Prinses Charlotte van Wales
Foto: The Dukess of Cambridge / Kensington Palace

Geboorte


Prinses Charlotte Elizabeth Diana van Wales wordt geboren op 2 mei 2015 om 08:34 uur (Engelse tijd) in de Lindo Wing
in het St. Maryís Hospital, Paddington, Londen als tweede kind van De Prins en Prinses van Wales (William en Catherine).

Prinses Charlotte woog bij haar geboorte 8 Britse pond en 3 Britse ons
en dat is gelijk aan 3,71 kilogram en 3710 gram in het Nederlands.

Het nieuws van de geboorte werd bekend gemaakt via een document dat is getekend door de artsen.
Volgens de Britse traditie is dat document naar Buckingham Palace gebracht, waar het
achter het hek op een standaard is geplaatst, zodat voorbijgangers het konden lezen.


Foto: Clarence House/Press Association


Foto: Clarence House/Press Association


Foto: Clarence House/Press Association

Grote broer Prins George kwam zijn zusje Prinses Charlotte verwelkomen.


Foto: Clarence House/Press Association

Op 2 mei 2015 in de avond verlieten Prins William en Hertogin Catherine het ziekenhuis met hun dochtertje.


Foto: The British Monarchy


Foto: Clarence House/Press Association


Foto: Clarence House/Press Association


Foto: Clarence House/Press Association


Foto: Clarence House/Press Association

Bekendmaking naam


Op 4 mei 2015 wordt bekend gemaakt dat Prins William en Hertogin Catherine
hun dochtertje de volgende namen hebben gegeven: Charlotte Elizabeth Diana.

Troonopvolging en titels


Prinses Charlotte is de derde in de lijn van troonsopvolging na haar vader
Prins William en haar oudere broertje Prins George van Cambridge.

Prinses Charlotte wordt aangesproken met de titel: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Charlotte van Wales.

Royal Marriages Act 1772


De wet werd ingesteld door George III die woedend was dat twee van zijn broers een niet gepast huwelijk waren aangegaan. Deze regels gelden voor de
afstammelingen van Koning George II, mannelijk en vrouwelijk, anders dan de kwestie van prinsessen die getrouwd waren of daarna zou trouwen "in buitenlandse families".

In de Royal Marriages Act waren de volgende zaken vastgelegd:

- Voor een huwelijk is toestemming van de koning of koningin nodig.
Deze toestemming wordt vastgelegd in de Privy Council.

- Leden van de Britse koninklijke familie ouder dan 25 jaar zijn niet verplicht om de koning of koningin om toestemming te vragen.
Zij kunnen een jaar nadat ze de Privy Council hebben verwittigd van het voornemen om te trouwen, huwen. Dan mag het Britse parlement echter niet tegen zijn.

The Act of Settlement


De 'Act of Settlement of 1701' was bedoeld om de protestantse opvolging van de troon veilig te stellen en de garanties
te versterken voor het waarborgen van een parlementair regeringssysteem.

De wet versterkte ook de Bill of Rights (1689), die eerder de erfopvolging voor de erfgenamen van Mary 11 had vastgesteld.

Mary's vader, James II was in 1688 uit Engeland gevlucht tijdens evenementen die beschreven werden als de 'Glorious Revolution'.
James rooms-katholieke sympathieŽn en geloof in het goddelijke recht van de Kroon, resulteerden in ontevreden parlementariŽrs die de
troon aanboden aan zijn oudste protestante dochter, Mary. Ze accepteerde het op voorwaarde dat ze samen kon regeren met haar Nederlandse
echtgenoot, Willem van Oranje, die William III werd.

Daarom werd niet alleen vastgesteld dat de soeverein door het Parlement regeert, maar dat de opvolging van de troon door het parlement
kan worden gereguleerd, en dat een soeverein zijn titel kan verliezen door middel van wanbestuur. De 'Act of Settlement' bevestigde dat
het aan het Parlement was om de titel van de troon te bepalen. Het Parlement bepaalde onder de Bill of Rights en the Act of Settlement
ook verschillende voorwaarden waaraan de soeverein moet voldoen.

Hoewel de Bill of Rights de erfopvolging had vastgesteld bij de erfgenamen van Mary II, Anne en William III, hadden geen van de dochters van
James II erfgenamen die nog in leven waren, waardoor onzekerheid ontstond over de toekomst van de opvolging. Mary was in 1694 op 32-jarige leeftijd
aan de pokken gestorven en in 1700 stierf William. Anne's enige overlevende kind (van de 17 kinderen), de hertog van Gloucester, stierf datzelfde jaar
op de leeftijd van 11. Zonder een bevestigde erfgenaam werd het besluit genomen door het Parlement om ervoor te zorgen dat de opvolging van toekomstige
soevereinen binnen het protestantse geloof bleef.

Volgens de wet van 1701 ging de opvolging van de troon naar Prinses Sophia, Keurvorstin van Hannover (de kleindochter van James I) en haar protestante erfgenamen.
Sophia stierf echter vůůr Koningin Anne, daarom ging de successie over op haar zoon George, keurvorst van Hannover, die in 1714 Koning George I werd. De handeling
werd later uitgebreid naar Schotland als gevolg van het Treaty of Union dat werd uitgewerkt in de Acts of Union of 1707.

De wet bepaalde ook de voorwaarden waaronder de Kroon kon worden gehouden. Geen rooms-katholiek, noch iemand die met een rooms-katholiek getrouwd was,
kon de kroon houden. De soeverein moest nu zweren om de Church of England te behouden (en na 1707 The Church of Scotland).
De Anglicaanse Kerk stond het niet toe dat een gescheiden persoon hertrouwde zolang zijn of haar voormalige partner nog leefde.

De 'Act of Settlement' ging niet alleen in op de dynastieke en religieuze aspecten van de opvolging, het beperkte ook de bevoegdheden en privileges van de Kroon.

Volgens de wet moest de soevereine parlementaire toestemming worden gegeven om oorlog te voeren of het land te verlaten, en rechters moesten
hun ambt bekleden bij goed gedrag en niet bij koninklijk genoegen - waarmee zij rechterlijke onafhankelijkheid bewerkstelligden.

The Succession to the Crown Act (2013)


Door The Succession to the Crown Act is The Royal Marriages Act ingetrokken en de The Act of Settlement aangepast.

In een schriftelijke verklaring van het Parlement heeft de vicepremier, Nick Clegg, aangekondigd dat de wet
Succession to the Crown Act van kracht is geworden op 26 maart 2015.

Op de Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) gehouden in Perth, AustraliŽ in oktober 2011, hebben de regeringsleiders van de 16 landen
die Koningin Elizabeth 11 als staatshoofd hebben, aangekondigd dat ze voorstander zijn om de bepaling van het mannelijk erfopvolgingsrecht af te schaffen.
Dit werd bekend als de Perth-overeenkomst. In het Verenigd Koninkrijk ging de wet door het parlement en kreeg Royal Assent op 25 april 2013. Daarna moesten
de andere 16 landen nog een goedkeuring geven. Er zijn drie bepalingen van deze wet: eerstgeboren opvolging, intrekking van de Royal Marriages Act 1772 en
het verbod op het huwelijk met een katholiek.

Opvolging van de Britse troon, evenals die van de 16 gebieden, zal nu vallen bij het oudste kind, ongeacht geslacht. Nu hebben vrouwen ook recht op de troonsopvolging.
Broers gingen voor zussen ook al waren de zussen ouder. Deze wijziging is alleen van toepassing op degenen die zijn geboren na 28 oktober 2011.

Koninklijke toestemming voor het huwelijk: The Royal Marriages Act 1772 vereiste dat alle nazaten van Koning George II (andere dan die van prinsessen die
met andere koninklijke families waren getrouwd) toestemming van de soeverein kregen voordat ze trouwen. In de toekomst zal deze vereiste alleen van
toepassing zijn op de eerste zes personen in de lijn van troonopvolging.

Verbod op huwelijk met katholieken. Eerder verloren degenen die een katholiek huwden hun plaats in de lijn van opvolging. Vooruit gaan,
dit is niet langer het geval. Ondanks deze verandering vereist Act of Settlement nog steeds dat de monarch niet katholiek is.
De Anglicaanse Kerk staat het nu toe dat een gescheiden persoon hertrouwt terwijl zijn of haar vorige partner nog in leven is.

De wet weerspiegelt de nadruk van dit kabinet over de gelijkheid door het verwijderen van eeuwen van discriminatie op zowel religieuze als grond van geslacht.
De wet voorziet in successierechten die geschikt zijn voor de 21ste eeuw en voor een moderne constitutionele monarchie.

Opvolging


De opvolging van de troon wordt niet alleen geregeld door afstamming, maar ook door
parlementaire statuten. De volgorde van opvolging is de volgorde van de leden van
de koninklijke familie in de volgorde waarin ze in de rij staan voor de troon.

De basis voor de opvolging werd bepaald in de constitutionele ontwikkelingen van de zeventiende
eeuw, die culmineerden in de Bill of Rights (1689) en de Act of Settlement (1701).

Toen James II in 1688 het land ontvluchtte, oordeelde het parlement dat hij 'afstand had gedaan van
de regering' en dat de troon vacant was. De troon werd toen aangeboden, niet aan de jonge zoon van
James, maar aan zijn dochter Mary en haar echtgenoot Willem van Oranje, als gezamenlijke heersers.

Daarom werd niet alleen vastgesteld dat de soeverein via het parlement regeert, maar dat de troonopvolging
door het parlement kan worden geregeld en dat een soeverein door wanbestuur van zijn/haar titel kan worden
beroofd. De Act of Settlement bevestigde dat het aan het Parlement was om de titel op de troon te bepalen.

De wet bepaalde dat alleen protestantse afstammelingen van Prinses Sophia - de keurvorstin
van Hannover en kleindochter van James I - in aanmerking komen om op te volgen. Latere
wetten hebben dit bevestigd. Het Parlement heeft op grond van de Bill of Rights en de Act
of Settlement ook verschillende voorwaarden vastgesteld waaraan de Sovereign moet voldoen.
Een rooms-katholiek is uitdrukkelijk uitgesloten van troonopvolging.

De Soeverein moet bovendien in gemeenschap zijn met de Kerk van Engeland en moet
zweren de gevestigde Kerk van Engeland en de gevestigde Kerk van Schotland te
behouden. De Soeverein moet ook beloven de protestantse opvolging te handhaven.

De Succession to the Crown Act (2013) wijzigde de bepalingen van de Bill of Rights en de Act of
Settlement om een einde te maken aan het systeem van mannelijke eerstgeboorterecht, op grond
waarvan een jongere zoon een oudste dochter in de lijn van opvolging kan verdringen. De wet is
van toepassing op degenen die zijn geboren na 28 oktober 2011. De wet heeft ook een einde gemaakt
aan de bepalingen waardoor degenen die met rooms-katholieken trouwen, worden uitgesloten van de
lijn van erfopvolging. De wijzigingen zijn in maart 2015 in alle zestien Realms van kracht geworden.

De troonopvolging per 8 september 2022 is als volgt:
1. De Prins van Wales
2. Prins George van Wales
3. Prinses Charlotte van Wales
4. Prins Louis van Wales
5. De Hertog van Sussex
6. Master Archie Mountbatten-Windsor
7. Miss Lilibet Mountbatten-Windsor
8. The Duke of York
9. Prinses Beatrice, Mrs. Edoardo Mapelli Mozzi
10. Miss Sienna Mapelli Mozzi
11. Prinses Eugenie, Mrs. Jack Brooksbank
12. Master August Brooksbank
13. The Earl of Wessex
14. Viscount Severn
15. The Lady Louise Mountbatten-Windsor
16. The Princess Royal
17. Mr. Peter Phillips
18. Miss Savannah Phillips
19. Miss Isla Phillips
20. Mrs. Michael Tindall
21. Miss Mia Tindall
22. Miss Lena Tindall
23. Master Lucas Tindall

Regency Act


De Regency Act regelt het aanstellen van een regent in het geval dat nodig is. Een regent wordt aangesteld als:

- bij het bestijgen van de troon de koning of koningin jonger is dan 18
- de koning of koningin niet in staat is om te regeren door ziekte

De regent moet aan de volgende bepalingen voldoen:

- ouder zijn dan 21 jaar
- een Brits onderdaan zijn en wonen in het Verenigd Koninkrijk
- in de lijn van troonopvolging staan en de troon mogen bestijgen volgens de Act of Settlement
- de eed aflegt als regent

Bronnen: Wikipedia, Britse Hof zelf en de overheid van Groot-BrittanniŽ.

Inschrijving bevolkingsregister


Op 5 mei 2015 is Prinses Charlotte ingeschreven in het bevolkingsregister.


Foto: Clarence House

Broertjes


Prinses Charlotte heeft een ouder broertje Prins George, geboren op 22 juli 2013.
Prinses Charlotte heeft een jonger broertje Prins Louis, geboren op 23 april 2018.

OfficiŽle babyfoto's


Op 6 juni 2015 gaf Clarence House/Kensington Palace via het officiŽle twitteraccount van
The Duke and Duchess of Cambridge en Prins Harry de eerste officiŽle babyfoto's vrij van
Prinses Charlotte met haar grote broer Prins George.
De foto's zijn gemaakt door: The Duchess of Cambridge halverwege de maand mei 2015.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Doop


Prinses Charlotte is op 5 juli 2015 gedoopt in de St. Mary Magdalene Church
te Sandringham door de Aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby.
De peters en meters van Prinses Charlotte zijn: Sophie Carter, James Meade,
Adam Middleton, Laura Fellowes en Thomas van Straubenzee.


Foto: The British Monarchy / Press Association


Foto: The British Monarchy / Press Association


Foto: The British Monarchy / Press Association


Foto: The British Monarchy / Press Association


Foto: The British Monarchy / Press Association


Foto: The British Monarchy / Press Association


Foto: The British Monarchy / Press Association

OfficiŽle doopfotoīsFoto: The British Monarchy / Mario Testino


Foto: The British Monarchy / Mario Testino


Foto: The British Monarchy / Mario Testino

Studie


Vanaf 8 januari 2018 ging Prinses Charlotte naar The Willcocks Nursery School in London.
Vanaf 5 september 2019 ging Prinses Charlotte naar de Thomasís Battersea School in Londen.
Vanaf 8 september 2022 gaat Prinses Charlotte naar de Lambrook School.

OfficiŽle taak


Op 20 mei 2017 is het huwelijk van Miss Pippa Middleton en de heer James Matthews voltrokken.
Prins George was bruidsjonker op het huwelijk van Pippa Middleton en Prinses Charlotte was bruidsmeisje.

Op 19 mei 2018 is het huwelijk van Prins Harry en Meghan Markle voltrokken.
Prins George was bruidsjonker op het huwelijk van Prins Harry en Prinses Charlotte was bruidsmeisje.

Op 12 oktober 2018 is het huwelijk van Prinses Eugenie en Jack Brooksbank voltrokken.
Prins George was bruidsjonker op het huwelijk van Prinses Eugenie en Prinses Charlotte was bruidsmeisje.

Nieuwe foto's Prinses Charlotte vrijgegeven, 29 november 2015


Op 29 november 2015 zijn er twee nieuwe foto's vrijgegeven van Prinses Charlotte
door Prins William en Hertogin Catherine op het officiŽle Twitteraccount van Kensington Palace.
De foto's werden gemaakt door Hertogin Catherine zelf in het begin van de maand november in hun huis in Norfolk.
Prins William en Hertogin Catherine hopen dat iedereen geniet van deze mooie foto's.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Nieuwe gezinsfoto Prins William en Hertogin Catherine, 18 december 2015


Op 18 december 2015 hebben Prins William en Hertogin Catherine via hun persbureau
een nieuwe gezinsfoto vrijgegeven. Erbij stond de volgende tekst:
Vrolijk Kerstmis van de Hertog en hertogin van Cambridge, Prins George en Prinses Charlotte.
De Hertog en Hertogin zijn enorm dankbaar voor alle warme berichten die zij hebben ontvangen
over hun familie dit jaar en kijken er erg naar uit om hun eerste Kerstmis te vieren als een gezin van vier.


Foto: Chris Jelf / Kensington Palace


Prins George en Prinses Charlotte op skivakantie, 7 maart 2016


Op 7 maart 2016 zijn er nieuwe familiefoto's vrijgegeven van Prins William en Hertogin Catherine.
Ze waren op skivakantie in de Franse Alpen. De foto's zijn gemaakt door Press Association Royal Fotograaf John Stillwell.
Dit was hun eerste vakantie als een gezin van vier personen en de eerste keer dat de kinderen in de sneeuw speelden.
Prins William en Hertogin Catherine zijn dankbaar dat John Stillwell in staat was om het moment zo goed vast te leggen.


Foto: John Stillwell / / Kensington Palace


Foto: John Stillwell / Kensington Palace


Foto: John Stillwell / Kensington Palace


Prinses Charlotte op foto met overgrootmoeder, 21 april 2016


Voor de 90ste verjaardag van Koningin Elizabeth is er een foto vrijgegeven
van haar vijf achterkleinkinderen en de twee jongste kleinkinderen via
het officiŽle Facebookaccount van de Britse Monarchie.


Foto: Annie Leibovitz / The British Monarchy

Van links naar rechts: Viscount Severn: James, Lady Louise, Mia Tindall, Koningin Elizabeth,
Prinses Charlotte, Savannah Phillips, Prins George en Isla Phillips.


Nieuwe foto's Prinses Charlotte vrijgegeven, 1 mei 2016


Op 1 mei 2016 zijn er vier nieuwe foto's vrijgegeven van Prinses Charlotte door Prins William en Hertogin Catherine
op het officiŽle Twitteraccount van Kensington Palace en de officiŽle Facebookpagina van de Britse Monarchie.
De foto's zijn vrijgegeven ter gelegenheid van de 1ste verjaardag van Prinses Charlotte.
De foto's werden gemaakt door Hertogin Catherine zelf in april 2016 in hun huis in Norfolk.
Prins William en Hertogin Catherine hopen dat iedereen geniet van deze mooie foto's.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Prinses Charlotte bij Trooping the Colour, 11 juni 2016


Prinses Charlotte was aanwezig bij de balkonscŤne van Trooping the Colour, de officiŽle
geboortedag van Koningin Elizabeth, hoewel haar echte verjaardag op 21 april is.


Foto: The British Monarchy


Prinses Charlotte mee met officieel bezoek aan Canada, 24 september t/m 1 oktober 2016


Prins William, Hertogin Catherine, Prins George en Prinses Charlotte brachten van 24 september t/m 1 oktober 2016 een officieel bezoek aan Canada.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: Justin Trudeau / https://www.facebook.com/JustinPJTrudeau/


Foto: Justin Trudeau / https://www.facebook.com/JustinPJTrudeau/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://www.royal.uk/


Nieuwe foto Prinses Charlotte vrijgegeven, 1 mei 2017


Op 1 mei 2017 is er een nieuwe foto vrijgegeven van Prinses Charlotte door Prins William en Hertogin Catherine
op het officiŽle Twitteraccount van Kensington Palace en de officiŽle Facebookpagina van de Britse Monarchie.
De foto is vrijgegeven ter gelegenheid van de 2de verjaardag van Prinses Charlotte.
De foto werd gemaakt door Hertogin Catherine zelf in april 2017 in hun huis in Norfolk.
Prins William en Hertogin Catherine hopen dat iedereen geniet van deze mooie foto.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Nieuwe foto's met Prins George en Prinses Charlotte, 29 mei 2017


Op 29 mei 2017 zijn er twee gezinsfoto's vrijgegeven van Prins William ter gelegenheid van een interview
met de Britisch GQ over geestelijke gezondheidszorg als onderdeel van de Heads Together-campagne.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Prins George en Prinses Charlotte bij Trooping the Colour, 17 juni 2017


Op 17 juni 2017 vond Trooping the Colour plaats, de officiŽle verjaardag van Koningin Elizabeth.
Dit is een miliatire parade met paarden met daarna een balkonscene voor het overvliegen van vliegtuigen
van de Royal Air Force en het begroeten van de tienduizenden toeschouwers.


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Prins George en Prinses Charlotte mee op tour door Polen en Duitsland, 17-21 juli 2017


Prins William en Hertogin Catherine hebben een officiŽle tour van 17 en 21 juli 2017 naar Polen en Duistland gemaakt.
Prins George en Prinses Charlotte zijn meegereisd naar Polen en Duitsland.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Nieuwe gezinsfoto van William en Catherine, 18 december 2017


Op 18 december 2017 gaf Kensington Palace een nieuwe familie foto vrij van Prins William, Hertogin Catherine,
Prins George en Prinses Charlotte. De foto is gemaakt door Chris Jackson van Getty Images in Kensington Palace.


Foto: Chris Jackson / Kensington Palace


Prinses Charlotte gaat voor het eerst naar de peuterspeelzaal, 8 januari 2018


Vanaf 8 januari 2018 gaat Prinses Charlotte naar de peuterspeelzaal The Willcocks Nursery School.
De Hertog en Hertogin van Cambridge hebben deze twee foto's vrijgegeven ter gelegenheid hiervan.
De foto's zijn gemaakt door mama Hertogin Catherine.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Prinses Charlotte is grote zus geworden, 23 april 2018


Op 23 april 2018 is Prinses Charlotte grote zus geworden van haar jongere broertje Prins Louis.


Foto: The British Monarchy / Kensington Palace


Foto: The British Monarchy / Kensington Palace


Prinses Charlotte viert derde verjaardag, 2 mei 2018


Op 2 mei 2018 vierde Prinses Charlotte haar derde verjaardag.
Op haar verjaardag is er geen nieuwe foto vrijgegeven.
Wel een nieuwe foto van aankomst bij het ziekenhuis na de geboorte van haar broertje.


Foto: The British Monarchy / https://www.instagram.com/theroyalfamily/

Nieuwe foto van Prinses Charlotte met haar broertje Prins Louis, 6 mei 2018


De Hertog en Hertogin van Cambridge zijn erg blij om deze foto van Prinses Charlotte en Prins Louis te delen.
De Hertogin heeft dit beeld van Prinses Charlotte op 2 mei vastgelegd met haar kleine broertje - de derde verjaardag van Prinses Charlotte.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Hune Koninklijke Hoogheden willen de leden van het publiek bedanken voor alle vriendelijke berichten die ze hebben
ontvangen na de geboorte van Prins Louis en voor de derde verjaardag van Prinses Charlotte.


Prinses Charlotte bruidsmeisje op huwelijk oom Prins Harry, 19 mei 2018


Op 19 mei 2018 vond het huwelijk van Prins Harry en Meghan Markle plaats.
Prinses Charlotte was bruidsmeisje op het huwelijk van haar oom Prins Harry.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Alexi Lubomirski / The British Monarchy / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Alexi Lubomirski / The British Monarchy / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Trooping the Colour, 9 juni 2018


Op 9 juni 2018 vierde Trooping the Colour. De militaire parade is de officiŽle viering van de verjaardag van Koningin Elizabeth, die eind april 92 jaar werd.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Prinses Charlotte aanwezig bij doop broertje Louis, 9 juli 2018


Prins Louis, het broertje van Prinses Charlotte werd op 9 juli 2018 gedoopt in de Koninklijke Kapel van
het St. Jamesīs Palace in Londen door de Aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby.


Foto: Press Association / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Clarence House / Matt Holyoak van Camera Press


Foto: Clarence House / Matt Holyoak van Camera Press


Foto: Clarence House / Matt Holyoak van Camera Press


Prinses Charlotte bruidsmeisje op huwelijk Prinses Eugenie, 12 oktober 2018


Op 12 oktober 2018 vond het huwelijk van Prinses Eugenie en Jack Brooksbank plaats.
Prinses Charlotte was bruidsmeisje op het huwelijk van Prinses Eugenie.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Prinses Eugenie en de heer Jack Brooksbank zijn gefotografeerd in de Witte White Drawing Room, Windsor Castle met (van links naar rechts):
De heer Thomas Brooksbank, Mevrouw Nicola Brooksbank, De heer George Brooksbank, Prinses Beatrice van York, Sarah, hertogin van York, De Hertog van York.
Middelste rij: Prins George van Cambridge, Prinses Charlotte van Cambridge, Hare Majesteit de Koningin, Zijne Koninklijke Hoogheid De hertog van Edinburgh,
Miss Maud Windsor, De heer Louis De Givenchy. Voorste rij: Miss Theodora Williams, Miss Mia Tindall, Miss Isla Phillips en Miss Savannah Phillips.
Foto: Alex Bramall / The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Prinses Eugenie en de heer Jack Brooksbank zijn gefotografeerd in de White Drawing Room, Windsor Castle met (van links naar rechts):
Achterste rij: Prins George van Cambridge, Prinses Charlotte van Cambridge, Miss Theodora Williams, Miss Isla Phillips en De heer Louis De Givenchy.
Voorste rij: Miss Mia Tindall, Miss Savannah Phillips en Miss Maud Windsor.
Foto: Alex Bramall / The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Op 16 oktober 2018 schreef Prinses Eugenie op haar Instagram het volgende bij een foto:
Jack en ik willen graag iedereen bedanken die betrokken was bij het maken van onze speciale dag en voor alle prachtige wensen die we als getrouwd paar kregen.


Foto: Alex Bramall / The British Monarchy / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Nieuwe familiefoto's vanwege Opa's 70ste verjaardag, 13 en 18 november 2018


Op 13 november 2018 in de avond werden er twee nieuwe familiefoto's vrijgegeven van Kroonprins Charles voor zijn 70ste verjaardag.
De foto's zijn gemaakt door Chris Jackson in de tuin van Clarence House.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse

Op 23 april 2019, ter ere van de 1ste verjaardag van Prins Louis gaf Clarence House nog een
foto vrij van zijn familie die ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag is gemaakt.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Nieuwe gezinsfoto Prins William en Hertogin Catherine, 14 december 2018


De Hertog en Hertogin van Cambridge delen graag een nieuwe foto van hun familie.
De foto, genomen door Matt Porteous, toont de Hertog en Hertogin met hun drie kinderen in Anmer Hall en staat op de kerstkaart van 2018.


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace


Nieuwe foto's Prinses Charlotte vrijgegeven, 1 mei 2019


Bedankt voor de mooie berichten voor de vierde verjaardag van Prinses Charlotte!
De Hertog en Hertogin van Cambridge zijn zeer verheugd om drie nieuwe foto's van Prinses Charlotte voor haar vierde verjaardag te delen.
De foto's werden in april genomen door de Hertogin van Cambridge in Kensington Palace en bij hen thuis in Norfolk.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Nieuwe gezinsfoto's Prins William en Hertogin Catherine, 19 mei 2019


De Hertog en Hertogin van Cambridge zijn zeer verheugd om enkele nieuwe foto's van hun familie te delen tijdens hun bezoek op 19 mei 2019
aan de RHS - Royal Horticultural Society Back to Nature Garden op de RHS Chelsea Flower Show. De foto's zijn gemaakt door Matt Porteous.

De RHS Back to Nature Garden, ontworpen door de Hertogin en bekroonde landschapsarchitecten Andrťe Davies en Adam White van Davies White
Landscape Architects, is een bosrijke omgeving voor gezinnen en gemeenschappen om samen te komen en contact te maken met de natuur.

Hare Koninklijke Hoogheid is een groot voorstander van de bewezen voordelen die het buitenleven heeft voor de fysieke en mentale
gezondheid en de positieve impact die de natuur en het milieu kunnen hebben op de ontwikkeling van de jeugd in het bijzonder.

"Ik heb echt het gevoel dat de natuur en buiten interactief zijn enorme voordelen heeft voor ons fysieke en mentale welzijn, met name voor jonge kinderen.
Ik hoop echt dat dit bos dat we hebben gecreŽerd, gezinnen, kinderen en gemeenschappen echt inspireert om naar buiten te gaan, van de natuur en het
buitenleven te genieten en samen quality time door te brengen. "- The Duchess of Cambridge.

In de afgelopen maanden hebben Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis de hertogin geholpen met het verzamelen van mos, bladeren en
twijgen om de tuin te versieren. Hazelsticks die door de familie werden verzameld, werden ook gebruikt om de den van de tuin te maken.


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Army in Londen


The Army In London wenst Prins George een fijne verjaardag met deze tekst en een leuke foto waarop ook Prinses Charlotte en Prins Louis te zien zijn.
The Army In London, inclusief Irish Guards Wolfhound-mascotte Domhnall, wenst Prins George een zeer gelukkige 6e verjaardag.
Onze soldaten hebben altijd dienst, klaar om te dienen!


Foto: https://twitter.com/ArmyInLondon


Eerste schooldag Prinses Charlotte op Thomas's Battersea School, 5 september 2019


Op 5 september 2019 werd Prinses Charlotte, vergezeld door de Hertog en Hertogin van Cambridge en Prins George voor het eerst naar school gebracht.
Prinses Charlotte gaat naar de Thomas's Battersea School in Londen. Prinses Charlotte werd opgewacht door de directrice
van de school voordat Prinses Charlotte naar binnen ging voor de ontmoeting met haar andere klasgenootjes.

De Hertog en Hertogin van Cambridge delen deze ochtend zeer graag een foto van Prins George en Prinses Charlotte op Kensington Palace.
De foto werd genomen kort voordat Hunne Koninklijke Hoogheden vertrokken naar Thomas's Battersea.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Prinses Charlotte arriveert voor haar eerste schooldag op Thomas's Battersea, waar ze zich bij haar oudere broer Prins George voegt.


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Kerstwens Kensington Palace, 25 december 2019


Op 25 december 2019 deelt Kensington Palace een nieuwe foto, met de volgende tekst:

Vrolijk kerstfeest aan al onze volgers!

Deze foto van de Hertog van Cambridge, Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis is eerder dit jaar gemaakt door de Hertogin van Cambridge in Norfolk.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Eerder is op 18 december 2019 de privť kerstkaart van Hertogin Catherine gedeeld op internet door de RAF Air Cadets.


Foto: RAF Air Cadets

De foto kwam ook voor in de Kersttoespraak van Koningin Elizabeth op 25 december 2019.


Foto: https://twitter.com/RoyalFamily


Koningin Elizabeth en leden van de Koninklijke Familie op Eerste Kerstdag 2019, 25 december 2019


De Koningin en leden van de koninklijke familie hebben op 25 december 2019 de ochtenddienst bijgewoond in de kerk van Sandringham.
De koninklijke familie brengt traditioneel Kerstmis en Nieuwjaar door in Sandringham House, het landgoed van de Koningin in Norfolk.
Op 25 december 2019 begroetten Koningin Elizabeth en andere leden van de Koninklijke Familie het publiek voordat ze de dienst in Norfolk bijwoonden.


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Hertogin Catherine te gast in podcast, 15 februari 2020


De Hertogin van Cambridge heeft zich bij Giovanna Fletcher gevoegd voor een aflevering van de podcast
ĎHappy Mum, Happy Babyí om te praten over haar historische 5 Big Questions-enquÍte.

In de speciale aflevering van 'Happy Mum, Happy Baby', uitgebracht op zaterdag 15 februari 2020 op Spotify, Apple Podcasts en
Google Podcasts bespreken de Hertogin en Giovanna het belang van de beginjaren, hun gedeelde ervaringen als moeders voor drie kinderen.
In deze aflevering van Early Years bespreekt de Hertogin ook haar '5 Big Questions on the Under Fives' - een snelle, online enquÍte die tot doel heeft een
nationaal gesprek op gang te brengen over de vroege jaren dat uiteindelijk zal bijdragen tot positieve, blijvende verandering voor de komende generaties.

Giovanna's ĎHappy Mum, Happy Babyí podcast - een serie openhartige en warme gesprekken met mama's en papa's die
alle aspecten van het ouderschap behandelen, van het aanpakken van eenzaamheid tot het alleenstaand zijn.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/MrsGiFletcher

Vanwege de podcast gaf Kensington Royal een prachtige foto vrij van Prinses Charlotte waarover Catherine in de podcast vertelt.
"Ik heb deze ene foto van Charlotte die aan een Engelse Blue Bell ruikt, en echt voor mij zijn dit soort momenten zo belangrijk voor mij als ouder.
Ik probeer elke dag zulke momenten in te brengen, zelfs als ze klein zijn of zelfs als ik geen tijd heb."

Bluebell (Hyacinthoides non-scripta): Deze inheemse soort, ook bekend als de wilde hyacint, geeft de voorkeur aan bossen,
maar is ook te vinden op hagen en zeekliffen. De diep violetblauwe bloemen van de inheemse Bluebell hebben een sterke,
zoete geur en de bloemstelen hangen of knikken duidelijk naar ťťn kant.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Moederdag, 22 maart 2020


22 maart 2020: Aan nieuwe en oude moeders en gezinnen die vandaag samen en apart
oorbrengen - we denken aan jullie allemaal in deze moeilijke tijd. Gelukkige Moederdag.


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace


Applaus voor de Zorg, 26 maart 2020


Applaus van Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis aan alle artsen, verpleegsters, verzorgers, huisartsen, apothekers,
vrijwilligers en andere NHS-medewerkers die onvermoeibaar werken om de mensen te helpen die getroffen zijn door COVID19: bedankt.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Nieuwe foto's Prinses Charlotte vrijgegeven, 1 mei 2020


De Hertog en Hertogin van Cambridge delen met veel plezier vier nieuwe foto's van Prinses Charlotte, morgen voor haar vijfde verjaardag.

De beelden zijn gemaakt door de Hertogin terwijl de familie hielp met het inpakken en
afleveren van voedselpakketten voor geÔsoleerde gepensioneerden in de omgeving.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Nieuwe foto Prinses Charlotte vrijgegeven, 2 mei 2020


Bedankt voor al je mooie berichten op de vijfde verjaardag van Prinses Charlotte!

