zullen enorm profiteren van uw
ervaring, wijsheid en vooral - uw geloof - tijdens de besprekingen deze week en de komende maanden.

Right Reverend en Right Honourable, bid dat u gaat zitten.

Op een dag zal het mijn verantwoordelijkheid zijn om mijn eigen eed te zweren om de veiligheid
en onafhankelijkheid van de Church of Scotland te handhaven en te behouden.

Deze conventie staat voor het wederzijdse respect, de tolerantie en het begrip dat de
afgelopen driehonderd jaar de relatie tussen de Soeverein en de Kirk heeft gekenmerkt.

Hare Majesteit heeft altijd het grootste belang gehecht aan de persoonlijke benoeming
van een Lord High Commissioner per jaar. Het signaleert de herbevestiging van deze
waarden en erkent de integrale rol die de kerk speelt in het Schotse leven.

Mijn benoeming is daarom zowel een grote eer als een kans om nederig te worden.

Het is vandaag mijn plicht om te spreken, maar evengoed ben ik hier om te luisteren.

In Schotland heb ik deze week mijn ogen en oren permanent open.

Er is zoveel te zien en te horen over...

De manier waarop geloof zich manifesteert in het dagelijks
leven van mensen en in het werk van de Church of Scotland.

En de uitdagingen en kansen waarmee mensen, jong en oud, worden
geconfronteerd, en hun hoop en ambities voor de toekomst.

De komende dagen en in verschillende delen van Schotland wil ik graag leren hoe
mensen en organisaties een aantal van de grootste problemen van onze tijd
aanpakken, waaronder geestelijke gezondheid, dakloosheid en verslaving.

En het zal je niet verbazen te horen dat ik uit kijk naar voorbeelden van hoe innovatie
en vastberaden ambitie kunnen helpen bij het vinden van oplossingen voor de wereldwijde
milieu-uitdagingen waarmee we allemaal op deze planeet worden geconfronteerd.

Bovenal wil ik het briljante en barmhartige werk dat de Schotten hebben gedaan en nog steeds
doen om elkaar tijdens deze schrijnende pandemie te steunen, markeren, erkennen en vieren.

Dit werk gaat op dit moment in heel Schotland door om de Indiase variant te onderdrukken.

Catherine en ik zijn erg teleurgesteld dat we deze week niet naar Glasgow kunnen gaan, waar
we onder andere van plan waren een concert voor lokale helden te organiseren in de Barrowlands.
We kijken ernaar uit om binnenkort een tijd te vinden om het opnieuw te bezoeken.

Terwijl we proberen uit een lange periode van onzekerheid en beroering te komen, ben ik dankbaar voor
de kans die ik deze week krijg om echt te luisteren, met nederigheid en mededogen, naar veel mensen in
Schotland, uit alle lagen van de bevolking, uit verschillende tradities, en van alle religies, en geen.

Er is gesuggereerd dat ik Spreuken 19:20 als mijn gids neem - 'Luister naar advies en
accepteer instructies, zodat je in de toekomst wijsheid kunt verwerven'.

En natuurlijk verwoordde Jezus het zelf beknopter: 'Wie oren heeft, laat ze horen'.

Ik weet dat al deze kwesties, en nog veel meer, deel zullen uitmaken
van uw beraadslagingen in de Algemene Vergadering deze week.

Ik wens u het allerbeste voor deze discussies en ik kijk ernaar uit om uw conclusies
te horen en enkele van mijn eigen reflecties te delen tijdens de slotceremonie.

De Algemene Vergadering van dit jaar zal heel anders aanvoelen dan normaal - en
het is vreemd dat ik beken dat ik in een camera spreek, in plaats van tegen de
zee van gezichten waarvan ik weet dat deze normaal gesproken deze zaal zou vullen.

Debatteren via Zoom brengt natuurlijk zijn eigen unieke uitdagingen met zich mee.
Maar onthoud Moderator, in tegenstelling tot uw voorgangers die tegenover een zaal
vol commissarissen staan, heeft u de ultieme controle over de mute-knop.

Naast luisteren deze week, wil ik je nog iets vertellen.

Schotland is ongelooflijk belangrijk voor mij en zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben.

Ik kom al naar Schotland sinds ik een kleine jongen was.

Toen ik opgroeide, zag ik hoe mijn grootmoeder geniet van elke minuut die ze hier doorbrengt.

En mijn vader is nooit gelukkiger dan wanneer hij door de heuvels loopt.

Mijn jeugd was vol vakanties met plezier in de frisse lucht en zwemmen in meren,
familiebarbecues met mijn grootvader aan het bevel, en ja - de vreemde mug.

Ik heb vier heel gelukkige en vormende jaren in St. Andrews gestudeerd. De stad en de studenten lieten
me met rust om door te gaan met het studentenleven, zodat ik hun vrijheden en hun pubs kon delen.

Ik deed een opleiding tot piloot in Inverness. Naast het genieten van de kameraadschap van mijn collega's,
was het een voorrecht om de majestueuze bezienswaardigheden van Schotland vanuit de lucht te zien.

Kortom, Schotland is de bron van enkele van mijn gelukkigste herinneringen.

Maar ook mijn meest trieste.

Ik was in Balmoral toen mij werd verteld dat mijn moeder was overleden.

Nog steeds in shock vond ik die ochtend een toevluchtsoord in de dienst in Crathie Kirk.

En in de donkere dagen van verdriet die volgden, vond ik comfort en troost in de Schotse buitenlucht.

Als gevolg hiervan zal de band die ik voel met Schotland voor altijd diep gaan.

En toch is er naast deze pijnlijke herinnering een van grote vreugde.

Omdat het hier in Schotland was Ė dit jaar twintig jaar geleden Ė dat ik Catherine voor het eerst ontmoette.

Onnodig te zeggen dat de stad waar je je toekomstige vrouw ontmoet een heel speciaal plekje in je hart heeft.

George, Charlotte en Louis weten al hoe dierbaar Schotland voor ons is, en
ze beginnen hier ook hun eigen gelukkige herinneringen op te bouwen.

We twijfelen er niet aan dat ze zullen opgroeien met het delen van onze liefde en verbondenheid
met Schotland, van de Hooglanden tot de Centrale Belt, van de Eilanden tot de Grenzen.

Ik weet dat de kerk voor veel mensen in Schotland en daarbuiten een essentieel toevluchtsoord
is geweest in het afgelopen ongelooflijk uitdagende jaar van de pandemie.

Het land ging op slot, de scholen gingen dicht en de economie lag stil.

Nationale instellingen namen ongekende controle over ons dagelijks leven om ons allemaal veilig te houden.

De NHS is uitgerekt tot een breekpunt, en op en neer hebben de mensen in het VK
ondraaglijk verdriet geleden en een zware test voor hun geestelijke gezondheid.

Maar te midden van deze pijn en verwarring was het inspirerend
om te zien hoe de gemeenschapszin organisch opbloeide.

Het leven is meer lokaal geworden en kleinschalige organisaties hebben zich snel
ontwikkeld en aangepast om voor de meest kwetsbaren in de samenleving te zorgen.

De Kerk van Schotland is daar een voorbeeld van.

De deuren van Kirk sluiten tijdens de vastentijd afgelopen maart moet hartverscheurend zijn geweest.

De natuurlijke manier waarop ministers troost en begeleiding bieden aan mensen in nood, was onmogelijk.

Toch vonden plaatselijke gemeenten, geleid door creatieve en vastberaden predikanten en leden, hun eigen
manieren om de aanbidding voort te zetten en pastorale ondersteuning te bieden, online of per telefoon.

Je hebt jezelf opnieuw voorgesteld en hebt geholpen om diegenen te bereiken die het het meest nodig hebbenÖ.

Ö De last van isolatie verlichten en ervoor zorgen dat mensen veilig zijn en niet worden vergeten.

Dus, hoewel het misschien vreemd lijkt om het te zeggen, is het bijna passender dat de meerderheid van de
mensen deze week via Zoom vanuit het comfort van hun woonkamer en keuken naar de Algemene Vergadering komt.

Want daar is de kerk in de loop van de pandemie echt tot leven gekomen.

Je hebt over de grenzen van je congregaties gekeken om agenten
van steun en troost te worden voor je bredere gemeenschap.

Je hebt nieuwe leden aangetrokken tot online diensten van over de hele wereld.

Je hebt verandering omarmd en nieuw leven, doel en energie gevonden door je bereidheid om je aan te passen.

En ik kan me voorstellen dat sommigen van ons er opnieuw aan zullen zijn herinnerd dat de
ware kracht van de kerk, en misschien haar toekomst, niet alleen ligt in de Kirk-gebouwen
waar we allemaal van houden, maar in de waarden van vrede, genezing en 'liefde voor uw
naaste' die nog springlevend zijn in onze parochies en gemeenschappen.

Eerwaarde, in naam van Hare Majesteit nodig ik u nu uit om door te gaan met de zaken
waarvoor u bent verzameld en moge de leiding en zegen van de Almachtige God met u zijn."

22 mei 2021: Voetbal is op zoveel manieren krachtig. Niet alleen in zijn vermogen om mensen
samen te brengen zoals de gebeurtenissen van gisteren en vandaag, maar ook in hoe het zijn
platform gebruikt om het gesprek over geestelijke gezondheid voort te zetten.

Het is krachtig omdat het onze 4 landen heeft samengebracht om geestelijke gezondheid op
een gezamenlijke manier aan te pakken via de HeadsUp Mentally Healthy Football Declaration.

De Schotse voetbalgemeenschap heeft ons de afgelopen twee dagen laten zien dat ze hard werken om
omgevingen te creŽren die mensen aanmoedigen om openlijk over hun geestelijke gezondheid te praten.


Foto: Kensington Palace

Instappen in Extreme E. ExtremeELive werkt eraan om de klimaatverandering positief te
veranderen, waarbij hun elektrische voertuigen worden opgeladen met emissievrije energie.

De Hertog richtte in 2020 de EarthshotPrize op, die tot doel heeft de beste oplossingen te ontdekken en op
te schalen om onze planeet in de komende 10 jaar te helpen herstellen - het zien van projecten zoals Extreme E
laat zien hoe innovatieve oplossingen die ons kunnen helpen de planeet te herstellen, kunnen en bestaan.


Foto: Kensington Palace

23 mei 2021: In zijn rol als Lord High Commissioner van de Algemene Vergadering van de Church of
Scotland hoort Prins William vandaag hoe gemeenschappen en organisaties die verbonden zijn met
Church Scotland elkaar tijdens de pandemie zijn blijven steunen.

Grassmarket Community Project ondersteunt kwetsbare mensen door middel van gemeenschapsinnovatie
en sociaal ondernemerschap ó met projecten van een kruidentuin tot een werkplaats die meubels
maakt van gerecyclede kerkbanken en ander hout dat op verantwoorde wijze is gebruikt.

En na een bewaker van de jongensbrigade te hebben geÔnspecteerd, was het geweldig om samen met Betty en de
bewoners van Queens Bay Lodge een ijsje en een praatje te maken - het verzorgingshuis wordt beheerd door
CrossReach, die meer dan 10.000 mensen in Schotland ondersteunt die in uitdagende situaties leven.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

24 mei 2021: Verslaving en geweld behoren tot de meest uitdagende maatschappelijke
problemen waarmee we als samenleving worden geconfronteerd.

Schotland is niet de enige die deze uitdagingen probeert aan te pakken, maar organisaties zoals
Turning Point Scotland en de Scottish Violence Reduction Unit zijn enkele van degenen die het
voortouw nemen bij het vinden van meelevende, holistische, door mensen geleide oplossingen.

Het is ook een herinnering dat voor veel van degenen die getroffen zijn door verslaving en geweld,
de grondoorzaken terug te voeren zijn op de vroegste jaren van het leven van een persoon.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Een storm aanwakkeren met Sikh Sanjog om maaltijden te bereiden die worden
uitgedeeld aan kwetsbare gezinnen in de hele gemeenschap van Edinburgh.

Sinds 1989 inspireert en geeft Sikh Sanjog vrouwen de kracht om hun eigen levenskansen te
verbeteren door vaardigheden en zelfvertrouwen op te bouwen en sociale inclusie te bevorderen.

Tijdens de lockdown zette Sikh Sanjog een dienst op om twee keer per week warme currymaaltijden
te bieden aan kansarme mensen in de gemeenschap - en nadat ze zich bij hen in de keuken hadden
gevoegd, voegden de Hertog en Hertogin zich bij een van hun jeugdgroepen die inzendingen
voorbereiden voor een wedstrijd om de omslag te ontwerpen van hun nieuwe boek.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Bij de familie Bichan langsgaan voor een kopje thee in Kirkwall.

Het was geweldig om te praten over het leven op Orkney en om meer
te weten te komen over de uitdagingen van het afgelopen jaar.


Foto: Kensington Palace

26 mei 2021: Gelegen voor de kust van Orkney, een turbine voor hernieuwbare
energie die kan helpen het tij te keren bij klimaatverandering.

Deze innovatieve vorm van energieopwekking, ontwikkeld door het European Marine Energy Centre, maakt
deel uit van de inspanningen om een schoon en geÔntegreerd energiesysteem in Orkney te ontwikkelen.

Deze specifieke turbine zal de krachtigste ter wereld worden en in staat zijn om aan de elektriciteitsvraag
van maximaal 2.000 Britse huizen te voldoen, terwijl het ongeveer 2.200 ton CO2-uitstoot per jaar compenseert.

Het werk sluit aan bij de doelstellingen van Earthshot Prize,
om onze planeet te herstellen voor toekomstige generaties.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

20 jaar later ó het was geweldig om terug te keren naar St. Andrews om fantastische projecten
te zien die de fysieke en mentale gezondheid van jonge mensen ondersteunen.

De dag begon met Fife Young Carers voor een sessie landzeilen in St. Andrews, gerund door Blown Away

FYC's enorm impactvolle werk zorgt ervoor dat ze jonge verzorgers wat rust bieden in hun zorgzame rol
en de mogelijkheid hebben om leuke tijd door te brengen met mensen van hun eigen leeftijd.

De Hertog en Hertogin spraken met huidige studenten over hoe ze het afgelopen
moeilijke jaar met elkaar hebben omgegaan en elkaar hebben gesteund.


Foto: Tim Rooke / Kensington Palace

Ontmoeting met vissers van de Pittenweem Fishermen's Mutual Association en hun families om te
horen over de visindustrie in Fife en de impact van het afgelopen jaar op vissersgemeenschappen
aan de oostkust van Schotland, alvorens te genieten van een barbecue met zeevruchten.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Filmavond in het Palace of Holyroodhouse voor NHS-personeel ...

Het Palace of Holyroodhouse, gesticht in 1128, is de officiŽle residentie van de
Koningin in Schotland en staat aan het einde van de Royal Mile van Edinburgh.

De naam Holyrood, of 'Heilig Kruis', komt van een middeleeuwse legende.

Er wordt gezegd dat David I op het punt stond te worden aangevallen door een hert tijdens het jagen,
toen een glanzend kruis tussen zijn gewei verscheen. Het hert verdween toen en de koning werd gered!

Vanavond, met toestemming van de Koningin, woonden de Hertog en Hertogin
de drive-in bij in een Land Rover van de hertog van Edinburgh.

De Land Rover is gemaakt in 1966 en is een Series 2A met enkele aanpassingen.
Het werd jarenlang gebruikt door de Hertog van Edinburgh.

"Als gezamenlijke beschermheer-dame van NHS Charities Together zijn William en
ik absoluut verheugd dat zovelen van jullie hier vanavond aanwezig kunnen zijn.

We willen je bedanken voor de buitengewone toewijding, toewijding en persoonlijke opoffering
die je hebt getoond bij het ondersteunen van onze gemeenschappen tijdens deze pandemie.

We nodigen je uit om je popcorn te pakken, onder je dekens te kruipen en je te laten vervoeren naar het
Groot-BrittanniŽ van de jaren 70 voor een avond vol welverdiend plezier, drama, glamour en escapisme!"


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

27 mei 2021: De Hertog en Hertogin bezochten Starbank Park in Edinburgh om te horen over het werk van Fields In
Trust, die een baanbrekend initiatief leiden om de ongelijke toegang tot groene ruimten in het VK te verminderen.

De Hertog en Hertogin hoorden over Fields in Trust's Green Space Index, een jaarlijkse
barometer van de levering en distributie van groene ruimte in het VK, en hoorden van
vrijwilligers en families hoe cruciaal het park is geweest voor de lokale gemeenschap.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Team Duchess vs Team Duke

Dankzij het jeugdprogramma van LTA wordt tennis in het VK voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk gemaakt.

Door de inclusiviteitsbenadering kunnen kinderen genieten van de voordelen van tennissen
en blijven, ongeacht hun leeftijd, geslacht, bekwaamheid, handicap of achtergrond.

De LTA heeft het ongelooflijk goed gedaan om omgevingen te creŽren waarin kinderen en ouders plezier
kunnen hebben tijdens het leren, met nu meer dan 685.000 leden die op meer dan 23.000 banen spelen.

(P.S. Team Duke was de duidelijke winnaar).


Foto: LTA / Kensington Palace

In de week voorafgaand aan de afsluiting vorig jaar nam Mila's familie de moeilijke
beslissing om in verschillende huishoudens te isoleren om Mila te beschermen, die op
dat moment slechts 4 maanden bezig was met haar chemotherapie-reis voor leukemie.

De hertogin sprak een paar maanden geleden met Mila aan de telefoon nadat haar afbeelding
werd geselecteerd als een van de laatste 100 voor het HoldStill2020-project - in de hoop
dat ze elkaar op een dag zouden ontmoeten en hun roze jurken samen zouden dragen.

Vandaag hebben Mila en haar familie het Palace of Holyroodhouse bezocht
om de Hertogin te bezoeken voor thee en een rondleiding door het paleis.


Foto: Kensington Palace

De Hertog en Hertogin hebben hun week in Schotland afgesloten met een Beating
Retreat van The Massed Pipes and Drums of the Combined Cadet Force in Schotland.

Eerder sprak de Hertog tijdens de slotceremonie van de Algemene Vergadering van de Church of Scotland:

"Het was een eer om de Koningin te hebben vertegenwoordigd als Lord High Commissioner.

Catherine en ik kwamen hier om te luisteren, zodat we misschien meer te weten kunnen komen over
uw uitdagingen, maar ook om uw hoop en aspiraties te leren, zodat we naast u kunnen dienen met
de combinatie van nederigheid en overtuiging die zo krachtig tot ons spreekt.

Ik ben gevormd door deze plek. De blijvende genegenheid die ik ervoor voel, is geworteld in mijn
ervaring van het dagelijkse leven - in mensen, relaties en zijn ethiek van naastenliefde."


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

28 mei 2021: Aan de mensen, gemeenschappen en organisaties die we bezochten en van hoorden; en degenen
die stopten om te zwaaien en onze terugkeer naar Schotland zo speciaal te maken - bedankt!

Schets van St. Andrews door de Hertogin van Cambridge, 2002.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Hertogin Catherine ontvangt Corona vaccinatie, 29 mei 2021


Gisteren ontving ik mijn eerste dosis van het COVID-19-vaccin in het Science Museum in Londen.
Ik ben iedereen die een rol speelt bij de uitrol enorm dankbaar - bedankt voor alles wat je doet.


Foto: Kensington Palace

Leden van de koninklijke familie verwelkomen G7-leiders in het VK, 10 juni 2021


Terwijl de zeven wereldleiders in Cornwall bijeenkwamen om gedeelde belangen te bespreken,
variŽrend van klimaatverandering tot handel en het wereldwijde vaccinatieprogramma, namen
leden van de koninklijke familie deel aan evenementen in Londen en het zuidoosten.

De G7 ('Groep van Zeven', bestaande uit het VK, de VS, Canada, Japan, Duitsland, Frankrijk
en ItaliŽ, plus de EU) komt jaarlijks bijeen voor hechte discussies over uiteenlopende
onderwerpen. De top van 2021 werd in Cornwall georganiseerd door premier Boris Johnson.

Het ontvangen van buitenlandse leiders en leiders van het Gemenebest bij staatsbezoeken,
vergaderingen van regeringsleiders van het Gemenebest en prominente politieke bijeenkomsten
zoals de G7 vormt een sleutelelement van de diplomatieke rol van de koninklijke familie.

G7-leiders en grote bedrijven praten over klimaatverandering in St James's Palace:

Voordat de top officieel begon, riep Zijne Koninklijke Hoogheid G7-leiders en CEO's van meer dan 300 wereldwijde
bedrijven bijeen om op te roepen tot gecoŲrdineerde actie om de klimaatverandering aan te pakken.

De bedrijfsleiders die het evenement bijwoonden, komen uit de 'Coalition of the Willing': een groep die
door de Prins van Wales is samengebracht als onderdeel van zijn Sustainable Markets Initiative. De groep
werkt samen om een reeks initiatieven te bedenken die aan de leiders van de G7 zijn gepresenteerd.


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House

De Hertogin van Cambridge ontvangt Dr. Jill Biden:

Voorafgaand aan het begin van de top ontmoette de Hertogin van Cambridge de First Lady, dr. Jill Biden,
om het belang van de vroege kinderjaren voor levenslange resultaten te bespreken.

Hare Koninklijke Hoogheid en The First Lady brachten een bezoek aan de
receptieklas van de Connor Downs Academy in Hayle, West Cornwall.

De Hertogin en dr. Biden namen vervolgens deel aan een rondetafelgesprek op de Connor Downs Academy met
vertegenwoordigers uit de sector voor jonge kinderen. De hertogin heeft veel werk verzet om het belang
van de vroege jaren van kinderen te promoten en dr. Biden is gepromoveerd in onderwijskundig leiderschap.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

De leidersreceptie:

Hare Majesteit en leden van de koninklijke familie verwelkomden de
G7-leiders in Cornwall met een leidersreceptie in The Eden Project.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Zakelijke receptie:

Na de receptie van de vorige dag in St James's Palace, organiseerde de Prins van
Wales een tweede bijeenkomst om te bespreken hoe de particuliere sector met
regeringen kan samenwerken om de klimaatnoodsituatie aan te pakken.


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House

De Koningin, de Hertogin van Cornwall en de Hertogin van
Cambridge wonen The Big Lunch bij Eden Project bij, 11 juni 2021


De Koningin werd vergezeld door de Hertogin van Cornwall en de Hertogin
van Cambridge bij het Eden Project in Cornwall om The Big Lunch te vieren.

The Big Lunch is een gemeenschapsproject onder leiding van The Eden Project, dat
wordt gevierd in het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest. Het is bedoeld om
buren en gemeenschappen samen te brengen door middel van eten en plezier.

Ter gelegenheid van een jaar tot The Big Jubilee Lunch, onderdeel van de viering van het platina
jubileum van Hare Majesteit, werd een extra speciale lunch gehouden in The Eden Centre.

Hare Majesteit en Hunne Koninklijke Hoogheden ontmoetten gasten die waren genomineerd voor
het werk en de steun die ze het afgelopen jaar hebben gegeven aan hun gemeenschap in Cornwall.

De Hertogin van Cornwall is beschermvrouwe van The Big Lunch, dat in 2009 werd opgericht
en heeft deelgenomen aan gemeenschapsbijeenkomsten in het VK en het Gemenebest.

Hare Majesteit en Hunne Koninklijke Hoogheden bekeken het 'Land of Little Lunches', een
schaalmodel van Big Lunch-evenementen die de afgelopen jaren zijn gehouden, en werden
uitgenodigd om een gepersonaliseerd miniatuurbeeldje aan het tafereel toe te voegen.

Terwijl de Koningin en de Hertogin van Cornwall contact hadden met lunchgasten,
maakte de Hertogin van Cambridge kennis met Eden's Create a Buzz-project.

Create a Buzz is bedoeld om kinderen aan te moedigen om buiten te spelen en met de
natuur om te gaan, een doel dat Hare Koninklijke Hoogheid al lang ondersteunt.

De lunch werd afgesloten met het aansnijden van een taart door Hare Majesteit!


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Deense voetballer, 12 juni 2021


Bemoedigend nieuws over Christian Eriksen, we denken allemaal aan hem en zijn familie.
Proficiat aan het medische team en Anthony Taylor voor hun kalme en snelle actie. W

Catherine lanceert The Royal Foundation Centre for Early Childhood , 18 juni 2021


Vandaag heeft de Hertogin van Cambridge The Royal Foundation Centre for Early Childhood
gelanceerd, dat het bewustzijn van en actie zal stimuleren over de buitengewone impact van
de eerste jaren, om de samenleving voor toekomstige generaties te transformeren.

The Royal Foundation Centre for Early Childhood zal zich de komende jaren concentreren op drie kernactiviteiten:

- het bevorderen en laten uitvoeren van kwalitatief hoogstaand
onderzoek om kennis te vergroten en beste praktijken te delen;

- werken met mensen uit de private, publieke en vrijwilligerssector om samen te werken aan nieuwe oplossingen; en

- het ontwikkelen van creatieve campagnes om het bewustzijn te vergroten en tot actie te
inspireren, waardoor echte, positieve verandering in de eerste jaren wordt gestimuleerd.

Al meer dan tien jaar heeft de Hertogin van Cambridge uit de eerste hand gezien hoe enkele
van de moeilijkste sociale uitdagingen van vandaag - van verslaving en geweld tot uiteenvallen
van gezinnen en dakloosheid, zo vaak ondersteund door een slechte geestelijke gezondheid - hun
wortels hebben in de eerste jaren van hun leven. In die tijd riep de Hertogin ook een stuurgroep
van experts bijeen om te kijken hoe sectoroverschrijdende samenwerking voor blijvende verandering
kon zorgen, en luisterde ze naar het publiek over hun visie op het belang van de beginjaren.

Als gevolg hiervan zet Hare Koninklijke Hoogheid zich in om het belang van de vroege kinderjaren te
vergroten en het gesprek over deze essentiŽle kwestie voort te zetten. De lancering van The Royal
Foundation Centre for Early Childhood is een mijlpaal in het werk van Hare Koninklijke Hoogheid
en geeft aan dat ze zich levenslang inzet voor het verbeteren van de resultaten in de samenleving.

Tegelijk met de lancering heeft het Centrum zijn inaugurele rapport gepubliceerd,
Big Change Starts Small, dat toonaangevend sectoronderzoek op ťťn plek samenbrengt
en de kritieke levenslange impact van de eerste jaren op individuen, onze economie
en de samenleving als geheel onderstreept. Het bevat ook aanbevelingen over hoe
alle aspecten van de samenleving een positieve bijdrage kunnen leveren en
een verschil kunnen maken in deze belangrijke kwestie.

Het rapport, dat is geschreven in samenwerking met The Centre on the Developing Child van Harvard University en de
London School of Economics, onthult ook dat de kosten van gemiste kansen alleen al in Engeland 16,13 miljard pond
per jaar bedragen. Dit zijn de kosten voor de samenleving van de corrigerende maatregelen die we nemen om problemen
aan te pakken - van kinderen in de zorg tot mentale en fysieke gezondheidsproblemen op korte en lange termijn - die
mogelijk hadden kunnen worden vermeden door in de vroege kinderjaren actie te ondernemen.

Naast de lancering van het Centrum en de publicatie van het rapport, heeft de Hertogin een nieuwe
website gelanceerd die zal helpen om het bewustzijn van het belang van de vroege kinderjaren te
vergroten en de wetenschappelijke, economische en sociale kansen voor verandering te tonen. Het zal
ook fungeren als de thuisbasis voor het nieuwste onderzoek van het Centrum, een showcase voor zijn
belangrijkste initiatieven en een platform voor diegenen die dieper in de vroege kinderjaren willen
duiken, of ze nu voor de eerste keer naar dit gebied komen of gewoon op zoek zijn naar meer begrip.

De lancering van het Centrum volgt op de 5 Grote Vragen over de Under-Fives-enquÍte van
vorig jaar, die, geleid door de Hertogin, een landelijke conversatie op gang bracht over de
beginjaren en meer dan 500.000 reacties ontving. De bevindingen van dat onderzoek, gecombineerd
met verder representatief onderzoek uitgevoerd door Ipsos MORI, toonden aan dat de meeste mensen
het specifieke belang van de vroege kinderjaren niet begrijpen, en onthulden dat de COVID-19-pandemie
had geleid tot een dramatische toename van ouderlijke eenzaamheid.

