StaatsbezoekenDeze pagina gaat over Staatsbezoeken.


Wat is een Staatsbezoek?


Een staatsbezoek wordt afgelegd door het staatshoofd van een land aan het staatshoofd van een ander land.
Een staatsbezoek is vanuit protocollair perspectief het hoogste bezoek dat tussen twee landen kan plaatsvinden
en heeft als doel de goede relatie tussen landen te bevestigen en verdiepen, het wederzijds begrip te versterken
en mogelijkheden tot verdere samenwerking te onderzoeken.

Inkomende staatsbezoeken


Een inkomend staatsbezoek is een bezoek van een buitenlands staatshoofd aan Nederland.

Bij een inkomend staatsbezoek wordt het staatshoofd meestal op de eerste dag ontvangen met militair ceremonieel in Amsterdam.
Hij of zij inspecteert de erewacht, legt meestal een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. 's Avonds biedt de Koning
op het Koninklijk Paleis Amsterdam een staatsbanket aan, waar beide staatshoofden een toespraak houden.

Op de tweede dag van het staatsbezoek heeft het bezoekende staatshoofd een tête-à-tête met de minister-president in Den Haag;
dit is een kort samenzijn onder vier ogen. Verder is er een regeringslunch, aangeboden door de minister-president. Daarna kan het
bezoekende staatshoofd zijn landgenoten die in Nederland wonen ontmoeten, georganiseerd door de ambassade. Daarnaast kan het bezoekende
staatshoofd 's avonds een contraprestatie aanbieden. Een contraprestatie bestond vroeger uit een tweede staatsbanket, maar wordt tegenwoordig
ook vaak ingevuld door bijvoorbeeld een culturele voorstelling.

De derde dag bezoekt het staatshoofd vaak iets karakteristieks voor het land. Dit kan cultureel of economisch van aard zijn.

Gasten overnachten in principe op het Koninklijk Paleis Amsterdam. Bij een inkomend staatsbezoek wordt aan het bezoekende staatshoofd
vaak de Orde van de Nederlandse Leeuw verleend en aan de echtgenoot of echtgenote het Grootkruis in de Kroonorde van de Huisorde van Oranje.
Voorafgaand aan het staatsbanket worden versierselen uitgereikt die daarbij horen en worden geschenken uitgewisseld.

Staatsbanket


Een staatsbanket is een feestelijke maaltijd tijdens het staatsbezoek. Het is een vast onderdeel van een staatsbezoek.
Voorafgaand aan het staatsbanket worden staatsiefoto's gemaakt. De staatshoofden en gasten zijn gekleed in rokkostuum of lange avondjurk.

Aan het begin van het staatsbanket houden beide staatshoofden een toespraak. Tijdens het staatsbanket zit aan de rechterhand van het
staatshoofd het bezoekende staatshoofd. Ook zitten aanwezige familieleden aan dezelfde tafel, met daarnaast de belangrijkste genodigden.

Servies


In mei 2017 is een nieuw officieel servies in gebruik genomen. Het wordt gebruikt wanneer Zijne Majesteit de Koning in zijn vertegenwoordigende
rol namens Nederland buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders ontvangt. Het servies heeft representatieve waarde en wordt voornamelijk gebruikt
voor grote officiële diners die de Koning namens Nederland aanbiedt, zoals bijvoorbeeld staatsbanketten bij inkomende staatsbezoeken, diners bij
officiële bezoeken van hoge buitenlandse gasten of ontvangsten van buitenlandse ambassadeurs. Dergelijke diners vinden door de jaren heen gemiddeld
zo’n 6 à 8 maal per jaar plaats.

Een nieuw servies was nodig, omdat het oude servies ruim 40 jaar in gebruik was en de aantallen zo begonnen terug te lopen dat het niet meer
mogelijk was om de wenselijke aantallen gasten te ontvangen. Het oude serviesgoed kon niet meer worden geleverd.

Er zijn voor de grootste diners tenminste 275 complete 14-delige couverts (9-delig servies en 5-delig glasservies) nodig.
Om dergelijke aantallen ook in de komende decennia te kunnen waarborgen zijn 350 couverts besteld.

Vroeger was het gebruikelijk dat bij het aantreden van een nieuw staatshoofd nieuw servies werd aangeschaft. Hier is van afgeweken door Koningin Beatrix.
Het gegeven dat Koning Willem-Alexander is aangetreden was op zichzelf niet de reden voor nieuw serviesgoed. Het lange en intensieve gebruik en met name
het teruglopen in aantallen van het oude serviesgoed wel.