De Hertog en Hertogin van Cambridge delen met veel plezier een nieuwe foto van Prinses Charlotte, gemaakt door de Hertogin in april.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Vrijwilligerswerk, 6 juni 2020


Op 6 juni 2020 schreef Kensington Palace:
Als we het einde van de Vrijwilligersweek 2020 naderen, delen de Hertog en Hertogin van Cambridge met genoegen een
nieuwe foto van de Hertogin, omdat ze hun eigen rol hebben gespeeld in de nationale vrijwilligerspogingen.
In april bezochten The Duke and Duchess of Cambridge en hun familie het Sandringham Estate,
waar ze hun pakjes inpakten en afleverden bij geÔsoleerde gepensioneerden in de omgeving.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Nieuwe foto van Prins William met Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis, 20 juni 2020


Op 20 juni 2020 schreef Kensington Palace:
De Hertog en Hertogin van Cambridge delen graag een nieuwe foto van de Hertog met Prins George,
Prinses Charlotte en Prins Louis voor de verjaardag van de Hertog van Cambridge morgen.
De foto is eerder deze maand gemaakt door de Hertogin van Cambridge.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Nieuwe foto's van Prins William met Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis, 21 juni 2020


Op 21 juni 2020 schreef Kensington Palace:
Bedankt iedereen voor je vriendelijke wensen op de verjaardag van de Hertog van Cambridge vandaag!
De foto's zijn eerder deze maand gemaakt door de Hertogin van Cambridge.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Visite van bioloog en televisiemaker David Attenborough, 26 september 2020


Op 26 september 2020: De Hertog en Hertogin van Cambridge zijn verheugd nieuwe foto's van hun familie te kunnen delen met David Attenborough.

De foto's zijn eerder deze week gemaakt in de tuinen van Kensington Palace, nadat de Hertog en Sir David een
openluchtvertoning bijwoonden van Sir Davids aankomende speelfilm 'David Attenborough: A Life On Our Planet'.

Met een gedeelde passie voor het beschermen van de natuurlijke wereld, blijven ze elkaar steunen in hun missies
om enkele van de grootste milieu-uitdagingen aan te pakken waarmee onze planeet wordt geconfronteerd.

Dit houdt onder meer in dat we samenwerken aan The Earthshot Prize, de meest prestigieuze wereldwijde
milieuprijs in de geschiedenis - waarover de komende weken meer details zullen worden gedeeld.

Toen ze elkaar ontmoetten, gaf Sir David Prins George een tand van een gigantische
haai met de wetenschappelijke naam carcharocles megalodon ('grote tand').

Sir David vond de tand tijdens een gezinsvakantie naar Malta eind jaren zestig, ingebed in de zachtgele kalksteen van het
eiland, die ongeveer 23 miljoen jaar geleden tijdens het Mioceen werd gelegd. Carcharocles wordt verondersteld te zijn
uitgegroeid tot 15 meter lang, wat ongeveer twee keer zo lang is als de Grote Witte, de grootste haai die tegenwoordig leeft.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: The British Monarchy


Sir David Attenborough, we hebben enkele vragen voor u, 3 oktober 2020


Op 3 oktober 2020 plaatste Kensington Palace een heel leuk filmpje van Sir David Attenborough, Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis online.
Sir David Attenborough, we hebben enkele vragen voor u. Het filmpje is te bekijken op de pagina: "Koninklijke Filmpjes".


Foto: Kensington Palace


Koningin Elizabeth en Prins Philip vieren hun 73ste huwelijksdag, 19 november 2020


De Koningin en de Hertog van Edinburgh kijken naar een jubileumkaart gemaakt door Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis,
naast andere kaarten en brieven die door weldoeners zijn gestuurd om morgen, 20 november 2020 hun 73e huwelijksverjaardag te vieren.


Foto: Chris Jackson/Getty Images / The British Monarchy

Wij wensen Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van Edinburgh een heel gelukkige huwelijksverjaardag!


Foto: Kensington Palace


Prins William, Hertogin Catherine en hun kinderen naar het theater, 11 december 2020


De Hertog en Hertogin en hun familie woonden op 11 december 2020 een speciale pantomime-uitvoering bij
van de Pantoland van de Nationale Loterij in The Palladium, die werd gehouden om sleutelarbeiders en
hun families te bedanken voor hun fenomenale inspanningen dit jaar.

Voorafgaand aan de voorstelling hield de Hertog een korte toespraak om degenen in het hele land te bedanken voor de offers
die ze hebben gebracht om het land draaiende te houden en om hun gemeenschappen te ondersteunen tijdens de COVID-19-pandemie.

Tijdens de pauze ontmoetten de Hertog en Hertogin ook een klein aantal sleutelwerkersfamilies om meer te horen
over hun ervaringen van het afgelopen jaar, voordat ze backstage gingen om de cast en crew te bedanken.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Nieuwe gezinsfoto Prins William en Hertogin Catherine, 16 december 2020


De Hertog en Hertogin zijn verheugd om een nieuwe foto van hun familie te delen, dat dit jaar op hun kerstkaart staat.


Foto: Matt Porteous / Kensington Palace


Moederdag 2021, 14 maart 2021


14 maart 2021: Moederdag zal dit jaar weer anders zijn (Corona pandemie).

Velen van ons zullen gescheiden zijn van onze dierbaren, maar kijken uit naar een tijd
in de niet al te verre toekomst waarin we onze moeder weer een knuffel kunnen geven.

Maar voor degenen die rouw lijden, kan het vandaag een bijzondere uitdaging zijn.

Elk jaar op Moederdag maken George, Charlotte en Louis kaarten ter herinnering aan hun oma, Diana, voor William.

Wat uw omstandigheden ook zijn, we denken aan u op Moederdag.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace

We vieren vandaag twee andere speciale moeders.

Moederdagtaart gemaakt door George, Charlotte en Louis.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Aankondiging van het overlijden van The Duke of Edinburgh, 9 april 2021


Met diepe droefheid heeft Hare Majesteit de Koningin het overlijden aangekondigd van haar
geliefde echtgenoot, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh.

Zijne Koninklijke Hoogheid is vanmorgen vredig overleden in Windsor Castle.

De koninklijke familie rouwt samen met mensen over de hele wereld om zijn verlies.

Verdere aankondigingen zullen te zijner tijd worden gedaan op www.royal.uk


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Tijdens de coronaviruspandemie, en in het licht van het huidige overheidsadvies en richtlijnen voor sociale afstand,
worden aangepaste begrafenis- en ceremoniŽle regelingen voor Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van Edinburgh
overwogen door Hare Majesteit de Koningin. Details zullen te zijner tijd worden bevestigd.

In overeenstemming met het volksgezondheidsadvies wordt leden van het publiek gevraagd om de huidige regeringsrichtlijnen
te blijven volgen, zich niet in menigten te verzamelen en geen koninklijke residenties te bezoeken om hun respect te betuigen.

Gedurende deze tijd vraagt de koninklijke familie dat leden van het publiek overwegen een donatie te doen
aan een goed doel in plaats van bloemenhulde achter te laten ter nagedachtenis aan de Hertog van Edinburgh.

Op de website https://www.royal.uk/ is een online condoleanceregister
beschikbaar voor degenen die berichten willen achterlaten.

Vlaggen van de Unie hangen halfstok in alle koninklijke woningen die de vlag van de Unie voeren.
De Royal Standard blijft wapperen op Windsor Castle, waar de Koningin verblijft.

Begrafenis van de Hertog van Edinburgh


De begrafenis van de Hertog van Edinburgh vindt plaats op zaterdag 17 april 2021 om 15.00 uur in
St. Georgeís Chapel, Windsor. De uitvaartdienst begint om drie uur met een nationale minuutstilte.
De dienst wordt voorafgegaan door een ceremoniŽle processie op het terrein van Windsor Castle.

De plannen voor de begrafenis zijn in overeenstemming met de persoonlijke wensen van
de Hertog van Edinburgh, en de gelegenheid zal het leven van de Hertog en zijn meer
dan 70 jaar dienst aan de Koningin, het VK en het Gemenebest erkennen en vieren.

Het zal een ceremoniŽle koninklijke begrafenis zijn, hetzelfde als voor Koningin Elizabeth de koningin-moeder,
in plaats van een staatsbegrafenis - iets dat over het algemeen is voorbehouden aan vorsten. De plannen zijn
goedgekeurd door de Koningin en weerspiegelen passend overheidsadvies.

Overzicht


De kist van de Hertog van Edinburgh, bedekt met de persoonlijke standaard van Zijne Koninklijke Hoogheid en gekleed met een
bloemenkrans, zal aanvankelijk rusten in de privťkapel in Windsor Castle, waar hij zal blijven tot de dag van de begrafenis.

Op zaterdag 17 april 2021 zal de kist van The Duke of Edinburgh worden verplaatst door een Bearer Party, gevonden
door The Queenís Company, 1st Battalion Grenadier Guards. In de Quadrangle bij Windsor Castle zullen representatieve
detachementen worden geplaatst die zijn ontleend aan de militaire speciale relaties van Zijne Koninklijke Hoogheid.

De kist van Zijne Koninklijke Hoogheid zal worden vervoerd in een speciaal gebouwde Land Rover - waar de Hertog bij
het ontwerp van betrokken was - geflankeerd door militaire Pall Dragers, in een kleine ceremoniŽle processie van de
Staatsingang naar St George's Chapel, voor de begrafenisdienst. Leden van de koninklijke familie en The Duke of
Edinburgh's Household lopen achter de kist van de Quadrangle, Chapel Hill af en het Horseshoe Cloister binnen.
De uitvaartdienst begint om 15.00 uur met een nationale minuutstilte.

De uitvaartdienst wordt bijgewoond door Hare Majesteit de Koningin en leden van de koninklijke familie. De kist,
gedragen door een Bearer Party, gevonden door de Royal Marines, zal bovenaan de West Steps of St Georgeís Chapel
worden ontvangen door de Dean of Windsor en de aartsbisschop van Canterbury. De marinekap en het zwaard van de
Hertog van Edinburgh zullen voorafgaand aan de dienst op de kist worden geplaatst en de insignes van Zijne
Koninklijke Hoogheid zullen op het altaar van de kapel worden gelegd. Aan het einde van de dienst zal
Zijne Koninklijke Hoogheid worden begraven in de Royal Vault in St George's Chapel.

Openbare rouw


De Koningin heeft de aanbeveling van de premier goedgekeurd dat er een periode van nationale
rouw zal zijn die begint op vrijdag 9 april 2021 tot en met zaterdag 17 april 2021, de dag
van de begrafenis. Dit betekent dat vlaggen van de Unie halfstok worden gehangen op koninklijke
woningen, overheidsgebouwen, vestigingen van de strijdkrachten en Britse posten in het buitenland.

De Royal Standard blijft op volle mast vliegen.

Daarnaast is het de wens van de Koningin dat de koninklijke familie vanaf vrijdag 9 april 2021
twee weken Royal Mourning in acht neemt, t/m 23 april 2021. Koninklijke rouw zal worden waargenomen
door leden van de koninklijke familie en hun huishoudens, samen met troepen die zich inzetten voor
ceremoniŽle plichten. Gedurende deze periode zullen de leden van de koninklijke familie opdrachten
blijven aangaan die zijn afgestemd op de omstandigheden. Waar nodig worden rouwbanden gedragen.

Details van de ceremonie


Voorafgaand aan de begrafenis zal de kist, vergezeld door de Dean of Windsor en de Lord
Chamberlain, worden verplaatst naar de State Entrance van Windsor Castle door een Bearer
Party die is gevonden door The Queenís Company, 1st Battalion Grenadier Guards.

De Dean en de Lord Chamberlain zullen dan hun weg banen naar St. George's Chapel.

De Constable en de gouverneur van Windsor Castle zullen aanwezig
zijn bij de ingang van de staat voor het vertrek van de Coffin.

Op het gras in de Quadrangle zullen representatieve afdelingen worden geplaatst die zijn ontleend aan de militaire speciale
relaties van Zijne Koninklijke Hoogheid. De Quadrangle zal ook worden bekleed door de Household Cavalry en The Foot Guards.

De optocht stapt af van State Entree op 14.45 uur.

De Band of the Grenadier Guards, waarvan de hertog van Edinburgh 42 jaar kolonel was, zal de processie leiden.

Ze zullen worden gevolgd door de partij van de generaal-majoor en vervolgens de dienstchefs, die
de nauwe relatie van Zijne Koninklijke Hoogheid met alle gebieden van Defensie weerspiegelen.

De Coffin, gedragen op de Land Rover, zal worden geflankeerd door Pall Dragers die afkomstig zijn uit de
Special Relationships van Zijne Koninklijke Hoogheid - de Royal Marines, Regiments, Corps en Air Stations.

De Prins van Wales en leden van de koninklijke familie zullen te voet deelnemen aan de processie, direct
achter The Duke of Edinburgh's Coffin, samen met personeel van His Royal Highness's Household.

Om 14.40 uur zal de kist tevoorschijn komen bij de ingang van de State Entrance en iedereen in de processie en in
de quadrangle zal complimenten geven. De Bearer Party plaatst de Coffin op de Land Rover en trekt zich terug.

Om 14.45 uur verlaat de processie de ingang van de State Entrance voor de westelijke trappen van de St. George's Chapel.
De route van de processie, die wordt omzoomd door vertegenwoordigers van de Royal Navy, Royal Marines, The Highlanders,
4th Battalion Royal Regiment of Scotland en de Royal Air Force, is als volgt:

- State Entrance, Windsor Castle
- Engine Court
- Chapel Hill
- Parade Ground
- Horseshoe Cloister

Minute Guns worden afgevuurd door The King's Troop Royal Horse Artillery vanaf
de East Lawn bij Windsor Castle gedurende de processie. De avondklok zal luiden.

Om 14.53 uur arriveert de Land Rover aan de voet van de West Steps of St. Georgeís Chapel.

Een erewacht en een band van The Rifles zullen de Coffin met het volkslied ontvangen wanneer de Coffin
het Horseshoe Cloister binnengaat en eindigt wanneer de Land Rover tot stilstand komt bij de West Steps.

In het Horseshoe Cloister zullen de Commonwealth Defence Advisers
uit Canada, AustraliŽ, Nieuw-Zeeland en Trinidad en Tobago zijn.

De westelijke trappen van de St. George's Chapel worden omzoomd
door een Dismounted Detachment of the Household Cavalry.

Een Royal Navy Piping Party van 1 Chief Petty Officer en 5 Ratings zal
aanwezig zijn aan de zuidkant van de West Steps of St. George's Chapel.

De Piping Party zal de 'Still' blazen zodra de Land Rover stationair staat aan de voet van de West Steps.

The Bearer Party zal de Coffin optillen en de West Steps opgaan en stoppen bij de tweede landing.
De Piping Party zal de 'Zijde' blazen. De Coffin zal pauzeren voor de Nationale Minuut Stilte om 15.00 uur.

Op de top van de West Steps zal de Dean of Windsor, samen met de aartsbisschop van Canterbury, de Coffin ontvangen.

Allen die hebben deelgenomen aan de processie zullen de St. George's Chapel niet betreden, behalve
de leden van de koninklijke familie en de kabinetschef van Zijne Koninklijke Hoogheid.

Als de deuren van de St. George's Chapel sluiten, zal de Royal Navy Piping Party de 'Carry On' blazen.

De Land Rover, Service Chiefs, Realm Defense Advisers, Body Guards, Military Knights of Windsor, samen
met vertegenwoordigers van Special Relationships zullen tijdens de uitvaartdienst in stilte uiteenvallen.

De uitvaartdienst begint zodra de kist de St. George's Chapel binnengaat
en in processie naar de Catafalque in het Quire wordt gedragen.

De 'insignes' van de hertog van Edinburgh - de medailles en onderscheidingen die Zijne Koninklijke
Hoogheid zijn toegekend door het Verenigd Koninkrijk en de landen van het Gemenebest - samen met het
stokje van zijn veldmaarschalk en Royal Air Force Wings, samen met insignes van Denemarken en
Griekenland, wordt voorgepositioneerd op kussens op het altaar in de St. George's Chapel.

Nadere details over de uitvaartdienst en de volgorde van dienstverlening zullen te zijner tijd worden vrijgegeven.

De Begrafenis ceremonie

Op 17 april 2021 vond de begrafenis van Prins Philip plaats:

De begrafenis van de Hertog van Edinburgh was een "ceremoniŽle koninklijke begrafenis" zijn, dezelfde als die van Koningin
Elizabeth de koningin-moeder. Het was geen "staatsbegrafenis" - iets dat over het algemeen is voorbehouden aan vorsten.

De decaan van Windsor leidde de uitvaartdienst en de aartsbisschop van Canterbury sprak de zegen uit.

Vanwege de volksgezondheidsrichtlijnen waren sommige elementen van het begrafenisplan gewijzigd,
hoewel de dag nog steeds erg in overeenstemming was met de wensen van Zijne Koninklijke Hoogheid.

De begrafenis werd live uitgezonden op tv en radio zodat mensen over de hele wereld konden deelnemen aan de rouw om de Hertog.

Lopende volgorde:

Op zaterdag 17 april 2021 om 14.40 uur kwam de kist uit de State Entrance van Windsor Castle in de Quadrangle,
gevolgd door de leden van de koninklijke familie die in de processie liepen. Allen in de Quadrangle gaven
de kist een Royal Salute voordat de kist op de Land Rover werd geplaatst.

De Koningin vertrok van de Sovereign's Entrance in de State Bentley.

De processie bewoog zich richting St. George's Chapel, door Engine Court, Chapel Hill Parade Ground en het
Horseshoe Cloister binnen, en kwam aan bij de West Steps. De processieroute werd omzoomd door vertegenwoordigers
van de Royal Navy, de Royal Marines, de Highlanders en 4th Battalion Royal Regiment of Scotland en de Royal Air Force.

Minute Guns werden afgevuurd door The King's Troop Royal Horse Artillery vanuit de East Lawn
van Windsor Castle voor de duur van de processie. De Curfew Tower Bell luidde ook.

De leden van de koninklijke familie die te voet achter de kist volgden waren:
- The Princess Royal en The Prince of Wales
- De Graaf van Wessex en Forfar en de Hertog van York
- De Hertog van Sussex, Mr. Peter Phillips en De Hertog van Cambridge
- Vice-admiraal Sir Tim Laurence en de Graaf van Snowdon

Het volkslied speelde toen de kist arriveerde bij Horseshoe Cloister, waar het werd opgewacht door
vertegenwoordigers van het Gemenebest en een gedemonteerd detachement van de Household Cavalry.

The Bearer Party droeg de kist de westelijke trappen van de kapel op voordat ze om 15.00 uur pauzeerde voor een
nationale minuutstilte. De decaan van Windsor en de aartsbisschop van Canterbury ontvingen vervolgens de kist.

Toen de deuren van de St.George's Chapel sloten, gaf de Royal Navy Piping Party de 'Carry On'

Leden van de koninklijke familie:

De volgende leden van de koninklijke familie wonen de uitvaartdienst in de kapel bij:

- De Hertogin van Cornwall
- De Gravin van Wessex en Forfar
- Burggraaf Severn
- De Lady Louise Mountbatten-Windsor
- De Hertogin van Cambridge
- Meneer en mevrouw Mike Tindall
- Prinses Beatrice, mevrouw Edoardo Mapelli Mozzi
- De heer Edoardo Mapelli Mozzi
- Prinses Eugenie, mevrouw Jack Brooksbank
- Meneer Jack Brooksbank
- The Lady Sarah en de heer Daniel Chatto
- De Hertog van Gloucester
- De Hertog van Kent
- Prinses Alexandra, the Hon. Lady Ogilvy
- The Hereditary Prince of Baden
- The Landgrave of Hesss
- The Prince of Hohenlohe-Langenburg
- De Gravin Mountbatten van Birma

De aanwezigen droegen mondkapjes voor de dienst en leden van de
koninklijke familie dragen een dagjurk of ochtendjas met medailles.

Tijdens de dienst zong een klein koor van vier muziekstukken gekozen door The Duke of Edinburgh. Het koor bevond zich in
de Nave, weg van de zittende gemeente, en in overeenstemming met de volksgezondheidsrichtlijnen was er geen samenzang.

De uitvaartdienst werd geleid door de decaan van Windsor en duurde ongeveer 50 minuten.

Aan het einde van de dienst werd de kist van de Hertog van Edinburgh in de Royal Vault neergelaten.
De aartsbisschop van Canterbury sprak de zegen uit en het volkslied werd gezongen door het koor.

Hare Majesteit de Koningin, leden van de koninklijke familie en de familie van de
Hertog van Edinburgh verlieten vervolgens de kapel via de Galilea Porch.

De Orde van de dienst is te bekijken op de pagina: "Buitenlandse Vorstenhuizen".

De Prins van Wales geeft een eerbetoon aan de Hertog van Edinburgh, namens Koninklijke Familie


Op 10 april 2021 sprak de Prins van Wales de pers toe met de volgende woorden over Prins Philip:

Ik wilde in het bijzonder zeggen dat mijn vader, naar ik veronderstel de afgelopen 70 jaar, de meest opmerkelijke,
toegewijde dienst heeft bewezen aan The Queen, aan mijn familie en aan het land, maar ook aan het hele Gemenebest.

Zoals u zich kunt voorstellen, missen mijn familie en ik mijn vader enorm. Hij was een zeer geliefde en gewaardeerde
figuur en afgezien van al het andere, kan ik me voorstellen, zou hij zo diep geraakt zijn door het aantal andere
mensen hier en elders in de wereld en het Gemenebest, die volgens mij ook ons verlies en onze leed.

Mijn lieve papa was een heel bijzonder persoon waarvan ik denk dat het vooral verbaasd zou zijn geweest over
de reactie en de ontroerende dingen die over hem zijn gezegd en vanuit dat oogpunt zijn wij, mijn familie, daar
enorm dankbaar voor. Het zal ons steunen in dit specifieke verlies en in deze bijzonder droevige tijd. Dank u.

Een verklaring van The Princess Royal na de dood van The Duke of Edinburgh


Op 11 april 2021 gaf The Princess Royal een verklaring vrij over het overlijden van haar vader.

Je weet dat het gaat gebeuren, maar je bent er nooit echt klaar voor. Mijn vader is mijn leraar geweest, mijn
supporter en mijn criticus, maar het is vooral zijn voorbeeld van een goed geleefd leven en vrije dienstverlening,
gezien dat wat ik het liefst wilde navolgen. Zijn vermogen om elke persoon als een individu op zichzelf te behandelen
met zijn eigen vaardigheden, komt door alle organisaties waarbij hij betrokken was.

Ik beschouw het als een eer en een voorrecht om gevraagd te zijn in zijn voetsporen te treden
en het was een genoegen hem in contact te hebben gehouden met hun activiteiten. Ik weet hoeveel
hij voor hen betekende, in het VK, in het Gemenebest en in de rest van de wereld.

Ik zou willen benadrukken hoeveel waardering de familie heeft voor de berichten en herinneringen van zoveel mensen
wier leven hij ook raakte. We zullen hem missen, maar hij laat een erfenis na die ons allemaal kan inspireren.

In liefdevolle herinnering: Zijne Koninklijke Hoogheid De Hertog van
Edinburgh, 1921-2021, Verklaring van Prins Harry, de Hertog van Sussex


Op 12 april 2021 gaf Prins Harry een verklaring vrij over het overlijden van zijn opa.

"Mijn grootvader was een man van dienstbaarheid, eer en veel humor. Hij was authentiek
zichzelf, met een serieus scherpe humor, en kon de aandacht van elke kamer vasthouden
vanwege zijn charme - en ook omdat je nooit wist wat hij daarna zou zeggen.

Hij zal worden herinnerd als de langst regerende gemaal van de Monarch, een gedecoreerde militair, een Prins
en een Hertog. Maar voor mij, zoals velen van jullie die een geliefde of grootouder hebben verloren door de pijn
van het afgelopen jaar, was hij mijn opa: meester van de barbecue, legende van geklets en brutaal tot het einde.

Hij is een rots voor Hare Majesteit de Koningin geweest met een ongeŽvenaarde toewijding, aan
haar zijde gedurende 73 jaar huwelijk, en terwijl ik verder zou kunnen gaan, weet ik dat hij
op dit moment tegen ons allemaal zou zeggen, bier in de hand:'ga ermee door!'

Dus wat dat betreft, opa, bedankt voor je service, je toewijding aan oma en dat je altijd jezelf bent. U zult
zeer gemist worden, maar altijd herinnerd worden - door de natie en de wereld. Meghan, Archie en ik (evenals
je toekomstige achterkleindochter) zullen altijd een speciaal plekje voor je in ons hart hebben."

'Per Mare, Per Terram'


Foto: Archewell website / https://archewell.com/


Foto: Archewell website / https://archewell.com/

Een bericht van de Hertog van Cambridge na de dood van de Hertog van Edinburgh


Op 12 april 2021 gaf Prins William een verklaring vrij over het overlijden van zijn opa.

De eeuw van mijn grootvaders leven werd bepaald door dienstbaarheid - aan
zijn land en het Gemenebest, aan zijn vrouw en koningin, en aan ons gezin.

Ik heb het geluk dat ik niet alleen zijn voorbeeld heb gehad om mij te leiden, maar ook zijn blijvende aanwezigheid
tot ver in mijn eigen volwassen leven - zowel in goede tijden als in de moeilijkste dagen. Ik zal altijd dankbaar
zijn dat mijn vrouw zoveel jaren de tijd heeft gehad om mijn grootvader te leren kennen en voor de vriendelijkheid
die hij haar heeft betoond. Ik zal de speciale herinneringen die mijn kinderen altijd zullen hebben aan hun
overgrootvader die ze in zijn koets komt ophalen nooit als vanzelfsprekend beschouwen en zelf zijn
aanstekelijke gevoel voor avontuur en zijn ondeugende gevoel voor humor zien!

Mijn grootvader was een buitengewone man en maakte deel uit van een buitengewone generatie.
Catherine en ik zullen blijven doen wat hij had gewild en zullen de Koningin de komende jaren
steunen. Ik zal mijn opa missen, maar ik weet dat hij zou willen dat we aan de slag gingen.


Foto: Photograph taken by The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Een verklaring van Prinses Eugenie na het overlijden van Prins Philip


Liefste opa,

We missen je allemaal.

Je zou zo ontroerd zijn door alle eerbetonen die de afgelopen dagen met mij zijn gedeeld.

Mensen herinneren zich dat ze naast je zaten tijdens een diner, of ťťn keer je hand schudden, die zich
herinneren dat je terloops hallo zei, of herinneren hoeveel hun DofE-onderscheiding voor hen betekende.

Ik herinner me dat ik leerde koken, schilderen en lezen. Ik herinner me dat ik om je grappen lachte en
vroeg naar je spectaculaire leven en dienst bij de marine. Ik herinner me dat ik de worsten verbrandde
en dat je naar binnen dook om de dag te redden. Ik herinner me je handen en je lach en je favoriete bier.

Ik zal u herinneren in uw kinderen, uw kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Bedankt voor je toewijding en liefde voor ons allemaal en vooral voor oma, voor wie we voor je zullen zorgen.

Met al mijn liefde
Eugenie


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/

Britse Koninklijke familie deelt herinneringen aan Philip


Op 14 april 2021, hebben leden van de Britse Koninklijke Familie nog niet eerder vrijgegeven foto's
gedeeld van de Hertog van Edinburgh, waarin ze hem herinneren als vader, grootvader en overgrootvader.


Foto: Clarence House

De Koningin en de Hertog van Edinburgh, omringd door zeven van hun achterkleinkinderen in Balmoral Castle in 2018.


Foto: Photograph taken by The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Deze familiefoto is gemaakt in Balmoral in 2015.


Foto: Kensington Palace


Foto: The Duke of Sussex via The British Monarchy

Een bericht van The Earl of Wessex over de erfenis van zijn vader, The Duke of Edinburgh


Op 15 april 2021 deelde de The Earl of Wessex een mooi eerbetoon aan zijn vader Prins Philip.

Het is echt opbeurend geweest om slechts enkele van de prachtige herinneringen te lezen die u hebt gedeeld
over uw ervaringen met de Duke of Edinburgh's Award en, in sommige gevallen, de ontmoeting met mijn vader.
Ik denk dat ik misschien ooit heb gezegd dat hij een man was die elkaar ooit heeft ontmoet, nooit is vergeten.

Hij had het unieke vermogen om in opmerkelijk korte tijd een blijvende indruk te maken. Ik heb, net als mijn hele familie,
een leven lang blijvende indrukken, inspiratie, gedeelde passies en liefde. Hij mag deze wereld hebben verlaten, maar zijn
geest en ethos leven voort door zijn onderscheiding, door elk aangeraakt, getransformeerd, geÔnspireerd leven; toen, nu
en in de toekomst. Ik dank u allen voor uw hulp bij het creŽren van zo'n buitengewoon eerbetoon.


Foto: The British Monarchy

Leden van de koninklijke familie bekijken openbare condoleances voor The Duke of Edinburgh


Op 15 april 2021 bekijken de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall en de Graaf en Gravin van Wessex
en hun dochter Lady Louise de enorme bloemenzee aan condoleanceberichten voor de Hertog van Edinburgh.

In Marlborough House Gardens bekeken de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall een selectie bloemen
en condoleances die door leden van het publiek waren achtergelaten ter nagedachtenis aan The Duke of Edinburgh.

De Graaf en Gravin van Wessex en Lady Louise bekeken een selectie van berichten en bloemen
die door leden van het publiek waren achtergelaten ter nagedachtenis aan de Hertog van Edinburgh
in Windsor Castle, evenals eerbetonen van organisaties waarbij Zijne Koninklijke Hoogheid was aangesloten.

Tijdens deze periode van National Mourning zijn bloemen en condoleanceberichten van buiten
Buckingham Palace en binnen The Royal Parks verplaatst naar de privťtuinen van Marlborough House.
Bloemen en condoleances uit het hele Windsor Estate zijn binnen het Castle-district verplaatst.

Leden van het publiek kunnen overwegen om een donatie te doen aan een goed doel
van hun keuze, of een bericht achterlaten in het online condoleanceregister.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Mike Tindall deelt een eerbetoon


Het is een heel trieste week geweest, maar het heeft ons de tijd gegeven om na te denken
over geweldige herinneringen en verhalen, zowel persoonlijk als gedeeld. Een toegewijde
familieman die we voor altijd zullen missen, maar waar we altijd van zullen houden.


Foto: The Duchess of Cambridge / Mike Tindall

Koningin Elizabeth deelt onbekende foto van Prins Philip en haar


De Koningin wil deze privťfoto delen, gemaakt met The Duke of Edinburgh op de top van de Coyles of Muick, Schotland in 2003.


Foto: De Gravin van Wessex / The British Monarchy

Een gedicht van de Poet Laureate, Simon Armitage, ter gelegenheid van het overlijden van The Duke of Edinburgh


Het weer in het raam vanmorgen
is sneeuw, ongebruikelijke enkelvoudige vlokken,
een langzame laatste rilling van de winter. Bij zo'n gelegenheid
veronderstellen om ťťn man te prijzen, is door te pijpen
voor een hele generatie - die bemanning wiens overleving
was altijd het spul van een klein wonder,
die aan land kwamen in oranjekrat coracles,
vochten ingenieuze oorlogen, overwonnen triomfen op zee
met vlammende lokboten en zijwaarts getrapte torpedo's.

Echtgenoten aan het werk, ze ontrolden hun plannen
over biljarttafels en motorkappen,
gehergroepeerd bij het ontbijt. Wat hun geheimen waren
was iedereen gissen en niemands zaken.
Overgrootvaders vanaf hun geboorte, na verloop van tijd werden ze
zowel binnenkern als buitenbehuizing
in een familiestuk van nestelende poppen.
Als bewijs van de vroege mens staan hun schoenafdrukken
in de verharde aarde van rozenperken en borders.

Het waren zonen van een dierenriem die niet synchroon liep
met het zonnejaar, maar draaiden hun gedachten
tot de grote wetenschap en zware vragen van de dag.
Om hun handen in rust te bestuderen, moesten ze kaarten uitbeelden
met hachured valleien en indigostromen, schema's
van oude campagnes en verkenningsmissies.
Laatste van de grote vaderlijke magiŽrs
ze behielden hun beste trucs voor de grote finale:
Onsterfelijkheid weerleggen en volledig verdwijnen.

De grote eiken in het bos beginnen te stemmen
en komende luchten zullen hun eerbetoon brengen.
Maar voor nu, de koude sluitingsmomenten van april
parachute langzaam naar huis, dus halverwege de middag
sneeuw wordt herschikt als zaadkoppen en distels.

Door Simon Armitage, de Poet Laureate

De Begrafenis dienst, 17 april 2021


De insignes van Prins Philip zullen voor de uitvaartdienst bij het altaar in de St. George's Chapel worden gelegd.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Op deze dag van de begrafenis van ZKH Prins Philip, Hertog van Edinburgh, worden de vlaggen
van het Groothertogelijk Paleis en Berg Castle neergelaten als laatste eerbetoon.


Foto: © Maison du Grand-Duc

Vandaag wordt de Hertog van Edinburgh naar zijn laatste rustplaats gebracht.
De hertog bezocht Zweden verschillende keren. Samen met Koningin Elizabeth bracht hij een staatsbezoek aan zowel
Koning Gustaf VI Adolf en Koningin Louise - die de tante van de hertog was - en aan de huidige koning en koningin.
Als laatste groet heeft de koninklijke familie bloemenkransen gestuurd naar de uitvaartdienst van vandaag in Windsor,
die vanwege de pandemie in een kleine kring wordt gehouden. In Stockholm gaat de grote bel van Riddarholmskyrkan
tussen 12.00 en 13.00 uur ter ere van de hertog van Edinburgh, die een ridder was van de Royal Seraphim Order.


Foto: Het beeldarchief van Bernadotte Library


Foto: Het beeldarchief van Bernadotte Library


Foto: Het beeldarchief van Bernadotte Library

Vandaag om 16.00 uur Deense tijd wordt Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog
van Edinburgh begraven in St. George's Chapel bij Windsor Castle. Bij die gelegenheid wordt
bij Amalienborg een halve vlag gehesen. De prins, die meer dan 73 jaar getrouwd was met Hare
Majesteit Koningin Elizabeth II, werd geboren als prins van Griekenland en Denemarken. Bij de
begrafenis worden de Deense en Griekse decoraties van prins Philips in de kerk geplaatst, samen
met de decoraties van de prins uit Groot-BrittanniŽ en de landen van het Gemenebest.

Prins Philip, Hertog van Edinburgh, werd op 16 november 1947 onderscheiden met de Orde van de Olifant. Als Ridder in
de Orde van de Olifant liet Prins Philip zijn wapen ophangen in de Ridderkapel in de kasteelkerk van Frederiksborg.
Prins Philip werd geboren als Prins van Griekenland en Denemarken en droeg tot 1947 het Griekse koninklijke wapen.
In de periode 1947-1949 droeg Prins Philip het hier afgebeelde wapen. Het is het Griekse koninklijke wapen met
linksboven een schild met het wapen van zijn overgrootmoeder aan moederszijde, Prinses Alice, dochter van
Koningin Victoria. Het schild van Prins Philips wordt vastgehouden door twee schildhouders. Links Hercules
van het Griekse koninklijke wapen en rechts een leeuw afgeleid van het wapen van prins Philips 'grootvader,
prins Louis van Battenberg, later Mountbatten. Deze leeuw heeft een zogenaamde scheepskroon om zijn nek
gekregen als verwijzing naar de carriŤre van prins Philips bij de Britse marine.