Nieuw onderzoek in opdracht van The Royal Foundation en uitgevoerd door YouGov, dat vandaag is
gepubliceerd Ė de laatste dag van de Loneliness Awareness Week Ė laat zien dat ouders van jonge
kinderen zich eenzamer voelen naarmate de pandemie voortduurt; met degenen die zich altijd/vaak
eenzaam voelen, stijgend van 9 procent in oktober 2020 naar 16 procent in mei 2021.

Voor meer informatie ga naar: https://centreforearlychildhood.org/


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Vaderdag, 20 juni 2021


Ik wens vaders overal een fijne Vaderdag!


Foto: Kensington Palace

Prins William's verjaardag, 21 juni 2021


Bedankt voor alle verjaardagswensen en lieve berichtjes!

Clarence House: Een heel gelukkige verjaardag aan de hertog van Cambridge!

Buckingham Palace: Ik wens de hertog van Cambridge vandaag een heel gelukkige verjaardag!


Foto: Kensington Palace / Press Association

Hertogin van Cambridge bezoekt de Wildlife Garden van het museum, 22 juni 2021


Het stadsnatuurproject van Natural History Museum verkennen.

Ontworpen om de volgende generatie te inspireren om voor de natuur te zorgen, maakt het project deel uit
van het werk van het museum om hun Wildlife Garden om te vormen tot een stedelijke biodiversiteitshub.

Vandaag voegde de Hertogin zich bij schoolkinderen die deelnamen aan natuuractiviteiten in de tuin, waaronder
het maken van spinnen en een interactieve verteloefening, voordat ze een akoestisch bewakingsapparaat aan een
kersenboom in de Wildlife Garden bevestigde dat omgevingsgeluid zal opnemen om museumwetenschappers te helpen
bij het onderzoeken patronen van vogels, zoogdieren en insecten in de tuin.

Het nieuwe gemeenschapsprogramma van het museum zal samen vier gezinsactiviteiten en middelen creŽren
voor een on-site gezinsleerprogramma, inclusief zelfgeleide ervaringen, handlingstations, natuurlijke
ambachten en activiteiten die bijdragen aan de stedelijke biodiversiteit.

Bedankt aan iedereen die zich vandaag bij ons heeft aangesloten - we hopen dat de kinderen van de
St. Mary of the Angels Primary School hebben genoten van de zelfgemaakte honing van de Hertogin.


Foto: The Trustees of the Natural History Museum


Foto: The Trustees of the Natural History Museum


Foto: The Trustees of the Natural History Museum


Foto: The Trustees of the Natural History Museum


Foto: Kensington Palace

De Hertogin van Cambridge wordt beschermvrouwe van The Forward Trust, 24 juni 2021


Vandaag is de Hertogin van Cambridge beschermvrouwe geworden van The Forward Trust,
dat in mei 2021 formeel is gefuseerd met Action on Addiction.

Action on Addiction was een van de eerste beschermschap van de Hertogin
in 2012 en haar diensten zullen blijven lopen via The Forward Trust.

De gefuseerde liefdadigheidsinstellingen hebben hun krachten gebundeld om hun vermogen te
versterken om te voldoen aan de toegenomen vraag naar hulp als gevolg van lockdowns tijdens
de COVID-19-pandemie, en om hun missie voort te zetten om gezinnen en kinderen die door
verslaving zijn getroffen, te ondersteunen om de cyclus van schade te beŽindigen.

Samen zullen deze toonaangevende liefdadigheidsinstellingen voor verslaving het misverstand
en de vooroordelen rond verslaving blijven uitdagen en ervoor zorgen dat mensen geen hulp
krijgen. Om deze verhoogde ambitie aan te tonen, zal The Forward Trust een Recovery Fund
lanceren, gericht op 9 miljoen pond aan extra fondsen om te helpen reageren op de groeiende
vraag naar verslavingsbehandeling en ondersteuning.

Vorige week lanceerde de Hertogin The Royal Foundation Centre for Early Childhood en ontmoette Julie Muir
van The Forward Trust om te bespreken hoe het Centre het bewustzijn van en actie op het gebied van jonge
kinderen zal vergroten om de samenleving voor toekomstige generaties te transformeren.

De Hertogin van Cambridge zei:

"Ik ben verheugd dat The Forward Trust en Action on Addiction deze moedige stap hebben genomen om
de krachten te bundelen en meer mensen, gezinnen en kinderen te helpen hun verslaving te overwinnen.
Ik heb het voorrecht gehad om negen jaar beschermvrouwe van Action on Addiction te zijn en heb het
werk van The Forward Trust bij HMP Send verschillende keren gezien.

Ik word voortdurend getroffen door de passie, expertise en toewijding van het personeel
en de vrijwilligers, en het waren inderdaad de gesprekken die ik had met individuen en
gezinnen die door verslaving waren getroffen, die een belangrijke drijvende kracht waren
in mijn voortdurende werk aan de vroege kinderjaren. Nu het verband tussen trauma in de
vroege kinderjaren en verslaving later in het leven steeds breder wordt begrepen, is het
belangrijker dan ooit dat we ons op deze problemen concentreren, zodat we een gelukkiger,
gezondere en meer koesterende samenleving kunnen creŽren.

De Hon. David Bernstein, voorzitter van The Forward Trust, zei:

We zijn zeer vereerd dat de Hertogin van Cambridge zich heeft aangesloten bij de liefdadigheidsinstelling
als onze beschermheilige. Het hernieuwen van haar inzet om het stigma rond verslaving op te heffen, zodat
meer mensen om hulp kunnen vragen, zal een grote impact hebben. De pandemie heeft een verwoestende invloed
gehad op verslaving, het aantal schadelijke alcohol- en drugsgerelateerde sterfgevallen is ongekend hoog
en gokverslaving neemt alarmerend toe. Dit alles gebeurt in een tijd waarin de toegang tot behandeling
aan het afnemen is. Onze fusie met Action on Addiction is onze inzet om aan deze vraag te helpen.

Aankondiging uitreiking Earthshot Prize, 25 juni 2021


De allereerste Earthshot Prize Awards vindt plaats op 17 oktober 2021 in Londen.
Voor meer informatie ga naar: https://earthshotprize.org/london-2021/

Holyrood Week 2021, 28 juni 2021


De Koningin zal tussen maandag 28 juni 2021 en donderdag 1 juli 2021 Schotland bezoeken
voor de Royal Week, waar Hare Majesteit een reeks activiteiten zal ondernemen om de
Schotse gemeenschap, innovatie en geschiedenis te vieren. De Koningin zal verblijven
in het Palace of Holyroodhouse, de officiŽle residentie van de soeverein in Schotland.

Hare Majesteit zal worden vergezeld door Prins William, voor activiteiten op maandag 28 juni,
en door de Princess Royal voor activiteiten op woensdag 30 juni en donderdag 1 juli 2021.

In Edinburgh, Glasgow en Stirling zal de Koningin bedrijven, liefdadigheidsinstellingen en culturele instellingen
bezoeken die de aandacht vestigen op het baanbrekende werk dat plaatsvindt om de gemeenschapsbetrokkenheid, het
onderwijs, de technologie en de inspanningen om de klimaatverandering te bestrijden, te vergroten.

De Koningin onderneemt elk jaar eind juni of begin juli een reeks openbare optredens
in Schotland en blijft de hele tijd in residentie in het Palace of Holyroodhouse.

Traditioneel ontvangt Hare Majesteit, als onderdeel van de Koninklijke Week, duizenden mensen
voor een tuinfeest en inhuldigingsceremonie in het paleis, en reist ze naar verschillende regio's
om mensen uit heel Schotland te ontmoeten. In overeenstemming met de richtlijnen van de overheid
reisde Hare Majesteit in 2020 niet naar Schotland voor de Royal Week en de grootschalige
evenementen die normaal in het paleis worden georganiseerd, gaan dit jaar niet door.

De Koninklijke Week van dit jaar zal het goede werk en de bijdrage van individuen en gemeenschappen
blijven erkennen door middel van een reeks persoonlijke bezoeken door Hare Majesteit.

Tijdens eerdere Royal Weeks heeft de koningin een bezoek gebracht aan Gorgie City Farm in Edinburgh, het
Technology and Innovation Centre van de University of Strathclyde en het Royal Hospital for Children in Glasgow.

28 juni 2021:
Op de eerste dag van de Royal Week kreeg de Koningin gezelschap van de Hertog van
Cambridge, of de Graaf van Strathearn zoals hij formeel in Schotland bekend staat.

In de ochtend reisden de Koningin en de Hertog naar de fabriek van AG Barr in
Cumbernauld, waar Hare Majesteit officieel hun nieuwe procesfaciliteit opende.

AG Barr, meer dan 140 jaar geleden opgericht in Schotland, heeft sindsdien een portfolio van succesvolle dranken
gecreŽerd, waaronder de iconische IRN-BRU-drank, die in 1901 werd gelanceerd. IRN-BRU is een koolzuurhoudende
frisdrank gemaakt volgens een origineel geheim recept, dat 32 smaken bevat. Andere populaire dranken die door
AG Barr worden geproduceerd, zijn onder meer Rubicon-fruit- en sapdranken en Strathmore Still Spring Water.

Tijdens het bezoek kregen Hare Majesteit en de Graaf van Strathearn een overzicht van de geschiedenis
van het bedrijf voordat ze werknemers ontmoetten om meer te weten te komen over de plaats van het
bedrijf in het lokale gemeenschapsleven. Hare Majesteit en Zijne Koninklijke Hoogheid bekeken ook
producten die in de fabriek waren gemaakt voordat ze hun bezoekersboek ondertekenden.

Later in de middag arriveerde de Koningin in het Palace of Holyroodhouse voor de traditionele 'Ceremonie
van de Sleutels', waar de Lord Provost van Edinburgh de sleutels van de stad aan Hare Majesteit overhandigde.
Het is een zeer oude ceremonie die elke keer plaatsvindt als de Soeverein de stad bezoekt.

De sleutels worden gedragen door de stadskamerheer op een kussen van rood fluweel, omzoomd met goud
gevlochten franje en met distels geborduurd op vier hoeken. De Lord Provost spreekt de Koningin toe
en zegt: "Wij, de Lord Provost en de leden van de City of Edinburgh District Council, heten Hare
Majesteit welkom in de hoofdstad van uw oude en erfelijke koninkrijk Schotland en bieden voor uw
genadige aanvaarding de sleutels van Your Majesty's goede stad Edinburgh". De Koningin geeft vervolgens
de sleutels terug en zegt: "Ik geef deze sleutels terug, in de overtuiging dat ze niet in betere handen
kunnen worden geplaatst dan die van de Lord Provost en de raadsleden van mijn goede stad Edinburgh."

De erewacht voor de Ceremony of the Keys dit jaar werd verzorgd door de Balaklava Company, The Argyll and Sutherland
Highlanders, 5th Battalion The Royal Regiment of Scotland. Ze werden ondersteund door de Pipes and Drums van The
Black Watch, 3rd Battalion The Royal Regiment of Scotland en de Band of The Royal Regiment of Scotland.

Na de Ceremony of the Keys ontmoetten de Koningin en de Hertog van Cambridge lokale vrijwilligers
en hulpverleners om hen te bedanken voor hun inspanningen tijdens de pandemie.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

De Graaf en Gravin van Wessex en Forfar:

De Graaf en Gravin van Wessex zijn ook in Schotland voor Holyrood Week. Op dag ťťn
ontmoetten ze ondernemers en leden van de lokale gemeenschap in Forfar en Angus.

Eerst bezochten Hunne Koninklijke Hoogheden Forfar Golf Club, waar de Gravin haar swing oefende.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Vervolgens bezochten de Graaf en Gravin Utopia Costumes, dat kostuums, pruiken en
rekwisieten maakt voor theatershows, van het Londense West End tot Inverness.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

In Angus bezochten de Graaf en Gravin S-Mart, een sociale supermarkt die voedselverspilling
in de gemeenschap vermindert door overtollig, te veel besteld en "niet langer voorradig"
voedsel van grote supermarktketens en lokale voedselleveranciers te gebruiken.


Foto: The British Monarchy

29 juni 2021:

De tweede dag van Holyrood Week begon met een bezoek aan de
beroemde scheepswerven van Glasgow door de Hertog van Cambridge.

Tijdens het bezoek kondigde Zijne Koninklijke Hoogheid aan dat de Hertogin van Cambridge sponsor wordt
van HMS GLASGOW, dat in aanbouw is in Glasgow. In de rol zal The Duchess de bemanning ondersteunen bij
mijlpalen, evenementen en implementaties tijdens de komende dienstjaren van het schip.

"De genegenheid van mijn familie voor de Royal Navy is bekend, en toen ik het werk hier vandaag zag plaatsvinden,
dacht ik aan mijn grootvader, de hertog van Edinburgh. Hij zou gefascineerd en zeer enthousiast zijn geweest om
te zien hoe dergelijke vooruitgang in vaardigheden en technologie in de praktijk zou worden gebracht."


Foto: The British Monarchy

Zijne Koninklijke Hoogheid kreeg modellen van het schip voor
Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis om te schilderen.


Foto: The British Monarchy

AudiŽnties van de Koningin:

Hare Majesteit verwelkomde Schotse leiders in het Palace of Holyroodhouse voor officiŽle bijeenkomsten.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

De Koningin in Stirling Castle
Hare Majesteit eerde een van haar langst bestaande militaire verenigingen met een
bezoek aan het The Argyll and Sutherland Highlanders Museum in Stirling Castle.

Hare Majesteit heeft kledingstukken van haar eigen kleding gedoneerd aan het onlangs gerenoveerde
museum dat is gewijd aan het vertellen van het verhaal van een regiment dat actieve dienst heeft
gezien in zowel de Boerenoorlog als de Eerste en Tweede Wereldoorlog.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Hare Majesteit heeft een langdurige samenwerking met The Argyll and Sutherland Highlanders,
nadat ze in 1947 hun opperste kolonel was geworden. Hieronder op de foto met de Hertog
van Edinburgh en leden van het regiment in Balmoral Castle in 1985.


Foto: The British Monarchy

De Graaf en Gravin van Forfar in Edinburgh:

Hunne Koninklijke Hoogheden maakten een wandeling door Edinburgh en
kwamen meer te weten over hoe bedrijven zijn getroffen door COVID.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

30 juni 2021:

De Koningin werd vergezeld door The Princess Royal op haar derde dag in
Schotland - hun eerste activiteit samen was in het Children's Wood in Glasgow:
een voormalig voetbalveld dat is veranderd in een gemeenschappelijk natuurreservaat.

Hare Majesteit en The Princess Royal ontmoetten leden van de lokale gemeenschap die genieten
van de groene ruimte, waaronder vrijwillige tuiniers, hondenuitlaters en schoolkinderen.

Hare Majesteit en Hare Koninklijke Hoogheid bezochten twee in Glasgow gevestigde bedrijven die toonaangevend zijn
in de ontwikkeling en productie van satellieten. AAC Clyde Space en Spire Global hebben beide hun Royal-bezoekers
door de praktische toepassingen van de gegevens die van hun satellieten worden verzameld, verteld.


Foto: The British Monarchy

1 juli 2021:

Voorafgaand aan COP26 in Glasgow later dit jaar, bezochten de Koningin en The Princess Royal,
kanselier, het Edinburgh Climate Change Institute (ECCI) aan de Universiteit van Edinburgh om
meer te weten te komen over hun werk om klimaatverandering te bestrijden.

Tijdens het bezoek spraken de Koningin en The Princess Royal met medewerkers en studenten over
hun baanbrekende onderzoek naar manieren om de effecten van klimaatverandering op planetaire
gezondheid, oceanen, duurzame voedselsystemen en aardobservatie te keren.

Hare Majesteit en Hare Koninklijke Hoogheid hoorden ook van academici over het onlangs gelanceerde Edinburgh
Earth Initiative, dat een centraal punt zal worden voor het onderwijs en onderzoek van de universiteit over
klimaat. Naast het ondersteunen van het opzetten van wereldwijde partnerschappen om klimaatoplossingen te
leveren, biedt het ook studiebeurzen voor studenten uit gemeenschappen die het meeste risico lopen op
klimaatverandering, om beter te onderzoeken hoe de effecten ervan kunnen worden bestreden.

Aan het einde van het bezoek ontmoetten Hare Majesteit en The Princess Royal vertegenwoordigers
van het Kinderparlement die hun recente bijdrage aan de Schotse Klimaatvergadering toelichtten,
die werd gesteund door de ECCI. De kinderen overhandigden de Koningin twee bomen die zullen
worden geplant als onderdeel van The Queen's Green Canopy, een initiatief voor het planten
van bomen in het VK om Hare Majesteits platina jubileum volgend jaar te vieren.


Foto: The Queen's Green Canopy


Foto: The Queen's Green Canopy


Foto: The Queen's Green Canopy

Prins William, Hertogin Catherine en Prins George bij voetbalwedstrijd, 29 juni 2021


Prins William, Hertogin Catherine en Prins George waren op 29 juni 2021 bij
de voetbalwedstrijd Engeland tegen Duitsland. De Engelsen wonnen met 2-0.

Op Instagram en Twitter liet Kensington Palace een foto delen
met de volgende tekst: Ongelooflijke prestaties Engeland!


Foto: Kensington Palace

Hertogin Catherine aanwezig bij Wimbledon Tennis wedstrijden, 2 juli 2021


De terugkeer van Wimbledon.

Omdat het toernooi vorig jaar moest worden afgelast, is het geweldig
om fans en spelers terug te zien op dit iconische terrein.

En hoewel vorig jaar niet plaatsvond, zijn de AELTC ongelooflijk werk blijven doen binnen hun lokale
gemeenschap. Via Wingfield Kitchen konden ze een jaar lang 200 warme maaltijden per dag verstrekken
aan behoeftigen. Onpartijdige voorspelling om het te winnen: Andy Murray en Emma Raducanu.
Binnen in het Wimbledon Lawn Tennis Museum, geopend door de Hertog van Kent in 1977.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

De koninklijke familie bedankt de National Health Service, 5 juli 2021


Op 5 juli is het 73 jaar geleden dat de National Health Service van het Verenigd Koninkrijk werd opgericht.

De verjaardag van dit jaar is bijzonder belangrijk gezien de cruciale rol die de NHS, het personeel
en de vrijwilligers hebben gespeeld als reactie op de pandemie van het Coronavirus.

De koninklijke familie heeft een lange geschiedenis in het erkennen van het werk van gezondheidswerkers in
het VK en dit jaar heeft de Koningin het George Cross toegekend aan "alle NHS-medewerkers, vroeger en nu".

Het George Cross werd in 1940 ingesteld door koning George VI voor "daden van de
grootste heldenmoed of van de meeste moed in omstandigheden van extreem gevaar".

Het is de hoogste Britse onderscheiding voor niet-militaire moed.

De Koningin heeft het George Cross toegekend aan de National Health Services van het Verenigd Koninkrijk.

Een persoonlijk bericht van The Queen ter ondersteuning
van de Award, handgeschreven door Hare Majesteit, luidt:

"Het is met groot genoegen, namens een dankbare natie, dat ik het George Cross
toeken aan de National Health Services van het Verenigd Koninkrijk.

Deze prijs erkent alle NHS-medewerkers, vroeger en nu, in alle disciplines en alle vier de landen.

Gedurende meer dan zeven decennia, en vooral in de afgelopen tijd, hebt u
de mensen van ons land met moed, mededogen en toewijding ondersteund, door
blijk te geven van de hoogste normen van openbare dienstverlening.

U heeft onze blijvende dank en oprechte waardering.

ELIZABETH R."


Foto: The British Monarchy

Het George Cross werd ingesteld door Koning George VI op
24 september 1940, tijdens het hoogtepunt van de Blitz.

Het George Cross, dat postuum kan worden toegekend, wordt toegekend als erkenning voor "daden
van de grootste heldenmoed of van de meeste moed in omstandigheden van extreem gevaar". De Award
erkent acties van burgers en militairen die niet in het aangezicht van de vijand zijn.

De toekenning van het George Cross door The Queen vindt plaats
op advies van het George Cross Committee en de premier.

De meest recente ontvanger van het George Cross is Dominic Troulan, een gepensioneerde Britse
legerofficier en voormalig Royal Marine. De heer Troulan ontving op 16 juni 2017 het George
Cross voor zijn acties tijdens de aanslag op het Westgate-winkelcentrum in Nairobi, Kenia in 2013.

Op deze speciale dag heeft de Hertog van Cambridge een speciale NHS Big Tea
georganiseerd in de tuinen van Buckingham Palace om het NHS-personeel te bedanken.

Georganiseerd door NHS Charities Together, was het een van de duizenden Big Teas
die in het hele land plaatsvonden om het 73ste jaar van de Health Service te vieren.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

De Hertog van Cambridge arriveerde vervolgens bij de NHS Service of Commemoration and Thanksgiving
ter gelegenheid van de 73e verjaardag van de NHS in St Paul's Cathedral, Londen.

Op de inaugurele dankdag bedankte The Prince of Wales alle NHS-medewerkers en vrijwilligers
in het hele land voor hun toewijding, "pure veerkracht en ontembare geest".


Foto: Clarence House

Introductie van Generation Earthshot, 6 juli 2021


Introductie van Generation Earthshot: Om onze planeet te herstellen, is onderwijs de sleutel.
Jongeren kunnen ons helpen nieuwe oplossingen te vinden voor onze grootste uitdagingen.


Foto: Kensington Palace

Catherine bij Wimbledon, 10 juli 2021


Wat een ongelooflijke wedstrijd en prestatie van beide atleten!
Gefeliciteerd Ash Barty met het winnen van het Wimbledon-kampioenschap.

Het was geweldig om de sfeer en de steun van de fans weer door het centre court te zien galmen.

Goed gedaan aan Wimbledon en het personeel om van de kampioenschappen zo'n speciaal evenement te blijven maken.


Foto: Kensington Palace

Catherine bij Wimbledon, 11 juli 2021


Fijn dat je er weer bent, Wimbledon!

Bedankt aan iedereen - staf, scheidsrechters, ballenjongens en -meisjes,
gerechtsbedienden, stewards en chef-koks - die de kampioenschappen mogelijk
hebben gemaakt. Het toernooi van dit jaar was iets heel bijzonders.

Gefeliciteerd Novak Djokovic met je recordoverwinning en goed gedaan Matteo Berrettini
met een geweldig toernooi. Vandaag was ook de finale van de wedstrijd voor rolstoelen
voor heren, proficiat aan Joachim Gťrard met een ongelooflijke overwinning vandaag,
en goed gedaan Gordon Reid met weer een geweldig kampioenschap dit jaar.

De kampioenschappen van dit jaar zijn de laatste van The Duke of Kent
als voorzitter van de All England Lawn Tennis and Croquet Club.

De Hertog is al meer dan 50 jaar president en heeft de kampioenschapstrofee meer
dan 350 gelegenheden overhandigd aan spelers variŽrend van Rod Laver en Ann Jones
tot Roger Federer en Serena Williams, tijdens zijn lange en onwankelbare dienst.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Prins William reageert op voetbalwedstrijd, 12 juli 2021


Hartverscheurend. Gefeliciteerd ItaliŽ met een mooie overwinning.

England, jullie zijn allemaal zo ver gekomen, maar helaas was het deze keer niet onze dag. Jullie
kunnen allemaal je hoofd hoog houden en zo trots op jezelf zijn - ik weet dat er meer gaat komen. W

Ik word misselijk van de racistische beledigingen tegen Engelse spelers na de wedstrijd van gisteravond.
Het is volstrekt onaanvaardbaar dat spelers dit weerzinwekkende gedrag moeten doorstaan.
Het moet nu stoppen en alle betrokkenen moeten ter verantwoording worden geroepen. W

Prins William reageert op watersnoodrampen BelgiŽ, Luxemburg en Nederland, 16 juli 2021


De schade en verliezen veroorzaakt door de watersnoodramp in
Duitsland, BelgiŽ, Luxemburg en Nederland zijn verwoestend.

We denken aan iedereen die getroffen is door deze overstromingen.

Olympische Spelen in Tokio: Hertog van Cambridge ontmoet Team GB-bokser Lauren Price, 20 juli 2021


De Hertog van Cambridge ontmoette team GB-bokser en medaillewinnaar Lauren Price, 27, in Kensington Palace
om te praten over haar buitengewone levensverhaal en voorbereidingen voor de Olympische Spelen van Tokyo 2020.

Nieuw boek: Earthshot: How To Save Our Planet, 21 juli 2021


Vandaag heeft The Earthshot Prize de aanstaande release aangekondigd van Earthshot: How To Save Our Planet.
Dit definitieve Earthshot Prize-boek, dat tot doel heeft een decennium van actie te inspireren om onze
planeet te herstellen, is nu beschikbaar voor pre-order. In mijn inleiding tot het boek 'Earthshot: How to
Save our Planet' wilde ik de vroege gesprekken in 2018 delen die hebben geleid tot de oprichting van de prijs en
de eenvoudige vergelijking die mijn theorie achter de Earthshot-prijs weergeeft: urgentie plus optimisme is actie.


Foto: Kensington Palace

Prins William en Catherine wensen atleten succes, 23 juli 2021


Ik wens alle atleten en staf van TeamGB veel succes deze Tokyo 2020 Olympics.
Hoewel het niet zal zijn zoals eerdere Spelen, geniet ervan en we weten dat je de natie trots zult maken.

Catherines foto's hangen in Imperial War Museums, 6 augustus 2021


Vereerd om deel uit te maken van de nieuwe fototentoonstelling in Imperial War Museums in Londen,
waar meer dan 50 hedendaagse portretten van Holocaustoverlevenden en hun families samenkomen.

Deze krachtige foto's, die voor de allereerste keer worden getoond, leggen de speciale banden
vast tussen overlevenden van de Holocaust en de jongere generaties van hun families, en herinneren
ons aan onze collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun verhalen voortleven.

De foto's tonen een groep overlevenden die van het VK hun thuis maakten na een begin dat werd gekenmerkt
door onvoorstelbaar verlies en trauma. Hoewel ze een ruimte bieden om hun verhalen te onthouden en te
delen, zijn deze portretten een viering van het volledige leven dat ze hebben geleefd en de speciale
erfenis die hun kinderen en kleinkinderen zullen meedragen in de toekomst.

De tentoonstelling is in samenwerking met de Royal Photographic Societ, Jewish News en Holocaust
Memorial Day Trust, drie organisaties die The Duchess hebben uitgenodigd om deel uit te maken
van dit speciale project, waarmee het 75 jaar geleden is dat de Holocaust vorig jaar eindigde.


Foto: Kensington Palace / The Duchess of Cambridge


Foto: Kensington Palace / The Duchess of Cambridge


Foto: Kensington Palace / The Duchess of Cambridge


Foto: Kensington Palace / The Duchess of Cambridge


Foto: Kensington Palace / The Duchess of Cambridge

Catherines HoldStill foto's, 19 augustus 2021


Fotografie heeft een verbazingwekkend vermogen om een blijvend verslag
te maken van wat we allemaal hebben meegemaakt en meemaken.

Daarom wilden we deze Wereldfotografiedag de jeugd van het HoldStill2020
fotografieproject vieren en afbeeldingen van de jongste finalisten delen.

Er wordt zoveel talent, creativiteit en nieuwsgierigheid getoond in elk van deze foto's.
Bedankt aan de NPG London voor het zijn van de thuisbasis en het archief van al deze ongelooflijke verhalen.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Prins William eert 999-dag, 9 september 2021


Deze 999-dag zeggen we enorm veel dank aan alle heldhaftige mensen
die werken en vrijwilligerswerk doen bij de hulpdiensten en de NHS.

Vandaag ontmoette de Hertog enkele van de ongelooflijke mensen die levens
redden in het VK, toen ze herenigd werden met degenen die ze hadden gered.

Ontmoeting met de 5-jarige Lila, die met succes werd gereanimeerd door ambulancetechnicus Charlotte
Speers, samen met brandweerlieden Marc Rustage en James Knight, nadat ze was ingestort.

Ravi werd gered door de bemanning van de Koninklijke Marine Carborough nadat hij naar zee was
gesleept - hij herinnerde zich het 'Float to Live'-advies van de Koninklijke Marine en kon
bijna een uur drijven voordat de bemanning van de reddingsboot hem vond en redde.