Het servies en glasservies zijn beide ontworpen door een Nederlandse ontwerper en geproduceerd door een Nederlandse fabrikant. Het gaat om een 9-delig servies
dat is ontworpen in de traditie van het ‘Delfts Blauw’. Er zijn originele karakteristieken gebruikt, maar ook nieuwe elementen, die de verbinding verbeelden
tussen de familie Van Oranje, vorst en samenleving. De ijsvogel, oranjebloesem en geometrische patronen komen samen tot een ensemble. Het servies is genaamd
‘Blossom Panache’. Delfts Blauw wordt gekenmerkt door stillevens met gelaagde blauwschakeringen. In de compositie is de oranjebloesem in een speels gedrapeerd
boeket verwerkt, waartussen de ijsvogel van tak naar tak vliegt.

De ijsvogel verwijst naar de tekst die op de achterkant is aangebracht: “Saevis tranquillus in undis”. Vrij vertaald: “zich stevig staande houden in woelige baren”.
Deze tekst was de lijfspreuk van Willem van Oranje en verwijst naar de woelige baren waar de ijsvogel zijn nest op bouwt.
Koning Willem-Alexander heeft hier in zijn inhuldigingsspeech aan gerefereerd.

Op de borden staat het monogram van de Koning met de Koninklijke kroon. Het monogram en de randen van de borden zijn aangebracht in goud.
Dit geldt ook voor het keurmerk aan de achterzijde, dat normaal gesproken in blauw wordt weergegeven.

Een nieuw glasservies was nodig omdat het oude glaswerk waarvan de afgelopen eeuw gebruik werd gemaakt sterk terug liep in aantallen.
In 2012 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om dit glaswerk aan te vullen. Helaas bleek dit niet mogelijk. Toen is ervoor gekozen om
het ‘Huwelijks Kristalservies’ dat Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima voor hun huwelijk hebben gekregen verder uit te breiden.
Het monogram in het glaswerk is aangebracht door middel van zandstralen.


Foto: RVD/Maarten Schut


Foto: RVD/Maarten Schut


Foto: RVD/Maarten Schut


Foto: RVD/Maarten Schut


Foto: RVD/Maarten Schut


Foto: RVD/Maarten Schut


Foto: RVD/Maarten Schut


Foto: RVD/Maarten Schut


Foto: RVD/Maarten Schut


Foto: RVD/Maarten Schut


Foto: RVD/Maarten Schut


Foto: RVD/Maarten Schut


Foto: RVD/Maarten Schut


Foto: RVD/Maarten Schut


Foto: RVD/Maarten Schut

Voor mensen die het servies graag eens van dichtbij zouden willen bekijken is er goed nieuws.
Zomer 2017 is het te bezichtigen op Koninklijk Paleis Amsterdam en tijdens de Zomeropenstelling van Paleis Noordeinde.
Meer informatie over de zomeropenstelling van Paleis Noordeinde en het Koninklijk Staldepartement en de start van de
kaartverkoop volgt in de loop van juni 2017 via www.koninklijkhuis.nl

Staatsbezoeken aan het buitenland


Staatsbezoeken vallen onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Daarom vergezelt meestal de minister van Buitenlandse Zaken de Koning bij staatsbezoeken.
Indien hij niet aanwezig kan zijn, neemt een andere bewindspersoon zijn plaats in. Parallel aan een uitgaand staatsbezoek gaat er meestal een handelsdelegatie
mee naar het desbetreffende land. Een staatsbezoek duurt meestal twee tot drie dagen en bestaat uit verschillende plechtigheden en een aantal vaste onderdelen.

Het programma van een staatsbezoek van de Koning aan het buitenland is vergelijkbaar met dat van een inkomend staatsbezoek.
Koningin Máxima vergezelt haar echtgenoot bij deze bezoeken.

Bij een uitgaand staatsbezoek van de Koning aan een ander land reist er altijd Nederlandse pers mee.
Zij krijgen aan het einde van het bezoek de mogelijkheid tot een kort gesprek met de Koning.
Het is gebruikelijk om bij een uitgaand staatsbezoek het ontvangende land een contraprestatie aan te bieden.

Een zittend staatshoofd kan maar één keer een bezoek brengen aan een ander staatshoofd.
Om ervoor te zorgen dat ook koningen en koninginnen vaker bij elkaar op bezoek kunnen,
werd naast het staatsbezoek het 'officiële bezoek' ingesteld.
Dat is wat meer gewoon en kent niet zoveel pracht en praal.


Bron: RVD/Koninklijk Huis


Copyright © 2006-2023 https://koningsfan.nl/


Homepage