Het schild wordt bekroond met een speciale kroon en daarboven is een koninklijke helm geplaatst. Aan de helm hangt
een helmdoek in goud en hermelijn. Bovendien worden dit helmdoek en de koninklijke helm alleen gebruikt door de
Britse monarch en door de troonopvolger. Op de helm zit een zogenaamd helmmerk, dat bestaat uit zwart-witte
struisvogelveren. Het helmbord is ook geÔnspireerd op het wapen van Mountbatten. Over het schild is de Orde
van de Slang te zien met het motto van de orde HONI SOIT QUI MAL Y PENSE (Schande voor degenen die er slecht
over denken). Prins Philip leidde de verkiezingsslogan "God is mijn hulp". In 1949 ontving Prins Philip een
nieuw wapen, waarbij het schild wapenschilden bevatte voor Denemarken, Griekenland, Mountbatten en Edinburgh.
De andere elementen van het wapen bleven ongewijzigd. Zoals de traditie is voor Ridders van de Orde van de
Olifant, werd het originele ridderschild in de kapel bij die gelegenheid niet veranderd.


Foto: Nationalhistorisk Museum Frederiksborg ©


Foto: Nationalhistorisk Museum Frederiksborg ©

Zijne Majesteit Koning Harald heeft besloten dat een vlag halfstok zal worden gehesen vanaf
het balkon van het paleis voor de begrafenis van Prins Philip, Hertog van Edinburgh.


Foto: Det kongelige hoff

Hieronder volgen zelfgemaakte foto's van de televisie uitzending van de begrafenis plechtigheid van Prins Philip:

In liefdevolle herinnering aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh (1921-2021).


Foto: The British Monarchy


Koningin Elizabeth viert 95ste verjaardag, 21 april 2021


Op 21 april 2021 is het 95ste verjaardag van de Koningin.
Hare Majesteit werd geboren op 21 april 1926 in Bruton Street 17 in Londen, het eerste kind van
de Hertog en Hertogin van York, later Koning George VI en Koningin Elizabeth-de Koningin Moeder.

Dit jaar verblijft de Koningin in Windsor Castle tijdens een periode
van Koninklijke Rouw na de dood van de Hertog van Edinburgh.


Foto: The British Monarchy

In de loop van de dag gaf Buckingham Palace een korte verklaring vrij van de Koningin:

"Ik heb vandaag, ter gelegenheid van mijn 95ste verjaardag, veel goede wensen ontvangen. Die stel ik zeer op prijs.

Hoewel we als familie in een periode van grote droefheid verkeren, was het voor ons allemaal een troost om het
eerbetoon aan mijn man te zien en te horen, vanuit het Verenigd Koninkrijk, het Gemenebest en de rest van de wereld.

Mijn familie en ik willen iedereen bedanken voor de steun en vriendelijkheid die ons de
afgelopen dagen is getoond. We zijndiep geraakt en worden er nog steeds aan herinnerd dat
Philip gedurende zijn leven zo'n buitengewone impact heeft gehad op talloze mensen."


Foto: The British Monarchy


Papa William en Mama Catherine 10 jaar getrouwd, 29 april 2021


29 april 2021: 10 jaar getrouwd! Deze foto's zijn deze week gemaakt voorafgaand
aan de 10de huwelijksverjaardag van de Hertog en Hertogin van Cambridge.


Foto: Chris Floyd / Kensington Palace


Foto: Chris Floyd / Kensington Palace


Nieuwe foto Prinses Charlotte vrijgegeven, 2 mei 2021


De Hertog en Hertogin van Cambridge hebben een nieuwe foto vrijgegeven van Prinses Charlotte ter gelegenheid
van haar zesde verjaardag morgen. De foto is dit weekend gemaakt door de Hertogin van Cambridge in Norfolk.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Prinses Charlotte met een vlinder, 7 augustus 2021


We wilden deze prachtige pauw- en rode admiraalvlinders delen als onderdeel
van het Big Butterfly Count-initiatief dat in het VK plaatsvindt.

Save Butterflies moedigen ons allemaal aan om deze ongelooflijke wezens te tellen,
want het zijn niet alleen prachtige wezens om in de buurt te zijn, maar ze zijn
ook extreem belangrijk. Vlinders zijn vitale onderdelen van het ecosysteem als
zowel bestuivers als componenten van de voedselketen.

Hopelijk kun je het totaal van vorig jaar verslaan, Save Butterflies!


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Nieuwe gezinsfoto William en Catherine, 10 december 2021


We zijn verheugd om een nieuwe foto van de familie te delen, die op de kerstkaart van dit
jaar staat. De foto is gemaakt tijdens een familie vakantie eerder dit jaar in JordaniŽ.


Foto: Kensington Palace


Dankdienst voor Prins Philip in Westminster Abbey, 23 december 2021


Buckingham Palace heeft aangekondigd dat in het voorjaar van 2022 in Westminster Abbey een dankdienst
zal plaatsvinden voor het leven van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh.

De Hertog van Edinburgh, die in april van dit jaar stierf, had een lange relatie met Westminster Abbey.
Op 20 november 1947 trouwde hij hier met prinses Elizabeth (ze werd koningin in 1952), en ze vierden
jubilea, waaronder hun zilveren, gouden en diamanten bruiloft met diensten in de abdij.

In 1956 stelde hij de Duke of Edinburgh's Award in, waarvan de 60ste verjaardag werd gevierd tijdens
een speciale dienst in november 2016. Hij was ook voorzitter en voorzitter van de Westminster Abbey
Trust, opgericht in 1973, om fondsen te werven voor de restauratie van de buitenkant van de abdij.

Jarenlang woonde Zijne Koninklijke Hoogheid de jaarlijkse Opening of the Field of Remembrance bij.
Elk jaar georganiseerd door The Poppy Factory, ziet het Field of Remembrance duizenden klaprozen
op houten kruisen en gedenktekens, die elk een militair of dienstvrouw vertegenwoordigen die is
omgekomen in een conflict, geplant op het terrein van de abdij.

Hij woonde in de loop der jaren ook tal van andere diensten en evenementen bij in de abdij.

Nadere details zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt.

Bron: https://www.westminster-abbey.org/abbey-news/duke-of-edinburgh-memorial-service-at-the-abbey


De Kersttoespraak van Koningin Elizabeth, 25 december 2021
Hoewel het voor velen een tijd van groot geluk en vrolijkheid is, kan Kerstmis moeilijk
zijn voor degenen die dierbaren hebben verloren. Vooral dit jaar begrijp ik waarom.

Maar voor mij, in de maanden sinds de dood van mijn geliefde Philip, heb ik veel troost geput
uit de warmte en genegenheid van de vele eerbetonen aan zijn leven en werk - uit het hele land,
het Gemenebest en de wereld. Zijn gevoel voor dienstbaarheid, intellectuele nieuwsgierigheid en
vermogen om plezier uit elke situatie te persen - waren allemaal onstuitbaar. Die ondeugende,
onderzoekende twinkeling was aan het eind net zo helder als toen ik hem voor het eerst zag.

Maar het leven bestaat natuurlijk zowel uit afscheid nemen als uit eerste ontmoetingen; en hoezeer
ik en mijn familie hem ook missen, ik weet dat hij zou willen dat we van Kerstmis zouden genieten.

We voelden zijn aanwezigheid toen we ons, net als miljoenen over de hele wereld, klaarmaakten voor Kerstmis.
Hoewel Covid opnieuw betekent dat we het niet helemaal kunnen vieren zoals we hadden gewild, kunnen we nog
steeds genieten van de vele gelukkige tradities. Of het nu het zingen van kerstliederen is (zolang het deuntje
maar bekend is); de boom versieren; cadeautjes geven en ontvangen; of het kijken naar een favoriete film
waarvan we het einde al kennen, het is geen verrassing dat gezinnen hun kerstroutines zo vaak koesteren.
We zien dat onze eigen kinderen en hun families de rollen, tradities en waarden omarmen die zo veel voor
ons betekenen, omdat deze van generatie op generatie worden doorgegeven, en soms worden bijgewerkt voor
veranderende tijden. Ik zie het in mijn eigen familie en het is een bron van groot geluk.

Prins Philip was zich altijd bewust van dit gevoel van het doorgeven van het stokje. Daarom creŽerde hij
The Duke of Edinburgh's Award, die jonge mensen in het Gemenebest en daarbuiten de kans biedt op verkenning
en avontuur. Het blijft een verbazingwekkend succes, geworteld in zijn geloof in de toekomst.

Hij was ook een vroege voorvechter van het serieus nemen van ons rentmeesterschap van het
milieu; en ik ben onbeschrijflijk trots dat zijn pionierswerk is overgenomen en uitvergroot
door onze oudste zoon Charles en zijn oudste zoon William - bewonderenswaardig gesteund door
Camilla en Catherine - meest recentelijk op de COP-top over klimaatverandering in Glasgow.

Komende zomer kijken we uit naar de Commonwealth Games. Het stokje reist momenteel over de hele lengte
en breedte van het Gemenebest, op weg naar Birmingham, een baken van hoop op zijn reis. Het zal een
kans zijn om de prestaties van atleten en het samenkomen van gelijkgestemde landen te vieren.

En februari, over slechts zes weken, zal het begin zijn van mijn platina jubileumjaar, waarvan ik hoop
dat het een gelegenheid zal zijn voor mensen overal om te genieten van een gevoel van saamhorigheid;
een kans om te bedanken voor de enorme veranderingen van de afgelopen zeventig jaar - sociaal,
wetenschappelijk en cultureel - en ook om met vertrouwen vooruit te kijken.

Ik weet zeker dat iemand vandaag ergens zal opmerken dat Kerstmis een tijd is voor kinderen. Het is
een boeiende waarheid, maar slechts de helft van het verhaal. Misschien is het juister om te zeggen
dat Kerstmis kan spreken tot het kind in ons allemaal. Volwassenen, wanneer ze gebukt gaan onder
zorgen, zien soms de vreugde niet in eenvoudige dingen, waar kinderen dat niet zien.

En voor mij en mijn familie, zelfs met een bekende lach die dit jaar ontbreekt, zal er vreugde zijn in Kerstmis,
omdat we de kans hebben om herinneringen op te halen en het wonder van de feestdagen opnieuw te zien door de ogen
van onze jonge kinderen, van wie we waren verheugd om er dit jaar nog vier te verwelkomen.

Ze leren ons allemaal een les - net als het kerstverhaal - dat er bij de geboorte
van een kind een nieuwe dageraad aanbreekt met eindeloze mogelijkheden.

Het is deze eenvoud van het kerstverhaal dat het zo universeel aantrekkelijk maakt: eenvoudige gebeurtenissen
die het startpunt vormden van het leven van Jezus - een man wiens leringen van generatie op generatie zijn
doorgegeven en de basis van mijn geloof zijn geweest. Zijn geboorte markeerde een nieuw begin. Zoals het
kerstlied zegt: "De hoop en angsten van alle jaren worden vanavond in u vervuld".

Ik wens jullie allemaal een hele fijne kerst.


Koningin Elizabeth: 70 jaar op de troon


De Dag van de Toetreding - op 6 februari 2022 - markeert dit jaar 70 jaar geleden
dat de Koningin de troon besteeg na de dood van haar vader koning George VI.
Hare Majesteit regeert langer dan enige andere Britse monarch in de geschiedenis en is een geliefde
figuur over de hele wereld geworden. Lees meer over evenementen en aankondigingen ter gelegenheid
van de mijlpaal van Hare Majesteit en lees meer over de historische gebeurtenissen van 1952.

Een nieuwe foto van de Koningin:
In een nieuwe foto ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van het bewind van
Hare Majesteit, is de Koningin te zien met een van haar beroemde rode dozen.

In de afgelopen 70 jaar heeft de Koningin dagbladen ontvangen van haar privť-secretarissen,
persoonlijk of via een rode verzenddoos. De dozen bevatten documenten die Hare Majesteit op
de hoogte houden van gebeurtenissen in het parlement en over zaken in het buitenland en het
Gemenebest, en staatspapieren die haar handtekening en koninklijke instemming vereisen.

De Koningin draagt twee diamanten klimopbladclips, die een geschenk waren van
de koningin-moeder voor de 21ste verjaardag van de toenmalige Prinses Elizabeth.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Chris Jackson


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II
Hare Majesteit aan haar bureau in Buckingham Palace, 1959.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II
In haar studeerkamer aan Balmoral, 1972.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II
Windsor Castle, 1977.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Mary McCartney
In haar privť audiŽntieruimte in Buckingham Palace in 2015. Deze foto werd vrijgegeven ter gelegenheid
van het moment dat Hare Majesteit op 9 september van dat jaar de langst regerende Britse monarch werd.

De boodschap van Hare Majesteit:
Aan de vooravond van de 70ste verjaardag van haar toetreding tot de troon heeft de
Koningin een bericht geschreven waarin ze het publiek en haar familie bedankt voor
hun steun en uitkijkt naar de viering van het platina jubileum in het komende jaar.

In haar boodschap hernieuwt ze haar inzet voor de mensen van het Gemenebest:

"Morgen, 6 februari, markeert de 70stee verjaardag van mijn toetreding in 1952.
Het is een dag die ik me, zelfs na 70 jaar, nog steeds net zoveel herinner van
de dood van mijn vader, koning George VI, als van het begin van mijn regering.

Nu we deze verjaardag vieren, is het mij een genoegen u de belofte te hernieuwen
die ik in 1947 heb gedaan dat mijn leven altijd aan uw dienst zal worden gewijd.

Terwijl ik met een gevoel van hoop en optimisme vooruit kijk naar het jaar van mijn platina jubileum,
wordt ik eraan herinnerd voor hoeveel we dankbaar kunnen zijn. In de afgelopen zeven decennia hebben
we op sociaal, technologisch en cultureel gebied buitengewone vooruitgang geboekt waar we allemaal
van geprofiteerd hebben; en ik heb er vertrouwen in dat de toekomst ons soortgelijke kansen zal
bieden en vooral de jongere generaties in het Verenigd Koninkrijk en in het hele Gemenebest.

Ik heb het geluk dat ik de standvastige en liefdevolle steun van mijn familie heb gehad.

Ik was gezegend dat ik in Prins Philip een partner had die bereid was de rol van gemaal
op zich te nemen en onzelfzuchtig de daarbij behorende offers te brengen. Het is een
rol die ik mijn eigen moeder heb zien spelen tijdens het bewind van mijn vader.

Deze verjaardag biedt me ook de tijd om na te denken over de goede wil die mensen
van alle nationaliteiten, geloofsovertuigingen en leeftijden in dit land en over
de hele wereld mij hebben getoond in deze jaren. Ik wil jullie allemaal bedanken
voor jullie steun. Ik blijf eeuwig dankbaar voor, en nederig door, de loyaliteit en
genegenheid die je me blijft geven. En als mijn zoon Charles na verloop van tijd
koning wordt, weet ik dat u hem en zijn vrouw Camilla dezelfde steun zult geven als
u mij hebt gegeven; en het is mijn oprechte wens dat, wanneer die tijd komt, Camilla
bekend zal staan als Koningin gemalin terwijl ze haar eigen trouwe dienst voortzet.

En aangezien ik ernaar uitkijk om u met heel mijn hart te blijven dienen, hoop ik dat dit
jubileum families en vrienden, buren en gemeenschappen zal samenbrengen - na moeilijke tijden
voor zo velen van ons - om van de vieringen te genieten en na te denken over de positieve
ontwikkelingen in ons dagelijks leven die zo gelukkig samenvielen met mijn regeerperiode."

Op Toetredingsdag zelf reageerde de Prins van Wales met een eigen bericht.

"Op deze historische dag wensen mijn vrouw en ik samen met u allen Hare Majesteit
de Koningin te feliciteren met de opmerkelijke prestatie van het dienen van deze
natie, de rijken en het Gemenebest gedurende zeventig jaar. De toewijding van de
koningin aan het welzijn van al haar volk wekt elk jaar nog meer bewondering op.

We zijn ons diep bewust van de eer die de wens van mijn moeder vertegenwoordigt. Terwijl we
samen hebben geprobeerd om Hare Majesteit en de mensen van onze gemeenschappen te dienen en
te ondersteunen, is mijn lieve vrouw altijd mijn eigen standvastige steun geweest.

Het jaar van dit ongekende platina jubileum biedt ons allemaal de kans om samen te komen om de dienst
van de koningin te vieren, door wiens voorbeeld we ons de komende jaren zullen blijven laten leiden."

Terugkijkend op voorbije Jubilea:
Om het begin van het platina jubileumjaar van de koningin te markeren, bekeek
Hare Majesteit een selectie van kaarten, brieven en kunstwerken die haar door
leden van het publiek waren gestuurd ter gelegenheid van haar jubileum.

Om de vieringen te beginnen, bekeek Hare Majesteit een selectie van kaarten,
brieven en kunstwerken die haar waren gestuurd door kinderen en andere leden
van het publiek ter gelegenheid van dit en eerdere jubileum.

In 2002 stuurde de 9-jarige Chris voor het gouden jubileum
'A Recipe for a Perfect Queen' naar Hare Majesteit.
IngrediŽnten:
'een vleugje loyaliteit'
'een handvol koninklijke zwaaien'
'een kopje moed'

De koningin kreeg ook de Koningin Victoria's handtekeningen waaier van de Royal Collection
Trust te zien. De waaier werd in 1887 aan de Koningin geschonken ter gelegenheid van haar
gouden jubileum door de Prins en Prinses van Wales, later Koning Edward VII en Koningin
Alexandra, en is ondertekend door vrienden en relaties van koningin Victoria.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Royal Collection Trust

Een receptie in Sandringham House:
Aan de vooravond van Toetredingsdag organiseerde ze een receptie voor leden van de lokale gemeenschap
en vrijwilligersgroepen in Sandringham House. Hare Majesteit werd vergezeld door de Sandringham-afdeling
van het Women's Institute, gepensioneerden van Sandringham Estate en hun families, en vertegenwoordigers
van lokale liefdadigheidsinstellingen Little Discoverers en West Norfolk Befriending.

Onder de gasten die door de Koningin werden gehost, was de voormalige kookstudente, mevrouw
Angela Wood, die in 1953 hielp bij het maken van het originele recept voor Coronation-kip!

De toetreding:
In 1952 was de gezondheid van Koning George VI slecht, en ziekte dwong hem om een voorgestelde
Commonwealth-tour te verlaten. Prinses Elizabeth, vergezeld door Prins Philip, nam zijn plaats
in. Op woensdag 6 februari 1952 ontving ze het nieuws van de dood van haar vader en haar eigen
troonsbestijging tijdens een verblijf in een afgelegen deel van Kenia. In een oogwenk was
ze niet langer prinses Elizabeth en werd ze koningin Elizabeth II.

Een nieuwe Monarch komt op de troon op het moment van overlijden van de vorige
Monarch, vandaar de zin: 'De koning is dood, lang leve de koning! (of koningin)'.

Na het nieuws werd de tour stopgezet en vloog de jonge prinses terug naar Groot-BrittanniŽ
als koningin. Ze werd begroet door premier Winston Churchill en andere functionarissen op
de luchthaven voordat ze terugkeerde naar Clarence House. Ze werd het jaar daarop officieel
gekroond tijdens een kroningsceremonie in Westminster Abbey, op 2 juni 1953.

De toetreding van Hare Majesteit kwam toen ze een jong gezin opvoedde: Prins
Charles was drie jaar oud en prinses Anne slechts ťťn toen de koningin hoorde
van de dood van haar vader. Haar nieuwe taken moesten voorrang krijgen op het
gezinsleven, met lange overzeese reizen die haar maanden achtereen wegvoerden.

Wat gebeurde er op de Dag van de Toetreding?:
Na de dood van koning George VI werden bulletins - gedrukte aankondigingen
van het overlijden op briefpapier - opgehangen aan de relingen van Buckingham
Palace en Sandingham House in Norfolk, waar hij stierf.

Menigten verzamelden zich bij Buckingham Palace voor bevestiging van het nieuws.

Tot na de begrafenis werden door het hele land vlaggen halfstok gehangen. Alleen de Royal Standard
werd op volle mast gevlogen waar de koningin in residentie was - de Standard wordt altijd op volle
mast gevlogen, wat de continuÔteit van de monarchie vertegenwoordigt. Op 7 februari 1952, vliegt
de Royal Standard in Clarence House na de terugkeer van de Koningin uit Kenia.

De nieuwe Koningin werd formeel uitgeroepen tijdens een toetredingsraad in het St.
James's Palace, gehouden op de dag van de dood van de koning. Het werd bijgewoond
door premier Winston Churchill, door leden van de Privy Council samen met Great Officers
of State, de Lord Mayor en City of London Civic party, Realm High Commissioners en ambtenaren.

Op 8 februari 1952, toen Hare Majesteit was teruggekeerd uit Kenia,
legde de koningin een eed af, de zogenaamde Toetredingsverklaring,
waarin ze beloofde de gevestigde protestantse opvolging te handhaven.

Na de eed van Hare Majesteit werd de openbare proclamatie van de nieuwe Soeverein voorgelezen
door Garter King of Arms in St James's Palace, in aanwezigheid van de graafmaarschalk en twee
van de soevereine sergeanten. Het werd ook met een soortgelijke ceremonie in Edinburgh
voorgelezen door Lord Lyon King of Arms, in Belfast en Cardiff.

De Prinses die Koningin zou worden:
Toen ze in 1926 in Mayfair werd geboren, hadden Prinses Elizabeth (nu de Koningin) en haar familie niet
verwacht dat ze op een dag Monarch zou worden. Van Hare Koninklijke Hoogheid werd verwacht dat ze een
relatief normaal, zij het bevoorrecht, leven zou leiden met haar hechte en liefdevolle familie. Maar
alles veranderde in december 1936 toen haar oom - Koning Edward VIII - afstand deed van de troon, haar
vader als koning achterlatend en haar - tien jaar oud - als de volgende in lijn met de troonopvolging.

Prinses Elizabeth nam haar rol vanaf jonge leeftijd serieus en Hare Majesteits
plichtsbesef en dienstbaarheid begon lang voordat ze de troon besteeg.

Ze speelde haar eigen rol in de oorlogsinspanning: ze sprak de kinderen van
het Gemenebest toe samen met haar zus prinses Margaret op BBC's Children's
Hour in 1940, en bedankte hen voor hun moed en verdraagzaamheid:

"We proberen er alles aan te doen om onze dappere matrozen, soldaten en piloten te helpen,
en we proberen ook ons eigen deel van het gevaar en het verdriet van oorlog te dragen."

In 1945 trad ze toe tot de Auxiliary Territorial Service, volgde ze een
opleiding tot monteur en werd ze het eerste vrouwelijke lid van de
koninklijke familie dat fulltime actief lid werd van de strijdkrachten.

Twee jaar later, op haar 21ste verjaardag, hield ze een toespraak uitgezonden vanuit
Zuid-Afrika, waarin ze haar bedoelingen voor haar toekomstige regering uiteenzette, waarbij
ze de mensen van het Gemenebest vroeg om zich bij haar aan te sluiten bij haar resolutie om
te herbouwen na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. Wereldoorlog. Haar toewijding
aan de taak was absoluut: 'We moeten niets minder dan onszelf geven', zei ze, 'ik verklaar
voor u dat mijn hele leven, of het nu lang of kort is, aan uw dienst zal worden gewijd.'


Dankdienst voor het leven van de Hertog van Edinburgh, 29 maart 2022


Leden van de koninklijke familie en vertegenwoordigers van de vele liefdadigheidsinstellingen
en belangengroepen van Zijne Koninklijke Hoogheid kwamen bijeen in Westminster Abbey om het
leven en werk van deze buitengewone publieke figuur te vieren.

De dienst bedankte voor de toewijding van Zijne Koninklijke Hoogheid aan zijn familie,
aan de natie en aan het Gemenebest als zowel gemaal van Koningin als een werkend lid
van de koninklijke familie in zijn eigen recht. Het evenement erkende ook het belang
van de erfenis van de Hertog bij het creŽren van kansen voor jonge mensen, het
bevorderen van milieubeheer en -behoud en het ondersteunen van de strijdkrachten.

De dienst bracht in het bijzonder hulde aan de bijdrage van de Hertog van Edinburgh aan het
openbare leven en aan de standvastige steun aan de meer dan 700 liefdadigheidsorganisaties
waarmee Zijne Koninklijke Hoogheid zijn hele leven was verbonden.

De Duke of Edinburgh's Award, opgericht door Zijne Koninklijke Hoogheid in 1956, speelt een
prominente rol in de Service, met een eerbetoon gegeven door Doyin Sonibare, een Gold Award-houder.

"In 1956, toen de Hertog van Edinburgh de prijs in het leven riep, had hij een
visie om een programma te creŽren dat de ontwikkeling van jonge mensen over de
hele wereld zou ondersteunen. Vandaag heb je geleerd hoe zijn nalatenschap mij
heeft beÔnvloed en hoe het toekomstige generaties zal blijven beÔnvloeden."

Naast de koninklijke familie, leden van buitenlandse koninklijke families en de familie en
vrienden van de hertog van Edinburgh, bestond de congregatie uit meer dan 500 vertegenwoordigers
van de patronaten en liefdadigheidsinstellingen van de hertog van Edinburgh, als afspiegeling
van de brede waaier aan doelen en liefdadigheidsbelangen die door Zijne Koninklijke Hoogheid
werden verdedigd, en als eerbetoon aan degenen die zijn werk voortzetten.

Andere gasten bij de dienst waren vertegenwoordigers van de Britse regering, de
strijdkrachten en de gedelegeerde administraties, rijkshoge commissarissen,
vertegenwoordigers van overzeese gebiedsdelen, vertegenwoordigers van de
Koningin en de Hertog van Edinburgh, vertegenwoordigers van de regimentsaffiliaties
van de Hertog in het VK en de Gemenebest, evenals de geestelijkheid en andere religies.

Als erkenning voor de langdurige relatie van de Hertog van Edinburgh met de strijdkrachten,
zorgde de Band of the Royal Marines voor muziek voor en na de dienst. De Westminster Abbey
en de Chapel Royal Choirs zorgden voor muziek tijdens de dienst.
Prinses Charlotte alweer 7 jaar, 1-2 mei 2022


Morgen zeven!


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Bedankt voor alle lieve berichtjes op de zevende verjaardag van Prinses Charlotte!


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


Platina jubileumportret, 1 juni 2022


Om het begin van het Platinum Jubilee Celebration Weekend te
markeren, is een nieuw portret van de koningin vrijgegeven.

De foto is gemaakt door Ranald Mackechnie op 25 mei 2022 in Windsor Castle.
Op de achtergrond zijn de ronde toren van het kasteel te zien en het
standbeeld van Koning Karel II dat in de vierhoek van het kasteel staat.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II / Ranald Mackechnie, Camera Press

Een platina jubileumbericht van de Koningin:

"Bedankt aan iedereen die betrokken is geweest bij het bijeenroepen van
gemeenschappen, families, buren en vrienden ter gelegenheid van mijn platina
jubileum, in het Verenigd Koninkrijk en in het hele Gemenebest. Ik weet dat er
bij deze feestelijke gelegenheden veel gelukkige herinneringen zullen ontstaan.

Ik blijf me laten inspireren door de goede wil die mij is betoond, en ik hoop dat de
komende dagen de gelegenheid zullen bieden om na te denken over alles wat de afgelopen
zeventig jaar is bereikt, terwijl we met vertrouwen en enthousiasme naar de toekomst kijken.

Elizabeth II R."


Prinses Eugenie bezoekt winnaar The Queen's Platinum Jubilee Emblem Competition, 1 juni 2022


Het was zo leuk om de winnaar van The Queen's Platinum Jubilee Emblem Competition,
Edward Roberts, vanmorgen in het Victoria en Albert Museum te ontmoeten.

Een geweldige manier om het weekend van de jubileumvieringen te beginnen, zowel de
winnaar als alle tweedeprijswinnaars zijn tentoongesteld in het museum, dat deze
wedstrijd voor 13-25-jarigen organiseerde om het embleem te ontwerpen dat de
markering zal zijn voor dit meest speciale en spannend weekend.


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Het Platinum Jubileumweekend, 2-5 juni 2022


Op 6 februari 2022 is het 70 jaar geleden dat de Koningin de troon besteeg. Hare Majesteit
werd de eerste Britse monarch die een platina jubileum vierde, na zeven decennia dienst te
hebben gedaan aan de mensen van het Verenigd Koninkrijk, de rijken en het Gemenebest.

Het vierdaagse Britse bank holiday weekend van donderdag 2 tot en met zondag 5 juni 2022
markeerde het hoogtepunt van de evenementen ter gelegenheid van dit ongekende jubileum,
met een reeks spectaculaire evenementen die plaatsvinden in het centrum van Londen.

Donderdag 2 juni 2022


Trooping the Colour


Vandaag hebben 1.500 soldaten en officieren, 400 muzikanten, 250 paarden en 70 vliegtuigen
hun militaire pracht tentoongesteld tijdens de viering van Trooping the Colour.

Het militaire spektakel gaf dit weekend de aftrap voor de viering van het
platina jubileum van de koningin, na maanden van training en voorbereiding.

Terwijl de straten omzoomd waren met menigten die met vlaggen zwaaiden, verplaatste
de parade zich van Buckingham Palace en langs The Mall naar Horse Guard's Parade,
inclusief leden van de koninklijke familie te paard en in koetsen.

Trooping the Colour vond plaats in het centrum van Londen en werd bekeken
door tienduizenden mensen die langs The Mall stonden en op grote schermen
in de buurt keken, evenals de vele anderen die vanuit hun huis toekeken.

De 'Colour' of regimentsvlag werd opgesteld door het 1st Battalion, Irish
Guards, en meer dan 1200 officieren en soldaten van de Household Division
die een militaire praal tentoonstelden op Horse Guards Parade, samen met
honderden legermuzikanten en ongeveer 240 paarden. Dit jaarlijkse evenement
markeert nu al meer dan 260 jaar de officiŽle verjaardag van de Britse soeverein.

Tijdens de parade werd een Royal Gun Salute afgevuurd.

Tijdens Horse Guard's Parade nam de Prins van Wales de groeten namens zijn moeder en inspecteerde
hij leden van de Household Division naast de Hertog van Cambridge en de Prinses Royal.

Toen de parade was afgelopen, keerde de koninklijke stoet terug naar
Buckingham Palace, waar de Koningin het balkon opkwam om te salueren,
vergezeld door de hertog van Kent, kolonel van de Scots Guards.

Later werd Hare Majesteit vergezeld door andere leden van de koninklijke
familie om de flypast van 70 RAF-vliegtuigen te bekijken.

Geweldige start van de dag, dankzij Stafford London voor het hebben van de familie. Ook geweldig
werk van West Contemporary Editions die geld inzamelt voor Great Ormand Street Hospital.
Ik kijk echt uit naar de komende vier dagen en vier een van de grootste vrouwen op deze planeet.


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall
Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie

Felicitaties aan Hare Majesteit de Koningin met haar opmerkelijke platina
jubileum. Dank u voor uw 70 jaar standvastige en toegewijde service.


Foto: Edo Mapelli Mozzi

Wat inspirerend om het land verenigd te zien ter ere van uw buitengewone toewijding
aan plicht en dienstbaarheid en standvastigheid. Je omarmt alles wat je doet met
vriendelijkheid en onbaatzuchtigheid en dit is het beste voorbeeld. Dank u Majesteit..


Foto: Sarah Ferguson

Platinum Jubilee Beacons


Wat is er gaande? Meer dan 1.500 bakens werden ontstoken in het Verenigd
Koninkrijk, de Kanaaleilanden, het eiland Man en de Britse overzeese
gebiedsdelen, waarmee de lange traditie van het vieren van koninklijke
jubilea, bruiloften en kroningen door het hele land werd voortgezet.

Een bakenketting, ooit gebruikt als communicatiemiddel, is nu een symbool geworden van eenheid
tussen steden, grenzen, landen en continenten en is vaak het centrale punt van aandacht voor
elke buitenbijeenkomst of viering. In 1897 werden bakens aangestoken om het diamanten jubileum
van koningin Victoria te vieren. In 1977, 2002 en 2012 herdachten bakens het zilveren, gouden
en diamanten jubileum van de Koningin, en in 2016 de 90ste verjaardag van Hare Majesteit.

Het belangrijkste baken, met de Tree of Trees (een 21 meter hoge 'boom'
opgebouwd uit 350 kleinere bomen), werd aangestoken tijdens een speciale
ceremonie, waarbij de Koningin een lichtketting in Windsor en de Hertog van
Cambridge kijkt naar de Tree of Trees die oplicht buiten Buckingham Palace.

Er waren drie soorten bakengebeurtenissen:

- Community Beacons Ė duizenden bakens zullen worden verlicht door gemeenschappen,
liefdadigheidsinstellingen en verschillende groepen in de regio's van het VK,
de Kanaaleilanden, het eiland Man en de Britse overzeese gebiedsdelen.

- Commonwealth Beacons - bakens zullen worden ontstoken
in alle hoofdsteden van het Gemenebest - 54 in totaal.

- Principal Beacon - wordt op 2 juni 2022 ontstoken
tijdens een speciale ceremonie in Buckingham Palace.


Foto: Buckingham Palace


Foto: The Duke and Duchess of Cambrigde

Vrijdag 3 juni 2022


Service of Thanksgiving


Een dankdienst voor het bewind van de Koningin werd gehouden in de St. Paul's Cathedral. Grote
Paulus, de grootste kerkklok van het land, werd geluid voor de dienst. Het werd gemaakt in 1882,
maar viel in de jaren 70 stil door een kapot mechanisme. Het werd gerestaureerd in 2021 en is
sindsdien 8 keer gebeld, maar dit is de 1e koninklijke gelegenheid dat het zal worden gebeld.