PC Ryan Legge en PC Ahmet Mavitunali van het Emergency Police Team, North West BCU
handelden snel om het leven te redden van een toen zesjarig meisje, Noura, dat
verschrikkelijke verwondingen had opgelopen door toedoen van haar vader.

Ontmoeting met Mariam, die eerder dit jaar door het ongelooflijke London Fire-team
werd gered uit een brand op de 8e verdieping van het New Providence Wharf-gebouw.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Catherine bezoekt veteranen Afghanistan missie, 15 september 2021


Het was een eer om de verhalen te horen van een aantal van degenen die betrokken waren bij Operation
Pitting - die inspirerend, emotioneel, schrijnend en krachtig waren - van een ongelooflijke groep mensen.

Het uitvliegen van meer dan 15.000 mensen vanuit Kabul was een echte samenwerking tussen onze strijdkrachten,
lokale autoriteiten en hulporganisaties in Afghanistan en het VK. Jullie mogen allemaal trots zijn op jullie
werk, vaak de klok rond, om de evacuatie van burgers uit Afghanistan te ondersteunen.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Prins William maakt 15 finalisten bekend voor inauguratiejaar van de earthshot-prijs, 17 september 2021


Vandaag kondigen we onze allereerste shortlist van 15 finalisten ooit aan, elk met een kans
om 1 miljoen pond te winnen om hun innovatieve milieuoplossingen te ondersteunen voor de
grootste uitdagingen waarmee de planeet wordt geconfronteerd.

Prins William zei: "Meer dan een halve eeuw geleden verenigde president Kennedy's 'Moonshot'-programma miljoenen
mensen rond het doel om de maan te bereiken. GeÔnspireerd door deze, wil de Earthshot Prize collectieve actie
mobiliseren rond ons unieke vermogen om te innoveren, problemen op te lossen en onze planeet te repareren.

"Ik ben vereerd om de 15 innovators, leiders en visionairs voor te stellen die de allereerste
finalisten zijn voor The Earthshot Prize. Ze werken met de urgentie die nodig is in dit
beslissende decennium voor het leven op aarde en zullen ons allemaal inspireren met hun
optimisme in ons vermogen om de grootste uitdagingen in de menselijke geschiedenis aan te gaan."

Elk van de oplossingen van de finalist blonk uit in het rigoureuze screeningproces en werd
beoordeeld op hun potentieel om een baanbrekende impact over de hele wereld te creŽren, hun
vermogen om ons te helpen onze Earthshot-doelen te bereiken en tegelijkertijd een positieve
impact te hebben op mensen, gemeenschappen en de natuurlijke wereld.

Alle 15 finalisten zullen op maat gemaakte ondersteuning en middelen ontvangen van de leden van de Earthshot Prize
Global Alliance, een ongekend netwerk van bedrijven uit de particuliere sector over de hele wereld die zullen helpen
hun oplossingen op te schalen om een nog grotere impact te realiseren met hun baanbrekende werk.

De zoektocht naar onze inaugurele finalisten begon in november 2020, toen de nominaties werden
geopend en werden ingediend door meer dan 200 officiŽle Earthshot Prize Nominators uit alle regio's
van de wereld. Deze Nominators zijn geselecteerd vanwege hun ervaring in milieuonderzoek, beleid,
belangenbehartiging en actie aan de basis, evenals hun wereldwijde netwerken met individuen, teams
en organisaties die leiding geven aan oplossingen voor deze milieu-uitdagingen.

Meer dan 750 nominaties - veel meer dan verwacht voor het eerste jaar van The Earthshot Prize - werden gescreend
als onderdeel van een onafhankelijk beoordelingsproces dat werd uitgevoerd door Deloitte, de implementatiepartner
van de prijs, die ervoor zorgde dat alle nominaties eerlijk en grondig werden beoordeeld door een ervaren
duurzaamheidsteam. De nominaties op de longlist werden vervolgens beoordeeld door een wereldwijd Expert
Advisory Panel - een cruciale fase in het selectieproces die een extra laag van onafhankelijkheid en
nauwkeurigheid toevoegt, waarbij expertise uit wetenschap, natuurbehoud, innovatie, investeringen,
economie, politiek, communicatie en activisme wordt samengebracht.

Het zoeken naar deze finalisten maakte deel uit van een wereldwijde zoektocht die werd ondernomen
door meer dan 200 Nominators, zonder wie we niet in staat zouden zijn om zulke diverse en inspirerende
oplossingen te verdedigen. De Finalisten van 2021 zijn genomineerd door de volgende officiŽle nominaties.

- African Conservation Foundation
- African Leadership Group
- Ashden
- Australian Marine Conservation Society
- C40 Cities
- Clean Air Fund
- Conservation Optimism
- Darwin College, University of Cambridge
- Echoing Green
- Goldman Environmental Prize
- New Energy Nexus
- Oceano Azul Foundation
- PDIE Group
- REV Ocean
- Royal African Society
- Salesforce
- Solar Impulse Foundation
- United Nations Development Programme (UNDP)

Vijf van deze 15 Finalisten die vandaag zijn aangekondigd, zullen de Earthshot-prijs ontvangen en 1 miljoen pond
aan prijzengeld winnen voor de beste oplossingen van de vijf Earthshot-doelen: de natuur beschermen en herstellen;
Maak onze lucht schoon; Herleef onze oceanen; Bouw een afvalvrije wereld; en Fix ons klimaat.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens een prijsuitreiking op 17 oktober 2021 vanuit het
Londense Alexandra Palace, uitgezonden in het VK op BBC One en wereldwijd op discoveryplus.

Pole Pole Foundation, The Republic of Costa Rica, Restor, The Blue Map App, Takachar,
Vinisha Umashankar, Coral Vita, Pristine Seas, Living Seawalls, The City of Milan's
Food Waste Hubs, Sanergy, WOTA BOX, AEM Electrolyser, Reeddi Capsules en Solbazaar.

Catherine bezoekt Air Cadets en spreekt met oorlogslachtoffers, 21 september 2021


Waarnemend lid van de Air Cadets vandaag!

Na de heropening van het Windermere Training Center van de RAF Air Cadets hier in het merengebied,
voegde de Hertogin zich bij een groep Air Cadets om het buitenterrein te testen!

Deze buitenactiviteiten, naast diverse andere trainingen, stellen hen in staat om hun
zelfvertrouwen en leiderschapsvaardigheden voor de komende jaren op te bouwen.


Foto: Kensington Palace

Na de gruweldaden in de concentratiekampen in 1945, kwam een groep van 300 overlevende kinderen
van de Holocaust hier, naar het Lake District, om te genezen van het trauma van hun jeugdervaringen.

Deze groep kinderen werd de 'Windermere Children' genoemd. Ik wilde enkele van de overlevenden Ike en Arek
persoonlijk kunnen ontmoeten om hun verhalen te horen; over hoe ze doorgingen met het opzetten van hun eigen
bedrijven, het schrijven van een boek en tot op de dag van vandaag nog steeds stiekem een rondje golf spelen.

Het was zo krachtig om te horen hoe hun tijd in de meren, genietend van openluchtrecreatie, sport en kunsttherapie,
hen in staat stelde om hun leven en uiteindelijk hun families hier in het VK opnieuw op te bouwen.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Catherine bedankt iedereen voor HoldStill, 22 september 2021


Bedankt aan de briljante partners die Hold Still werkelijkheid hebben gemaakt!

Het heeft lang geduurd om iedereen achter dit ongelooflijke project persoonlijk bij
elkaar te brengen, maar vanavond is het ons eindelijk gelukt. Het idee voor HoldStill2020
kwam precies aan het begin van de pandemie en was bedoeld om mensen en gemeenschappen bij
elkaar te brengen, met behulp van de verbazingwekkende kracht van fotografie.

Het werd mogelijk gemaakt door zoveel partners - National Portrait Gallery, Coop,
The Book Fairies UK - om er maar een paar te noemen, en wat nog opmerkelijker is,
is hoe het allemaal werd georkestreerd vanaf keukentafels en logeerkamers!

De meest speciale dank gaat uit naar de duizenden mensen in het hele land die de tijd hebben genomen
om hun ervaringen met de lockdown te delen. Zonder hen was het project echt niet mogelijk geweest.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Prins William hoort over voetbal, 23 september 2021


Hoorde van fans over de toekomst van het spel.

Vandaag hoorde de Hertog van spelers, clubs en fans over de cruciale rol die grassroots en lagere competitieclubs
zoals Dulwich Hamlet Football Club spelen in het Engelse voetbal, en hoe ze het beste kunnen worden ondersteund.

De Fan Led Review, een onafhankelijk onderzoek naar het Engelse voetbalsysteem dat eerder dit jaar werd
gelanceerd, vormt een cruciaal onderdeel van het waarborgen van een financieel duurzaam voetbalmodel.

De Review biedt fans de mogelijkheid om hun mening te geven over hoe het bestuur, de eigendom
en de financiŽle duurzaamheid van clubs op alle voetbalniveaus kunnen worden verbeterd.

Catherine speelt tennis, 24 september 2021


In aanwezigheid van kampioenen!

Gefeliciteerd Emma Raducanu, Joe Salisbury, Alfie Hewett en Gordon Reid
met jullie ongelooflijke prestaties in de USOpen van dit jaar.

We zijn allemaal zo trots op je!

LTAyouth maakt de weg vrij voor de volgende generatie tennis-spelers!

Het programma heeft tot doel meer kinderen te laten genieten van de voordelen van tennissen
en blijven spelen - ongeacht hun leeftijd, geslacht, bekwaamheid, handicap of achtergrond,
door een cruciale rol te spelen in de toekomst van de basissport in het hele land. Ga zo door!

No Time to Die premiŤre in de Royal Albert Hall, 28 september 2021


De Prins van Wales, de Hertogin van Cornwall en de Hertog en Hertogin van Cambridge
waren vanavond aanwezig bij de premiŤre van de 25e James Bond-film 'No Time to Die'.

Deze premiŤre kwam ten goede aan liefdadigheidsinstellingen die dienende en voormalige
leden van de drie inlichtingendiensten (de geheime inlichtingendienst, de veiligheidsdienst
en GCHQ) ondersteunen, evenals liefdadigheidsinstellingen die voormalige en huidige leden
van de speciale strijdkrachten van het Verenigd Koninkrijk willen ondersteunen.

Voordat ze de film bekeken, ontmoetten Hunne Koninklijke Hoogheden leden van de cast,
waaronder Daniel Craig en Lashana Lynch en scenarioschrijver Phoebe Waller Bridge.

Bezoek aan Ulster Universiteit, 29 september 2021


Het is heerlijk om UlsterUni-studenten met elkaar herenigd te zien op de campus!

Na de dag doorgebracht te hebben met het horen van de studentenvereniging en opnieuw
verbonden te zijn met studenten verpleegkunde van eerder dit jaar, is het inspirerend
om te zien hoe jonge mensen inclusiviteit promoten na de pandemie in Noord-Ierland.

Ulster Univeristeit gaat door met het ontwikkelen van een nieuwe generatie gezondheidswerkers, inclusief de artsen
in de nieuwe School of Medicine, die in Noord-Ierland en daarbuiten zullen werken zodra hun studie is voltooid.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Initiatief Sport Uniting Communities, 29 september 2021


Geweldige dag vol activiteiten omringd door spelers, coaches en vrijwilligers
die betrokken zijn bij het initiatief Sport Uniting Communities.

Het project is een samenwerking tussen de Irish Football Association, Ulster Gaelic Athletic
Association en Ulster Rugby en heeft tot doel vrede en verzoening te bevorderen.

Sport Uniting Communities gebruikt het bereik van elke sport om zinvolle, doelgerichte en
duurzame contacten te bevorderen tussen individuen met verschillende achtergronden Ė met
name over de religieuze scheidslijn heen Ė om relaties op te bouwen en te bevorderen.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

40 jaar Passage Charity, 30 september 2021


40 jaar.

40 jaar levensveranderend werk Passage Charity.

In de vele jaren dat ik The Passage heb bezocht, eerst met mijn moeder toen ik nog
een kleine jongen was, heb ik een grote genegenheid voor jullie allemaal ontwikkeld.

Elke keer als ik hier kom, word ik geraakt door de warmte en vriendelijkheid,
en de waardigheid en het respect die je toont aan iedereen die door je deur komt.

Ik ben altijd zo onder de indruk om het verschil te zien en te horen
dat The Passage maakt in het leven van mensen die dakloos zijn.

Iedereen bedankt voor jullie continue werk. William.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Prins William's documentaire serie De Earthshot-prijs: Onze planeet herstellen, wordt wereldwijd uitgezonden


De Earthshot Prize van de Royal Foundation heeft de uitzending aangekondigd van The Earthshot Prize: Repairing
our Planet, een inspirerende vijfdelige historische documentairereeks die de uitdagingen belicht waarmee onze
planeet wordt geconfronteerd en de baanbrekende oplossingen die worden ontwikkeld om deze te repareren.

Onder leiding van Prins William en Sir David Attenborough, bevat de serie leden van The Earthshot Prize
Council, waaronder voetballer Dani Alves en zanger en filantroop Shakira Mebarak, evenals enkele van
onze meest vooraanstaande wetenschappers, vooraanstaande natuurexperts en milieuactivisten.

De vijfdelige serie wordt uitgezonden op BBC One in het VK en is vanaf vandaag beschikbaar
voor weergave op BBC iPlayer. Het wordt vandaag gelanceerd op discovery plus en gaat op
16 oktober 2021 in premiŤre op Discovery in de VS, waarna een wereldwijde uitrol zal volgen.

De Earthshot Prize, gelanceerd door Prins William en The Royal Foundation in oktober 2020, is de meest prestigieuze
wereldwijde milieuprijs in de geschiedenis. Het heeft tot doel innovatieve oplossingen te ontdekken, te vieren en
op te schalen voor de grootste milieu-uitdagingen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd. De prijs is gericht
op vijf Earthshots: de natuur beschermen en herstellen; Maak onze lucht schoon; Herleef onze oceanen; Bouw
een afvalvrije wereld; en Fix our Climate - verenigende, ambitieuze doelen voor onze planeet die, als
ze tegen 2030 worden bereikt, het leven voor ons allemaal zullen verbeteren.

De Earthshot Prize: Repairing our Planet is ontwikkeld en geproduceerd door de bekende natuurhistorische
filmmakers Silverback Films. Elke aflevering onderzoekt een van de vijf 'Earthshots' van de prijs, waarbij
we de uitdagingen laten zien waarmee we worden geconfronteerd en de verhalen vertellen van inspirerende
mensen over de hele wereld die al ongelooflijke oplossingen vinden, waaronder die van de allereerste
finalisten van de Earthshot-prijs. De finalisten Ė die onlangs zijn aangekondigd en in de serie zullen
worden getoond Ė zijn onder meer een 14-jarige uitvinder die werkt aan het terugdringen van
luchtvervuiling in India, de stad Milaan en haar aanpak om afval te verminderen en honger aan
te pakken en het land van Costa Rica vanwege de heropleving van het regenwoud.

De serie wordt afgesloten met de allereerste Earthshot Prize-prijsuitreiking, op 17 oktober georganiseerd
vanuit het iconische Alexandra Palace in Londen. Tijdens de ceremonie zullen de eerste vijf winnaars van
de Earthshot Prize aan de wereld worden bekendgemaakt, die zijn geselecteerd door de Earthshot Prize Council.
Elk ontvangt 1 miljoen pond aan prijzengeld om hun oplossingen te ondersteunen en op te schalen.

De Awards worden uitgezonden op BBC One in het VK en live gestreamd op Discovery's Facebook-pagina
voordat ze later in oktober beschikbaar zullen zijn op discovery plus.

UCL's baanbrekende 'Children of the 2020s'-studie, 5 oktober 2021


Onze vroege kinderjaren geven vorm aan ons volwassen leven en meer weten over de gevolgen
van deze kritieke tijd is van fundamenteel belang om te begrijpen wat wij als samenleving
kunnen doen om onze toekomstige gezondheid en geluk te verbeteren.

University College London's baanbrekende 'Children of the 2020s'-studie zal het belang van de
eerste vijf jaar illustreren en inzicht verschaffen in de meest kritieke aspecten van de vroege
kinderjaren, evenals de factoren die positieve levenslange resultaten ondersteunen of belemmeren.

Ik ben vastbesloten om meer diepgaand onderzoek op dit cruciale gebied te ondersteunen en
ik ben verheugd om al degenen achter het onderzoek in dit vroege stadium te ontmoeten.


Foto: Kensington Palace / Press Association


Foto: Kensington Palace / Press Association


Foto: Kensington Palace / Press Association


Foto: Kensington Palace / Press Association

Planten van Wimbledon, 6 oktober 2021


Bijna drie maanden na Wimbledon en de planten hebben een nieuw thuis gevonden!

Het is geweldig om te zien hoe deze prachtige planten een nieuwe bestemming krijgen, waardoor ze
een nieuw leven krijgen op speciale plekken zoals deze tuin net buiten een ziekenhuis in Londen.

Het ziet er verbazingwekkend uit!

Het sociale voorschrijfteam van NHS Property Services heeft samengewerkt met Groundwork en de Wimbledon
Foundation om de gezondheid en het welzijn van lokale gemeenschappen zoals deze te verbeteren.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Earthshot Prize, 10 oktober 2021


Plezier achter de schermen met Dermot O'Leary en Clara Amfo, gastheren van de allereerste Earthshot Prize Awards!


Foto: Kensington Palace

Achter de schermen van BBC News-cast, pratend over het milieu en The Earthshot Prize.


Foto: Kensington Palace

Earthshot Prize, 13 oktober 2021


Vandaag hebben Prins William en Hertogin Cathrine Kewgardens bezocht met studenten van de Heathlands
School in Hounslow ter ondersteuning van Generation Earthshot, een educatief initiatief om toekomstige
generaties te inspireren om onze planeet te beschermen en te herstellen.


Foto: EarthshotLondon2021 Awards


Foto: EarthshotLondon2021 Awards


Foto: EarthshotLondon2021 Awards


Foto: EarthshotLondon2021 Awards

Sir David Amess, 15 oktober 2021


We zijn geschokt en bedroefd door de moord op Sir David Amess, die 40
jaar van zijn leven heeft gewijd aan het dienen van zijn gemeenschap.

Onze gedachten en gebeden zijn bij zijn familie, vrienden en collega's. William en Catherine

De Earthshot-prijs onthuld officiŽle Award geÔnspireerd door iconische "Earthrise", 16 oktober 2021


We zijn verheugd om het officiŽle Earthshot Prize-prijsontwerp te onthullen voorafgaand
aan de inaugurele Earthshot Prize Awards-ceremonie op zondag 17 oktober 2021.

De bekroonde Nederlandse ontwerper Christien Meindertsma, wiens werk is opgenomen in de
collectie van MOMA (New York), het Victoria & Albert Museum (Londen) en het Vitra Design
Museum (Weil am Rein), heeft 50 individuele prijzen in het leven geroepen om te worden
uitgereikt aan de vijf winnaars van de Earthshot Prize elk jaar voor het volgende decennium.

Het ontwerp van de prijs, getiteld 'Precious Matter', was geÔnspireerd op de iconische foto
van de aarde die op 24 december 1968 door astronaut-generaal William Anders werd gemaakt tijdens
de Apollo 8-missie. De foto, bekend als 'Earthrise', was de eerste foto van de aarde die vanuit
de ruimte werd genomen en wordt gecrediteerd voor het helpen starten van de milieubeweging.

Elke prijs is volledig uniek in zijn ontwerp en toont een iets andere rotatie van het aardoppervlak.
De 50 onderscheidingen vormen samen de volledige aarde - net zoals de 50 oplossingen van The Earthshot
Prize het komende decennium zullen samenkomen om onze planeet te helpen herstellen.

De onderscheidingen zijn gemaakt met gerecyclede materialen, waaronder messing afkomstig van
waterleidingfittingen, huishoudelijk afval en minuscule metalen elementen die uit afvalwaterslib
zijn gefilterd en vervolgens zijn samengevoegd. Het ontwerp weerspiegelt het belang van hergebruik en
recycling van afval en sluit aan bij de ambitie van The Earthshot Prize om een afvalvrije wereld te bouwen.


Foto: EarthshotLondon2021 Awards


Foto: EarthshotLondon2021 Awards


Foto: EarthshotLondon2021 Awards


Foto: EarthshotLondon2021 Awards

De Prins van Wales ondersteunt de inaugurele Earthshot Prize Awards Ceremony, 17 oktober 2021


De inaugurele Earthshot Prize Awards Ceremony zal vanavond plaatsvinden in het Londense Alexandra Palace.

De eerste vijf winnaars van de Earthshot Prize worden onthuld tijdens het meest duurzame evenement in zijn
soort, dat de vindingrijkheid van alle 15 Earthshot Prize-finalisten zal vieren en hun buitengewone werk
om de uitdagingen van klimaatverandering en de bedreigingen voor onze oceanen, lucht en land aan te pakken.

Voorafgaand aan de ceremonie stuurde de Prins van Wales een steunbetuiging:

"Ik ben erg trots op mijn zoon, William, voor zijn groeiende inzet
voor het milieu en de gedurfde ambitie van de Earthshot Prize.

Als wereld moeten we samenkomen om de duurzame toekomst die we zo hard nodig hebben te inspireren,
opnieuw vorm te geven en op te bouwen. In het komende decennium, met het oog op toekomstige generaties,
zal de Earthshot Prize, en zijn inspirerende genomineerden, ons helpen de innovatieve oplossingen te vinden.

Tegelijkertijd zullen we via mijn Terra Carta en Sustainable Markets Initiative werken aan het mobiliseren
van de biljoenen dollars die nodig zijn om de wereldeconomie om te zetten in een duurzamer traject.

Samen met al degenen die zich bij ons voegen, hebben we een echte kans om een betere toekomst voor de
mensheid te bieden en tegelijkertijd de harmonie tussen de natuur, de mens en de planeet te herstellen."

De Earthshot Prize, gecreŽerd door de Hertog van Cambridge en The Royal Foundation, heeft
tot doel inspirerende en innovatieve oplossingen van over de hele wereld te vinden en te
belonen voor de milieu-uitdagingen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd.

Vijf prijzen van 1 miljoen pond, gebaseerd op vijf Earthshot-doelen, zullen de komende 10 jaar elk jaar worden
toegekend, waarmee tegen 2030 ten minste 50 oplossingen worden geboden voor 's werelds grootste milieuproblemen.

De ceremonie wordt om 20.00 uur BST uitgezonden op BBC One, BBC iPlayer en Discovery.

Eerste winnaars van Prins William's Earthshot-prijs bekend gemaakt, 17 oktober 2021


De Earthshot Prize onthulde vanavond de allereerste vijf prijswinnaars van de meest prestigieuze milieuprijzen in de
geschiedenis tijdens een schitterende ceremonie in het Londense Alexandra Palace. Elk van deze vijf winnaars ontvangt
een prijzengeld van 1 miljoen pond en een wereldwijd netwerk van professionele en technische ondersteuning om hun
opmerkelijke milieuoplossingen op te schalen om onze planeet te herstellen en hun impact te versnellen.

De vijf winnaars zijn onder meer geavanceerde technologen, innovators, een heel land en een baanbrekende stad.
De vijf winnaars werden geselecteerd door The Earthshot Prize Council en werden gekozen vanwege hun baanbrekende
oplossingen voor de grootste milieu-uitdagingen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd en hun vermogen om hun
impact wereldwijd te schalen als antwoord op de dringende uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd.

De winnaars van de Earthshot-prijs voor 2021 zijn:

- Protect and Restore Nature: Republiek Costa Rica - Een baanbrekend plan dat lokale burgers betaalt om
natuurlijke ecosystemen te herstellen, wat heeft geleid tot een ongelooflijke heropleving van het regenwoud.

- Fix our Climate: AEM Electrolyser Ė Een ingenieuze groene waterstoftechnologie die is ontwikkeld
om de manier waarop we onze huizen en gebouwen van stroom voorzien te transformeren.

- Revive our Oceans: Coral Vita - Een innovatieve benadering van koraalteelt die kan helpen de
stervende koraalriffen van onze wereld sneller te herstellen dan welke traditionele methode dan ook.

- Bouw een afvalvrije wereld: de stad Milaan Ė een stadsbreed initiatief dat de
afvalberg drastisch heeft verminderd en tegelijkertijd de honger heeft bestreden.

- Clean our Air: Takachar Ė Een geavanceerde technologie om brandstof te maken uit landbouwafval
en een einde te maken aan het wereldwijde luchtprobleem van de verbranding van gewassen.

De ceremonie sloot een wereldwijde zoektocht van 10 maanden af met meer dan 750 nominaties van
over de hele wereld. 15 finalisten werden gekozen via een streng selectieproces, ondersteund door
een deskundig adviespanel, vanwege hun potentieel om een positieve invloed te hebben op mensen en
de natuurlijke wereld en op hun vermogen om ons te helpen onze Earthshot-doelen te bereiken.

Elke winnaar werd beloond met een prachtige, unieke prijsmedaille, ontworpen door de bekroonde Nederlandse
kunstenaar Christien Meindertsma, geÔnspireerd op de iconische 'Earthrise'-foto die in 1968 vanuit de ruimte
van de aarde werd genomen tijdens de Apollo 8-missie en gemaakt van gerecyclede materialen.

De winnaars waren verbonden met de prijsuitreiking via een wereldwijde uitzending, waar de Hertog
en Hertogin van Cambridge werden vergezeld door Sir David Attenborough, Christiana Figueres,
Dani Alves en een groot aantal sterren en artiesten, waaronder Ed Sheeran en Yemi Alade.

Alle 15 finalisten krijgen ondersteuning op maat van The Earthshot Prize Global Alliance,
een ongeŽvenaard netwerk van filantropen, NGO's en bedrijven uit de particuliere sector
over de hele wereld die hun oplossingen zullen helpen opschalen.

De prijsuitreiking, afgesloten met de onthulling van de Earthshot Prize, reist in 2022 naar de
Verenigde Staten van Amerika. De nominaties voor de 2022 Prize openen in januari 2022.


Foto: EarthshotLondon2021 Awards / Press Association


Foto: EarthshotLondon2021 Awards


Foto: EarthshotLondon2021 Awards / Press Association


Foto: EarthshotLondon2021 Awards / Press Association


Foto: EarthshotLondon2021 Awards / Press Association


Foto: EarthshotLondon2021 Awards / Press Association


Foto: EarthshotLondon2021 Awards / Press Association

Achter de schermen bij de allereerste Earthshot Prize Awards.


Foto: Chris Jackson voor The Royal Foundation


Foto: Chris Jackson voor The Royal Foundation


Foto: Chris Jackson voor The Royal Foundation


Foto: Chris Jackson voor The Royal Foundation


Foto: Chris Jackson voor The Royal Foundation


Foto: Chris Jackson voor The Royal Foundation


Foto: Chris Jackson voor The Royal Foundation


Foto: Chris Jackson voor The Royal Foundation


Foto: Chris Jackson voor The Royal Foundation


Foto: Chris Jackson voor The Royal Foundation


Foto: Chris Jackson voor The Royal Foundation


Foto: Chris Jackson voor The Royal Foundation


Foto: Chris Jackson voor The Royal Foundation


Foto: Chris Jackson voor The Royal Foundation


Foto: Chris Jackson voor The Royal Foundation

Taking Action On Addiction campagne, 19 oktober 2021


Verslaving is geen keuze. Niemand kiest ervoor om verslaafd te raken.
Maar het kan ons allemaal overkomen. Niemand van ons is immuun.

Toch wordt het maar al te zelden besproken als een ernstige psychische aandoening. En zelden
nemen we de tijd om de fundamentele oorzaken ervan te ontdekken en volledig te begrijpen.

De reis naar verslaving is vaak gelaagd en complex. Maar door te herkennen wat er onder verslaving
ligt, kunnen we helpen het taboe en de schaamte die er helaas omheen hangt te verwijderen.

Als samenleving moeten we vertrekken vanuit een positie van mededogen en empathie. Waar we
de mensen om ons heen koesteren, hun reis begrijpen en begrijpen wat er voor hen is gebeurd.

