Troonopvolging


Op deze pagina staat de Troonopvolging van het Nederlands Koninklijk Huis.
Sinds 1983 is de wet waarin alleen mannen op de troon konden komen afgeschaft in onze grondwet.
De troonopvolging gaat nu altijd naar de eerst geborene onafhankelijk van het geslacht.Koninklijk Huis en Koninklijke Familie


Nederland kent een onderscheid tussen het Koninklijk Huis en de Koninklijke Familie.
In de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis staat wie lid is van het Koninklijk Huis.

Lidmaatschap Koninklijk Huis


Lid van het Koninklijk Huis zijn:

1. de Koning;

2. de afgetreden Koning (Koningin);

3. de wettige nakomelingen van Koning Willem I die in de 1e of 2e graad verwant
zijn aan de Koning en voor troonopvolging in aanmerking komen;

4. de echtgenoten van de hierboven genoemde leden;

5. degenen die op grond van de overgangsregeling bij de Wet lidmaatschap van het Koninklijk Huis deel uitmaken van het Koninklijk Huis.

De Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis bepaalt sinds 2002 dat zij die tot in de 2e graad familie van de Koning zijn en erfopvolgers zijn,
tot het Koninklijk Huis behoren. Ook de Koning of Koningin die afstand heeft gedaan van het koningschap, is lid van het Koninklijk Huis.
De echtgenoten, weduwen en weduwnaars van de hierboven genoemde leden van het Koninklijk Huis bezitten ook het lidmaatschap.
Prinses Margriet en haar echtgenoot behouden hun lidmaatschap volgens de regels van de oude wet (verwantschap in de 3e graad).

Huidige leden Koninklijk Huis


Momenteel telt het Koninklijk Huis de volgende 10 leden:

- Koning Willem-Alexander
- Koningin Máxima
- Prinses Beatrix
- De Prinses van Oranje
- Prinses Alexia
- Prinses Ariane
- Prins Constantijn
- Prinses Laurentien
- Prinses Margriet
-Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Einde lidmaatschap Koninklijk Huis


Sinds het moment van aantreden van Koning Willem-Alexander hebben de kinderen van Prins Constantijn en
Prinses Laurentien en de Prinsen Maurits en Bernhard en hun echtgenotes het lidmaatschap van het
Koninklijk Huis verloren. De 3 kinderen van Prins Constantijn en Prinses Laurentien behouden wel hun
opvolgingsrechten gedurende het koningschap van Koning Willem-Alexander.

Leden van het Koninklijk Huis raken hun lidmaatschap ook kwijt als:

- zij het Nederlanderschap verliezen;
- er bij Koninklijk Besluit ontslag wordt verleend;
- zij trouwen zonder dat het parlement daar toestemming voor heeft gegeven.

Zonder toestemming van het parlement zijn getrouwd de Prinsessen Irene en Christina (1947-2019), Prins Friso en
de Prinsen Pieter-Christiaan en Floris. Zij zijn daarom geen lid (geweest) van het Koninklijk Huis.

Leden Koninklijke Familie


Tot de Koninklijke Familie behoren, naast de leden van het Koninklijk Huis, ook: Prinses Mabel, Prins Maurits, Prinses Marilène,
Prins Bernhard, Prinses Annette, Prins Pieter-Christiaan, Prinses Anita, Prins Floris, Prinses Aimée, Prinses Irene en
Prinses Christina (1947-2019) en hun (aangetrouwde) kinderen en kleinkinderen.

Koning Willem-Alexander:


Foto: RVD/Martijn Beekman

Koningin Máxima:


Foto: RVD/Martijn Beekman

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima samen:


Foto: RVD/Erwin Olaf

Na Koning Willem-Alexander zijn er de volgende de troonopvolgers:


1. De Prinses van Oranje


Foto: RVD/Martijn Beekman

2. Prinses Alexia


Foto: RVD/Martijn Beekman

3. Prinses Ariane


Foto: RVD/Martijn Beekman

4. Prins Constantijn


Foto: RVD/Martijn Beekman

5. Gravin Eloise


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

6. Graaf Claus-Casimir


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

7. Gravin Leonore


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

8. Prinses Margriet


Foto: RVD/Martijn Beekman


Copyright © 2006-2023 https://koningsfan.nl/


Homepage