De National Service markeert de 70-jarige dienst van de koningin aan de mensen van het Verenigd
Koninkrijk, de rijken en het Gemenebest. Als de eerste Britse monarch die een platina jubileum
vierde, omvatte de dienst bijbellezingen, gebeden en gemeentelijke hymnen, om de heerschappij,
het geloof en de levenslange dienst van de Koningin te erkennen en te bedanken.

Het thema van de openbare dienst stond centraal tijdens het evenement van
vandaag, met meer dan 400 mensen uitgenodigd om aanwezig te zijn als erkenning
voor hun bijdrage aan het openbare leven op zowel gemeenschaps- als nationaal niveau.
Het was afkomstig uit alle vier de landen van het Verenigd Koninkrijk en omvatte NHS
en sleutelfiguren, onderwijzend personeel en vertegenwoordigers van de strijdkrachten,
liefdadigheidsinstellingen, sociale ondernemingen en vrijwilligersgroepen.


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Prinses Eugenie

The Princess Royal in Schotland


Hare Koninklijke Hoogheid nam deel aan de jubileumvieringen in Edinburgh, waar ze leden
van het publiek ontmoette die het jubileum vierden in Edinburgh Zoo - en ook enkele
gevederde vrienden te eten gaf. Hare Koninklijke Hoogheid bezocht vervolgens HMS Albion,
waar ze een erewacht inspecteerde. In de cockpit ontmoette de Prinses leden van het bedrijf
van het schip en vertegenwoordigers van liefdadigheidsinstellingen uit heel Schotland.

Zaterdag 4 juni 2022


The Derby at Epsom Downs


Leden van de koninklijke familie woonden de Derby in Epsom Downs bij. De Derby, een van
de hoogtepunten van het vlakke seizoen, is een van de vijf klassiekers van de Engelse
racerij, naast de Oaks, de 1.000 Guineas, de St Leger en de 2.000 Guineas. De Derby
wordt gereden over een mijl, vier stadiŽn en 10 yards op Epsom Downs.


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Buckingham Palace

Koninklijke bezoeken


Leden van de koninklijke familie zetten hun jubileumbezoeken
in het Verenigd Koninkrijk voort op dag drie van de vieringen.

De Graaf en Gravin van Wessex waren in Noord-Ierland: De eerste stop was
Belfast, waar de Graaf en Gravin een themafeest uit de jaren 50 bijwoonde.
Hierna naar Bangor, dat dit jubileumjaar de status van stad heeft gekregen.

Terwijl de Hertog en Hertogin van Cambridge de hele familie meenamen naar Wales.

Cardiff, het was geweldig om met je mee te doen aan dit Platinum Jubilee-weekend!

Zo leuk om de sterren en het team achter het concert van vanavond in Cardiff Castle
te ontmoeten. We hadden een extra speciale drumdemonstratie voor George en Charlotte,
zagen een prachtig optreden van het Wales Youth Choir for Good en kregen een
voorproefje van hoe de show van vandaag zal samenkomen!

Veel plezier vanavond bij het concert!

Platinum Party at the Palace


Queen - Adam Lambert, Alicia Keys, Craig David, Duran Duran, Andrea Bocelli,
Diana Ross en niet te vergeten een speciale verrassingsoptreden van Paddington
Bear, waren slechts enkele van de acts die hun grootste hits uitvoerden in
een met sterren bezaaid eerbetoon aan Hare Majesteits ongekende verjaardag.

De avond draaide rond wereldwijde thema's die zijn geboren of geŽvolueerd tijdens de
regeerperiode van Hare Majesteit dankzij buitengewone Britse en Commonwealth-bijdragen,
waaronder mode, sport, het milieu, 70 jaar popmuziek en musicals.

TweeŽntwintigduizend mensen woonden het evenement bij, waaronder 10.000 tickets
toegewezen via een openbare stemming en meer dan 7.500 tickets voor sleutelfiguren,
leden van de strijdkrachten, vrijwilligers en liefdadigheidsinstellingen.

Hoewel de Koningin niet persoonlijk aanwezig was, begon Hare Majesteit het
feest in stijl, vergezeld door een andere nationale schat Beertje Paddington.

Broodje marmelade Uwe Majesteit? De Koningin en Beertje
Paddington laten de Platinum Party in het Palace knallen.


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie

Een toespraak van de Hertog van Cambridge op de Platinum
Party at the Palace concert, Buckingham Palace:

"Goedenavond iedereen. Het is zo geweldig om hier bij jullie te zijn op deze ongelooflijke nacht,
en geweldig om te zien dat Buckingham Palace is veranderd in een IMAX-scherm!

Als ik naar die buitengewone beelden kijk, moet ik denken aan al het monumentale en
baanbrekende werk van zoveel visionaire milieuactivisten die ons zijn voorgegaan.

Ik ben zo trots dat mijn grootvader en mijn vader deel hebben uitgemaakt van die inspanningen.
En ik heb ontzag voor mensen zoals de grote Sir David Attenborough, die naar de schoonheid en
kracht van onze aarde kijken en er vervolgens aan werken om het te vieren en te behouden.

Ik denk aan Rachel Carson uit Amerika, Wangari Maathai
uit Kenia, Sunita Narain uit India en zoveel anderen.

Hoewel niemands grootmoeder hen bedankt voor het praten over hun leeftijd, leeft mijn
eigen grootmoeder al bijna een eeuw. In die tijd heeft de mensheid geprofiteerd van
onvoorstelbare technologische ontwikkelingen en wetenschappelijke doorbraken.

En hoewel die doorbraken ons bewust hebben gemaakt van de impact die
mensen op onze wereld hebben, is onze planeet kwetsbaarder geworden.

Vandaag, in 2022, terwijl de koningin haar platina jubileum viert, is de dringende
noodzaak om onze planeet te beschermen en te herstellen nog nooit zo urgent geweest.

Maar net als zij ben ik een optimist. Decennia lang pleiten voor een betere zorg voor
onze wereld heeft ertoe geleid dat milieukwesties nu bovenaan de mondiale agenda staan.

Steeds meer bedrijven en politici geven gehoor aan de oproep. En,
misschien wel het meest inspirerende - wordt deze zaak nu geleid door
een geweldige en verenigde generatie jonge mensen over de hele wereld.

Felicitaties aan hen allemaal, ze zullen de status-quo niet accepteren, ze
zullen niet accepteren dat verandering te moeilijk is om te realiseren.
Nooit eerder hadden we zoveel macht om de grote dingen te veranderen.

In de afgelopen 70 jaar heeft de mensheid de mens op de maan gezet; we hebben het World
Wide Web gebouwd. En we hebben vaccins en oplossingen ontwikkeld voor enkele van de meest
levensbedreigende ziekten op aarde. Als de mensheid zijn geest focust, is alles mogelijk.

Het is mijn vaste hoop dat de woorden van mijn grootmoeder over 70 jaar
net zo waar zijn als vanavond dat we als naties samenkomen voor een
gemeenschappelijk doel, want dan is er altijd ruimte voor hoop.

Vanavond was vol optimisme en vreugde - en er is hoop. Als we samen het allerbeste
van de mensheid benutten en onze planeet herstellen, zullen we haar beschermen
voor onze kinderen, onze kleinkinderen en toekomstige generaties.

Ze zullen kunnen zeggen - met trots op wat er is bereikt - "Wat een wonderlijke wereld"."

Een toespraak van de Prins van Wales op de Platinum
Party at the Palace concert, Buckingham Palace:

"Majesteit, mama,

De omvang van de viering van deze avond - en de uitstorting van warmte en genegenheid
gedurende dit hele jubileumweekend - is onze manier om u te bedanken - dank u van uw
familie, het land, het Gemenebest, in feite de hele wereld.

Namens ons allemaal wilde ik mijn eigen hulde brengen aan uw leven
van onbaatzuchtige dienstbaarheid in beelden, in woorden en in licht.

Uw familie omvat nu vier generaties. U bent ons staatshoofd. En jij bent ook onze moeder.

Uw "kracht en steun" wordt deze avond erg gemist, maar ik weet zeker dat hij hier in de
geest is... Mijn vader zou genoten hebben van de show en ons van harte hebben vergezeld
om alles te vieren wat u nog steeds doet voor uw land en uw volk.

Terugkijkend denken we aan de talloze staatsgebeurtenissen die mijlpalen zijn op de weg van dit
land. En dan denk je aan het eind van de dag aan rode dozen, gevuld met overheidspapieren.

Je zult je degenen herinneren die dit land hebben geleid. Inderdaad,
alle landen die u bedient. En leiders over de hele wereld.

Hoe de dingen zijn veranderd... We denken aan alles wat jullie hebben gedaan om van het
Gemenebest voorgoed zo'n belangrijke kracht te maken. Je blijft geschiedenis schrijven.

En tussen het werk door was er nog tijd voor gezelligheid. Misschien hadden we
vanavond die Derby-winnaar gevierd... volgend jaar misschien? Maar ik weet dat
mijn moeder 's ochtends echt wakker wordt, jullie allemaal, dames en heren,
jullie kijken allemaal thuis. Hier vanavond vertegenwoordigd in dit grote gehoor.

Majesteit, u was bij ons in onze moeilijke tijden. En je brengt
ons samen om momenten van trots, vreugde en geluk te vieren.

Misschien komt het dit jaar echt thuis?

Je hebt ons ontmoet en met ons gesproken. Je lacht en huilt met ons mee en,
belangrijker nog, je bent er al zeventig jaar voor ons. Je beloofde je hele
leven te dienen - je blijft leveren. Daarom zijn we hier. Dat vieren we
vanavond. Deze foto's op uw huis zijn het verhaal van uw leven, en dat
van ons. Dus, Majesteit, daarom zeggen we allemaal "dank u".

Dames en heren, ik weet dat de Koningin met veel emotie naar deze vieringen kijkt, omdat
ze, naar ik hoop, haar boterham met marmelade heeft opgegeten, met inbegrip van het enorm
betreuren dat ze hier vanavond niet persoonlijk bij ons kan zijn. Maar Windsor Castle ligt
amper twintig mijl verderop. Als we luid genoeg juichen, zou ze ons misschien kunnen horen,
dus laten we allemaal samenkomen met drie enorme hoera's voor Hare Majesteit!"

Zondag 5 juni 2022


The Big Jubilee Lunch


Meer dan 60.000 mensen organiseerden Big Jubilee Lunches tijdens het
Platinum-feestweekend, met evenementen variŽrend van wereldrecordpogingen
voor het langste straatfeest tot barbecues in de achtertuin en alles daartussenin.

Meer dan tien miljoen mensen in het VK namen deel aan de vieringen om vriendschap,
eten en plezier te delen tijdens Big Jubilee Lunches als onderdeel van deze landelijke
daad van gemeenschapsvriendschap. Mensen over de hele wereld deden ook mee met meer dan
600 internationale Big Jubilee-lunches die gepland waren in het Gemenebest en daarbuiten,
van Canada tot BraziliŽ, Nieuw-Zeeland tot Japan en Zuid-Afrika tot Zwitserland.

Op zondag 5 juni 2022 woonden de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall
de vlaggenschip Big Jubilee Lunch bij op het cricketveld The Oval.

De Hertogin is sinds 2013 beschermvrouwe van The Big Lunch, een jaarlijks
evenement dat sinds 2009 miljoenen mensen in het Verenigd Koninkrijk samenbrengt
om het eerste weekend van juni met hun lokale gemeenschappen te vieren.

In The Oval zaten Hunne Koninklijke Hoogheden aan tafel met 450 gasten, waaronder
Platinum Champions uit het hele VK, om te genieten van een maaltijd en het jubileum
te vieren. Ze werden ook vermaakt door lokale muzikanten en toonden een vilten
kunstinstallatie van Lucy Sparrow die er goed genoeg uitzag om op te eten!

De Platinum Champions Awards werden gelanceerd door de Royal Voluntary Service
om hun beschermvrouwe, de Koningin, en het voorbeeld dat ze heeft gesteld tijdens
haar 70 jaar dienst, te eren en om uitstekende vrijwilligers in het hele land
te erkennen en te vieren die elke dag een verschil maken.

De Hertogin zei:

"Felicitaties aan al onze Platinum-kampioenen - en mijn oprechte dank aan u en aan
de miljoenen vrijwilligers in het VK die hun tijd en talenten zo genereus geven."

Over de hele wereld vonden tienduizenden Big Jubilee Lunches plaats met verzoeken om
informatiepakketten uit 81 landen. Andere leden van de koninklijke familie steunden
het initiatief ook met het bijwonen van een grote lunch op de lange wandeling in Windsor door Hunne Koninklijke Hoogheden de Graaf en Gravin van Wessex; en prinsessen
Beatrice en Eugenie die een grote jubileumlunch bijwoonden in Paddington.


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie

Taarten bakken voor de lokale gemeenschap in Cardiff om van te genieten tijdens een
Platinum Jubilee-straatfeest dat vandaag plaatsvindt! We hopen dat je ze leuk vindt!


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge

The Platinum Jubilee Pageant


De Platinum Jubilee-vieringen werden afgesloten met The Platinum Jubilee Pageant, die van
Whitehall, via The Mall naar Buckingham Palace reisde. De Prins van Wales en de Hertogin van
Cornwall werden, samen met andere leden van de koninklijke familie, duizenden toeschouwers
langs de straten en miljoenen die over de hele wereld op tv keken, getrakteerd
op een spektakel ter ere van het 70-jarig bewind van Hare Majesteit de Koningin.

Mensen uit het hele VK en het Gemenebest hebben hun tijd en creativiteit gegeven
om dit evenement op te bouwen en deze gedenkwaardige gelegenheid te vieren.

De processie omvatte meer dan 10.000 artiesten en vertelde het verhaal, in vier
delen, van het 70-jarige bewind van de koningin en onze veranderende samenleving:

Deel 1 - For Queen and Country: For Queen and Country was een militair spektakel,
waarbij alle drie de diensten van de Britse strijdkrachten werden gevierd, samen
met militair personeel uit het hele Gemenebest. Het kenmerkte ook de 260-jarige
Gold State Coach, die de koningin droeg tijdens haar kroning in 1953. De Gold
State Carriage, geleid door The Sovereign's Escort, leidde de Platinum Jubilee
Pageant en omarmde de nieuwste digitale technologie om de opwinding en
majesteit van haar reis op te roepen om 70 jaar geleden te worden gekroond.


Foto: Platinum Jubilee Pageant

Deel 2 - The Time of Our Lives: Dit was een kleurrijke en energieke weergave van het
Britse leven sinds 1952, met dansers, wagenparken en open bussen vol met beroemdheden
die de populaire cultuur van elk decennium in de afgelopen 70 jaar vertegenwoordigden.


Foto: Platinum Jubilee Pageant

Deel 3 - Laten we vieren: de derde act van de Pageant, benut de creativiteit,
vindingrijkheid, humor en geest van gemeenschapsgroepen uit het hele VK.


Foto: Platinum Jubilee Pageant

Deel 4 Ė Gelukkig en glorieus: de finale vond plaats rond het Queen Victoria
Memorial voor Buckingham Palace, waarbij het publiek en de deelnemers aan de
Pageant samenkwamen om een ongelooflijke vierdaagse viering af te sluiten.

De optocht verrukte leden van de koninklijke familie, jong en oud,
terwijl ze langs de koninklijke box kwamen; met de Prins en zijn
kleinzoon, Prins Louis, die samen het spektakel in zich opnemen.

Het grootste gejuich van de dag was gereserveerd voor een verrassingsoptreden op het balkon
van Buckingham Palace door de Koningin en drie andere generaties van de koninklijke familie.


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie

Kort na haar optreden op het balkon bracht de koningin een bericht uit waarin
ze iedereen bedankte die had deelgenomen aan de vieringen van het weekend.

"Als het gaat om het vieren van zeventig jaar als uw koningin, is er geen handleiding
om te volgen. Het is echt een primeur. Maar ik ben nederig en diep geraakt dat
zoveel mensen de straat op zijn gegaan om mijn platina jubileum te vieren.

Hoewel ik misschien niet elk evenement persoonlijk heb bijgewoond,
was mijn hart bij jullie allemaal; en ik blijf me inzetten om u zo
goed mogelijk van dienst te zijn, ondersteund door mijn familie.

Ik ben geÔnspireerd door de vriendelijkheid, vreugde en verwantschap
die de afgelopen dagen zo duidelijk zijn geweest, en ik hoop dat dit
hernieuwde gevoel van saamhorigheid nog vele jaren zal worden gevoeld.

Ik dank u zeer oprecht voor uw goede wensen en voor de rol
die u allemaal hebt gespeeld in deze gelukkige vieringen.

Elizabeth II R."

Een dank en achter de schermen foto's van Prins William en Hertogin Catherine:

"Wat een fantastisch feestweekend. Het was heel bijzonder om mensen over
het hele land samen te zien komen met familie, vrienden en geliefden.

Bedankt aan iedereen die hun dankbaarheid heeft getoond aan de Koningin en haar inspirerende
70 jaar leiderschap. Van de drukte in de Mall tot gemeenschappen die straatfeesten organiseren
in het hele land, we hopen dat je een onvergetelijk weekend hebt gehad.

We hadden allemaal een ongelooflijke tijd, vooral Louis ...

Prins William en Hertogin Catherine."


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Vaderdag 2022


Op 19 juni 2022 werd Vaderdag gevierd. Kensington Palace gaf hiervoor een nieuwe foto vrij.


Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace


William en Charlotte moedigen de voetbalvrouwen aan, 31 juli 2022


Het was de finaledag van het Euro-voetbal voor vrouwen, met de Hertog van
Cambridge en Prinses Charlotte die de leeuwinnen een geluksvideo stuurden.

Zijne Koninklijke Hoogheid, beschermvrouwe van de voetbalbond, overhandigde
de trofee aan het zegevierende Engelse team in het Wembley Stadium.


Birmingham Commonwealth Games 2022, 2 augustus 2022


Bedankt Birmingham!

Atleten, mascottes en een geweldige sfeerÖ. een onvergetelijke dag voor ons allemaal op #B2022!

Een echt hoogtepunt was een kijkje achter de schermen bij @teamsportsaid en @officialteamengland
Futures, waar de volgende generatie atleten en ondersteunend personeel wordt geholpen om op hun
best te presteren, met druk om te gaan en het meeste uit hun ervaring bij grote Spelen te halen.


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Foto: Kensington Palace


Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis gaan naar Lambrook School, 22 augustus 2022


De Hertog en Hertogin van Cambridge hebben vandaag aangekondigd dat Prins George, Prinses
Charlotte en Prins Louis vanaf september 2022 naar de Lambrook School in Berkshire gaan.

Hunne Koninklijke Hoogheden zijn Thomas's Battersea enorm dankbaar, waar George en
Charlotte sinds respectievelijk 2017 en 2019 een gelukkige start van hun opleiding
hebben gehad, en zijn verheugd een school te hebben gevonden voor alle drie hun
kinderen die dezelfde ethos en waarden delen als die van Thomas.

Jonathan Perry, rector van de Lambrook School, zei:

"We zijn verheugd dat Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis ons komend september zullen vergezellen
en kijken er erg naar uit om de familie en al onze nieuwe leerlingen te verwelkomen in onze schoolgemeenschap."

Ben Thomas, directeur van Thomas's London Day Schools, zei: "We willen George, Charlotte en
al onze vertrekkende leerlingen bedanken voor het hooghouden van de waarden van de school
en voor hun vele bijdragen aan het schoolleven gedurende hun tijd bij Thomas's. We wensen
hen alle geluk en succes op hun volgende scholen en daarbuiten."

Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis zijn 8 september 2022
voor hun eerste dag op een nieuwe school aangekomen.


Koningin Elizabeth overleden


Een verklaring van Buckingham Palace, 8 september 2022


Na verdere evaluatie vanmorgen maken de artsen van de koningin zich zorgen over de gezondheid
van Hare Majesteit en hebben ze aanbevolen om onder medisch toezicht te blijven.

De Koningin blijft comfortabel en in Balmoral.

Aankondiging van het overlijden van de Koningin, 8 september 2022


De volgende aankondiging is uitgegeven door Royal Communications:

De Koningin stierf vanmiddag vredig in Balmoral.

De Koning en de Koningin Gemalin blijven vanavond in Balmoral en keren morgen terug naar Londen.


Foto: The Jane Bown Estate / Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Reacties van andere Vorstenhuizen


Reactie van Koning Willem-Alexander, Koningin MŠxima en Prinses Beatrix op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Met diep respect en grote affectie gedenken wij Koningin Elizabeth II. Standvastig en wijs stelde
zij haar lange leven in dienst van het Britse volk. Wij voelen ons sterk verbonden met het Verenigd
Koninkrijk en met de Koninklijke Familie en delen in hun verdriet. Intens dankbaar zijn wij voor
de hechte vriendschap waaraan Koningin Elizabeth zoín onvergetelijke bijdrage heeft geleverd."
- Koning Willem-Alexander, Koningin MŠxima en Prinses Beatrix


Foto: RVD


Foto: RVD

Reactie van Koningin Margrethe II van Denemarken:

"Zijne Majesteit Koning Charles III

Diep ontroerd door het droevige nieuws van het overlijden van je geliefde
moeder, stuur ik jou en Camilla mijn warmste gedachten en gebeden.

Je moeder was erg belangrijk voor mij en mijn familie. Ze was een torenhoge figuur onder de
Europese vorsten en een grote inspiratie voor ons allemaal. We zullen haar vreselijk missen.

Haar 70 jaar regeerperiode en dienstbaarheid aan de mensen van het Verenigd Koninkrijk, de rijken
en het Gemenebest zijn een ongekende en opmerkelijke prestatie. We zullen haar belangrijke bijdragen
aan hun ontwikkeling en welvaart altijd herinneren. Tijdens haar lange leven zijn de wereld en jullie
natie drastisch veranderd. Gedurende haar regeerperiode in moeilijke en positieve tijden heeft ze een
cruciale rol gespeeld als een verbindende figuur die zeer gerespecteerd en zeer geliefd is.

Denemarken en ik zijn dankbaar voor haar voortdurende inspanningen om de hechte en warme betrekkingen
die altijd tussen onze twee naties hebben bestaan verder te versterken. God zegene jullie beiden en
schenk jullie kracht en hoop in je toekomstige leven en plichten." - Koningin Margrethe


Foto: Kongehuset ©

Hare Majesteit de Koningin heeft besloten dat vandaag - ter gelegenheid van het overlijden van
koningin Elizabeth - de vlaggen halfstok zullen hangen vanaf de vier Paleizen van Amalienborg.


Foto: Kongehuset ©

Koningin Elizabeth 1926 Ė 2022
Ter nagedachtenis aan de bezoeken van koningin Elizabeth aan Denemarken in 1957 en 1979
vanuit The Royal Photographs Collection, de Queen's Reference Library - een onderdeel
van The Royal Danish Collection met Rosenborg Castle, The Amalienborg Museum en Koldinghus.


Foto: Elfelt / The Royal Photographs Collection, HM The Queenís Reference Library
part of The Royal Danish Collection with Rosenborg Castle, Amalienborg Museum and Koldinghus


Foto: Koning Frederik IX. / The Royal Photographs Collection, HM The Queenís Reference Library
part of The Royal Danish Collection with Rosenborg Castle, Amalienborg Museum and Koldinghus


Foto: Elfelt / The Royal Photographs Collection, HM The Queenís Reference Library
part of The Royal Danish Collection with Rosenborg Castle, Amalienborg Museum and Koldinghus


Foto: Bertil LindstrŲm / The Royal Photographs Collection, HM The Queenís Reference Library
part of The Royal Danish Collection with Rosenborg Castle, Amalienborg Museum and Koldinghus


Foto: Elfelt / The Royal Photographs Collection, HM The Queenís Reference Library
part of The Royal Danish Collection with Rosenborg Castle, Amalienborg Museum and Koldinghus

Reactie van Koning Filip en Koningin Mathilde op het overlijden van Koningin Elizabeth II:

"Wij zijn diep verslagen door het nieuws over het overlijden van Hare Majesteit Koningin
Elizabeth II. Ze was een buitengewone persoonlijkheid. We bewaren voor altijd dierbare
herinneringen aan deze grote Dame die tijdens haar hele koningschap blijk gaf van waardigheid,
moed en toewijding. Elke van onze ontmoetingen staat voor altijd in ons geheugen gegrift. Het
Verenigd Koninkrijk verliest een bijzondere Vorstin die een diepe stempel heeft gedrukt op de
geschiedenis. We willen onze oprechte deelneming betuigen aan de Koninklijke Familie en aan het
Britse volk. Rust in vrede, Majesteit, aan de zijde van uw geliefde echtgenoot."


Foto: © Koninklijk Paleis, Belgie/Palais Royal, Belgique/KŲniglicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, Belgie/Palais Royal, Belgique/KŲniglicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Reactie van Koning Harald en de rest van de Noorse Koninklijke Familie:

De koninklijke familie is diep bedroefd door het bericht
dat Hare Majesteit Koningin Elizabeth II is overleden.

"Onze gedachten zijn bij Zijne Majesteit de Koning en de leden van de koninklijke familie
bij het verlies van koningin Elizabeth. Bijna een eeuw lang wijdde Hare Majesteit haar
leven aan de dienst van het Gemenebest, het Britse volk volgen in goede en slechte tijden,
in tijden van geluk en verdriet. We betuigen ook onze condoleances aan het Britse volk."

Zijne Majesteit Koning Harald heeft besloten dat morgen en op de dag van de
begrafenis de vlag halfstok zal hangen vanaf het balkon van het paleis.

Condoleances van Zijne Majesteit Koning Harald aan Zijne Majesteit Koning Charles III.

"Uwe Majesteit Koning Charles III,

Mijn familie en ik zijn diep bedroefd om het nieuws te ontvangen
dat Hare Majesteit Koningin Elizabeth II is overleden.

Onze gedachten en gebeden zijn bij Uwe Majesteit en de leden van de koninklijke familie.

Bijna een eeuw lang wijdde Hare Majesteit haar leven aan de dienst van het Gemenebest,
het Britse volk volgen in goede en slechte tijden, in tijden van geluk en verdriet. We
betuigen ons diepste medeleven aan het Britse volk met het verlies van hun geliefde koningin.

Persoonlijk rouw ik om het verlies van een dierbaar familielid en vertrouweling.

Mijn familie en ik wensen Uwe Majesteit en uw familie alle
kracht en troost toe in deze tijd van verdriet.

Harald R".


Foto: The Royal Court

Het portret van Koningin Elizabeth II is het beeld van een heel tijdperk van bijna 100 jaar.
Gedurende haar lange leven waren er sterke banden tussen de Britse monarch en haar Noorse familieleden.
Koningin Elizabeth en koning Harald waren een drieling. De relatie gaat terug naar hun gemeenschappelijke
overgrootouders, koning Edvard Vll en koningin Alexandra - die de ouders van koningin Maud waren.
Koningin Elizabeth bracht drie officiŽle staatsbezoeken en een aantal privťreizen naar Noorwegen.
Het portret van de koningin is opgenomen als onderdeel van The Royal Collections.

Hieronder: Koningin Elizabeth II met koningin Maud in Appleton House in Engeland, 1929.


Foto: De kongelige samlinger

Hieronder: Koningin Elizabeth II op staatsbezoek aan Noorwegen
in 1955. Geflankeerd door Koning Haakon in RŚdhuskaia.


Foto: De kongelige samlinger

Hieronder: Koningin Elizabeth II op staatsbezoek aan Noorwegen in
1981. Vergezeld door Koning Olav door de straten van Stavanger.


Foto: De kongelige samlinger

Hieronder: Koningin Elizabeth II op een onofficieel bezoek aan
Noorwegen in 1969. Hier op het Royal Ship samen met Prinses Anne.


Foto: De kongelige samlinger

Hieronder: Koningin Elizabeth II


Foto: De kongelige samlinger

Ter gelegenheid van het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II heeft
Zijne Majesteit de Koning van Zweden de volgende verklaring afgegeven:

"Mijn familie en ik zijn diep bedroefd bij het vernemen van het overlijden
van mijn dierbare familielid Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

De koningin diende haar landen en het Gemenebest met buitengewone toewijding en plicht.

Ze is constant aanwezig geweest, niet alleen in de Britse samenleving, maar ook internationaal.

Ze is mijn familie altijd dierbaar geweest en een waardevolle schakel in onze gedeelde familiegeschiedenis.

We bieden onze oprechte deelneming aan aan de familie van Hare Majesteit en haar volkeren."

Na het overlijden van koningin Elizabeth II heeft de koning van Zweden vandaag condoleances
gestuurd aan de koning van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland.

"De Koningin en ik hebben met diepe spijt en droefheid kennis genomen van het
overlijden van de geliefde moeder van Uwe Majesteit, Koningin Elizabeth II.

Hare Wijlen Majesteit was een inspiratie voor de wereld in haar buitengewone
toewijding en plicht jegens haar landen en het Gemenebest.

De Engels-Zweedse banden en de vriendschap tussen onze volkeren zijn eeuwenoud.

Namens de bevolking van Zweden betuig ik mijn oprechte deelneming aan Uwe Majesteiten
en de koninklijke familie, evenals aan de bevolking van het Verenigd Koninkrijk."

Zijne Majesteit de Koning heeft bevolen dat de koninklijke vlag van het Koninklijk Paleis op
9 september 2022 halfstok zal hangen, na het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.


Foto: The Royal Court of Sweden

Reactie van de Koning en Koningin van Bhutan op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"In een ongelooflijke regeerperiode van 70 jaar heeft Hare Majesteit Koningin Elizabeth II generaties
mensen over de hele wereld geÔnspireerd. Door haar onvermoeibare en onbaatzuchtige dienst aan haar
volk, zal Hare Majesteit altijd herinnerd worden voor de wijsheid, gratie, waardigheid en kracht
die ze verpersoonlijkte. Het overlijden van koningin Elizabeth II markeert het einde van een
tijdperk en we betuigen onze condoleances aan Zijne Majesteit de Koning, de Koningin Gemalin,
leden van de koninklijke familie en de mensen van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest."
- Hunne Majesteiten De Koning en Koningin van Bhutan.

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Gyaltsuen hebben op 9 september 2022
duizend Boterlampen aangeboden in Samtse voor Hare Majesteit Koningin
Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk, die gisteren is overleden.

Speciale marme moenlam (gebeden om licht aan te bieden) werden uitgevoerd voor de ceremonie,
die werd bijgewoond door de premier, regeringsfunctionarissen en duizenden mensen van Samtse.
Thongdrol (gigantische appliquť-afbeeldingen) van Guru Rinpoche en Zhabdrung werden ontvouwd
voor de ceremonie, om de belangrijke gelegenheid te heiligen.

Zijne Majesteit de Vierde Druk Gyalpo en leden van de koninklijke familie werden vergezeld
door regeringsfunctionarissen en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders in Thimphu om
duizend Boterlampen en gebeden op te dragen in de Grand Kuenrey van Tashichhodzong.

De nationale vlag hing vandaag halfstok als teken van respect voor de overleden koningin. Op koninklijk
bevel werden speciale gebeden verricht in alle belangrijke dzongs, tempels en kloosters in Bhutan.

Bhutan en het Verenigd Koninkrijk delen warme en vriendschappelijke
betrekkingen die teruggaan tot de tijd van de Eerste Druk Gyalpo.

Hunne Majesteiten zijn op een Royal Tour of the South met Hunne Koninklijke
Hoogheden Gyalsey Jigme Namgyel en Gyalsey Ugyen Wangchuck.


Foto: Koningin Jetsun Pema


Foto: Koningin Jetsun Pema


Foto: Koningin Jetsun Pema


Foto: Koningin Jetsun Pema


Foto: Koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

De Persdienst van Hare Majesteit Margaretha is bevoegd de volgende verklaring af te leggen:

"Hare Majesteit Margareta van RoemeniŽ en Prins-gemaal Radu, samen met de hele koninklijke familie,
vernamen met enorme pijn het nieuws van het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II
van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland.

De Britse soeverein is vanavond overleden in Balmoral Castle in Schotland.

Koningin Elizabeth II en koning Mihai I, beide afstammelingen van koningin Victoria, waren
hun hele leven met elkaar verbonden door genegenheid, bewondering en vriendschap.

Hare Majesteit Margareta de Bewaarder van de Kroon had in koningin Elizabeth II, gedurende
haar hele leven, ongeŽvenaarde steun, een toonbeeld van koninklijk leiderschap en moed,
een lichtend baken. Koningin Elizabeth was altijd aanwezig in het leven van de Roemeense
koninklijke familie en onderhield een ononderbroken familieband.

Na de verdwijning van Koning Mihai en de Hertog van Edinburgh was Koningin Elizabeth II voor Hare Majesteit
Margareta een fundamenteel referentiepunt, een morele, intellectuele, emotionele en institutionele steun.

Alle generaties van de Roemeense en Britse koninklijke families waren hecht, maar voor de huidige
generatie blijven Koningin Elizabeth II en Prins Philip spirituele rolmodellen en diepe inspiratiebronnen.

Hare Majesteit Margaretha Hoeder van de Kroon stuurde een brief aan Zijne Majesteit Koning Charles III."

Reactie van Reza Pahlavi op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Mijn familie en ik sluiten ons aan bij het Britse volk en de internationale gemeenschap
bij het rouwen om de dood van Hare Majesteit, Koningin Elizabeth II.

Tijdens haar regeerperiode als 's werelds langst dienende monarch diende ze als een eervolle en nobele
kracht voor zowel gerechtigheid als vooruitgang en voor continuÔteit en eenheid voor haar natie. Ze zal
worden herinnerd hiervoor en met blijvend respect voor haar dienst aan het Verenigd Koninkrijk en haar volk.

We betuigen onze condoleances aan de koninklijke familie, het Britse volk en aan iedereen over de hele
wereld die naar haar keek als het symbool van wijsheid, kracht en genade die ze was en zal blijven.

Reza Pahlavi"

Reactie van Erfprins Philip en Prinses Danica van ServiŽ op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"De Koningin is overleden. Ze was een symbool van stabiliteit en wijsheid in de turbulente decennia
van haar regering, en markeerde de 20e en 21e eeuw als de langst regerende monarch, maar ook de
beroemdste monarch ter wereld. Ik zal haar vriendelijkheid en ongelooflijk opgewekte geest herinneren."