We moeten zorg en ondersteuning waarderen en prioriteit geven, en helpen om individuen
die duidelijk lijden te herstellen en te verbinden met de mensen om hen heen.

Daarom ben ik zo gepassioneerd over het werk van The Forward Trust, een organisatie
waar ik zo trots op ben beschermvrouwe van te zijn. Dit is het werk dat u, en vele
andere goede doelen, dag in, dag uit doet. En dat is nu meer dan ooit nodig.

Laatste voorbereidingen voor de Forward Trust speech van vandaag.

Bezoek The Forward Trust voor meer informatie over hun TakingActionOnAddiction-campagne,
die zal werken om het bewustzijn en het begrip van verslaving te verbeteren.

We kunnen allemaal ons steentje bijdragen om dit werk te helpen - door te begrijpen, door te luisteren, door
verbinding te maken - zodat we samen kunnen bouwen aan een gelukkigere, gezondere en meer koesterende samenleving.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Receptie ter ere van Global Investment Summit, 20 oktober 2021


Vanavond organiseerde de Koningin een receptie in Windsor Castle ter gelegenheid van de Global Investment Summit.

Ze werd vergezeld door de Prins van Wales, de Hertog van Cambridge en de Hertog en Hertogin
van Gloucester terwijl ze invloedrijke bedrijfsleiders van over de hele wereld verwelkomde.

De Global Investment Summit gaat vooraf aan de aanwezigheid van de koninklijke familie
bij evenementen in Glasgow voor de COP26 VN-klimaatveranderingsconferentie in november.
Het is bedoeld om het beste van Britse innovatie te laten zien en de rol van het VK op
het gebied van groene investeringen en schone technologieŽn te benadrukken.


Foto: The Queen's Green Canopy


Foto: The Queen's Green Canopy


Foto: The Queen's Green Canopy


Foto: The Queen's Green Canopy

Poppy Appeal, 30 oktober 2021


De verzamelaars van het Royal British Legion vormen al 100 jaar het hart van de Poppy Appeal, waarbij elke
donatie steun biedt aan leden van de Royal Navy, het Britse leger, de Royal Air Force, veteranen en hun families.

We helpen elke klaproos bij de lancering van de Poppy Appeal in 2021
en delen klaprozen met het publiek namens Kensington Palace.

Pas op voor uw lokale verzamelaar en doneer om essentiŽle fondsen
te werven om de strijdkrachtengemeenschap te ondersteunen.

COP26 Summit, Glasgow, 31 oktober t/m 12 november 2021


Deze week zullen de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall, naast de Hertog en
Hertogin van Cambridge, een aantal evenementen bijwonen op de COP26-top in Glasgow.

De 26e VN-conferentie over klimaatverandering van de partijen (COP26) in Glasgow vindt plaats van 31 oktober
tot 12 november 2021. De top brengt partijen samen om sneller actie te ondernemen in de richting van de
doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en het Raamverdrag van de VN inzake klimaatverandering.

1 november 2021:

"COP26 is een mijlpaal voor de toekomst van onze planeet - ik ben er trots op dat onze Earthshot
Prize-finalisten zich bij mij in Glasgow zullen voegen om de wereld te laten zien dat er reden
is om optimistisch te zijn. Ik heb goede hoop over wat er kan worden bereikt. William"

Viering van de PromiseToThePlanet-campagne van de Scouts.

De Scouts helpen jongeren vaardigheden aan te leren om klimaatverandering aan te pakken. Miljoenen Scouts
over de hele wereld dragen bij aan de PromiseToThePlanet-campagne, vergroten het bewustzijn van de gevolgen
van klimaatverandering en moedigen zowel individuele als collectieve actie aan om dit aan te pakken.


Foto: Scouts


Foto: Scouts


Foto: Scouts


Foto: Scouts

In Clydeside Distillery was de Prins van Wales vanavond aanwezig bij de Hertog en Hertogin
van Cambridge om een receptie te houden voor belangrijke leden van The SMI en de winnaars en
finalisten van de eerste Earthshot Prize Awards. De SMI en Earthshot Prize laten samen zien hoe
innovatie en een verschuiving in marktstructuren kunnen leiden tot een duurzamere levensstijl.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Een toespraak van Hare Majesteit de Koningin via videoboodschap aan de COP26 Avondreceptie:

"Dank u, premier Holness, voor uw vriendelijke inleidende woorden.

Ik ben verheugd u allen te mogen verwelkomen op de 26e VN-conferentie over klimaatverandering;
en het is misschien passend dat jullie samengekomen zijn in Glasgow, ooit het hart van de
industriŽle revolutie, maar nu een plek om klimaatverandering aan te pakken.

Dit is een plicht die ik bijzonder graag vervul, aangezien de impact van het
milieu op de menselijke vooruitgang een onderwerp was dat mijn dierbare overleden
echtgenoot, Prins Philip, de Hertog van Edinburgh, nauw aan het hart lag.

Ik herinner me nog goed dat hij in 1969 op een academische bijeenkomst vertelde:

"Als de wereldvervuilingssituatie op dit moment niet kritiek is, is het zo zeker als maar
kan, dat de situatie binnen zeer korte tijd steeds ondraaglijker zal worden...Als we deze
uitdaging niet aangaan, zullen alle andere problemen verbleken in het niet."

Het is een bron van grote trots voor mij dat de leidende rol die mijn man speelde bij het aanmoedigen
van mensen om onze kwetsbare planeet te beschermen, voortleeft door het werk van onze oudste zoon
Charles en zijn oudste zoon William. Ik zou niet trotser op ze kunnen zijn.

Ik heb inderdaad veel troost en inspiratie gehaald uit het niet-aflatende enthousiasme van mensen
van alle leeftijden Ė vooral jongeren Ė om iedereen op te roepen om zijn of haar rol te spelen.

In de komende dagen heeft de wereld de kans om mee te doen aan de gedeelde doelstelling om een veiligere,
stabielere toekomst te creŽren voor onze mensen en voor de planeet waarvan we afhankelijk zijn.

Niemand van ons onderschat de uitdagingen die voor ons liggen: maar de geschiedenis heeft aangetoond dat wanneer
naties samenkomen voor een gemeenschappelijk doel, er altijd ruimte is voor hoop. Door zij aan zij te werken,
hebben we het vermogen om de meest onoverkomelijke problemen op te lossen en de grootste tegenslagen te overwinnen.

Al meer dan zeventig jaar heb ik het geluk veel van 's werelds grootste leiders te ontmoeten
en te kennen. En ik ben misschien een beetje gaan begrijpen wat hen speciaal maakte.

Er is wel eens waargenomen dat wat leiders tegenwoordig voor hun volk doen, regering
en politiek is. Maar wat ze doen voor de mensen van morgen, dat is staatsmanschap.

Ik hoop bijvoorbeeld dat deze conferentie een van die zeldzame gelegenheden zal zijn waar iedereen
de kans krijgt om boven de politiek van het moment uit te stijgen en echt staatsmanschap te bereiken.

Velen hopen dat de erfenis van deze top Ė geschreven in geschiedenisboeken die nog
moeten worden gedrukt Ė u zal omschrijven als de leiders die de kans niet hebben laten
schieten; en dat je gehoor gaf aan de oproep van die toekomstige generaties. Dat u deze
conferentie verliet als een gemeenschap van naties met een vastberadenheid, een verlangen
en een plan om de impact van klimaatverandering aan te pakken; en te erkennen dat de tijd
voor woorden nu is verschoven naar de tijd voor actie.

Natuurlijk zullen we hier vandaag niet allemaal van de voordelen van dergelijke acties kunnen
genieten: niemand van ons zal eeuwig leven. Maar we doen dit niet voor onszelf, maar voor onze
kinderen en de kinderen van onze kinderen, en degenen die in hun voetsporen zullen treden.

En dus wens ik je veel succes met deze belangrijke onderneming."


Foto: screenshot Toespraak Koningin Elizabeth Youtube


Foto: screenshot Toespraak Koningin Elizabeth Youtube


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

2 november 2021:

De Hertog van Cambridge woonde een bijeenkomst bij tussen de winnaars en finalisten van de
Earthshot-prijs, waardoor ze de kans kregen om marktleiders en experts te ontmoeten met het
oog op het verbeteren van hun innovatieve oplossingen voor 's werelds grootste milieu-uitdagingen.

Zijne Koninklijke Hoogheid woonde vervolgens samen met de winnaars en finalisten van de Earthshot-prijs
de World Leaders' Summit bij tijdens de sessie 'Accelerating Clean Technology Innovation and Deployment'.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

De Hertog werd op het podium vergezeld door de 15-jarige Vinisha
Umashankar uit India, de jongste finalist van de Earthshot Prize.

Vinisha's strijkwagen op zonne-energie is een schoon alternatief voor de op houtskool aangedreven straatstrijkijzers
die elke dag voor miljoenen IndiŽrs kleding persen. Bezorgd over het verbranden van houtskool voor de gezondheid
van haar lokale strijkwinkels en de impact op de luchtkwaliteit in heel India, betekent haar uitvinding op
zonne-energie dat vijf uur zonneschijn het strijkijzer zes uur lang van stroom kan voorzien.

Vitale woorden van de 15-jarige EarthshotPrize-finalist Vinisha Umashankar vandaag COP26UK:

"Veel van mijn generatie zijn boos en gefrustreerd op leiders die loze beloften hebben gedaan en niet hebben
nagekomen. En we hebben alle reden om boos te zijn. Maar ik heb geen tijd voor woede. Ik wil acteren. Ik ben
niet zomaar een meisje uit India. Ik ben een meisje van de aarde en ik ben er trots op dat te zijn. Ik ben
ook student, innovator, milieuactivist en ondernemer, maar bovenal ben ik een optimist.

Vandaag vraag ik, met alle respect, dat we stoppen met praten en beginnen met doen. Wij, de winnaars
en finalisten van de Earthshot-prijs, hebben uw steun nodig voor onze innovaties, projecten en
oplossingen, niet voor een economie die is gebouwd op fossiele brandstoffen, rook en vervuiling.
We moeten stoppen met denken aan oude debatten, want we hebben een nieuwe visie voor een nieuwe
toekomst nodig. U moet dus uw tijd, geld en moeite in ons investeren om onze toekomst vorm te geven!

Namens de winnaars en finalisten van de Earthshot-prijs nodig ik je uit om met ons mee te doen.
Ik nodig je uit om naast ons te staan. We hopen dat je de oude manieren van denken en de oude
gewoonten opgeeft. Maar laat ik duidelijk zijn wij! Wanneer we je uitnodigen om met ons mee te
doen, zullen we leiden, zelfs als je dat niet doet. Zelfs als u vertraging oploopt, treden wij
op. En we bouwen aan de toekomst, zelfs als je nog steeds vastzit in het verleden. Maar accepteer
alstublieft mijn uitnodiging en ik verzeker u dat u er geen spijt van zult krijgen.

Onthoud tot slot dat er geen STOP-knop is als het om klimaatverandering gaat! We
kunnen niet pauzeren of zelfs terugspoelen, we kunnen alleen samen naar de toekomst
gaan. Dus, verenigd, staan we op en samen zullen we zeker slagen! Bedankt!"


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

"Ik voel me optimistisch als ik van COP26 naar huis ga, nadat ik onze EarthshotPrize-winnaars en finalisten
heb ontmoet en hun oplossingen heb besproken om onze planeet te herstellen. Vooral trots om Vinisha voor
de wereld te zien spreken en verandering eist zodat haar generatie een betere toekomst kan hebben. William"

Generaties: portretten van de Holocaust, 10 november 2021


Het bezoek van vandaag aan de tentoonstelling 'Generations: Portraits of the Holocaust' in
het Imperial War Museum bracht veel herinneringen naar boven aan ongelooflijke mensen die de
Hertogin heeft ontmoet en aangrijpende verhalen die ze de afgelopen jaren heeft gehoord.

De nieuwe tentoonstelling toont meer dan 50 fotografische portretten van Holocaustoverlevenden en
hun families, waaronder twee foto's gemaakt door de Hertogin. Overlevenden van de Holocaust, Zigi
en Manfred, die de hertogin voor het eerst ontmoette in Stutthof in 2017 en opnieuw sprak ter
gelegenheid van Holocaust Memorial Day dit jaar, verschijnen in de tentoonstelling, evenals de
verhalen van de Windermere-kinderen - van wie sommigen de hertogin ontmoette in Cumbria in september.

De Hertogin is vereerd om deel uit te maken van de tentoonstelling, bedankt aan de Imperial
War Museums en Royal Photographic Societ voor het tonen van dit belangrijke project. Het is
van vitaal belang dat deze verhalen voortleven voor jongere generaties.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Remembrance 2021, 9-14 november 2021


Op dinsdag 9 november 2021 bezocht de Hertogin van Cornwall The Poppy Factory in Richmond, Londen.

The Poppy Factory vervaardigt de iconische poppy pins en kransen die worden gebruikt tijdens herdenkingsevenementen.
Het werd opgericht in 1922 om werk te bieden aan veteranen die gewond waren geraakt in de Eerste Wereldoorlog.

De Hertogin is beschermvrouwe van The Poppy Factory en tijdens het bezoek toerde Hare
Koninklijke Hoogheid door de fabriek en ontmoette het personeel nadat ze was begroet
door de langst dienende werknemer van The Poppy Factory, de 62-jarige George Forbes.

De Hertogin werd uitgenodigd om de laatste hand te leggen aan de krans die de Prins van Wales opRemembrance
Sunday bij de Cenotaph zal neerleggen en heeft ook een op maat gemaakt herdenkingskruis voltooid dat ze donderdag
zal plaatsen op het Field of Remembrance in Westminster Abbey ter gelegenheid van de wapenstilstand Dag - de dag
in 1918 waarop de overeenkomst om de gevechten in de Eerste Wereldoorlog te beŽindigen in werking trad.

Eerder deze maand lanceerden de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall The Poppy Appeal. Hunne
Koninklijke Hoogheden ontmoetten 10 verzamelaars, die 10 decennia van de Poppy Appeal vertegenwoordigen.


Foto: The Poppy Factory


Foto: The Poppy Factory


Foto: The Poppy Factory

Op Wapenstilstandsdag 11 november 2021, woonde de Hertogin van Cornwall de opening bij van het Field of Remembrance
in Westminster Abbey om degenen te herdenken die zijn omgekomen tijdens hun dienst in de strijdkrachten.

Bij de graven van onbekende Britse soldaten legde Hare Koninklijke Hoogheid een Herdenkingskruis, gevolgd door
gebeden en de Last Post. Na de dienst ontmoette de Hertogin veteranen en leden van de strijdkrachten en hun families.

Het herdenkingsveld wordt sinds november 1928 georganiseerd door
The Poppy Factory en wordt gehouden op het terrein van de abdij.

Voormalige mannen en vrouwen, evenals leden van het publiek, kunnen een kruis of een symbool planten met
een persoonlijke boodschap ter nagedachtenis aan degenen die hun leven hebben verloren in dienst van anderen.

In Westminster Abbey legde de Hertogin bloemen bij het graf van de onbekende krijger.

Het leggen van bloemen hier op Wapenstilstand volgt een traditie die is ingesteld door de Hertog van Edinburgh,
die bij dit monument hulde zou brengen bij gelegenheden wanneer het herdenkingsveld op 11 november viel.

Het ruikertje van de Hertogin bestond uit bloemen, waaronder rozemarijn als herinnering,
rozenbottels die een afscheid vertegenwoordigen en lavendel als een symbool van bescherming.

Vrijdag 12 november2021: De Hertogin van Cambridge viert Remembrance en Royal British Legion Centenary
Om de herdenking te vieren en 100 jaar Royal British Legion te herdenken, werd een film uitgebracht van
de Hertogin van Cambridge, Mede-voorzitter van de Scouts, in gesprek met kolonel David Blum OBE, de
sterveteraan van ItaliŽ, en de tienjarige Cub Scout Emily Edge.

Dit jaar hebben scouts in het hele land deelgenomen aan activiteiten ter herdenking van
de honderdste verjaardag van het Royal British Legion, dat in 1921 door Earl Haig werd
opgericht. De gelegenheid werd ook gemarkeerd door de oprichting van een nieuwe Centenary
Remembrance Badge voor scouts, een initiatief onder aanvoering van The Duchess, dat kan worden
toegekend aan iedereen die een zinvolle bijdrage levert aan Remembrance - inclusief het voltooien
van activiteiten zoals het maken van klaprozen of het deelnemen aan een lokale dienst.

"Het was een ware eer om tijd met kolonel Blum door te brengen en hem te bedanken voor de
offers die hij voor ons land heeft gebracht. Toen ik met hem sprak, werd ik er nogmaals op
gewezen waarom Herinnering zo belangrijk is en waarom we onze dankbaarheid moeten betuigen
aan degenen die hebben gevochten en zijn gestorven, zodat we vandaag in vrede kunnen leven.

We moeten hun verhalen levend houden voor de komende generaties.
En veel felicitaties aan Emily voor het ontvangen van haar Centenary Remembrance Badge! Catherine"


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

De Koningin is sinds 1952 beschermvrouwe van het Royal British Legion en dit portret
werd geschilderd ter gelegenheid van hun 90-jarig jubileum in 2011. Hare Majesteit is
afgebeeld in Buckingham Palace met een spray van vijf rode klaprozen.

Rode klaprozen, een bekend gezicht in november, worden sinds de oprichting
van de RBL in 1921 gedragen als blijk van steun aan de strijdkrachten.


Foto: Buckingham Palace

Hieronder de brieven van het Koninklijk Archief uit 1936 te zien, waarbij de RBL toestemming vroeg
aan de Master of the Household of een 'Poppy Day-helper', Miss Victoria Lloyd, naar Buckingham
Palace en Marlborough House zou kunnen komen om klaprozen te verkopen (die werd toegekend).

2021 markeert 100 jaar RBL, en om dit speciale jaar te markeren, belichten de RBL het ongelooflijke
werk dat ze de afgelopen eeuw hebben gedaan en nog steeds doen, op onze Instagram-verhalen.


Foto: Buckingham Palace


Foto: Buckingham Palace

Zaterdag 13 november 2021: The Festival of Remembrance

De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall, de Hertog en Hertogin van Cambridge, de Graaf en Gravin van Wessex,
The Princess Royal en vice-admiraal Sir Tim Laurence, de Hertog en Hertogin van Gloucester, de Hertog van Kent
en Prinses Alexandra waren allemaal aanwezig het 2021 Festival of Remembrance in de Royal Albert Hall.

Het festival is een herdenkingsevenement gewijd aan al diegenen die hebben gediend en geofferd uit Groot-BrittanniŽ
en het Gemenebest, met het evenement in 2021 ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de RBL.


Foto: Buckingham Palace

Zondag 14 vovember 2021: National Service of Remembrance

Royal Communications: 14 november 2021:

"De Koningin, die haar rug heeft verstuikt, heeft vanmorgen met grote spijt besloten
dat ze de Remembrance Sunday Service bij de Cenotaph niet zal kunnen bijwonen.

Hare Majesteit is teleurgesteld dat ze de dienst zal missen.

Net als voorgaande jaren zal er namens Hare Majesteit een krans worden gelegd door de Prins van Wales.

Zijne Koninklijke Hoogheid, samen met de Hertogin van Cornwall, de Hertog en Hertogin van Cambridge, de Graaf en
Gravin van Wessex, The Princess Royal en vice-admiraal Sir Tim Laurence, de Hertog en Hertogin van Gloucester,
de Hertog van Kent en Prinses Alexandra zullen vandaag aanwezig zijn bij de Cenotaph zoals gepland."

Op Remembrance Sunday woonden de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall de National
Service of Remembrance bij de Cenotaaf bij, samen met andere leden van de koninklijke familie.

De National Service of Remembrance vindt elk jaar plaats bij de Cenotaph in Whitehall en
biedt de natie een fysieke herinnering aan al diegenen die hebben gediend en geofferd,
met vertegenwoordigde Britse en Commonwealth-soldaten, matrozen, piloten en vrouwen.

Namens de Koningin werd de eerste krans gelegd door de Prins van Wales, gevolgd door zijn eigen en vervolgens
de Hertog van Cambridge, de Graaf van Wessex, The Princess Royal en een namens de Hertog van Kent.

De Hertogin van Cornwall, de Hertogin van Cambridge, de Gravin van Wessex, de Hertog en Hertogin
van Gloucester, de Hertog van Kent, Prinses Alexandra en vice-admiraal Sir Tim Laurence bekeken
de dienst vanaf het balkon van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een traditie van elke Remembrance Sunday is de Royal British Legion March Past van
10.000 veteranen, waarbij de Hertog van Cambridge dit jaar de groeten brengt.


Foto: Crown Copyright / PA


Foto: Crown Copyright / PA


Foto: Crown Copyright / PA


Foto: Crown Copyright / PA


Foto: Crown Copyright / PA


Foto: Crown Copyright / PA


Foto: Crown Copyright / PA

Gezamenlijke ministerraad bij het Foreign and Commonwealth Office in Londen, 17 november 2021


Jongeren spelen een cruciale rol bij de bescherming van ons milieu en hebben zich
eerder vandaag aangesloten bij afgevaardigden en jongeren uit de overzeese gebiedsdelen
bij de slotreceptie van de gezamenlijke ministerraad - het is duidelijk met welke
milieu-uitdagingen de gebieden en hun gemeenschappen worden geconfronteerd, en hoe
nieuwe oplossingen kan helpen om deze buitengewone natuurlijke omgevingen te beschermen.

Jade, de enige student van Tristan da Cunha, studeert momenteel in het VK. Ze groeide op
op het eiland Tristan en werkte aan het creŽren van het grootste volledig beschermde
zeereservaat in de Atlantische Oceaan - buiten dit zijn haar interesses tuinbouw en reizen.

Shelby van het kleine vulkanische eiland Sint-Helena, die zich inzet voor het behoud van de zee
op het eiland en werkervaring heeft opgedaan op het gebied van zee-, milieu- en dierenbescherming.
Ze volgt momenteel de cursus Ocean Science and Marine Conservation, waarmee ze de vaardigheden kan
opdoen die nodig zijn om een carriŤre te beginnen in het behoud van de zee en andere mariene
industrieŽn, zoals milieuadvies en de sector mariene energie.

Christina uit Gibraltar, een fervent zwemster en heeft haar land vertegenwoordigd op twee
Commonwealth Games. Daarnaast pleit Christina ook voor de waarden van Liberal Youth met
betrekking tot klimaatverandering en woonde eerder dit jaar de Virtual International
Liberal Party Meeting bij die gericht was op klimaatrechtvaardigheid.

Gabriella komt uit de Kaaimaneilanden en is betrokken geweest bij het opleiden van de inwoners
van La Carpio, Costa Rica, over duurzaam afvalbeheer. Ze hielp ook bij het opstellen van het
milieuduurzaamheids- en actieplan en het duurzaamheidsbeleid van de Queen Mary University.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Prins William bezoekt Microsoft, 18 november 2021


Innovatie in de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren is de afgelopen tien jaar zo ver gekomen
dankzij united 4 wildlife, en zoals we vandaag uit de eerste hand kunnen zien, een nieuwe technologie die
de manier waarop illegale producten van wilde dieren worden onderschept op luchthavens zou kunnen veranderen.

Het project SEEKER van Microsoft, in samenwerking met London Heathrow en ondersteund door
UFW, is ontworpen om dieren in het wild te detecteren in bagage en vracht terwijl het door
scanners gaat en kan worden getraind om een groot aantal soorten te detecteren.

Momenteel zijn deze mogelijkheden vaak niet aanwezig op luchthavens over de hele wereld en zonder is het
onbekend hoeveel er ongezien wordt verplaatst. De illegale handel in wilde dieren is goed voor ongeveer 50-150
miljard dollae per jaar en deze technologie zou een grote rol kunnen spelen bij het verminderen van dat aantal.

Royal Variety Performance, 19 november 2021


Het bijwonen van de Royal Variety Performance van dit jaar en het ontmoeten
van geweldige entertainers uit de wereld van theater en muziek gisteravond!

De show wordt gehouden ten behoeve van The Royal Variety Charity, die leden van de entertainmentindustrie
blijft steunen die hulp en assistentie nodig hebben. Dit jaar is het honderd jaar koninklijke bescherming
van het goede doel, te beginnen met Koning George V in 1921.

Wereld kinderendag, 20 november 2021


Investeren in een kind is uiteindelijk een investering in onze toekomstige maatschappelijke gezondheid en geluk.

Vandaag is het Wereld Kinderendag. In het Verenigd Koninkrijk en over de hele wereld zijn
er duizenden liefdadigheidsinstellingen die werken om kinderen en gezinnen te ondersteunen;
en inspirerende jonge mensen die het voortouw nemen bij belangrijke doelen, en laten zien
welke cruciale rol de volgende generatie speelt bij het vormgeven van de toekomst.

De Hertogin is de trotse beschermvrouwe van vele liefdadigheidsinstellingen
die met en voor kinderen werken hier in het VK.

Tusk Conservation Awards, 22 november 2021


De jaarlijkse Tusk Conservation Awards van vanavond zijn een fantastische gelegenheid
om de toonaangevende natuurbeschermers van Afrika te vieren - die individuen die op
een missie zijn om de kostbare dieren in het wild in Afrika te behouden.

Sinds de lancering van de #TuskAwards in 2013 zijn 29 rangers erkend voor hun toewijding
en moed bij het riskeren van hun leven, dag en nacht, in de frontlinie van natuurbehoud.

The Princes And The Press, 22 november 2021


De BBC-media-editor Amol Rajan vertelt het definitieve verhaal van een van de
meest dramatische periodes in de koninklijke geschiedenis sinds een generatie.

Dit is een tweedelige serie voor BBC Two, waarin de jaren worden gedocumenteerd waarin de
jongere royals, de Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex,
heel verschillende koersen hebben uitgestippeld in hun relatie met de media.

In meer dan 80 uur aan interviews, verspreid over meerdere maanden, ontmoet Amol de journalisten
die verslag deden van het verhaal, en merkten dat ze er deel van gingen uitmaken.

De film biedt context voor de relatie van de prinsen met de media en onderzoekt enkele van de illegale
activiteiten van sommige kranten in de late jaren 1990 en vroege jaren 2000, waaronder 'hacking' en 'blagging',
en hoe deze technieken werden gebruikt om leden van de koninklijke familie en hun medewerkers aan te vallen.

Dit omvatte claims van privťdetective Gavin Burrows, die zei dat hij nu spijt had van zijn betrokkenheid
bij het achtervolgen van krantenverhalen over Prins Harry en zijn ex-vriendin, Chelsy Davy.

"Zoals een paar redacteuren me hebben uitgelegd, was Harry in feite de nieuwe Diana geworden",
zegt Burrow, die getuige is in gerechtelijke procedures tegen nieuwsorganisaties.
Zijn beweringen moeten nog voor de rechtbank worden getest en worden sterk betwist.

Documentaire The Princes and the Press stond stil bij hoe Harry en William met de pers omgingen na de dood
van hun moeder Diana in 1997. Voorafgaand aan de documentaire werd al gezegd dat de royals niet blij waren
met de productie. Ze hadden hem graag vooraf willen zien, maar de BBC weigerde dat. Uiteindelijk hebben ze
via het statement dat in de aflevering te zien was, toch gereageerd.

Buckingham Palace, Clarence House en Kensington Palace hebben een gezamenlijke verklaring afgegeven:

"Een vrije, verantwoordelijke en open pers is van vitaal belang voor een gezonde democratie.
Het zijn echter te vaak overdreven en ongegronde beweringen van niet nader genoemde bronnen die als feiten
worden gepresenteerd en het is teleurstellend als iemand, inclusief de BBC, hen geloofwaardigheid geeft."

Catherine bezoekt de Nower Hill High School, 24 november 2021


De eerste vijf jaar van ons leven hebben een buitengewone impact op de volwassenen die
we worden. Ze vormen de basis voor hoe we reageren op onze grootste uitdagingen in het
latere leven, onze gezondheid, welzijn en veerkracht op de lange termijn.

Iedereen die betrokken is bij het vroege leven van een kind heeft een cruciale rol te spelen en het onderzoek
van Oxford Child Psychiatry dat tieners opleidt in wetenschappelijke lessen over hoe vroege ervaringen de
hersenontwikkeling vormen, is slechts ťťn voorbeeld van hoe we hierover beter geÔnformeerd kunnen worden.