Reactie van Kroonprins Leka II van AlbaniŽ op het overlijden van Koningin Elizabeth:
"Hare Majesteit, Koningin Elizabeth II, rust vandaag in vrede na meer dan 70 jaar in
exclusieve dienst aan de staat, het Britse volk en de 14 Gemenebestlanden over de hele
wereld die haar kenden als hun soeverein. Het levende bewijs van de belichaming van nationale
soevereiniteit in zijn meest verenigende aspect, Elizabeth II vertegenwoordigt de tijdloze
boodschap van de continuÔteit van de staat, van de Kroon, standvastig met toewijding en zelfbewustzijn
in het licht van uitdaging en onzekerheid. Door bloed, hoewel van ver, verbonden met Koningin Geraldine,
zal ze een mentor blijven voor iedereen die ernaar streeft het nationale belang te dienen, waar hij ook
is, en de grootsheid van de staat die de bescherming en het schild van de samenleving is.

Ik begeleid dit eerbetoon graag met de foto van het intieme moment waarop de Koningin
in 1983 de grote Albanese Moeder Teresa met de Order of Merit versierde.

Moge God hem in zijn genade aanvaarden en zijn Britse Majesteit, Koning Charles III, zegenen."

Reactie van Groothertog George op het overlijden van Koningin Elizabeth:
"Mijn vrouw Victoria en ik zijn diep bedroefd door het overlijden van Hare Majesteit Koningin
Elizabeth II. Ze was een torenhoge figuur wiens onbaatzuchtige plichtsbesef niet alleen diep
inspirerend was voor de burgers van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest, maar voor de
hele wereld. Hare Majesteit was een kracht van standvastigheid en kalmte in haar rijk in goede
en slechte tijden, en zij was het echt die het Gemenebest heeft opgebouwd tot wat het is geworden.

Koning Charles en de hele koninklijke familie zijn erg in onze
gedachten en gebeden in deze tijd van groot verdriet en overgang.

George, Groothertog van Rusland."

Hoofd van het keizerlijk huis van Rusland betuigde haar medeleven aan Koning Charles III:
Hoofd van het Russische keizerlijke huis, de Groothertogin Maria van Rusland, haar zoon en erfgenaam,
de Tsesarevich en Groothertog George van Rusland, en zijn echtgenote, Prinses Victoria Romanovna,
rouwen om het overlijden van Koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ
en Noord-Ierland. Ze bidden voor de rust van haar ziel en betuigen hun diepste medeleven aan Koning
Charles III, de koninklijke familie en de volkeren van Groot-BrittanniŽ, Canada, AustraliŽ,
Nieuw-Zeeland en alle gebieden waarin wijlen de koningin staatshoofd was.

"Majesteit, beste neef Charles,

Ik schrijf u om mijn oprechte deelneming aan u en uw hele familie
te betuigen bij het overlijden van Hare Majesteit uw moeder.

Mijn gedachten en gebeden zijn bij jullie allemaal.

Je Moeder gaf Haar hart en ziel aan Haar volk tot Haar laatste ademtocht. Ze stuurde het
staatsschip met een stevige maar moederlijke hand van de 20ste tot de 21ste eeuw de moderne
tijd in - en toch slaagde ze er door dit te doen ook in om zoveel geschiedenis en
traditie uit eerdere eeuwen vast te houden en haar mensen die er trots op zijn,
tot grote vreugde en bewondering van de buitenwereld.

Op een persoonlijke noot, als kleindochter van Prinses Victoria Melita van Groot-BrittanniŽ
('Ducky' binnen de familie), vond ik het geweldig om naar Oxford te zijn gegaan en de
gelegenheid te hebben gehad om persoonlijk getuige te zijn van de liefde en de bewondering
van het Britse volk naar hun koningin. Ik heb je moeder nog niet zo lang geleden verteld
dat ik me altijd met grote dankbaarheid en genegenheid zal herinneren hoe gastvrij en
bemoedigend ze voor me was toen ik in Engeland aankwam.

Moge de Heer u leiden en helpen bij het uitvoeren van de
zware verantwoordelijkheden die Hij u heeft toevertrouwd.

Met mijn hernieuwde oprechte condoleances, waarin mijn zoon George en schoondochter
Victoria zich aansluiten, bid ik dat het licht van de prachtige glimlach van uw
moeder ons zal blijven verwarmen en verrijken.

Eeuwige herinnering aan Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

Uw aanhankelijke nicht, Maria."

Reactie Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills, Nicolae al Romaniei
van RoemeniŽ op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"De langstzittende Britse monarch, koningin Elizabeth II, is overleden. Gedurende haar 70-jarige
regering heeft ze veel politieke en sociale beproevingen doorgemaakt, maar ze werd altijd
geleid door geloof en liefde voor het land. God ruste haar ziel in vrede!"

Diep bedroefd door het nieuws dat koningin van het Verenigd Koninkrijk en de andere Commonwealth-rijken
Elizabeth II vandaag zijn overleden, heeft Kroonprins Alexander van SeviŽ de volgende condoleanceverklaring afgegeven:

"Het is met grote droefheid en verdriet dat ik het nieuws heb ontvangen over het overlijden van mijn
dierbare meter, Koningin Elizabeth II. Ik stuur mijn gebeden samen met die van mijn vrouw, kroonprinses
Katherine en mijn familie, tot Almachtige God om haar eeuwige vrede te schenken in zijn Koninkrijk,
en mijn diepste medeleven aan mijn dierbare neven, Zijne Majesteit Koning Charles III, en alle andere
leden van de Koninklijke familie van het Verenigd Koninkrijk. Ik deel hun verdriet op dit moeilijke moment.

Ik zal altijd met veel plezier terugdenken aan haar grote geest, wijsheid en moed. Het is
bekend hoe belangrijk peetmoeders en peetvaders zijn voor ons ServiŽrs, dat is een bijzondere,
heilige band, en daarom is dit zo moeilijk en moeilijk voor mij. Haar toewijding om haar land
en de mensen te dienen, was een helder voorbeeld van de rol van een monarch in de wereld van vandaag.
Ze zal diep worden gemist door haar mensen en alle personen in de wereld die het genoegen hebben
gehad om deze geweldige vrouw, een rolmodel en een inspiratiebron te kennen."

Overlijden van Koningin Elizabeth II - condoleancebericht van Groothertog Henri aan Koning Charles III:

"Uwe Majesteit,

De Groothertogin en ik waren diep ontroerd en bedroefd bij het vernemen
van het overlijden van Uw dierbare moeder, Hare Majesteit de Koningin.

De Koningin speelde een aanzienlijke rol bij het vormgeven van de geschiedenis van het
Verenigd Koninkrijk als de langst dienende monarch van het Verenigd Koninkrijk. We hadden
diepe bewondering voor Haar morele kracht en vastberadenheid. Ze was een voorbeeldige
monarch, het meest geliefd en gerespecteerd door mensen over de hele wereld.

Luxemburg is nooit de buitengewone steun vergeten die het Verenigd Koninkrijk heeft gegeven aan
Groothertogin Charlotte en haar zoon, mijn vader Jean, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hun veilige
haven in Londen hielp het voortbestaan van mijn land in die donkere tijden te behouden.

We zijn dankbaar voor de hechte banden van onze families en het buitengewone
en unieke voorbeeld van dienstbaarheid van Hare Majesteit aan ons land.

Het Luxemburgse volk sluit zich bij ons aan om u en de koninklijke familie, evenals het volk van
het Verenigd Koninkrijk, onze oprechte condoleances en oprechte deelneming te betuigen". - Henri

Een dag na het overlijden van koningin Elizabeth II beval Groothertog Henri de
vlaggen halfstok boven het Groothertogelijk Paleis en het kasteel van Berg tot
zondag middernacht. 's Middags bracht de Groothertog een bezoek aan de Britse
ambassade in Luxemburg om een bericht in het condoleanceregister op te nemen.


Foto: © Maison du Grand-Duc


Foto: © Maison du Grand-Duc


Foto: © Maison du Grand-Duc


Foto: © Maison du Grand-Duc


Foto: © Maison du Grand-Duc


Foto: © Maison du Grand-Duc

De premier, Justin Trudeau, heeft vandaag de volgende verklaring afgegeven
over het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II:

"Met het zwaarste hart hebben we kennis genomen van het overlijden van de
langst regerende soeverein van Canada, Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

Voor de meeste Canadezen hebben we geen andere soeverein gekend. Koningin Elizabeth II was een
constante aanwezigheid in ons leven. Keer op keer markeerde Hare Majesteit de moderne geschiedenis
van Canada. In de loop van 70 jaar en drieŽntwintig Royal Tours, zag koningin Elizabeth II dit
land van kust tot kust tot kust en was daar voor onze grote, historische mijlpalen.

Ze zou verkondigen 'het was goed om thuis te zijn' wanneer ze terugkeerde naar haar geliefde Canada.
Ze was hier inderdaad thuis en de Canadezen hielden nooit op haar genegenheid te beantwoorden.

Hare Majesteit zwoer haar leven te wijden aan de dienst van het Gemenebest en zijn
mensen. Namens alle Canadezen dank ik koningin Elizabeth II voor het nakomen van
deze gelofte en voor een leven lang dienstbetoon.

Hare Majesteits heerschappij omvatte zoveel decennia - een periode waarin we tot
onze recht kwamen als een zelfverzekerd, divers en toekomstgericht land. Het is
haar wijsheid, medeleven en warmte die we altijd zullen onthouden en koesteren.

Vandaag is er niet alleen een pagina omgeslagen, maar is er ook een einde gekomen aan een
hoofdstuk in onze gedeelde geschiedenis. Ik weet dat Hare Majesteits dienst aan Canada en
Canadezen voor altijd een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van ons land zal blijven.
De komende dagen zullen een periode van rouw zijn voor de Canadezen, zoals het zal zijn voor
alle burgers van het Gemenebest, die zal eindigen met een nationale rouwdag waarop een
herdenkingsdienst zal worden gehouden om het overlijden van onze Soeverein te markeren.

Namens de regering van Canada betuig ik onze oprechte deelneming aan
de leden van de koninklijke familie in deze moeilijkste tijd."

Reactie van Prins Vittorio Emanuele van Savoye, Prins van Napels op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Namens mijn hele huis richt ik mijn gedachten op de nagedachtenis van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

Elizabeth II was voor iedereen een prachtig voorbeeld van plichtsbetrachting,
moedig altruÔsme en buitengewone zelfverloochening voor haar volk en haar familie.

Op dit ernstige uur wil ik de Britse koninklijke familie het medeleven betuigen
van mijn hele huis en op een bijzondere manier aan Zijne Majesteit Koning Charles
mijn liefdevolle nabijheid uitdrukken, ervan overtuigd dat het grote voorbeeld van
Zijn Moeder een bron zal blijven van liefde voor hem. inspiratie voor de toekomst ".

Reactie van Kroonprins Al Hussein van JordaniŽ op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Vandaag hebben we een uitzonderlijke en buitengewone leider verloren. Hare Majesteit
Koningin Elizabeth II was tijdens haar regeerperiode een goede vriend van JordaniŽ. Onze
innige deelneming aan de koninklijke familie en aan de mensen van het Verenigd Koninkrijk."


Foto: Kroonprins Hussein van JordaniŽ

Reactie Prins Nikolaos van Griekenland op het overlijden van Koningin Elizabeth:


Foto: Prins Nikolaos van Griekenland

Reactie Kroonprins Pavlos van Griekenland op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Koningin Elizabeth II was een opmerkelijk persoon, een soeverein die het goede voorbeeld gaf,
die voor altijd zal worden bewonderd om haar ethische leiderschap en toewijding aan haar natie
en het gemenebest. Hare Majesteit was de opperbevelhebber van de Royal Scots Dragoon Guards,
ik ben er trots op in haar regiment te hebben gediend en zal voor altijd dankbaar zijn. Ik
ben ook zo erg dankbaar voor de vriendelijkheid die Hare Majesteit aan mijn ouders en familie
heeft gegeven in tijden van nood. Laten we nu dankbaar zijn voor haar leven en uitkijken
naar de toekomst. God zegene koningin Elizabeth II ziel; Lang leve Koning Charles III."

Reactie Kroonprinses Marie Chantal van Griekenland op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Een droevige dag vandaag bij het vernemen dat Hare Majesteit de Koningin is overleden.
Moge ze rusten in vrede en ik weet zeker dat de hemel een speciaal plekje voor haar
heeft. Ze leerde ons plicht, eer, liefde en vooral moed. Ze regeerde onberispelijk
en was zo geliefd. Bedankt voor je service en voor het tonen van zoveel
vriendelijkheid en liefde aan mijn schoonouders tijdens hun donkerste dagen."


Foto: Kroonprinses Marie Chantal van Griekenland

Reactie Prins Ali Bin Al Hussein op het overlijden van Koningin Elizabeth:
"Onze oprechte deelneming aan onze vrienden in Groot-BrittanniŽ en de koninklijke familie,
moge ze rusten in vrede. Ze was niet alleen een uitstekend staatshoofd, maar koningin Elizabeth
II symboliseerde wat een monarchie inhoudt, een leven van dienstbaarheid en nederigheid leiden."

Reactie voormalig lakei van Koningin Elizabeth II en butler van Prinses Diana, Paul Burrell:

"11 jaar lang was je mijn inspirerende gids die me veel leerde over het leven. Ik had zoveel
geluk om je nederige en gehoorzame dienaar te zijn. God spoed Uwe Majesteit om herenigd te worden
met uw geliefde echtgenoot, ouders en zus. Je onbaatzuchtige plicht is gedaan....rust nu in vrede."

Reactie van Minister-president van Nieuw-Zeeland. Leider van de Nieuw-Zeelandse Labour Party, Jacinda Ardern:

"Met grote droefheid wordt Nieuw-Zeeland wakker met het nieuws
van het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

Ik weet dat ik namens alle Nieuw-Zeelanders spreek bij het betuigen van ons diepste
medeleven aan de leden van de koninklijke familie en condoleances aan Koning Charles III
namens de regering en de Nieuw-Zeelanders in deze tijd van enorm verlies.

De laatste dagen van het leven van de Koningin laten op zoveel manieren
zien wie ze was. Werken tot het einde, namens de mensen van wie ze hield.

En daarom ben ik er zeker van dat we het bericht van haar overlijden zullen hebben
ontvangen met zowel emoties van diepe droefheid, maar ook diepe dankbaarheid voor
een leven dat volkomen en volledig was gewijd aan de dienst aan anderen.

De Koningin is al 70 jaar zo'n constante in ons leven, de langst dienende monarch in de Britse geschiedenis.

Tijdens haar regeerperiode is ze noties van dienstbaarheid, liefdadigheid en consistentie gaan definiŽren.
Haar toewijding aan haar rol en aan ons allemaal is zonder twijfel en onwrikbaar geweest.

Ze heeft ook blijk gegeven van moed, mededogen en humor. Een
sterke herinnering die ik aan haar zal hebben, is haar lach.

Ze was buitengewoon.

Om het overlijden van de Koningin van Nieuw-Zeeland en de rijkslanden te eren, gaan we
een periode van officiŽle rouw in. De vlaggen zullen halfstok worden gehangen. De
voorbereidingen beginnen voor een staatsherdenking die zal worden gehouden na de
officiŽle begrafenis in het Verenigd Koninkrijk. Terwijl we wachten op details van
deze regelingen, verwachten we dat deze ongeveer 10 dagen in het VK zal worden gehouden.

Ik weet dat velen op dit moment hun gedachten willen delen. Er zullen condoleanceboeken worden
geplaatst in de foyer van de Bijenkorf, de Nationale Bibliotheek en de kathedraal van Wellington.
Ik verwacht dat in heel Nieuw-Zeeland lokale regelingen zullen worden getroffen.

Dit is een tijd van diep verdriet. Jong of oud, er is geen twijfel dat er
vandaag een hoofdstuk wordt afgesloten. En daarmee delen we onze dank voor
een ongelooflijke vrouw, die we gelukkig mochten noemen onze Koningin."

Reactie van actrice Jane Seymour (geboren als Joyce Penelope Wilhelmina
Frankenberg) op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"De wereld heeft een geweldige vrouw en een geweldige soeverein verloren. De impact
van koningin Elizabeth als leider en humanitaire heeft zoveel generaties over de hele
wereld beÔnvloed. Haar onbaatzuchtigheid en plichtsbesef zullen nooit worden weerspiegeld.
Ik had het voorrecht om een aantal keer aan koningin Elizabeth te worden voorgesteld, maar
het meest trotse moment was het ontvangen van mijn OBE-eer in het paleis en het gesprek
dat we op dat moment deelden. Ik ben diep en diep bedroefd door haar verlies."

Reactie van zangeres Cťline Dion op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Hare Majesteit Koningin Elizabeth II was zo'n gracieuze, elegante vrouw van buitengewone
vriendelijkheid. Ze wijdde haar leven aan de openbare dienst en hielp onvermoeibaar anderen
in nood. Ze was echt een inspiratie van kracht en waardigheid voor zo velen, en haar verlies
zal diep gevoeld worden over de hele wereld... we zullen haar allemaal missen. Mijn oprechte
deelneming aan de koninklijke familie en aan iedereen die haar liefhad en koesterde. Cťline"

Reactie Prins Albert II van Monaco op het overlijden van Koningin Elizabeth:

Aan Zijne Majesteit Koning Charles III Buckingham Palace Londen

"Uwe Majesteit,

Met diepe droefheid hebben Mijn Familie en ik kennis genomen van het overlijden
van uw geliefde moeder, Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

Staat u mij toe u, de leden van de koninklijke familie en de mensen van het
Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest, mijn oprechte en oprechte condoleances
over te brengen voor uw verlies in deze tijd van groot verdriet.

Hare Majesteits niet aflatende inzet en plichtsbetrachting tijdens Haar regeerperiode is altijd buitengewoon
inspirerend geweest; Het zal lang worden herinnerd en bewonderd. Ze vertegenwoordigde echt de eenheid en
waardigheid van het Verenigd Koninkrijk gedurende de laatste zeven decennia.

Mijn familie en de mensen van Monaco sluiten zich bij mij aan bij het sturen
van onze oprechte gedachten en gebeden." - Albert, Prins van Monaco


Foto: © Eric Mathon / Palais princier

Als teken van respect voor de Britse autoriteiten zal de prinselijke vlag halfstok hangen tot de
begrafenis van koningin Elizabeth II op 19 september 2022. Dezelfde regelingen zullen worden
getroffen voor de vlaggen van de regering, het aartsbisdom, de National Raad en het gemeentehuis.


Foto: © Axel Bastello / Palais princier

Reactie Prinses CharlŤne van Monaco op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Ik ben diep bedroefd door het nieuws van het overlijden van Hare Majesteit
Koningin Elizabeth II, een werkelijk geweldige dame wier toewijding en service
over de hele wereld werd erkend tijdens de 70 jaar van haar regeerperiode.

Vandaag zijn mijn gedachten bij haar familie, haar kinderen,
haar kleinkinderen, haar achterkleinkinderen en het Britse volk."


Foto: Prinses CharlŤne van Monaco

Felipe en Letizia gingen naar de residentie van de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk
in Spanje om het condoleanceregister te ondertekenen ter gelegenheid van het overlijden
van koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland.

Zijne Majesteit Koning Felipe heeft in een telegram aan Koning Charels zijn condoleances
namens de regering en het Spaanse volk betuigd met de dood van Koningin Elizabeth II:

"Zij is ongetwijfeld getuige geweest van, geschreven en gevormd door veel van de meest relevante
hoofdstukken in de geschiedenis van onze wereld in de afgelopen zeven decennia. Haar plichtsbesef,
toewijding en een leven gewijd aan het dienen van de mensen van het Verenigd Koninkrijk en
Noord-Ierland waren een voorbeeld voor ons allemaal en zullen een sterke en waardevolle erfenis
blijven voor toekomstige generaties. Je bent in onze harten en gedachten."

Evenzo wilde Felipe de institutionele handeling van de V eeuw van de aankomst in Sevilla van de
expeditie van de eerste ronde de wereld beginnen, die ook de dag ervoor plaatsvond in het Real
AlcŠzar van Sevilla, met een paar woorden van herinnering aan Hare Majesteit Elizabeth II:
"Het is op dit moment niet gemakkelijk om ons diepe gevoel, zowel persoonlijk als familiaal
en institutioneel, van verlies tijdens zijn afwezigheid en van enorm respect voor zijn figuur
en carriŤre trouw over te brengen." Hij voegde er ook aan toe dat ze herinnerd zal worden als
"een van de beste koninginnen aller tijden vanwege haar waardigheid, plichtsbesef, moed en
toewijding aan haar volk altijd en te allen tijde."


Foto: © Casa de S.M. el Rey


Foto: © Casa de S.M. el Rey


Foto: © Casa de S.M. el Rey


Foto: © Casa de S.M. el Rey


Foto: © Casa de S.M. el Rey


Foto: © Casa de S.M. el Rey

Prinses Elisabeth tekent het rouwregister op de residentie
van de Britse ambassadeur, ter ere van Koningin Elizabeth II.


Foto: Belgian Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation


Foto: Belgian Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation


Foto: Belgian Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation


Foto: Belgian Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

1966: Koningin Elizabeth II, Prins Philip, Hertog van Edinburgh, en Koningin Fabiola in
de Koninklijke trein tussen Brussel en Brugge. De foto werd genomen door Koning Boudewijn.


Foto: © Koninklijk Paleis, BelgiŽ/Palais Royal, Belgique/KŲniglicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

1966: Koningin Fabiola en Koningin Elizabeth II in Laken.


Foto: © Koninklijk Paleis, BelgiŽ/Palais Royal, Belgique/KŲniglicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

1994: Koning Albert II, Koningin Paola samen met Koningin Elizabeth II
en Prins Philip, Hertog van Edinburgh, in Buckingham Palace.


Foto: © Koninklijk Paleis, BelgiŽ/Palais Royal, Belgique/KŲniglicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Noorwegen en Elizabeth:
Koningin Elizabeth en koning Harald waren achterneef en nicht. Ze deelden dezelfde overgrootouders,
Koning Edward VII en Koningin Alexandra, die de vader en moeder waren van de Noorse Koningin Maud.

Koningin Elizabeth is het enige staatshoofd dat drie staatsbezoeken aan Noorwegen
heeft gebracht. Tijdens haar lange regeerperiode bracht de koningin een staatsbezoek
aan Koning Haakon VII, Koning Olav V en Zijne Majesteit Koning Harald.

Leden van de Noorse koninklijke familie hebben het Verenigd Koninkrijk bezocht
in verband met vele officiŽle gelegenheden, en hebben ook vaak hun Britse
familieleden bezocht tijdens privťreizen naar Engeland en Schotland.

Toen was Prinses Elizabeth nog maar een kind toen ze Koning Haakon en Koningin Maud voor het eerst ontmoette.
De Noorse Koning en Koningin reisden regelmatig naar het Verenigd Koninkrijk terwijl Koningin Maud nog
leefde,en Koning Haakon bleef na haar dood nauw contact onderhouden met zijn Britse familie.

Toen Noorwegen in 1940 door Duitsland werd bezet, werden Koning Haakon en Kroonprins
Olav gedwongen het land te ontvluchten en in ballingschap in Londen te leven. Dit
bracht de twee takken van de familie nog dichter bij elkaar.

Voordat hij de Koning van Noorwegen werd, stond Koning Haakon bekend als Prins Carl van Denemarken.
De naam Charles is de Engelse versie van de naam Carl, en Koningin Elizabeth verwees altijd naar
Koning Haakon als "oom Charles". Er wordt gezegd dat "oom Charles" de favoriete oom van de Koningin
was en dat ze in 1948 haar eerste kind, Prins Charles, naar Koning Haakon noemde.

Nadat Koningin Elizabeth op 25-jarige leeftijd de troon besteeg, was Noorwegen het eerste
land buiten het Gemenebest waaraan ze een staatsbezoek bracht. Vele jaren later herinnerde
ze zich haar aankomst op het Royal Yacht Britannia in een toespraak tot koning Harald:

"In 1955, tijdens mijn eerste bezoek buiten het Gemenebest, zeilden Prins Philip en ik
de Oslo-fjord in Britannia op om deel te nemen aan de viering van het gouden jubileum
van de onafhankelijkheid van Noorwegen. Het was midzomer, een betoverende tijd in Noorwegen,
en ik herinner me de vreugdevuren langs de kustlijn toen we aankwamen en het enthousiaste
welkom dat we ontvingen als gasten van uw grootvader, Koning Haakon."

Als gevolg van zijn vele jeugdbezoeken en de tijd die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland
doorbracht, ontwikkelde Koning Olav een hechte band met Koningin Elizabeth en de Britse koninklijke
familie. Hij bezocht hen regelmatig en voegde zich elk jaar in november op Remembrance Day bij zijn
Britse familie om leden van de strijdkrachten te eren die stierven tijdens hun werk.

Een van de eerste staatsbezoeken van Koning Olav buiten de Scandinavische landen was aan het Verenigd
Koninkrijk, waar koningin Elizabeth en de hertog van Edinburgh hem in Schotland verwelkomden.

Nadat Koning Olav in 1991 stierf, hebben Koning Harald en Koningin Sonja de hechte relatie
voortgezet, zowel officieel als privť. De Koning en Koningin hebben jaarlijks een bezoek
gebracht aan het Verenigd Koninkrijk en de Britse koninklijke familie.

Koningin Elizabeth en Koning Harald hebben geholpen om de banden uit het verleden naar de
toekomst te dragen. Van hun respectieve grootouders, Koning George V en Koningin Maud,
tot hun achterkleinkinderen en kleinkinderen, Prins George en Prinses Ingrid Alexandra.

Denemarken en Elizabeth:
Als de toenmalige Prinses Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Ierland,
Hertogin van Edinburgh, kreeg de overleden Koningin in november 1947 de insignes van de Orde van
de Olifant; dat wil zeggen, Prinses Elizabeth ontving de insignes van de orde (de olifant en de
borstster) zonder geridderd te zijn. In 1958, toen Frederik IX (in verband met de 18e verjaardag
van de toenmalige Deense troonopvolger) bij koninklijk rescript instelde dat zowel vrouwen als
mannen vanaf dat moment toegang moesten hebben tot het ontvangen van de Orde van de Olifant,
werd het toen met terugwerkende kracht bepaald dat de benoeming van Koningin Elizabeth tot Ridder
in de Orde van de Olifant moet worden geteld vanaf 16 november 1947 - dezelfde dag waarop haar
echtgenoot, Prins Philip, hertog van Edinburgh, Ridder in de Orde van de Olifant werd.

Wanneer de Orde van de Olifant na de begrafenis van Koningin Elizabeth wordt teruggegeven aan het
Kapittel van de Royal Orders of Chivalry, zal het dus bijna 75 jaar in actieve dienst zijn geweest.

In de Kapel van de Koninklijke Orden van Ridderschap bij Paleis Frederiksborg werd het koninklijke
wapen van de Prinses (later de Koningin) opgehangen. De kwartieren van het wapen stellen respectievelijk
Engeland (de drie leeuwen), Schotland (de rechtopstaande leeuw binnen een rand van lelies) en Ierland
(de harp) voor. Over het wapen en de steunen zijn zogenaamde labels met twee kruisen en een roos
aangebracht, wat aangeeft dat deze versie van het Britse koninklijke wapen van Prinses Elizabeth is.
De tekst-dragende kousenband die het wapen omringt, bevat het motto van de hoogste Engelse ridderorde,
The Most Noble Order of the Garter, "Honi soit qui mal y pense" - "Shame on him who thinks this evil".

De leeuw en de eenhoorn die het wapen ondersteunen, vertegenwoordigen respectievelijk Engeland en Schotland.
Het wapen wordt bekroond met de speciale kronen van rang voor de zonen en dochters van de Britse monarch.


Foto: Det Nationalhistoriske Museum ©

Zweden en Elizabeth:
De Koning (via zijn beide ouders) en Koningin Elizabeth zijn achterkleinkinderen
van Koningin Victoria, waardoor ze familie van elkaar zijn.

Tijdens het bewind van de Koningin bracht ze twee staatsbezoeken aan Zweden, in 1956 en 1983.
Na haar troonsbestijging werd de Koning in 1975 naar Groot-BrittanniŽ uitgenodigd om staatsbezoeken
te brengen aan Edinburgh en Londen. In de loop der jaren hebben de twee staatshoofden en hun
respectievelijke families tijd doorgebracht bij zowel officiŽle als meer privť-gelegenheden.

Koningin Elizabeth II werd op 26 mei 1953 door koning Gustaf VI Adolf benoemd tot lid van de
Koninklijke Orde van de Serafijnen. Op 23 mei 1975 ontving de koningin de ketting van de Orde
van de Serafijnen. Koningin Elizabeth hield de Orde van de Serafijnen voor 69 jaar - langer
dan wie dan ook - en was het 722e lid van de Orde sinds de oprichting in 1748.

Op de dag van de staatsbegrafenis van Koningin Elizabeth II in Groot-BrittanniŽ hebben de Kroonprinses
en Prins Daniel vandaag een bezoek gebracht aan de Church of England en de residentie van de Britse
ambassadeur in Stockholm om kaarsen aan te steken en hun condoleances te schrijven.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden

Op 19 september 2022 vond het ringen van serafijnen plaats in de Riddarholmskyrkan
voor Koningin Elizabeth II, die lid was van de Royal Order of Seraphim.

Voor de dag van de begrafenis had de koning ook besloten dat de vlaggen
van de koninklijke kastelen maandag halfstok zouden hangen.

Koningin Elizabeth II werd benoemd tot lid van de Royal Orde van de Serafijnen door Koning Gustaf
VI Adolf op 26 mei 1953. De Koningin werd op 23 mei 1975 door de Koning onderscheiden met de ketting
van de Orde van de Serafijnen. Koningin Elizabeth is een van de langste houders van de Orde van
de Serafijnen, 69 jaar, en was het 722e lid van de Orde sinds het oprichtingsjaar 1748.

Het rinkelen van serafijnen werd traditioneel uitgevoerd op dezelfde dag als de
begrafenis van het lid en duurde een uur. Tijdens het rinkelen van de serafijnen
werd het serafijnenschild van Koningin Elizabeth II in het koor geplaatst.


Foto: Henrik GarlŲv / The Royal Court of Sweden


Foto: Jonas Borg / The Royal Court of Sweden


Foto: Jonas Borg / The Royal Court of Sweden


Foto: Lisa Raihle Rehbšck / The Royal Court of Sweden

Monaco en Koning Charles III:
Aan Zijne Majesteit Koning Charles III Buckingham Palace Londen

Uwe Majesteit,

Het is een waar genoegen u onze hartelijke gelukwensen
aan te bieden ter gelegenheid van uw troonsbestijging.

De Prinses en ik wensen u veel succes bij het leiden van de mensen van het
Verenigd Koninkrijk en de vele grote naties van het Gemenebest. Ik ben ervan
overtuigd dat onder uw bewind vrede en stabiliteit zullen blijven bloeien.

Ik kijk er naar uit om het belangrijke werk dat je in je leven hebt bereikt de komende jaren
verder te zien bloeien. Met name het grote gewicht dat u hecht aan duurzaamheid, de strijd
tegen klimaatverandering en problemen met het behoud van de oceaan, waarvan ik weet dat we
ze allebei van het grootste belang vinden voor de toekomst van onze planeet.

Namens de burgers van het Vorstendom Monaco is het mij een eer om
onze beste wensen voor een goede gezondheid en voorspoed te delen.

- Prins Albert II van Monaco


Foto: © G. Lukomski / Archives Palais princier

Verklaring van Koning Charles III na het overlijden van de Koningin, 8 september 2022


De dood van mijn geliefde moeder, Hare Majesteit de Koningin, is een
moment van het grootste verdriet voor mij en alle leden van mijn familie.

We rouwen diep om het overlijden van een geliefde Soeverein en een zeer geliefde
Moeder. Ik weet dat haar verlies diep gevoeld zal worden in het hele land, de
rijken en het Gemenebest, en door talloze mensen over de hele wereld.

Tijdens deze periode van rouw en verandering zullen mijn familie en ik worden getroost en gesteund door
onze kennis van het respect en de diepe genegenheid waarmee de koningin zo algemeen werd gewaardeerd.

Rouw- en condoleanceregelingen in de koninklijke residenties, 9 september 2022


Koninklijke rouw:

Na het overlijden van Hare Majesteit de Koningin wenst Zijne Majesteit de Koning dat er een
periode van koninklijke rouw in acht wordt genomen vanaf nu tot zeven dagen na de begrafenis
van de Koningin. De datum van de begrafenis zal te zijner tijd worden bevestigd.

Koninklijke rouw zal worden waargenomen door leden van de koninklijke familie, personeel
van het koninklijk huis en vertegenwoordigers van het koninklijk huis met officiŽle taken,
samen met troepen die zich inzetten voor ceremoniŽle taken.

Vlaggen bij koninklijke residenties:

De vlaggen van koninklijke residenties waren gisteren, donderdag 8 september 2022, halfstok en
zullen halfstok blijven tot 08.00 uur op de ochtend na de laatste dag van de koninklijke rouw.

De halfstok van vlaggen bij koninklijke residenties is niet van toepassing op de Royal Standard en de Royal
Standard in Schotland wanneer de Koning in residentie is, omdat ze altijd bij volle mast worden gevlogen.

Richtlijnen voor vlaggen bij andere openbare gebouwen zijn
uitgegeven door het ministerie van Cultuur, Media en Sport.

Koninklijke saluutschoten:

Royal Salutes zullen vandaag om 13:00 uur BST in Londen worden afgevuurd in Hyde Park door
The King's Troop Royal Horse Artillery en in de Tower of London door de Honorable Artillery
Company. Voor elk jaar van het leven van de koningin wordt er ťťn schot afgevuurd.

Sluiting van de Koninklijke Residenties:

Koninklijke Residenties zullen sluiten tot na de begrafenis van de Koningin. Dit omvat The Queen's
Gallery en de Royal Mews in Buckingham Palace, en The Queen's Gallery in Edinburgh. Balmoral Castle en
Sandringham House, de privťlandgoederen van de koningin, zullen ook voor deze periode sluiten. Bovendien
zal Hillsborough Castle, de officiŽle residentie van de Soeverein in Noord-Ierland, worden gesloten.

Bloemenhulde bij de koninklijke residenties:

Na het overlijden van Hare Majesteit de Koningin wordt het volgende advies gegeven aan
leden van het publiek die bloemenhulde willen achterlaten bij de koninklijke residenties:

- In Buckingham Palace zullen leden van het publiek worden begeleid om bloemenhulde te brengen op
speciale locaties in The Green Park of Hyde Park. Bloemen die buiten de poorten van Buckingham
Palace worden achtergelaten, worden verplaatst naar The Green Park Floral Tribute Garden van
The Royal Parks. Verdere richtlijnen zullen worden uitgegeven door The Royal Parks.

- Bij Windsor Castle kunnen bloemstukken worden achtergelaten bij Cambridge Gate op de Long Walk.
Deze bloemen worden elke avond naar het kasteel gebracht en op het gras van Castle Chapter aan de
zuidkant van St George's Chapel en Cambridge Drive geplaatst.

- Op het Sandringham Estate worden leden van het publiek aangemoedigd
om bloemstukken achter te laten bij de Norwich Gates.

- Bij Balmoral Castle kunnen bloemstukken worden achtergelaten bij de hoofdingang.

- In het Palace of Holyroodhouse worden leden van het publiek aangemoedigd
om bloemstukken te leggen in de Physic Garden, naast de Abbey Strand-poort.

- Bij Hillsborough Castle kunnen bloemstukken worden
gelegd op het Castle Forecourt, voor de hoofdpoorten.

Informatie over bloemstukken bij andere openbare gebouwen
en locaties wordt verstrekt door het Cabinet Office.

Condoleanceboeken in de koninklijke residenties:

Er zijn geen fysieke condoleanceregisters in de koninklijke residenties.

Een online condoleanceregister voor degenen die berichten willen achterlaten, is
beschikbaar op de Royal website: https://www.royal.uk/send-message-condolence

De Koning en de Koningin Gemalin komen aan bij Buckingham Palace, 9 september 2022


Na de dood van Hare Majesteit de Koningin reisden Zijne Majesteit de Koning en
de Koningin Gemalin naar Londen na een nacht in Balmoral te hebben doorgebracht.

Hunne Majesteiten hadden de kans om de bloemenhulde buiten
het paleis te bekijken en leden van de menigte te ontmoeten.

De Koning ontving ook in audiŽntie de minister-president, de Rt. Hon. Liz Truss MP.


Foto: Instagram Buckingham Palace


Foto: Instagram Buckingham Palace

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning tot de natie en het Gemenebest, 9 september 2022


Ik spreek vandaag tot u met gevoelens van diepe droefheid. Haar hele leven was Hare Majesteit de
Koningin Ė mijn geliefde moeder Ė een inspiratie en voorbeeld voor mij en mijn hele familie, en
we zijn haar de meest oprechte schuld verschuldigd die een familie aan hun moeder kan hebben;
voor haar liefde, genegenheid, leiding, begrip en voorbeeld. Het leven van Koningin Elizabeth
was een goed geleefd leven; een belofte met het lot gehouden en ze is het meest gerouwd in haar
overlijden. Die belofte van levenslange dienstbaarheid hernieuw ik jullie vandaag allemaal.

Naast het persoonlijke verdriet dat mijn hele familie voelt, delen we ook met zo velen van jullie
in het Verenigd Koninkrijk, in alle landen waar de koningin staatshoofd was, in het Gemenebest en
over de hele wereld, een diep gevoel van dankbaarheid voor de meer dan zeventig jaar waarin mijn
moeder, als koningin, de mensen van zoveel landen heeft gediend. In 1947, op haar eenentwintigste
verjaardag, beloofde ze in een uitzending van Kaapstad aan het Gemenebest haar leven, of het nu kort
of lang was, te wijden aan de dienst van haar volkeren. Dat was meer dan een belofte: het was een
diepgaand persoonlijk engagement dat haar hele leven kenmerkte. Ze heeft offers gebracht voor haar
plicht. Haar toewijding en toewijding als Soeverein heeft nooit afgezien, in tijden van verandering
en vooruitgang, in tijden van vreugde en viering, en in tijden van verdriet en verlies. In haar leven
van dienstbaarheid zagen we die blijvende liefde voor traditie, samen met die onverschrokken omhelzing
van vooruitgang, die ons groot maken als naties. De genegenheid, bewondering en respect die ze inspireerde
werden het kenmerk van haar regering. En zoals elk lid van mijn familie kan getuigen, combineerde ze deze
kwaliteiten met warmte, humor en een feilloos vermogen om altijd het beste in mensen te zien. Ik breng
hulde aan de nagedachtenis van mijn moeder en ik eer haar leven van dienst. Ik weet dat haar dood zo velen
van jullie grote droefheid brengt en ik deel dat gevoel van verlies, mateloos, met jullie allemaal.

De rol en de plichten van de monarchie blijven ook bestaan, evenals de bijzondere relatie en
verantwoordelijkheid van de soeverein jegens de Kerk van Engeland - de kerk waarin mijn eigen
geloof zo diep geworteld is. In dat geloof, en de waarden die het inspireert, ben ik opgevoed
om een gevoel van plicht jegens anderen te koesteren en om de kostbare tradities, vrijheden en
verantwoordelijkheden van onze unieke geschiedenis en ons systeem van parlementaire regering
met het grootste respect te koesteren. Zoals de koningin zelf deed met zo'n onwankelbare toewijding,
beloof ik mezelf nu ook plechtig, gedurende de resterende tijd die God mij schenkt, om de grondwettelijke
principes in het hart van onze natie hoog te houden. En waar u ook woont in het Verenigd Koninkrijk, of
in de rijken en gebieden over de hele wereld, en wat uw achtergrond of overtuigingen ook mogen zijn,
ik zal proberen u met loyaliteit, respect en liefde te dienen, zoals ik mijn hele leven heb gedaan.

Mijn leven zal natuurlijk veranderen als ik mijn nieuwe verantwoordelijkheden op me
neem. Het zal voor mij niet langer mogelijk zijn om zoveel van mijn tijd en energie
te besteden aan de goede doelen en zaken waar ik zo veel om geef. Maar ik weet dat
dit belangrijke werk zal doorgaan in de vertrouwde handen van anderen.

Dit is ook een tijd van verandering voor mijn gezin. Ik reken op de liefdevolle hulp van mijn lieve
vrouw, Camilla. Als erkenning voor haar eigen loyale openbare dienst sinds ons huwelijk zeventien
jaar geleden, wordt ze mijn Koningin Gemalin. Ik weet dat ze aan de eisen van haar nieuwe rol de
standvastige plichtsbetrachting zal brengen waarop ik zo ben gaan vertrouwen. Als mijn erfgenaam
neemt William nu de Schotse titels op zich die zoveel voor mij hebben betekend. Hij volgt mij op als
Hertog van Cornwall en neemt de verantwoordelijkheden voor het hertogdom Cornwall op zich, die ik al
meer dan vijf decennia op me heb genomen. Vandaag ben ik er trots op hem Prins van Wales, Tywysog
Cymru, te hebben gecreŽerd, het land wiens titel ik zo enorm bevoorrecht heb mogen dragen gedurende
een groot deel van mijn leven en plicht. Met Catherine naast hem zal onze nieuwe Prins en Prinses
van Wales, ik weet het, onze nationale gesprekken blijven inspireren en leiden, en helpen om de
marginalen naar het middelpunt te brengen waar essentiŽle hulp kan worden gegeven. Ik wil ook
mijn liefde uiten voor Harry en Meghan terwijl ze hun leven in het buitenland blijven opbouwen.

Over iets meer dan een week zullen we samenkomen als een natie, als een Gemenebest en zelfs
een wereldwijde gemeenschap, om mijn geliefde moeder te rusten te leggen. Laten we in ons
verdriet gedenken en kracht putten uit het licht van haar voorbeeld. Namens mijn hele familie
kan ik alleen maar de meest oprechte en oprechte dank uitspreken voor jullie condoleances en
steun. Ze betekenen meer voor mij dan ik ooit kan uitdrukken. En tegen mijn lieve mama, nu je
aan je laatste grote reis begint om je bij mijn lieve overleden papa te voegen, wil ik gewoon dit
zeggen: dank je. Dank u voor uw liefde en toewijding aan onze familie en aan de familie van naties
die u al die jaren zo ijverig hebt gediend. Mogen "vluchten van engelen u zingen tot uw rust".Een verklaring van Edoardo Mapelli Mozzi, 9 september 2022


"Ongelooflijk moeilijk te verwerken de afgelopen 24 uur. Wat een ongelooflijke
vrouw en een buitengewoon stempel heeft ze op de hele wereld achtergelaten.
Zij was de rots waarop het moderne Groot-BrittanniŽ is gebouwd.

We hebben veel geluk dat onze kleintjes deze zomer geweldige tijd met haar
hebben kunnen doorbrengen. Rust in vrede Majesteit. We zullen je zo missen."


Foto: Benjamin Wheeler / Edoardo Mapelli Mozzi

De Toetredingsraad en de belangrijkste proclamatie van Koning Charles III, 10 september 2022


Zijne Majesteit de Koning werd formeel uitgeroepen als Koning Charles III op
10 september 2022 tijdens de Toetredingsraad, gehouden in het St. James's Palace.

Deze historische ceremonie, die voor het eerst werd gefilmd, begon met een bijeenkomst
van de Privy Council. De Koningin Gemalin en de Prins van Wales waren aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst riep de Privy Council Zijne Majesteit officieel uit tot Koning Charles III.

Overwegende dat het de Almachtige God heeft behaagd om onze overleden Soevereine Lady Koningin
Elizabeth, de Tweede van Gezegende en glorieuze herinnering, tot Zijn Genade te roepen, door
wiens overlijden de Kroon van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland
uitsluitend en terecht is toegekomen aan Prins Charles Philip Arthur George: Wij, daarom, de
Lords Spiritual and Temporal of this Realm en leden van het House of Commons, samen met andere
leden van Hare Majesteits Privy Council en vertegenwoordigers van de Realms and Territories,
Aldermen and Citizens of London, en anderen, publiceer en verkondig nu hierbij met ťťn stem en
instemming van tong en hart dat Prins Charles Philip Arthur George nu, door de dood van onze
overleden Soeverein van Gelukkige Herinnering, onze enige wettige en rechtmatige Liege Lord
Charles de Derde is geworden, door de Genade Gods van het Verenigd Koninkrijk van
Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland en van zijn andere rijken en gebieden, koning, hoofd
van het Gemenebest, verdediger van het geloof, aan wie wij erken alle geloof en
gehoorzaamheid met nederige genegenheid; God smeken door wie koningen en koninginnen
regeren om Zijne Majesteit te zegenen met lange en gelukkige jaren om over ons te regeren.

Gegeven in St. James's Palace deze tiende september in
het jaar van Onze Lieve Heer tweeduizend tweeŽntwintig.

GOD SAVE THE KING

De Koning was aanwezig bij het tweede deel van de ceremonie,
waar hij zijn eerste Privy Council-vergadering hield.

Zijne Majesteit legde een persoonlijke verklaring af en las en ondertekende
een eed om de veiligheid van de kerk in Schotland te handhaven.

Verklaring van Zijne Majesteit de Koning:

"Mijne heren, dames en heren.

Het is mijn meest droevige plicht u het overlijden van mijn geliefde moeder, de koningin, aan te kondigen.

Ik weet hoe diep jij, de hele natie - en ik denk dat ik de hele wereld mag zeggen - met mij meeleeft
in het onherstelbare verlies dat we allemaal hebben geleden. Het is de grootste troost voor mij te
weten van het medeleven dat zo velen hebben betuigd aan mijn zuster en broers en dat zo'n
overweldigende genegenheid en steun moet worden betuigd aan onze hele familie bij ons verlies.

Aan ons allemaal als familie, wat betreft dit koninkrijk en de bredere familie van naties waarvan het
deel uitmaakt, gaf mijn moeder een voorbeeld van levenslange liefde en onbaatzuchtige dienstbaarheid.

Het bewind van mijn moeder was ongeŽvenaard in duur, toewijding en
toewijding. Zelfs als we rouwen, danken we voor dit zeer trouwe leven.

Ik ben me ten zeerste bewust van deze grote erfenis en van de plichten en zware verantwoordelijkheden
van de soevereiniteit die nu op mij zijn overgegaan. Bij het opnemen van deze verantwoordelijkheden
zal ik ernaar streven het inspirerende voorbeeld te volgen dat ik heb gekregen bij het handhaven van
de constitutionele regering en zal ik streven naar vrede, harmonie en welvaart van de volkeren van
deze eilanden en van de rijken en gebieden van het Gemenebest over de hele wereld.

Bij dit doel weet ik dat ik zal worden gesteund door de genegenheid en loyaliteit van de volkeren wier
soeverein ik ben geroepen, en dat ik bij de uitvoering van deze taken zal worden geleid door de raad van
hun gekozen parlementen. In dit alles ben ik diep bemoedigd door de constante steun van mijn geliefde vrouw.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om mijn bereidheid en intentie te bevestigen om de
traditie voort te zetten van het afstaan van de erfelijke inkomsten, inclusief het
Kroondomein, aan Mijn Regering ten behoeve van iedereen, in ruil voor de Soevereine
Subsidie, die Mijn officiŽle taken als staatshoofd ondersteunt en hoofd van de natie.

En bij het uitvoeren van de zware taak die mij is opgelegd en waaraan ik nu opdraag
wat mij nog rest van mijn leven, bid ik om de leiding en hulp van de Almachtige God."

Na de Toetredingsraad werd de hoofdproclamatie gedaan vanaf
het balkon met uitzicht op Friary Court in St James's Palace.

De proclamatie werd voorgelezen door Garter King of Arms, vergezeld
van de Earl Marshal, andere Officers of Arms en de Serjeants at Arms.


Foto: Instagram Buckingham Palace


Foto: Instagram Buckingham Palace

De eed van Zijne Majesteit de Koning met betrekking tot de
veiligheid van de Church of Scotland, 10 september 2022


Ik begrijp dat de wet vereist dat ik bij Mijn toetreding tot de Kroon de
eed afleg en onderteken met betrekking tot de veiligheid van de Kerk van
Schotland. Ik ben klaar om dat te doen bij deze eerste gelegenheid.

Ik, Charles de Derde, bij de gratie Gods van het Verenigd Koninkrijk van
Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland en van Mijn andere Realms en gebieden, koning,
verdediger van het geloof,beloof en zweer trouw dat ik de regeling van de ware
protestantse religie onschendbaar zal handhaven en behouden, zoals vastgesteld door
de wetten die in Schotland zijn gemaakt ter vervolging van de claim van recht en in
het bijzonder door een wet met de titel "Een wet voor het veiligstellen van de
protestantse religie en presbyteriaanse kerkelijke regering" en door de wetten aangenomen
in het parlement van beide koninkrijken voor de vereniging van de twee koninkrijken, samen
met de regering, aanbidding, discipline, rechten en voorrechten van de Church of Scotland.

Dus help me God.

Regelingen voor de begrafenis van Hare Majesteit de Koningin, 10 september 2022


De staatsbegrafenis van Hare Majesteit de Koningin zal plaatsvinden op maandag 19 september 2022
om 11.00 uur BST in Westminster Abbey. Voorafgaand aan de staatsbegrafenis ligt de Koningin vier
dagen lang in Westminster Hall, zodat het publiek hun respect kan betuigen.

De kist van de Koningin staat momenteel in de balzaal van Balmoral Castle. Hare Majesteits kist
zal morgen, zondag 11 september, over de weg naar Edinburgh reizen om aan te komen bij het
Palace of Holyroodhouse, waar het tot maandagmiddag 12 september in de Troonzaal zal rusten.

Op de middag van maandag 12 september zal een processie worden gevormd op het voorplein
van het Palace of Holyroodhouse om de kist naar St Giles' Cathedral in Edinburgh te
vervoeren. De koning en leden van de koninklijke familie zullen deelnemen aan de processie
en een dienst bijwonen in de St. Giles' Cathedral om de kist in ontvangst te nemen.

De kist van Hare Majesteit zal dan rusten in St Giles' Cathedral, bewaakt door Vigils van The
Royal Company of Archers, om de mensen van Schotland in staat te stellen hun respect te betuigen.

In de middag van dinsdag 13 september zal de kist van de koningin vanuit Schotland per
Royal Air Force-vliegtuig vanaf Edinburgh Airport reizen en later die avond aankomen
op RAF Northolt. De kist wordt op de reis vergezeld door The Princess Royal.

De kist van de Koningin zal dan over de weg naar Buckingham Palace worden vervoerd, om te rusten
in de Bow Room. Op woensdagmiddag 14 september zal de kist in processie worden gedragen op een
kanonwagen van The King's Troop Royal Horse Artillery van Buckingham Palace naar het Palace of
Westminster, waar de Koningin in de Westminster Hall zal liggen tot de ochtend van de staatsbegrafenis.

De processie zal reizen via Queen's Gardens, The Mall, Horse Guards en Horse Guards Arch,
Whitehall, Parliament Street, Parliament Square en New Palace Yard. Nadat de kist is aangekomen
in Westminster Hall, zal de aartsbisschop van Canterbury een korte dienst leiden, bijgestaan
door de zeer eerwaarde dr. David Hoyle, decaan van Westminster, en bijgewoond door de Koning
en leden van de koninklijke familie, waarna de staatsligging zal beginnen.

Tijdens de staatsligging krijgen leden van het publiek de gelegenheid om Westminster Hall te
bezoeken om hun respect te betuigen aan de Koningin. Op de ochtend van maandag 19 september 2022
eindigt de staatsligging en wordt de kist in processie van het Palace of Westminster naar
Westminster Abbey gebracht, waar de staatsbegrafenis zal plaatsvinden.

Na de staatsbegrafenis zal de kist in processie reizen van Westminster Abbey naar
Wellington Arch. Van Wellington Arch zal de kist naar Windsor reizen en eenmaal daar
zal de State Hearse in processie reizen naar St. George's Chapel, Windsor Castle via de
Long Walk. Er zal dan een Committal Service plaatsvinden in de St. George's Chapel.

De koninklijke familie bekijkt de bloemstukken voor Koningin Elizabeth, 10 september 2022


In Windsor en Balmoral hebben leden van de koninklijke familie veel van de
bloemstukken bekeken die zijn achtergelaten ter nagedachtenis aan de Koningin.


Foto: Owen Humphreys, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace


Foto: Owen Humphreys, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace


Foto: Kirsty O'Connor, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace


Foto: Kirsty O'Connor, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace


Foto: Kirsty O'Connor, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace


Foto: Kirsty O'Connor, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace

Een update over het programma van Zijne Majesteit de Koning, 10 september 2022


De komende dagen zal Zijne Majesteit de Koning de koninklijke familie, de natie, de
Realms en het Gemenebest blijven leiden bij het rouwen van Hare Majesteit de Koningin.

Morgenochtend, op zondag 11 september 2022, ontmoet de Koning de secretaris-generaal
van het Gemenebest in Buckingham Palace. De Koning zal dan Realm High Commissioners
en hun echtgenoten ontvangen in de Bow Room van Buckingham Palace.

Op maandag 12 september 2022 reizen de Koning en de Koningin Gemalin naar Westminster Hall
waar beide Houses of Parliament elkaar zullen ontmoeten om hun condoleances te betuigen
bij het overlijden van de Koningin. De Koning zal zijn antwoord geven.

De Koning en de Koningin Gemalin reizen vervolgens per vliegtuig naar Edinburgh. Hunne Majesteiten
zullen eerst naar het Palace of Holyroodhouse reizen. Daar zal de Koning de erewacht inspecteren.
Daarna volgt de Ceremony of the Keys op het voorplein van het Palace of Holyroodhouse.

De Koning zal dan een dienst van gebed en bezinning bijwonen voor het leven van Hare
Majesteit de Koningin in St Giles' Cathedral, voordat hij terugkeert naar Holyrood.

In het Paleis zal de Koning een audiŽntie hebben bij de eerste minister,
gevolgd door een audiŽntie bij de voorzitter van het Schotse parlement.

De Koning en de Koningin Gemalin zullen dan het Schotse parlement bijwonen om een
motie van medeleven in ontvangst te nemen. De koning zal zijn antwoord geven.

Die avond zal Zijne Majesteit de Koning een wake houden met
leden van de koninklijke familie in de St. Giles' Cathedral.

De volgende ochtend, op dinsdag 13 september 2022, reizen de Koning en de Koningin Gemalin per
vliegtuig naar Belfast en vervolgens naar Hillsborough Castle. Daar zullen ze een tentoonstelling
bekijken over de lange samenwerking van Hare Majesteit de Koningin met Noord-Ierland.

De Koning zal dan de staatssecretaris voor Noord-Ierland en de partijleiders ontmoeten en een
condoleancebericht ontvangen onder leiding van de voorzitter van de Noord-Ierse Assemblee.

De Koning zal zijn antwoord geven.

Na een korte receptie in Hillsborough, reizen de Koning en de Koningin Gemalin naar St Anne's Cathedral
voor een gebeds- en bezinningsdienst. Voor de dienst zal Zijne Majesteit leiders ontmoeten van alle grote
religies in Noord-Ierland. De Koning en Koningin Gemalin zullen dan vanuit Belfast vertrekken naar Londen.

Op woensdag 14 september 2022 leidt de Koning de stoet achter de kanonwagen met de
kist van Hare Majesteit naar Westminster Hall, waar de Lying in State zal beginnen.

Op vrijdag 16 september 2022 zullen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin
Gemalin Wales bezoeken. Nadere details over dit bezoek volgen te zijner tijd.

Een verklaring van de Prins van Wales, Prins William, 10 september 2022


"Donderdag verloor de wereld een buitengewone leider wiens toewijding aan het
land, de Realms en het Gemenebest absoluut was. Er zal de komende dagen
zoveel worden gezegd over de betekenis van haar historische regering.

Ik heb echter een oma verloren. En hoewel ik om haar verlies zal rouwen, voel ik
me ook ongelooflijk dankbaar. Ik heb tot in mijn vijfde decennium het voordeel
gehad van de wijsheid en geruststelling van de koningin. Mijn vrouw heeft twintig
jaar haar begeleiding en steun gehad. Mijn drie kinderen moeten vakanties met
haar doorbrengen en herinneringen creŽren die hun hele leven meegaan.

Ze was aan mijn zijde op mijn gelukkigste momenten. En ze was aan mijn zijde tijdens de
droevigste dagen van mijn leven. Ik wist dat deze dag zou komen, maar het zal enige tijd
duren voordat de realiteit van het leven zonder oma echt zal aanvoelen.

Ik dank haar voor de vriendelijkheid die ze mijn familie en mij heeft getoond. En ik dank haar
namens mijn generatie voor het geven van een voorbeeld van dienstbaarheid en waardigheid in het
openbare leven dat van een andere leeftijd was, maar altijd relevant voor ons allemaal.

Mijn grootmoeder zei ooit dat verdriet de prijs was die we voor liefde betalen.
Al het verdriet dat we de komende weken zullen voelen, zal een bewijs zijn van de
liefde die we voelden voor onze buitengewone koningin. Ik zal haar nagedachtenis
eren door mijn vader, de Koning, op elke mogelijke manier te steunen."

De kist van Hare Majesteit de Koningin verlaat Balmoral Castle, 11 september 2022


De kist van Hare Majesteit de Koningin heeft Balmoral Castle verlaten.

Vergezeld door The Princess Royal en Sir Tim Laurence reist de stoet naar het Palace of Holyroodhouse.

De krans op de kist bevat Dhalia's, Sweet Peas, Phlox, White Heather en Pine Fir van het Balmoral Estate.

Bij aankomst in het Palace of Holyroodhouse werd de kist opgewacht door de Hertog van York,
de Graaf en Gravin van Wessex, The Princess Royal en vice-admiraal Sir Tim Laurence.

De kist zal tot maandagmiddag 12 september 2022 in de Troonzaal van het Palace of Holyroodhouse rusten.

Op maandag 12 september 2022 zal een processie worden gevormd op het voorplein van het
Palace of Holyroodhouse om de kist naar St Giles' Cathedral in Edinburgh te vervoeren.
De Koning en leden van de koninklijke familie nemen deel aan de processie en wonen
een dienst bij in de St. Giles' Cathedral om de kist in ontvangst te nemen.

De kist van Hare Majesteit zal dan rusten in St Giles' Cathedral, bewaakt door Vigils van The Royal
Company of Archers, om de mensen van Schotland in staat te stellen hun respect te betuigen.


Foto: Owen Humphreys, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace


Foto: Alkis Konstantinidis, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace

Parlement presenteert toespraken aan Zijne Majesteit Koning Charles III, 12 september 2022


De voorzitters van beide Houses of Parliament hebben maandag 12 september 2022 in Westminster Hall
toespraken gehouden tot Zijne Majesteit Koning Charles III, vergezeld van de koningin-gemalin.

De Sprekers brachten namens elk House condoleances over, waarop de Koning reageerde.

Verklaring van de voorzitter van het House of Commons, The Rt Hon. Sir Lindsay Hoyle:

"Voor ons allemaal is de koningin een constante aanwezigheid in ons leven geweest - zo vertrouwd
als een lid van de familie, maar toch iemand die een kalme en stabiele invloed op ons land heeft
uitgeoefend. De meesten van ons hebben nooit een tijd gekend dat ze er niet was. Haar dood is niet
alleen een tragedie voor de koninklijke familie, maar een verschrikkelijk verlies voor ons allemaal.

Tijdens haar 70 jaar op de troon - en zelfs daarvoor, als tiener, geruststellend en betrokken bij
kinderen en gezinnen die door de Tweede Wereldoorlog werden verstoord, heeft ze ons leven een gevoel
van evenwicht gegeven. Terwijl haar regering werd gekenmerkt door dramatische veranderingen in de wereld,
heeft Hare Majesteit haar niet-aflatende toewijding aan het VK, de Britse overzeese gebiedsdelen en het
Gemenebest van Naties behouden - en haar zachtaardige autoriteit en gezond verstand zijn overal gevoeld.

Ze heeft veel over de wereld gereisd, de koninklijke familie gemoderniseerd en wordt gecrediteerd
met het uitvinden van de koninklijke 'walkabout', waardoor ze tijdens haar bezoeken mensen uit
alle lagen van de bevolking kon ontmoeten. Als staatshoofd heeft ze tijdens haar regeerperiode
15 premiers van advies en het voordeel van een lange ervaring voorzien - en heeft ze meer dan
een kwart van alle Amerikaanse presidenten in de geschiedenis van de VS ontmoet.

De koningin is betrokken geweest bij alles wat belangrijk voor ons is en wat ons
maakt tot wie we zijn - van staatsaangelegenheden tot koninklijke bruiloften, en
vooral met Kerstmis, met haar wijze woorden en reflectieve jaarlijkse boodschap.

Ze is een moeder, grootmoeder en overgrootmoeder geweest - maar
ze is onze koningin geweest, en we zullen haar mateloos missen."

De toespraak van de spreker tot de koning namens het House of Commons:

"Uwe Majesteit,

Laat me u, en Hare Majesteit, de Koningin Gemalin, ons welkom heten bij deze plechtige gelegenheid.

Leden van beide Houses of Parliament komen hier samen om ons diep medeleven te betuigen met het
verlies dat we allemaal hebben geleden bij de dood van onze Soevereine Lady, Koningin Elizabeth.

We hebben gezien dat dit een verlies is dat over de hele wereld wordt gevoeld. Het is
een verlies voor het Verenigd Koninkrijk, de overzeese gebieden, de kroon afhankelijkheden
en de vele landen waarover ze regeerde. Het is een verlies voor het hele Gemenebest,
waar ze zoveel voor heeft gedaan. Het is een verlies voor ons allemaal.

Maar we weten vooral dat het een verlies is voor u, majesteit, en voor de koninklijke familie.

Kranten staan vol met foto's van Hare Majesteit sinds het nieuws bekend werd.
Het meest ontroerend waren die glimpen van het gezinsleven die meestal aan
het zicht van het publiek werden onttrokken.

Hoe diep ons verdriet ook is, we weten dat het uwe dieper is, en we
bieden u en de hele koninklijke familie ons oprechte medeleven aan.

We weten dat er niets is dat we kunnen zeggen ter ere van onze overleden koningin - uw
moeder - dat u niet al zult weten. Kamerleden hebben de afgelopen dagen gesproken over hun
ontmoetingen met koningin Elizabeth. Ze hebben gesproken over haar plichtsbesef, haar wijsheid,
haar vriendelijkheid en haar humor. Hoe ze de levens van honderdduizenden van hun kiezers
heeft geraakt tijdens haar bezoeken aan elk deel van het land. Hun woorden waren oprecht.

Ze zat in deze historische zaal, zoals U nu zit, bij vele gelegenheden. Sommige van die
gelegenheden waren om mijlpalen in haar eigen regering te vieren. De toespraken om haar
zilveren, gouden en diamanten jubileum te vieren hadden een rode draad: dat onze
constitutionele monarchie een symbool is van stabiliteit in een steeds veranderende wereld.

Zoals Spreker Boothroyd zei, "de wijsheid en genade van koningin Elizabeth, (...) toonden voor
iedereen de waarde van een constitutionele monarchie in het veiligstellen van de vrijheden van
onze burgers en de fundamentele eenheid van dit koninkrijk en het Gemenebest."

Bij andere gelegenheden was wijlen onze koningin hier om historische momenten te vieren, zoals de
vijftigste verjaardag van de Tweede Wereldoorlog, een oorlog waarin zij zelf in de strijdkrachten
diende. En in 1988 vierden we de driehonderdste verjaardag van de revoluties van 1688 tot 1689.

Het is misschien heel Brits om revoluties te vieren door een toespraak tot Hare Majesteit te houden.
Maar die revoluties hebben geleid tot onze grondwettelijke vrijheden en hebben de basis gelegd voor
een stabiele monarchie die de vrijheid beschermt. In Uw eerste toespraak tot de natie erkende U dat
Uw leven zou veranderen als gevolg van uw nieuwe verantwoordelijkheden. U beloofde Uzelf om de
grondwettelijke principes in het hart van onze natie hoog te houden.

Dit zijn zware verantwoordelijkheden. Zoals de naamgenoot van de overleden koningin, de vroegere
koningin Elizabeth, in haar laatste toespraak tot parlementariŽrs zei: "Koning zijn en een kroon
dragen, is heerlijker voor hen die hem zien, dan aangenaam voor hen die hem dragen".

We weten dat u het grootste respect hebt voor de kostbare tradities, vrijheden en
verantwoordelijkheden van onze unieke geschiedenis en ons systeem van parlementaire regering.

We weten dat U de verantwoordelijkheden die op U rusten, zult dragen met de
standvastigheid en waardigheid die Hare Majesteit heeft getoond. Toen het House
gisteren na de Toetredingsraad bijeenkwam, was mijn eerste, symbolische, daad de eed
af te leggen om trouw te zijn en trouw te zijn aan Uwe Majesteit, Koning Charles.

En dus is het mijn plicht om onze nederige toespraak tot U, onze nieuwe
Koning, te houden om zowel ons verdriet te uiten over het verlies van
onze Soevereine Lady als ons vertrouwen in de toekomst, in Uw Regering:

Meest genadige soeverein,
Wij, de meest plichtsgetrouwe en loyale onderdanen van Uwe Majesteit, het House of Commmons
van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland in het parlement, betuigen
de diepe sympathie van dit Huis voor het grote verdriet dat Uwe Majesteit heeft geleden door
de dood van wijlen de Koningin, de moeder van Uwe Majesteit; betuigen aan de hele koninklijke
familie de diepe sympathie van dit Huis in hun verdriet, dat wordt gedeeld door al haar leden;
verzeker Uwe Majesteit dat de niet aflatende toewijding van Hare Majesteit gedurende een
regeerperiode van meer dan zeventig jaar aan de dienst van ons grote land en zijn volk,
en aan de dienst van de landen en volkeren van de rest van het bredere Gemenebest, altijd
in genegenheid zal worden gehouden en dankbare herinnering; en betuig aan Uwe Majesteit
onze loyaliteit aan U en onze overtuiging dat U ernaar zult streven de vrijheden te
handhaven en het geluk van de mensen in al Uw Realms nu en in de komende jaren te bevorderen.

Verklaring van de Lord Speaker, The Rt Hon. Lord McFall van Alcluith:

"Na de dood van de koningin, Hare Majesteit Koningin Elizabeth II,
zijn de natie en het hele Gemenebest verenigd in diepe rouw.

Al 70 jaar is ze een loyale en standvastige aanwezigheid
in het nationale leven van het Verenigd Koninkrijk.

Haar integriteit, unieke staat van dienst, diep gevoel van geloof en
toewijding aan haar rol hebben ervoor gezorgd dat ze zal worden beschouwd
als een uitstekend voorbeeld van een constitutionele monarch.

Haar vitale relatie met onze Kamer, waar de drie elementen van het Parlement
samenkomen tijdens de Staatsopening, zorgt ervoor dat ze voor altijd zal
worden herinnerd en gekoesterd door het House of Lords.

Vandaag gaan mijn gedachten, en inderdaad die van het hele Huis, uit naar Zijne Majesteit de Koning
en naar de leden van de koninklijke familie, voor wie dit gevoel van verlies groot zal zijn.

Vandaag reflecteert de natie op de service die koningin Elizabeth II
aan de kroon en haar volk heeft gegeven, en dankt ze voor haar leven.

Leden willen er misschien van op de hoogte zijn dat informatie over regelingen voor
het House binnenkort door Black Rod en de autoriteiten van het Huis zal worden verstrekt.

In dierbare herinnering aan een koningin gewijd aan Haar natie en Haar volk,

Lord McFall van Alcluith, Lord Speaker".

De toespraak van de Lord Speaker tot de koning namens het House of Lords:

"Majesteit, ik heet u en Hare Majesteit de Koningin Gemalin
vandaag welkom in het Parlement, bij deze plechtige gelegenheid.

Hare Majesteit, onze dierbare koningin, en uw geliefde en zeer gemiste moeder, kwamen hier
vele malen naar Westminster Hall om de felicitaties van haar loyale onderdanen in de twee
Houses of Parliament te ontvangen en om met hen historische monumenten en haar lange leven
van toegewijde publieke dienst. Ze was zowel een Leider van, als een dienaar van, Haar volk.
Haar nederigheid en integriteit dwongen het respect af en spraken tot de verbeelding van
volkeren en naties over de hele wereld. De vreugdevolle, niet aflatende en geruststellende
aanwezigheid van Hare Majesteit door de jaren heen maakte het moeilijk te bedenken dat haar
lange en inspirerende heerschappij van diepe en ongeŽvenaarde toewijding ooit zou eindigen.
Wij, en de natie, sloten onze ogen voor deze onvermijdelijkheid.