Grote dank aan de leerlingen van Nower Hill HS voor het delen van jullie ervaringen!

De Hertog van Cambridge lanceert Blue Light Together aan op Royal
Foundation's Emergency Services Mental Health Symposium, 25 november 2021


Hulpdiensten in elk van de thuislanden hebben zich vandaag gecommitteerd aan een uniforme aanpak
om de mentale gezondheid van hun hulpverleners te ondersteunen. In een primeur in het VK hebben
de hoofdofficieren van de National Police Chiefs Council, de National Fire Chiefs Council en de
Association of Ambulance Chief Executives namens hun organisaties een openbare belofte gedaan op
het The Royal Foundation Emergency Services Mental Health Symposium. Daarnaast heeft HM Coastguard
(als voorzitter van UK Search and Rescue, UKSAR) ook de verbintenis ondertekend en zal ze samenwerken met
UKSAR-leden om haar normen te verankeren om het welzijn van hun personeel en vrijwilligers te ondersteunen.

Het maakt deel uit van het Blue Light Together-pakket voor geestelijke gezondheidsondersteuning
dat vandaag is aangekondigd door de Hertog van Cambridge, waarbij The Royal Foundation samenwerkte
met leiders van noodhulpdiensten en partnerliefdadigheidsinstellingen om de werkplekcultuur op
het gebied van geestelijke gezondheid te veranderen en gespecialiseerde ondersteuning te
bieden aan noodgevallen hulpverleners en hun families.

Het symposium van vandaag, waaraan 200 leiders van brandweer, ambulance, politie en zoek- en
reddingsdiensten samenkwamen, evenals de minister van Volksgezondheid Sajid Javid, de
hoofdcommissaris van de Metropolitan Police Dame Cressida Dick en de CEO van Mind Paul Farmer.

"Dit is een ongekende overeenkomst en het is een krachtige boodschap aan alle hulpverleners dat
geestelijke gezondheid een vaste prioriteit is en zal blijven voor de Britse hulpdiensten. Het
betekent dat voor het eerst een uniforme reeks normen voor de ondersteuning van de geestelijke
gezondheid van hulpverleners zal worden aangenomen en geÔntegreerd in hun werkplekken. Dit is
een cruciale stap om ervoor te zorgen dat het personeel en de vrijwilligers die zo
onvermoeibaar werken voor onze natie goed kunnen worden beschermd." - Prins William

De Mental Health at Work Commitment voor de hulpdiensten houdt in dat elke hulpverleningsorganisatie in het VK:
- Geef prioriteit aan geestelijke gezondheid op de werkplek door een
systematisch activiteitenprogramma te ontwikkelen en uit te voeren

- Zorg er proactief voor dat werkontwerp en organisatiecultuur positieve
resultaten op het gebied van geestelijke gezondheid stimuleren

- Promoot een open cultuur rond geestelijke gezondheid

- Vergroot het vertrouwen en de capaciteit van de organisatie

- Hulpmiddelen en ondersteuning voor geestelijke gezondheid bieden

- Transparantie en verantwoording vergroten door interne en externe rapportage

The Commitment is gebaseerd op een raamwerk van de 2017 Thriving at Work-werkgelegenheidsbeoordeling, mede
geschreven door Paul Farmer, CEO van Mind, en zal worden geÔntegreerd in de bestaande welzijnsstrategieŽn
van elke organisatie. Ze gaan vergezeld van een Wellbeing Impact Assessment om van toepassing te zijn
op nieuw en bestaand beleid dat wordt herzien en op maat gemaakte begeleiding, geÔnformeerd door
liefdadigheidsinstellingen voor geestelijke gezondheidszorg en deskundigen op het gebied van
hulpdiensten, als erkenning voor de unieke uitdagingen waarmee hun personeel wordt geconfronteerd.
De verbintenis, ondertekend door de hoofdofficieren namens hun leden, omvat een nota waarin
toekomstige beoordelingen door de respectieve onafhankelijke toezichthoudende instanties worden
verwelkomd om de ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren.

Deze toezegging maakt deel uit van het Blue Light Together-pakket van geestelijke gezondheidszorg voor de
hulpdiensten, dat vandaag is aangekondigd door de Hertog van Cambridge. Het Blue Light Together-werkprogramma
van de Royal Foundation is het afgelopen jaar ondersteund door een Senior Leaders Board van de hulpdiensten
die in samenwerking met liefdadigheidspartners werkte om oplossingen te identificeren en beste praktijken
te delen om ervoor te zorgen dat hulpverleners en hun families hebben toegang tot advies en ondersteuning
die relevant zijn voor de unieke uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

Ter ondersteuning van de toezeggingen, verdere maatregelen die vandaag
zijn aangekondigd in het kader van Blue LightTogether, omvatten:

- De 'Blue Light Together-resourcewebsite' - Blauwe lichtwerkers, hun vrienden, families en gepensioneerden
voorzien van gespecialiseerde informatie en advies op maat van hun behoeften en ervaringen. De website bevat
gespecialiseerde informatie en advies om hulpverleners met geestelijke gezondheid te helpen, levensverhalen
en tips van collega's die in het veld werken, en handleidingen voor werkgevers zodat ze hun teams kunnen
ondersteunen bij hun welzijn. Het is geproduceerd in samenwerking met Mind, The Ambulance Staff Charity,
Police CareUK en The Fire Fighters Charity en is ontwikkeld om voort te bouwen op het werk dat in het VK
wordt uitgevoerd. Het platform vormt een aanvulling op de LifelinesScotland-website, die ondersteuning
biedt aan de gemeenschap van hulpdiensten in heel Schotland. Website: https://bluelighttogether.org.uk/

- Blue Light Together Network of Emergency Services TherapistsĖ In samenwerking met de British
Association for Counseling and Psychotherapy (BACP) financiert de Royal Foundation de oprichting
van een lijst van therapeuten die ervaring hebben met het specialiseren in het aanpakken van de
complexe geestelijke gezondheidsbehoeften van noodsituaties responders en zal beschikbaar worden
gesteld aan iedereen die ondersteuning nodig heeft. In samenwerking met de BACP zullen de
therapeuten voortdurende ondersteuning door collega's en voortdurende professionele ontwikkeling
krijgen om ervoor te zorgen dat ze de best mogelijke zorg kunnen bieden aan hulpverleners.
Deze zal toegankelijk zijn via de Blue Light Together website.

Deze week zag ook de lancering van een anti-stigmacampagne door de toonaangevende
liefdadigheidsinstelling Mindfunded door een subsidie van het COVID-19 Response Fund
van de Royal Foundation. De campagne voor het hele VK, uitgezonden op het symposium,
heeft tot doel hulpverleners in staat te stellen open te staan over hun geestelijke
gezondheid en steun te zoeken, en omvat wegwijzers naar Blue Light Together.
De campagne loopt de hele maand november 2021.


Christmas carol service, 30 november 2021


Deze kerst vieren we het ongelooflijke werk van individuen en organisaties
in het hele land die hun best doen om hun gemeenschappen te ondersteunen.

Volgende week organiseert de Hertogin een kerstlieddienst in Westminster Abbey, ondersteund
door The Royal Foundation, waardoor veel van die inspirerende mensen samenkomen.

De dienst, die in december wordt uitgezonden, kijkt terug op de afgelopen achttien maanden, niet alleen
om te denken aan de ongekende uitdagingen waarmee we allemaal te maken hebben gehad terwijl we door de
COVID-19-pandemie blijven navigeren, maar ook om de positieve punten te onthouden: mensen en organisaties
die samenwerken in hun gemeenschappen, de kleine daden van vriendelijkheid in verschillende demografische
groepen en generaties, en de onbezongen helden die opkwamen om anderen te helpen.


Foto: Kensington Palace

Prins William bezoekt Leeds, 30 november 2021


Vandaag in Leeds om de gastvrije, diverse, veerkrachtige gemeenschappen in
het hele land te vieren die samenkomen om mensen in nood te ondersteunen.

De mensen van Yorkshire, samen met duizenden in het VK, bieden essentiŽle
steun aan degenen die onlangs Afghanistan hebben geŽvacueerd.

Lokale autoriteiten, hotels, gemeenschapsorganisaties en liefdadigheidsinstellingen zoals de Refugee
Council werken samen om ervoor te zorgen dat Afghaanse vluchtelingen goed worden opgevangen en de
hulp krijgen die ze nodig hebben om hun leven hier in het VK weer op te bouwen.

Prins William bezoekt in Leeds de winnaar van The Queens Award, 30 november 2021


Goede doelen voor jongeren in het VK spelen zo'n belangrijke rol om ervoor te zorgen
dat de toekomstige generatie alle kansen krijgt om hun ambities waar te maken.

Niemand meer dan CATCH, een door jongeren geleide liefdadigheidsinstelling in een van de meer
achtergestelde gebieden van Leeds. Deze jonge mensen zijn zo inspirerend - het is verbazingwekkend
om hun verhalen te horen, wat ze hebben meegemaakt en hoe ze nu de volgende generatie willen helpen
om ervoor te zorgen dat ze niet met dezelfde moeilijkheden worden geconfronteerd.

Gefeliciteerd met het ontvangen van The Queens Award voor vrijwilligerswerk, het is ongelooflijk welverdiend!

Hertogin Catherine bezoekt de tentoonstelling 'Fabergť
in London: Romance to Revolution', 2 december 2021


Terug in het V&A Museum om de ongelooflijke nieuwe tentoonstelling 'Fabergť in London: Romance to Revolution'
te zien. Het bevat meer dan 200 objecten die het werk en de expertise van Carl Fabergť documenteren.

Een van de collecties is het lang verloren gewaande Derde Keizerlijke Ei, ontdekt door
een schroothandelaar in 2011 nadat het in 1964 vermist was, het Kremlin-ei in Moskou
met een speeldoos en het Alexander Palace Egg, dat een model van het paleis bevat.

De collectie omvat ook drie items die zijn uitgeleend door Hare Majesteit de
Koningin, waaronder het Colonnade Egg, Basket of Flowers Egg en het Mosaic Egg.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Prins William Time To Walk, 3 december 2021


Wandelen is een kenmerk van mijn leven geweest in goede en slechte tijden, weer of
geen weer. Voor mij biedt het een kans om mijn hoofd leeg te maken en wat perspectief
te krijgen. Het is een belangrijk onderdeel van hoe ik mijn geestelijke gezondheid beheer.
Het kan een heel sociale oefening zijn of een moment van volledige rust en isolatie.

In de hoop een paar andere mensen te inspireren om actief te worden en wat extra
tijd te nemen voor hun eigen mentale gezondheid, wilde ik een paar van mijn verhalen
en favoriete liedjes met jullie delen in een aflevering van Time to Walk.

Deze ervaring betekent nog meer voor mij, wetende dat drie geweldige liefdadigheidsinstellingen
voor geestelijke gezondheidszorg: @giveusashoutinsta, @crisistextline en @lifelineaustralia
donaties zullen ontvangen om het belangrijke werk dat ze doen voort te zetten om 24/7
ondersteuning te bieden aan mensen in nood. William

Neem wat Time To Walk op maandag 6 december 2021, op @applefitnessplus en Apple Music 1 op @applemusic.

Mijn hele familie heeft een passie voor wandelen - of het nu mijn grootmoeder is die haar corgi's nog steeds
uithaalt op 95; mijn vader begon in de zomer aan lange wandelingen in Schotland; of mijn eigen kinderen die
voor het eerst verschijnen tijdens onze jaarlijkse wandeling naar de kerk op kerstochtend in Sandringham.

In de hoop een paar andere mensen te inspireren om actief te worden en wat extra tijd
te nemen voor hun eigen mentale gezondheid, wilde ik een paar van mijn verhalen en
favoriete liedjes met jullie delen in een aflevering van Time to Walk. Ik zal uitleggen
hoe ik heb geleerd om prioriteit te geven aan mijn eigen geestelijke gezondheid, een
belangrijke levensles die me heeft geleerd mezelf minder serieus te nemen, en een belangrijk
verhaal over hoe een vriend me heeft geholpen te leren een betere luisteraar te zijn. William

Neem wat #TimeToWalk op maandag op @applefitnessplus en op Apple Music 1 op @applemusic op de volgende tijden:

Uitzending 1: 8 uur Londen / 12 uur LA / 19 uur Sydney
Uitzending 2: 8 uur LA / 16 uur Londen / 3 uur Sydney
Uitzending 3: 21.00 uur Londen / 13.00 uur LA / 08.00 uur Sydney (dinsdag)


Foto: Kensington Palace

Prins William reikt medailles uit, 7 december 2021


Verheugd om medailles toe te kennen aan een reeks ongelooflijke mensen in de Hertog's laatste
Investituur van het jaar, waaronder een aantal individuen die hun best hebben gedaan om gemeenschappen te ondersteunen tijdens dit ongelooflijk uitdagende jaar voor de natie.

Enkele hoogtepunten van mensen die hun medaille hebben ontvangen zijn:
Miss Amelia Collins-Patel ontving een MBE voor diensten aan kinderen en jongeren in de gemeenschap
De heer Richard Wates kreeg een OBE voor diensten aan kinderen en jongeren met een handicap
De heer Johnny Flynn ontving een MBE voor diensten aan een goed doel
De heer Sanjeev Kumar kreeg een MBE voor diensten aan de BAME-gemeenschappen

TogetherAtChristmas carol service, 24 december 2021


Samen met Kerstmis, een kerstlieddienst, georganiseerd door The Duchess of Cambridge in
Westminster Abbey, zal op kerstavond worden uitgezonden op ITV. Het zal een moment zijn
voor de natie om samen te komen en terug te kijken op het afgelopen jaar, om niet alleen
te denken aan de ongekende uitdagingen waarmee we allemaal te maken hebben gehad terwijl
we door de COVID-19-pandemie blijven navigeren, maar ook om de positieve punten te
onthouden: mensen en organisaties die samenkomen in hun gemeenschappen, de kleine
daden van vriendelijkheid in verschillende demografische groepen en generaties,
en de onbezongen helden die opkwamen en hun best deden om anderen te helpen.

Ondersteund door The Royal Foundation, om het ongelooflijke werk te erkennen en te vieren van
individuen en organisaties in het hele land die zich hebben ingezet om hun gemeenschappen tijdens
de pandemie te ondersteunen, vond de dienst plaats op woensdag 8 december en werd gefilmd voor
uitzending. Het bevat kerstliederen uitgevoerd door het wereldberoemde Westminster Abbey-koor,
naast lezingen en muziekuitvoeringen door een verscheidenheid aan gasten, waarbij traditionele
elementen worden gemengd met een moderne en inclusieve sfeer om mensen van alle religies en
geen enkele te omvatten. Het bevat ook aangrijpende persoonlijke reflecties, waarin wordt
onderzocht hoe lockdown ons herinnerde aan het belang van menselijke verbondenheid en wat
het betekent, als families, gemeenschappen en als een natie, om samen te zijn en ons
verenigd te voelen om elkaar te helpen in tijden van ontbering of onzekerheid.

Het evenement bracht inspirerende personen uit het hele VK samen die hun best hebben gedaan om te zorgen voor en
bescherming van mensen in nood tijdens de pandemie. Ze werden vergezeld door mensen die werkzaam zijn op enkele
van de belangrijkste gebieden waarop Hare Koninklijke Hoogheid en The Royal Foundation zich blijven concentreren,
waaronder het promoten van het belang van geestelijke gezondheid, het ondersteunen van gezinnen en het stimuleren
van bewustzijn van en actie tegen de buitengewone impact van de eerste jaren.

Goede doelen en patronaten die gasten hebben genomineerd om de dienst bij te wonen, zijn onder meer:
Action for Children, Anna Freud National Centre for Children and Families, Barnado's, Best Beginnings,
Better Start, British Red Cross, Coram, Centrepoint, Child Bereavement UK, Cruse Bereavement Care,
Early Years Alliance, East Anglia Children's Hospices, Family Action, Family Nurse Partnership,
Forward Trust, The Foundling Museum, Future Men, HomeStart, Institute of Health Visiting, Little
Village, Metropolitan & City Police Orphans Fund, National Literary Trust, NHS Charities Together,
NSPCC, Parents 1st, The Passage, Place2Be, Reach Foundation, The Royal Foundation of The Duke and
Duchess of Cambridge, Royal Marsden, Royal Voluntary Service, Save the Children.

De dienst is ontwikkeld en geleverd in samenwerking met Westminster Abbey en
BBC Studios Events Productions, die de kerstlieddienst hebben geproduceerd voor
uitzending door ITV als onderdeel van het speciale programma op kerstavond om 19.30 uur.

De Hertogin van Cambridge heeft een speciaal bericht opgenomen ter introductie van Royal Carols: Together
At Christmas, de uitzending van haar gemeenschapslieddienst die op kerstavond op ITV wordt uitgezonden.

Tijdens haar introductie vertelt de Hertogin waarom ze het evenement wilde organiseren,
dat op 8 december 2021 plaatsvond in Westminster Abbey. Hare Koninklijke Hoogheid legt
uit dat ze degenen wilde bedanken die hun best hebben gedaan om hun gemeenschappen tijdens
de pandemie te ondersteunen, de vriendelijke daden die in het hele land zijn waargenomen, te
vieren en anderen te erkennen die de afgelopen twee jaar mogelijk bijzonder hebben geworsteld.

Het bericht werd de dag voor de dienst opgenomen tijdens een bezoek van de hertogin aan de abdij om te helpen
bij de voorbereidingen, waaronder het versieren van kerstbomen geschonken door Hare Majesteit de Koningin uit
Windsor Great Park en het schikken van kransen die werden geschonken door de Royal Horticultural Society.

Onder leiding van de Hertogin en ondersteund door The Royal Foundation, werd de kerstlieddienst Together
At Christmas bijgewoond door onbezongen helden uit het hele VK als erkenning voor hun inspirerende
inspanningen om de mensen om hen heen te beschermen en te verzorgen. Nominaties werden getrokken
uit lokale luitenants, gemeenschapsnetwerken, liefdadigheidsorganisaties en patronaten van Hare Majesteit
de Koningin, de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall, en de Hertog en Hertogin van Cambridge.

Individuen die de Hertog en Hertogin hebben ontmoet en tijd hebben doorgebracht tijdens hun recente opdrachten en
projectwerk waren ook aanwezig, naast personeel van de strijdkrachten dat betrokken was bij Operatie Pitting, jonge
verzorgers, geloofsleiders en gasten die mogelijk kwetsbaarder of geÔsoleerder zijn binnen onze samenleving.

De dienst werd gefilmd voor uitzending en is onderdeel van Royal Carols: Together At Christmas, een speciaal
programma dat op kerstavond om 19.30 uur op ITV wordt uitgezonden. Naast de introductie van de Hertogin,
staan op het programma muzikale optredens van het wereldberoemde Westminster Abbey-koor, Leona Lewis,
Ellie Goulding en een speciaal optreden van Tom Walker van zijn kerstsingle For These Who Can't Be Here.

Het bevat ook lezingen van de Hertog van Cambridge, de Britse Paralympian en junior arts Kim Daybell,
acteur Tom Felton en presentator Kate Garraway, naast een uitvoering van To The Day, een aangrijpende
compositie die voor de dienst is geschreven door dichter en schrijver Lemn Sissay.

De kerstlieddienst Together At Christmas is ontwikkeld en geleverd in
samenwerking met Westminster Abbey en BBC Studios Events Productions.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Kerstboodschap Prins William en Hertogin Catherine, 25 december 2021


"Deze kerst zal anders zijn dan zo velen van ons hadden gepland. Van degenen die alleen zijn of
zich moeten isoleren van dierbaren, tot de ongelooflijke mensen die onze NHS ondersteunen en
zorgen voor de meest behoeftigen - we denken aan jullie." - William en Catherine

De Earthshot-prijs kickstart de zoek van jaar 2 naar de meest buitengewone eco-oplossingen ter wereld, 6 januari 2022


De Earthshot Prize heeft 2022 een kickstart gegeven met de lancering van zijn ambitieuze
zoektocht naar 's werelds grootste eco-innovators en hun baanbrekende oplossingen.

In het tweede jaar heeft de Prijs zijn netwerk van Nominators uitgebreid, met meer dan 300 organisaties uit
meer dan 80 landen, die non-profit-, stichtings-, investerings-, bedrijfs-, academische, gouvernementele
en gemeenschapsorganisaties vertegenwoordigen die hun deskundige netwerken en gemeenschappen om werkelijk
baanbrekende eco-oplossingen te vinden die de planeet kunnen herstellen en regenereren.

Nominators hebben tot 4 maart 2022 de tijd om inzendingen in te dienen om te worden beschouwd als onderdeel
van het onafhankelijke beoordelingsproces van Deloitte, de implementatiepartner van The Earthshot Prize.

Op basis van uitgebreid onderzoek en overleg heeft elk van de vijf Earthshots drie aandachtsgebieden
waarvan bekend is dat ze belangrijke 'omslagpunten' zijn die de komende vijf jaar een aanzienlijke
impact kunnen hebben, waaronder persoonlijk vervoer, regeneratieve landbouw, toekomstgerichte gebouwen,
en het verlengen van de levensduur van mode, voedsel en plastic producten. De prijs is op zoek naar
nominaties op deze gebieden, en zal ook prioriteit geven aan inheemse en door vrouwen geleide oplossingen,
Web3.0-oplossingen, nominaties die nieuwe financiŽle modellen ontsluiten die de natuur waarderen, en tot
slot, wildcards - de out-of-the- box, blue sky-oplossingen die een transformerend impactpotentieel hebben.

Na het beoordelingsproces, dat een gedetailleerde evaluatie en due diligence omvat, gaat
een longlist van 30 nominaties door naar de selectiefase. Deze fase wordt ondersteund door
een panel van onafhankelijke experts, die advies zullen geven over finalisten, en de
prestigieuze Earthshot Prize Council, waaronder Prins William, Sir David Attenborough,
Shakira en Christiana Figueres, die samen met andere leden de vijf winnaars zal selecteren.

Later in het jaar aangekondigd, krijgen de finalisten van de Earthshot Prize toegang
tot een uniek ondersteuningsplatform van onze Global Alliance of Partnerships. De
Earthshot-winnaars van 2022 zullen eind 2022 elk £ 1 miljoen aan prijzengeld
winnen tijdens een magische prijsuitreiking die wereldwijd wordt uitgezonden.

Huldigingen van 2022, 12 januari 2022


Terwijl de Hertog vandaag zijn eerste huldigingen van 2022 uitvoert, werpen we een licht op de
inspirerende individuen die grote hoogten hebben bereikt op hun sportterrein en gemeenschappen
samen hebben gebracht door middel van sport. Gefeliciteerd allemaal! Hier zijn enkele hoogtepunten:

Sir Clive Lloyd ontving een CBE voor zijn diensten aan Cricket
Miss Reanne Evans kreeg een MBE voor haar diensten aan Women's Snooker
De heer Eoin Morgan, Engeland One Day International Cricket Captain, ontving een CBE voor zijn diensten aan Cricket
De heer Derrick Evans, beter bekend als "Mr Motivator", kreeg een MBE voor zijn diensten aan gezondheid en fitness
Dhr. Kevin Sinfield ontving een OBE voor zijn diensten aan Rugby League Football en Charitable Fundraising.

Bezoek aan The Foundling Museum, 19 januari 2022


In 1739 werd het Foundling Hospital de eerste liefdadigheidsinstelling voor kinderen
in het VK na het ontvangen van een koninklijk handvest van Koning George II.

Het Foundling Museum vertelt dat verhaal nu, terwijl het ook trainingen, mentorprogramma's en
creatieve projecten levert om het leven van jonge mensen met ervaring in de zorg te verbeteren.

De Hertog en Hertogin van Cambridge bezochten vandaag het museum, ontmoetten degenen die werden
ondersteund door de programma's van het museum, terwijl ze ook meer leerden over de uitdagingen
waarmee jonge mensen die de zorg verlaten kunnen worden geconfronteerd, waaronder werk, huisvesting,
geestelijke gezondheid en verslaving, en het werk die wordt uitgevoerd om deze problemen aan te pakken.

De Hertogin, die zich inzet voor bewustmaking van het belang van ervaringen
in de vroege kinderjaren, is sinds 2019 beschermvrouwe van het museum.

Het is heerlijk om terug te zijn in het Foundling Museum en te zien hoe ze blijven helpen om
het leven van jonge mensen te veranderen, maar ook om enkele van de problemen te horen
waarmee zorgverlaters in de loop der jaren te maken hebben gehad, ook tijdens de pandemie.

We waren in staat om uit de eerste hand de impact te begrijpen van het doorbrengen van tijd in de zorg
in het VK en de verbanden met werkgelegenheid, huisvesting, geestelijke gezondheid, verslaving en het
jeugdrechtsysteem, 'en een deel van het werk dat wordt gedaan om deze problemen aan te pakken.'

Bedankt Kriss, Allan en Lemn ook voor het meedoen en het delen van je ervaringen met
het leven in de zorg. Het is zo geweldig om de successen te zien die je hebt gehad
en te horen hoe belangrijk het is om iemand te hebben die in je gelooft.


Foto: The Foundling Museum


Foto: The Foundling Museum


Foto: The Foundling Museum


Foto: The Foundling Museum


Foto: The Foundling Museum

Activiteiten in Lancashire, 20 januari 2022


In Lancashire bezochten de Hertog en Hertogin van Cambridge het Clitheroe Community
Hospital om meer te weten te komen over de unieke uitdagingen waarmee zorgverleners
op het platteland worden geconfronteerd en om te begrijpen hoe NHS Charities Together
de geestelijke gezondheid van de eerstelijnswerkers ondersteunt.

Hun Koninklijke Hoogheden zijn Royal Patrons NHS Charities Together, die een belangrijke rol hebben
gespeeld bij het bieden van ondersteuning voor geestelijk welzijn tijdens deze uitdagende periode.

De Hertog en Hertogin bezochten ook de Church on the Street, gerund door
Pastoor Mick Fleming. De kerk is in 2019 opgericht om daklozen en mensen
die in een of andere vorm van armoede leven in Burnley en omgeving te helpen.

Prins William reikt onderscheidingen uit, 25 januari 2022


In Windsor Castle hield de Hertog van Cambridge een inhuldigingsceremonie waar
hij onderscheidingen uitreikte aan verdienstelijke mensen uit het hele land,
waaronder de 102-jarige goochelaar Henry Lewis en de acteur David Suchet.

Hertogin Catherine bezoekt hoofdkantoor Shout, 26 januari 2022


De Hertogin van Cambridge bezocht het hoofdkwartier van Shout om te vieren dat de sms-dienst voor
geestelijke gezondheidszorg meer dan een miljoen gesprekken met mensen in nood bereikte. Tijdens
haar bezoek ontmoette Hare Koninklijke Hoogheid klinische supervisors, vrijwilligers en fondsenwervers
om hen te bedanken voor hun onschatbare inspanningen om ervoor te zorgen dat vitale geestelijke
gezondheidsondersteuning op elk moment van de dag of nacht beschikbaar is in het VK.

Shout is de enige 24/7 sms-ondersteuningsservice in het VK en biedt gratis en vertrouwelijke
hulp aan iedereen die moeite heeft om het hoofd te bieden. Sinds de lancering in mei 2019 heeft
Shout meer dan 1.000.000 gesprekken gevoerd met mensen die angstig, gestrest, depressief,
suÔcidaal of overweldigd zijn en die onmiddellijke ondersteuning nodig hebben.

De service, die is onderzocht, ontwikkeld en gelanceerd met een oprichtingssubsidie van
The Royal Foundation als een erfenis van de Heads Together-campagne, biedt 24 uur per
dag ondersteuning van klinische supervisors en meer dan 2500 getrainde vrijwilligers
om ervoor te zorgen dat niemand zijn problemen alleen hoeft aan te pakken.

Prins William bezoekt hoofdkantoor BAFTA, 27 januari 2022


De Hertog van Cambridge, president van BAFTA, bezocht hun
hoofdkwartier ter gelegenheid van hun heropening.

Zijne Koninklijke Hoogheid leerde hoe het onlangs gerenoveerde gebouw zal helpen
om de steun die BAFTA biedt aan jonge mensen die een loopbaan opbouwen in de
film-, game- en televisie-industrie aanzienlijk te vergroten.