Maar het is voorbij, slechts een paar maanden nadat we het historische platina-jubileum van
Hare Majesteit hebben gevierd. En zoals U zo ontroerend zei, Majesteit, in Uw toespraak tot
de natie, voelen we nu allemaal een "gevoel van onmetelijk verlies".

Niettemin blijven de kwaliteiten die Hare Majesteit met zo'n standvastigheid
belichaamde, om u, Majesteit, uw familie en al uw onderdanen te inspireren.
We herinneren ons haar inzet. Haar vriendelijkheid. Haar humor. Haar moed en
Haar standvastigheid. En het diepe geloof dat het anker in haar leven was.

Uwe Majesteit, dit is een historische ruimte, de muren zijn meer dan 900
jaar geleden gebouwd door William Rufus, het prachtige dak met hamerbalken
dat 300 jaar later in opdracht van Richard II is gemaakt.

Sinds de middeleeuwen heeft een groot deel van ons nationale verhaal zich
binnen deze muren afgespeeld, van openbare bijeenkomsten tot kroningsbanketten,
tot de eeuwen waarin deze zaal het hart van ons rechtssysteem was.

Maar deze oude hal is een leefruimte, en net als onze grote natie blijft het evolueren.
In 2012 kwam Hare Majesteit naar Westminster Hall om haar diamanten jubileum te vieren,
en we zagen de onthulling van het prachtige herdenkingsraam, in opdracht van leden van
beide Houses of Parliament, dat nu de noordmuur van deze historische ruimte siert.

En nu, tien jaar lang, heeft het licht van dat raam schoonheid toegevoegd aan de grijze
stenen van deze plek, ze in kleur badend en honderdduizenden bezoekers van het Palace
of Westminster herinnerd aan het toegewijde leven van dienst van Hare Majesteit.

Net als het licht dat door dit gedenkraam schijnt, zullen de magnifieke prestaties van Hare
Majesteit voortleven door ons leven en ons nationale discours permanent te verlichten en te
verrijken. Majesteit, ook al rouwen we om het verlies van onze dierbare koningin, wij en
toekomstige generaties zullen kracht putten uit Haar lichtend voorbeeld.

Majesteit, namens alle leden van het House of Lords beloof ik u mijn loyaliteit en wens u, en Hare
Majesteit de Koningin Consort, het beste in het leven van dienst waaraan u zich hebt toegewijd. We
zijn trots en nederig om u als onze koning te verwelkomen, en we kijken ernaar uit u in de komende
jaren bij vele gelegenheden in het Parlement en in deze zaal te mogen verwelkomen.

Tot slot, Uwe Majesteit, heeft het House of Lords mij de opdracht gegeven
om de volgende nederige toespraak te houden, die hun Lordships op
10 september 2022 zijn overeengekomen. Ik zal nu de toespraak voorlezen:

Meest genadige soeverein,

Wij, Uwe Majesteits meest plichtsgetrouwe en loyale onderdanen, de Lords Spiritual and Temporal
in Parliament verzameld, verzoeken u om Uwe Majesteit het diepe medeleven over te brengen dat
door dit Huis wordt gevoeld in het verdriet dat Uwe Majesteit heeft geleden door de dood van
onze overleden geliefde koningin, Uwe Majesteits Moeder, gezegende en glorieuze herinnering;

Om de hele koninklijke familie de diepe sympathie van dit House
te betuigen in hun verdriet, dat wordt gedeeld door al haar leden;

Om Uwe Majesteit te verzekeren dat het voorbeeld van onbaatzuchtige openbare dienst dat
onze overleden Soeverein tijdens Haar 70-jarige regering heeft getoond, Haar onvermoeibare
inspanningen voor het welzijn van Haar volkeren en Haar standvastigheid in tegenspoed ooit
in eerbiedige, liefdevolle en dankbare herinnering zal worden bewaard;

En om Uwe Majesteit onze loyaliteit aan de Koninklijke Persoon van Uwe Majesteit uit te drukken, en onze
vaste overtuiging dat, onder de zegen van de Goddelijke Voorzienigheid, Uwe Majesteit, tijdens Uw
Regering, het geluk zal bevorderen en de vrijheden van al Uw volkeren in al Uw Realms zal beschermen."


Foto: © UK Parliament/JessicaTaylor


Foto: © UK Parliament/Photography by Roger Harris


Foto: © UK Parliament/JessicaTaylor


Foto: © UK Parliament/Photography by Roger Harris

Zijne Majesteit de Koning's antwoord op condoleances in Westminster Hall:

"Mijne heren en leden van het House of Commons:
Ik ben zeer dankbaar voor de condoleances van het House of Lords en het House
of Commons, die zo ontroerend omvatten wat onze overleden soeverein, mijn geliefde
moeder de koningin, voor ons allemaal betekende. Zoals Shakespeare zegt over de
vroegere Koningin Elizabeth, was ze "een patroon voor alle levende prinsen".

Terwijl ik hier vandaag voor u sta, kan ik niet anders dan het gewicht van de geschiedenis voelen die
ons omringt en die ons herinnert aan de essentiŽle parlementaire tradities waaraan de leden van beide
Kamers zich wijden, met zo'n persoonlijke inzet voor de verbetering van ons allemaal.

Het Parlement is het levende en ademende instrument van onze democratie. Dat uw
tradities oud zijn, zien we in de bouw van deze grote zaal en de herinneringen aan
middeleeuwse voorgangers van het Bureau waartoe ik ben geroepen. En de tastbare
connecties met mijn lieve overleden moeder die we overal om ons heen zien; van de Fontein
in New Palace Yard die het zilveren jubileum van de overleden koningin herdenkt tot de
zonnewijzer in Old Palace Yard voor het gouden jubileum, het prachtige glas-in-loodraam
voor mij voor het diamanten jubileum en, zo aangrijpend en nog niet officieel onthuld,
uw meest genereuze geschenk aan Hare Majesteit ter gelegenheid van het ongekende
Platina Jubileum dat we slechts drie maanden geleden met zo'n blij hart vierden.

De grote klok van de Big Ben Ė een van de krachtigste symbolen van onze natie over de hele wereld
en gehuisvest in de Elizabeth Tower, ook genoemd naar het diamanten jubileum van mijn moeder
Ė markeert woensdag de overgang van wijlen de Koningin van Buckingham Palace naar dit parlement.

Mijne heren en leden van het House of Commons:

We komen vandaag samen ter nagedachtenis aan de opmerkelijke omvang van de toegewijde dienst van de
Koningin aan haar naties en volkeren. Terwijl ze nog heel jong was, beloofde Hare Majesteit zichzelf
om haar land en haar volk te dienen en de kostbare principes van de constitutionele regering te
handhaven die in het hart van onze natie liggen. Deze gelofte hield ze met onovertroffen toewijding.

Ze gaf een voorbeeld van onbaatzuchtige plicht die ik,
met Gods hulp en uw raad, vastbesloten ben trouw te volgen."

Verklaring van Prins Harry, de Hertog van Sussex:, 12 september 2022


In liefdevolle herinnering aan
Hare Majesteit Koningin Elizabeth II (1926-2022)

Bij het vieren van het leven van mijn grootmoeder, Hare Majesteit de Koningin - en bij het rouwen om haar
verlies - worden we allemaal herinnerd aan het leidende kompas dat ze voor zovelen was in haar toewijding
aan dienstbaarheid en plicht. Ze werd wereldwijd bewonderd en gerespecteerd. Haar onwankelbare gratie en
waardigheid bleven haar hele leven waar en nu haar eeuwige erfenis. Laten we de woorden herhalen die ze
sprak na het overlijden van haar echtgenoot, Prins Philip, woorden die ons nu allemaal troost kunnen
bieden: "Het leven bestaat natuurlijk uit zowel de laatste scheidingen als de eerste ontmoetingen."

Oma, hoewel dit laatste afscheid ons grote droefheid brengt, ben ik voor altijd dankbaar voor al onze eerste
ontmoetingen - van mijn vroegste jeugdherinneringen met jou tot de eerste keer dat ik je ontmoette als mijn
opperbevelhebber, tot het eerste moment dat je mijn lieve vrouw ontmoette en je geliefde achterkleinkinderen
omhelsde. Ik koester deze momenten die ik met jullie heb gedeeld, en de vele andere speciale momenten
daartussenin. Je wordt nu al erg gemist, niet alleen door ons, maar door de hele wereld. En wat de
eerste ontmoetingen betreft, eren we nu mijn vader in zijn nieuwe rol als Koning Charles III.

Bedankt voor je inzet.
Bedankt voor je gedegen advies.
Bedankt voor je aanstekelijke lach.

Ook wij glimlachen, wetende dat jij en opa nu herenigd zijn, en beiden samen in vrede.

De kist van Hare Majesteit de Koningin keert terug naar Londen, 12 september 2022


De kist van Hare Majesteit de Koningin zal morgen, dinsdag 13 september 2022,
vertrekken vanuit St Giles' Cathedral naar Buckingham Palace.

Na te zijn gereisd vanuit de kathedraal van St. Giles, zal de kist van Hare Majesteit in de vroege avond
vertrekken in een Royal Air Force-vliegtuig vanaf Edinburgh Airport en aankomen in RAF Northolt.

De Princess Royal, vergezeld door vice-admiraal Sir Tim Laurence, reist met de kist mee op zijn reis.

Op Edinburgh Airport wordt The Coffin door een Royal Air Force Bearer Party naar het vliegtuig gebracht en
wordt er een erewacht gevonden door The Royal Regiment of Scotland. Er zal een koninklijke groet zijn als
de kist arriveert. Op het platform zal ook de Band of the Royal Regiment of Scotland aanwezig zijn.

Als het vliegtuig vertrekt, zal de erewacht een laatste koninklijke
groet brengen. De band speelt ťťn couplet van het volkslied.

Bij RAF Northolt worden de Bearer Party en Guard of Honor gevormd door The Queen's Color Squadron
(63 Squadron RAF Regiment). De Partij aan toonder zal de kist naar de lijkwagen brengen.

De erewacht zal wapens aanbieden bij aankomst van de kist en in die positie
blijven totdat de staatslijkwagen het vliegveld heeft verlaten.

De lijkwagen zal de kist vervolgens naar Buckingham Palace brengen. Het traject zal zijn:

- A40
- Eastbourne Terrace
- Lancaster Gate
- Bayswater Road
- Marble Arch
- Park Lane
- Hyde Park Corner
- Constitution Hill
- Centre Gate Centre Arch van Buckingham Palace

De kist van de koningin zal 's nachts rusten in de Bow Room van Buckingham Palace.

De Koning en de Koningin Gemalin bezoeken Schotland, 12 september 2022


In het Palace of Holyroodhouse werden Hunne Majesteiten verwelkomd
door een erewacht, gevormd door het Royal Regiment of Scotland.

Traditiegetrouw vond bij aankomst in Edinburgh de 'Ceremonie van de Sleutels' plaats.

De Koning werd verwelkomd in het 'oude en erfelijke koninkrijk Schotland' van Zijne Majesteit
door de Lord Provost, voordat hij symbolisch de sleutels van de stad Edinburgh ontving.

De Koning, met The Princess Royal, de Hertog van York, de Graaf van Wessex en Sir Tim Laurence
liepen vervolgens achter de kist van Hare Majesteit de Koningin terwijl deze naar de kathedraal
van St. Giles ging voor een dankdienst voor het leven van de Koningin.

De Koningin Gemalin en de Gravin van Wessex reisden met de auto.

In het Palace of Holyroodhouse ontving de Koning vervolgens de eerste minister
van Schotland, gevolgd door de voorzittende ambtenaar van het Schotse parlement.

Hunne Majesteiten reisden vervolgens naar het Schotse parlement
om een motie van medeleven in ontvangst te nemen.

Bij aankomst ontmoetten de Koning en de Koningin Gemalin de eerste minister en leider van de Scottish
National Party; Leider van de Schotse Conservatieve en Unionistische Partij; Leider van de Schotse
Labour Party; Leider van de Schotse Groenen; en de leider van de Schotse liberaal-democraten.


Foto: Instagram Buckingham Palace

In de Chamber hoorden Hunne Majesteiten de motie van medeleven aan en de Koning antwoordde:

"Voorzittend ambtenaar, eerste minister, partijleiders en leden van het Schotse parlement:

Ik weet dat het Schotse parlement en de bevolking van Schotland een diep gevoel van verdriet
met me delen bij de dood van mijn geliefde moeder. Door alle jaren van haar regeerperiode
heeft de koningin, zoals zoveel generaties van onze familie voor haar, in de heuvels van
dit land en in de harten van zijn mensen een toevluchtsoord en een thuis gevonden.

Mijn moeder voelde, net als ik, de grootste bewondering voor het Schotse volk, voor hun geweldige
prestaties en hun ontembare geest. En het was de grootste troost voor haar om op haar beurt de
ware genegenheid te kennen waarin ze werd gehouden. De kennis van die diepe en blijvende band moet
voor ons een troost zijn als we rouwen om het einde van een leven van onvergelijkbare dienstbaarheid.

Als ik de woorden van de grote Robert Burns mag parafraseren, mijn lieve moeder was:

De vriend van de mens, de vriend van de waarheid;
De vriend van de leeftijd en gids van de jeugd:
Er zijn maar weinig harten zoals de hare, met deugd warm'd,
Weinig koppen met kennis zo geÔnformeerd:

Hoewel ze nog erg jong was, beloofde de koningin zichzelf om haar land en haar volk te dienen en de
principes van de constitutionele regering te handhaven. Nu we met dankbaarheid een zeer getrouwe belofte
markeren, ben ik vastbesloten om, met Gods hulp en met de uwe, dat inspirerende voorbeeld te volgen.

De titel van Hertog van Rothesay, en de andere Schotse titels die ik zo lang heb
mogen dragen, geef ik nu door aan mijn oudste zoon, William, wie ik ken, zal net
zo trots zijn als ik geweest ben om de symbolen van dit oude koninkrijk te dragen.

Ik neem mijn nieuwe taken op met dankbaarheid voor alles wat Schotland me heeft gegeven,
met de vastberadenheid om altijd het welzijn van ons land en zijn mensen na te streven, en
met het volste vertrouwen in uw goede wil en goede raad terwijl we die taak samen voortzetten."

Processie van de kist van Hare Majesteit van het Palace of Holyroodhouse naar de kathedraal van St. Giles, 12 september 2022


De kist van Hare Majesteit de Koningin is in processie van het Palace of
Holyroodhouse naar St. Giles' Cathedral gebracht, waar hij 24 uur zal rusten.

De kist was gedrapeerd met de Royal Standard in Schotland
en gekleed met een krans van bloemen. De krans bestond uit:

- Witte trosrozen
- Witte Fressia's
- Witte Knoopchrysanten
- Gedroogde witte heide (van Balmoral)
- Spray Eryngium (distel)
- Gebladerte
- Rozemarijn
- Hebe
- Pittosporum

De lijkwagen werd geflankeerd door de Bearer Party van het Royal Regiment of Scotland en
een Escort Party van de The King's Body Guard for Scotland (Royal Company of Archers).

De Koning, The Princess Royal, de Hertog van York, de Graaf van Wessex en vice-admiraal Sir Tim
Laurence volgden de kist te voet. De Koningin Gemalin en de Gravin van Wessex reisden met de auto.

Terwijl de kist in processie naar de kathedraal van St. Giles bewoog,
werden er minieme kanonnen afgevuurd vanaf Edinburgh Castle.

In de St. Giles' Cathedral was er toen een dienst van
dank voor het leven van Hare Majesteit de Koningin.

De congregatie omvatte vrienden en familie van de koningin; vertegenwoordigers van alle
strijdkrachten en de patronaten van Hare Majesteit in Schotland; Burgervereniging van
Schotland; Leiders van de Schotse politiek; voorzitters van Schotse instellingen voor hoger
onderwijs; Kunst en sport Openbare lichamen; vertegenwoordigers van het Schotse rechtssysteem;
vertegenwoordigers van een brede selectie van geloofsgroepen en jeugdorganisaties.

De Koning en de Koningin Gemalin bezoeken Noord-Ierland, 13 september 2022


De Koning en de Koningin Gemalin hebben Noord-Ierland bezocht als onderdeel
van het programma van bezoeken van Hunne Majesteiten aan de regio's.

Hunne Majesteiten werden verwelkomd door de Lord Lieutenant voor de County Borough
of Belfast, de Secretary of State voor Noord-Ierland en de Chief Executive van Belfast
City Airport, voordat ze naar Hillsborough Castle reisden voor een aantal opdrachten.

Zijne Majesteit hield een privť audiŽntie bij de staatssecretaris van Noord-Ierland en ontmoette
vertegenwoordigers van politieke partijen. Hunne Majesteiten ontvingen ook een condoleancebericht van
de voorzitter van de Noord-Ierse Assemblee namens het volk van Noord-Ierland en de Koning antwoordde:

"Mijn Lords, dames en heren,

Namens mijn hele familie kan ik u alleen maar van harte bedanken voor uw condoleances.
Ik ben hier vandaag in een tijd van groot persoonlijk verdriet, nu we de dood herdenken van mijn
geliefde moeder, na een leven dat zeer trouw is toegewijd aan de plicht waartoe ze was geroepen.

Het is passend dat we elkaar ontmoeten in Hillsborough, dat mijn moeder zo
goed kende, en in wiens prachtige rozentuin ze altijd zoveel plezier had.

In de jaren sinds ze aan haar lange leven in openbare dienst begon, zag mijn moeder Noord-Ierland
belangrijke en historische veranderingen doormaken. Al die jaren hield ze nooit op te bidden voor
de beste tijden voor deze plek en voor zijn mensen, wiens verhalen ze kende, wiens verdriet onze
familie had gevoeld, en voor wie ze een grote genegenheid en respect had.

Mijn moeder voelde diep, ik weet het, de betekenis van de rol die ze zelf speelde
bij het samenbrengen van degenen die de geschiedenis had gescheiden, en bij het
uitstrekken van een hand om genezing van lang gekoesterde pijn mogelijk te maken.

Helemaal aan het begin van haar leven van dienst heeft de koningin een belofte gedaan om zich te wijden
aan haar land en haar volk en de principes van de constitutionele regering te handhaven. Deze belofte
hield ze met standvastig geloof. Nu, met dat lichtend voorbeeld voor me, en met Gods hulp, neem ik mijn
nieuwe taken op me, vastbesloten om het welzijn van alle inwoners van Noord-Ierland te zoeken.

Tijdens de jaren van mijn moeders regering was het een voorrecht om te getuigen van zo'n toegewijd leven.
Moge het ons allemaal gegund worden om de taken die voor ons liggen zo goed te vervullen."

Tijdens een receptie in Hillsborough Castle ontmoetten de Koning en
de Koningin Gemalin mensen uit een breed scala van Noord-Ierland.

Later op de middag woonden Hunne Majesteiten een dienst van bezinning bij voor
het leven van Hare Majesteit de Koningin Elizabeth II, in de St. Anne's
Cathedral, voordat ze leden van het publiek ontmoetten op Writers' Square.

Een verklaring van The Princess Royal, 13 september 2022


"Ik had het geluk om de laatste 24 uur van het leven van mijn liefste moeder te delen. Het was een
eer en een voorrecht om haar te vergezellen op haar laatste reizen. Getuige zijn van de liefde
en het respect die zo velen op deze reizen hebben getoond, was zowel nederig als opbeurend.

We zullen allemaal unieke herinneringen delen. Ik bedank iedereen die ons gevoel van verlies deelt.

We zijn er misschien aan herinnerd hoeveel van haar aanwezigheid en bijdrage aan onze nationale identiteit
we als vanzelfsprekend beschouwden. Ik ben ook zo dankbaar voor de steun en het begrip dat aan mijn dierbare
broer Charles wordt geboden, aangezien hij de extra verantwoordelijkheden van de vorst aanvaardt.

Aan mijn moeder, de Koningin, bedankt."

Kist met koningin Elizabeth aangekomen bij Buckingham Palace, 13 september 2022


De kist van Hare Majesteit de Koningin is aangekomen in Buckingham
Palace, waar hij een nacht zal rusten in de Bow Room.

Morgen zal de kist in processie worden gedragen op een kanonwagen van The King's
Troop Royal Horse Artillery naar het Palace of Westminster, waar de Koningin tot
de ochtend van de staatsbegrafenis in Westminster Hall zal liggen.


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ

De kist met het lichaam van Koningin Elizabeth naar Westminster Hall, 14 september 2022


De kist van Hare Majesteit de Koningin, gedragen op een kanonwagen van The King's Troop Royal Horse
Artillery, vertrok uit Buckingham Palace en reisde door de Mall naar het Palace of Westminster.

Zijne Majesteit de koning, The Prinses Royal, de Hertog van York, de Graaf van Wessex,
de Prins van Wales, de Hertog van Sussex, de heer Peter Phillips, de Graaf van Snowdon,
de Hertog van Gloucester en Vice-admiraal Sir Tim Laurence liepen achter de kist.

De kist van Hare Majesteit was gedrapeerd met de koninklijke standaard, met de
keizerlijke staatskroon op een fluwelen kussen en een bloemenkrans, waaronder:

- Witte rozen
- Spray Witte Rozen
- Witte Dahlia's
- Een selectie van gebladerte (inclusief dennen uit de tuinen van Balmoral
en pittosporum, lavendel en rozemarijn uit de tuinen van Windsor)

De Bearer Party werd opgericht door The Queen's Company 1st Battalion Grenadier Guards.
De tien dragers waren dienstknechten van de koningin, zowel dienend als voormalig.

Minute Guns werden afgevuurd vanuit Hyde Park door The King's Troop Royal Horse
Artillery terwijl de kist in processie naar het Palace of Westminster bewoog.


De Big Ben luidde met tussenpozen van ťťn minuut terwijl de
kist in processie naar het paleis van Westminster beweegt.

Nadat de kist was aangekomen in Westminster Hall, hield de aartsbisschop van Canterbury een korte
dienst, bijgestaan door de zeer eerwaarde dr. David Hoyle, decaan van Westminster, en bijgewoond
door de Koning en leden van de koninklijke familie, waarna de Lying-in-State begon.

Tijdens de Lying-in-State krijgen leden van het publiek de gelegenheid om Westminster Hall te
bezoeken om hun respect te betuigen aan de koningin. Op de ochtend van maandag 19 september 2022
eindigt de staatsligging en wordt de kist in processie van het Palace of Westminster naar
Westminster Abbey gebracht, waar de staatsbegrafenis zal plaatsvinden.Leden van de koninklijke familie ontmoeten leden van het
publiek in het hele Verenigd Koninkrijk, 15 september 2022


Leden van de koninklijke familie ontmoeten leden van het publiek in het hele Verenigd Koninkrijk.

De Prins en Prinses van Wales waren vandaag in Sandringham, de Graaf
en Gravin van Wessex in Manchester en The Princess Royal in Glasgow.

In Norfolk spraken de Prins en Prinses van Wales met het publiek en bekeken
ze enkele van de vele bloemenhuldes die bij Norwich Gates waren achtergelaten.

De Graaf en Gravin van Wessex bezochten het stadscentrum van Manchester, waar ze leden
van het publiek ontmoetten op St. Ann's Square en hen bedankten voor hun goede wensen.

Hunne Koninklijke Hoogheden maakten van de gelegenheid gebruik om bloemstukken
te bekijken die ter ere van Hare Majesteit de Koningin zijn achtergelaten.

De Graaf en Gravin bezochten ook de centrale bibliotheek van Manchester, waar ze het
openbare condoleanceregister voor Hare Majesteit de Koningin bekeken en ondertekenden.

Het condoleanceboek is tot en met dinsdag 20 september 2022 voor bezoekers beschikbaar in de
Manchester Central Library van 9.00-18.00 uur. Er is ook een online condoleanceregister beschikbaar.

De Graaf en Gravin bezochten vervolgens de kathedraal van Manchester, waar
ze een kaars aanstaken ter nagedachtenis aan Hare Majesteit de Koningin.

Ondertussen was The Princess Royal in Glasgow waar ze vertegenwoordigers van The Queen's Scottish Patronages
ontmoette. De prinses maakte ook van de gelegenheid gebruik om het aanwezige publiek te ontmoeten.


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ

De Staatsbegrafenis en Committal Service voor Hare Majesteit de Koningin, 15 september 2022


Zijne Majesteit de Koning en de koninklijke familie willen hun oprechte dankbaarheid sturen voor
de condoleances die ze van over de hele wereld hebben ontvangen. De koninklijke familie is diep
ontroerd door de wereldwijde reactie en genegenheid die getoond wordt voor de koningin terwijl
mensen zich bij hen aansluiten bij het rouwen om het verlies van Hare Majesteit.

De staatsbegrafenis van Hare Majesteit de Koningin zal plaatsvinden op maandag 19 september 2022 om 11.00
uur BST in Westminster Abbey. Een plechtige dienst in St George's Chapel, Windsor, zal later op dezelfde dag
om 16.00 uur plaatsvinden. Momenteel ligt de Koningin in staat in Westminster Hall in het Palace of
Westminster, gistermiddag, woensdag 14 september 2022, in processie vanuit Buckingham Palace aangekomen.

Elementen van de staatsbegrafenis en de bijbehorende ceremoniŽle regelingen zullen hulde
brengen aan het buitengewone bewind van de koningin en het opmerkelijke leven van de
dienst van Hare Majesteit als staatshoofd, natie en Gemenebest.

Momenteel wordt er door de lijfwachten van de koning een wake gehouden bij
de kist van Hare Majesteit in het Palace of Westminster. Elke wacht duurt
zes uur, waarbij personen binnen die horloges de wake 20 minuten houden.

De kist is gedrapeerd met de koninklijke standaard, waarop de staatsinstrumenten,
de keizerlijke staatskroon, de bol en de scepter liggen, waar ze zullen blijven
voor de duur van de staatsbegrafenis en de Committal Service.

Morgenavond, vrijdag 16 september 2022, om 19.30 uur wordt er een wake rond de kist gehouden
door de Koning, The Princess Royal, de Hertog van York en de Graaf van Wessex.

Op de ochtend van de staatsbegrafenis eindigt de staatsligging om
06.30 uur als de laatste leden van het publiek worden toegelaten.

Om 10.44 uur zal de kist in processie worden gedragen op de State Gun Carriage van de Royal
Navy van het Palace of Westminster naar Westminster Abbey voor de staatsbegrafenis.

Onmiddellijk na de kist zullen de koning, leden van de koninklijke
familie en leden van de Hofhouding van de Koning verschijnen.

De processie zal om 10.52 uur aankomen bij de West Gate van Westminster Abbey, waar de Bearer Party
de kist van de State Gun Carriage zal tillen en naar de Abbey zal dragen voor de State Funeral Service.

De staatsbegrafenis zal worden bijgewoond door staatshoofden en vertegenwoordigers van de buitenlandse
regering, waaronder buitenlandse koninklijke families, gouverneurs-generaal en minister-presidenten
van het rijk. Andere vertegenwoordigers van de Realms en het Gemenebest, de Orden van Ridderlijkheid,
waaronder ontvangers van het Victoria Cross en George Cross, de regering, het parlement, de
gedecentraliseerde parlementen en assemblees, de kerk en de patronaten van Hare Majesteit
zullen de congregatie vormen, samen met andere publieke vertegenwoordigers.

Bijna 200 mensen die eerder dit jaar werden erkend tijdens de Queen's Birthday Honours, zullen ook lid
worden van de congregatie, inclusief degenen die buitengewone bijdragen hebben geleverd aan de reactie
op de Covid-19-pandemie, en die vrijwilligerswerk hebben gedaan in hun lokale gemeenschappen.

De staatsbegrafenis zal worden geleid door de decaan van Westminster. Tijdens de dienst
zullen de minister-president en de secretaris-generaal van het Gemenebest Lessen voorlezen.
De aartsbisschop van York, de kardinaal-aartsbisschop van Westminster, de moderator van de
Algemene Vergadering van de Church of Scotland en de Free Churches-moderator zullen gebeden
zeggen. De preek zal worden gehouden door de aartsbisschop van Canterbury, die ook de lof
zal uitspreken. De decaan van Westminster zal dan de zegen uitspreken.

Tegen het einde van de dienst, om ongeveer 11.55 uur, zal de Last Post klinken, gevolgd
door een stilte van twee minuten in de abdij en in het hele Verenigd Koninkrijk. Met het
volkslied wordt de Staatsbegrafenis omstreeks 12.00 uur afgesloten.

Na de dienst zal de kist van Hare Majesteit door de abdij worden gedragen en terugkeren
naar de State Gun Carriage voor de processie naar Wellington Arch, Hyde Park Corner, waar
ze om 13.00 uur aankomen. De Koning en leden van de koninklijke familie zullen opnieuw de
kist van de koningin in processie volgen. De processie zal detachementen van de strijdkrachten
van het Gemenebest omvatten. Minute Guns worden in Hyde Park afgevuurd door The King's
Troop, Royal Horse Artillery en de Big Ben zal tolgelden gedurende de hele processie.

Bij Wellington Arch zal de kist worden overgebracht naar de lijkwagen om naar Windsor te reizen. Als de
State Hearse Wellington Arch verlaat, zal de parade een koninklijke groet brengen en het volkslied worden
gespeeld. Zijne Majesteit de Koning en leden van de koninklijke familie zullen dan vertrekken naar Windsor.

Wanneer de kist Windsor bereikt, zal de lijkwagen langzamer gaan om zich aan te sluiten bij een processie
die wordt gevormd op Albert Road om via de Long Walk naar St George's Chapel, Windsor te reizen voor de
Committal Service. Leden van de koninklijke familie zullen deelnemen aan de processie in de Quadrangle
in Windsor Castle. Minute Guns zullen worden afgevuurd op de East Lawn, Windsor Castle door The King's
Troop, Royal Horse Artillery, en Sebastopol Bell en de Curfew Tower Bell zullen worden geluid.

De processie stopt onderaan de westelijke trappen van de St. George's Chapel, waar
een erewacht, gevonden door de 1st Battalion Grenadier Guards, zal worden opgesteld.
De kist van de Koningin zal in processie in de kapel worden gedragen.

De Committal Service begint om 16.00 uur, en naast Zijne Majesteit de Koning en leden
van de koninklijke familie, zal de congregatie bestaan uit voormalige en huidige leden
van de Koningin's Hofhouding, inclusief uit de particuliere landgoederen. Ook aanwezig
zijn de gouverneurs-generaal en de minister-presidenten van het rijk.

De dienst zal worden geleid door de decaan van Windsor, met gebeden van de rector
van Sandringham, de minister van Crathie Kirk en de Kapelaan van Windsor Great
Park. Het koor van de St George's Chapel zingt tijdens de dienst.

Voorafgaand aan de laatste hymne worden de keizerlijke staatskroon, de bol en de scepter verwijderd van
de kist van Hare Majesteit de koningin en op het altaar geplaatst. Aan het einde van de laatste hymne
zal de koning de kleur van het kamp van de koningin van de grenadierwachten op de kist van Hare Majesteit
plaatsen. Tegelijkertijd zal de Lord Chamberlain zijn toverstaf "breken" en op de kist plaatsen.

Terwijl de kist van de Koningin in de Royal Vault wordt neergelaten, zal de decaan van Windsor een psalm
zeggen en de lofbetuiging voordat Garter King of Arms de stijlen en titels van Hare Majesteit uitspreekt.

The Sovereign's Piper zal een Lament spelen en de aartsbisschop van Canterbury zal
de zegen uitspreken. Na afloop van de dienst wordt het volkslied gezongen.

Later die avond zal er een privťbegrafenis plaatsvinden in de King
George VI Memorial Chapel, geleid door de decaan van Windsor.

De Koningin wordt samen met de Hertog van Edinburgh begraven.

De Koning en de Koningin Gemalin bezoeken Wales, 16 september 2022


De Koning en de Koningin Gemalin waren vandaag in Wales als onderdeel
van het programma van bezoeken van Hunne Majesteiten door de regio's.

Hunne Majesteiten werden begroet door de Lord Lieutenant of South Glamorgan en de Vice
Lord Lieutenant of South Glamorgan in de Landaff Cathedral in Cardiff, waar ze een dienst
van gebed en bezinning voor het leven van Hare Majesteit de Koningin bijwoonden.

De dienst werd geleid door de decaan en de aartsbisschop van Wales gaf het adres.
De eerste minister van Wales hield een lezing en de bisschop van Llandaff en
leiders van de interreligieuzen leidden de gebeden.

Na de dienst ontmoetten de Koning en de Koningin Gemalin schoolkinderen en
leden van de lokale gemeenschap die zich hadden verzameld op Llandaff Green.
Hunne Majesteiten bedankten hen voor hun goede wensen en condoleances.

Op de Senedd werden het Welshe parlement, de Koning en de Koningin Gemalin begroet door The
Llywydd en de eerste minister, die vervolgens de leiders van oppositiepartijen presenteerden.

In de Siambr, de debatkamer, ontvingen de koning en de Koningin
Gemalin een motie van medeleven van de eerste minister.

Het antwoord van Zijne Majesteit de Koning op het condoleancebericht op de Senedd:

"Voorzittend ambtenaar, Eerste Minister, Leden van de Senedd

Hartelijk dank voor uw vriendelijke woorden.

Ik ben zeer dankbaar voor de condoleances die zo ontroerend hulde brengen
aan onze overleden soeverein, mijn geliefde moeder de koningin.

Ik weet dat de Sended en de mensen van Wales mijn verdriet delen.

Gedurende alle jaren van haar regeerperiode had het land Wales niet dichter
bij mijn moeders hart kunnen zijn. Wales had een speciaal plekje in haar hart.

Ik weet dat ze enorm trots was op je vele grote prestaties - ook
al voelde ze diep met je mee in tijden van verdriet.

Het moet zeker als het grootste voorrecht worden beschouwd om tot een land te behoren dat een dergelijke
toewijding zou kunnen inspireren. Ik ben vastbesloten om dat onbaatzuchtige voorbeeld te eren, in de geest
van de woorden waarmee ik altijd heb geprobeerd mijn eigen leven te leiden: Ich Dien, I Serve. Gwasanaetaf.

Het was een voorrecht om zo lang Prins van Wales te zijn. Nu zal mijn zoon,
William, de titel dragen. Hij heeft een diepe liefde voor Wales.