Het nieuwe BAFTA-hoofdkantoor zal meer dan 80.000 mensen ondersteunen bij het
ontwikkelen van een loopbaan in de creatieve kunstindustrie en kansen bieden
om de leerprogramma's van BAFTA in het VK en wereldwijd uit te breiden.

Het hoofdkantoor van de BAFTA, gelegen op Piccadilly in Londen, werd in 1976 geopend door
de Koningin en zowel de Hertog Edinburgh als The Princess Royal waren eerder BAFTA-presidenten.

Catherine wordt beschermvrouw van Rugby Football League and England Rugby, 2 feburari 2022


De Hertogin van Cambridge werd aangekondigd als de nieuwe
beschermvoruwe van de Rugby Football League en Engeland Rugby.

Hare Koninklijke Hoogheid bezocht de thuisbasis van het Engelse rugby, Twickenham
Stadium, ter gelegenheid van de aankondiging en had de kans om spelers, coaches,
scheidsrechters en ondersteunend personeel te ontmoeten om meer te horen over
hun hoop voor het komende jaar, inclusief de Women's World Cup.

De Prins van Wales, de Hertogin van Cornwall en de Hertogin
van Cambridge bezoeken Trinity Buoy Wharf, 3 februari 2022


De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall waren vandaag vergezeld door
de Hertogin van Cambridge om studenten van The Prince's Foundation te ontmoeten,
die creatieve projecten hebben uitgevoerd bij Trinity Buoy Wharf.

De site biedt cursussen voor alle leeftijden in traditionele vaardigheden zoals rieten
vlechten, smeden en steenhouwen, maar ook in andere zoals geometrie en beeldhouwen.

Koningin Elizabeth: 70 jaar op de troon


De Dag van de Toetreding - op 6 februari 2022 - markeert dit jaar 70 jaar geleden
dat de Koningin de troon besteeg na de dood van haar vader koning George VI.
Hare Majesteit regeert langer dan enige andere Britse monarch in de geschiedenis en is een geliefde
figuur over de hele wereld geworden. Lees meer over evenementen en aankondigingen ter gelegenheid
van de mijlpaal van Hare Majesteit en lees meer over de historische gebeurtenissen van 1952.

Een nieuwe foto van de Koningin:
In een nieuwe foto ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van het bewind van
Hare Majesteit, is de Koningin te zien met een van haar beroemde rode dozen.

In de afgelopen 70 jaar heeft de Koningin dagbladen ontvangen van haar privť-secretarissen,
persoonlijk of via een rode verzenddoos. De dozen bevatten documenten die Hare Majesteit op
de hoogte houden van gebeurtenissen in het parlement en over zaken in het buitenland en het
Gemenebest, en staatspapieren die haar handtekening en koninklijke instemming vereisen.

De Koningin draagt twee diamanten klimopbladclips, die een geschenk waren van
de koningin-moeder voor de 21ste verjaardag van de toenmalige Prinses Elizabeth.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Chris Jackson


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II
Hare Majesteit aan haar bureau in Buckingham Palace, 1959.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II
In haar studeerkamer aan Balmoral, 1972.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II
Windsor Castle, 1977.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Mary McCartney
In haar privť audiŽntieruimte in Buckingham Palace in 2015. Deze foto werd vrijgegeven ter gelegenheid
van het moment dat Hare Majesteit op 9 september van dat jaar de langst regerende Britse monarch werd.

De boodschap van Hare Majesteit:
Aan de vooravond van de 70ste verjaardag van haar toetreding tot de troon heeft de
Koningin een bericht geschreven waarin ze het publiek en haar familie bedankt voor
hun steun en uitkijkt naar de viering van het platina jubileum in het komende jaar.

In haar boodschap hernieuwt ze haar inzet voor de mensen van het Gemenebest:

"Morgen, 6 februari, markeert de 70stee verjaardag van mijn toetreding in 1952.
Het is een dag die ik me, zelfs na 70 jaar, nog steeds net zoveel herinner van
de dood van mijn vader, koning George VI, als van het begin van mijn regering.

Nu we deze verjaardag vieren, is het mij een genoegen u de belofte te hernieuwen
die ik in 1947 heb gedaan dat mijn leven altijd aan uw dienst zal worden gewijd.

Terwijl ik met een gevoel van hoop en optimisme vooruit kijk naar het jaar van mijn platina jubileum,
wordt ik eraan herinnerd voor hoeveel we dankbaar kunnen zijn. In de afgelopen zeven decennia hebben
we op sociaal, technologisch en cultureel gebied buitengewone vooruitgang geboekt waar we allemaal
van geprofiteerd hebben; en ik heb er vertrouwen in dat de toekomst ons soortgelijke kansen zal
bieden en vooral de jongere generaties in het Verenigd Koninkrijk en in het hele Gemenebest.

Ik heb het geluk dat ik de standvastige en liefdevolle steun van mijn familie heb gehad.

Ik was gezegend dat ik in Prins Philip een partner had die bereid was de rol van gemaal
op zich te nemen en onzelfzuchtig de daarbij behorende offers te brengen. Het is een
rol die ik mijn eigen moeder heb zien spelen tijdens het bewind van mijn vader.

Deze verjaardag biedt me ook de tijd om na te denken over de goede wil die mensen
van alle nationaliteiten, geloofsovertuigingen en leeftijden in dit land en over
de hele wereld mij hebben getoond in deze jaren. Ik wil jullie allemaal bedanken
voor jullie steun. Ik blijf eeuwig dankbaar voor, en nederig door, de loyaliteit en
genegenheid die je me blijft geven. En als mijn zoon Charles na verloop van tijd
koning wordt, weet ik dat u hem en zijn vrouw Camilla dezelfde steun zult geven als
u mij hebt gegeven; en het is mijn oprechte wens dat, wanneer die tijd komt, Camilla
bekend zal staan als Koningin gemalin terwijl ze haar eigen trouwe dienst voortzet.

En aangezien ik ernaar uitkijk om u met heel mijn hart te blijven dienen, hoop ik dat dit
jubileum families en vrienden, buren en gemeenschappen zal samenbrengen - na moeilijke tijden
voor zo velen van ons - om van de vieringen te genieten en na te denken over de positieve
ontwikkelingen in ons dagelijks leven die zo gelukkig samenvielen met mijn regeerperiode."

Op Toetredingsdag zelf reageerde de Prins van Wales met een eigen bericht.

"Op deze historische dag wensen mijn vrouw en ik samen met u allen Hare Majesteit
de Koningin te feliciteren met de opmerkelijke prestatie van het dienen van deze
natie, de rijken en het Gemenebest gedurende zeventig jaar. De toewijding van de
koningin aan het welzijn van al haar volk wekt elk jaar nog meer bewondering op.

We zijn ons diep bewust van de eer die de wens van mijn moeder vertegenwoordigt. Terwijl we
samen hebben geprobeerd om Hare Majesteit en de mensen van onze gemeenschappen te dienen en
te ondersteunen, is mijn lieve vrouw altijd mijn eigen standvastige steun geweest.

Het jaar van dit ongekende platina jubileum biedt ons allemaal de kans om samen te komen om de dienst
van de koningin te vieren, door wiens voorbeeld we ons de komende jaren zullen blijven laten leiden."

Terugkijkend op voorbije Jubilea:
Om het begin van het platina jubileumjaar van de koningin te markeren, bekeek
Hare Majesteit een selectie van kaarten, brieven en kunstwerken die haar door
leden van het publiek waren gestuurd ter gelegenheid van haar jubileum.

Om de vieringen te beginnen, bekeek Hare Majesteit een selectie van kaarten,
brieven en kunstwerken die haar waren gestuurd door kinderen en andere leden
van het publiek ter gelegenheid van dit en eerdere jubileum.

In 2002 stuurde de 9-jarige Chris voor het gouden jubileum
'A Recipe for a Perfect Queen' naar Hare Majesteit.
IngrediŽnten:
'een vleugje loyaliteit'
'een handvol koninklijke zwaaien'
'een kopje moed'

De koningin kreeg ook de Koningin Victoria's handtekeningen waaier van de Royal Collection
Trust te zien. De waaier werd in 1887 aan de Koningin geschonken ter gelegenheid van haar
gouden jubileum door de Prins en Prinses van Wales, later Koning Edward VII en Koningin
Alexandra, en is ondertekend door vrienden en relaties van koningin Victoria.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Royal Collection Trust

Een receptie in Sandringham House:
Aan de vooravond van Toetredingsdag organiseerde ze een receptie voor leden van de lokale gemeenschap
en vrijwilligersgroepen in Sandringham House. Hare Majesteit werd vergezeld door de Sandringham-afdeling
van het Women's Institute, gepensioneerden van Sandringham Estate en hun families, en vertegenwoordigers
van lokale liefdadigheidsinstellingen Little Discoverers en West Norfolk Befriending.

Onder de gasten die door de Koningin werden gehost, was de voormalige kookstudente, mevrouw
Angela Wood, die in 1953 hielp bij het maken van het originele recept voor Coronation-kip!

De toetreding:
In 1952 was de gezondheid van Koning George VI slecht, en ziekte dwong hem om een voorgestelde
Commonwealth-tour te verlaten. Prinses Elizabeth, vergezeld door Prins Philip, nam zijn plaats
in. Op woensdag 6 februari 1952 ontving ze het nieuws van de dood van haar vader en haar eigen
troonsbestijging tijdens een verblijf in een afgelegen deel van Kenia. In een oogwenk was
ze niet langer prinses Elizabeth en werd ze koningin Elizabeth II.

Een nieuwe Monarch komt op de troon op het moment van overlijden van de vorige
Monarch, vandaar de zin: 'De koning is dood, lang leve de koning! (of koningin)'.

Na het nieuws werd de tour stopgezet en vloog de jonge prinses terug naar Groot-BrittanniŽ
als koningin. Ze werd begroet door premier Winston Churchill en andere functionarissen op
de luchthaven voordat ze terugkeerde naar Clarence House. Ze werd het jaar daarop officieel
gekroond tijdens een kroningsceremonie in Westminster Abbey, op 2 juni 1953.

De toetreding van Hare Majesteit kwam toen ze een jong gezin opvoedde: Prins
Charles was drie jaar oud en prinses Anne slechts ťťn toen de koningin hoorde
van de dood van haar vader. Haar nieuwe taken moesten voorrang krijgen op het
gezinsleven, met lange overzeese reizen die haar maanden achtereen wegvoerden.

Wat gebeurde er op de Dag van de Toetreding?:
Na de dood van koning George VI werden bulletins - gedrukte aankondigingen
van het overlijden op briefpapier - opgehangen aan de relingen van Buckingham
Palace en Sandingham House in Norfolk, waar hij stierf.

Menigten verzamelden zich bij Buckingham Palace voor bevestiging van het nieuws.

Tot na de begrafenis werden door het hele land vlaggen halfstok gehangen. Alleen de Royal Standard
werd op volle mast gevlogen waar de koningin in residentie was - de Standard wordt altijd op volle
mast gevlogen, wat de continuÔteit van de monarchie vertegenwoordigt. Op 7 februari 1952, vliegt
de Royal Standard in Clarence House na de terugkeer van de Koningin uit Kenia.

De nieuwe Koningin werd formeel uitgeroepen tijdens een toetredingsraad in het St.
James's Palace, gehouden op de dag van de dood van de koning. Het werd bijgewoond
door premier Winston Churchill,door leden van de Privy Council samen met Great Officers
of State, de Lord Mayor en City of London Civic party, Realm High Commissioners en ambtenaren.

Op 8 februari 1952, toen Hare Majesteit was teruggekeerd uit Kenia,
legde de koningin een eed af, de zogenaamde Toetredingsverklaring,
waarin ze beloofde de gevestigde protestantse opvolging te handhaven.

Na de eed van Hare Majesteit werd de openbare proclamatie van de nieuwe Soeverein voorgelezen
door Garter King of Arms in St James's Palace, in aanwezigheid van de graafmaarschalk en twee
van de soevereine sergeanten. Het werd ook met een soortgelijke ceremonie in Edinburgh
voorgelezen door Lord Lyon King of Arms, in Belfast en Cardiff.

De Prinses die Koningin zou worden:
Toen ze in 1926 in Mayfair werd geboren, hadden Prinses Elizabeth (nu de Koningin) en haar familie niet
verwacht dat ze op een dag Monarch zou worden. Van Hare Koninklijke Hoogheid werd verwacht dat ze een
relatief normaal, zij het bevoorrecht, leven zou leiden met haar hechte en liefdevolle familie. Maar
alles veranderde in december 1936 toen haar oom - Koning Edward VIII - afstand deed van de troon, haar
vader als koning achterlatend en haar - tien jaar oud - als de volgende in lijn met de troonopvolging.

Prinses Elizabeth nam haar rol vanaf jonge leeftijd serieus en Hare Majesteits
plichtsbesef en dienstbaarheid begon lang voordat ze de troon besteeg.

Ze speelde haar eigen rol in de oorlogsinspanning: ze sprak de kinderen van
het Gemenebest toe samen met haar zus prinses Margaret op BBC's Children's
Hour in 1940, en bedankte hen voor hun moed en verdraagzaamheid:

"We proberen er alles aan te doen om onze dappere matrozen, soldaten en piloten te helpen,
en we proberen ook ons eigen deel van het gevaar en het verdriet van oorlog te dragen."

In 1945 trad ze toe tot de Auxiliary Territorial Service, volgde ze een
opleiding tot monteur en werd ze het eerste vrouwelijke lid van de
koninklijke familie dat fulltime actief lid werd van de strijdkrachten.

Twee jaar later, op haar 21ste verjaardag, hield ze een toespraak uitgezonden vanuit
Zuid-Afrika, waarin ze haar bedoelingen voor haar toekomstige regering uiteenzette, waarbij
ze de mensen van het Gemenebest vroeg om zich bij haar aan te sluiten bij haar resolutie om
te herbouwen na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. Wereldoorlog. Haar toewijding
aan de taak was absoluut: 'We moeten niets minder dan onszelf geven', zei ze, 'ik verklaar
voor u dat mijn hele leven, of het nu lang of kort is, aan uw dienst zal worden gewijd.'

Catherine bezoekt PACT, 8 februari 2022


De Hertogin van Cambridge bracht in Londen een bezoek aan PACT (Parents
and Children Together) als onderdeel van Children's Mental Health Week.

PACT, opgericht door Citizens UK in 2014, is een door de gemeenschap geleid project voor sociale
ondersteuning dat tot doel heeft een zelfverzekerde, veerkrachtige gemeenschap van ouders op te
bouwen die hun kinderen de beste start in het leven kunnen geven, ongeacht hun omstandigheden.

Prins William bezocht de Verenigde Arabische Emiraten, 10 februari 2022


Prins William bezocht donderdag 10 februari 2022 Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten.
Het bezoek was op verzoek van het Foreign, Commonwealth and Development Office en was het
eerste officiŽle bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid aan de VAE.

Het programma van Zijne Koninklijke Hoogheid viel samen met het 50-jarig jubileum van
de VAE en zal samenvallen met de UK National Day die wordt gehouden op Expo 2020 Dubai.

Op de Nationale Dag nam het VK de volledige site over om het buitengewone talent uit het hele VK te
laten zien. Zijne Koninklijke Hoogheid nam ook deel aan de vieringen, waaronder de Birmingham 2022
Queen's Baton Relay, gelanceerd door Hare Majesteit vanuit Buckingham Palace in oktober 2021.

De band tussen het VK en de VAE is diep en sterk en het bezoek van Prins William was erop
gericht om voort te bouwen op deze banden, aangezien hij de kans kreeg om in contact te
komen met jonge Emiraten, leiders van de regering en toegewijde natuurbeschermers.

Zijne Koninklijke Hoogheid hecht een bijzonder belang aan de natuurlijke wereld, een passie die werd
gedeeld door de grondlegger van de VAE, Zijne Hoogheid Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Tijdens het
bezoek leerde Prins William meer over initiatieven die beschermde gebieden bieden voor de unieke
flora en fauna van de regio en maakte van de gelegenheid gebruik om twee Royal Foundation-programma's
onder de aandacht te brengen: United for Wildlife en The Earthshot Prize.

United for Wildlife, opgericht door Prins William in 2014, werkt in de regio om de
strijd te vergemakkelijken tegen de handel in illegale wilde dieren die een existentiŽle
bedreiging vormen voor 's werelds meest iconische diersoorten. Landen over de hele wereld,
waaronder de VAE, spannen zich gezamenlijk in om deze criminele onderneming aan te
pakken en tijdens zijn bezoek zal Zijne Koninklijke Hoogheid meer te weten komen
over publiek-private samenwerkingen in de VAE die hieraan bijdragen.

Het bezoek bood ook de gelegenheid om de Earthshot Prize op het wereldtoneel
te presenteren op Expo 2020 Dubai. Door enkele van de opmerkelijke vernieuwers van
de inaugurele Earthshot Prize 2021 in de kijker te zetten, kunnen hun ongelooflijke
oplossingen om de planeet te herstellen, worden versneld en opgeschaald.

Hertogin Catherine leest voor, 13 februari 2022


Om het einde van Children's Mental Health Week te markeren,
las de Hertogin van Cambridge een CBeebies Bedtime Story voor.


Foto: Kensington Palace

De Hertogin van Cambridge bezoekt Denemarken, 22-23 februari 2022


De Hertogin van Cambridge is in Denemarken geweest om meer te weten te komen over de
Deense benadering van de ontwikkeling van jonge kinderen en om te onderzoeken hoe het
Centre for Early Childhood lessen kan trekken uit dit toonaangevende werk.

Op de eerste dag van de reis concentreerde Hare Koninklijke Hoogheid zich op de
vroegste stadia van de ontwikkeling van een baby toen ze het Copenhagen Infant
Mental Health Program (CIMPH) aan de Universiteit van Kopenhagen bezocht.

Het programma promoot het belang van geestelijk welzijn en relaties tussen
baby's en hun ouders. De hertogin ontmoette gezondheidsbezoekers en families
die betrokken waren bij het onderzoek van het programma.

In het Kindermuseum leerde Hare Koninklijke Hoogheid over het Understanding Your
Baby Project, een educatief ouderschapsprogramma dat gezondheidsbezoekers helpt
hun taal en vocabulaire te ontwikkelen rond emotionele en sociale ontwikkeling.

Hare Koninklijke Hoogheid bezocht vervolgens het LEGO PlayLab aan de Universiteit van Kopenhagen. De
hertogin bleef steken in hun creatieve spel en experimentele leerbenadering. Hare Koninklijke Hoogheid
ontmoette ook families, personeel en studenten die opleidden tot professionals in de vroege jaren.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Op de tweede van haar reis vervolgde de Hertogin van Cambridge haar onderzoek naar de ontwikkeling
van jonge kinderen, met een focus op de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen.

Hare Koninklijke Hoogheid bezocht Stenurten Forest Kindergarten in Kopenhagen,
waar ze ontdekte hoe ze het buitenleven gebruiken om het zelfvertrouwen en het
zelfbewustzijn van kinderen op te bouwen en relaties te versterken.

De Hertogin raakte betrokken bij het kloven van houtblokken, hardlopen met een vleugelvriend
en yoga, slechts enkele van de activiteiten die kinderen op de kleuterschool leuk vinden.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Die middag bezocht Hare Koninklijke Hoogheid Amalienborg, het huis van de Deense koninklijke
familie, waar ze werd ontvangen door de Koningin en Kroonprinses van Denemarken.


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©

Koningin Margrethe II is de derde nicht van de Koningin en is sinds 1972 de
regerende vorst van Denemarken, wat dit jaar haar gouden jubileumjaar maakt!

Samen met de Kroonprinses bezocht de Hertogin vervolgens het Danner Crisis Centre, een
opvangcentrum voor huiselijk geweld voor vrouwen en kinderen. Hier hoorden de Hertogin
en de Kroonprinses hoe trauma's uit de vroege kinderjaren van invloed kunnen zijn op de
resultaten in het latere leven en hoe ondersteunende relaties, omgevingen en ervaringen
van vitaal belang zijn voor kinderen en gezinnen die trauma hebben meegemaakt.


Foto: Kensington Palace


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©

Steunbetuiging OekraÔne, 26 februari 2022


In oktober 2020 hadden we het voorrecht om president Zelenskyy en de First Lady te ontmoeten
om meer te weten te komen over hun hoop en optimisme voor de toekomst van OekraÔne.

Vandaag staan we naast de president en het hele OekraÔense volk
terwijl ze dapper vechten voor die toekomst. William en Catherine

Prins William, Prins George en Hertogin Catherine gaan naar rugby wedstrijd, 26 februari 2022


De Hertog van Cambridge, beschermheer van de Welsh Rugby Union, en de Hertogin
van Cambridge, beschermvrouwe van het rugby van Engeland, werden vergezeld
door Prins George voor de wedstrijd Engeland v. Wales Six Nations in Twickenham.

Prins William en Hertogin Catherine vieren St. David's Day, 1 maart 2022


Op St. David's Day bezochten de hertog en hertogin van Cambridge Abergavenny en
Blaenavon in Wales om meer te weten te komen over het belang van de landbouwindustrie
voor de plattelandsbevolking en hoe gemeenschapsorganisaties jonge mensen
ondersteunen en tegelijkertijd de geschiedenis van de regio vieren.

Hunne Koninklijke Hoogheden hebben ook een boom geplant als onderdeel van The Queen's Green Canopy.

Steunbetuiging OekraÔne, 9 maart 2022


De Hertog en Hertogin van Cambridge bezochten het OekraÔens Cultureel Centrum
in Londen om meer te weten te komen over de buitengewone inspanningen die
worden geleverd om OekraÔners in het VK en in heel Europa te ondersteunen.

Ontmoeting met leden van de OekraÔense gemeenschap en vrijwilligers, Hunne Koninklijke
Hoogheden hoorden over de diensten die in het centrum worden aangeboden, de ongelooflijke
hoeveelheid donaties die ze hebben ontvangen en de uitdagingen waarmee ze worden
geconfronteerd om materiŽle hulp te krijgen waar die het meest nodig is.

Commonwealth Day 2022, 14 maart 2022


Commonwealth Day is een jaarlijkse viering die wordt gevierd door mensen over het hele
Gemenebest in Afrika, AziŽ, het Caribisch gebied en Amerika, de Stille Oceaan en Europa.

Het thema voor Commonwealth Day 2022 zal zich concentreren rond het thema van
de komende Commonwealth Heads of Government Meeting - 'Delivering a Common
Future' - die benadrukt hoe de 54 lidstaten van de Commonwealth-familie 'innoveren,
verbinden en transformeren' om doelen te helpen bereiken zoals het bestrijden van
klimaatverandering, het bevorderen van goed bestuur en het stimuleren van handel.

De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall zullen namens de Koningin aanwezig zijn op CHOGM 2022.

Het evenement vindt plaats in Kigali, Rwanda in de week van 20 juni 2022.

Commonwealth Day Message:

De Koningin, hoofd van het Gemenebest, stuurde een bericht naar het Gemenebest:

"In dit jaar van mijn platina-jubileum heb ik met genoegen de belofte hernieuwd
die ik in 1947 heb gedaan, dat mijn leven altijd in dienst zal staan.

Tegenwoordig is het de moeite waard om een modern, levendig en verbonden Gemenebest
te observeren dat een schat aan geschiedenis en traditie combineert met de grote
sociale, culturele en technologische vooruitgang van onze tijd.

Dat het Gemenebest steeds hoger staat, is een verdienste van alle betrokkenen. We
worden gevoed en ondersteund door onze relaties en gedurende mijn hele leven heb ik
het voorrecht genoten om te horen wat de relaties die zijn opgebouwd binnen het grote
bereik en de diversiteit van het Gemenebest, hebben betekend voor mensen en gemeenschappen.

Onze familie van naties blijft een punt van verbinding, samenwerking en vriendschap.
Het is een plek om samen te komen om gemeenschappelijke doelen en het algemeen welzijn
na te streven, en biedt iedereen de mogelijkheid om te dienen en te profiteren.

In deze moeilijke tijden hoop ik dat je kracht en inspiratie kunt putten uit wat we delen,
terwijl we samen werken aan een gezonde, duurzame en welvarende toekomst voor iedereen.

En op deze speciale dag voor onze familie - in een jaar dat de Commonwealth
Heads of Government Meeting en de Commonwealth Games zal omvatten - hoop ik
dat we onze vastberadenheid om elkaar te steunen en te dienen, kunnen verdiepen
en ons inspannen om ervoor te zorgen dat het Gemenebest een invloedrijke kracht
blijft voor goed in onze wereld voor vele toekomstige generaties.

Elizabeth R"

Commonwealth Day Service:

De Koningin, die het hoofd is van het Gemenebest, werd vertegenwoordigd door de
Prins van Wales tijdens de jaarlijkse Commonwealth Service in Westminster Abbey
op Commonwealth Day. De Hertogin van Cornwall, de hertog en hertogin van
Cambridge en Prinses Alexandra woonden ook de multireligieuze dienst bij.

De dienst was de eerste persoonlijke bijeenkomst van het Gemenebest sinds het begin van de
pandemie en weerspiegelde het platina jubileumjaar van Hare Majesteit met speciale aandacht voor
de rol die dienstbaarheid speelt in het leven van mensen en gemeenschappen in het Gemenebest.

De dienst werd georganiseerd door The Royal Commonwealth Society en werd live uitgezonden
op BBC One ter viering van Hare Majesteits levenslange toewijding aan het Gemenebest.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Marlborough House Receptie:

Na de Commonwealth-dienst trad de Prins van Wales toe tot de secretaris-generaal
van het Gemenebest, Baroness Scotland, voor de jaarlijkse Commonwealth Day-receptie
in Marlborough House - het huis van het Commonwealth-secretariaat.

Climate Action Scholarships:

Op Commonwealth Day lanceerde de Prins van Wales, samen met de University of
Cambridge, Climate Action Scholarships voor studenten van kleine eilandstaten.

De nieuwe beurzen - vandaag aangekondigd door de universiteiten van
Cambridge, Toronto, Melbourne, McMaster en Montreal, zullen studenten
van kleine eilandstaten ondersteunen om klimaatverandering aan te pakken.

The Countess of Wessex in New York:

Ter gelegenheid van Commonwealth Day bezocht de Gravin van Wessex de Queen
Elizabeth II Garden, waar Hare Koninklijke Hoogheid de consuls-generaal
uit het hele Gemenebest ontmoette, die in New York zijn gevestigd.

The Garden viert de historische vriendschapsbanden tussen de Verenigde
Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest.

The Commonwealth:

Het Gemenebest is een vrijwillige vereniging van 54 onafhankelijke en gelijkwaardige
landen in Afrika, AziŽ, Amerika, Europa en de Stille Oceaan. De regeringen van de
lidstaten hebben ingestemd met gedeelde doelen zoals ontwikkeling, democratie en
vrede, met de waarden en principes die zijn uitgedrukt in het Commonwealth Charter.

De Koningin is hoofd van het Gemenebest en Soeverein van 14 Commonwealth-rijken naast het VK.

De Hertog en Hertogin van Cambridge bezoeken Belize, Jamaica en de Bahama's, 19-26 maart 2022


De Hertog en Hertogin van Cambridge brengen namens Hare Majesteit de Koningin een officieel
bezoek aan de rijken van Belize, Jamaica en de Bahama's ter gelegenheid van het platina jubileum.

Het bezoek vindt plaats tussen zaterdag 19 maart en zaterdag 26 maart 2022, te beginnen in Belize,
waar Hunne Koninklijke Hoogheden historische Maya-locaties zullen bezoeken en de rijke cultuur van
de Garifuna-gemeenschap zullen vieren en de biodiversiteit van het land zullen verkennen.

De Hertog en Hertogin zullen vervolgens naar Jamaica reizen, waar ze onder meer zullen samenwerken
met de Jamaican Defence Force en de baanbrekende erfenis van Bob Marley en andere baanbrekende
Jamaicaanse muzikanten zullen vieren, samen met enkele van de sterren van morgen.

Het bezoek van de Hertog en Hertogin eindigt in de Bahama's, waar ze tijd zullen doorbrengen
met gemeenschappen op een aantal eilanden en een wereldberoemde junkanoo-parade zullen meemaken.
De reactie op COVID-19 zal ook worden opgenomen in het programma van de Hertog en Hertogin.