Ik neem mijn nieuwe taken op met grote dankbaarheid voor het voorrecht te hebben mogen
dienen als Prins van Wales. Die oude titel, die dateert uit de tijd van die grote Welshe
heersers, zoals Llywelyn ap Gruffudd, wiens nagedachtenis nog steeds terecht wordt geŽerd,
geef ik nu door aan mijn zoon, William, wiens liefde voor deze uithoek van de aarde alleen
maar groter is geworden door de jaren die hij hier zelf heeft doorgebracht.

Dames en heren, net als mijn geliefde moeder voor mij, weet
ik dat we allemaal een liefde delen voor dit speciale land.

Nadat ik de Senedd sinds de oprichting regelmatig heb bezocht en vandaag uw oprechte woorden heb
gehoord, weet ik dat we allemaal de diepste toewijding delen aan het welzijn van de mensen in dit
land en dat we allemaal zullen blijven samenwerken om dat doel te bereiken."

Na afloop van de sessie hadden Hunne Majesteiten de gelegenheid
om Senedd-leden en leden van het Jeugdparlement te ontmoeten.

Vervolgens dirigeerde de Koning audiŽnties in Cardiff Castle, waar hij de
First Minister of Wales en de Presiding Officer (Llywydd) ontving.

De Koning en de Koningin Gemalin woonden vervolgens een receptie bij voor lokale liefdadigheidsinstellingen
in Cardiff Castle, bijgewoond door vertegenwoordigers van Royal Patronages en leden van geloofsgemeenschappen.

Hunne Majesteiten sloten hun tijd in Cardiff af met het ontmoeten van het publiek op het kasteelterrein.

De opmerkingen van de Koning aan de geloofsleiders, 16 september 2022


"Mijn heer aartsbisschop, decaan, dames en heren. Ik ben erg dankbaar dat ik jullie allemaal
heb mogen ontmoeten, zo kort na mijn toetreding, in wat onvermijdelijk de droevigste
omstandigheden zijn voor mij en mijn familie. Ik ben meer geraakt door uw vriendelijke
condoleancewoorden dan ik ooit kan zeggen. Ze betekenen heel veel voor me.

Ik wilde vandaag ook, in het bijzijn van u allen, mijn vastberadenheid bevestigen om mijn
verantwoordelijkheden als Soeverein van alle gemeenschappen in dit land en het Gemenebest
uit te voeren op een manier die de wereld weerspiegelt waarin we nu leven.

Ik ben een toegewijde anglicaanse christen en bij mijn kroning zal ik een eed afleggen
met betrekking tot de vestiging van de Kerk van Engeland. Bij mijn toetreding heb ik
al plechtig Ė zoals elke Soeverein in de afgelopen 300 jaar Ė een eed afgelegd die
belooft het protestantse geloof in Schotland te handhaven en te behouden.

Ik heb Groot-BrittanniŽ altijd gezien als een 'gemeenschap van gemeenschappen'. Dat heeft
me doen begrijpen dat de Soeverein een extra plicht heeft - minder formeel erkend, maar niet
minder ijverig van dienst. Het is de plicht om de diversiteit van ons land te beschermen, onder
meer door de ruimte voor het geloof zelf en de praktijk ervan te beschermen door middel van de
religies, culturen, tradities en overtuigingen waarnaar ons hart en onze geest ons als individuen
leiden. Deze diversiteit is niet alleen verankerd in de wetten van ons land, het wordt opgelegd
door mijn eigen geloof. Als lid van de Church of England hebben mijn christelijke overtuigingen
liefde in hun hart. Door mijn diepste overtuigingen, daarom Ė evenals door mijn positie als
Soeverein Ė ben ik verplicht om respect te hebben voor degenen die andere spirituele paden
volgen, evenals degenen die hun leven willen leiden in overeenstemming met seculiere idealen.

De overtuigingen die floreren in en bijdragen aan onze rijk diverse samenleving verschillen. Zij,
en onze samenleving, kunnen alleen gedijen door een duidelijke collectieve toewijding aan die
essentiŽle principes van gewetensvrijheid, vrijgevigheid van geest en zorg voor anderen die
voor mij de essentie van onze natie zijn. Als koning ben ik vastbesloten om die principes in
alle gemeenschappen en voor alle overtuigingen met heel mijn hart te behouden en te promoten.

Deze overtuiging was de basis van alles wat mijn geliefde moeder deed voor ons land,
gedurende haar jaren als onze koningin. Het is de basis geweest van mijn eigen werk
als Prins van Wales. Het zal de basis blijven van al mijn werk als Koning."

Een verklaring van de Graaf van Wessex en Forfar, 16 september 2022


"Als gezin zijn we opgegroeid met het leren om onze ouders, vooral onze geliefde mama, te delen met
de natie, haar Realms en het Gemenebest. Hoewel het heerlijk was om tijd te hebben besteed aan het
privť afscheid nemen in Balmoral, het is nu tijd om anderen de gelegenheid te geven afscheid te nemen.

We zijn overweldigd door de stroom van emoties die ons heeft overspoeld en het enorme aantal mensen
dat hun best heeft gedaan om hun eigen liefde, bewondering en respect te uiten voor zo'n zeer
speciale en unieke persoon die er altijd voor ons was. En nu zijn we er voor haar, verenigd
in verdriet. Bedankt voor je steun, je hebt geen idee hoeveel het betekent.

Het overlijden van de koningin heeft een onvoorstelbare leegte achtergelaten in ons hele leven. Sophie en
ik hebben enorm genoten van het zien van onze James en Louise die genoten van de plaatsen en activiteiten
waar hun grootouders zo van hielden. Gezien het feit dat mijn moeder ons zoveel tijd met haar liet
doorbrengen, denk ik dat ze het ook leuk vond om die passies te zien opbloeien. Die tijden samen,
die gelukkige herinneringen, zijn nu enorm kostbaar geworden voor ieder van ons.

Moge God Hare Majesteit zegenen en moge haar herinnering lang gekoesterd worden, zelfs nu het stokje dat ze
de afgelopen 70 jaar heeft gedragen, nu overgaat op de volgende generatie en op mijn broer, Charles.

Lang leve de Koning."

De Prins en Prinses van Wales bezoeken legertrainingscentrum Pirbright, 16 september 2022


De Prins en Prinses van Wales hebben Army Training Centre Pirbright bezocht om troepen van het Gemenebest te
ontmoeten die in het VK zijn ingezet om deel te nemen aan de staatsbegrafenis van Hare Majesteit de Koningin.

Soldaten uit Canada, AustraliŽ en Nieuw-Zeeland hebben zich
verzameld bij Pirbright om hun rol in de ceremonie te oefenen.

Hunne Koninklijke Hoogheden ontmoetten hoge vertegenwoordigers van de defensiestaf en
militairen uit elk land om hen te bedanken voor de rol die ze spelen bij de staatsbegrafenis.

Van de contingenten die Hunne Koninklijke Hoogheden vandaag ontmoeten,
had Hare Majesteit de Koningin de volgende betrokkenheid:

Royal Australian Navy (RAN): De eerste campagnemedaille met de beeltenis van Hare Majesteit
de Koningin werd in 1953 uitgereikt op de Koreaanse Oorlogsmedaille. HMAS Vengeance begeleidde
het Royal Yacht door Australische wateren tijdens het eerste bezoek van Hare Majesteit de
Koningin in 1954. In 1986 eerde Hare Majesteit de Koningin de 75stee verjaardag van de
RAN door haar nationale gedenkteken in Canberra in te wijden.

Royal Regiment of Australian Artillery: Hare Majesteit
de Koningin werd in 1953 benoemd tot kolonel-in-chief.

Royal Australian Army Ordinance Corps: Hare Majesteit de Koningin werd in 1953
benoemd tot kolonel-in-Chief. Hare Majesteit koos het ontwerp voor een Sovereign's
Banner voor het Corps als onderdeel van haar zilveren jubileum in 1977.

Royal Australian Engineers: Hare Majesteit de Koningin nam de rol van kolonel-in-Chief
op zich in 1953. Het korps kreeg een soevereine vlag tijdens het zilveren jubileum van
Hare Majesteit de Koningin in 1977. Een blijvende traditie was dat het korps Hare
Majesteit de Koningin altijd een dozijn rozen schonk tijdens haar bezoeken aan AustraliŽ.

Royal Australian Infantry: Hare Majesteit de Koningin werd in 1953 benoemd tot kolonel-in-chief.

Royal Australian Air Force Reserve: Hare Majesteit de Koningin was Air Commodore-in-Chief.

48th Highlanders of Canada: een van de eerste regimenten die een band had met Hare Majesteit
de Koningin, de toenmalige Prinses Elizabeth, werd in 1947 benoemd tot opperbevelhebber.

Canadian Armed Forces Legal Branch: in 2021 werd een Royal Banner
toegekend ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Branch.

Governor General's Foot Guard: Hare Majesteit de Koningin werd in 1988 opperbevelhebber.

Rťgiment de la ChaudiŤre: Prinses Elizabeth werd in 1947 opperbevelhebber. Hare
Majesteit ontving het regiment tijdens een receptie in Buckingham Palace in 2006.

Corps of Royal New Zealand Engineers: Hare Majesteit de Koningin werd in 1953 benoemd tot kolonel-in-Chief.

Royal New Zealand Armoured Corps: Hare Majesteit de Koningin werd in 1964 benoemd tot kapitein-generaal.

De kinderen van de Koningin houden een wake in Westminster Hall, 16 september 2022


De Koning, The Princess Royal, de Hertog van York en de Graaf van Wessex hielden
een wake naast de kist van Hare Majesteit de Koningin in Westminster Hall.

De Koning bedankt hulpverleners, 17 september 2022


De Koning bedankte vanmorgen hulpverleners voor hun steun in
aanloop naar de Staatsbegrafenis voor Hare Majesteit de Koningin.

Zijne Majesteit werd op het hoofdkwartier van Lambeth begroet door de hoofdcommissaris van politie,
de adjunct-commissaris, de minister van Binnenlandse Zaken en de burgemeester van Londen.

De koning werd naar de speciale operatiekamer van de Metropolitan Police gebracht, waar hij plaatsvervangend
adjunct-commissaris Jane Connors en commandant Karen Findlay ontmoette, die de politieoperaties rond
Londen leiden voor en tijdens de staatsbegrafenis voor Hare Majesteit de Koningin.

De Koning had ook de gelegenheid om het personeel van andere hulpdiensten te ontmoeten
en te bedanken, waaronder de London Fire Brigade, London Ambulance Service en Army.

De activiteiten van de Koning en de Koninklijke familie op zaterdag 17 september 2022, 17 september 2022


In Buckingham Palace hield Zijne Majesteit de Koning audiŽntie bij de Stafchefs van Defensie:

- Eerste Sea Lord - Admiraal Sir Ben Key
- Chef van de luchtmacht - Air Chief Marshal Sir Mike Wigston
- Chef van de Generale Staf Ė Generaal Sir Patrick Sanders
- Chef van de Defensiestaf - Admiraal Sir Tony Radakin
- Vice-chef Defensiestaf - Generaal-majoor Gwyn Jenkins
- Commandant van het Strategisch Commando van het Verenigd Koninkrijk - generaal Sir James Hockenhull

Zijne Majesteit bezocht vervolgens de Special Operations Room van de Metropolitan Police in Lambeth en
bedankte hulpverleners voor hun steun voorafgaand aan de staatsbegrafenis voor Hare Majesteit de Koningin.

De Koning werd later vergezeld door de Prins van Wales om degenen te bezoeken die in de
rij stonden om Hare Majesteit de Koningin in staat te zien liggen in Westminster Hall.

De koning ontving vervolgens de gouverneurs-generaal van de Realms voor een receptie
en lunch in Buckingham Palace. Zijne Majesteit werd vergezeld door de Koningin Gemalin,
De Prins en Prinses van Wales, De Graaf en Gravin van Wessex, De Prinses Royal,
De Hertog en Hertogin van Gloucester, De Hertog van Kent en Prinses Alexandra.

Later ontving de Koning de premiers van de Realm, waaronder:

- De Hoogedelachtbare Justin Trudeau
- De Hon. Anthony Albanese MP
- De Hon. Philip Davis KC, MP
- De Hon. Andrew Holness
- De Hoogedelachtbare Jacinda Ardern M.P.

Een verklaring van Prinses Beatrice en Prinses Eugenie, 17 september 2022


"Onze liefste oma,

We hebben niet veel onder woorden kunnen brengen sinds je ons allemaal verliet.

Er zijn tranen en gelach, stiltes en geklets, knuffels en eenzaamheid, en een
collectief verlies voor jou, onze geliefde koningin en onze geliefde oma.

Wij, zoals velen, dachten dat je hier voor altijd zou zijn. En we missen je allemaal verschrikkelijk.

Je was onze matriarch, onze gids, onze liefdevolle hand op onze rug die ons door deze wereld leidde.
Je hebt ons zoveel geleerd en we zullen die lessen en herinneringen voor altijd koesteren.

Voor nu lieve oma, willen we je alleen maar bedanken. Bedankt dat je ons aan het lachen
hebt gemaakt, voor het opnemen van ons, voor het plukken van heide en frambozen, voor
marcherende soldaten, voor onze thee, voor troost, voor vreugde. Jij, die jij bent, zult
nooit weten welke impact je hebt gehad op onze familie en zoveel mensen over de hele wereld.

De wereld rouwt om je en de eerbetoon zou je echt doen glimlachen.
Ze zijn maar al te waar voor de opmerkelijke leider die je bent.

We zijn zo blij dat je weer bij opa bent. Dag lieve oma, het was de eer van ons leven
om jullie kleindochters te zijn geweest en we zijn zo ontzettend trots op jullie.

We weten dat dierbare oom Charles, de koning, uw voorbeeld zal blijven
geven, aangezien ook hij zijn leven heeft gewijd aan dienstbaarheid.

God bescherme de Koning.

Met onze liefde,

Beatrice and EugenieDe kleinkinderen van de Koningin houden een wake in Westminster Hall, 17 september 2022


De kleinkinderen van de Koningin, de Prins van Wales, de Hertog van Sussex, Prinses Beatrice, Prinses
Eugenie, Viscount Severn, Lady Louise Mountbatten-Windsor, de heer Peter Phillips en mevrouw Zara
Tindall hielden een wake naast de kist van Hare Majesteit de Koningin in Westminster Hall.

Een verklaring van de Hertog van York, 18 september 2022


Beste mama, moeder, majesteit, drie in ťťn.

Majesteit, het was een eer en een voorrecht om u te dienen.

Moeder van de natie, uw toewijding en persoonlijke service aan onze natie is
uniek en bijzonder; uw mensen tonen hun liefde en respect op zoveel
verschillende manieren en ik weet dat u ernaar streeft hun respect te eren.

Mama, je liefde voor een zoon, je medeleven, je zorg, je vertrouwen zal ik voor altijd koesteren.
Ik heb je kennis en wijsheid oneindig gevonden, zonder grens of insluiting. Ik zal je inzichten,
adviezen en humor missen. Terwijl ons boek met ervaringen sluit, wordt er een ander geopend,
en ik zal je voor altijd dicht bij mijn hart houden met mijn diepste liefde en dankbaarheid,
en ik zal graag het volgende betreden met jou als mijn gids.

God bescherme de Koning.

Een bericht van Zijne Majesteit de Koning, 18 september 2022


In de afgelopen tien dagen zijn mijn vrouw en ik zo diep geraakt door de vele condoleances
en steun die we van dit land en van over de hele wereld hebben ontvangen.

In Londen, Edinburgh, Hillsborough en Cardiff werden we buitengewoon ontroerd
door iedereen die de moeite nam om te komen en hun respect te betuigen aan de
levenslange dienst van mijn dierbare moeder, de overleden Koningin.

Terwijl we ons allemaal voorbereiden om afscheid te nemen, wilde ik gewoon van deze
gelegenheid gebruik maken om al die talloze mensen te bedanken die zo'n steun en
troost zijn geweest voor mijn familie en mezelf in deze tijd van verdriet.

Een nieuwe foto van Koningin Elizabeth is vrijgegeven vanwege de Staatsbegrafenis, 18 september 2022


Voorafgaand aan de staatsbegrafenis van Hare Majesteit de Koningin is een nieuwe foto vrijgegeven.

De foto is gemaakt ter gelegenheid van Her Majesty's Platinum
Jubilee - de eerste Britse monarch die deze mijlpaal bereikt.

Morgen zullen miljoenen bij elkaar komen om haar opmerkelijke leven te herdenken.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II / Ranald Mackechnie, Camera Press

De staatsbegrafenis voor Hare Majesteit de Koningin, 19 september 2022


De staatsbegrafenis voor Hare Majesteit de Koningin vond plaats op 19 september 2022
om 11.00 uur in Westminster Abbey. De uitvaartdienst en de bijbehorende ceremoniŽle
regelingen brachten hulde aan het buitengewone bewind van de Koningin en het
opmerkelijke leven van Hare Majesteit als staatshoofd, natie en Gemenebest.

De begrafenis werd live uitgezonden op tv, radio en het YouTube-kanaal van de koninklijke familie
om mensen over de hele wereld in staat te stellen deel te nemen aan de rouw om de Koningin.

Processie van het Palace of Westminster naar Westminster Abbey:

De kist van de Koningin lag sinds woensdagavond 14 september 2022 opgebaard.
Om 06.30 uur op de ochtend van maandag 19 september 2022 eindigde de staatsligging.

Om 10.44 uur werd de kist in processie gedragen op de State Gun Carriage van de Royal
Navy van het Palace of Westminster naar Westminster Abbey voor de staatsbegrafenis.

Direct na de kist volgden de Koning, leden van de koninklijke
familie en leden van de Hofhouding van de Koning.

Op verzoek van de Koning bevatte de krans op de kist gebladerte van rozemarijn, Engelse eik en mirte
(gesneden van een plant gekweekt uit mirte in het bruidsboeket van de Koningin) en bloemen, in de
kleuren goud, roze en diep bordeaux, met witte accenten, gesneden uit de tuinen van Royal Residences.

De staatsbegrafenisdienst:

De staatsbegrafenis werd geleid door de decaan van Westminster en de
preek en de lof werden uitgesproken door de aartsbisschop van Canterbury.

Tijdens de dienst lazen de premier en de secretaris-generaal van het Gemenebest Lessen voor.
De aartsbisschop van York, de kardinaal-aartsbisschop van Westminster, de moderator van de
Algemene Vergadering van de Church of Scotland en de moderator van de Free Churches zeiden gebeden.
Ter gelegenheid van het einde van de dienst klonk de Last Post, gevolgd door twee minuten stilte
in de abdij en in het hele Verenigd Koninkrijk. Met het volkslied kwam er een einde aan de dienst.

De staatsbegrafenis werd bijgewoond door staatshoofden en vertegenwoordigers van de overzeese
regering, waaronder buitenlandse koninklijke families, gouverneurs-generaal en minister-presidenten
van de Realm. Andere vertegenwoordigers van de Realms en het Gemenebest, de Orden van Ridderlijkheid,
waaronder ontvangers van het Victoria Cross en George Cross, de regering, het parlement,
gedeconcentreerde parlementen en vergaderingen, de kerk en de patronaten van Hare Majesteit
vormden de congregatie, samen met andere publieke vertegenwoordigers.

Bijna 200 mensen die eerder dit jaar werden erkend tijdens de Queen's Birthday Honours, sloten zich
ook aan bij de congregatie, inclusief degenen die buitengewone bijdragen hebben geleverd aan de
reactie op de Covid-19-pandemie, en die vrijwilligerswerk hebben gedaan in hun lokale gemeenschappen.

De processie van Westminster Abbey naar Wellington Arch:

Aan het einde van de dienst werd de kist van Hare Majesteit
naar Welington Arch gebracht, via The Mall op de State Gun Carriage.

De State Gun Carriage, die sinds de begrafenis van Sir Winston Churchill in 1965 niet meer in de straten
van Londen te zien was, werd getrokken door 98 matrozen van de Royal Navy, en nog eens 40 marcheerden
achter hen als rem. De Koning en leden van de koninklijke familie volgden opnieuw de kist van de Koningin
in processie. De processie omvat detachementen van de strijdkrachten van het Gemenebest, evenals
detachementen van de Britse strijdkrachten die een speciale relatie met de Koningin hadden.

De King's Guard bracht een koninklijke groet toen de kist het Queen Victoria Memorial passeerde.

Zodra de kist Wellington Arch bereikte, werd hij in de staatslijkwagen geplaatst. De parade
bracht een koninklijke groet en het volkslied klonk toen de lijkwagen zijn reis naar Windsor begon.

Processie van Albert Hall, Windsor naar St. George's Chapel:

Toen de kist Windsor bereikte, sloot de staatslijkwagen zich aan bij een processie die was
gevormd op Albert Road en reisde via de Long Walk naar St. George's Chapel. Leden van de
koninklijke familie sloten zich aan bij de processie in de Quadrangle bij Windsor Castle.
Minute Guns werden afgevuurd op de East Lawn, Windsor Castle door The King's Troop, Royal
Horse Artillery en Sebastopol Bell en de Curfew Tower Bell luidde tijdens de processie.

Hare Majesteits viel Pony, Emma en haar corgi's, Muick en Sandy, waren aanwezig toen de processie passeerde.

De processie stopte onderaan de westelijke trappen van de St. George's Chapel,
waar een erewacht, gevonden door de 1st Battalion Grenadier Guards, was
opgesteld. De kist van de Koningin werd in processie naar de kapel gedragen.

The Committal Service:

De Committal Service begon om 16.00 uur, en naast Zijne Majesteit de Koning en leden van
de koninklijke familie, bestond de congregatie uit voormalige en huidige leden van de
Hofhouding van de Koningin, inclusief uit de particuliere landgoederen. Ook aanwezig
waren de gouverneurs-generaal en de minister-presidenten van de Realm.

De lezing gegeven door de deken van Windsor, Openbaring 21, verzen 1-7, werd ook
voorgelezen bij de begrafenissen van de grootouders van de Koningin, Koning George V
in 1936 en Koningin Mary in 1953, en Hare Majesteits vader, Koning George VI in 1952.

De dienst werd geleid door de decaan van Windsor, met gebeden van de rector van
Sandringham, de minister van Crathie Kirk en de Kapelaan van Windsor Great
Park. Het koor van de St. George's Chapel zong tijdens de dienst.

Veel van de muziek van de Committal Service is gecomponeerd door Sir William Harris, die
tussen 1933 en 1961 als organist in de St. George's Chapel heeft gediend, gedurende een
groot deel van de jeugd van de Koningin. De jonge Prinses Elizabeth bezocht vaak de orgelloft
om Sir William te zien spelen, en er wordt aangenomen dat hij haar piano leerde spelen.

Voorafgaand aan de laatste hymne werden de keizerlijke staatskroon, de bol en de scepter verwijderd
van de kist van Hare Majesteit de koningin en op het altaar geplaatst. Aan het einde van de laatste
hymne plaatste de Koning The Queen's Company Camp Color of the Grenadier Guards op de kist van Hare
Majesteit. Tegelijkertijd "brak" Lord Chamberlain zijn toverstaf en legde deze op de kist.

Toen de kist van de Koningin in de Royal Vault werd neergelaten, sprak de decaan van Windsor
een psalm en de lofzang uit voordat Garter King of Arms de stijlen en titels van Hare
Majesteit uitsprak. The Sovereign's Piper speelde een klaagzang en de aartsbisschop van
Canterbury sprak de zegen uit. Aan het einde van de dienst werd het volkslied gezongen.

Later die avond vond een privťbegrafenis plaats in de King
George VI Memorial Chapel, geleid door de decaan van Windsor.

De Koningin werd samen met de Hertog van Edinburgh begraven in de King George VI Memorial Chapel.

Mijn onderstaande foto's van de begrafenis van Koningin Elizabeth:

Kortsluiting van elektriciteit in een zwarte meterkast waarvoor Enexis moet komen. Vandaar kon ik de
uitvaart van Elizabeth niet thuis bekijken. Met spoed op de fiets naar het werk van mijn vader, waar
ik vanaf de dienst in Westminster Abbey tot aan het einde van de dienst in Sint George's Chapel heb
kunnen mogen kijken. Ik kwam net op tijd aan voordat de dienst in Westminster Abbey begon. Dit is door de
werkmannen met de verbouwing van de keuken gebeurd. Op 16, 19, 20 en 21 september 2022 waren er werkmannen
voor de keuken. Op 27 september 2022 en 30 september 2022 waren er werkmannen voor de keuken. Op 6 oktober 2022
en 7 oktober 2022 is de keuken geplaatst. Op 20 oktober 2022 is er een werkman geweest. Op 27 oktober 2022 is
de deur voor tussen de keuken en bijkeuken geplaatst. Op 28 oktober 2022 zijn er nog werkmannen voor electra
en schilderwerk. In november 2022 wordt de bijkeuken geplaatst. Daarna komt er nog ergens in november of
december 2022 bokmerk voor de keuken en bijkeuken en maken de werkmannen alles verder in orde.

Op de terugweg naar huis van mijn vaders werk op 19 september 2022, in het parkje
dichtbij ons huis was een regenboog te zien, van de ene kant naar de andere kant.

Een nieuwe foto van Koningin Elizabeth is vrijgegeven na de Staatsbegrafenis, 19 september 2022


Na de staatsbegrafenis van Hare Majesteit Koningin Elizabeth
is er een nieuwe foto van Koningin Elizabeth vrijgegeven.

'May flights of Angels sing thee to thy rest.'
In liefdevolle herinnering aan Hare Majesteit de Koningin.
1926 - 2022


Foto: Lichfield / Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

De Prins en Prinses van Wales bezochten Windsor, 22 september 2022


"Bedankt aan iedereen die zo onvermoeibaar heeft gewerkt om ervoor te zorgen dat iedereen die
Windsor de afgelopen twee weken heeft bezocht een veilige en positieve ervaring heeft gehad.

Het was een genoegen om vandaag slechts een klein aantal medewerkers en vrijwilligers te
ontmoeten. We zijn je enorm dankbaar voor al je inspanningen."- William en Catherine

The Princess Royal bedankt leden van de strijdkrachten die betrokken zijn
bij de begrafenis van Hare Majesteit Koningin Elizabeth, 22 september 2022


The Princess Royal heeft als Commodore-in-Chief Portsmouth een bezoek gebracht aan de
marinebasis van Portsmouth om het personeel van de Royal Navy te ontmoeten dat heeft
deelgenomen aan de begrafenisstoet van Hare Majesteit Koningin Elizabeth.

Later bezocht Hare Koninklijke Hoogheid, in haar rol als kolonel-in-chief van zowel
het Royal Logistic Corps als het Royal Corps of Signals, de St Omer-kazerne, Aldershot.

De Prinses ontmoette personeel uit het hele korps dat een centrale rol speelde bij het leveren van
logistieke ondersteuning tijdens de begrafenis van Hare Majesteit en andere ceremoniŽle taken.

De Graaf van Wessex bezoekt Estland en Duitsland, 23 september 2022


De Graaf van Wessex bezocht deze week Britse troepen die in Estland en Duitsland
waren ingezet om hun dienst te erkennen en hen te bedanken voor hun inzet voor
Hare Majesteit Koningin Elizabeth gedurende haar hele leven.

Het bezoek is een eerbetoon aan een langdurige verbintenis om troepen te bezoeken die in het
buitenland zijn ingezet in de rol van Zijne Koninklijke Hoogheid als Royal Colonel of 2nd
Battalion The Rifles en Royal Honorary Colonel of the Royal Wessex Yeomanry.

Op donderdag bezocht Zijne Koninklijke Hoogheid 2RIFLES in Camp Tapa, Estland,
om de vitale steun van het bataljon aan Britse militaire operaties te erkennen.

Op de Britse ambassade in Tallinn bekeek de graaf eerbetonen aan Hare Majesteit Koningin
Elizabeth en bedankte het ambassadepersoneel dat de rouwregelingen vanuit Estland steunde.
Zijne Koninklijke Hoogheid ondertekende ook het condoleanceregister van de ambassade.

Vrijdag bezocht de Graaf de troepen van Royal Wessex Yeomanry die waren ingezet in de kazerne
van NormandiŽ in Paderborn, Duitsland. Zijne Koninklijke Hoogheid bedankte hen voor hun
voortdurende dienst in het buitenland en inzet voor de koning als hoofd van de strijdkrachten.

De Graaf is de Royal Honorary Colonel van de Royal Wessex Yeomanry, het Britse pantserreserveregiment

In het stadhuis van Paderborn ontmoette Zijne Koninklijke Hoogheid lokale bewoners en
bekeken ze eerbetonen aan Hare Majesteit Koningin Elizabeth van de Paderborn-gemeenschap.

De Graaf bekeek ook items die verband hielden met de officiŽle bezoeken van Hare Majesteit
Koningin Elizabeth aan de stad in 1965, 1977 en 1987, en ondertekende het Gouden Boek van
de stad zoals Hare Majesteit en de Hertog van Edinburgh in 1977 deden.

Foto laatste rustplaats Koningin Elizabeth vrijgegeven, 24 september 2022


Op 24 september 2022 is een foto vrijgegeven van de grootboeksteen die nu is geÔnstalleerd
in de King George VI Memorial Chapel, na de begrafenis van Hare Majesteit Koningin Elizabeth.

De King George VI Memorial Chapel bevindt zich binnen de muren van St George's Chapel, Windsor.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Eerste foto van Koning Charles, 24 september 2022


De Rode Doos van Zijne Majesteit Koning Charles III.

De rode doos bevat documenten van ministers van de regering in het VK en de
Realms en van vertegenwoordigers van het Gemenebest en daarbuiten. De documenten
worden vanuit het kabinet van de kabinetschef naar de Koning gestuurd, waar hij
zich ook bevindt, in een afgesloten rode verzenddoos.

Hare Majesteit Koningin Elizabeth ontving rode dozen, die werden gemaakt
bij haar kroning in 1953, bijna elke dag van haar regering, inclusief
weekends en feestdagen, maar met uitzondering van eerste kerstdag.


Foto: Buckingham Palace

Einde periode van rouw Britse Koninklijke Familie na overlijden Koningin Elizabeth, 27 september 2022


De periode van koninklijke rouw na het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth is nu voorbij.

De sociale media accounts en de officiŽle website van het Britse Koningshuis https://www.royal.uk/
zullen het werk van Koning Charles III, de Koningin Gemalin en andere leden van de koninklijke
familie blijven weerspiegelen, evenals het leven en werk van Koningin Elizabeth II.

Monogram van Koning Charles III, 27 september 2022


Het monogram van Zijne Majesteit Koning Charles III is onthuld.

Het logo is het monogram van de Soeverein, bestaande uit de initialen van de naam van
de vorst, Charles, en titel, Rex - Latijn voor Koning, naast een afbeelding van de kroon.

Het monogram is het persoonlijke eigendom van de Koning en werd door Zijne Majesteit
gekozen uit een reeks ontwerpen die door het College of Arms zijn opgesteld.


Foto: Buckingham Palace

Een Schotse versie van het monogram is voorzien van de
Scottish Crown, goedgekeurd door Lord Lyon King of Arms.


Foto: Buckingham Palace

Het monogram van de Koning zal verschijnen op overheidsgebouwen, staatsdocumenten en op sommige brievenbussen.
Het wordt gebruikt door overheidsdiensten en door het Koninklijk Huis voor het frankeren van post.

De beslissing om het monogram te vervangen zal naar goeddunken van
individuele organisaties zijn en het proces zal geleidelijk verlopen.

Het College of Arms, dat het monogram heeft ontworpen, werd opgericht in 1484 en is verantwoordelijk
voor het maken en bijhouden van officiŽle registers van wapenschilden en stambomen. De herauten die
deel uitmaken van het College zijn leden van het Koninklijk Huis en handelen onder het gezag van de Kroon.

Ontvangen Rouwpost nav het overlijden van Koningin Elizabeth II


Op 28 oktober 2022 ontving ik de condoleancekaart van de Graaf en Gravin van Wessex
en Forfar voor het overlijden van zijn moeder Koningin Elizabeth II. De Graaf van
Wessex (Prins Edward) is het vierde kind van Koningin Elizabeth II en Prins Philip.

Op 1 november 2022 ontving ik de condoleancekaart van Prinses Anne voor het
overlijden van koningin Elizabeth II. Prinses Anne, The Princess Royal, is
het tweede kind en enige dochter van Prins Philip en Koningin Elizabeth II.

Over de Lay in Waiting:

Dame Elizabeth Shan Josephine Legge-Bourke- Bailey (10 september 1943) is de dochter van Wilfred Bailey,
3de Baron Glanusk en Margaret Eldrydd Shoubridge, dochter van generaal-majoor Herbert Shoubridge.

Glanusk stierf in januari 1948, 56 jaar oud, en omdat hij geen zoon had, werd
hij in zijn adelstand opgevolgd door een volle neef, David Russell Bailey.

Glanusk liet zijn voorouderlijk huis en landgoed van Glanusk Park na aan zijn dochter,
Dame Elizabeth Shan Legge-Bourke DCVO, die in 1998 Lord Lieutenant of Powys werd.

Koningin Elizabeth heeft met genoegen op 17 juli 2018 mevrouw Tia C Jones benoemd tot Her Majesty's Lord-Lieutenant
voor Powys om Dame Shan Legge-Bourke DVCO op te volgen wanneer ze op 10 september 2018 met pensioen gaat.

In 1964 trouwde ze met kapitein William Legge-Bourke (1939-2009; zoon van majoor Sir Harry
Legge-Bourke, een conservatief parlementslid voor het eiland Ely), en ze hebben drie kinderen:
- Tiggy Pettifer- Legge-Bourke (1 april 1965), nanny van prinsen William en Harry.
- Zara Victoria Gordon-Lennox Legge-Bourke (1966)
- Kapitein Harry Russell Legge-Bourke (geboren 1972)

Benoemd tot luitenant van de Koninklijke Orde van Victoria (LVO) in 1988, in de 2015 New Year Honours
Legge-Bourke werd gepromoveerd tot Dame Commander van de Koninklijke Orde van Victoria (DCVO).Op 26 november 2022 ontving ik de condoleancekaart van de Prins en Prinses van Wales voor
het overlijden van Koningin Elizabeth II. De Prins en Prinses van Wales zijn de voormalige
Hertog en Hertogin van Cambridge, William en Catherine. Prins William, de Prins van Wales,
is het eerste kind van Koning Charles III en de kleinzoon van Koningin Elizabeth II.


Copyright © 2006-2023 https://koningsfan.nl/


Homepage