Hunne Koninklijke Hoogheden willen graag meer weten over de impact die de pandemie heeft gehad
in het Caribisch gebied, en hoe gemeenschappen de handen ineen hebben geslagen om te reageren
op de uitdagingen waarmee ze te maken hebben gehad. Tijdens hun bezoek zullen de Hertog en Hertogin
van de gelegenheid gebruik maken om het platina jubileum van Hare Majesteit te herdenken.

Belize:

Bij aankomst in Belize werden de Hertog en Hertogin van Cambridge verwelkomd
in het land door de gouverneur-generaal en regeringsfunctionarissen.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Op de tweede dag van de tour bezochten de Hertog en Hertogin een cacaoproducent
om meer te weten te komen over Belize's wereldberoemde Maya-chocoladeproductie.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Hunne Koninklijke Hoogheden reisden vervolgens naar Hopkins, een klein dorpje aan de kust
dat wordt beschouwd als het culturele centrum van de Garifuna-gemeenschap in Belize.

De Hertog en Hertogin erkenden het wereldberoemde mariene milieu van Belize en
brachten ook tijd door met het leren van natuurbeschermingsspecialisten over de
bescherming van de zee en de ongelooflijke herstelinspanningen van het kostbare
barriŤrerif van Belize, geleid door gemeenschappen in het hele land.

Op hun tweede volledige dag in Belize bezochten de Hertog en Hertogin
Caracol - een oude Maya-archeologische vindplaats diep in het Chiquibul-woud.

Hunne Koninklijke Hoogheden leerden over de geschiedenis van de site tijdens hun rondleiding
en kregen de kans om het ongelooflijke Caana of 'sky-paleis' te bewonderen - dat tot op de
dag van vandaag het hoogste door mensen gemaakte bouwwerk in Belize is.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

De Hertog maakte vervolgens een trip down memory lane toen hij en de hertogin tijd doorbrachten
met BATSUB (British Army Training Support Unit) in de jungle. Dit is een militaire eenheid die
training in tropische omgevingen geeft aan troepen uit het VK en internationale partners.

In 2000 bracht Zijne Koninklijke Hoogheid een periode
door bij BATSUB onder leiding van de Welsh Guards.

Tijdens hun tijd bij BATSUB hoorden de Hertog en Hertogin over de nauwe samenwerking
tussen het Britse leger en natuurbeschermingsorganisaties zoals Friends for
Conservation and Development die werken aan de bescherming van het Chiquibul-bos,
dat deel uitmaakt van de Commonwealth Canopy van de Koningin.

Om de dag af te sluiten woonden Hunne Koninklijke Hoogheden een receptie bij die werd georganiseerd
door de gouverneur-generaal van Belize bij de Maya-ruÔnes in Cahal Pech, in de buurt van San Ignacio.

Deze speciale receptie werd gehouden ter viering van het platina-jubileum van de Koningin
en bracht gemeenschapsleiders, bekende Belizeanen en leden van de regering samen.

"Catherine en ik zijn verheugd om hier in Belize te zijn aan het
begin van ons eerste officiŽle bezoek aan het Caribisch gebied.

Het is mij een eer om de meest hartelijke wensen van mijn grootmoeder, de Koningin
van Belize, over te brengen ter gelegenheid van haar platina jubileum.

In onze korte tijd hier hebben Catherine en ik het geluk gehad om getuige te zijn van een deel van
de buitengewone biodiversiteit die jullie hier zo liefdevol koesteren in jullie oerwouden en riffen.

Naast deze ecologische diversiteit, hebben we gisteren ook geproefd van de prachtige
culturele diversiteit van Belize - van Maya-chocolade tot Garifuna-drummen.

En ja, je hebt ons zelfs aan het dansen gekregen!"


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

De volgende ochtend namen de Hertog en Hertogin afscheid van Belize tijdens
de officiŽle vertrekceremonie op de Philip S.W. Goldson Airport terwijl ze
op weg waren naar Jamaica voor het volgende deel van hun tour.

Jamaica:

De Hertog en Hertogin van Cambridge werden officieel welkom geheten in
Jamaica op Norman Manley International Airport, voordat ze naar het King's
House reisden, de residentie van de gouverneur-generaal, voor een ontmoeting.

Hunne Koninklijke Hoogheden gingen vervolgens naar Trench Town, de geboorteplaats van
reggaemuziek in het hart van Kingston. Hier voegden ze zich bij enkele jonge voetballers,
waaronder de winnaars van Jamaica's beroemde Manning Cup - op een lokaal voetbalveld.

Er waren ook enkele bekende figuren in de sport, waaronder de Engelse voetballer
Raheem Sterling, die werd geboren in Jamaica, en het Jamaicaanse bobsleeteam dat
onlangs deelnam aan de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking.

De Hertog en Hertogin bezochten vervolgens het Trench Town Culture Yard Museum,
waar Bob Marley woonde en contact had met andere iconische muzikanten. Hier
leerden ze over de sociale geschiedenis van het gebied, de buitengewone wereldwijde
bijdrage aan muziek en woonden ze een viering van reggaemuziek bij.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Op hun tweede dag op het land hadden Hunne Koninklijke Hoogheden een
officiŽle ontmoeting met de Jamaicaanse premier, Andrew Holness.

Vervolgens reisden ze naar Shortwood Teacher's College om studenten te ontmoeten die
in opleiding zijn om beoefenaars van voor- en vroegschoolse educatie te worden.

De afgelopen jaren heeft de Hertogin haar werk gericht op het vergroten van het belang van
de ontwikkeling van jonge kinderen, en het College is een erkend voorbeeld in zijn vakgebied
door onderzoek te doen naar onderwijs en opvang voor jonge kinderen en tegelijkertijd
professionele ontwikkelingsprogramma's aan te bieden aan de sector voor jonge kinderen.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

De Hertog en Hertogin bezochten vervolgens het Spanish Town Hospital, waar ze artsen,
verpleegsters en andere personeelsleden ontmoetten om te horen over hun ervaringen
als onderdeel van de eerstelijnsreactie op COVID-19 in Jamaica.


Foto: Kensington Palace

Vervolgens reisden Hunne Koninklijke Hoogheden naar Flankers, in de buurt van
Montego Bay om te leren hoe de Jamaica Defense Force jonge mannen in kwetsbare
gemeenschappen ondersteunt door training te geven in het besturen van vrachtwagens
en andere zware voertuigen, en hen op hun beurt te helpen bij het vinden van werk.

Om de dag af te sluiten, woonden de Hertog en Hertogin vervolgens een
diner bij dat werd georganiseerd door de gouverneur-generaal van Jamaica.

"Al in onze korte tijd hier in Jamaica zijn Catherine en ik verheugd te hebben gevoeld
wat Bob Marley zoveel jaren geleden beschreef - de geest van 'One love' die Jamaica
aan de wereld heeft gegeven en die dit land zo speciaal maakt.

Zoals we gisteravond aan de wieg van de reggaemuziek hoorden in Trench Town,
toen de Rasta-drums beginnen te spelen, weet je echt hoe je je moet amuseren.

Hier in Kingston hebben we vandaag studenten en medewerkers van Shortwood Teachers'
College ontmoet, die ernaar streven kinderen een sterke basis voor het leven te geven;

Artsen en verpleegsters in het Spaanse stadsziekenhuis werken onbaatzuchtig
voor de zieken en kwetsbaren ondanks de uitdagingen van de pandemie;

En de Jamaican Defence Force werkt nauw samen met lokale gemeenschappen
in Flankers om jongeren voor te bereiden op werk en het volwassen leven.

We hebben grote bewondering voor hun toewijding en inzet.

Catherine en ik zouden alleen willen dat we meer tijd
hadden om met jullie allemaal in Jamaica door te brengen."


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Op hun laatste ochtend in Jamaica woonden Hunne Koninklijke Hoogheden de inaugurele
Commissioning Parade bij voor militair personeel uit het hele Caribisch gebied die onlangs
het officierstrainingsprogramma van de Caribische Militaire Academie hebben voltooid.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

De Bahamas:

De Hertog en Hertogin van Cambridge werden op de Bahama's begroet
met een officiŽle aankomst op Lynden Pindling International Airport.

Hunne Koninklijke Hoogheden reisden vervolgens naar Nassau
voor een ontmoeting met de premier van de Bahama's.

Op hun eerste volledige dag in de Bahama's begonnen de Hertog en Hertogin de dag met een bezoek
aan de Sybil Strachan Primary School in Nassau, waar ze een klas binnenlopen om leerlingen en
personeel te ontmoeten, om meer te horen over de impact die COVID-19 heeft op scholen.

Vervolgens brachten Hunne Koninklijke Hoogheden tijd door met sleutelfiguren
en eerstelijnspersoneeltijdens een informele bijeenkomst in de Herdenkingstuin
in Nassau. Hier hoorden ze over de ervaringen van Bahamanen tijdens de
COVID-19-pandemie en hoe mensen samenkwamen om de kwetsbaren te beschermen.

De hertog en hertogin kregen ook de kans om een traditionele
Bahamaanse Jankadoo-viering bij te wonen.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Hunne Koninklijke Hoogheden namen vervolgens deel aan de Bahamas Platinum Jubilee Sailing
Regatta. Zeilregatta's waren een van de vele dingen die tijdens de pandemie werden
onderbroken, en dit evenement vierde de terugkeer van sloepzeilraces naar de Bahama's.

Het evenement was ook een knipoog naar de Hertog van Edinburgh, die Honorary
Commodore was, voordat hij erelid werd van de Royal Nassau Sailing Club.

De dag werd afgesloten met een receptie georganiseerd door de gouverneur-generaal,
waarbij de Hertog en Hertogin de gelegenheid hadden om gemeenschapsleiders en
opmerkelijke mensen van over de vele eilanden van de Bahama's te ontmoeten.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Op de laatste dag van hun tournee brachten de Hertog en Hertogin tijd door
met het leren over de verwoestende impact van orkaan Dorian, die in september
2019 toesloeg, en de wederopbouwinspanningen die daarop volgden.

Eerst reisden ze naar Abaco - een keten van eilanden en barriŤre-cays in het noorden
van het land. Het was een van de delen van het land die het zwaarst werden getroffen
door Dorian, met winden van 185 mph die verwoesting achterlieten.

Hunne Koninklijke Hoogheden keken naar de Daystar Evangelical Church en ontmoetten
mensen en families uit de hele gemeenschap om uit de eerste hand te horen hoe het
was om op het eiland te zijn op het moment dat de orkaan toesloeg, en hoe mensen
zijn samengekomen om elkaar te steunen in een ongelooflijk moeilijke tijd.

Vervolgens vierden de Hertog en Hertogin op Abaco het herstelwerk en de terugkeer
van toeristen naar het eiland terwijl ze een 'Fish Fry' bijwoonden - een typisch
Bahamaanse culinaire ontmoetingsplaats die op elk eiland in de Bahama's te vinden is.

Hunne Koninklijke Hoogheden reisden vervolgens van Abaco naar Grand Bahama, waar
ze het Grand Bahama Children's Home bezochten, dat een liefdevolle thuisomgeving
biedt aan kwetsbare kinderen die niet bij hun familie kunnen wonen.

Sinds de oprichting in 1977 door de lokale gemeenschap
heeft het tehuis meer dan 900 kinderen opgevangen.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

De laatste activiteit van Hunne Koninklijke Hoogheden was een
bezoek aan Coral Vita, de winnaar van de Earthshot Prize 2021.

Coral Vita was de inaugurele winnaar van de 'Revive Our Oceans' Earthshot als erkenning
voor hun baanbrekende werk om stervende koraalriffen nieuw leven in te blazen.

Hunne Koninklijke Hoogheden kregen een rondleiding door Coral Vita's huis op
Grand Bahama door mede-oprichter Sam Teicher, om met eigen ogen te zien hoe het
koraal wordt gekweekt en om meer te horen over de ambitieuze plannen van Coral
Vita om bedreigde ecosystemen wereldwijd te behouden voor de toekomst, die
worden ondersteund en opgeschaald met dank aan steun van The Earthshot Prize.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

"Buitenlandse tours zijn een gelegenheid om na te denken. Je leert zoveel. Wat leeft
er in de hoofden van premiers. De hoop en ambities van schoolkinderen. De dagelijkse
uitdagingen waarmee gezinnen en gemeenschappen worden geconfronteerd.

Ik weet dat deze tour vragen over het verleden en de toekomst nog scherper heeft gesteld.
In Belize, Jamaica en de Bahama's moeten de mensen over die toekomst beslissen. Maar we
hebben met veel plezier tijd doorgebracht met gemeenschappen in alle drie de landen,
waardoor we meer inzicht kregen in de kwesties die voor hen het belangrijkst zijn.

Catherine en ik zijn toegewijd aan service. Voor ons is dat niet mensen vertellen wat
ze moeten doen. Het gaat erom hen te dienen en te ondersteunen op de manier die zij
het beste vinden, door gebruik te maken van het platform dat we gelukkig hebben.

Daarom bevestigen tours zoals deze onze wens om de mensen van het Gemenebest te dienen en te
luisteren naar gemeenschappen over de hele wereld. Wie het Gemenebest kiest om zijn gezin in
de toekomst te leiden, is niet waar ik aan denk. Wat voor ons belangrijk is, is het potentieel
dat de Commonwealth-familie heeft om een betere toekomst te creŽren voor de mensen die het
vormen, en onze toewijding om zo goed mogelijk te dienen en te ondersteunen."


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

Royal Maundy 2022, 14 april 2022


Vertegenwoordigen van Hare Majesteit de Koningin, de Prins van Wales en de Hertogin van
Cornwall woonden vandaag de Royal Maundy Service bij in de St George's Chapel in Windsor.

Witte Donderdag is de christelijke heilige dag die valt op de donderdag voor Pasen. Het
herdenkt het Witte Avondmaal en het Laatste Avondmaal van Jezus Christus met de apostelen.

Tijdens de koninklijke trouwdienst deelt de Koningin geschenken uit volgens het aantal
jaren dat ze heeft geleefd. Dit jaar, terwijl Hare Majesteit 96 wordt, heeft de Prins
van Wales namens haar 96 pence aan witgeld uitgedeeld aan 96 mannen en 96 vrouwen.

In 1952 was de Maundy Service het eerste publieke optreden tijdens het bewind van Hare Majesteit.


Foto: Buckingham Palace en Clarence House

Een bericht van de Prins van Wales ter gelegenheid van Paaszondag 2022

"Dit jaar had ik het enorme voorrecht om Hare Majesteit de Koningin te
vertegenwoordigen tijdens de dienst voor Witte Donderdag, wanneer christenen
zich herinneren dat nederigheid en opoffering de kern van ons geloof vormen.

Bij die dienst, die hij in de loop der jaren zo vaak met mijn moeder bijwoonde, las mijn vader,
de Hertog van Edinburgh, altijd het evangelie voor dat vertelt hoe Jezus op de avond van het
Laatste Avondmaal voor zijn discipelen knielde en hun reisvermoeide voeten.

Onze-Lieve-Heer vertelde hen dat hij dit deed om hen een voorbeeld te geven
van hoe voor elkaar te zorgen en elkaar te dienen. Het is een boodschap die
ze nooit zijn vergeten, en het is vandaag net zo uitdagend als toen.

Tegenwoordig zijn miljoenen mensen ontheemd, vermoeid door hun reis
vanuit onrustige plaatsen, gewond door het verleden, bang voor de
toekomst - en hebben ze een welkom, rust en vriendelijkheid nodig.

In de afgelopen jaren ben ik diepbedroefd door het lijden van de onschuldige
slachtoffers van conflicten of vervolging, van wie ik sommigen heb ontmoet
en die me verhalen hebben verteld over een onuitsprekelijke tragedie toen ze
gedwongen werden hun land te ontvluchten en onderdak te zoeken ver van huis.

Maar te midden van al deze droefheid en onmenselijkheid, is het diep ontroerend om te zien hoeveel
mensen bereid zijn hun huis open te stellen voor mensen in nood, en hoe ze hun tijd en middelen
hebben aangeboden om diegenen te helpen die met zulk zielvernietigend verdriet en ontbering.

Deze Pasen worden we, zoals altijd, herinnerd aan het tijdloze voorbeeld
van onze Heer van goedheid in het aangezicht van lijden, van moed in het
aangezicht van angst, van geloof in het aangezicht van wanhoop. Zijn licht
zegevierde in die donkere tijd. Ik bid met heel mijn hart dat zijn inspirerende
voorbeeld ons allemaal mag helpen de duisternis van de wereld te verdrijven...

Leden van de koninklijke familie woonden ook de Easter
Mattins Service bij in St George's Chapel, Windsor Castle.

Prins William en Hertogin Catherine bezoeken Disasters Emergency Committee, 21 april 2022


Met meer dan 11 miljoen mensen die hun huizen moesten ontvluchten om te
ontsnappen aan het conflict in OekraÔne, hoorden we van de Disasters
Emergency Committee over de steun die ze bieden aan de ontheemden.

Hier in het VK zijn mensen enorm gul geweest met hun donaties die dit werk mogelijk maken.
In slechts zeven weken tijd heeft de oproep een ongelooflijke 300 miljoen pond opgeleverd.

Dankzij deze fondsen hebben DEC-liefdadigheidsinstellingen en lokale
partners in OekraÔne en de buurlanden voedsel, water, onderdak en
medische hulp kunnen bieden aan degenen die dit het meest nodig hebben.

ANZAC Day 2022


Op 25 april 2022 legde de Hertog van Cambridge namens de Koningin een krans
bij de cenotaaf voordat hij de herdenkingsdienst en Thanksgiving bijwoonde
in Westminster Abbey met de Hertogin van Cambridge.

Zijne Koninklijke Hoogheid woonde later het London's Air Ambulance Charity Gala bij in Londen.

Een koninklijke opening van het nieuwe hoofdkantoor van RCM en RCOG in Londen, 27 april 2022


Het Royal College of Midwives (RCM) en het Royal College of Obstetricians and
Gynecologists (RCOG) laten zien dat partnerschap de sleutel tot succes is. Hunne
Koninklijke Hoogheden, de Princess Royal en de Hertogin van Cambridge, hebben
27 april 2022 gezamenlijk een bezoek gebracht aan hun nieuwe hoofdkantoor in Londen.

Tijdens hun eerste gezamenlijke officiŽle bezoek, hoorden de Prinses, beschermvrouw van de RCM,
en de Hertogin, beschermvrouwe van de RCOG, meer over de manieren waarop de twee colleges
samenwerken om de gezondheidszorg voor moeders te verbeteren, alvorens samen het nieuwe gebouw
te openen, waar ook verschillende andere gezondheidsorganisaties voor vrouwen zijn gevestigd.

De Colleges werden bij aankomst verwelkomd door de Chief Executive van de RCM, Gill Walton
en RCOG-president dr. Edward Morris, en gebruikten het bezoek om hun werk ter ondersteuning
en verbetering van de veiligheid in de kraamzorg in het VK te benadrukken. Ze deelden ook
belangrijke samenwerkingen met Hunne Koninklijke Hoogheden, zoals een project om hersenletsel
bij de geboorte te verminderen, evenals hun wereldwijde werk in Bangladesh en hun reactie
op de OekraÔense crisis. Daarnaast ontmoetten de Prinses en de Hertogin enkele van de winnaars
van RCM-awards voor uitmuntendheid in kraamzorg uit Schotland, Noord-Ierland en Wales.

Tijdens het bezoek namen Hunne Koninklijke Hoogheden deel aan een rondetafelgesprek
over hoe de best mogelijke kraamzorg voor alle vrouwen kan worden gegarandeerd.
Medewerkers van de RCM en RCOG bespraken het gezamenlijke werk dat wordt gedaan
om de voortdurende ongelijkheden aan te pakken en vrouwen met ervaring in de kraamzorg
deelden moedig hun ervaringen, wat essentieel is om de uitdagingen aan te gaan.

De koninklijke bezoekers brachten ook tijd door met het observeren van een demonstratie van
de nieuw ontwikkelde Tommy's App, een medische app die door kraamverzorgenden kan worden
gebruikt om de huidige checklistmethode voor prenatale risicobeoordeling te verbeteren.
Een verloskundige demonstreerde hoe dit praktisch werkt bij prenatale afspraken.

RCM- en RCOG-medewerkers waren ook aanwezig om meer uit te leggen over hoe hun gezamenlijke werk
aan het programma Voorkoming van hersenletsel bij bevalling (ABC) een nationaal overeengekomen
aanpak ontwikkelt voor het bewaken van het welzijn van de foetus tijdens de bevalling.

Zowel de RCM als RCOG hebben vanwege de pandemie meer dan twee jaar gewacht om hun nieuwe
hoofdkantoor officieel te openen. Door bewoners van hetzelfde gebouw te worden, wordt de inzet
van de RCM en RCOG voor multidisciplinair werken en hun gedeelde visie om verbeteringen in de
veiligheid en kwaliteit van de Britse kraamzorg te ondersteunen en aan te sturen, verder versterkt.

Prins William video belt, 28 april 2022


De Hertog van Cambridge hield een videogesprek, waar hij sprak met hulpverleners
en bewoners die zijn getroffen door de ernstige overstromingen die de oostkust
van AustraliŽ de afgelopen maanden hebben verwoest. Zijne Koninklijke Hoogheid
hoorde uit de eerste hand over de gevolgen van de overstromingen, de ervaringen
van hulpverleners in de frontlinie en hoe lokale gemeenschappen worden herbouwd.

Inhuldiging, 4 mei 2022


De Hertog van Cambridge en de Prinses Royal hielden beiden een inhuldiging in Buckingham Palace.

Het was de eerste keer in meer dan twee jaar dat de inhuldigingen in het
paleis werden gehouden, en de eigenlijke ceremonie vond plaats in de
troonzaal - die voor het laatst werd gebruikt voor inhuldigingen in 1904.

Prins William bezoekt Sports Key, 6 mei 2022


De Hertog van Cambridge was in Birmingham, waar hij een bezoek bracht aan
Sports Key, een organisatie in de buurt van het Alexander Stadium die een
scala aan sportactiviteiten biedt aan de gemeenschap om het welzijn, de cohesie
en de levenskansen van kansarme mensen te verbeteren. Door de kracht van sport
en lichaamsbeweging wil Sports Key een gezondere en actievere bevolking inspireren
en een meer geÔntegreerde gemeenschap promoten door mensen samen te brengen.

Catherine wordt beschermvrouwe van Maternal Mental Health Alliance, 6 mei 2022


De Hertogin van Cambridge werd aangekondigd als de beschermvouwe van de Maternal Mental Health
Alliance, een liefdadigheidsinstelling in het VK die meer dan 100 organisaties verenigt om
ervoor te zorgen dat vrouwen en gezinnen die te maken hebben met perinatale geestelijke
gezondheidsproblemen toegang hebben tot hoogwaardige, uitgebreide zorg en ondersteuning.

"We weten allemaal dat zwangerschap, bevalling en de eerste maanden
en jaren van het leven van een kind enorm veeleisend kunnen zijn.

In de afgelopen tien jaar zijn liefdadigheidsinstellingen en organisaties samengekomen
om de houding te veranderen, het bewustzijn te vergroten en ervoor te zorgen dat ouders
en baby's op dit belangrijke moment in hun leven diensten kunnen verlenen.

Veel van dit werk is geleid door de Maternal Mental Health Alliance, een fantastische
organisatie waarvan ik enorm trots ben dat ik vandaag beschermvrouwe mag worden.

Staatsopening van het Parlement 2022, 10 mei 2022


De staatsopening van het parlement op dinsdag 10 mei 2022 markeerde de
formele start van het parlementaire jaar en schetste de regeringsagenda
voor de sessie 2022-2023, met voorstellen voor beleid en wetgeving.

Dit jaar werd het Parlement geopend door Prins Charles, de Prins van Wales,
en Prins William, de Hertog van Cambridge, als Raadgevers van de Staat.

De toespraak werd voorgelezen in de kamer van het House of Lords door de Prins van Wales.
De toespraak is geschreven door de regering en bevat een overzicht van haar beleid en
voorgestelde wetgeving voor de nieuwe parlementaire zitting.

De Staatsopening van het Parlement is de belangrijkste ceremoniŽle gebeurtenis
op de parlementaire kalender. Het markeert het begin van een parlementair jaar.

De timing voor de Staatsopening op 10 mei was hetzelfde als in voorgaande jaren: de
belangrijkste onderdelen van de ceremonie vinden plaats tussen 11.00 en 12.30 uur.

De Staatsopening van het Parlement begint met een ceremoniŽle doorzoeking van de kelders
in de Huizen van het Parlement. Dit herdenkt Guy Fawkes' 'buskruitplot' van 1605.

De ceremonie begint in de Prince's Chamber in het House of Lords. De zoektocht
wordt geleid door de Yeomen of the Guard, de Queen's Bodyguard. De ceremonie
van vandaag, is de eerste keer dat deze door een vrouw wordt geleid.

Na de toespraak begint een nieuwe parlementaire zitting en gaat het Parlement weer
aan het werk. Leden van beide Kamers debatteren over de inhoud van de toespraak.

Lagerhuis debat:
Leden van het Lagerhuis debatteren een aantal dagen over het geplande
wetgevingsprogramma, waarbij verschillende onderwerpen aan de orde komen.
De toespraak van de koningin wordt gestemd door het Lagerhuis.

House of Lords debat:
Het House of Lords debatteert gedurende vijf dagen over de verschillende onderwerpen van de
toespraak. Daarna worden rekeningen ingevoerd en gaat de Lords weer aan het werk om wetten te
maken, de regering ter verantwoording te roepen en belangrijke zaken van de dag te onderzoeken.


Foto: Copyright House of Lords 2022 / Fotografie door Annabel Moeller


Foto: Copyright House of Lords 2022 / Fotografie door Annabel Moeller


Foto: Copyright House of Lords 2022 / Fotografie door Annabel Moeller


Foto: Copyright House of Lords 2022 / Fotografie door Annabel Moeller


Foto: Copyright House of Lords 2022 / Fotografie door Annabel Moeller


Foto: Copyright House of Lords 2022 / Fotografie door Annabel Moeller


Foto: Copyright House of Lords 2022 / Fotografie door Annabel Moeller


Foto: Copyright House of Lords 2022 / Fotografie door Annabel Moeller


Foto: Copyright House of Lords 2022 / Fotografie door Annabel Moeller

Prins William en Hertogin Catherine aannwezig bij Glade of Light Memorial, 10 mei 2022


De Hertog en Hertogin van Cambridge woonden op 10 mei 2022
de officiŽle opening van het Glade of Light Memorial bij.

Het monument herdenkt de slachtoffers van de terroristische aanslag van
22 mei 2017 in de Manchester Arena. Het eert de 22 mensen wiens leven werd
genomen, en herdenkt iedereen die gewond of getroffen is achtergelaten.

Het monument bevindt zich naast de kathedraal van Manchester en is ontworpen naar
aanleiding van een internationale ontwerpwedstrijd. Een witmarmeren 'halo'-ring
zit in het hart, met de namen van degenen die hun leven hebben verloren in brons
erop. Gepersonaliseerde geheugencapsules, gevuld met herinneringen en aandenkens
van dierbaren, zijn ingebed in de steen. The Glade of Light is ontworpen als een
levend gedenkteken, een rustige tuinruimte voor herinnering en reflectie.

Hunne Koninklijke Hoogheden woonden een dienst bij die plaatsvond naast het monument waar de
Hertog enkele korte opmerkingen maakte. Hunne Koninklijke Hoogheden maakten vervolgens een
korte wandeling door de herdenkingstuin en Hare Koninklijke Hoogheid legde wat bloemen.
Vervolgens woonden ze een privťreceptie bij in de kathedraal van Manchester om te spreken
met enkele van de nabestaanden en degenen die betrokken waren bij de respons.

De Hertog woonde eerder op 22 mei 2018 een nationale herdenkingsdienst bij in de kathedraal van
Manchester om de mensen te herdenken die het leven lieten bij de aanval op de Manchester Arena.

"Er is troost in herinneren.

Door te erkennen dat, hoewel ze vreselijk snel werden ingenomen, ze leefden.
Ze hebben ons leven veranderd. Ze waren geliefd, en ze zijn geliefd.

Daarom zijn gedenktekens zoals de Glade of Light zo belangrijk.
Waarom Catherine en ik hier vandaag zo graag wilden zijn."

De Hertog en Hertogin van Cambridge in Glasgow, 11 mei 2022


Roots of Empathy
De Hertog en Hertogin begonnen hun bezoek aan de St. John's Primary School
in Port Glasgow, waar ze deelnamen aan een Roots of Empathy-sessie.

Roots of Empathy is een vroeg-interventieprogramma van Action for Children dat is ontwikkeld
om kinderen van 5 tot 13 jaar te helpen empathie op te bouwen. Het programma maakt gebruik
van een unieke aanpak, met een lokale ouder en baby (of 'Tiny Teacher') naast een getrainde
instructeur die de kinderen begeleidt om empathie te ontwikkelen.

Hunne Koninklijke Hoogheden ontmoetten ook enkele oudere studenten die het programma hebben voltooid
om hun reflecties en ervaringen te horen en te begrijpen hoe de sessies hen hebben geholpen.

Het Roots of Empathy-programma sluit aan bij een groot deel van het langetermijnwerk
van de Hertogin over de vroege kinderjaren, dat laat zien hoe een goede sociale
en emotionele ontwikkeling op jonge leeftijd ons helpt om te gedijen als individuen,
met elkaar, als gemeenschap en als een samenleving. Vorig jaar lanceerde de Hertogin
The Royal Foundation Centre for Early Childhood, dat tot doel heeft het bewustzijn
van en actie te stimuleren voor de buitengewone impact van de eerste jaren.

Wheatley Group
De Hertog en Hertogin bezochten vervolgens de Wheatley Group-site in Kennishead
om uit de eerste hand te zien hoe ze de levens van kansarme of kwetsbare mensen
veranderen, inclusief degenen die het risico lopen dakloos te worden.

Bij Kennishead ontmoetten Hunne Koninklijke Hoogheden lokale huurders van Wheatley
Homes Glasgow, onderdeel van Wheatley Group, die zijn ondersteund om hun toegang
tot werk te maximaliseren en de impact van armoede te verminderen.

Ze bezochten ook het huis van een gezin dat steun heeft gekregen van Wheatley Homes
Glasgow en in een van hun nieuwbouwhuizen woont, en hoorden uit de eerste hand het
verschil dat steun heeft gemaakt en het belang van goede, permanente huisvesting.

Universiteit van Glasgow
Aan de Universiteit van Glasgow hadden de Hertog en Hertogin de kans
om met studenten te praten over geestelijke gezondheid en welzijn,
vooral relevant tijdens het examenseizoen van de universiteit.

Tijdens de Mental Health Awareness Week ontmoetten hun Koninklijke Hoogheden
studenten, academici en recente alumni die allemaal betrokken zijn bij het
onderwerp geestelijke gezondheid en welzijn. Onderzoekers en studenten van
de School of Psychology and Neuroscience van de universiteit richten zich op
mentaal welzijn en hoe dit kan worden beÔnvloed, zowel positief als negatief.

Hun werk, en het werk van anderen, helpt bij het informeren van enkele
initiatieven aan de universiteit en in de bredere gemeenschap van Glasgow,
die zijn ontworpen om de geestelijke gezondheid van studenten te ondersteunen.
Deze omvatten peer-support-initiatieven en door studenten geleide projecten.

Royal visit to Midlothian Football Club
Als onderdeel van de Mental Health Awareness Week bezocht de Hertog het programma 'The
Changing Room', gelanceerd door SAMH (Scottish Association for Mental Health) in 2018.

Nu geleverd in voetbalclubs in heel Schotland, was Big Hearts Community Trust,
de liefdadigheidsinstelling verbonden aan Heart of Midlothian Football Club,
een van de twee pilotorganisaties die deelnamen. Het programma Ė een gezamenlijk
initiatief van SAMH, SPFL Trust, de Movember Foundation, de Schotse regering en
liefdadigheidsinstellingen en trusts van voetbalclubs in Schotland Ė is ontworpen
om mannen van 30-64 jaar samen te brengen om hun sociale banden te versterken en
voor hun geestelijke gezondheid en welzijn te zorgen.

Tijdens het bezoek had Zijne Koninklijke Hoogheid een ontmoeting met deelnemers
van het 12 weken durende programma en met beoefenaars die helpen bij het leveren
van de steun. De Hertog is gepassioneerd over het gebruik van de kracht van
voetbal als middel om een goede geestelijke gezondheid te bevorderen.

Van 2019-2020 leidde Zijne Koninklijke Hoogheid Heads Up, een campagne die werd
uitgevoerd in samenwerking met The FA en The Royal Foundation, en die was ontworpen
om de invloed en populariteit van voetbal te benutten om een gesprek over geestelijke
gezondheid op gang te brengen tussen supporters, spelers, vrienden en gezinnen.

Prins William en Hertogin Catherine sluiten Mental Health Awareness Week, 13 mei 2022


Aan het einde van de Mental Health Awareness Week namen de Hertog en
Hertogin van Cambridge deel aan de Mental Health Minute, die voor 20
miljoen mensen werd afgespeeld op meer dan 500 Britse radiostations.

Prins William bezoekt de Irish Guards, 17 mei 2022


Zijne Koninklijke Hoogheid presenteerde nieuwe kleuren aan het 1st Bataljon van de Irish Guards.
De Hertog is kolonel van het regiment, die dit jaar 'Troop the Colour' zal zijn tijdens
de Queen's Birthday Parade tijdens een deel van het Platinum Jubilee Celebration Weekend.

Garden Party, 18 mei 2022


De Graaf van Wessex, namens de Koningin, en de Gravin van Wessex, de Hertogin van Cambridge
en Prinses Alexandra organiseerden de tweede jaarlijkse Buckingham Palace Garden Party.

De Hertog van Cambridge heeft een nieuw Submariners-monument onthuld, 18 mei 2022


De Hertog van Cambridge, Commodore-in-Chief Submarines, onthulde op woensdag
18 mei 2022 een nieuw monument in het National Memorial Arboretum in Staffordshire.

Het monument is de eerste speciale plek voor families, vrienden en scheepsmaten om de
Submariners te herdenken die hun leven hebben verloren tijdens de dienst en ook om de
opoffering van de families die ze hebben achtergelaten te erkennen. Bijna 6000 onderzeeŽrs
hebben hun leven verloren in de afgelopen 120 jaar sinds de oprichting van de onderzeebootdienst.

In 2020 werd een openbare wedstrijd uitgeschreven om ideeŽn uit te nodigen over hoe het
monument eruit zou kunnen zien, waarbij de winnende inzendingen de inspiratie vormden
voor het definitieve ontwerp dat werd geselecteerd door ontwerper Paul Day.

Tijdens het bezoek ontmoette de Hertog de winnaars van de wedstrijd en de leden van het
herdenkingsbestuur voordat hij naar het monument zelf liep waar een dienst zal plaatsvinden.
Als onderdeel hiervan sprak Zijne Koninklijke Hoogheid een paar woorden en knipte een
lint met wedstrijdwinnaars door om de opening van het monument te markeren.

De Hertog ontmoette vervolgens leden van de Submariners-gemeenschap en
diende Submariners om te horen over hun ervaringen en de veeleisende
en onverschrokken levensstijl die bij hun service hoort.

Prins William ontvangt president van Colombia, 19 mei 2022


De president van de Republiek Colombia deed een beroep op de hertog van Cambridge. De
bijeenkomst volgde op de ondertekening van de Buckingham Palace-verklaring door Colombia
vorige maand, waarmee het het eerste land werd dat zich bij United for Wildlife aansloot.
Ondertekend op Earth Day, vertegenwoordigt dit een toezegging van het land om positieve
stappen te ondernemen om de illegale handel in wilde dieren aan te pakken door een combinatie
van beleid en bredere samenwerking op nationaal, regionaal en internationaal niveau.

Prins William bezoekt The Royal Marsden om de nieuwste innovaties
in de behandeling en diagnose van kanker te zien, 24 mei 2022


De Hertog van Cambridge bezocht 24 mei 2022 de Royal Marsden NHS Foundation Trust
om meer te weten te komen over enkele van de nieuwste manieren waarop het
ziekenhuis de diagnose en behandeling van kanker helpt verbeteren.

De Hertog observeerde een interventionele radiologische procedure en bezocht een mobiele
gezondheidskliniek genaamd 'the Man Van', die tot doel heeft de detectie van prostaatkanker
en andere urologische kankers bij mannen met een verhoogd risico te versnellen.

Tijdens het bezoek bracht Zijne Koninklijke Hoogheid ook hulde aan Deborah James, die hij op
14 mei 2022 in haar ouderlijk huis bezocht om haar een Damehood te verlenen. De Hertog sprak
met een aantal medewerkers die de afgelopen vijf jaar betrokken zijn geweest bij de behandeling
en zorg van Deborah over de erfenis die Deborah achterlaat, hoe ze andere patiŽnten heeft
geÔnspireerd met haar positiviteit en nu 6,5 miljoen pond heeft opgehaald uit haar Bowel
Babe Fund voor The Royal Marsden Cancer Charity, Cancer Research UK en Bowel Cancer UK.

De Hertog was samen met adviseur interventieradioloog dr. Nicos Fotiadis getuige van
een live, robotgeleide microgolfablatie. Dit type interventionele radiologieprocedure
gebruikt energie van elektromagnetische golven om geavanceerde kanker te verhitten en
te vernietigen. Dit gebeurt via een sonde, die via een kleine incisie van slechts een
tot twee millimeter breed in de patiŽnt wordt ingebracht. Het gebruik van de robot verkort
de tijd van de procedure, is nauwkeuriger en heeft toegang tot locaties in het lichaam
die anders moeilijk te bereiken zouden zijn. Als gespecialiseerd kankercentrum is The Royal
Marsden de eerste die een robot gebruikt om te assisteren bij ablaties en werkt aan het
bewijzen van de werkzaamheid, zodat de techniek op grotere schaal kan worden uitgerold.

De Hertog sprak ook met een patiŽnt, Lorraine Kimber, die deze procedure eerder heeft ondergaan.
Lorraine sprak over de voordelen voor patiŽnten van ablatie, waaronder een snellere hersteltijd,
minder pijn en geen littekens, vergeleken met andere chirurgische technieken.

Dr. Nicos Fotiadis zei: "The Royal Marsden loopt voorop bij het ontwikkelen van
baanbrekende kankerbehandelingen die steeds nauwkeuriger en effectiever worden.
Het was een genoegen om de Hertog te laten zien hoe ablatie tegenwoordig werkt
en voor hem om uit de eerste hand van een patiŽnt te horen wat de voordelen zijn."

De Hertog bezocht ook de Man Van, een nieuwe mobiele gezondheidskliniek die gratis
gezondheidscontroles voor mannen aanbiedt en die tot doel heeft prostaatkanker en
andere urologische kankers eerder te diagnosticeren, wanneer de behandeling meer
kans van slagen heeft. Het innovatieve proefproject is ontwikkeld door The Royal
Marsden, RM Partners West London Cancer Alliance en The Institute of Cancer
Research, Londen (ICR), met steun van The Royal Marsden Cancer Charity.

Het busje bezoekt werkplekken en gemeenschapscentra, waaronder kerken en medische centra,
in West-Londen. Het is gericht op mannen in de werkende leeftijd die vaak slechtere uitkomsten
van prostaatkanker hebben dan oudere mannen, en zwarte mannen, die ongeveer het dubbele risico
hebben op het ontwikkelen van prostaatkanker. De hertog stapte aan boord en hoorde alles over
het proces dat mannen doorlopen tijdens een bezoek, van gesprekken over gezondheid en levensstijl,
geestelijke gezondheid en het aanbieden van een bloedtest om prostaatspecifieke antigeen (PSA)
niveaus te controleren die, indien hoog,kan betekenen dat nader onderzoek nodig is.

In de pilot wordt onderzocht of dit zorgmodel de diagnose en overleving van mannen in deze
risicogroepen kan verbeteren. Als dit lukt, kan de aanpak breder worden uitgerold in de NHS.

Tijdens het bezoek sprak de Hertog met bisschop Mark Nicholson, die een afspraak
bijwoonde in de Man Van en sindsdien het project ondersteunt. Mark zei:

"Voordat ik bij de Man Van betrokken raakte, had ik geen idee dat een op de vier zwarte mannen in
zijn leven prostaatkanker krijgt. Het was verschrikkelijk om te ontdekken dat het risico zo hoog is.
Het grootste deel van mijn gemeente is zwart en door de jaren heen heb ik helaas de begrafenissen
uitgevoerd van veel mensen die aan de ziekte zijn overleden. De kans krijgen om de Hertog te
ontmoeten en dit project vandaag met hem te bespreken, was een echte eer, want ik denk dat dit
initiatief het potentieel heeft om een aanzienlijke impact op mijn gemeenschap te hebben."

Dame Cally Palmer, Chief Executive van The Royal Marsden, zei: "Het was een voorrecht
om onze voorzitter, de Hertog van Cambridge, terug te verwelkomen in The Royal Marsden
om hem enkele van onze nieuwe ontwikkelingen te laten zien. Van initiatieven om kanker
eerder te diagnosticeren tot steeds preciezere behandelingen om geavanceerde ziekten
aan te pakken, we vinden manieren om elk stadium van het kankertraject te verbeteren."


Foto: Dominick Tyler / The Royal Marsden


Foto: Dominick Tyler / The Royal Marsden


Foto: Dominick Tyler / The Royal Marsden


Foto: Dominick Tyler / The Royal Marsden


Foto: Dominick Tyler / The Royal Marsden

Garden Party, 25 mei 2022


De Hertog van Cambridge, namens de Koningin, en de Hertogin van
Cambridge organiseerden een tuinfeest in Buckingham Palace.

Prinses Beatrice, de Graaf en Gravin van Wessex en de Hertog en Hertogin van Gloucester waren
ook aanwezig bij de evenementen, de laatste van de Buckingham Palace Garden Parties in 2022.

In de afgelopen weken zijn meer dan 20.000 mensen verwelkomd in de tuinen - met veel gasten
genomineerd om te komen als een manier om het werk dat ze doen in hun gemeenschap te erkennen.

Platina jubileumportret, 1 juni 2022


Om het begin van het Platinum Jubilee Celebration Weekend te
markeren, is een nieuw portret van de koningin vrijgegeven.

De foto is gemaakt door Ranald Mackechnie op 25 mei 2022 in Windsor Castle.
Op de achtergrond zijn de ronde toren van het kasteel te zien en het
standbeeld van Koning Karel II dat in de vierhoek van het kasteel staat.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II / Ranald Mackechnie, Camera Press

Een platina jubileumbericht van de Koningin:

"Bedankt aan iedereen die betrokken is geweest bij het bijeenroepen van
gemeenschappen, families, buren en vrienden ter gelegenheid van mijn platina
jubileum, in het Verenigd Koninkrijk en in het hele Gemenebest. Ik weet dat er
bij deze feestelijke gelegenheden veel gelukkige herinneringen zullen ontstaan.

Ik blijf me laten inspireren door de goede wil die mij is betoond, en ik hoop dat de
komende dagen de gelegenheid zullen bieden om na te denken over alles wat de afgelopen
zeventig jaar is bereikt, terwijl we met vertrouwen en enthousiasme naar de toekomst kijken.

Elizabeth II R."


Prinses Eugenie bezoekt winnaar The Queen's Platinum Jubilee Emblem Competition, 1 juni 2022


Het was zo leuk om de winnaar van The Queen's Platinum Jubilee Emblem Competition,
Edward Roberts, vanmorgen in het Victoria en Albert Museum te ontmoeten.

Een geweldige manier om het weekend van de jubileumvieringen te beginnen, zowel de
winnaar als alle tweedeprijswinnaars zijn tentoongesteld in het museum, dat deze
wedstrijd voor 13-25-jarigen organiseerde om het embleem te ontwerpen dat de
markering zal zijn voor dit meest speciale en spannend weekend.


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Het Platinum Jubileumweekend, 2-5 juni 2022


Op 6 februari 2022 is het 70 jaar geleden dat de Koningin de troon besteeg. Hare Majesteit
werd de eerste Britse monarch die een platina jubileum vierde, na zeven decennia dienst te
hebben gedaan aan de mensen van het Verenigd Koninkrijk, de rijken en het Gemenebest.

Het vierdaagse Britse bank holiday weekend van donderdag 2 tot en met zondag 5 juni 2022
markeerde het hoogtepunt van de evenementen ter gelegenheid van dit ongekende jubileum,
met een reeks spectaculaire evenementen die plaatsvinden in het centrum van Londen.

Donderdag 2 juni 2022


Trooping the Colour

Vandaag hebben 1.500 soldaten en officieren, 400 muzikanten, 250 paarden en 70 vliegtuigen
hun militaire pracht tentoongesteld tijdens de viering van Trooping the Colour.

Het militaire spektakel gaf dit weekend de aftrap voor de viering van het
platina jubileum van de koningin, na maanden van training en voorbereiding.

Terwijl de straten omzoomd waren met menigten die met vlaggen zwaaiden, verplaatste
de parade zich van Buckingham Palace en langs The Mall naar Horse Guard's Parade,
inclusief leden van de koninklijke familie te paard en in koetsen.

Trooping the Colour vond plaats in het centrum van Londen en werd bekeken
door tienduizenden mensen die langs The Mall stonden en op grote schermen
in de buurt keken, evenals de vele anderen die vanuit hun huis toekeken.

De 'Colour' of regimentsvlag werd opgesteld door het 1st Battalion, Irish
Guards, en meer dan 1200 officieren en soldaten van de Household Division
die een militaire praal tentoonstelden op Horse Guards Parade, samen met
honderden legermuzikanten en ongeveer 240 paarden. Dit jaarlijkse evenement
markeert nu al meer dan 260 jaar de officiŽle verjaardag van de Britse soeverein.

Tijdens de parade werd een Royal Gun Salute afgevuurd.

Tijdens Horse Guard's Parade nam de Prins van Wales de groeten namens zijn moeder en inspecteerde
hij leden van de Household Division naast de Hertog van Cambridge en de Prinses Royal.

Toen de parade was afgelopen, keerde de koninklijke stoet terug naar
Buckingham Palace, waar de Koningin het balkon opkwam om te salueren,
vergezeld door de hertog van Kent, kolonel van de Scots Guards.

Later werd Hare Majesteit vergezeld door andere leden van de koninklijke
familie om de flypast van 70 RAF-vliegtuigen te bekijken.

Geweldige start van de dag, dankzij Stafford London voor het hebben van de familie. Ook geweldig
werk van West Contemporary Editions die geld inzamelt voor Great Ormand Street Hospital.
Ik kijk echt uit naar de komende vier dagen en vier een van de grootste vrouwen op deze planeet.


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall
Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie

Felicitaties aan Hare Majesteit de Koningin met haar opmerkelijke platina
jubileum. Dank u voor uw 70 jaar standvastige en toegewijde service.


Foto: Edo Mapelli Mozzi

Wat inspirerend om het land verenigd te zien ter ere van uw buitengewone toewijding
aan plicht en dienstbaarheid en standvastigheid. Je omarmt alles wat je doet met
vriendelijkheid en onbaatzuchtigheid en dit is het beste voorbeeld. Dank u Majesteit..


Foto: Sarah Ferguson

Platinum Jubilee Beacons

Wat is er gaande? Meer dan 1.500 bakens werden ontstoken in het Verenigd
Koninkrijk, de Kanaaleilanden, het eiland Man en de Britse overzeese
gebiedsdelen, waarmee de lange traditie van het vieren van koninklijke
jubilea, bruiloften en kroningen door het hele land werd voortgezet.

Een bakenketting, ooit gebruikt als communicatiemiddel, is nu een symbool geworden van eenheid
tussen steden, grenzen, landen en continenten en is vaak het centrale punt van aandacht voor
elke buitenbijeenkomst of viering. In 1897 werden bakens aangestoken om het diamanten jubileum
van koningin Victoria te vieren. In 1977, 2002 en 2012 herdachten bakens het zilveren, gouden
en diamanten jubileum van de Koningin, en in 2016 de 90ste verjaardag van Hare Majesteit.

Het belangrijkste baken, met de Tree of Trees (een 21 meter hoge 'boom'
opgebouwd uit 350 kleinere bomen), werd aangestoken tijdens een speciale
ceremonie, waarbij de Koningin een lichtketting in Windsor en de Hertog van
Cambridge kijkt naar de Tree of Trees die oplicht buiten Buckingham Palace.

Er waren drie soorten bakengebeurtenissen:

- Community Beacons Ė duizenden bakens zullen worden verlicht door gemeenschappen,
liefdadigheidsinstellingen en verschillende groepen in de regio's van het VK,
de Kanaaleilanden, het eiland Man en de Britse overzeese gebiedsdelen.

- Commonwealth Beacons - bakens zullen worden ontstoken
in alle hoofdsteden van het Gemenebest - 54 in totaal.

- Principal Beacon - wordt op 2 juni 2022 ontstoken
tijdens een speciale ceremonie in Buckingham Palace.


Foto: Buckingham Palace


Foto: The Duke and Duchess of Cambrigde

Vrijdag 3 juni 2022


Service of Thanksgiving

Een dankdienst voor het bewind van de Koningin werd gehouden in de St. Paul's Cathedral. Grote
Paulus, de grootste kerkklok van het land, werd geluid voor de dienst. Het werd gemaakt in 1882,
maar viel in de jaren 70 stil door een kapot mechanisme. Het werd gerestaureerd in 2021 en is
sindsdien 8 keer gebeld, maar dit is de 1e koninklijke gelegenheid dat het zal worden gebeld.

De National Service markeert de 70-jarige dienst van de koningin aan de mensen van het Verenigd
Koninkrijk, de rijken en het Gemenebest. Als de eerste Britse monarch die een platina jubileum
vierde, omvatte de dienst bijbellezingen, gebeden en gemeentelijke hymnen, om de heerschappij,
het geloof en de levenslange dienst van de Koningin te erkennen en te bedanken.

Het thema van de openbare dienst stond centraal tijdens het evenement van
vandaag, met meer dan 400 mensen uitgenodigd om aanwezig te zijn als erkenning
voor hun bijdrage aan het openbare leven op zowel gemeenschaps- als nationaal niveau.
Het was afkomstig uit alle vier de landen van het Verenigd Koninkrijk en omvatte NHS
en sleutelfiguren, onderwijzend personeel en vertegenwoordigers van de strijdkrachten,
liefdadigheidsinstellingen, sociale ondernemingen en vrijwilligersgroepen.


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Prinses Eugenie

The Princess Royal in Schotland

Hare Koninklijke Hoogheid nam deel aan de jubileumvieringen in Edinburgh, waar ze leden
van het publiek ontmoette die het jubileum vierden in Edinburgh Zoo - en ook enkele
gevederde vrienden te eten gaf. Hare Koninklijke Hoogheid bezocht vervolgens HMS Albion,
waar ze een erewacht inspecteerde. In de cockpit ontmoette de Prinses leden van het bedrijf
van het schip en vertegenwoordigers van liefdadigheidsinstellingen uit heel Schotland.

Zaterdag 4 juni 2022


The Derby at Epsom Downs

Leden van de koninklijke familie woonden de Derby in Epsom Downs bij. De Derby, een van
de hoogtepunten van het vlakke seizoen, is een van de vijf klassiekers van de Engelse
racerij, naast de Oaks, de 1.000 Guineas, de St Leger en de 2.000 Guineas. De Derby
wordt gereden over een mijl, vier stadiŽn en 10 yards op Epsom Downs.


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Buckingham Palace

Koninklijke bezoeken

Leden van de koninklijke familie zetten hun jubileumbezoeken
in het Verenigd Koninkrijk voort op dag drie van de vieringen.

De Graaf en Gravin van Wessex waren in Noord-Ierland: De eerste stop was
Belfast, waar de Graaf en Gravin een themafeest uit de jaren 50 bijwoonde.
Hierna naar Bangor, dat dit jubileumjaar de status van stad heeft gekregen.

Terwijl de Hertog en Hertogin van Cambridge de hele familie meenamen naar Wales.

Cardiff, het was geweldig om met je mee te doen aan dit Platinum Jubilee-weekend!

Zo leuk om de sterren en het team achter het concert van vanavond in Cardiff Castle
te ontmoeten. We hadden een extra speciale drumdemonstratie voor George en Charlotte,
zagen een prachtig optreden van het Wales Youth Choir for Good en kregen een
voorproefje van hoe de show van vandaag zal samenkomen!

Veel plezier vanavond bij het concert!

Platinum Party at the Palace

Queen - Adam Lambert, Alicia Keys, Craig David, Duran Duran, Andrea Bocelli,
Diana Ross en niet te vergeten een speciale verrassingsoptreden van Paddington
Bear, waren slechts enkele van de acts die hun grootste hits uitvoerden in
een met sterren bezaaid eerbetoon aan Hare Majesteits ongekende verjaardag.

De avond draaide rond wereldwijde thema's die zijn geboren of geŽvolueerd tijdens de
regeerperiode van Hare Majesteit dankzij buitengewone Britse en Commonwealth-bijdragen,
waaronder mode, sport, het milieu, 70 jaar popmuziek en musicals.

TweeŽntwintigduizend mensen woonden het evenement bij, waaronder 10.000 tickets
toegewezen via een openbare stemming en meer dan 7.500 tickets voor sleutelfiguren,
leden van de strijdkrachten, vrijwilligers en liefdadigheidsinstellingen.

Hoewel de Koningin niet persoonlijk aanwezig was, begon Hare Majesteit het
feest in stijl, vergezeld door een andere nationale schat Beertje Paddington.

Broodje marmelade Uwe Majesteit? De Koningin en Beertje
Paddington laten de Platinum Party in het Palace knallen.


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie

Een toespraak van de Hertog van Cambridge op de Platinum
Party at the Palace concert, Buckingham Palace:

"Goedenavond iedereen. Het is zo geweldig om hier bij jullie te zijn op deze ongelooflijke nacht,
en geweldig om te zien dat Buckingham Palace is veranderd in een IMAX-scherm!

Als ik naar die buitengewone beelden kijk, moet ik denken aan al het monumentale en
baanbrekende werk van zoveel visionaire milieuactivisten die ons zijn voorgegaan.

Ik ben zo trots dat mijn grootvader en mijn vader deel hebben uitgemaakt van die inspanningen.
En ik heb ontzag voor mensen zoals de grote Sir David Attenborough, die naar de schoonheid en
kracht van onze aarde kijken en er vervolgens aan werken om het te vieren en te behouden.

Ik denk aan Rachel Carson uit Amerika, Wangari Maathai
uit Kenia, Sunita Narain uit India en zoveel anderen.

Hoewel niemands grootmoeder hen bedankt voor het praten over hun leeftijd, leeft mijn
eigen grootmoeder al bijna een eeuw. In die tijd heeft de mensheid geprofiteerd van
onvoorstelbare technologische ontwikkelingen en wetenschappelijke doorbraken.

En hoewel die doorbraken ons bewust hebben gemaakt van de impact die
mensen op onze wereld hebben, is onze planeet kwetsbaarder geworden.

Vandaag, in 2022, terwijl de koningin haar platina jubileum viert, is de dringende
noodzaak om onze planeet te beschermen en te herstellen nog nooit zo urgent geweest.

Maar net als zij ben ik een optimist. Decennia lang pleiten voor een betere zorg voor
onze wereld heeft ertoe geleid dat milieukwesties nu bovenaan de mondiale agenda staan.

Steeds meer bedrijven en politici geven gehoor aan de oproep. En,
misschien wel het meest inspirerende - wordt deze zaak nu geleid door
een geweldige en verenigde generatie jonge mensen over de hele wereld.

Felicitaties aan hen allemaal, ze zullen de status-quo niet accepteren, ze
zullen niet accepteren dat verandering te moeilijk is om te realiseren.
Nooit eerder hadden we zoveel macht om de grote dingen te veranderen.

In de afgelopen 70 jaar heeft de mensheid de mens op de maan gezet; we hebben het World
Wide Web gebouwd. En we hebben vaccins en oplossingen ontwikkeld voor enkele van de meest
levensbedreigende ziekten op aarde. Als de mensheid zijn geest focust, is alles mogelijk.

Het is mijn vaste hoop dat de woorden v